ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παραλαμβάνονται βιβλία καθημερινά και, παράλληλα, ενσωματώνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε βιβλίο κυκλοφορεί.

Ai_xenai_propagandai_eis_thn_eparxian_Polyanhs_kata_thn_periodon_1870_1912

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.: Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 175 [Πρόλογος / Βραχυγραφίαι / Εισαγωγή / Η προπαγάνδα της βουλγαρικής Εξαρχίας {Προοίμιον – Η βουλγαρική Εξαρχία εις τον καζάν Δοϊράνης (Δοϊράνη – Περίχωρα: Προοίμιον. Ποταμός. Φούρκα και αλλού) – Η βουλγαρική Εξαρχία εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Βογδάντσα – Περίχωρα: Προοίμιον. Γκίρτσιστα. Μπογορόδιτσα. Ματσίκοβον. Καρασούλι) – Η δράσις της βουλγαρικής Εξαρχίας εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Προοίμιον – Κιλκίς – Χωρία διαμερίσματος Αβρέτ Ισάρ: Καλλίνοβον. Κιληνδήρ. Κάτω Θεοδωράκι. Βαρδαρόφτσα και Αμάτοβον. Σαρί Παζάρ. Γιαγκζιλάρ. Μίροβον – Χωρία επαρχίας Πολυανής εις τον καζάν Θεσσαλονίκης: Γιόρδινα. Βαθύλακκος. Και αλλού)} / Η σερβική προπαγάνδα {Προοίμιον – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Δοϊράνης (Προοίμιον – Δοϊράνη – Περίχωρα) – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Προοίμιον – Βογδάντσα – Στογιάκοβον – Μπογορόδιτσα) – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Προοίμιον – Κιλκίς – Κάτω Θεοδωράκι)} / Ουνιτική και προτεσταντική προπαγάνδα {Προοίμιον – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Δοϊράνης (Προοίμιον – Δοϊράνη – Περίχωρα) – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Προοίμιον – Βογδάντσα – Περίχωρα: Προοίμιον. Γκίρτσιστα. Πάλιουρτσα. Στογιάκοβον. Μπογορόδιτσα) – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Κιλκίς – Περίχωρα: Προοίμιον. Ναχιές Κιλκίς. Ναχιές Καραδάγ. Μοράφτσα. Ρόσλοβον και αλλού) – Η προτεσταντική προπαγάνδα εις τους καζάδες Δοϊράνης, Αβρέτ Ισάρ και Γευγελής (Προοίμιον – Δοϊράνη – Κιλκίς – Γευγελή)} / Συμπεράσματα / Conclusions / 2 πίνακες επισκοπικών καταλόγων / 3 χάρται και 7 εικόνες / Πηγαί και βιβλιογραφία / Ευρετήριον] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.]

Oi_mythoi_ths_zwhs_kai_tou_ergou_tou_G_Vizyhnou

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Οι μύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού, <Εκδόσεις Καρδαμίτσα>, Αθήνα 1992, σελ. 524 [Οι μύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού {Αλληλεξάρτηση και αλληλοπροσδιορισμός της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού – Οι μύθοι της ζωής του (Προοίμιο – Η πατρίδα του ποιητή – Το οικογενειακό περιβάλλον του – Τα παιδικά και νεανικά χρόνια: Προοίμιο. Ο πρώτος έρωτας – Τα φοιτητικά χρόνια – Τα χρόνια της παροδικής επιτυχίας – Ο αγώνας για τη ζωή – Το όνειρο του μεταλλείου – Οι συνέπειες μιας παλαιάς ιστορίας – Ο τελευταίος έρωτας: Εισαγωγή. Το τέλος της Μπετίνας – Ο Βιζυηνός στο φρενοκομείο – Ο θάνατος του Βιζυηνού) – Οι μύθοι του έργου του (Προοίμιο – Το ποιητικό έργο του – Τα διηγήματά του – Οι προσωπικοί μύθοι του – Η απουσία ασφαλούς συνείδησης του πραγματικού – Η τακτική της υπέρβασης των αποδεκτών ορίων: Προοίμιο. Υπέρβαση των ορίων ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες. Υπέρβαση των ορίων ανάμεσα στα δύο φύλα – Η θετικότητα των χαρακτήρων και η αρνητικότητα της δράσης τους: Προοίμιο. Η οριακή συρρίκνωση της σωματικότητας των χαρακτήρων – Ο ιδιότυπος ρεαλισμός του Βιζυηνού – Η απόλυτη συνάρτηση: Ο μύθος της διπλής πραγματικότητας)} / Διάσταση μεταξύ φύλου και γένους στα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού {Μια βασική πλευρά της ψυχογραφικής διάστασης της διήγησης του Βιζυηνού (Προοίμιο – Φύλο και γένος – Το γένος ως κατηγορία της λογοτεχνικής ανάλυσης) – Η διάκριση μεταξύ φύλου και γένους από τον Βιζυηνό (Προοίμιο – «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον» ή πώς ο Γεώργης έγινε πρώτα Γεωργιά και μετά πάλι Γεώργης – «Ο Μοσκώβ Σελήμ» και ο Μοσκώβ-Βιζυηνός: Εισαγωγή. «Το αμάρτημα της μητρός μου» ή η ενοχή του Βιζυηνού για τη μη υποκατάσταση της πεθαμένης αδελφής. Η περιπέτεια της αποκατάστασης της συμφωνίας μεταξύ φύλου και γένους. Η εξήγηση της περίπτωσης του Σελήμ) –Δευτερεύουσες περιπτώσεις διάστασης μεταξύ φύλου και γένους (Προοίμιο – Μια λανθάνουσα περίπτωση διάστασης μεταξύ φύλου και γένους) – Ο Βιζυηνός ανάμεσα στους χαρακτήρες των διηγημάτων του} / ‘Την θαυμαστήν του πάθους κλίμακα’: Πρόταση για την επανεκτίμηση των «Συνεπειών της παλαιάς ιστορίας» του Γ. Βιζυηνού {Η μοναδικότητα αυτού του διηγήματος μέσα στο πεζογραφικό έργο του Βιζυηνού (Προοίμιο – Πραγματολογικό έναντι ρεαλιστικού – Η πρώτη απόπειρα ψυχογραφίας – Στενή αναφορά ατμόσφαιρας και τόνου – Η θερμή φιλική σχέση μεταξύ δύο ανδρών: Προοίμιο. Μικρά ερωτικά αγγίγματα – Τα τέσσερα μοτίβα της απελπισίας: Προοίμιο. Το μοτίβο του μεταλλείου. Το μοτίβο του αυτοτιμωρούμενου. Το θέμα της διπλής πραγματικότητας ή της διπλής αλήθειας. Το θέμα της διάψευσης ή ματαίωσης – Συμπέρασμα)} / Ο γέλως της Μάσιγγας, ο γέλως της παρθένου: Το ματαιωμένο για τον Βιζυηνό ταξίδι των αισθήσεων {Το ταξίδι-πορεία του Βιζυηνού – Ταξιδιωτικές αναμονές και ταξιδιωτικές διαψεύσεις – Ακοή αντί όρασης, φανταστικό αντί πραγματικού – Το πραγματικό επανέρχεται, η νέα διάψευση προετοιμάζεται – Η διαλεκτική της διάψευσης (Προοίμιο -Η οριστική διάψευση) – Αποτυχημένη δοκιμή φανταστικής ολοκλήρωσης του ματαιωμένου ταξιδιού} / Μικρή ανθολογία ερωτικής απελπισίας {Η ερωτική απελπισία ως ποιητική μεταφορά του θέματος της διάψευσης – Ποιήματα παλιμβουλίας – Ποιήματα διακήρυξης του έρωτα – Ποιήματα ερωτικής προτροπής ή παράκλησης – Ποιήματα ερωτικής αρμονίας ή συμφιλίωσης – Ποιήματα ερωτικής πικρίας – Ποιήματα ερωτικού παράπονου – Ποιήματα της ‘απελπισιάς και απονιάς του κόσμου’ – Τα πρώτα και τα τελευταία ποιήματα της ζωής του (Προοίμιο – Πρώτα ποιήματα, για την Ελένη – Τελευταία ποιήματα, για τη Μπετίνα)} / Η ουτοπία της παιδικότητας: Τα παιδικά αφηγήματα και ποιήματα του Γ. Βιζυηνού {Έργα γραμμένα για παιδιά από ένα ‘παιδί’ – Πέντε μύθοι και ένας διάλογος. Τα παιδικά αφηγήματα του Βιζυηνού (Προοίμιο – Μύθος πρώτος: Πώς η αγαθότητα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην κακία: «Ο άραψ και η κάμηλος αυτού» – Μύθος δεύτερος και τρίτος: Πώς τα σχέδια του ανθρώπου μπορούν να εναρμονιστούν με αυτά της φύσης: «Το σκιάχτρο του χωραφιού», «Ο κλέπτης» – Μύθος τέταρτος: Πώς η εξυπνάδα μπορεί να καλύψει την αδυναμία, αλλά και να νικήσει τη σωματική δύναμη: «Ο Τρομάρας» – Μύθος πέμπτος: Πώς μπορούμε να κερδίσουμε το αιώνιο θυσιάζοντας το προσωρινό: «Μέσα εις το αμφιθέατρον» – Διάλογος: Πώς μπορούμε να μακραίνουμε τη ζωή μας: «Πώς οικονομείται ο χρόνος» – Ο διδακτικός χαρακτήρας των παιδικών αφηγημάτων) – «Ο φίλος των Ελληνοπαίδων». Τα παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού (Προοίμιο – Οικογενειακά – Ηθικοθρησκευτικά – Αποφθεγματικά – Πραγματογνωστικά: Προοίμιο. Ο φυσικός κόσμος. Προοίμιο. Ποιήματα που αναφέρονται στη μέρα και στη νύχτα. Ποιήματα που αναφέρονται στις τέσσερις εποχές. Ποιήματα που αναφέρονται σε ουράνια σώματα. Ποιήματα που αναφέρονται σε φυσικά στοιχεία. Ποιήματα που αναφέρονται σε ζώα, ψάρια, πουλιά και έντομα. Ποιήματα που αναφέρονται σε φυτά – Η κοινωνία των ανθρώπων) – Νηπιακά – Η ατελέσφορη παιδικότητα} / Χρονολόγιο / Πίνακας πρώτων δημοσιεύσεων των διηγημάτων / Επιλογή βιβλιογραφίας] [Τιμή πώλησης: 26,50 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ.]

H_sofia_tou_gia_th_zwh

ΑΪΝΣΤΑΪΝ, ΑΛΜΠΕΡΤ [ALBERT EINSTEIN]: Η σοφία του για τη ζωή, πρόλογος Φρήμαν Ντάυσον, ανθολόγηση-εισαγωγή-επιμέλεια Alice Calaprice, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 298 [Ο Αϊνστάιν για τον εαυτό του / Για και προς την οικογένειά του / Για την Αμερική και τους Αμερικανούς / Για τον θάνατο / Για την εκπαίδευση, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή ελευθερία / Για τους Γερμανούς και τη Γερμανία / Για την ανθρωπότητα / Για τη ζωή / Για την ειρήνη, τον πόλεμο, την ατομική βόμβα και τον στρατό / Για την πολιτική, τον πατριωτισμό και τη διακυβέρνηση / Για τη φυλή και τις προκαταλήψεις / Για τη θρησκεία, τον Θεό και τη φιλοσοφία / Για την επιστήμη, τους επιστήμονες, τα μαθηματικά, την τεχνολογία] [Τιμή πώλησης: 13,30 ευρώ. Με έκπτωση: 11,90 ευρώ.]

To_dwmatio_ths_Naomi

ΑΙΫΚΛΙΦ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ [JONATHAN AYCLIFFE]: Το δωμάτιο της Ναόμι, μτφ.-σημειώσεις Όλγα Γκαρτζονίκα, <Οξύ>, Αθήνα 2020, σελ. 236 [Μια κλασική ιστορία με φαντάσματα, που βρίθει από τρόμο και φρίκη και συγκλονίζει μέχρι την τελευταία παράγραφο… Ο Τσαρλς και η Λώρα είναι νέοι, έχουν έναν ευτυχισμένο γάμο και κατοικούν στον προνομιούχο ακαδημαϊκό κόσμο του Καίμπριτζ. Μια παραμονή Χριστουγέννων, ο Τσαρλς ξεκινάει γεμάτος ενθουσιασμό με την κόρη του, Ναόμι, για ψώνια στο Λονδίνο. Όμως στο τέλος της ημέρας το μόνο που απομένει στον Τσαρλς και τη σύζυγό του είναι μερικά φλιτζάνια τσάι και η συμπόνια των αστυνομικών. Επειδή η Ναόμι, το όμορφο αγγελούδι και μοναχοπαίδι τους, έχει εξαφανιστεί. Και λίγες μέρες αργότερα βρίσκεται το δολοφονημένο πτώμα της. Είναι όμως στ’ αλήθεια νεκρή; Με μια ζοφερή εξιστόρηση μιας παρελθοντικής και τωρινής κόλασης, το ανατριχιαστικό ψυχολογικό αριστούργημα του Τζόναθαν Αίυκλιφ εγγυάται πως θα σας κάνει να βυθιστείτε σε ανείπωτα βάθη εφιαλτικού τρόμου.] [Τιμή πώλησης: 13,90 ευρώ. Με έκπτωση: 12,51 ευρώ.]

Pente_Rwsoi_klasikoi_1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ[ΗΤΣΟΣ]: Πέντε Ρώσοι κλασικοί, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1975, σελ. 379 (και 8 μονόφυλλα με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Αλεξάντρ Πούσκιν / Νικολάι Γκόγκολ / Βησσαρίων Μπελίνσκι / Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι / Λεβ Τολστόι {Εισαγωγή – Η θρησκεία του – Η αισθητική του – Παλιά μου τέχνη…}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_megalos_amartwlos

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Ο μεγάλος αμαρτωλός. Ο Ντοστογιέφσκι και τα ιερά του τέρατα. Μυθιστορηματική βιογραφία με 66 γράμματα από την αλληλογραφία με τη γυναίκα του, <Κέδρος>, Αθήνα 1984, σελ. 493 (και 12 σελ. με εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εσαγωγή: Πέρα από το όριο / ‘Είμαι χαρακτήρας αισχρός…’ {Τα μέσα και τα έξω (Στη συμβολή ουρανού και γης – Διαβάζοντας τις φωτογραφίες – Άστρα πλωρίτες – Η αρχική θερμοκρασία – Τα μέσα και τα έξω) – Τα δυο φτερά της μέλισσας (Μέγα μαρτύριο και μεγάλη απόλαυση: Προοίμιο. Η μήνις ενός κριτικού και πώς ερμηνεύεται. Per realia ad realiora. Σε επίπεδο κορυφής – Τα άλλα μέτωπα: Προοίμιο. Φίλοι-εχθροί. Η κοντριάσκα – Η άλλη όψη: Προοίμιο. Θα ξαναγεννηθώ με άλλη μορφή) – Το χρήμα (‘…λεφτά, λεφτά!’ – Στρατηγική και τακτική – Αισιοδοξία και ανάγκη – Οι πρώτοι πόλεμοι – Το ορφανό – Η ξενιτιά· φτώχεια και ιδέες – Αρχή του τέλους) – Η ρουλέτα (Αψιμαχίες – Βισμπάντεν – Τα μεγάλα πάθη – Μπάντεν. Ένας παλιός φίλος – ‘Είμαι χαρακτήρας αισχρός…’ – Η κάθαρση) – Η γυναίκα (Η Αμαλία – Πρέπει να ζήσω, αδερφέ – Μικρές ανάπαυλες και παιδεμοί – Ελάτε να παντρευτούμε – Βασίλισσα κι αρχόντισσα) – Η επιληψία (Η άλλη όραση – Επιστροφή στις ρίζες – Από πρώτο χέρι – Η αύρα και το μυστικό παράθυρο – Οι ‘ρυθμοί εκείνοι’) – Το έργο (Τέρας πελασγικό – Ελευθερία και δουλειά – Ιδέες παλιές και νέες – Ιδέες κένταυροι – Η ιδέα μου είναι η ζωή μου – Η ιδέα του Ντοστογιέφσκι – Η ιδέα στις συμπληγάδες – ‘Άβυσσος μέσα μου οι ιδέες’ – Ένας συμπαθητικός κίνδυνος) – Ο θάνατος (Προοίμιο – Μια άλλη κινητήρια ιδέα – Αόρατος θίασος να περνά – Νιε ουντέρζιβαϊ / ‘Άγγελέ μου αιώνιε…’ {Σημείωση – Η αγάπη μου θα ’ναι απέραντη – Γρήγορα, γρήγορα θ’ αναγεννηθούμε – Ζωή τσιγγάνικη – Κρένχεν και Κεσελμπρούνεν· από τον Άννα στον Καγιάφα – Θα μιλήσει το μέλλον – Μη με ξεχνάς, μη με προσβάλλεις – Τελευταίες προσφορές – Ελήλυθεν η ώρα. (Η αποθέωση του προφήτη)] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

H_enath_plhgh

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Η ένατη πληγή [και άλλα διηγήματα], <Κέδρος>, Αθήνα 1986, σελ. 151 [Η ένατη πληγή / Παλίρροια / Τουρλού-Τουρλού / Η Κλεοπάτρα σε ταξίδι / Ο αρχικός ερεθισμός / Τα ραδίκια τα πικρά / Η διαδικασία της γνώσης / Δυο πορτραίτα / Γλυκό του κουταλιού / Ιαβέ / Τρία ζευγάρια μάτια / Του λιναριού τα πάθη] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Apo_thn_arxaiothta_ston_feoudarxismo

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Από την αρχαιότητα στον φεουδαρχισμό, μτφ.-σημειώσεις Ελένη Αστερίου, δεύτερη έκδοση, <Οδυσσέας>, Αθήνα 2001, σελ. 335 [Εισαγωγή / Ευχαριστίες / Κλασική αρχαιότητα {Προοίμιο – Ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής – Ελλάδα – Ο ελληνιστικός κόσμος – Ρώμη} / Η μετάβαση {Το γερμανικό υπόστρωμα – Οι επιδρομές – Προς τη σύνθεση} / Δυτική Ευρώπη {Ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής – Τυπολογία των κοινωνικών σχηματισμών – Ο Άπω Βορράς – Η φεουδαρχική δυναμική – Η γενική κρίση} / Ανατολική Ευρώπη {Ανατολικά του Έλβα – Η τροχοπέδη του νομαδισμού – Το μοντέλο ανάπτυξης – Η κρίση στην Ανατολή – Νότια του Δούναβη}] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_amerikanikh_eksoterikh_politikh_kai_oi_dianohtes_ths

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Η αμερικανική εξωτερική πολιτική και οι διανοητές της, μτφ. Ηρακλής Οικονόμου, επίμετρο Κώστας Ράπτης, σημειώσεις-επιμέλεια Ελένη Μαυρούλη, <Τόπος>, Αθήνα 2017, σελ. 268 [Πρόλογος / Ευχαριστίες / Αυτοκρατορία {Προοίμιο – Πρόδρομοι – Αποκρυστάλλωση – Ασφάλεια – Θεμέλιοι λίθοι – Περίμετρος – Επανεκτίμηση – Μαχητικός φιλελευθερισμός – Ο πρόεδρος Ομπάμα} / Σύμβουλοι {Προοίμιο – Ντόπιες παραδόσεις – Σταυροφόροι – Ρεαλιστική ιδεώδη – Πρώτα η οικονομία – Έξω από το κάστρο} / Παράρτημα / Υστερόγραφο / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 15,70 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

H_lexh_apo_H

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Η λέξη από ‘Η’. Η περιπέτεια της ηγεμονίας, μτφ. Γιώργος Καράμπελας, <Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου>, Αθήνα 2017, σελ. 241 [Πρόλογος / Απαρχές / Επαναστάσεις / Μεσοπόλεμος / Μετά τον πόλεμο / Ψυχρός Πόλεμος / Αμερικανισμοί / Ξεθώριασμα / Συνέχειες / Αντιστροφή / Διατομές / Αντοχή ή υποχώρηση; / Βλέψεις / Συμπεράσματα / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

O_gyros_tou_kosmou_1

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ: Ο γύρος του κόσμου, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1964, σελ. 200 [Ιταλία {Ρώμη – Νάπολη – Βενετία – Ασίζη} / Αγγλία {Λονδίνο – Χάυντ Παρκ – Η Βουλή των Κοινοτήτων – Στο Σίτυ} / Ιαπωνία {Στους δρόμους του Τόκιο – Η νύχτα – Ποίηση και ζωή – Ώρες μαγείας στο Καμπουκί – Χονγκ-Κονγκ: Μια απίθανη Βαβέλ} / Γαλλία {Απρίλης στο Παρίσι – Η οδός Αγίου Διονυσίου – Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε – Βερνισάζ – Οι άνθρωποι και η νύχτα (Προοίμιο – ‘Montagne’ – ‘Μπουλ Νουάρ’) – Οι άνθρωποι και η μέρα} / Αμερική {Ταξίδι μ’ ένα τζετ – Η πρώτη νύχτα – Νεοϋορκέζικο εικοσιτετράωρο – Γκρήνουϊτς Βίλλατζ – Τύποι και στιγμιότυπα (Ο νευρωτικός κ. Ουαίηλς – Τζων, ο Έλληνας – Ο εγκέφαλος του κ. Πανηλέκτρικ και ο Τόνυ – Μια Ρουμάνα τσιγγάνα και η συλλέκτρια – Τα καλά έργα της μις Κλέο Κάραμπυ – ‘Ατλαντικός και Ειρηνικός’ – ‘Ινστιτούτο Συναισθηματικής Προσεγγίσεως’ – Ουάσινγκτον Σκουαίρ – Στα παλιατζίδικα) – Το αγχώδες ημερονύκτιο της κυρίας Γκλόριας Μπάιμπλσεξ (Μπρέκφαστ: Βότκα με γάλα – Η μελαγχολία του σκύλου – Το παρελθόν – Μπάνιο με Τάιντ – Αόρατο σεξ και πάθος – Μωβ πέπλο και Κοκκινοσκουφίτσα – Ο Μινώταυρος – Μεταξύ ταξί και μετρό – Μεταμεσονύκτια) – Η τελευταία νύχτα – Κρουαζιέρα – Αϊτή: Παράδεισος χωρίς αγγέλους – Στα νησάκια της Παρθένου} / Ρωσία] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

O_gyros_tou_kosmou_3

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ: Ο γύρος του κόσμου, τρίτη έκδοση, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1971, σελ. 200 [Ιταλία {Ρώμη – Νάπολη – Βενετία – Ασίζη} / Αγγλία {Λονδίνο – Χάυντ Παρκ – Η Βουλή των Κοινοτήτων – Στο Σίτυ} / Ιαπωνία {Στους δρόμους του Τόκιο – Η νύχτα – Ποίηση και ζωή – Ώρες μαγείας στο Καμπουκί – Χονγκ-Κονγκ: Μια απίθανη Βαβέλ} / Γαλλία {Απρίλης στο Παρίσι – Η οδός Αγίου Διονυσίου – Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε – Βερνισάζ – Οι άνθρωποι και η νύχτα (Προοίμιο – ‘Montagne’ – ‘Μπουλ Νουάρ’) – Οι άνθρωποι και η μέρα} / Αμερική {Ταξίδι μ’ ένα τζετ – Η πρώτη νύχτα – Νεοϋορκέζικο εικοσιτετράωρο – Γκρήνουϊτς Βίλλατζ – Τύποι και στιγμιότυπα (Ο νευρωτικός κ. Ουαίηλς – Τζων, ο Έλληνας – Ο εγκέφαλος του κ. Πανηλέκτρικ και ο Τόνυ – Μια Ρουμάνα τσιγγάνα και η συλλέκτρια – Τα καλά έργα της μις Κλέο Κάραμπυ – ‘Ατλαντικός και Ειρηνικός’ – ‘Ινστιτούτο Συναισθηματικής Προσεγγίσεως’ – Ουάσινγκτον Σκουαίρ – Στα παλιατζίδικα) – Το αγχώδες ημερονύκτιο της κυρίας Γκλόριας Μπάιμπλσεξ (Μπρέκφαστ: Βότκα με γάλα – Η μελαγχολία του σκύλου – Το παρελθόν – Μπάνιο με Τάιντ – Αόρατο σεξ και πάθος – Μωβ πέπλο και Κοκκινοσκουφίτσα – Ο Μινώταυρος – Μεταξύ ταξί και μετρό – Μεταμεσονύκτια) – Η τελευταία νύχτα – Κρουαζιέρα – Αϊτή: Παράδεισος χωρίς αγγέλους – Στα νησάκια της Παρθένου} / Ρωσία] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

H_dolofonia

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ: Η δολοφονία, <Θεμέλιο>, [Αθήνα] 1984, σελ. 117 [Όταν γράφτηκε η Δολοφονία τα κομπιούτερς ήταν ακόμα μια αμυδρή σκιά στον ορίζοντα. Σήμερα το ‘μελλοντολογικό μέλλον’ μας έχει προλάβει και ξεπεράσει. Ο τελευταίος Πρόεδρος ετοιμάζεται, αλλά όχι αμαχητί, να παραδώσει τα κλειδιά της εξουσίας στις μηχανές. Σ’ ένα αποστειρωμένο πια περιβάλλον μιας ανώτερης εποχής παίζει το παιγνίδι του ‘φυσιολογικού’ εγκέφαλου εναντίον του μηχανικού. Μόνο που το παιγνίδι περιπλέκεται από την ύπαρξη ενός τρίτου – του ανθρώπινου αντι-εγκέφαλου που συμβολίζεται από το Τέρας. Στο δειλινό αυτό της ανθρώπινης εξουσίας συμβαίνουν πράγματα κωμικά και τραγικά, χρωματισμένα πάντοτε από μια νοσταλγία του παρελθόντος. Ο αναγνώστης πριν κλείσει η φουτουριστική αυτή μπαλάντα μ’ ένα απροσδόκητο τέλος, θα διακρίνει τα αμυδρά στίγματα της εποχής μας μέσα σ’ ένα ουτοπικό μέλλον που από καιρό έχει προβληθεί από τους στοχαστές μας.] [Τιμή πώλησης: 6,36 ευρώ. Με έκπτωση: 4,00 ευρώ.]

Giakomp_fon_Gkounten

ΒΑΛΖΕΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ [ROBERT WALSER]: Γιάκομπ Φον Γκούντεν …αυτό το όνειρο που ονομάζουμε ανθρώπινη ζωή…, εργοβιογραφικό σημείωμα Gilles Ortlieb [μετάφραση του εργοβιογραφικού σημειώματος Πελαγία Τσινάρη], μτφ. Βασίλης Πατέρας, ανυπόγραφο επίμετρο [μετάφραση του επιμέτρου Πελαγία Τσινάρη], ανυπόγραφο χρονολόγιο, γνώμες διαφόρων για τον Ρόμπερτ Βάλζερ, δεύτερη έκδοση, <Ροές>, Αθήνα 2012, σελ. 252 [‘‘Έχω πάψει να εξελίσσομαι. Ίσως να μην απλώσω ποτέ κλαδιά και κλωνάρια. Κάποια μέρα θα σκορπίσω γύρω μου ένα άρωμα, θα πετάξω ανθούς και, για τη δική μου μόνο ευχαρίστηση, θα ευωδιάσω λιγάκι, κι έπειτα θα γείρω το κεφάλι, χέρια και πόδια θα μουδιάσουν παράξενα, το πνεύμα, η περηφάνια, ο χαρακτήρας, όλα, όλα θα σπάσουν και θα μαραθούν, κι εγώ θα είμαι νεκρός, όχι πραγματικά νεκρός, αλλά νεκρός με μια διαφορετική έννοια, κι έπειτα θα ψευτοζήσω κοντά εξήντα χρόνια και θα πεθάνω.» Ο νεαρός Γιάκομπ φον Γκούντεν, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, εγκαταλείπει το σπίτι του, παραιτείται από οποιαδήποτε ‘καθωσπρέπει’ φιλοδοξία και εγγράφεται στο Ινστιτούτο Μπενζαμέντα – μια σχολή για υπηρέτες. Εμπνευσμένο από τη μαθητεία του ίδιου του Ρόμπερτ Βάλζερ σε μια τέτοια σχολή το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί ‘ένα από τα 100 σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα’, ενώ στους θαυμαστές του Βάλζερ συγκαταλέγονται πολλοί ομότεχνοί του, με πρώτο τον Κάφκα. Το Γιάκομπ φον Γκούντεν αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο του σπουδαίου γερμανόφωνου Ελβετού συγγραφέα που έκανε την ‘περιπλάνηση’ τρόπο ζωής και έζησε για πολλά χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο.] [Τιμή πώλησης: 14,84 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Ta_adelfia_Tanner

ΒΑΛΖΕΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ [ROBERT WALSER]: Τα αδέλφια Τάννερ, μτφ. Βασίλης Πατέρας, επίμετρο Πελαγία Τσινάρη, <Ροές>, Αθήνα 2014, σελ. 330 [‘‘Δεν μου αρέσει να είμαι ιδιοκτήτης μισών πραγμάτων, προτιμώ να ανήκω στους εντελώς απόκληρους, ώστε να μου ανήκει τουλάχιστον η ψυχή μου… Δεν θέλω να έχω μέλλον, θέλω να έχω παρόν. Μου φαίνεται πιο αξιόλογο. Μέλλον έχει εκείνος που δεν έχει παρόν, κι αν έχει κανείς παρόν, τότε ξεχνά ακόμα και να σκεφτεί το μέλλον… Στέκομαι ακόμα έξω από την πόρτα της ζωής, χτυπώ και ξαναχτυπώ, αν και όχι με μεγάλο ζήλο, και αφουγκράζομαι γεμάτος αγωνία μήπως έρχεται κανείς να σηκώσει το μάνταλο.’’ Σ’ αυτό το μυθιστόρημα μαθητείας και ενηλικίωσης, ο εικοσάχρονος Σίμον Τάννερ, διχασμένος ανάμεσα στην επιθυμία του για κοινωνική αποδοχή και στην ασυγκράτητη δίψα του για ανεξαρτησία, αλλάζει διαρκώς δουλειές και σπίτια, χαίρεται τη φύση και την ελευθερία του, συναντά τα αδέλφια του, προκαλεί με τον αυθορμητισμό του και στο τέλος του μυθιστορήματος δεν έχει σημειώσει την παραμικρή πρόοδο – ή, με τα λόγια του Κάφκα: ‘‘Ο Σίμον τριγυρίζει πανευτυχής, χωρίς να καταφέρνει τίποτα τελικά πέρα από την απόλαυση του αναγνώστη. Είναι μια πολύ άσχημη σταδιοδρομία, αλλά μόνο μια άσχημη σταδιοδρομία προσφέρει φως στον κόσμο…’’] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_megalh_griph_tou_1918

ΒΙΝΕ, ΦΡΕΝΤΥ [FREDDY VINET]: Η μεγάλη γρίπη του 1918: Η χειρότερη επιδημία του 20ού αιώνα. Ιστορία της ισπανικής γρίπης, μτφ.-σημειώσεις Αριστέα Κομνηνέλλη, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2020, σελ. 332 [Πρόλογος του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση / Εισαγωγή / Οι διάσημοι νεκροί… και οι ανώνυμοι {Ο Απολλιναίρ, ο Ροστάν, ο Σήλε, ο Σάικς και οι άλλοι – ‘Ή αρρώστια χτύπησε όλα τα σπίτια’} / Η πανδημία {Προοίμιο – Πλούσια τεκμηρίωση – Άνοιξη του 1918: Το πρώτο κύμα – Μαύρος Οκτώβριος – Το τρίτο κύμα του 1919 – Μετάδοση – Ο ιός έρχεται από τη θάλασσα – Επίθεση στα ηπειρωτικά – Πού γεννήθηκε η γρίπη; – Γιατί ‘ισπανική’;} / Απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές {Προοίμιο – Ιδιαίτερα μεγάλη νοσηρότητα – Συγκλονιστική θνησιμότητα – Οι νεκροί μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων – Ο διεθνής χάρτης της θνησιμότητας – Το τέλος των μεγάλων επιδημιών; – Το προηγούμενο του 1889-1890} / Γνωστά τα συμπτώματα, μυστηριώδης η προέλευση {Προοίμιο – ‘Δεν είναι όλα γρίπη τον καιρό της γρίπης’ – Πνευμονικές επιπλοκές – Αιτιολογία – Η θνησιμότητα των νέων ενηλίκων – Έχουν τα ηλικιωμένα άτομα ανοσία; – Τα παιδιά επλήγησαν, οι γυναίκες γλίτωσαν; – Αλλοίμονο στους ασθενέστερους – Μεγάλη θνησιμότητα των εθνοτικών μειονοτήτων και των απομονωμένων λαών – Η κοινωνική παράμετρος – Το κλίμα επηρεάζει τη γρίπη; – Η αποκτηθείσα ανοσία} / Σφάλματα και ανεπάρκεια {Προοίμιο – ‘Η ύφεση είναι κοντά’ – Ασθένεια 11: Η στρατιωτική διαχείριση – ‘Τα μικρόβια δεν έχουν επισκεπτήρια κάρτα’ – ‘Η γρίπη δεν είναι η γρίπη’ – Ο γολγοθάς των νοσοκομείων – Το φάρμακο που δεν βρέθηκε – ‘Μια θεραπεία, πραγματικό χάος’} / Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις {Προοίμιο – Μια κοινωνία σε επιβράδυνση – Το φαινόμενο ‘θερισμός, γεννητικότητα και γάμοι – Ο απόηχος της γρίπης} / Η λησμονημένη καταστροφή {Προοίμιο – Η τέχνη του να είσαι αόρατος – ‘Δεν πεθαίνεις από γρίπη’ – Δίχως χώρο ούτε χρόνο, δίχως ένοχο ούτε ήρωα – Η σιωπή και η λήθη – Πόλεμος και γρίπη – Τα ‘δηλητηριώδη αέρια των πολιτών’} / Κακή ανάμνηση ή ορίζοντας καταστροφής; {Προοίμιο – Στα ίχνη της ‘μητέρας των επιδημιών’ – Επανεμφάνιση της απειλής – Σενάρια καταστροφής – Επιφυλακή και πρόληψη} / Συμπέρασμα / Παράρτημα / Ευχαριστίες / Πηγές και βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 16,60 ευρώ. Με έκπτωση: 14,90 ευρώ.]

Adespotes_melwdies

ΒΟΛΙΟΤΗΣ-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Αδέσποτες μελωδίες. Αείζωοι λαϊκοί καημοί, πίνακας εξωφύλλου και οπισθοφύλλου Εύα Μελά, <Μετρονόμος>, Αθήνα 2018, σελ. 452 [Πρόλογος / Εικονοπλαστική {‘Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές’ – ‘Ρέμπελος πάντα γυρνάω’ – ‘Και μάγια μου ’χεις κάνει’!} / Αείζωα μέλη {Προοίμιο – Το λαγιαρνί: Βγήκαν κλέφτες στο βουνό – Το κάστρο της Ωριάς – Σαράντα παλικάρια – Κουτσαβάκι και μαστίχα – Τσιφτετέλι: Θα σπάσω κούπες – Η Έλλη – Ο Βαγγέλης – Μανταλένα – Ζεϊμπέκικο Μενεμένης – Το χασίσι – Οι μπαγλαμάδες – Ελενάκι – Σάλα-σάλα – Μανάκι μου – Ο Μεμέτης – Καλογεράκι, Ντουντού – Δυο γυφτοπούλες στο βουνό – Οι τεκέδες – Μισιρλού – Οσμάν και μπουφετζής – Εργάτης τιμημένος} / Αμανέδες του πάθους και της απαντοχής {Προοίμιο – Αμανές μινόρε ή σμυρναίικο μινόρε – Αμανές τζιβαέρι – Ταμπαχανιώτικος μανές – Γαλατά μανές ή αντάμ αμάν – Αμανές βουρνοβαλιά ή μπουρνοβαλιό μανέ – Πειραιώτικος μανές} / Πρόσωπα και γεγονότα {Προοίμιο – Αντριάνα – Ο Μποχώρης – Είμαι πρεζάκιας – Τι σε μέλει εσένανε; – Ομολογίες – ΟΙ Μπολσεβίκοι και η κρίση – Μις Ελλάς – Ο Βορονόφ – Η Κούλα – Κακούργα πεθερά – Γυφτοδημόπουλος και Μπεζεντάκος – Η Βαρβάρα – Κωνσταντίνος εναντίον Βενιζέλου – Ο Μάρκος υπουργός – Αριθμός ουκ εστι (Προοίμιο – Τα δυο σου χέρια πήρανε – Παντρεμενάδικα – Εν έτει 1912 – Ο Σωτήρχαινας – Ο Πίκινος – Η πλημμύρα – Οι αδικοπνιγμένοι – Τζιμ Λόντος – Ο Ζέππος – Σεισμοί – Τζατζάς – Παναής – Η γυναίκα που ψηφίζει – Σίμος ο υπαρξιστής)} / Επίλογος / Συμπληρωματική βιβλιογραφία / Βιογραφικό του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 23,32 ευρώ. Με έκπτωση: 15,50 ευρώ.]

H_oikogeneia_sta_anagnwstika_tou_dhmotikou

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΙΛΣΕΝ, ΜΥΡΤΩ: Η οικογένεια στα αναγνωστικά του δημοτικού, <Κέδρος>, [Αθήνα] 1980, σελ. 205 [Εισαγωγή / Κατανομή των θεμάτων στα παλιά αναγνωστικά / Η οικογένεια. Ιδανικές εικόνες στα παλιά αναγνωστικά – Ιδανική εικόνα της οικογένειας – Ιδανική εικόνα του πατέρα. Ρόλοι και ασχολίες – Ιδανική εικόνα της μητέρας. Ρόλοι και ασχολίες (Προοίμιο – Σχέσεις μητέρας και οικογένειας – Σχέσεις μητέρας και παιδιού – Εικόνα της μητέρας στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία) – Ιδανική εικόνα του παιδιού. Ρόλοι και ασχολίες – Ιδανικές εικόνες των άλλων μελών της οικογένειας} / Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων στα παλιά αναγνωστικά {Προοίμιο – Σχέσεις ανάμεσα στα φύλα (Σχέσεις αντρών και γυναικών – Σχέσεις αγοριών και κοριτσιών) – Η δυναμική της οικογενειακής ομάδας (Προοίμιο – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά)} / Η οικογένεια. Ιδανικές εικόνες στα νέα αναγνωστικά {Προοίμιο – Ιδανική εικόνα της οικογένειας – Ιδανική εικόνα του πατέρα – Ιδανική εικόνα της μητέρας – Ιδανική εικόνα του παιδιού – Ιδανικές εικόνες των άλλων μελών της οικογένειας} / Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων στα νέα αναγνωστικά {Σχέσεις ανάμεσα στα φύλα (Προοίμιο – Σχέσεις αντρών και γυναικών – Σχέσεις αγοριών και κοριτσιών) – Η δυναμική της οικογενειακής ομάδας (Προοίμιο – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά)} / Προσφορές και ελλείψεις {Στάσεις και συμπεριφορές – Το παιδί απέναντι στον εαυτό του – Το παιδί απέναντι στην οικογένεια – Το παιδί απέναντι στο σχολείο – Το παιδί απέναντι στον κόσμο} / Συμπεράσματα / Βιβλιογραφικές αναφορές] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_foros_tou_aimatos_sthn_katoxikh_Thessalonikh

ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. – ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ (επιμέλεια): Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία: Αντίσταση και επιβίωση, πρόλογος Ι. Κ. Χασιώτης, δεύτερη έκδοση, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 251 [Μαρία Καβάλα: «Επιβίωση βιολογική και πνευματική» {Αντιφάσεις – Το φάσμα της πείνας – Προς αναζήτηση προϊόντων – Οργάνωση συσσιτίων – Ενδείξεις για την κίνηση του χρήματος – Ίδρυση εργοστασίων – Μαύρη αγορά – Αυτοί που μένουν… – Διασκεδάζοντας το φόβο – Ασφαλιστικές δικλείδες} / Πέτρος Παπαπολυβίου: «Αντίσταση εντός των τειχών» {Προοίμιο – Η ‘Ελευθερία’ και το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ – Οι Υ.Β.Ε και η Π.Α.Ο. – Οι σχέσεις ΕΑΜ και Π.Α.Ο – Άλλες μη ΕΑΜικές οργανώσεις – Οι ΕΑΜικές οργανώσεις – Η ΕΠΟΝ – Η απελευθέρωση} / Ευστράτιος Ν. Δαρδανάς: «Γερμανικές αρχές κατοχής και ελληνική διοίκηση» {Προοίμιο – Ο τριπλός διαμελισμός της χώρας – Στη γερμανική ζώνη κατοχής: Η εγκατάσταση των νέων αρχών – Το Ειδικό Τμήμα Rozenberg στη Θεσσαλονίκη, Μάιος-Νοέμβριος 1941 – Η Sipo-S.D. και το Ειδικό Τμήμα Wisliceny, Φεβρ.-Αύγ. 1943 – Διοικητικές μεταβολές στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια: Η ενίσχυση του ρόλου των στρατιωτικών – Η ελληνική διοίκηση μεταξύ σφύρας και άκμονος – Ο ρόλος της αστυνομίας και της χωροφυλακής – ‘Η ώρα των σκιών’: Τα ιδιότυπα Τάγματα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης} / Γιώργος Καζαμίας: «Γερμανικά αντίποινα: Θεωρία και πράξη» {Ορισμός των αντιποίνων: Αντίποινα και συλλογικές ποινές – Διεθνές δίκαιο και αντίποινα: Θεωρία και πράξη από τους Ναπολεόντειους Πολέμους μέχρι την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και το θετό διεθνές δίκαιο: Αντίποινα και εκτελέσεις ομήρων στην κατεχόμενη Ευρώπη – Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα και αντίποινα} / Βασίλης Κ. Γούναρης και Πέτρος Παπαπολυβίου: «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της κατοχής. Έρευνα και καταγραφή» {‘Θύματα της κατοχής’: Προβλήματα έρευνας και αξιολόγησης – Το ανώνυμο πλήθος των ‘εμμέσων’ θυμάτων – Λοιπά θύματα των καιρών… – Οι εκτελέσεις: Προβλήματα έρευνας και αξιολόγησης – Η ταυτότητα των εκτελεσθέντων – Εκτελέσεις και προπαγάνδα – Προς το μαρτύριο} / Παραρτήματα {Παράρτημα Α΄: Εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη 1941-1944 – Παράρτημα Β΄: 3+1 κατοχικές συνεντεύξεις – Παράρτημα Γ΄: 50 προσωπογραφίες – Παράρτημα Δ΄: Χρονολόγιο γεγονότων – Παράρτημα Ε΄: Κατάλογος εκτελεσθέντων} / Βιβλιογραφία {Ανέκδοτες πηγές – Περιοδικός και ημερήσιος τύπος – Εκδεδομένες πηγές και βοηθήματα}] [Τιμή πώλησης: 33,92 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Mia_zwh_gemath_tolmh

ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ, ΚΡ. Μ. [C. M. WOODHOUSE]: Μια ζωή γεμάτη τόλμη. Από τον Γοργοπόταμο και τον εμφύλιο στο Ιράν και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μτφ. Ηλίας Μαγκλίνης, <Παπαδόπουλος>, Αθήνα 2020, σελ. 446 [Μια νέα εποχή / Ελεύθερα βουνά / Το ορμητικό ποτάμι / Φυλακισμένη πόλη / Η επιδείνωση του πολέμου / Ευτυχείς και ατυχείς επιστροφές / Απατηλή αυγή / Φίλοι και αδελφοί / Περσική εκτροπή / Κρίσιμα γεγονότα / Η μοναξιά της εξουσίας / Εκπαιδευτικό ιντερλούδιο / Ψαλιδισμένες ελπίδες / Όψιμη αρχή / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Entypwseis_apo_th_Sovietikh_Enwsh

ΔΑΡΑΚΗ, ΠΕΠΗ: Εντυπώσεις από τη Σοβιετική Ένωση, δεύτερη έκδοση, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1981, σελ. 119 [Μόσχα {Στο δρόμο για τη Μόσχα – Η σοβιετική πρωτεύουσα μας καλημερίζει – Λούζουν το κεφάλι του Μαρξ – Κόκκινη Πλατεία, Μαυσωλείο Λένιν, Κρεμλίνο – Το πράσινο και η μόλυνση του περιβάλλοντος – Ένας λαός ποιητής – Ο σύγχρονος ναός της γνώσης – Πόσο διαβάζουν και τι διαβάζουν οι Σοβιετικοί πολίτες; – Πόσο… πουλιούνται εδώ τα οικόπεδα; – Στην Έκθεση Σύγχρονων Σοβιετικών Επιτευγμάτων – Περπατώντας στους δρόμους της Μόσχας – Ο σοσιαλισμός αντιμέτωπος με την Αυτής Μεγαλειότητα τη Μόδα. Ποιος θα νικήσει; – Κουβεντιάζοντας μ’ έναν Ρώσο στο παγκάκι – ‘Μη λησμόνει ότι έχεις ανυπάνδρους αδερφάς…’ – Αναζητώντας μια χτένα από ταρταρούγα της Μεγάλης Αικατερίνης… – Το μετρό της Μόσχας – Δωρεάν περίθαλψη. Ακόμα και για τους ξένους – Ο σοσιαλισμός και τα γεράματα} / Λένινγκραντ {Προοίμιο – Το χρονικό μιας πολιτείας – Οι επαναστάτες του παλιού καιρού – ‘Οι Δεκεμβριστές – Ένα καράβι ιστορικό – ‘Από το κτήριο αυτό διηύθυνε ο Λένιν την Επανάσταση…’ – Η ηρωϊκή αντίσταση του Λένινγκραντ – Μνημεία ηρώων και μαρτύρων – Η ιστορία της Τάνιας – Ερμιτάζ – Παλάτια, παλάτια, παλάτια} / Λεττονία {‘Η Κεχριμπαρένια Πολιτεία’ – Σύγχρονη ζωή – Στην ‘ουρά’ για… πολιτιστική ζωή – Πώς διασκεδάζει η σοβιετική νεολαία – ‘Μία… Μερσεντές!’ – Η ανθρωπιά στην πράξη – Σε μια παιδική κατασκήνωση στα δάση της Λεττονίας – Οι σοσιαλιστικές χώρες τιμούν την εθνική τους αντίσταση. Στο Ηρώο των Νεκρών} / Εσθονία {Γνωριμία μ’ έναν λαό που τραγουδά’ – Η Εσθονία στους παλιούς καιρούς – Αυτοδύναμη λαϊκή ψυχαγωγία – Η νέα πόλη – Η ωραία και ο εργάτης του Ταλλίν} / Επιστροφή] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

To_ellhniko_sosialistiko_kinhma_1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ: Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, 1ος τόμος, Από τους ουτοπιστές στους μαρξιστές, <Πλέθρον>, Αθήνα 1985, σελ. 332 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Προδρομικές μορφές Ελλήνων διεθνιστών (1848-1901) {Προοίμιο – Από τον αναρχισμό στον μαρξισμό – Επαναστατική παράδοση και ιδεολογία στην Ευρώπη – Ιστορικοί όροι και χαρακτηριστικά – Ο ναρότνικος Περικλής Αργυρόπουλος – Η περίπτωση του Πλωτίνου Ροδοκανάτη – Η Ανατολική Ομοσπονδία και ο Παναγιώτης Πανάς – Μαρξισμός και κοινωνισμός – Εμμανουήλ και Μαρία Δαούδογλου – Η Παρισινή Κομμούνα και ο Π. Αργυριάδης} / Ευρωπαίοι εμιγκρέδες και επαναστάτες στην Ελλάδα {Προοίμιο – Γκυστάβ Εϊχτάλ και Φρανσουά Γκραλλιάρ – Το νέο κράτος και η νομή της εξουσίας – Η περίπτωση του Γκυστάβ Φλωράνς – Γαριβαλδινοί και Α. Τσιπριάνι – Οι Ιταλοί πρόσφυγες και αναρχικοί – Πολωνοί και Βούλγαροι – Γκλαβίνοφ, Τόμοφ, Βλάχοφ – Πάρβους και Νικ. Γιαννιός} / Οι αναρχικοί των Πατρών {Προοίμιο – Η Ελλάδα της εποχής – Ιδρυτές και μέλη – Συγκρότηση και πρωτοβουλίες – Ο ρόλος των Ιταλών αναρχικών – Πρώτες αντιδράσεις και προειδοποιήσεις – Καταστατικές αρχές και διακηρύξεις – Δημοτικισμός και Ανατολικό Ζήτημα – Κατηγορητήριο και διώξεις – Το λυκαυγές της οργάνωσης} / Αρχηγέτες και οραματιστές: Πλ. Δρακούλης και Στ. Καλλέργης {Προοίμιο – Ιδεολογικές αρχές και Άρδην – Η έκδοση του Σοσιαλιστή – Η στροφή προς τους εργαζόμενους – Το πολιτειακό μοντέλο του Στ. Καλλέργη – Δημόσια και μαζική δράση – Η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά – Η ενωτική Πρωτομαγιά του 1894 – Διώξεις και διαιρέσεις – Τάσεις και οργανώσεις – Η ωριμότητα του Στ. Καλλέργη – Τελευταίες ελπίδες και προσπάθειες} / Η έξαρση του αναρχισμού: Πελοπόννησος και Αθήνα {Προοίμιο – Η Αδελφότης των Πατρών – Η κίνηση του Αρμαγεδώνα – Κηρύγματα και διώξεις – Ο αναρχισμός των αγροτών – Η ομάδα Επί τα πρόσω – Σταφιδικό και κοινωνική κρίση – Αγροτικό κίνημα και αναρχισμός – ‘Τρομοκρατώντας’ τους βουλευτές – Η υπόθεση Α. Συγγρού – Ο αναρχικός Δ. Ματσάλης – Η απόπειρα κατά του Γεωργίου Α΄ – Οι συστηματικές διώξεις – Η διάλυση των αναρχικών της Πάτρας – Οι αναρχικοί του Πύργου – Η διάλυση των αναρχικών του Πύργου – Ο αναρχοσυνδικαλισμός στην Ελλάδα – Τάσεις και ομάδες αναρχοσυνδικαλιστικές – Οι αναρχοσυνδικαλιστές του Κόσμου – Οι αναρχοσυνδικαλιστές του Συνδέσμου} / Οι σοσιαλιστές της Θεσσαλίας {Οι αναρχικοί του Βόλου – Εργάτες και ιδέες στον Βόλο – Το Εργατικό Κέντρο Βόλου – Μορφές πάλης και αναρχικοί – Η κοινή δράση με τους αστούς – Η γενικότερη επιρροή – Η πολιτικοποίηση του Ε.Κ.Β. – Οι αναρχίζοντες της Λάρισας} / Ο Σοσιαλιστικός Όμιλος Κέρκυρας {Προοίμιο – Η μαρτυρία του Άγι Στίνα – Η επίδραση του Η. Γιοβάνοβιτς – Ο σοσιαλισμός του Κων. Θεοτόκη – Ο Αρ. Σίδερις και οι άλλοι του Ομίλου} / Οι οργανώσεις στην Αθήνα: Δημητράτοι και Λιγδόπουλος {Προοίμιο – Η παράδοση από την Κεφαλλονιά – Οι οργανώσεις στην Αθήνα και ο Παν. Δημητράτος – Συνεργασίες και διενέξεις – Ο Μιχάλης Οικονόμου – Δημ. Λιγδόπουλος και Σοσιαλιστική Νεολαία – Δράση και στελέχη της Σοσιαλιστικής Νεολαίας} / Πίνακες {Κύρια ονόματα, τάσεις ιδεολογικές, σημαντικά γεγονότα – Περιοδικά, εφημερίδες, μπροσούρες – Οργανώσεις, κόμματα, όμιλοι, σωματεία – Συνέδρια και συνδιασκέψεις}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Ellhnes_enantion_Ellhnwn

ΔΟΡΔΑΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ Ν.: Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944, πρόλογος Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 555 [Βραχυγραφίες / Πρόλογος συγγραφέα / Εισαγωγή / Δύο εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα και πέντε αρχηγοί {Ο Γεώργιος Πούλος: Οικοδομώντας το εθνικοσοσιαλιστικό μέλλον – Η κίνηση Σπυρίδη – Από τοπικός άρχοντας, αρχηγός κόμματος: Ο Γρηγόριος Παζιώνης – Μια καριέρα στρατιωτικού χωρίς μέλλον, μια συνεργασία με προοπτικές: Η περίπτωση του Διονυσίου Αγάθου – Ο εθνικοσοσιαλιστής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Βασίλειος Έξαρχος} / Η ‘‘Εθνική Ένωσις ‘Η Ελλάς’’’ και οι μελλοντικοί κυβερνήτες {Η νεκρανάσταση μιας οργάνωσης – Από την ηγεσία των ΕΕΕ και των εθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων στην ηγεσία της Ελλάδας} / Το εθελοντικό τάγμα του Γεωργίου Πούλου {Συγκρότηση – Στελέχωση – Δράση} / Η Πανελλήνια Οργάνωση Εθνικιστικών Ταγμάτων / Ο Εθνικός Ελληνικός Στρατός / Ο σκληρός πυρήνας / Οι ‘δεκανείς’ / Οι ‘αφανείς’ του εθνικοσοσιαλισμού / Μοιράζοντας τα κέρδη / Το τέλος του κόσμου / Αντί επιλόγου: Έλληνες εναντίον Ελλήνων / Πηγές – Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 25,47 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

Los_Antzeles_empisteftiko

ΕΛΛΡΟΫ, ΤΖΑΙΗΜΣ [JAMES ELLROY]: Λος Άντζελες εμπιστευτικό, μτφ. Ανδρέας Αποστολίδης, <Άγρα>, Αθήνα 1998, σελ. 593 [Νύχτα Χριστουγέννων 1951, Λος Άντζελες: μια πόλη όπου η Αστυνομία είναι το ίδιο διεφθαρμένη με τους εγκληματίες. Έξι κρατούμενοι χτυπιούνται βάναυσα από αστυνομικούς τρελαμένους από το αλκοόλ. Για τους τρεις αστυνομικούς της Αστυνομίας του Λος Άντζελες θα εκτεθούν τα ένοχα μυστικά πάνω στα οποία έχουν οικοδομήσει τις διεφθαρμένες και βίαιες καριέρες τους. Ο Εντ Έξλυ αναζητά τη δόξα. Αγχωμένος από την επιτυχία του ‘αδιάφθορου’ πατέρα του, είναι έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, να παραβεί οποιοδήποτε νόμο για να την ξεπεράσει. Ο Μπαντ Ουάιτ είδε τον πατέρα του να σκοτώνει τη μάνα του. Σήμερα είναι ένα οργισμένο θηρίο, μια ωρολογιακή βόμβα που φοράει ένα σήμα και κυνηγάει άντρες που κακοποιούν γυναίκες. Ο ‘Σκουπιδιάρης’ Τζακ Βινσένς τρομοκρατεί σταρ του σινεμά για λογαριασμό ενός σκανδαλοθηρικού περιοδικού. Ένα μυστικό, καταχωνιασμένο στη μνήμη του, τον σιγοτρώει. Θα κάνει τα πάντα για να μη βγει στην επιφάνεια. Τρεις μπάτσοι σε μια δίνη, ένας εφιάλτης που μετράει την εντιμότητα και τα θάρρος τους, ένας εφιάλτης όπου κάθε οίκτος είναι αποκλεισμένος και που δεν επιτρέπει την επιβίωση σε κανέναν. Στο φόντο διακίνηση και πειράματα ναρκωτικών, εκβιασμοί, πορνοπεριοδικά με διεστραμμένες νεκροφιλικές στάσεις, αντρική και γυναικεία πορνεία, βιασμοί, φόνοι κακοποιημένων γυναικών, ανερχόμενοι αδίστακτοι αστυνομικοί, εισαγγελείς και επιχειρηματίες. Το Λος Άντζελες εμπιστευτικό είναι ένα επικό μαύρο μυθιστόρημα. Μετά τη Μαύρη Ντάλια και το Μεγάλο Πουθενά, αποτελεί το τρίτο μέρος της ‘Τετραλογίας του Λος Άντζελες’, που ολοκληρώθηκε με τη Λευκή τζαζ. Το 1997 κυκλοφόρησε η σπουδαία ταινία του Κέρτις Χάνσον με βάση το βιβλίο.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Politikh_anypakoh

ΘΟΡΩ, ΧΕΝΡΥ ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ [HENRY DAVID THOREAU]: Πολιτική ανυπακοή, εισαγωγή Πασχάλης Κιτρομηλίδης, μτφ. Γιώργος Λαμπράκος, ανυπόγραφες σημειώσεις, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 93 [Το δοκίμιο Πολιτική ανυπακοή (1849) – ένα από τα σημαντικότερα κείμενα πολιτικού στοχασμού – καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αρνηθούν να καταβάλουν τη φορολογία που τους είχε επιβάλει η τότε κυβέρνηση του Τζαίημς Πολκ, κυβέρνηση που αποδεχόταν τη δουλοκτησία ως νόμιμο δικαίωμα και είχε το 1846 κηρύξει πόλεμο στο Μεξικό, με σκοπό να επεκτείνει τη δουλεία σε περιοχές που θα κατακτούσε. Ο Θορώ διατυπώνει εδώ το δόγμα της ‘παθητικής αντίστασης’ προς την εξουσία με την εκδήλωση ανυπακοής. Αυτό επιτάσσει, λέει ο συγγραφέας, η αίσθηση του δικαίου και η επίγνωση του καθήκοντος. Κάτι ανάλογο είχε διατυπώσει και ο ρομαντικός ποιητής Π. Μπ. Σέλλεϋ, στο ποίημά του «Η μάσκα της αναρχίας» (1819), έργο το οποίο επηρέασε βαθιά τον Θορώ. Για τον Θορώ, η εκδήλωση της πολιτικής ανυπακοής ως επιταγής της συνείδησής του δεν ήταν άλλο παρά πραγμάτωση της ατομικότητάς του. Η ανυπακοή γίνεται η μέθοδος προάσπισης της ελευθερίας της συνείδησης και των ατομικών δικαιωμάτων. Μεταξύ των πολιτικών στοχαστών οι οποίοι επεξεργάστηκαν την ιδέα της πολιτικής ανυπακοής στις πολιτικές συνθήκες της εποχής τους, αποδίδοντας την πατρότητα του όρου στον Θορώ, σημαντικότεροι υπήρξαν ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Ο πρώτος σημαντικός συγγραφέας που πρόσεξε το κείμενο του Θορώ στην έκδοση του 1866 ήταν ο Λέων Τολστόι, ο οποίος εξαίρει τις ιδέες του στην Ανάσταση.] [Τιμή πώλησης: 5,50 ευρώ. Με έκπτωση: 4,95 ευρώ.]

H_sarkofagos_19

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η σαρκοφάγος. Πεζογραφήματα, δέκατη ένατη έκδοση, <Κέδρος>, Αθήνα 2019, σελ. 149 [Οι τσιρίδες / Η μεγαλοκόρη / Το βύζαγμα / Η νεκροφάνεια / Η σειρήνα / ‘Το Χρυσούν Απίδιον’ / Η συμμορία της καρφίτσας / Τα παρατσούκλια / Το γάλα / Το κρεβάτι / Τα ξόρκια / Το πεντακοσάρι / Τα κεφάλια / Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα / Λιμενικά λουτρά / Las Incantadas / Η σαρκοφάγος / Ο λογοτιμήτης / Ο φύκος / Η εγγραφή / Μοτοσυκλέτας εγκώμιο / Η χωματίλα / Τα πασσαλάκια / Η σκυλοπολιορκία / Ο δουξ του Σπρουξ / Τα βαφτίσια / Πώς εξοντώθηκε ο Ταμανάκιας / ‘Δηλώ υπευθύνως…’ / ‘Ουκ ηπίστατο φεύγειν’] [Τιμή πώλησης: 11.16 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Pente_athhnaikoi_dialogoi

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πέντε αθηναϊκοί διάλογοι, δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 1980, σελ. 237 [Ο Παύλος στην Αθήνα, 51 ή (52) μετά Χριστόν / Ο Αδριανός στην Αθήνα, 132 μετά Χριστόν / Ο Ιουλιανός στην Αθήνα, 355 μετά Χριστόν / Ο Αλάριχος στην Αθήνα, 396 μετά Χριστόν / Ο Ιουστινιανός και η Αθήνα, 529 μετά Χριστόν / Σημείωμα / Κρίσεις για τους Πέντε αθηναϊκούς διαλόγους] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Pros_thn_aiwnia_eirhnh_H_idea_tou_Kant_peri_ths_aiwnias_eirhnhs

ΚΑΝΤ, ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ – ΓΥΡΓΚΕΝ ΧΑΜΠΕΡΜΑΣ [IMMANUEL KANT – JÜRGEN HABERMAS]: Προς την αιώνια ειρήνη & Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης, <Πόλις>, Αθήνα 2006, σελ. 240 [Ιμμάνουελ Καντ: «Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα» {Εισαγωγή – Πρώτο κεφάλαιο το οποίο περιέχει τα προκαταρκτικά άρθρα για την αιώνια ειρήνη μεταξύ κρατών – Δεύτερο κεφάλαιο το οποίο περιέχει τα οριστικά άρθρα για την αιώνια ειρήνη μεταξύ κρατών – Πρώτο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το πολιτειακό καθεστώς σε κάθε κράτος πρέπει να είναι ρεπουμπλικανικό – Δεύτερο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο οφείλει να θεμελιώνεται σε μια ομοσπονδία ελευθέρων κρατών – Τρίτο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το κοσμοπολιτικό δίκαιο οφείλει να περιορίζεται σε όρους της καθολικής φιλοξενίας – Πρώτη προσθήκη. Για την εγγύηση της αιώνιας ειρήνης – Δεύτερη προσθήκη. Μυστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη – Παράρτημα (Για την ασυμφωνία μεταξύ της ηθικής και της πολιτικής ως προς την αιώνια ειρήνη – Για την ασυμφωνία της πολιτικής με την ηθική σύμφωνα με την υπερβατολογική έννοια του δημοσίου δικαίου)}, εισαγωγή-μτφ.-σχόλια Κωνσταντίνος Σαργέντης, επιστημονική θεώρηση Γιώργος Ξηροπαΐδης / Γύργκεν Χάμπερμας: «Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης από την ιστορική απόσταση 200 ετών», μτφ. Αννίτα Συριοπούλου, επιστημονική θεώρηση Γιώργος Ξηροπαΐδης] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Ximaira

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Χίμαιρα, προοίμιο Δημήτρης Τάρλοου, εισαγωγή Μαίρη Μικέ, επίμετρο Στρατής Πασχάλης, δεύτερη αναστοιχειοθετημένη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2015, σελ. 202 (και συνοδευτικό φυλλάδιο με κείμενο της Μαρίνας Καραγάτση) [‘‘Η πρώτη εκδοχή της Χίμαιρας, η γυμνή κι απέριττη, του 1936, λες και πρόκειται για έργο διαφορετικό σε σχέση με την κατοπινή, ευρύτερα γνωστή, εκδοχή του ’53. Χωρίς τις εκτενείς μυθολογικές αναφορές, τα ποιητικά παραθέματα, τις πολλές φιλοσοφικές αναλύσεις, ο λόγος εδώ, που δεν ‘θυμίζει τη θάλασσα’, επιγραμματικός, νηφάλιος, παραθετικός, ακολουθεί με γαλήνη, σαν ενιαία κινηματογραφική σεκάνς, την απεγνωσμένη εσωτερική πορεία της Ξένης από την κουπαστή του καραβιού της άφιξης μέχρι ‘το τρομερό βήμα’ στα χείλη του γκρεμού της τελικής πτώσης. Περισσότερο νουβέλα παρά ρομάντζο, περισσότερο κοντά στον ποιητικό ρεαλισμό της ψυχογραφίας παρά στον κατοπινό υποβλητικό ρομαντισμό του μελοδράματος, το κείμενο, καθαρό από πυκνές περιγραφές και πηγαίους καταιγισμούς, προσεγγίζει την ηρωΐδα με ανατομική αποστασιοποίηση. Ο Καραγάτσης στην τροχιά της Μαρίνας, από τη γαλλική κόλαση ως τον εξαγνισμό της καθώς διαλύεται αυτοκτονικά στο φως και τα νερά του Αιγαίου.’’ (Στρατής Πασχάλης)] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Γιούγκερμαν, 1ος τόμος, εισαγωγή Μαίρη Μικέ, πίνακας εξωφύλλου Νίκη Καραγάτση, τριακοστή τρίτη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 2020, σελ. 671 [Τιμή πώλησης: 19,27 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Γιούγκερμαν, 2ος τόμος, πίνακας εξωφύλλου Νίκη Καραγάτση, τριακοστή δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 2019, σελ. 581 [Τιμή πώλησης: 19,27 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

H_Roumelh_stis_floges

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ (ή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ), ΚΩΣΤΑΣ: Η Ρούμελη στις φλόγες. Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα 1979, σελ. 314 [Πρόλογος / Η κληρονομιά μου / Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944 – Η κατάσταση στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια – Βιογραφικό σημείωμα – Ξέσπασαν αιματηρές απεργίες στη Ξάνθη – Στο Α´ Τμήμα Ξάνθης ανάμεσα στο ξανθιώτικο λαό – Κηρύχτηκε μεγάλη καπνεργατική απεργία στη Ξάνθη – Οργάνωση του ΚΚΕ σ’ όλη την επαρχία – 6 Απρίλη 1941: Εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα / 10 Μάη 1942 – Οργάνωση Μετώπου Εθν. Σωτηρίας Δυτικής Φθιώτιδας – Οργάνωση Δυτικής Φθιώτιδας – Διακήρυξη του Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης – Η περιφερειακή επιτροπή μετώπου εθνικής σωτηρίας Ρούμελης – Συγκέντρωση εργαζομένων στη Λαμία – Επιτροπές πεινασμένων – Σχέδιο για ανατίναξη της γέφυρας Βοϊδορέματος – 22 Ιούνη 1941: Επίθεση Γερμανών κατά της Ρωσίας – Πέφτει στο κενό η συκοφαντία της δεξιάς για το ΚΚΕ – Ληστές-ζωοκλέφτες οργώνουν την Ρούμελη – Γράμματα στους παλιους κομμουνιστές – Οργάνωση της ΚΝΕ Ρούμελης – Αρχίζει το κυνηγητό της Μιλίτσια και Γκεστάπο – Το σφάλμα μου – Παρ’ ολίγο να πιαστώ απ’ τον προδότη Γιάννη Υφαντή – Ο φραξιονισμός πετυχαίνει – Μέλος πυρήνα Σπερχειάδας – Οι Ιταλοί κάνουν συλλήψεις. Καίνε σπίτια, αρπάζουν προίκες – Σαμποτάζ σ’ ένα καράβι στη Στυλίδα – Ήρθε στη Σπερχειάδα ο Θανάσης Κλάρας – Σχηματίζεται η επιτροπή του ΕΑΜ Δυτικής Φθιώτιδας – Μια μικρή αδεξιότητα του Κλάρα – Συγκροτείται η πρώτη ομάδα του ΕΛΑΣ – Ο Άρης σηκώνει ψηλά την ελληνική σημαία – Παραλίγο διάσπαση του ΕΑΜ Δ. Φθιώτιδας – Η επιτροπή του ΕΑΜ Ρούμελης – 21 Μάη 1942: Σύσκεψη γραμματέων στην Σπερχειάδα – Η ομάδα του ΕΛΑΣ σε κρίσιμη καμπή – Μέτρα οικονομικά για τον ΕΛΑΣ – Εκτέλεση των προδοτών – Η εκτέλεση του συνεργάτη των Ιταλών Μαραθέα – Νάκος Μπελής, ο γενναίος καπετάνιος – Οι πρώτοι μάρτυρες του αγώνα Ν. Λέβας και Ν. Λαρίσης – Ήρθαν στην Σπερχειάδα να με πιάσουν Ιταλοί αξιωματικοί / 27 Αυγούστου 1942 στο Καρπενήσι – Ο Άρης είναι ο άξιος αρχηγός στη Ρούμελη – Η πρώτη σύσκεψη της Α. Ε. Ευρυτανίας – Εγώ κράτησα το Βελουχιώτη στην Ευρυτανία. Ο Άρης στην Ευρυτανία – Ήρθε στο Καρπενήσι εκπρόσωπος του Θεσσαλικού Γραφείου – Αθρόες προσχωρήσεις στον ΕΛΑΣ – Έρχονται αγγλικά αεροπλάνα στην Ευρυτανία – Οργανώνεται η ομάδα Παρνασσού – Η μάχη του Μικρού Χωριού – Ο Άρης στα βουνά της Φωκίδας – Η μάχη του Ρεκάς – Αφοπλισμός χωροφυλακής Υπάτης – Νέα συνάντηση με τον Άρη στο Μερίσι – Σύλληψη Γερμανού ταγματάρχη στο Μικρό Χωριό – Η ασφάλεια της χωροφυλακής στο Καρπενήσι μάς παρακολουθεί – Εμφάνιση στην Ευρυτανία του στρατηγού Σουλιώτη (Ν. Ζέρβα) – Οι Αετοί της Ρούμελης. Τέλη Σεπτέμβρη 1942. Η μάχη της Χαλκομάτας Λαμίας – Ήρθε στο Καρπενήσι αξιωματικός του στρατηγού Μαυρομάτη απ’ το Αγρίνιο – Παραλίγο διάσπαση της Επιτροπής ΕΑΜ Ευρυτανίας – Η ΚΕ του ΚΚΕ στέλνει στη Ρούμελη τους Μανιάτη και Τάσο Λευτεριά – 19-20 Νοέμβρη 1942 στη Βίνιανη – Μια αναπάντεχη συνάντηση στο Καρπενήσι – Κύμα εκτελέσεων πατριωτών – Τα θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Λαϊκή εξουσία: Αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, ασφάλεια – Τα επιτεύγματα του ευρυτανικού λαού – Η λαϊκή εξουσία στη λεύτερη Ελλάδα – Πρόταση στη ΠΕ να βγει στη λεύτερη Ρούμελη – Η μάχη του Χρισώ Ευρυτανίας – Κινήσεις του Άρη και των ομάδων – Συνάντηση Άρη και Μπελή στη Παλιογιαννιτσού – Ρουμελιώτης ο πρώτος Έλληνας αντάρτης Παπακουμπούρας – Ανακοινωθέν των τριών ηγετών για το Γοργοπόταμο – Καπετάν Σωτήρης Μπεγνής – Στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η διάλυση της χωροφυλακής Στυλίδας – 18 Ιούνη 1944 πυρπολείται η νεώτερη Αγία Λαύρα η Σπερχειάδα – 10 Απρίλη 1943: Επιδρομή των Γερμανών στη Δυτική Φθιώτιδα – Γενική συνέλευση ανταρτών στο Γαρδίκι Ομιλαίων. Ο Τάσος Λευτεριάς προτείνει συνάντηση με το Ζέρβα – Γιατί κλήθηκε ο Άρης στην Αθήνα το 1943 – Γιορτασμός της 25 Μάρτη 1943 στη Δεσφίνα – Στην έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ – Συνάντηση Άρη με την καινούργια ομάδα της Οξυάς – Συνάντηση Άρη και Νικηταρά – Ο Γκέκας πιάνει όμηρο τον Ψαρριανό – Η εξόντωση των Αγοριδαίων στη Φωκίδα – Απότυχε η σύσκεψη στο Λιάσκοβο Άρη, Ζέρβα, Άγγλων – Ο Άθως Ρουμελιώτης – Διαταγή του στρατηγείου του ΕΛΑΣ – Το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, αναγνωρίζει το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, τον ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Ελλάδας – Ο Άθως Ρουμελιώτης αποχώρησε – Μόσχα, Στάλινγκραντ, Αφρική – Σειρά σαμποτάζ κατά των Ναζί απ’ τον ΕΛΑΣ Ρούμελης – Κι άλλο σαμποτάζ στο Δομοκό – Επίθεση κατά σιδηροδρομικού σταθμού – Επίθεση Αρχηγείου Δομοκού κατά Γερμανών Πλατυστόμου – Ο Σαράφης και ο Τζήμας στην Αθήνα – Εκτέλεση 106 αγωνιστών στο Κούρνοβο. Η ανατίναξη της γαλαρίας στο Κούρνοβο – Ο ΕΛΑΣ αφοπλίζει το 5-42 Σύνταγμα του Ψαρρού – Διάλυση του 5-42 Συντάγματος του Δ. Ψαρρού – Πραγματικός πατριώτης ο αντισυνταγματάρχης Κώστας Λαγγουράνης, υποδιοικητής του 5-42 Συντάγματος – Κεντρική σύσκεψη ηγετών ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην Αθήνα – Η εξόντωση της ομάδας Κάλλια (Μώρου) Χαραλάμπου – Το συνέδριο της Εθνικής Αλληλεγγύης Φωκίδας – Το κομματικό αχτίφ στελεχών στην Ιτέα – Μια σύγκρουση στο Γαλαξίδι με τον Άγγλο ταγματάρχη Τζεφ – Οι αντάρτισσες στη Ρούμελη – Ούνρα και Ερυθρός Σταυρός – Η μάχη στις Καρούτες Δωρίδας – Ο Άρης ξαναγυρίζει στη Ρούμελη – Εκτέλεση τριών συνεργατριών των Ιταλών – Απελευθέρωση των φυλακισμένων Λιβαδειάς – Το αρχηγείο Παρνασσίδας υποδέχεται τους ηγέτες – Ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ στην Αιτωλοακαρανία – Οι Άγγλοι βυσσοδομούν κατά της εθνικής ενότητας – Στη Φωκίδα – Η πολύνεκρη μάχη του Αλμυρού – Οι Έλληνες θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Οι εαμικές οργανώσεις κεφαλή, τροφή και αίμα – Εποχή σταλινικής νοοτροπίας / Αρχηγείο του ΕΛΑΣ στη Δυτική Στερεά και Λοκρίδα – Βασανισμός και εκτέλεση του Παπακουμπούρα – Ο Γ. Φράγκος αντικαταστάτης στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η ΟΠΛΑ Λαμίας – Η ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) – 1 Φλεβάρη 1944. Σκληρή μάχη στο 51 χιλιόμετρο Ιτιάς και Άμφισσας – Προγωστικά του Θ. Μίχου – Τρίτο και τελευταίο κάψιμο της Σπερχειάδας – Η πρώτη διάλυση του 5-42 Συντάγματος – Φονική μάχη ενάντια στη γερμανική φρουρά Στυλίδας – Το αχτίφ στελεχών στα Μάρμαρα – Η δράση του ΕΛΑΝ του Μαλιακού και Κορινθιακού – 17 Ιούνη 1944. Τα Ες-Ες καίνε την Υπάτη – Η μάχη της Μακρακώμης Φθιώτιδος 1943 – Ο καπετάν Ζαχαριάς – Η κυβέρνηση του βουνού (ΠΕΕΑ) – Η δικαίωση – Η απελευθέρωση της Λαμίας – Οι μάχες του ΕΛΑΣ – 18 Ιούνη 1944. Οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη Μακρακώμη – Η δράση του εφεδρικού ΕΛΑΣ Ρούμελης – Το εφεδρικό σύνταγμα Δυτικής Φθιώτιδας – Το Σύνταγμα του Εφεδρικού ΕΛΑΣ – Κατάσταση των πυρποληθέντων χωριών και κωμοπόλεων στη Ρούμελη] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ] [Ο συγγραφέας ήταν ιδρυτής της αντιστασιακής οργάνωσης Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης και της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ Ρούμελης 11 Μάη 1941, που ήταν και ο Α΄ Γραμματέας της.] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ.]

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ, ΦΩΤΗΣ: Ο κινηματόγραφος στο φως της επιστήμης, Καλαμάτα 1963, σελ. 209 [Πρόλογος / Η τεχνητή κίνηση μέσο αναπαράστασης της φύσης και της κοινωνίας / Η φύση κι ο χαρακτήρας του κινηματογράφου {Το πρόβλημα της εικόνας και της κίνησης. Οι βασικές έννοιες του κινηματόγραφου. Χώρος και χρόνος – Τα στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας} / Η τέχνη, η τεχνική και τα σύμβολα {Τι είναι τα σύμβολα; Το σύμβολο, ορόσημο του πολιτισμού – Ο κινηματόγραφος, έκφραση του τεχνικού πολιτισμού και της σύγχρονης κουλτούρας – Ο κοινωνικός άνθρωπος μπροστά στη μηχανή. Τι σημαίνει το ερώτημα: Είναι ταξική η τέχνη ή όχι;} / Ο μηχανιστικός χαρακτήρας της κλασικής αισθητικής του κινηματόγραφου {Οι πρωτοπόροι του κλασικού κινηματόγραφου – Οι αρχές του Γκρίφφιθ. Στενότητα συνείδησης και επιλογή – Μία επανάσταση. Η ‘δραματική’ αρχή του Αϊζενστάιν – Δυνατότητες διαλεκτικής έκφρασης} / Η καλλιτεχνική κρίση στον κινηματόγραφο {Μια γενική άποψη – Η χολλυγουντιανή κρίση – Ο δογματισμός του σοβιετικού κινηματόγραφου} / Σύγχρονα προβλήματα του κινηματόγραφου {Avant Garde. Πρωτοποριακός κινηματόγραφος – Nouvelle Vague. Εσωτερικό μοντάζ-ντεκουπάζ – Οι επιδράσεις της Nouvelle Vague – Κοινωνικο-φιλοσοφική ανάλυση – Αισθητικά συμπεράσματα} / Ο κινηματόγραφος στο φως της επιστήμης {Προλεγόμενα: Η θέση του προβλήματος – Συνειδητός και υποσυνείδητος κόσμος. Η ‘πληρότητα του υποσυνείδητου’ – Η διαλεκτική του κινηματόγραφου}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Xilies_anases

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ: Χίλιες ανάσες, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2018, σελ. 320 [Κουμπί, κούτελο, τάφος, Βράχος ασκήσεις για δυνατούς λύτες. Ήταν όντως αινίγματα ή ο άγριος θάνατος την είχε κλονίσει τόσο που έχανε το νόημα του τετέλεσται και το μέτρο των τετελεσμένων; Άγγιξε το άσπρο πουκάμισο του Στέλιου, άπλυτο από το καλοκαίρι. Μύρισε λαίμαργα τις κιτρινίλες του ιδρώτα του στις μασχάλες, φίλησε τον γιακά σαν να φιλούσε τον λαιμό του. Εσένα, δεν έχω σκοπό να σε μπουγαδιάσω, ψιθύρισε κι αμέσως μετά κόλλησε στον καθρέφτη. Λαχταρούσε να βρει κατάφατσα εκεί το πρόσωπο του άντρα της, να δει τα ματόκλαδά του να παίζουν, τις φλέβες του λαιμού να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν ολοζώντανες. Θα ακουμπούσε τα δάχτυλά της στο κεφάλι του, θα μετρούσε σωστά το πλάτος του μετώπου, την απόσταση από τα φρύδια ως τις ρίζες των μαλλιών του. Περίμενε, περίμενε, στο τζάμι υπήρχε μόνο το σπασμένο μούτρο της και το θολωμένο βλέμμα της. Αυτή, η Πηγή Βογιατζή, αυτή που διάβαζε τα μάτια των άλλων, καρφώθηκε εκεί για είκοσι λεπτά και δεν μπορούσε να διαβάσει τα δικά της. Ένοιωσε το στήθος και το κεφάλι της να καίνε την ίδια στιγμή που τα πόδια της είχαν ολότελα ξυλιάσει, άλλος άνθρωπος από τη μέση και πάνω, άλλος από τη μέση και κάτω. Έκλεισε τα μάτια και ψιθύρισε πέντε λέξεις κοφτά. Δεν ξέρω πού να είμαι.] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Erwtes_kommounistwn

ΚΑΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ [LUCIANA CASTELLINA]: Έρωτες κομμουνιστών, πρόλογος Χάρης Γολέμης, μτφ.-σημειώσεις Τόνια Τσίτσοβιτς, <Angelus Novus>, Αθήνα 2020, σελ. 254 [‘‘Αυτό το βιβλίο δεν κουτσομπολεύει, ούτε είναι αυτοβιογραφικό. Ωστόσο, οι τρεις ιστορίες που το συνθέτουν έχουν συμβεί πραγματικά σε ανθρώπους που γνώρισα και οι οποίοι μου τις αφηγήθηκαν. Το ονόμασα Έρωτες κομμουνιστών όχι μόνο επειδή αυτή ήταν η πίστη των πρωταγωνιστών του, αλλά επειδή, για όποιον εμπλέκεται σε βάθος με την ιστορία, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος βίος συνδέονται τόσο στενά που κάποιες φορές ανταλλάσσουν θέσεις ή και συγχέονται. Είναι ιστορίες που με εντυπωσίασαν, με συγκίνησαν και με έκαναν να πονέσω’’. Η Λουτσιάνα Καστελλίνα αφηγείται τρεις δραματικές, μοναδικές ερωτικές ιστορίες, σε τρία εντελώς διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια αναφοράς: Τουρκία, Κρήτη, Ηνωμένες Πολιτείες. Παράτολμοι, σημαδεμένοι από την ιστορία, οι έρωτες της Μινεβέρ Αντάτς και του Ναζίμ Χικμέτ, της Αργυρώς Πολυχρονάκη και του Νίκου Κοκοβλή, της Σύλβια Μπέρμαν και του Ρόμπερτ Τόμσον, εκτυλίσσονται σε ένα φόντο παρακολουθήσεων, παράνομης δράσης, φυλακίσεων, εξοριών και λίγων, πολύ λίγων, περιόδων σχετικής ηρεμίας των πρωταγωνιστών τους. Αυτό είναι και το πρώτο τους κοινό στοιχείο. Το δεύτερο είναι η ακλόνητη πίστη αυτών των σκληρών αλλά ευαίσθητων ανθρώπων στην κομμουνιστική υπόθεση που, σε συνδυασμό με την προσωπική τους αξιοπρέπεια, δεν τους επέτρεπε το συμβιβασμό με τους διώκτες τους. Το τρίτο κοινό στοιχείο είναι η ένταση μεταξύ των υποχρεώσεων του αγώνα και της προσωπικής ζωής των αγωνιστών, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν και στις αποφάσεις του κομμουνιστικού κόμματος της χώρας τους στο οποίο ανήκαν – και δεν ήταν πάντα οι πιο ορθολογικές. Η Καστελλίνα βυθίζεται στη ζωή και στη μνήμη, ανασύροντας από τη λήθη ιστορίες και πορτραίτα που είναι αδύνατο να ξεχαστούν.] [Τιμή πώλησης: 14,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,60 ευρώ.]

Prwsiko_mple

ΚΕΡ, ΦΙΛΙΠ [PHILIP KERR]: Πρωσικό μπλε, μτφ. Γιώργος Μαραγκός, <Κέδρος>, Αθήνα 2020, σελ. 667 [Γαλλική Ριβιέρα, 1956: Ο Έριχ Μήλκε, υποδιευθυντής της Στάζι, αναθέτει στον επιθεωρητή Μπέρνι Γκούντερ να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να δηλητηριάσει με θάλλιο την Αν Φρεντς, πράκτορα με την οποία είχαν συνεργαστεί και οι δύο στο παρελθόν. Ο Μήλκε δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να αρνηθεί. Στο ταξίδι προς την Αγγλία συνοδεύει τον Γκούντερ ο Φρήντριχ Κορς, παλιός σύντροφός του από την Κρίπο, που πλέον εργάζεται για τη Στάζι και βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίσει ότι ο επιθεωρητής θα κάνει σωστά τη δουλειά. Ενώ ταξιδεύουν προς το Καλαί ο Γκούντερ το σκάει. Κατευθύνεται προς τα γερμανικά σύνορα προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητος, ενώ φέρνει στη μνήμη του την τελευταία φορά που συνεργάστηκε με τον Κορς. Βαυαρικές Άλπεις, 1939: Στην εξοχική κατοικία του Χίτλερ στο Ομπερσάλτσμπεργκ δολοφονείται ένας μηχανικός ο οποίος επιβλέπει τα έργα που γίνονται στα Εδάφη του Ηγέτη. Ο Μπέρνι Γκούντερ επιλέγεται για να διαλευκάνει την υπόθεση υπό άκρα μυστικότητα και παίρνει μαζί του ως βοηθό τον Φρήντριχ Κορς. Έχει ακριβώς μία βδομάδα για να βρει τον δολοφόνο, μέχρι να έρθει ο Χίτλερ για τον εορτασμό των πεντηκοστών γενεθλίων του. Ο Μπέρνι ξέρει καλά σε τι μπελάδες έχει μπλέξει. Θα είναι καταστροφικό αν ο Χίτλερ ανακαλύψει ότι έχει διαπραχθεί ένας φόνος στη βεράντα του σπιτιού του. Το βουνό όμως φιλοξενεί και την ελίτ του ναζιστικού κόμματος. Θα είναι χειρότερο για τον Γκούντερ αν ο δολοφόνος είναι ένας από αυτούς. 1939 και 1956: Δύο διαφορετικές εποχές που συγκλίνουν με εκρηκτικό τρόπο σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.] [Τιμή πώλησης: 19,90 ευρώ. Με έκπτωση: 17,90 ευρώ.]

To_thhly_kai_to_iero

ΚΛΕΜΑΝ, ΚΑΤΡΙΝ – ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΕΒΑ [CATHERINE CLÉMENT – JULIA KRISTEVA]: Το θήλυ και το ιερό, πρόλογος Μάριος Μαρκίδης, μτφ.-σημειώσεις Αρχοντή Κόρκα, <Εκδόσεις Ψυχογιός>, Αθήνα 2001, σελ. 291 [Υπάρχει ή όχι μια έννοια του ιερού, η οποία φέρει τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του θήλεος; Ποια είναι η θέση του θήλεος μέσα στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, τον ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό και τον ισλαμισμό; Πώς αναδύεται η ισότητα του θήλεος στο βουδισμό, στον κομφουκιανισμό, στον ταοϊσμό και τις ανιμιστικές θρησκείες της Αφρικής; Αν αληθεύει ότι οι γυναίκες αφυπνίζονται κατά την καινούργια χιλιετία, ποια πρέπει να είναι η βαθύτερη σημασία της αφύπνισης; Σ’ αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να δώσουν έγκυρες απαντήσεις οι δύο εξέχουσες εκπρόσωποι της σύγχρονης γαλλικής διανόησης, η Κατρίν Κλεμάν και η Τζούλια Κρίστεβα, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αναζητήσεων, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και θρησκειολογικών. Με τη μορφή της επιστολικής αφήγησης, το έργο τους Το θήλυ και το ιερό αποτελεί μία συμβολή από τις σημαντικότερες της σύγχρονης έρευνας στα κρίσιμα προβλήματα της ιερότητας που απασχολούν επίμονα τις Επιστήμες του Ανθρώπου στην εποχή μας.] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΚΛΕΜΑΝ, ΟΛΙΒΙΕ [OLIVIER CLÉMENT]: Βυζάντιο και χριστιανισμός, μτφ. από τα γαλλικά Θεοδοσία Μάινα, επιμέλεια μετάφρασης Ελ. Μάινας, <Μήνυμα>, [Αθήνα] 1985, σελ. 125 [Εισαγωγή / Το σπέρμα. (‘Μέθοδος’ και ‘τρέλα’) / Το ησυχαστικό κίνημα, εσωτερική αναμόρφωση της Εκκλησίας / Θείες ενέργειες / Συνθέσεις Ι. Ο Νικόλαος Καβάσιλας και η πνευματικότητα των λαϊκών / Συνθέσεις ΙΙ. Το τέλος της ‘παραχάραξης’ από την λατινική σκέψη / Συνθέσεις ΙΙΙ. Μια μεταμορφωμένη Αναγέννηση / Η ρωσική αναγέννηση / Συμπέρασμα: Οι μεγάλες διαιρέσεις] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Psychh_ston_pago

ΚΛΗΒΕΡ, ΕΛΝΤΡΙΤΖ [ELDRIDGE CLEAVER]: Ψυχή στον πάγο, μτφ. Κώστας Γαλανόπουλος, <Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.>, Αθήναι 1971(;), σελ. 188 [Γράμματα από τη φυλακή {Στο στάδιο της διαμόρφωσης – Ψυχή στον πάγο – Τέσσερις βινιέτες (Στο Γουάττς – Μάτια – Τροφή ψυχής – Μια λίγο-πολύ θρησκευτική συζήτηση – ‘Ο Χριστός’ και η διδασκαλία του) – Μία μέρα στη φυλακή Φόλσομ – Αρχικές αντιδράσεις στη δολοφονία του Μάλκολμ Χ} / Το αίμα του κτήνους {Η λευκή φυλή και οι ήρωές της – Λάζαρε, δεύρο έξω (Ο πόθος του αίματος – Ο διάσημος νέγρος – Ο αγώνας Μουχάμμαντ Άλι και Φλόυντ Πάττερσον) – Σημειώσεις για έναν ιθαγενή – Συγκέντρωση γύρω από τη σημαία – Η θέση του μαύρου στο Βιετνάμ} / Προοίμιο στον έρωτα: Τρεις επιστολές / Λευκή γυναίκα, μαύρος άνδρας {Η αλληγορία των μαύρων ευνούχων – Ανάρρωση – Προς όλες τις μαύρες γυναίκες από όλους τους μαύρους άνδρες}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ.]

ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ, ΝΤΟΥΣΑΝ [ДУШАН КОВАЧЕВИЋ]: Underground. Ήταν κάποτε μια χώρα, πρόλογος-μεταφραστική επιμέλεια Παύλος Μάτεσις, μτφ. από τα σερβικά Γκάγκα Ρόσιτς, <Εκδόσεις ‘Νέα Σύνορα’ Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1997, σελ. 392 [‘‘Mη διστάζεις, αναγνώστη. H αλήθεια είναι πως το καράβι όπου βρίσκεσαι δεν έχει ούτε τιμόνι ούτε καρίνα. Oύτε πανιά. Eδώ και καιρό έχουν σκουριάσει τα βαρούλκα, σάπισε το κατάστρωμα όπου γυρίζουν, σαν αλμυρά μπακαλιαράκια, οι ναύτες. Tο καράβι μπάζει νερά, κι όμως, σαν από μέγα θαύμα, συνεχίζει να πλέει, καθώς υπόγεια κι αόρατα θαλάσσια ρεύματα το πηγαίνουν, σαν ύφαλα μηχανήματα, μια προς την ανατολή, μια προς τη δύση, το βορρά ή το νότο. Δεν υπάρχει πυξίδα στο πλοίο, τους χάρτες τούς έκαναν τσιγάρα και τους φουμάρισαν εδώ και καιρό, τα μάτια έχουν ξεθωριάσει απ’ την αέναη ενατένιση του πελάγους. Ό,τι υπήρχε έχει φαγωθεί. Tο πλοίο όμως έχει καπετάνιο· υπάρχει κάποιος που σηκώνει τα κιάλια του και γράφει στο ημερολόγιό του τα όσα βλέπει. Κι έτσι, μια μέρα, στις 6 Απριλίου 2141, τα χαράματα, ο καπετάνιος είδε κάτι μέσα στη μεταλλική στεφάνη, στα κιάλια του. Κάτι που κατευθυνόταν προς το πλοίο του, δημιουργώντας μέσα του πανικό. Το χέρι του άρχισε να τρέμει τη στιγμή που είδε πως…, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Αν κοίταζες κι εσύ ο ίδιος μέσα απ’ αυτά τα κιάλια, αναγνώστη, θα έβλεπες τους ανθρώπους που ζούσαν διακόσια χρόνια πριν. Αλλά… θα τα πούμε αργότερα.’’ Tο σενάριο της ταινίας του Kουστουρίτσα Underground βασίζεται σ’ αυτό το μυθιστόρημα του Nτούσαν Kοβάτσεβιτς. H ταινία βραβεύτηκε με το Xρυσό Φοίνικα των Kαννών.] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Giati_oxi_sosialismos

ΚΟΕΝ, ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΑΛΛΑΝ [GERALD ALLAN COHEN]: Γιατί όχι σοσιαλισμός;, εισαγωγή-μτφ. Νικόλας Βρούσαλης, <Εκκρεμές>, Αθήνα 2010, σελ. 113 [Γιατί όχι σοσιαλισμός; / Η εκδρομή / Οι αρχές που υλοποιούνται στην εκδρομή / Είναι το ιδεώδες επιθυμητό; / Είναι το ιδεώδες εφικτό; Το εμπόδιο είναι ο ανθρώπινος εγωϊσμός ή η απουσία σωστής κοινωνικής τεχνολογίας; / Coda / Ευχαριστίες] [Τιμή πώλησης: 11,08 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Koinwniologia_tou_kinhmatografou

ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] 1988(;), σελ. 173 [Προοίμιο / Κοινωνιολογία του κινηματογράφου. Εισαγωγή σε μερικές έννοιες {Προοίμιο – Τι εννοούμε με τον όρο κοινωνιολογία; – Τι εννοούμε με τον όρο κινηματογράφος; – Κοινωνιολογία της τέχνης – Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας – Κοινωνιολογία του κινηματογράφου – Διακρίσεις και προσδιορισμοί – Ακόμη μια ‘κοινωνιολογία’} / Κινηματογράφος και κοινωνία / Η ταινία ως οικονομικό αγαθό {Οι κλάδοι παραγωγής κι η αλληλεξάρτησή τους – Το κεφάλαιο – Η εργασία – Το χρήμα – Η διαφήμιση – Η τηλεόραση} / Ο κινηματογράφος και το κοινό του / Ο κινηματογράφος κι οι διαρκείς θεατές του / Κινηματογράφος και ιδεολογία / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων και όρων] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

ΚΟΥΛΕΣΟΦ, ΛΕΒ [ЛЕВ КУЛЕШОВ]: Η τέχνη του κινηματογράφου, πρόλογος-σημειώσεις Ρόναλντ Λεβάκο [μετάφραση του προλόγου Δημήτρης Κολιοδήμος], μτφ. Ίκαρος Μπαμπασάκης – Γιώργος Τσακνάκης, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] 1992(;) σελ. 127 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Το μοντάζ σαν το θεμέλιο της κινηματογραφίας / Το υλικό της κινηματογραφίας / Σχετικά με τη σκηνογραφία / Η δουλειά του κάμεραμαν / Για το σενάριο / Η εκπαίδευση του ηθοποιού / Για την παραγωγή] [Τιμή πώλησης: 8,48 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

Deus_vult

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Deus vult [Ο Θεός το θέλει], <Ωκεανός>, Αθήνα 2020, σελ. 648 [Ο Παγιέν ντε Μοντιντιέ είναι ένας χαμηλά στην ιεραρχία, ευγενής της γαλλικής επαρχίας. Έχει, όμως, την τύχη να του δοθεί ένας φωτισμένος δάσκαλος, ο Αλέξιος Μακρεμβολίτης, μέλος της ανώτερης βυζαντινής τάξης, συγγενής της αυτοκρατορικής οικογένειας, που κρύβεται στην Γαλλία προσπαθώντας να ξεφύγει από την εκδίκηση της οικογένειας Δούκα, υπεύθυνης για την ήττα στο Μαντζικέρτ και την κατάπτωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Αλέξιος ανοίγει στον μαθητή του δρόμους που τον οδηγούν σε μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, που ξετυλίγεται στα μάτια της φαντασίας του σαν γοητευτικό ταξίδι στην αρχή, σαν τρομακτική περιπέτεια στην συνέχεια, και σαν κάθαρση στο τέλος. Η γρήγορη εναλλαγή στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει στιγματίζει την εξέλιξή του. Η μετάβαση από την καθολική γαλλική επαρχία, στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη κι από εκεί στην πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική, αν και καθόλου ανεξίθρησκη Ιερουσαλήμ, από τους αγρούς και τις ατέλειωτες πεδιάδες του Σομ, στο Πανεπιστήμιο του Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και στο Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας, και, στην συνέχεια, στο λουτρό αίματος της Αντιόχειας και της Ιερουσαλήμ, στην φρίκη της ανθρωποφαγίας στην Μάαρα, στην αμφισβήτηση ακόμα και του ίδιου του χριστιανισμού, τον αλλάζει ριζικά και τον οδηγεί από την αθωότητα στην αλαζονεία, στην ύβρι και στην συνεπακόλουθη νέμεση, για να ακολουθήσει η απόλυτη ταπείνωση και η προσδοκία της κάθαρσης, που τον περιπαίζει κρυμμένη ανάμεσα στις σκιές που χορεύουν στον τοίχο του τα βράδια, οδηγημένες από την μικρή φλόγα του κεριού του, τη μόνη φλόγα που έχει μείνει πια ζωντανή… Ένα ξεχωριστό μυθιστόρημα απ’ αυτά που σπάνια έχουμε την τύχη να πέφτουν στα χέρια μας: περιπετειώδες, ιστορικά ακριβές και συναρπαστικό, φιλοσοφημένο, άψογο στην γραφή του. Με δυο λόγια, κλασικό.] [Τιμή πώλησης: 17,82 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

Naser

ΛΑΚΟΥΤΥΡ, ΖΑΝ [JEAN LACOUTURE]: Νάσερ, μτφ.-σημειώσεις Κώστας Θεοφάνους, <Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος>, Αθήνα 1997(;), σελ. 345 [‘Αμπού Καλέντ, ζεις!’ / Γέννημα της Αιγύπτου {Μια πυραμίδα αλλοτριώσεων – Ένα βαρύ περιβάλλον – Το χωριό και η πόλη – Ένα σχολείο που ονομάζεται ‘Αναγέννηση’} / Προς την εξουσία {Ευέλπιδες στο περιθώριο ενός πολέμου – Αξιωματικοί και δημοσιογράφοι – Περιπέτεια στην Παλαιστίνη – Δώστε μου δώδεκα αποφασισμένους άντρες – Συνωμοσία πάνω από φλόγες – Πραξικόπημα με πουκάμισα} / Ένας πατριώτης χωρίς λαό {Τι να κάνει; – Ο ποταμός και η διώρυγα – Για μερικά ακόμα φεντάνια – Ο στρατηγός και τα ‘παιδιά’ του – Ο πρώτος νασερισμός: Ένα στιγμιότυπο} / Ο Ραΐς {Προοίμιο – Οι εκπλήξεις του Μπαντούνγκ – Η πρόκληση της Αλεξάνδρειας – Για την καλή χρήση του αραβισμού – Το ράγισμα και η αποτυχία – Η θετική ουδετερότητα} / Ένας σοσιαλισμός πολύ ιδιότυπος {Αναζητώντας μια ιδεολογία – Ένας αντικειμενικός κρατικός παρεμβατισμός – Το ταξίδι στο Ασσουάν} / Απέναντι στο Ισραήλ {Ο ταγματάρχης Άμπντελ Νάσερ και ο λοχαγός Κοέν – Προοίμιο στη Γάζα – Ο Νάσερ μιλάει – Βολιδοσκοπήσεις και προληπτικός πόλεμος – Δρόμος ταχύτητας προς την άβυσσο – Οι χίλιες διακόσιες μέρες – Στον δρόμο της ειρήνης} / Ο σκακιστής {Στις 28 Σεπτεμβρίου… – Ένας άνθρωπος με επτά ονόματα – Ώσπου να έρθει κάποιος…} / Χρονολογικός πίνακας] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

To_saountrak_ths_zwhs_mas

ΛΑΛΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Το σάουντρακ της ζωής μας. Σύγχρονα θέματα στη μελέτη της δημοφιλούς μουσικής, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 2016, σελ. 327 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Ορισμοί {Προοίμιο – Από την κουλτούρα στη δημοφιλή κουλτούρα – Από τη μουσική στη δημοφιλή μουσική} / Θεωρητικές και μεθοδολογικές αφετηρίες Α΄ {Προοίμιο – Θεωρία της μαζικής κουλτούρας – Σχολή της Φρανκφούρτης και πολιτική οικονομία – Δομισμός και σημειολογία} / Θεωρητικές και μεθοδολογικές αφετηρίες Β΄ {Προοίμιο – Κουλτουραλισμός – Φεμινισμός και μεταμοντερνισμός – Εθνογραφία} / Φύλο και ροκ {Προοίμιο – Βιολογικό και κοινωνικό φύλο – Το ροκ ως ‘αντρική κουλτούρα’ – Ροκ θηλυκότητες και αρρενωπότητες} / Παγκοσμιοποίηση και ‘μουσική του κόσμου‘ {Προοίμιο – Παγκοσμιοποίηση: Ένας ενιαίος πολιτισμός; – ‘Μουσική του κόσμου’: Μια απόπειρα ορισμού – Το τοπικό και το παγκόσμιο} / Ναρκωτικά και ραίηβ {Προοίμιο – Τα ναρκωτικά ως πολιτισμική πρακτική – Ραίηβ κουλτούρα και Ecstasy – Θρησκευτικές-πνευματικές και κοινωνικές-πολιτικές ερμηνείες} / Τεχνολογία και online μουσικές κοινότητες {Προοίμιο – Τεχνολογία και κουλτούρα – Αισιόδοξες και απαισιόδοξες προσεγγίσεις – Διαδίκτυο} / Βιβλιογραφία / Γλωσσάρι / Ευρετήριο όρων και μουσικών ειδών] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Aisthhtikh_tou_Lalo

ΛΑΛΟ, ΣΑΡΛ [CHARLES LALO]: Αισθητική, μτφ. Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’ Α.Ε.>, εν Αθήναις 1930(;), σελ. 145 [Αντικείμενα και μέθοδοι της αισθητικής {Τα αντικείμενα της αισθητικής – Αι μέθοδοι της αισθητικής} / Η ψυχολογική αισθητική {Η τέχνη και η ζωή – Δημιουργία και θεώρησις. Αι θεωρίαι – Δημιουργία και θεώρησις (συνέχεια) – Δημιουργία και θεώρησις (τέλος)} / Η κοινωνιολογική αισθητική {Η ατομικιστική αισθητική και η κοινωνιολογία – Η ομαδική οργάνωσις της τέχνης – Η ομαδική εξέλιξις της τέχνης} / Συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

Katw_ap_ton_anoixto_ourano

ΛΑΜΠΡΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ: Κάτω απ’ τον ανοιχτό ουρανό. Εισαγωγή στον Γκαίτε: Η τραγωδία του Φάουστ και η αγαλλιαστική περιπλάνηση του Βίλχελμ Μάιστερ, <Περισπωμένη>, Αθήνα 2014, σελ. 428 [Πρόλογος / Η τραγωδία του Φάουστ {Ο Φάουστ του θρύλου και ο Φάουστ του Γκαίτε – Η τραγωδία του Φάουστ: Πρώτο μέρος (Αφιέρωση – Προοίμιο στο θέατρο – Πρόλογος στον ουρανό – Νύχτα – Μπροστά στην πύλη – Σπουδαστήριο Ι, ΙΙ – Ο Φάουστ ερωτεύεται) – Η τραγωδία του Φάουστ: Δεύτερο μέρος (Το χάρτινο χρήμα – Homunkulus – Η Ωραία Ελένη – Ο πόλεμος γυρίζει τον τροχό – Παγκόσμια κυριαρχία)} / Ο Φάουστ εκ των ένδον {Από τη νόηση στη βούληση – Από τον Πλάτωνα στον Cusanus – Δρόμος χωρίς επιστροφή} / Η αγαλλιαστική περιπλάνηση του Βίλχελμ Μάιστερ {Τα χρόνια περιπλάνησης τοτ Βίλχελμ Μάιστερ – Η παιδεία του σεβασμού – Η ενθουσιαστική κατάφαση των εγκοσμίων} / Συνοπτική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ.]

ΛΑΡΜΟΡ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES LARMORE]: Η ρομαντική κληρονομιά, πρόλογος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, σημείωμα-μτφ.-επίμετρο Στέφανος Ροζάνης, <Πόλις>, Αθήνα 1998, σελ. 167 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Φαντασία {Προοίμιο – Φαντασία και πραγματικότητα – Δημιουργική-αποκριτική φαντασία – Το εύθραυστο της ρομαντικής σύνθεσης – Φιλοσοφική παρέκβαση – Χρόνος και όραμα} / Κοινότητα {Προοίμιο – Η αξία του ανήκειν – Καντ εναντίον Μπερκ – Κοινότητα και έθνος – Παράδοση και καινοτομία} / Ειρωνεία και αυθεντικότητα {Προοίμιο – Οι μορφές της ρομαντικής στέρησης οίκου – Ειρωνεία – Η αυθεντικότητα – Σταντάλ και ‘Le naturel’}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Σ. Θ.: Διπλωματική ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης (1914-1939), τρίτη έκδοσις, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1954, σελ. ιβ´+304 [Πρόλογος / Ο Ιούλιος του 1914 {Η δολοφονία του Αψβούργου διαδόχου – Το αυστριακόν τελεσίγραφον – Κήρυξις του πολέμου} / Οι πρώτοι μήνες του πολέμου (Αύγουστος 1914-Απρίλιος 1915) {Η συμμαχία των κρατών της Αντάντ – Η επέμβασις της Τουρκίας – Η πολιτική της Ελλάδος – Η εκστρατεία των Δαρδανελλίων} / Συμμετοχή εις τον πόλεμον της Ιταλίας και της Βουλγαρίας {Ιταλία – Βουλγαρία – Ουδετερότης της Ελλάδος} / Η εξωτερική πολιτική του βασιλέως Κωνσταντίνου (1915-1917) {Ρούπελ – Η Κυβέρνησις Εθνικής Αμύνης – Η 1η Δεκεμβρίου – Η εκθρόνισις του βασιλέως Κωνσταντίνου} / Επέμβασις της Ρουμανίας, Πορτογαλίας, Ιαπωνίας {Ρουμανία – Πορτογαλία – Ιαπωνία} / Κήρυξις του πολέμου υπό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής {Η ουδετερότης – Ο υποβρύχιος πόλεμος – Κήρυξις του πολέμου} / Διεθνείς συνέπειαι της πτώσεως του τσαρισμού {Το έτος 1917 – Η ανακωχή – Μπρεστ Λιτόβσκ} / Φιλειρηνικά διαβήματα διαρκούντος του πολέμου {Αμερική, Ισπανία, Βατικανόν – Ο αυτοκράτωρ Κάρολος – Ο Ουΐλσον} / Η ανακωχή {Το τέλος της Μοναρχίας των Αψβούργων – Η γερμανική ανακωχή – Η συνδιάσκεψις της ειρήνης} /Η υπογραφή της ειρήνης με την Γερμανίαν, την Αυστρίαν και την Ουγγαρίαν {Η Κοινωνία των Εθνών – Συνθήκη Βερσαλλιών – Συνθήκη Αγίου Γερμανού – Συνθήκη Τριανόν} / Η Ελλάς εμπόλεμος (1917-1923). Συνθήκαι Νεϊγύ, Σεβρών και Λωζάννης {Ανακωχή με την Βουλγαρίαν και την Τουρκίαν – Συνθήκη Νεϊγύ – Συνθήκη Σεβρών – Η μικρασιατική καταστροφή – Λωζάννη} / Τα εκ της συνθήκης των Βερσαλλιών προκύψαντα προβλήματα {Πολωνία – Βαλτικά κράτη – Η ασυμφωνία των νικητών – Επανορθώσεις και αφοπλισμός} / Περίοδος διεθνούς κατευνασμού (1925-1930) {Λοκάρνο – Το ζήτημα του γενικού αφοπλισμού – Το σύμφωνον Μπριάν και Κέλλογκ} / Ιταλία και παραδουνάβια κράτη {Η μεσογειακή πολιτική της Ιταλίας – Η Μικρά Αντάντ – Αυστρία} / Η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως 1918-1930 {1918-1920 – Συνδιάσκεψις Γενούης – Διεθνής αναγνώρισις του νέου καθεστώτος} / Σχέσεις της Ελλάδος μετά των γειτόνων της 1923-1930 {Τουρκία – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία – Αλβανία} / Η παγκόσμιος οικονομική κρίσις (1929-1933) και η εις την εξουσίαν άνοδος του Χίτλερ {Η παγκόσμιος οικονομική κρίσις – Το σχέδιον αυστρογερμανικής τελωνειακής ενώσεως – Το τετραμερές σύμφωνον της Ρώμης} / Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας (1933-1936) {Αποχώρησις της Γερμανίας εκ της Κοινωνίας των Εθνών – Δολοφονία του Ντόλφους – Η γαλλορωσική συμμαχία – Παραβίασις των στρατιωτικών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών} / Ο άξων Βερολίνου και Ρώμης {Η αιθιοπική κρίσις (1935-1936) – Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936-1939) – Η προσάρτησις της Αυστρίας – Το τέλος της Τσεχοσλοβακίας} / Το βαλκανικόν σύμφωνον (1934) και η πολιτική των βαλκανικών κρατών (1933-1939) {Το βαλκανικόν σύμφωνον – Η πολιτική των βαλκανικών κρατών – Η σύμβασις του Μοντραί – 1939} / Αι παραμοναί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου {Μετά το Μόναχον – Η πολιτική της Ρωσίας – Έκρηξις του πολέμου} / Του αυτού συγγραφέως] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

ΛΕΒΙΝ, ΙΡΑ [IRA LEVIN]: Οι μυστηριώδεις γυναίκες του Στέπφορντ, εισαγωγή-μτφ. Δημήτρης Παναγιωτάτος, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1978(;), σελ. 128 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_lexh_gia_ton_kosmo_einai_dasos

ΛΕ ΓΚΕΝ, ΟΥΡΣΟΥΛΑ [URSULA LE GUIN]: Η λέξη για τον κόσμο είναι δάσος, μτφ. Πάνος Τομαράς, <Αίολος>, Αθήνα 2020, σελ. 167 [Στο μακρινό μέλλον, οι Γήινοι ιδρύουν τη Νέα Ταϊτή, μια στρατιωτικού τύπου αποικία, στον κατάφυτο πλανήτη Άθσε, με σκοπό τη συστηματική υλοτόμησή του, μιας και η ξυλεία της Γης είναι πλέον αγαθό σε εξαφάνιση. Οι αυτόχθονες κάτοικοι, ένας ειρηνικός λαός δίχως τεχνολογικά επιτεύγματα και σε απόλυτη αρμονία με την φύση, υποδουλώνονται από τους αποικιστές, οι οποίοι τους μεταχειρίζονται βάναυσα, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται σκληρά στην αποψίλωση των δασών του Άθσε. Όταν ο λοχαγός Νταίηβιντσον, διοικητής του καταυλισμού Σμιθ, βιάζει και σκοτώνει τη γυναίκα του αυτόχθονα Σέλβερ, κανείς δεν περιμένει την επιθετική αντίδραση του Αθσιανού· ούτε ο λοχαγός Ραζ Λιούμποφ, ο ανθρωπολόγος της αποικίας, επιφορτισμένος με την καταγραφή και κατανόηση του αθσιανικού πολιτισμού και επιστήθιος φίλος του Σέλβερ. Οι συνέπειες, όμως, αυτού του γεγονότος σύντομα θα αποδειχθούν σοβαρότερες: οι Αθσιανοί δεν θα είναι ποτέ πια ίδιοι· θα έχουν μπολιαστεί με τον πολιτισμό των Γήινων μέσω της πράξης του φόνου. Το έργο αυτό της Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν, βαθιάς οικολογικής ευαισθησίας, υπήρξε καρπός μιας εποχής όπου η συγγραφέας ζούσε στο Λονδίνο και είχε έντονη ακτιβιστική δράση. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Χιούγκο Καλύτερης Νουβέλας του 1973.] [Τιμή πώλησης: 13,04 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

Arsen_Loupen_To_mysthrio_ths_xryshs_skonhs

ΛΕΜΠΛΑΝ, ΜΩΡΙΣ [MAURICE LEBLANC]: Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της χρυσής σκόνης, μτφ. Μαρία Τωμαδάκη, ανυπόγραφο εργοβιογραφικό σημείωμα, <Ερατώ>, Αθήνα 2020, σελ. 319 [‘‘Οι δύο αδελφές είχανε χάσει και αυτές τη μιλιά τους. Όμως δεν ήταν η θέα του χρυσού αυτό που τις αναστάτωνε. Δεν ήταν ούτε το έντονο αίσθημα που τις κυρίευσε, ότι είχαν βρεθεί στην καρδιά μιας απροσδόκητης περιπέτειας, παλαιάς όσο ο άνθρωπος, της οποίας όλα τα επεισόδια, αυτά του παρελθόντος και αυτά του παρόντος χρόνου, ξετυλίγονταν μπροστά στα έκθαμβα μάτια τους. Όχι, ήτανε κάτι άλλο.’’ Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα όπου ο έρωτας εμπλέκεται με το μυστήριο και το έγκλημα, και όπου μέσα από απρόβλεπτα και καταιγιστικά γεγονότα ο Αρσέν Λουπέν εξιχνιάζει την μυστηριώδη ιστορία, ‘τιμωρεί’ το έγκλημα, απονέμει δικαιοσύνη και αποκαθιστά ηθικά και ψυχικά τους κατατρεγμένους της ιστορίας.] [Τιμή πώλησης: 13,78 ευρώ. Με έκπτωση: 12,40 ευρώ.]

ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, <Ώρες>, Βόλος 1996, σελ. 522 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Γραμματικές παρατηρήσεις πάνω στο πηλειορίτικο ιδίωμα {Βασικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος – Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του ιδιώματος (Πάθη στα φωνήεντα – Πάθη στα σύμφωνα – Άλλα μικροφαινόμενα του ιδιώματος: Τσιτακισμός. Διασάλευση τόνου. Μετάθεση και αντιμετάθεση. Ανομοίωση)} / Τα μέρη του λόγου {Τα άρθρα – Οι αντωνυμίες – Τα ρήματα – Οι μετοχές – Τα ουσιαστικά – Τα επίθετα – Τα επιρρήματα – Οι σύνδεσμοι – Οι προθέσεις – Τα επιφωνήματα} / Πώς καταγράφονται τα λήμματα / Το πηλιορείτικο γλωσσάρι {Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ – Ν – Ξ – Ο – Π – Ρ – Σ – Τ – Υ – Φ – Χ – Ψ – Ω} / Βιβλιογραφικές πηγές] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

Aisthhtikh_kai_shmeiwtikh_tou_kinhmatografou

ΛΟΤΜΑΝ, ΓΙΟΥΡΙ [IOURI LOTMAN]: Αισθητική και σημειωτική του κινηματογράφου, πρόλογος-επιμέλεια Θανάσης Ρεντζής, μτφ. Πόλλα Ζαχοπούλου-Βλάχου, <Θεωρία>, Αθήνα 1982, σελ. 165 [Εισαγωγή / Η ψευδαίσθηση της πραγματικότητας / Το πρόβλημα του πλάνου / Στοιχεία και επίπεδα της κινηματογραφικής γλώσσας / Η φύση της κινηματογραφικής διήγησης / Το κινηματογραφικό νόημα / Το λεξικό του κινηματογράφου / Το μοντάζ / Η δομή της κινηματογραφικής αφήγησης / Το θέμα στον κινηματογράφο / Η πάλη με το χρόνο / Η πάλη με το χώρο / Το πρόβλημα του ηθοποιού κινηματογράφου / Ο κινηματογράφος συνθετική τέχνη / Τα προβλήματα της σημειωτικής και οι δρόμοι του σύγχρονου κινηματογράφου / Συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

O_ELAS_ths_Athhnas

ΜΑΚΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ), ΟΡΕΣΤΗΣ: Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας: Άνεμος λευτεριάς στις ανατολικές και νότιες συνοικίες 1941-1945. Χρονικό, εξώφυλλο Μιχάλης Νικολινάκος, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1985, σελ. 327 (ΚΑΙ 15 σελ με χάρτες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / ‘Ελεύθεροι πολιορκημένοι στην Καισαριανή’ {Το πρώτο βάφτισμα του πυρός – Αψιμαχίες με όργανα της προδοτικής κυβέρνησης στου Ζωγράφου – ‘Καμικάζι’ στη σφενδόνη του Σταδίου – Το σχέδιο άμυνας της Καισαριανής (Προοίμιο – Θέμα – Δυνάμεις του ΕΛΑΣ για την άμυνα των συνοικιών μας – Γενικές παρατηρήσεις – Σχέδιο δράσης προσαρμοζόμενο ανάλογα με την πορεία της μάχης) – 25 Μαρτίου 1944. Γιορτή και παρέλαση στην Καισαριανή – 5.4.44: Καισαριανή, Ζωγράφου, Κουπόνια, μάχονται για τους πέντε κρεμασμένους – Πώς γνώρισα τον καπετάνιο του Α΄ Σώματος Νέστορα – Ανατίναξη κεντρικής σκάλας του Σχολείου της Καισαριανής, 18.4.44) – Ισχυρή επίθεση γερμανικού στρατού, γερμανοτσολιάδων και μπουραντάδων, στην Καισαριανή και γειτονικές συνοικίες, 21.4.44) – 28.4.44: Το κάστρο του Υμηττού – 1.5.44: Εκτέλεση των 200. Εκδηλώσεις πένθους και κατάρες του λαού της Καισαριανής. Όργιο εκτελέσεων – 16.5.44: Απολογισμός απωλειών του ‘Υπουργείου Εσωτερικών’. Οργάνωση των φρουραρχείων – 18.5.44: Πορεία 100 ένοπλων από Καισαριανή και κατάθεση στεφάνου στον Άγιο Γεράσιμο. Προκλήσεις του Σακελλαρίου – 29.5.44: Σύγκρουση στα Κουπόνια. 1 νεκρός ελασίτης και 3 αξιωματικοί των Ταγμάτων ασφαλείας – 4 και 5.6.44. Πολύωρη μάχη εκ παρατάξεως με γερμανοτσολιάδες, μπουραντάδες, παπαγιώργηδες στο Βύρωνα, Νέα Ελβετία, Κατσιπόδι – 10.6.44: Σύγκρουση στα Κουπόνια. Δυο νεκροί αξιωματικοί των Ταγμάτων Ασφαλείας κι ένας αιχμάλωτος – 13.6.44: Επιδρομή της Ειδικής Ασφάλειας στην Καισαριανή. Αντεπίθεση του ΕΛΑΣ στα Κουπόνια – 15 και 16.6.44: Ισχυρή επίθεση Γερμανών, ταγματαλητών, μπουραντάδων, Ειδικής Ασφάλειας και παπαγιώργηδων για να κάψουν την Καισαριανή. Ηρωικός θάνατος Άρη Δαυλάκου κι εφτά παλικαριών – 17.6.44: Απόκρουση επίθεσης τάγματος γερμανοτσολιάδων απ’ τα Κουπόνια, και απώθησή τους στα Ιλίσια. Ελασίτες καταδρομείς σε άντρο των παπαγιώργηδων – 18.6.44: Το μεγάλο ‘μπλόκο’ στη Γούβα και Παγκράτι – 21.6.44: Μεγάλη καταδρομική επιχείρηση του ΕΛΑΣ στους στρατώνες των γερμανοτσολιάδων – 27.6.44: Μπλόκο στου Ζωγράφου και επιδρομές στο Παγκράτι, Βύρωνα, Γούβα –4.7.44: Επιδρομή του εχθρού στο Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνα, Αη-Γιάννη – 23 και 24.7.44: Η μεγάλη μάχη της Καλλιθέας, θυσία στο Μπιζάνι} / Ο ματωμένος Αύγουστος του 1944 {Γενική θεώρηση των εξελίξεων του συμμαχικού πολέμου – Μπλόκο στο Βύρωνα και στην Καισαριανή – Μπλόκο στο Νέο Κόσμο – Ανατροπή των εχθρικών δυνάμεων στην ‘κόκκινη γραμμή’ – Μπλόκο στο Βύρωνα – Μπλόκο στο Δουργούτι, Φάρο, Κατσιπόδι. Το ‘Δίστομο’ της Αθήνας – Διαταγή του Α’ Σώματος για επείγουσα μετάθεση του Ορ. Μακρή ή Γιάννη στη διοίκηση του 1ου Συντάγματος – Πανεθνική απεργία ενάντια στην τρομοκρατία και την επιστράτευση. Ο ΕΛΑΣ ανατρέπει οριστικά τον εχθρό – Ο συνοικισμός Παλαιών Σφαγείων στις φλόγες} / Απελευθέρωση της Αθήνας. Σατανικό σχέδιο των Άγγλων ιμπεριαλιστών να υποδουλώσουν ξανά το λαό μας {Σεπτέμβρης 1944. Απελευθέρωση όλων των συνοικιών της Αθήνας. Προετοιμασία του ΕΛΑΣ για την τελική επίθεση στο κέντρο. Συμφωνία της Καζέρτας – Απελευθέρωση της Αθήνας. Οι τελευταίες μάχες – Σε εφαρμογή το σχέδιο «ΜΑΝΑ» του Τσώρτσιλ στην Αθήνα} / Πολεμικές επιχειρήσεις του 1ου Συντάγματος στο Μεγάλο Δεκέμβρη {3 Δεκέμβρη: Η μεγάλη σφαγή – 4 Δεκέμβρη: Η μάχη του Θησείου. Αφοπλισμός αστυνομικών τμημάτων – 5 Δεκέμβρη Οι Άγγλοι στην Ακρόπολη. Κατάληψη φυλακών Συγγρού. Προετοιμασίες της μάχης του Μακρυγιάννη – 6 Δεκέμβρη: Η πρώτη έφοδος στου Μακρυγιάννη. Προδοσία Ξανθόπουλου – 7 Δεκέμβρη Η ΙΙ Μεραρχία δεν επιτίθεται στο Γουδί. Ματαίωση επιχειρήσεων αντιπερισπασμού της 1ης Ταξιαρχίας. Μαζική επέμβαση αγγλικών θωρακισμένων δυνάμεων στου Μακρυγιάννη – 8 Δεκέμβρη: Προετοιμασίες για τη μεγάλη επίθεση της 9.12.44 στου Μακρυγιάννη – 9 Δεκέμβρη: Ο ΕΛΑΣ με τα λιανοτούφεκα εξαπολύει ορμητική επίθεση ενάντια στις ισχυρές θωρακισμένες δυνάμεις των Άγγλων που καλύπτουν τους συνεργάτες των Γερμανών στου Μακρυγιάννη – 10 Δεκέμβρη: Συνεχίζονται οι επιθέσεις μας και οι αντεπιθέσεις των Άγγλων. Το Α΄ Σώμα αποφασίζει δεύτερο ελιγμό στην Πλάκα – 11 Δεκέμβρη: Βραδινή επίθεση στου Μακρυγιάννη. Πραγματοποίηση της διείσδυσης στην Πλάκα – 12 Δεκέμβρη: Η 1η Ταξιαρχία διατάσσει την επιστροφή των δυο αποσπασμάτων διείσδυσης στις βάσεις τους – 13 και 14 Δεκέμβρη: Ισχυρή επίθεση του ΕΛΑΣ στα Παραπήγματα. Η ΧΙΙΙ Μεραρχία επιτίθεται σε αγγλικό προγεφύρωμα στο Μοσχάτο. Αγώνας θέσεων στου Μακρυγιάννη – 15 Δεκέμβρη: Είκοσι πλοία στο Φάληρο και Πειραιά, αποβιβάζουν εγγλέζικο πεζικό, κανόνια και τανκς ‘Σέρμαν’. Νέο προγεφύρωμα στον Ιππόδρομο. Ο εχθρός περνάει στην επίθεση – 16 Δεκέμβρη: Οι Άγγλοι ελέγχουν τη λεωφόρο Συγγρού και ετοιμάζουν ισχυρή επίθεση στην Καλλιθέα και Μακρυγιάννη – 17 Δεκέμβρη: Απόκρουση επίθεσης των Άγγλων στου Φιλοπάππου και στην πτέρυγά μας στου Μακρυγιάννη – 18 Δεκέμβρη: Γιγάντια επίθεση των Άγγλων στο νότιο μέτωπο – 19 Δεκέμβρη: Απόκρουση πρωϊνής επίθεσης αγγλοϊνδικού συντάγματος της V Μεραρχίας από Φάληρο και Βουρλοπόταμο – 20 Δεκέμβρη: Η Καλλιθέα και το Κουκάκι καταλαμβάνονται απ’ τους Άγγλους. Εξαπολύουν την κύρια επίθεση στη Ν. Σμύρνη – 21 Δεκέμβρη: Ο εχθρός καταλαμβάνει τα Νέα Σφαγεία και τα Πετράλωνα. Η 1η Ταξιαρχία αποκρούει σφοδρή επίθεση σ’ όλη την περίμετρο του μετώπου – 22 Δεκέμβρη: Αποκρούονται νέες ισχυρότερες επιθέσεις των Αγγλοϊνδών – 23 Δεκέμβρη: Αποτυχία του Σκόμπι να διασπάσει και να διαλύσει το νότιο μέτωπο των ανατολικών συνοικιών – 24 Δεκέμβρη: Ευρύς ελιγμός αγγλικών μηχανοκίνητων στην Ηλιούπολη ως το Αστέρι για πλήρη κύκλωση της 1ης Ταξιαρχίας – 25 Δεκέμβρη: Συνεχίζεται η σφοδρή επίθεση των Άγγλων. Νυχτερινές αντεπιθέσεις του Β΄ Συγκροτήματος 1ης Ταξιαρχίας. Άφιξη των Τσώρτσιλ, Μακ Μίλλαν και Ήντεν στην Αθήνα – 26 Δεκέμβρη: Ο Τσώρτσιλ σε σύσκεψη με την ηγεσία μας και τα αστικά κόμματα. Δυναμώνει η επίθεση των Άγγλων στις ανατολικές συνοικίες – 27 και 28 Δεκέμβρη: Συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων για αποφασιστική ενέργεια του εχθρού. Συνεχείς επιθέσεις των Άγγλων σε εναλλασσόμενες περιοχές του μετώπου – 29 Δεκέμβρη: Η τελευταία μάχη της 1ης Ταξιαρχίας – Υποχώρηση. Συμφωνία της Βάρκιζας. Αφοπλισμός} / Επίλογος / Παράρτημα Ι: Σύνθεση της 1ης Ταξιαρχίας Αθήνας / Παράρτημα ΙΙ: Χάρτες και σχεδιαγράμματα μαχών] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 8,50 ευρώ.]

Drapetefsa_apo_th_Legewna_twn_Xenwn

ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Δραπέτευσα από τη Λεγεώνα των Ξένων. Το τρίτο αντάρτικο: Αλγερία 1957-1961, δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 1990, σελ. 447 [Πρόλογος: Πρώτη έκδοση / Ξένωση / Στην Αλγερία / Αγωγή / Μαθήματα παλιά και νέα / Η ανάγκη μιας πράξης σπουδαίας / Η φυσιογνωμία του πολέμου Ι / Η φυσιογνωμία του πολέμου ΙΙ / Περί Λεγεώνας / Στη Σαχάρα / Ρολφ Ούλιχ / Σαλβαδόρ / Βαθιά στην έρημο / Όπου φύγει φύγει / Ο φόνος / Primo campo / Η απόδραση / Κάθοδος / Στα νύχια του πολιτισμού / Δεν υπακούουν / Επίλογος {Προοίμιο – ‘Σε πιστεύαμε πεθαμένο’ – 7 δραπέτες – Ο Μπενς νεκρός – Οι τελευταίες ειδήσεις}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

ΜΑΝΣΤΑΪΝ, ΕΡΙΧ ΦΟΝ [ERICH VON MANSTEIN]: Νίκαι απωλεσθείσαι, μτφ. από τα γαλλικά Κωνσταντίνος Κανάκης, <Συμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών>, Αθήναι 1962, σελ. 512 [Πίναξ χαρτών / Πρόλογος / Η εκστρατεία κατά της Πολωνίας {Τα προηγηθέντα της καταιγίδος (Προοίμιον – Το Γενικόν Επιτελείον και το πολωνικόν ζήτημα – ‘Μπλόφα’ ή σύρραξις;) – Αρχική κατάστασις (Προοίμιον – Δυνάμεις και σχέδιον επιχειρήσεων των Γερμανών – Πολωνικαί δυνάμεις και σχέδιον επιχειρήσεων – Παρατηρήσεις επί της πολωνικής διατάξεως των στρατευμάτων) – Αι επιχειρήσεις της Ομάδος Στρατιών του Νότου (Προοίμιον – Αρχική κατάστασις – Προχώρησις διά συντόνων πορειών, της 14ης Στρατιάς εν Γαλικία – Εισχώρησις της 1ης Στρατιάς μέχρι Βιστούλα και μάχη του Ράντομ – Η μάχη του Μπζούρα – Η κατάληψις της Βαρσοβίας – Αι τελευταίαι μάχαι ανατολικώς του Σαν και του Βιστούλα – Αρχιστράτηγος Ανατολικού Μετώπου – Επίλογος)} / Η εκστρατεία του 1940 {Γενικότητες – Η Ο.Κ.Η. υπό κηδεμονίαν (Προοίμιον – Χίτλερ, φον Μπράουχιτς, Χάλντερ) – Ο αγών διά το σχέδιον επιχειρήσεων (Προοίμιον – Το Σχέδιον Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Διοικήσεως Στρατού ή του Χίτλερ – Παρατηρήσεις – Το υπό της Ομάδος Στρατιών προταθέν Σχέδιον – Ο αγών πέριξ του Σχεδίου Επιχειρήσεων της Ομάδος Στρατιών Α) – Η διοίκησις του ΧΧΧVIII Σώματος Στρατού (Καταδικασμένος εις τον ρόλον του θεατού – Η πορεία προς τον Λίγηρα ποταμόν) – Μεταξύ δύο πολέμων (Προοίμιον – Η επιχείρησις ‘Θαλάσσιος Λέων’)} / Ο πόλεμος κατά της Σοβιετικής Ενώσεως {‘Μία επιδρομή τεθωρακισμένων’ – Ο πόλεμος της Κριμαίας (Προοίμιον – Κατάστασις κατά την ανάληψιν της Διοικήσεως – Μάχη επί δύο Μετώπων. Εκπόρθησις του ισθμού του Περεκόπ και μάχη της Αζοφικής Θαλάσσης – Κατάληψις της Κριμαίας – Η εκπόρθησις του ισθμού του Ισσούν – Η καταδίωξις – Η πρώτη επίθεσις κατά της Σεβαστουπόλεως – Η επίθεσις των Ρώσων διά την ανακατάληψιν της Κριμαίας – Εξέλιξις της καταστάσεως εν τη χερσονήσω του Κερτς – Η ‘Επίθεσις Στάλιν’ συνεχίζεται – Η ανακατάληψις της χερσονήσου του Κερτς – Η κατάληψις της Σεβαστουπόλεως) – Λένινγκραντ και Βιτέμπσκ – Ο Χίτλερ εν τη ενασκήσει της Στρατιωτικής Διοικήσεως – Η τραγωδία του Στάλινγκραντ (Προοίμιον – Η οδός προς Στάλινγκραντ – Εξέλιξις της καταστάσεως μέχρις της υπ’ εμού αναλήψεως της Ομάδος Στρατιών του Ντον – Αι σκέψεις της Ομάδος Στρατιών του Ντον μετά την μελέτην της καταστάσεως – Πρώται εντυπώσεις και αποφάσεις – Η κατάστασις κατά την στιγμήν της αναλήψεως της Διοικήσεως – Επιθέσεις κατά της 6ης Στρατιάς – Επιδείνωσις της καταστάσεως επί του μετώπου του Τσιρ ποταμού – Άσκοποι προσπάθειαι διά την επίτευξιν των απαιτουμένων αποφάσεων – Μία πορεία προς τον θάνατον – Η ευκαιρία διασώσεως της 6ης Στρατιάς διαφεύγει – Ο τελικός αγών της 6ης Στρατιάς) – Εκστρατεία του χειμώνος 1942-1943 εις την Νότιον Ρωσίαν (Προοίμιον – Στρατηγικά δεδομένα της εκστρατείας του χειμώνος – Ιδέα ενεργείας – Πρώτη φάσις: Προσπάθειαι απελευθερώσεως της 6ης Στρατιάς – Δευτέρα φάσις: Αγών διά τα μετόπισθεν της Ομάδος Στρατιών Α, 1 – Ο αγών της 4ης Τεθωρακισμένης Στρατιάς νοτίως του κάτω Ντον – Ο αγών του Αποσπάσματος Στρατιάς – Τρίτη φάσις: Αγών διά τας γραμμάς συγκοινωνιών της νοτίου πτέρυγος – Αι διεξαχθείσαι μάχαι κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Ιανουαρίου – Εξέλιξις της καταστάσεως μέχρι τέλους Φεβρουαρίου – Τέταρτη φάσις: ‘Η γερμανική ανταπόδοσις’ – Η μάχη μεταξύ του Ντόνετς και του Δνειπέρου – Η μάχη του Χαρκόφ – Συμπεράσματα) – ‘Ακρόπολις’ (Προοίμιον – Η στρατηγική κατάστασις της ανοίξεως του 1943 – Σοβιετικαί δυνατότητες – Επιθετική επιστροφή; – Άμεσος επίθεσις – Προπαρασκευή της επιχειρήσεως ‘Ακρόπολις’ – Μοιραία καθυστέρησις – Η επίθεσις – Συμπεράσματα) – Η αμυντική μάχη του 1943-1944 (Προοίμιον – Αγών κατά μιας Λερναίας Ύδρας – Πρώτη μάχη εις το λεκανοπέδιον του Ντόνετς – Η μάχη δυτικώς του Μπιελγκορόντ και ο αγών διά το Χαρκόφ – Γενική μάχη εφ’ ολοκλήρου του μετώπου – Η σύμπτυξις όπισθεν του Δνειπέρου – Το πυρπολούμενον έδαφος – Αι μάχαι επί της γραμμής του Δνειπέρου – Η μάχη εις την καμπήν του Δνειπέρου – Η μάχη του Κιέβου – Νέα μάχη εις την καμπήν του Δνειπέρου – Μάχη επί του συνόλου του Μετώπου – Απώλεια της Νικοπόλεως – Η κύκλωσις του Τσερκάσκι – Ρόβνο – Η ώρα ήλθε… – Η μάχη συνεχίζεται παρά την λάσπην)}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ, ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ [LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ]: Η εθνογένεση των Σέρβων στον μεσαίωνα, <Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν>, Αθήνα 1994, σελ. 44 [Σειρά: Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών, αρ. 1] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Η έβδομη σφραγίδα. Σχόλιο στην ομώνυμη ταινία του Μπέργκμαν & Ίνα τι;, <Περισπωμένη>, Αθήνα 2020, σελ. 56 [‘‘Τι σημαίνει ότι ο χρόνος τελειώνει, τα αποκαλυπτικά κείμενα το λένε, αλλά το λένε με εικόνες, και οι εικόνες είναι αμφίσημες, με μια αμφισημία που τείνει πάντα να απωθείται. Αν οι προφητικές εικόνες αφορούσαν πραγματικά γεγονότα, θα μπορούσαν να προβλέπουν οτιδήποτε και να μιλάνε για οτιδήποτε. Δεν μιλάνε όμως για οτιδήποτε. Μιλάνε μόνο για τα έσχατα. Φέρνουν στην επιφάνεια όλα όσα η κανονική ζωή έχει απωθήσει. Γι’ αυτό και όλες οι εξωτερικές κρίσεις τις επιβεβαιώνουν. Και συγχρόνως τις διαψεύδουν, γιατί καμιά τους δεν είναι η έσχατη. Στο Μεσαίωνα ήταν ο μαύρος θάνατος, αύριο θα είναι μια οικολογική καταστροφή που θα ξανακάνει το σύμπαν αφιλόξενο, ή η συνάντηση με μια μορφή ζωής που θα αδιαφορεί για την ανθρώπινη και θα ξυπνήσει πάλι εκείνη την αρχαία αίσθηση φρίκης που χρειάστηκαν χιλιετίες για να καταπραϋνθεί. Αλλά όλα τα εξωτερικά συμβάντα είναι απλώς αφορμές. Το πραγματικό περιεχόμενο των αποκαλυπτικών εικόνων, το απωθούμενο που φέρνουν στην επιφάνεια, είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, ο θάνατος. Ο άνθρωπος ζει τη ζωή του υποκύπτοντας πάντα στον πειρασμό να αναβάλλει τα κρίσιμα. Στην έσχατη κρίση δεν θα ανοίξουν μόνο οι τάφοι για να βγουν οι νεκροί – ή μάλλον αυτό που η ίδια η εικόνα αυτή λέει, με τον αμφίσημο πάντα τρόπο που έχουν οι εικόνες να μιλάνε, είναι ότι θα βγουν στην επιφάνεια τα θαμμένα νοήματα, αυτά που έθαβαν οι συνεχείς αναβολές.’’] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Διδαχαί και λόγοι (1716), πρόλογος-εισαγωγή-επιμέλεια κειμένου-επίμετρο-γλωσσάριο-ευρετήρια-επιλογή βιβλιογραφίας Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη, <Άρτος Ζωής>, Αθήνα 2020, σελ. 803 [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

H_filosofia_tou_Marx

ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ, ΕΤΙΕΝ [ÉTIENNE BALIBAR]: Η φιλοσοφία του Μαρξ, μτφ.-σημείωμα-επιμέλειαΆρης Στυλιανού, <Νήσος>, Αθήνα 1996, σελ. 232[Μαρξιστική φιλοσοφία ή φιλοσοφία του Μαρξ; {Προοίμιο – Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία – Τομή και ρήξεις (Προοίμιο – Μετά το 1848 – Μετά το 1871)} / Η αλλαγή του κόσμου: Από την πράξη στην παραγωγή {Προοίμιο – Οι Θέσεις για τον Φόυερμπαχ (Γενικά – Κριτική της αλλοτρίωσης) – Επανάσταση εναντίον φιλοσοφίας – Πράξη και πάλη των τάξεων (Προοίμιο – Η δράση στο παρόν) – Οι δύο όψεις του ιδεαλισμού – Το υποκείμενο είναι η πρακτική – Η πραγματικότητα της ‘ανθρώπινης ουσίας’ (Προοίμιο – Ο θεωρητικός ανθρωπισμός – Το διατομικό στοιχείο) – Μια οντολογία της σχέσης – Η αντίρρηση του Στίρνερ (Προοίμιο – Η Γερμανική ιδεολογία) – Μεταστροφή της ιστορίας (Προοίμιο – Το προλεταριάτο, καθολική τάξη) – Η ενότητα της πρακτικής} / Ιδεολογία ή φετιχισμός: Εξουσία και υποταγή {Προοίμιο – Θεωρία και πρακτική (Προοίμιο – Η κυρίαρχη ιδεολογία) – Αυτονομία και περιορισμός της συνείδησης (Προοίμιο – Η φανταστική καθολικότητα) – Η πνευματική διαφορά (Προοίμιο – Οι διανοούμενοι και το κράτος) – Απορίες που γεννά η έννοια της ιδεολογίας – Ο ‘φετιχισμός του εμπορεύματος’ – Αναγκαιότητα της φαινομενικότητας (Προοίμιο – Γένεση της ιδεατότητας) – Ο Μαρξ και ο ιδεαλισμός (Προοίμιο – Γένεση της υποκειμενικότητας) – Η ‘πραγμοποίηση’ – Ανταλλαγή και υποχρέωση: Το συμβολικό στοιχείο στον Μαρξ – Το ζήτημα των ‘δικαιωμάτων του ανθρώπου’ (Προοίμιο – Ελευθερία, ισότητα, ιδιοκτησία) – Από το είδωλο στο φετίχ (Προοίμιο – Κράτος ή αγορά)} / Χρόνος και πρόοδος: Μία ακόμη φιλοσοφία της ιστορίας; {Προοίμιο – Η άρνηση της άρνησης (Προοίμιο – Η αμφισημία της διαλεκτικής) – Οι μαρξιστικές ιδεολογίες της προόδου – Το σύνολον της ιστορίας (Προοίμιο – Μία θεωρία της εξέλιξης;) – Ένα σχήμα της αιτιότητας, διαλεκτική-1 – Το επίπεδο της πάλης των τάξεων – Η ‘κακή πλευρά’ της ιστορίας – Η πραγματική αντίθεση, διαλεκτική-2 (Προοίμιο – Προς την ιστορικότητα) – Η αλήθεια του οικονομισμού, διαλεκτική-3 (Προοίμιο – Ο μαρασμός του κράτους – Η ρωσική κοινότητα – Αντι-εξελικτισμός;)} / Επιστήμη και επανάσταση {Προοίμιο – Τρεις φιλοσοφικές διαδρομές – Το έργο στα σκαριά – Υπέρ και κατά του Μαρξ} / Χρονολογικός πίνακας / Βιβλιογραφικός οδηγός / Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

H_mera_ths_dhmiourgias

ΜΠΑΛΛΑΡΝΤ, ΤΖ. ΓΚ. [J. G. BALLARD]: Η μέρα της δημιουργίας [The Day of Creation], μτφ.-σημειώσεις Κώστας Μπαρμπής, <Bell>, Αθήνα 1991(;), σελ. 318 [‘‘Ήξερα πως δεν είχα απαλλαγεί από τον πυρετό της μύγας. Ένας ολόκληρος λόχος χωροφυλάκων με καταδίωκε για να μου πιει το αίμα κι όλοι αυτοί που είχα στρατολογήσει στο όνομα αυτής της απίθανης αποστολής είχαν πεθάνει ή ήταν ετοιμοθάνατοι. Αλλά η απόφασή μου να πάω στις πηγές του ποταμού ήταν τώρα ισχυρότερη από ό,τι ήταν τη μέρα που ξεκινήσαμε…’’ Ανάμεσα στο Τσαντ και το Σουδάν, σε μια περιοχή φρυγανισμένη από τον ήλιο, όπου βασιλεύουν η φτώχεια, η εξαθλίωση και οι αρρώστιες, ένα ποτάμι ξεπηδά ξαφνικά μέσα από τη βασανισμένη γη και μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων αγωνίζεται να ορίσει την τύχη του. Οραματιστές, τυχοδιώκτες, αιματοβαμμένοι αντάρτες, απάνθρωποι αστυνομικοί και άτομα που διψούν για εκδίκηση θα ριχτούν σ’ ένα λυσσαλέο αγώνα αλληλοεξόντωσης σ’ αυτή την ξεχασμένη από το Θεό και το νόμο γωνιά της Γης.] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Syrigmoi_4

ΜΠΕΚΕΤ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ [SAMUEL BECKETT]: Συριγμοί, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, μτφ.-επίμετρο Θανάσης Γεωργιάδης, βιβλιογραφία του Σάμιουελ Μπέκετ στα ελληνικά Βασίλης Kαλαμαράς, εργοβιογραφία Ασπασία Βελισαρίου, τέταρτη έκδοση, <Παρατηρητής>, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 101 [Μονολογώντας με το στόμα των χαρακτήρων του για την ανθρώπινη μοίρα, ο Ιρλανδός νομπελίστας Σ. Μπέκετ παίζει για μιαν ακόμη φορά με την ζωή, τον θάνατο και τις λέξεις. Οι Συριγμοί, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα του, είναι οι φωνές που ψιθυρίζει το υποσυνείδητό μας, όταν βρίσκεται απομονωμένο και σε εγρήγορση.] [Τιμή πώλησης: 7,10 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ.]

No_13

ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ, ΒΑΛΤΕΡ [WALTER BENJAMIN]: Νο 13. Εξήντα πέντε θέσεις για τα βιβλία και τις πόρνες, το γράψιμο, την κριτική, τους σνομπ και την επιτυχία, μτφ.-σημειώσεις-επιλεγόμενα Κώστας Κουτσουρέλης, <Κίχλη>, Αθήνα 2020, σελ. 79 [Νο 13 / Η τεχνική του συγγραφέα σε δεκατρείς θέσεις / Η τεχνική του κριτικού σε δεκατρείς θέσεις / Δεκατρείς θέσεις κατά των σνομπ / Ο δρόμος προς την επιτυχία σε δεκατρείς θέσεις] [Τιμή πώλησης: 9,00 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.]

Peristatika_sto_eggys_exwpragmatiko

ΜΠΛΕΧΕΡ, ΜΑΞ [MAX BLECHER]: Περιστατικά στο εγγύς εξωπραγματικό, μτφ. από τα ρουμανικά, Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, επίμετρο Κώστας Βραχνός, <Loggia>, Αθήνα 2020, σελ. 171 [Ο Μαξ Μπλέχερ έζησε μια ζωή φρικτή: ξεκινώντας τις σπουδές του στην Ιατρική στο Παρίσι, αρρώστησε από τη φοβερή νόσο του Ποτ (φυματίωση των οστών). Στα δεκαεννιά του πολιτογραφήθηκε αμετακλήτως άρρωστος, κάτοικος σανατορίων, και πέρασε το υπόλοιπο του βίου του σχεδόν αποκλειστικά σε οριζόντια στάση, με μακρές περιόδους θεραπείας σε ιαματικά κέντρα στη Γαλλία, την Ελβετία και τη Ρουμανία. Η γραφή αποτέλεσε για τον Μπλέχερ αντιστάθμισμα και, σε μεγάλο βαθμό, θρίαμβο επί της προσωπικής του τραγωδίας. Με τη δημοσίευση των Περιστατικών κέρδισε τον κριτικό έπαινο του ‘δύστροπου’ Ιονέσκο, ενώ υπήρξε δεινός επιστολογράφος-συνομιλητής του Μπρετόν, του Ζιντ και του Χάιντεγκερ. Τα τελευταία χρόνια το έργο του ανακαλύφθηκε εκ νέου και έχει μεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο δε συγγραφέας θεωρείται σήμερα μείζον σημείο αναφοράς στον νεωτερικό ‘κανόνα’ της Ρουμανίας.] [Τιμή πώλησης: 12,80 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.]

h_strathgikh_enos_dekanevs

ΜΠΟΥΧΑΪΤ, ΓΚΕΡΤ [GERT BUCHHEIT]: Η στρατηγική ενός δεκανέως. (Ο Χίτλερ ως πολέμαρχος), απόδοσις εις την ελληνικήν μερίμνη Διευθύνσεως Στρατιωτ. Εκδόσεων ΓΕΣ, <Συμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών, αρ. 14>, Αθήναι 1964, δ´+σελ. 507 [Η εκστρατεία της Πολωνίας και αι πολιτικοστρατιωτικαί αυτής συνέπειαι / Τα σχέδια επιχειρήσεων δια την εις την Δύσιν εκστρατείαν / Η εις Νορβηγίαν εισβολή και η πρώτη κρίσις εις την Ανωτάτην Διοίκησιν / Η μοιραία διαταγή αναστολής της προελάσεως / Η επιχείρησις ‘Θαλάσσιος Λέων’ (See Lowe) και η υπεράνω της Αγγλίας αεροπορική μάχη / Ο Χίτλερ και η Μεσόγειος. Η επιχείρησις ‘Φέλιξ’ / Η επιχείρησις ‘Βαρβαρόσσας’ / Η επίθεσις του Ρόμμελ και η εκστρατεία τω Βαλκανίων / Τα διά την εις Ρωσίαν εκστρατείαν σχέδια επιχειρήσεων / Η θερινή εκστρατεία του 1941. Η προς νότον αναστροφή της κυρίας προσπαθείας / Η προ της Μόσχας αποτυχία / Η ρωσική χειμερινή επίθεσις (1941-1942) / Η Μάλτα ή το Σουέζ; / Η δευτέρα εις Ρωσία επίθεσις / Η τραγωδία του Στάλινγκραντ / Το τέλος της αφρικανικής περιπέτειας / Η εις Ιταλίαν εισβολή / Η τελευταία επίθεσις του Χίτλερ εις Ρωσίαν / Η κατάστασις το φθινόπωρον του 1943 / Τα νέα όπλα / Η εις βόρειον Γαλλίαν συμμαχική απόβασις / Ο Ρόμμελ εναντίον του Χίτλερ / Η εις την Δύσιν κατάρρευσις / Η αντεπίθεσις των Αρδεννών / Ασυντόνιστος πόλεμος / Εις τα οδοφράγματα του Ράιχ / Ο Χίτλερ ως αρχηγός του πολέμου] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.]

Gewrgia_SandhΜΩΡΟΥΑ, ΑΝΤΡΕ [ANDRÉ MAUROIS]: Γεωργία Σάνδη [George Sand], μτφ.-σημειώσεις Κώστας Θεοφάνους, εξώφυλλο Βαρλάμος, <Εκδόσεις Μπεργαδή>, Αθήναι 1957, σελ. 537 [Προλογικό σημείωμα / Αυγή Ντυπέν {Προοίμιο – Βασιλιάδες, στρατιώτες, καλόγριες, θεατρίνες – Η Επανάσταση κι η Αυτοκρατορία – Η αυγή των παιδικών χρόνων – Ο διάβολος στην κολυμπήθρα – Η κληρονομιά του Νοάν – Μια νέα ανακαλύπτει τον κόσμο} / Η κυρία Ντυντεβάν {Μια συζυγική ζωή – Ο συναισθηματικός πλατωνισμός – Το πρώτο βήμα – Ο μικρός Ζυλ} / Η Γεωργία Σάνδη {Δυο μεγάλοι επαρχιώτες στο Παρίσι – Από τον Ζυλ Σανδώ στη Γεωργία Σάνδη – Η γέννηση της Γεωργίας Σάνδη – Χωρισμοί – Καινούργιοι φίλοι, Λέλια – Επίλογος} / Τα παιχνίδια του έρωτα και της μεγαλοφυΐας {Τα παιδιά του αιώνα – Οι εραστές της Βενετίας – Ο Παγκέλο εξέρχεται της σκηνής – Η αναζήτηση του απόλυτου – Ποιμενικά τραγούδια μετά την καταιγίδα} / Προφήτες και ποιητές {Μισέλ ντε Μπουρζ – Οι καινούργιοι φίλοι – Η δίκη για διαζύγιο – Ο ωραίος Ντιντιέ – Οι προφήτες – Ένα καλοκαίρι στην εξοχή – Βεατρίκη} / Φρειδερίκος Σοπέν {Πρελούδια – Ένας χειμώνας στη Μαγιόρκα – ‘Τα τρία παιδιά μου’ – Ο θάνατος μιας φιλίας – Γκρίζα μαλλιά – ‘Λουκρητία Φλοριάνι’ – Σολάνζ και Ωγκυστίν – Χωρισμός} / Η επανάσταση των αγγέλων {Προσωπική πολιτική της Γεωργίας Σάνδη – Πυργοδέσποινα και σοσιαλίστρια – Η μούσα της Δημοκρατίας – Νοάν 1848-1850 – Η Παναγία η Βοηθούσα – Μαριονέτες} / Ωριμότητα {Η επικίνδυνη ηλικία – Ο οικογενειακός κύκλος – Το δρεπάνι του χρόνου – Ο γάμος του Μωρίς – Γιατί δε μισεύουμε στο Παλαιζώ; – Βάσανα και θάνατος του Μανσώ} / Η τέχνη να είσαι γιαγιά {Ο τροβαδούρος μου – ‘Αγαπημένη μου παιδούλα…’ – Το Νοάν πριν τον πόλεμο – Ο πόλεμος και η Κομμούνα – ‘Και νυν απολύεις…’ – Επίλογος} / Σημείωμα για τη γέννηση της Σολάνζ Ντυντεβάν Σάνδη] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

O_ieros_mastos

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο ιερός μαστός, σχέδιο εξωφύλλου Τίλντα, <Κέδρος>, Αθήνα 1987, σελ. 389 [Ο κυμαινόμενος αισθησιασμός και το πάθος του Ιερού μαστού βγαίνουν μέσ’ από την έσχατη ανθρωπολογική κατάσταση και τους κραδασμούς μιας βαθύτερης πραγματικότητας. Έτσι το πεδίο του μυθιστορήματος αναπτύσσεται συναρπαστικά και συμφωνικά σ’ ένα παρόν με τα υπόκωφα μηνύματα του μέλλοντος. Εδώ το αφηγηματικό δαιμόνιο του συγγραφέα των Συνυπαρχόντων και της Εξαφάνισης φθάνει σε μια κορύφωση που κρατάει τον αναγνώστη από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες σελίδες σε ένα παλλόμενο ερώτημα για το υποβόσκον ‘μυστικό’ μιας ιστορίας που εξελίσσεται μέσ’ από τις εξαιρετικές εκείνες καταστάσεις του Είναι και της επιθυμίας. Μια αφήγηση και μια γραφή που την συνοδεύει εξ άλλου η ειρωνεία και το χιούμορ κι όταν ακόμη περνάει φάσεις του τραγικού ως μιας παράδοξης αναπαράστασης έρωτος και θανάτου.] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

H_anatomia_tou_fasismou

ΠΑΞΤΟΝ, ΡΟΜΠΕΡΤ Ο. [ROBERT O. PAXTON]: Η ανατομία του φασισμού, μτφ. Κατερίνα Χαλμούκου, <Κέδρος>, Αθήνα 2006, σελ. 427 [Πρόλογος / Εισαγωγή {Η επινόηση του φασισμού – Εικόνες του φασισμού – Στρατηγικές – Ποιο είναι το επόμενο βήμα;} / Δημιουργία φασιστικών κινημάτων {Προοίμιο – Το άμεσο παρελθόν – Πνευματικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές ρίζες – Μακροπρόθεσμες προϋποθέσεις – Προάγγελοι – Στρατολόγηση – Κατανοώντας το φασισμό από τις ρίζες του} / Η διαδικασία εδραίωσης {Επιτυχημένα είδη φασισμού (Προοίμιο – Κοιλάδα του Πάδου, Ιταλία, 1920-’22 – Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, Γερμανία, 1928-’33) – Ένα αποτυχημένο είδος φασισμού: Γαλλία, 1924-’40 – Μερικά ακόμα αποτυχημένα είδη φασισμού – Συγκρίσεις και συμπεράσματα} / Η κατάληψη της εξουσίας {Ο Μουσσολίνι και η ‘Πορεία προς τη Ρώμη’ – Ο Χίτλερ και η ‘Σκανδαλώδης συνωμοσία’ – Αυτό που δε συνέβη: Εκλογές, πραξικόπημα, ατομικός θρίαμβος – Σύμπηξη συμμαχιών – Τι πρόσφεραν οι φασίστες στο κατεστημένο – Η προ-φασιστική κρίση – Επαναστάσεις μετά την εξουσία: Γερμανία και Ιταλία – Συγκρίσεις και εναλλακτικές λύσεις} / Η άσκηση της εξουσίας {Η φύση της φασιστικής διακυβέρνησης: ‘Διττό κράτος’ και δυναμική αμορφία – Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε φασίστες και συντηρητικούς – Η διελκυστίνδα ανάμεσα στον αρχηγό και στο κόμμα – Η διελκυστίνδα ανάμεσα στο κόμμα και στο κράτος – Εκδούλευση, ενθουσιασμός, τρόμος – Η φασιστική ‘επανάσταση’} / Η μακροπρόθεσμη οπτική: Ριζοσπαστισμός ή εντροπία; {Προοίμιο – Τι προκαλεί τον ριζοσπαστισμό; – Προσπάθεια εξήγησης του Ολοκαυτώματος – Ιταλικός ριζοσπαστισμός: Εσωτερική τάξη, Αιθιοπία, Σαλό – Τελευταίες σκέψεις} / Άλλες εποχές, άλλα μέρη {Είναι ο φασισμός ακόμα εφικτός; – Η Δυτική Ευρώπη μετά το 1945 – Η μετα-σοβιετική Ανατολική Ευρώπη – Ο φασισμός εκτός Ευρώπης} / Τι είναι ο φασισμός; {Προοίμιο – Αντικρουόμενες ερμηνείες – Όρια – Τι είναι ο φασισμός;} / Βιβλιογραφικό δοκίμιο {Προοίμιο – Γενικά έργα – Ερμηνείες του φασισμού – Βιογραφίες – Δημιουργία και εδραίωση των κινημάτων – Κατάληψη της εξουσίας – Άσκηση της εξουσίας – Ριζοσπαστισμός – Ο φασισμός αλλού (Ευρωπαϊκά φασιστικά κινήματα – Ανατολική Ευρώπη – Αυστρία – Χώρες της Βαλτικής – Βέλγιο – Βρετανία – Γαλλία – Ελλάδα – Κροατία – Ιρλανδία – Ισπανία – Νορβηγία – Ουγγαρία – Πολωνία – Πορτογαλία – Ρουμανία – Σκανδιναβία – Σλοβακία – Τσεχοσλοβακία – Φασισμός εκτός Ευρώπης – Αργεντινή – Βραζιλία – Ηνωμένες Πολιτείες – Ιαπωνία – Κίνα – Λατινική Αμερική – Νότιος Αφρική) – Φασιστικά ή νεοφασιστικά κινήματα μετά το 1945}] [Τιμή πώλησης: 18,25 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_skoteinh_plevra_tou_hliou

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, πρόλογος Κ. Μανωλκίδης, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1989, σελ. 216 [Γνωριμίες πρωτοετούς / Μεγάλη που ’ναι η νύχτα / Όλα για το Κίνημα {Το χουντο-δημοψήφισμα – Ίδρυση της Φοιτητικής Πρωτοπορίας στη Φλωρεντία – Νοέμβρης 1973 – Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Φλωρεντίας – Εκδήλωση στο Μιλάνο – Joplin ή Καζαντζίδης; – Το θέατρο – Το σεμινάριο στη Φλωρεντία – Πανευρωπαϊκό σεμινάριο του Darmstadt. Νέα οργανωτική διάρθρωση του ΠΑΚ – Πραξικόπημα στην Κύπρο. ‘Αλλαγή φρουράς’ – Σχέδιο Διακήρυξης Γ´ Σεπτέμβρη – Κάτι νέο γεννιέται – Ιταλία, φθινόπωρο 1974} / Παζλ / Ανασυγκρότηση / Αμφισβήτηση και αγωνία {Στιγμιότυπα – Αμοιβαία αμφισβήτηση – Παράνομη Συνδιάσκεψη Ιταλίας – Α´ Συνέδριο της ΠΑΣΠ – Φλωρεντία again – Α´ Συνέδριο ΕΦΕΕ – Διαγραφές των τροτσκιστών – Η δεύτερη σύνοδος του Κ.Σ. της ΠΑΣΠ – Διορισμός της ΠΝΕ Ιταλίας} / Δεκεμβριανά / Άνοιξη στην Πράγα / Παράρτημα {Κείμενο Ι: Εθνικό Συμβούλιο ΠΑΚ. Οργανωτική διάρθρωση του ΠΑΚ, 1974 – Κείμενο ΙΙ: Εγκύκλιος προεδρείου Εθνικού Συμβουλίου του Ιουνίου 1974. Κυριότερα αποσπάσματα – Κείμενο ΙΙΙ: Εγκύκλιος Γραφείου Ε.Σ. ΠΑΚ προς εκπροσωπήσεις χωρών και Τ.Ο. της 3.8.1974} / Πίνακας: Αποτελέσματα εκλογών του 1975 στους Συλλόγους Ελλήνων Φοιτητών Ιταλίας] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ta_xairia_mas_edw_2

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ: ‘Ονείρατα της άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης. Αγγέλα Παπάζογλου: Τα χαΐρια μας εδώ’, προλογικό σημείωμα-σημείωμα-απάντηση-ποίημα-σχέδιο εξωφύλλου-σκίτσα Γιώργης Παπάζογλου, <Έκδοση Ταμιείου Θράκης>, Ξάνθη 2003, σελ. 662 [Πρόλογος / Τα χαΐρια μας εδώ. Βιβλίο πρώτο {Σημαίες – Στου Στρίγγου (Οι παλιότουρκοι – Η προσευκή – Τζιτζιφιές. Βαγγέλης – Η δαγκωνιά – Τα γαλόπουλα – Οι ψείρες – Ο ανθόκηπος – Ο αραμπατζής – Ο σουλμάς – Τα κουκλόπανα – Το ‘πλουπ’ – Τα βαφτίδια – Ροκάνες – Ο Αρτίνης – Καυγάς – Η ντουλάπα και το παράθυρο) – Το φευγιό – Τουρκοκρατία (Προοίμιο – Τ’ αραμπαδόξυλο – Ο καψούρης – Μπαλάκια – Απόκριες. Καθαρή – Τ’ αρνί – Το μοιρολόι του Χριστού – Τ’ όνειρο τση Παναΐας – Η Μαργαρώ – Σαράντα κύματα – Το ‘Μέλης’ – Ο Καρουλάκιας – Τα μουλάρια – Χριστούγεννα) – Επίλογος} / Τα χαΐρια μας εδώ. Βιβλίο δεύτερο {Προπολεμικό (Αιχμαλωσία – Το κοντάρι – Γκαστρωμένη γαδούρα – Νούρος – Μουσικοί – Καπάκηδοι – Της Κοκκινιάς. Προπολεμικό. Μπύρες – Το ‘ντούχου-ντούχου’ – Κωσταντάκιας-τομπολατζής – Ο αχερένιος πόλιτσμαν – Μπίνα – Το ‘εμβατήριον’) – Αλβανία, κατοχή, αποχή, κουράγιο… (Προοίμιο – Ατομικό δελτίο – Φουντουκάκης – Ο αφρός – Το καπέλο το ‘φαραώ’ – Το λουτρό – Το τούβλο – Ο παπιονάκιας – Σμόκιν – Το κουτάκι τση πούντρας – Το τσιρίσι – Το καφάσι τση ντομάτας – Σκληριές – Το φαρμακωμένο παλάτι – Το πικρό κόλυβο. Η μυλωνού – Νεκροταφείο – Θα το διώξουνε – Τα τσόκαρα – Το μαξιλάρι – Η ζωγραφιά στα σκαλοπάτια του Θεού – Η πληγή – Ο Μιχάλης ο σταμνάς – Νοικάρισσες – Κόλαση στην Κοκκινιά: Οι γερμανοτσολιάδες του Ράλλη – Οι παντουφλίτσες – Οι πρεβολαραίοι – Ο Χρόνης – Η Νίνα) – Κλεμμμένα – Τωρινά (Μουσικοί – Ένα μυστικό – Το πεντοχίλιαρο – Μορτάκια. Ντέλαλης – Οι καϊσερλήδες – Η Παναγιά να μας φυλάει) – Υστερόγραφο}] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

O_anthrwpos_me_to_garyfalo

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΤΗΣ: Ο άνθρωπος με το γαρύφαλο, δεύτερη έκδοση, <Κάκτος>, Αθήνα 1980(;), σελ. 159 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η τραγική Κυριακή – Η καταγγελία του ΚΚΕ / Αποστολή προς το θάνατο {Ετοιμάζεται η αποστολή – Από τουρίστας στην παρανομία} / Η αντίφαση μιας αποστολής {Ο ‘πονοκέφαλος’ του Μπελογιάννη – Η σύλληψη – Ποιος είναι ο Μπελογιάννης – Το χτύπημα – Ο Ζαχαριάδης διαβάλλει τον Πλουμπίδη – Αναζήτηση σπιτιών} / Σύγκρουση πολιτικής ηγεσίας και ΙΔΕΑ {Η ΣΙΑ στην Ελλάδα – Επιχείρηση φθοράς του πολιτικού κόσμου – Οι Αμερικανοί προωθούν τον Παπάγο – Δημιουργείται η ΕΔΑ – Αντιθέσεις στο αριστερό κίνημα} / Ο ΙΔΕΑ εκβιάζει την κυβέρνηση {Πρωταγωνιστεί ο Γ. Παπαδόπουλος – Ο πρόεδρος απειλεί να αυτοκτονήσει – Ο ΙΔΕΑ δίνει τη μάχη του – Ο υπουργός φοβάται αιφνιδιαστική εκτέλεση} / Αντιδράσεις της Ουάσινγκτον {Περικόπτεται η βοήθεια – Οι ασύρματοι του ΚΚΕ – Ανεξήγητη η στάση του Ζαχαριάδη – Η σύλληψη του Δ. Μπάτση – Οι ασύρματοι είχαν επισημανθεί από το 1950 – Αυτοκτονεί ο Βαβούδης – Τι είπε ο Ρέντης – Επιλογή στιγμής – Ο Ζαχαριάδης καταγγέλλει τον Βαβούδη – Κινείται η διαδικασία για την πτώση του Πλαστήρα – Ετοιμάζεται η δίκη για κατασκοπία – ‘Προβοκάτσιες’ και ‘ομολογίες’ – Αρχίζει η δίκη στο Στρατοδικείο – Έμμεση αποδοκιμασία – Αγώνας για να μη γίνουν οι εκτελέσεις – Η διαταγή του βασιλιά – Η στάση του Ζαχαριάδη – Η παρέμβαση του Ν. Πλουμπίδη – Ο Ζαχαριάδης καταγγέλλει την επιστολή} / Το πολιτικό παρασκήνιο πριν από τις εκτελέσεις {Τι ζητούσαν από τον Δ. Μπάτση – Η υπόθεση των αεροπόρων – Η επιβεβαίωση – Οι Αμερικανοί θέλουν να εκτελεστούν οι 4 – Η δικογραφία στα Ανάκτορα} / Η εκτέλεση {Αιφνιδιάζεται η φυλακή – Φάλαγγα θανάτου} / Η απολογία του Νίκου Μπελογιάννη {Ο πατριωτισμός κομμάτων και ατόμων – Αγάπη προς την Ελλάδα – Η δεύτερη δίκη – Η πολιτική του ΚΚΕ – Τα σήματα – Τα χρήματα – Το δίδαγμα}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Sto_almpouro

ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Στο άλμπουρο. Ρομάντζο σφουγγαράδικο, δεύτερη έκδοση, <‘Κείμενα’>, Αθήνα 1978, σελ. 144 [‘‘Από την αψηλή καπινάδα της φάμπρικας με τους μαυρισμένους τοίχους βγαίνει πηχτός, στριμμένος σε μαύρες τουλούπες ο καπνός, κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό. Μέσα βράζει η δουλειά, οι ρόδες βουΐζουνε τρελογυρίζοντας σ’ έναν ξεφρενιασμένο, αχαλίνωτο δρόμο, το μελαχολικό, βαρύ χτίριο σειέται συθέμελο κι ένα βαρύ αγκομαχητό βγαίνει από τ’ αραδιαστά, καπνισμένα παράθυρα, από τις βαριές σιδερόπορτες, από τις χαραμάδες των τοίχων και χύνεται στον κρύον αγέρα σα μοιρολόι…’’] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΣ, ΡΟΜΑΙΝ [ROMAIN PUÉRTOLAS]: Το απίστευτο ταξίδι του φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα IKEA, μτφ. Αύγουστος Κορτώ, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2014, σελ. 300 [Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Ατζατασάτρου Πατέλ, ένας Ινδός ντυμένος στα γκρίζα, με αυτιά γεμάτα σκουλαρίκια κρίκους κι ένα γιγαντιαίο μουστάκι. Φακίρης στο επάγγελμα, αρκετά κατεργάρης, διάσημος σε όλο το Ρατζαστάν για την ικανότητά του να τρώει κομμάτια γυαλί (από ζάχαρη), να καταπίνει σπαθιά (πτυσσόμενα) και άλλα πολλά… Μια μέρα ο φακίρης μας αυτός προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού, με προορισμό τη Μέκκα της συναρμολόγησης: το κατάστημα ΙΚΕΑ. Κι αυτό για να ανανεώσει τη σανίδα σωτηρίας του και σκληρό μέσο βιοπορισμού του: ένα κρεβάτι για φακίρηδες, από αυθεντικό σουηδικό πεύκο, με 15.000 καρφιά, στην εξαιρετική τιμή των 99,99 ευρώ… Το Απίστευτο ταξίδι του φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ είναι μια πραγματικά απίστευτη, ξεκαρδιστική περιπέτεια απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης και έξω από αυτή, μια ιστορία έρωτα πιο αφρισμένη και σπαρταριστή κι από αναψυκτικό με ανθρακικό, μα και καρπός περισυλλογής γύρω από μια τρομερή πραγματικότητα: τη μάχη που δίνουν καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες, οι απόλυτοι τυχοδιώκτες του εικοστού πρώτου αιώνα. Παγκόσμιο μπεστ σέλλερ που μεταφράζεται σε 35 γλώσσες, ένα μοναδικό βιβλίο που οι αναγνώστες λατρεύουν από την Ισλανδία ως τον Καναδά και από την Πορτογαλία ως τη Ρουμανία και τη Ρωσία…] [Τιμή πώλησης: 13,60 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Oi_nees_peripeteies_tou_fakirh_sth_xwra_ths_IKEA

ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΣ, ΡΟΜΑΙΝ [ROMAIN PUÉRTOLAS]: Οι νέες περιπέτειες του φακίρη στη χώρα της ΙΚΕΑ, μτφ. από τα γαλλικά-σημειώσεις Μυρτώ Καλοφωλιά, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 345 [Οι τρεις χρυσοί κανόνες του φακίρη: Μην επικαλείσαι το όνομα της αγελάδας σου (της ιερής) επί ματαίω. Μην κλέψεις από εταιρείες low cost. Μην επιθυμήσεις την ντουλάπα ΙΚΕΑ του πλησίον σου. Στο Απίστευτο ταξίδι τον φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ παρακολουθήσαμε τον Ατζατασάτρου Λαβάς Πατέλ να κάνει τον γύρο του κόσμου, κλεισμένος μέσα σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ. Αεροπορικώς, οδικώς, από την Αγγλία στην Ισπανία και από την Τρίπολη στο Παρίσι. Στο τέλος τον αφήσαμε να διάγει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής του με τη Μαρί Ριβιέρ, τη γυναίκα της καρδιάς του, το δε έπος της φυγής του έκανε φτερά από τα ράφια των βιβλιοπωλείων σε ολόκληρο τον κόσμο… Ο ήρωάς μας είναι τώρα βουτηγμένος στην άνεση και την τρυφηλή ζωή σαν αγγουράκι τουρσί στη σαλαμούρα, ο φακίρης μας έγινε μαλθακός σαν χλαπάτσα, άτριχος σαν γλόμπος, και το χαλί από κάρβουνα πάνω στο οποίο πατούσε έχει πλέον μάλλινο πέλος. Ο ήρωάς μας θέλει να ξαναβρεί τον εαυτό του. Κατευθύνεται προς τη Σουηδία για να συναντήσει τον Θεό τον ίδιο, τον Αλλάχ των κλειδιών άλεν, το αφεντικό της ΙΚΕΑ, και να αποκτήσει ένα KISIFRØTSIPIK, τη Rolls Royce των κρεβατιών με καρφιά.] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Απ’ το αλέτρι στο Smartphone. Συζητήσεις με τον πατέρα μου, δεύτερη έκδοση, <Μελάνι>, Αθήνα 2019, σελ. 325 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 16,01 ευρώ. Με έκπτωση: 14,40 ευρώ.]

Skoteino_nero

ΠΟΥΛΙΕΖΕ, ΝΙΚΟΛΑ [NICOLA PUGLIESE]: Σκοτεινό νερό. Τέσσερις μέρες βροχής στην πόλη της Νάπολης εν αναμονή ενός εκπληκτικού γεγονότος, μτφ.-επίμετρο Ευαγγελία Γιάννου, επιμέλεια μετάφρασης Νίκος Κουφάκης – Γιούλικα Σαμαρά, <Loggia>, Αθήνα 2020, σελ. 187 [Από το παράθυρο οι Ναπολιτάνοι παρατηρούν για τέσσερις μέρες το γκρίζο πέπλο της βροχής που πέφτει ασταμάτητα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει αιφνιδιαστικά, μυστηριώδεις κούκλες, απόκοσμες φωνές από το κάστρο του Μάσκιο Αντζοΐνο, κέρματα που παίζουν μουσική. Ένας εφιάλτης που δείχνει πως τίποτα δεν θα παραμείνει ίδιο ή μια παραίσθηση που θα διαλυθεί στο πρώτο φως του ήλιου… Το Σκοτεινό νερό είναι ένα μυθιστόρημα που ιντριγκάρει και με την εκδοτική του τύχη: ο Ίταλο Καλβίνο το προτείνει στις περίφημες εκδόσεις Einaudi και υποδεικνύει στον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα διορθώσεις που εκείνος δέχεται. Όταν όμως ο Καλβίνο επανέρχεται με νέες, ο Πουλιέζε αντιδρά: ή έτσι ή τίποτε. Το 1978 εντάσσεται σε εκδοτική σειρά δίπλα στα βιβλία του Μπόρχες και του Χεμινγουαίυ, αλλά ο Πουλιέζε αρνείται την επανέκδοσή του. Για δεκαετίες το Σκοτεινό νερό κυκλοφορούσε σχεδόν αποκλειστικά σε φωτοαντίγραφα. Μετά τον θάνατο του Πουλιέζε το 2012 το μοναδικό μυθιστόρημα του συγγραφέα ζει μια δεύτερη ζωή, μεταφρασμένο ήδη σε τέσσερις γλώσσες.] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_Ellada_twn_oneirwn

ΡΑΜΦΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Η Ελλάδα των ονείρων. Σπουδή στο συλλογικό μας φαντασιακό, <Αρμός>, Αθήνα 2020, σελ. 560 [Προοίμιο / Αγγελική και ανθρώπινη ταυτότητα {Η στροφή – Τα όνειρα της Περπέτουας – Ηλιόδωρος Αιθιοπικά} / Βυζάντιο {Όνειρα του Γρηγορίου Νύσσης – Γρηγόριος Ναζιανζηνός – Ο Ευάγριος και τα όνειρα – Μαλάλας: Τα όνειρα του Αναστασίου και του Αμαντίου – Μεταξύ Αθήνας και Παναγίας: Η αγία Θέκλα – Μία ονειρική προσωπογραφία – Ένας θεραπευτής άγγελος: Ο άγιος Αρτέμιος – Όπου αλήθεια είναι το όνειρο – Πολιτική προπαγάνδα και προφητικά όνειρα – Αυτοκρατορική ‘αποκάλυψι’ και ιδιωτικός αισθησιασμός – Όνειρο και αποκάλυψι ενός σαλού – Επιτάφια όνειρα – Επιθυμία και πίστι – Εμφύλια όνειρα} / Πάλι δικά μας θα ’ναι {Σύμβολα των ελπίδων μας – Ο χρόνος του Αντιχρίστου – Οπτασίες ελπίδων} / Το τέλος του ταξιδιού {Ενύπνιο θέατρο} / Ευρετήριο ονομάτων και εννοιών] [Τιμή πώλησης: 27,90 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ.]

Thermoi_kai_psychroi_polemoi

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Θερμοί και ψυχροί πόλεμοι. Δημοκράτες και φασίστεςεναντίον κομμουνιστών. Δημοκράτες και κομμουνιστές εναντίον φασιστών, <Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου>, Αθήνα 2010(;), σελ. 302 [Μεσοπόλεμος {Η γέννηση του φασισμού – Τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου – Οικονομικές κρίσεις και ρατσισμός – Ο πάντα ζωντανός Χίτλερ – Τα Λαϊκά Μέτωπα και η περίπτωση της Κίνας – Το γαλλικό Λαϊκό Μέτωπο} / Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος {Πρελούντιο – Σταλινική βοήθεια στη δημοκρατική Ισπανία – Η ισπανική Φάλαγγα και οι Φαλαγγίτες – Χίτλερ και Φράνκο – Ο πορτογαλικός φασισμός} / Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος{Η μάταιη Συμφωνία του Μονάχου – Η Συμφωνία Μολότωφ και Ρίμπεντροπ – Η εισβολή στην Πολωνία και τη Φινλανδία – Δουνκέρκη – Η κατάρρευση της Γαλλίας – Η Μάχη της Αγγλίας – Μάχη του Ατλαντικού – Ο μακρόσυρτος πόλεμος στη Βόρεια Αφρική – Ο πόλεμος στην Ελλάδα – Ο Μπαρμπαρόσσα στο Στάλινγκραντ – Η Διάσκεψη της Τεχεράνης – Η Διάσκεψη της Γιάλτας – Η απόβαση στη Νορμανδία – Η κατάρρευση της Ιταλίας – Το γκραν φινάλε του πολέμου – Η Συμφωνία του Πότσνταμ – Ρούσβελτ και Κέυνς – Τσώρτσιλ, ο αυτοκρατορικός} / Ο μεταπόλεμος {Το Πότσνταμ εν δράσει – Η Δίκη της Νυρεμβέργης – Το Γερμανικό Ζήτημα – Το χτίσιμο και η κατεδάφιση του τείχους του Βερολίνου – Η κολοβή και πλούσια Γερμανία – Η στρατευμένη βλακεία – Ο ολοκληρωτικός πόλεμος} / Ο Ψυχρός Πόλεμος {Η ατομική ειρήνη – Τα οικονομικά αίτια του Ψυχρού Πολέμου – Τα μπούμερανγκ του ατομικού πολέμου} / Ο πόλεμος της Κορέας {Μια νίκη του κλασικού επί του μοντέρνου πολέμου – Το μετέωρο βήμα του κορεάτη πελαργού} / Φασισμός και ναζισμός{Η γέννηση του φασισμού από το πνεύμα της αγέλης – Η τυχαία άνοδος του ιταλικού φασισμού – Το εγχειρίδιο του καλού φασίστα – Ο ολοκληρωτισμός – Αδόλφος Χίτλερ, ο φύρερ – Η φαιά πανούκλα – Ναζισμός, μια νέα θρησκεία – Πώς θα γίνεις ένας καλός ναζιστής – Γιόζεφ Γκαίμπελς, ο ιδιοφυής – Χέρμαν Γκαίρινγκ, ο μεσίτης – Τα Ες-Ες και η Γκεστάπο – Η δυναστεία των Κρουπ}] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

ΡΕΖΑΝ, Μ[ΑΡΙΑ]: …χωρίς πρόγραμμα! Συνεντεύξεις, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήνα 1984, σελ. 431 [Πρόλογος / Ασημάκης Πανσέληνος / Γιάννης Τσαρούχης / Ηλίας Ηλιού / Παναγιώτης Κανελλόπουλος / Μανόλης Ανδρόνικος / Ιάνης Ξενάκης / Γεώργιος Ράλλης / Λεωνίδας Κύρκος / Γεράσιμος Αρσένης / Κωνσταντίνος Μητσοτάκης / Κυρία Κατερίνα / Μίμης Φωτόπουλος / Σοφία Παπανδρέου / Ανδρέας Παπανδρέου / Γεώργιος Παπανδρέου / Νάνα Μούσχουρη / Χάρρυ Κλυν / Γιάννης Τσέγκος / Νίκος Παπακώστας / Μαρία Ιορδανίδου / Διδώ Σωτηρίου / Τάσος Μαρίνος / Διονύσης Τσιχριτζής / Λαοκράτης Βάσης / Μίκης Θεοδωράκης / Μάνος Χατζιδάκις] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

Pws_h_Germania_katestrepse_ton_ellhnismo_ths_Tourkias

ΡΟΔΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ Λ.: Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελληνισμό της Τουρκίας, <Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος>, Αθήναι 2020, σελ. 72 [Η εξωτερική Ελλάς / Βερολίνον και Βαγδάτη / Η Γερμανία υπεράνω όλων! / Νεοτουρκισμός και γερμανισμός / Η προγραφή του ελληνισμού εδηλώθη από του 1908. Μια ιστορική συνέντευξις με τον Ναζήμ βέην / Το ζήτημα των νήσων. Το ενδιαφέρον της Αγγλίας και η αντίπραξις της Γερμανίας / Οι διωγμοί. Οι Γερμανοί και οι Τούρκοι μεταβάλλουν εις νεκροταφείον την Θράκην και την Μ. Ασίαν / Απέραντον νεκροταφείον] [Τιμή πώλησης: 8,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,20 ευρώ.]

Oi_rizes_twn_rempetikwn

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ: Οι ρίζες των ρεμπέτικων… Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια 1906-1931, δεύτερη έκδοση, <Οδός Πανός>, Αθήνα 2019, σελ. 151 (+CD) [Αντί προλόγου, οι πρώτες δημοσιεύσεις / Οι ρίζες των ρεμπέτικων. Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια 1906-1931{Γενικότητες – Παρατήρηση – Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια (Προοίμιο – 1ος κατάλογος: Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – Στίχοι της μαγκιάς, ‘αλητεμένοι’, κοινοί σε παραδοσιακά ρεμπέτικα με αδέσποτα στιχάκια – Αδέσποτα στιχάκια της μαγκιάς σε κείμενα – Μικρή παρένθεση για τον Καραγάτση και τον Καζαντζάκη, σας παρακαλώ πολύ – Στιχουργικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα στιχάκια, συμπερασματικώς) – Μελωδίες κοινές στα παραδοσιακά ρεμπέτικα με αδέσποτα στιχάκια (Προοίμιο – Τραγούδια – Οργανικά) – Γενικότερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα στιχάκια – Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα ‘μπόλιασαν’ τις εμπνεύσεις των επωνύμων δημιουργών, με τα δώρα των ανωνύμων (Προοίμιο – Στίχοι – Μελωδίες) – 2ος κατάλογος: Παραδοσιακά ρεμπέτικα με θεματολογία – Η τοπογραφία των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα ή μη στιχάκια – Αστικά-λαϊκά τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – 3ος κατάλογος: Αστικά-λαϊκά τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – Στίχοι κοινοί σε αστικά-λαϊκά τραγούδια – Οι μελωδίες στα αστικά λαϊκά τραγούδια – Η μαγκιά στη Σμύρνη, Πόλη, Πειραιά και Αθήνα – Παρένθεση ‘συριανή’ – Παρένθεση ‘δισκογραφική’ – Συνέχεια μαγκιάς της Μικρασίας και Παλιάς Ελλάδας – Συμπέρασμα: Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα με τα αδέσποτα στιχάκια είναι τα πρώτα τραγούδια της μαγκιάς και ο ‘σπόρος’ για τα κατοπινά ρεμπέτικα με επώνυμους, πια, δημιουργούς – Πάροδος στους κήπους, με τα hashish el fokara – Αδέσποτοι και οι πρώτοι μπλουζίστες…} / Κομπολόγια και μπεγλέρια στα ρεμπέτικα / Τα μαχαίρια της μαγκιάς {Προοίμιο – Απειλές – Τραυματισμοί – Φόνοι} / Το ‘πέντε’ στα ρεμπέτικα / Σωτήρης Γαβαλάς ή Μεμέτης. Μία ιδιάζουσα περίπτωσις του ρεμπέτικου / Αντώνης Καλυβόπουλος. Ο ιδανικός ερμηνευτής του Γιοβάν Τσαούς / Κατάλογος τραγουδιών τα οποία περιέχονται στο CD και αναφέρονται, αριθμημένα, στο πρώτο κείμενο του βιβλίου {1. Δεν μου λέτε το χασίσι πού πουλιέται (Παραδοσιακό), Λ. Μενεμενλής, 1925 – 2. Πήραν τα φρύγανα φωτιά (Παραδοσιακό), Πωλ, 1929 – 3. Το βλαμάκι, Κα Κούλα (Παραδοσιακό), 1920 – 4. Τα δίστιχα του μάγκα (Παραδοσιακό), Σπαχάνης, 1931 – 5. Οι μπαγλαμάδες (Παραδοσιακό), Βιδάλης, 1927 – 6. Γιαφ-γιουφ (Παραδοσιακό), Δημητριάδης, 1925 – 7. Τι να κάνω η κακομοίρα (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1929 – 8. Ντερβίσης (Παραδοσιακό), Παπαγκίκα, 1927 – 9. Το καλογεράκι (Παραδοσιακό), Δούσσας, 1930 – 10. Το μποχώρι (Παραδοσιακό), Πωλ, 1928 – 11. Μη μου χαλάς τα γούστα μου (Παραδοσιακό), Καρίπης, 1927 – 12. Έρχομαι τον τοίχο-τοίχο (Παραδοσιακό), Κατσαρός, 1930 – 13. Καλογεράκι Ντουντού (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1931 – 14. Izmir Yaggilar Zeybeci (Παραδοσιακό), Τούρκοι, 1928; – 15. ‘Τουρκική Ελληνική Απόλαυση’ (Παραδοσιακό), οργανικό, 1920; – 16. Το χανούμικο (Παραδοσιακό), Γκρέτσης-Στάμος, 1925 – 17. Aydin Zeybek Havasi (Παραδοσιακό), Halk Musiki Heyeti, 1928; – 18. Izmir Zeybeci (Παραδοσιακό), Τούρκοι, οργανικό, 193019. Γιαφ-γιουφ (Παραδοσιακό), Εστουδιαντίνα Ζωναράκη, 1909 – 20. Bahriye Cifte Teli (Παραδοσιακό), Kemani Nudar, 1935 – 21. Yandim Yandim Yaniorum Ben (Παραδοσιακό), Melkon, 1945; – 22. Galatada Todoraki (Παραδοσιακό), Melkon, 1948 – 23. Μπάρμπα Γώγος (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1926 – 24. Ζεϊμπέκικο χαβάς, Τομ Στάθης, 1920 – 25. Harmandali Zeybeci (Παραδοσιακό), Ismirli, Sandouri Resep, 1930 – 26. Nigriz Taksim Zeybek (Παραδοσιακό), M.C. Bey, 1932 – 27. Zeybek havasi (Παραδοσιακό), T. C. Bey, 1912; – 28. Kurdili Hicazcar Pesref (Παραδοσιακό), T. C. Bey, 1912; – 29. Καλέ μάνα δε μπορώ (Παραδοσιακό), Σπαχάνης, 1931 – 30. Ήθελα να ’ρθω το βράδυ (Σ. Γαβαλά), Στελλάκης, 1934 – 31. Κουτσαβάκι (Παραδοσιακό), Κα Κούλα, 1920 – 32. Το κουτσαβάκι (Παραδοσιακό), Παπαγκίκα, 1923 – 33. Πολίτικο ζεϊμπέκικο (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1929 – 34. Αδυνάτισσα ο καημένος (Παραδοσιακό), Κ. Κωστής, 1931 – 35. Αλανιάρικη ζωή (Παραδοσιακό), Αγγ. Καραγιάννη, 1948 – 36. Τσίφτε Τέλι (Παραδοσιακό), Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα, 1908 – 37. Menemen Zeibek (Παραδοσιακό), Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα, 1910 – 38. Μαχμούρικο (Παραδοσιακό), Καναροπούλου, 1934 – 39. Κατιφές (Παραδοσιακό), Σ. Πούλου, 1927 – 40. Ήθελα να ’ρθω το βράδυ (Παραδοσιακό), Μελκόν, 1945 – 41. Γιωργίτσα (Παραδοσιακό), Φ. Ταμπουράς, 1926 – 42. Hammer Blues (C. Patton), C. Patton, 1929] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΣΑΙΗΓΚΑΝ, ΚΑΡΛ [CARL SAGAN]: Οι δράκοι της Εδέμ. Διαλογισμοί πάνω στην εξέλιξη της ανθρώπινης διανόησης, <Ωρόρα>, Αθήνα χ.χ., σελ. 272 [Εισαγωγή / Το κοσμικό ημερολόγιο / Γονίδια και εγκέφαλοι / Ο εγκέφαλος και το άρμα / Η Εδέμ σαν μια αλληγορία: Η εξέλιξη του ανθρώπου / Η αφηρημένη σκέψη στα ζώα / Ιστορίες της μισοξεχασμένης Εδέμ / Οι εραστές και οι τρελοί / Η μελλοντική εξέλιξη του εγκεφάλου / Η γνώση είναι το πεπρωμένο μας: Η γήινη και η εξωγήινη νοημοσύνη / Ευχαριστίες / Λεξιλόγιο τεχνικών όρων / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

H_ypothesh_Moro

ΣΑΣΑ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ [LEONARDO SCIASCIA]: Η υπόθεση Μόρο, μτφ.-σημειώσεις-επιλογικό σημείωμα Σώτη Τριανταφύλλου, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2002, σελ. 259 [Η δολοφονία του προέδρου της ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας Άλντο Μόρο, τον Μάιο του 1978, ήταν το αποτέλεσμα δύο εγκληματικών πράξεων. Αυτό που υποστηρίζει ο Λεονάρντο Σάσα σε αυτό το χρονικό, όπου περιγράφει την ομηρία του Μόρο στη λεγόμενη ‘φυλακή του λαού’ και την αδικαιολόγητα (και ύποπτα) ‘σκληρή’ στάση της ιταλικής κυβέρνησης που αρνείται να τον ανταλλάξει με δεκατρείς κρατούμενους Ταξιαρχίτες: ο Μόρο – ένας μετριοπαθής, θρησκευόμενος επαγγελματίας πολιτικός – βλέπει, από τη θέση του αιχμαλώτου, τους φίλους του να τον εγκαταλείπουν, να τον θυσιάζουν και να εκμεταλλεύονται τον θάνατό του. Οι αξίες του καταρρέουν: το Βατικανό του γυρίζει την πλάτη και όλοι σιωπούν· ο Μόρο, από πολιτικός ηγέτης γίνεται ένα πλάσμα μοναχικό και ανήμπορο μπροστά στον θάνατο. Πέρα από ενα γεγονός που σηματοδοτεί την οριστική μεταμόρφωση των Ερυθρών Ταξιαρχιών σε μια συμμορία από μανιακούς δολοφόνους (‘που μπέρδεψαν την ανθρωποκτονία με την επανάσταση’), η ‘υπόθεση Μόρο’ είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Όχι επειδή ένας άνθρωπος εκτελέστηκε, αλλά επειδή το κόμμα του, η εκκλησία του, η χώρα του συνέχισαν αδιάφορα την πορεία τους, όπως αδιάφορα γυρίζουν οι πλανήτες γύρω από τον εαυτό τους. Ακόμα, πρόκειται για μια κοινωνική τραγωδία: τόσο αίμα, τόσα ‘επαναστατικά’ λόγια, τόσοι αγώνες, κατέληξαν στο αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο, που θεωρητικά, επιζητούσαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Την ημέρα της εκτέλεσης του Άλντο Μόρο, στις πλατείες ανέμιζαν σημαίες Χριστιανοδημοκρατίας (η οποία ήταν συνένοχη στη δολοφονία) κι αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αποτελούσε παράρτημα της μαφίας, το ιταλικό κοινό, αντί να στραφεί προς τα αριστερά, στράφηκε προς τα δεξιά. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες – και μια σειρά άλλες ομάδες και πράξεις – είχαν εξευτελίσει την έννοια και την ιδεολογία της Αριστεράς: η Ιταλία βρέθηκε, όπως είχε προβλέψει ο Μόρο, μπροστά σε μια άβυσσο. Το ‘αξιολάτρευτο’, κατά την προσφιλή έκφραση του Παζολίνι, ιταλικό χάος εξελίχθηκε σε ένα ακροδεξιό παρακράτος: ευτυχώς – μοιάζει να υπονοεί ο Σάσα – ευτυχώς, ο Παζολίνι έφυγε νωρίς.] [Τιμή πώλησης: 13,90 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΣΑΣ, ΤΟΜΑΣ Σ. [THOMAS S. SZASZ]: Ο μύθος της ψυχικής αρρώστειας. Τα θεμέλια της θεωρίας της προσωπικής συμπεριφοράς, μτφ.-σημειώσεις Μιράντα Βολίδου, <Εκδόσεις Κασόλου>, Αθήνα 1976, σελ. 302 [Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση / Πρόλογος στην πρώτη έκδοση / Εισαγωγή {Προοίμιο – Οι ψυχιατρικές μέθοδες παρατήρησης και δράσης – Σχέση αιτίου και αιτιατού και ιστορισμός στη σύγχρονη ψυχιατρική – Ψυχιατρική και ηθική – Η υστερία σαν παράδειγμα ψυχικής αρρώστειας – Η εφεύρεση της ψυχικής αρρώστειας} / Ο μύθος της ψυχικής αρρώστειας {Ανάπτυξη και δομή του μύθου (Ο Σαρκό και το πρόβλημα της υστερίας: Προοίμιο. Σαρκό και υστερία. Είναι όλοι οι ανήμποροι άρρωστοι; Το διπλό μέτρο στην ψυχιατρική. Ο ορισμός της υστερίας σαν αρρώστειας. Ένα στρατήγημα – Η αρρώστεια και η απομίμηση της αρρώστειας: Η λογική της ταξινόμησης. Οι έννοιες του γνήσιου και του πλαστού. Η αρρώστεια, η πλαστή αρρώστεια και ο ρόλος του γιατρού. Αλλαγές στους κανόνες της διαγωγής και καινούργια ταξινόμηση της συμπεριφοράς. Η απάτη με την ψευτοαρρώστεια σαν ψυχική αρρώστεια. Τελικές παρατηρήσεις για τα αντικείμενα και τις αναπαραστάσεις τους – Το κοινωνικό περιεχόμενο της ιατρικής: Προοίμιο. Λιμπεραλισμός, καπιταλισμός και ατομικισμός στο δέκατο ένατο αιώνα. Η σύγχρονη κοινωνία και ο τύπος της κοινωνικής υγιεινής που επικρατεί σε τούτη. Η ιατρική στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η σχέση στην ιδιωτική ιατρική. Σοβιετική ιατρική. Η σημασία της εχεμύθειας στη σχέση γιατρού και αρρώστου. Ο γιατρός και οι φτωχοί – Η ιατρική περίθαλψη σα μορφή κοινωνικού ελέγχου) – Υστερία: Ένα παράδειγμα από το μύθο (Η μελέτη για την υστερία των Μπρόυερ και Φρόυντ: Το ιστορικό υπόβαθρο. Μια εξέταση των παρατηρήσεων κάτω από καινούργιο φως. Μια εξέταση της θεωρίας κάτω από καινούργιο φως – Υστερία και ψυχοσωματική ιατρική: Μετατροπή και ψυχογένεση. Μετατροπή και οργανική νεύρωση. Ενεργειακή μετατροπή και γλωσσική μετάφραση – Σύγχρονες απόψεις για την υστερία και την ψυχική αρρώστεια: Προοίμιο. Ψυχαναλυτικές θεωρίες. Οργανικές θεωρίες)} / Τα θεμέλια της θεωρίας της προσωπικής διαγωγής {Σημειωτική ανάλυση της συμπεριφοράς (Γλώσσα και πρωτογλώσσα: Προοίμιο. Η δομή της πρωτογλώσσας. Η λειτουργία της πρωτογλώσσας. Συμβολισμός στην υστερία: Ένα κρίσιμο παράδειγμα – Η υστερία σαν τρόπος επικοινωνίας: Προοίμιο. Συλλογιστικές και μη συλλογιστικές γλώσσες. Η έλλειψη της συλλογιστικής γλώσσας στην υστερία. Η πληροφοριακή λειτουργία των εικονικών σωματικών σημείων. Υστερία: Μετάφραση και παραπλανητική πληροφοριοδότηση. Η γλώσσα σαν ένα μέσο για να αποκτήσομε επαφή με τα αντικείμενα. Η υστερία σαν έμμεση επικοινωνία. Η προστατευτική λειτουργία των έμμεσων επικοινωνιών. Το όνειρο και η υστερία σαν υπαινιγμοί. Υστερία: Από την αρρώστεια στο ιδίωμα – Ανάλυση της συμπεριφοράς με κανόνες (Το μοντέλο της ανθρώπινης συμπεριφοράς με κανόνες: Προοίμιο. Κίνητρα και κανόνες. Φύση και συμβατικότητα, βιολογία και κοινωνιολογία. Κανόνες, ηθική και ψυχανάλυση. Κανόνες και υπευθυνότητα. Κανόνες και αντικανόνες. Μια ταξινόμηση κανόνων. Η ανάγκη για κανόνες – Η ηθική της ανημποριάς και της εξυπηρέτησης της ανημποριάς: Προοίμιο. Η παιδική ηλικία και οι κανόνες της ανημποριάς. Οι βιβλικοί κανόνες που υποθάλπουν την ανημποριά και την αρρώστεια. Μερικά ιστορικά σχόλια για την ανατροπή των κανόνων. Η ηθική του πατερναλισμού και του θεραπευτισμού – Θεολογία, μαγεία και υστερία: Προοίμιο. Η ιατρική θεωρία για τη μαγεία. Η θεωρία του εξιλαστήριου θύματος για τη μαγεία. Παιγνίδια της ζωής: Θεολογικά και ιατρικά} / Ανάλυση του μοντέλου συμπεριφοράς στο παίξιμο παιχνιδιού {Το μοντέλο της συμπεριφοράς: Προοίμιο. Οι ανθρώπινες πράξεις σαν παίξιμο παιγνιδιού. Η λογική ιεραρχία των παιγνιδιών. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και οι ηθικές αξίες – Η υστερία σαν παιγνίδι: Διαπροσωπικές στρατηγικές στην υστερία. Ένα παράδειγμα του υστερικού παιγνιδιού: Ο ‘υστερικός δυναμισμός’ του Σάλλιβαν. Το ψέμα: Μια ειδική στρατηγική στην υστερία. Αβεβαιότητα και έλεγχος στη συμπεριφορά με το παίξιμο παιγνιδιού. Η αλλαγή στο υστερικό παιγνίδι. Περίληψη – Ενσάρκωση ρόλου και αρρώστεια: Ενσάρκωση ρόλου και αποδοχή ρόλου. Ποικιλίες ενσάρκωσης ρόλου. Το σύνδρομο του Γκάνσερ. Ρόλοι: Πλαστοί, ενσαρκωμένοι και γνήσιοι. Πώς η ψυχιατρική επικυρώνει σα γνήσιους τους ενσαρκωμένους ρόλους. Περίληψη – Η ηθική στην ψυχιατρική: Προοίμιο. Οι σχέσεις με τα αντικείμενα και το μοντέλο του παιγνιδιού. Ψυχανάλυση και ηθική. Η ψυχιατρική σαν κοινωνική πράξη} / Συμπεράσματα / Επίλογος / Περίληψη / Πηγές / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων / Ο συγγραφέας] [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ.]

ΣΑΣ, ΤΟΜΑΣ Σ. [THOMAS S. SZASZ]: Το δεύτερο αμάρτημα, μτφ. Γιώργος Μπαρουξής, <Εκδόσεις Αβραάμ>, Αθήνα 1982, σελ. 163 [Ευχαριστίες / Πρόλογος / Εισαγωγή / Παιδική ηλικία / Οικογένεια / Γάμος / Αγάπη / Σεξ / Γυναίκες / Ηθική / Εκπαίδευση / Γλώσσα / Ταξινόμηση / Δικαιολόγηση / Νόημα / Συναισθήματα / Ελευθερία / Νόμος / Τιμωρία / Έλεγχος και αυτοέλεγχος / Προσωπική συμπεριφορά / Κοινωνικές σχέσεις / Ιατρική / Ναρκωτικά / Αυτοκτονία / Ψυχιατρική / Ιδρυματική ψυχιατρική / Ψυχιατρική νοσηλεία / Ψυχανάλυση / Διανοητική ασθένεια / Ο μύθος της διανοητικής ασθένειας / Σχιζοφρένεια / Ψυχολογία / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματισμός / Επιστήμη και επιστημονισμός / Θεραπευτικό κράτος] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_patos_tou_mpoukaliou

ΣΙΜΕΝΟΝ, ΖΩΡΖ [GEORGES SIMENON]: Ο πάτος του μπουκαλιού, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, <Άγρα>, Αθήνα 2020, σελ. 234 [Ένα ‘σκληρό μυθιστόρημα’ του Σιμενόν από την αμερικανική περίοδό του. Δύο αδέλφια, που έκαναν διαφορετικές επιλογές και ακολούθησαν άλλη πορεία στη ζωή τους – ο ένας έγινε πετυχημένος δικηγόρος και κτηματίας, ο άλλος, που έζησε στη φτώχεια, σκότωσε και δραπέτευσε απ’ τη φυλακή, βρίσκονται μέσα σε μία αποχαλινωμένη φύση και έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο με όρους αρχαίας τραγωδίας.] [Τιμή πώλησης: 13,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

ΣΠΥΡΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ Β.: Να γιατί αθωώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου (και γιατί χρεωκόπησε η Ελλάδα). Καλόπιστη κριτική στο σχετικό βιβλίο του κ. Π. Τζίφρα, <Πελασγός>, Αθήνα 2010, σελ. 623 [Τιμή πώλησης: 31,80 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

O_megalos_seismos

ΣΡΑΝΤΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ [NICHOLAS SHRADY]: Ο μεγάλος σεισμός. Καταστροφή, δέος και ορθολογισμός στη Λισαβόνα το 1755, μτφ.-σημειώσεις Ξενοφών Γιαταγάνας, <Κριτική>, Αθήνα 2010, σελ. 320 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Ευχαριστίες / Η ημέρα των Αγίων Πάντων / Τάξη αναδύεται από το χάος / Η απογραφή των ζημιών / Alis Ubbo… Olisipo… Al-Ushbuna… Lisboa / Η τυχερή χρυσή εποχή / Ο ιεροκήρυκας και ο φιλόσοφος / Σαν το φοίνικα που αναγεννάται από την τέφρα του / Διαφωτισμός πάση θυσία / Επίλογος / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Provlhmata_sexoualikhs_psychologias

ΣΤΕΚΕΛ, ΒΙΛΧΕΛΜ [WILHELM STEKEL]: Προβλήματα σεξουαλικής ψυχολογίας. (Η ψυχρή γυναίκα), μτφ. Μιχ. Λίλλης, <Ο.Ε.Ε. Άτλας>, [Αθήνα(;)] χ.χ., σελ. 320 [Γενική άποψη του ζητήματος / Ο κεραυνοβόλος έρωτας / Ατομικοί ερωτικοί όροι / Ο σεξουαλικός τραυματισμός του ενήλικου / Η ψυχολογία της ψυχρής γυναίκας / Συμπληρώματα / Παιδικές προσηλώσεις / Η θέληση της απαρέσκειας / Φανταστική αγάπη / Η πάλη των φύλων / Εξομολογήσεις / Η κρίσιμη ηλικία της γυναίκας / Η ανάλυση της Μεσσαλίνας / Απόσπασμα απ’ την ανάλυση μιας μεταμφιεσιομανούς / Ιατρικές επεμβάσεις που επιφέρουν διαταραχές του οργασμού / Συμπεράσματα και προοπτικές] [Τιμή πώλησης: 14,73 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Psychiatrodikastikh

ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ, Μ. Γ.: Ψυχιατροδικαστική. Ψυχοβιολογική και ψυχοπαθολογική εγκληματολογία, Αθήνα 1947, σελ. ιθ΄+1 λευκή+396 [Πρόλογος / Ψυχοβιολογία του εγκληματία {Βιολογικές αντιλήψεις στην εγκληματολογία – Σωματολογία των εγκληματιών – Ψυχικές λειτουργίες και έγκλημα – Η καταβολή των εγκληματιών – Περιβάλλον και εγκληματικότητα – Η προσωπικότητα των εγκληματιών – Εγκληματοβιολογική πρακτική} / Γενική ψυχοπαθολογία του εγκλήματος {Παθολογικοί εγκληματογόνοι παράγοντες – Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών – Σύνθετα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα – Συμπτωματκά συμπλέγματα} / Ειδική ψυχοπαθολογία του εγκλήματος {Παθολογικές μορφές εγκληματιών – Ψυχικές διαταραχές της παιδικής και νεανικής ηλικίας – Οι ολιγοφρενίες – Οι ‘ψυχοπαθείς’. Παθολογικά ανώμαλοι χαρακτήρες και αντιδράσεις – Οι τοξικομανίες – Οι επιληπτικοί – Οι σχιζοφρενικοί – Μανιακοί και μελαγχολικοί – Προϊούσα γενική παράλυση – Εξωγενείς συμπτωματικές και οργανικές ψυχώσεις – Προγεροντικές και γεροντικές ψυχώσεις} / Ειδική εγκληματοβιολογία {Ψυχολογία και ψυχοπαθολογία των εγκληματικών φαινομένων – Ακοινωνική συμπεριφορά – Εγκληματική δράση κατά των ‘αγαθών’ – Εγκληματική δράση κατά των προσώπων – Εγκληματική δράση κατά του οργανωμένου συνόλου} / Ψυχιατροδικαστική {Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη – Βασικά ζητήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης – Η ικανότητα του καταλογισμού – Η μεταχείριση των επικινδύνων – Ψυχιατροδικαστικά ζητήματα στο αστικό δίκαιο} / Βιβλιογραφικό σημείωνα / Πίνακας ονομάτων / Ευρετήριο όρων / Εξήγηση συντομιών] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

Spoudh_ston_grhgorio_nysshs

ΤΕΡΕΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ.: Σπουδή στον Γρηγόριο Νύσσης. Θεολογικές και ανθρωπολογικές θεμελιώσεις της έννοιας ‘πρόσωπον’, <Έννοια>, Αθήνα 2013, σελ. 590 [Πρόλογος / Μια περιοδολόγηση στην ιστορική-συστηματική θεώρηση του ζητήματος {Προς μία αρχική οριογράμμιση του ζεύγους ‘ελευθερία και αναγκαιότητα’ – Προς μία αρχική υπέρβαση της αναγκαιότητας – Προς μία αρχική ανάγνωση του κριτηρίου της συλλογικότητας – Η αναστοχαστική διάκριση ως όρος διάρθρωσης των εσωτερικών διεργασιών – Το πρόσωπον ως έκσταση προς το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον – Η διαλεκτική καλού και κακού στο πλαίσιο του κοινωνείν – Οι ανθρωπολογικές διαλεκτικές αντιθέσεις – Προς την υπέρβαση των αντιφάσεων – Η θυσία ως συνειδητή επιλογή – Η ελλογότητα ως προσωπική συνθήκη} / Προσεγγίσεις της σχέσης ‘ουσία και πρόσωπον’. Μια ανίχνευση σε σύγχρονες διαμορφώσεις της {Γενικές επισημάνσεις – Προσωπική ταυτότητα ή ετερότητα; – Η ταυτότητα και η ετερότητα εντός του ορίζοντα των φυσικών διαμορφώσεων και του χρόνου – Το πρόσωπον ως αυτογνωσία και ως αυτοπραγμάτωση – Η εαυτότητα ως υπερβατική των σχηματοποιήσεων – Το πρόσωπον έναντι των κοινωνικών παθογενειών – Η συνάντηση της πίστης με τον ορθολογισμό – Η πορεία από το οντολογικό προς το υπαρξιακό – Η ύλη ως όρος συνάντησης του υπερφυσικού με το φυσικό – Η συνάντηση της ελευθερίας με το αυτεξούσιο δια της μεσολάβησης της ύλης – Η διαφοροποίηση του ανθρώπου από την υπόλοιπη κτίση – Η λογική πλαισιώνει την οντολογία – Το πρόσωπον στην ερευνητική διαύγασή του – Προς τη συγκρότηση μιας διαλογικής θεωρίας – Το πρόσωπον και η εξελικτική πορεία του – Οι θεολογικές θεμελιώσεις του προσώπου και το ερώτημα περί των οριογραμμίσεων – Η συνάφεια του νοείν με το είναι – Προς τη θεμελίωση της ελευθερίας} / Ένα συμπερασματικό στάσιμο / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 38,16 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

To_xameno_Savvatokyriako

ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES JACKSON]: Το χαμένο Σαββατοκύριακο, μτφ.-επίμετρο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, επιλογικό σημείωμα Σώτη Τριανταφύλλου, ανυπόγραφη εργοβιογραφία, <Ερατώ>, Αθήνα 2015, σελ. 506 [Το Σύμπαν του Ντον Μπέρναμ, όπως σχεδόν και κάθε αλκοολικού, δεν είναι παρά μια φαντασμαγορική (και εξαιρετικά οχληρή) σύνθεση από διογκωμένες λεπτομέρειες, από θραύσματα που αποκτούν κρίσιμη σημασία, από ιδιωτικά οράματα που τείνουν ν’ αποκτήσουν διαστάσεις παγκοσμιότητας, από αξιοθαύμαστες αρετές που παραμορφώθηκαν φριχτά, από σφάλματα που περιβάλλονται αμέσως από μιαν αχλή εξιλέωσης και περίτεχνης δικαιολόγησης. Ο Μπέρναμ (ένα όνομα που αλιεύτηκε από τις σελίδες του σαιξπηρικού Μάκβεθ), δραπετεύοντας από τα ιδεώδη του αμερικανικού ονείρου, θα κατοικήσει, αφού τον δημιουργήσει ο ίδιος, στον πυθμένα ενός εφιάλτη, καίγοντας τις γέφυρες της επικοινωνίας πίσω του, αποφεύγοντας κάθε ουσιώδη επαφή με οποιοδήποτε ανθρώπινο ον που δεν συμμερίζεται το πάθος του για το αλκοόλ, μένοντας απελπιστικά μόνος με τις φαντασιώσεις και τα κουρελιασμένα του οράματα. Αν και απέχει εβδομήντα χρόνια από την εποχή μας (και τη λογοτεχνία της) το Χαμένο Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να είχε γραφτεί σήμερα. Ο ήρωάς του δεν ανήκει παρά στο πάθος και τα φαντάσματά του, αρνούμενος πεισματικά να έχει οποιαδήποτε σχέση με τις μαζικές ασθένειες, μη εντασσόμενος ούτε καν στις στρατιές του Μοναχικού Πλήθους, μη συμμεριζόμενος καμιά κοινωνική αξία. Ο Τζάκσον διάλεξε ένα ύφος που θυμίζει (αμυδρά, αλλά σίγουρα) τόσο το μυθιστόρημα νουάρ, όσο και το καφκικό σκοτάδι. Ο loser θα παραμείνει loser, δεν υπάρχει (γιατί άλλωστε;) διαφυγή. Το ευτυχισμένο τέλος ανήκει στο ψεύδος που επιδιώκει να διαφημίσει μια ευημερούσα (δήθεν) κοινωνία – μια κοινωνία που μπορεί να πείσει ακόμα και τον απόβλητο, τον αλλόκοτο, το μοναχικό να ενταχθεί κάποτε στους ρόδινους κόλπους της.] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

aisxylos_kai_athhnai_1
aisxylos_kai_athhnai_3

ΤΟΜΣΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ [GEORGE THOMSON]: Αισχύλος και Αθήναι. Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], μτφ. 1ου τόμου Γιάννης Ν. Βιστάκης – Φώτης Αποστολόπουλος, μτφ. 2ου τόμου Γιάννης Ν. Βιστάκης, <Ορίζοντες>, Αθήνα 1954, σελ. 478+μζ´ [Εισαγωγή / Φυλετική κοινωνία {Τοτεμισμός – Εξωγαμία – Ιδιοκτησία} / Από τη φυλή στην πολιτεία {Μοναρχία – Αριστοκρατία – Τυραννία} / Καταγωγή του δράματος {Μύηση – Διόνυσος – Ορφισμός – Διθύραμβος – Τραγωδία – Δημοκρατία – Αθήναι και Περσία – Τετραλογία – Ορέστεια – Τα παλαιότερα έργα – Προμήθεια (α) – Ύστερ’ από τον Αισχύλο – Έλεος και φόβος} / Παράρτημα Ι: Σημείωση πάνω στο ταξινομικό σύστημα της συγγένειας / Παράρτημα ΙΙ: Ινδοευρωπαϊκή συγγενική ορολογία] [Τιμή πώλησης: 106,50 ευρώ. Με έκπτωση: 80,00 ευρώ.]

H_ellhnikh_glwssa_Arxaia_kai_nea_2

ΤΟΜΣΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ [ GEORGE THOMSON]: Η ελληνική γλώσσα: Αρχαία και νέα, προλογικό σημείωμα στην πρώτη έκδοση-υστερόγραφο Χρήστος Αλεξίου, δεύτερη έκδοση, <Κέδρος>, Αθήνα 1989, σελ. 125 [Πρόλογος / Σύμβολα και συντομογραφίες / Η γλωσσολογία {Τι είναι η γλωσσολογία; – Γλωσσικές οικογένειες – Η κοινή ινδοευρωπαϊκή – Η ιστορική γλωσσολογία – Η ελληνική γλώσσα} / Η γέννηση της ομιλίας {Εργαλεία και ομιλία – Ομιλία και σκέψη – Λογική και γραμματική – Η ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης – Η μελέτη της ελληνικής} / Ο μηχανισμός της ομιλίας {Το πρώτο σύστημα σήμανσης – Το δεύτερο σύστημα σήμανσης – Τα φωνητικά όργανα – Η ταξινόμηση των φθόγγων – Ο τονισμός – Το φωνητικό σύστημα} / Λέξη και πρόταση {Η κλασική γραμματική – Τα μέρη του λόγου – Τι είναι λέξη; – Το επιφώνημα – Πλήρεις και κενές λέξεις – Κλίσεις – Όνομα και ρήμα – Δευτερεύοντα μέρη του λόγου – Η σύνθετη πρόταση} / Το κλιτικό σύστημα {Τύποι του ονόματος και του ρήματος – Αριθμός – Γένος – Το ουδέτερο – Οι πτώσεις – Η κλητική – Η παρακμή των πτωτικών καταλήξεων – Χρόνοι και τρόποι – Εγκλίσεις – Η προστακτική έγκλιση – Ο μέλλοντας χρόνος – Φωνές – Τροπή φωνηέντων – Αθέματοι και θεματικοί τύποι – Οι απρόσωποι τύποι του ρήματος} / Γλωσσικές αλλαγές {Γλωσσική εξέλιξη – Εσωτερικές αλλαγές – Εξωτερικές αλλαγές – Διάλεκτοι – Λεξιλογικές αλλαγές – Το βασικό λεξιλόγιο – Φωνητικές αλλαγές – Η σύμμιξη αλλόγλωσσων λαών – Αλυσιδωτές μεταβολές στο όνομα – Αλυσιδωτές μεταβολές στο ρήμα – Αλυσιδωτές μεταβολές στο λεξιλόγιο – Αλυσιδωτές μεταβολές στην κινέζικη – Απλοποίηση του φωνητικού συστήματος – Αναλογικές αλλαγές} / Η γραφή {Η γραπτή γλώσσα – Τα νεώτερα αλφάβητα – Προαλφαβητικές γραφές – Το φοινικικό αλφάβητο – Το ελληνικό αλφάβητο} / Η πρωτοελληνική {Η ελληνική και η αρμενική – Οι προελληνικές γλώσσες του Αιγαίου – Η εξάπλωση της ελληνικής – Η αιολική και η ιωνική μετανάστευση – Οι αρχαίες διάλεκτοι – Το φωνητικό σύστημα – Τα φωνήεντα – Τα μισόφωνα – Το σίγμα – Εξαφάνιση της δασείας – Χειλικά, οδοντικά, λαρυγγικά – Τονισμός – Μορφολογικές συνέπειες των φωνητικών αλλαγών – Λεξιλόγιο} / Η κλασική ελληνική {Πηγές – Η επική κοινή – Οι κοινές του προφορικού λόγου – Λογοτεχνικές κοινές –Ιωτακισμός – Το δίγαμμα – Παράγωγοι φθόγγοι – Εξαιρέσεις και ανωμαλίες – Αθέματοι και θεματικοί τύποι – Παραμερισμός των αθέματων τύπων – Δευτερεύουσες χρήσεις των πτώσεων – Προθέσεις – Χαμένες πτώσεις – Γενική απόλυτη και αιτιατική απόλυτη – Οι αντωνυμίες – Οι εγκλίσεις – Τα μόρια αποχρώσεων – Σύνθετες λέξεις} / Η ελληνιστική κοινή {Πηγές – Η εξάπλωση της κοινής – Τονισμός – Τα φωνήεντα – Τα σύμφωνα – Τα αθέματα ονόματα – Τα αθέματα ρήματα – Τύποι του ρήματος – Μόρια αποχρώσεων – Η δοτική – Λεξιλογικές αλλαγές – Παρακμή των αρχαίων διαλέκτων – Ξένες λέξεις – Αττικισμός} / Η βυζαντινή και η νέα ελληνική {Η γραπτή κοινή – Η γλώσσα της Εκκλησίας – Η νεοελληνική δημοτική – Το όνομα – Προθέσεις – Αντωνυμίες – Το ρήμα – Αναλογία – Τα σύνθετα – Ξενισμοί – Το γλωσσικό ζήτημα – Ανασκόπηση} / Πίνακες {Πίνακας Α΄: Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες – Πίνακας Β΄: Το αλφάβητο – Πίνακας Γ΄: Το όνομα – Πίνακας Δ΄: Το ρήμα – Πίνακας Ε΄: Η εξέλιξη του ρήματος ‘είμαι’} / Διορθώσεις του συγγραφέα και παροράματα] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Agwnistes_tou_1821_meta_thn_Epanastash

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ: Αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση, <Ασίνη>, Αθήνα 2019, σελ. 311 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Αγωνιστές και σύγχρονος στρατός {Προοίμιο – Διάλυση των ατάκτων, στρατιωτική μεταρρύθμιση και παλινωδίες – Εκσυγχρονισμός και ηρωϊσμός – Πώς ο λόγος κατά των Βαυαρών γίνεται λόγος υπέρ των αγωνιστών – Παραδοσιακοί ένοπλοι σε νεωτερικό πλαίσιο: Οι άνθρωποι και ‘το σύστημα’ – Οι αγωνιστές ως θεματοφύλακες της πατρίδας} / ‘Ξενοκρατία’ και ενδοοικογενειακές έριδες: Η περίπτωση της δίκης του Κολοκοτρώνη {Προοίμιο – Σύντομο ιστορικό της δίκης – Η δίκη στη συγχρονία της: Οι εσωτερικοί εχθροί του Κολοκοτρώνη – Αναγνώσεις της δίκης στον τύπο – Οι αγωνιστές προσεγγίζουν τους Βαυαρούς – Αντιβαυαρισμός και επανεκτίμηση του νοήματος της δίκης – ‘Βαυαροκρατία’ και ‘ξενοκρατία’: Η εξέλιξη δύο όρων} / Εκδουλεύσεις και αξιώσεις {Προοίμιο – Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας του αγωνιστή: Οι περιπτώσεις Μακρυγιάννη και Γρίβα – Οι ‘δικαιωμένοι’ και οι ‘αδικαίωτοι’ – Τα κριτήρια απόδοσης τιμών και προνομίων – Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων: Μια πρόσθετη πηγή λόγου περί εκδουλεύσεων (Προοίμιο – Οι αυτοχθονιστές – Οι ετεροχθονιστές – Οι ‘αυτοχθονιστές ετερόχθονες’)} / Φαναριώτης: Το αντίπαλο δέος του αγωνιστή {Προοίμιο – Η αποτίμηση του παρελθόντος των Φαναριωτών με εθνικά κριτήρια – Το ζήτημα των τίτλων και η υποδοχή των τιτλοφόρων – ‘Φαναριωτοκοτζαμπασισμός’: Η επαπειλούμενη σύμπραξη δύο προεπαναστατικών ελίτ – Η εμπειρία της ανάμειξης Φαναριωτών στην Επανάσταση – Φαναριώτες: Μια διακριτή κατηγορία ετεροχθόνων} / Φανερές και κρυφές συνδηλώσεις του αντιφαναριωτισμού {Ο αντιφαναριωτισμός ως απότοκο του αυτοχθονισμού – Ο αντιφαναριωτισμός ως υποκατάστατο του αυτοχθονισμού – Αγωνιστές και ελλαδοκεντρικός λόγος – Φαναριωτικός αντιφαναριωτισμός} / Εθνική ταυτότητα και αγωνιστές {Προοίμιο – Ελληνικότητα, Επανάσταση και Ευρώπη – Ευρώπη και αγωνιστές – Αγωνιστές και λόγιοι} / Επίλογος: Η συναινετική και η συγκρουσιακή λειτουργία του ιδεοτύπου του αγωνιστή / Πηγές: Εφημερίδες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

Ellhnes_zwgrafoi

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Έλληνες ζωγράφοι, πρόλογος Δημήτρης Μυταράς, επιλογικό σημείωμα Θ[ανάσης] Θ. Ν[ιάρχος], <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2003, σελ. 139 [Η ελληνική ζωγραφική / Η ελληνικότης του Γκρέκο / Ο ζωγράφος Θεόφιλος Ι / Ο ζωγράφος Θεόφιλος ΙΙ / Ολίγα περί του ζωγράφου Θεόφιλου και του έργου του / Γιαννούλης Χαλεπάς / Η προσφορά του Πωλ Σεζάν / Ο Παρθένης / Το έργο του Παρθένη / Ο Κόντογλου / Η μαθητεία μου κοντά στον Κόντογλου / Γιώργος Μπουζιάνης / Το σχέδιο στον Μπουζιάνη / Αναμνήσεις από τη Θάλεια Φλωρά-Καραβία / Όσα θυμούμαι από τον Γουναρόπουλο / Φόρος τιμής στον Δ. Πικιώνη / Ο Παπαλουκάς κι η γενιά του / Γιώργος Μαυροΐδης / Παραινέσεις προς Δ. Μυταρά / Σκέψεις εξ αφορμής των έργων του Φιλίππου Τάρλοου / Ο Μποστ / Νίκη Καραγάτση / Τέσσερις επιστολές στον Διονύση Φωτόπουλο] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

O_anthrwpos_pou_hxere_polla

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, μτφ. από τα αγγλικά-σημειώσεις Αντώνης Καλοκύρης, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2018, σελ. 246 [Ο Χορν Φίσερ είναι ένας αριστοκράτης ντετέκτιβ που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει εγκληματικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μέλη της υψηλής κοινωνίας. Είναι όμως ένας ασυνήθιστος, αντισυμβατικός, ψυχρός και διόλου συμπαθητικός ντετέκτιβ. Κι αυτό γιατί τυχαίνει να γνωρίζει πολλά. Όχι μόνο για την ψυχή του ανθρώπου αλλά και για την κοινωνία και την πολιτική. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα της σκοτεινής πλευράς του πλούτου και της εξουσίας, δεν τρέφει αυταπάτες για απονομή δικαιοσύνης (όπως ο αφελής δημοσιογράφος βοηθός του) και αφοσιώνεται μόνο στην ανακάλυψη της αλήθειας. Ο Τσέστερτον, αυτός ο ‘Σκοτεινός πρίγκιπας του παραδόξου’, μας παρουσιάζει μια κυνική αλλά και ρεαλιστική τοιχογραφία του εγκλήματος στους υψηλούς κύκλους της άρχουσας τάξης, όπου η διαπλοκή και η διαφθορά αποτελούν τον κανόνα.] [Τιμή πώλησης: 12,72 ευρώ. Με έκπτωση: 8,50 ευρώ.]

Ta_paradoxa_tou_kyriou_Pont

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Τα παράδοξα του κυρίου Ποντ, μτφ. από τα αγγλικά-σημειώσεις Αρβανίτης, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2019, σελ. 215 [Η ζωή είναι σαν την τέχνη εν μέρει, αλλά όχι ως σύνολο· είναι σαν σπασμένα κομμάτια από διαφορετικά έργα τέχνης. Όταν όλα έχουν συνέπεια και ειρμό, και όλα ταιριάζουν, τότε έχουμε αμφιβολίες. Αυτή είναι η τελευταία συλλογή του Τσέστερτον. δημοσιευμένη μετά τον θάνατό του το 1936: οκτώ ανεπανάληπτες αστυνομικές ιστορίες {«Οι τρεις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης», «Το έγκλημα του λοχαγού Γκάχαγκαν», «Όταν οι γιατροί συμφωνούν», «Ο Ποντ Πανταλόνε», «Ο ακατονόμαστος άντρας», «Το δαχτυλίδι των εραστών», «Ο τρομερός τροβαδούρος» και «Ζήτημα ύψους»} με αφηγητή τον κύριο Ποντ, δημόσιο λειτουργό και συνηθισμένο άνθρωπο που έχει τη συνήθειο να εκπλήσσει τους συνομιλητές του με παράδοξες δηλώσεις. Πέντε από τις οκτώ μεταδόθηκαν ως ραδιοφωνικές ιστορίες οπό το BBC τον Μάιο του 2014.] [Τιμή πώλησης: 11,66 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Manalive

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Manalive, μτφ.-σημειώσεις Βασίλης Κοντόπουλος, σημειώσεις-επιμέλεια Αγγελική Στρατηγοπούλου, <Αστάρτη>, Αθήνα 2020, σελ. 266 [Αγγλία, αρχές του 20ού αιώνα. Ο ξενώνας Μπήκον στο Λονδίνο, υποδέχεται έναν απρόσμενο και εκκεντρικό επισκέπτη, που προσγειώνεται ορμητικά, συνοδευόμενος από έναν δυνατό άνεμο σαν άλλη Μαίρη Πόππινς, και αναστατώνει μετά παράξενα κόλπα του τους ενοικιαστές. Ο Ίννοσεντ Σμιθ, είναι ένας θηριώδης στην όψη άντρας που φέρνει έναν καινούργιο αέρα στο πληκτικό Μπήκον και διασκεδάζει με έναν αλλόκοτο τρόπο τους ενοίκους. Τη στιγμή, όμως, που ο ξενώνας είναι έμπλεος ευτυχίας, εμφανίζονται δύο ακαδημαϊκοί που κομίζουν φρικτά νέα: ο Σμιθ καταζητείται από τις αρχές για ληστεία, εγκατάλειψη συζύγου, πολυγαμία και απόπειρα δολοφονίας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ακολουθεί μια επεισοδιακή δίκη, όπου η ευφυΐα της γραφής του Τσέστερτον απογειώνει και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Ένα κράμα διά Χριστόν σαλότητας και δονκιχωτισμού που ανακατεύεται με την κωμικά υπαρξιστική διάθεση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 15,25 ευρώ.]

H_ellhnikh_tragwdia

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η ελληνική τραγωδία. Από την απελευθέρωση ως τους συνταγματάρχες, μτφ. Κώστας Ιορδανίδης, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 283 [Πενήντα χρόνια μετά / Πρόλογος πρώτης έκδοσης / Η γέννηση της ανεξάρτητης Ελλάδας (1821-1909) / Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-22) / Η αποτυχία της Δημοκρατίας (1922-40) / Αντίσταση (1940-44) / Απελευθέρωση (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1944) / Δεκέμβριος 1944. Η καμπή (1944-46) / Εμφύλιος πόλεμος (1946-49) / Τα επακόλουθα του εμφυλίου πολέμου και η αποτυχία των Φιλελευθέρων (1949-52) / Συντηρητική ‘σταθερότης’: Κοινωνική και οικονομική (1952-63) / Πολιτική επικράτηση των συντηρητικών (1952-63) / Οι ξένες δυνάμεις και το Κυπριακό / Η άνοδος των φιλελεύθερων δυνάμεων (1959-63) / Η Ένωσις Κέντρου στην εξουσία (1963-65) / Πραξικόπημα του βασιλιά ή πραξικόπημα των συνταγματαρχών (1965-67)] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 13,95 ευρώ.]

Oi_klhronomoi_ths_ghs

ΦΑΛΚΟΝΕΣ, ΙΛΔΕΦΟΝΣΟ [ILDEFONSO FALCONES]: Οι κληρονόμοι της γης, μτφ. από τα ισπανικά Αγαθή Δημητρούκα, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 883 [Βαρκελώνη, 1387. Οι καμπάνες της εκκλησίας της Σάντα Μαρία δε λα Μαρ χτυπούν για όλους τους κατοίκους της συνοικίας Ριμπέρα, αλλά κάποιος τις ακούει με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ούγο Λιορ, γιος ναυτικού που έχει πεθάνει, στα δώδεκά του δουλεύει στα ναυπηγεία χάρη στη γενναιοδωρία ενός από τους πλέον σεβαστούς προκρίτους της πόλης, του Αρνάου Εστανιόλ. Ωστόσο το νεανικό του όνειρο να γίνει ναυπηγός ανατρέπεται από τη σκληρή κι ανελέητη πραγματικότητα, όταν η οικογένεια των Πουτζ, που μισούν τον Εστανιόλ, εκμεταλλεύονται την προνομιακή τους θέση κοντά στον νέο βασιλιά για να πάρουν την εκδίκηση που χρόνια επιζητούσαν. Δέκα χρόνια μετά την Παναγιά της Θάλασσας, ο Ιλδεφόνσο Φαλκόνες επιστρέφει στον κόσμο που τόσο καλά γνωρίζει, τη μεσαιωνική Βαρκελώνη. Αναδημιουργεί με ακρίβεια τη φεουδαρχική κοινωνία μιας ταραχώδους εποχής, αιχμάλωτη της διεφθαρμένης τάξης των ευγενών, εξιστορώντας τον αγώνα ενός ανθρώπου να τα βγάλει πέρα χωρίς να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του.] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,30 ευρώ.]

O_poths

ΦΑΛΛΑΝΤΑ, ΧΑΝΣ [HANS FALLADA]: Ο πότης, μτφ.-επίμετρο Έμη Βαϊκούση, δεύτερη έκδοση, <Κίχλη>, Αθήνα 2013, σελ. 416 [Δεκαετία του 30. Ο Έρβιν και η Μάγδα Ζόμμερ ζουν μια ήσυχη, ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Όλα όμως ανατρέπονται, όταν η επιχείρησή τους παίρνει την κάτω βόλτα, μετά την αποχώρηση της δραστήριας και δυναμικής Μάγδας. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη κλονίζει τον γάμο τους συθέμελα και τελικά συνθλίβει τον Έρβιν, ο οποίος γυρίζει την πλάτη στην πραγματικότητα και καταφεύγει στο ποτό. Το αλκοόλ αμβλύνει ένα αίσθημα αδυναμίας που τον κατέτρυχε ανέκαθεν, του προσφέρει διαφυγή από την πεζή, απονεκρωμένη καθημερινότητα, που ασφυκτιά μέσα σ’ ένα σύστημα άτεγκτων γερμανικών κανόνων, και του αποκαλύπτει την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει το ανοιξιάτικο ξύπνημα της φύσης αλλά και της καταπιεσμένης του σεξουαλικότητας. Παρασυρμένος από τη μέθη που του προκαλεί η ανακάλυψη πρωτόγνωρων εμπειριών, παραπαίοντας ανάμεσα στην ενοχή που συνεπάγεται η απώλεια της αστικής αξιοπρέπειας και στην ηδονή που νιώθει τσαλαπατώντας την, αποξενώνεται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον· έρμαιο πλέον ενός ανεξέλεγκτου αλκοολισμού, θύμα των ανθρώπων του υποκόσμου που συναναστρέφεται, συλλαμβάνεται λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και φυλακίζεται σε άσυλο. Περιγράφοντας τις ψυχικές μεταπτώσεις του ήρωα, ο συγγραφέας σκηνοθετεί με δεξιοτεχνία τη συνάντηση του τραγικού με το κωμικό, με φόντο το ζοφερό άσυλο, μικρογραφία μιας κοινωνίας που βυθίζεται στη φρίκη του ναζισμού.] [Τιμή πώλησης: 18,71 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

idanikoi_aftoxeires_h_zhtw_o_thanatos

ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ιδανικοί αυτόχειρες ή ζήτω ο θάνατος, <Νεφέλη>, Αθήνα 1984, σελ. 174 [Κάτι σαν πρόλογος / Στοιχεία και γνώμες για την αυτοκτονία {Περί θανάτου – Περί θανατικής καταδίκης – Περί ευθανασίας – Περί αυτοκτονίας – Στοιχεία αυτοκτονίας – Αιτίες αυτοκτονίας – Υπέρ αυτοκτονίας λόγοι – Κατά αυτοκτονίας λόγοι} / Οι αυτόχειρες διαμέσου των αιώνων {Στη μυθολογία – Στην ιστορία – Στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο} / Ονόματα από το παγκόσμιο πάνθεο των αυτόχειρων. Βιογραφίες {Ριουνοσούκε Ακουταγκάουα – Αμίλκας – Αννίβας – Αντώνιος Μάρκος – Τίτος Πομπώνιος Αττικός – Βικέντιος Βαν Γκόγκ – Ζακ Βασέ – Λούπε Βελές – Μάρκος Βρούτος – Γιουάν Σιχ-Κάι – Αττίλα Γιόζεφ – Γιόζεφ Γκαίμπελς – Χέρμαν Γκαίρινγκ – Ανχέλ Γκανιβέτ – Ρομαίν Γκαρύ – Πωλ Γκωγκέν – Γάιος Γράκχος – Βιρτζίνια Γουλφ – Ερμανάριχος – Σεργκέι Γιεσένιν – Καλανός – Ουατανάμπε Καζάν – Άρθουρ Καίστλερ – Γιασουνάρι Καουαμπάτα – Μάρκος Πόρκιος Κάτωνας – Φραντς Κάφκα – Ρόμπερτ Κλάιβ – Κάσσιος – Χάινριχ φον Κλάιστ – Μαρι-Ζαν ντε Κοντορσέ – Ρενέ Κρεβέλ – Πωλ Λαφάργκ – Μαξ Λίντερ – Τζακ Λόντον – Λουκανός – Λουκρητία – Λουκρήτιος – Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι – Γιαν Μάζαρυκ – Κλάους Μαν – Γιούκιο Μισίμα – Μαίριλυν Μονρόε – Ανρί Μπερξόν – Ζωρζ Μπουλανζέ – Νέρων – Τσέζαρε Παβέζε – Πετρώνιος Γάιος – Σύλβια Πλαθ – Αλεξάντρ Ραντίστσεφ – Ζακ Ριγκώ – Έρβιν Ρόμμελ – Ραιμόν Ρουσσέλ – Σαμφόρ – Σαρδανάπαλος – Σενέκας – Ερνστ Τόλλερ – Στέφαν Τσβάιχ – Μαρίνα Τσβετάγιεβα – Γκέοργκ Τρακλ – Αλεξάντρ Φαντέγιεφ – Έρνεστ Χεμινγουαίυ – Χάινριχ Χίμμλερ – Αδόλφος Χίτλερ} / Έλληνες αυτόχειρες. Βιογραφίες {Ανταλκίδας – Αριστόδημος – Αριστοτέλης – Πέτρος Αφθονιάτης – Άρης Βελουχιώτης – Περικλής Γιαννόπουλος – Πηνελόπη Δέλτα – Δεινοκράτης – Δημόκριτος – Δημοσθένης – Διογένης – Διονύσιος – Εμπεδοκλής – Ερατοσθένης – Ζήνων ο Κιτιεύς – Θεμιστοκλής – Κοραλία Θεοτοκά – Ισοκράτης – Ιωάννης Καρασούτσας – Κώστας Καρυωτάκης – Κλεάνθης – Κλεομένης – Κλεοπάτρα – Αλέξανδρος Κορυζής – Ναπολέων Λαπαθιώτης – Παναγιώτης Λιβερέτος – Ανδρέας Λόντος – Γιώργος Μακρής – Μενέδημος – Μένιππος – Ευριπίδης Μπακιρτζής – Γεωργάκης Ολύμπιος – Τζαίησον Ξενάκης – Παναγιώτης Πανάς – Περίανδρος ο Κορίνθιος – Νίκος Πουλαντζάς – Σαπφώ – Σπεύσιππος – Ιωάννης Συκουτρής – Σωκράτης – Αλέξης Τραϊανός – Κλεάνθης Τριαντάφυλλος – Φιλοποίμην – Φρύνη} / Απόπειρες αυτοκτονίας. Βιογραφίες προσώπων της τέχνης και της δημόσιας ζωής που επιχείρησαν ν’ αυτοκτονήσουν {Χαρούλα Αλεξίου – Αδριανός – Λουΐ Αραγκόν – Παναΐτ Ιστράτι – Φρανσουά-Νοέλ Μπαμπέφ – Σαρλ Μπωντλαίρ – Γκυ ντε Μωπασσάν – Ναπολέων Βοναπάρτης – Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος – Άρθουρ Ρουμπινστάιν – Ρόμπερτ Σούμαν – Σταντάλ – Κώστας Ταχτσής} / Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

To_vivlio_tou_vivliofilou

ΦΡΑΝΣ, ΑΝΑΤΟΛ [ANATOL FRANCE]: Το βιβλίο του βιβλιόφιλου, σημείωμα-μτφ. Νίκος Ταγκούλης, εκδοτικό σημείωμα A. Lemerre, <Πληθώρα>, Αθήνα 2019, σελ. 66 [Το κείμενο / Η εκτύπωση {Τα τυπογραφικά στοιχεία – Η σελιδοποίηση – Η εκτύπωση – Το στίλβωμα και το κόψιμο των φύλλων} / Ο διάκοσμος / Το χαρτί / Η βιβλιοδεσία] [Τιμή πώλησης: 6,00 ευρώ. Με έκπτωση: 5,40 ευρώ.]

ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος [4 τόμοι], εν Αθήναις χ.χ., σελ. 4+μζ´+1 λευκή+468+4+ζ´+1 λευκή+551+2+312+2+290 [Τιμή πώλησης: 200,00 ευρώ. Με έκπτωση: 150,00 ευρώ.]

h_xexasmenh_glwssa

ΦΡΟΜ, ΕΡΙΧ [ERICH FROMM]: Η ξεχασμένη γλώσσα. Εισαγωγή στην κατανόηση των ονείρων των παραμυθιών και των μύθων, μτφ. από τα αγγλικά Δημ. Θεοδωρακάτος, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1975, σελ. 262 [Πρόλογος του συγγραφέα / Εισαγωγή / Η φύση της συμβολικής γλώσσας / Η φύση των ονείρων / Φρόυντ και Γιουνγκ / Η ιστορία της ερμηνευτικής των ονείρων {Προοίμιο – Η αρχέγονη μη ψυχολογική ερμηνεία των ονείρων – Η ψυχολογική ερμηνεία των ονείρων} / Η τέχνη της ερμηνείας των ονείρων / Η συμβολική γλώσσα στο μύθο, στα παραμύθια, στο τυπολογικό και στο μυθιστόρημα {Προοίμιο – Ο οιδιπόδειος μύθος – Ο μύθος της δημιουργίας – Η Κοκκινοσκουφίτσα – Το τυπολογικό του Σαββάτου – Η δίκη του Κάφκα}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Filosofia_ths_istorias_1
Filosofia_ths_istorias_2

ΧΕΓΚΕΛ, ΓΚ. Β. Φ. [G. W. F. HEGEL]: Φιλοσοφία της ιστορίας [2 τόμοι], μτφ. από τα γερμανικά-σημειώσεις Αιμιλία Μανούση, σημειώσεις Καρλ Χέγκελ, <Νεφέλη>, Αθήνα 1980 και 1981, σελ. 270+270 [Εισαγωγή / Ο κόσμος της Ανατολής {Προοίμιο – Η Κίνα – Η Ινδία (Η Ινδία – Ο βουδισμός) – Η Περσία (Προοίμιο – Ο λαός του Ζεντ – Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Μήδοι και Πέρσες – Η περσική αυτοκρατορία και τα διάφορα μέρη της: Προοίμιο. Η Περσία. Η Συρία και η σημιτική Εγγύς Ασία. Η Ιουδαία. Η Αίγυπτος. Μετάβαση στον ελληνικό κόσμο)} / Γλωσσάρι / Ο ελληνικός κόσμος {Προοίμιο – Τα στοιχεία του ελληνικού πνεύματος – Οι μορφές της όμορφης ατομικότητας (Το υποκειμενικό έργο τέχνης – Το αντικειμενικό έργο τέχνης – Το πολιτικό έργο τέχνης: Προοίμιο. Ο πόλεμος με τους Πέρσες. Αθήνα. Σπάρτη. Ο πελοποννησιακός πόλεμος. Η μακεδονική αυτοκρατορία) – Η παρακμή του ελληνικού πνεύματος} / Ο ρωμαϊκός κόσμος {Προοίμιο – Η Ρώμη ως τον δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο (Τα στοιχεία του ρωμαϊκού πνεύματος – Η ιστορία της Ρώμης ως το δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο) – Η Ρώμη από το δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο ως τον Καίσαρα – Η Ρώμη την εποχή των αυτοκρατόρων – Ο χριστιανισμός – Η βυζαντινή αυτοκρατορία} / Ο γερμανικός κόσμος {Προοίμιο – Τα στοιχεία του γερμανο-χριστιανικού κόσμου (Οι μεγάλες μεταναστεύσεις – Ο μωαμεθανισμός – Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου) – Ο μεσαίωνας (Προοίμιο – Η φεουδαρχία και η ιεραρχία – Οι σταυροφορίες – Το πέρασμα από το φεουδαρχικό καθεστώς στη μοναρχία) – Η νεωτερική εποχή (Προοίμιο – Η Μεταρρύθμιση – Η επίδραση της Μεταρρύθμισης στη διαμόρφωση του κράτους – Ο διαφωτισμός και η Επανάσταση)}] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

Aiwnies_axies_enantia_sth_sygxronh_parakmh

***: Αιώνιες αξίες ενάντια στη σύγχρονη παρακμή, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, ανυπόγραφα σημειώματα, μτφ. Παναγιώτης Σουλτάνης, <Πεμπτουσία>, Αθήνα 1992, σελ. 110 [Σηάττλ: «Μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο» / Lord Northbourne: «Η επιβίωση του πολιτισμού» / Frithjof Schuon: «Καμιά δραστηριότητα χωρίς την αλήθεια» / Seyyed Hossein Nasr: «Ο σύγχρονος άνθρωπος ανάμεσα στο στεφάνι και τον άξονα» / Gai Eaton: «Η μόνη κληρονομιά που έχουμε» / Μάρκος Πάλλης: «Ανακαλύπτοντας την εσώτερη ζωή» / Frithjof Schuon: «Αιώνια σοφία»] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Galliko_theatro_tote_kai_twra_2_Symvolismos

***: Γαλλικό θέατρο, τότε και τώρα, 2ος τόμος: Συμβολισμός, πρόλογος Mikaël Hautchamp, <Άγρα>, Αθήνα 2018, σελ. 268 [Maurice Maeterlinck: «Πελλέας και Μελισσάνθη», μτφ. Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης Γαλλικού Ινστιτούτου, διεύθυνση-επιμέλεια μετάφρασης Δήμητρα Κονδυλάκη, στη μετάφραση συμμετείχαν οι σπουδάστριες Βαρβάρα Κεχαγιά, Μιρέλλα Μάνωλα, Αριάδνη Συκιώτη, Χρύσα Τσαρτσαφλή και Μαρία Χουντάση – Paul Claudel: «Χρυσό κεφάλι», μτφ. Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης Γαλλικού Ινστιτούτου, διεύθυνση-επιμέλεια μετάφρασης Ανδρέας Στάικος, στη μετάφραση συμμετείχαν οι σπουδάστριες Βαρβάρα Κεχαγιά, Μιρέλλα Μάνωλα, Αριάδνη Συκιώτη, Χρύσα Τσαρτσαφλή και Μαρία Χουντάση / Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Diakymanseis_tou_neoellhnikou_politikou_stoxasmou

***: Διακυμάνσεις του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα, εισαγωγή-επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Μάριος Χατζόπουλος, <Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών>, Αθήνα 2014, σελ. 156 [Μάριος Χατζόπουλος: «Μεσσιανισμός και μοναρχία. Σχετικά με τους όρους νομιμοποίησης της δυναστικής εξουσίας στην Ελλάδα τον ύστερο 19ο αιώνα» / Γιώργος Κόκκινος: «Οι ιδεολογικές συντεταγμένες του ελληνικού αντικοινοβουλευτισμού. Από την καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας έως το κίνημα στο Γουδί» / Μάρκος Καρασαρίνης: «‘Ο Μπαρρές κι εγώ και άλλοι μερικοί’. Η επιλεκτική ενσωμάτωση ιδεών του ευρωπαϊκού συντηρητισμού στην ελληνική πολιτική σκέψη, 1890-1922» / Περικλής Βαλλιάνος: «Ιδεαλισμός και φιλελευθερισμός στον ελληνικό μεσοπόλεμο. Συμπλεύσεις και αποκλίσεις» / Βασίλης Α. Μπογιατζής: «Οι διακυμάνσεις των πολιτικών ιδεών στο Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών» / Σταυρούλα Μοσχοβίτη: «Ο εθνοκεντρισμός και οι αποκλίσεις του στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Η περίπτωση του Νικολάου Βλάχου» / Μιχάλης Ψαλιδόπουλος: «Η σχέση πολιτικής και οικονομικής θεωρίας στην Ελλάδα, 1870-1940» / Υπόμνημα στην εικονογράφηση / Ευρετήριο] [Σειρά: Τετράδια Εργασίας, αρ. 35] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

***: Έλλην, Ρωμιός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, προλογικό σημείωμα-επιστημονική επιμέλεια Όλγα Κατσιαρδή-Hering – Αναστασία Παπαδία-Λάλα – Κατερίνα Νικολάου – Βαγγέλης Καραμανωλάκης, <Ευρασία>, Αθήνα 2018, σελ. 684 [Όλγα Κατσιαρδή-Hering: «Έλλην, Γραικός, Ρωμιός: Από το πολυεθνικό στο εθνικό» / Αρχαίος κόσμος. Προσδιορισμοί και ταυτότητες στον κόσμο της αρχαιότητας {Κωνσταντίνος Κοπανιάς: «Μηχανισμοί εθνογένεσης κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου: Η περίπτωση των Υπαχαιών στην Κιλικία» – Πάνος Βαλαβάνης: «Οι αρχαίοι Έλληνες και η πανελλήνια συνείδηση στα μεγάλα Ιερά» – Κώστας Μπουραζέλης: «Έλληνες και βάρβαροι. Κρίση και μετάπλαση της έννοιας της ελληνικότητας στα χρόνια του Αλεξάνδρου και την ελληνιστική εποχή»} / Οι αυτοκρατορίες. Πολυγλωσσία, προσδιορισμοί και ταυτότητες στον βυζαντινό κόσμο {Johannes Koder: «Ρωμαϊστί. Παρατηρήσεις για τη γλωσσική romanitas των Βυζαντινών» – Θεοδώρα Παπαδοπούλου: «Τα ονόματα Ρωμαίος, Έλλην, Γραικός κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους» – Ευάγγελος Χρυσός: «Γραικοί και Ρωμαίοι στην αναμέτρηση Ανατολής και Δύσης τον 9ο αιώνα» – Σοφία Μεργιαλή-Σαχά: «Συλλογικές και εξατομικευμένες ταυτότητες βυζαντινών διανοουμένων στον απόηχο της δύσκολης επικαιρότητας του 14ου αιώνα»} / Ο λόγος των ελίτ, ο λόγος των εξουσιών {Τόνια Κιουσοπούλου: «Ρωμαίοι και Έλληνες στο δεσποτάτο του Μορέως» – Άγγελ Νικολάου-Κονναρή: «Όλος ο τόπος ήτον γεμάτος Ρωμαίοι: Αυτό-ετεροπροσδιορισμοί και ταυτότητα-ες στην Κύπρο κατά τη λατινική κυριαρχία (1191-1571)» – Αναστασία Παπαδία-Λάλα: «Οι Greci στον ελληνοβενετικό κόσμο (13ος-18ος αι.). Ο λόγος των πολλαπλών εξουσιών» – Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης: «Αναζητώντας τους Έλληνες μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές (15ος-17ος αι.)} / Το παρόν διαβάζει το παρελθόν: Ο κόσμος των αυτοκρατοριών {Anthony Kaldellis: «Η εθνογένεση των Ρωμαίων της Ανατολής: Πώς είδαν οι Βυζαντινοί τον εκρωμαϊσμό στην αρχαιότητα» – Πάρις Γουναρίδης: «Η ‘ακατάλυτη συνέχεια του ελληνισμού’ με τη ματιά ενός Βυζαντινού, του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (ή-και ενός βυζαντινολόγου)» – Μαρίνος Σαρηγιάννης: «Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα»} / Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Μαρτυρίες και προσλήψεις {Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη: «Εμείς οι Έλληνες αφού εχάσαμε το βασίλειο, εχάσαμεν όλα. Πώς αυτοπροσδιορίζονταν οι υπό ξένη κυριαρχία Έλληνες: Η μαρτυρία των κειμένων» – Γιώργος Τόλιας: «Αυτοκρατορικοί και εθνικοί ορισμοί του ελληνικού χώρου στη γεωγραφία του ουμανισμού (15ος-17ος αι.)» – Ηλίας Κολοβός: «Ονομάτων επίσκεψις του Εβλιά Τσελεμπή» – Ιωάννης Κ. Χασιώτης: «Αναζητώντας εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες για τον εθνικό προσδιορισμό των Ελλήνων κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία»} / Από τον θρησκευτικό στον εθνικό λόγο {Γιώργος Πάλλης: «Οι αναστήσαντές με, το ορθόδοξο γένος των Ρωμαίων. Δηλώσεις της ταυτότητας σε επιγραφές της μεταβυζαντινής περιόδου» – Γιώργος Τζεδόπουλος: «Χριστιανός, μουσουλμάνος, Έλλην, Τούρκος: Ταυτότητα και διαμεσολάβηση στη Διάλεξιν του Παναγιωτάκη Νικούσιου με τον Vani Efendi» – Ιωάννης Ζελεπός: «Μετεμορφώθη γαρ και έγινεν ο ελληνισμός χριστιανισμός. Έλληνες, ελληνικόν γένος και ελληνισμός στον θρησκευτικό λόγο κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης (τέλη 18ου αι. έως 1821)»} / Ο ευρύς χώρος της διασποράς και ο κόσμος των Βαλκανίων {Francesco Scalora: «Ζητήματα ταυτότητας και προβλήματα ερμηνείας του όρου Graecus-Greco στα καταστατικά ίδρυσης (Capitoli di Fondazione) των ελληνο-αλβανικών κοινοτήτων της Σικελίας» – Αγγελική Κωνσταντακοπούλου: «Βαλκάνιοι Γραικομάνοι: Από το γραικικόν γένος στα έθνη» – Ίκαρος Μαντούβαλος: «Η αντίληψη του συλλογικού εαυτού στον κόσμο των παροίκων. Ζήτημα λέξεων;» – Ανδρέας Λυμπεράτος: «Ρωμιοί, Έλληνες και Γκαγκαούζοι στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα: Ανασημασιοδότηση, ταξινόμηση, αυτο-κατανόηση» – Lidia Cotovanu: «Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των Ρωμαίων-Γραικών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: Η μαρτυρία του Ματθαίου Μυρέων (αρχές 17ου αιώνα)» – Tudor Dinu: «Έλληνες κληρικοί, άρχοντες, έμποροι και τεχνίτες στο Βουκουρέστι των Φαναριωτών (1716-1821). Οι εθνικοί τους προσδιορισμοί» – Νικόλας Πίσσης: «Διακρίσεις και αμφισημίες. Συλλογικοί προσδιορισμοί στον ορθόδοξο κόσμο του 17ου αιώνα» – Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης: «Έλληνες υπήκοοι και γραικοί ραγιάδες. Εθνικές ονομασίες και πολιτικά διακυβεύματα στις ελληνικές παροικίες της οθωμανικής Δοβρουτσάς (1856-1877)»} / Ο μακρός 19ος αιώνας. Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης {Ελπίδα Κ. Βόγλη: «Ποιοι είναι Έλληνες; Ο ορισμός του πολίτη και οι αναμορφώσεις της ελληνικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης» – Αλεξάνδρα Σφοίνη: «Αληθείς Έλληνες, ανάξιοι του ελληνικού ονόματος: Οι ταυτότητες των Ελλήνων στην Επανάσταση του 1821» – Μαρία Ευθυμίου: «Οι όροι Έλλην, Γραικός, Ρωμιός στα απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών Γερμανού: Η μαρτυρία ενός ώριμου πολιτικού»} / Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Το εθνικό πλαίσιο {Nadia Danova: «Οι ελληνικοί δρομοδείχτες ως εργαλείο και καθρέφτης διαμόρφωσης εθνικών ταυτοτήτων» – Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης: «Της μεγάλης ταύτης ιδέας: Οι αφετηρίες της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας» – Αναστασία Χάματσου: «Αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αδελφούς ημών Έλληνας θέλομεν προσπαθήσει διά την Ελευθερίαν. Οι Έλληνες της Κύπρου: Από το millet στην εθνική κοινότητα (ύστερη οθωμανοκρατία και πρώιμη αγγλοκρατία)»} / Το παρόν διαβάζει το παρελθόν: Το εθνικό πλαίσιο {Νικήτας Σινιόσογλου: «Η νεοελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα» – Γιάννης Κουμπουρλής: «Εθνική ταυτότητα, εθνικός χαρακτήρας και εθνικό αφήγημα: Ζητήματα ερμηνείας της ιστορίας του ελληνικού έθνους κατά τη μετάβαση από τον διαφωτισμό στον ιστορισμό» – Δημήτρης Παυλόπουλος: «Η ελληνικότητα στη νεοελληνική γλυπτική» – Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Ταυτότητες, ιστορικότητα και το πρόβλημα της αλαζονείας του παρόντος» – Βαγγέλης Καραμανωλάκης: «Πότε και πώς αρχίζουν οι Έλληνες; Οι προϊστορικοί χρόνοι στην εθνική ιστοριογραφία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα»} / Κατάλογος συντελεστών του τόμου] [Τιμή πώλησης: 33,00 ευρώ. Με έκπτωση: 29,70 ευρώ.]

***: Ο πολυπράγμονας Λεωνίδας Χρηστάκης. 9+1 κείμενα, <Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων>, Αθήνα 2019, σελ. 206 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Νίκος Σούζας – Χρίστος Μάης: «Εισαγωγή στον κόσμο του Λεωνίδα Χρηστάκη: Ο Λ. X. ως πολιτικό υποκείμενο» / Νικόλας Χρηστάκης: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως πατέρας» / Έλενα Χαμαλίδη: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως ζωγράφος και γκαλερίστας: Η ‘σκισμένη ζωγραφιά’» / Ελισάβετ Αρσενίου: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως ποιητής: Ανυψώνοντας ποιητικά βάρη» / Μαρίνα Εμμανουήλ: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως (αν)ορθόδοξος πρωτεργάτης-οργανωτής της γραφιστικής» / Θανάσης Μουτσόπουλος: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως εισαγωγέας της underground κουλτούρας στην Ελλάδα» / Παναγιώτης Καλαμαράς: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως εκδότης» / Θοδωρής Αντωνόπουλος: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως δημοσιογράφος» / Κωστής Τριαντάφυλλου: «Η γέννηση των πολιτικών Εξαρχείων» / Τέος Ρόμβος: «Le Oneidos Χρηστάκης»] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,80 ευρώ.]

Arxaiologikh_kai_istorikh_perihghsh_sth_voreia_Lakedaimona

***: Πρακτικά Α´ Αρχαιολογικής και Ιστορικής Ημερίδας, Αγόριανη 2010: Αρχαιολογική και ιστορική περιήγηση στη βόρεια Λακεδαίμονα, <Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης – Δήμος Πελλάνας>, Αγόριανη 2010, σελ. 127 [Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης – Δήμος Πελλάνας – Μικροί Εξερευνητές Αγόριανης: «Πρόσκληση» / Παναγιώτης Παπαδόπουλος: «Πρόλογος» / Λεωνίδας Σουχλέρης: «Ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία από τον Λογκανίκο Λακεδαίμονος. Νέα πορίσματα» / Νεκτάριος Ι. Σκάγκος: «Η εκστρατεία των Οθωμανών στον Μοριά το 1640. Η προέλαση στη Βόρεια Λακεδαίμονα» / Δημήτριος Δ. Σπαντίδος: «Η συμβολή των αγωνιστών της Επάνω Ρίζας (Δήμου Πελλάνας) της Λακεδαίμονος στην Επανάσταση του 1821» / Εικόνες / Πίνακες] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

***: Τέχνη, επιστήμη και ελευθερία, πρόλογος Θ. Παπακωνσταντίνου, δεν αναφέρεται μεταφραστής, <Έκδοσις του ‘Συνεδρίου διά την Πνευματικήν Ελευθερίαν’>, Αθήναι 1955, σελ. 91 [Αντρέ Μαλρώ: «Να ξανατοποθετήσουμε τον άνθρωπο και να του θυμίσουμε το μεγαλείο του χαμηλόφωνα» / Αντρέ Μπρετόν: «Γιατί μάς κρύβουν τη σύγχρονη ρωσική ζωγραφική» / Ινιάτσιο Σιλόνε: «Η διάσπαση των ψυχών» / Άρθουρ Καίσλερ: «Το ψευτοδίλημμα» / Σίντνεϋ Χουκ: «Επιστήμη και διαλεκτικός υλισμός» / Ραιμόν Αρόν: «Η ταξική και η εθνική αλήθεια εις τας κοινωνικάς επιστήμας» / Ανυπόγραφο: «Μανιφέστο προς τους ελευθέρους ανθρώπους»] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Περιοδικά

Diavazw_Logotexnia_kai_kinhmatografos

Διαβάζω, τχ. 75, 10 Αυγούστου 1983: Λογοτεχνία και κινηματογράφος, επιμέλεια Γιώργος Γαλάντης [Ανυπόγραφο: «Λογοτεχνία και κινηματογράφος» / Βασίλης Ραφαηλίδης: «Όλες οι τέχνες έχουν ανάγκη απ’ τον κινηματογράφο» / Γιώργος Διζικιρίκης: «Λογοτεχνία και κινηματογράφος» / Ολιβιέ Κοντ: «Τρεις Αμερικανοί συγγραφείς στο Χόλλυγουντ», μτφ. Άλκηστις Σουλογιάννη {Για τους Έρνεστ Χεμινγουαίϋ, Ραίυμοντ Τσάντλερ και Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ} / Ανυπόγραφο: «Φιλμογραφίες» {Καταγράφονται τα έργα των Έρνεστ Χεμινγουαίυ, Ραίυμοντ Τσάντλερ και Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ} / Στάθης Βαλούκος: «Η κλασική ρωσική λογοτεχνία στον κινηματογράφο» / Jean A. Gili: «Ο συγγραφέας και η εικόνα», μτφ. Άντα Κάττουλα / Γιάννης Σολδάτος: «Ελληνικός κινηματογράφος και λογοτεχνία» / Γιάννης Σολδάτος: «Εκδόσεις με σενάρια ελληνικών και ξένων ταινιών» / Αλαίν Ρομπ-Γκριγιέ: «Δυο δραστηριότητες εντελώς ανεξάρτητες η μια απ’ την άλλη», μτφ. Άντα Κάττουλα {Συνέντευξη στον J. J. Brochier}] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Diavazw_O_ethnikismos_shmera

Διαβάζω, τχ. 418, Μάιος 2001: Ο εθνικισμός σήμερα, επιμέλεια αφιερώματος Ασημίνα Καραβαντά [Ανυπόγραφο: «Ο εθνικισμός σήμερα» / Κωνσταντίνος Μακρής: «Η συγκρότηση του έθνους-κράτους στην Ελλάδα το 19ο αιώνα» / Ετιέν Μπαλιμπάρ: «Ο ρόλος του πολίτη και η πολιτική της ευγένειας. Το θέμα του ‘δικαιώματος των δικαιωμάτων’», μτφ. από τα γαλλικά Ασημίνα Καραβαντά / William V. Spanos: «Το Βιετνάμ και η Αμερικανική Ειρήνη (Pax Americana)», μτφ. από τα γαλλικά Ασημίνα Καραβαντά / Στάθης Γουργουρής: «Η κατάχρηση της ετερότητας», διασκευή Στάθης Γουργουρής, μτφ. Ασημίνα Καραβαντά / David Carroll: «Τα ανοιχτά σύνορα και η μετα-αποικιοκρατική πόλη», μτφ. από τα αγγλικά Ασημίνα Καραβαντά / Ασημίνα Καραβαντά: «Μετά τον εθνικισμό; Το φάρμακο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Diavazw_Stelios_Ramfos

Διαβάζω, τχ. 439, Απρίλιος 2003: Στέλιος Ράμφος, επιμέλεια Ηρακλής Παπαλέξης [Ανυπόγραφο: «Στέλιος Ράμφος» / Στέλιος Ράμφος: «‘Να ελευθερώσουμε στην επιθυμία μας τη δεκτικότητά μας’» {Συνέντευξη στους Νίκο Καλαποθάκο και Σταμάτη Κωνσταντινίδη} / Βρασίδας Καραλής: «Σκέψεις για το αίτημα της εξατομίκευσης» / Νίκος Μουζέλης: «Εξατομίκευση και νεωτερικότητα στο πρόσφατο έργο του Σ. Ράμφου» / Βασίλης Αδραχτάς: «Ο καημός του ενός ή περί προσωπολαγνείας» / Σωτήρης Γουνελάς: «Συνέχεια του αντίλογου»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Psychanalytikes_anagnwseis_logotexnikwn_keimenwn

Διαβάζω, τχ. 453, Ιούλιος-Αύγουστος 2004: Ψυχαναλυτικές αναγνώσεις κειμένων, επιμέλεια Ξανθή Χαραλάμπους [Ανυπόγραφο: «Ψυχαναλυτικές αναγνώσεις κειμένων» / Κώστας Α. Ζερβός: «Γ. Σεφέρης: Γυμνοπαιδία. Από τη ‘Σαντορίνη’ στις ‘Μυκήνες’. Ένας ατελέσφορος νόστος;» / Βρασίδας Καραλής: «Ψυχοαναγνώσεις και ψυχοαφηγήσεις κριτικού λόγου: Ο Παλαμάς διαβάζει Σολωμό» / Κώστας Μπαζαρίδης: «Η σκηνή του δάσους στο Ματωμένο γάμο του Λόρκα. Προσπάθεια ψυχαναλυτικής ανάγνωσης» / Α{ριστέα} Σκούλικα: «Η λογοτεχνική χρήση των ονομάτων προσώπων και τόπων στον Παπαδιαμάντη και τον Προυστ» / Pierre Sullivan: «Σινεφίλ ψυχαναλυτής», μτφ. Τιτίκα Δημητρούλια / Ξανθή Χαραλάμπους: «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Η φόνισσα: Οι ψυχικές διαδρομές μέχρι το φόνο»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Διαβάζω, τχ. 477, Σεπτέμβριος 2007: Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ, επιμέλεια Μάκης Πανώριος [Ανυπόγραφο: «Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ: Ένα τολμηρό βλέμμα στο σκοτάδι της ύπαρξης» / Μάκης Πανώριος: «Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ: Ένας άρχοντας της φαντασίας» / Μισέλ Ουελλμπέκ: «Εναντίον της ζωής, εναντίον του κόσμου», μτφ. Βασίλης Πατσογιάννης / Στήβεν Κινγκ: «Το ‘όχι’ στην πραγματικότητα», μτφ. Βασίλης Πατσογιάννης / Donald Tyson: «Νεκρονομικόν – Οι περιπλανήσεις του Αλχαζρέντ», μτφ. Θωμάς Μαστακούρης {Απόσπασμα μυθιστορήματος} / Δημήτρης Παναγιωτάτος: «Ο Χ. Φ. Λάβκραφτ στον κινηματογράφο» / Παναγιώτης Σκάγιαννης: «Βιβλιογραφία για τον Χ. Φ. Λάβκραφτ» ] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

Epopteia_Strouktouralismos

Εποπτεία, τχ. 47-48, Ιούλιος-Αύγουστος 1980: Στρουκτουραλισμός [Π. Δ.: «Προλογικό σημείωμα» / Κατερίνα Ι. Κακούρη: «Η κοινωνική ανθρωπολογία» / Βαγγέλης Καφετζόπουλος: «Τα οντολογικά και επιστημολογικά θεμέλια της δομικής ανθρωπολογίας του Κλ. Λεβί-Στρως] [Τιμή πώληση: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

Νέα Εστία, τχ. 738, 1 Απριλίου 1958: Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937). Είκοσι χρόνια [Πέτρος Χάρης: «Έπειτ’ από είκοσι χρόνια» / Ιωάννης Καλιτσουνάκης: «Είκοσιν έτη μετά τον θάνατον του Ιωάννου Συκουτρή» / Σωκρ. Β. Κουγέας: «Μικρό κανόνι εκρέπαρε, μα ξαρματώθη κάστρο!» / Βασ. Λαούρδας: «Ιωάννης Συκουτρής. Η φιλολογία ως ‘αίρεσις βίου’» / Κωστής Παλαμάς: «Στο θάνατο του Συκουτρή» {Ποίημα} / Ι. Θ. Κακριδής: «Ο ερευνητής φιλόλογος» / Άγγελος Σικελιανός: «Ιωάννης Συκουτρής» {Ποίημα} / Β. Ν. Τατάκης: «Η πνευματική του πορεία» / Κ. Ι. Δεσποτόπουλος: «Ο εμπνευσμένος και ο ηρωϊκός» / Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Ο Συκουτρής και η γλώσσα. Η ανεξιγλωσσία» / Ε. Π. Παπανούτσος: «Η αθανασία του δασκάλου» / Φωτεινή Θ. Τζωρτζάκη: «Το δίδαγμά του» / Π. Δ. Πανταζής: «Όσοι δεν τον είδαμε» / Ιωάννης Συκουτρής: «Ο Επιτάφιος του Δημοσθένους», σημείωμα-μτφ. από τα γερμανικά Βασ. Λαούρδας / Ιωάννης Συκουτρής: «Ανέκδοτες σελίδες του Ιωάννου Συκουτρή» {«Εισαγωγή εις τον πρόλογον του Φαίδρου» – «Ανάλυσις του προλόγου του Φαίδρου» – «Απόσπασμα από την εισαγωγήν εις τον Φαίδωνα» – «Σοφοκλέους Αίας. Ανάλυσις»} / Ιωάννης Συκουτρής: «Ανέκδοτα γράμματα» / Ιωάννης Συκουτρής: «Το τελευταίο χειρόγραφο του Ιωάννου Συκουτρή» / Χρήστος Σ. Σολομωνίδης: «Στην Ευαγγελική Σχολή» / Χρ. Καρανικόλας: «Ο μαθητής και ο συνταξιώτης» / Μάνος Α. Αλευράς: «Στην Κύπρο» / Theodor Hopfner: «Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Πράγας» / Θεόδωρος Ξύδης: «Ο ‘Φιλολογικός Κύκλος’» / Ν{ικόλαος} Β. Τωμαδάκης: «Στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών» / Τζούλια Αμπελά-Τερέντσιο: «Εμπνευστής και εμψυχωτής του ‘Ασκραίου’» / Ι{ωάννης Συκουτρής}: «Η ιστορία του Συμποσίου» / Hans Herter: «Το Συμπόσιον του Πλάτωνος εις την έκδοσιν Συκουτρή»] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]


Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Παραλαμβάνονται βιβλία καθημερινά και, παράλληλα, ενσωματώνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε βιβλίο κυκλοφορεί.

H_genia_tou_megalou_epousΑΒΕΡΩΦ, ΜΙΧΑΗΛΑ: Η γενιά του μεγάλου έπους, μτφ. από τα γαλλικά Τάκης Μιχαηλίδης, Αθήνα 1966, σελ. 175 (και 4 μονόφυλλα με εικόνες εκτός κειμένου) [Μαντώ Μαυρογένους / Οι Σουλιώτισσες / Δόμνα Βισβίζη / Φλόγες του Αρκαδιού / Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα / Σαν επίλογος / Βοηθήματα] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

To_megaro_GiakoumpianΑΛ-ΑΣΟΥΑΝΙ, ΑΛΑΑ: Το Μέγαρο Γιακουμπιάν, μτφ.-σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2016, σελ. 334 [Στο Μέγαρο Γιακουμπιάν, μια πολυκατοικία που χτίστηκε τη δεκαετία του 1930 στο Κάιρο, απομεινάρι αλλοτινής δόξας, ζουν και εργάζονται άνθρωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων που συνιστούν μια πιστή μικρογραφία της σύγχρονης αιγυπτιακής κοινωνίας. Ο συγγραφέας, συνεχίζοντας την παράδοση του Ναγκίμπ Μαχφούζ, παρατηρεί τους ήρωές του, τους ενοίκους της πολυκατοικίας, πλούσιους και φτωχούς, καλούς και κακούς, χωρίς να τους κρίνει, με τρυφερή και στοργική ματιά, με πόνο και κατανόηση. Ζούμε τις ελπίδες και την εξέγερση του Τάχα, νεαρού ισλαμιστή που ονειρεύεται να γίνει αστυνομικός, την πίκρα και την απογοήτευση του Χάτιμ, ομοφυλόφιλου διανοούμενου μέσα σε μια κοινωνία που του επιτρέπει την ηδονή, όχι όμως και την αγάπη, τη νοσταλγία ενός λαμπρού παρελθόντος του ξεπεσμένου πια αριστοκράτη Ζάκι, τα παραστρατήματα της φτωχής και όμορφης Μπουσάινας. Ο Ασουάνι, με ένα βλέμμα τρυφερό και καθόλου κριτικό, πλάθει εξαιρετικούς χαρακτήρες, που όλοι, ανεξαιρέτως, είναι πιασμένοι στην παγίδα μιας κοινωνίας όπου η πολιτική διαφθορά συμμαχεί με τον αθέμιτο πλουτισμό, τη θρησκευτική υποκρισία και την άνοδο του ισλαμισμού, όπου η αλαζονεία και η ασυδοσία των ισχυρών μεταφράζεται σε εκμετάλλευση των αδυνάτων, όπου ο νεανικός ιδεαλισμός μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εξτρεμισμό, κι όπου ωστόσο διατηρούν ακόμα το κύρος τους ιδέες και απόψεις για μια κοινωνία χωρίς βία. Το μυθιστόρημα μας δείχνει αυτό που ο καθένας μπορεί να δει γύρω του, αλλά που μόνο η λογοτεχνία μπορεί να το αποκαλύψει πραγματικά. Το Μέγαρο Γιακουμπιάν αποτελεί πλέον εμβληματικό βιβλίο της αραβόφωνης λογοτεχνίας, που διαβάζεται ξανά και ξανά σ’ ολόκληρο τον κόσμο, κι η δύναμή του δεν εξαντλείται στο ότι αποτυπώνει με εξαιρετική, είναι γεγονός, οξυδέρκεια την Αίγυπτο στο γύρισμα του εικοστού αιώνα. Ως άξιος κληρονόμος του Ντοστογιέφσκι αλλά και του Ζολά, ο Ασουάνι μιλάει με συγκλονιστικό τρόπο για την ανθρώπινη κατάσταση, για τα πάθη και τις αδυναμίες του ανθρώπου, για τα όνειρα και τις αποτυχίες του, κι ο καθρέφτης του, συμπονετικός και φιλάνθρωπος, είναι γι’ αυτό ακριβώς ακόμη πιο ανατριχιαστικά αληθινός.] [Τιμή πώλησης: 15,40 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Oi_ArmenhdesΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Οι Αρμένηδες. Ταξίδι στη χώρα τους και στην ιστορία τους, <Κέδρος>, Αθήνα 1982, σελ. 310 (και 12 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Προοίμιο / Νααπέτ / Αραράτ / Χατσκάρ / Η μνήμη {Μτορούμ – Ναϊρί – Κερτογκαχαΐρ – Αβαραΐρ – Μόρικ – Σινόγκ – Γκριγκόρ Μαγκιστρός – Σισβάν} / Τα γράμματα και τα τραγούδια {Μεσρόπ Μαστότς – Επισκοποσαπέτ – Ματενανταράν – Γκραμπάρ και Ασχαραμπάρ – Ταγκ – Ναρέκ – Σαγιάτ Νοβά – Οβανές Τουμανιάν} / Το ψωμί {Προοίμιο – Σαρνταραμπάτ – Το Ερεβάν – Αραγκάτς – Βαρπέτ – Βίοι παράλληλοι} / Ισαταρακάν {Ο Νααπέτ. Ποιος είναι ποιος}] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Istoria_ths_erwtikhs_logotexniasΑΛΕΞΑΝΤΡΙΑΝ, Σ. [S. ALEXANDRIAN]: Ιστορία της ερωτικής λογοτεχνίας, μτφ. από τα γαλλικά Νέλλη Κούτση – Ιάκωβος Μαντάς, εικόνα εξωφύλλου Michael Parkes, <Εκδόσεις Π. Τραυλός – Ε. Κωσταράκη>, Αθήνα 1997, σελ. 601 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Η τέχνη του έρωτα στην αρχαιότητα {Προοίμιο – Από την αττική κωμωδία στα μιλήσια αφηγήματα – Ο κλασικός λατινικός ερωτισμός – Ο χριστιανικός ερωτισμός} / Η μεσαιωνική λαγνεία {Προοίμιο – Ο κόσμος των fabliaux και της φάρσας – Η ευγενής ερωτολογία του Αντρέ Λε Σαπελαίν – Οι ερωτικές σατιρικές φάρσες – Ο Βοκκάκιος και η επίδρασή του} / Ο έρωτας στην Αναγέννηση {Προοίμιο – Ο Αρετίνος και η αρετίνεια λογοτεχνία – Η Ακαδημία των Λιγούρηδων – Ο Αντουάν ντε Λα Σαλ και οι Εκατό νέες νουβέλες – Ο πανταγκρουελισμός του Ραμπελαί – Οι ‘αθυροστομίες’ της Πλειάδας – Οι Ευγενείς κυρίες του Μπραντόμ – Το ‘νόστιμο ζουμί’ και οι αφηγητές του – Ο Μπεροάλντ ντε Βερβίλ και η Μέθοδος επιτυχίας} / Εικονογράφηση και υπεράσπιση της ανθρώπινης φύσης στο 17ο αιώνα {Προοίμιο – Οι πρώτοι ακόλαστοι – Τα ‘απαγορευμένα έργα’ του Φερράντε Παλαβιτσίνο – Οι κλασικοί της δεύτερης περιόδου της βασιλείας του Λουδοβίκου 14ου} / Ο χρυσός αιώνας της ακολασίας {Προοίμιο – Τα ερωτικά παραμύθια – Οι αντικληρικές σάτιρες – Εικόνες των λαϊκών και κοσμικών ηθών – Η λογοκρισία την εποχή του Παλαιού Καθεστώτος – Οι κωμωδίες των παράνομων θεάτρων – Η ποίηση της σάρκας: Από τον Τζιόρτζιο Μπάφφο στον Αλέξις Πιρόν – Τζων Κλήλαντ, ο πρωτεργάτης του αγγλικού ερωτισμού – Αντρέ ντε Νερσιά, μέγας διδάσκαλος των Αφροδιτών – Ο Σαντ ή η σεξουαλική τρομοκρατία – Μιραμπώ, ο κατ’ εξακολούθησιν ακόλαστος – Οι επαναστατικοί λίβελοι – Οι συγγραφείς των σεξουαλικών απομνημονευμάτων} / Τα απαγορευμένα βιβλία του 19ου αιώνα {Προοίμιο – Οι μυστικές φρενίτιδες του ρομαντισμού – Ο Μπωντλαίρ και η λατρεία της Μαύρης Αφροδίτης – Τα απαγορευμένα βιβλία κατά τη βασιλεία του Ναπολέοντα 3ου – Ο σατιρικός Παρνασσός του 19ου αιώνα – Η ανακάλυψη της ασιατικής ερωτολογίας – Η άνθηση του αγγλικού ερωτισμού – Ο Ζάχερ-Μαζόχ και η λογοτεχνία του μαζοχισμού – Γένεση της αμερικανικής πορνογραφίας – Ρεαλισμός και εξωτισμός στο ερωτικό μυθιστόρημα – Νατουραλισμός, αναρχία και σεξουαλικότητα} / Η γυναικεία ερωτική λογοτεχνία {Προοίμιο – Η εποχή των υπαινιγμών και του δόλου – Οι πρόδρομοι της γυναικείας σεξουαλικότητας – Παρίσι, Λέσβος 1900 – Ένα τρίπτυχο με βασίλισσες – Το άστρο της Αναΐς Νιν – Με το προσωπείο της Ο και της Εμμανουέλας – Η επανάσταση των γυναικών του σουρρεαλισμού – Η κόλαση του φεμινισμού} / Οι μυθιστοριογράφοι του ανομολόγητου {Προοίμιο – Οι φαντασιώσεις του Πιέρ Λουΰ – Το κρυφό έργο του Πιέρ Μακ Ορλάν – Το κατά Ντ. Χ. Λώρενς Ευαγγέλιο του σεξ – Οι ελάσσονες συγγραφείς βιβλίων ερωτισμού κατά την εποχή του μεσοπολέμου} / Οι σύντροφοι από τα Σόδομα {Προοίμιο – Όσκαρ Ουάιλντ, ο δανδής από τα Σόδομα – Οι ουρανιστές – Ο Μαρσέλ Ζουαντώ, ένας ομοφυλόφιλος δον Ζουάν – Η αιώνια καταδίκη του Ζαν Ζενέ – Ο Ουΐλλιαμ Μπάρροουζ και η άγρια γενιά – Το φαινόμενο Gay} / Ο σουρρεαλιστικός ερωτισμός {Προοίμιο – Απολλιναίρ, ο μέγας γητευτής – Ο ντανταϊστικός έρωτας – ‘Η ομορφιά των σπασμών θα γίνει καλυμμένος ερωτισμός’ – Το σεξουαλικό δράμα του Αραγκόν – Ο Ζωρζ Μπατάιγ και η καταραμένη πλευρά του ερωτισμού – Οι σουρρεαλιστικές εκκεντρικότητες – Η ‘πολύμορφη διαστροφή’ του Νταλί – Η περίπτωση Χένρυ Μίλλερ – Ο ‘ίλιγγος του έρωτα’ κατά τη μεταπολεμική περίοδο – Οι εκδόσεις μπροστά στις απαγορεύσεις – Δυο μπαρόκ εικονολάτρες της ηδονής – Το ενδιάμεσο του λεττρισμού – Προς μια ηθική του παράφορου πόθου – Στα σύνορα του σουρρεαλισμού} / Επίλογος / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

ΑΛΕΞΙΕΒΙΤΣ, ΣΒΕΤΛΑΝΑ [СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ]: Τσέρνομπιλ. Ένα χρονικό του μέλλοντος, πρόλογος στην ελληνική έκδοση Θανάσης Τριαρίδης, μτφ. Ορέστης Γεωργιάδης, ένατη έκδοση, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 343 [Ιστορικές πληροφορίες / Πρόλογος {Μια μοναχική φωνή – Η συγγραφέας παίρνει συνέντευξη από τον εαυτό της για μια ιστορία που δε γράφτηκε ποτέ} / Η γη των νεκρών {Μονόλογος για την αναγκαιότητα της μνήμης – Μονόλογος για όλα αυτά που μπορούμε να πούμε με τους ζωντανούς και τους νεκρούς – Μονόλογος για μια ζωή χαραγμένη πάνω σε μια πόρτα – Ο μονόλογος ενός χωριού ή πώς καλείς τις ψυχές από τον ουρανό για να μοιραστείς μαζί τους την τροφή και τα δάκρυα – Μονόλογος για τη χαρά μιας κότας που βρίσκει ένα σκουληκάκι – Μονόλογος για ένα τραγούδι χωρίς λόγια – Τρεις μονόλογοι για έναν αρχαίο φόβο – Μονόλογος για την απλότητα της αγάπης και την επιτήδευση του κακού – Ο χορός των στρατιωτών} / Οι επιζώντες της μαύρης γης {Μονόλογος για τις παλιές προφητείες – Μονόλογος για ένα σεληνιακό τοπίο – Μονόλογος για κάποιον που είδε τον Χριστό να πέφτει και να στενάζει. Αλλά είχε πονόδοντο και δεν μπορούσε να τον βοηθήσει – Τρεις μονόλογοι για την ‘κινούμενη τέφρα’ και την ‘ομιλούσα λάσπη’ – Μονόλογος για τη δυστυχία του να ζει κανείς χωρίς Τσέχοφ και Τολστόι – Μονόλογος για τον άγιο Φραγκίσκο που μιλούσε με τα πουλιά του ουρανούΜονόλογος χωρίς τίτλο. Μια κραυγή… – Μονόλογος για μια ανδρική και μια γυναικεία φωνή – Μονόλογος για κάτι απολύτως άγνωστο που σκαρφαλώνει και τρυπώνει μέσα σου – Μονόλογος για την ανάγκη ύπαρξης θέματος και ρόλων – Ο χορός των απλών ανθρώπων} / Το μαύρο κουτί της ανθρωπότητας {Μονόλογος για κάτι που αγνοούσαμε: Ο θάνατος μπορεί να έχει όμορφη όψη – Μονόλογος για το πόσο εύκολο είναι να μετατραπεί κανείς σε τέφρα – Μονόλογος για τα σύμβολα μιας ένδοξης χώρας – Μονόλογος για τα πιο φοβερά πράγματα που συμβαίνουν με τον πιο αθώο και φυσικό τρόπο – Μονόλογος για την ανάγκη των Ρώσων να πιστεύουν πάντα σε κάτι – Μονόλογος για τη φυσική που όλοι αγαπούσαμε – Μονόλογος γι’ αυτό που υπερβαίνει ακόμη και το Άουσβιτς και το ολοκαύτωμα – Μονόλογος σχετικά με την ελευθερία και το όνειρο ενός φυσιολογικού θανάτου – Μονόλογος για όλα όσα οφείλει να προσθέτει κανείς στην καθημερινότητά του προκειμένου να την κατανοήσει – Μονόλογος για ένα τέρας που αγαπάς – Μονόλογος για έναν μουγκό στρατιώτη – Μονόλογος για το αιώνιο και το καταραμένο: Ποιος φταίει και τι πρέπει να γίνει – Μονόλογος ενός υπερασπιστή του σοβιετικού καθεστώτος – Μονόλογος για το πώς δυο άγγελοι συνάντησαν τη μικρή Όλγα – Μονόλογος για την παράλογη δύναμη του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο – Μονόλογος για τους θύτες και τα θύματα – Ο χορός των παιδιών} / Επίλογος {Μια ακόμα μοναχική φωνή – Επιμύθιο}] [Τιμή πώλησης: 14,40 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

Oi_kores_ths_selhnhsΑΛΧΑΡΘΙ, ΤΖΟΧΑ: Οι κόρες της σελήνης, εισαγωγικό σημείωμα-μτφ.-σημειώσεις Ελένη Καπετανάκη, <Gutenberg>, Αθήνα 2020, σελ. 277 [Τρεις αδελφές που ζουν στο Ομάν, τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες, τρεις διαφορετικές επιλογές ζωής. Η Μάγια ζει έναν κρυφό έρωτα, αλλά παντρεύεται τον άντρα που επιλέγει ο πατέρας της. Η Ασμά δέχεται αδιαμαρτύρητα ένα προξενιό για ν’ αποκτήσει παιδιά. Η Χάουλα αρνείται όλες τις προτάσεις γάμου περιμένοντας να επιστρέψει από τον Καναδά ο παιδικός της έρωτας. Μέσα από την ιστορία τριών γενεών από το 1880 μέχρι σήμερα, η νικήτρια του Booker International 2019 Τζόχα Αλχάρθι (γενν. 1978) παρακολουθεί τις αλλαγές που επέφερε στις αντιλήψεις των κατοίκων ο εκσυγχρονισμός του Ομάν και η μετατροπή του από κέντρο δουλεμπορίου σε πετρελαιοπαραγωγό χώρα. Μας επιτρέπει ‘‘να δούμε από κοντά έναν πολιτισμό σε μεγάλο βαθμό άγνωστο στη Δύση – κάτι πραγματικά συναρπαστικό’’ (Guardian).] [Σειρά: Aldina, αρ. 29] [Τιμή πώλησης: 13,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, ΜΑΝΟΛΗΣ: Υπέρ και κατά. Σημειώσεις κριτικής, Θεσσαλονίκη 1965, σελ. 109 [Εισαγωγικό σημείωμα / Η ποίηση: Παρόν και μέλλον / Προβλήματα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού / Η υπόθεση Παστερνάκ / Η νεοελληνική ποίηση ‘‘από τ’ αριστερά’’. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο {Με αφορμή την ανθολογία Η ελληνική ποίηση ανθολογημένη, 4ος τόμος, ΙΙ Νέοι χρόνοι, <Κυψέλη>, Αθήνα 1959 των Αυγέρη, Παπαϊωάννου, Ρώτα και Σταύρου} / Συνθήματα και πραγματικότητα / Η ποίηση, ‘προσκλητήριο των καιρών’ / Καβάφης και καβαφολογία {Με αφορμή το βιβλίο του Στρ. Τσίρκα Ο Καβάφης και η εποχή του}/ Μικρή εξομολόγηση για τον Καβάφη. Τριάντα χρόνια από το θάνατό του / Μια σύγχρονη μαρτυρία κι ένα έργο. Η Καγκελόπορτα του Αντρέα Φραγκιά / Ο θρύλος και το ιστορικό τοπίο. Η Αριάγνη του Στρ. Τσίρκα / Προβληματισμοί και νέες σκοπιμότητες. Ένα βιβλίο, μια αφορμή {Με αφορμή το βιβλίο του Κώστα Κοτζιά Επί εσχάτη προδοσία} / Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου και ο Μεγάλος Νάρκισσος {Με αφορμή το βιβλίο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέμου}] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του ποιητή.] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΙΑ: Μικρά Ασία 19ος αιώνας-1919: Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες. Από το μιλλέτ των Ρωμιών στο ελληνικό έθνος, <Πεδίο>, Αθήνα 2013, σελ. 730 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

Ekeinos_To_kokkino_gelioΑΝΤΡΕΓΙΕΦ, ΛΕΟΝΙΝΤ ΝΙΚΟΛΑΓΙΕΒΙΤΣ [ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ]: Εκείνος & Το κόκκινο γέλιο, εισαγωγή Richard Davies [μετάφραση της εισαγωγής από τα γαλλικά Σταύρος Παπασταύρου], ανυπόγραφη επιλογή βιβλιογραφίας Λ. Αντρέγιεφ στα ελληνικά, μτφ. από τα ρωσικά Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Αθήνα 2011, σελ. 197 [Το παραληρηματικό αφήγημα «Εκείνος», γραμμένο το 1913, έρχεται σε απευθείας διάλογο με τον Έντγκαρ Άλλαν Πόε και το Στρίψιμο της βίδας του Χένρυ Τζαίημς. Ένας άφραγκος φοιτητής της Πετρούπολης βρίσκει αναπάντεχα δουλειά ως οικοδιδάσκαλος σ’ ένα απομονωμένο σπίτι σε κάποιο χωριό δίπλα στη θάλασσα, όπου κυριαρχούν ή θλίψη και ή μελαγχολία και όπου ο κύριος του σπιτιού γελάει παράδοξα στις πιο παράξενες καταστάσεις. Μία του κόρη έχει πνιγεί στα γκρίζα νερά της θάλασσας και ή γυναίκα του, πού δεν εμφανίζεται ποτέ, ακούγεται να παίζει πιάνο από κάποιο κλειστό δωμάτιο. Ώσπου εμφανίζεται στον νεαρό οικοδιδάσκαλο εκείνος, ένα φασματικό πρόσωπο με το οποίο αποκτά σχεδόν σωματική επαφή. Κι αρχίζει το αριστοτεχνικό παιχνίδι του συγγραφέα με τον ήρωά του και τον αναγνώστη, γύρω από την ύπαρξη του αλλόκοτου επισκέπτη και το σταδιακό παραλήρημα του φοιτητή. Το «Κόκκινο γέλιο», που κυκλοφόρησε το 1905, είναι ή πιο φιλόδοξη και πειραματική νουβέλα του Αντρέγιεφ. Αποτελείται από 19 αποσπάσματα και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ό αφηγητής είναι ένας αξιωματικός του ρωσικού στρατού πού πολεμά στη Μαντζουρία, στον καταστροφικό ρωσοϊαπωνικό πόλεμο του 1904. Τραυματίζεται βαριά και επιστρέφει στην οικογένειά του σωματικά αλλά και πνευματικά ανάπηρος. Στο δεύτερο μέρος αφηγητής γίνεται ό αδελφός του αξιωματικού. Για τον Αντρέγιεφ οι αποτρόπαιες πράξεις της νέας μορφής πολέμου μαρτυρούσαν την υπέρτατη εξαχρείωση μιας κοινωνίας για την οποία ό ίδιος είχε ήδη βγάλει διάγνωση: ασθένεια ανίατη. Στο «Κόκκινο γέλιο» κάνει την πρώτη της εμφάνιση εκείνη η τραχιά και νευρική, σχεδόν πυρετώδης γραφή που πολλοί κριτικοί τη θεώρησαν πρόδρομο του εξπρεσσιονισμού.] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Syntrofoi_kalhmeraΑΞΙΩΤΗ, ΜΕΛΠΩ: Σύντροφοι, καλημέρα, <Εκδοτικό ‘Νέα Ελλάδα’>, [χ.τ.έ] 1953, σελ. 238 [‘‘Σ’ όλα τα ημερολόγια της Ελλάδας, σ’ όλα τα ρολόγια της γης, διάβαζες ένα μεγάλο νούμερο που είχανε χαράξει με την ανάσα τους οι αιώνες, κι όσοι δεν ξέρανε γράμματα το λογαριάζανε με τα δάχτυλά τους. Είναι το νούμερο που δείχνει πως μπήκαμε πια στην εποχή όπου: ‘αρχίζει το τέλος της διαμάχης ανάμεσα στον άνθρωπο και στη φύση, ανάμεσα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο’. Έτσι ακριβώς και σήμερα που ξημερώνει η αυγή μες στο Αιγαίο πέλαγος, και που κανένας Ήφαιστος δεν είναι ικανός να φράξει το δρόμο στον άνθρωπο πάνω στα μονοπάτια που έχει ανοίξει η πορεία του. Την κάθε νύχτα τ’ αστέρια φέγγουν ψηλά στον ουρανό, και την αυγή τρεμοσβήνουν σαν καντηλάκια που απόσωσε στο ποτήρι το λάδι τους. Και τότε μες στο πέλαγος ανάβουν κάτι άλλα καντήλια: τα νησάκια των Κυκλάδων. Κι αστράφτει στον κόσμο το ξημέρωμα…’’] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

ΑΠΟΛΛΙΝΑΙΡ, ΓΚΙΓΙΩΜ [GUILLAUME APOLLINAIRE]: Ποιήματα, πρόλογος-μτφ.-σημειώσεις Βερονίκη Δαλακούρα, <Νεφέλη>, Αθήνα 1982, σελ. 97 [Από την συλλογή Alcools {Δεν τον λυπάμαι πια τον εαυτό μου – Σαλώμη – Η πόρτα – Στην Σαντέ – Οι γυναίκες} / Ο θηριομάχος ή η ακολουθία του Ορφέα {Ορφέας – Η χελώνα – Το άλογο – Η γίδα του Θιβέτ – Το φίδι – Η γάτα – Το λιοντάρι – Ο λαγός – Το κουνέλι – Η δρομάς – Το ποντίκι – Ο ελέφαντας – Ορφέας – Η κάμπια – Ο ψύλλος – Η ακρίδα – Ορφέας – Το δελφίνι – Το χταπόδι – Η μέδουσα – Η καραβίδα – Ο κυπρίνος – Ορφέας – Οι σειρήνες – Το περιστέρι – Το παγώνι – Η κουκουβάγια – Ίβις – Το βόδι}, ξυλογραφίες Raoul Dufy / Vitam impendere amori (Ζωή στον έρωτα δοσμένη) / Από την συλλογή Calligrammes {Οι λάμψεις των πυροβολισμών (Η εξόριστη χάρις – Η ξανακερδισμένη μπούκλα – Άρνηση του περιστεριού – Τα φώτα του καταυλισμού – Οι μετανοώντες χυμοί – Θύελλα από μύγες – Ο αποχαιρετισμός του ιππότη) – Κύματα (Δεσμά) – Σημαίες (…και τ’ όνομά της ήταν Λου – Η όμορφη κοκκινομάλλα) – Ο μελαγχολικός ζητιάνος (Και συ καρδιά μου γιατί κτυπάς – Ποιήματα στην Υβόννη, 1903 – Γράμμα-ποίημα – Γράμμα ποίημα) – Poèmes divers, 1900-1907 (Κηδεία)}] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

ΑΡΑΓΚΟΝ, ΛΟΥΪ [LOUIS ARAGON]: Το μουνί της Ιρέν, σημείωση-μτφ. Ιωάννα Αβραμίδου, <Νεφέλη>, Αθήνα 2019, σελ. 102 [Πόσο μόνος αισθάνεται το 1926 ο Αραγκόν στη γαλλική επαρχία… Η σουρρεαλιστική περιπέτεια έχει ήδη ξεκινήσει και ο ίδιος είναι ο ταλαντούχος συνοδοιπόρος του Μπρετόν· μόλις είχε ανακαλυφθεί εκ νέου η ελευθερία του λόγου μέσα από την ελευθεριότητα των ηθών και το όνειρο. Γράφει ασταμάτητα το ογκώδες βιβλίο με τίτλο Η υπεράσπιση του απείρου το οποίο στη συνέχεια θα το απαρνηθεί, θα το ξεχάσει, θα το καταστρέψει. Η Ιρέν είναι μόνο ένα κεφάλαιο αυτού του βιβλίου και δημοσιεύτηκε ανώνυμα το 1928. Πόσες ιστορίες γράφτηκαν γι’ αυτό το βιβλιαράκι, πόσες φήμες διαδόθηκαν, πόσους κλυδωνισμούς προκάλεσε η επέμβαση της αστυνομίας, καταδεικνύοντας σε ποιον βαθμό η κοινωνία της εποχής ήταν πάντα σε άμυνα όταν διαισθανόταν μια φυγή προς το άπειρο. ‘‘Έγραφα λοιπόν. Ο χρόνος έπρεπε να καεί από κάποιο είδος λίθου της Κολάσεως. Τον μόνο που γνωρίζω είναι η σκέψη, και έχω ήδη πει ότι η γραφή είναι η μόνη μέθοδός μου να σκέφτομαι. Έγραφα. Πάντοτε ζήλευα τους ερωτικούς, τους ελεύθερους ανθρώπους. Εκείνοι δεν γράφουν’’. Μα και βέβαια γράφουν καμιά φορά οι ερωτικοί άνθρωποι κι αυτό είναι που τους προσάπτουν. Κατά τη δεκαετία του 1920 – εκείνα τα επαναστατικά χρόνια που στη συνέχεια θα λογοκριθούν αυστηρά – όλα εκείνα που είχαν απωθηθεί αναδύθηκαν και πάλι στην επιφάνεια: ο Σαντ, ο Λωτρεαμόν, ο Ρεμπώ… Ο Οδυσσέας του Τζόυς προκαλεί σκάνδαλο, ήδη κάνει την εμφάνισή του ο Ζωρζ Μπατάιγ. Ωστόσο, βασιλεύει ο επαρχιωτισμός, ο Μεγάλος Πόλεμος πολλαπλασίασε τις χήρες, τον θυμό, τις υποψίες. Η Τρίτη Δημοκρατία, με την υποκρισία των αξιωματούχων της, φαίνεται ακαταπόνητη. Κανείς δεν διασκεδάζει μέσα στο επαρχιώτικο μπουρδέλο.] [Τιμή πώλησης: 9,90 ευρώ. Με έκπτωση: 8,90 ευρώ.]

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, ΛΟΥΚΑΣ Θ.: Κράτος δικαίου. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και το ‘δίκαιο της ανάγκης’, <Ιωλκός>, Αθήνα 2020, σελ. 302 [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

 

ΑΡΕΤΙΝΟ, ΠΙΕΤΡΟ [PIETRO ARETINO]: Η τριλογία των ‘Ragionamenti’, ανυπόγραφος πρόλογος, μτφ. Π. Β., <‘Δίδυμοι’>, Αθήνα 1966, σελ. ιγ´+1 λευκή+205 [Η Ναννά καλογριά / Η Ναννά παντρεμένη / Η Ναννά εταίρα] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

 

ΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι Πανιώνιοι δεν πλήττουν ποτέ. 50 χρόνια παρασκήνιο, <Τόπος>, Αθήνα 2020, σελ. 181 [Απαραίτητη σημείωση… / Ηγέτες {Ηγέτες για όλα τα γούστα} / Άγιοι. Μπορεί να έφυγαν νέοι, άφησαν όμως ηρωϊσμό {Μήτσος Μαυρίκης – Νίκος Πεντζαρόπουλος – Μιχάλης Σταματελάτος} / Οι δάσκαλοι / Πικάντικες ιστορίες {‘Ηλεκτρολόγος’ στα επίσημα … – Διαιτητής με σαγιονάρες και στη σφυρίχτρα αλμυρό φιστίκι αντί στραγάλι… – Κόκκινο κράνος επειγόντως… – Με όπλο μια χαντζάρα σίγουρα φονική – Γιαούρτι σακούλας – Μέγας Αλέφαντος – Ατύχησε ο Γκαμπιαντίνι… – Στην άδεια αίθουσα του κινηματογράφου – Στου Τσιάπη το στέκι χτυπάει διαχρονικά η καρδιά του Πανιωνίου – Το πρώτο κύπελλο – Βαθιές είναι οι ρίζες – Το τρίτο (κλεμμένο) κύπελλο – Ο πιο καλός (ο) συμμαθητής! – Στη Λισαβόνα… – Κάτω από την ομπρέλα – Alenatore κ.λπ. / Οι πρωταγωνιστές{Παν-Αιώνιος – Όταν οι παρέες γράφουν ιστορία – Για 750 λόγους Πανιώνιος – Ούτε κουβέντα για συμβόλαιο…} / Κύπελλα{Η τελευταία κατάκτηση} / Πανιο-δεκάρια και άσσοι{Δεκάρια και άσσοι… – Αστερίσκοι}] [Τιμή πώλησης: 14,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,60 ευρώ.]

Istoria_mias_lexhs_1ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορία μιας λέξης, 1ος τόμος, πέμπτη έκδοση, <Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1996, σελ. 221 [Πρόλογος / Άνθρωπος {Άνθρωπος – Εκεχειρία – Αλήτης – Ταλαίπωρος – Ερασιτέχνης – Διδασκαλία – Η φύση του ανθρώπου – Ρίζες του ανθρώπου – Αυτάρκεια – Σοφία – Γείτονας – Άδεια, ξεκούραση – Πόρνη – Αγανάκτηση – Συνέπεια – Αρετή – Κάλλος – Υπάρχω – Σεμνός} / Πολιτικά {Μέσο, Κέντρο – Δήμος – Κράτος – Δίκη – Ευθύνη – Κυβέρνηση – Έλεγχος – Αιρετικός εξαιρετέος – Επανάσταση – Ελευθερία} / Κοινωνία {Παιδεία, μόρφωση – Παιδεύω – Δουλεία – Πόλεμος – Ειρήνη – Το σχήμα – Θέλω – Οι… άνετοι – Χρέος, πάθος – Κοινή γνώμη} / Θρησκεία, θεότητες {Θρησκεία – Απόλλων – Δήλος – Περσεφόνη, Άδης – Ποσειδών – Αριθμός τρία} / Θέατρο: Τραγωδία, κωμωδία, μιμοθέαμα {Θέατρο} / Θάλασσα {Ακτή – Γιαλός – Κολύμβηση – Αιγαίον πέλαγος – Πόντος – Οι άνεμοι – Γλαυκό – Ορίζων – Κυκλάδες} / Διάφορα {Έχω – Κρασί – Φάρμακο – Ανάγκη – Δέντρα – Χάος – Καθαρά Δευτέρα – Μπάνικο – Βασκανία – Ωδίνες – Λαμπίκος – Άσυλο – Περίδρομος, καταπέτασμα, αγλέορας} / Επίμετρο] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

istoria_mias_lexhs_2ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορία μιας λέξης, 2ος τόμος, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις ‘Νέα Σύνορα’ Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1996, σελ. 215 [Πρόλογος / Άνθρωπος {Ομιλία – Φωνή, φως – Τιμή – Θάμβος – Προσόν – Γιγνώσκω, όνομα – Ο αδέκαστος – Ο αυτόνομος – Ο απροσκύνητος – Ο βαρβάτος – Ο ιδιώτης – Τρελός, ζουρλός, μουρλός, παλάβρας και παλαβός, κουζουλός – Χαρισματικός – Μεστός – Ο κύριος – Ο σοβαρός – Στενοχώρια – Σύκο, συκώτι, συκοφάντης – Λιμός – Κομψός – Ενοχλώ} / Κοινωνία {Άστυ, αστός – Λαός – Ισότητα – Ομόνοια – Ο ιθαγενής αδελφός – Πόνος, πενία – Ύβρις – Οι… άξιοι – Επήρεια – Μέθοδος – Γέφυρα – Πλάκωμα, βάρος – Προμήθειες – Αναψυκτήρια – Εκλογές, κάλπη – Ψήφος} / Θρησκεία, θεότητες {Θεά Στυξ – Μοίρες – Ο μύθος – Μυθολογίες του χρόνου – Καθαρμοί – Υπέρ κομμωτηρίου, κομμώ} / Θάλασσα {Γοργόνες – Νεράιδες και νεραϊδοπαρμένοι} / Ονόματα {Αίολος – Ερμής – Ηρακλής – Αγαμέμνων – Νέστωρ – Πάρις – Αγησίλαος – Κέκροψ – Αμύντας} / Εθνικά {Έλλην, Γραικός – Κύπριος} / Κίνηση {Άγω – Αναχαιτίζω – Διαβιβάζω, διαβάζω} / Δάνεια {Δάνεια από την ιταλική γλώσσα – Δάνεια από την τουρκική γλώσσα – Δάνεια από διάφορες γλώσσες – Δάνεια από την ελληνική σε άλλες γλώσσες} / Διάφορα {Ακή – Άξων – Συρμός – Ρυθμός – Θησαυρός – Τα διαμαντικά που φορά η κυρά μας – Εξαπίνης – Ούζο, ρακί, τσικουδιά, τσίπουρο}] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

istoria_mias_lexhs_3ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορία μιας λέξης, 3ος τόμος, <Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1997(;), σελ. 334 [Εισαγωγή / Απαγορεύεται / Τόπος και γλώσσα / Άνθρωπος {Όφις, οφθαλμός – Χέρι αρπαγής – Αφή, απάτη – Πόδι, πέδες – Νταβάς, ληστής, νταβατζιλίκι και… λόττο – Η σύσκεψη – Δέχομαι – Νεμεσητός – Άπληστος – Ελπίδα και ηδονή – Ο πεισματάρης – Το κοίταγμα – Δυσμενής – Λουφαδόρος} / Θρησκεία {Σπονδή – Χοή – Θυσία – Τόποι λατρείας – Δαίμονες – Μυστήρια στην Άγρα – Ελευσίνια μυστήρια – Σημεία και τέρατα – Οιωνοί – Μνημοσύνη} / Πολιτική {Κρόνος, Κράτος – Κρατέω, κρατώ, επικρατώ – Ισονομία – Αποθέωση – Όρθιος, ορθός – Σύνθημα} / Ονόματα {Πηνελόπη – Ήρα – Άρης – Ιδομενεύς – Οδυσσεύς – Αθηνά – Γανυμήδης – Σπάζω, σπω και… Ασπασία – Η δέσποινα – Θέμις – Τιτάν – Βρόντης, Στερόπης, Άργης – Κότος, Βριάρεως, Γύης} / Εργασία {Εργασία – Πόνος – Τέχνες} / Αριθμοί {Αριθμοί – Το τρία και η ανάσταση} / Ιστορία {Πόλις, άστυ, κτίρια – Ανάκτορα – Εστία – Αγυιά – Πανδοκεύω, πάνδοκος, πανδοκείον – Υλικά – Εργαλεία – Ένδυση – Υποδήματα – Καπέλα} / Ποταμοί {Ποταμοί} / Μήνες {Ιανουάριος: Γαμηλιών – Φεβρουάριος: Ανθεστηριών – Μάρτιος: Ελαφηβολιών – Απρίλιος: Μουνιχιών – Μάιος: Θαργηλιών – Ιούνιος: Σκιροφοριών – Ιούλιος: Εκατομβαιών – Αύγουστος: Μεταγειτνιών – Σεπτέμβριος: Βοηδρομιών – Οκτώβριος: Πυανεψιών – Νοέμβριος: Μαιμακτηριών – Δεκέμβριος: Ποσειδεών} / Διάφορα {Συμφέρον – Αγάπα τον πλησίον σου – Είδος, ύλη – Θυρωρός – Ρα, άρα} / Θέατρο {Όρχησις, χορός, χορηγός}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Vyzantio_324_451ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΦΩΤΗΣ: Βυζάντιο (324-451). Η ανάδυση μιας νέας αυτοκρατορίας, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2020, σελ. 227 [Εισαγωγή / Ο Κωνσταντίνος και η νέα αυτοκρατορία {Προοίμιο – Ο Κωνσταντίνος και οι Τετράρχες – Κωνσταντίνος και χριστιανισμός – Η Σύνοδος της Νίκαιας – Κωνσταντινούπολη – Κωνσταντίνος και Περσία} / Αβέβαιοι διάδοχοι {Κωνστάντιος – Ο Καίσαρας Γάλλος – Ο Καίσαρας Ιουλιανός – Ο Ιουλιανός Αύγουστος – Ιοβιανός – Βάλης} / Μια σκληρή εποχή {Θεοδόσιος Α΄ – Β΄ Οικουμενική Σύνοδος – Μάγνος Μάξιμος – Η στάση της Θεσσαλονίκης – Ο Θεοδόσιος μονοκράτορας – Αρκάδιος – Θεοδόσιος Β΄ – Η Σύνοδος της Χαλκηδόνας} / Χριστιανική πνευματικότητα και κοινωνία {Μέγας Αντώνιος – Χριστιανικός ασκητισμός και ελληνορωμαϊκός κόσμος – Μοναχισμός – Βασίλειος Καισαρείας – Μια χριστιανική κοινωνία} / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 13,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Μικροί δρόμοι της Αθήνας, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2019, σελ. 225 [Πρόλογος: Το κοινό αίσθημα της ελάσσονος Αθήνας / Απρόσμενες συναντήσεις σε έναν δρόμο των Κάτω Πατησίων / Ένα παλάτσο με χτισμένη πόρτα στην οδό Δεληγιώργη / Ο ‘μέγας’ μικρόκοσμος της οδού Πετράκη / Τα πλατάνια της οδού Μιλτιάδου / Από την Κολοκοτρώνη στην οδό Πρωτογένους / Το βλέμμα ενός Αθηναίου σκύλου σε έναν ήσυχο δρόμο / Πίσω από το Στάδιο ως την πλατεία Βαρνάβα / Η γέρικη συκιά της οδού Χαρβούρη / Στην οδό Μαργαρίτη 3, τα λείψανα των παλαιών συνοικιών / Σπαράγματα παλιάς ζωής στην οδό Αιθαλίδου / Ιστορίες μικρής κλίμακας στα δρομάκια του Μετς / Η δεκαετία του 1930 σε ένα διώροφο στου Μακρυγιάννη / Το σπίτι πίσω από τις φυλλωσιές στην Καλλιθέα / Χερουβείμ και άμπελοι στην οδό Ζαχαρίτσα / Το σπίτι στην οδό Φαλήρου που κοιτάζει τον ουρανό / Ο θυρεός του 1926 στα Κάτω Πετράλωνα / Η μικρή οδός Φαίδρας, στο Θησείο / Ανώνυμες ιστορίες της οδού Βάκχου / Οι θαμμένες ιστορίες στους δρόμους πίσω από το Γκάζι / Τα αστικά ερείπια του Κεραμεικού / Οι δίδυμες πόρτες στα στενά του Ρουφ / Μικροί δρόμοι και σιωπηλά σπίτια στον Βοτανικό / Η ποίηση στους δρόμους της Ακαδημίας Πλάτωνος / Ιστορίες μοναχικών σπιτιών στα στενά των Σεπολίων / Το δρομάκια γύρω από τον Άγιο Παύλο / Το τούβλινο σπίτι και το περιβόλι της οδού Παρασκευοπούλου / Το περιδέραιο της οδού Ρεμούνδου / Το σπίτι με τα βρύα, Αιγέως και Περγάμου γωνία / Το σπίτι με τις ξεχασμένες επάλξεις στην οδό Εφέσου / Η ταπεινή και ευγενής οδός Μερσίνης / Αστική ποίηση στο Μεταξουργείο, Αλκίππου και Κοδράτου / Τα νεοκλασικά σπίτια της οδού Ταρέλλα / Ένα σπίτι χωρίς γείτονες στην οδό Καλλέργη / Η αστική πάχνη της οδού Χορμοβίτου / Σπίτια του μεσοπολέμου στην Ιακωβίδου και την Ηλία Ζερβού / Ένα σπίτι, ένας κόσμος στην οδό Πολυτεχνείου / Σπίτια της Κυψέλης στη σκιά του Αγίου Γεωργίου / Το παλιό σχολείο με τον μεγάλο φίκο στην οδό Κύπρου / Ο αθηναϊκός μεσοπόλεμος στα στενά του Γκύζη / Οι αφανείς διπλοκατοικίες μιας άλλοτε ‘μοντέρνας’ Αθήνας / Στα ίχνη του Ράντου Αριόν, του ‘ποιητή’ της ελάσσονος Αθήνας / Η φωτισμένη είσοδος της οδού Πτολεμαίων / Η αύρα της οδού Σεμιτέλου] [Τιμή πώλησης: 17,70 ευρώ. Με έκπτωση: 15,90 ευρώ.]

Pontarontas_sthn_germanikh_rouletaΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Ποντάροντας στην γερμανική ρουλέτα. Καζίνο και πράκτορες στην κατοχική Θεσσαλονίκη (1941- 44), πρόλογος Στράτος Δορδανάς, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2020, σελ. 443 [Συντομογραφίες / Πρόλογος συγγραφέα / Εισαγωγή / Οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας {Το εναρκτήριο λάκτισμα – GFP: Μυστική Αστυνομία Στρατού – SD: Υπηρεσία Ασφαλείας (Προοίμιο – Η SD στην Αθήνα, Dienststelle 3000 – Η SD στη Θεσσαλονίκη, Dienststelle 2000 – Οι πράκτορες της SD ενώπιον της δικαιοσύνης) – Abwehr: Γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών (Προοίμιο – Η Abwehr στην Αθήνα – Η Abwehr στη Θεσσαλονίκη – Αλλαγές στην Abwehr. Οι FAK) – Περικλής Νικολαϊδης} / Η άνοδος και η δράση του Περικλή Νικολαΐδη {Μάιος-Ιούλιος 1941 (Τα έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Η λεηλασία των οργανώσεων ΕΟΝ, ΟΕΑ και της ΠΥΑΜ – Η δίωξη των κομμουνιστών) – Αύγουστος Δεκέμβριος 1941 (Αντικατασκοπία. Το κυνήγι των Βρετανών αιχμαλώτων – Η επιχείρηση στη Νιγρίτα Σερρών – Η κατασκοπευτική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος) – Ιανουάριος-Μάιος 1942 (Οι εκβιασμοί και οι απάτες) – Ιούνιος-Δεκέμβριος 1942 (Τα οχυρωματικά έργα – Το κατασκοπευτικό δίκτυο στις φυλακές – Η κατασκοπευτική δραστηριότητα στο Άγιο Όρος – Οι φυλακίσεις του Περικλή Νικολαΐδη – Τα καζίνο: Η έναρξη. Καζίνο ‘Ωραία Νάουσα’) – Ιανουάριος-Αύγουστος 1943 (Η άνθηση των καζίνο: Το καζίνο ‘Μόντε Κάρλο’. Το καζίνο ‘Αιγαίον’. Το καζίνο ‘Νέον Φάληρον’ – Αντικατασκοπία: Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Τα συμμαχικά κατασκοπευτικά δίκτυα και τα δίκτυα διαφυγής Βρετανών από το Άγιο Όρος – Οι εβραϊκές περιουσίες: Προοίμιο. Η κατεδάφιση των εβραϊκών συνοικισμών 151 και Χιρς. Τα έσοδα από τις εκποιήσεις υλικών) – Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1943 (Τα καζίνο εκ των έσω, 1943-1944: Η γενική διεύθυνση καζίνο Θεσσαλονίκης. Οι άνθρωποι των καζίνο και οι συνδαιτυμόνες, 1943-1944) – Ιανουάριος-Μάιος 1944 (Το λυκόφως των καζίνο: Οι ανταγωνιστές. Το καζίνο ‘Πανελλήνιο’. Το καζίνο ‘Φέμινα’. Η χαρτοπαικτική λέσχη-καζίνο Φλώρινας. Οι αντιδράσεις, η αλλαγή διοίκησης και οι φιλανθρωπίες. Η εξαφάνιση του Περικλή Νικολαΐδη)} / Ο ιστός της αράχνης {Πρωτεργάτες και συνεταίροι (Στεργιάδης Νικόλαος – Τσίμπας Κωνσταντίνος – Νικίας Ναούμ) – Τα πρωτοπαλίκαρα – Η ραχοκοκαλιά της οργάνωσης – Οι στρατιώτες – Τα άγνωστα μέλη με τα ψευδώνυμα – Οι απώλειες της ομάδας – Οι συνεργαζόμενοι της GFP} / Το τέλος και η φυγή / Επίλογος / Παράρτημα φωτογραφιών / Πηγές, βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,60 ευρώ.]

21_erwthseis_kai_apanthseis_gia_to_21ΒΕΡΕΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ: 21 ερωτήσεις και απαντήσεις για το 21, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2020, σελ. 226 [Χρονολόγιο / Εισαγωγή {Προοίμιο – Ιστορία και ιδεολογία – Εθνοσυνελεύσεις – Η τουρκική αντίληψη για το 1821 – Το διεθνές σύστημα – Οι αποτυχίες και καταστροφές – Το ασκέρι του σουλτάνου – Ο εμφύλιος κατά το 1824 – Διασπορά} / Πώς αντιλαμβάνονταν οι Έλληνες του 1821 το περιεχόμενο της Επανάστασής τους; / Ποιοι ήταν οι ένοπλοι του αγώνα; {Προοίμιο – Αλβανοί, Αρβανίτες – Γιατί κάποιοι οπλαρχηγοί επιδόθηκαν στα λεγόμενα ‘καπάκια’;} / Τι ήθελαν οι ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα; / Ποια τα προνεωτερικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας του 1821 και ποια της νεωτερικότητας; / Ποιες αλλαγές σημειώνονται στην ελληνική χερσόνησο κατά τις πρώτες εκατονταετίες της τουρκοκρατίας; {Ελληνικές αντιδράσεις στην οθωμανική κυριαρχία – Ο Κορκόδειλος Κλαδάς –Ναυμαχία της Ναυπάκτου – Άλλες επαναστατικές κινήσεις – Πτώση της Κύπρου – Κρήτη – Η αρχή στις οθωμανικές απώλειες: Ρωσία} / Ποια η σχέση των Ελλήνων του 1821 με την αρχαιότητα; / Πώς αλλάζουν οι σχέσεις Δύσης και Ανατολής μέσα στα τετρακόσια χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας; {Προοίμιο – Η νέα εποχή στις ευρωπαϊκές σχέσεις – Αναθεώρηση των σχέσεων ανάμεσα σε πρώην αντιπάλους} / Ποια η σημασία των απομνημονευματικών έργων για την κατανόηση του αγώνα; / Πώς εξηγείται η καταστολή της Επανάστασης στον Μοριά από τον Ιμπραήμ; / Ποιο το καθεστώς των Οθωμανών; {Προοίμιο – Η οργάνωση του κράτους – Επαρχιακή διοίκηση – Το καθεστώς της γης – Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας – Αγροτική παραγωγή – Κτηνοτροφία – Δημογραφικές αλλαγές – Κοινότητες, κοινοτάρχες – Αρματολίκια} / Ποια η γεωστρατηγική σημασία της Ελλάδας; / Ποιος ο ρόλος του διαφωτισμού στον αγώνα; {Οι απόστολοι του διαφωτισμού – Το γλωσσικό ζήτημα. Εκπαίδευση} / Ποια η επίδραση των ξενικών κομμάτων στην ελληνική υπόθεση; / Ποια η σημασία των Εθνοσυνελεύσεων για τον αγώνα; / Γιατί οι πρώτες στρατιωτικές επιτυχίες οδήγησαν τους Έλληνες σε διχόνοια; / Ποιες πολιτικές συνθήκες επικρατούσαν στην οθωμανική επικράτεια τις παραμονές της Επανάστασης; / Ποια η σημασία της Εκκλησίας; / Ποιος ο ρόλος των Φιλελλήνων στον αγώνα; / Πώς πραγματοποιήθηκαν τα δύο δάνεια (1824-1825) της ανεξαρτησίας; / Ποιες οι διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας (1821-1830); / Ποιες λεπτομέρειες μας διαφεύγουν; {Ιατρικές υπηρεσίες – Επισιτισμός – Αφέντες και υποτελείς – Η τελευταία μάχη στην Πέτρα – Επιδημίες – Οι Βούλγαροι αγωνιστές του 1821 – Η ευθύνη της ηγεσίας του στρατοπέδου της Δερβέκιστας για τα θύματα της εξόδου των πολιορκημένων στο Μεσολόγγι – Η απώλεια του Καραϊσκάκη (1826)} / Επίλογος / Επίμετρο] [Τιμή πώλησης: 14,40 ευρώ. Με έκπτωση: 12,95 ευρώ.]

ΒΕΡΕΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ Μ. – ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – ΙΑΚΩΒΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: 1821: Η δημιουργία ενός έθνους-κράτους, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2018, σελ. 431 [Χρονολόγιο σημαντικών γεγονότων του αγώνα / Εισαγωγή / Προλεγόμενα {Προοίμιο – Οι Έλληνες πριν από την παλιγγενεσία – Το νομικό καθεστώς των ραγιάδων – Πολιτικές συνθήκες στην οθωμανική επικράτεια – Οθωμανική κοινωνία. Συγκρούσεις και συμμαχίες – Μεγάλες Δυνάμεις – Παραμονές του αγώνα – Οι Ρώσοι και οι Γάλλοι – Οι σύνοικοι λαοί – Οι εξεγερμένοι} / Το Ελληνικό Ζήτημα / Πολιτικές επιλογές και στρατιωτικές επιχειρήσεις 1821-1827 – {Ιδεολογικές αρχές της Επανάστασης – Η Υπέρτατη, Αόρατη Αρχή και ο στόχος της – ‘Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες’ – Η Επανάσταση στη νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος – Στερεά Ελλάδα) – Ο αγώνας στη θάλασσα – Η Επανάσταση στις άλλες εστίες του υπόδουλου ελληνισμού – Σε αναζήτηση πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας – Στρατιωτικές επιτυχίες 1821-1824 (Η πολιορκία και η άλωση της Τριπολιτσάς – Η μάχη στα Δερβενάκια ‘ενέσταξεν εις τας ψυχάς των αφοβίαν’) – Οι θρίαμβοι των πυρπολικών (Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο 1822 – Η ναυμαχία του Γέροντα) – Οι ήττες 1821-1824 (Προοίμιο – Η μάχη στο Πέτα – Η σφαγή της Χίου – Η καταστροφή των Ψαρών) – Εμφύλιοι Πόλεμοι 1823-1825 (Τα σπέρματα της ρήξης – Ο πρώτος εμφύλιος πόλεμος – Ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος) – Ο Ιμπραήμ και ο Κιουταχής: Η Επανάσταση σε ύφεση 1825-1827 (Προοίμιο – Η μάχη στο Μανιάκι – Οι πολιορκίες του Μεσολογγίου – Πτώση Μεσολογγίου – Η μάχη της Αθήνας και η πολιορκία της Ακρόπολης) – Ένας στρατός για την Ελλάδα (Σχηματισμός – Εκπαίδευση – Οπλισμός – Επισιτισμός – Αφέντες και υποτελείς – Ιατρική υπηρεσία – Πρόσφυγες)} / Το εθνικό όραμα {Το μέλλον και το παρελθόν των Ελλήνων – Το ‘παλαιό καθεστώς των Ελλήνων’ (Προοίμιο – Οι καπεταναίοι – Οι πρόκριτοι – Ο κλήρος – Οι Φαναριώτες) – Οι Έλληνες στο καθεστώς του Αλή πασά} / Η συγκρότηση επίσημης εξουσίας {‘Γιβέρνο’ (Προοίμιο – Εις κοίρανος έστω) – ‘Φρόνιμος και τακτική ελευθερία’ – ‘Παραστατική διοίκησις’} / Ο πρώτος κυβερνήτης / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 18,80 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

O_dekapentaeths_ploiarxosΒΕΡΝ, ΙΟΥΛΙΟΣ [JULES VERNE]: Ο δεκαπενταετής πλοίαρχος, μτφ. Αλέξανδρος Σκαλίδης, έκτη έκδοση, <Εκδότης ‘Ι. Σιδέρης’>,εν Αθήναις 1947, σελ. 404 [‘‘Σε ποία σανίδα σωτηρίας δεν προσκολλάται ο δυστυχής; Ποία ακτίνα ελπίδας, όσο και αν είναι αμυδρά, δεν ζητούν τα μάτια του καταδίκου; Το ίδιο συνέβηκε στην κυρία Βέλδων, και εύκολο είναι να εννοήσωμε τι αισθάνθηκε όταν έμαθε απ’ αυτό το στόμα του Αλβίζ, ότι ο δόκτωρ Λίβιγγστων πέθανε σε κάποιο μικρό χωρίο της Βαγκουέολο. Της φάνηκε ότι ήταν περισσότερο από άλλοτε απομονωμένη, ότι κάποιος δεσμός, που την συνέδεε με τον περιηγητή, και μ’ αυτόν με τον πολιτισμένο κόσμο, κόπηκε. Η σανίδα της σωτηρίας έφευγε από το χέρι της, η ακτίδα της ελπίδας έσβηνε εμπρός στα μάτια της…’’] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

Sklhres_istoriesΒΙΛΛΙΕ ΝΤΕ Λ’ ΙΛ ΑΝΤΑΜ [VILLIERS DE L’ ISLE-ADAM]: Σκληρές ιστορίες, πρόλογος-μτφ.-σημειώσεις Γιώργος Κ. Καραβασίλης, ανυπόγραφη εργοβιογραφία, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] 1982(;), σελ. 93 [Βέρα / Η βασίλισσα Ιζαμπώ / Λουλούδια του ζόφου / Η ακατανόητη / Αντωνία / Συλβαμπέλ / Βιργινία και Παύλος / Η αδελφή Ναταλία / Ο δούκας του Πόρτλαντ] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΒΟΛΛΕΜΠΕΝ, ΠΕΤΕΡ [PETER WOHLLEBEN]: Η μυστική ζωή των δέντρων. Τι αισθάνονται, πώς επικοινωνούν: Η ανακάλυψη ενός κρυμμένου κόσμου, μτφ. Γιώτα Λαγουδάκου, πέμπτη έκδοση, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 291 [Πρόλογος / Φιλίες / Η γλώσσα των δέντρων / Υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας / Αγάπη / Λαχείο / Κανένας λόγος γα βιασύνες / Ο κώδικας καλής συμπεριφοράς των δέντρων / Το σχολείο των δέντρων / Με παρέα είναι καλύτερα / Αινιγματική μεταφορά νερού / Τα δέντρα δεν κρύβουν τα χρόνια τους / Η βελανιδιά, μαλθακός τύπος; / Σπεσιαλίστες / Δέντρο ή όχι; / Στο βασίλειο του σκότους / Ηλεκτρική σκούπα CO2 / Το ξύλινο κλιματιστικό / Αντλία νερού ονόματι δάσος / Δικό μου ή δικό σου; / Κοινωνική κατοικία / Μητρικά σκάφη βιοποικιλότητας / Χειμερία νάρκη / Αίσθηση του χρόνου / Θέμα χαρακτήρα / Το άρρωστο δέντρο / Γενηθήτω φως / Παιδιά του δρόμου / Υπερπροσπάθεια / Εμπρός για τον βορρά! / Εξαιρετική αντοχή / Θυελλώδεις εποχές / Νεόφερτοι / Υγιεινός αέρας του δάσους; / Γιατί το δάσος είναι πράσινο; / Λύνοντας τα δεσμά / Βιορομπότ; / Ευχαριστίες] [Τιμή πώλησης: 12,20 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.]

Taftish_korhs_kai_pethamenhs_mhterasΒΟΝΑΠΑΡΤΗ, ΜΑΡΙΑ: Ταύτιση κόρης και πεθαμένης μητέρας. Ψυχαναλυτικό δοκίμιο, εισαγωγικό σημείωμα Ανδρέας Εμπειρίκος, μτφ.-σημειώσεις Λίζα Πετρίδη, <Άγρα>, Αθήνα 1984, σελ. 87 [Η ψευδαίσθηση του πελαργού / Η φοβία του Άνουβι / Η φαντασίωση της φυματιώσεως / Συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

2012_O_diplos_eklogikos_seismosΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (επιμέλεια): 2012: Ο διπλός εκλογικός σεισμός, <Θεμέλιο>, [Αθήνα] 2014, σελ. 219 [Γιάννης Βούλγαρης – Ηλίας Νικολακόπουλος: «Εισαγωγή: Ο εκλογικός σεισμός του 2012 {Προοίμιο – Σταθερότητα και λανθάνοντα ρήγματα στο προηγούμενο κομματικό σύστημα – Το σοκ της κρίσης και οι εκλογές στην ευρωπαϊκή περιφέρεια (Προοίμιο – Αρνητικός εξευρωπαϊσμός και ελληνική ιδιαιτερότητα) – Η αποδόμηση του μεταπολιτευτικού κομματικού συστήματος (Προοίμιο – Οι τρεις φάσεις της ελληνικής κρίσης μέχρι τον εκλογικό σεισμό) – Ο εκλογικός σεισμός του 2012 – Πόσο νέο το νέο κομματικό σύστημα;} / Ευτυχία Τεπέρογλου – Μάνος Τσατσάνης: «Η επίσπευση ενός αργού θανάτου. Κομματικές ταυτίσεις και το τέλος του δικομματισμού» {Προοίμιο – Η πτώση της κομματικής ταύτισης και η μελέτη της αποευθυγράμμισης (Προοίμιο – Παράγοντες αποδυνάμωσης κομματικών ταυτίσεων και αποευθυγράμμισης) – Δείκτες εμπιστοσύνης προς πολιτικούς θεσμούς: Η απονομιμοποίηση ως προάγγελος αποευθυγράμμισης στην Ελλάδα; – Η κομματική ταύτιση στη Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία (Προοίμιο – Ηλικία, κομματική ταύτιση και αποπολιτικοποίηση) – Ιχνηλατώντας την αποευθυγράμμιση (Προοίμιο – Αξιακοί και ιδεολογικοί παράγοντες συσχέτισης με τον δικομματισμό) – Οι εκλογές του 2012 και η κορύφωση της αποευθυγράμμισης – Συμπεράσματα} / Πάνος Σταθόπουλος: «Η απορύθμιση του κομματικού συστήματος» {Προοίμιο – Γενική εικόνα των εκλογικών αποτελεσμάτων – Γεωγραφική διασπορά – Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία – Βαθμός ‘ταύτισης’ με το κόμμα που ψήφισαν – Τοποθέτηση στην κλίμακα Αριστερά και Δεξιά} / Παναγιώτης Κουστένης: «Αποδόμηση και αναδόμηση των εκλογικών ταυτίσεων. Η κοινωνιολογική ανίχνευση του Λεκανοπεδίου» {Εκλογές 6ης Μαΐου 2012: Το πάθημα του Πολύφημου – Τα κοινωνιολογικά χάσματα και η σημασία του Λεκανοπεδίου – Η διπλή τριχοτόμηση (Η κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ – Η πληθυντική Αριστερά) – Η νέα ‘γαλάζια πολυκατοικία’ – Εκλογές 17ης Ιουνίου 2012: Η διπολική ανασυγκρότηση – Παραρτήματα} / Κατερίνα Λαμπρινού – Γιάννης Μπαλαμπανίδης: «Ο ασταθής μετασχηματισμός της ελληνικής Κεντροαριστεράς» {Προοίμιο – Υποθέσεις εργασίας για τον μετασχηματισμό της Κεντροαριστεράς – Η αφήγηση της κρίσης – Δυναμική ηγεσία – Κοινωνική κινητοποίηση – Αναλογίες και τελικά ερωτήματα} / Κώστας Ελευθερίου: «Ρωγμές στον ‘μονόλιθο’; Το ΚΚΕ στις εκλογές του 2012» {Εισαγωγή – Προεκλογικά προτάγματα, εγκλήσεις, προγραμματικές προτάσεις (Προοίμιο – Ο προεκλογικός λόγος: Μια απόπειρα σχηματοποίησης – Η ‘εργατική έγκληση’ και ο ρόλος του ΠΑΜΕ) – Η εκλογική επιρροή του κόμματος: Από τη στασιμότητα στη συρρίκνωση – Μετεκλογικές εκτιμήσεις: αμηχανία και εσωστρέφεια – Τα όρια της στρατηγικής του ΚΚΕ στην περίοδο της κρίσης – Καταληκτικά σχόλια} / Βασιλική Γεωργιάδου: «Η εκλογική άνοδος της Χρυσής Αυγής. Ψήφος-ρεβάνς των επισφαλών και νέες πολιτικές ευκαιρίες» {Απρόσμενη ή προβλέψιμη εξέλιξη η εκλογική άνοδος της Χρυσής Αυγής; Διαμόρφωση πολιτικών ευκαιριών για την εξτρεμιστική Δεξιά – Συνθήκες πολιτικής ευκαιρίας της ελληνικής άκρας Δεξιάς από το 1974 μέχρι σήμερα – Από τον ΛΑΟΣ στη Χρυσή Αυγή: Ο αρχηγός, τα μέλη, η οργάνωση και τα πιστεύω της – Σύνθεση των εκλογέων της Χρυσής Αυγής και τα κίνητρα της επιλογής τους στις ‘εκλογές-σεισμός’ της 6ης Μάιου 2012 (Προοίμιο – Κυνικοί αντιμνημονιακοί εκλογείς – Πολυσυλλεκτική ροή εκλογέων προς Χρυσή Αυγή και δεξιόστροφη σταθεροποίηση – ‘Ταυτισμένοι’, ‘ουδέτεροι’ και ‘απόμακροι’ εκλογείς της Χρυσής Αυγής – Άνδρες, νέοι, ευμετάβολοι, επισφαλείς: Η κοινωνική δημογραφία των εκλογέων της Χρυσής Αυγής) – Καταληκτικές σκέψεις αντί επιλόγου}] [Τιμή πώλησης: 14,84 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

To_oneiro_1ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το όνειρο. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση των ονείρων επάνω σε αγνοημένα ίχνη της σκέψης του Φρόυντ, <Έρασμος>, Αθήνα 1989, σελ. 64 [Πρόλογος / Ο δρόμος από τα όνειρα προς τα όνειρα / Παράδειγμα: Το όνειρο του Λυκάνθρωπου και η ερμηνεία του Φρόυντ {Προοίμιο – Το όνειρο του Λυκάνθρωπου – Η ερμηνεία του Φρόυντ} / Ερμηνεύονται τα όνειρα; Ζίγκμουντ Φρόυντ / Τα όνειρα δεν έχουν ‘γιατί’ / Χρειάζονται τα όνειρα; / Όνειρα και αυτοσυντήρηση / Τα όνειρα και το όνειρο / Το ξέχασμα των ονείρων είναι η μνήμη τους / Τα όνειρα ανοίγονται στο όνειρο / Το όνειρο / Το μυστήριο / Ο ξύπνος είναι η ερμηνεία των ονείρων / Πέντε θέσεις για τον ύπνο / Παράδειγμα: Το όνειρο του Χάιντεγκερ και η ερμηνεία του Μένταρντ Μπος / Μένταρντ Μπος / Το όνειρο μιας πεταλούδας / Επάνω στη μεταβολή των πραγμάτων / Ένα τίποτα / Ο βασικός κανόνας της ψυχανάλυσης και τα όνειρα / Παράδειγμα: Ένα όνειρο για τον πατέρα / Επίμετρο: Από μία συζήτηση του Χάιντεγκερ με τον Μπος επάνω στα όνειρα] [Τιμή πώλησης: 9,50 ευρώ. Με έκπτωση: 7,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το όνειρο. Μια ψυχαναλυτική προσέγγιση των ονείρων επάνω σε αγνοημένα ίχνη της σκέψης του Φρόυντ, δεύτερη έκδοση, <Έρασμος>, Αθήνα 2009, σελ. 110 [Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση / Πρόλογος / Ο δρόμος από τα όνειρα προς τα όνειρα / Παράδειγμα: Το όνειρο του Λυκάνθρωπου και η ερμηνεία του Φρόυντ {Προοίμιο – Το όνειρο του Λυκάνθρωπου – Η ερμηνεία του Φρόυντ} / Ερμηνεύονται τα όνειρα; Ζίγκμουντ Φρόυντ / Τα όνειρα δεν έχουν ‘γιατί’ / Χρειάζονται τα όνειρα; / Όνειρα και αυτοσυντήρηση / Τα όνειρα και το όνειρο / Το ξέχασμα των ονείρων είναι η μνήμη τους / Τα όνειρα ανοίγονται στο όνειρο / Το όνειρο / Το μυστήριο / Ο ξύπνος είναι η ερμηνεία των ονείρων / Πέντε θέσεις για τον ύπνο / Παράδειγμα: Το όνειρο του Χάιντεγκερ και η ερμηνεία του Μένταρντ Μπος / Μένταρντ Μπος / Το όνειρο μιας πεταλούδας / Επάνω στη μεταβολή των πραγμάτων / Ένα τίποτα / Ο βασικός κανόνας της ψυχανάλυσης και τα όνειρα / Παράδειγμα: Ένα όνειρο για τον πατέρα / Επίμετρο: Από μια συζήτηση του Χάιντεγκερ με τον Μπος επάνω στα όνειρα / Παραρτήματα {Απόηχοι από το ‘Όνειρο πεταλούδας’ – Δήμος ονείρων}] [Τιμή πώλησης: 10,60 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ: Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα, επίμετρο Σώτη Τριανταφύλλου, <Εκδόσεις Παπαδόπουλος>, Αθήνα 2020, σελ. 358 [Εισαγωγή / Ένας κόσμος σε μετάβαση {Η Νέα Παγκόσμια Αταξία(Προοίμιο – Ακούσιες συνέπειες – Η Νέα Παγκόσμια Αταξία – Το ντόμινο της διεθνούς πολιτικής – Έλλειμμα νομιμοποίησης – Πειθώ και επιβίωση – Το διαρκές καρναβάλι – Πέντε σενάρια πολιτικής φαντασίας – Το κόστος της δυσπιστίας – Δύο κόσμοι και δύο σενάρια για το μέλλον) – Ο νέος Ψυχρός Πόλεμο ς(Κρίση ταυτότητας – Η Ρωσία επιτίθεται στη Δύση –Ύποπτοι θάνατοι – Ίσες αποστάσεις – Το τέλος της αρχής – Το αίνιγμα της Κίνας) – Ελλάδα(Λοιδορία, διπλωματία και εθνικό συμφέρον – Η αυτολύπηση ως ιδεολογία – Το λεξιλόγιο της βούλησης – Η υποδομή της σύγχρονης δημοκρατίας – Τέλος εποχής – Εκσυγχρονισμός και φιλελευθερισμός – Δημοκρατική κληρονομιά – Τρεις χάρτες και ένας φάκελος – Η Ελλάδα και ο νέος Ψυχρός Πόλεμος – Η Ελλάδα μετά το 2021) – Ταυτότητες και σύμβολα (Ένα βολικό πλαίσιο – Μία επικίνδυνη λέξη – Η κανονικοποίηση του τρόμου – Η επιστήμη στον βωμό των συμβολισμών – Ηθικός πανικός – Η λάθος απάντηση – Ο νόμος του θύματος – Γέφυρα του Λονδίνου)} / Ταξίδια στον χωροχρόνο {Εισαγωγή: Βιωμένος χωροχρόνος / Οδοιπορικά (Η καρδιά της Ευρώπης – Δέκα μέρες στην Αβάνα – Το γουέστερν του 21ου αιώνα – Αποστολή στην Ινδία – Η δολοφονία Πάλμε: 30 χρόνια μετά – Αποστολή στην Αργεντινή) – Επί προσωπικού(Ορίζοντας γεγονότων – Η συνάντηση – Η συμβουλή – Η ψυχή των πραγμάτων – Η επιστροφή – Πυρετός το σαββατόβραδο – Αμφίδρομος καθρέφτης – Η δεύτερη ευκαιρία)} / Ευχαριστίες / Πρώτες δημοσιεύσεις] [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,30 ευρώ.]

Eimai_o_adelfos_ths_XXΓΙΑΙΓΚΥ, ΦΛΑΙΡ [FLEUR JAEGY]: Είμαι ο αδελφός της ΧΧ, μτφ. Σταύρος Παπασταύρου, εικόνα εξωφύλλου Oliver Munday, <Άγρα>, Αθήνα 2020, σελ. 145 [Το Είμαι ο αδελφός της ΧΧ της Φλαιρ Γιαίγκυ συγκεντρώνει εικοσιμία ιστορίες, διηγήματα, προσωπογραφίες και βιογραφικές συνθέσεις. Στις σελίδες του συναντάμε τον Όλιβερ Σακς, που ζεσταίνεται πάντα και κρατά τα παράθυρα διάπλατα ανοιχτά· τον Ιωσήφ Μπρόντσκυ στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, που βλέπει κάθε τόπο ως Negde, ως ‘Πουθενά’, στα ρωσικά· έναν νεκρό αδελφό που εξηγεί στην αδελφή του ότι σφάλλει σχετικά με τους λόγους της αυτοκτονίας του· μια γάτα που αφαιρείται τη στιγμή ακριβώς που ετοιμάζεται να πιάσει τη λεία της· την Άντζελα ντα Φολίνιο να κατεβαίνει από τον καμβά που την απεικονίζει. Εικοσιένα θραύσματα στα οποία η σιωπή, το κρύο και ο θάνατος, αλλά και τα ζώα, επιστρέφουν τακτικά για να σχηματίσουν έναν κόσμο που ξεφεύγει από τις συμπτώσεις του χρόνου και του τόπου. Συλλογή ιδιόμορφων, εκλεπτυσμένων και φιλόδοξων κειμένων, το Είμαι ο αδελφός της XX μας βυθίζει στη μοναδική φαντασία της συγγραφέως και επιβεβαιώνει ότι η Φλαιρ Γιαίγκυ είναι μια σημαντική φωνή της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας. Η κοφτή, τηλεγραφική γραφή της δημιουργεί ένα εντυπωσιακό παράδοξο: παρότι απουσιάζει εντελώς κάποιο αφετηριακό σημείο, η μυθοπλασία της προκαλεί βαθιά συγκίνηση. Όπως σχολίασε η April Bernard στο Newsday, ‘αποτελεί αίνιγμα το πώς γίνεται να είναι ένα έργο τόσο ψυχρό και τόσο παθιασμένο ταυτόχρονα· κι όμως, η παγωμένη-καυτή ποιότητά του είναι μόνο ένα από τα χαρακτηριστικά του’. Εδώ, στις ιστορίες της πρόσφατης συλλογής της, πρωταγωνιστούν διάσημοι συγγραφείς (Ίταλο Καλβίνο, Ίνγκεμποργκ Μπάχμαν, Ιωσήφ Μπρόντσκυ , Όλιβερ Σακς), βαρόνες, οραματιστές του 13ου αιώνα, αλλά και βασανισμένα αδέλφια που μεγάλωσαν σε ελβετικά οικοτροφεία για τις ελίτ. Η Γιαίγκυ με κάποιον τρόπο καταφέρνει να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στο μυαλό μας. Οι γοτθικοί κόσμοι της σφύζουν από βουβή βία – και γι’ αυτό είναι ανεξίτηλοι.] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

To_keno_sthn_trexousa_politikhΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Το κενό στην τρέχουσα πολιτική. Κριτικές παρεμβάσεις στη νεοελληνική αλλοτρίωση, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1989, σελ. 237 [Φανταστικό πολιτικό σενάριο / Οι εκλογές και η συλλογική μας νοημοσύνη / Ραχοκοκαλιά ή φιλοσοφία της παιδείας / Ακατανόητες λέξεις: Ρύπος / Ακατανόητες λέξεις: Ολυμπιακό πνεύμα / Ακατανόητες λέξεις: Τιμή / Ακατανόητες λέξεις: Γιορτή / Σκάνδαλα. (Συνέντευξη στην Ελευθεροτυπία) / Η βία των ιδεολογιών / Η επανάσταση της ‘βάσης’ / Εκκλησία και Αριστερά / Η αντίσταση στην ‘πληροφορία’ / Βυζάντιο και πολιτική / Ορθοδοξία και νεοελληνική ταυτότητα / Οι ‘αναποφάσιστοι’ / Ο Υπουργός Παιδείας / Ορθοδοξία ‘new wave’ / Το κενό στην οικονομία / ‘Περεστρόικα’ και ‘σορτς’ / Η πολιτική ως θέαμα / Ο λαός και ο καίσαρας / Ο ρομαντισμός των αδεσμεύτων / Η λογική της αποτυχίας / Αριστερά κατεστημένη και νέα / Η δυσείμων μικρόνοια / Η ζωτική αντιπρόταση / Finis Graeciae / Η διαχείριση της κρίσης / Το πολιτικό αδιέξοδο / Ανυπόληπτη εξουσία / Απόγνωση και γιορτή / Θρηνητική εικασία / Βίος α-νόητος / Παραμύθι με όνομα / Ο φετιχισμός των λέξεων / Η πολιτική ως εμπόρευμα / Ανένταχτη διανόηση] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Anthologhma_texnhmatwnΓΙΑΝΝΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Ανθολόγημα τεχνημάτων, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1991, σελ. 243 [Λόγος δοκιμιακός {Η γλώσσα – Η revanche της Ευρώπης – Η πολιτική ως εμπόρευμα – Παράδοση – Το κύρος – ‘Θρησκεία’ – Το σχήμα – ‘Σημαντικός λόγος’ – Η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας} / Λόγος χρονογραφικός {Μάνα – Βίος α-νόητος – Εκλογές – Η χώρα των ζώντων – Ανίσχυρος λόγος – Αμαρτιών πλήθη – Το ‘σημείον’ Ιωνά – Μνήμη Τ. Σ. Έλιοτ} / Λόγος περιγραφικός {Έρημος – Ο δάσκαλος – Τάνια και Όλγκα – Πρώτο ταξίδι – Οδυσσέας – Θητεία} / Λόγος αφηγηματικός {Αίγινα – Κάθοδος – Μόσχα – Νήφωνας ο κελλιώτης – Ο εξόριστος} / Λόγος κριτικός {Παρεμβατικός λόγος – Η ‘Μεγάλη Ιδέα’ της παιδείας – Λέξεις – Το άλυτο γλωσσικό πρόβλημα – Υποβάθμιση – Ανορθολογισμός – Ο ‘τρελός άνθρωπος’ – Δημοκρατία – Finis Graeciae} / Λόγος αποδεικτικός {Α-λήθεια – Αριστοτελικός αποφατισμός – Ο ‘θάνατος του Θεού’ – Ο αριστοτελικός χρόνος – Λογικός θετικισμός – Σχέση και νόημα – Πνεύμα και ψυχή}] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

ΓΙΕΒΤΙΜΟΦ, ΓΙΕΒΤΙΜ [ЕВТИМ ЕВТИМОВ]: Τραγούδια της γης μου, ανυπόγραφο βιο-βιβλιογραφικό σημείωμα, εισαγωγή-μτφ. Ρίτα Μπούμη Παπά, <Ιωλκός>, Αθήνα 1981, σελ. 60 [Σαν μεγαλώσουν τα ποτάμια / Πιρίν / Κύκλος αετών / Αστρικά άλογα / Ο γερο-πλάτανος / Σαν άπλωνε τις αρμαθιές / Ελεγεία για τον πατέρα / Το αγόρι / Οι γρύλοι του κάμπου / Η γυναίκα με το κόσκινο / Βραδινή ζωγραφιά / Ο απόηχος του ξυλοκόπου / Μελαγχολική ανάμνηση / Το άρμεγμα / Το βιος του ποιητή / Και πάλι όλα είναι αιώνια / Κερασιές / Μπαλάντα για το βοσκό / Βουλγάρικος σοφράς / Νυγμοί / Στερνή παραγγελιά / Ρέκβιεμ για το Μπούχενβαλντ {Καταραμένος αγρός – Άγνωστος αριθμός – Συρματοπλέγματα}] [Σειρά: Βαλκανική βιβλιοθήκη, αρ. 4] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

AlexhsΓΙΟΥΡΣΕΝΑΡ, ΜΑΡΓΚΕΡΙΤ [MARGUERITE YURCENAR]: Αλέξης, μτφ. Ιωάννα Δ. Χατζηνικολή, <Εκδόσεις Χατζηνικολή>, [Αθήνα] 1980, σελ. 95 [‘‘Και κείνη τη στιγμή ήταν που είδα τα χέρια μου. Τα χέρια μου αναπαύονταν πάνω στα πλήκτρα, δυο χέρια γυμνά, χωρίς δαχτυλίδι, χωρίς αρραβώνα – και ήταν σαν να είχα μπροστά στα μάτια μου την ψυχή μου δυο φορές ζωντανή. Τα χέρια μου (μπορώ να μιλώ γι’ αυτά αφού είναι οι μόνοι μου φίλοι) μου φανήκαν διαμιάς εξωφρενικά ευαίσθητα. Ακόμη κι ακίνητα έμοιαζαν να αγγίζουνε τη σιωπή σαν για να την επικαλεστούν να σηκωθεί σ’ αρμονία. Αναπαύονταν, λίγο τρεμάμενα ακόμη από το ρυθμό, και μέσα τους υπήρχαν όλες οι κινήσεις του μέλλοντος όπως όλοι οι δυνατοί ήχοι κοιμούνταν μέσα σ’ αυτό το κλαβιέ…’’] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΓΙΟΥΤΚΕΒΙΤΣ, ΣΕΡΓΚΕΪ [Σεργκέι Γιουτκέβιτς]: Μοντέλα πολιτικού κινηματογράφου, μτφ. Λίντα Πρόκου, επιμέλεια Βασίλης Ραφαηλίδης, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1983, σελ. 281 [Ο συγγραφέας απευθύνεται στους Έλληνες αναγνώστες αυτού του βιβλίου / Από το συγγραφέα / Μοντέλα πολιτικού κινηματογράφου {Η δεύτερη αποκάλυψη του Ιβάν Μπαμπίτσεφ – Η μαύρη οθόνη του αντισοβιετισμού – Ο Μίστερ Φρήντομ χάνει το παιχνίδι ή το Μυστήριο-Μπούφφο στα αμερικάνικα – Οι καταστροφείς των μύθων – Πείραμα πάνω στη μπουρζουαζία –Ανορθόδοξος φασισμός – Από το ‘Ζ’ ως το‘Α’ (Παρέκβαση πρώτη: Η σχέση της ταινίας του Αγγελόπουλου με την αρχαία κληρονομιά του Ευριπίδη. Δεύτερη παρέκβαση: Ο λόγος στον ιστορικό. Τρίτη παρέκβαση: Και πάλι ο λόγος στον ιστορικό. Τέταρτη παρέκβαση: Οι μάσκες. Παρέκβαση πέμπτη: Το τανγκό και το ‘κενό διάστημα’. Παρέκβαση έκτη: Μερικές βασικές ιδιομορφίες της στυλιστικής του Αγγελόπουλου. Παρέκβαση έβδομη: Τελευταία)} / Ο κινηματογράφος του Μαγιακόφσκι {Δυναμικός κλασικισμός – Με τη γλώσσα των ματιών – Ο κόσμος στο χαρτί – Τι είναι το κολλάζ – Οι ψευδαισθήσεις της ‘τανταμορέσκα’ και οι υπαινιγμοί του ‘κόμικς’}] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΚΙΝΣΜΠΕΡΓΚ, ΑΛΛΕΝ [ALLEN GINSBERG]: Ουρλιαχτό, Κάντις και άλλα ποιήματα, σημείωμα στην πρώτη έκδοση-σημείωμα στην δεύτερη έκδοση-σημείωμα στην τρίτη έκδοση-μτφ. Άρης Μπερλής, προλογικό σημείωμα στο ‘Ουρλιαχτό’ Ουΐλλιαμ Κάρλος Ουΐλλιαμς, δίγλωσση έκδοση, <Άγρα>, Αθήνα 2008, σελ. 264 [Ουρλιαχτό / Υποσημείωση στο Ουρλιαχτό / Ένα σουπερμάρκετ στην Καλιφόρνια / Το δίδαγμα του ηλιοτρόπιου / Αμερική / Κάντις για τη Ναομί Γκίνσμπεργκ, 1894-1956 / Ποίημα Ρουκέτα / Ευρώπη! Ευρώπη! / Στη θεία Ρόζα / Στον τάφο του Απολλιναίρ / Το λιοντάρι στ’ αλήθεια / Άγνοος / Θάνατος στ’ αυτί του Βαν Γκογκ! / Μεσκαλίνη / Μαγικός Ψαλμός / Επίμετρο {Σημειώσεις που γράφτηκαν στην τελική ηχογράφηση του Ουρλιαχτού (1959) – Από τη συνέντευξη για την Paris Review (1965)}] [Τιμή πώλησης: 17,47 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.]

ΓΚΟΡΚΙ, ΜΑΞΙΜ [МАКСИМ ГОРЪКИЙ]: Η εξομολόγηση, μτφ. Σ. Ι. Ζίζηλας, <Ηριδανός>, Αθήνα χ.χ., σελ. 207 [Τιμή πώλησης: 14,84 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

O_orthodoxos_dromosΓΟΥΑΙΑΡ, ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ Τ. [KALLISTOS T. WARE]: Ο ορθόδοξος δρόμος, σημείωμα-μτφ. Χρήστος Μακρόπουλος, <Εν Πλω>, Αθήνα 2018, σελ. 316 [Πρόλογος: Οδοδείκτες / Ο Θεός ως μυστήριο {Η ετερότητα και συνάμα εγγύτητα του αιώνιου Θεού. Τι ή ποιος είναι ο Θεός; – Ο Θεός ως μυστήριο – Πίστη στον Θεό ως πρόσωπο – Τρεις ‘νύξεις’ – Ουσία και ενέργειες} / Ο Θεός ως Τριάδα {Ο Θεός ως αμοιβαιότητα αγάπης – Τρία πρόσωπα σε μία ουσία – Χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου – Τα δύο χέρια του Θεού – Προσευχόμενοι στην Αγία Τριάδα – Ζώντας την Τριάδα} / Ο Θεός ως δημιουργός {Στρέψε το βλέμμα στον ουρανό – Η γέφυρα από διαμάντι – Ο άνθρωπος ως σώμα, ψυχή και πνεύμα – Μικρόκοσμος και μεσίτης – Εικόνα και ομοίωση – Ιερέας και βασιλιάς – Η εντός ημών βασιλεία – Κακό, πόνος και η πτώση του ανθρώπου – Συνέπειες της πτώσης – Κανείς δεν πέφτει μόνος – Ένας Θεός που υποφέρει;} / Ο Θεός ως άνθρωπος {Ο σύντροφός μας στον δρόμο – Κύριε Ιησού, ελέησον – Διττός κι ωστόσο ένας – Η σωτηρία ως μετοχή – Γιατί γέννηση εκ παρθένου; – Υπήκοος μέχρι θανάτου – Ο θάνατος ως νίκη – Χριστός ανέστη} / Ο Θεός ως Πνεύμα {Σφιγμένη γροθιά ή ολάνοιχτα χέρια; – Ο άνεμος και η φωτιά – Το Πνεύμα και ο Υιός (Προοίμιο – Ενανθρώπηση – Βάπτιση – Μεταμόρφωση – Πεντηκοστή – Χριστιανική ζωή) – Η δωρεά της Πεντηκοστής – Πνευματικοί πατέρες και διά Χριστόν σαλοί – Γίνε αυτό που είσαι} / Ο Θεός ως προσευχή {Τα τρία στάδια της οδού – Τρεις προϋποθέσεις – Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται – Αλλαγή νοός – Από την κτίση στον κτίστη – Από τα λόγια στη σιωπή – Ένωση με τον Θεό – Σκοτάδι και φως} / Επίλογος: Ο Θεός ως αιωνιότητα {Το τέλος εγγίζει – Η μέλλουσα άνοιξη – Ταξίδι στο άπειρο} / Συγγραφείς {Ορθόδοξοι – Μη ορθόδοξοι}] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΓΟΥΝΕΛΑΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ: Ταρκόφσκι. Ένας νοσταλγός του παραδείσου, <Διάττων>, Αθήνα 1989, σελ. 71 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

Ta_paidia_tou_XaintegkerΓΟΥΟΛΙΝ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ [RICHARD WOLIN]: Τα παιδιά του Χάιντεγκερ: Χάννα Άρεντ, Καρλ Λαίβιτ, Χανς Γιόνας και Χέρμπερτ Μαρκούζε, μτφ.-σημειώσεις Μάνος Βασιλάκης, θεώρηση μετάφρασης-σημειώσεις-επιστημονική επιμέλεια-επίμετρο Περικλής Βαλλιάνος, <Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης>, Ηράκλειο 2019, σελ. lxxviii+399 [Προλεγόμενα στη 2η έκδοση {Προοίμιο – ‘Επανάσταση από τα Δεξιά’ – Η ‘πολιτική του Είναι’ – Χάιντεγκερ και Ροζεντσβάιγκ – Χάιντεγκερ και Λέο Στράους – Χάιντεγκερ και Εμμανουέλ Λεβινάς – Συμπέρασμα: Διαβάζοντας Χάιντεγκερ μετά τα Μαύρα σημειωματάρια} / Προλεγόμενα / Πρόλογος: ‘Todesfuge’ και ‘Todtnauberg’ / Εισαγωγή: Φιλοσοφία και οικογενειακό μυθιστόρημα {Διλήμματα της μαθητείας – Η ‘πτώση’ του Χάιντεγκερ – Η τομή του Χάιντεγκερ} / Ο γερμανο-εβραϊκός διάλογος: Ενδιάμεσοι σταθμοί μιας παραναγνώρισης / Χάννα Άρεντ: Kultur, ‘απερισκεψία’ και φθόνος για την πόλη-κράτος {Ερμηνεύοντας τον ολοκληρωτισμό – Μια επικίνδυνη σχέση – Αρνητική συμβίωση – Caritas και Existenz – Ραχήλ Φαρνχάγκεν: Από νεόπλουτη, παρίας – ‘Επιβεβαίωση μιας ολόκληρης ζωής’ – Οι βαρετοί δήμιοι του Χίτλερ – Επιστροφή στον λειτουργισμό – Δράση και οικειότητα – Πολιτικός υπαρξισμός} / Καρλ Λαίβιτ: Η στωϊκή αντίδραση στον νεωτερικό μηδενισμό {Ευρωπαϊκός μηδενισμός – Κόσμος και ανθρώπινος κόσμος – Φιλοσοφική μαθητεία – Επανάσταση από τα Δεξιά – Κριτική στον Καρλ Σμιτ – Η απομάκρυνση του Χάιντεγκερ από τον Λόγο – Η απομάκρυνση του Λαίβιτ από την Ιστορία} / Χανς Γιόνας: Ο φιλόσοφος της ζωής {Το Είναι ως πεπρωμένο – Ανεπίκαιροι στοχασμοί – Μηδενισμός και Γνώσις – Επιστήμη και υπαρξιακή ανεστιότητα – Η προσταγή της Ζωής – Η τεχνολογική απειλή και η ευρετική του φόβου – Κίνδυνοι πολιτικής κηδεμονίας – Τα πλεονεκτήματα της τυραννίας – Η θεολογία μετά το Ολοκαύτωμα – Ανασκοπώντας τον Χάιντεγκερ} / Χέρμπερτ Μαρκούζε: Από τον υπαρξιακό μαρξισμό στον αριστερό χαϊντεγκεριανισμό {Η κρίση του μαρξισμού – Συγκεκριμένη φιλοσοφία – Οντολογία, ζωή και εργασία – Από τον Μαρξ στον Σίλλερ – Η προδοσία της φιλοσοφίας από τον Χάιντεγκερ – Αριστερός χαϊντεγκεριανισμός} / Arbeit Macht Frei: Ο Χάιντεγκερ ως φιλόσοφος του γερμανικού ‘δρόμου’ {Αποστροφή για τις καθολικές έννοιες – Ιστορικότητα – Το τευτονικό ‘είναι εν κόσμω’ – Λογική και Λαός – Η κοινωνική κατηγορία της εργασίας – Εργασία και αυθεντικότητα – Η εργασία ως αποσυγκάλυψη} / Excursus: Είναι και χρόνος: Ένα αποτυχημένο αριστούργημα; {Αντιμοντερνισμός και ‘νέα ζωή’ – Η ρήξη με τον καθολικισμό – Η συνάντηση με τη φαινομενολογία – Φρόνησις και Existenz – 1927: Annus Mirabilis} / Συμπέρασμα / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,80 ευρώ.]

Tria_klik_aristera_2ΓΩΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Τρία κλικ αριστερά, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα χ.χ., σελ. 39 [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

 

Vita_nuova_mtf,_Xrhstos_TsapalasΔΑΝΤΗΣ [DANTE]: Vita Nuova [Νέα Ζωή], πρόλογος-μτφ.-κριτικά σχόλια Χρήστος Τσαπάλας, Αθήναι 1948, σελ. 128 [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.]

 

To_lithari_tou_Sisyfou_2ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ Γ.: Το λιθάρι του Σίσυφου, εξώφυλλο Γ. Βακιρτζής, δεύτερη έκδοση, <Θεμέλιο>, [Αθήνα] 1981, σελ. 180 (και 1 μονόφυλλο με φωτογραφία του συγγραφέα εκτός κειμένου) [Πρόλογος / ‘Ζωοκλέπτης’ και ‘βιαστής’ / Το ποντικάκι του Ναυτοδικείου / Η πρώτη μου πελάτισα με αποδοκιμάζει / ‘Αντρογυναίκα’ / Η ‘θερμανθείσα έχιδνα’ / Μια περιοχή διαρκούς και απόλυτης ευνομίας / Φιλοσοφία για τη ματαιότητα του χρήματος / Η αυτοκτονία του σαντουρτζή / Πώς και γιατί ο Αλεγραντής έσφαξε τη μάνα του / Χάνω σε τυχηρό παίγνιο με τον… πρόεδρο του Αρείου Πάγου, με παρέμβαση της… μεταφυσικής κερδίζω / Το κελί των διανοουμένων / Ένα Πάσχα στις Φυλακές ‘Μαργαρίτη’ στην Πάτρα / Η ‘τιμή’ της ελληνίδας κατσίκας / Ο ‘ερυμάνθιος κάπρος’ / Ιστορία μιας καπαρντίνας ή ‘αυτό θα πει Ελλάδα’ / Η εκδίωξη και η αυτοθυσία του Κυριάκου Βαρβαρέσσου / ‘Πεινάω, μανούλα μου, πεινάω!’ / Οι ‘εις χρυσόν’ επιταγές των τραπεζών Μπάρκλεϋ και Κάμπρο / 12 Οκτώβρη 1944 / Οι κρεμασμένοι στο Χαρβάτι / ‘Κόμιτες’ και ‘πατρίκιοι’ / Η ακύρωση των γάμων… της κατοχής! / Πώς και ποιον άγνωστο ετραπέζωσε ο εισαγγελεύς / Ένα χρονικό διπλής δικαστικής πλάνης / Βρεφοπάζαρο στον ‘Άγιο Στυλιανό’ / Η δικαστική… ‘φούγκα’] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Exi_megaloiΔΕΠΟΣ, ΓΕΩΡΓ. Δ.: Έξι μεγάλοι: Δημόκριτος, Σοπενχάουερ, Νίτσε, Τζαίημς, Φρόυντ, Παστερνάκ, προλεγόμενα Φ. Η. Λούσιφερ, Αθήναι 1963, σελ. 156 (και 1 μονόφυλλο με φωτογραφία του συγγραφέα εκτός κειμένου) [Ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης και η γενική θεωρία του υλισμού / Ο Άρτουρ Σοπενχάουερ και η ελεύθερη θέληση στον υπερβατικό κόσμο / Ο Νίτσε και η αντίληψη για τον ηθικό κοινωνικό βίο / Ο Ουϊλλιαμ Τζαίημς και η καλυτέρευση του μέλλοντος της ανθρωπότητας / Ο Φρόυντ και η ψυχή του ανθρώπου / Ο Μπορίς Παστερνάκ και η ανάσταση των διανοουμένων] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΔΕΡΤΙΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Β.: Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις 1821-2016, <Gutenberg>, Αθήνα 2020, σελ. 162 [Συνοπτικό χρονολόγιο πολέμων, κρίσεων και πτωχεύσεων στην Ελλάδα: 1821-2016 / Πρόλογος στην νέα (δωδέκατη) έκδοση / Προλεγόμενα / Ευχαριστήριο / Εισαγωγή / Πρώτη περίοδος πτωχεύσεων και πολέμων: 1821-1879 / Μια ιστορική και γεωπολιτική ατυχία / Ένας εθνικισμός ιστορικώς αναπόφευκτος και καταστρεπτικός / Δεύτερη περίοδος πτωχεύσεων και πολέμων: 1880-1898 / Ο ‘Διχασμός’ που ήταν εμφύλιος / Τρίτη και τέταρτη περίοδος πτωχεύσεων και πολέμων: 1899-1939 / Πέμπτη περίοδος πτωχεύσεων και πολέμων: 1940-2012 / Παρένθεση συγκρατημένης αισιοδοξίας / Πόλεμοι και εμφύλιοι πόλεμοι: Το σύνδρομο του Κάιν / Η εμφυλιοπολεμική νοοτροπία και η σημερινή κρίση / Πηγές / Ευρετήριο κύριων ονομάτων και τοπωνυμίων / Θεματικό ευρετήριο / Άλλα βιβλία του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,80 ευρώ.]

Dekaepta_klwstesΔΗΜΑΚΗΣ, ΠΑΝΟΣ: Δεκαεπτά κλωστές, εξώφυλλο Βασίλης Γαρυφαλλάκης, <Κάπα Εκδοτική>, Αθήνα 2020, σελ. 270 [Τότε κατέβηκαν από τον ουρανό οι δεκάδες ιστορίες που ο Καστελάνης είχε ακούσει στη φυλακή, στο λιμάνι και τα καταγώγια. Σαν πύρινες γλώσσες σε μια δαιμονική επιφοίτηση έμπαιναν στο μυαλό του οι ζωές των ανθρώπων που είχε γνωρίσει. Με αστραπιαία ταχύτητα φίλτραρε με τον νου του τις πιο σκληρές και άδικες. Πόρνες, χαμίνια, μικροαπατεώνες, όλοι όσοι είχαν δει το απάνθρωπο πρόσωπο της κοινωνίας που τους είχε οδηγήσει σε μια ζωή φτώχειας, εγκλήματος και αποκλεισμού, χωρίς να την έχουν πραγματικά επιλέξει οι ίδιοι. Οι γλώσσες έγλειφαν κάθε χαραμάδα του μυαλού του και του ψιθύριζαν σαν Σειρήνες: ‘Εκδικήσου!’ Άρχισε να ψιχαλίζει. Οι λεπτές στάλες της βροχής δρόσισαν τον Καστελάνη μέσα στην κάψα του φονικού. Αναμείχθηκαν με τον ιδρώτα του και κυλούσαν επάνω στο πρόσωπό του, γεμίζοντάς το με φρικιαστικές χωμάτινες ραβδώσεις από τη σκόνη που είχε καθίσει πάνω του όσο περπατούσε στις ερημιές. Η όψη του έγινε πιο τρομακτική. Τώρα χόρευε μες στην ψιχάλα έναν απόκρυφο δαιμονικό χορό. Τα ουρλιαχτά και ο απαλός ήχος της βροχής ήταν η μουσική στον χορό του. Δεν χτυπούσε πλέον στο ψαχνό, όμως το διασκέδαζε αφάνταστα. Οι γλώσσες στο μυαλό του τον επευφημούσαν και του έλεγαν να συνεχίσει με το ίδιο πάθος.] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 16,20 ευρώ.]

ΔΗΜΟΥ, ΝΙΚΟΣ: Σκέψεις για την αναγκαιότητα της αγάπης, ένατη έκδοση, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 111 [Τιμή πώλησης: 7,90 ευρώ. Με έκπτωση: 7,10 ευρώ.]

ΔΙΒΑΝΗ, ΛΕΝΑ: Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, πέμπτη έκδοση, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 475 [Αντί προλόγου: Γιατί; / Γεώργιος Παπανδρέου και Κυβέλη: Δύο ηθοποιοί στο ίδιο σπίτι {Το ορφανό του παπα-Αντρέα – Η ζωή αρχίζει στην Πάτρα – Πώς να ξεχωρίσετε μέσα στο πλήθος – Το πρώτο θύμα της γοητείας του: Σοφία Μινέικο – Έτοιμος για εκτόξευση στη Γερμανία – Το πρώτο βήμα προς την εξουσία: Νομάρχης Λέσβου – Πρώτη φορά πατέρας – Ποια ήταν αυτή η Κυβέλη και γιατί δεν είχε επώνυμο; – Το πρώτο στεφάνι της Κυβέλης: Μήτσος Μυράτ – Ο τέλειος σύζυγος και η τέλεια καριέρα – Η μεγάλη αντίπαλος: Μαρίκα Κοτοπούλη – Η Κυβέλη συναντάει τον Γιώργη – Πόλεμος μέσα του, πόλεμος κι έξω – Πρώτη φορά υπουργός, δεύτερη φορά πατέρας – Σκάει η βόμβα: Η Κυβέλη είναι έγκυος – Κακός πατέρας, καλός πολιτικός – Τα υπολείμματα ενός γάμου – Η εκδίκηση του πρωτότοκου – Ο πόλεμος μας φέρνει πιο κοντά – Βγάζοντας το φίδι από την τρύπα – Μαθητευόμενος μάγος – Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα… – Ο Γιωργάκης εκβιάζει τον Γιώργη – Ο έρωτας που έγινε πόλεμος – Ο Γιώργης γίνεται ο Γέρος της Δημοκρατίας – Η ‘εκδίκηση’ του γιου της Σοφίας – Η συνωμοσία, της συνωμοσίας, ω συνωμοσία! – Ένα θριαμβευτικό φινάλε – Η Κυβέλη και η Σοφία μετά τον Γιώργη} / Παύλος και Φρειδερίκη: Η βασίλισσα που έγινε βασιλιάς {Η πικρή, μικρή ιστορία των Γλύξμπουργκ στην Ελλάδα – Παύλος: Το μοναχικό πριγκιπόπουλο – Ένας ευγενής γίγαντας – Αμαρτίες γονέων – Η κακή τύχη συνεχίζεται – Τα γυρίσματα της τύχης – Μόνος και εξόριστος – Ένα αγοροκόριτσο που το λέγαν Φρέντι – Βασίλισσα της καρδιάς του – Η επικίνδυνη νύφη – Πόλεμος πατήρ πάντων – Ο δεύτερος σημαντικότερος άντρας της ζωής της – ‘Ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω ο βασιλεύς!’ – Η βασίλισσα που ήθελε να γίνει βασιλιάς – Οι ισχυροί άντρες και η Φρειδερίκη – Το παλάτι ως τάφος πρωθυπουργών – Προξενήτρα και τουριστική πράκτορας – Φρειδερίκη και Καραμανλής: Τα δυο θεριά μαλώνουν – Παλάτι, Καραμανλής: 2-0 – Ο βασιλεύς απέθανε, ζήτω η βασίλισσα-μητέρα! – Φρειδερίκη και υιός εναντίον Γέρου – Βασιλιάς, Δημοκρατία: 1-0 – Μόνη, χήρα και εξόριστη} / Νίκος Μπελογιάννης και Έλλη Παππά: Έρωτας και επανάσταση {Ο Νίκος: Ένας τρυφερός ήρωας – Ερωτευμένος με την επανάσταση – Δύο πόλεμοι μαζί – Ο αριστοκράτης αντάρτης – Ο εμφύλιος είναι ο πόλεμος των πολέμων – Η σκοτεινή μετεμφυλιακή Ελλάδα – Η Έλλη; Ποια Έλλη; – Θα σωθούμε ή θα πνιγούμε; – Όταν η Έλλη έγινε Αλίκη ή ‘κοπέλα’ – Ένας χαμογελαστός άντρας – Η κακιά η ώρα – Δεν κλαίμε, τρέχουμε τώρα! – Μια πολύ άδικη δίκη – Το φυλακισμένο μωρό – Θα πεθάνουν ή θα ζήσουν; – Το γαρίφαλο του Πικάσσο – Εις θάνατον! – Ο θανατηφόρος άσος απ’ το μανίκι – Δυστυχισμένος είναι ο ατιμασμένος – Κόλπο γκρόσσο – Το τελευταίο ξημέρωμα – Η ζωή εν τάφω – Η Έλλη μετά τον Νίκο – Ο Νίκος Μπελογιάννης ο δεύτερος και η θεία του – Ένα τραγούδι για το τέλος} / Ελευθέριος Βενιζέλος και Έλενα: Ένας γάμος εθνικού συμφέροντος {Το πέμπτο αγόρι – Νεκροταφείο ονείρων – Επιτέλους φοιτητής! – Η πρώτη αγάπη και παντοτινή – Βουτιά στην πολιτική – Η ευτυχία δεν κρατάει πολύ – Επιστροφή στη ζωή: Η Παρασκευούλα Βλουμ – Στ’ άρματα, στ’ άρματα! – Ένας ηγέτης γεννιέται! – Η Ελλάδα ερωτεύεται τον Βενιζέλο – Ετοιμοπόλεμοι! – Το τυχερό του άστρο – Ήρθε η ώρα του διπλωμάτη – Χαίρε, νύμφη ανύμφευτε – Βίος και πολιτεία της Έλενας – Ένας σύζυγος-τρόπαιο – Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η θανάσιμη σύγκρουση των δύο αντρών – Ποιος είναι τελικά ο προδότης; – Η Ελλάδα με δυο κυβερνήσεις και πολύ μίσος – Η Έλενα ως Εθνικό Πρώτων Βοηθειών – Πρωθυπουργός πάσης Ελλάδος – Διαπραγματεύσεις, πολιτικές και ερωτικές – Ένα όνειρο τρελό! – Το γύρισμα της τύχης – Η Έλενα δίπλα στον νικημένο νικητή – Ο εξόριστος γαμπρός – Ένα πολιτικό ζώο στο κλουβί – Πολιτική, η ακατανίκητη ερωμένη – Η τελευταία θητεία – Παρείσακτη στο νησί του – Ο Λευτέρης πρωθυπουργός και η Έλενα πρώτη κυρία – Δύο μεγάλα λάθη – Ένα πολύ άδοξο τέλος – Η επίσημη και η ανεπίσημη χήρα – Το καλύτερο μνημόσυνο} / Ίων Δραγούμης, Πηνελόπη Δέλτα και Μαρίκα Κοτοπούλη: Ο Άμλετ, η Κυρία και η θεατρίνα {Ο ανθός της ελληνικής ελίτ: Ο Ίων – Η παγίδα του ρομαντικού πατριωτισμού – Βουτιά στην παρανομία – Τρελός κι αδέσποτος – Ποια ήταν η Πηνελόπη – Επιθυμία θανάτου – Ο τέλειος γαμπρός για την καταθλιπτική νύφη – Ιδού ο έρως έρχεται εν τω μέσω της νυκτός – Χώρια τα σώματα, μα οι ψυχές μαζί – Μαρίκα: Η αισθησιακή αντίζηλος – Η μοιραία συνάντηση με τον Ίωνα – Καινούργια ζωή – Η μαυροφορεμένη αντίζηλος – Από τον παράδεισο στην κόλαση και πάλι πίσω – Η σκιά της Πηνελόπης – Οι οικογένειες βγάζουν τα ξίφη – Πόλεμος και έρωτας – Η μάχη του Ίωνα – Ο χειμώνας της δυσαρέσκειάς του – Ο πρίγκιπας του ανέφικτου – Εξόριστος και τιμωρημένος – Το φονικό: Όρθιος και μόνος – Ποιος ήταν ο φονιάς του; – Η ανύμφευτη χήρα – Η νυμφευμένη (με άλλον) χήρα} / Χαρίλαος Τρικούπης και Σοφία Τρικούπη: Αδελφές ψυχές {Δυο πολύ λαμπεροί γονείς – Το Λονδίνο της καρδιάς τους – Λονδίνο, Αθήνα μετ’ επιστροφής! – Η τραγωδία που σημάδεψε τη ζωή τους – Ένας λόρδος και μια λαίδη στην Αθήνα – Φοιτητής στη Γαλλία: Μελέτη, μελέτη και πάλι μελέτη – Η Σοφία ανάμεσα σε πατέρα και αδελφό – Ο πατέρας πέθανε, ζήτω ο αδελφός! – Ο Χαρίλαος διπλωμάτης στο Λονδίνο – Η πρώτη επιτυχία: Τα Επτάνησα – Ένας διαφορετικός πολιτικός – Υπουργός εξωτερικών: Βουτιά στα δύσκολα – Στον λάκκο με τα λιοντάρια: Πρωθυπουργός της Ελλάδας – Το αντίπαλον δέος: Ο λαοπλάνος Δηλιγιάννης – Η εκλογή της Σοφίας – Ρωμαίος και Ιουλιέτα αλά ελληνικά – Ένας πολύ ειρηνικός επαναστάτης – Η μάστιγα του λαϊκισμού – Περίλυπος έως θανάτου – Η ζωή που δεν έζησε – Η τελευταία λέξη της Σοφίας – Μόνη στον κόσμο} / Όθωνας και Αμαλία: Ερωτευμένοι με την Ελλάδα {Ο πιο φανατικός ελληνολάτρης – Νέος, ωραίος και αθώος – Κάθε αρχή και δύσκολη – Η ελληνοποίηση ενός Βαυαρού – Έλληνες, Βαυαροί: 1-0 – Βρίσκοντας την αδελφή ψυχή του – Ποια ήταν η νύφη – Η Αθήνα βάζει τα καλά της – Ζωή χαρισάμενη – Ένας Βαυαρός πεισματάρης και κουφός – Τουρίστες στην Ελλάδα – Τα όνειρα συχνά γίνονται εφιάλτες – Έξω οι ξένοι απ’ την Ελλάδα – Η Αμαλία παίρνει τα ηνία – Η δημοκρατία (δε) νίκησε! – Μεγάλη ιδέα ίσον μικρή θητεία! – Η στείρα βασίλισσα και ο ανίκανος βασιλιάς – Βασιλικές αταξίες – Η βασίλισσα-μέλισσα – Τα λάθη πληρώνονται – Η κατηφόρα η μεγάλη – Ρέκβιεμ για ένα όνειρο – Δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται – Η νοσταλγία σκοτώνει} / Μαντώ Μαυρογένους και Δημήτριος Υψηλάντης: Έρωτας σαν πόλεμος {Κορίτσι από σπίτι – Εξαφανίζοντας τη Μαντώ – Ο πατέρας της: Από δουλοπρίγκιπας επαναστάτης – Ένα κορίτσι από άλλο πλανήτη – La bella Greca – Το αγρίμι που έκρυβε μέσα της – Η πρώτη φορά που άκουσε το όνομά του – Ένα παρακινδυνευμένο σχέδιο – Ένας πρίγκιπας κατεβαίνει στην Ελλάδα – Πρέπει να συναντηθούμε – Ο Δημήτριος και οι εχθροί του – Ο πιο όμορφος άσχημος – Σύννεφα πάνω από την Πελοπόννησο – Μόνο η Μαντώ στο πλευρό του – Διαβόλοι και τριβόλοι εναντίον τους – Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους! – Μια ύποπτη κραυγή για βοήθεια – Ένα καλό νέο κι ένα σατανικό σχέδιο – Ατιμασμένη – Και τώρα ποιος; – Η πατρίς αγνωμονούσα}] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,80 ευρώ.]

Dekatreis_aiwnes_germanikhs_poihshsΔΙΚΤΑΙΟΣ, ΑΡΗΣ: Δεκατρείς αιώνες γερμανικής ποίησης, πρόλογος-μτφ. Άρης Δικταίος, <Δωδώνη / Erdmann>, Αθήναι 1977, xvi+466[Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

 

Sthn_koilada_me_tous_rodwnesΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Στην κοιλάδα με τους ροδώνες. Με είκοσι έγχρωμους πίνακες και ένα σχέδιο, τέταρτη έκδοση, <Ίκαρος>, [Αθήνα] 2007, σελ. 231 [Η πείρα / Σονέτο μάλλον απαισιόδοξο / Ποίημα-απομίμησις πολλών ψαλμών αρμοσμένο γι’ αποκλειστικά ανδρική χορωδία σ’ εκκλησιαστική μουσική του Ιωάννου Σεβαστιανού Μπαχ / Στο θάνατο του ανθολόγου της ‘υψηλής αγάπης’ / Ικεσία / Au château d’ Amboise / Η εικών / Το λίκνον ο λύχνος / Το γράμμα / Των ιερών Εβραίων… / Η σημαία / Η αρμόνικα / Άνθη / Μερόπη / Κλείσε τα μάτια: Τότες μπροστά σου θα παρελάση όλη η παληά ζωή… / Ο υπερρεαλισμός της ατέρμονος ζωής / Ένα όνειρο: Η ζωή / Μπαλάντα της ψηλής σκάλας ή ένα επεισόδιο από τη ζωή του ζωγράφου Θεόφιλου / Απόσπασμα διαλόγου. (Ο μαχητής) / Στους δρόμους τους βιοτικούς / Το ποίημα του Γκέοργκ Τρακλ / Εις Γρηγόριον Πατσικιάν / Η πόλις του φωτός / Ο γρύλλος / Τίμων ο Αθηναίος / Σύντομος βιογραφία του ποιητού Κωνσταντίνου Καβάφη (και του καθενός μας, άλλωστε) – Ένας κάπως ηλικιωμένος γενναίος στρατηγός, όμως νεάζων και σφριγηλός / Δυσκολία / Essai sur l’ inégalité des races humaines. Ξεχνιέται ο Αδόλφος Χίτλερ; / Κλεαρέτη Δίπλα-Μαλάμου / La révolte des jours / Ου δύναται τις δυσί κυρίοις δουλεύειν / Η βυκάνη / Το κουτί της Πανδώρας / Βιτσέντζος Κορνάρος / Τα βάσανα της αγάπης / Τα γκωλ-ποστ / Εις Κωνσταντίνον Μπακέαν / Καφφενείον ‘Ο Κουτρούμπας’ / Picasso / Αλληλουχίες / Μπερουτιανό / Ο Ορφεύς / Περί αμαδρυάδων / Περί ανέμων, υδάτων και άλλων / Ένα οργισμένο ποίημα της κατοχής / Περί Κροκοδείλου Κλαδά / Το ποίημα της Εσθήρ Μπεσσαλέλ / Διώνη / Μάλλον ή ήττον / Αναπροσαρμογή / Το ξάφνιασμα / Η μπαλάντα του Ισιδώρου-Σιδερή-Στέικοβιτς / Η Αδελαΐς των υποφητών / Ο Βελισάριος / Παράφασις ή η κοιλάδα με τους ροδώνες / Μεταφράσεις {Isídore Ducassse, comte de Lautréamont: «Από τα Άσματα του Μαλντορόρ» – Olivier Basselin: «Ο έπαινος του Νώε» – Σαρλ Μπωντλαίρ: «Μεθάτε» – Σαρλ Μπωντλαίρ: «Το λιμάνι» – Σαρλ Μπωντλαίρ: «Απώλεια φωτοστέφανου» – Charles Cros: «Στο Κακουργοδικείο» – Rubén Darío: «Ποίημα» – Rubén Darío: «Όγμος μοίρας» – Federico Garcia Lorca: «Η άπιστη σύζυγος» – Federico Garcia Lorca: «Νεκρικό τραγούδι για τον Ιγνάτιο Σάντσεθ Μεχίας» – John Donne: «Ο βρυκόλακας» – Robert Roe: «Συμβουλές στους νέους» – Δάντης: «Από τη Θεία κωμωδία» – Αλμπέρτο Σαβίνιο: «Εισαγωγή σε μια βιογραφία του Ερμού» – Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι: «Ποίημα»}] [Τιμή πώλησης: 25,12 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Poihmata_2_tou_Pwl_ElyarΕΛΥΑΡ, ΠΩΛ [PAUL ÉLUARD]: Ποιήματα, πρόλογος-μτφ. Γ[ιώργος] Καραβασίλης, εξώφυλλο Λεων[ίδας] Χρηστάκης, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Σπηλιώτη>, Αθήνα 1978, σελ. 95 [Πιστός / Τόσο εύθυμο το Παρίσι / Από τα ‘Ποιήματα για την ειρήνη’ / Μοντέλο / Η μεγάλη μέρα / Στην καρδιά της αγάπης μου / Τζιόρτζιο Ντε Κύρικο / Ερωμένη / Γύμνια της αλήθειας / Πρώτα-πρώτα / Στο μίλησα για τα σύννεφα / Το σύμπαν-μοναξιά / Κατασκευές / Για μια καινούργια νύχτα / Περί το μεσονύκτιο / Ερωμένες / Εύκολος / Διάρκεια / Το είναι / Τα στείρα μάτια / Όμορφο χέρι / Η παραλία / Μετά από μένα ο ύπνος / Χαμένος κήπος / Φτωχός / Θάνατος / Τουαλέτα / Στον ίσκιο της πόρτας μου / Αιώνιο ποίημα / Ενάρετος μοναχός / Μεσάζουσες / Οι ώρες μου / Θα σμίγανε / Οι καρχαρίες στον ήλιο / Σε λίγο / Σειρήνα / Είδηση / Από τα ‘Εφτά ποιήματα αγάπης στον πόλεμο’ / Γκαμπριέλ Περί / Με σένα / Χωρίς εσένα / Τοιχογραφία / Κριτική της ποιήσεως / Απρίλιος 1944: Το Παρίσι ανάσαινε ακόμη / Ένα σώμα / Παραδείγματος χάριν / Κρίκος ειρήνης / Ακόμα κι όταν κοιμόμαστε / Το κίνημά μας / Ένα όνειρο όπου όλα είναι φανταστικά / Εβδομάδα] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

ΕΝΚΒΙΣΤ, ΠΕΡ ΟΥΛΑΦ [PER OLOV ENQUIST]: Ο γιατρός του βασιλιά και η βασίλισσα, μτφ. Ανδρέας Γεωργίου – Ζαννής Ψάλτης, <Εκδόσεις Γκοβόστη>, [Αθήνα] 2001(;), σελ. 462 [Οι πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου είναι ιστορικά πρόσωπα. Τα γεγονότα που περιγράφονται διαδραματίζονται από το 1766 ώς το 1772, όταν βασιλιάς της Δανίας ήταν ο σχιζοφρενής Χριστιανός VII. Είναι μια από τις πιο απίθανες και τις πιο δραματικές περιόδους στην ιστορία της Δανίας και όχι μόνο. Το καθεστώς στη Δανία ήταν η απόλυτη μοναρχία και οι ευγενείς είχαν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν αγρότες που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες δουλοπαροικίας, προσδεμένοι στα κτήματα των ευγενών-μεγάλων γαιοκτημόνων. Την Ευρώπη είχαν αρχίσει να διατρέχουν οι ιδέες και οι σκέψεις του διαφωτισμού, έχοντας σαν αφετηρία τους κυρίως τη Γαλλία. Οι διαφωτιστές στρέφονταν εναντίον της φεουδαρχίας, των απάνθρωπων ποινών, της λογοκρισίας, της καταπίεσης, και της θρησκευτικής χειραγώγησης. Ο νεαρός βασιλιάς, Χριστιανός VII, που ο πλήρης τίτλος του ήταν Βασιλεύς Δανίας και Νορβηγίας, συναντήθηκε με τον διαφωτισμό στη διάρκεια ενός μεγάλου ταξιδιού του στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Την εποχή εκείνη χρειάστηκε να προσληφθεί ένας προσωπικός του γιατρός. Ήταν ο 31χρονος Γερμανός, Γιόχαν Φρίντριχ Στρούενσε, ένθερμος οπαδός του διαφωτισμού. Από τη στιγμή εκείνη η ιστορία της Δανίας μπήκε σε μια απίστευτη τροχιά: οι ιδέες του γιατρού, η ψυχοπάθεια τού ‘ελέω Θεού’ απόλυτου μονάρχη, η Αγγλίδα πανέμορφη, έφηβη βασίλισσα, οι αυλικές μηχανορραφίες, αλλά και το ερωτικό πάθος στην υπέρτατη μορφή του, δημιούργησαν ένα φοβερά εκρηκτικό μίγμα που έβαλε τη Δανία, σε δρόμους που κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί, κανένας δεν μπορούσε να προβλέψει. Η Κοπενχάγη έγινε, ξαφνικά και απροσδόκητα, το κέντρο πολιτικών και κοινωνικών γεγονότων που μόνο η Γαλλική Επανάσταση, που ξέσπασε λίγα χρόνια μετά, το 1789, μπόρεσε να επισκιάσει.] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.]

ΕΝΚΒΙΣΤ, ΠΕΡ ΟΥΛΑΦ [PER OLOV ENQUIST]: Μπλανς και Μαρί, μτφ. Μαρία Αγγελίδου, <Πάπυρος>, Αθήνα 2008, σελ. 235 [Τι συνέδεσε μέχρι το τέλος της ζωής τους την Μπλανς Βιττμάν, ‘βασίλισσα των υστερικών’ του νοσοκομείου Σαλπετριέρ, με τη Μαρί Σκλοντόβσκα Κιουρί, κάτοχο δύο βραβείων Νόμπελ; Η Μπλανς ήταν η ιδανική ασθενής αλλά και ερωμένη του πατέρα της νευρολογίας, καθηγητή Σαρκό. Για δεκαέξι χρόνια, οι κρίσεις της γίνονταν αντικείμενο δημόσιας παρατήρησης από επιστήμονες και απλούς περίεργους, ανάμεσά τους ο Φρόυντ και ο Στρίντμπεργκ. Όμως το 1893, μετά το θάνατο του Σαρκό, η Μπλανς ξαφνικά θεραπεύτηκε, όπως και χιλιάδες άλλες γυναίκες που έπασχαν από την ίδια ασθένεια. Όταν η Μπλανς έφυγε από τον ‘Πύργο με τις τρελές’, προσελήφθη στο εργαστήριο της Μαρί Κιουρί, όπου οι δύο γυναίκες πειραματίστηκαν για χρόνια με τη θανατηφόρα γαλάζια λάμψη του ραδίου. Όσο η μία ερευνούσε τις αινιγματικές ιδιότητες του πισσουρανίτη, η άλλη προσπαθούσε να φτάσει στην απόλυτη και επιστημονική κατανόηση της αγάπης, αλλά η επαφή της με το ράδιο της κόστισε έναν τριπλό ακρωτηριασμό. Αναμιγνύοντας στοιχεία μυθοπλασίας και ιστορικής έρευνας ο Περ Όλοβ Ένκβιστ παραβάλλει τα πορτραίτα δύο γυναικών που αναζήτησαν τη μυστική σχέση επιστήμης, αγάπης και θανάτου.] [Τιμή πώλησης: 14,92 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Gia_mia_thewria_twn_meswn_epikoinwniasΕΝΤΣΕΝΣΜΠΕΡΓΚΕΡ, ΧΑΝΣ ΜΑΓΚΝΟΥΣ [HANS MAGNUS ENZENSBERGER]: Για μια θεωρία των μέσων επικοινωνίας, μτφ.-σημειώσεις Γιώργος Βαμβαλής, <Επίκουρος>, Αθήνα 1981, σελ. 60 [Το δοκίμιο του Χάνς Μάγκνους Εντσενσμπέργκερ «Για μια θεωρία των μέσων επικοινωνίας» αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προσπάθεια της τελευταίας δεκαετίας για μια εικονοκλαστική προσέγγιση στο ακανθώδες σύμπλεγμα των μέσων επικοινωνίας, για μια ανασκόπηση, απογραφή, διατύπωση και αναδιατύπωση της κοινωνικής τους λειτουργίας και της αισθητικής τους υπόστασης. Το δοκίμιο αυτό του Εντσενσμπέργκερ, αξεπέραστο μέχρι σήμερα στην αναλυτική και κριτική-ανατρεπτική του πρόθεση, είναι ένα μικρό μνημείο λόγου, δοκιμιογραφικής τεχνικής και επιστημονικής πληρότητας. Οι λόγοι αυτοί μας κάνουν, έστω και με καθυστέρηση μιας δεκαετίας, να δημοσιεύσουμε αυτό το δοκίμιο και στην Ελλάδα. Πιστεύουμε πώς η συμβολή του θα είναι θετική για την ανακίνηση μιας θεωρητικής συζήτησης πάνω στα μέσα επικοινωνίας. Πρακτικά οφέλη, που θα προέρχονταν ίσως απ’ αυτή τη θεωρητική αναζωπύρωση, θα ήταν για την Ελλάδα, μια χώρα, όπου η χρήση των μέσων – τηλεόραση, ραδιόφωνο, βιβλίο, τύπος, φωτογραφία, κινηματογράφος κλπ. – είναι ιδιαζόντως πρωτόγονη και αναχρονιστική, ευχής έργο.] [Τιμή πώλησης: 7,34 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΕΡΙΚΣΟΝ, ΕΡΙΚ [ERIK ERIKSON]: Οι οκτώ εποχές του ανθρώπου, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, πρόλογος Κων. Στεφανής, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, μτφ.-σημειώσεις Μ. Κουτρουμπάκης, θεώρηση μετάφρασης-επιμέλεια Νίκος Μπαλής, <Ελεύθερη Βιβλιοθήκη Panderma>, Αθήνα 1976, σελ. 61 [Η βασική εμπιστοσύνη ενάντια στη βασική δυσπιστία / Η αυτονομία ενάντια στη ντροπή και την αμφιβολία / Η πρωτοβουλία ενάντια στην ενοχή / Η εργατικότητα ενάντια στην κατωτερότητα / Η οικειότητα ενάντια στη μόνωση / Η γενεσιουργικότητα ενάντια στη στασιμότητα / Η ακεραιότητα του εγώ ενάντια στην απόγνωση / Ένας επιγενετικός πίνακας / Επίμετρο] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00  ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Μήδεια, εισαγωγή-σχόλια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου, μτφ. Τάσος Ρούσσος, <Κάκτος> , Αθήνα 1994, σελ. 166 [Συμπεριλαμβάνεται το αρχαίο κείμενο.] [Τιμή πώλησης: 7,42 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ.]

Emeis_5ΖΑΜΙΑΤΙΝ, ΓΙΕΒΓΚΕΝΙ ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ [ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН]: Εμείς, πρόλογος Βασίλης Λαμπρόπουλος, μτφ. Αλίκη Αλεξανδράκη, <Πλέθρον>, Αθήνα 1978, σελ. 247 [Το Εμείς αναφέρεται στην κοινωνία του Μονοκράτους, της οποίας τα μέλη δεν έχουν ονόματα ή προσωπική ζωή και αναγνωρίζονται με τους κωδικούς αριθμούς τους. Όλοι οι αριθμοί ζουν με αυστηρά καθορισμένα χρονοδιαγράμματα, κάνοντας ακριβώς τις ίδιες κινήσεις μέσα σε μια πόλη που είναι κατασκευασμένη με γυαλί. Το Εμείς είναι η ιστορία του D-503, ενός μηχανικού που ανακαλύπτει μιαν άλλη διάσταση ζωής όταν συνδέεται ερωτικά με μια παράξενη γυναίκα, την Ε-330. Η πορεία του από το συντηρητισμό στη ριζοσπαστική δράση και η ακόλουθη ήττα του περιγράφονται λεπτομερειακά στο ημερολόγιό του. Στο Εμείς θίγονται όλα τα προβλήματα της εποχής μας: η σύγκρουση του ανθρώπου με τους εξουσιαστικούς θεσμούς, οι αντιφάσεις μεταξύ ιδέας και πραγματικότητας, το απόλυτο της έννοιας του κράτους και η σχετικότητα της ανθρώπινης ζωής, οι ελπίδες που γεννά κάθε επανάσταση και η συντριβή τους.] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ta_xelidonia_ksanarthanΖΑΜΙΤ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ: Τα χελιδόνια ξανάρθαν, πρόλογος Θεοδόσης Πυλαρινός, <Κοράλλι>, Αθήνα 2016, σελ. 111 [Ζητιάνου συμπόνια / Πρώτο φίλημα / Απελπισμένου έκκληση / Κατοχικό Πάσχα στην Κέρκυρα (28 Απριλίου 1942) / ‘Όμορφος κόσμος ηθικός…’ / Οι τέσσερις βέρες / Η νύχτα ήταν κατάμαυρη… / Η ενοχλητική φωτογραφία / Τυχερή μέρα / Τα χελιδόνια ξανάρθαν] [Τιμή πώλησης: 7,42 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

thewria_morfwnΖΗΡΑΣ, ΑΛΕΞΗΣ: Θεωρία μορφών, <Πλέθρον>, Αθήνα 1978, σελ. 181 [Πρόλογος / Αντρέ Ζιντ. Η διαθεσιμότητα του σώματος / Απόλυτο και συμβεβηκός στο έργο του Φραντς Κάφκα / Δράση και εμπλοκή στον Έρνεστ Χεμινγουαίυ / Αντρέ Μαλρώ. Η εποποιΐα του θανάτου / Αλμπέρ Καμύ. Μαθητεία στο παράλογο / Δέσμευση και ευθύνη στο έργο του Ζαν-Πωλ Σαρτρ / Ευρετήριο ονομάτων και έργων] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

H_epoxh_tou_kataskopeftikou_kapitalismouΖΟΥΜΠΟΦ, ΣΟΣΑΝΑ [ SHOSHANA ZUBOFF]: Η εποχή του κατασκοπευτικού καπιταλισμού. Ο αγώνας για ένα ανθρώπινο μέλλον στο μεταίχμιο της νέας εξουσίας, μτφ. από τα αγγλικά Γιώργος Μπέτσος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2020, σελ. 843 [Ορισμός {Πατρίδα και εξορία στο ψηφιακό μέλλον} / Τα θεμέλια του κατασκοπευτικού καπιταλισμού {9 Αυγούστου 2011: Ένα κατάλληλο έδαφος για τον κατασκοπευτικό καπιταλισμό – Η ανακάλυψη του συμπεριφορικού πλεονάσματος – Η τάφρος γύρω από το κάστρο – Η ωρίμανση του κατασκοπευτικού καπιταλισμού: Απαγωγή, μονοπώλιο, ανταγωνισμός – Υφαρπαγή: Ο καταμερισμός της μάθησης στην κοινωνία} / Η προέλαση του κατασκοπευτικού καπιταλισμού {Επέμβαση στην πραγματικότητα – Αναγωγή: Εμπειρία σε δεδομένα – Μύχια αναγωγή – Κάνε τους να χορέψουν – Το δικαίωμα στην ωφέλιμη χρήση του μελλοντικού χρόνου} / Εργαλειοθηρική εξουσία για μια τρίτη νεωτερικότητα {Δύο είδη εξουσίας – Ο μεγάλος αλλότριος και η άνοδος της εργαλειοθηρικης εξουσίας – Μια ουτοπία της βεβαιότητας – Η εργαλειοθηρική κολλεκτίβα – Η ζωή στον μεθοδευτικό χώρο – Δικαίωμα στο άσυλο} / Κατακλείδα: Πραξικόπημα εκ των άνω / Ευχαριστίες / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ.]

Ideologia_Mia_eisagwghΗΓΚΛΕΤΟΝ, ΤΕΡΡΥ [TERRY EAGLETON]: Ιδεολογία. Μια εισαγωγή, πρόλογος-επιστημονική επιμέλεια Ευγενία-Μυρτώ Σηφάκη, μτφ.-σημειώσεις Μελέτης Λάμπρου, <Πεδίο>, Αθήνα 2018, σελ. 384 [Εισαγωγή στην έκδοση του 2007 / Εισαγωγή στην αρχική έκδοση / Τι είναι ιδεολογία; / Ιδεολογικές στρατηγικές / Από τον διαφωτισμό στη Δεύτερη Διεθνή / Από τον Λούκατς στον Γκράμσι / Από τον Αντόρνο στον Μπουρντιέ / Από τον Σοπενχάουερ στον Σορέλ / Λόγος και ιδεολογία / Επίλογος / Για περαιτέρω ανάγνωση / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 29,90 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Oi_Tourkoi_kai_emeisΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΥΡΩΝ: Οι Τούρκοι και εμείς, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Φυτράκης – Ο Τύπος Α.Ε.>, Αθήνα 1988(;), σελ. 364 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η ιστορία {Κατάκτηση και δουλεία (Οι Ρουμ Σελτζούκοι – Οι Οθωμανοί πριν την άλωση – Από την άλωση στις αρχές της παρακμής – Η παρακμή της Αυτοκρατορίας – Ο αγώνας της ελληνικής ανεξαρτησίας) – Οι διακρατικές σχέσεις ως το 1950 (Η περίοδος του Όθωνος – Ανακατατάξεις στα Βαλκάνια – Το Μακεδονικό – Η μεγάλη αναμέτρηση – Ο μεσοπόλεμος – Η πρώτη μεταπολεμική εποχή)} / Η σημερινή Τουρκία {Προοίμιο – Η χώρα και οι κάτοικοι. Το κουρδικό πρόβλημα – Η πολιτική ζωή – Η σημασία του τουρκικού χώρου – Ο στρατός – Η εξωτερική πολιτική – Η οικονομία – Η κοινωνία: Προοίμιο. Πόλεις και ύπαιθρος. Η θέση της γυναίκας. Ο συνδικαλισμός. Ο τύπος. Το Ισλάμ – Τουρκία και Ευρώπη} / Τα ελληνοτουρκικά προβλήματα σήμερα {Προοίμιο – Το Κυπριακό – Ο θαλάσσιος χώρος (Προοίμιο – Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου – Το εύρος της αιγιαλίτιδος ζώνης) – Ο εναέριος χώρος (Προοίμιο – Ο έλεγχος του διεθνούς εναερίου χώρου στο Αιγαίο – Το εύρος του εθνικού εναερίου χώρου) – Τα στρατιωτικά προβλήματα (Προοίμιο – Η άμυνα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου – Ο επιχειρησιακός έλεγχος του Αιγαίου) – Οι μειονότητες (Προοίμιο – Η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία – Η μουσουλμανική μειονότητα στην Ελλάδα – Σχόλιο για τα μειονοτικά) – Γενικές παρατηρήσεις (Προοίμιο – Η αναζήτηση λύσεων – Ο ρόλος των τρίτων – Μερικές διαπιστώσεις για τις ελληνοτουρκικές διαφορές)} / Επίλογος / Βιβλιογραφικό σημείωμα / Ευρετήριο προσώπων / Χάρτες] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ.]

ΘΕΟΤΟΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η τιμή και το χρήμα, <Εμπειρία Εκδοτική>, Αθήνα 2017. σελ. 95 [Τιμή πώλησης: 8,00 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΝΦΑΝΤΕ, ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΚΑΜΠΡΕΡΑ [GUILLERMO CABRERA INFANTE]: Τρεις ταλαίπωροι τίγρεις, μτφ. Γιώργος Ρούβαλης, <Τόπος>, Αθήνα 2009, σελ. 467 [Οι Τρεις ταλαίπωροι τίγρεις, το αριστούργημα του πιο διάσημου διεθνώς Κουβανού συγγραφέα, μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά. Αυτό το μοντερνιστικό, πολυφωνικό μυθιστόρημα, με εμφανείς επιρροές από τον Λώρενς Στερν (Tristram Shandy) έως τον Τζαίημς Τζόυς (Ulysses) και ανατρεπτικά γλωσσικά παιχνίδια, που εμπνέεται από τη ζωή των λαϊκών και των μικροαστικών στρωμάτων της Αβάνας στην προεπαναστατική Κούβα. Ο Ινφάντε διηγείται με δηλητηριώδες χιούμορ τις καθημερινές περιπέτειες τριών ‘σωματοφυλάκων’, που – όπως κι εκείνοι του Αλέξανδρου Δουμά – είναι τέσσερις: ένας συγγραφέας, ο Σιλβέστρε, ένας παρουσιαστής της τηλεόρασης, ο Αρσένιο Κουέ, ένας μουσικός, ο Εριμπό, κι ένας φωτογράφος των αστέρων της νυχτερινής ζωής, ο Κόντακ. Το παράδοξο στο οποίο στηρίζεται το βιβλίο: οι φίλοι αδυνατούν να συζητήσουν σοβαρά για οτιδήποτε. Η παραμικρή τους απόπειρα να πετύχουν κάτι τέτοιο καταλήγει μονίμως στο αστείο, δημιουργώντας συνεχώς απρόβλεπτες καταστάσεις. Το βιβλίο αυτό το οποίο αποτελεί μεταξύ άλλων μία από τις ωραιότερες περιγραφές της Αβάνας και της κουβανέζικης κουλτούρας που έχουν γραφτεί ποτέ, γυρίστηκε ταινία το 1968 από τον Χιλιανό σκηνοθέτη Raúl Ruiz (θεωρείται μάλιστα η καλύτερη ταινία του χιλιανού κινηματογράφου) και πιο πρόσφατα, το 2006, από τον Άντυ Γκαρσία με πρωταγωνιστή τον Ντάστιν Χόφφμαν (τίτλος: Lost City).] [Τιμή πώλησης: 26,20 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΟΝΕΣΚΟ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ [EUGÈNE IONESCO]: Δολοφόνος χωρίς ανταμοιβή, μτφ. Ερρίκος Μπελιές, <Κέδρος>, Αθήνα 2012, σελ. 143 [‘‘Αρκετές σκηνές μπορούν να παιχτούν από τους ίδιους ηθοποιούς. Επίσης, μπορούν να μην ακουστούν όλες οι φωνές στη Δεύτερη Πράξη. Μπορούν να γίνουν κοψίματα στο πρώτο μέρος της Δεύτερης Πράξης: εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα των φωνών και τα παράλογα σχόλιά τους. Ο σκηνοθέτης μπορεί να επιλέξει αυτά που του αρέσουν. Θα πρέπει, όμως, να επιτύχει όσο το δυνατόν στερεοφωνικούς ήχους. Στη Δεύτερη Πράξη καλό θα είναι να εμφανιστούν όσο γίνεται περισσότερες σιλουέτες πέρα από το παράθυρο, σαν θέατρο εν θεάτρω. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την έναρξη της Δεύτερης Πράξης είναι απαραίτητο να ακουστούν φωνές και ήχοι στην άδεια σκηνή, τουλάχιστον για λίγα λεπτά, για να καταδείξουν και να τονίσουν την ατμόσφαιρα δρόμου και πόλης. Αυτοί οι ήχοι ακούγονται στο τέλος της Πρώτης Πράξης, σβήνουν μετά την άφιξη του Μπερανζέ και επανέρχονται στην έναρξη της Τρίτης Πράξης, για να σβήσουν στο τέλος. Επίσης, μερικά κοψίματα μπορούν να γίνουν στην Πρώτη Πράξη, ανάλογα με τη δύναμη του ηθοποιού που υποδύεται τον ρόλο και τη φυσική του ικανότητα να τον ‘διεκπεραιώσει’. Ο λόγος του Μπερανζέ στον Δολοφόνο, στο τέλος του έργου, είναι από μόνος του μονόπρακτο. Το κείμενο πρέπει να ερμηνευτεί κατά τρόπο που να δείχνει τη βαθμιαία κατάρρευση του Μπερανζέ και την κενότητα της μάλλον τετριμμένης ηθικής του, που ξεφουσκώνει σαν τρύπιο μπαλόνι. Στην ουσία, ο Μπερανζέ βρίσκει μέσα του, και χωρίς να το θέλει, επιχειρήματα υπέρ του Δολοφόνου.’’ (Ιονέσκο)] [Τιμή πώλησης: 13,94 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Epitafios_thrhnosΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Επιτάφιος θρήνος. Πεζογραφήματα, εξώφυλλο-σχέδια Χρόνης Μπότσογλου, <‘Κέδρος’>, Αθήνα 1980, σελ. 162 [Επιτάφιος θρήνος / Ο ανάπηρος / Οι νεροφίδες / Το τραπέζι της εκκλησίας / Ένας Μαχάων στην Ομόνοια / Εσπέρας προκείμενον / Η ολική έκλειψη / Το ξεσκάτωμα / Τα ποδήλατα της νύχτας / ‘Κυτίον θα πει κουτί’ / Το τσόλι της πόρτας / Η δασκάλα / Η κυρία Μινωταύρου] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Anafora_ston_GkrekoΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Αναφορά στον Γκρέκο, προλογικό σημείωμα Νίκη Σταύρου, εισαγωγή Μαρίνα Γρηγοροπούλου, σημείωμα Ελένη Καζαντζάκη, επιλογικό σημείωμα Πάτροκλος Σταύρου, επίμετρο-επιστημονική επιμέλεια Νίκος Μαθιουδάκης, <Εκδόσεις Καζαντζάκη>, Αθήνα 2014, σελ. xxxiv+557 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.] [EΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΚΟΥΡΗ, ΑΘΗΝΑ: Τα 218 ονόματα. Αστυνομικά διηγήματα, Αθήνα 1963, σελ. 187 [Διακόσια δεκαοχτώ ονόματα / Πάσχα στην Αίγινα / Ιδιόκτητο φάντασμα / Φόνος στο Μπουρμπούλι / Το βραχιόλι / Ο κόμπος του κλέφτη / Η άγνωστη του Βενέδικτου Κορκ / Τα μήλα των Εσπερίδων] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

ΚΑΚΡΙΔΗΣ, ΦΑΝΗΣ Ι.: Αριστοφάνους Όρνιθες. Ερμηνευτική έκδοση ανανεωμένη, <Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης>, Ηράκλειο 2019, σελ. 396 [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

EftyxiokratiaΚΑΜΠΑΝΑΣ, ΕΝΤΓΚΑΡ – ΕΥΑ ΙΛΛΟΥΖ [EDGAR CABANAS – EVA ILLOUZ]: Ευτυχιοκρατία. Πώς η βιομηχανία της ευτυχίας κυβερνά τη ζωή μας, μτφ. Βασιλική Πέτσα, <Πόλις>, Αθήνα 2020, σελ. 337 [Εισαγωγή {Προοίμιο – Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός: Σκεπτικισμός και αμφιβολίες – Περίληψη της δομής} / Εμπειρογνώμονες του ευ ζην σου {Όταν ο Σέλιγκμαν είχε θετικά όνειρα (Προοίμιο – Ένα πολυδάπανο μνημείο – Μια προδιαγεγραμμένη συμμαχία – Η ψυχολογία σπουδαία ξανά) – Οι ειδικοί γνωρίζουν καλύτερα (Προοίμιο – Ένα μετρήσιμο αυταπόδεικτο αγαθό – Θερμόμετρο αισθημάτων – Τεχνο-ευτυχιοκρατία)} / Αναζωπυρώνοντας τον ατομικισμό {Ευτυχία και νεοφιλελευθερισμός (Προοίμιο – Θετική ψυχολογία και ατομικισμός – Η φόρμουλα της ευτυχίας – Η λύση του 40%) – Η υπαναχώρηση στο ψυχικό φρούριο (Προοίμιο – Ενσυνειδητότητα και Σία Α.Ε. – Ευτυχία: Ο ατομικισμός επιστρέφει με εκδικητικές διαθέσεις) – Εκπαιδεύοντας για την ευτυχία (Προοίμιο – Η ανάδυση του ευτυχισμένου μαθητή – Μια εδραιωμένη ιδεολογία)} / Η θετικότητα επί το έργον {Προοίμιο – Ο προθάλαμος των ευτυχισμένων οργανισμών – Αντιστρέφοντας την ‘πυραμίδα των αναγκών’ ή γιατί η επιτυχία προϋποθέτει πλέον την ευτυχία (Προοίμιο – Το ψυχολογικό κεφάλαιο της ευτυχίας – Θετική εταιρική συμπεριφορά – Μόνιμη ευελιξία – Αυτονομία, ακόμη ένα παράδοξο) – Εκ των ων ουκ άνευ} / Ευτυχισμένοι εαυτοί στα ράφια του σούπερ μάρκετ {Προοίμιο – Διαχειρίσου τα συναισθήματά σου! (Προοίμιο – Κάνε την ευτυχία συνήθεια – Η εφαρμογή της ευτυχίας) – Να είσαι ο εαυτός σου! (Προοίμιο – Η αυθεντικότητα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα – Εμπορευματοποίησε την αυθεντικότητά σου: Οι άνθρωποι ως μπραντ – Αυθεντικότητα 2.0) – Και τώρα ευδοκίμησε! (Προοίμιο – Μια νέα φυλή ‘ευτυχιοχόνδριων’: Αυτοδημιούργητα άτομα σε μόνιμη διαδικασία αυτοδημιουργίας – Γίνε ο καλύτερος δυνατός εαυτός σου)} / Ευτυχισμένος, άρα φυσιολογικός {Προοίμιο – Επαναπροσεγγίζοντας τον μέσο άνθρωπο – Μια παραπλανητική διαίρεση – Μείνε ανθεκτικός και μη σε νοιάζει – Ανώφελη δυστυχία} / Συμπεράσματα] [Τιμή πώλησης: 17,70 ευρώ. Με έκπτωση: 15,90 ευρώ.]

ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ: Μαουτχάουζεν, εικοστή πέμπτη έκδοση, <Κέδρος>, Αθήνα χ.χ., σελ. 358 [Σημείωμα του συγγραφέα / Πρόλογος / Τα σημάδια έρχονταν από γη κι ουρανό… / Η ελευθερία ήρθε το Μάη / Ο λαϊκός δικαστής με το μοσχάρι… / Λίγο ήσυχο ύπνο κι ένα φόρεμα… / Μια πολιτεία με θανατηφόρα σύνορα… / Η πιο μεγάλη απόδραση / Ισπανικός αποχαιρετισμός… / Το στοιχειωμένο απόγεμα… / Μια κρούστα τρέλας γύρω στο μυαλό… / Ποτέ πια!.. Ποτέ πια!… Ώρα καλή… / Η ζωή ξαναγυρίζει με λίγο αίμα… / Ένα μωρό παίζει με Ες-Ες… / Η δίκη που δεν έγινε… / Ο ήρωας πουλούσε φρούτα με το καρότσι!… / Έλληνες… Έλληνες… / Το κακό άρχισε πολύ νωρίς… / Φόνον και θεάματα… / Οι ταχυδρόμοι… / Ο ξένος ήρθε… / Απ’ τον Μουσσολίνι στο Μαουτχάουζεν… / Ο λαός Ισραήλ… / Η εκδίκηση… / Ερωτικό… / Τα παράθυρα της φυλακής… / Χριστούγεννα και τρομαγμένοι χιονάνθρωποι… / Ο υψηλός επισκέπτης έθαψε τις ελπίδες… / Τρέχοντας προς το εκτελεστικό απόσπασμα… / Μπορείς να γελάσεις;… / Ο Θεός στην ξεχωριστή παράγκα… / Ο Ες-Ες κλεφτοσουπάς… / Ή μέσα ή έξω… / Οι Ιταλοί φεύγουν, ο ξένος μένει… / Φωτιά στο Σαν Γκέοργκ… / Η έξοδος… / Το πρωϊνό της φυγής… / Πιατσέντζα!… / Χαμένοι…] [Τιμή πώλησης: 16,74 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

ΚΑΝΦΟΡΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ [LUCIANO CANFORA]: Η χαμένη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, πρόλογος Μιχαήλ Στασινόπουλος, μτφ. από τα ιταλικά-σημειώσεις Φοίβος Αρβανίτης, έβδομη ανατύπωση, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2000, σελ. 206 [Εισαγωγή του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση / Η χαμένη βιβλιοθήκη {Ο τάφος του φαραώ – Η ιερή βιβλιοθήκη – Η απαγορευμένη πόλη – Ο φυγάδας – Η οικουμενική βιβλιοθήκη – ‘Τα δε βιβλία πάντα Νηλεί’ – Το συμπόσιο των σοφών – ‘Μουσέων εν ταλάρω’ – Η αντίπαλη βιβλιοθήκη – Επανεμφανίζεται ο Αριστοτέλης, και χάνεται – Ο δεύτερος επισκέπτης – Ο πόλεμος – Ο τρίτος επισκέπτης – Η βιβλιοθήκη – Η πυρκαγιά – Διάλογος του Ιωάννη Φιλόπονου με τον εμίρη Αμρ ιμπν αλ-Ας έτοιμο να κάψει τη βιβλιοθήκη} / Πηγές {Γίββων – Οι διάλογοι του Αμρ – Διασκευή του Αριστέα – Γέλλιος – Ισίδωρος της Σεβίλλης – Λίβιος – Εικασίες – Εκαταίος – Η ανεύρετη βιβλιοθήκη – Το ‘σώμα’ του Ραμσή – Καντές – Ο Στράβων και η ιστορία του Νηλέα – Η βουλγκάτα των βιβλιοθηκών – Οι εμπρησμοί – Επίλογος}] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

To_mysthrio_ThoukydidhsΚΑΝΦΟΡΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ [LUCIANO CANFORA]: Το μυστήριο Θουκυδίδης, μτφ. Νίκος Μπιργάλιας, <Εκδόσεις Σαββάλας>, Αθήνα 2001, σελ. 108 [Εισαγωγικό σημείωμα / Ράβδοι χρυσού / Τι γνώριζε ο Δημήτριος για το Θουκυδίδη / Ιντερμέδιο / Τι γνώριζε ο Θουκυδίδης για το πραξικόπημα / Ανατομία ενός πραξικοπήματος / ‘Se audiente’ / Τι γνώριζε ο Αριστοτέλης για το Θουκυδίδη / ‘Η καλύτερη υπεράσπιση έως εκείνη τη hμέρα’ / Ιντερμέδιο / Τι γνώριζε ο Πραξιφάνης για το Θουκυδίδη / Ο Θουκυδίδης στη Μακεδονία / Η ‘βιογραφία του Θουκυδίδη από τους περιπατητικούς / Η μαρτυρία του Θεόπομπου / Εικασία απελπισίας / Η αρχή των Ελληνικών / Η θεόσταλτη επιγραφή / Πίνακας αυθαίρετων αλλαγών / Ποιος τελικά είναι ο εξόριστος;] [Τιμή πώλησης: 8,70 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.]

ΚΑΝΦΟΡΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ [LUCIANO CANFORA]: Ιστορίες ολιγαρχικών, μτφ. Παναγιώτης Σκόνδρας, επιστημονική επιμέλεια Καλή Τζώρτζη, <Εκδόσεις Σαββάλας>, Αθήνα 2002, σελ. 117 [Θουκυδίδης {Η νόσος της Σικελίας – Αλκιβιάδης – Ο απόπλους του μεγάλου στόλου – Σκάνδαλα – Η ομολογία και η απόφαση – Ο εφιάλτης του τυράννου – Η συνωμοσία – Το τέλος της ολιγαρχίας – Αντιφώντας – Ο γυρισμός του Αλκιβιάδη – Η πανωλεθρία} / Ξενοφώντας {Οι Τριάκοντα – Η αμνηστία – Ο Ξενοφώντας γίνεται άφαντος – Η επιστροφή του εξορίστου – Σκιλλούντας – Το επανευρεθέν βιβλίο – Πώς γεννήθηκαν τα Ελληνικά – Ο Ξενοφώντας εκδότης – Ο Ξενοφώντας συνδημιουργός – Το προοίμιο του Ξενοφώντα – Η κατά φαντασίαν εξορία – Ο Θουκυδίδης εξαφανίζεται – Η συνάντηση} / Πηγές] [Τιμή πώλησης: 7,70 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ.]

ΚΑΝΦΟΡΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ [LUCIANO CANFORA]: Εμείς και οι αρχαίοι. Γιατί η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων ωφελεί την ευφυία των συγχρόνων, μτφ.-σημειώσεις Γιώργος Κασαπίδης, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2003, σελ. 155 [Πρόλογος / Εμείς και οι αρχαίοι {Ο δεσμός των αρχετύπων – Γιατί ξαναγράφεται η Ιστορία – Το εγώ σκέφτεται, και αφηγείται – Ιστορία και βιογραφία – Ιστοριογραφία και αλήθεια – Πώς σώθηκε ένα κεφάλαιο της ελληνικής φιλοσοφίας – Ο Μαρξ και η αρχαία δουλεία – Το ‘βιβλίο των φτωχών’ κατακτά την αυτοκρατορία – Η Ιστορία ως ανάμειξη: Οι Εβραίοι στην ελληνική εποχή – Πειθώ και δημοκρατία – Οι μύθοι των αρχαίων} / Σχολικά προβλήματα {Περί μεταφράσεων – Η εκδοχή των αρχαίων ελληνικών – Το παράδοξο του Σαλβεμίνι – Η θέση της αρχαίας ιστορίας στα σχολεία μας: Μια πρόταση – Οι απατηλές μεταρρυθμίσεις} / Παράρτημα / Ευρετήριο όρων / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 12,23 ευρώ. Με έκπτωση: 8,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

To_spiti_twn_koimismenwn_koritsiwnΚΑΟΥΑΜΠΑΤΑ, ΓΙΑΣΟΥΝΑΡΙ: Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών και άλλες ιστορίες, πρόλογος Γιούκιο Μισίμα, μτφ.-σημειώσεις Έφη Κουκουμπάνη-Πολυτίμου, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1995, σελ. 155 [Το σπίτι των κοιμισμένων κοριτσιών, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του ’60, είναι ένα από τα έργα της ωριμότητας του μεγαλύτερου ίσως Ιάπωνα συγγραφέα. Η νουβέλα χαρακτηρίζεται από τον Μισίμα, ένα ακόμα ιερό τέρας της ιαπωνικής λογοτεχνίας, σαν ‘ένα αριστούργημα εσωτερικότητας’. Το σπίτι είναι ένας περίεργος οίκος ανοχής που απευθύνεται μόνο σε άντρες ηλικιωμένους, άντρες που έχουν χάσει προ πολλού τον ανδρισμό τους. Πληρώνουν για να περάσουν νύχτες ξαπλωμένοι δίπλα σε πανέμορφες γυμνές παρθένες, κοπέλες που έχουν ναρκωθεί και κοιμούνται έναν ‘ύπνο που θυμίζει θάνατο’. Ο ήρωας, ο γερο-Εγκούτσι, εξήντα εφτά ετών και ικανός ακόμα να νοιώσει άντρας, πηγαίνει στην αρχή μόνο από περιέργεια, σιγά σιγά όμως βρίσκεται μπλεγμένος στο νοσηρό παιχνίδι της μοναξιάς, της φαντασίωσης, του θανάτου, που δεν είναι τίποτε άλλο από την ιδια την τραγωδία των γηρατειών. Στην αριστουργηματική αυτή νουβέλα είναι διάχυτος ένας έντονος ερωτισμός, που για τον Καουαμπάτα δεν έχει ποτέ σαν κατάληξη την ολοκλήρωση, γιατί ερωτισμός και ολοκλήρωση είναι δύο έννοιες αντιφατικές. Η αίσθηση της μοναξιάς και του επερχόμενου θανάτου, που πλανιέται στην ατμόσφαιρα από την αρχή, κάνουν αυτό τον ερωτισμό ακόμα πιο έντονο. Το φινάλε, συγκλονιστικό κι απάνθρωπο σαν γροθιά στο στομάχι, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στυλιζαρισμένη τελειότητα που χαρακτηρίζει όλη την υπόλοιπη νουβέλα και είναι τόσο ασυνήθιστη στη δουλειά του Καουαμπάτα. Το διήγημα που ακολουθεί, «Ένα μπράτσο», είναι μια παράξενη ιστορία ακριβώς στο ίδιο κλίμα μες τη νουβέλα, μόνο που εδώ η αίσθηση της ασφυκτικής μοναξιάς και της θλίψης, πάντα συνδεδεμένη με έναν έντονο, διάχυτο ερωτισμό, φτάνει σε ακόμα πιο τραγικά επίπεδα. Στο τελευταίο διήγημα με τίτλο «Περί πουλιών και ζώων» το αντικείμενο του πάθους του ήρωα είναι διαφορετικό, όμως κι εδώ τα κυρίαρχα στοιχεία είναι η αίσθηση της τραγωδίας της μοναξιάς, του έρωτα και του θανάτου, στοιχεία που καθορίζουν απόλυτα την τελευταία περίοδο της δημιουργίας ‘ενός παιδιού χωρίς σπίτι κι οικογένεια’, όπως χαρακτήριζε τον εαυτό του ο Καουαμπάτα.] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.: Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821, <Λακωνικαί Σπουδαί. Περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, παράρτημα αρ. 18>, Αθήναι 2015, σελ. 864 (και 6 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 25,01 ευρώ. Με έκπτωση: 18,50 ευρώ.]

ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ: Προβλήματα ιστοριογραφίας στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών: Επανάσταση του ’21, βαλκανικοί πόλεμοι, πρόλογος Άγγελος Σ. Βλάχος, εξώφυλλο Βαγγέλης Καρατζάς, <Εκκρεμές>, Αθήνα 1994, σελ. 142 [Εισαγωγή / Η προβληματική του μαθήματος της ιστορίας στη σύγχρονη εκπαίδευση / Η Ελληνική Επανάσταση στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας των βαλκανικών κρατών / Βαλκανικοί πόλεμοι / Οι βαλκανικοί πόλεμοι στα σχολικά εγχειρίδια των βαλκανικών κρατών / Παράρτημα / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Nekrh_zwnhΚΙΝΓΚ, ΣΤΗΒΕΝ [STEPHEN KING]: Νεκρή ζώνη [The Dead Zone], μτφ. Γιώργος Μπαρουξής, <Bell>, Αθήνα 2001(;), σελ. 571 [Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει η τύχη… Ο Τζώννυ, εξάχρονο αγόρι, τρέχοντας με τα πατίνια του στον πάγο είχε ένα ατύχημα που για λίγες τρομακτικές στιγμές τον έστειλε… στη νεκρή ζώνη. Ο Τζώννυ Σμίθ, δάσκαλος σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, μια μέρα γύρισε τον τροχό της τύχης και κέρδισε ένα ταξίδι τεσσεράμισι χρόνων… στη νεκρή ζώνη. Ο Τζων Σμιθ ξύπνησε από ένα ατελείωτο, βαθύ κώμα, έχοντας αποκτήσει μια δύναμη που για άλλους θα ήταν ευλογία και για τον ίδιο κατάρα – τη δύναμη να βλέπει το μέλλον και τη φρικτή μοίρα που περιμένει την ανθρωπότητα… στη νεκρή ζώνη.] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Apo_mia_Buik_8ΚΙΝΓΚ, ΣΤΗΒΕΝ [STEPHEN KING]: Από μια Μπιούικ 8 [From a Buick 8], μτφ. Γιώργος Μπαρουξής, <Bell>, Αθήνα 2004(;), σελ. 477 [Η Διμοιρία Δ της πολιτειακής αστυνομίας της Πενσυλβάνια έκρυβε ένα μυστικό στο υπόστεγο Β του αρχηγείου από το 1979, όταν οι αστυνομικοί Έννις Ράφφερτυ και Κερτ Γουΐλκοξ ανταποκρίθηκαν στην κλήση ενός βενζινάδικου στην εθνική και γύρισαν πίσω με μια εγκαταλειμμένη Μπιούικ Ροουντμάστερ. Ο Κερτ ήξερε από παλιά αυτοκίνητα και κατάλαβε αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά μ’ αυτό εδώ… Λίγες ώρες μετά, ο Ράφφερτυ εξαφανίστηκε, κι όλοι κατάλαβαν ότι το αυτοκίνητο ήταν κάτι παραπάνω από επικίνδυνο – και καλό θα ’ταν να μην μάθαινε ποτέ κανείς γι’ αυτό. Όμως η περιέργειά τους τους έσπρωχνε συνέχεια να σκαλίζουν την υπόθεση, ψάχνοντας όπως μπορούσαν, κι όσο τολμούσαν. Τα χρόνια πέρναγαν κι αυτό το αλλόκοτο μυστήριο είχε γίνει πια μέρος της ζωής της διμοιρίας. Κι όλον αυτό τον καιρό, η Μπιούικ 8 έστεκε εκεί σαν πίνακας νεκρής φύσης που ανέπνεε – εισπνέοντας κάτι απ’ αυτό τον κόσμο και εκπνέοντας κάτι από τον όποιο κόσμο προερχόταν. Ώσπου το φθινόπωρο του 2001, ένα νεαρό αγόρι κοιτάζοντας από το παράθυρο του υπόστεγου ανακάλυψε το μυστικό της διμοιρίας κι άρχισε με τη σειρά του να ψάχνει, γυρεύοντας απαντήσεις. Κι ό,τι ήταν κρυφό τόσα χρόνια άρχισε να αναδεύεται, όχι μόνο στη μνήμη των βετεράνων αστυνομικών αλλά και μέσα στο υπόστεγο Β… Το Από μια Μπιούικ 8 είναι ένα μυθιστόρημα για την έλξη που μας ασκούν τα θανάσιμα πράγματα, για την επιμονή μας να πάρουμε απαντήσεις που δεν υπάρχουν και για τον τρόμο και το θάρρος μπροστά στο άγνωστο.] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_istoria_ths_LiseyΚΙΝΓΚ, ΣΤΗΒΕΝ [STEPHEN KING]: Η ιστορία της Λίσυ, μτφ. Ιπποκράτης Βελίδης, <Bell>, Αθήνα 2007(;), σελ. 601 [Η Λίσυ Ντήμπουσερ Λάντον έχασε τον άντρα της τον Σκοτ, πριν από δυο χρόνια. Ήταν παντρεμένοι είκοσι πέντε χρόνια και πολύ βαθιά, σχεδόν τρομακτικά, δεμένοι. Ο Σκοτ ήταν ένας βραβευμένος, επιτυχημένος συγγραφέας και πολύ περίπλοκος άνθρωπος. Στην αρχή της σχέσης τους, η Λίσυ έπρεπε να διδαχτεί από κείνον για τα βιβλία, το αίμα και τα ‘μπουλ’. Αργότερα κατάλαβε ότι υπήρχε ένα μέρος που επισκεπτόταν ο Σκοτ. Ένα μέρος που τον τρομοκρατούσε αλλά και τον γιάτρευε, που μπορούσε να τον καταπιεί ζωντανό ή να του δώσει την έμπνευση που χρειαζόταν για να ζήσει. Τώρα είναι η σειρά της Λίσυ να αντιμετωπίσει τους δαίμονες του Σκοτ. Η σειρά της να επισκεφτεί το Μπού’για Μουν. Κι αυτό που αρχίζει ως προσπάθεια μιας χήρας να ταξινομήσει τα χειρόγραφα του διάσημου συζύγου της μετατρέπεται σ’ ένα σχεδόν θανάσιμο ταξίδι στα σκοτάδια που περιπλανιόταν εκείνος… Ίσως το πιο προσωπικό και δυνατό βιβλίο του King. Ένα μυθιστόρημα για τις πηγές της δημιουργικότητας, τους πειρασμούς της τρέλας και την μυστική γλώσσα της αγάπης.] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

To_fylaxtoΚΙΝΓΚ, ΣΤΗΒΕΝ – ΠΗΤΕΡ ΣΤΡΩΜΠ [STEPHEN KING – PETER STRAUB]: Το φυλαχτό [The Talisman], μτφ. Μιχάλης Μακρόπουλος, <Bell>, Αθήνα 2001(;), σελ. 887 [Μια μουντή φθινοπωριάτικη μέρα, ένα δωδεκάχρονο αγόρι στέκεται σε μια παραλία του Ατλαντικού, κοντά σ’ ένα κλειστό λούνα παρκ κι ένα παλιό ξενοδοχειακό συγκρότημα, το Αλάμπρα. Τα βήματα του έχει οδηγήσει εκεί το παρελθόν: ο πατέρας του δεν υπάρχει πια, η μητέρα του πεθαίνει, δεν υπάρχει καμιά τάξη, κανένα νόημα στη ζωή του. Όμως σε λίγο όλα πρόκειται ν’ αλλάξουν για τον Τζακ Σώγιερ. Γιατί έχει επιλεχθεί να κάνει ένα ταξίδι σ’ έναν ξένο, παράλληλο κόσμο, όπου πολλοί λίγοι μπορούν να ‘περάσουν’… Εκεί. Σ’ αυτή την άλλη εφιαλτική Αμερική, όπου βασιλεύει η μαγεία και καραδοκούν κίνδυνοι και τέρατα πέρα από κάθε φαντασία, ο Τζακ θα πρέπει να βρει το φυλαχτό που μπορεί να σώσει τη ζωή της μητέρα του – το φυλαχτό που, για τους δικούς τους λόγους, αναζητούν μανιασμένα και οι δυνάμεις του κακού. Ετοιμαστείτε να κάνετε μαζί του το συναρπαστικότερο ταξίδι της ζωής σας… ένα ταξίδι στην σκοτεινή καρδιά του φόβου… Δύο από τους πλέον πολυδιαβασμένους συγγραφείς του κόσμου ενώνουν τις δυνάμεις τους σ’ αυτό το ανεπανάληπτο αριστούργημα φαντασίας και τρόμου, την πιο συγκλονιστική, την πιο ανατριχιαστική ιστορία που διαβάσατε ποτέ…] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

RegginaΚΙΡΚΕΓΚΩΡ, ΖΑΙΡΕΝ [SØREN KIERKEGAARD]: Ρεγκίνα. (Οι σχέσεις μου μ’ αυτήν), ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, μτφ. από τα γαλλικά Παύλος Παπασιώπης, <Εκδόσεις Κωνσταντινίδη>, Θεσσαλονίκη χ.χ., σελ. 63 [‘‘Το διάστημα του έτους των αρραβώνων υπήρξε στο βάθος για μένα γεμάτο βασανιστική πάλη με μιαν αγωνιώσα συνείδηση: τολμάς ν’ αρραβωνιαστείς; τολμάς να παντρευτείς; Αλλοίμονο! κι όλον αυτό τον καιρό, στριφογύριζε δίπλα μου, αυτό το γλυκό παιδί, ήταν… η αρραβωνιαστικιά! Εγώ σαν ένας γέρος, εκείνη νέα σαν ένα παιδί· όμως είχα προσόντα για να τη μαγέψω – αλλοίμονο! προς δυστυχίαν μου! – κι όταν διέβλεπα κάποιαν ελπίδα, δεν μπορούσα να στερηθώ τη χαρά να τη γοητέψω, αυτή που ήταν τόσο χαριτωμένο παιδί, που δεν έπαυε να ’ναι ποτέ και που, παρ’ όλα όσα έχει υποφέρει, εξακολουθούσε ακόμα να ’ναι σαν παιδί όταν χωριστήκαμε…’’] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

4_nouvelesΚΛΑΪΣΤ, ΧΑΪΝΡΙΧ ΦΟΝ [HEINRICH VON KLEIST]: 4 νουβέλες, πρόλογος Μισέλ Τουρνιέ, μτφ.-σημειώματα Θοδωρής Δασκαρόλης, επίλογος Τόμας Μαν, ανυπόγραφο εργοβιογραφικό σημείωμα, <Άγρα>, Αθήνα 1991, σελ. 223 [Η μαρκησία του Ο… / Ο σεισμός στη Χιλή / Ο έκθετος / Η Αγία Καικιλία ή η δύναμη της μουσικής] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΕΝ, ΤΖΟΥΛΙ [JULIE COHEN]: Μαζί για πάντα, μτφ. Τέσυ Μπάιλα, <Ιβίσκος>, Αθήνα 2019, σελ. 492 [Μπορεί η αληθινή αγάπη να κάνει την υπέρβαση; Εσείς θα το αποφασίσετε! Χαράματα, ένα πρωΐνό που μοιάζει σαν όλα τ’ άλλα, ο Ρόμπι ξυπνά έχοντας στο πλευρό του τη γυναίκα του, Έμιλυ, όπως πάντα. Σηκώνεται, ντύνεται και ετοιμάζει τον καφέ του, όπως κάνει συνήθως. Αυτή τη φορά όμως, φεύγει και αφήνει στην Έμιλυ ένα τριαντάφυλλο μαζί μ’ ένα σημείωμα που θα της ραγίσει την καρδιά… Δύο άνθρωποι από δύο διαφορετικές ηπείρους, διαφορετικής κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επιπέδου, συναντιούνται χάρη σ’ ένα απροσδόκητο παιχνίδι της τύχης. Έτσι, ξεκινά η ιστορία ενός ζευγαριού που κρύβει ένα φοβερό μυστικό, κάτι που θα έκαναν τα πάντα για να προστατέψουν. Μια επική ιστορία αγνής αγάπης που άντεξε στον χρόνο, στην απουσία, στην απώλεια, στα μυστικά και στα ψέματα, πιο ισχυρή απ’ την απόσταση, την καριέρα, την οικογένεια, την κοινωνία…] [Τιμή πώλησης: 12,90 ευρώ. Με έκπτωση: 11,60 ευρώ.]

ΚΟΚΚΙΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα. Το έργο και η σκέψη του Νεοκλή Καζάζη (1849-1936), <Τροχαλία>, Αθήνα 1996, σελ. 412 [Πρόλογος / Νεοκλής Καζάζης (1849-1936): Στοιχεία βιογραφίας / Πολιτική φιλοσοφία και ιδεολογία του Νεοκλή Καζάζη {Η εθνικιστική ιδεολογία του Νεοκλή Καζάζη – Η κριτική του Νεοκλή Καζάζη στον κοινοβουλευτισμό – Το ιδεολόγημα του φόβου των μαζών – Η κριτική του Νεοκλή Καζάζη στο σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό – Η προσφυγή στο ιδεώδες της χαρισματικής ηγεσίας – Η πολιτική θεωρία του ελιτισμού} / Κοινωνική φιλοσοφία και ιδεολογία του Νεοκλή Καζάζη {Κοινωνικός δαρβινισμός και ρατσισμός στη σκέψη του Νεοκλή Καζάζη – Προσήλωση στο έθνος και εκσυγχρονισμός: Ο διπλός ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στη σκέψη του Νεοκλή Καζάζη – Η θέση των γυναικών: Από την Εστιάδα στην εθνική παιδαγωγό. Δικαιώματα και καθήκοντα της γυναίκας στην κοινωνική φιλοσοφία του Νεοκλή Καζάζη} / Πίνακες / Εργογραφία Νεοκλή Καζάζη / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 17,12 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_mavros_ypoploiarxosΚΟΝΡΑΝΤ, ΤΖΟΖΕΦ [JOSEPH CONRAD]: Ο μαύρος υποπλοίαρχος, μτφ.-σημειώσεις-επίμετρο Σπάρτη Γεροδήμου, ανυπόγραφη εργοβιογραφία, <Ερατώ>, Αθήνα 2018, σελ. 147 [Μέσα σε ένα κλίμα λοιπόν καχυποψίας, αλλά και ευπιστίας από μέρους του καπετάνιου, εξελίσσεται η ιστορία μας πάνω στο καράβι, με τον καπετάνιο όχι μόνο να ασχολείται ο ίδιος συνεχώς με τα πνεύματα και τα φαντάσματα, αλλά και να ενοχλεί, αφάνταστα και επίμονα τον υποπλοίαρχό του. Ο καπετάνιος Τζονς, ένας άνθρωπος που δεν εμπνέει στους άλλους σεβασμό, ούτε συμπάθεια, είναι όμως όσο σκληρός πρέπει για να είναι αρεστός στους πλοιοκτήτες του, και ο υποπλοίαρχος Μπάντερ ένας αξιοπρεπής και συνεπής στη δουλειά του αξιωματικός είναι οι δύο πρωταγωνιστές του αφηγήματος. Μέσα από μια σειρά γεγονότα που διαδραματίζονται μεταξύ του καπετάνιου του πλοίου και του υποπλοίαρχου, και με δύο ευφυή τεχνάσματα του Μπάντερ, ο Κόνραντ χρησιμοποιώντας ένα ευφάνταστο, πονηρό, αλλά και καλοκάγαθο χιούμορ, οδηγεί σε ένα αποκαλυπτικό τέλος την ιστορία μας, που πραγματικά εκπλήσσει ευχάριστα τον αναγνώστη.] [Τιμή πώλησης: 9,54 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.]

ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΦΩΤΙΟΣ: Έκφρασις της ορθοδόξου εικονογραφίας [2 τόμοι], πρόλογος Αλέξανδρος Δ. Παπαδημητρίου – Ευάγγελος Δ. Παπαδημητρίου, <Εκδοτικός Οίκος ‘Αστήρ’ Αλ. και Ε. Παπαδημητρίου>, Αθήναι 1960, σελ. 514+κθ΄+230 με πίνακες [Τιμή πώλησης: 240,00 ευρώ. Με έκπτωση: 180,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Asalefto_themelioΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, ΦΩΤΗΣ: Ασάλευτο θεμέλιο, πρόλογος-επιμέλεια Κώστας Σαρδελής, <Ακρίτας>, Αθήνα 1993, σελ. 147 [Οι ανάξιοι κληρικοί βλάπτουν την Εκκλησίσ / Το ράσο και τα γένια / Η Ορθοδοξία: Το μόνο ασάλευτο θεμέλιο / Η Ορθοδοξία και η πνευματική της ευωδία / Η Ορθοδοξία κι οι άγνωστοι θησαυροί της / Πατέρες της Ορθοδοξίας / Το βάθος της Ορθοδοξίας και η δική μας αδιαφορία / Οι Έλληνες: Κήρυκες θρησκειών / Ο μύθος του χταποδιού κι η Ελλάδα / Τα ιερά οράματα και ακούσματα… / Πίστη κι απιστία / Η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας / Το Άγιον Όρος κι οι γιορτές του / Η Αποκάλυψις: Το αινιγματικό βιβλίο του Ιωάννου / Το φως το ιλαρόν και η εξαίσια εσπερινή φωτοχυσία / Η ορεινή γυνή: Ταπεινές κι αγιασμένες ψυχές] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

ΚΟΡΡΕΑ, ΑΡΜΑΝΔΟ ΛΟΥΚΑΣ [ARMANDO LUCAS CORREA]: Το κορίτσι από τη Γερμανία, μτφ. από τα αγγλικά Φωτεινή Πίπη, ανατύπωση, <Διόπτρα>, Αθήνα 2019, σελ. 463 [Δύο νεαρά κορίτσια, δύο διαφορετικές ιστορίες στο πέρασμα των χρόνων κι ένα συγκλονιστικό ιστορικό γεγονός. 1939: Η Νύχτα των Κρυστάλλων, που τα άλλαξε όλα… Ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσει κανένας από τους επιβάτες του Σαιντ Λούις. Στους δρόμους του Βερολίνου ανεμίζουν κοκκινοασπρόμαυρες σημαίες, και η μικρή Χάννα μαζί με την οικογένειά της και πολλούς ακόμη αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το μέρος που άλλοτε αισθάνονταν σπίτι. Τότε το ταξίδι με το ατμόπλοιο Σαιντ Λούις για την Αβάνα τους δίνει μια αχνή ελπίδα ελευθερίας. Επάνω στο καράβι θα βιώσουν μια ανέμελη πολυτελή ζωή. Γρήγορα, όμως, τα όνειρά τους θα διαψευστούν, και το πλοίο που κάποτε ήταν η σωτηρία τους τώρα φαντάζει ο αφανισμός τους. 2014: Η Άννα Ρόσεν ζει στη Νέα Υόρκη με τη μητέρα της, η οποία δεν μπορεί να συνέλθει από τον χαμό του συζύγου της, την 11η Σεπτεμβρίου. Στα δωδέκατα γενέθλιά της η Άννα παραλαμβάνει ένα παράξενο δέμα από την Κούβα από κάποια άγνωστη συγγενή της με το όνομα Χάννα. Το ταξίδι της Άννας στην Αβάνα μαζί με τη μητέρα της θα φέρει στο φως ένα μυστηριώδες παρελθόν με γεγονότα που όλοι ήθελαν να ξεχάσουν…] [Τιμή πώλησης: 9,90 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.]

ΚΟΣΙΚ, ΚΑΡΕΛ [KAREL KOSIK]: Η διαλεκτική της κρίσης, μτφ. Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, εξώφυλλο Τάκης Τζανετέας, <Εκδόσεις Καρανάση>, Αθήνα 1984, σελ. 143 [Νους και συνείδηση / Η σημερινή μας κρίση {Κρίση του πολιτικού συστήματος. Κομματικοί και εξωκομματικοί – Κρίση της πολιτικής προσωπικότητας} / Κρίση των τάξεων και της κοινωνίας / Κρίση του λαού / Κρίση εξουσίας / Κρίση του σοσιαλισμού / Η κρίση του σύγχρονου ανθρώπου και ο σοσιαλισμός / Η διαλεκτική της ηθικής και η ηθική της διαλεκτικής / Το αναντικατάστατο της εθνικής κουλτούρας / Για το τσέχικο πρόβλημα / Αυταπάτη και ρεαλισμός] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

ΚΟΥΝΕΛΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Λιμναία Οδύσσεια. Κείμενα και συνεντεύξεις 1966-1989, εκδοτικό σημείωμα της γαλλικής έκδοσης, πρόλογος στην ελληνική έκδοση Rudi Fuchs, μτφ. Ανταίος Χρυσοστομίδης, <Άγρα / Γκαλερί Bernier>, Αθήνα 1991, σελ. 278 [Ένα χωριό γεμάτο τριαντάφυλλα. Συζήτηση με την Carla Lonzi, 1966 / Συζήτηση του Γ. Κ. με δύο παιδιά, 1967 / Σκέψεις και παρατηρήσεις: Για το σώμα, τη συμπεριφορά, το ‘φυσικό’, το ‘ζωντανό’ ως θεατρική αυθεντικότητα, 1968 / Τεχνικές και υλικά. Συζήτηση με τη Μarisa Volpi, 1968 / Για τον Pascali, 1969 / Όχι για το θέατρο, αλλά με το θέατρο. Συζήτηση με τον Italo Moscati, 1969 / ‘Διάολε! Τι όμορφη γυναίκα!’…, 1976 / Συζήτηση με τή Marlis Grüterich, 1978 / Σ’ όλα αυτά τα χρόνια…, 1979 / Συζήτηση με τον Robin White, 1979 / Συζήτηση με τον Bruno Corà, 1980 / Για την ιστορία, τη γλώσσα, τις παρεξηγήσεις, το θέατρο. Διάλογος με τον Bruno Corà, 1980 / Παρά τις υφολογικές αντιφάσεις… , 1981 / Ένας αρχαίος άνθρωπος, ένας σύγχρονος καλλιτέχνης, 1982 / Έψαχνα το κεφάλι της Σαπφούς… / Τερατώδης απόφαση για το τέρας Κ., 1982 / Τα μαύρα κάδρα…,1982 / Στη διαμόρφωση μου…, 12.6.84 / Σήμερα, ο κόσμος μιλάει για… Από μία συζήτηση με τη Lisa Licitia Ponti, 1984 / Συζήτηση με τον Giancarlo Politi, 1985 / Ομιλία, 1984 / Από το φίδι…, 1985 / Υποσχεθήκαμε στους εαυτούς μας…, 1985 / 24. Γιάννης Κουνέλλης: Πυρακτωμένη είναι η ώρα της έκλειψης, με τον Bruno Corà, 1985 / Συζήτηση με τον Jean-Pierre Bordaz, 1985 / Αυτό που μπορώ να υπερασπιστώ…, 1987 / Δεν σκότωσα ποτέ…,1987 / Συζήτηση με τον Marco Jannuzzi, 1987 / Ούτε γλυπτική ούτε ζωγραφική. Τα ‘απελευθερωμένα οράματα’ του Κουνέλλη. Συζήτηση με τη Francesca Pasini, 1988 / Αν το σπίτι είναι τετράγωνο…, 1988 / Συζήτηση με τον Franco Fanelli, 1989 / Φωτογραφίες έργων / Εκθέσεις του Γιάννη Κουνέλλη] [Τιμή πώλησης: 15,45 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΡΕΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑΣ – ΦΩΤΗΣ ΤΕΚΟΣ: Διαλειμματική νηστεία και αποφυγή νόσων, έκτη έκδοση, <Αρμός>, Αθήνα 2019(;), σελ. 150 [Πρόλογος / Εισαγωγικά {Ιστορική αναδρομή – Το παράδειγμα των πιγκουΐνων – Το κολιμπρί – Ζώα σε χειμερία νάρκη ή χειμέριο ύπνο – Παράδειγμα νηστείας στους ανθρώπους: Οι γυναίκες στην Γκάμπια – Τα δύο διατροφικά προγράμματα – Η παροχή ενέργειας στον οργανισμό. Το παράδειγμα του αυτοκινήτου – Κατηγορίες νηστείας – Μέθοδοι διαλειμματικής νηστείας (Προοίμιο – Μέθοδος 14-10 – Μέθοδος 16-8 – Μέθοδος 18-6 – Μέθοδος 20-4 – Μέθοδος 5-2 – 24ωρη νηστεία – 1 νηστεία, 1 θρέψη… όλη την εβδομάδα – Δεν πεινάω, έχω πολλή δουλειά ή ταξίδι → επιλέγω νηστεία) – Επιλέγουμε τα υγιεινότερα λιπαρά – Προτιμούμε προϊόντα ολικής αλέσεως – Λέμε ναι στα φρούτα και στα λαχανικά – Μειώνουμε την κατανάλωση κρέατος – Περιορίζουμε το αλκοόλ – Αφαιρούμε το αλάτι από την καθημερινότητά μας – Νερό} / Διαλειμματική νηστεία, ορμονικός έλεγχος, κυτταρική επιδιόρθωση και υγεία {Προοίμιο – Επίδραση στα επίπεδα αυξητικής ορμόνης – Επίδραση στα επίπεδα ινσουλίνης – Επίδραση στην ικανότητα επιδιόρθωσης των κυττάρων – Επίδραση στην γονιδιακή έκφραση – Φλεγμονή – Καρδιακή υγεία – Καρκίνος – Υγεία του εγκεφάλου – Καλύτερη υγεία των εντέρων – Αντιγήρανση, μακροζωΐα} / Διαλειμματική νηστεία, ένα ισχυρό εργαλείο για την απώλεια βάρους / Προβλήματα από την νηστεία / Συχνά ερωτήματα / Παραδείγματα προγραμμάτων διατροφής / Επίλογος: Ευεργετικός και απλός τρόπος ζωής / Παράρτημα: Κύτταρο, όργανα και βασικοί ορισμοί / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 11,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,90 ευρώ.]

Dekembrianh_tragwdia_twn_omhrwnΚΟΥΡΙΛΑΣ, ΕΥΛΟΓΙΟΣ: Δεκεμβριανή τραγωδία των ομήρων. Η έκτη των ‘επιλέκτων φάλαγξ’ και η των Κρώρων πορεία του θανάτου, <Ελεύθερη Σκέψις>, Αθήναι 2003, σελ. στ΄+448 [Πρόλογος / Ξέναι δημοσιεύσεις / Προεισαγωγικαί ενασχολήσεις / Η δραματική διαφυγή εκ της φυλακής / Η θρησκευτική και εθνική μετά την σωτηρίαν μου δράσις / Ηπειρωτικοί σκληροί αγώνες. Εξ οικείων βέλη / Απρεπής αντίδρασις και εξευτελισμός πανεπιστημιακών διδασκάλων. Ο απερίγραπτος Κουγέας / Ο ατονιστής Κακριδής και το γλωσσ. ζήτημα / Το ελληνικόν πνεύμα, αέναος ενέργεια και φορεύς του ελληνικού πολιτισμού / Παρεπόμενα / Παροράματα και προσθήκαι] [Τιμή πώλησης: 19,08 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.] 

Kati_san_aftoviografiaΚΟΥΡΟΣΑΟΥΑ, ΑΚΙΡΑ: Κάτι σαν αυτοβιογραφία, πρόλογος Θόδωρος Αγγελόπουλος, μτφ.-σημειώσεις Μάκης Μωραΐτης, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 287 [Πρόλογος / Η βρεφική ηλικία / Μοριμούρα Γκακούεν / Κλαψιάρικο παιδί / Ανεμοστρόβιλος / Κέντο / Καλλιγραφία / Μουρασάκι και Σόναγκον / Οι απόηχοι της περιόδου Μέιτζι, οι ήχοι της περιόδου Τάισο / Οι παραμυθάδες / Η μύτη του τελώνιου / Η λάμψη των πυγολαμπίδων / Το γυμνάσιο Κέικα / Ένας μακρύς κόκκινος τούβλινος τοίχος / 1η Σεπτεμβρίου 1923 / Σκότος και ανθρωπιά / Μια φρικιαστική εκδρομή / Τιμή και σέβας / Η επαναστατική μου περίοδος / Ένα μακρινό χωριό / Το οικογενειακό δέντρο / Η θεία Τογκάσι / Τα δεντράκια / Ο λαβύρινθος / Η στρατιωτική θητεία / Δειλός και αδύναμος / Το σοκάκι στο ρέοντα κόσμο / Μια ιστορία που δε θέλω να διηγηθώ / Θετικό κι αρνητικό / Ένα ορεινό πέρασμα / Το Φ.Χ.Ε. / Μια μεγάλη ιστορία: Μέρος Ι / Μια μεγάλη ιστορία: Μέρος ΙΙ / Ελαττώματα εκ γενετής / Καλοί άνθρωποι / Ένας οδυνηρός πόλεμος / Το βουνό μου / Έτοιμοι, αρχίζουμε! / Σουγκάτα Σανσίρο / Η πιο ωραία / Σουγκάτα Σανσίρο ΙΙ / Ο γάμος / Αυτοί που πάτησαν την ουρά της τίγρης / Οι Γιαπωνέζοι / Όχι τύψεις για τη νιότη μας / Μια υπέροχη Κυριακή / Η γειτονιά με τα βρώμικα νερά / Ο μεθυσμένος άγγελος / Στις όχθες του ποταμού Σάι / Σιωπηλή μονομαχία / Παλιές ιστορίες ενός σολομού / Αδέσποτος σκύλος / Σκάνδαλο / Ρασομόν / Επίλογος / Σκόρπιες σημειώσεις για τον κινηματογράφο / Πίνακας ταινιών της παιδικής ηλικίας του Α. Κουροσάουα] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

Mavromixalaioi_kai_KapodistriasΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ, ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Γ.: Μαυρομιχαλαίοι και Καποδίστριας. (Η αιτία του φόνου), <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1982, σελ. 160 [Πρόλογος / Τα κίνητρα του φόνου / Λακωνία και εθνική ελευθερία / Σχέσεις Μανιατών και Κρητικών κατά τον περασμένο αιώνα] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

 

Elizampeth_KostelloΚΟΥΤΣΥ, ΤΖΩΝ Μ. [J. M. COETZEE]: Ελίζαμπεθ Κοστέλλο. Οκτώ μαθήματα, μτφ. Βασίλης Καραγιώργος, θεώρηση μετάφρασης Νίκος Λίγγρης, δεύτερη έκδοση, <Διήγηση>, Αθήνα 2004, σελ. 305 [Η Ελίζαμπεθ Κοστέλλο είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη συγγραφέας. Στο λυκόφως της ζωής της, η παρουσία της στο χώρο των γραμμάτων έχει περιοριστεί στη συμμετοχή της σε διάφορες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, όπου μοιάζει να εκθέτει την ολοένα και πιο ανήσυχη συνείδησή της στα μάτια ενός περίεργου κοινού: μια ανακοίνωση σ’ ένα αμερικανικό κολλέγιο με αφορμή τη βράβευσή της· μια κρουαζιέρα στην Ανταρκτική, στη διάρκεια της οποίας δίνει διαλέξεις σε εύπορους βαριεστημένους επιβάτες· μια αγωνιώδης εμφάνιση σε ένα συνέδριο στο Άμστερνταμ, όπου ο συγγραφέας ενάντια στον οποίο έχει στηρίξει ολόκληρη την κριτική της βρίσκεται αναπάντεχα ανάμεσα στο ακροατήριο… Κι ενώ έργο της ζωής της ήταν πάντοτε η μελέτη των άλλων, έρχεται η στιγμή που γίνεται η ίδια αντικείμενο διερεύνησης. Αντιμέτωπη με ένα παράξενο δικαστήριο συνείδησης θα πρέπει να κάνει την τελευταία και την πιο δύσκολη δήλωσή της: τι αληθινά πιστεύει στη ζωή; Ποιες αρχές την καθοδηγούν; Τέλος, ποιος έχει ανάγκη, στον σημερινό ταραγμένο κόσμο, από την ουδέτερη ‘γραμματέα του αοράτου’ που ισχυρίζεται ότι είναι;] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΚΡΑΪΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ [MICHAEL CRICHTON]: Η μεγάλη ληστεία του τραίνου, μτφ. Τζένη Σαράντη, <Κέδρος>, Αθήνα 1996, σελ. 358 [Το 1854 η Αγγλία είχε γίνει ένα έθνος πόλεων, η πρώτη και πλουσιότερη αστικοποιημένη κοινωνία στον κόσμο. Οι σιδηρόδρομοι – γρήγορα ατμοκίνητα τέρατα – τώρα είχαν εξελιχθεί σε δυναμικό σύμβολο προόδου… και σε πρόκληση για τους επιτηδειότερους εγκληματίες στη Βρετανία. Πρώτος και καλύτερος ανάμεσα σ’ αυτούς τους θρασείς, επικίνδυνους ανθρώπους ήταν ένας εγκληματίας με παρουσιαστικό κυρίου, ο Έντουαρντ Πηρς, ο εγκέφαλος πίσω από τη ληστεία του αιώνα – τη Μεγάλη Ληστεία του Τραίνου. Πανέξυπνος, γοητευτικός και ακαταμάχητος για τις γυναίκες, ο Έντουαρντ Πηρς και το έγκλημά του έδειχναν τη σκοτεινή πλευρά της προόδου, τη διεφθαρμένη κρυφή καρδιά της βικτοριανής εποχής – αυτήν που η εντυπωσιακή διήγηση του Κράιτον μάς αποκαλύπτει!] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

ΚΩΠΛΑΝΤ, ΝΤΑΓΚΛΑΣ [DOUGLAS COUPLAND]: Generation X. Ιστορίες για μια έκρυθμη κουλτούρα, μτφ. από τα αγγλικά Χριστιάννα Σακελλαροπούλου, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1993, σελ. 254 [Ο Άντυ, ο Νταγκ και η Κλαιρ κληρονόμησαν μια κοινωνία πολύ απαιτητική για τις δυνάμεις τους. Είκοσι τόσων χρονών, μεγαλωμένοι μέσα σε διαλυμένες οικογένειες, στο Γουώτεργκαιητ και την κρίση της Υφαλοκρηπίδας, τρομαγμένοι από την εξάπλωση των γιάπις στη δεκαετία του 80, την οικονομική ύφεση, το κρακ κι από τον Ρόναλντ Ρέηγκαν, αντιπροσωπεύουν επάξια την καινούρια χαμένη γενιά: τη Γενιά Χ. Σπρωγμένοι από την έντονη υποψία ότι βράζουν στο ίδιο καζάνι , στόχοι αγοράς για κάθε διαφημιστική καμπάνια, παρατούν πληκτικές καριέρες κι αποτραβιούνται στην έρημο της Καλιφόρνιας: στο Παλμ Σπρινγκς, την πατρίδα των κλινικών λιποαναρρόφησης και των τεράστιων εμπορικών κέντρων, σκουπιδότοπο για τα κατακάθια της μνήμης της αμερικάνικης κουλτούρας. Αβέβαιοι για το μέλλον τους, ενδίδουν σ’ έναν τρόπο ζωής με πολύ αλκοόλ και απασχόληση σε ‘λούκια’ – κακοπληρωμένες, παρακατιανές, ανώφελες δουλειές, χωρίς μέλλον στην αγορά υπηρεσιών. Υποαπασχολούμενοι, υπερβολικά μορφωμένοι, πεισματικά αμέτοχοι στα κοινά και απρόβλεπτοι, δεν έχουν πουθενά να διοχετεύσουν το θυμό τους, κανέναν να καθησυχάσει τους φόβους τους και καμιά κουλτούρα να αντικαταστήσει την ανομία τους. Έτσι, διηγούνται ιστορίες: ενοχλητικά διασκεδαστικές ιστορίες, που αποκαλύπτουν το σιδερόφραχτο εσωτερικό τους κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο από ξεχασμένες τηλεοπτικές σειρές, βραδιές αφιερωμένες στον Έλβις και μοντέρνα σουηδικά φτηνοέπιπλα…] [Τιμή πώλησης: 25,08 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ.]

O_naos_tou_tromouΛΑΒΚΡΑΦΤ, Η. Φ. [H. P. LOVECRAFT]: Ο ναός του τρόμου [και άλλες νουβέλες], πρόλογος Μάκης Πανώριος, μτφ. Μ. Πανώριος – Π. Σκάγιαννης – Γ. Ντούμας, <Αίολος>, Αθήνα 1987, σελ. 210 [Το πλάσμα που ψιθύριζε στο σκοτάδι (1930) / Ο ναός του τρόμου (1935) / Το κάλεσμα απ’ το υπερπέραν (1935)] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΛΑΓΚΕΡΛΑΙΦ, ΣΕΛΜΑ [SELMA LAGERLÖF]: Το θαυμαστό ταξίδι του Νιλς [2 Τόμοι], πρόλογος Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, μτφ. Μαρία Λαμπαδαρίδου – Μίνως Πόθος, εξώφυλλο Σουζάνα Ντολγοπόλοφ, <Δωρικός>, Αθήνα 1987, σελ. 220+195 [Για πρώτη φορά δίνεται στα γράμματά μας ολόκληρη η μετάφραση του εξαίσιου αυτού βιβλίου, που αποτελεί μέχρι σήμερα το αριστούργημα της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας. Η μεγάλη κυρία των σουηδικών γραμμάτων, Σέλμα Λάγκερλαιφ, που πρώτη τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, κατάφερε να συνδυάσει τους θρύλους του βορρά με τον ηθικό νόμο της φύσης και να αποκαλύψει στο παιδί το θαύμα που κρύβουν τα μυστικά και τα μυστήρια του κόσμου. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο συναρπαστικές περιπέτειες, που θέτει το μοναχικό πλάσμα μπρος στην άγρια φύση, για να γνωρίσει το μεγαλείο της, αλλά και για να ανακαλύψει τις δικές του μαγικές δυνάμεις, που είναι το θαύμα της ύπαρξης και η πηγή του καλού. Έτσι, το άτακτο αγόρι, που τα μάγια το μεταμόρφωσαν σε μικροσκοπικό ξωτικό, καβάλα στα φτερά του χήνου Μαρτίνου, θα ταξιδέψει συναρπαστικά μέσα στο μύθο και μέσα στη γνώση, ώσπου να λυθούν τα μάγια από τη δύναμη του καλού, και να ξαναγίνει ανθρώπινο πλάσμα πλούσιο πια σε αισθήματα και εμπειρίες.] [Τιμή πώλησης: 16,50 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.]

H_romantikh_outopia_tou_Valter_MpengiaminΛΑΙΒΥ, ΜΙΚΑΕΛ – ΡΟΜΠΕΡΤ ΣΑΙΡ [MICHAEL LÖWY – ROBERT SAYRE]: Η ρομαντική ουτοπία του Βάλτερ Μπένγιαμιν, προλογικό σημείωμα Στέφανος Ροζάνης, μτφ. Ρεβέκκα Πέσσαχ, <Έρασμος>, Αθήνα 2018, σελ. 35 [‘‘Ο μεσσιανισμός του Μπένγιαμιν είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την προσκόλλησή του στη ρομαντική κοσμοαντίληψη από την οποία εκπηγάζει με έναν ιδιάζοντα τρόπο πέρα από τις καμπαλιστικές καταβολές του, ή εξ αιτίας των καμπαλιστικών καταβολών του ίδιου του ρομαντικού κοσμοειδώλου, όπως αυτό διαμορφώθηκε ως καθολικό πρόταγμα για τη φιλοσοφία, την τέχνη και την ιστορία. Στην περίπτωση του Μπένγιαμιν, ο μεσσιανισμός είναι un-être-a-dire του ρομαντισμού και μάλιστα ένα ‘είναι-που-πρέπει-να-ειπωθεί’ προκειμένου να εισχωρήσουμε στον πυρήνα της ρομαντικής εξεγερσιακότητας και του ρομαντικού χρόνου ως ανατροπής του χρονικού continuum της διαφωτιστικής αυταπάτης της ιστορίας εν προόδω.’’ (Στέφανος Ροζάνης)] [Τιμή πώλησης: 6,36 ευρώ. Με έκπτωση: 4,50 ευρώ.]

Logos_kai_viaΛΑΙΝΓΚ, Ρ. ΝΤ. – ΝΤ. ΓΚ. ΚΟΥΠΕΡ [RONALD D. LAING – DAVID G. COOPER]: Λόγος και βία. Δέκα χρόνια φιλοσοφίας του Σαρτρ 1950-1960, προλογικό σημείωμα-μετάφραση του κεφαλαίου «Ο Σαρτρ για το Ζενέ» Φώτης Τερζάκης, πρόλογος Ζαν-Πωλ Σαρτρ, μτφ. Λένα Κασίμη, <Praxis>, Αθήνα 1983(;), σελ. 187 [Εισαγωγή / Προβλήματα μεθόδου {Μαρξισμός και υπαρξισμός – Το πρόβλημα των μεσολαβήσεων και των βοηθητικών επιστημών – Η προοδευτική-αναδρομική μέθοδος (Προοίμιο – Το σχέδιο)} / Ο Σαρτρ για τον Ζενέ / Κριτική του διαλεκτικού λόγου {Εισαγωγή (Δογματική διαλεκτική και κριτική διαλεκτική – Κριτική της κριτικής της εμπειρίας) – Από την ατομική πράξη στο πρακτικό-αδρανές (Η ατομική πράξη σαν συνολοποίηση – Οι ανθρώπινες σχέσεις σαν μεσολάβηση μεταξύ διαφορετικών τομέων υλικότητας – Η ύλη σαν συνολοποιημένη ολότητα και μια πρώτη εμπειρία αναγκαιότητας: Σπανιότητα και τρόπος παραγωγής. Η επεξεργασμένη ύλη σαν αλλοτριωμένη αντικειμενοποίηση της συλλογικής και της ατομικής πράξης. Η αναγκαιότητα σαν νέα δομή της διαλεκτικής εμπειρίας. Το κοινωνικό είναι σαν υλικότητα και, ιδιαίτερα, το είναι της τάξης – Συλλογικότητες) – Από την ομάδα στην ιστορία (Η ομάδα. Η αντιστοιχία της ελευθερίας σαν αναγκαιότητα και της αναγκαιότητας σαν ελευθερία. Όρια και έκταση κάθε ρεαλιστικής διαλεκτικής: Προοίμιο. Η δομή. Η ενότητα της ομάδας προέρχεται από έξω, από τους άλλους και κάτω από αυτή την πρώτη μορφή ενότητας η ομάδα υπάρχει σαν έτερο. Στην εσωτερικότητα της ομάδας, η κίνηση της μεσολαβημένης αμοιβαιότητας συνιστά την ενότητα της πρακτικής κοινότητας, σαν μια αέναη αποσυνολοποίηση επιγεννώμενη από τη συνολοποιητική κίνηση. Η διαλεκτική εμπειρία σαν συνολοποίηση: Το επίπεδο του συγκεκριμένου, η θέση της ιστορίας – Συμπεράσματα: Το άτομο σε μια ταξική κοινωνία)}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Λ’ ΑΜΟΥΡ, ΛΟΥΪ [LOUIS L’ AMOUR]: Ματαγκόρντα []Matagorda], μτφ. Βαγγέλης Κοχλατζής, <Πάπυρος Γραφικαί Τέχναι Α.Ε.>, Αθήνα 1986(;), σελ. 184 [‘‘Ήταν ένας δυνατός άντρας, μαθημένος στη σκληρή δουλειά, και έτσι ο τάφος ανοιγόταν εύκολα. Είχε φτάσει στα μισά σχεδόν, όταν άρχισαν να έρχονται οι καβαλάρηδες. Έλυσε το κορδόνι που συγκρατούσε τον κόκορα του εξάσφαιρού του, και συνέχισε να σκάβει. Ήταν τρεις, όλοι άγνωστοι. Όλα τ’ άλογα είχαν το σήμα Σερκλ Μ των Μάνσον. Αυτός που μίλησε είχε φαρδιούς γοφούς και στενούς ώμους και φορούσε ένα καπέλο με στενό μπορ. ‘Τον τάφο αυτό, τον σκάβεις για έναν ή για δύο;’ ρώτησε.’’] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_dwrea_tou_kampouΛΑΝΤΑΒΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Η δωρεά του κάμπου, πίνακας εξωφύλλου Γιώργος Ζιάκας, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2006, σελ. 55 [Πόλεως Λαρίσης {Η πόλις – Ο ποταμός – Τα άλογα – Αρχαίο θέατρο – Του αγίου Αχιλλίου – Αγία Μαρίνα – Τα Ταμπάκικα – Παιδική εικόνα – Λάρισα – Τα πέτσινα μπουφάν} / Του κάμπου {Στην ερημιά του κάμπου – Ο κάμπος – Ο κάμπος 2 – Θέρος – Καλαμιές – Εικόνα} / Μπαλάντα / Πρώτες δημοσιεύσεις] [Τιμή πώλησης: 7,10 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Gynaikes_sto_EikosienaΛΑΠΠΑΣ, ΤΑΚΗΣ: Γυναίκες στο Εικοσιένα, εικονογράφηση Αλέξ. Κοντόπουλος, <Εκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδης & Σία Α.Ε.>, Αθήναι χ.χ., σελ. 198 [Η Σουλιωτοπούλα / Η Νταλιάνα / Η κόρη της Μυκόνου / Αφηγήματα του καπετάν Γιαννακού / Οι θερίστρες του Δηρού / Η καπετάνισσα Δόμνα] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_A_Pagkosmios_Polemos_1914_1918ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ, ΕΛΛΗ: Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918). Ιστορία μιας οικουμενικής καταστροφής, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2020, σελ. 216 [Εισαγωγή / Πώς η Ευρώπη έφτασε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Τα βαθύτερα αίτια και η κρίση του θέρους του 1914 {Προοίμιο – Η Ευρώπη του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα: Τα βαθύτερα αίτια του πολέμου – Ο δρόμος προς το 1914: Τα προμηνύματα της έντασης – Η κρίση του 1914 – Το θέμα των αιτίων στη διεθνή ιστοριογραφία} / Ιστορικό διάγραμμα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου {Τα μέτωπα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Γεωγραφική διασπορά και ενιαία στρατηγική – 1914: Η κατάρρευση του μύθου περί σύντομου πολέμου (Προοίμιο – Δυτικό Μέτωπο – Ανατολικό Μέτωπο – Τα άλλα μέτωπα) – 1915: Διεύρυνση των συμμαχιών (Δυτικό και Ανατολικό Μέτωπο – Ιταλικό και Βαλκανικό Μέτωπο – Μεσανατολικό και Αφρικανικό Μέτωπο. Πόλεμος στη θάλασσα) – 1916: Ανθρωποσφαγή χωρίς αντίκρισμα (Δυτικό και Ανατολικό Μέτωπο – Τα άλλα μέτωπα) – 1917: Η κατάρρευση της τσαρικής Ρωσίας και η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο (Προοίμιο – Δυτικό Μέτωπο – Ρωσική Επανάσταση – Ιταλικό Μέτωπο – Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο – Τα άλλα μέτωπα) / 1918: Αναλαμπή και κατάρρευση των Κεντρικών Δυνάμεων – Οι διευθετήσεις της ειρήνης – Ο πόλεμος ως οικουμενική καταστροφή και καθολική ανθρώπινη εμπειρία} / Η Ελλάδα και ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος {Προοίμιο – Το χρονικό της ελληνικής εμπλοκής στον πόλεμο – Αποτίμηση της ελληνικής πτυχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Οι προκλήσεις για την ιστοριογραφία και τη μνήμη του γεγονότος} / Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος εκατό χρόνια μετά: Ιστοριογραφικές προκλήσεις στο πέρας ενός μείζονος οροσήμου {Ιστοριογραφία του πολέμου – Επαναπροσδιορίζοντας τα όρια: Η διεθνική προσέγγιση και οι παραμελημένες πτυχές της σύγκρουσης} / Εισαγωγική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 13,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

ΛΕΟ, ΜΑΞΙΜ [MAXIM LEO]: Ψηλά τις καρδιές. Μια οικογένεια στην Ανατολική Γερμανία, μτφ. Γιώτα Λαγουδάκου, <Δώμα>, Αθήνα 2019, σελ. 332 [Πρόλογος / Το μαγαζί / Μυστικά / Πεποιθήσεις / Κατηγορίες / Παιδιά του δρόμου / Αλήτικη ζωή / Ίχνη / Σκηνικά / Προειδοποιήσεις / Βασανιστήρια / Εχθροπραξίες / Νικητές / Παιχνίδια / Σημειώσεις / Πόνοι / Αποξενώσεις / Συγκρούσεις / Μικροπράγματα / Παρεμβολές / Συνοδοιπόρος / Ομολογία πίστεως / Ανοιξιάτικα συναισθήματα / Φωνές εν χορώ / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 18,80 ευρώ. Με έκπτωση: 16,90 ευρώ.]

O_Daimonas_2_mtf_Gwgos_AgiasosΛΕΡΜΟΝΤΟΦ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΟΥΡΓΙΕΒΙΤΣ [МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ]:: Ο Δαίμονας, εισαγωγή-μτφ. Γώγος Αγιάσσος, δεύτερη έκδοση, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’>, εν Αθήναις 1925(;), σελ. 68 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

ΛΙΟΥΪΣ, Κ. Σ. [C. S. LEWIS]: 31 Γράμματα από την κόλαση & Μια πρόποση σε διαβολικό τραπέζι, πρόλογος π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος, μτφ. Αλέξανδρος Δάσκαλος, <Ιωνάς>, Πρέβεζα 2019, σελ. 183 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

 

ΛΙΧΤΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΓΚΕΟΡΓΚ ΚΡΙΣΤΟΦ [GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG]: Επιλογή από τα Sudelbücher, εισαγωγή-μτφ. Παναγιώτης Κονδύλης, <Στιγμή>, Αθήνα 2004, σελ. 136 [Σειρά: Στοχασμοί, αρ. 2] [Τιμή πώλησης: 8,48 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

 

ΛΙΧΤΕΝΜΠΕΡΓΚ, ΓΚΕΟΡΓΚ ΚΡΙΣΤΟΦ [GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG]: Πιπέρι και σπασμένες γραμμές. Επιλογή από τα Sudelbücher, παρουσίαση-μτφ.-σχόλια Ε. Χ. Γονατάς, <Στιγμή>, Αθήνα 2005, σελ. 109 [Τιμή πώλησης: 11,66 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

 

O_Dialogos_tou_SolwmouΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ, ΖΗΣΙΜΟΣ: Ο ‘Διάλογος’ του Σολωμού. Ένας απολογισμός, <Ίκαρος>, Αθήναι 1970, σελ. 70 [‘‘Εκατόν τόσα χρόνια ύστερα που πρωτοδημοσιεύτηκε ο ‘Διάλογος’ (1859) του Σολωμού, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε με το πρόβλημα της γραφτής γλώσσας κάθε άλλο παρά λυμένο. Προχωρήσαμε βέβαια κομμάτι, αν συλλογιστούμε μάλιστα πως γίνεται πρώτη φορά στην εποχή μας – από τα χρόνια του αττικισμού – προσπάθεια να ακολουθήσουμε ομαδικά ως πολιτεία (ή να μην ακολουθήσουμε) στο ζήτημα της γραφτής γλώσσας το δρόμο του ‘Διάλογου’. Τον τελευταίο αιώνα οι ελπίδες για μια σολωμική λύση του ζητήματος στηρίζουνται λιγότερο στα πράγματα και περισσότερο στη στατιστική. Αυτή η διάκριση δε σημαίνει πως οι ελπίδες αυτές δεν υπάρχουνε. Και διόλου δε σημαίνει πως είναι μάταιες…’’] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΛΟΥΒΑΡΙΣ, Ν. Ι.: Ο Γκαίτε ως θρησκευτική προσωπικότης, <Έκδοσις Βιβλιοπωλείου Μ. Σ. Ζηκάκη>, Αθήναι 1929, σελ. 70 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

 

H_Rea_Kyvelh_kai_oi_gonimikes_latreies_ths_FlyasΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.: Η Ρέα-Κυβέλη και οι γονιμικές λατρείες της Φλύας, πρόλογος Κούλα Κασιμάτη, <Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Χαλανδρίου>, Χαλάνδρι 1988, σελ. 253 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα / Ιστορικό πλαίσιο {Τα κέντρα λατρείας της Ρέας-Κυβέλης στην Αττική (Η εισαγωγή της λατρείας της θεάς στην Αττική – Η λατρεία της θεάς στο Άστυ και την Ελευσίνα – Η λατρεία της Ρέας-Κυβέλης στη Φλύα) – Τα ιερά και οι Φλυείς ιερείς της μητρωϊκής και της ελευσίνιας λατρείας (Ο Θεμιστοκλής και το τελεστήριον της Φλύας – Ο Μέθαπος και το κλίσιον των Λυκομιδών – Η σχέση των Λυκομιδών με την Ελευσίνα και οι Φλυείς ιερωμένοι της Δήμητρας – Ο Φλυεύς ιερέας-επόπτης των μητρωϊκών οργεώνων του Πειραιά) – Οι μητρωϊκοί ταυροβολιαστές της Φλύας (Η μητρωϊκή ταυροβολική θυσία – Ο ταυροβολιαστής Μουσώνιος – Ο μύστης Αρχέλεως – Οι ταυροβολιαστές της Φλύας και οι θρησκευτικές επιλογές της ρωμαϊκής αριστοκρατίας)} / Θρησκευτικό υπόβαθρο {Η μυστηριακή λατρεία της Ρέας-Κυβέλης (Η Ρέα-Κυβέλη και οι θεότητες της γονιμότητας και της κοσμικής αρμονίας – Τα μητρωϊκά εαρινά μυστήρια – Ο παστός του μητρωϊκού συμβόλου και η παστάς της Φλύας) – Η ορφική δογματική των μυστηρίων της Φλύας (Το ορφικό υπόβαθρο των μητρωϊκών τελετών της Φλύας – Το προρωμαϊκό υπόστρωμα της ορφικής δογματικής των μυστηρίων της Φλύας) – Η συμβολική των παραστάσεων των μητρωϊκών βωμών και της παστάδος (Ο συμβολισμός της εικονογραφήσεως των μητρωϊκών βωμών – Η κοινή συμβολική των παραστάσεων των βωμών και της παστάδος της Φλύας)} / Κατακλείδα / Conclusion / Βιβλιογραφία {Βασική βιβλιογραφία – Βραχυγραφίες περιοδικών, εκδοτικών σειρών κ.λπ.} / Κατάλογος εικόνων / Πίνακας σπουδαιότερων προσώπων και πραγμάτων] [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ.]

ΛΩΧΕΝΤ, ΣΤΗΒΕΝ [STEPHEN LAWHEAD]: Βυζάντιο, μτφ. Μαίρη Περαντάκου-Cook, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1999, σελ. 732 [Ο Αίηνταν Μακ Κέννα ή Αιδάν, ένας μοναχός του 9ου αιώνα, επιλέγεται να συμμετάσχει σε ένα ταξίδι προσκυνήματος, στα πιο απομακρυσμένα σημεία του γνωστού κόσμου της εποχής του, στην απαστράπτουσα πρωτεύουσα του Βυζαντίου, την Κωνσταντινούπολη, όπου μαζί με άλλους μοναχούς προσκυνητές πρόκειται να προσφέρει στον αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το μοναδικό και ανυπέρβλητα διαφωτιστικό βιβλίο του Κελς. Από τη μοναξιά και την αθωότητα του μοναστηριού του ο Αίηνταν βρίσκεται βυθισμένος μέσα στην καρδιά μιας αστραφτερής αυτοκρατορίας. Συναρπαστικό, μεγαλειώδες, τρομακτικό, το ταξίδι αυτό τον οδηγεί σε μια ασύλληπτη περιπέτεια, πέρα και από τα πιο απίστευτα και πλούσια σε φαντασία όνειρά του. Μια συγκλονιστική ιστορία όπου αφθονούν δολοπλοκίες, φόνοι, προδοσίες…] [Τιμή πώλησης: 33,50 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Είμαι όσα έχω ξεχάσει. Μια αληθινή ιστορία, πρώτη ανατύπωση, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2019, σελ. 250 [Τιμή πώλησης: 14,40 ευρώ. Με έκπτωση: 12,90 ευρώ.]

O_kataskopos_kai_o_prodothsΜΑΚ ΙΝΤΑΫΡ, ΜΠΕΝ [BEN MACINTYRE]: Ο κατάσκοπος και ο προδότης. Η σπουδαιότερη ιστορία κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου, μτφ.-σημειώσεις Παλμύρα Ισμυρίδου, επιμέλεια Ηλιάνα Αγγελή, <Κλειδάριθμος>, Αθήνα 2019, σελ. 581 [Κατάλογος φωτογραφιών / Εισαγωγή: 18 Μαΐου 1985 / Η Κα-Γκε-Μπε – Ο θείος Γκόρμσον – ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ – Πράσινο μελάνι και μικροφίλμ – Μια πλαστική σακούλα και μια σοκολάτα Mars – Ο πράκτορας ΜΠΟΥΤ / Το κρησφύγετο – Επιχείρηση ΡΥΑΝ – Κόμπα – Ο κύριος Κόλλινς και η κυρία Θάτσερ – Ρωσική ρουλέτα / Η γάτα και το ποντίκι – Το στεγνό καθάρισμα – Παρασκευή 19 Ιουλίου – Φινλανδία / Επίλογος: Διαβατήριο για τον ΠΙΜΛΙΚΟ / Κρυπτώνυμα και ψευδώνυμα / Ευχαριστίες / Επιλεγμένη βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 17,70 ευρώ. Με έκπτωση: 15,90 ευρώ.]

Mavro_neroΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ: Μαύρο νερό, τρίτη έκδοση, <Κίχλη>, Αθήνα 2020, σελ. 77 [Ένας πατέρας κι ο ανάπηρος γιος του, με όπλο την αγάπη που τρέφουν ο ένας για τον άλλο, παλεύουν να επιβιώσουν σ’ ένα χωριό που ερημώνει, στα βουνά της Ηπείρου. Γύρω τους έχει συντελεστεί μια οικολογική καταστροφή· το νερό πλέον δεν πίνεται, τα ζώα και τα φυτά είναι δηλητηριασμένα. Ο αγώνας τους δίνεται με λόγο λιτό και ποιητικό στο Μαύρο νερό.] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Xorevontas_me_thn_tyxhΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ – ΡΟΜΠΙΝ ΧΟΓΚΑΡΘ – ΑΝΙΛ ΓΚΑΜΠΑ [SPYROS MAKRIDAKIS – ROBIN HOGARTH – ANIL GABA]: Χορεύοντας με την τύχη. Οφέλη από το απρόβλεπτο, πρόλογος Χαρίδημος Κ. Τσούκας, πρόλογος στην ελληνική έκδοση Σπύρος Μακρυδάκης, μτφ.-σημειώσεις Γιώργος Μπαρουξής, <Κριτική>, Αθήνα 2009, σελ. 405 [Διαγράμματα και εικόνες / Ευχαριστίες / Πρόλογος: Πριν αρχίσουμε… / Τρεις ευχές από ένα τζίνι {Προοίμιο – Η ψευδαίσθηση ελέγχου – Από την ψευδαίσθηση στο παράδοξο – Η επιθυμία σας είναι διαταγή. Ή μήπως όχι; – Προετοιμασμένοι – Τεστ στο Σίτυ – Και τώρα τι κάνουμε;} / Η αρρώστια των φαρμάκων {Προοίμιο – Με εντολή γιατρού – Σωτήριες προληπτικές εξετάσεις; – Προσδόκιμο ζωής – Οι κίνδυνοι της ζωής – Παίρνοντας μια δεύτερη γνώμη – Κάποιοι εθνικοί γρίφοι – Θα δείξει ο χρόνος; – Μα γιατί; – Και πάλι το τυχαίο – Συστάσεις και επιφυλάξεις} / Παίρνοντας το σωστό φάρμακο {Προοίμιο – Ο νους υπεράνω της ιατρικής – Η αξία των προληπτικών εξετάσεων – Τα της καισαρικής – Τα καλά νέα – Όταν χρειάζεται να ενεργήσετε – Ελέγξτε τη διαδικασία} / Η φλυαρία του χρήματος {Προοίμιο – Μπουμ, κραχ και βιβλία – Το αμοιβαίο κεφάλαιο LTCM – Ένα ρίσκο παραπάνω – Οι αγαπημένοι της Γουώλ Στρητ – Μερικές ιστορίες επιτυχίας – Ό,τι λάμπει… – Μακροπρόθεσμα – Η χρονοτράπεζα παγκοσμιοποιείται – Μόνο στην Αμερική – Υψηλότερα υψηλά και χαμηλότερα χαμηλά – Οι λόφοι αντηχούν από τον ήχο των χρημάτων} / Ποτίζοντας το φυτό των χρημάτων {Προοίμιο – Κάθε άλλο παρά χρυσή κότα – Οι εικασίες δεν είναι μάταιες – Ερευνώντας τις εναλλακτικές – Όχι τόσο εναλλακτικές επενδύσεις – Η δύναμη της τύχης – Ο ειδικός αντεπιτίθεται – Γενική εκτίμηση – Οι τέσσερις αρχές της επενδυτικής σοφίας (Προοίμιο – Ακολουθείτε τον μέσο όρο – Να είστε υπομονετικοί – Έχετε επίγνωση του κινδύνου – Να είστε ισορροπημένοι) – Οκτώ τραγούδια, αλλά όχι για το χορό των επενδύσεων (Προοίμιο – Να ακολουθείτε το κοπάδι – Να μην ακολουθείτε το κοπάδι – Να πιστεύετε ό,τι διαβάζετε στις εφημερίδες – Ασυνείδητες διασυνδέσεις – Βραχεία μνήμη – Φόβος της ζημίας – Ευσεβείς πόθοι – Φανταστικά πρότυπα) – Αποφεύγετε την ψευδαίσθηση ελέγχου και παρακολουθείτε την μπογιά να στεγνώνει} / Μαθήματα από τους γκουρού {Προοίμιο – Οι χωρισμοί είναι δαπανηροί – Αγοράστε το βιβλίο – Η άνοδος και η πτώση του ‘ριζικού ανασχεδιασμού’ – Οι μαγικοί αυλοί του μάνατζμεντ – Αναζητώντας εξαιρετικές θεωρίες φτιαγμένες για να αντέξουν – Το μέλλον: Μια ιστορική προσέγγιση – Ποιότητα, όχι ποσότητα; – Είναι η επιτυχία αναγκαστικά παροδική; – Οι πιο θαυμαστές από όλες – Μετριότητα και αποτυχία – Η άκρη του ουράνιου τόξου – Άλλη μία χρονιά, άλλος ένας γκουρού – Μαθαίνοντας από το παρελθόν} / Δημιουργική καταστροφή {Προοίμιο – Η δημιουργική καταστροφή του χαλκού – Θάνατος, φόροι και προβλέψεις – Στρατηγική 1: Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται (Προοίμιο – Οι πραγματικές τιμές θα μειωθούν – Οι πραγματικές αμοιβές θα αυξηθούν – Οι συνέπειες του 1 και του 2) – Παρέκβαση: Η ψευδαίσθηση της επιτυχίας – Στρατηγική 2: Ενορχηστρώνοντας τη δημιουργική καταστροφή – Εντάσεις και αντισταθμίσεις (Προοίμιο – Αποδοτικότητα ή καινοτομία – Επιβίωση ή ρίσκο – Μακρά ή βραχεία διάρκεια – Διοίκηση ή παρακίνηση των εργαζομένων) – Η προσέγγιση του επιχειρηματικού κεφαλαίου – Προς έναν τέλειο κόσμο ανταγωνισμού} / Ο Θεός παίζει ζάρια; {Προοίμιο – Ο άτυχος δίδυμος – Η μοιραία πεταλούδα – Πιθανότητες – Τυχερά παιχνίδια και πλάνες – Η τύχη του λαχνού – Χρήμα, χρήμα, χρήμα – Ψευδαίσθηση ελέγχου και μοιρολατρία – Πώς να παίζετε το παιχνίδι των συνεπειών} / Παρελθόν ή μέλλον {Προοίμιο – Η πτώση και η άνοδος ενός στατιστικολόγου – Η ακρίβεια της ανθρώπινης κρίσης – Η δύναμη του μέσου όρου – Οι περισπασμοί του θορύβου – Το όφελος της υστερογνωσίας – Όταν ο μέσος όρος λειτουργεί – Η τρέλα του πλήθους – Η μουσική του θορύβου} / Μετρό και ινδικές καρύδες: Δύο τύποι αβεβαιότητας {Προοίμιο – Ο Κλάους και η ινδική καρύδα – Μια Μαύρη Δευτέρα και ένας μαύρος κύκνος – Δύο τύποι αβεβαιότητας, με απλά λόγια – Μια σύντομη ιστορία της στατιστικής – Περισσότερα πράγματα για τους δύο τύπους αβεβαιότητας – Τα τρία άλφα για το χειρισμό της αβεβαιότητας (Προοίμιο – Αποδοχή – Αξιολόγηση – Αύξηση) – Προστατέψτε τον εαυτό σας μέσα σε έναν άγριο κόσμο} / Ιδιοφυΐα ή ατέλεια; {Προοίμιο – Δύο απόψεις – Θαυμαστή ‘ματιά’ – Η περίεργη περίπτωση των αυτιστικών σοφών – Αστραπιαίες αποφάσεις – Οι δύο Ρότζερ – Εξάσκηση, εξάσκηση και πάλι εξάσκηση, για δέκα ολόκληρα χρόνια – Ώρα να αποφασίσουμε} / Το αναπόφευκτο των αποφάσεων {Προοίμιο – Από το επαναλαμβανόμενο στο μοναδικό – Απλά μοντέλα 1: Πρόβλεψη συζυγικής ευτυχίας – Απλά μοντέλα 2: Βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας – Απλά μοντέλα 3: Φώτα που αναβοσβήνουν – Μοναδικές αποφάσεις: Αποτελεσματική σκέψη – Χρησιμοποιώντας τους ειδικούς – ‘Ματιά’, σκέψη, απλά μοντέλα και ειδικοί: Τα υπέρ και τα κατά – Και τι γίνεται με τα συναισθήματα; – Προς καλύτερες αποφάσεις} / Ευτυχία, ευτυχία, ευτυχία {Προοίμιο – Ένα πρόβλημα σαν της Maria; – Το δύσκολο ζήτημα του χρήματος – Τα μικροπράγματα είναι εκείνα που μετρούν; – Αυξάνοντας το άθροισμα της ανθρώπινης ευτυχίας – Το ήξερα ότι θα μου άρεσε! – Μετρώντας την ευτυχία – Η τιμή της ευτυχίας – Ένα ευτυχισμένο τέλος} / Επίλογος: Τριάντα χρόνια αργότερα / Είπαν για το Χορεύοντας με την τύχη] [Τιμή πώλησης: 27,87 ευρώ. Με έκπτωση: 18,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Poihmata_tou_Stefan_MallarmeΜΑΛΛΑΡΜΕ, ΣΤΕΦΑΝ [STÉPHANE MALLARMÉ] [Ποιήματα], εισαγωγή-μτφ. Γιάννης Χριστοδούλου (Eloy Trouvère), Αθήνα 1990, σελ. 47 [Ο Φαύνος / Η Ηρωδιάδα / Ψαλμός / Του αγίου Ιωάννη] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

ΜΑΝ, ΜΑΪΚΛ [MICHAEL MANN]: Κράτη, πόλεμος και καπιταλισμός, εισαγωγή στην ελληνική έκδοση-σημειώσεις-επιμέλεια Μανούσος Μαραγκουδάκης, μτφ.-σημειώσεις Ελένη Τσερεζόλε, <Κριτική>, Αθήνα 2006, σελ. 383 [Εισαγωγή / Η αυτόνομη εξουσία του κράτους: Οι πηγές, οι μηχανισμοί και τα αποτελέσματά της {Προοίμιο – Ο ορισμός του κράτους (Προοίμιο – Δύο νοήματα της κρατικής εξουσίας – Η ανάπτυξη της εξουσίας υποδομής του κράτους) – Οι πηγές της κρατικής εξουσίας (Η αναγκαιότητα του κράτους – Η πολλαπλότητα των κρατικών λειτουργιών – Ο εδαφικός συγκεντρωτισμός του κράτους – Οι μηχανισμοί απόκτησης αυτόνομης κρατικής εξουσίας) – Αποτελέσματα: Εξουσία υποδομής – Βιβλιογραφία} / Κράτη, αρχαία και σύγχρονα {Προοίμιο – Μαρξική θεωρία (Προοίμιο – Καταναγκασμός – Τρόπος παραγωγής, παραγωγικές μονάδες και τάξεις) – Οι οικονομίες της αρχαίας Ρώμης και Κίνας και τα ταξικά συστήματα – Ταξική σύγκρουση και εμφύλιος πόλεμος – Χέρμπερτ Σπένσερ: Η μάχιμη κοινωνία – Η προέλευση της αυτοκρατορίας: Στρατιωτική και οικονομική οργάνωση – Συμπέρασμα – Βιβλιογραφία} / Κράτος και κοινωνία, 1130-1815: Μια ανάλυση των οικονομικών τον αγγλικού κράτους {Εισαγωγή – Μεθοδολογία – Τάσεις σε συνολικά έσοδα, 1155-1688 – Το κράτος του 12ου αιώνα – Έσοδα και δαπάνες: Από το βασιλιά Ιωάννη στον Ερρίκο τον 5ο, 1199-1422 – Έσοδα και δαπάνες: Από τον Ερρίκο τον 7ο ως τον Ιάκωβο τον 2ο, 1485-1688 – Κρατικές δαπάνες και πόλεμος: 1688-1815 – Συμπέρασμα: Τρεις θεωρητικές συνέπειες (Προοίμιο – Για ποιον είναι λειτουργικό το κράτος; – Απολυταρχικά και συνταγματικά καθεστώτα – Η εθνική κατάτμηση του καπιταλισμού) – Βιβλιογραφία} / Καπιταλισμός και μιλιταρισμός {Εισαγωγή: Τρεις θεωρίες – Εκκοσμικευμένες τάσεις στο μιλιταρισμό – Ο μιλιταρισμός απαραίτητος στον καπιταλισμό – Ο μιλιταρισμός απαραίτητος στο πολυ-κρατικό σύστημα – Συμπέρασμα – Βιβλιογραφία} / Πόλεμος και κοινωνική θεωρία: Στη μάχη με τάξεις, έθνη και κράτη {Προοίμιο – Δύο θεωρητικές σχολές: Η φιλελεύθερη-μαρξιστική και η μιλιταριστική – Τροποποιώντας τις βασικές έννοιες: Τάξεις, έθνος και κράτος (Τάξεις – Έθνη – Κράτη) – 1η ιστορική φάση: Πριν από το 1780 – 2η ιστορική φάση: 1780-1945 – 3η φάση: Μετά από το 1945 – Ελπίδα για το μέλλον: Αφαιρώντας την τάξη από τη γεωπολιτική – Βιβλιογραφία} / Οι ρίζες και οι αντιφάσεις του σύγχρονου μιλιταρισμού {Προοίμιο – 1η φάση: Περιορισμένος πόλεμος, 1648-1914 – 2η φάση: Ο πόλεμος των πολιτών, 1914-1945 – 3η φάση: Η πυρηνική εποχή, 1945- (Προοίμιο – Ο ‘μιλιταρισμός επιστημονικής αποτροπής’ – ‘Στρατιωτικοποιημένος σοσιαλισμός’ – ‘Μιλιταρισμός του θεάματος’) – Βιβλιογραφία} / Οι στρατηγικές των κυρίαρχων τάξεων και η ιθαγένεια / Η παρακμή της Μεγάλης Βρετανίας {Προοίμιο – Τρεις γενικές αιτίες πτώσης στους πολυ-κρατικούς πολιτισμούς – Βρετανικό μεγαλείο – Βρετανική παρακμή (Η μίμηση και η επέκταση των τεχνικών – Δολοφονία και παγκόσμιοι πόλεμοι – Βρετανικοί εσωτερικοί περιορισμοί: Θεσμοποιώντας την επιτυχία – Μια εξήγηση της αποτυχίας: Φταίει η κυρίαρχη τάξη) – Άλλες τάξεις, άλλες ερμηνείες – Επιπτώσεις και εναλλακτικές λύσεις – Βιβλιογραφία} / Η σκοτεινή πλευρά της δημοκρατίας: Η σύγχρονη παράδοση των εθνοτικών και πολιτικών εκκαθαρίσεων {Προοίμιο – Εις το όνομα του λαού – Ο λαός και ο ‘άλλος’ του – Η φιλελεύθερη δημοκρατία και η σκοτεινή πλευρά της – Η σύγκρουση ως στυλοβάτης της δημοκρατίας – Οι άποικοι και τα θύματά τους – Η οργανική δημοκρατία πριν το 1915: Η σκοτεινή πλευρά ως κυρίαρχη – Η γέννηση του οργανικισμού – Η γενοκτονία των Αρμενίων – Προς τη ναζιστική γενοκτονία – Η συντηρητική μεταστροφή – Από την εκκαθάριση στην εξολόθρευση – Αριστερός οργανικισμός – Αίμα και τάξη – Οι εκκαθαρίσεις μετά το 1945 – Προς την εθνοτική ομοιογένεια – Η παρακμή του κρατισμού – Αποτρέποντας τη γενοκτονία] [Τιμή πώλησης: 33,84 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Ta_allagmena_kefaliaΜΑΝ, ΤΟΜΑΣ [THOMAS MANN]: Τα αλλαγμένα κεφάλια, μτφ.-επίμετρο Νίκος Λίβος, <Κριτική>, Αθήνα 1988, σελ. 189 [Τα αλλαγμένα κεφάλια, η ιστορία της ‘καλλίγραμμης Ζίτα και των δυο συζύγων της’, είναι ένα από τα πιο όμορφα διηγήματα του Τόμας Μαν. Ο ίδιος ο συγγραφέας χαρακτήριζε αυτό το έργο του αριστούργημα. Πράγματι, χάρη στην ιδιαίτερη μαεστρία του μεγάλου Γερμανού λογοτέχνη η μυθική-εξωπραγματική εξέλιξη των γεγονότων με το αιματηρό της αποκορύφωμα, την αλληλοσφαγή των δυο εραστών της Ζίτα και την θυσία της ίδιας στη νεκρική τους πυρά, γίνεται ένα έργο ‘ελευθερίας και ευθυμίας’, όπως γράφει ο Μαν, ένας ύμνος στον έρωτα και τη ζωή.] [Τιμή πώλησης: 9,00 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΝ, ΤΟΜΑΣ [THOMAS MANN]: Αυτός ο πόλεμος, μτφ.-σημειώσεις Μαργαρίτα Ζαχαριάδου, επίμετρο Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, δεύτερη έκδοση, <Πόλις>, Αθήνα 2017, σελ. 97 [‘‘Το κείμενο Αυτός ο πόλεμος είναι η μαρτυρία, η εξομολόγηση, η προσπάθεια εξιλέωσης και ταυτόχρονα η προφητεία ενός μεγάλου συγγραφέα για την πατρίδα του, τους συμπολίτες του, τον κόσμο της εποχής του αλλά και τον εαυτό του. Γράφτηκε τον Δεκέμβριο του 1939 και προοριζόταν για τη νεοϋορκέζικη Herald Tribune. Στις αρχές του επόμενου χρόνου κυκλοφόρησε και στα γερμανικά, αλλά οι ναζί κατέσχεσαν όλα τα αντίτυπα όταν εισέβαλαν στο Άμστερνταμ. Ο εθνικοσοσιαλισμός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τις ιστορικές και οικονομικές κακουχίες του γερμανικού λαού. Η δικτατορία βρήκε πρόσφορο έδαφος στα πάθη του, τα παρόξυνε και τα ποδηγέτησε. Όταν ένας λαός γίνεται σύσσωμος έρμαιο μιας τραχιάς, στριγκής, ημιπαράφρονος φωνής και αφήνεται να υπνωτιστεί από υποβλητικές μαζικές τελετές συλλογικής μύησης προκειμένου να αναπληρώσει αυτό που έχει, υποτίθεται, χάσει, ποια δύναμη του λόγου μπορεί εδώ να αντισταθεί; Η ψυχική, πνευματική, ηθική και πολιτική παράδοση έχει επιτελεστεί πολύ νωρίτερα. Η ιστορία αυτή εμπεριέχει μια αιώνια υπόμνηση και προειδοποίηση για τις δημοκρατίες. Το διάβημα του Τόμας Μαν είναι, νομίζω, συμβολικό και εκφράζει την ανάγκη του να μιλήσει χωρίς να ελπίζει. Ως εθνικός συγγραφέας, δεν μπορεί να ελπίζει. Προβαίνει, εντούτοις, σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που δεν είναι απλές διαπιστώσεις αλλά, αν προσέξουμε, έχουν κατά βάθος έναν ηθικό χαρακτήρα, κάτι σαν συμβολική εξιλέωση ενός ολόκληρου έθνους. Οι Γερμανοί παρασύρονται από την άθλια προπαγάνδα και την εγκληματική αγκιτάτσια του αντισημιτισμού και του ρατσισμού και καταδέχονται μια κίβδηλη ανακούφιση των παθών τους: δαιμονοποιώντας τους Εβραίους και άλλους, μπορούν επιτέλους να νοιώσουν οι ίδιοι υπέρτεροι, ισχυροί, ανίκητοι. Όπως, όμως, ορθά επισημαίνει ο Μαν, το αίσθημα φυλετικής ανωτερότητας λίγη χαρά έμελλε να δώσει σε εκείνους που, με τις επιλογές τους, όχι μόνο έβαλαν τις βάσεις της μελλοντικής τους καταστροφής, αλλά στάθηκαν προπάντων οι ίδιοι μάρτυρες του αργού και βασανιστικού ηθικού τους θανάτου.’’ (Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου)] [Τιμή πώλησης: 14,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Δραπέτευσα από τη Λεγεώνα των Ξένων. Ημερολόγιο: Αλγερία 1957-1961, Αθήνα [19]62, σελ. 359 (και 16 μονόφυλλα με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Η ιστορία των χειρογράφων / Στα ανθρακωρυχεία του Βελγίου / Κατάταξη στη Λεγεώνα των Ξένων / Στην Αλγερία / Αρχίζει η εκπαίδευση / Εκπαιδευτικές επιχειρήσεις / Η απόδραση / Οδύσσεια στην έρημο / Προς τη σωτηρία / Μας υποψιάζονται για κατάσκοπους / Γυρισμός στην πατρίδα / Οι τελευταίες αλήθειες] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΚΟΛΟΝΓΚΟ, ΑΝΤΡΕΑ [ANDREA MARCOLONGO]: Η υπέροχη γλώσσα. 9 λόγοι για ν’ αγαπήσεις τα αρχαία ελληνικά, μτφ.-σημειώσεις Άννα Παπασταύρου, πέμπτη έκδοση, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 243 [Πρόλογος της συγγραφέως στην ελληνική έκδοση / Εισαγωγή / Πότε, δηλαδή: Η όψη / Η σιωπή της ελληνικής γλώσσας: Ήχοι, τόνοι και πνεύματα / Τρία γένη, τρεις αριθμοί {Προοίμιο – Έμψυχα ή άψυχα. Το ουδέτερο – Εγώ, εμείς οι δύο, εμείς. Ο δυϊκός αριθμός} / Οι πτώσεις, ή μια τακτική αναρχία των λέξεων / Μια έγκλιση που την έλεγαν επιθυμία: Η ευκτική / Πώς μεταφράζεται, επιτέλους; / Εμείς και η ελληνική γλώσσα, μια ιστορία {Εισαγωγή: Τι είναι μια γλώσσα – Η ινδοευρωπαϊκή – Η ελληνική πριν την ελληνική: Η κοινή ελληνική – Πολλές διαφορετικές διάλεκτοι και μία κλασική ελληνική γλώσσα: Ναι, αλλά ποια; – Η ‘κοινή διάλεκτος’, ή η ελληνική γλώσσα μετά την κλασική ελληνική – Τα νέα, ή μάλλον τα αρχαία ελληνικά} / Βιβλιογραφία / Ευχαριστίες] [Τιμή πώλησης: 11,90 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.]

ΜΑΡΣΑΛ, ΤΙΜ [TIM MARSHALL]: Αιχμάλωτοι της γεωγραφίας. Νέα αναθεωρημένη έκδοση, εισαγωγή στην ελληνική έκδοση-μτφ.-σημειώσεις Σπυρίδων Κατσούλας, πρόλογος σερ Τζων Σκάρλετ, <Διόπτρα>, Αθήνα 2020, σελ. 375 [Προοίμιο / Ρωσία / Κίνα / ΗΠΑ / Δυτική Ευρώπη / Αφρική / Μέση Ανατολή / Ινδία και Πακιστάν / Κορέα και Ιαπωνία / Λατινική Αμερική / Αρκτική / Συμπέρασμα / Βιβλιογραφία / Ευχαριστίες / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 16,60 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

To_provlhma_tou_kakouΜΑΤΣΟΥΚΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΘ.: Το πρόβλημα του κακού. Δοκίμιο πατερικής θεολογίας, προλογικό σημείωμα της σειράς Δέσπω Αθ. Λιάλιου, <Εκδόσεις Κυριακίδη>, Θεσσαλονίκη 2017(;), σελ. 319 [Πρόλογος της δεύτερης έκδοσης / Πρόλογος της πρώτης έκδοσης / Εισαγωγή / Το μηδέν {Δημιουργία και μηδέν – Το γίγνεσθαι της ελευθερίας – Μορφές δαιμονισμού (Προοίμιο – Η αυτοκαταστροφή – Ειδωλολατρία – Η υποκρισία)} / Ο θάνατος {Ο κίνδυνος του προσωπικού εκμηδενισμού – Πόνος και φόβος – Η αθανασία} / Ο έρωτας {Ένστικτο και πλήρωση της ζωής – Αγγελικό και δαιμονικό στοιχείο του έρωτα – Αγάπη και γάμος} / Αμαρτία και ενοχή {Ισοθεΐα, εξομοίωση με τον Θεό και καθ’ ομοίωσιν Θεού – Το μυστήριο της ανομίας – Ενοχή και τιμωρία} / Η κόλαση {Το τραύμα της δημιουργίας – Κρίση και ιατρεία – Αποκατάσταση των πάντων} / Ηθική ζωή {Πνεύμα και ζωή – Μορφές συμπεριφοράς – Το ηθικό χρέος} / Κοινωνική ζωή {Η υφή της κοινωνικότητας – Μορφές βίας – Η εξουσία} / Αισθητική ζωή {Στατική και δυναμική πραγματικότητα – Το τραγικό και το κωμικό στοιχείο της τέχνης – Ελευθερία και λύτρωση} / Φιλοσοφία της θρησκείας και χριστιανική απολογητική έναντι του προβλήματος του κακού {Αλήθεια και μύθος – Θεοδικία ή σατανοδικία; – Αστοχίες της χριστιανικής απολογητικής} / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 24,90 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ.]

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σχόλια στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, <Δόμος>, Αθήνα 2017, σελ. 506 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Κεφάλαια 1-21 / Επίλογος / Ενδεικτική βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων και όρων / Ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,50 ευρώ.]

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, <Δόμος>, Αθήνα 2020, σελ. 385 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Σημείωμα για τον αναγνώστη / Κεφάλαια Α΄-ΚΒ΄ / Ανακεφαλαίωση και συμπεράσματα / Ενδεικτική βιβλιογραφία / Ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων / Ευρετήριο ονομάτων και όρων] [Τιμή πώλησης: 21,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,90 ευρώ.]

H_sfyrixtraΜΕΪΜΑΡΗΣ, Μ.: Η σφυρίχτρα και η σιδερένια παρθένα με τα κοντά μαλλιά, <Πλειάς>, Αθήνα 1974(;), σελ. 125 [Το κατά Μακρυγιάννην ή ο κωδικοσπάστης / Το κατά Ιωάννην ή η οικογενειακή τιμή μουράνο / Το κατά Γιάννην Αγιάννην ή ύπνος αποχαιρετιστήριος στον Βικτόρ / Η σφυρίχτρα της Εσχατίας ή το ξενοδοχείον ‘Η Σάλπιγγα’] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

ΜΕΛΒΙΛ, ΧΕΡΜΑΝ [HERMAN MELVILLE]: Μπενίτο Σερένο, σημείωμα-μτφ.-σημειώσεις Αθηνά Δημητριάδου, ανυπόγραφη εργοβιογραφία, <Άγρα>, Αθήνα 2006, σελ. 198 [Ο Μπενίτο Σερένο είναι μια νουβέλα – ή ένα σύντομο μυθιστόρημα – που έγραψε ο Χέρμαν Μέλβιλ το 1855, λίγο μετά τον Μόμπυ Ντικ. Η νουβέλα επικεντρώνεται σε μια εξέγερση σκλάβων σ’ ένα ισπανικό εμπορικό πλοίο το 1799 και λόγω της αμφισημίας της έχει ερμηνευτεί από μερικούς κριτικούς παλαιότερα ως ρατσιστική και υπέρ του θεσμού της σκλαβιάς και από άλλους ως κείμενο αντιρατσιστικό και υπέρ της κατάργησης της δουλείας. Άλλοι βέβαια δεν είδαν τίποτα από τα παραπάνω και θεώρησαν ότι η ιστορία αυτή πρωταρχικά ανιχνεύει την ανθρώπινη έκπτωση και δεν ασχολείται διόλου με το φυλετικό ζήτημα. Η πρωταρχική πηγή της πλοκής αλλά και μέρος του κειμένου είναι ένα επεισόδιο από την αφήγηση των ταξιδιών του πλοιάρχου Αμεσσάι Ντηλαίηνο (1817), όπου με θεατρική δεξιοτεχνία αποκρύπτεται η αλήθεια των τεκταινόμενων μιας εξέγερσης σκλάβων στο ακινητοποιημένο μυστηριώδες ισπανικό πλοίο του Μπενίτο Σερένο, το οποίο πλευρίζει για να προσφέρει τη βοήθειά του ο Αμεσσάι Ντηλαίηνο. Με αριστοτεχνικό τρόπο ο Μέλβιλ μετατοπίζει το κέντρο βάρους της νουβέλας σε ένα παιχνίδι με τον αναγνώστη ο οποίος παρακολουθεί τα τεκταινόμενα μέσα στα όρια των λεγομένων του αφηγητή, στα πράγματα που βλέπει αυτός (ή που δεν βλέπει). Ο πλοίαρχος Ντηλαίηνο είναι άλλος ένας από τη σειρά των ηρώων του Μέλβιλ που η αθωότητα τους τούς εμποδίζει να αντιληφθούν το κακό στο οποίο εκτίθενται. Πολλοί θεωρούν τον Μπενίτο Σερένο ως μια από τις πιο θαυμαστές ιστορίες του συγγραφέα και μιλούν για την ‘ακραία πυκνότητα και τελειότητα της φόρμας’. Η νουβέλα φέρνει στο προσκήνιο έναν κόσμο που βρίσκεται σαβανωμένος στη σκιά και αυτή η αφήγηση είναι ένα ντοκουμέντο της πνευματικής εξάντλησης, γεμάτο εικόνες κατάπτωσης και αδιεξόδων. Ο Μέλβιλ προσπαθεί να δώσει έμφαση στην αχαρτογράφητη γεωγραφία του ανθρώπινου μυαλού, ως προδρομικός συγγραφέας του Φρόυντ αλλά και των μοντερνιστών του 20ού αιώνα όπως ο D. H. Lawrence, ο Joyce και η Virgina Woolf. Στην παρούσα έκδοση συμπεριλαμβάνεται κεφάλαιο από έργο του πλοιάρχου Amasa Delano, στο οποίο στηρίχτηκε ο Μέλβιλ για να γράψει το συγκεκριμένο έργο.] [Τιμή πώλησης: 14,44 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

ΜΙΝΓΚΟΥΣ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES MINGUS]: Χειρότερα κι από σκυλιά, δεν αναφέρεται μεταφραστής, ανυπόγραφο επιλογικό σημείωμα, δεύτερη έκδοση, <Εξάντας>, Αθήνα 1994, σελ. 332 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [‘‘…Στους ανθρώπους τους είδους του ανήκουν τα πάντα σ’ αυτή τη χώρα – ακόμα και το επάγγελμα του Μίνγκους, πράγμα που σημαίνει ότι μεταβάλλουν τους μουσικούς σε πόρνες… Και τώρα, Μίνγκους, θα σου πω πώς θα γλιτώσεις απ’ αυτούς τους ρουφιάνους κι απ’ ό,τι λένε οι κριτικοί για την τζαζ, την πραγματική τζαζ που έχεις μάθει ν’ αγαπάς. Πιστεύω ακράδαντα πως ένας γνήσιος μουσικός της τζαζ πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ρουφιάνος για να μπορέσει να σώσει την ψυχή του. Ο Τζέλλυ Ρολ Μόρτον εκμεταλλεύεται εφτά κορίτσια κι έτσι μπόρεσε να αφοσιωθεί στη μουσική, ν’ αγοράσει χρόνο και διαμάντια για τα δόντια του και πολύ πιθανό και για την κωλοτρυπίδα του. Έλεγε, λοιπόν: ‘Λευκέ, εσύ πολεμάς και σκοτώνεις για το χρήμα, εγώ το αποχτώ με το γαμήσι. Ποιος από τους δυο μας είναι καλύτερος;’ Έτσι μιλούσε ο Τζέλλυ· θέλω να γίνεις κι εσύ σαν κι αυτόν. Και ξαναρχόμαστε σε σένα, Ντόνα. Είσαι κι εσύ ένα προϊόν του συστήματος… Πριν πας στη Νέα Υόρκη με τον Μίνγκους και τη Λη Μαρί, πρέπει να αποφασίσεις ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί. Μήπως θεωρείς ακόμα σα φυσικούς σου συμμάχους ανθρώπους σαν το Πιέρ; Πρέπει να συνεχίσω και να σου πω πως είσαι ενάντια στον Πιέρ όταν διαλέγεις τον Μίνγκους, ένα πραγματικό θύμα του συστήματος που αντιπροσωπεύει αυτός ο άνθρωπος; Κι ότι όσο και να σε καλοπληρώνει θα είσαι μια από τις σκλάβες του; Δε θα διαφέρεις καθόλου από τη φτηνότερη τσούλα που προσφέρεται στον έγχρωμο εργάτη για ένα πιάτο φαΐ…’’] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ths_Salonikhs_monaxaΜΙΓΓΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Της Σαλονίκης μοναχά… Οχτώ ιστορίες, δύο παραμύθια και ένα όνειρο, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2003, σελ. 175 [Η μνήμη / Τετράδα ομοούσιος / Κασσάνδρα / Χορός με τη σκιά μου / Ο χαρταετός / Όνειρο Θεσσαλονίκης / Η τελευταία ιστορία / Άρωμα γυναίκας / Ο άλλος / Ονομασία προελεύσεως / Η τρίπλα των ονείρων] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

H_katagwgh_ths_gynaikasΜΟΡΓΚΑΝ, ΕΛΑΙΗΝ [ELAINE MORGAN]: Η καταγωγή της γυναίκας, εισαγωγικό σημείωμα Λ. Ρ., μτφ. Αλέξανδρος Κοτζιάς, <Εκδόσεις Ράππα>, Αθήνα 1975(;), σελ. 316 [Ο ανδροκεντρικός μύθος / Η οδός διαφυγής / Ο πίθηκος αναπλάθεται / Επιθετικότητα: Το φρένο που δεν έπιασε / Ο οργασμός / Ο έρωτας / Ο λόγος / Η επιστροφή / Ο κυνηγός / Η πολιτική των πρωτευόντων / Τι θέλουν οι γυναίκες / Το παρόν και το μέλλον / Βιβλιογραφία / Πίνακας ονομάτων] [Σειρά: Προβλήματα του καιρού μας] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΟΡΕΝ, ΕΝΤΓΚΑΡ [EDGAR MORIN]: Γνώση, άγνοια, μυστήριο, μτφ.-σημειώσεις Γιάννης Καυκιάς, <Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου>, Αθήνα 2018, σελ. 146 [Πρελούδιο / Η άγνωρη γνώση / Η πραγματικότητα {Προοίμιο – Μήπως η πραγματικότητα είναι ημι-φανταστική; – Τα πάντα είναι ψευδαίσθηση, τίποτε δεν είναι ψευδαίσθηση – Η πραγματικότητά μας δεν είναι πρώτη, είναι αναδυόμενη – Η υπερπολύπλοκη πραγματικότητα} / Το σύμπαν μας {Προοίμιο – Δημιουργία – Η μεγάλη ανάδυση – Οι μαύρες τρύπες της φυσικής} / Η ζωή: Επανάσταση μέσα στην εξέλιξη {Προοίμιο – Η απάντηση της ζωής στο θάνατο: Η αναγέννηση και η αναζωογόνηση – Η έμβια νοημοσύνη και ευαισθησία – Συμπέρασμα} / Η έμβια δημιουργικότητα {Προοίμιο – Η ζωή είναι δημιουργός δημιουργικότητας – Η πρόκληση – Η γενικευμένη ζωή – Συμπέρασμα} / Ο άνθρωπος, άγνωστος στον εαυτό του {Ποιοι είμαστε, τι είμαστε; – Από την άγνοια στην πλήρη συνειδητοποίηση} / Ο εγκέφαλος και το πνεύμα {Προοίμιο – Η αναλογική γνώση – Δημιουργικές ικανότητες του πνεύματος – Σαμανισμός – Μίμησις – Η ποιητική κατάσταση – Έκσταση – Διαίσθηση – Συμπέρασμα} / Μετα-ανθρωπότητα {Προοίμιο – Αφανισμός – Υπόσχεση – Η μετα-ανθρώπινη μοίρα} / Φινάλε] [Τιμή πώλησης: 13,78 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΜΟΣΚΩΦ, ΚΩΣΤΗΣ: Η πράξη και η σιωπή. Τα όρια του έρωτα και τα όρια της ιστορίας, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1988, σελ. 239 [Πρόλογος / Για έναν ερωτικό Λόγο / Χρόνος, έρωτας και σιωπές του Ομήρου / Δομές και έρωτας στην τραγωδία / Η διαλεκτική της Ορθοδοξίας: Η ‘Πτώση’ είναι η ‘Ανάσταση’ / Η Αφή του όλου σώματος / Η διπλή μοναξιά μιας πρωτοπορίας / Για το Πρόσωπό σου / Η Σιωπή / Πάθος και Κάθαρση στον Γιάννη Ρίτσο / Ο διαλεκτικός υλισμός δεν είναι μυστικισμός· ο διαλεκτικός υλισμός δεν είναι θετικισμός] [Τιμή πώλησης: 9,54 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_antoxh_twn_ylikwn_1ΜΟΥΝΤΕΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ: Η αντοχή των υλικών. Ποιήματα, σχέδια Σαπφώ Κυριάκη και Ρόδη Κωνσταντόγλου, <Ίκαρος>, Αθήναι 1971, σελ. 79 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του ποιητή.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.: Η ζυγαριά και το ξίφος. Ιστορίες απ’ τις δικαστικές αίθουσες, <Ενάλιος>, Αθήνα 2020, σελ. 453 [Τιμή πώλησης: 14,90 ευρώ. Με έκπτωση: 13,40 ευρώ.]

Mahs_tou_68_H_peripeteiaΜΠΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ: Μάης του ’68. Η περιπέτεια, <Ερατώ>, Αθήνα 2001, σελ. 266 [Πρελούδιο / Έτσι προχωρεί και αναπτύσσεται… / Το απόγειο του χρόνου / Υστερόγραφο / Περί μεθόδου] [Τιμή πώλησης: 14,84 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

 

Ta_egklhmata_kai_h_dikh_tou_MansonΜΠΑΝΤΣΤΕΡ, ΜΠΑΙΗΛ [BALLE BUDSTER]: Τα εγκλήματα και η δίκη του Μάνσον, μτφ. Γεώργιος Σάμιος, <Εκδόσεις Δημ. Τσάκος>, Αθήναι 1971(;), σελ. 303 [Πρόλογος / Τα γεγονότα πριν την ανακάλυψη των δολοφόνων / Η ανακάλυψη των δολοφόνων / Η δίκη του Μάνσον και των μαινάδων του / Η δίκη συνεχίζεται / Η εξομολόγηση μιας κολασμένης / Οι καταθέσεις για τη δολοφονία των Λα Μπιάνκα / Η ιστορία της ‘Σάντυ’ / Τι γραφόταν στον τύπο τον ίδιο καιρό που διεξαγόταν η δίκη / Η αρχή του τέλους / Η καταδίκη / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

H_metanewtrikothta_kai_ta_deina_thsΜΠΑΟΥΜΑΝ, ΖΥΓΚΜΟΥΝΤ [ZYGMUNT BAUMAN]: Η μετανεωτερικότητα και τα δεινά της, πρόλογος-μτφ.-σημειώσεις Γιώργος Ίκαρος Μπαμπασάκης, <Εκδόσεις Ψυχογιός>, Αθήνα 2002, σελ. 388 [Εισαγωγή: Νεωτερική και μετανεωτερική δυσφορία / Το όραμα της καθαρότητας / Η κατασκευή και η εξόντωση των ξένων / Οι ξένοι στην καταναλωτική εποχή: Από το Κράτος Προνοίας στη φυλακή / Η ηθικότητα αρχίζει από το σπίτι, ή ο δύσβατος δρόμος προς τη δικαιοσύνη / Παρείσακτοι και παρίες: Οι ήρωες και τα θύματα της νεωτερικότητας / Τουρίστες και πλάνητες: Οι ήρωες και τα θύματα της μετανεωτερικότητας / Μετανεωτερική τέχνη, ή το ανέφικτο της αβανγκάρντ / Το νόημα της τέχνης και η τέχνη του νοήματος / Αλήθεια, μυθοπλασία και αβεβαιότητα / Η κουλτούρα ως συνεταιρισμός καταναλωτών / Περί της μετανεωτερικής αναδιάταξης του σεξ: Η Ιστορία της σεξουαλικότητας του Φουκώ σε επανεξέταση / Η μετανεωτερική εκδοχή της αθανασίας / Μετανεωτερική θρησκεία; / Περί κοινοτισμού και ανθρώπινης ελευθερίας, ή πώς να τετραγωνίσουμε τον κύκλο / Επίλογος: Η τελευταία λέξη ανήκει στην ελευθερία] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

O_nekrosΜΠΑΤΑΪΓ, ΖΩΡΖ [GEORGES BATAILLE]: Ο νεκρός, μτφ. Αγγελική Πέτρα, δεύτερη ανατύπωση, <Άγρα>, Αθήνα 1996, σελ. 61 [‘‘Ο Εντουάρ σωριάστηκε νεκρός. Ένα κενό έγινε μέσα της, που την ανύψωσε σαν άγγελο. Τα γυμνά στήθη της ορθώθηκαν: ένα πένθιμο ρίγος την έφερε στην εκκλησία του ονείρου όπου η εξάντληση, η σιωπή και το αίσθημα του τελεσίδικου την αποτέλειωσαν. Σε έκσταση ανώτερη από τη φρίκη του σπιτιού, η Μαρία απελπίστηκε. Ξαφνικά συνήλθε, διασκεδάζοντας την απελπισία της. Ο Εντουάρ πεθαίνοντας την ικέτευσε να ’ναι γυμνή. Ήταν χλωμή, αναμαλλιασμένη, τα σφιχτά στήθη ξεπετάγονταν απ’ το σχισμένο φόρεμα. Η φρίκη την εξουσίαζε απόλυτα, όπως ο δολοφόνος τη μαύρη νύχτα.’’ Το κείμενο αυτό, που αρθρώνεται σε 28 ενότητες-σκηνές της μιας περίπου σελίδας αναφέρεται στο απελπισμένο ερωτικό παραλήρημα που ζει η Μαρία από τη στιγμή που ένας άντρας, ο Εντουάρ, σωριάζεται νεκρός. Οι διάλογοι υπερτερούν της αφηγηματικής περιγραφής, η διήγηση είναι λιτότατη και ελλειπτική.] [Τιμή πώλησης: 7,67 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ.]

H_katara_ths_AthhnasΜΠΑΫΡΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΝΟΕΛ [GEORGE GORDON NOEL BYRON]: Η κατάρα της Αθηνάς, εισαγωγή-μτφ. Πάνος Καραγιώργος, Γιάννινα 1972, σελ. 15 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

Dokimia_filosofias_ths_glwssasΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ, ΒΑΛΤΕΡ [WALTER BENJAMIN]: Δοκίμια φιλοσοφίας της γλώσσας, προλογικό σημείωμα-εισαγωγή-μτφ.-ερμηνευτικά σχόλια-επίμετρο Φώτης Τερζάκης, <Ηριδανός>, Αθήνα 2016, σελ. 238 [Για τη γλώσσα εν γένει και για τη γλώσσα του ανθρώπου / Το έργο του μεταφραστή / Για τη μιμητική ικανότητα / Η γένεση της αλληγορίας {Τα σώματα των θεών και ο χριστιανισμός – Ο θρήνος στη γένεση της αλληγορίας} / Ο αφηγητής. Σκέψεις πάνω στο έργο του Νικολάι Λεσκόφ] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Eklogh_tou_Valter_MpengiaminΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ, ΒΑΛΤΕΡ [WALTER BENJAMIN]: Εκλογή, εισαγωγή-μτφ.-σημειώσεις Σπύρος Δοντάς, <Στιγμή>, Αθήνα 2014, σελ. 107 [Γλώσσα / Μαγικές εικόνες / Κριτική / Μέσα μαζικής επικοινωνίας / Μητροπόλεις / Ουτοπία / Ευρετήριο αποσπασμάτων] [Τιμή πώλησης: 8,48 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

ΜΠΕΝΝΕΤ, ΑΛΑΝ [ALAN BENNETT]: Φωνές. (Τέσσερις μονόλογοι), μτφ. Ερρίκος Μπελιές, <Κέδρος>, Αθήνα 2005, σελ. 90 [Πατατάκι μέσα στη ζάχαρη / Κρεβάτι ανάμεσα στις φακές / Η ευκαιρία της ζωής της / Μια κυρία των γραμμάτων] [Τιμή πώλησης: 11,16 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Ellada_Viografia_enos_sygchronou_ethnousΜΠΗΤΟΝ, ΡΟΝΤΕΡΙΚ [RODERICK BEATON]: Ελλάδα: Βιογραφία ενός σύγχρονου έθνους, μτφ. Μενέλαος Αστερίου, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 574 [Τοις εντευξομένοις / Σημείωμα για τις ημερομηνίες / Κατάλογος χαρτών / Εισαγωγή: Το έθνος και οι πρόγονοί του {Προοίμιο – Πρόγονοι: Αρχαίοι Έλληνες και μεσαιωνικοί Ρωμαίοι – Απόγονοι: Δυτικοί Έλληνες ή Ανατολικοί Ρωμιοί; – Οικογενειακό δέντρο} / Η Ανατολή συναντά τη Δύση; 1718-1797 {Προοίμιο – Παραμεθόριες περιοχές – Διασχίζοντας τα σύνορα: Άνθρωποι, ιδέες, αγαθά σε κίνηση – Ταξιδιώτες σε μια αρχαία χώρα – Αγρότες, ψαράδες, γεωργοί, μοναχοί} / Φυτεύεται ο σπόρος 1797-1821 {Προοίμιο – Ένας κόσμος σε αναταραχή – Επαναστατικές ιδέες – Κάτι αναπτύσσεται στο σκοτάδι} / Γεννημένο στο αίμα 1821-1833 {Προοίμιο – Το τέλος της Φιλικής Εταιρείας – Τι είδους ελευθερία; – Η Επανάσταση στα πρόθυρα του αφανισμού της – Η διεθνής διάσταση – Η τελική ώθηση} / Τα πρώτα βήματα 1833-1862 {Προοίμιο – Με τα μάτια της Δύσης – Ανατολικοί ορίζοντες – Ένα νέο αφήγημα για το έθνος – Η δοκιμασία της πραγματικότητας} / Ιδανικά και πικρίες της νεολαίας 1862-1897 {Προοίμιο – Η πολιτική της επέκτασης – Το έθνος και τα όριά του – Θρίαμβος και καταστροφή} / Στρατιωτική θητεία 1897-1913 {Προοίμιο – Στασιμότητα στο ελληνικό βασίλειο – Δράση στο εξωτερικό – Κάλεσμα στα όπλα – Στη μάχη} / Η διχασμένη χώρα 1913-1923 {Προοίμιο – Διαλέγοντας συμμάχους – Η διαίρεση επανέρχεται – Το έθνος έναντι του κράτους – Το τέλος της Μεγάλης Ιδέας – Αντίποινα} / Νέο ξεκίνημα 1923-1940 {Προοίμιο – Ανόρθωση και ανανέωση – Πολιτικοί και στρατηγοί – Η γραμμή διαίρεσης μετατοπίζεται – Το ‘νέον κράτος’ και ο ‘τρίτος ελληνικός πολιτισμός’ – Τελεσίγραφο} / Κατάρρευση 1940-1949 {Προοίμιο – Η κατάρρευση του κράτους – Κάθοδος στη βία – Η νέα γραμμή διαίρεσης – Μάχη μέχρις εσχάτων} / Προστατευόμενη του Θείου Σαμ 1949-1974 {Προοίμιο – Η επανανακάλυψη του έθνους – Χορεύοντας με τον Ζορμπά – Πολιτική σύγκρουση – Στον γύψο} / Ενηλικίωση στην Ευρώπη 1974-2004 {Προοίμιο – Η δεκαετία της Αλλαγής – Σύγκρουση ταυτοτήτων – Ο καλός πολίτης της Ευρώπης} / Κρίση της μέσης ηλικίας; (2004-) {Προοίμιο – Η πολιτική της ‘κρίσης’ – Ζώντας με την ‘κρίση’} / Ευχαριστίες / Πηγές και πρόσθετη βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 22,90 ευρώ. Με έκπτωση: 20,60 ευρώ.]

Eisagwgh_sthn_idiwtikh_zwh_twn_arxaiwn_Ellhnwn_kai_RwmaiwnΜΠΛΑΝΚ, ΧΟΡΣΤ [HORST BLANCK]: Εισαγωγή στην ιδιωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, σημείωμα-μτφ. Αλίκη Μουστάκα, δεύτερη έκδοση, <Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης>, Αθήνα 2007, σελ. 258 [Για την ελληνική μετάφραση / Εισαγωγή / Οι αρχαίες πηγές {Προοίμιο – Γραπτές πηγές (Φιλολογικές πηγές – Πάπυροι – Κηρωμένα πινάκια, ακιδογραφήματα – Επιγραφές) – Αρχαιολογικές πηγές} / Η κατοικία και ο εξοπλισμός της {Προοίμιο – Η ελληνική κατοικία – Η ρωμαϊκή κατοικία} / Ένδυση, κοσμήματα, κομμώσεις {Προοίμιο – Αρχαία Ελλάδα (Ένδυση – Κοσμήματα – Κομμώσεις) – Ρώμη (Ένδυση – Κοσμήματα – Κομμώσεις)} / Φαγητό και ποτό {Προοίμιο – Αρχαία Ελλάδα – Ρώμη} / Πτυχές της οικογενειακής ζωής {Προοίμιο – Αρχαία Ελλάδα (Οικογένεια – Το παιδί και η ανατροφή του – Γάμος, έγγαμος βίος, θέση της γυναίκας – Λατρεία των νεκρών – Οικιακοί δούλοι) – Ρώμη (Οικογένεια – Το παιδί και η ανατροφή του – Γάμος, έγγαμος βίος, θέση της γυναίκας – Λατρεία των νεκρών – Οικιακοί δούλοι} / Επίμετρο: Μονογραφίες για την ιδιωτική και καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων. (Επιλογή) / Βραχυγραφίες / Ευρετήριο / Εικόνες] [Τιμή πώλησης: 15,32 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

ΜΠΟΡΧΕΣ, ΧΟΡΧΕ ΛΟΥΪΣ – ΕΣΤΕΡ ΘΕΜΠΟΡΙΑΝ ΝΤΕ ΤΟΡΡΕΣ: Εισαγωγή στην αμερικάνικη λογοτεχνία, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, δεν αναφέρεται μεταφραστής, <Γλάρος>, Αθήνα 1987(;), σελ. 107 [Αντί προλόγου / Οι αρχές / Ο Μπέντζαμιν Φράνκλιν, ο Τζαίημς Φένιμορ Κούπερ και οι ιστορικοί / Χώθορν και Πόε / Υπερβατισμός / Ουώλτ Ουΐτμαν και Χέρμαν Μέλβιλ / Η Δύση / Τρεις ποιητές του 19ου αιώνα / Οι αφηγητές / Οι αυτοεξόριστοι / Οι ποιητές / Το μυθιστόρημα / Το θέατρο / Το αστυνομικό μυθιστόρημα, η ‘επιστημονική φαντασία’ και η μακρινή Δύση / Η προφορική ποίηση των ερυθροδέρμων] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Poihmata_kai_peza_tou_Tsarls_MpoukovskiΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES BUKOWSKI]: Ποιήματα και πεζά, επιλογή-μτφ. Αλίκη Γιατράκου-Fossi, <Πρόσπερος>, Αθήνα 1979, σελ. 92 [Ποιήματα {Χόρεψε μαζί μου – Βγαίνοντας να πάρω τα γράμματα – Ο εραστής των ανθέων – Οι σκουπιδιάρηδες – Ο δρόμος – Κάψε και κάψε και κάψε – Φύλλα φοινικιάς – Ένα άλογο με πρασινογάλανα μάτια – Μια σκούρα βιτρίνα – Άριελ – Όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου πεθαμένο – Ένα σχεδόν ψεύτικο ποίημα – Παγιδευμένος – Κάτι – Μόνος με όλους} / Πεζά {Σημειώσεις για μια πιθανή αυτοκτονία – Ένα δολλάριο και είκοσι σεντς – Η ζωή και ο θάνατος των φτωχών σε ίδρυμα αγαθοεργίας – Ή σου κάνει ή τ’ αφήνεις – Ο ζεν πρεμιέ στα σφαγεία – Η διαμονή μου στον ξενώνα των ποιητών – Βρέχει γυναίκες}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

erwtikes_istories_kathhmerinhs_trelasΜΠΟΥΚΟΒΣΚΙ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES BUKOWSKI]: Ερωτικές ιστορίες καθημερινής τρέλας, πρόλογος Θωμάς Γκόρπας, μτφ. από τα αγγλικά Χρύσα Βαλικίδου, τρίτη έκδοση, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1984, σελ. 269 [Η ωραιότερη γυναίκα την πόλη / Η ζωή σ’ ένα μπορντέλο του Τέξας / Τρεις γυναίκες / Είκοσι πέντε αλήτες με κουρέλια / Η γέννηση, η ζωή κι ο θάνατος μιας αντεργκράουντ εφημερίδας / Ζωή και θάνατος στο νοσοκομείο των φτωχών / Τη μέρα που μιλήσαμε για τον Τζαίημς Θάρμπερ / Προβλήματα με την μπαταρία / Μια όμορφη ερωτική ιστορία / Ο αρχάριος / Η δολοφονία του Ραμόν Βασκέζ / Στη φυλακή παρέα με τον υπ’ αριθμόν 1 δημόσιο κίνδυνο / Ο μεγάλος γάμος ζεν / Όταν ξανασμίξαμε / Οι ηλίθιοι Χριστοί / Βιασμός! Βιασμός! / Ένα δολλάριο και είκοσι σεντς / Μια ήσυχη κουβεντούλα / Οι νυχτερινοί δρόμοι της τρέλας / Ένα άσχημο ταξίδι / Σημειώσεις για την πανούκλα / Και κάτι για τον Ουώλτερ Λόουενφελς / Η κουβέρτα / Η γαμισομηχανή] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

Fantasiwsh_kai_fantasiaΜΠΡΕΤ, Ρ. Λ. [R. L. BRETT]: Φαντασίωση και φαντασία, γενικός πρόλογος John D. Jump, μτφ. Ιουλιέττα Ράλλη – Καίτη Χατζηδήμου, <Ερμής>, [Αθήνα] 1973(;), σελ. 103 [Φαντασία και συνειρμός ιδεών / Διάκριση των όρων φαντασίωση και φαντασία από τον Κόλριτζ / Σύμβολο και έννοια / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 8,52 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ.]

Eikosioxtw_poihmataΜΠΩΝΤΛΑΙΡ, ΣΑΡΛ [CHARLES BAUDELAIRE]: Εικοσιοχτώ ποιήματα, σημείωμα-μτφ. Κλέων. Β. Παράσχος, <‘Πυρσός’ Α.Ε.>, Αθήναι 1940, σελ. β΄+46 (και 1 μονόφυλλο με εικόνα του Μπωντλαίρ) [Ο άλβατρος / Ανταποκρίσεις / Ο εχθρός / Η αλλοτινή ζωή / Η Ομορφιά / Η γιγάντισσα / Ξωτικό άρωμα / Η κόμη / Sed non satiata / Μες στα κυματιστά… / Μια νύχτα πάνω σε μιανής… / Όψιμο μετάνοιωμα / Το μπαλκόνι / Ο δαιμονισμένος / Σου δίνω τα τραγούδια αυτά… / Τραγούδι φθινοπωρινό / Semper eadem / Η ζωντανή λαμπάδα / Σε μια Μαντόνα / Συνομιλία / Moesta et errabunda / Σονέτο φθινοπωρινό / Η ραγισμένη καμπάνα / Η περισυλλογή / Σε μια διαβάτισσα / Η ευγενική υπηρέτρια… / Οι λιτανείες του Σατανά / Κολασμένες γυναίκες] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

H_zwh_tou_Xristou_tou_Fransoua_MwriakΜΩΡΙΑΚ, ΦΡΑΝΣΟΥΑ [FRANÇOIS MAURIAC]: Η ζωή του Χριστού, μτφ. Τάκης Μπαρλάς, <Εκδόσεις Μαρή>, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 189 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

Proswpikothtes_pou_gnwrisa_1ΝΑΚΟΥ, ΛΙΛΙΚΑ: Προσωπικότητες που γνώρισα, <Εκδόσεις Alvin Redman (Hellas)>, Αθήναι 1965, σελ. 2+171 (και 9 μονόφυλλα με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Ρομαίν Ρολλάν / Ανρί Μπαρμπύς / Μιγέλ ντε Ουναμούνο / Άλμπερτ Αϊνστάιν / Άλντους Χάξλεϋ / Αντρέ Ζιντ / Κολέτ / Λουΐ-Φερντινάν Σελίν / Σιμόν Βέιλ ή μια φωτεινή παρουσία / Σαρλ-Φερντινάν Ραμύ] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Epilogh_apo_to_ergo_tou_NItseΝΙΤΣΕ, ΦΡΗΝΤΡΙΧ [FRIEDRICH NIETZSCHE]: Επιλογή από το έργο του, εισαγωγή-μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, τρίτη ανατύπωση, <Στιγμή>, Αθήνα 2012, σελ. 101 [Από το Ανθρώπινο, πολύ ανθρώπινο / Από την Χαραυγή / Από την Χαρούμενη επιστήμη / Από το Πέραν του καλού και του κακού / Από τα Κατάλοιπα κείμενα / Πίνακας αντιστοιχιών] [Τιμή πώλησης: 8,48 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

To_tryfero_dermaΝΟΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Το τρυφερό δέρμα, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1982, σελ. 67 [Ο γάμος / Το τρυφερό δέρμα / Ο άλικος κύκλος / Βηθεσδά / Ο Μαξ της οικογενείας μας / Τα συγγραφικά δικαιώματα] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

 

H_omadikh_analysh_meta_ton_S_H_FoulkesΝΤΑΛΑΛ, ΦΑΡΑΝΤ [FARHAD DALAL]: Η ομαδική ανάλυση μετά τον Σ. Χ. Φουξ [S. H. Foulkes]. Ας (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την ομάδα, εισαγωγικό σημείωμα σειράς-πρόλογος στην ελληνική έκδοση Κώστας Μωρόγιαννης, πρόλογος Μάλκολμ Πάινς, μτφ. Γ. Μερτίκας – Π. Τομαράς, επιστημονική επιμέλεια Κ. Μωρόγιαννης – Χ. Ιωαννίδης, <Εκδόσεις Κανάκη>, Αθήνα 2007, σελ. 357 [Φρόυντ {Εισαγωγή – Φρόυντ: Με τον πολιτισμό ή με τη φύση; – Φρόυντ: Ιδεαλιστής ή υλιστής; – Το φροϋδικό βρέφος (Προοίμιο – Η φύση των ενορμήσεων – Επιθετικότητα) – Η ανάπτυξη των ψυχολογικών δομών (Το Αυτό – Το Εγώ – Ταύτιση – Το Υπερεγώ – Οιδίποδας) – Φυλογένεση – Εντός και μεταξύ ομάδων – Η άποψη του Φρόυντ για τις ομάδες – Σύνοψη} / Φουξ {Εισαγωγή – Η βάση των ριζοσπαστικών ιδεών του Φουξ (Προοίμιο – Ομάδα και άτομο: Εξωτερικό και εσωτερικό – Πλαίσια και συνάφειες) – Το αναπτυξιακό υπόδειγμα του Φουξ (Προοίμιο – Το κοινωνικό – Η ‘κοινωνική ενόρμηση’ – Κοινωνικές σχέσεις) – Τροποποιώντας το φροϋδικό αναπτυξιακό πλαίσιο (Προοίμιο – Το Αυτό, απαραβίαστο – Η παραβίαση του Αυτό – Το κοινωνικό ασυνείδητο) – Μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού – Αναπλάθοντας τις ενορμήσεις της ζωής και του θανάτου – Μερικές κατεξοχήν ομαδικές ιδέες (Προοίμιο – Η έννοια της ‘κοινότητας’ – Η έννοια της ‘επικοινωνίας’ – Δύο υποδείγματα επικοινωνίας – Επίπεδα επικοινωνίας – Η νόσος ως τόπος της διαταραχής) – Επίπεδα της κατ’ αίσθηση αντίληψης – Η μήτρα – Σύνοψη των ιδεών του ριζοσπάστη Φουξ – Εφαρμογή των θεωριών (Προοίμιο – Το μυστήριο της απουσίας του κοινωνικού ασυνείδητου – Επικοινωνία) – Εχθρότητα και επιθετικότητα (Προοίμιο – Ο αποδιοπομπαίος τράγος. Το άτομο θριαμβεύει έναντι της ομάδας – Ο ξένος. Η ‘διαφορά’ μετατρέπεται σε ‘ομοιότητα’ – Ένας Αμερικανός στο Λονδίνο) – Σύνοψη} / Μετάβαση από τον Φουξ στον Ελίας {Μορφοποίηση του βάθους (Προοίμιο – Ψυχαναλυτικές αναπτυξιακές θεωρίες: Μια ανακεφαλαίωση) – Μια σύνοψη του στρουκτουραλισμού και του μετα-στρουκτουραλισμού (Οι στρουκτουραλιστές – Οι μετα-στρουκτουραλιστές – Από την ιδεολογία στο λόγο)} / Ελίας {Εισαγωγή – Σχηματισμός – Σχέσεις εξουσίας – Θεωρία των συμβόλων (Προοίμιο – Η εκπολιτιστική διαδικασία – Γνώση – Η τριμερής δομή του συμβόλου – Η γνώση ως ένα κοινωνικό φαινόμενο – Η γένεση της σκέψης και της γλώσσας – Η επινόηση της σιωπής – Γλώσσα, γνώση και συνείδηση – Τα όρια της σκέψης – Η γένεση της γνώσης και της γλώσσας – Η γλώσσα ως γέφυρα ανάμεσα στο κοινωνικό και το βιολογικό – Γρυλίσματα και μορφασμοί – Καινοτομίες και φαντασιώσεις) – Μια πανοραμική θεώρηση (Προοίμιο – Από τον εαυτό στην εγωκεντρικότητα: Ψυχολογίες της νέας εποχής) – Βρώμικες κουβέντες: Πολιτική (Προοίμιο – Ο θεσμός της εξουσίας – Η σπουδαιότητα του χρόνου) – Περισσότερες βρώμικες κουβέντες: Ιδεολογία (Προοίμιο – Η δομή της ιδεολογίας – Οι μηχανισμοί της ιδεολογίας: Στίγμα και έπαινος – Η πέμπτη φάλαγγα – Επιρροή: Επανεξετάζοντας το Υπερεγώ – Υπό την επίδραση της σπερμολογίας – Ένα σωκρατικό επιχείρημα στο οποίο δοκιμάζεται ο Ελίας)} / Βιολογία {Εισαγωγή – Αερολογίες και επιθυμία – Τάξη και χάος – Το συνεργάσιμο γονίδιο (Προοίμιο – Όχι ένα, αλλά πολλά – Ιδεολογία – Ανιδιοτέλεια και συνεργασία – Διπλή βολή – Εμπιστοσύνη – Εύρεση κοινού εδάφους: Βιολογία και στρουκτουραλισμός) – Η εξέλιξη του πολιτισμού (Προοίμιο – Θεωρία της ανακεφαλαίωσης – Η ανάδυση της συνείδησης – Η κληρονομικότητα σε αντίθεση με την εμπειρία) – Η επιστροφή της ομαδικής επιλογής – Ελεύθερη βούληση και ντετερμινισμός – Μια περίληψη} / Στοιχεία μιας μετα-φουξιανής ομαδο-αναλυτικής θεωρίας {Εισαγωγή (Προοίμιο – Το εξωτερικό, η ομάδα και το κοινωνικό) – Ανήκειν (Δια-ομαδικό και ενδο-ομαδικό – Αποδομώντας το ‘ανήκειν’) – Επισκόπηση της θεωρίας του Μάττε-Μπλάνκο (Προοίμιο – Ασύμμετρη λογική – Συμμετρική λογική) – Η δομή της σκέψης – Μια παρέκβαση: Μπίον – Αυξάνοντας την πολυπλοκότητα του ανήκειν – Δυο εσφαλμένοι συλλογισμοί με βάση τον ουσιαστικισμό (Προοίμιο – Επίδειξη ταυτότητας) – Κρίση ταυτότητας – Η συναισθηματική ανάγκη του ανήκειν – Από εδώ ως το άπειρο: Επιπλέον δομές σκέψης (Προοίμιο – Κατηγοριοποίηση – Διαιρώντας με τη γλώσσα – Δημιουργώντας άκρα – Μια μεταφορά σε σχέση με τη βαρύτητα – Μεταξύ των άκρων: Ανάλογα και ψηφία) – Κατονομασία και λεπτολογία: Μια κριτική του διχασμού (Προοίμιο – Αναζητώντας τον κίνδυνο) – Μια ανακεφαλαίωση – Η ταυτότητα ως ασυνείδητο – Εαυτός και ταυτότητα: Εγώ και εμείς – Σύγκρουση (Προοίμιο – Από τη σύγκρουση μεταξύ ομάδων στην ενδο-ψυχική σύγκρουση – Κατονομασία και διαίρεση) – Σχέσεις εξουσίας στην πράξη (Προοίμιο – Η δομή της σπερμολογίας – Η ωρυόμενη φωνή από το περιθώριο – Ο ρατσιστικοποιημένος ψυχισμός) – Το κοινωνικό ασυνείδητο (Προοίμιο – Το άπειρο και το απόλυτο) – Πολιτισμική μετάδοση και συνοχή (Προοίμιο – Εγκώμιο της μίμησης – Κύκλοι και κάτοπτρα ) – Η ομάδα θεραπείας – Περιορισμός και τάξη: Μια σύνοψη} / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο ονομάτων βιβλιογραφίας / Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 28,76 ευρώ. Με έκπτωση: 21,50 ευρώ.]

ΝΤΕΒΕΡΕ, ΖΩΡΖ [GEORGES DEVEREUX]: Γυναίκα και μύθος, προλογικό σημείωμα Θεοδόσης Πυλαρινός, μτφ.-σημειώσεις Μαρία Φιλιππακοπούλου, <Εκδόσεις της Σχολής Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου>, [Αθήνα] 2005(;), σελ. 402 [Εισαγωγή {Προοίμιο – Από το νεογέννητο στον ενήλικα – Η αυτοκαταστροφικότητα – Κοινωνιολογικές υποθέσεις (Κοινωνικοθρησκευτικά γεγονότα – Ιστορικά γεγονότα)} / Θνητοί και θεές {Η θεϊκή ερωμένη (Εισαγωγή – Ο άπιστος θνητός εραστής) – Η ανάκτηση της παρθενίας της Ήρας (Προοίμιο – Η ανάκτηση της παρθενίας: Μύθος, τελετουργία και αναπαράσταση – Η λύση του γάμου και το λουτρό του εξαγνισμού – Η πρωταρχική σημασία της λέξης ‘παρθένος’ – Τα δύο είδη ιερής πορνείας – Η μεταβολή της κοινωνικής θέσης της παρθένου – Συμπέρασμα)} / Θεϊκές γεννήσεις {Η γέννηση της Αφροδίτης (Εισαγωγή – Σύνοψη του κειμένου – Παρέκβαση. Τα ανοίγματα στο κορμί του Κουμαρμπί – Ερμηνεία – Συμπέρασμα – Βιβλιογραφία) – Η γέννηση της Αθηνάς Τριτογένειας (Εισαγωγή – Παράρτημα Α΄: Γενεαλογίες της Αθηνάς – Παράρτημα Β΄: Αθηνά, φωνή του Δία) – Ο Ήφαιστος και ο Τυφώνας (Οι ‘παρθενογενέσεις’ της άγαμης Ήρας – Σύνοψη) – Η Άρτεμη και η προέλευση των μαιευτικών της δυνάμεων} / Οι ηρωΐδες {Η αρπαγή της Ιπποδάμειας (Το αίτιο της απαγόρευσης εκτροφής ημιόνων στην Ήλιδα – Συζήτηση – Η εκτροφή ημιόνων ως τελετουργία – Συμπεράσματα) – Καινίδα-Καινέας (Η απόδοση πέους ως αποζημίωση για κλοπή – Ο μύθος της Καινίδας-του Καινέα – Ανάλυση του μύθου – Μεθοδολογικό υστερόγραφο) – Ο χαρακτήρας της Πηνελόπης} / Οι κυήσεις των θεών {Η κύηση του Κρόνου (Προοίμιο – Εισαγωγή – Η ψυχοδυναμική της κύησης του Κρόνου – Η κατάποση του λιθαριού – Συμπέρασμα) – Οι οιονεί ευνουχισμοί και οι κυήσεις του Δία (Εισαγωγή – Οι ‘εγχειρήσεις’ του Δία – Συμπέρασμα)} / Ευρετήριο μυθολογικών ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 35,30 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ.]

Efhveia_kai_koinwniaΝΤΕΒΕΡΕ, ΖΩΡΖ [GEORGES DEVEREUX]: Εφηβεία και κοινωνία. Δύο εθνοψυχιατρικά δοκίμια, εισαγωγή-μτφ. Φώτης Τερζάκης, <Επέκεινα>, Τρίκαλα 2019, σελ. 159 [Η σεξουαλική παραβατικότητα των νεαρών κοριτσιών σε μια πουριτανική κοινωνία {Εισαγωγή – Μεθοδολογικές παρατηρήσεις – Εσφαλμένος και επιλεκτικός τονισμός – Ζητήματα ορισμού – ‘Σεξουαλική’ – ‘Γυναικεία’ – ‘Νεανική’ – Η επιλογή του συμπτώματος – Η σεξουαλικά παραβατική ως καρικατούρα της πουριτανής – Προκλητική εμφάνιση και διαθεσιμότητα – Θεραπευτικές κι εκπαιδευτικές συναγωγές – Σύνοψη} / Η ελληνική ψευδο-ομοφυλοφιλία και το ‘ελληνικό θαύμα’ {Εισαγωγή – Η φύση της αυθεντικής διαστροφής – Αδιαφοροποίητη εφηβική σεξουαλικότητα – Κοινωνική παράταση της εφηβείας – Κοινωνιολογικές παράμετροι – Το ‘ελληνικό θαύμα’} / Γενική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΝΤΙ ΜΠΡΑΝΚΟ, ΜΑΡΚΟ [MARCO DI BRANCO]: Η πόλη των φιλοσόφων. Ιστορία της Αθήνας από τον Μάρκο Αυρήλιο στον Ιουστινιανό, πρόλογος Giovanni Pugliese Carratelli, μτφ. Νίκος Παπανδρέου, <Θύραθεν>, Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 379 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Η πόλη των σοφιστών: Ρητορική και πολιτική στην Αθήνα μεταξύ 2ου και 4ου αιώνα {Η Αθήνα στους Βίους του Φιλόστρατου – Το της σοφίας πρυτανείον: Ο μύθος της Αθήνας στον Παναθηναϊκό λόγο του Αίλιου Αριστείδη – Σάτιρα και εγκώμιο: Η Αθήνα στα έργα του Λουκιανού – Δόξα και παιδεία: Η Αθήνα στους Βίους του Ευνάπιου – Φοιτητές στην εξουσία – Μεταξύ πολιτικής και ουτοπίας: Η Αθήνα του Ιμέριου – Η δύναμη του παρελθόντος: Η Αθήνα στην Expositio totius mundi} / Μεταξύ Αμφίωνα και Αχιλλέα: Μύθος και πραγματικότητα για την άμυνα της Αθήνας μεταξύ 3ου και 4ου αιώνα μ.Χ. {Η επιδρομή των Έρουλων: Μία υπερεκτιμημένη ‘καταστροφή’ – Το υστερορωμαϊκό τείχος (εσωτερικός περίβολος) – Ο Κλαύδιος Ιλλυριός και οι αμύντορες της Αθήνας – Ο Αμφίων στην Αθήνα – Ο Αλάριχος στην Ελλάδα: Μεταξύ ιστορίας και αρχαιολογίας – Σωτήρια οράματα και θεουργικές πρακτικές – Μεταξύ Αμφίωνα και Αχιλλέα} / ‘Οι κήποι της Αθήνας’: Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός και η αθηναϊκή ουτοπία {Σχολή – Ένα απροσδόκητο προηγούμενο: Ο Κωνσταντίνος και η Αθήνα – Στα ίχνη του Ιουλιανού: Υποθέσεις και παρανοήσεις – Μεταξύ παρελθόντος και παρόντος: Η επιστολή προς Αθηναίους – ‘Οι κήποι της Αθήνας’ και το όνειρο της Αντιόχειας} / Η πόλη των φιλοσόφων: Φιλοσοφία και πολιτική στην Αθήνα από τον Πλούταρχο στον Δαμάσκιο {Το φάντασμα της Ακαδημίας – Η οικογένεια του Πλούταρχου και οι απαρχές της νεοπλατωνικής σχολής των Αθηνών – Θεουργία, φιλοσοφία και πολιτική: Η νεοπλατωνική σχολή υπό την διεύθυνση του Συριανού – Προς μια νέα εποχή: Η Αθήνα του Πρόκλου – Από τον Μαρίνο στον Δαμάσκιο: Η σχολή των Αθηνών στον Βίο Ισιδώρου – Ο πατριάρχης, ο λεξικογράφος, οι φιλόλογοι: Αναζητώντας το χαμένο κείμενο – Ο Ισίδωρος και οι δάσκαλοί του: Οι σπουδές στην Αλεξάνδρεια – Ο Ισίδωρος και οι δάσκαλοί του: Η πρώτη αθηναϊκή περίοδος (Προοίμιο – Οι σοφιστές – Οι γραμματικοί – Οι φιλόσοφοι) – Η επιστροφή στην Αλεξάνδρεια και το πρόβλημα της διαδοχής του Πρόκλου – Η φυγή από την Αλεξάνδρεια: Στην Αθήνα και στη Βηρυτό – ‘Περισσότερο για την υπόληψή του παρά για την εμπειρία του στην ερμηνεία του Πλάτωνα’: Η σχολαρχία του Ισίδωρου – Το εγκώμιο της φυγής} / ‘Τι σχέση μπορεί να έχει η Αθήνα με τα Ιεροσόλυμα;’: Εθνικοί και χριστιανοί από τον απόστολο Παύλο στον Ιουστινιανό {Μια μαχόμενη περιθωριοποιημένη κοινότητα: Οι πρώτοι δύο αιώνες του χριστιανισμού στην Αθήνα – Από τον Κωνσταντίνο στον Αλάριχο: Ο πολυτάραχος εκχριστιανισμός της Αθήνας – Ο ‘βίαιος εκχριστιανισμός’ του αθηναϊκού αστικού περιβάλλοντος: Οι επεμβάσεις της οικογένειας της Ευδοκίας – Καταστροφές και μετατοπίσεις: Θρησκευτική και πολιτική βία – Η μεταμόρφωση του Παρθενώνα: Από την Αθηνά στην Θεοτόκο – Ο Ιουστινιανός και το ‘αθόρυβο’ κλείσιμο της σχολής των Αθηνών} / Επίμετρο: Η Αθήνα στο χώρο του φαντασιακού. Ο μύθος των Αθηνών στην βυζαντινή λογοτεχνία μεταξύ αγιογραφίας, θεοσοφίας και περιηγητικών παραδοξογραφημάτων {Προοίμιο – Η εικόνα της Αθήνας στην αγιογραφική λογοτεχνία (Ένα τραγικό ξεκίνημα: Ο Άγιος Παύλος στον Άρειο Πάγο – Μια φαντασιακή εκδίκηση: Η αποστολή του Φιλίππου – Η Αθήνα και το παράδειγμα του καλλιεργημένου αγίου – Ο θρύλος του Διονυσίου Αρεοπαγίτη και η εικονομαχία – Τα δύο πρόσωπα του Αγίου Μηνά – Αθηναϊκά προσκυνήματα – Ο Άγιος Λεωνίδας μεταξύ Αθήνας και Κορίνθου – Η Αθήνα και οι ‘νέοι άγιοι’) – Στις απαρχές του ‘μύθου’ της Ευδοκίας: Μυθιστόρημα ή αγιογραφία; – Χριστιανισμός και αρχαιόθρησκη σοφία: Η Αθήνα στους Χρησμούς των ελληνικών θεών και στα πρωτοβυζαντινά κοντάκια – Η πόλη των φιλοσόφων: Τα Παράδοξα της πόλεως των Αθηνών (Εκδόσεις και μελέτες – Η πόλη των φιλοσόφων – Η γένεση των κειμένων – Παραδοξογραφήματα και χρησμοί)} / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 17,81 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

To_ypoxthonio_pnefmaΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ, ΦΙΟΝΤΟΡ ΜΙΧΑΗΛΟΒΙΤΣ [ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЄВСКИЙ]: Το υποχθόνιο πνεύμα, μτφ. Γιώργης Σημηριώτης, εξώφυλλο Γιούλια Σταυρίδη, <Γραφείον Πνευματικής Καλλιέργειας>, Αθήνα 1955, σελ. 84 [‘‘Ο Ορντίνοφ που ’νοιωθε βαθιά στην καρδιά του ένα ανήσυχο δέος και βάρος που όλο και μεγάλωνε, ακούμπησε στον τοίχο, σε μια από τις πιο σκοτεινές γωνιές, και ξεχάστηκε πάνω στη συλλογή του. Το κανονικό και κούφιο περπάτημα δυο προσκυνητών τον ξανάφερε στην πραγματικότητα. Ήταν ένας γέρος και μια νέα κοπέλα. Ο γέρος ψηλός, ορθόστητος ακόμα και ζωηρός, αλλά αδυνατισμένος κι ασθενικά χλωμός, έμοιαζε σαν κανέναν έμπορο μακρινής επαρχίας. Φορούσε ένα μακρύ καφτάνι γουναρωμένο, ξεκουμπωμένο, και κάτω απ’ το καφτάνι μια ρούσικη ρεδιγκότα σφιχτά εφαρμοσμένη στο κορμί του, από πάνω ως κάτω. Είχε ρίξει στο λαιμό του ατημέλητα ένα βυσινί κόκκινο μαντήλι μεταξωτό και κρατούσε στο χέρι ένα γουνωτό κασκέτο. Μια μακριά γκρίζα γενιάδα έπεφτε πάνω στο στήθος του και κάτω από τα πυκνά και σουφρωμένα φρύδια του το διαπεραστικό του βλέμμα έριχνε μια λάμψη φλογερή κι ακατάδεχτη. Η κόρη θα ’ταν ως είκοσι χρονών. Τι θαυμάσια ομορφιά! Φορούσε μιαν ακριβή γαλάζια γούνα κι ήταν σκεπασμένο το κεφάλι της μ’ ένα άσπρο, μεταξένιο σάλι που το είχε δέσει κάτω από το πηγούνι. Περπατούσε με τα μάτια χαμηλωμένα και μια σκεφτική σοβαρότητα ξεχωριζόταν καθαρά και θλιμμένα στις γλυκές και τρυφερές γραμμές του παιδιάστικου προσώπου της. Κάποια παράξενη εντύπωση προκαλούσε η ξαφνική εμφάνιση του ζευγαριού αυτού….] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

H_psychologia_sthn_taxhΝΤΡΑΪΚΩΡΣ, ΡΟΥΝΤΟΛΦ [RUDOLF DREIKURS]: Η ψυχολογία στην τάξη. Πώς βασικές ψυχολογικές αρχές μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα και πρακτικά μ