Category Archives: ΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, ΦΡΑΝΤΣ – ΧΟΥΓΚΟ ΣΤΑΟΥΜΠ [FRANZ ALEXANDER – HUGO STAUB]: Ο εγκληματίας κι οι δικαστές του κάτω από το φως ψυχανάλυσης, μτφ.-σημειώσεις Κ. Λ. Μεραναίος, <Εκδόσεις Μαρή>, Αθήνα χ.χ., σελ. ζ΄+1 λευκή+143 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΛΛΕΝΤΥ, Ρ. [R. ALLENDY]: Δίκαιο και ψυχανάλυση. πρόλογος-μτφ.-σημειώσεις Κ. Λ. Μεραναίος, <Εκδόσεις Δ. Τσόγκα>, Αθήνα 1943, σελ. 4+δ΄+208 [Πρόλογος του συγγραφέα στην ελληνική έκδοση / Εισαγωγή / Οι θεσμοί / Οι πίστεις / Οι θεωρίες / Το συναίσθημα της δικαιοσύνης και τα κοινωνικά ένστικτα / Παθολογικές μορφές του συναισθήματος της δικαιοσύνης / Η δικαιοσύνη των ένδον] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΑΝΤΥΠΑΣ, ΣΠ. Μ.: Το σύνταγμα του 1911 ως ισχύει μετά τας γενομένας τροποποιήσεις. Μετά ερμηνευτικών δηλώσεων και επεξηγηματικών σημειώσεων, <Εκδοτικός Οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου>, [Αθήναι] 1938, σελ. 81 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.: Το νομικόν καθεστώς της ανοικτής θαλάσσης εν ειρήνη, Α´, Αθήναι 1973, σελ. 88 [Πρόλογος / Εισαγωγή {Η νομική έννοια της θαλάσσης – Η σπουδαιότης του θαλασσίου χώρου} / Το νομικόν καθεστώς της ανοικτής θαλάσσης εν γένει {Η ελευθερία της ανοικτής θαλάσσης – Η νομική φύσις της ανοικτής θαλάσσης}] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.: Μελέται φιλοσοφίας, γενικής θεωρίας και τεχνικής του δικαίου, τεύχος Α´, <Εκδοτικός Οίκος Ι. & Π. Ζαχαροπούλου >, Αθήναι 1948, σελ. 239 [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Koinwniologia_tou_dikaiouΛΕΒΥ-ΜΠΡΥΛ, ΑΝΡΙ [HENRI LÉVY-BRUHL]: Κοινωνιολογία του δικαίου, μτφ. Γ. Σάββας, <Εκδόσεις Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλος>, Αθήναι 1964, σελ. 139 [Γενικότητες {Ορισμός του δικαίου – Αι πηγαί του δικαίου (Προοίμιο – Το έθιμον – Ο νόμος – Η νομολογία – Αι επιστημονικαί δοξασίαι) – Οι παράγοντες εξελίξεως του δικαίου} / Η επιστήμη του δικαίου ή νομική {Γενικότητες (Προοίμιο – Καταγωγή της επιστήμης του δικαίου – Η μέθοδος) – Προβλήματα της σήμερον και της αύριον (Το πρόβλημα των επαφών – Η ενοποίησις του δικαίου)}] [Σειρά: Τι πρέπει να ξέρω, αρ. 48] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

ΛΙΤΖΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.: Η νομολογία ως παράγων διαπλάσεως του ιδιωτικού δικαίου. Σύγχρονος επιστήμη και ελληνική δικαστηριακή πρακτική, Θεσσαλονίκη 1932, σελ. 300 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Δικαιοσύνη και επιείκεια. Προβλήματα θεμελίωσης και σχετικισμού στην αριστοτελική σκέψη, <Ποταμός>, Αθήνα 2010, σελ. 63 [Εισαγωγή / Για τις αρετές και πώς συνδέονται με τη δικαιοσύνη / Τι εστί αρετή / Η αριστοτελική θεωρία της δικαιοσύνης ως ιστορική προσέγγιση της ιδέας του δικαίου της πόλης-κράτους / Η επιείκεια / Συμπεράσματα / Σχεδιαγραμμική παρουσίαση της αριστοτελικής θεωρίας της δικαιοσύνης / Βασική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Μ.: Εισαγωγή εις το δίκαιον και εις την επιστήμην του δικαίου, Αθήναι 1968, σελ. 150 [Πρόλογος / Δίκαιον και νομική επιστήμη {Η έννοια του δικαίου και το αντικείμενον της νομικής επιστήμης – Ο κανών δικαίου – Δίκαιον, κράτος και έννομος τάξις – Δίκαιον, ηθική, εθιμοτυπία – Διαίρεσις του δικαίου – Πηγαί του δικαίου – Είδη των κανόνων δικαίου – Ισχύς και εφαρμογή του δικαίου – Ερμηνεία του δικαίου – Αι σχολαί του δικαίου} / Εισαγωγή εις το ιδιωτικόν δίκαιον {Αστικόν δίκαιον και αστικός κώδιξ – Πρόσωπα – Δικαίωμα – Αι πράξεις δικαίου – Δικαιοπραξίαι – Προϋποθέσεις ή προαπαιτούμενα της δικαιοπραξίας – Ακυρότης και ακυρωσία – Αδικοπραξίαι}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΠΟΝΝΑΡ, ΡΟΖΕ [ROGER BONNARD]: Η πολιτεία και το δίκαιον κατά τας θεωρίας του Duguit, εισαγωγικό σημείωμα-μτφ. Μ. Δ. Στασινόπουλος, <Εκδοτικός Οίκος Πέτρου Δημητράκου Α.Ε.>, Αθήναι 1933, σελ. 46 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΝΤΕΛ ΒΕΚΚΙΟ, ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ [GIORGIO DEL VECCHIO]: Ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου, εισαγωγή Κωνστ. Περιφανάκης, μτφ. Σ. Δασκαλάκης – Κ. Περιφανάκης, <Πάπυρος>, εν Αθήναις 1956, σελ. 294 [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΝΤΟΥΟΡΚΙΝ, ΡΟΝΑΛΝΤ [RONALD DWORKIN]: Η αυτοκρατορία του νόμου, μτφ. Θάνος Σαμαρτζής, <Ευρασία>, Αθήνα 2010, σελ. 454 [Τιμή πώλησης: 28,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ]

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.: Το διά της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί. Λόγος πανηγυρικός, ρηθείς την 9ην Μαΐου 1971 εις την Αίθουσαν Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί τη 150ετηρίδι από της Επαναστάσεως του 1821, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 8+75 [Πρόλογος / Οι τρεις βασικοί στόχοι της Επαναστάσεως {Μορφή του πολιτεύματος – Διοικητική οργάνωσις – Ιδιωτικόν δίκαιον} / Οι Έλληνες νομικοί ως φορείς των ιδεών και ως όργανα πραγματώσεως των σκοπών της Επαναστάσεως {Η αντιλεγομένη θεωρητική σκοπιά – Η κοινωνιολογική πλευρά} / Συμπέρασμα / Επίλογος / Πίναξ πηγών / Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

Marxismos_kai_dikaioΠΑΣΟΥΚΑΝΙΣ, ΓΙΕΒΓΚΕΝΙ: Μαρξισμός και δίκαιο, πρόλογος Ουμπέρτο Τσερρόνι, μτφ. Αντρέας Χριστόπουλος – Μυρσίνη Ζορμπά, δεύτερη έκδοση, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1985, σελ. 189 [Πρόλογος στην τρίτη ρωσική έκδοση / Πρόλογος στη δεύτερη ρωσική έκδοση / Εισαγωγή. Τα καθήκοντα της γενικής θεωρίας του δικαίου / Οι μέθοδοι οικοδόμησης του συγκεκριμένου στις αφηρημένες επιστήμες / Ιδεολογία και δίκαιο / Σχέση και κανόνας / Εμπόρευμα και υποκείμενο / Δίκαιο και κράτος / Δίκαιο και ηθική / Δίκαιο και παραβίαση του δικαίου] [Τιμή πώλησης: 5,31 ευρώ. Με έκπτωση: 4,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΡΑΝΤΜΠΡΟΥΧ, ΓΚΟΥΣΤΑΦ [GUSTAV RADBRUCH]: Εισαγωγή εις την επιστήμην του δικαίου. Δευτέρα ελληνική μετάφρασις εκ της δεκάτης γερμανικής εκδόσεως του καθηγητού Konrad Zweigert, πρόλογος-μτφ. Νικόλαος Ταζεδάκης, Αθήναι 1962, σελ. vii+1 λευκή+259 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του μεταφραστή] [Τιμή πώλησης: 37,50 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΒΩΛΟΣ, Α. Ι.: Νομικαί μελέται, 2ος τόμος, Αναδημοσιευμέναι επιμελεία Θ. Τσάτσου, Φ. Βεγλερή, Αγνής Ρουσοπούλου, <Εκδοτικός Οίκος Ιωάν. Ν. Ζαχαροπούλου>, εν Αθήναις 1958, σελ. 300 [Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις προς αποκατάστασιν ακτημόνων γεωργών υπό συνταγματικήν και οικονομικήν άποψιν / Η κοινωνική κατεύθυνσις εν τη εξελίξει του κράτους / Δύο νέα πολιτεύματα. (Πρόλογος εις την μετάφρασιν του γερμανικού και ρωσικού συντάγματος) / Πρόλογος εις την μετάφρασιν του έργου του Λεόν Ντυγκουΐ Το κοινωνικόν δίκαιον, το ατομικόν δίκαιον και η μεταμόρφωσις του κράτους / Η ευθύνη του κράτους εκ της λειτουργίας των υπηρεσιών του. Σελίδες νομολογίας του Conseil d’ Etat / Η έρευνα της συνταγματικότητος των νόμων υπό των δικαστηρίων / Προβλήματα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας] [Τιμή πώλησης: 45,50 ευρώ. Με έκπτωση: 34,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, Γ.: Μαθήματα συνταγματικού δικαίου. Εστενογραφημέναι παραδόσεις του καθηγητού του Εθν. Πανεπιστημίου Αλεξάνδρου Σβώλου, δεύτερη έκδοση, <Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Ι. Βασιλείου>, Αθήναι 1931, σελ. 192 [Ιστορία των ελληνικών πολιτευμάτων / Περί πολιτείας / Είδη συνταγμάτων – Διαίρεσις των γραπτών συνταγμάτων / Μορφή και βάσεις του πολιτεύματος / Περί του προέδρου της δημοκρατίας / Περί υπουργών / Περί κοινοβουλευτικού συστήματος / Νομοθετικά σώματα / Αι λειτουργίαι της πολιτείας: Νομοθετική, διοικητική ή εκτελεστική και δικαστική / Ειδική εξέτασις μίας εκάστης των λειτουργιών της πολιτείας / Αμνηστεία και χάρις / Περί προϋπολογισμού / Περί των ατομικών δικαιωμάτων] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

StammlerΣΤΑΜΜΛΕΡ, ΡΟΥΝΤΟΛΦ [RUDOLF STAMMLER]: Εγχειρίδιον φιλοσοφίας του δικαίου, πρόλογος-μτφ. από τα γερμανικά Δημήτριος Ι. Κοσμόπουλος, Αθήναι 1964, σελ. πη´+557 [Εισαγωγή {Το θέμα της φιλοσοφίας του δικαίου – Το αντικείμενον της φιλοσοφίας του δικαίου – Η μέθοδος της φιλοσοφίας του δικαίου – Η σημασία της φιλοσοφίας του δικαίου – Η ιστορία της φιλοσοφίας του δικαίου} / Η έννοια του δικαίου {Ο καθορισμός της εννοίας του δικαίου (Προσπάθειαι μη κριτικαί – Κριτική της εννοίας του δικαίου) – Η θέλησις (Το κράτος των σκοπών – Η επιστήμη του σκοπού) – Ο σύνδεσμος (Το ηθικόν ζήτημα – Η συνδέουσα θέλησις) – Η αυταρχικότης (Ο συμβατικός κανών – Η αυταρχικώς συνδέουσα θέλησις) – Το απαραβίαστον (Η αυθαιρεσία – Η απαραβιάστως συνδέουσα θέλησις)} / Η γένεσις του δικαίου {Το θετικόν δίκαιον (Αι θετικαί ιδιοτυπίαι του δικαίου – Δημιουργός του θετικού υλικού του δικαίου) – Οικονομία και δίκαιον (Η κοινωνική οικονομία – Τα οικονομικά φαινόμενα) – Η γένεσις του δικαίου (Οι λόγοι των μεταβολών του δικαίου – Αι πηγαί του δικαίου) – Η ισχύς του δικαίου (Το πρόβλημα της νομίμου ισχύος του δικαίου – Δίκαιον και δύναμις) – Ψυχολογία του δικαίου (Το θέμα της ψυχολογίας του δικαίου – Η διενέργεια της ψυχολογίας του δικαίου)} / Η ιδέα του δικαίου {Ο θεμελιώδης νόμος της θελήσεως (Η ορθή θέλησις – Η καθαρά θέλησις) – Η εσωτερική αγνότης (Η περί της αρετής διδασκαλία – Ορθή ηθική) – Η δικαιοσύνη (Το κοινωνικόν ιδεώδες – Ορθόν δίκαιον) – Το άτομον και η κοινότης (Το άτομον – Η κοινότης) – Η δικαιολογία του δικαίου (Η αμφισβήτησις του εξαναγκαστού του δικαίου – Η αναγκαιότης της εννόμου κοινότητος)} / Η πραγματεία του δικαίου {Αι κατηγορίαι του δικαίου (Αι απλαί βασικαί έννοιαι του δικαίου – Αι παράγωγοι βασικαί έννοιαι του δικαίου) – Η νομική σκέψις (Η διαμόρφωσις νομικών εννοιών – Η νομική κατασκευή) – Οι κανόνες του δικαίου (Η δομή των κανόνων του δικαίου – Η εφαρμογή των κανόνων του δικαίου) – Η νομική έκφρασις (Η νομική τεχνική – Συμπλήρωσις του διαμεμορφωμένου δικαίου) – Η διαίρεσις του δικαίου (Η νομική συστηματική – Το κράτος)} / Η εφαρμογή του δικαίου {Πρακτική επιστήμη του δικαίου (Νομικόν συμπέρασμα – Το εφαρμοστέον δίκαιον) – Βασικώς σταθμίζουσα εφαρμογή (Η εκλογή της ορθής μείζονος προτάσεως – Ο προορισμός της νομικής πρακτικής) – Πρακτική του ορθού δικαίου (Εφαρμογή του δικαίου υπό εννόμως υπερεχουσών εξουσιών – Αποφάσεις κατ’ επιεική κρίσιν – Βασικώς ορθά δικαιώματα και υποχρεώσεις – Τα όρια της συμβατικής ελευθερίας – Ορθή λειτουργία των εννόμων σχέσεων – Δεδικαιολογημένον τέλος εννόμων σχέσεων) – Η πολιτική (Αι κατευθυντήριοι γραμμαί της πολιτικής – Η πρακτική πολιτική) – Η ιστορική πρόοδος (Η ιστορία – Η πρόοδος)} / Αλφαβητικόν ευρετήριον] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΤΟΛΛΑΪΣ, Μ. [M. STOLLEIS]: Η ιστορία του δικαίου ως ποιητική. Περί του περιττού της ‘έννοιας’ και του ‘γεγονότος’, εισαγωγή-μτφ. Βασιλική Ρουστοπάνη-Neumann, <Έρασμος>, Αθήνα 2002, σελ. 47 [Τιμή πώλησης: 3,20 ευρώ. Με έκπτωση: 2,50 ευρώ]

ΦΡΑΝΚ, ΑΝΤ. [AD. FRANK]: Η φιλοσοφία του ποινικού δικαίου, μτφ. Μ. Γ. Λεγάκης, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’>, εν Αθήναις 1925, σελ. 238 [Πρόλογος / Το δικαίωμα του τιμωρείν θεωρούμενον εν τη αρχή αυτού. Συστήματα των οποίων είναι αντικείμενον – Ότι το δικαίωμα του τιμωρείν δεν απορρέει εκ του κοινωνικού συμφέροντος – Ότι το δικαίωμα του τιμωρείν δεν είναι το δικαίωμα της νομίμου αμύνης (σύστημα του Λοκ) – Ότι το δικαίωμα του τιμωρείν δεν είναι μυστηριώδες δικαίωμα, απορρέον απ’ ευθείας εκ του ουρανού ή θεία τις αποστολή (σύστημα του Ζοζέφ ντε Μαιστρ) – Ότι το δικαίωμα του τιμωρείν δεν περιέχεται εν τη τέχνη του θεαραπεύειν και ότι ο εγκληματίας δεν είναι ασθενής (σύστημα του docteur Gall) – Ότι το δικαίωμα του τιμωρείν δεν είναι η ανταπόδοσις του κακού διά το κακόν. (Θεωρίαι των κ.κ. Cousin, Guizot, de Broglie, Rossi) – Ποίον το αληθές θεμέλιον του δικαιώματος του τιμωρείν; / Πράξεις προσπίπτουσαι υπό το κράτος του ποινικού δικαίου και άς συνήθως περιλαμβάνομεν υπό το όνομα αδικήματα {Τα αδικήματα γενικώς – Διάφορα είδη αδικημάτων· διάφορα αδικήματα αμφισβητούμενα. Η αυτοκτονία, η μονομαχία – Συνέχεια αμφισβητουμένων αδικημάτων. Η δυσφήμησις των νεκρών – Συνέχεια των αμφισβητουμένων αδικημάτων. Η τοκογλυφία – Η προσωπική ευθύνη εις τα αδικήματα ή ο καταλογισμός. Το μέρος το ανήκον εις την κοινωνίαν εν τη ευθύνη του κακού. Η υποστηριχθείσα υπό του Β. Ουγκό εις τους Αθλίους θέσις} / Η ποινή γενικώς – Η ποινή του θανάτου – Συμπληρωματική σημείωσις] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Ο ασάλευτος χρόνος της ελληνικής δικαιοσύνης. Εξήντα επτά κείμενα κριτικής 1880-2011, πρόλογος Γιάννης Αναστασόπουλος, εκλογή κειμένων-εισαγωγή-επιμέλεια Παναγιώτης Π. Τσούκας, <Καλλιγράφος>, Αθήνα 2012, σελ. xxiii+1 λευκή+361 [Βλάσης Γαβριηλίδης: «Τι είμεθα» / Γεώργιος Ν. Φιλάρετος: «Η δικαστηριακή αναδιοργάνωσις εν Ελλάδι» / Ανυπόγραφο: «Οι δικηγόροι» / Γεώργιος Ν. Φιλάρετος: «{Η εγκληματική αδιαφορία των κυβερνώντων δια την δικαιοσύνην}» / Στάμος Α. Παπαφράγκος: «Η δικαιοσύνη παρ’ ημίν» / Γεώργιος Ν. Φιλάρετος: «Δικηγοροπλημμύρα» / Ανυπόγραφο: «Η Νομική μας Σχολή» / Δημήτριος Γούναρης: «Η εν Ελλάδι δικαιοσύνη» / Νικόλαος Π. Δημητρακόπουλος: «Επί τον τύπον των ήλων» / Ανυπόγραφο: «Καθορισμός του αριθμού των δικηγόρων» / Νικόλαος Π. Δημητρακόπουλος: «Η δικαιοσύνη εν Ελλάδι. Η οικονομική σημασία της δικαστικής ανορθώσεως» / ‘Υπό δικαστικού’: «Οι δικασταί μας» / Γεώργιος Μπαλής: «{Η ‘κατάπτωσις της δικαιοσύνης’ και ‘Η διαφθορά του οργάνου της, ειδικώς του δικαστού και του δθικηγόρου’}» / Γιώργος Θεοτοκάς: «Σημερινή εμφάνιση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και μελλοντικός προορισμός του» / Κωνσταντίνος Γ. Αμπλιανίτης: «Η δικηγορία των νέων» / Κωνσταντίνος Ν. Νικολετόπουλος: «{Η κατάστασις της δικαιοσύνης και της δικηγορίας σήμερον}» / Ανυπόγραφο: «Έχομεν δικαιοσύνην;» / Ανυπόγραφο: «{Δυσπραγία δικηγορική}» / Νικόλαος Π. Θηβαίος: «Η εργολαβία της δίκης {και ο ‘εκπεσμός μας ως επιστημόνων και επαγγελματιών’}» / Κωνσταντίνος Μ. Καλλίας: «Το δικηγορικόν πρόβλημα» / Ανυπόγραφο: «{‘Η τριχώς κακή εμφάνισις της δικαιοσύνης μας’}» / Κωνσταντίνος Μ. Καλλίας: «Έλληνες δικασταί» / Πέτρος Γ. Ζήσης: «Από δικηγόρων τα φαύλα!» / Πέτρος Γ. Ζήσης: «Ο δικηγορικός υδροκέφαλος» / Αλέξανδρος Βαμβέτσος: «Η γενική εικών της δικαιοσύνης εν Ελλάδι» / Πέτρος Γ. Ζήσης: «Ηγετών ηγεσία» / Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς: «Δικαιοσύνη και κοινωνία στον νεότερο ελληνισμό» / Δημήτρης Θ. Τσάτσος: «Οι δικαστές, οι αποφάσεις και η πολιτική» / Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς: «Η θέση και η αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων στη σημερινή Ελλάδα» / Άγγελος Ελεφάντης: «{Ο ‘ξερόλας’ κ. Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το Συμβούλιο της Επικρατείας}» / Παύλος Σούρλας: «Ο δικαστής ως προστάτης» / Κωστής Μπακόπουλος: «Αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Η άποψη του πολίτη» / Γεώργιος Βελλής: «Αποτελεσματικότητα της δικαιοσύνης. Απόπειρα ανατομίας του θέματος» / Πέτρος Γέμτος: «Το κόστος της δικαιοσύνης και η κατανομή του» / Μιχάλης Σταθόπουλος: «{Σκέψεις για ποιοτικά καλύτερη και ταχύτερη δικαιοσύνη}» / Στέφανος Ματθίας: «{Η ανάμιξη της Διοικήσεως στα εσωτερικά δικαστικά πράγματα ως αίτιο της αναποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης}» / Ιάσων Δούμπης: «{Η βραδύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης}» / Κωνσταντίνος Δ. Κεραμεύς: «{Το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης είναι εγγενές και αιώνιο}» / Γεώργιος Ιγνατιάδης: «{Μερικές νηφάλιες σκέψεις περί δικαιοσύνης σε πρώτο πληθυντικό}» / Παύλος Σούρλας: «Το ηθικό κενό της δικαιοσύνης» / Λεωνίδας Ν. Γεωργακόπουλος: «Η αυτοεκπαίδευση των δικαστών και η μαζική δικαιοσύνη. Η ελληνική ‘δικαστηριοκρατία’» / Γιάννης Κωνσταντίνου: «Η διαφθορά θέλει δύο» / Γιώργος Κουμάντος: «Εισαγγελέας ή τίποτα;» / Σωτήριος Μπάγιας: «Τριτοκοσμικές οι συνθήκες λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας» / Χαρίδημος Κ. Τσούκας: «Ένα ενοχλητικό δικαστήριο» / Ραφαήλ Μαϊόπουλος: «Δικαιοσύνη και σκάνδαλα» / Κώστας Λεονταρίδης: «Η Θέμις είναι τυφλή μόνο όταν μας βολεύει» / Αντώνης Καρκαγιάννης: «Αλήθειες για τη δικαιοσύνη» / Ξενοφών Ι. Κοντιάδης: «Η δυσπραγία του δικαστικού συστήματος» / Κώστας Χ. Χρυσόγονος: «Έλλειμμα δικαιοσύνης» / Άννα-Μαρία Φίλιππα: «Γίναμε δικηγόροι!» / Ξενοφών Ιω. Παπαρρηγόπουλος – Νικόλαος Κ. Κυριαζής: «Για την επιτάχυνση και τη βελτίωση της δικαιοσύνης» / Παναγιώτης Περισυνάκης: «‘Καλλικράτης’ στους δικηγόρους. Καθυστερημένη η απελεύθερωση των νομικών επαγγελμάτων» / Ξενοφών Ιω. Παπαρρηγόπουλος: «Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης» / Παναγιώτης Κ. Τσούκας: «Υπερβολικές προσδοκίες – μάταιες ελπίδες» / Παναγιώτης Κ. Τσούκας: «Η δικαστική εκπαίδευση των πρώην δικηγόρων» / Αλέξης Παπαχελάς: «Βραδυπορούσα δικαιοσύνη» / Παναγιώτης Κ. Τσούκας: «Οι Δικαστές και η γνώση των Άλλων» / Άννα-Μαρία Φίλιππα: «Για την απελευθέρωση του επαγγέλματος» / Γιάννης Δ. Αδαμόπουλος: «Ο Έλληνας δικηγόρος μέσα στην κρίση» / Βασίλειος Φλωρίδης: «Για ποια δικαιοσύνη, αλήθεια, μιλάμε;» / Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος: «Δικαιοσύνη στην Ελλάδα: Μια καταθλιπτική ιστορία» / Στέφανος Κασιμάτης: «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» / Ιωάννης Νικολακόπουλος: «{Ποιος πρέπει να πληρώνει το συνολικό πραγματικό κόστος της δίκης}» / Αθηνά Σταμελάκη: «Η πρακτική άσκηση του υποψηφίου δικηγόρου. Μερικές σκέψεις για το ρόλο και το περιεχόμενό της» / Γιώργος Φ. Αποστολίδης: «Ποιος ελέγχει τους δικηγόρους;» / Βασίλης Κατσαφάδος: «Τα μεγάλα χρονίζοντα προβλήματα της δικηγορίας εκδικούνται»] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

***: Το νέον σύνταγμα της Ελλάδος (1952), εισαγωγικό σημείωμα-επιμέλεια Παναγιώτης Τζάκας, <Εκδοτικός Οίκος Δ. Τζάκα και Στ. Δελαγραμμάτικα>, Αθήναι 1952, σελ. 64 [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ