Category Archives: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΟΥΚΟΥΛΕ, ΜΑΙΡΗ: Νεοελληνική αθυροστομία, εισαγωγή G. Legman [3 τόμοι], <Νεφέλη>, Αθήνα 1984, 1986 και 1988, σελ. 133+205+205 [Τιμή πώλησης: 100,00 ευρώ. Με έκπτωση: 75,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ, ΑΛΚΗ: Λαογραφικά μελετήματα, <Νέα Σύνορα – Α. Λιβάνης>, Αθήνα χ.χ., σελ. 269 [Πρόλογος / Σημάδια του τόπου ή η λογική του ελληνικού τοπίου / Η οργάνωση του χώρου στον παραδοσιακό πολιτισμό / Λαογραφία: Η ουσία και η μέθοδος / Η ‘οικολογική’ ερμηνεία στη λαογραφία. Πρόλογος στο Γ´ τεύχος του Γεωργίου Α. Ρήγα Σκιάθου λαϊκός πολιτισμός, <Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Παράρτημα Ελληνικών, αριθ. 18>, Θεσσαλονίκη 1968 / Η ελληνική λαογραφία στη σύγχρονή της προοπτική / Το πετεινάρι στα λαϊκά κεντήματα των Βαλκανίων / Τοπικές φορεσιές της Μακεδονίας / Τα ελληνικά χριστουγεννιάτικα φαγητά και ο συμβολισμός τους / Σερβοκροάτικα επικά τραγούδια. Milman Parry and Albert Lord Serbocroatian Heroic Songs, <Harvard University Press / Serbian Academy of Sciences>, Cambridge – Belgrade 1954, 1ος τόμος, σελ. xvi+479, σχήμα 8ον Milman Parry and Albert Lord Serbocroatian Heroic Songs, <Harvard University Press / Serbian Academy of Sciences>, Cambridge – Belgrade 1954, 2ος τόμος, σελ. xxi+448, σχήμα 8ον / Τουρκικές λαϊκές διηγήσεις. Wolfram Eberhard Minstrel Tales from Southeastern Turkey, <University of California Press. Folklore Studies 5>, Berkeley – Los Angeles 1955, σελ. 92, σχήμα 8ον / Η διόρθωση των δημοτικών μας τραγουδιών. Κώστας Ρωμαίος Η ποίηση ενός λαού, <Δημοσιεύματα Λαογραφικού Ινστιτούτου Ελληνικής Περιηγητικής Λέσχης, αρ. 1>, Αθήνα 1968, σελ. 282, σχήμα 8ο / Διονυσιακά. Κατερίνα Ι. Κακούρη Διονυσιακά. Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1963, σελ. 244+63 εικόνες+1 χάρτης / Οι αρχαίοι Έλληνες στη νεοελληνική παράδοση. Johannes Theoph. Kakridis Die alten Hellenen im neugriechischen Volksglauben, <Tusculum Schriften>, München 1967, σελ. 87, σχήμα 16ο / Ρωμιοί, Έλληνες και Φιλέλληνες. Σκέψεις με αφορμή δυο κείμενα: Patrick Leigh Fermor Ρούμελη. Ταξίδια στη Βόρεια Ελλάδα, Λονδίνο 1966 και Cyril Mango ‘Βυζαντινισμός και ρομαντικός ελληνισμός’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28/1965/29-43 / Η πολιτική ωριμότητα των Ελλήνων / Σημειώσεις] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΜΙΡΑΣΓΕΖΗ, ΜΑΡΙΑ Δ.: Έρευνα στη δημοτική μας ποίηση, 1ος τόμος, Ο γάμος, Αθήνα 1965, σελ. 206 [Τιμή πώλησης: 20,24 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

ΜΠΟΥΤΟΥΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χ.: Προλήψεις του ελληνικού λαού και ερμηνεία αυτών, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’ Α.Ε.>, εν Αθήναις 1931(;), σελ. 133 [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ]

ΡΗΓΑΤΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α.: Ιατρική παροιμιολογία, πρόλογος Μ. Γ. Μερακλής, <Βήτα>, Αθήνα 2002², σελ. xi+1 λευκή+147 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

ΡΗΓΑΤΟΣ, Γ[ΕΡΑΣΙΜΟΣ] Α.: Γυάλινος πύργος, τρίχινος φράχτης. Τι είναι; Το σώμα και οι λειτουργίες του στα νεοελληνικά αινίγματα, <Βήτα>, Αθήνα 2003(;), σελ. vi+97 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

ΡΩΜΑΙΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το αθάνατο νερό, Αθήνα 1973, σελ. 381 [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΠΑΛΑΣ, ΠΑΝΟΣ: Το δημοτικό εργατικό τραγούδι, προλεγόμενα Πάνος Μητσόπουλος, <Βιβλιοθήκη ‘Εργατικής Εστίας’>, Αθήναι 1947, σελ. λβ´+83 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

Αφιερώματα περιοδικών

Διαβάζω, τχ. 245, 5 Σεπτεμβρίου 1990: Λαογραφία, επιμέλεια αφιερώματος Μ. Γ. Μερακλής [Ανυπόγραφο: «Λαογραφία» / Μ. Γ. Μερακλής: «Θέσεις για τη λαογραφία» / Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης: «Γραπτός και προφορικός λόγος στη λαϊκή παράδοση» / Βασίλης Νιτσιάκος: «Λαογραφία και κοινωνιολογία» / Κ. Μπάδα-Τσομώκου: «Συμβολή στη μελέτη της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής» / Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου: «Ενδυματολογία: Διδασκαλία και έρευνα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» / Ευαγγελία Δενδρινού-Καρακώστα: «Ο βαφικός λειχήνας rocella tinctoria και η επιτόπια έρευνα» / Δημήτρης Ελ. Ράπτης: «Ο σχεδιασμός μιας επιτόπιας λαογραφικής έρευνας. Τα πρακτικά της προβλήματα» / Βαγγέλης Γρ. Αυδίκος: «Προς μια λαογραφία του αστικού χώρου» / Γιώργος Καραμπουγίδης: «Η λαογραφία ανάμεσα στα ένστικτα και τη λογική» / Σπύρος Βρεττός: «Λαϊκοί ποιητές στη Λευκάδα (1900-1985)»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

Διαβάζω, τχ. 404, Φεβρουάριος 2000: Όψεις του λαϊκού πολιτισμού, επιμέλεια αφιερώματος Χρήστος Δερμεντζόπουλος [Ανυπόγραφο: «Όψεις του λαϊκού πολιτισμού» / Χρήστος Δερμεντζόπουλος: «Παραλογοτεχνία και λαϊκό μυθιστόρημα. Αμφισημίες και παραδοχές» / Σωτήρης Δημητρίου: «Λαϊκός πολιτισμός και παγκοσμιοποίηση» / Γιάννης Κιουρτσάκης: «Ο Καραγκιόζης είναι ο ίδιος ο καραγκιοζοπαίχτης. Αναφορά στον καραγκιοζοπαίχτη Γιάνναρο» / Ιωάννης Κυριακάκης: «Λαϊκές και επιστημονικές ερμηνείες των ονείρων. Ερμηνευτικά συστήματα και κοινωνικές σχέσεις» / Μάνος Σπυριδάκης: «Η μαστοριά ως λαϊκή κουλτούρα»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

Σχολιάστε

Filed under ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ