Category Archives: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1950-1960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1950-1960

ti_plasthras_ti_papagosΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Τι Πλαστήρας, τι Παπάγος. Η ιστορία ενός συνθήματος και οι μεταμορφώσεις του, εισαγωγή Βούλα Δαμιανάκου, <Γλάρος>, Αθήνα 1985(;), σελ. 231 [Στους Έλληνες Αριστερούς που πονάν για την υπόθεση και το μέλλον της Αριστεράς στην πατρίδα μας / Το θέμα της Αριστεράς στην Ελλάδα {Η Αριστερά, παράταξη αγωνιστών που θυσιάζονται για τα ιδανικά τους – Αποτελέσματα για την προκοπή του έθνους όχι ανάλογα με τις θυσίες – Η ολοκλήρωση του αστικο-δημοκρατικού μετασχηματισμού, το βασικό πρόβλημα για την Ελλάδα και την Αριστερά ως τα σήμερα – Σύντομη και αναγκαία αναδρομή στο παρελθόν της ελληνικής Αριστεράς – Η Αριστερά και τα οργανωτικά προβλήματα του κόμματος – Γενικό συμπέρασμα – Άμεσα πρακτικά καθήκοντα της Ανανεωτικής Ομάδας της Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ)} / Κριτική στις πολιτικές αποφάσεις της 7ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ και της ΣΤ´ Συνόδου της Διοικούσης Επιτροπής της ΕΔΑ {Πώς οδηγήθηκε το ελληνικό έθνος στη δημοκρατική νίκη της 16 του Φλεβάρη τ.έ.; Ποια πολιτική δύναμη διαδραμάτισε τον ηγετικό ρόλο στην αλλαγή αυτή; – Έγιναν λάθη από τις δύο ηγεσίες κατά το διάστημα του αγώνα για την απομάκρυνση της Δεξιάς απ’ την εξουσία; Ποια ‘κριτική’ κάνουν οι δύο ηγεσίες στις απόψεις εκείνων των Αριστερών που τους χαρακτηρίζουν για ‘αναθεωρητές’, και πώς και γιατί τις διαστρεβλώνουν κατά τρόπο ανέντιμο οι δυο ηγεσίες; – Πώς εκτιμούν τη νέα κατάσταση που προέκυψε απ’ τις εκλογές οι δύο ηγεσίες και τι καθήκοντα χαράζουν αντιστοίχως στα κόμματά τους (Στις γραμμές της εργατικής τάξης – Στα πλαίσια του κινήματος της εθνικής αντίστασης – Συμπέρασμα) – Ποιες οι στρατηγικές επιδιώξεις των δύο κομμάτων – Ποια τα καθήκοντα των δύο κομμάτων κατά τις ηγεσίες τους στον ιδεολογικό και οργανωτικό τομέα και σε σχέση με τη νέα άνοδο που σημειώνουν οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ελλάδα (Σχετικά με την ιδεολογική δουλειά – Σχετικά με το οργανωτικό θέμα – Γενικά συμπεράσματα της Ομάδας μας και καθήκοντα των Αριστερών που είναι μέλη της ΕΔΑ ή βρίσκονται έξω απ’ τις γραμμές της)} / Πάνω στ’ αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών της 5ης Ιουλίου 1964 / Σχετικά με το κυπριακό / Ο κίνδυνος ανατροπής της δημοκρατίας και τα καθήκοντα των Αριστερών / Η εκλογή του κ. Γ. Πλυτά ως δημάρχου Αθηνών. Αναγκαία διδάγματα για τους Αριστερούς / Συμπεράσματα και διδάγματα επί των ‘Συμπερασμάτων και διδαγμάτων της δεκαπενταετίας από τη λήξη του εμφυλίου πολέμου’ του Ζήση Ζωγράφου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ {Το θέμα του εμφυλίου πολέμου 1946-1949 στην Ελλάδα – Αν υπάρχουν κατάλοιπα της εμφύλιας σύγκρουσης του 1946-49 και τι ρόλο παίζουν σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας; – Η μετεκλογική κατάσταση στην Ελλάδα, ο κίνδυνος πραξικοπήματος, οι παράγοντες που τροφοδοτούν τον κίνδυνο αυτόν και πώς είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπισθεί – Το πρόβλημα του επαναπατρισμού των πολιτικών προσφύγων} / Με την ευκαιρία της 23ης επετείου του ΕΑΜ {Η ευθύνη της κυβέρνησης της ΕΚ και του κ. Γ. Παπανδρέου – Η ευθύνη της ηγεσίας της ΕΔΑ και εκείνης του ΚΚΕ για την απαγόρευση του γιορτασμού της 23ης επετείου της ίδρυσης του ΕΑΜ} / Σημειώματα / Παράρτημα: Επίσημα κείμενα {Ν. Ζαχαριάδης: ‘Μερικά ζητήματα από την κατάσταση και την κομματική ζωή. (Λόγος στην 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάης 1950)’ – Ν. Ζαχαριάδης: Από το εισηγητικό άρθρο του Ν. Ζαχαριάδη ‘Δέκα χρόνια πάλης. Συμπεράσματα, διδάγματα, καθήκοντα. Προς την Γ´ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, Οκτώβρης 1950’ – Β. Μπαρτζιώτας: Από το εισηγητικό άρθρο του Β. Μπαρτζιώτα ‘Η πολιτική μας των στελεχών στο ΚΚΕ τα τελευταία δέκα χρόνια’ – Αύρα Παρτσαλίδου: Από την ομιλία της Αύρας Παρτσαλίδου στην Γ´ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, 1950 – Ν. Ζαχαριάδης: ‘Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τα βασικά ζητήματα του κινήματός μας. Λόγος στη 2η Ολομέλεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ, Οχτώβρης 1951’ – Ν. Ζαχαριάδης: ‘Για μια πατριωτική δημοκρατική συγκέντρωση, για μια πραγματική δημοκρατική αλλαγή’ – Ανυπόγραφο: ‘Ανακοίνωση του ΚΚΕ και του ΑΚΕ για τις βουλευτικές εκλογές της 16 Νοέμβρη 1952’ / Β. Μπαρτζιώτας: ‘Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα’ – Επιστολή αναγνώστου στην Αυγή, 11.2.1964, με τίτλο ‘Αθλιότητες αποστάτου’ και υπογραφή ‘Παλιός Δημοκράτης’ / Πρακτικά Βουλής των Ελλήνων: Συνεδρίαση ΡΘ´, 24.6.1965}] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.]

Ekthesis_epi_tou_oikonomikou_provlhmatos_ths_ElladosΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, εισαγωγικό σημείωμα Άγγελος Σαββάλας – Σπύρος Σαββάλας, πρόλογος Ιωάννης Πεσμαζόγλου, εισαγωγή Κώστας Π. Κωστής, επιστημονική επιμέλεια Αθανάσιος Λυκογιάννης, <Εκδόσεις Σαββάλας>, Αθήνα 2002, σελ. 515 [Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος {Προς την Α.Ε. τον κύριον πρόεδρον της κυβερνήσεως στρατηγόν Νικόλαον Πλαστήραν – Εισαγωγή – Η εξάρτησις εκ της αμερικανικής οικονομικής βοηθείας – Η νομισματική αστάθεια και αι συνέπειαι αυτής διά την οικονομίαν της χώρας (Πρόλογος – Αντικειμενικοί παράγοντες νομισματικής ασταθείας – Ψυχολογικοί παράγοντες νομισματικής ασταθείας και πολιτική χρυσού) – Το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου και αι δυνατότητες μειώσεως αυτού (Πρόλογος – Δαπάναι εις συνάλλαγμα – Έσοδα εις συνάλλαγμα) – Η πλημμελής λειτουργία της διοικήσεως και η ανάγκη διοικητικής αναδιοργανώσεως αυτής – Το χαμηλόν βιοτικόν επίπεδον του πληθυσμού και η ανάγκη εξυψώσεώς του διά της οικονομικής αναπτύξεως της χώρας (Το πρόβλημα της οικονομικής αναπτύξεως – Αι δυνατότητες της ελληνικής οικονομικής αναπτύξεως – Η χρηματοδότησις της ελληνικής οικονομικής αναπτύξεως)} / Η αναπροσαρμογή της δραχμής. (Εμπιστευτικόν τμήμα της από 5ης Ιανουαρίου 1952 υποβληθείσης προς την Ελληνικήν Κυβέρνησιν εκθέσεως επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος) {Γενικαί παρατηρήσεις – Το κείμενον της εκθέσεως} / Φωτογραφίες / Η συζήτηση: Κείμενα, αντιδράσεις {Ξεν. Ε. Ζολώτας: «Η Έκθεσις του κ. Βαρβαρέσου και η οικονομική ανάπτυξις» – Χρ. Ευελπίδης: «Σκέψεις τινές επί της Εκθέσεως του κ. Βαρβαρέσου» – Κ. Τσάτσος: «Παρατηρήσεις επί της αναδιοργανώσεως της διοικήσεως» – Σ. Ι. Αγαπητίδης: «Επί του δημογραφικού προβλήματος και της απασχολήσεως» – Πέτρος Τ. Κουβέλης: «Αι δυνατότητες εκβιομηχανίσεως της Ελλάδος» – Θαλής Β. Ανδρεάδης: «Παρατηρήσεις σχετικαί με το πρόβλημα του καπνού» – Δ. Ι. Δεληβάνης: «Η Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος του ακαδημαϊκού Κ. Βαρβαρέσου» – Ρ. Χ.: «Η Έκθεση Βαρβαρέσου» – Ι. Ζίγδης: «Παρατηρήσεις επί της Εκθέσεως του κ. Βαρβαρέσου» – Κ. Βαρβαρέσος: «Το οικονομικόν πρόβλημα της Ελλάδος» – Ιωάνν. Ζίγδης: «Το οικονομικόν πρόβλημα της Ελλάδος»} / Επιστολές, τηλεγραφήματα, εφημερίδες] [Τιμή πώλησης: 34,70 ευρώ. Με έκπτωση: 27,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Η_δίκη_των_αεροπόρωνΔΕΔΕΣ, ΒΛΑΣΗΣ: Η δίκη των αεροπόρων, πρόλογος Γιάννης Κάτρης, εισαγωγικό σημείωμα Σπ. Λιναρδάτος, εισαγωγή Ανδρέας Παπανδρέου, τέταρτη έκδοση, Αθήνα 1987, σελ. 449 [Ιστορικό {Τα πάντα από το μηδέν – Στην εποχή της ξενοκρατίας – 13 Σεπτεμβρίου 1951 στο Τατόι – Η δίκη στο Αεροδικείο – 1953: Οι δίκες στο Αναθεωρητικό – Ν.Δ. 3555-56. Η ταφόπλακα της ατιμίας} / Αναψηλάφηση {Η πρώτη επίσημη ανακοίνωση – Ένα απίστευτο γεγονός – Το σαμποτάζ της Ελευσίνας (1947) – Όπου κάποιος ιδιώτης ‘Φάνης’ δίνει φτερά στην ανάκριση – Γ. Μαύρος. Ο πρώτος δημοκρατικός κοινοβουλευτικός υπουργός Εθνικής Αμύνης, αναλαμβάνει – Το Τατόι στο έλεος του προανακριτή – Η κυβέρνηση αμύνεται και θριαμβολογεί… – 30 Απριλίου: Ο ‘αρχηγός’ προσκαλείται και συλλαμβάνεται – Η συρραφή του πορίσματος Σμαήλου – Το πόρισμα στη δημοσιότητα – Βασανιζόμαστε – Ερωτήματα, κενά, παραλείψεις – Επιστροφή στο Τατόι και από την αρχή – Το δικό μας ‘μπορντερό’ – Ο Φάνης καταθέτει την αλήθεια – Μπελογιάννης και Ακριβογιάννης – Ο Ακριβογιάννης εκτελείται – Γιατί ‘Κώστας’ κι όχι Χρήστος (Δαδαλής) – Το τέλειο αρχικό σενάριο – Μετά την άρνηση του Μπάτση το σενάριο τροποποιείται – Σε αναζήτηση νέου αρχηγού – Έτσι ο Μεταξάς εζογρήθη… – Το ‘κατηγορώ’ του Μεταξά – Απάντηση σε αναπάντητα ερωτήματα – Επιβεβαίωση από τα Τίρανα – Η ταφόπλακα της ατιμίας – Επίλογος η ‘21η’} / Ντοκουμέντα {Λίγο πριν την απόφαση – Η απόφαση του Αναθεωρητικού – Η κατάθεση Σκαρμαλιωράκη στο Αεροδικείο – Λίγο πριν από την αμνήστευση των σκευωρών – Ο Γενικός Δ-ντής του Ο.Λ.Π. επίτιμος Α-ΓΕΑ Ε. Κελαϊδής ξιφουλκεί – Το καθεστώς βαθιάς σήψεως και τρομοκρατίας στην Αεροπορία στο φως – Υστάτη προσπάθεια αποτροπής της αμνηστίας των σκευωρών – Οι συνήγοροι των θυμάτων της δίκης επεμβαίνουν – Ο αεροδίκης Α-ΓΕΑ Κ. Μαργαρίτης στην Ουάσιγκτον – Θ. Μεταξάς, ο Γολγοθάς του και η Αεροπορία (του) – Αλλαγή! Τα εν οίκω… εν δήμω – Τα εν οίκω… εν δήμω (2) – Τα εν οίκω… εν δήμω (3)} / Τα μετά την αποκατάσταση {Αθώοι και θύματα ψευδών κατηγοριών – Οι ρίζες της διαμάχης στην Αεροπορία – Η περίπτωση του σμηνάρχου Π. Παπαπαναγιώτου – Ένα ιστορικό ντοκουμέντο: Σπύρος Μελάς – Με την Ντόρα Στράτου. 35 χρόνια πίσω – Τα φοβερά συμπεράσματα – Μεγίστη ανάγκη. ‘Ψηλά τα χέρια’ – Αντί για επίλογο. Είπαν ή έγραψαν οι Σκαρμαλιωράκης, Παλαιολόγος, Αντωνάκος, Π. Πανουργιάς, εφημερίδα Ελευθερία, Σάββας Κωνσταντόπουλος, Π. Γαρουφαλιάς και Σκαρμαλιωράκης – Ημερομηνίες και γεγονότα της τριετίας 1950-1952}] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Α.: ‘Επιχείρηση: Ανατροπή Παπάγου’. Ο στρατάρχης στόχος των Άγγλων, <Μέτρον>, Αθήνα 2008(;), σελ. 159 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Το κίνημα του 1951 / Εμφανίζεται ο Παπάγος / Η ακυβερνησία του τόπου / Σύσκεψις στην οικία Ζαλοκώστα / Μια ομιλία του Τσαλδάρη… / Ο Παπάγος υποδεικνύει Τσαλδάρην / Φόβοι διχασμού / Η μεγάλη είδηση / ‘Συλλάβατε τον στρατάρχη…’ / ‘Συναγερμός σωτηρίας…’ / Τα δύο ερωτήματα / Δημοσιογραφική μονομαχία / Η απάντησις της Ακροπόλεως / Το δεύτερον άρθρον / Βασιλεύς και Παπάγος / ‘Καλώ εις συναγερμόν…’ / Πρώτος στις εκλογές, αλλά… / Οι επιστολές Παύλου και Παπάγου / Χειραψία Παύλου και Παπάγου / Μαρκεζίνης: ‘Αποκλείω αντιβασιλικόν κίνητρον…’ / Ο ιπποτισμός των δύο στρατηγών / Η απρόσμενη ρήξη… / Η δραματική συνάντηση / Το μυστικό της παραιτήσεως Μαρκεζίνη / Ο ρόλος των ‘δεύτερων’ / Αιτία το Κυπριακό!… / ] [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ, ΣΠ. Β.: Η πορεία προς τον λαόν, 1ος τόμος, (Οι λόγοι και αι περιοδείαι του αρχηγού των Προοδευτικών από 10 Φεβρουαρίου μέχρι 12 Ιουνίου 1957), πρόλογος Π. Μ. Σιφναίος, <Κόμμα Προοδευτικών>, Αθήναι 1957, σελ. 167 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α.: Απομυθοποίηση με τη γλώσσα των αριθμών. Κριτική ανάλυση των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στην εικοσαετία 1950-1970, <‘Αρμός’>, Αθήνα 1973, σελ. 172 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ Γ.: Η υπόθεση των 11 αεροπόρων. Μαρτυρία, προλεγόμενα Γιάννης Ντεγιάννης, πρόλογος Γιάννης Μαγκλής, ανυπόγραφο σημείωμα από την εφημερδα Τα Νέα, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1995, σελ. 383 [Εισαγωγή / Η υπόθεση των 11 αεροπόρων / Εισηγητική έκθεση / Τα θύματα της σκευωρίας / Τα πρόσωπα της σκευωρίας / Η πολιτική κατάσταση το 1951 / Η σκηνοθετημένη δολιοφθορά / Το ΚΚΕ στο μαυροπίνακα / Συλλήψεις – Βασανιστήρια / Ο λόγος τιμής του αρχηγού ΓΕΑ / Απόπειρα σύνδεσης με την υπόθεση Μπελογιάννη {Αναφορές και στον Δημ. Μπάτση} / Η… ‘φυγάδευση’ του Ακριβογιάννη / Σύλληψη του υποσμηναγού Γ. Θεοδωρίδη / Σύλληψη και θάνατος του Χρ. Δαδαλή / Εξελίξεις στο αεροδρόμιο Τατοΐου / Νέος υπουργός Εθνικής Άμυνας ο Γ. Μαύρος / Ο καθηγητής Γ. Μανίκας αποκαλύπτει / Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον / Ο Γ. Μαδεμλής βαφτίζεται ‘συνοδός’ / Σύλληψη αντισμήναρχου Θεοφάνη Μεταξά / Πριν από τη ‘δίκη’ / Μας επισκέπτεται ο βασιλικός επίτροπος / Η παρωδία ‘δίκης’ στο Αεροδικείο / Ο Γ. Γαλανός ‘ομολογεί’ / Υπόμνημα: Η αλήθεια / Το δόλιο τέχνασμα / Επίτροπος: 6 θανατικές καταδίκες / Η απόφαση του Αεροδικείου / Στις φυλακές Αβέρωφ / Ο Ελληνικός Συναγερμός στην εξουσία / Απαράδεκτη πρόκληση της νέας κυβέρνησης / Στο Α´ Αναθεωρητικό Δικαστήριο / Μηνύσεις κατά των πλαστογράφων – Α´ Αναθεωρητικό / Υπέγραψε… μετά θάνατον / Ο τόπος των απολογιών / Η πρώτη δολιοφθορά / Τα βασανιστήρια / Πραγματογνώμονες: Βάναυσα βασανιστήρια / Η τελευταία δίκη στο Β´ Αναθεωρητικό / Οι συνήγοροι αποχωρούν / Ποιος εθίγη / Οι δικηγορικοί σύλλογοι παρεμβαίνουν στη δίκη / Τα γεγονότα της Ροδεσίας και τα Δεκεμβριανά / Απολογίες θυμάτων. Το ‘Νταχάου’ στα υπόγεια της Α. Β. Φαλήρου και στο Τατόι / Ένα φως από το σκοτάδι / Το ‘Μπορντερό’ του Μητσάκου / Η απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου / Παραιτήσεις-κόλαφος / Μια σημαντική παρουσία {Για την Δώρα Στράτου} / Ο αγώνας μας μεταφέρεται στη Βουλή / Η αποκάλυψη του στρατηγού Γυαλίστρα / Αντί της αναψηλάφησης η αμνηστία / Η ‘έξωσή’ μας από τις φυλακές Αβέρωφ / Αμνηστία των σκευωρών / Η Ένωση Κέντρου κυβέρνηση / Το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία] [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΤΗΣ: Φιλελεύθερα ανοίγματα στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο. (Η άνοδος και η πτώση του Πλαστήρα), <Εκδόσεις Φυτράκης – Ο Τύπος Α.Ε.>, Αθήνα 1987, σελ. 211 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Ο ψυχρός πόλεμος στα Βαλκάνια {Προοίμιο – Φόβοι για διεθνή προβοκάτσια – Το δίλημμα του Εμβέρ Χότζα – Συμφωνεί ο Στάλιν – Ο Πλαστήρας στο προσκήνιο – Οι ‘Συνοδοιπόροι’ – Το παιχνίδι με τη Γιουγκοσλαβία} / ‘Εκστρατεία τιμωρίας’ στο εσωτερικό {Προοίμιο – Η αναμόρφωση στο Μακρονήσι – Ανοίγει ο δρόμος για εσωτερική ειρήνη – Κινήσεις για μεταβατική – Παρεμβαίνει ο Χένρυ Γκραίηντυ – Ο Πλαστήρας ιδρύει κόμμα – Η σκιά του ΚΚΕ – Ο Παπάγος ανατρέπει την κυβέρνηση – Κυβέρνηση του Τζων Θεοτόκη – Το Δημοκρατικό Μέτωπο – Η Δημοκρατική Παράταξη – ΙΔΕΑ και ΚΚΕ – Οι εκλογές της 5 Μαρτίου – ‘Κεραυνοί’ από Μόσχα και Ζαχαριάδη – Το όραμα του Ι. Σοφιανόπουλου – Καταδίκη του εμφυλίου πολέμου} / Η στροφή των Αμερικανών {Προοίμιο – Η συμφωνία των τεσσάρων – Ο βασιλιάς ανατρέπει τη συμφωνία – Ο Βενιζέλος τορπιλίζει – Αμερικανοί και Πλαστήρας – Επιστολή-βόμβα – Παρεμβαίνει και ο Τίτο – Πρώτη κυβέρνηση Πλαστήρα – Αντεπίθεση του Παύλου – Προσέγγιση Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας – Επιθέσεις και προκλήσεις – Ο Πλαστήρας στις συμπληγάδες – Ο ΙΔΕΑ αρχίζει δράση – Ο Ζαχαριάδης επιτίθεται – Στη βουλή τα μέτρα επιεικείας – Μεθοδεύεται η ανατροπή – Κινείται η CIA – Μια ταξιαρχία στην Κορέα – Κυβέρνηση ‘εθνικής συγκεντρώσεως’ – Έρχεται ο Πιουριφόυ – Η επιχείρηση ‘Παπάγος’ – Νόμιμη εμφάνιση της Αριστεράς – Δημοτικές εκλογές} / Ο Παπάγος στο προσκήνιο {Προοίμιο – Αποκαλύψεις και για τον ΙΔΕΑ – Το ‘μυστήριο’ Παπάγου – Η ίδρυση της ΕΔΑ – Οι υποψηφιότητες Μπελογιάννη και Πλουμπίδη – Οι εκλογές – Η εντολή στον Πλαστήρα – Αντεπίθεση της Δεξιάς} / Σε κίνηση ο μοχλός ανατροπής {Προοίμιο – Η δίκη Μπελογιάννη – Η ανακάλυψη των ασυρμάτων – Το ΝΑΤΟ αρχίζει να… ανησυχεί! – Η μάχη του ΙΔΕΑ στο στρατό – Το πλειοψηφικό – Παπάγος και ΙΔΕΑ – Αποφεύγεται η διάσπαση – Η στάση της Αριστεράς}] [Αναφορές στους Μπελογιάννη και Πλουμπίδη στις σελ. 148-152 και στον Μπελογιάννη στις σελ. 163-176, 186 και 189-201.] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Π.: Δούρειος Ίππος. Η αμερικανική διείσδυση στην Ελλάδα 1947-1967, μτφ. Ελένη Ταμβάκη, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1987, σελ. 271 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Επιστημονικό συμπόσιο: 1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία (10-12 Νοεμβρίου 2000), <Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Παιδείας>, Αθήνα 2002, σελ. 414 [Αριστείδης Μπαλτάς: «Η σαγήνη των πολιτικών συσχετισμών» / Άγγελος Ελεφάντης: «1951-1967: ΕΔΑ – ΚΚΕ, τα δύο οργανωτικά πρόσωπα της Αριστεράς» / Γιώργος Σταθάκης: «Η απρόσμενη οικονομική ανάπτυξη στις δεκαετίες του ’50 και ’60: Η Αθήνα ως αναπτυξιακό υπόδειγμα» / Ρένα Σταυρίδου-Πατρικίου: «Ο φόβος της ιστορίας» / Νίκος Παπαμίχος: «Η μεταπολεμική πόλη, πόλη της αντιπαροχής» / Μάρθα-Έλλη Χριστοφόγλου: «Η πρόκληση του αντιακαδημαϊσμού στις εικαστικές τέχνες (1949-1967)» / Στέφανος Βασιλειάδης: «Μια εποχή άνοιξης και καρποφορίας στην ελληνική πρωτοποριακή μουσική» / Βασίλης Αγγελικόπουλος: «Το όραμα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη για την νεοελληνική μουσική – ως το 1967» / Γιώργος Κάρτερ: «Μορφές του ελληνικού ραδιοφώνου (1949-1967» / Νίκος Κολοβός: «‘1949-1967: Η εκρηκτική εικοσαετία’. Ένταση των λαϊκών αγώνων εκδημοκρατισμού της χώρας – Άνθιση του ‘αθώου’ εμπορικού κινηματογράφου: Ένα παράδοξο» / Ελίζα-Άννα Δελβερούδη: «Ελληνικός κινηματογράφος 1955-1965: Κοινωνικές αλλαγές της μεταπολεμικής εποχής στην οθόνη» / Νικηφόρος Παπανδρέου: «Απόπειρες εναλλακτικού θεάτρου» / Νίκος Κ. Αλιβιζάτος: «Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και το σύνταγμα του 1952» / Σωτήρης Ριζάς: «Η κυπριακή κρίση και το σχέδιο Acheson (1936-1964)» / Σωτήρης Βαλντέν: «Εξωτερικό εμπόριο και εξωτερική εμπορική πολιτική της Ελλάδας 1950-1967» / Σάββας Γ. Ρομπόλης: «Η μετανάστευση στην Ελλάδα κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945-1967) ως συνιστώσα της αναπτυξιακής πολιτικής» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Τα μεταπολεμικά λογοτεχνικά περιοδικά· λογοτεχνία, κριτική και ιδεολογία» / Παναγιώτης Μουλλάς: «Σκέψεις για την πεζογραφία μας» / Γιάννης Χαΐνης: «Ομάδα Τέχνης Α΄» / Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος: «Ιδεολογία και τεχνοκριτική τα χρόνια 1949-1967: Ελληνοκεντρισμός, σοσιαλιστικός ρεαλισμός, μοντερνισμός» / Αντώνης Κωτίδης: «Η έξαρση της υποκειμενικότητας στην ελληνική ζωγραφική»] [Τιμή πώλησης: 19,36 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ.]

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1950-1960