Category Archives: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: [Άπαντα], 4ος τόμος, Κλέφτες του Μοριά. Μελέτη ιστορική από νέες πηγές βγαλμένη 1715-1820 & Ιστορικά ραπίσματα. Κριτική και αντικριτική του βιβλίου ‘Κλέφτες του Μοριά’. (Απάντηση στον καθηγητή Σ. Κουγέα), προλόγισμα Γ. Π. Κουρνούτος, <Εταιρεία Ελληνικών Εκδόσεων>, Αθήνα 1966(;), σελ. ιβ´+381 [Σειρά: Άπαντα των Νεοελλήνων κλασικών] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Φιλική Εταιρία, Α´. Το παράνομο οργανωτικό της, Β´. Ο διωγμός της από τους ξένους, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα 1982, σελ. 383 [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΠ. Β.: Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων. Ο βίος και το έργον. Οραματιστής της ελευθερίας – Επαναστάτης και εθνεγέρτης – Εθναπόστολος – Διδάσκαλος του γένους – Αγωνιστής και κήρυξ της εθνικής ελευθερίας – Κατηχητής των πολιτικών ελευθεριών. Έκδοσις νέα μετά συμπληρώσεων, <Εκδόσεις Ευτ. Γ. Βαγιονάκη>, Αθήναι 1979, σελ. 658 [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΑΡΑΣ, Κ. Θ.: Νεοελληνικός διαφωτισμός, <Ερμής>, Αθήνα 2009¹º, σελ. ιε´+1 λευκή+556 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ.]

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, ΔΙΟΝ. Α.: Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και η τουρκοκρατία, Αθήναι 1954, σελ. ζ´+143 [Προλεγόμενα / Μνημόσυνον / Η άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως και αι τύχαι του νεωτέρου ελληνισμού / Ιδεολογικαί συγκρούσεις εις την πολιορκουμένην Κωνσταντινούπολιν / La prise de Constantinople et la fin du Moyen Age / La prise de Constantinople tournant dans la politique et l’ économie européennes / Αι πρόδρομοι μορφαί της τουρκοκρατίας / La commune grecque / Ο Ρήγας και το όραμα του οικουμενικού κράτους της Ανατολής / Αναγραφή δημοσιευμάτων του συγγραφέως] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Themata_ellhnikou_ethimodikaiouΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.: Θέματα ελληνικού εθιμοδικαίου, Αθήνα 1988, σελ. 208 [Πρόλογος / Ο Πατροκοσμάς και το εθιμοδίκαιο / Κανόνες εθιμικού δικαίου στη Συντροφιά των Αμπελακίων / Η αυτοδιοίκηση στη Μαρώνεια / Ο φόρος της αγγαρείας / Η αυτοδιοίκηση και ο ρόλος του εθιμοδικαίου (δημόσιου και ιδιωτικού) στην επαναστατημένη Δυτική Στερεά – Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Κοραής και Γρηγόριος Ε´. Κοινωνικές συγκρούσεις και διαφωτισμός στην προεπαναστατική Σμύρνη (1788-1820), <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2009(;), σελ. 197 [Τιμή πώλησης: 14,91 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Συνωστισμένες στο Ζάλογγο. Οι Σουλιώτες, ο Αλή Πασάς και η αποδόμηση της ιστορίας, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2011, σελ. 198 [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.: Το κατεστημένο στην νεοελληνική ιστορία, <Νέα Σύνορα>, Αθήνα 1975, σελ. 410 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Το κρυφό σχολειό. Το χρονικό μιας ιστορίας, εισαγωγή Ανδρέας Σταλίδης, πίνακας εξωφύλλου Χρήστος Μποκόρος, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2012(;), σελ. 243 [Εισαγωγικό σημείωμα / Το κρυφό σχολειό στη σύγχρονη έρευνα / Η δίωξη της παιδείας από τους Τούρκους / Περιορισμοί και διώξεις της θρησκευτικής ελευθερίας / Σχολεία που έκλεισαν οι Τούρκοι / Το κρυφό σχολειό στην ιστορία: Οι μαρτυρίες / Οι λόγοι που καθιστούσαν αναγκαία τα κρυφά σχολειά / Συμπεράσματα / Παράρτημα Α´: Οι περίοδοι ακμής της ελληνικής παιδείας στη Οθωμανική Αυτοκρατορία / Παράρτημα Β´: Η ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας σε συνθήκες ανοχής και ελευθερίας / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 17,04 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ.: Ιώσηπος Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες της βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα, <Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης>, Αθήνα 2004², σελ. λστ´+400 (και 24 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 20,38 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

T_Ampelakia_ki_o_mythos_gia_to_synetairismo_tousΚΟΡΔΑΤΟΣ, ΓΙΑΝΗΣ: Τ’ Αμπελάκια κι ο μύθος για το συνεταιρισμό τους. Συμβολή στην οικονομικοκοινωνική ιστορία της Ανατ. Θεσσαλίας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τρίτη έκδοση, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1973, σελ. 175 [Πρόλογος / Ιστορία και τοπογραφία των Αμπελακίων / Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού / Τα νηματοβαφεία των Αμπελακίων / Η ενοποίηση των εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων / Οι τελευταίες προσπάθειες / Οι αιτίες της παρακμής / Παιδεία και αρχοντικά / Ο μύθος για το συνεταιρισμό των Αμπελακίων / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 25,50 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ.]

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Εισαγωγή στην ιστορία της νεοελληνικής κοινωνίας (1700-1821), <Εξάντας>, Αθήνα 1976, σελ. 238 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της τουρκοκρατίας. Μυκονιάτες έμποροι και πλοιοκτήτες, <Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου>, Αθήνα 1993, σελ. 226 [Πρόλογος / Πίνακες / Εικόνες / Εισαγωγικά {Η οικογένεια – Το Αρχείο} / Προσωπογραφίες {Χατζή-Αντώνης Μπατής – Δομένεγος Μπατής – Γεώργιος Μπατής – Μιχελής (Μικέλε) Μπατής – Νικόλαος Δ. Μαυρογένης} / Εμπορικές πρακτικές και νοοτροπίες {Προοίμιο – Η αγορά του εμπορεύματος (Προοίμιο – Αδελφέ, αγαπώ τον φίλον μου, μα… – Στραβό γουρούνι στο σακκί; – Αχ, Μιχελή…) – Η ‘σιγουριά’ – Το ταξίδι (Προοίμιο – Στο πλοίο – Ο ναύλος) – Η πώληση του εμπορεύματος (Προοίμιο – Το κόστος – Τρόποι πληρωμής και αποπληρωμής – Οι τιμές) – Το εμπόριο χρήματος – Τα κέρδη} / Εταίροι, συναλλασσόμενοι και συναλλαγές {Προοίμιο – Οι εμπορικές εταιρείες – Απλές εμπορικές συμπράξεις – Οι ‘δούλοι’} / Επίμετρο: Οι οικογενειακές στρατηγικές / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΡΕΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘ.: Τουρκοκρατία στον ελλαδικό χώρο 1453-1821, <Εκδόσεις Αντώνης Δ. Δημητριάδης>, Αθήνα 1984, σελ. 336 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ.]

ΜΠΡΟΥΕΡ, ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ [DAVID BREWER]: Ελλάδα 1453-1821: Οι άγνωστοι αιώνες, μτφ.-σημειώσεις Νίκος Γάσπαρης, επιμέλεια Αντωνία Γουναροπούλου, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2018, σελ. 439 [Κατάλογος χαρτών / Ευχαριστίες / Πρόλογος: Η ελληνική εκδοχή για την τουρκοκρατία / Η Ελλάδα πριν από τους Τούρκους / 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης / Σουλτάνοι και πατριάρχες / Οι Έλληνες της υπαίθρου / Οι Ιταλοί στο Αιγαίο / Πειρατές και σκλάβοι / Η πτώση της Κύπρου / 1571: Ναύπακτος / Ηπειρωτική Ελλάδα και η ζωή στις πόλεις / Η Εκκλησία / Βενετοκρατούμενη Κρήτη / 1669: Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κρήτη / Η Κύπρος και η Κρήτη υπό τουρκική κυριαρχία / Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αλλάζει / Πείνα και αρρώστιες / Περιηγητές στην Ελλάδα / 1770: Τα Ορλοφικά / Οι Έλληνες της διασποράς / Οι Έλληνες και ο διαφωτισμός / Η εναντίωση στον διαφωτισμό / Προανάκρουσμα της Επανάστασης / 1821: Ο πόλεμος της ανεξαρτησίας / Νικόλας Κασομούλης. Ζώντας τον πόλεμο / Μερικά συμπεράσματα / Χρονολόγιο / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 19,90 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ.]

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ Α.: Ποιος έγραψε την Ελληνική νομαρχία, εξώφυλλο-κοσμήματα-αισθητική φροντίδα Γιώργης Βαρλάμος, <Βιβλιοπωλείο της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1987, σελ. 173 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.: Κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος. Ιστορική, δογματική και κριτική έρευνα επί τη βάσει των ανεκδότων του έθνους αρχείων μετά εκατόν εξήκοντα φωτοτυπιών και εικόνων, 1ος τόμος, Αγώνες τεσσάρων αιώνων υπέρ της πολιτικής ελευθερίας από της αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843 (1453-1843), μετά γενικής εισαγωγής εις το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον, Αθήναι 1935, σελ. 508+ιε´ (και 16 μονόφυλλα με εικόνες και φωτοτυπίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΟΥΤΖΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.: Τα επαναστατικά κινήματα του σκλαβωμένου ελληνισμού (1453-1821), προλεγόμενα στρατηγός Δημ. Τ. Νότη Μπότσαρης, Αθήνα 1977, σελ. 99 [Εισαγωγή / Οι πρώτες εξεγέρσεις / Η ηρωϊκή Μαρούλα της Λήμνου / Οι αγώνες του Σκεντέρμπεη / Ο Κροκόδειλος Κλαδάς / Οι αγώνες συνεχίζονται / Η ναυμαχία της Ναυπάκτου / Τα πρώτα αρματολίκια / Η επανάστασις των αρματολών του Μπούα Γρίβα / Ένας Γάλλος απόγονος των Παλαιολόγων / Η επανάστασις του Σκυλοσόφου / Ο πόλεμος της Κρήτης / Η Μεγάλη Ιδέα των Φαναριωτών / Μοροζίνης ο Πελοποννησιακός / Τα αυτοκέφαλα αρματολίκια της Ρούμελης / Η ‘φιλότουρκος’ Αυστρία / Ο ‘Μόσκοβος’ / Τα Ορλοφικά / Ο Λάμπρος Κατσώνης / Ο καπετάν Ζαχαριάς / Ατρόμητες Ελληνοπούλες / Το Σούλι και οι Σουλιώτες / Ο θρυλικός Κατσαντώνης / Έρχονται οι Γάλλοι / Οι Έλληνες πολεμισταί του Βοναπάρτη / Η Ιόνιος Πολιτεία / Η αγγλική πολιτική / Οι κουρσάροι του Βορείου Αιγαίου / Η επανάστασις του Βλαχάβα / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ.]

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1453-1821