Category Archives: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ellhnes_kai_Indoi_1Ellhnes_kai_Indoi_2ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ.: Έλληνες και Ινδοί. Η συνάντηση δύο κόσμων, 1ος τόμος, Μαρτυρίες από την κλασική και την ελληνιστική εποχή & Έλληνες και Ινδοί. Η συνάντηση δύο κόσμων, 2ος τόμος, Μαρτυρίες από την ρωμαϊκή εποχή, <Βιβλιοπωλείο της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1990, σελ. 581+522 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 106,50 ευρώ. Με έκπτωση: 80,00 ευρώ.]

ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ Ε.: Πύρρος. Ο βασιλιάς της Ηπείρου, τέταρτη έκδοση, <Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Άρτης ‘Ο Σκουφάς’>, [Αθήνα χ.χ.], σελ. ιδ΄+ 732 (και 16 σελ. με εικόνες + 2 μονόφυλλα με χάρτες + 3 αναδιπλούμενοι πίνακες εκτός κειμένου ) [Τιμή πώλησης: 47,91 ευρώ. Με έκπτωση: 36,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΙΑΙΓΚΕΡ, ΒΕΡΝΕΡ [WERNER JAEGER]: Παιδεία. Η μόρφωσις του Έλληνος ανθρώπου [3 τόμοι], πρόλογος στον 1ο τόμο Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος, προλεγόμενα-μτφ. Γ. Π. Βέρροιος, σημείωση του μεταφραστή της αγγλικής έκδοσης Gilbert Highet, πρόλογος στον 2ο τόμο Παναγιώτης Ι. Μπρατσιώτης, πρόλογος στον 3ο τόμο Αλέξανδρος Ν. Τσιριντάνης, <‘Παιδεία’>, Αθήναι 1968 και 1971 και 1974(;), σελ. 597+438+ 496 [Πρόλογος / Πρόλογος εις την δευτέραν έκδοσιν / Πρόλογος της δευτέρας εκδόσεως εις την αγγλικήν / Εισαγωγή: Η θέσις του ανθρώπου εις την ιστορίαν της ανθρωπίνης αγωγής / Αριστοκρατία και αγωγή / Πολιτισμός και αγωγή της ομηρικής αριστοκρατίας / Ο Όμηρος ως παιδαγωγός / Ο Ησίοδος και ο γεωργικός βίος / Η σπαρτιατική κρατική αγωγή {Η πόλις ως είδος μορφώσεως και οι τύποι της – Το σπαρτιατικόν ιδεώδες της 3ης εκατοταετηρίδος και η παράδοσις – Το προσκλητήριον αρετής του Τυρταίου} / Το κράτος δικαίου και το αστικόν ιδεώδες του / Η αυτομόρφωσις του ατόμου εις τη ιωνικήν-αιολική ποίησιν / Σόλων και αι απαρχαί της πολιτικής διαμορφώσεως των Αθηνών / Η φιλοσοφική σκέψις και η ανακάλυψις του κόσμου / Αγών και αίγλη της αριστοκρατίας {Η παράδοσις του έργου του Θεόγνιδος – Η κωδικοποίησις της αριστοκρατικής περί αγωγής παραδόσεως – Η περί ευγενείας πίστις του Πινδάρου} / Η εκπολιτιστική πολιτική των τυράννων / Ακμή και κρίσις του αττικού πνεύματος / Το δράμα του Αισχύλου / Ο τραγικός άνθρωπος του Σοφοκλέους / Οι σοφισταί {Οι σοφισταί ως μορφωτικόν-ιστορικόν φαινόμενον – Η αφετηρία της παιδαγωγικής και του πολιτιστικού ιδεώδους – Κρίσις της πολιτείας και αγωγής} / Ο Ευριπίδης και η εποχή του / Αι κωμωδίαι του Αριστοφάνους / Ο Θουκυδίδης ως πολιτικός στοχαστής / Πίναξ προσώπων και πραγμάτων / Σχόλια του αμερικανικού τύπου για το έργο / Πρόλογος του συγγραφέως / Ο τέταρτος αιών / Η ελληνική ιατρική ως παιδεία / Σωκράτης {Το σωκρατικόν πρόβλημα – Ο Σωκράτης ως παιδαγωγός} / Η περί του Πλάτωνος εικών εν τη ιστορία / Οι ελάσσονες σωκρατικοί διάλογοι του Πλάτωνος: Η αρετή ως φιλοσοφικόν πρόβλημα / Πλάτωνος Πρωταγόρας: Σοφιστική ή σωκρατική παιδεία; / Πλάτωνος Γοργίας: Ο παιδαγωγός ως ο αληθής πολιτικός ανήρ / Πλάτωνος Μένων: Η νέα έννοια της γνώσεως / Πλάτωνος Συμπόσιον: Έρως / Πλάτωνος Πολιτεία {Εισαγωγή – Η προέλευσις της ιδέας της αρίστης πολιτείας από το πρόβλημα της δικαιοσύνης – Η μεταρρύθμισις της παλαιοτέρας παιδείας – Η κριτική της καλαισθητικής μορφώσεως – Κριτική της γυμναστικής και της ιατρικής – Η θέσις της αγωγής εντός του κράτους της δικαιοσύνης – Η αγωγή των γυναικών και των παίδων – Διαλογή και εκπαίδευσις των αρίστων – Αγωγή των πολεμιστών και αναθεώρησις του δικαίου του πολέμου – Η πλατωνική πολιτεία, ο ‘ζωτικός χώρος’ του φιλοσοφικού ανθρώπου} / Σχόλια του ελληνικού τύπου για το έργο / Πρόλογος της αγγλικής εκδόσεως / Πλάτωνος Πολιτεία (συνέχεια) {Η παιδεία των ηγετών – Η σπουδή των μαθηματικών – Η διαλεκτική παιδεία – Η περί πολιτειακών μορφών θεωρία ως παθολογία της ανθρωπίνης ψυχής – Η εντός ημών πολιτεία – Η παιδευτική αξία της ποιήσεως – Παιδεία και εσχατολογία} / Η ρητορική του Ισοκράτους και το παιδευτικόν ιδεώδες αυτής / Πολιτική μόρφωσις και εθνική ιδέα / Η αγωγή των ηγεμόνων / Αυθεντία και ελευθερία εις την ριζοσπαστικήν δημοκρατίαν / Ο Ισοκράτης υπερασπίζεται την παιδεία του / Ξενοφών / Πλάτωνος Φαίδρος: Φιλοσοφία και ρητορική / Πλάτων και Διονύσιος: Η τραγωδία της παιδείας / Οι Νόμοι του Πλάτωνος {Ο νομοθέτης ως παιδαγωγός – Το πνεύμα των νόμων και η αληθής παιδεία – Περί των αιτίων της παρακμής των πολιτειών – Η θεμελίωσις της πολιτείας και ο θείος κανών. Τα προοίμια των νόμων – Οι νόμοι περί λαϊκής μορφώσεως – Παιδεία των αρχόντων και γνώσις του θείου} / Δημοσθένης / Πίναξ κυρίων ονομάτων / Σχόλια του ελληνικού τύπου για το έργο] [Τιμή πώλησης: 240,00 ευρώ. Με έκπτωση: 180,00 ευρώ.]

ΕΝΓΚΕΛΣ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΟΥ. [DONALD W. ENGELS]: Ο μέγας Αλέξανδρος και η διοικητική μέριμνα του μακεδονικού στρατού, μτφ. Δημήτριος Πυριόχος, επιμέλεια Παναγιώτης Ζαχαρής, <Διεύθυνση Εκδόσεων Γενικού Επιτελείου Στρατού>, Αθήνα 1986, σελ. 6+252 [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ.]

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ: Ιστορία, 3ος τόμος, Ε´ – Ζ´, μτφ. Άγγελος Βλάχος, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1967, σελ. 175 [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΚΑΙΗΓΚΑΝ, ΝΤΟΝΑΛΝΤ [DONALD KAGAN]: Ο πελοποννησιακός πόλεμος, μτφ.-σημείωση-σημειώσεις Νικόλας Πηλαβάκης, <Ωκεανίδα>, Αθήνα 2004, σελ. 704 [Πίνακας χαρτών / Πρόλογος στην αμερικανική έκδοση / Πρόλογος στην ελληνική έκδοση / Εισαγωγή / Η πορεία προς τον πόλεμο {Προοίμιο – Η μεγάλη αντιπαλότητα, 479-439 π.Χ. (Προοίμιο – Η Σπάρτη και η Συμμαχία της – Η Αθήνα και η Ηγενονία της – Αθήνα εναντίον Σπάρτης – Η Τριακονταετής Ειρήνη – Απειλές για την Ειρήνη: Θούριοι – Η ανταρσία της Σάμου) – ‘Ένας καβγάς σε χώρα μακρινή…’, 436-433 π.Χ. (Επίδαμνος – Κόρινθος) – Η Αθήνα παρεμβαίνει, 433-432 π.Χ. (Προοίμιο – Η ναυμαχία των Συβότων – Ποτίδαια – Το Μεγαρικό Ψήφισμα) – Αποφάσεις πολέμου, 432 π.Χ. (Η Σπάρτη επιλέγει τον πόλεμο – Η Αθήνα αποφασίζει τον πόλεμο)} / Ο πόλεμος του Περικλή {Προοίμιο – Πολεμικοί στόχοι και διαθέσιμα μέσα, 432-431 π.Χ. (Σπάρτη – Αθήνα) – Η επίθεση της Θήβας στην Πλάταια, 431 π.Χ. (Προοίμιο – Η σπαρτιατική εισβολή στην Αττική – Επιθέσεις κατά του Περικλή – Η αντίδραση των Αθηναίων – Ο Επιτάφιος του Περικλή – Ο πρώτος χρόνος εχθροπραξιών: Ένας απολογισμός) – Ο λοιμός, 430-429 π.Χ. (Προοίμιο – Επίδαυρος – Ο λοιμός στην Αθήνα – Ο Περικλής βάλλεται – Ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις – Ο Περικλής καταδικάζεται – Οι Σπαρτιάτες ξανοίγονται στη θάλασσα – Η επανακατάληψη της Ποτίδαιας) – Οι τελευταίες μέρες του Περικλή, 429 π.Χ. (Προοίμιο – Η Σπάρτη επιτίθεται στην Πλάταια – Σπαρτιατικές ενέργειες στη βορειοδυτική Ελλάδα – Ο Φορμίων εισέρχεται στον αγώνα – Οι Σπαρτιάτες βάζουν πλώρη για τον Πειραιά – Ο θάνατος του Περικλή) – Αποστασία στους κόλπους της Ηγεμονίας, 428-427 π.Χ. (Οι ‘νέοι πολιτικοί’ της Αθήνας – Συνωμοσία στη Λέσβο – Η Αθήνα αντιδρά – Η Μυτιλήνη κάνει έκκληση στους Πελοποννησίους – Η πολιορκία της Μυτιλήνης – Η Σπάρτη αναλαμβάνει δράση στη θάλασσα και τη στεριά – Η μοίρα της Μυτιλήνης – Το ζήτημα της Μυτιλήνης: Κλέων εναντίον Διόδοτου) – Τρόμος και περιπέτεια, 427 π.Χ. (Προοίμιο – Η μοίρα της Πλάταιας – Εμφύλιος πόλεμος στην Κέρκυρα – Η πρώτη αθηναϊκή εκστρατεία στη Σικελία)} / Καινούργιες στρατηγικές {Προοίμιο – Ο Δημοσθένης και η καινούργια στρατηγική, 426 π.Χ. (Οι Σπαρτιάτες στην Κεντρική Ελλάδα – Αθηναϊκές πρωτοβουλίες – Η αιτωλική εκστρατεία του Δημοσθένη – Οι Σπαρτιάτες επιτίθενται στα βορειοδυτικά) – Πύλος και Σφακτηρία, 425 π.Χ. (Αθηναϊκές ενέργειες στη Δύση – Το σχέδιο του Δημοσθένη και το οχυρό της Πύλου – Οι Σπαρτιάτες στη Σφακτηρία – Ο ναυτικός θρίαμβος των Αθηναίων – Η ειρηνευτική πρόταση των Σπαρτιατών – Κλέων εναντίον Νικία – Η παράδοση των Σπαρτιατών στη Σφακτηρία) – Η Αθήνα περνά στην επίθεση: Μέγαρα και Δήλιον, 424 π.Χ. (Προοίμιο – Κύθηρα και Θυρέα – Απογοήτευση στη Σικελία – Η απόπειρα κατά των Μεγάρων – Η εισβολή των Αθηναίων στη Βοιωτία – Δήλιον) – Η εκστρατεία του Βρασίδα στη Θράκη, 424-423 π.Χ. (Προοίμιο – Η κατάληψη της Αμφίπολης – Ο Θουδίδης στην Αμφίπολη – Εκεχειρία – Η εκστρατεία του Νικία στη Θράκη) – Ο ερχομός της ειρήνης, 422-421 π.Χ. (Προοίμιο – Ο Κλέων διευθύνει τις επιχειρήσεις – Η μάχη της Αμφίπολης – Ο θάνατος του Βρασίδα και του Κλέωνα – Ο ερχομός της ειρήνης – Η Νικίειος Ειρήνη)} / Η κίβδηλη ειρήνη {Προοίμιο – Η Ειρήνη καταρρέει, 421-420 π. Χ. (Μια ταραγμένη Ειρήνη – Η σπαρτιατο-αθηναϊκή συμμαχία – Ο συνασπισμός του Άργους – Τα προβλήματα της Σπάρτης – Η δυσεξήγητη πολιτική της Κορίνθου – Οι Βοιωτοί) – Η συμμαχία της Αθήνας με το Άργος, 420-418 π.Χ. (Η ρήξη της Αθήνας με τη Σπάρτη – Οι ταπεινώσεις των Σπαρτιατών – Ο Αλκιβιάδης στην Πελοπόννησο – Οι Σπαρτιάτες εναντίον του Άργους – Αντιπαράθεση στον κάμπο της Αργολίδας) – Η μάχη της Μαντίνειας, 418 π.Χ. (Προοίμιο – Ο Άγις βαδίζει προς την Τεγέα – Εκβιάζοντας μάχη – Ο στρατός του συνασπισμού μετακινείται – Η μάχη – Παρεμβαίνει η πολιτική – Η σημασία της μάχης της Μαντίνειας) – Μετά τη Μαντίνεια: Πολιτική και πολιτικές στη Σπάρτη και την Αθήνα, 418-416 π.Χ. (Η δημοκρατία αποκαθίσταται στο Άργος – Η πολιτική κατάσταση στην Αθήνα – Ο εξοστρακισμός του Υπέρβολου – Οι Αθηναίοι κατακτούν τη Μήλο – Νικίας εναντίον Αλκιβιάδη)} / Η συμφορά στη Σικελία {Προοίμιο – Η απόφαση, 416-415 π.Χ. (Οι δεσμοί της Αθήνας με τη Σικελία – Οι διαβουλεύσεις στην Αθήνα – Η Εκκλησία επανεξετάζει την απόφασή της) – Το εσωτερικό μέτωπο και οι πρώτες επιχειρήσεις, 415 π.Χ. (Ανοσιούργημα – Κυνήγι μαγισσών – Η στρατηγική των Αθηναίων – Οι καλοκαιρινές επιχειρήσεις του 415 – Η φυγή του Αλκιβιάδη) – Η πρώτη επίθεση στις Συρακούσες, 415 π.Χ. (Προοίμιο – Οι Αθηναίοι στις Συρακούσες – Οι Συρακούσες αντιστέκονται – Ο Αλκιβιάδης στη Σπάρτη) – Η πολιορκία των Συρακουσών, 414 π.Χ. (Προοίμιο – Η ασθένεια του Νικία και ο θάνατος του Λάμαχου – Η Αθήνα παραβιάζει τη συνθήκη – Βοήθεια καταφθάνει στις Συρακούσες – Ο Νικίας μετακινείται στο Πλημμύριον – Η επιστολή του Νικία προς τους Αθηναίους – Η αντίδραση των Αθηναίων) – Οι πολιορκητές πολιορκημένοι, 414-413 π.Χ. (Η Σπάρτη περνά στην επίθεση – Το οχυρό της Δεκέλειας – Ενισχύσεις και για τις δύο πλευρές – Η κατάληψη του Πλημμυρίου – Η μάχη στον Μεγάλο Λιμένα – Η δεύτερη αθηναϊκή αρμάδα και το σχέδιο του Δημοσθένη – Η νυχτερινή επίθεση στις Επιπολές – Να υποχωρήσουν ή να παραμείνουν; – Έκλειψη) – Ήττα και καταστροφή, 413 π.Χ. (Προοίμιο – Η τελική ναυμαχία – Η τελική υποχώρηση – Η μοίρα των Αθηναίων – Μια εκτίμηση για τον Νικία)} / Η Αθήνα και η Ηγεμονία της στη δίνη επαναστάσεων {Προοίμιο – Τα επακόλουθα της συμφοράς, 413-412 π.Χ. (Προοίμιο – Οι πρόβουλοι – Οι φιλοδοξίες των Σπαρτιατών – Ο Άγις αναλαμβάνει την ηγεσία – Πρωτοβουλίες των Περσών – Οι Σπαρτιάτες επιλέγουν τη Χίο – Παρεμβαίνει ο Αλκιβιάδης – Το σχέδιο συνθήκης του Τισσαφέρνη) – Πόλεμος στο Αιγαίο, 412-411 π.Χ. (Η Αθήνα αντιδρά – Απόφαση στη Μίλητο – Ο Αλκιβιάδης προσχωρεί στους Πέρσες – Νέα συμφωνία μεταξύ Σπάρτης και Περσίας – Η καινούργια στρατηγική των Σπαρτιατών – Εξέγερση στη Ρόδο – Η αξία της Εύβοιας – Νέα συνθήκη με τους Πέρσες – Οι Σπαρτιάτες στον Ελλήσποντο) – Το επαναστατικό ρεύμα, 411 π.Χ. (Προοίμιο – Η αριστοκρατική παράδοση – Δημοκρατία και πόλεμος – Ο Θρασύβουλος και οι μετριοπαθείς – Οι πραγματικοί ολιγαρχικοί – Φρύνιχος εναντίον Αλκιβιάδη) – Το κίνημα, 411 π.Χ. (Η αποστολή του Πείσανδρου στην Αθήνα – Η ρήξη των ολιγαρχικών με τον Αλκιβιάδη – Διχογνωμίες ανάμεσα στους συνωμότες – Η δημοκρατία ανατρέπεται – Οι ολιγαρχικοί ηγέτες) – Οι Τετρακόσιοι στην εξουσία, 411 π.Χ. (Προοίμιο – Η δημοκρατία στη Σάμο – Ο Φαρνάβαζος και ο Ελλήσποντος – Η ανάκληση του Αλκιβιάδη) – Οι Πεντακισχίλιοι, 411 π.Χ. (Προοίμιο – Αντιρρήσεις στους κόλπους των Τετρακοσίων – Το σχέδιο των ολιγαρχικών για την προδοσία της Αθήνας – Η απειλή κατά της Εύβοιας – Η πτώση των Τετρακοσίων – Το πολίτευμα των Πεντακισχιλίων – Οι Πεντακισχίλιοι αναλαμβάνουν δράση) – Πόλεμος στον Ελλήσποντο, 411-410 π.Χ. (Προοίμιο – Ο αόρατος στόλος των Φοινίκων – Η ναυμαχία στο Κυνός Σήμα – Η ναυμαχία της Αβύδου – Η διπλή μάχη της Κυζίκου)} / Η πτώση της Αθήνας {Προοίμιο – Η αποκατάσταση, 410-409 π.Χ. (Προοίμιο – Η ειρηνευτική πρόταση της Σπάρτης – Η δημοκρατία αποκαθίσταται – Η αναζωπύρωση του πολέμου) – Η παλιννόστηση του Αλκιβιάδη, 409-408 π.Χ. (Η Αθήνα καταπιάνεται με την εκκαθάριση των Στενών – Διαπραγματεύσεις των Αθηναίων με τους Πέρσες – Ο Αλκιβιάδης επιστρέφει στην Αθήνα) – Ο Κύρος, ο Λύσανδρος και η πτώση του Αλκιβιάδη, 408-406 π.Χ. (Προοίμιο – Ο Κύρος αντικαθιστά τον Τισσαφέρνη – Η ανάδυση του Λύσανδρου – Η συνεργασία του Κύρου και του Λύσανδρου – Η ναυμαχία του Νοτίου – Η πτώση του Αλκιβιάδη) – Αργινούσες, 406 π.Χ. (Προοίμιο – Ο καινούργιος ναύαρχος – Ο Κόνων παγιδεύεται στη Μυτιλήνη – Η Αθήνα επανακτά ναυτική δύναμη – Η ναυμαχία των Αργινουσών – Διάσωση και περισυλλογή – Η δίκη των στρατηγών) – Η πτώση της Αθήνας, 405-404 π.Χ. (Προοίμιο – Νέα ειρηνευτική πρόταση των Σπαρτιατών – Η επάνοδος του Λύσανδρου – Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς – Οι συνέπειες της ναυμαχίας – Η μοίρα της Αθήνας – Ο Θηραμένης διαπραγματεύεται όρους ειρήνης)} / Επίλογος / Πηγές για την ιστορία του πελοποννησιακού πολέμου / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΔΑΡΑ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ: Οι Λακεδαιμόνιοι. Πολιτική, κοινωνική, πολιτειακή και θρησκευτική ιστορία της αρχαίας Σπάρτης, Αθήναι 1979, σελ. 351 (και 3 σελ. με παροράματα εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΤΛΕΤΖ, ΠΩΛ [PAUL CARTLEDGE]: Οι Έλληνες. Εικόνες του εαυτού και των άλλων, μτφ. από τα αγγλικά Πάρις Μπουρλάκης, επιμέλεια Δήμος Κουβίδης, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2002, σελ. 316 [Χάρτης 1 / Χάρτης 2 / Χρονολογικός πίνακας / Ευχαριστίες / Πρόλογος {Η γένεση αυτού του βιβλίου – Οι Έλληνες και ‘εμείς’ – Οι άγριοι Έλληνες – Κληρονομιά για ποιους;} / Το έτερον ήμισυ: Εμείς κι αυτοί {Μια συγκριτική προοπτική – Ελλάδα: Προβλήματα γενίκευσης – Ποιοι ήταν οι Έλληνες; – Η πολικότητα στην ιστορία – Ερμηνευτική επιείκεια} / Επινοώντας το παρελθόν: Ιστορία και μύθος {Η ιστορία σε αντιδιαστολή προς τη μυθοπλασία – Ορισμοί – Ο μύθος ως ιστορία – Ο μύθος εντός της ιστορίας – Ο μύθος σε αντιδιαστολή προς την ιστορία – Ένας αρχαιολογικός μύθος} / Ξένη σοφία: Έλληνες και βάρβαροι {Κατασκευάζοντας εθνοτικές ταυτότητες – Η επινόηση του βαρβάρου – Αντίθετες φωνές – Πανελληνισμός – Μερικοί βάρβαροι είναι πιο ίσοι από τους άλλους – Ένας ενάρετος βάρβαρος – Αγριότητα και πολιτισμός – Υψώνοντας τον καθρέφτη – Το αιγυπτιακό πλέγμα του Ηροδότου – ‘Νόμος ο πάντων βασιλεύς’ – ‘Ο νόμος του Ηροδότου’ (για τον ανατολικό δεσποτισμό)} / (Φυλο)γένεση της ιστορίας: Άνδρες και γυναίκες {Η Γένεση ως μύθος – Το ‘δεύτερο’ φύλο – Άρρενες αποδέκτες – Η αριστοτελική γυναίκα – Οι σιωπηλές γυναίκες του Θουκυδίδη – Δραματικές γυναίκες – Μια εθνογραφία της ετερότητας: Μεταξύ μύθου και ουτοπίας – Η Σπάρτη μέσα από τον καθρέφτη – Μια Ελληνίδα γυναίκα-θαύμα – Δύο ανατολίτικες προειδοποιητικές διηγήσεις – Μια μετριοπαθής πρόταση – Η τέλεια σύζυγος} / Εντός της λέσχης: Πολίτες και ξένοι {Τα πρωτεία της πολιτικής; – Ο Ηρόδοτος και η τυραννία του νόμου – Ο Θουκυδίδης και η χρησιμότητα της ιστορίας – Ο Ξενοφών και η ιδιωτικοποίηση του πολιτικού – Η επαναξιολόγηση του ανατολικού δεσποτισμού – Απρόθυμοι μισθοφόροι – Ο Αριστοτέλης και η τελεολογική πόλις – Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης; – Στάσις – Ένας λόγος πολιτικής αρμονίας} / Απάνθρωπη δουλεία: Ελεύθεροι και δούλοι {Η δουλεία αρχίζει στην πατρίδα – Ιδεολογία ή φιλοσοφία; – Αριστοτελική (στενόκαρδη) μεσότης – Μεταξύ ελευθέρων και δούλων – Η ελληνική ιστοριογραφία της δουλείας – Αργυρώνητοι δούλοι στη μάχη – Η ανασφάλεια των αριθμών – Ανδράποδα – Βαρβαρικές πηγές – Δουλικές λειτουργίες – Επιστροφή στην ιδεολογία – Έλληνες:βάρβαροι :: Ελεύθερος:δούλος – Ελεύθερος:δούλος :: Άνδρες:γυναίκες; – Ελεύθερος:δούλος :: Πολίτης:ξένος – Εξαγώγιμη ελευθερία και ανεξαρτησία} / Να ξέρεις τη θέση σου: Θεοί και θνητοί {Οι Έλληνες δεν είχαν λέξη γι’ αυτό – Η ελληνική θρησκεία ως σύστημα πολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού – Η καταγωγή των θεών – Ο θρησκευτικός καθρέφτης του Ηροδότου – Η ανανέωση της διαμάχης για τον ανθρωπομορφισμό – Ο θεός βάζει το χέρι του} / Επίλογος {Ετερότητα εναντίον κλασικισμού – Ένα θρησκευτικό θέατρο – Ένα πολιτικό θέατρο – Μια ανοιχτή κοινωνία;} / Επίμετρο: Ξανακοιτώντας τους Έλληνες / Προτάσεις για περαιτέρω ανάγνωση / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

ΚΑΤΟΥΝΤΑ, ΣΥΛΒΙΑ: Οι κόρες της Πανδώρας. Οι απαρχές του ευρωπαϊκού μισογυνισμού. Μια επιστημονική μελέτη για την γυναίκα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2006, σελ. 277 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ Δ.: Το κατεστημένο στην αρχαία Ελλάδα, [την] ρωμαιοκρατία [και το] Βυζάντιο, πρόλογος Αντ. Λιβάνης, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Α. Λιβάνης>, Αθήνα 1979(;), σελ. 144 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

ΚΛΟΣΕ, ΠΩΛ [PAUL CLOCHÉ]: Ο αιών του Περικλέους, μτφ. Γεώργιος Ζωγραφάκης, <Εκδόσεις Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλος>, Αθήναι 1966, σελ. 111 [Σειρά: Τι πρέπει να ξέρω] [Τιμή πώλησης: 9,50 ευρώ. Με έκπτωση: 7,00 ευρώ.]

ΚΡΑΪΣΤ, ΜΑΘΙΟΥ Ρ. [MATTHEW R. CHRIST]: Ο κακός πολίτης στην κλασική Αθήνα, μτφ. Μαργαρίτα Μηλιώρη, επιμέλεια-ευρετήρια Παναγιώτης Σουλτάνης, <Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης>, Ηράκλειο 2018, σελ. xiii+1 λευκή+377 [Ευχαριστίες / Συντομογραφίες / Εισαγωγή: Οι άλλοι Αθηναίοι / Ο ιδιοτελής πολίτης {Προοίμιο – Το ατομικό συμφέρον και η ιδιότητα του πολίτη στην αρχαία Αθήνα (Προοίμιο – Ανθρώπινη φύση και ατομικό συμφέρον – Ο δημοκρατικός πολίτης και το ατομικό συμφέρον) – Τακτικές επιτέλεσης του ρόλου του πολίτη: Ο ιδιοτελής πολίτης – Οι αντιδράσεις εκ μέρους της πόλης: Καταναγκασμός και πειθώς} / Ο απρόθυμος έφεδρος {Προοίμιο – Η αποφυγή της στράτευσης και η υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία (Προοίμιο – Κίνητρα – Ευκαιρίες) – Η στρατολόγηση και η αποφυγή της μέσα από το πρίσμα της τραγωδίας} / Ο δειλός οπλίτης {Προοίμιο – Η δειλία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας (Προοίμιο – Η στιγμή της επιστράτευσης – Λιποταξία – Η αντοχή στις κακουχίες – Προτού ξεσπάσει η μάχη – Η μάχη – Υποχώρηση – Νίκη) – Η δειλία πίσω στην πατρίδα (Προοίμιο – Η επιστροφή του οπλίτη στο σπίτι του – Νομική ευθύνη για τη δειλία; – Γενναιότητα και δειλία στον δημοκρατικό λόγο)} / Ο πολυμήχανος φοροφυγάς {Προοίμιο – Οικονομικές υποχρεώσεις: Κανόνες και θεσμοί (Προοίμιο – Επιλογή – Εξαιρέσεις – Η τάξη των λειτουργών) – Ένα σύστημα υπό πίεση (Προοίμιο – 508 και 507-432 π.Χ. – 431-404 π.Χ. – 403-321 π.Χ.) – Τα όρια της φιλοτιμίας (Προοίμιο – Το κόστος – Ανταμοιβές – Ισότιμη μεταχείριση – Καταναγκασμός) – Επιλογές και στρατηγικές (Προοίμιο – Η απόκρυψη της περιουσίας – Η ανάθεση των οικονομικών υποχρεώσεων – Η επιτέλεση μιας λειτουργίας – Η αναπαράσταση της δημόσιας υπηρεσίας} / Επίλογος / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 14,40 ευρώ.]

Κλεισθένης_ο_ΑθηναίοςΛΕΒΕΚ, ΠΙΕΡ – ΠΙΕΡ ΒΙΝΤΑΛ-ΝΑΚΕ [PIERRE LEVÊQUE – PIERRE VIDAL-NAQUET]: Κλεισθένης ο Αθηναίος. Δοκίμιο για την παράσταση του χώρου και του χρόνου στην Ελλάδα από τα τέλη του 6ου αιώνα έως το θάνατο του Πλάτωνα, πρόλογος στην ελληνική έκδοση Πιέρ Βιντάλ-Νακέ, μτφ. Στ. Γεωργοπούλου, επιμέλεια Χρ. Γραμματικός, <Ευρύαλος>, Αθήνα 1989, σελ. 207 [Εισαγωγή / Ο πολιτειακός χώρος και χρόνος του Κλεισθένη / Ισονομία και δημοκρατία / Από το ανάθεμα στην αίρεση: Οι Αλκμαιωνίδες και το τέλος της αρχαϊκής Αθήνας / Τα πρότυπα του Κλεισθένη / Γεωγραφία, γλυπτική και πολιτική: Το γεωμετρικό πνεύμα / Πυθαγόρειος Κλεισθένης; / Το πεπρωμένο μιας μεταρρύθμισης, ενός γένους και ενός μεταρρυθμιστή / Ο χώρος και η πόλη: Από τον Ιππόδαμο στον Πλάτωνα / Στέμμα της οικογένειας των Αλκμαιωνιδών / Ο Αριστοφάνης και το ‘έμβλημα’ των Αλκμαιωνιδών / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο αρχαίων συγγραφέων / Ευρετήριο σύγχρονων συγγραφέων] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.]

ΛΟΡΩ, ΝΙΚΟΛ [NICOLE LORAUX]: Τα τέκνα της Αθηνάς, πρόλογος-επιστημονική επιμέλεια Γιάγκος Ανδρεάδης, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1992, σελ. 366 (και 8 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Το φαντασιακό των αυτοχθόνων / Αποσπάσματα ενός λεξικού της Ακροπόλεως / Αθηναίοι και γυναίκες {Η αυτοχθονία: Ένας αθηναϊκός ‘τόπος’ – Για το γένος των γυναικών και μερικές από τις φυλές του – Το όνομα Αθηναίος. Φαντασιακές δομές της συγγένειας στην Αθήνα (Προοίμιο – Για τις Αθηναίες, που δεν υπάρχουν – Μυθικές γεννήσεις – Το τραγικό όνομα της Αθήνας)} / Οι Αθηναίες: Πραγματικότητα και μυθοπλασία {Η κωμική Ακρόπολη – Αυτόχθων Κρέουσα (Προοίμιο – Η Αθήνα στους Δελφούς: Προοίμιο. Η ιστορία του Ίωνα. Το αρσενικό και το θηλυκό. Η μίμηση της αυτοχθονίας. Το μακρινό είναι κοντινό – Αλληλεπιδράσεις της καταγωγής: Προοίμιο. Οι συγκεχυμένοι δρόμοι του τραγικού. Ένας διάλογος αποκλεισμού. Η Κρέουσα επίκληρος. Πώς διασφαλίζεται η αναπαραγωγή των αυτοχθόνων. Ένας πατέρας, μια μάνα, ένας πατέρας και μια μάνα – Η τραγική Ακρόπολη: Προοίμιο. Η μαύρη όψη της αυτοχθονίας. Η παρθένος Κρέουσα. Κρέουσα, Κόρη. Η αθηναϊκή γέννηση: Η γη, το καλάθι κι ο ομφαλός – Η τραγική σκηνοθεσία της αυτοχθονίας)} / Βιβλιογραφία / Κατάλογος σχεδίων και εικόνων] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

ΛΟΡΩ, ΝΙΚΟΛ [NICOLE LORAUX] (επιμέλεια): Αρχαία Ελλάδα γένους θηλυκού, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2006, σελ. 253 [Nicole Loraux: Εισαγωγή: Μια επιφανής άγνωστη», μτφ. από τα γαλλικά-σημειώσεις Μαρίνα Κουνεζή / Nicole Loraux: «Μέλισσα, σύζυγος και κόρη τυράννων», μτφ. από τα γαλλικά Μαρίνα Κουνεζή / Annalisa Paradiso: «Σαπφώ, η ποιήτρια», μτφ. από τα ιταλικά-σημειώσεις Παναγιώτης Σκόνδρας / Claudia Montepaone: «Θεανώ, η πυθαγόρεια», μτφ. από τα ιταλικά Παναγιώτης Σκόνδρας / Annalisa Paradiso: «Γοργώ, η Σπαρτιάτισσα», μτφ. από τα ιταλικά Παναγιώτης Σκόνδρας / Nicole Loraux: «Ασπασία, η ξένη, η διανοούμενη», μτφ. από τα γαλλικά Μαρίνα Κουνεζή /Στέλλα Γεωργούδη: «Λυσιμάχη, η ιέρεια», μτφ. από τα γαλλικά-σημειώσεις Μαρίνα Κουνεζή / Claude Mossé: «Νέαιρα, η εταίρα», μτφ. από τα γαλλικά Μαρίνα Κουνεζή / Ivana Savalli-Lestrade: «Αρχίππη από την Κύμη, η ευεργέτιδα», μτφ. από τα ιταλικά Παναγιώτης Σκόνδρας] [Τιμή πώλησης: 20,29 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ.]

Ai_metaxy_Alexandrou_G_kai_Dareiou_G_diplwmatikai_epafaiΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜ. Ι.: Αι μεταξύ Αλεξάνδρου Γ´ και Δαρείου Γ´ διπλωματικαί επαφαί. Ο διακρατικός διάλογος κατά την αρχαιότητα, Αθήναι 1969, σελ. 119 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Πίνακες ανταλλαγεισών επιστολών / Διάλογος περί δικαίου ή αδίκου της εκστρατείας {Μομφαί Δαρείου – Το κατά τον Αλέξανδρον δίκαιον της εκστρατείας} / Διάλογος περί του δυνατού ή μη συνυπάρξεως {Συγκεκριμέναι προτάσεις του Δαρείου προς σύναψιν φιλίας και συμμαχίας – Απόρριψις των περσικών προτάσεων υπό του Αλεξάνδρου} / Μέγας και ύποχος βασιλεύς {Βεβελτιωμέναι προτάσεις του Δαρείου – Απόρριψις των προτάσεων. Διαμάχη περί της των όλων μοναρχίας (Η γνωμάτευσις του Παρμενίωνος – Η απάντησις του Αλεξάνδρου) / Συμπέρασμα / Πίναξ ονομάτων / Αρχαίοι συγγραφείς (χρησιμοποιηθέντα χωρία) / Βιβλιογραφία}] [Τιμή πώλησης; 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΟΜΙΛΙΑΝΟ, ΑΡΝΑΛΝΤΟ [ARNALDO MOMIGLIANO]: Ξένη σοφία. Τα όρια του εξελληνισμού στην αρχαιότητα, μτφ. Αλεξάνδρα Κατσιβελάκη, επιμέλεια Δήμος Κουβίδης, < Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 1998, σελ. 266 [Οι Έλληνες και οι γείτονές τους στον ελληνιστικό κόσμο / Πολύβιος και Ποσειδώνιος / Οι Κέλτες και οι Έλληνες / Η ελληνιστική ανακάλυψη του ιουδαϊσμού / Έλληνες, Ιουδαίοι και Ρωμαίοι από τον Αντίοχο Γ΄ έως τον Πομπήιο / Οι Ιρανοί και οι Έλληνες] [Τιμή πώλησης: 18,09 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΜΠΑΡΜΠΑΓΚΑΛΛΟ, ΚΟΡΡΑΝΤΟ [CORRADO BARBAGALLO]: Τα αίτια παρακμής της αρχαίας Ελλάδος. (Κοινωνικοοικονομική θεώρηση), πρόλογος-μτφ.-επιμέλεια Γεώργιος Λαμψίδης, <Μπάυρον>, Αθήνα χ.χ., σελ. 288 [Εισαγωγή / Η δουλεία και η αρχαία ελληνική κοινωνία {Η δουλεία και η ιστορική της σημασία – Ο αριθμός των δούλων στην Ελλάδα – Υποπαραγωγικότης και υψηλό κόστος της δουλικής εργασίας – Το δουλικό καθεστώς και η παραγωγή – Τα μηχανικά μέσα και οι αγροτικές εργασίες στην Ελλάδα – Η παραγωγή της γης – Εργαλεία και βιομηχανικές εργασίες – Η συγκέντρωση του ακίνητου πλούτου – Η συγκέντρωση του κινητού πλούτου – Ο δουλικός ανταγωνισμός και η ελεύθερη εργασία – Η μετανάστευση – Πολιτικές συνέπειες της δουλείας – Η ηθική διαφθορά – Η αντίδραση εναντίον της δουλικής οικονομίας} / Οι αγροτικές κοινωνίες και η δουλοπαροικία στην Ελλάδα {Καταγωγή της δουλοπαροικίας – Η δουλοπαροικία στην αρχαία Ελλάδα – Η νομική και η ηθική θέση των δουλοπαροίκων – Οι ιδιοκτήτες της γης – Η μεγάλη κοινωνική κρίση} / Ο ιμπεριαλισμός {Ο ελληνικός ιμπεριαλισμός – Ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός: Οικονομική κυριαρχία – Δικαστική υποταγή – Πολιτική υποταγή – Η απαλλοτρίωση των γαιών των συμμάχων – Ο ιμπεριαλισμός και η κατάπτωση της Αθήνας – Ο σπαρτιάτικος ιμπεριαλισμός – Ο θηβαϊκός ιμπεριαλισμός – Ο ιμπεριαλισμός στη Σικελία και στη Μεγάλη Ελλάδα (Ν. Ιταλία) – Μικρότεροι ιμπεριαλισμοί – Ο μακεδονικός ιμπεριαλισμός – Η ελληνική αντίδραση} / Ο πόλεμος {Ο πόλεμος στην αρχαία Ελλάδα – Η δημογραφική προσπάθεια – Ο πόλεμος, η κτηνοτροφία, η γεωργία – Ο πόλεμος και το εμπόριο – Άλλες όψεις του ζητήματος πόλεμος και εμπόριο – Ο πόλεμος και τα οικονομικά των Αθηνών – Φόροι και έκτακτα δοσίματα – Η εξαθλίωση των πολιτών – Αραίωση και υπερπληθυσμός – Ο πόλεμος και η κατάπτωση της Ελλάδος – Η γνώμη των συγχρόνων} / Η οικονομική επανάσταση του αρχαίου κόσμου {Η νέα Ανατολή – Η οργάνωση της παραγωγής στον ελληνιστικό κόσμο – Η Ρώμη και η νέα Ανατολή – Η Ρώμη και η νέα ρωμαϊκή Δύση – Η νέα θέση της Ελλάδος μέσα στον κόσμο} / Η ρωμαϊκή κατάκτηση {Η κατάκτηση – Οι ‘φαγάνες’ των επαρχιών – Η αλληλεγγύη των κυρίαρχων – Η επαρχιακή οργάνωση των ελληνικών περιοχών – Οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα – Η ελληνική Σικελία – Οι άλλες ελληνικές πολιτείες} / ‘Finis Graeciae’ {Ο ελληνικός κόσμος στις αρχές της χριστιανικής περιόδου – Η ηθική κατάπτωση – Η πνευματική κατάπτωση} / Προσθήκη (στο δεύτερο κεφάλαιο): Οι υποχρεώσεις των ειλώτων της Σπάρτης] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ.: Αρχαία ιστορία, 1ος τόμος, Αρχαία Ανατολή – Ελλάς μέχρι των μηδικών, Θεσσαλονίκη 1950, σελ. η´+272 (και 24 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.]

ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ.: Περικλής ο Ξανθίππου και η χρυσή εποχή της Αθήνας, <Εκδόσεις Ιω. Χιωτέλη>, Αθήνα 1972, σελ. 200 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Ξεκίνημα για τη δόξα {Το πολιτικό κλίμα στην Αθήνα πριν απ’ την άνοδο του Περικλέους. Κιμώνεια εποχή (478-462) – Καταγωγή και άνδρωσις – Παιδεία, χαρακτήρας – Είσοδος στην πολιτική. Το ολοκληρωτικό σχήμα της αθηναϊκής δημοκρατίας – Το πολιτικό ανέβασμα του Περικλέους – Οστρακισμός Κίμωνος. Δολοφονία Εφιάλτη – Η περίκλεια αρχή} / Ο ελληνικός (Α´ Πελοποννησιακός) πόλεμος {Επεκτατική πολιτική του Περικλέους – Το αγκίστρωμα στη Ναύπακτο – Αγώνας δύο πολιτικών ιδεολογιών – Η μεγάλη εκστρατεία στην Αίγυπτο και η τύχη της – Μεταφορά του συμμαχικού ταμείου – Επανεμφάνισις Κίμωνος. Συγκυριαρχία – Αναβίωσις βοιωτικής συμμαχίας} / Σε δυαρχία Σπάρτης και Αθήνας μέσα στο Ελληνικό; {Ειρήνη Καλλία. ‘Τριακοντούτεις σπονδαί’ – Τα αδύνατα σημεία των συνθηκών} / Αθηναϊκή κυριαρχία {Η του πρώτου ανδρός αρχή – Αποικιακή πολιτική. Κρίσις στη συμμαχία – Επιβολή της αθηναϊκής αρχής – Θαλασσοκρατία} / Μεταμαραθώνια πνοή {Κοινωνικό πρόβλημα – Ο περίκλειος κύκλος. Οικογενειακή ζωή – Πνευματικός όμιλος} / Κλασικός πολιτισμός {Τέχνη. Ελλάδος παίδευσις – Πνευματική ζωή, φιλοσοφία, επιστήμη – Ποίησις – Ιστορία – Αντίδρασις της ολιγαρχίας} / Ο μεγάλος ελληνικός (Πελοποννησιακός) πόλεμος {Ανατροπή της ισορροπίας των δυνάμεων στον ελληνικό χώρο – Ο δραματικός πρόλογος. Ο μακεδονικός παράγων – Το συνέδριο των Πελοποννησίων συμμάχων. Λόγος των Κορινθίων – Λόγος Αθηναίων πρέσβεων – Λόγος του Αρχιδάμου – Ποιος φταίει για την έκρηξι του πολέμου; Πολιτικές δίκες – Λόγοι Περικλέους – Οι εμπόλεμοι και η τακτική τους – Οι πρώτες επιτυχίες των Αθηναίων – Ο επιτάφιος λόγος του Περικλέους} / Το δραματικό ξέπεσμα ενός μεγαλείου {Ο λοιμός στην Αθήνα – Το κύκνειον άσμα του μεγαλουργού – Θάνατος του Περικλέους – Επίλογος / Παραπομπές και σημειώσεις / Τα κυριότερα ονόματα / Βιβλιογραφία / Βιογραφικό του συγγραφέα}] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Κυρήνη. Ο ελληνικός αποικισμός στη Βόρειο Αφρική 631-31 π.Χ., <Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις>, Αθήνα 1994, σελ. 131 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / ‘Βασιλείς μεγάλων πόλεων’ {Οι απαρχές – Η δυναστεία των Βαττιαδών (Εισαγωγή – Βάττος Δ´ – Αρκεσίλαος Δ´ – Ο Πίνδαρος και η Κυρήνη – Έλληνες και Λίβυες: Προοίμιο. Οι λιβυκές φυλές της περιοικίδος – Κοινωνία και οικονομία στην Κυρηναϊκή του 6ου και 5ου π.Χ. αιώνα) – Άμμων Ζεύς και Κυρηναίοι} / Κράτος του δήμου στην Κυρήνη 440-323 π.Χ. {Προοίμιο – 4ος π.Χ. αιώνας – Οι Κυρηναίοι και η συμμετοχή τους στους πανελλήνιους αγώνες και τα ιερά – Η Κυρήνη στα ελληνικά γράμματα (Προοίμιο – Αρίστιππος – Πλάτων και Κυρηναίοι} / Ο Αλέξανδρος στου Άμμωνος Διός / Ελληνιστική περίοδος 323-31 π.Χ. {Προοίμιο – Το ολιγαρχικό πολίτευμα των Κυρηναίων – Μάγας – Μεταβατική περίοδος 251-250-246 π.Χ. Πτολεμαϊκή επαρχία 246-163 π.Χ. – Εσωτερική κατάσταση στην Κυρηναϊκή, τέλος Δ´-αρχές Β´ π.Χ. αι. (Προοίμιο – Η συμβολή των Κυρηναίων στην πνευματική λάμψη της ελληνιστικής περιόδου: Προοίμιο. Θεόδωρος. Ηγησίας. Αννίκερις. Καλλίμαχος. Ερατοσθένης. Καρνεάδης) – Η Κυρηναϊκή και οι Πτολεμαίοι της παρακμής. Εμπλοκή της Ρώμης (Προοίμιο – Οι απαρχές της ρωμαϊκής διοίκησης, 96-31 π.Χ.)} / Παράρτημα {Χρονολογικός πίνακας Βαττιαδών – Κύματα αποικισμού Κυρήνης – Κυρηναϊκό πνευματικό πάνθεο – Κυρηναϊκή ονοματολογία(ενδεικτικά) – Χάρτης Κυρηναϊκής – Σχεδιάγραμμα Κυρήνης}] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΡΑΜΟΥ-ΧΑΨΙΑΔΟΥ, ΑΝΝΑ: Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική. Πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας. (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), <Εκδόσεις Καρδαμίτσα>, Αθήνα 1982, σελ. 198 (και 2 αναδιπλούμενοι χάρτες) [Προλεγόμενα / Από την κώμη στο άστυ {Το παραγωγικό στάδιο (Γενικά – Στον ελλαδικό χώρο – Επιτεύγματα και εξελίξεις) – Πρώιμη εποχή του χαλκού – Ανακοπή στην εξέλιξη (Προοίμιο – Το φυλετικό σύστημα – Χαρακτηριστικά μεσοελλαδικού πολιτισμού) – ‘Πόλις’, άστυ (Μυκηναϊκά κέντρα – Ανάκτορα και τείχη. Ευημερία μυκηναϊκών κρατών – Εμπορική και πολιτιστική επικοινωνία – Πόλεμοι και παρακμή)} / Από την κώμη στην ‘πόλι’ {Μετακινήσεις και μεταναστεύσεις (Προοίμιο – ‘Ιωνία’ – ‘Αιολίς’ – Υπερπόντιες εγκαταστάσεις Δωριέων) – Διαμόρφωση νέων συνθηκών (Εισαγωγικά – Σπάρτη – Άργος – Μεσσηνία – Κόρινθος – Μέγαρα – Σικυών – Ηλείοι – Θεσσαλοί – Βοιωτοί – Αττική – Διάβαση στην πολιτική κοινωνία – Απαρχή εμπορικής δραστηριότητας – Γραφή) – Πόλις και άλλοι τύποι κρατών – Εθνική σύνταξις} / Εξάπλωση των Ελλήνων. Δημιουργία νέων πόλεων {Πολιτικές και κοινωνικές περιστάσεις – Ο οργανωμένος αποικισμός (Προϋποθέσεις – Τα σχετικά με την ίδρυση της αποικίας – Σχέσεις αποικίας και μητροπόλεως – Αποικίες: Στη Δύση. Στο Βόρειο Αιγαίο. Στον Ελλήσποντο και την Προποντίδα. Στον Εύξεινο Πόντο. Στη Βόρειο Αφρική)} / Η ανάπτυξη της ‘πόλις’ {Κυριότερες εκφράσεις – Πρόοδοι και εξελίξεις (Προοίμιο – Εξαγωγές – Εισαγωγές – Δούλοι – Νόμισμα – ‘Χρηματιστική’) – Κοινωνικές ανακατατάξεις – Πολιτική εξέλιξη} / Πολιτειακή εξέλιξη της Αθήνας {Από την πτώση του άνακτα μέχρι τον Δράκοντα (Κληρονομικοί βασιλείς – Κοινωνική διαφοροποίηση – Γένη, φρατρίες, φυλές – Αριστοκρατικό καθεστώς – Απόπειρα Κύλωνος και συνέπειες) – Ρήξη ‘γνωρίμων’ και ‘πλήθους’. Δράκων (Εκτήμοροι – Δράκων) – Κοινωνική κρίση. Σόλων (Αιτίες – Σίγειο – Σόλων) – Περίοδος ανωμαλίας. Τυραννίς (Προοίμιο – Πολιτικοποίηση Αθηναίων – Πολιτική άνοδος Πεισιστράτου – Εξορίες και δράση Πεισιστράτου – Εδραίωση της τυραννίδος – Πεισιστρατίδες) – Μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη. Εδραίωση δημοκρατίας (Αντίθεση Ισαγόρα και Κλεισθένη – Διεύρυνση πολιτικού σώματος ‘Δημοτικωτέρα της Σόλωνος η πολιτεία’ – Νίκες της δημοκρατίας)} / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία / Ευρετήρια { Κύρια ονόματα – Πράγματα}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΡΟΜΙΓΥ, ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ [JACQUELINE DE ROMILLY]: Γιατί η Ελλάδα, πρόλογος Γεώργιος Κ. Βλάχος, μτφ.-σημειώσεις Μπάμπη Αθανασίου – Κατερίνα Μηλιαρέση, <Το Άστυ>, Αθήνα 1993, σελ. 302 [Εισαγωγή / Προκαταρκτική σημείωση / Ιλιάδα, ένα έπος διαφορετικό από τα άλλα {Προοίμιο – Οι ήρωες και εμείς – Οι ήρωες και οι θεοί – Γύρω από τους ήρωες} / Σχετικά με τρεις στίχους του Πινδάρου / Ο 5ος αιώνας και η δημοκρατία {Προοίμιο – Η ελληνική ελευθερία – Η δημοκρατία – Ο λόγος – Η ισότητα, οι νόμοι – Το θέμα της ανεκτικότητας} / Από το δημοκρατικό αντίλογο στη διανοητική ανάλυση {Προοίμιο – Από τη δίκη ενός ανθρώπου στη δίκη μιας ιδέας – Από τις συζητήσεις στην Εκκλησία του Δήμου, στην πολιτική φιλοσοφία} / Η ιστορία {Προοίμιο – Ηρόδοτος – Θουκυδίδης – Συμπλήρωμα: Η ιατρική} / Η τραγωδία και η γλώσσα των μύθων {Προοίμιο – Το αξίωμα του μυθικού θέματος – Η γλώσσα των μύθων – Η δημιουργία των τραγικών μύθων} / Η ελληνική τραγωδία, ένα είδος ξεχωριστό {Προοίμιο – Ο χορός και η έννοια της τραγωδίας – Τα δραματικά πρόσωπα και η σκέψη για τον άνθρωπο – Συμπλήρωμα: Η κωμωδία} / Η φιλοσοφία {Προοίμιο – Ο Σωκράτης – Ο Πλάτων} / Συμπέρασμα: Το άνοιγμα προς τους άλλους / Ευρετήριο κειμένων] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Μ. Β.: Πόλις. Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, μτφ. Δημήτρης Κοκκώνης, <Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης>, Αθήνα 1999, σελ. 459 [Τιμή πώλησης: 28,53 ευρώ. Με έκπτωση: 21,50 ευρώ.]

ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ, ΔΗΜ.: Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, επιμέλεια Ίννα Μιροκόβα, <Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα>, Αθήνα 1984, σελ. 387 (και 40 σελ. εικόνες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Εισαγωγή / Στις πηγές των ελληνιστικών χρόνων. (Κριτική θεώρηση της ελληνορωμαϊκής ιστοριογραφίας) / Η μακεδονική μοναρχία και οι ελληνικές πόλις / Ελληνομακεδονικό άλμα για την κατάχτηση της οικουμένης / Οι δοκιμασίες μιας κοσμοκρατορίας / Το κράτος των Σελευκιδών / Το κράτος των Πτολεμαίων / Η Μακεδονία και η Ελλάδα στους ελληνιστικούς χρόνους / Τα επιτεύγματα της ελληνιστικής εποχής {Πολεοδομική δραστηριότητα – Φιλοσοφικά ρεύματα – Θρησκευτικές αναζητήσεις – Ελληνιστική φιλολογία – Ελληνιστική επιστήμη – Αρχιτεκτονική και τέχνη} / Επίλογος / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 31,80 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

ΦΡΗΜΑΝ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES FREEMAN]: Το ελληνικό επίτευγμα. Η θεμελίωση του Δυτικού Κόσμου, μτφ.-σημειώσεις Μαίρη Περαντάκου-Κουκ, σημειώσεις-επιμέλεια Ηλίας Καφάογλου, <Κέδρος>, Αθήνα 2004, σελ. 779 [Κατάλογος χαρτών και εικονογραφήσεων / Πρόλογος / Αναβιώνοντας τον κόσμο της αρχαίας Ελλάδας / Η δημιουργία του ελληνικού κόσμου / Ο ομηρικός κόσμος: Ήρωες και η έλευση της πόλης-κράτους / Ένας διευρυνόμενος κόσμος (800-550 π.Χ.) / Νέες ταυτότητες: Η παγίωση της πόλης-κράτους / Υποκείμενα μοτίβα: Γη και δουλεία / Υποκείμενα μοτίβα: Πνευματική ζωή / Επαναστάσεις εν σοφία: Νέες κατευθύνσεις στην αρχαϊκή εποχή / Δημιουργώντας τους βαρβάρους: Οι περσικοί πόλεμοι / Ο πέμπτος αιώνας: Οι πολιτικές της ισχύος (479-404 π.Χ.) / Η Αθηναϊκή Δημοκρατία / Τιμώντας τον Διόνυσο: Οι δραματικοί αγώνες / Με μέτρο τον άνθρωπο: Φιλόσοφοι και σοφιστές (450-330 π.Χ.) / Σχέσεις / Μεταβάσεις: Ο ελληνικός κόσμος τον τέταρτο π.Χ. αιώνα / Αλέξανδρος / Ο ελληνιστικός κόσμος / Επιστήμη, μαθηματικά και ιατρική / Οι Έλληνες και η Ρώμη / Οι Έλληνες στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία / Επίλογος: Το ελληνικό επίτευγμα / Παράρτημα {Χρονολογικός πίνακας – Βιβλιογραφία – Ευρετήριο κυρίων ονομάτων}] [Τιμή πώλησης: 32,85 ευρώ. Με έκπτωση: 21,50 ευρώ.]

Σχολιάστε

Filed under ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

1. Έργα του Νίκου Ζαχαριάδη

ta_provlhmata_kathodhghshs_sto_kkeΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Τα προβλήματα καθοδήγησης στο ΚΚΕ, <Πορεία>, Αθήνα 1978, σελ. 280 [Εισαγωγή / Θεωρία και μέθοδος / Η μπολσεβίκικη τέχνη της καθοδήγησης / Τα προβλήματα καθοδήγησης στο ΚΚΕ / Η πολιτική ηγεσία / Η μπολσεβίκικη στρατηγική και ταχτική {Στρατηγική – Η στρατηγική και οι εφεδρείες της επανάστασης – Επαναστατική κατάσταση. Ένοπλη εξέγερση} / Τα προβλήματα της στρατηγικής του ΚΚΕ / Η ταχτική μας {Πρόλογος – Μορφές και μέθοδες οργάνωσης δουλειάς και πάλης – Βασικός κρίκος: Το νέο. Η πρωτοβουλία. Και πάλι οι εφεδρείες – Είδη ταχτικής. Τοπικές ιδιομορφίες. Συνθήματα – Για τα συνθήματα του ΚΚΕ: Ειρήνη και ‘τα όπλα αντίστροφα’ – Το πρόγραμμα των μερικών διεκδικήσεων. Εργατιά και σύμμαχοί της – Ρυθμός. Ωριμότητα καρπού. Εκλογή στιγμής. Δοκιμή των δυνάμεων – Μερικά ζητήματα της ταχτικής μας σήμερα – Η ταχτική μας: Συγκεφαλαίωση} / Οργανωτική πολιτική και οργανωτική δουλειά {Πρόλογος – Ο έλεγχος για την εκτέλεση των αποφάσεων} / Παράνομη οργάνωση και παράνομη δουλειά. Μπολσεβίκικη συνωμοτικότητα και επαναστατική επαγρύπνηση / Το μπολσεβίκικο στυλ στη δουλειά / Το πρόβλημα των στελεχών στο ΚΚΕ {Για μια μπολσεβίκικη πολιτική στελεχών – Η μπολσεβίκικη απαιτητικότητα – Η επιλογή και η ανάδειξη των στελεχών}] [Αναφορές στον Μπελογιάννη στις σελ. 214, 251-252, 258-262 και 278] [Αναφορά στην ΟΠΛΑ στην σελ. 223.] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.]

Melos_tou_KKEΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, Ν[ΙΚΟΣ]: Ο κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής μέλος του ΚΚΕ, <Πορεία>, Αθήνα 1978, σελ. 40 [Γιατί διδάσκεται η ιστορία του ΚΚΕ / Τι είναι, τι πρέπει να είναι ο κομμουνιστής, το μέλος του ΚΚΕ; / Πού πρέπει να τείνει το στέλεχος του ΚΚΕ; {Η σωματική αγωγή του κομμουνιστή – Η ψυχική υγεία του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής σαν χαρακτήρας – Οι πνευματικοί ορίζοντες του κομμουνιστή – Η μαρξιστική-λενινιστική κατάρτιση του κομμουνιστή – Η μελέτη και ανάλυση της κατάστασης και ο καθορισμός της γραμμής – Το κομματικό πρόσωπο του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής στην κομματική δουλειά του – Ένας ειδικός τομέας – Προβάλλουμε απραγματοποίητες αξιώσεις;}] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ο αληθινός Παλαμάς, εισαγωγικό σημείωμα Μπάμπης Γραμμένος, πρόλογος Γ. Ζέβγος, πίνακας εξωφύλλου Ηλίας Πασσίσης, <Γλάρος>, Αθήνα 1986(;), σελ. 92 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Συλλογή έργων, πρόλογος Γιάννης Καρούλας, ανυπόγραφο επιλογικό σημείωμα, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 6+670 [Θέσεις για την ιστορία του ΚΚΕ {Σημείωση – Πρόλογος – Εισαγωγή – Ίδρυση του ΚΚΕ – Η κρίση του ΚΚΕ (1918-1931) – Τελικοί σκοποί του ΚΚΕ – Στρατηγική και ταχτική – Οργανωτικά προβλήματα – Στη φωτιά της δοκιμασίας – ΚΚΕ και Κομμουνιστική Διεθνής – Επίλογος – Σημειώσεις} / Ο αληθινός Παλαμάς {Πρόλογος – Ο Παλαμάς στο Δωδεκάλογο του Γύφτου} / Το 1ο ανοιχτό γράμμα / Το 2ο ανοιχτό γράμμα / Το 3ο ανοιχτό γράμμα / Προς τη Μυστική Κρατική Αστυνομία, Βιέννη / Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλήματα της λαϊκής δημοκρατίας. Εισήγηση στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ, 2.10.45 {Η διεθνής κατάσταση – Η κατάσταση στην Ελλάδα (Το οικονομικό ξεχαρβάλωμα – Τα δημόσια οικονομικά – Η χρηματιστική ολιγαρχία) – Το νεοελληνικό πολιτικό πρόβλημα – Οι δυο δρόμοι για την πολιτική μας εξέλιξη. Ο συσχετισμός των ταξικών δυνάμεων στη σημερινή Ελλάδα (Πλουτοκρατία, δοσιλογισμός, χρηματιστική ολιγαρχία, μοναρχοφασιστική αντίδραση. Μαύρο μέτωπο, ΣΑΝ, Χ και Σία – Ο κόσμος του ΕΑΜ και της λαϊκής δημοκρατίας – Ο μεσόβαλτος) – Η έννοια της προειδοποίησης. Νέα κατάσταση, νέα καθήκοντα (Οι ευθύνες της Αγγλίας) – Η εξωτερική μας πολιτική – Ο πατριωτικός χαρακτήρας του ΚΚΕ. Εθνικές διεκδικήσεις και εθνικές μειονότητες. Τυχοδιωκτισμός και πατριδοκαπηλεία – Λαϊκή ενότητα, ομόνοια, αδελφοσύνη – Τα προβλήματα της λαϊκής δημοκρατίας – Το λιμάνι του Πειραιά – Λίγα λόγια για την αγροτική μας οικονομία – Η υγεία του λαού – Προβλήματα στον ιδεολογικό τομέα (Ο τύπος της δυτικοευρωπαϊκής δημοκρατίας – Η αρχαιοελληνική κληρονομιά. Αρχαιοελληνικός φιλοσοφικός ιδεαλισμός και ‘Μεγάλη Ιδέα’) – Το κόμμα μας – Τα καθήκοντά μας στον τομέα της κομματικής και μαζικής οργάνωσης και δουλειάς} / Τελικός λόγος στο 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ, 4.10.45 {Η πολιτική στιγμή – Λίγα για την εξωτερική μας πολιτική – Ένα άλλο ζήτημα της εξωτερικής μας πολιτικής – Η λαϊκή δημοκρατία – Για τη λαϊκή ενότητα – Το συνδικαλιστικό μας κίνημα – Μαζικοί αγώνες και μαζικές οργανώσεις – Για τη λογοτεχνία μας – Για τον τύπο και πρώτα από όλα για το Ρίζο – Το ιδεολογικό μας μέτωπο – Για την ΕΛΔ και την ΕΣΣΑΚ – Κομματική ανοικοδόμηση – Για την εσωκομματική δημοκρατία – Για την κριτική και αυτοκριτική – Για τα στελέχη μας} / Ο μαρξισμός-λενινισμός στην Ελλάδα / Ο κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής μέλος του ΚΚΕ. Κλείσιμο στη σειρά από μαθήματα πάνω στην ιστορία του ΚΚΕ στην Κεντρική Κομμ. Σχολή, 16 και 19.3.1946 {Γιατί διδάσκεται η ιστορία του ΚΚΕ – Τι είναι, τι πρέπει να είναι ο κομμουνιστής, το μέλος του ΚΚΕ; – Πού πρέπει να τείνει το στέλεχος του ΚΚΕ; (Η σωματική αγωγή του κομμουνιστή – Η ψυχική υγεία του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής σαν χαρακτήρας – Οι πνευματικοί ορίζοντες του κομμουνιστή – Η μαρξιστική-λενινιστική κατάρτιση του κομμουνιστή – Η μελέτη και ανάλυση της κατάστασης και ο καθορισμός της γραμμής – Το κομματικό πρόσωπο του κομμουνιστή – Ο κομμουνιστής στην κομματική δουλειά του – Ένας ειδικός τομέας – Προβάλλουμε απραγματοποίητες αξιώσεις;) / Λόγος στην Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ, 15-17 Απρίλη 1946 / Δυο χρόνια κάτω από τη νέα κατοχή. Η κατάσταση και τα προβλήματά της. Λόγος στη συγκέντρωση των κομματικών στελεχών της Αθήνας στις 19.1.47, αφιερωμένη στην 23η επέτειο από το θάνατο του Λένιν {Ποια εικόνα παρουσιάζει σήμερα ο κόσμος – Η εσωτερική μας κατάσταση – Το ιδεολογικό μέτωπο – Συμπέρασμα} / Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και η αποστολή του πρωτοπόρου αγωνιστή μέσα στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας και το λαϊκό επαναστατικό κίνημα. Συγκεφαλαίωση απ’ την εισήγηση και το κλείσιμο στη σύσκεψη των κομματικών, πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών του ΔΣΕ στις 15.1.1948 {Πού σκοντάφτουμε; – Η διεθνής κατάσταση – Η εσωτερική εξέλιξη στην Ελλάδα (Η πολιτική κατάσταση – Η στρατιωτικο-πολεμική κατάσταση) – Διάσταση ανάμεσα στην πολιτική και τη δράση μας. Απόσπαση της καθοδήγησης απ’ τη βάση. Τα λάθη και οι αδυναμίες μας – Πού πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας. Ποια προβλήματα έχουμε να λύσουμε – Το πρόβλημα των στελεχών – Η πολιτική δουλειά στο ΔΣΕ – Ο ΔΣΕ και το ΚΚΕ – Μερικά άλλα ζητήματα – Το μέλλον ανήκει σε μάς} / Η πάλη για τη λευτεριά και τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Άρθρο στην εφημερίδα Για Σταθερή Ειρήνη, για τη Λαϊκή Δημοκρατία! {Τα λάθη μας στην κατοχή και το Δεκέμβρη του 1944 – Για τη δημοκρατία και την ειρήνη – Το στρατόπεδο της αντίδρασης και η ταχτική μας – Ενάντια στους Αγγλοαμερικάνους καταχτητές και το μοναρχοφασισμό – Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στα 1948 – Το Κομμουνιστικό Κόμμα επικεφαλής της πάλης για την ανεξαρτησία και τη λευτεριά} / Το στιλέτο του Τίτο χτυπά πισώπλατα τη λαϊκοδημοκρατική Ελλάδα. Άρθρο στην εφημερίδα Για Σταθερή Ειρήνη, για τη Λαϊκή Δημοκρατία! / Καινούργια κατάσταση, καινούργια καθήκοντα. Οι διαπιστώσεις, η γραμμή και οι αποφάσεις της 6ης Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, 9 του Οχτώβρη 1949 / Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν. Ο δάσκαλος και οδηγητής, ο σύντροφος και φίλος. Ομιλία που έγινε στις 21.12.1949 σε συγκέντρωση κομμουνιστών και αγωνιστών της Ελλάδας {Ο Στάλιν και η εποχή του – Ο Στάλιν δημιουργός – Ο Στάλιν σαν άνθρωπος – Οι κομμουνιστές της Ελλάδας και ο Στάλιν} / Μερικά ζητήματα από την κατάσταση και την κομματική ζωή. Λόγος στην 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάης 1950 {Πρόλογος – Η δημιουργία του άξονα Αθήνα Βελιγράδι και το δικό μας καθήκον – Η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα – Κομματικά προβλήματα} / Εισήγηση στην 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ / Τελικός λόγος / Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τα βασικά ζητήματα του κινήματός μας. Λόγος στη 2η Ολομέλεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ, Οχτώβρης 1951 {Πάνω στην εκτίμηση της κατάστασης – Μερικά ζητήματα της ταχτικής μας – Προβλήματα του ενιαίου μετώπου – Μερικά κομματικά ζητήματα – Μερικά άλλα ζητήματα} / Χαιρετιστήριος λόγος στο ΧΙΧ Συνέδριο του ΚΚ της Σοβιετικής Ένωσης] [ [Τιμή πώλησης: 47,00 ευρώ. Με έκπτωση: 35,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

To_kryfo_arxeio_ths_exoriasΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Το κρυφό αρχείο της εξορίας, πρόλογος-ιστορική αναδρομή Πέτρος Τουλούδης, εισαγωγή Πάνος Σώκος, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 1991(;), σελ. 213 [Τιμή πώλησης: 47,00 ευρώ. Με έκπτωση: 35,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

 

Istorika_dilhmmataΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορικά διλήμματα, ιστορικές απαντήσεις. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945, πρόλογος Σήφης Ζαχαριάδης, πρόλογος-έρευνα-ιστορική επιμέλεια Γιώργος Πετρόπουλος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2011, σελ. 413 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ.]

 

ZahariadhsΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Υπέρ βωμών και εστιών. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1946-1947, έρευνα-πρόλογο-ημερολόγιο γεγονότων-σημειώσεις-παραρτήματα-ιστορική επιμέλεια Γιώργος Πετρόπουλος – Νίκος Χατζηδημητράκος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2013, σελ. 601 [Κατάλογος αρκτικόλεξων και συντομογραφιών / Ο μαρξισμός-λενινισμός στη Ελλάδα / Ύψιστη εθνική επιταγή: Να μπει το ΕΑΜ στην κυβέρνηση για να βγούμε από το εσωτερικό χάος και το απειλητικό εξωτερικό αδιέξοδο / Θερμότατη υποδοχή του σ. Ζαχαριάδη στη Δράμα / ‘Η συμφωνία Βενιζέλου και Λαϊκών φανερώνει τον τρόμο των αντιδραστικών μπροστά στον πανελλήνιο πανεαμισμό’ / Να τσακισθεί με όλα τα μέσα κάθε πραξικόπημα του Μαύρου Μετώπου / ‘Δίχως το ΕΑΜ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να λείψει η αναρχία, να ησυχάσει ο λαός, να δουλέψει, να παραγάγει, να ανοικοδομήσει’ / Η χωροφυλακή δολοφόνησε 4 εργάτες και τραυμάτισε άλλους 20 στο Βόλο. Άγρια δολοφονία εργάτη στη Νέα Ιωνία / Πανδημοκρατικό Μέτωπο / Η εθνική μας ανεξαρτησία / Εθνικό εγερτήριο σάλπισμα! / Για την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία / ‘Η Αγγλία δεν εννοεί να εγκαταλείψει τη λεία της’ / Οι κομμουνιστές της Αθήνας στον αγώνα για τη ζωή, τη δημοκρατία και ανεξαρτησία / Η σημεριή οικοομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλήματα του δημοκρατικού κινήματος και αγώνα. (Εισήγηση του σ. Ν. Ζαχαριάδη στη 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ) / Πανδημοκρατικό Μέτωπο / Μπροστά στον κίνδυνο της δημοκρατίας / Έτοιμοι για συνεννόηση, μα και άγρυπνοι / Το ΕΑΜ δεξιώθηκε τους αντιπροσώπους του 8ου Πανεργατικού Συνεδρίου / Ο κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής μέλος του ΚΚΕ / ‘Αγαπώ τον Μπάυρον, αλλά δεν αγαπώ αυτούς που θέλουν σήμερα να κλέψουν τη λευτεριά μας’ / Λόγος του Ν. Ζαχαριάδη στο 8ο Συνέδριο του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας / Χαιρετισμός του Ν. Ζαχαριάδη στη συγκέντρωση της Πράγας / ‘Το ελληνικό πρόβλημα συγκεντρώνεται σ’ ένα ζήτημα: Να τερματισθεί η αγγλική κατοχή, για να υπάρξει νόμος και τάξη στην Ελλάδα’ / Η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας / Οι Άγγλοι δεν πρόκειται να φύγουν με το καλό / Η ανάγκη της αυτοάμυνας του λαού / Λόγος του Ν. Ζαχαριάδη στην Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ, 15-17 Απρίλη 1946 / Η εξέλιξη στην Ελλάδα μετά το εκλογικό πραξικόπημα και η παραπέρα προοπτική / Ποιοι πρέπει να φύγουν / Οι βουλγαρικές αξιώσεις για διέξοδο στο Αιγαίο / Η διεθνής και η εσωτερική κατάσταση / Σύσκεψη στελεχών στην Κομμουνιστική Οργάνωση Πειραιά / Πολιτικά και εσωκομματικά ζητήματα / Η μάχη για τη δημοκρατία / Επιστολή Ν. Ζαχαριάδη στο ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, Αθήνα, 29 Μαΐου 1946 / Εκτός νόμου / Η εργατοαγροτική συμμαχία βάθρο για τη λαϊκή δημοκρατία / Παναγής Λεκατσάς Η εποποιΐα της πάλης των τάξεων στην αρχαία Ελλάδα. Η διαλεκτική σύνθεση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας / Τα φασιστικά μέτρα και η μάχη για τη δημοκρατία / Ο δρόμος της τιμής και της δημοκρατίας / Προς την τελευταία δυνατότητα / Θάρρος και ανανδρία στην πολιτική / Παράσιτο του κομμουνισμού / Αν ο κάθε Έλληνας ακολουθήσει το δρόμο της Ελλάδας / Ο αρχειομαρξισμός μπροστά στο ιστορικό δίλημμα / Αρχειομαρξιστική ομφαλοσκοπία / Ένα αντιδραστικό, αντεπαναστατικό μανιφέστο Ι / Ένα αντιδραστικό, αντεπαναστατικό μανιφέστο ΙΙ / Για ποιον δουλεύει ο αρχειομαρξισμός; / Συνάντηση με Άγγλους βουλευτές / Δίδυμος τροτσκισμός, δίδυμη προδοσία / Γιατί πάμε στο δημοψήφισμα / Δίδυμο τροτσκιστικό κομβολόγι Ι / Δίδυμο τροτσκιστικό κομβολόγι ΙΙ / Μπροστά σε μια νέα κρίσιμη καμπή / Άμεσοι εθνικοί κίνδυνοι / Το πρωταρχικό εθνικό μας πρόβλημα / Τροτσκιστικό ντουέτο Ι / Τροτσκιστικό ντουέτο ΙΙ / ‘Η τελευταία προειδοποίηση’ / Περισσότερη επαγρύπνηση! / Με τους τροτσκιστές συνεχίζεται η συζήτηση / Το έγκλημα που δε θ’ ανεχτούμε ποτέ / Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη με τον απεσταλμένο αμερικανικής εφημερίδας / ‘Εθνική’ αντιπροσωπεία και εθνική πολιτική / Κατευνασμός και συμφιλίωση / Η φωνή της Αγγλίας / Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη στο Νιους Κρόνικλ του Λονδίνου / Κατευνασμός! / Χαιρετιστήριο του σ. Ζαχαριάδη στο Μωρίς Τορέζ / Μπροστά στην τραγικότητα της στιγμής / Οι καταδιωκόμενοι / Δεινόν προς κέντρα λακτίζειν / Ο σ. Ν. Ζαχαριάδης απαντά σε ερωτήματα του ανταποκριτή των Νέων Χρονικών του Λονδίνου / Μια πατριωτική και ανδροπρεπής χειρονομία / Ο ανεμόμυλος / Οι πολιτικοί αρχηγοί για την ‘εξυγίανσιν’ των σιδηροδρομικών. Η απάντηση του σ. Ζαχαριάδη / Συμπεράσματα και προοπτικές / Ο Πετσόπουλος παλιός πράκτορας των ξένων ιμπεριαλιστών / Παραληρήματα και πραγματικότητα / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη προς τον Ι. Β. Στάλιν / Επιστολή του Ζαχαριάδη προς τον Dimitrov για οικονομική βοήθεια, 15.1.1947 / Η Ελλάδα 2 χρόνια κάτω απ’ τη νέα κατοχή / Προγράμματα και γεγονότα / Ο ανεμόμυλος. Λίγα απ’ όλα στο ίδιο καζάνι / Κείμενα και… ανεμόμυλος. Πλαστογράφος και συκοφάντης Α´ / Κείμενα και… ανεμόμυλος. Πλαστογράφος και συκοφάντης Β´ / Η ‘ελληνική ανωμαλία’ και η θεραπεία της / Νεοφασιστικός γιγαντισμός / Είναι αδύνατη μια συνεννόηση; / Όχι ουδετεροποίηση μα ουδετερότητα / Συνέντευξη του σ. Ν. Ζαχαριάδη / Αμερικανοί και Ελλάδα / Η βορειοαμερικανική επέμβαση / Η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη / Ύστερα απ’ το λόγο του Τρούμαν, η δολοφονία του Γιάννη Ζέβγου φωτίζει το εσωτερικό μας πρόβλημα / Άβυσσος άβυσσον επικαλείται! / Απόρρητες οδηγίες των Ν. Ζαχαριάδη και Γ. Ιωαννίδη προς το Μ. Βαφειάδη, 17.4.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Τίτο, 22.4.1947 / Η ηθική στην πολιτική / Μνημόνιο του Ν. Ζαχαριάδη προς την ηγεσία του ΚΚΣΕ: Η κατάσταση στην Ελλάδα, 13.5.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στο Λ. Μπαράνοφ, 5.6.1947 / Μπροστά σε σοβαρές αποφάσεις / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Τίτο, 13.8.1947 / Γράμμα του Ν. Ζαχαριάδη προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στην ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, 20.9.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Α. Α. Ζντάνοφ, 1.10.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στο Λ. Μπαράνοφ, 6.10.1947 / Υπέρ βωμών και εστιών / Προσθήκες κειμένων στον τόμο Ιστορικά διλάμματα, ιστορικές απαντήσεις. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945 {Το Κρητικό – Η πλαστογραφία – Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ – Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη με το Νιους Κρόνικλ – Ποταπή συκοφαντία – Ηλέκτρα Αποστόλου – Για την Επιστημονική Εταιρία – Η ‘Επιστημονική Εταιρία’ και ο σοσιαλισμός – Το ΚΚ Αγγλίας στο ΚΚΕ – Ο αρχηγός του ΚΚΕ εν Πάτραις – Ο χαφιές Λιανόπουλος – Μια εξωκριτική γνώμη: Το καλοκαίρι θα θερίσουμε} / Παραρτήματα / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 31,95 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

2. Βιογραφίες και μελέτες για τον Νίκο Ζαχαριάδη

ΑΒΔΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ: Νίκος Ζαχαριάδης. Μύθος και πραγματικότητα, πρόλογος Λεωνίδας Κύρκος, <Παρασκήνιο>, Αθήνα 2009, σελ. 329 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 22,21 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

N._ZaxariadhsΑΝΤΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Ν. Ζαχαριάδης. Θύτης και θύμα, <Εκδόσεις Φυτράκη>, Αθήνα 1991(;), σελ. 539 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Προλεγόμενα / Τα ερωτηματικά μιας προαναγγελθείσης αυτοκτονίας {Η συνάντηση με τον Κύρο Ζαχαριάδη – Ήμασταν όλοι μας ‘παιδιά’ του – Η αποκάλυψη της αυτοκτονίας του Ζαχαριάδη, σχέδιο υπονόμευσης του ΚΚΕ; – Ερωτηματικά και αινίγματα} / Πώς οδήγησαν τον Ζαχαριάδη στο τραγικό του τέλος {Συνομιλία με τον Κύρο Ζαχαριάδη – Διερευνώντας τις αιτίες – Συνέχιση της συζήτησης με τον Κύρο Ζαχαριάδη – Η έρευνα συνεχίζεται Ι – Ύστατη πράξη διαμαρτυρίας – Η έρευνα συνεχίζεται ΙΙ} / Μερικές βασικές τομές στην πολιτική βιογραφία του Νίκου Ζαχαριάδη {Διαμόρφωση του επαναστατικού του χαρακτήρα (1921-1931) – Ο Νίκος Ζαχαριάδης σε συνθήκες ήττας, αμφισβήτησης και ‘τιμωρίας’} / ‘Res sacra miser’. ‘Η εξομολόγησή μου προς τους Κουκουέδες’ {Χρονικό (και διάφορα παραλειπόμενα) – Σημείωμα Ζήση Ζωγράφου για τη συνάντηση και συζήτηση με τον Ν. Ζαχαριάδη – Χρονικό ΙΙ – Ο Πάνος Δημητρίου απαντά σε ορισμένα ερωτήματα που γεννιούνται κατά την ανάγνωση των ‘Χρονικών’ και άλλων υλικών του Αρχείου Ζαχαριάδη} / Τα γράμματα του Ζαχαριάδη. (Γράμματα προς τις ελληνικές αρχές και προς τον Ορφέα Οικονομίδη – Γράμματα προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ και την ΚΕ του Κ.Κ. Κίνας – Γράμματα-διαβήματα του Κύρου Ζαχαριάδη σε υπεράσπιση του πατέρα του – Από την ιδιωτική αλληλογραφία του Νίκου Ζαχαριάδη) – Σκόρπια σημειώματα του αρχείου του. (Ιδιαίτερη συνάντηση του Ζαχαριάδη με τον Μπέρια – Απάντηση στην πρόκληση του Τσολάκη – Τα λάθη μας με τη διαλεχτική…) – Κομματικά ντοκουμέντα. (Ο Μάρκος Βαφειάδης βγάζει πράκτορα τον Ζαχαριάδη – Η απόρρητη έκθεση Ν. Ζαχαριάδη για τον Νίκο Πλουμπίδη – Γράμμα του Ν. Πλουμπίδη από τη φυλακή – Ένα από τα τελευταία έγγραφα της ΚΕ, με γραμματέα τον Ν. Ζαχαριάδη, με τις τελευταίες διαγραφές στελεχών του ΚΚΕ – Επιστολή της ΚΕ του ΚΚΕ προς την ΚΕ του ΚΚΣΕ, 21.5.1957 – Η απόφαση της 7ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, 1957, για τη διαγραφή του Ν. Ζαχαριάδη – Απόσπασμα από το ‘Πόρισμα για την υπόθεση Ζαχαριάδη’ που εγκρίθηκε από την 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ το 1964 – Σημείωμα για τη συνάντηση αντιπροσώπων του ΚΚΣΕ και του ΚΚΕ στις 28.4.1967 – Σημείωμα για τη συνάντηση αντιπροσωπειών του ΚΚΕ και του ΚΚΣΕ της 30.12.1967 – Η αντίσταση, ο Δεκέμβρης και η Σοβιετική Ένωση) / Ο Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ: Η ελληνική εκδοχή του σταλινισμού {Η ιστορική αποτίμηση της πολιτικής φυσιογνωμίας του Νίκου Ζαχαριάδη – Κύρια χαρακτηριστικά της ιδεολογίας, της πολιτικής και των μεθόδων του Ζαχαριάδη – Η εξάρτηση και η υποταγή σε ξένα κέντρα και οι μοιραίες συνέπειές της – Το μοιραίο για τον Ζαχαριάδη και το ΚΚΕ δόγμα: ‘Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα’} / Τα δραματικά γεγονότα των ετών 1944-1949 στην Ελλάδα και η σοβιετική πολιτική. Απόρρητα ντοκουμέντα του Υπουργείου Εξωτερικών της ΕΣΣΔ. Ο Ζαχαριάδης στα χέρια των Σοβιετικών Οργάνων Ασφαλείας / Επίλογος μιας ζωής και ενός βιβλίου {‘Το κουφάρι μου το κληροδοτώ στους Μπρέζνιεφ, Κολιγιάννη, Φλωράκη και Σία. Χαλάλι τους…’ – ‘Γιατί με ρίξατε σαν θηρίο, χωρίς να φταίω, σε φωλιά αρκούδας, 17 χρόνια;’ – Το τελευταίο σημείωμα και η διαθήκη του Ν. Ζαχαριάδη – ‘Μήνυμα από την άλλη μεριά’ – Γούσιας (Γ. Βοντίτσιος) – ‘Πάνω από την πόρτα του διαδρόμου, στον κεντρικό σωλήνα της θέρμανσης… κρέμεται το πτώμα του Νικολάγιεφ…’ – ‘1 Αυγούστου 1973, ώρα Αθήνας 00.01´…’ – }] [Τιμή πώλησης: 100,00 ευρώ. Με έκπτωση: 75,00 ευρώ.]

ΑΡΩΝΗΣ, Π. Γ.: Νίκος Ζαχαριάδης 1903-1973. Συμβολή στη μελέτη της ιστορίας του ελληνικού λαϊκού κινήματος, Αθήνα 1989, σελ. 71 [Νίκος Ζαχαριάδης, ο αρχηγός / Νίκος Ζαχαριάδης, ο αντιφατικός / Οι ρίζες / Στην Ελλάδα / Στη Μόσχα / Δικτατορία – Πόλεμος / Το Γράμμα / Νταχάου / Επιστροφή στην πατρίδα / Το Βορειο-ηπειρωτικό / Το Έβδομο Συνέδριο / Η καταδίκη του Άρη Βελουχιώτη / Η θεωρία των δύο πόλων / Η αποχή / Ο ένοπλος αγώνας / Η συντριβή / Η απάντηση / Καθοδήγηση απ’ έξω / Νίκος Πλουμπίδης, αυτό το φαινόμενο / Η προσωπολατρεία / Τα αίτια της ήττας / Ο Σιάντος / Ο θάνατος του Στάλιν / Εξόριστος και μόνος / Ένας τολμηρός ‘ζαχαριαδικός’ {Για τον Αχιλλέα Παπαϊωάννου} / 1931-1956: Επίλογος μιας εικοσιπενταετίας / Φόρος αίματος της ηγεσίας / Τα συνέδρια του ΚΚΕ / Οι γραμματείς του ΚΚΕ / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Nikos_Zaxariadhs_kai_22_synergates_touΒΛΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ο Νίκος Ζαχαριάδης και 22 συνεργάτες του, <Γλάρος>, Αθήνα 1984(;), σελ. 182 [Η διαμόρφωση του Ζαχαριάδη / Ο Ζαχαριάδης στα 1931-1936 / Ο Ζαχαριάδης στα χρόνια της φασιστικής κατοχής / Η επιστροφή του Ζαχαριάδη στην Ελλάδα / Η εξύμνηση της υποταγής / Ο Ζαχαριάδης στην προσφυγιά / Ο Ζαχαριάδης σαν θεωρητικός επαναστάτης ηγέτης / Ο Ζαχαριάδης σαν επαναστάτης πολιτικός καθοδηγητής / Ο Ζαχαριάδης σαν ηγέτης οργανωτής / Ο Ζαχαριάδης στην επιλογή στελεχών / Βασίλης Νεφελούδης / Γιάννης Μιχαηλίδης / Στέλιος Σκλάβενας / Γιάννης Κωνσταντινίδης (Ασημίδης) / Γιάννης Ιωαννίδης / Λεωνίδας Στρίγκος / Δημήτρης Παρτσαλίδης / Γιώργος Σιάντος / Μιχάλης Τυρίμος / Μιχάλης Σινάκος / Χρύσα Χατζηβασιλείου / Πέτρος Ρούσος / Βασίλης Μπαρτζιώτας / Στέργιος Αναστασιάδης / Δημήτρης Παπαρήγας / Μάρκος Βαφειάδης / Γιώργος Βοντίτσιος (Γούσιας) / Κώστας Κολιγιάννης / Γιώργος Ερυθριάδης / Σταύρος Κασιμάτης / Νίκος Ακριτίδης / Δημήτρης Βλαντάς / Μερικά συμπεράσματα / Γενικά συμπεράσματα για τον Ζαχαριάδη] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

SynomiliesΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ Π.: Συνομιλίες με τον Νίκο Ζαχαριάδη. Μόσχα: Μάρτιος-Ιούλιος 1956. Συμβολή στην ιστορία του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, επίλογος Σταύρος Καράς, <Κένταυρος>, Αθήνα 1986(;), σελ. 146 [Πρόλογος / Η γνωριμία μου με τον Νίκο Ζαχαριάδη. Οι κομματικές και οι ανθρώπινες σχέσεις μας / Στην ανώτερη κομματική σχολή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ / ‘Ο Κρόνος τρώει τα παιδιά του’ / Η συζήτηση του Νίκου Ζαχαριάδη με την επιτροπή των έξι κομμάτων / Πώς πήγαμε στον εμφύλιο πόλεμο και ποιοι τον αποφάσισαν {Απόρρητα πρακτικά της 7ηςΟλομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάης 1950. Ομιλία Παρτσαλίδη. Διεθνείς συναντήσεις του Ν. Ζαχαριάδη – Συνάντηση Στάλιν και Ζαχαριάδη – Ο Ν. Ζαχαριάδης επιστρέφει στην Ελλάδα – Η πορεία προς τον ένοπλο αγώνα – Η απάντηση – Απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ (Φεβρουάριος 1947) – Ο Ν. Ζαχαριάδης φεύγει παράνομα στο εξωτερικό – Η δεύτερη συνάντηση με τον Στάλιν – Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το ΚΚΣΕ και τα βαλκανικά κομμουνιστικά κόμματα στα χρόνια 1947-1949} / ‘Το ντοκουμέντο της Μόσχας’ / Η συνάντηση της Μόσχας τον Ιανουάριο του 1950 / Πηγαίνοντας στην αίθουσα συναυλιών Τσαϊκόφσκι / Θεωρητικά, ιδεολογικά, πολιτικά θέματα / Η τελευταία μας συνάντηση / Η προσωπικότητα του Νίκου Ζαχαριάδη / Νίκος Ζαχαριάδης. (Βιογραφικά στοιχεία) / Ντοκουμέντα – Κείμενα {Εισαγωγή – Συνοπτική παρουσίαση της ομιλίας μου στην κομματική οργάνωση των Ελλήνων σπουδαστών στην Ανώτατη Κομματική Σχολή της Μόσχας – Απόφαση της 6ης πλατιάς Ολομέλειας της ΚΕ και της ΚΚΕ του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Για την εσωκομματική κατάσταση – Νίκος Ζαχαριάδης: ‘Ανοιχτό γράμμα. Προς όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες, προς όλους τους πατριώτες και δημοκράτες αγωνιστές, προς όλους τους συναγωνιστές και όλους τους κουκουέδες’ – Για τις προγραμματικές θέσεις του ΚΚΕ. Για τον ελληνικό δρόμο προς τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό. Γράμμα του σ. Λ. Ελευθερίου προς την ΚΕ του ΚΚΕ, 18.10.1956 (Το πρόβλημα της διαρκούς επανάστασης στις σημερινές συνθήκες – Ποιος είναι ο δρόμος πορείας προς το σοσιαλισμό σήμερα; – Ο ελληνικός δρόμος προς τη δημοκρατία και το σοσιαλισμό – Η δημοκρατική αλλαγή-μεταβατικός δρόμος, σταθμός προς ανώτερα επαναστατικά προτσές, προς σοσιαλιστικούς μετασχηματισμούς – Μερικοί ιδιαίτεροι παράγοντες που επιδρούν στον ελληνικό δρόμο πορείας προς τη δημοκρατία, προς το σοσιαλισμό – Το Σχέδιο Προγράμματος του ΚΚΕ, 4η Ολομέλεια, Δεκέμβρης 1953 – Η κριτική του Σχεδίου Προγράμματος του 1953 από την 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, Μάρτης 1956) – Αγωνιστήκαμε και αγωνιζόμαστε για το όραμα του κομμουνισμού}] [Τιμή πώλησης: 35,50 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ.]

ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Α.: Ντοκουμέντο. Το σταλινικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Ζαχαριάδης και ζαχαριαδισμός. Ο μύθος και η αλήθεια, <Δελφίνι>, Αθήνα 1993, σελ. 243 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_diathhlh_tou_Nikou_Zaxariadh[ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ]: Η διαθήκη του Νίκου Ζαχαριάδη, όπως την εμπιστεύτηκε ο αρχηγός του ΚΚΕ στον Αχιλλέα Παπαϊωάννου, στο Σουργούτ της Σιβηρίας. Το σημαντικότερο ντοκουμέντο από την εποχή του εμφυλίου πολέμου, <Γλάρος>, Αθήνα 1986(;), σελ. 93 [Τα γεγονότα πριν τη συνάντηση {Λίγο πριν σβήσει στην παγωμένη Σιβηρία – Στο τραίνο της εξορίας – Συνάντηση εκτοπισμένων στην πόλη Κονστανάι – Η συνάντηση με τον Νίκο Ζαχαριάδη} / Η διαθήκη {‘‘Μου πρότειναν ν’ αναλάβω πάλι την ηγεσία του ΚΚΕ’’ – Το ζήτημα της Τασκένδης – Η 6η Ολομέλεια – Η νέα ηγεσία – Μερικές θέσεις και δραστηριότητες που καταπολεμήθηκαν (Το ανοιχτό γράμμα του 1940 με την επίθεση της Ιταλίας – Το άρθρο για τη Β. Ήπειρο) – Οι δύο πόλοι – Η εθνική αντίσταση – Οι συμφωνίες – Τα Δεκεμβριανά – Ο Άρης Βελουχιώτης – Το λάθος της αποχής – Η έναρξη του δεύτερου ένοπλου αγώνα – Η ήττα και τα λάθη μας κατά τον εμφύλιο – Για τη Λαϊκή Αλβανία – Η στρατηγική μας κατά τον εμφύλιο και η τακτική του ΔΣΕ – Ζήτημα Σιάντου – Για τους καθοδηγητές της Τασκένδης – Πολιτικοί πρόσφυγες – Το σύνθημα: ‘Με τα όπλα παρά πόδας’ – Το ‘Συμφωνητικό’ – Το γράμμα προς τον Καραμανλή – Μερικά βασικά λάθη μου – ‘Η ανυπακοή’ – Ο φόβος της βόμβας – Για το ναζιστικό στρατόπεδο ‘Νταχάου’ – Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος – Ζήτημα προσωπολατρίας στο ΚΚΕ – Ζήτημα Πλουμπίδη – Ζήτημα σεχταρισμού-αριστερισμού – Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον; – ‘Ετούτα είναι τα τελευταία λόγια μου’} / Ο Ζαχαριάδης στην εξορία{Λίγα από τη ζωή του στο Σουργούτ – Και κάτι που ίσως δεν έπρεπε να γραφεί – Άνθρωπος σκληρός αλλά με λεπτά αισθήματα – Οι σημειώσεις μου – Οι τελευταίες στιγμές της συνάντησης – Και ο επίλογος της συνάντησης – Βιογραφικό του Νίκου Ζαχαριάδη – Βιογραφικό του συγγραφέα}] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Ποιος αυτοκτόνησε (δολοφόνησε) τον Νίκο Ζαχαριάδη, επίμετρο Γεράσιμος Αποστολάτος, <Εκδόσεις Μπίμπης>, Θεσσαλονίκη χ.χ., σελ. 187 [Αντί προλόγου: Απάντηση σε συνέντευξη ενός πρώην σοβιετικού καγκεμπίτη / Αυτοκτόνησε ή τον αυτοκτόνησαν; / Ένας κοινός άνθρωπος. Όπως όλοι μας. Δεν ήταν το ‘σταλινικό τέρας…’ / Ζαχαριάδης: Φαινόμενο-αίνιγμα / Δυο ηγέτες: Ο ιστορικός ηγέτης Ν. Ζαχαριάδης και ο ‘ιστορικός’ ηγέτης Χ. Φλωράκης / Μερικές στιγμές από την προσωπική γνωριμία και επαφές μαζί του {Προοίμιο – Ένας ‘περίεργος’ πολιτικός με γκολφ παντελόνι και τραγιάσκα – Ακυρώνει μια τρελή διαταγή επιχείρησης, χωρίς επιστροφή – Όλοι τους είναι όργανα της ΟΖΝΑ… – Έχει δίκιο ο Αχιλλέας… – Είστε πράκτορας του Κολισέφσκι – Στο ‘Ιερατείο’ – Οι πρώτες ενδείξεις αμφισβήτησης – Ο Αχιλλέας να σταλεί στην σχολή πολιτικών επιστημών – Πάλη δύο στρατηγικών: του Ζαχαριάδη και Βαφειάδη – Διαφορά τακτικής ανάμεσα σε Ζαχαριάδη και Παρτσαλίδη – Ο Ενβέρ Χότζας και ο καβγάς με τον Ν. Ζαχαριάδη – Στα δίχτυα της Ασφάλειας – Ο Μάο και η επανάστασή του – Οι ‘νεκροθάφτες’ – Ο Απανθρώποφ – Οι καπεταναίοι δείλιασαν… – Γούσιας και Βλαντάς – Μπαρτζιώτας Π.Ε. του Γενικού Αρχηγείου – Κώστας Κολιγιάννης – Μήτσος Παρτσαλίδης – Ιωαννίδης – Αγωνιστές του ΔΣΕ – Μάρκος και Γούσιας – Η ιστορία ας με κρίνει – Η τρόικα της Τασκένδης (Τζεφρώνης, Δημητρίου και Τσολάκης) – Το μεγάλο μου λάθος – Το Πηγάδι – Πίστευε στην νίκη του ΔΣΕ – ‘Αυτονομία’ και ‘αυτοδιάθεση’ των ‘Σλαβομακεδόνων’} / Η διαθήκη του Νίκου Ζαχαριάδη {Λίγο πριν σβήσει στην παγωμένη Σιβηρία (Προλογικό σημείωμα – Στο τραίνο της εξορίας – Συνάντηση εκτοπισμένων στην πόλη Κονστανάι της Σιβηρίας – Η συνάντηση με τον Νίκο Ζαχαριάδη) – Η διαθήκη του Νίκου Ζαχαριάδη (‘‘Μου πρότειναν ν’ αναλάβω πάλι την ηγεσία του ΚΚΕ’’ – Το ζήτημα της Τασκένδης – Η 6η Ολομέλεια – Η νέα ηγεσία – Μερικές θέσεις και δραστηριότητες που καταπολεμήθηκαν – Οι δυο πόλοι – Η εθνική αντίσταση – Οι συμφωνίες – Τα Δεκεμβριανά – Ο Άρης Βελουχιώτης – Το λάθος της αποχής – Η έναρξη του δεύτερου ένοπλου αγώνα – Η ήττα και τα λάθη μας κατά τον εμφύλιο – Για τη Λαϊκή Αλβανία – Η στρατηγική μας κατά τον εμφύλιο και η τακτική του ΔΣΕ – Ζήτημα Σιάντου – Για τους καθοδηγητές της Τασκένδης – Πολιτικοί πρόσφυγες – Το σύνθημα: ‘Με τα όπλα παρά πόδας’ – Το ‘συμφωνητικό’ – Το γράμμα προς τον Καραμανλή – Μερικά βασικά λάθη μου – Η ‘ανυπακοή’ – Ο φόβος της βόμβας – Για το ναζιστικό στρατόπεδο ‘Νταχάου’ – Η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος – Ζήτημα προσωπολατρείας στο ΚΚΕ – Ζήτημα Πλουμπίδη – Ζήτημα σεχταρισμού-αριστερισμού – Υπάρχει ελπίδα για το μέλλον; – ‘Ετούτα είναι τα τελευταία λόγια μου’ – Λίγα από τη ζωή του στο Σουργούτ – Και κάτι που ίσως δεν έπρεπε να γραφεί – Άνθρωπος σκληρός, αλλά με λεπτά αισθήματα – Οι σημειώσεις μου – Οι τελευταίες στιγμές της συνάντησης – Και ο επίλογος της συνάντησης)} / Νίκος Ζαχαριάδης: Σύντομο βιογραφικό / Εικόνες / Χάρτες και σχεδιαγράμματα / Βιογραφικό του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ: Η απαγορευμένη εικόνα. Διώκτες και ιεροκτόνοι του Νίκου Ζαχαριάδη 1949-1973, πρόλογος-επιμέλεια Μπ{άμπης} Γρ{αμμένος}, δεύτερη έκδοση, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2001, σελ. 208 [Τιμή πώλησης: 12,11 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Nikos_ZaxariadhsΠΑΠΑΝΙΚΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Ο Νίκος Ζαχαριάδης στο Νταχάου. Μαρτυρία μιας εποχής, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, επίμετρο Παναγής Παναγιωτόπουλος, επιμέλεια Παντελής Κυπριανός – Παναγής Παναγιωτόπουλος, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 1999, σελ. 167 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Κάτι σαν εισαγωγή / Η αρχή / Νταχάου {Ο Βόλγας – Ο φίλος μου ο Μισέλ – Οι Γερμανοί κομμουνιστές – Το Arbeit – Ο Ρώσος με το γουλί – Ο ραπόρτ-φύρερ – Ο καλός Ες-Ες κι ο καλός Αλφαμίτης – Για τους Ρώσους αξιωματικούς που τους ντουφέκισαν στο Νταχάου – Η πείνα – Το τραίνο με τους ομήρους – Χαίρε, Καίσαρ} / Η πτώση κι η απελευθέρωση / Μακρόνησος / Ζαχαριάδης / Από την εποποιία της εθνικής αντίστασης στον εμφύλιο σπαραγμό / Ατενίζοντας το μέλλον μετά την κατάρρευση του ‘υπαρκτού σοσιαλισμού’ / Κάτι σαν επίλογος / Παράρτημα: Συζήτηση του Παντελή Κυπριανού με τον Β. Παπανίκο {Περιδιάβαση – Πρώτες εξορίες και φυλακές – Στο Νταχάου – Απελευθέρωση κι επιστροφή στην Ελλάδα – Στην Ελλάδα, ‘φίλοι’ κι ‘εχθροί’ – Μακρόνησος – Για τον Νίκο Ζαχαριάδη – Το χθες με τα μάτια του σήμερα}] [Τιμή πώλησης: 14,13 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

ΠΑΡΝΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ: Γεια χαρά, Νίκος. Η αλληλογραφία μου με το[ν] Νίκο Ζαχαριάδη, επίμετρο Γιώργος Πετρόπουλος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2011, σελ. 398 [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ.]

Arxeio_Nikou_ZaxariadhΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (εισαγωγή-επιμέλεια): Αρχείο Νίκου Ζαχαριάδη. Η καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη (επέμβαση του ΚΚΣΕ στο ΚΚΕ). Η Διεθνής Επιτροπή των έξι Κομμουνιστικών Κομμάτων. (Άγνωστα ντοκουμέντα, απόρρητα πρακτικά). Τα απόρρητα πρακτικά της 6ης ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ. Ανέκδοτα φωτογραφικά ντοκουμέντα, προλογικό σημείωμα Άγγελος Σιδεράτος, πρόλογος Σήφης Ζαχαριάδης, μτφ. ρωσικών κειμένων Αλέξης Πάρνης, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2003(;), σελ. 401 [Ο Ν. Ζ. στη Διεθνή Επιτροπή των 6 Κομμουνιστικών Κομμάτων – Α1-Α2-Α3-Α4. Σημειώσεις του Ν. Ζ. από τις συζητήσεις του με την επιτροπή (21, 25, 26.2.1956) – Α5. Στενογραφημένα πρακτικά της 2ης συνεδρίασης της επιτροπής (25.2.1956) / Τα απόρρητα πρακτικά της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ / Παράρτημα {Σύντομο βιογραφικό και εργογραφία του Ν. Ζαχαριάδη – Άγνωστα σημειώματα του Ν. Ζ. για τη 6η Ολομέλεια και τη Διεθνή Επιτροπή – Συμπλήρωμα ντοκουμέντων}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

Nikos_ZaxariadhsΡΟΔΑΚΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ: Νίκος Ζαχαριάδης, <Επικαιρότητα>, Αθήνα 1987, σελ. 275 [Πρόλογος / Τα παιδικά του χρόνια / Στην επαναστατημένη Ρωσία {ΚΟΥΤΒ – Η πρώτη αποστολή Κούτβηδων στην Ελλάδα} / Η κατάσταση στο ΚΚΕ (1922-1925) / Το Μακεδονικό μετά το τέλος του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου {Το νόημα αυτής της απόφασης – Οι συνέπειες της απόφασης} / Η δικτατορία του Πάγκαλου και το ΚΚΕ {Η περίπτωση του ενωματάρχη Παπά} / Ο Ν. Ζαχαριάδης στην ανατροπή του Πάγκαλου και τη διάλυση των δημοκρατικών ταγμάτων / Ο Ν. Ζαχαριάδης πρωτοπαλήκαρο κατά των Αρχείων / Το Γ´ Τακτικό Συνέδριο (Μάρτης του 1927) δεν λύνει την κρίση / Ο Ζαχαριάδης γίνεται ο εκλεκτός του ΚΚΣΕ και της Γ´ Διεθνούς {Η πορεία της διαμάχης των παρατάξεων μέσα στο ΚΚΕ – Το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΚΚΕ – Η φραξιονιστική πάλη χωρίς αρχές – Η παρέμβαση της Γ´ Διεθνούς} / Από την έκκληση της Γ´ Διεθνούς ως την 6η Ολομέλεια {Ο κεχρισμένος (Μεσσίας) του προλεταριακού κόμματος – Η εκλογή του Ν. Ζαχαριάδη – Η 4η Ολομέλεια (Δεκέμβρης 1931)} / Η οικονομική κρίση συγκλονίζει κοινωνικά και πολιτικά τη χώρα μας / Η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας 1932-1936 / Η 6η Ολομέλεια 1934 {Μύθος και πραγματικότητα – Οι συγκεκριμένες αποφάσεις – Το πρόβλημα της συμμαχίας της εργατικής τάξης με τη φτωχή αγροτιά} / Το 5ο Συνέδριο του ΚΚΕ (Μάρτης 1934) / Η αντιφασιστική πάλη / Το ΚΚΕ στο κίνημα του Βενιζέλου και μετά / Το 6ο Συνέδριο του ΚΚΕ (Δεκέμβρης 1935) / Η πορεία προς τη μεταξική δικτατορία και η σχετική προετοιμασία του ΚΚΕ / Τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης, 9.5.1936 / Ο παράνομος μηχανισμός του ΚΚΕ είναι διαβρωμένος {Η Ασφάλεια έχει προσβάσεις στο ΚΚΕ – Η πρώτη αναμέτρηση Μανιαδάκη και ΚΚΕ (Σεπτέμβρης 1936) – Η σύλληψη του Ν. Ζαχαριάδη – Μανιαδάκης: Χαφιεδισμός, δηλώσεις, βασανιστήρια – Η σύλληψη του Τηλέμαχου Μύτλα – Η σύλληψη του Μ. Τυρίμου – Το χτύπημα του εκδοτικού μηχανισμού – Η σύλληψη του Π.Γ.: Σκλάβαινα, Δ. Νεφελούδη, Παρτσαλίδη} / Ο μεγάλος τυχοδιωκτισμός / Η προσωρινή διοίκηση έργο του Μανιαδάκη με συνεργασία (χωρίς να το ξέρει) του Ν. Ζαχαριάδη {Το νόημα της μεταφοράς του Ν. Ζαχαριάδη στην Αθήνα} / Ο Ν. Ζαχαριάδης και η φυλακή / Ο Ζαχαριάδης στο Νταχάου / Ο μύθος του μεγάλου αρχηγού / Η επιστροφή του Ν. Ζαχαριάδη / Ν. Ζαχαριάδης: Αλλαγή πορείας. 12η Ολομέλεια, 25-27.6.1945 / Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ δικαιώνει το μύθο του μεγάλου ηγέτη / Η θέση του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος και ειδικά της ΕΣΣΔ στα σχέδια του Ν. Ζαχαριάδη {Η σύσκεψη των ΚΚ Ευρώπης στο Στρασβούργο – Οι απόψεις του Ν. Ζαχαριάδη – Μια ξαφνική προοπτική ειρηνικής εξέλιξης} / Η αποχή, ο ένοπλος αγώνας και ο Ζαχαριάδης / Ο εμφύλιος πόλεμος και ο Ν. Ζαχαριάδης / Η πρακτική του ένοπλου αγώνα {Η ηγεσία και ο χαρακτήρας του Δημοκρατικού Στρατού – Στόχοι του Δημοκρατικού Στρατού – Ο τρόπος που έγινε – Α´ φάση – Η Β´ φάση του εμφύλιου πολέμου – Η τρίτη περίοδος της Β´ φάσης του ένοπλου αγώνα – Η Γ´ φάση του ένοπλου αγώνα} / Στην Γ´ Συνδιάσκεψη {Αμέσως μετά την ήττα – Η προετοιμασία της Γ´ Συνδιάσκεψης – Ο ανταγωνισμός Αγγλο-Αμερικάνων στην Ελλάδα} / Μετά την Γ´ Συνδιάσκεψη {Ένας θρίαμβος με πολλά αποσιωπητικά – Ο Ζαχαριάδης δεν πείθει τα αδελφά κόμματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα} / Τα γεγονότα της Τασκένδης {Το μεγάλο ολίσθημα – Ένα σχέδιο άξιο της φήμης του Ν. Ζαχαριάδη} / Η 6η Ολομέλεια και η κατάσταση του Ν. Ζαχαριάδη / Το κύκνειο άσμα του Ζαχαριάδη ως πολιτικού: 7η Ολομέλεια, 1957 / Μετά την 7η Ολομέλεια: Μια ζωή τυλιγμένη με το θάνατο] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

DachauΣΜΙΝΚ-ΓΚΟΥΣΤΑΦΟΥΣ, ΚΡΙΣΤΟΦ ΟΥ. [CHRISTOPH U. SCHMINCK-GUSTAVUS]: Νταχάου. Έλληνες κρατούμενοι και ο Νίκος Ζαχαριάδης. Μαρτυρίες και τεκμηρίωση Δημήτρης Σωτηριάδης, Τζιοβάννι Μελοντία, Κοσμάς Τζίφος, Μάρκος Βαφειάδης, μτφ. Πολυξένη Αντωνοπούλου, δεύτερη έκδοση, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2004, σελ. 203 [Πρόλογος / Από τα Γιάννενα στο Νταχάου {Παρέλαση στα Γιάννενα – Οι συλλήψεις – Η δίκη – Στην εξορία – Ο χωροφύλακας – Η παγίδα – Η άφιξη στο Νταχάου – Το ραφτάδικο – Οι Γερμανοί – Η απελευθέρωση – Ένας ιδιαίτερος κρατούμενος – Επιτέλους ελεύθεροι – Η επιστροφή – Άφιξη στα Γιάννενα – Ο εμφύλιος – Οι εφιάλτες} / Από το Νταχάου στη Σιβηρία {Η έρευνα για τον Νίκο Ζαχαριάδη στο Νταχάου – Ένας πράκτορας των Ναζί; – Ο θάνατος στη Σιβηρία – Επίσκεψη στον ‘στρατηγό Μάρκο’} / Ταξίδι στην Ιταλία {‘Να σώσουμε τους καλύτερους’ – Ρήξη στην Ελληνική Ομάδα – Παραισθήσεις – ‘Ο αυστηρός θείος’ – Η εξέγερση – Σφυρίζοντας στον κίνδυνο – Ο σκύλος και οι αστυνόμοι} / Το τελευταίο ταξίδι του Νίκου Ζαχαριάδη / Το μπλε παλτό {Μια άλλη μαρτυρία για τον Ζαχαριάδη – ‘Ο Ζαχαριάδης κυκλοφορούσε ελεύθερα!’ – Ο όρκος – Ταξίδι στα Τρίκαλα – Η πλαστογραφία} / Επίλογος: Οι πύλες του Άδη] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Mia_istoria_alliwsΤΣΕΚΕΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ: Μια ιστορία, αλλιώς… Ο Ν. Ζαχαριάδης, η Σοβιετική Ένωση και οι κομμουνιστές της Τασκένδης, <Ταξιδευτής>, Αθήνα 2014, σελ. 431 [Εισαγωγή / Από την Αλβανία στον Γράμμο {Το ‘Ανοιχτό Γράμμα’ – Εθνική Αντίσταση – Η Συμφωνία του Λιβάνου και της Καζέρτας – Ο ‘Δεκέμβρης’ και η Συμφωνία της Βάρκιζας – Η επιστροφή Ζαχαριάδη. Το μεταβαρκιζιανό καθεστώς – Η ‘Θεωρία των δύο πόλων’ και η θέση για το Βορειοηπειρωτικό – Η Ελλάδα μετά τη Βάρκιζα. Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ – Η αποχή. Το δεύτερο αντάρτικο – Ο Εμφύλιος σε νέα φάση} / Από τον Γράμμο στην Τασκένδη {Η πλατφόρμα Βαφειάδη – Συνάντηση Ζαχαριάδη και Στάλιν. Το ντοκουμέντο – Η 6η Ολομέλεια, Οκτώβριος 1949 – Η τριμερής συνάντηση στη Μόσχα – Η πλατφόρμα Παρτσαλίδη – Η 7η Ολομέλεια, Μάιος 1950 – Καραγιώργης – Γ´ Συνδιάσκεψη – Μονολιθικότητα – Η ‘Ανακαταγραφή’ – Διώξεις – Η κατάσταση στην Ελλάδα – Μπελογιάννης και Πλουμπίδης – Οι παράνομες οργανώσεις – Η 2η Ολομέλεια, Οκτώβριος 1951 και η 3η Ολομέλεια, Οκτώβριος 1952 – Τασκένδη – Οι πρώτες τριβές – Η εκδήλωση της αντιπαράθεσης στην ΚΟ Τασκένδης του ΚΚΕ – Το Σχέδιο Προγράμματος – Τασκένδη. Η κλιμάκωση – Τα γεγονότα της 9ης-10ης Σεπτεμβρίου 1955 – Εκθέσεις – Η ‘επιτροπή Κομάροφ’ – Η 5η Ολομέλεια, Δεκέμβριος 1955 – Η διαφοροποίηση Κολιγιάννη – Επιστολές} / Από την Τασκένδη στη Σιβηρία {Η 6η Ολομέλεια, Μάρτιος 1956 – Πάντα η Τασκένδη – Η 7η Ολομέλεια, Φεβρουάριος 1957 – Τασκένδη. Οι διώξεις – Ζαχαριάδης – Μια συνόψιση των λόγων της καθαίρεσης του Ζαχαριάδη – Το μεταζαχαριαδικό ΚΚΕ – Η σύγκρουση στην Ελλάδα – Βλαντάς, Γούσιας, Μπαρτζιώτας} / Επίλογος: Αποτιμώντας κριτικά τον Νίκο Ζαχαριάδη / Επίμετρο / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_gnwrimia_mou_me_ton_Niko_ZaxariadhΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Η γνωριμία μου με τον Νίκο Ζαχαριάδη, πρόλογος Παναγιώτης Αρώνης, Αθήνα 1991, σελ. 95 [Πρόλογος / Ζαχαριάδης / Η ένταξη / Δεν πειθάρχησα / Τόμπολα / Επιστροφή στο 1936 / Οι συνέπειες / Μια αλλη μαρτυρία / Η κληρονομιά του / Και πάλι Ζαχαριάδης / Μια παρένθεση / Τα στιγμιότυπα / Δυο χρόνια αργότερα / Ξανά Ζαχαριάδης / Μερικά ερωτήματα / Μια παρένθεση / Το προξενειό / Μερικά στιγμιότυπα / Το 13ο Συνέδριο / Λίγα λόγια για τον Παπαϊωάννου] [Συμπεριλαμβάνονται τρία ανυπόγραφα κείμενα για τον Βασίλη Τσουκαλίδη] [Αναφορά στον Μπελογιάννη στις σελ. 48-50.] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ZaxariadhsΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ζαχαριάδης. Η αιματηρή τροχιά του στην Ελλάδα, <Ισοκράτης>, Αθήνα χ.χ., σελ. 222 [Εισαγωγή / Τα πρώτα χρόνια / Ο Ν. Ζαχαριάδης στην Ελλάδα / Από το 1931 ως το 1936 / Μέρες του ’36 / Ο Ζαχαριάδης μπροστά στον πόλεμο / Πάνω απ’ όλα η ΕΣΣΔ / Υπεύθυνος για ποταμούς αίματος / Το ΚΚΕ στην κατοχή ξεγελά τον ελληνικό λαό / ΚΚΕ και εθνική αντίσταση / Η βουλγαρική κατοχή στη Μακεδονία και Θράκη / Οι ξένες προπαγάνδες στη Μακεδονία / Όλοι μαζί κατά της Ελλάδος / Ο Ζαχαριάδης στο Νταχάου / Ο ΕΛΑΣ διαλύει τις εθνικές οργανώσεις / Μετά τη συνθηκολόγηση των Βουλγάρων / Σκιαγράφηση των κατακτητών {Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους – Οι Ιταλοί σαν κατακτητές – Οι Βούλγαροι} / Δεκέμβρης και Βάρκιζα / Ρωσική πολιτική στα Βαλκάνια μετά την απελευθέρωση / Ο τρίτος γύρος / Ρήξη Τίτο – Κομινφόρμ και 5η Ολομέλεια / Ο τάφος του ‘ΔΣΕ’ και η ταφόπετρα του Ζαχαριάδη / Κομμουνιστές και Ζαχαριάδης μετά την ήττα τους / Η προσφορά των γειτόνων στο ΔΣΕ / Ο Ζαχαριάδης δικάζεται στη Μόσχα / Ο Ζαχαριάδης στα τελευταία του / Πως βλέπουν και βλέπουμε σήμερα τον τρίτο γύρο / ΕΣΣΔ και γείτονες σήμερα έναντι της ελληνικής Μακεδονίας / Σλαβικές οργανώσεις σήμερα για την Μακεδονία / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Νίκος Ζαχαριάδης – Άρης Βελουχιώτης – Νίκος Μπελογιάννης. Βίοι παράλληλοι και… τεμνόμενοι, <Ελευθεροτυπία – Ιστορικά>, Αθήνα 2009, σελ. 194 [Ανυπόγραφο: «{Εισαγωγικό σημείωμα}» / Θεόδωρος Σαμπατακάκης: «Νίκος Ζαχαριάδης. Από την Ανδριανούπολη στο Σουργκούτ» / Σεραφείμ Σεφεριάδης: «Δεκαετία του ’20: Κόμμα και συγκυρία» / Αλέξανδρος Δάγκας – Γιώργος Λεοντιάδης: «Η εξεύρεση ηγέτη» /`Νίκος Μαραντζίδης: «Ζαχαριάδης 1936-1945: Μια τόσο μακρινή απουσία» / Γιώργος Μαργαρίτης: «Ο Ζαχαριάδης στον εμφύλιο πόλεμο» / Πάνος Δημητρίου: «Τα γεγονότα της Τασκένδης» / Γιώργος Α. Λεονταρίτης: «Το τέλος του Νίκου Ζαχαριάδη» / Θεόδωρος Σαμπατακάκης: «Άρης Βελουχιώτης. Ποιος ήταν ο Θανάσης Κλάρας» / Κλεομένης Κουτσούκης: «Ο Άρης κατά τη μεταξική δικτατορία» / Γιώργος Μαργαρίτης: «Ο Άρης Βελουχιώτης και ο ΕΛΑΣ» / Γρηγόρης Φαράκος: «ΚΚΕ και Βελουχιώτης» / Σωτήρης Ριζάς: «Ο Άρης και η πολιτική του ΚΚΕ» / Απόστολος Διαμαντής: «Μαρτυρίες και ιστορική έρευνα» / Γιώργος Μαργαρίτης: «Νίκος Μπελογιάννης. Η Ελλάδα του 1950» / Σωτήρης Ριζάς: «Ο ψυχρός πόλεμος στην Αν. Ευρώπη» / Αρτέμης Ψαρομηλίγκος: «Ένα προφητικό, μακρύ τηλεγράφημα» / Βασίλης Κόντης: «Δόγμα Τρούμαν» / Δημήτρης Κανελλόπουλος: «Νίκος Μπελογιάννης: Βιογραφία» / Έλλη Παππά: «‘Ο σύντροφος που περιμέναμε’» / Θανάσης Χρήστου: «Από τη σύλληψη έως την εκτέλεση» / Θεόδωρος Δ. Σαμπατακάκης: «Ο απόηχος της εκτέλεσης» / Στέλιος Ζαχαρίου: «Το σχέδιο Μάρσαλ και η ευρωπαϊκή ανασυγκρότηση» / Φοίβος Οικονομίδης: «Οι δίκες Ρόζενμπεργκ και Μπελογιάννη»] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ypothesh_Zaxariadh***: Υπόθεση Ζαχαριάδη. Απόρρητα ντοκουμέντα. Καταδίκη και αποκατάσταση του κομμουνιστή ηγέτη, εισαγωγή Πάνος Γιαννικόπουλος, έρευνα Μπάμπης Γραμμένος, δεύτερη έκδοση, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2002, σελ. 255 [Πρακτικά από την 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (18-24.2.57) {Α. Γκρόζος (Εισήγηση) – Ομιλίες των συντρόφων Μπαρτζιώτα, Μ. Τσάντη, Κέντρου, Βαΐτση, Καρτσούνη, Παπαπαναγιώτου, Καβαλάρη, Παπανικολάου, Β. Ασίκη, Κικίτσα, Η. Ρούνη, ΥψηλάντηΜ. Πορφυρογέννη, – Ομιλία και απαντήσεις του Νίκου Ζαχαριάδη πάνω στο Γ´ Θέμα της 7ης Πλατιάς Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ (Φλεβάρης 1957) – Κλείσιμο του σ. Α. Γκρόζου πάνω στο Γ´ Θέμα της 7ης Πλατιάς Ολομέλειας του ΚΚΕ – Αποφάσεις της 7ης Πλατιάς Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ} / Πρακτικά από την 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (9-13.4.64) {Το Πόρισμα για την υπόθεση του Ν. Ζαχαριάδη – Συζήτηση πάνω στο Πόρισμα για τον Ν. Ζαχαριάδη} / Πρακτικά από την 11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ (12-14.5.67) {Συζήτηση για την υπόθεση του Ν. Ζαχαριάδη – Απόφαση της 11ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ} / Παράρτημα {Οι καταγγελίες του Μάρκου Βαφειάδη σε βάρος του Ζαχαριάδη – Αναλυτικό σημείωμα Μ. Παρτσαλίδη, 14.2.1950 – Ομιλία Μ. Παρτσαλίδη στην 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, 14-18.5.1950 – Δευτερολογία Μ. Παρτσαλίδη στην 7η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, 14-18.5.1950}] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

O_Iwannhs_Kapodistrias_sth_RwsiaΑΡΣ, ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ Λ.: Ο Ιωάννης Καποδίστριας στη Ρωσία, πρόλογος Βασίλης Παναγιωτόπουλος, μτφ. Αναστασία Μπελοζέροβα, <Ασίνη>, Αθήνα 2015, σελ. 399 [Προοίμιο του συγγραφέα / Πρόλογος / Η δραστηριότητα του Καποδίστρια την υπηρεσία του ρωσικού κράτους / Οι απόψεις του Καποδίστρια για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας / Το ιονικό ζήτημα στη διπλωματική δραστηριότητα του Καποδίστρια / Η ‘Φιλόμουσος Εταιρεία’ και το ελληνικό εθνικό διαφωτιστικό κίνημα στη Ρωσία / Ο Καποδίστριας και η ‘Φιλική Εταιρεία’ / Η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης / Επίλογος / Παραρτήματα / Ο συγγραφέας / Βιβλιογραφία / Εικονογραφικό υλικό / Κατάλογος συντομογραφιών / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 21,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

H_dolofonia_tou_KapodistriaΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Η δολοφονία του Καποδίστρια. Το τίμημα της ανεξαρτησίας, συγκέντρωση υλικού Μαρία Σαμολαδά, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήναι 1976(;), σελ. 172 [Τα πρόσωπα {Καποδίστριας Ιωάννης (1776-1831) – Καποδίστριας Αυγουστίνος (1778-1857) – Μαυρομιχάλης Πέτρος ο επιλεγόμενος Πετρόμπεης (1765-1848) – Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (αδελφός του Πετρόμπεη, ένας από τους δολοφόνους του Καποδίστρια) – Μαυρομιχάλης Γεωργάκης – Πολυζωΐδης Αναστάσιος (1803-1872) – Ναύαρχος Πέτρος Ρίκορντ} / Το ντοκουμέντο / Το γεγονός {27 Σεπτεμβρίου 1831: Ο κυβερνήτης δολοφονείται – Στη γαλλική πρεσβεία – Ο φονιάς παραδίδεται – Στο έκτακτο στρατοδικείο – Η εκτέλεση του φονιά – Ζωντανό ρεπορτάζ της δολοφονίας – Η κηδεία – Δίκη και καταδίκη των δολοφόνων – Η νεκροψία – Οι μάρτυρες – Η Ε´ Εθνοσυνέλευση} / Τα πριν: Ένας κυβερνήτης αναλαμβάνει τα ηνία της εξουσίας {20.1.28: Φτάνει στην Ελλάδα – Το πολιτικό του πορτραίτο – Πατάει το ελληνικόν χώμα στο Ναύπλιο – Η άφιξη και υποδοχή στην Αίγινα – Ιδεολογικό πορτραίτο – Το πρώτο διάγγελμα – Ο όρκος του – Πρώτα μέτρα. Ένα συμβουλευτικό σώμα: Το Πανελλήνιον – Διάρθρωση και λειτουργία – Άλλα επείγοντα μέτρα. Το οικονομικό – Η πατάτα – Δάνεια και τραπεζική πολιτική – Κριτική των οικονομικών μέτρων του Καποδίστρια από τους συνταγματικούς – Παιδεία – Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος – Το αστυνομικό του κράτος – Μέτρα κατά της ελευθεροτυπίας – Γαλλικός στρατός στην Ελλάδα. Τα σύνορα του νέου κράτους – Το οριστικό πρωτόκολλο του Λονδίνου – Η υποψηφιότητα του Λεοπόλδου ως ηγεμόνα – Ο αντικαποδιστριακός αγώνας – Η συνωμοσία του ‘Ηρακλέους’ – Τα γεγονότα του Πόρου όπως τα είδε η κυβέρνηση – Οι αντάρτες συνταγματικοί απαντούν από την Ύδρα – Το έθνος και η Κυβέρνησις} / Τα μετά {Τα αίτια της δολοφονίας του Καποδίστρια – Η αντιπολίτευση για τη δολοφονία – Οι Μαυρομιχάληδες εξυμνούνται ως τυραννοκτόνοι – Η πτώση του καποδιστριακού καθεστώτος και ο διωγμός των επιγόνων του} / Έγραψαν και είπαν για την καποδιστριακή πολιτεία {Ο Κοραής – Ο Φρειδερίκος Τιρς – Ο Μακρυγιάννης – Λουδοβίκος Ρος: Γερμανός αρχαιολόγος – Ο Τρύφων Ευαγγελίδης – Ο Γιάννης Κορδάτος – Ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος}] [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.: Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ανεκδοτική ιστορία του πρώτου κυβερνήτου επί τη βάσει των ανεκδότων εγγράφων του καποδιστριακού αρχείου, των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και πολλών άλλων παλαιών πηγών, χειρογράφων και εντύπων, πρόλογος Σπ. Θεοτόκης, <Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε.>, Αθήναι 1932, σελ. 249 (και 16 μονόφυλλα με εικόνες και έγγραφα εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 65,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_kyvernhths_Iwannhs_KapodistriasΓΕΩΡΓΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ (πρόλογος-επιμέλεια): Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Κριτικές προσεγγίσεις και επιβεβαιώσεις, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2015, σελ. 274 [Αικατερίνη Κουμαριανού: «Κοραής και Καποδίστριας: Η ‘αναπόφευκτη’ σύγκρουση» / Κωνσταντίνος Σβολόπουλος: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταξύ απολυταρχίας και φιλελευθερισμού» / Βασίλης Κρεμμυδάς: «Η διακυβέρνηση Καποδίστρια: Κοινωνία, πολιτική, ιδεολογία» / Χρήστος Λούκος: «Η αντιπολίτευση κατά του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια: Επανεξέταση κάποιων προσεγγίσεων» / Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης: «Το όραμα του Ιωάννη Καποδίστρια για το ελληνικό έθνος και την κοινωνία» / Χριστίνα Κουλούρη: «Ο Καποδίστρια ως εθνικός ήρωας: Οι αντιφάσεις της μνήμης και της ιστορίας» / Βασίλης Καρδάσης: «Ο κυβερνήτης Καποδίστριας αντιμέτωπος με τα παραδοσιακά κοινωνικά στρώματα» / Κωνσταντίνα Ζάνου: «Σταχυολογήματα από την ανέκδοτη αλληλογραφία Καποδίστρια και Μουστοξύδη» / Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας μεταξύ Φιλικής και Φιλομούσου Εταιρείας» / Lorenzo Amberg: «Ο Καποδίστριας, πρωταγωνιστής με κομβικό ρόλο στην ιστορία της Ελβετίας (1813-1815)» / Γιώργος Γεωργής: «Η ανατολική πολιτική του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια» / Αννίτα Πρασσά: «Κατευθύνσεις και προοπτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής του πρώτου κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831)» / Μαρία Παναγιώτου: «Όψεις της ελληνικής ναυτιλιακής ανάπτυξης επί Καποδίστρια και ελληνικά πλοία στην Κύπρο, 1828-1831» / Ανδρέας Κούκος: «Η διπλωματική στρατηγική του Ιωάννη Καποδίστρια στο ζήτημα των συνόρων» / Αριστείδης Λ. Κουδουνάρης: «Οικογένεια Γονέμη (η εκ μητρός καταγωγή του Κυβερνήτη)» / Κυριάκος Ιακωβίδης: «Κύπριοι στη διοίκηση Καποδίστρια» / Βιογραφικά εισηγητών] [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ Ε.: Ιωάννης Καποδίστριας. Ο άνθρωπος, ο διπλωμάτης, 1800-1828, τέταρτη έκδοση, <Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων>, Αθήνα 1988, σελ. 434 [Πρόλογος / Η αρχή μιας μεγάλης πορείας {Από τον ιατρικό στον πολιτικό στίβο – Οργανωτής της εκπαιδεύσεως στα Επτάνησα – Αγωνιστής στη Λευκάδα} / Τα πρώτα χρόνια στη Ρωσία {Στην πρεσβεία της Βιέννης – Το συνέδριο της Βιέννης και η Φιλόμουσος Εταιρεία – Η συνθήκη για τα Ιόνια Νησιά} / Υπουργός των Εξωτερικών της Ρωσίας {Στην ‘Αγία Πετρούπολη’ – Στο Aachen. Υπερασπιστής των μικρών κρατών – Αγώνες για την απελευθέρωση των μαύρων} / Ταξίδι στην Κέρκυρα {Ταξίδι στην Κέρκυρα – Πολιτικοί αγώνες για τα Επτάνησα} / Η Φιλική Εταιρεία {Στο Troppau και στο Laibach: Αγωνιστής των δημοκρατικών ιδεών – Η έκρηξη της ελληνικής επαναστάσεως – Το προανάκρουσμα του τέλους – Η μεγάλη απόφαση: Παραίτηση – Η ‘έντιμος πορεία’ – Ένα εθνικό ‘μανιφέστο’} / Ταξίδια στο άγνωστο {Στην Ελβετία. Στο πλευρό των Ελλήνων – Διεθνοποίηση του ελληνικού ζητήματος – Το ταξίδι στο Παρίσι} / Η συνέλευση της Τροιζήνας. Η τελευταία περιοδεία {Στην Πετρούπολη. Αποβολή του ‘ρωσικού μανδύα’ – Στο καχύποπτο Λονδίνο – Η συνθήκη του Λονδίνου – Στο Παρίσι – Στη Γενεύη} / Στον Αγκώνα. Η μεγάλη προσμονή {Στον Αγκώνα. Η μεγάλη προσμονή – Εκστρατεία για τους Ελληνόπαιδες} / Οργάνωση ελληνικών σχολείων στην Ευρώπη {Οι ονομαστικοί κατάλογοι των Ελλήνων του Εξωτερικού – Άλλες ενέργειες για το νεοσύστατο κράτος – Οι τελευταίες ενέργειες από τον Αγκώνα} / Προς στην Ελλάδα / Παράρτημα: Ανέκδοτα κείμενα / Βιβλιογραφία / Ελληνικό αλφαβητικό ευρετήριο / Λατινικό αλφαβητικό ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ Ε.: Ιωάννης Καποδίστριας – Ρωξάνδρα Στούρτζα. Μια ανεκπλήρωτη αγάπη. Ιστορική βιογραφία, δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 1997, σελ. 652 (και 24 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

iwannhs_kapodistrias_rwxandra_stourtza_3ΚΟΥΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ Ε.: Ιωάννης Καποδίστριας και Ρωξάνδρα Στούρτζα. Μια ανεκπλήρωτη αγάπη, τρίτη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 1997, σελ. 652 (και 24 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η οικογένεια της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Η οικογένεια του Ιωάννη Καποδίστρια / Πορεία στο αύριο / Η μεγάλη συνάντηση / Η φιλοσοφία του Καποδίστρια για το γάμο / Συνάντηση με τον πόλεμο και την Τουρκία / Η μοναξιά της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη / Το πρώτο γράμμα του / Ελβετία. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός / Μια μεγάλη αγάπη ανθίζει / Το πρόβλημα του γάμου του / Προς τη Βιέννη / Ένα απίστευτο τόλμημα / Το δαχτυλίδι με τις φλόγες / Το Συνέδριο αρχίζει / Το Συνέδριο της Βιέννης και ο Καποδίστριας / Ένα συνέδριο χωρίς αποφάσεις / Η δύση ενός θρύλου και η ανατολή ενός άλλου / Ο ‘από μηχανής θεός’ για τη Γαλλία / Ο διορισμός του και η πατρίδα του / ‘Ρωξάνδρα, ο αδελφός σου με εγκαταλείπει…’ / Πορεία προς τη δόξα και τη μοναξιά / Υπουργός των Εξωτερικών στην Αγία Πετρούπολη / Η νοσταλγία του γυρισμού / Ο Albert Gaétan Edling. Ένας γάμος-τραγωδία / ‘Κύριε Κόμη, ελάτε στο Κάρλσμπατ…’ / Προς νέους αγώνες / Νέοι προβληματισμοί του Καποδίστρια για το γάμο / Δύο ακόμη μεγάλα συνέδρια / Το ταξίδι της νοσταλγίας / Αποχαιρετισμός στην πατρική γη / Ταξίδι στο Παρίσι και στο Λονδίνο / Με την αυτοκρατορική φρεγάδα / Στην Πετρούπολη. Επιστροφή στο κρύο / Η Φιλική Εταιρεία και ο Καποδίστριας / Ο αγωνιστής των δημοκρατικών ιδεών / Laibach. Το συνέδριο συνεχίζεται / Επαλήθευση της αγωνίας / Επιστροφή στη μοναξιά / Το προανάκρουσμα του τέλους / Η γενναία απόφαση / Η τελευταία συνάντηση / Ο όρκος της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Στην Ελβετία. Στο πλευρό της Ελλάδος / Ο Καποδίστριας διεθνοποιεί το ελληνικό ζήτημα / Δρόμοι και αγώνες παράλληλοι / Ο πρώτος θάνατος / Οι αγώνες για την Ελλάδα συνεχίζονται / Το ταξίδι του 1826 στο Παρίσι / Ένα διάλειμμα πριν από το τέλος / ‘Η σκέψη μου και η φωνή μου θα περνούν τα βουνά και τις θάλασσες που μας χωρίζουν’ / Η εκλογή ‘του ενός ανδρός’ / Το τελευταίο ταξίδι στην Πετρούπολη / Αποχαιρετισμός στην Πετρούπολη / Αποβολή του ‘ρωσικού μανδύα’ / Στο αντιδραστικό Λονδίνο / Το ψήφισμα της εκλογής του Καποδίστρια και οι προβληματισμοί του / Στο διστακτικό Παρίσι / Αποχαιρετισμός στη Γενεύη / Στον Αγκώνα. Η αγωνιώδης αναμονή / Πλους προς την Ελλάδα / Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στη γη της Ελλάδος / Ένα γράμμα από τη Ρωξάνδρα / Ένα τιτάνιο έργο αρχίζει / Οι ένοχοι και το τέλος / ‘Ήταν ένα όνειρο που δεν θα σβήσει ποτέ’ / Το ημερολόγιο-θρήνος: ‘Από αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ νεκρή’ / Το τελευταίο ταξίδι-τάμα / Η πρόσκληση του Ουρανού / Επίλογος / Προσωπογραφίες και προτομές του Ιωάννη Καποδίστρια και της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΚΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ Ε.: Ιωάννης Καποδίστριας και Ρωξάνδρα Στούρτζα. Μια ανεκπλήρωτη αγάπη. Ιστορική βιογραφία, τέταρτη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 1998, σελ. 652 (και 24 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η οικογένεια της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Η οικογένεια του Ιωάννη Καποδίστρια / Πορεία στο αύριο / Η μεγάλη συνάντηση / Η φιλοσοφία του Καποδίστρια για το γάμο / Συνάντηση με τον πόλεμο και την Τουρκία / Η μοναξιά της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Το πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη / Το πρώτο γράμμα του / Ελβετία. Ο πρώτος μεγάλος σταθμός / Μια μεγάλη αγάπη ανθίζει / Το πρόβλημα του γάμου του / Προς τη Βιέννη / Ένα απίστευτο τόλμημα / Το δαχτυλίδι με τις φλόγες / Το Συνέδριο αρχίζει / Το Συνέδριο της Βιέννης και ο Καποδίστριας / Ένα συνέδριο χωρίς αποφάσεις / Η δύση ενός θρύλου και η ανατολή ενός άλλου / Ο ‘από μηχανής θεός’ για τη Γαλλία / Ο διορισμός του και η πατρίδα του / ‘Ρωξάνδρα, ο αδελφός σου με εγκαταλείπει…’ / Πορεία προς τη δόξα και τη μοναξιά / Υπουργός των Εξωτερικών στην Αγία Πετρούπολη / Η νοσταλγία του γυρισμού / Ο Albert Gaétan Edling. Ένας γάμος-τραγωδία / ‘Κύριε Κόμη, ελάτε στο Κάρλσμπατ…’ / Προς νέους αγώνες / Νέοι προβληματισμοί του Καποδίστρια για το γάμο / Δύο ακόμη μεγάλα συνέδρια / Το ταξίδι της νοσταλγίας / Αποχαιρετισμός στην πατρική γη / Ταξίδι στο Παρίσι και στο Λονδίνο / Με την αυτοκρατορική φρεγάδα / Στην Πετρούπολη. Επιστροφή στο κρύο / Η Φιλική Εταιρεία και ο Καποδίστριας / Ο αγωνιστής των δημοκρατικών ιδεών / Laibach. Το συνέδριο συνεχίζεται / Επαλήθευση της αγωνίας / Επιστροφή στη μοναξιά / Το προανάκρουσμα του τέλους / Η γενναία απόφαση / Η τελευταία συνάντηση / Ο όρκος της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Στην Ελβετία. Στο πλευρό της Ελλάδος / Ο Καποδίστριας διεθνοποιεί το ελληνικό ζήτημα / Δρόμοι και αγώνες παράλληλοι / Ο πρώτος θάνατος / Οι αγώνες για την Ελλάδα συνεχίζονται / Το ταξίδι του 1826 στο Παρίσι / Ένα διάλειμμα πριν από το τέλος / ‘Η σκέψη μου και η φωνή μου θα περνούν τα βουνά και τις θάλασσες που μας χωρίζουν’ / Η εκλογή ‘του ενός ανδρός’ / Το τελευταίο ταξίδι στην Πετρούπολη / Αποχαιρετισμός στην Πετρούπολη / Αποβολή του ‘ρωσικού μανδύα’ / Στο αντιδραστικό Λονδίνο / Το ψήφισμα της εκλογής του Καποδίστρια και οι προβληματισμοί του / Στο διστακτικό Παρίσι / Αποχαιρετισμός στη Γενεύη / Στο Αγκώνα. Η αγωνιώδης αναμονή / Πλους προς την Ελλάδα / Η έπαρση της ελληνικής σημαίας στη γη της Ελλάδος / Ένα γράμμα από τη Ρωξάνδρα / Ένα τιτάνιο έργο αρχίζει / Οι ένοχοι και το τέλος / ‘Ήταν ένα όνειρο που δεν θα σβήσει ποτέ’ / Το ημερολόγιο-θρήνος: ‘Από αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ νεκρή’ / Το τελευταίο ταξίδι-τάμα / Η πρόσκληση του Ουρανού / Επίλογος / Προσωπογραφίες και προτομές του Ιωάννη Καποδίστρια και της Ρωξάνδρας Στούρτζα / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΕΤΡΙΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ Β.: Η ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια. Θέσεις και προτάσεις για μια προοδευτικότερη τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη 1814-1821, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα 1988, σελ. 196 [Πρόλογος / Το Διευθυντήριο των Δυνάμεων και η οργάνωση της Ευρώπης μέσα από τα συνέδρια της Βιέννης και των Παρισίων / Η επιβολή του Καποδίστρια στην ευρωπαϊκή πολιτική κονίστρα / Οι δυνατότητες και τα όρια για μια αυτόνομη και φιλελεύθερη ρωσική πολιτική στην Ευρώπη / Η συμβολή του Καποδίστρια στη συγκρότηση του Επτανησιακού Κράτους / Οι αγώνες για την κατοχύρωση της ελβετικής ανεξαρτησίας και ουδετερότητας / Οι προσπάθειες για την εγκαθίδρυση της Γερμανικής Ομοσπονδίας / Ο καθοριστικός ρόλος στην αποκατάσταση της ενότητας του γαλλικού έθνους / Τα γενικότερα πολιτικά σχέδια για μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη / Καποδιστριακά κείμενα (επιλογή) {Επισκόπηση των ‘υποθέσεων’ της Γερμανικής Αυτοκρατορίας (Βιέννη 28 Ιαν.-9 Φεβρ. 1815) – Υπόμνημα για το ‘καθεστώς’ των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις Σύμμαχες Δυνάμεις και τη Γαλλία (Παρίσι 18-30 Ιουλ. 1815) – Υπόμνημα με παρατηρήσεις πάνω στην εσωτερική κατάσταση των Ιονίων Νήσων (Παρίσι 10-22 Νοεμβρ. 1815) – Εγκύκλια επιστολή με παρατηρήσεις πάνω στα ‘μέσα’ βελτίωσης της μοίρας των Ελλήνων (Κέρκυρα 6-28 Απριλ. 1819) – Υπόμνημα περί της τύχης της Ελλάδος (Πετρούπολη 17 Ιουλ. 1821) – Υπόμνημα προς τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο (Πετρούπολη 29 Ιουλ.-10 Αυγ. 1821) – Υπόμνημα προς τον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο (Πετρούπολη 9-21 Αυγ. 1821)}] [Τιμή πώλησης: 33,50 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ.]

Αφιερώματα περιοδικών

Diavazw_KapodistriasΔιαβάζω, τχ. 275, 27 Νοεμβρίου 1991: Καποδίστριας, επιμέλεια αφιερώματος Διονύσης Λιάρος [Ανυπόγραφο: «Ο κύβερνος Ιωάννης Καποδίστριας» / Ελένη Ε. Κούκκου: «Ιωάννης Καποδίστριας, ο άγιος της πολιτικής» / Μαρία Πανανίδου: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η εποχή του» / Γεώργιος Τερτσέτης: «Η πιο αποθεωτική υποδοχή που έγινε ποτέ σε άνθρωπο» / Μαρία Ζαχαρία: «Η οργανωτική μεγαλοφυΐα του Ιωάννου Καποδίστρια» / Σωτήρης Ραπτόπουλος: «Η δράση του κυβερνήτου στο διπλωματικό πεδίο» / Ζωή Φραγκοπούλου – Νίκος Πάσσαρης: «Ο διαμεσολαβητής επιθυμιών και νόμου» / Αδαμάντιος Κοραής: «Επίκρισις Καποδιστρίου» / Βασίλης Ι. Λαζανάς: «Κρίσιμες αλήθειες του Γκαίτε για την τύχη του Καποδίστρια» / Σωκράτης Κονιόρδος: «Εκτιμήσεις του Μαρξ για τον Καποδίστρια» / Σεραφείμ Ράντζος: «Η ‘βλάσφημη αμαρτία εναντίον του πνεύματος’. Το ανοσιούργημα της δολοφονίας του» / Βασίλης Κ. Δωροβίνης: «Ο Καποδίστριας, τα δημόσια κτίρια και οι απαρχές σχεδιασμού των ελληνικών πόλεων» / Γιάννης Τσιπράς: «Ομόνοια και ελληνική διχόνοια. Η πολιτική διαθήκη του Καποδίστρια» / Σπύρος Οικονομίδης: «Οι δύο δολοφονίες που είχαν στόχο την αρπαγή της γης» / Δημήτρης Σαραντάκος: «Αναπαριστώντας το θείο δράμα»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944

Layout 1ΒΟΓΛΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ – ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΤΑΣΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (επιμέλεια): Δεκέμβρης 1944. Το παρελθόν και οι χρήσεις του, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2017, σελ. 307 [Εισαγωγή / Ελένη Κυραμαργιού: «Συγκρούσεις και οδοφράγματα στη Δραπετσώνα, Δεκέμβρης 1944» / Τάσος Σακελλαρόπουλος: «Η εξέλιξη της σύγκρουσης στο έδαφος της Αθήνας και του Πειραιά: Μάχες, συμπλοκές και κινήσεις των αντιπάλων κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών» / Κώστας Κατσούδας: «‘Η δυναμικωτέρα όλων των εθνικών οργανώσεων’: Η οργάνωση Χ στην Κατοχή και τα Δεκεμβριανά» / Κώστας Παλούκης: «Η λογική της ενδοαριστερής βίας: Κομματικοί εναντίον τροτσκιστών και αρχειομαρξιστών» / Μενέλαος Χαραλαμπίδης: «Η διεθνής διάσταση των Δεκεμβριανών» / Μάριος Αθανασόπουλος: «Όψεις των Δεκεμβριανών στην επαρχία: Η ‘λαοκρατία’ στη Μεσσηνία» / Ελένη Πασχαλούδη – Στράτος Δορδανάς: «Ένας ακήρυχτος πόλεμος: H ‘εαμοκρατία’ στη Θεσσαλονίκη» / Φίλιππος Κάραμποτ – Αλεξάνδρα Πατρικίου: «Η πρακτική της ομηρίας και οι προσλήψεις της: Μια πρώτη προσέγγιση» / Ιωάννα Παπαθανασίου: «Όμηροι των Εγγλέζων στην Ελ Ντάμπα: Αυτοί οι άλλοι ‘όμηροι’» / Πολυμέρης Βόγλης: «Το παρελθόν ως διαρκές παρόν: Τα Δεκεμβριανά στη δημόσια σφαίρα, 1945-1956» / Ελένη Κούκη: «Το νόημα των Δεκεμβριανών και η Χούντα: Η περίπλοκη πορεία της τελετουργικής αποτύπωσης των Δεκεμβριανών (1952-1974)» / Μάγδα Φυτιλή: «Η μνήμη των Δεκεμβριανών ως πολιτικό διακύβευμα στη δεκαετία του 1980: ‘Ημέρα εθνικής περισυλλογής ή ηρωϊκής αντίστασης;’» / Βιογραφικά συντελεστών του τόμου] [Τιμή πώλησης: 19,08 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Δεκεμβριανά_1944ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), Δ. Ν.: Δεκεμβριανά 1944. 2ο σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Παγίδευση και αφοπλισμός και η συνεχιζόμενη προς τα χείριστα ελληνική τραγωδία (1941-1997), Αθήνα 1997, σελ. 404 [Πρόλογος / Το ‘οδοιπορικό’ προς την εφιαλτική νύχτα / Η εφιαλτική νύχτα!.. / Τί ακολούθησε αμέσως έπειτα από τον αφοπλισμό / Τί άρχισαν να βγαίνουν κατόπιν, το ένα έπειτα από το άλλο / Και δημοσιογραφική έκρηξη για τον αφοπλισμό το 1977 / Και ένορκες – ή άλλες – βεβαιώσεις / Συνολική, έως εδώ, συνόψιση για την παγίδευση του 2ου συντάγματος / Η απροσδόκητη αποκορύφωση στη μαρτυρία μου / Ευρύτερη αναφορά στα ενεργήματα του Γ. Σιάντου {Τα 50 χρόνια της ΠΕΕΑ και του Συμβουλίου των Κορυσχάδων – Ο επόμενος κύκλος ενεργημάτων του κορυφαίου της εαμικής ηγεσίας – Το απίστευτο και μυστηριώδες άρθρο της Πράβδα, το Νοέμβριο του 1944! Και η δραματική έρευνα του καθηγητή Κώστα Νικολακόπουλου γι’ αυτό – Αλλά υπάρχουν και ακόμα πιο προηγούμενα περίεργα ενεργήματα του εαμικού ηγέτη στην προπολεμική και στην προαντιστασιακή περίοδο – Και δύο μαρτυρίες για τον αφοπλισμό από τον ίδιο το Σιάντο! – Λείπει τελείως από την εθνική μας προβληματική η συνεκτίμηση των ενεργημάτων του Σιάντου – Η ομιλία του Τσώρτσιλ στη Διάσκεψη της Αθήνας, στις 26.12.1944 – Η συγκριτική εννόηση (που μας διαφεύγει) των ενεργειών του Τσώρτσιλ και του Στάλιν, ως προς τα ελληνικά πράγματα – Και άλλα, ατελείωτα, περί Σιάντου} / Κείμενα επιλόγου {Ο Άρης Βελουχιώτης και η εθνική αντίσταση. Πενήντα χρόνια από το ανατριχιαστικό τέλος που γνώρισε ο εκρηκτικότερος Έλληνας της κατοχικής και της αντιστασιακής Ελλάδας – Η τηλεοπτική ‘δίκη’ για την υπόθεση του Νίκου Μπελογιάννη – Και ο αντιεαμικός αρνητισμός αστοχεί και αλλοιώνει – Μια συζήτηση με τον πρόεδρο Στέφανο Στεφανόπουλο (στα χρόνια της δικτατορίας 1967-1974) – Απάντηση σε απορία με συκοφαντικά υπονοούμενα – Για το κύριο εσωτερικό μας πρόβλημα. 1996: Τί μας συμβαίνει και με τα Μέσα Μαζικής Ενημερώσεως της χώρας; Μας πλήττει ήδη νέα δεινότατη και περίπλοκη αλλοίωση του εθνικού μας βίου. Και ‘ερμηνεία’-συμφορά για το φαινόμενο: ‘Ευθύνεται η κεφαλαιοκρατία’ – Και για την κύρια σχέση μας στο διεθνή στίβο: Έκκληση για την Ελλάδα προς την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι αμερικανικές επιλογές 1947-1996 σε βάρος της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας, πρέπει να ξαναμελετηθούν εκ βάθρων!} / Παράρτημα: Κρίσεις για τα προηγούμενα βιβλία και για τις πολιτικοκοινωνικές απόψεις του Δημ. Ν. Δημητρίου] [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

IatridhsΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Το ‘μεγάλο’ Δεκέμβρη, <Εκδοτικός Οίκος Ι. Σιδέρης>, Αθήνα 1978, σελ. 175 [Αρχή – Ξεκίνημα – Η πρώτη πορεία. Οι πρώτες γνωριμίες – Πρώτη εγκατάσταση. Εγκλιματισμός – Γύρω στον Κιθαιρώνα – Το καλό χωριό – Οι καλοί άνθρωποι – Αρχή οδυνών – Άγγελος ανάμεσα στους διαβόλους / Φυλακές. Πραγματικά Χριστούγεννα – Το πρώτο ξεκούρασμα. Σκέψεις – Μηνύματα του έξω κόσμου με το άσπρο πουλί / Προς τη θάλασσα – Μόνος. Οι άγιοι άνθρωποι / Αρχές του κάμπου. Καμπίσιοι άνθρωποι. Κατσαπλιάδες – Ακτίνες / Τύχη / Ο κάμπος – Για την πρωτεύουσα του κάμπου / Αρχή του τέλους – Τα προτελευταία / Πρόλογος – Έχει καημούς η θάλασσα] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

IatridhsΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. [JOHN O. IATRIDES]: Εξέγερση στην Αθήνα. Τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1944. [Ο κομμουνιστικός ‘δεύτερος γύρος’], πρόλογος Ουΐλλιαμ Χάρντυ Μακ Νήλ, μτφ. Κυριάκος Τσαμπίρης, <Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 2013, σελ. 303 [Εισαγωγή / Οι ελληνικές πολιτικές συνθήκες / Επιδιώκοντας την εθνική ενότητα / Μετά την απελευθέρωση / Ο αγώνας για την Αθήνα / Μεταξύ γύρων / Μια αναδρομή στα γεγονότα / Παραρτήματα {Παράρτημα Α´: Η Συμφωνία της Πλάκας – Παράρτημα Β´: Βασικά σημεία της Συμφωνίας του Λιβάνου, Μάιος 1944 – Παράρτημα Γ´: Επιστολή προς τον πρωθυπουργόν Γ. Παπανδρέου – Παράρτημα Δ´: Έκθεση για την Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία, συνταχθείσα από τον πρεσβευτή Λίνκολν Μακ Βη – Η Συμφωνία της Καζέρτας – Παράρτημα ΣΤ´: Πολιτική και οικονομική ανασκόπησις του ΕΑΜ εις τας παραμονάς της ελληνικής κρίσεως (Δεκέμβριος 1944) συνταχθείσα υπό του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS), του κλάδου ερευνών και αναλύσεως, υπ. Αριθ. 2821 – Παράρτημα Ζ´: Η Συμφωνία της Βαρκίζης – Παράρτημα Η´: Το Σύμφωνον του Λιβάνου}] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Γύρω από το Δεκέμβρη, πρόλογος Γιώργος Λεονταρίτης, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2000(;), σελ. 158 [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

 

ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ Κ.: Ήταν ο Δεκέμβρης αναπόφευκτος; Ιστορική ανάλυση του Δεκέμβρη του 1944, πρόλογος Έλλη Παππά, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1999, σελ. 189 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 11,72 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

ΚΕΠΕΣΗΣ, ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ: Ο Δεκέμβρης του 1944, εξώφυλλο Θωμάς Μώλος, τρίτη έκδοση συμπληρωμένη, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1982, σελ. 440 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

dekembrianhtragwdiaΚΟΥΡΙΛΑΣ, ΕΥΛΟΓΙΟΣ: Δεκεμβριανή τραγωδία των ομήρων. Η έκτη των ‘επιλέκτων φάλαγξ’ και η των Κρόρων πορεία του θανάτου, <Ελεύθερη Σκέψις>, Αθήνα 2003, σελ. 8+448 [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

 

2ad23699-7aa9-46bf-af70-c304983a870b_150x150ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ι.: Η αλήθεια για τη μάχη του Μακρυγιάννη και ο χαρακτήρας του Δεκέμβρη 1944. (Μελέτη), Αθήνα 1986, σελ. 53 [Η μάχη στου Μακρυγιάννη / Η εθνική αντίσταση και το ζήτημα της εξουσίας / Οι Άγγλοι και ο ρόλος τους / Ο Δεκέμβρης / Ο χαρακτήρας του Δεκέμβρη / Μερικές ακόμα σκέψεις και παρατηρήσεις] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Kokkinos_DekemvrisΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ: Κόκκινος Δεκέμβρης. Το ζήτημα της επαναστατικής βίας, <Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2016, σελ. 270 [Πρόλογος / Ο λόγος των νικητών {Προοίμιο – Η ‘πτωματολογία’ – Ιστορικές αναλογίες – Τα ξεχασμένα θύματα – Η ποινική καταστολή – ‘Άβελ’ και Σία – Η εθνικόφρων ιστοριογραφία} / Ο λόγος των ηττημένων {Προοίμιο – Η αυτοκριτική – Η ελαχιστοποίηση – Η προβοκατορολογία – Η υπεράσπιση – Η μαρτυρία Ιωαννίδη – Η άλλη Αριστερά} / Οι εκτελέσεις {Η κολοκυθιά των αριθμών – Αστυνομικοί και χωροφύλακες – Μέλη δεξιών οργανώσεων – Δωσίλογοι – Εκκρεμείς λογαριασμοί – Κατάσκοποι – ‘Παρεκτραπέντες’ – Τροτσκιστές – Προσωπικοί λογαριασμοί – Η δυναμική του εμφυλίου πολέμου} / Καταστροφές και λεηλασίες {Προοίμιο – Οδοφράγματα και ανατινάξεις – Επιτινάξεις και λεηλασίες – Παλινόρθωση} / Η ομηρία {Προοίμιο – Οι πολιτικές αποφάσεις – Ο αριθμός των ομήρων – Οι διαθέσιμες μαρτυρίες – ‘Κουρελήδες’ και ‘λόρδοι’ – Ομηρία πολλών ταχυτήτων} / Αντί επιλόγου: Το ίχνος του ταξικού πολέμου / Παράρτημα: Η έκθεση Ζαχαράκη για την ‘‘Ομάδα Πληροφοριών ‘Κίτσος’’’/ Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Δεκέμβρης_του_1944ΚΩΤΣΑΚΗΣ (ΝΕΣΤΟΡΑΣ), ΣΠΥΡΟΣ Α.: Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1986, σελ. 341 [Η απελευθέρωση. Τα προοίμια του ‘Δεκέμβρη’ στην Αθήνα / Το χρονικό της μάχης {Παρασκευή 1 Δεκέμβρη – Σάββατο 2 Δεκέμβρη. Κυριακή 3 Δεκέμβρη – Δευτέρα 4 Δεκέμβρη – Τρίτη 5 Δεκέμβρη – Τετάρτη 6 Δεκέμβρη – Πέμπτη 7 Δεκέμβρη – Παρασκευή 8 Δεκέμβρη – Σάββατο 9 Δεκέμβρη – Κυριακή 10 Δεκέμβρη – Δευτέρα 11 Δεκέμβρη – Τρίτη 12 Δεκέμβρη – Τετάρτη 13 Δεκέμβρη και Πέμπτη 14 Δεκέμβρη – Παρασκευή 15 Δεκέμβρη – Σάββατο 16 Δεκέμβρη – Κυριακή 17 Δεκέμβρη – Δευτέρα 18 Δεκέμβρη – Τρίτη 19 Δεκέμβρη – Τετάρτη 20 Δεκέμβρη – Πέμπτη 21 Δεκέμβρη – Παρασκευή 22 Δεκέμβρη – Σάββατο 23 Δεκέμβρη – Κυριακή 24 Δεκέμβρη – Δευτέρα 25 Δεκέμβρη – Τρίτη 26 Δεκέμβρη – Τετάρτη 27 Δεκέμβρη – Πέμπτη 28 Δεκέμβρη – Παρασκευή 29 Δεκέμβρη – Σάββατο 30 Δεκέμβρη – Κυριακή 31 Δεκέμβρη – Δευτέρα 1 Γενάρη 1945 – Τρίτη 2 Γενάρη – Τετάρτη 3 Γενάρη – Πέμπτη 4 Γενάρη και Παρασκευή 5 Γενάρη – Σάββατο 6 Γενάρη – Κυριακή 7 Γενάρη και Δευτέρα 8 Γενάρη – Τρίτη 9 Γενάρη – Τετάρτη 10 Γενάρη και Πέμπτη 11 Γενάρη – Στο Πλατύστομο. Γυρισμός στην Αθήνα} / Επίλογος / Σύνοψη των στοιχείων και των συμπερασμάτων για τη σύγκρουση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ με τους Άγγλους και για τον ‘Δεκέμβρη’] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Poioi_hthelan_ta_DekemvrianaΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Γ. Α.: Ποιοι ήθελαν τα Δεκεμβριανά, <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1986, σελ. 184 [Πρόλογος / Η εξουσία / Η ενότητα / Αντίπαλοι / Παρέμβαση / Ο στρατός / Σύσκεψη στη ‘Μ. Βρετανία’ / Οι τάσεις μέσα στο ΚΚΕ / Κίνδυνος εμφυλίου / Τους αφηγήθηκε τα γεγονότα / Ο κίνδυνος του ΕΛΑΣ / Αντιδημοκρατικά ήταν τα μέτρα / Η ευθύνη στην Αριστερά / Η τραγωδία του Γ. Παπανδρέου / Συμμετοχή στην κυβέρνηση / Πρώτος σκοπός μας η νίκη στην Αθήνα / Τον άκουσε εμβρόντητος / Τι λέει η συμφωνία Τσώρτσιλ και Στάλιν / Επευφημίες απ’ το πλήθος / Απρόκλητη δολοφονική ενέργεια αγνώστων / Το λάθος του ΕΛΑΣ / Κήρυξη επιστράτευσης / Ο νόμος ανασυντάξεως / Εκκλήσεις απ’ το ΕΑΜ / Συμφώνησε ο ΕΛΑΣ / Επιθετικό πνεύμα / Τοποθετημένη δυναμίτιδα / Αναγκαστική προσγείωση / Η πρωτοβουλία του Γ. Καρτάλη / Φανταστική ιστορία / Συζήτηση ή συμπλοκή; / Η διάλυση των ανταρτών / Το θέμα της αντιβασιλείας / Κομματικές απόψεις / Η κατάθεση των όπλων / Να δώσουν απάντηση / Ήταν επιπόλαια πράξη / Ο πολιτικός χειρισμός / Δεν είχε αποτέλεσμα / Πολιτικό σύνθημα / Ηρωϊκή αντίσταση / ‘Αξιοπρεπής’ η στάση στο βουνό / Η Λευκή Βίβλος / Η φρούρηση του δημοσίου / Το σχέδιο που είχε το ΚΚΕ / Έγινε το συλλαλητήριο / Κυβερνητική κρίση / Η γνησιότητα του κειμένου / Η κόλαση των μαχητών / Σημαντική αποκάλυψη / Αναχώρηση απ’ την Αθήνα / Διάσπαση των συμμάχων / Η πρωτεύουσα ερημώνεται / Προετοιμασία για πόλεμο / Εξαπολύθηκε απεγνωσμένη επίθεση / Φωτογραφίες] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΟΣ Π.: Ο Δεκέμβριος του 1944. Σουηδικά, ελβετικά και συμμαχικά διπλωματικά ντοκουμέντα, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1994, σελ. 420 (και 16 σελ. με έγγραφα εκτός κειμένου) [Στο επίμετρο δημοσιεύονται κείμενα του Φρανσουά Μιττεράν, του Μπρεχτ και αφήγηση-μαρτυρία του Άλκη Αγγέλου] [Τιμή πώλησης: 35,50 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Dekemvrhs_tou_1944ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ.: Ο ‘Δεκέμβρης’ του 1944. Τέσσερα άγνωστα κείμενα, <Ίκαρος>, Αθήνα 2014, σελ. 173 [Πρόλογος / John Melior Stevens: «Σχέδιο-πρόταση για την πρόληψη της κατάληψης της εξουσίας στην Ελλάδα από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά τον τερματισμό της κατοχής του Άξονα» / Η 23η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία στην Ελλάδα (Οκτώβριος 1944-Ιανουάριος 1945) / Δημήτριος Οικονόμου: «Σχετικά με τη διαδρομή της φάλαγγας των ομήρων του ΕΛΑΣ, που απελευθερώθηκε στο χωριό Μπλέσσια-Αμυγδαλιές» / Τα πρακτικά της ανακωχής / Παράρτημα {Βιογραφικό σημείωμα J. M. Stevens – Σημείωμα για την 23η Τ.Τ. – Βιογραφικό σημείωμα Δημητρίου Οικονόμου – Σημείωμα για τα πρακτικά της ανακωχής} / Ακρωνύμια] [Τιμή πώλησης: 11,00 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_kokkinos_stavrosΜΑΡΑΤΟΣ, ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ι.: Ο κόκκινος σταυρός, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2004, σελ. 123 [Ο Τζώρτζης Ι. Μαράτος, μέσα από τα νεανικά ημερολόγιά του, ανασυνθέτει την ιστορία του πατέρα του, του καπετάν Γιασού, που πλήρωσε με τη ζωή του τον ζοφερό Δεκέμβρη του 1944] [Τιμή πώλησης: 9,69 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

To_hmerologio_ths_omhrias_mou_1944_1945ΜΕΤΑΞΑ, ΛΕΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ: Το ημερολόγιο της ομηρίας μου: 11 Δεκεμβρίου 1944-29 Ιανουαρίου 1945, Αθήναι 1973, σελ. 133 [Κηφισιά. Αναχώρησις / Μπογιάτι / Αγία Ελεούσα / Η παραμονή μας στην Αγ. Ελεούσα / Συκάμινο / Σχηματάρι / Χλεμποτσάρι / Θήβαι / Συνοικισμός Θηβών Πυρί / Βάγια. Διανυκτέρευσις / Μούλκι. Βαλπουργία νύχτα / Λεβαδιά / Σερνικάκι] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΗΧΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΡ.: Δραματική πορεία. Από την απελευθέρωση 1944 στην τραγωδία του Δεκέμβρη και στη Βάρκιζα, επιμέλεια κειμένου Δημήτρης Παντελοδήμος, <Κασταλία>, Αθήνα 2005, σελ. 450 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Υπογραμμισμένο με κίτρινο διαφανή μαρκαδόρο σε κάποιες σελίδες] [Τιμή πώλησης: 27,13 ευρώ. Με έκπτωση: 20,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ.: Δεκέμβρης του 1944. Κριτική προσέγγιση στα γεγονότα, πριν και μετά τη σύγκρουση, πρόλογος Γιάννης Δεληγιάννης, <Άρδην>, Αθήνα 2007, σελ. 192 [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

me_ton_mettenich_h_me_ton_palmerston_2ΣΦΗΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ Δ.: Με τον Μέττερνιχ ή με τον Πάλμερστον; Οι Βρετανοί και ο Δεκέμβριος του 1944, <Εκδόσεις Ζήτη>, Θεσσαλονίκη 2015(;), σελ. 141 [Προλεγόμενα {Τα Δεκεμβριανά – Οι Βρετανοί – Το ανά χείρας πόνημα} / Ένα ‘μεγαλοφυές οικοδόμημα’: Λίβανος / ‘Αλλόκοτες ιδέες’: Μόσχα / Το φθινόπωρο της δυσαρέσκειας / Prima Nocta: 4-5 Δεκεμβρίου 1944 / ΕΛΑΣίτες στη Βρετανία και στην Αθήνα: Η πρώτη εβδομάδα / Πόλεμος και Αντιβασιλεία: Ο Αλεξάντερ και ο Μακμίλλαν στην Αθήνα / ‘Ήρωες και σκουπίδια’: Οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, ο Γεώργιος Β´ / ‘Πλάκα μας κάνεις με το σύνταγμα’: Τα όρια των Βρετανών / ‘Το ελληνικό δράμα ξεπερνά τον εαυτό του’: Χριστούγεννα στην Αθήνα / ‘Να ξεφουσκώσουμε λιγάκι τη στάση των Ελλήνων’ / ‘Από την πολιορκία στην ειρήνη’ / ‘Καμία εκκρεμότητα προς συζήτηση’: Βάρκιζα και Γιάλτα / ‘Εάν ο αντίπαλος ήταν περισσότερο θρασύς’ / Επίμετρο: Βάρκιζα, το τελευταίο βράδυ / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 12,72 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ.]

ΣΦΗΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ Δ. – ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ Ι. ΧΑΣΙΩΤΗΣ – ΙΑΚΩΒΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (εισαγωγή-επιμέλεια): Δρόμοι του Δεκεμβρίου. Από τον Λίβανο στην Αθήνα, 1944, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 386 [Συντομογραφίες / Τα πολλαπλά διακυβεύματα του Δεκέμβρη {Ηλίας Νικολακόπουλος: «Δεκεμβριανά: Η πιο κρίσιμη στιγμή της δεκαετίας του ’40» – Θανάσης Δ. Σφήκας: «Από την αφετηρία και το τέλος (‘Γιατί;’) στη διαδρομή (‘Πώς;’): Τα Δεκεμβριανά ως πεδίο δυνατοτήτων» – Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Τα Δεκεμβριανά ως αναίρεση της πραγματικότητας: Οι λησμονημένες ατζέντες του 1944»} / Δρόμοι πολιτικοί, κομματικοί, στρατιωτικοί {Ιωάννα Παπαθανασίου: «Το κόμμα και το μέτωπο τις μέρες του Δεκέμβρη: Στρατηγικές διαχείρισης της κρίσης στον ευρωπαϊκό ορίζοντα» – Γαβρίλης Λαμπάτος: «Από τις εκτελέσεις των δωσίλογων στην ομηρία: Διαστάσεις της αριστερής βίας τον Δεκέμβριο του 1944» – Σωτήρης Ριζάς: «Το Κόμμα των Φιλελευθέρων και τα Δεκεμβριανά: Από τον μεσοπολεμικό δημοκρατικό φιλελευθερισμό στο μεταπολεμικό δημοκρατικό Κέντρο» – Τάσος Σακελλαρόπουλος: «Μέση Ανατολή, Λίβανος, απελευθέρωση: Η οδός προς την εμφύλια σύγκρουση στην Αθήνα μέσα από τα βήματα του Ελληνικού Στρατού»} / Δεκέμβρης, Ευρώπη και Βαλκάνια {Λουκιανός Ι. Χασιώτης: «Ο Δεκέμβρης των Βρετανών» – Ειρήνη Λαγάνη: «Η απόπειρα επέμβασης του Σαρλ Ντε Γκωλ στα Δεκεμβριανά στο πλαίσιο της μεταπολεμικής του πολιτικής» – Γιώργος Καζαμίας: «Μια Καναδέζα στην Αθήνα του Δεκέμβρη του 1944. Ημερολογιακές σημειώσεις της Mabel Geldard-Brown, 3 Δεκεμβρίου 1944-16 Ιανουαρίου 1945» – Σπυρίδων Σφέτας: «Τα Δεκεμβριανά και η στάση των γειτονικών χωρών» – Ιάκωβος Λ. Μιχαηλίδης: «Οι όμηροι των Δεκεμβριανών σε Γιουγκοσλαβία και Αλβανία»} / Ο Δεκέμβρης στην Αθήνα και την περιφέρεια {Έλλη Βοκοτοπούλου: «Η Αθήνα στο μεταίχμιο των Δεκεμβριανών» – Νίκος Ε. Καραγιαννακίδης και Νίκος Θ. Γεωργιάδης: «Καβάλα, Δεκέμβρης 1944. ‘Γαλήνη’, εμφύλια σύγκρουση και αγώνας για επιβίωση μέσα από μνήμες, μαρτυρίες και σιωπές} / Αναπαραστάσεις, ιστοριογραφία και μνήμη των Δεκεμβριανών {Γιάννης Σακκάς: «Η ιστοριογραφία για τα Δεκεμβριανά: Παλαιά αφηγήματα, σύγχρονες ερμηνείες, νέες κατευθύνσεις» – Μαρία Μποντίλα: «Κι απέ Δεκέμβρη στην Αθήνα και φωτιά: Ο Δεκέμβριος του 1944 στη λογοτεχνία» – Δέσποινα Παπαδημητρίου: «Τα Δεκεμβριανά στη δεξιά μνήμη της δεκαετίας του 1980 και η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης» – Γιάννης Στεφανίδης: «‘Για να μαθαίνουν οι νεώτεροι;’: Η πρόσληψη των Δεκεμβριανών μεταξύ φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»} / Πηγές και Βιβλιογραφία / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.]

ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ, ΡΙΧΑΡΔΟΣ: Ένας μικρός Δεκέμβρης, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1994, σελ. 137 [Τιμή πώλησης: 10,75 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.]

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ, ΘΡΑΣ.: Δεκέμβριος 1944. Η μάχη των Αθηνών, προλογικό σημείωμα Γεώργιος Παπαδόπουλος (από ομιλία του την 15ην Μαΐου 1967), Αθήναι 1969, σελ. 66 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

images8ΤΣΑΤΣΟΣ, Θ. Δ.: Ο Δεκέμβριος 1944, <Εκδότης Νικ. Α. Σάκκουλας>, Αθήναι 1945, σελ. 136 [Αντί για πρόλογο / Το ιστορικό πλαίσιο / Η ανάγκη του αφοπλισμού / Η πρώτη δικαιολογία της δεκεμβριανής στάσεως / Η δεύτερη δικαιολογία της δεκεμβριανής στάσεως / Η τρίτη δικαιολογία δεκεμβριανής στάσεως / Τι απομένει από τις τρεις δικαιολογίες: Τίποτε / Οι ευθύνες των συνεργατών του ΚΚΕ και του Κόμματος των Φιλελευθέρων / Μερικά στοιχεία για την εγκληματικότητα του ΚΚΕ / Συμπεράσματα / Σημείωμα] [Σειρά: Βιβλιοθήκη του Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Dekemvriana_1944ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, ΜΕΝΕΛΑΟΣ: Δεκεμβριανά 1944. Η μάχη της Αθήνας, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2014, σελ. 373 [Αρκτικόλεξα / Πρόλογος / Εισαγωγή / Η δύσκολη απελευθέρωση {Μετά τους πανηγυρισμούς – Το αίτημα της τιμωρίας των δωσιλόγων – Η εμπλοκή στη συγκρότηση του νέου εθνικού στρατού} / Μεταξύ πολιτικής διαμαρτυρίας και ένοπλης σύγκρουσης {Το συλλαλητήριο του ΕΑΜ στις 3 Δεκεμβρίου 1944 – Μετά τη σφαγή στην πλατεία Συντάγματος. Η τελευταία ευκαιρία πολιτικής επίλυσης του αδιεξόδου – Αθήνα, Βρυξέλλες, Λονδίνο. Συμμαχική βοήθεια ή ξένη επέμβαση; – Η επόμενη μέρα: Η επιλογή μικρής κλίμακας επιχειρήσεων από τον ΕΛΑΣ – Οι δωσίλογοι και οι Χίτες. Οι πρώτες επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ – Η κατάληψη των αστυνομικών τμημάτων – Η τιμωρία των προδοτών: Από το αίτημα στην πράξη – Οι συγκρούσεις στο κέντρο της Αθήνας – Μια μάχη που δεν την επιδίωκε κανείς} / 6 Δεκεμβρίου. Η έναρξη της μάχης {Προοίμιο – Μια καθοριστική αποτυχία. Η επίθεση του ΕΛΑΣ στο μέτωπο Μακρυγιάννη, Πλάκας και Πλατείας Συντάγματος – Ένας στρατός σε σύγχυση. Ο απρόσμενος αντιπερισπασμός – Ο κρεμασμένος ελασίτης στα κρατητήρια της Χωροφυλακής – ‘Διατάξατε εάν τούτο αποτελεί έναρξιν εχθροπραξιών’. Η στάση του ΕΛΑΣ απέναντι στους Βρετανούς – Η επίθεση του ΕΛΑΣ στο ανατολικό μέτωπο. Η κρισιμότερη μάχη των Δεκεμβριανών – Ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά. Το ζήτημα των αμάχων – Από τις αποτυχίες σε Γουδί και Μακρυγιάννη στην κατάληψη της Σχολής Ευελπίδων – Απέναντι στα βρετανικά άρματα μάχης} / Η κλιμάκωση των επιθετικών επιχειρήσεων του ΕΛΑΣ {10 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη γενική επίθεση του ΕΛΑΣ – Το ζήτημα της αντιμετώπισης των βρετανικών δυνάμεων ξανά στο προσκήνιο – Αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση. Σχέδια για την εκκένωση της Αθήνας από τους Βρετανούς – Ο εχθρός προ των πυλών. Οδομαχίες στο κέντρο της Αθήνας – Προπαγάνδα: Ένας παράλληλος πόλεμος – Η ανάγκη ελέγχου της πληροφορίας. Η διεθνής διάσταση των δεκεμβριανών – Οι τραγικές εκπλήξεις της μάχης. Από ένα σχολείο της Κυψέλης στους βρετανικούς στρατώνες του Κολωνακίου – Βρετανική πολεμική αεροπορία. Το απόλυτο όπλο} / Η ανατροπή της κατάστασης {Η άφιξη των βρετανικών ενισχύσεων – Η έναρξη των βρετανικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων – Από το μακελειό στον Αρδηττό στις οδομαχίες της Ομόνοιας – Οι τελευταίες νικηφόρες επιθέσεις του ΕΛΑΣ. Η κατάληψη των Φυλακών Αβέρωφ και του αρχηγείου της ΡΑΦ στο Κεφαλάρι – Από τους δρόμους της Αθήνας στην αίθουσα του βρετανικού κοινοβουλίου – Η κάμψη του ηθικού των δυνάμεων του ΕΛΑΣ – Προκαλώντας ασφυξία στον εχθρό – Η διάνοιξη ενός ακόμη κόμβου. Από τον ‘περίπατο’ της Συγγρού στην ‘κόλαση’ της Πειραιώς – Οι επαφές των εμπολέμων προς επίλυση της κρίσης} / Η εκκαθάριση της Αθήνας {Καισαριανή, Παγκράτι, Υμηττός.Η πρώτη γενική επίθεση των βρετανικών δυνάμεων – Η κάμψη της επιμονής του βασιλιά Γεωργίου. Μια πολυπόθητη εξέλιξη στο πολιτικό αδιέξοδο – Η δεύτερη γενική επίθεση. Η εκκαθάριση του κέντρου και των δυτικών συνοικιών της Αθήνας – Από στενό σε στενό. Η μάχη του Μεταξουργείου – Η μάχη των φοιτητών του ΕΛΑΣ στα Εξάρχεια – Γηροκομείο Αθηνών. Η τελευταία μεγάλη μάχη – Η αιματηρή υποχώρηση – Τα αίτια της ήττας του ΕΑΜ στη μάχη της Αθήνας} / Μετά τη μάχη {Η υπογραφή της ανακωχής και οι αντιδράσεις στο βρετανικό κοινοβούλιο – Εθνική Πολιτοφυλακή. Δολοφόνοι ή λαϊκοί αγωνιστές; – Η οργανωτική δομή και η δράση της Εθνικής Πολιτοφυλακής – Η εμπειρία της επανάστασης στις εαμοκρατούμενες συνοικίες – Η ταυτότητα των θυμάτων του Δεκέμβρη – ‘Πτωματολογία’. Η επιλεκτική διαχείριση των θυμάτων του Δεκέμβρη – Τα άγνωστα θύματα του Δεκέμβρη. Οι νεκροί των βρετανικών βομβαρδισμών – Το ζήτημα των ομήρων} / Οι συνέπειες και η σημασία των Δεκεμβριανών {Η ανατροπή των δεδομένων. Η ποινικοποίηση της Αντίστασης και η ‘απαλλαγή’ των δωσιλόγων – Τι ήταν τα Δεκεμβριανά;} / Παράρτημα: Κατάλογος χαρτών / Πηγές / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο / Ευρετήριο στρατιωτικών σωμάτων] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΨΑΡΑΚΗΣ, ΤΑΚΗΣ Δ.: Κάθε χρόνο το Δεκέμβρη, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1994, σελ. 61 [Τιμή πώλησης: 10,75 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Αυτός ήταν ο Δεκέμβρης. Η ένοπλη απάντηση του λαού στην αγγλική κατοχή, πρόλογος Θανάσης Δ. Σφήκας, έρευνα-επιλογή κειμένων Μπάμπης Γραμμένος, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2004, σελ. 222 (και 16 σελ. με φωτογραφίες και πρωτοσέλιδα εφημερίδων της εποχής εκτός κειμένου) [‘Ελεύθερη Ελλάδα’: «Τριάντα τρεις μέρες» / Ανυπόγραφο: «Το χρονικό του αγώνα» / Μενέλαος Λουντέμης: «Ο μεγάλος Δεκέμβρης» / Μέλπω Αξιώτη: «Απάντηση σε πέντε ερωτήματα» / {Αμάρμπεης (Θόδωρος Καλλίνος)}: «‘Σύντομη αφήγηση των μεταδεκεμβριανών γεγονότων’» / Κ. Καραγιώργης: «Ο Ελασίτης» / Κ. Καραγιώργης: «Οι έξι βδομάδες»] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Δεκέμβρης του ’44. Νεότερη έρευνα, νέες προσεγγίσεις, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, πρόλογος-επιμέλεια Γρηγόρης Φαράκος, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 1996, σελ. 263 [Γιάννης Δραγασάκης: «Χαιρετισμός» / Γιώργος Μαργαρίτης: «Δεκέμβρης 1944: Η επανενοποίηση της ελληνικής κοινωνίας» / Απόστολος Στρογγύλης: «Διαστάσεις του οικονομικού προβλήματος στις ώρες της απελευθέρωσης» / Θανάσης Καλαφάτης: «Νομισματικές διαρρυθμίσεις και κοινωνικές επιπτώσεις (1944-1946) / Γρηγόρης Φαράκος: «Απελευθέρωση με ένοπλη σύγκρουση. Η στάση και οι θέσεις του ΚΚΕ» / Τασούλα Βερβενιώτη: Οι αλλαγές στην οπτική του ΚΚΕ για τα ‘Δεκεμβριανά’ μέσα από τα κομματικά κείμενα» / Γιώργος Λεονταρίτης: «Οι σοσιαλιστές στα Δεκεμβριανά. Πώς και γιατί φθάσαμε στη σύρραξη» / Γαβρίλης Λαμπάτος: «Δεκέμβρης και αριστερή διαφωνία» / Ιορδάν Μπάεφ: «Τα Βαλκάνια – η πρώτη εστία του ψυχρού πολέμου στην Ευρώπη» / Προκόπης Παπαστράτης: «Από την απελευθέρωση στην εμφύλια σύγκρουση του Δεκέμβρη» / Φοίβος Οικονομίδης: «Ο Δεκέμβρης του ’44 και οι μεγάλες δυνάμεις» / Γιούλα Κουτσοπανάγου: «Η στάση των Times απέναντι στην Ελλάδα, 1944-49, και οι αρχές του ψυχρού πολέμου] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Dekembriana_1944***: Δεκεμβριανά 1944. Τα αδιάψευστα ντοκουμέντα και οι εκατέρωθεν μαρτυρίες, εισαγωγή-επιμέλεια Δημοσθένης Κούκουνας, δεύτερη έκδοση, <Ariston Books>, Lausanne 2017, σελ. 454 [Τα ντοκουμέντα της Αριστεράς / Τα ντοκουμέντα των κυβερνητικών / Η σύσκεψη των Χριστουγέννων 1944 / Η συμφωνία της Βάρκιζας / Μαρτυρίες {Άγγελος Αγγελόπουλος: «Οι ζώνες επιρροής και η Ελλάδα» – Δημήτρης Βλαντάς: «Δεν υπήρξε αυθόρμητη εξέγερση του λαού» – Στυλιανός Γονατάς: «Σκηνοθετημένα γεγονότα» – Πριγκίπισσα Ελένη: «Συνεχώς πυροβολούν…» – Γιάννης Ιωαννίδης: «Είχαμε πολιτική ανωριμότητα τότε…» – Κώστας Καλαντζής: «Επανάσταση, έγκλημα και ομηρία» – Παναγιώτης Κανελλόπουλος: «Ημερολογιακές καταγραφές» – Σπύρος Κωτσάκης (Νέστορας): «Τα συμπεράσματα για τη σύγκρουση» – Ρέτζιναλντ Λήπερ: «Αναμνήσεις από τα Δεκεμβριανά» – Βασίλης Μπαρτζώτας: «Γιατί νικηθήκαμε τον Δεκέμβρη του 1944» – Ασπασία Παπαθανασίου: «Όταν τα θυμάμαι, σπαράζω…» – Γεώργιος Παπανδρέου: «Θέλαμε να τα πάρουμε όλα…» – Ηρακλής Πετιμεζάς: «Μεσολαβητής στα Δεκεμβριανά» – Στέφανος Σαράφης: «Είχαμε ακόμα αρκετή δύναμη» – Αλέξανδρος Σβώλος: «Δεκεμβριανά και μεταδεκεμβριανά» – Γιώργος Σεφέρης: «Καταστροφή και σκοτωμός» – Γιώργης Σιάντος: «Συνοπτική έκθεση των Δεκεμβριανών» – Ρ. Σκόμπι: «Εγγραφές από το ημερολόγιό του» – Αλέξης Σολομός: «Συγχώρεσέ μας» – Θρασύβουλος Τσακαλώτος: «Δεν είχαν καταλάβει οι κομμουνιστές την αξία μας» – Θεμιστοκλής Τσάτσος: «Δικαιολογίες και ευθύνες»}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ.]

***: Η έκθεση Σιάντου για τα Δεκεμβριανά και η έκθεση της ΧΙΙΙης μεραρχίας του ΕΛΑΣ για τη μάχη της Αθήνας, έρευνα Περικλής Ροδάκης – Μπάμπης Γραμμένος, πρόλογος Μπάμπης Γραμμένος, επίμετρο Περικλής Ροδάκης, <Γλάρος>, Αθήνα 1986(;), σελ. 147 (και 7 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Oi_anatolikes_synoikies_ton_Dekemvrh_tou_1944***: Οι ανατολικές συνοικίες τον Δεκέμβρη του 1944. Έκδοση της 6ης αχτίδας της Κ.Ο.Α., Αθήνα 1945, δεύτερη έκδοση, <‘Ιστορικές Εκδόσεις’>, Αθήνα 1976, σελ. 48 [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Σχολιάστε

Filed under ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 1944, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ

oarhsvelouxiwthsopwstongnwrisaΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Ο Άρης Βελουχιώτης, όπως τον γνώρισα 1923-1944. Αναμνήσεις και εκτιμήσεις από τον πρώτο γραμματέα του ΕΑΜ, εισαγωγή-έρευνα Μπάμπης Γραμμένος, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2003, σελ. 93 [Λευτέρης Αποστόλου: «Ο Άρης Βελουχιώτης, όπως τον γνώρισα» / Παράρτημα: Το τέλος του Άρη Βελουχιώτη. Δύο μαρτυρίες {Στο φαράγγι της Μεσούντας… Η μαρτυρία του Άγγελου Λύκκα – … Και η συνέχεια. Μαρτυρία Ρίζου Μπόκοτα} / Ρίτα Μπούμη Παπά: «Ο καπετάνιος Άρης Βελουχιώτης» {Ποίημα} / Μπάμπης Δ. Κλάρας: «Αδερφέ μου» {Ποίημα} / Φωτογραφικό παράρτημα] [Τιμή πώλησης: 8,07 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ: Άρης Βελουχιώτης, <Εκδόσεις Πασχάλη>, Θεσσαλονίκη χ.χ., σελ. 79 [Συμπεριλαμβάνεται ο λόγος του Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία] [Σειρά: Μορφές της σύγχρονης ιστορίας] [Υπογραμμισμένο με μολύβι σε αρκετές σελίδες] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ: Το άκρως απόρρητο αρχείο της εξόντωσης του Άρη, <Εκδόσεις Ρεπόρτερ>, Αθήνα χ.χ., σελ. 96 [Η έρευνα / Αυτούς κατηγορώ σήμερα για τη διπλή δολοφονία του Άρη. Τη φυσική εξόντωσή του και την απόκρυψη των δολοφόνων του / Ποιος ήταν ο Άρης / Το άκρως απόρρητο σχέδιο ‘Η Κιβωτός του Νώε’ / Τα όχι του Άρη / Η δημιουργία των ΜΕΑ / Το χρονικό της προδοσίας και της σφαγής / Το ‘Κόκκινο’ 118 Τάγμα κι ο σατανικός αντιπερισπασμός / Στη Μεσούντα / Ο μακάβριος χορός της Μεσούντας / Αυτά που θέλησαν να θάψουν στο χρόνο / Η Αριστερά μετά τον Άρη / Υστερόγραφο / Ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΚΙΟΥΣΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ: Άρης Βελουχιώτης και το ‘ματωμένο Κρίκελλο’, Αθήναι 1972, σελ. 287 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Arhs_Velouxiwths_kai_oi_AggloiΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Ο Άρης Βελουχιώτης και οι Άγγλοι. Στοιχεία και αναφορές που συνθέτουν την αγωνία και διορατικότητα του καπετάνιου του ΕΛΑΣ για την υπονόμευση του ελληνικού αριστερού κινήματος από τους Άγγλους συμμάχους, εξώφυλλο Γιώργος Γαλάντης, <Γλάρος>, Αθήνα 1983(;), σελ. 168 [Προλεγόμενα / Η Συμφωνία της Βάρκιζας και ο Άρης Βελουχιώτης / Το μεγάλο ερώτημα / Οι απόψεις του Άρη / Ο Άρης προειδοποιεί / Αντίθετος με τον πηγαιμό στο Κάιρο / Η σύσκεψη της Λαμίας / Ιστορικοί παραλληλισμοί / Γενικό αντιβρετανικό πνεύμα / Διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων / Επιδρομή… ακρίδων… / Μνήμες και μαρτυρίες / Πολέμαρχος και πολιτικός / Θλιβερός επίλογος] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Sto_vouno_me_ton_stavro_konta_ston_ArhΔΗΜΑΚΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Κ. [ΠΑΤΕΡ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ]: Στο βουνό με τον Σταυρό, κοντά στον Άρη. Στρατιωτικός ιερεύς στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, προλογικό σημείωμα σεβ. μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος, πρόλογος πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, εισαγωγή Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, σημείωμα-επιμέλεια Λαυρέντιος Γρ. Ντετζιόρτζιο, <Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις>, Τρίκαλα – Αθήνα 2004, σελ. 399 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ο_αρχικαπετάνιος_Άρης_ΒελουχιώτηςΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Ο αρχικαπετάνιος Άρης Βελουχιώτης και οι Έλληνες αντάρτες, <Δρόμων>, Αθήνα 2012, σελ. 140 [Σαν εισαγωγή / Ο αρχικαπετάνιος Άρης Βελουχιώτης / Γοργοπόταμος / Στην Πελοπόννησο / Προς το τέλος / Περιληπτικά προς ολοκλήρωση τρεις θέσεις / Πληροφορίες / Πηγές που χρησιμοποίησα] [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ]

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ: Ο Άρης Βελουχιώτης και η αλήθεια για το Γοργοπόταμο, δεύτερη έκδοση, <Ασκραίος>, Αθήνα 1975, σελ. 176 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ Ε.: Η αλήθεια από τον Άρη, επιστολή Ναπολέων Ζέρβας, εισαγωγικό σημείωμα Γεράσιμος Αποστολάτος, δεύτερη έκδοση, <Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας>, Αθήνα χ.χ., σελ. 165 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Ο κ. Κλόουζ ‘στα χνάρια’ του κ. Φλάισερ / ‘Κόμματα και οργανώσεις αναγνωρίζουν ως εθνικό ηγέτη τον στρατηγό Ζέρβα’ / Ο εμφύλιος δεν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών αλλά προσπάθεια άλωσης της εξουσίας και επιβουλή κομμουνιστικής δικτατορίας / Οι Έλληνες στην κατοχή ήσαν σχεδόν στην ολότητά τους Αγγλόφιλοι γιατί από τους Άγγλους περίμεναν την χαμένη λευτεριά τους / Η επιβουλή κατά του ΕΔΕΣ αρχίζει μετά την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου / Οι συμμαχίες με τους Γερμανούς έγιναν από το ΕΑΜ -ΕΛΑΣ και όχι από τον Ζέρβα / Ο κ. Κλόουζ ομολογεί την συμφωνία ΕΛΑΣ – Γερμανών / Οι Γερμανοί επιμένουν στην παύση των εχθροπραξιών με τον ΕΔΕΣ, αφού εξασφάλισαν συμφωνία με τον ΕΛΑΣ / Ένα έγγραφο ενοχοποιεί οριστικά τον ΕΛΑΣ / Γερμανοί και Ελασίτες επιτίθενται συγχρόνως κατά του Ζέρβα / Οι συκοφαντίες πρέπει να επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα. Πλην όμως τα γεγονότα επιβαρύνουν τον ΕΛΑΣ / ‘Από τριημέρου αγωνίζομαι σκληρά κατά Γερμανών ενώ ο ΕΛΑΣ μού επιτίθεται συγχρόνως’ / Ο κ. Κλόουζ ομολογεί τον διμέτωπο του ΕΔΕΣ / Ο κ. Κλόουζ επαναλαμβάνει τις φαντασιώσεις του κ. Φλάισερ / Δύο επιστολές του στρατηγού Ζέρβα κονιορτοποιούν τις φαντασιώσεις του κ. Φλάισερ / Το ΚΚΕ, ΕΑΜ – ΕΛΑΣ επανειλημμένα επεχείρησε να θέσει υπό τον έλεγχό του την Ελλάδα, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να την αιματοκυλίσει / Η γενική έκθεση του Άρη Βελουχιώτη δυναμιτίζει τους μύθους και τους θρύλους που πλάσθηκαν για τον ΕΛΑΣ / Επίλογος / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 25,50 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Antio_kapetanieΚΑΡΑΘΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Αντίο καπετάνιε. Μια ζωντανή μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές του Άρη Βελουχιώτη, σκίτσο εξωφύλλου Σπύρος Ορνεράκης, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 1996, σελ. 159 [Μαζί με τον Άρη Βελουχιώτη {Οι φωτοβολίδες της ανακωχής – ‘‘Δεν βαδίζω ενάντια στο Κόμμα, προσπαθώ να το σώσω απ’ το γκρεμό’’. Η πρώτη ομιλία του Άρη μετά από τη Βάρκιζα – Η γλυκιά φωτιά του τζακιού και το πικρό παράπονο – Οι άνθρωποι του Κόμματος συναντούν τον Άρη. Ο Άρης ξαναγίνεται Θανάσης – ‘Α, ρε Θανάση! Δε φανταζόμουν να σου τη σκάσει έτσι ο Σιάντος’ – Η τρυφερή συνάντηση του Έκτορα με το άλογό του – Η μεταστροφή του αχτιδικού που καταδίωκε τον Άρη – Ο Τζαβέλας γυρίζει με άδεια χέρια. Η έκρηξη του Άρη: ‘Μπορούσα να χτυπήσω το Καρπενήσι’ – Γιατί ο Άρης δεν χτύπησε την Κόνιτσα – Η καρδιά του Μανόλη Τσάφου – Το τέλος μιας αυταπάτης – Ο Παράκλητος. ‘Τώρα θα βρω το δίκιο μου’ – ‘‘Ας μ’ ακούσει πρώτα ο Νίκος κι ας μ’ εκτελέσουν μετά’’ – Η τελευταία φορά που είδα τον Άρη – Η παγιδευμένη χαράδρα – Το φαναράκι του Άρη. Οι τελευταίες αναλαμπές μιας σβησμένης ελπίδας – ‘Σκότωσέ με να μην πέσω στα χέρια τους’ – Ένα σκούντημα και δυο όπλα προτεταμένα} / Η ‘Έκθεση Καραθάνου’ {Η εντολή να συνταχθεί η Έκθεση. Η μοιραία αλλαγή πορείας και η τσάντα του Άρη. ‘‘Φώτη, δώσ’ μου το περίστροφο. Παιδιά είμαστε;…’’ – Ερωτήματα μετά από την Έκθεση. Πολιτική πράξη η αυτοκτονία του Άρη – Αντίο, καπετάνιε}] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

ΚΛΑΡΑΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ Δ.: Ο αδερφός μου ο Άρης. Αντιμυθιστόρημα, <Δωρικός>, Αθήνα 1983, σελ. 463 [Ο άνθρωπος {Παζαριώτης – Γεωπόνος – Επαναστάτης – Τα μεγάλα γεγονότα – Ο πόλεμος του ’40 – Παλλαϊκή αντίσταση – Πρώτες μάχες – Ο Άρης στην Αθήνα – Το τραγικό τέλος – Σύνοψη} / Εικόνες και γραφές / Μεταθανάτια ζωή {Νεκρανάσταση του Αντρέα Τζήμα – Διάλογος με τον Θανάση Χατζή – Συνομιλίες με τον καπετάν-Κικίτσα (Σαράντη Πρωτοπαπά) – Τι γράφει ο Μάρκος Βαφειάδης – Μια άποψη του Φώτη Πανάγου-Σαράνταινα – Αλήθειες και αναλήθειες – Οι αναμνήσεις του Ιωαννίδη – Τα πράγματα στη θέση τους – Επίμαχα θέματα – Ακροτελεύτιο}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Otan_hmoun_me_ton_ArhΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γ[ΙΩΡΓΟΣ]: Όταν ήμουν με τον Άρη. Αναμνήσεις, επίλογος-σημειώσεις-επιμέλεια Κώστας Κουλουφάκος, δεύτερη έκδοση, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1977, σελ. 8+199 [Πρόλογος / Πώς πρωτακούστηκε τ’ όνομά του / Το πέρασμά του απ’ τα Τζουμέρκα / Μπροστά στο λαό / Μαζί με το Ζέρβα / Στο ξεπροβόδισμα / Πώς πέρασα τον Άραχθο / Δίπλα στον Άρη / Φεύγοντας προς τη Θεσσαλία / Αντίπερα στον Αχελώο / Το κλιμάκιο στο Βουργαρέλι / Η συμφωνία της Πλάκας / Οι μαυροσκούφηδες / Το τέλος του Οκτωβριανού / Ο Άρης κι οι γυναίκες / Πώς είδαν τον Άρη οι σύντροφοί του / Επανάσταση {Ποίημα} / Εκδικητής {Ποίημα} / Χιόνια στην Πίνδο {Ποίημα} / Η πληρωμή του Ιούδα {Ποίημα}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΓΔΑΣ, ΠΑΝΟΣ: Άρης Βελουχιώτης: Ο πρώτος του αγώνα. (Βιογραφία 1905-1945) [2 τόμοι], <Κυψέλη>, Αθήνα 1964, σελ. 415+509 [Τιμή πώλησης: 85,20 ευρώ. Με έκπτωση: 64,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

110x160_p16011ΜΟΣΧΑΤΟΣ, ΘΕΜΗΣ: Η σύσκεψη των καπεταναίων στη Λαμία. Η ευκαιρία που χάθηκε. Η πρωτοβουλία του Άρη Βελουχιώτη και δειλία του Μάρκου Βαφειάδη, <Γλάρος>, Αθήνα 1985(;), σελ. 75 (και 5 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τι προηγήθηκε. Συνοπτική αναδρομή / Η σύσκεψη των καπεταναίων / Τι έγινε στη σύσκεψη / Μετά τη σύσκεψη των καπεταναίων / Δεκέμβρης] [Τιμή πώλησης: 18,0 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Poios_kryvei_to_kefali_tou_Arh_VelouxiwthΜΠΟΚΟΤΑΣ, ΡΙΖΟΣ: Ποιος κρύβει το κεφάλι του Άρη Βελουχιώτη, εισαγωγή Μπάμπης Γραμμένος, <Γλάρος>, Αθήνα 1984(;), σελ. 93 [Όταν ζεις τα ίδια τα γεγονότα / Το άγριο γλέντι / Με εντολή του Ζέρβα / Η εξαφάνιση / Ανεξήγητα πράγματα! / Τα πήρε μαζί του! / Γιατί στην Αθήνα; / Μια πλάγια επιβεβαίωση / Το καθήκον της πολιτείας / Ο λόγος της Λαμίας {Ο λόγος που εκφώνησε ο Άρης Βελουχιώτης στην Λαμία, τον Οκτώβριο του 1944, όπως τον κατέγραψε ο Ορφέας Οικονομίδης}] [Υπογραμμισμένο με μολύβι σε κάποιες σελίδες] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Mia_pagida_gia_ton_ArhΜΠΟΚΟΤΑΣ, ΡΙΖΟΣ: Μια παγίδα για τον Άρη. Ο ρόλος του Κώστα Καραγιώργη στο πανθεσσαλικό συνέδριο των ανταρτών, προλογικό σημείωμα Γιάννης Λιανάς, πρόλογος Γιώργος Ζαρογιάννης (Καβαλάρης), <Γλάρος>, Αθήνα 1985(;), σελ. 94 [Τα ίδια τα γεγονότα / Για μια επιβεβαίωση!… / Ο εντολοδόχος / Αυτός δε θα μιλήσει / Στην αρχή και στο τέλος / Γιατί η παγίδα εδώ; / Το κοινό Βαλκανικό Στρατηγείο / Γνωριμία με τον Άρη / Το πρώτο ξάφνιασμα / Ο ‘πλάτης’ που μίλησε / Κονταροχτυπήματα… / Αχός απ’ το Γοργοπόταμο! / Ο λόγος και το ξίφος / ‘Το είχα καταλάβει!…’ / Λίγα απ’ τον Τέμπο / Ένας άλλος εντολοδόχος! / Βολές κατά τριών…. / Μία σημείωση [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΝΙΚΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ: Ο Άρης στο Μοριά. Ιστορικές μνήμες και μαρτυρίες, <Αιολίς>, Αθήνα 2001, σελ. 193 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΠΑΚΟΓΚΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Καπετάν Άρης. Ο ανταρτοπόλεμος στην Ελλάδα 1940-45, εισαγωγή Artur Lundkvist, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 1976, σελ. 469 [Μερικές εξηγήσεις / Απ’ τον Μπενίτο στον Αδόλφο / Ένα χρόνο στην παρανομία / Ο Άρης ξεκινά το αντάρτικο / Τ’ άρματα του ΕΛΑΣ σε δράση / Οι Εγγλέζοι / Ο Γοργοπόταμος / Το άνοιγμα προς την Ήπειρο και τη Θεσσαλία / Ο Άρης στην Αθήνα / Σαράφης και Σαμαρινιώτης / Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών / Η λυκοφιλία / Στον τορό της προδοσίας / Η ανάσταση του Μοριά / Απ’ το Λίβανο στη Γκαζέρτα / Ο Άρης γυρνά στον τόπο του / Ο λόγος της Λαμίας / Αλλαγή φρουράς / Βάρκιζα, η ταφόπετρα / Το στερνό ‘γατοκέφαλο’ / Η τραγωδία / Διάφορα στοιχεία / Βιβλιοπεριο-δικογραφία] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Arhs_sth_LamiaΠΑΠΑΚΟΓΚΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ – ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ: Ο Άρης στη Λαμία, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2006, σελ. 151 [Κωστής Παπακόγκος: «Ο Άρης στη Λαμία» / Άρης Βελουχιώτης: «Ο λόγος της Λαμίας» / Νίκος Κοταρίδης: «Επίμετρο: Η ιστορία και η αντιπαλότητα στο λόγο του Άρη Βελουχιώτη» / Ανυπόγραφο: «Χρονολόγιο»] [Τιμή πώλησης: 12,11 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Arhs_Velouxiwths_to_xameno_arxeioΦΑΡΑΚΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Άρης Βελουχιώτης. Το χαμένο αρχείο. Άγνωστα κείμενα. Η στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ απέναντι στον Άρη Βελουχιώτη, 1941-1945, πέμπτη έκδοση με συμπληρώσεις και διορθώσεις, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1998, σελ. 482 [Εισαγωγή / Τα γεγονότα {Παλιά τραύματα και νέες αντιθέσεις – Μεγαλοσύνη και μικρότητες στις κρίσιμες (1943, 1944) χρονιές – ‘Ο φανοστάτης των Τρικάλων’} / Τα κείμενα / Επίμετρο: Το τίμημα της άρνησης / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ: Άρης. Ο αρχηγός των ατάκτων. Ιστορική βιογραφία. Φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα, <Τόπος>, Αθήνα 2009, σελ. 797 [Τιμή πώλησης: 37,30 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ]

H_politikh_diathhkh_tou_Arh_VelouxiwthΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΩΜΑΣ), ΓΙΑΝΝΗΣ Γ.: Η πολιτική διαθήκη του Άρη Βελουχιώτη, εισαγωγή-υστερόγραφο-επιμέλεια Μπάμπης Δ. Κλάρας, <Δωρικός>, Αθήνα 1975, σελ. 719 [Από την Καισαριανή στα ρουμελιώτικα βουνά {Στη φωτιά του πολέμου – Από το μέτωπο στην Αθήνα – 15 Μαΐου 1941: Πρώτη σύσκεψη – Η γραμμή του Άρη – Η πρώτη περιοδεία – Το μεγάλο ξεκίνημα – Με τη σημαία στα χωριά – Κρούσεις και ατυχίες – Οι στόχοι – Ο Άρης πολεμά τους κατακτητές} / Άθλοι και αθλιότητες {Ο Γοργοπόταμος – Τριπλοί αγώνες – Ο Άρης στην Αθήνα} / Στο άρμα της Αγγλίας {Ο Σαράφης στον ΕΛΑΣ – Εκτέλεση Γερμανών – Πρώτος αφοπλισμός του Ψαρρού – Πρώτες αποφάσεις του Στρατηγείου – Β´ αφοπλισμός Ψαρρού – Αρχή της τραγωδίας – Αποστολή στο Κάιρο – Η σύγκρουση ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ – Η ίδρυση της ΠΕΕΑ – Ο Άρης στο Μοριά – Οι καταστροφικές συμφωνίες – Από τον Μοριά στη Ρούμελη – Τα Δεκεμβριανά και ο Άρης} / Γολγοθάς και λύτρωση {Η συμφωνία της Βάρκιζας – Καθαρές προτάσεις – Μέτωπο εθνικής ανεξαρτησίας – Η έσχατη πορεία – Η συνωμοσία των Αθηνών – Κόμμα, Άρης και ηγεσία} / Παράρτημα: Η μάχη της Αμφιλοχίας] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, ΔΗΜ. Ν.: Γκρεμίζω τον θρύλο του Άρη Βελουχιώτη, <Ισοκράτης>, Αθήνα χ.χ., σελ. 297 [Αναφορά στον Πέτρο Κόκκαλη στην σελ. 50 και 51] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

grammatagiatonarh***: Γράμματα για τον Άρη. Γράφουν ένας πολιτικός, ένας καπετάνιος, ένας αντάρτης και ο αδελφός του Άρη: Ο Ανδρέας Τζήμας ή Βασίλης Σαμαρινιώτης, ο Γιώργος Χουλιάρας ή καπετάν Περικλής, ο Φώτης Πανάγος ή αντάρτης Σαράνταινας, ο αδελφός του Άρη Μπάμπης Δ. Κλάρας, εκλογή-εισαγωγή Κωστής Παπακόγκος, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 1976, σελ. 187 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_proswpikothta_tou_Arh_Velouxivth***: Η προσωπικότητα του Άρη Βελουχιώτη και η εθνική αντίσταση. Ένα επιστημονικό συμπόσιο, επιμέλεια Κλεομένης Κουτσούκης, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 1997, σελ. 307 (και φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Μπάμπης Γραμμένος: «Ευχαριστίες της Οργανωτικής Επιτροπής» / Κλεομένης Κουτσούκης: «Πρόλογος» / Μαρία-Ρόζα Κλάρα-Παπαδάκη: «Χαιρετισμός» / Διονύσης Χαριτόπουλος: «Η παραποίηση της εικόνας του Άρη Βελουχιώτη» / Ηλίας Θερμός: «Ο χαρισματικός ηγέτης στη νεοελληνική ιστορία: Ο Άρης Βελουχιώτης ως έπος» / Κλεομένης Κουτσούκης: «Ο Άρης Βελουχιώτης ως λαϊκός επαναστατικός ηγέτης» / Νίκος Κοταρίδης: «Ο αντίπαλος και η αντιπαλότητα στον λόγο του Άρη Βελουχιώτη» / Προκόπης Παπαστράτης: «Η εθνική αντίσταση: Συμμαχικές σκοπιμότητες και αντιδράσεις» / Χάγκεν Φλάισερ: «Η σύσκεψη Μυροφύλλου-Πλάκας: Αναστολή του εμφυλίου» / Γιώργος Μαργαρίτης: «ΕΛΑΣ: Ζητήματα πολέμου» / Ιωάννα Παπαθανασίου: «Η λογική των συγκρούσεων στην ηγεσία του ΚΚΕ, 1945-1948: Από την ‘καταδίκη’ του Άρη Βελουχιώτη στην άρνηση της κληρονομιάς του ΕΛΑΣ» / Σωτήρης Ριζάς: «Η προσέγγιση του Άρη Βελουχιώτη από τους αντιπάλους του» / Φοίβος Οικονομίδης: «Οι δύο συμβολισμοί στο θάνατο του Άρη Βελουχιώτη» / Γιώργος Χουλιάρας (Περικλής): «Ποιος ήταν ο Άρης Βελουχιώτης» / Δημ. Ν. Δημητρίου (Νικηφόρος): «Η πυροδότηση της λαϊκής ψυχής και το ηγετικό κενό» / Βασίλης Πριόβολος (Ερμής): «Πολλούς θα έχουμε πάντα, ο ένας θα μας λείπει» / Γιώργος Ζαρογιάννης (Καβαλάρης): «ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ στα βουνά της Ηπείρου» / Αλέξης Ρόσιος (Υψηλάντης): «Διαπλοκή αντιθέσεων» / Γιώργος Διαμαντόπουλος: «Αντίσταση, οράματα και Άρης» / Δημήτρης Καραθάνος (Δημητρός): «Οι τελευταίες στιγμές του Άρη Βελουχιώτη» / Απόστολος Στρογγύλης: «Η προσωπικότητα του Άρη από μια άλλη γωνία» / Κώστας Γεωργιάδης (Ζαχαριάς): «Δυο χαρακτηριστικά περιστατικά» / Θόδωρος Καλλίνος (Αμάρμπεης): «Η σύσκεψη των καπεταναίων, τα Δεκεμβριανά και η υποχώρηση του ΕΛΑΣ» / Μπάμπης Ρούπας: «Άρης – Ψαρρός» / Βασίλης Νεφελούδης: «Εθνική αντίσταση στην Ελλάδα και στη Μέση Ανατολή»] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Σχολιάστε

Filed under ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1940-1950

ΑΒΔΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ: Γιατί χάθηκε η νίκη. Από τον έλεγχο της εξουσίας στη συντριβή του ΕΑΜικού κινήματος (1941-1945), πρόλογος Λεωνίδας Κύρκος, εισαγωγή Παύλος Πετρίδης, <Προσκήνιο>, Αθήνα 1994, σελ. 280 [Προλεγόμενα / Εθνική αντίσταση: Η μεγάλη αντιφασιστική στρατιά {Μια νέα εποχή – Το μεγάλο ξεκίνημα – Ο λαός στο προσκήνιο – Δύσκολες μέρες για το λαϊκό κίνημα} / Η κρίσιμη καμπή {Η Συμφωνία του Λιβάνου} / Τα μετά το Λίβανο {Οι ζώνες επιρροής – Η σοβιετική αποστολή στο προσκήνιο – Η συμμετοχή μας στην κυβέρνηση – Η Συμφωνία της Καζέρτας – Τα προδεκεμβριανά} / Η Δεκεμβριανή σύγκρουση {Τα ανησυχητικά προμηνύματα – Η ανευθυνότητα των υπεύθυνων} / Τα μεταδεκεμβριανά {Η συνθηκολόγηση – Η μεγάλη ηθική ήττα} / Το αντικομμουνιστικό κράτος {Η προγραμματισμένη θεμελίωσή του – Η υποταγμένη δικαιοσύνη – Πώς αντέδρασε η ηγεσία του ΚΚΕ} / Το ΚΚΕ μέσα από τα κείμενά του. (Όπως σκιαγραφείται από στελέχη του και από αποφάσεις ανώτατων κομματικών σωμάτων) {Ο τρόπος λειτουργίας του} / Το ΕΑΜ μπορούσε να κατακτήσει ειρηνικά την εξουσία {Το πανίσχυρο λαϊκό κίνημα – Η ηγεσία του ΚΚΕ είχε τα προσόντα να ηγηθεί του ΕΑΜ;} / Χρονολογικός πίνακας / Φωτογραφίες – Ντοκουμέντα / Βιογραφικό] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

imagesΑΒΔΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤ.: Το φαινόμενο Μακρόνησος. Ένα πρωτόγνωρο εγκληματικό πείραμα, πρόλογος Παναγιώτης Ν. Κρητικός, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1998, σελ. 323 [Προλεγόμενα / Η επιλογή της Μακρονήσου {Εισαγωγικά – Η σειρά στην καταγραφή των γεγονότων – Η επιλογή της Μακρονήσου – Ο.Α.Μ. (Οργανισμός Αναμόρφωσης Μακρονησιωτών) – Οι πλαστογράφοι – Φέουδα και φεουδάρχες στη Μακρόνησο: ΣΦΑ (Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών), ΓΕΤΟ (Τρίτο Ειδικό Τάγμα Οπλιτών), ΓΚΠΑ (Τρίτο Κέντρο Παρουσίας Αξιωματικών), ΑΕΤΟ (Πρώτο Ειδικό Τάγμα Οπλιτών), ΒΕΤΟ (Δεύτερο Ειδικό Τάγμα Οπλιτών) – Εντολές για την αναμόρφωση – Η εγκληματική βούληση της πολιτείας} / Φύλλο πορείας για τη Μακρόνησο {Τα προηγηθέντα – Λαύριο, ο προθάλαμος της Μακρονήσου – Στο Τρίτο Κέντρο Παρουσίας Αξιωματικών (Γ.Κ.Π.Α.) – Οι πρώτες εντυπώσεις – Έλλειψη ψυχολογικής προετοιμασίας – Προμηνύματα της επερχόμενης θύελλας – Επίσκεψη στο ΓΕΤΟ, στο φέουδο του Σκαλούμπακα. ‘Μια τραγική εικόνα’ – Το θερμόμετρο ανεβαίνει – Εφιαλτικές ώρες} / Στο σύρμα του Γ.Κ.Π.Α. {5-6 και 7 Απριλίου 1948. Η μεγάλη δοκιμασία – Ο εγλεισμός των 115 αξιωματικών στο Σύρμα – Οι αξιωματικοί πολεμιστές στο αλβανικό μέτωπο και στην εθνική αντίσταση δυο φορές προδότες – Εμείς και οι άλλοι – Οι 115 αξιωματικοί στο καψόνι της πέτρας – Η ζωή στο συρματόπλεγμα – Η στέρηση του τσιγάρου – Η συντροφική αλληλεγγύη} / Στο σύρμα του ΑΕΤΟ {Αναχώρηση από το Γ.Κ.Π.Α. – Ένα παλιό νεκροταφείο η νέα κατοικία μας – Η νεροποντή – Η συμβίωση στο Σύρμα – Τρόπος ψυχαγωγίας – Ένα αποτρόπαιο έγκλημα η δολοφονία του Γιώργου Σαμπατάκου – Μια πρωτοφανής ληστεία – Επίσκεψη του Βασιλόπουλου στο Σύρμα – Αντώνης Βασιλόπουλος: Το πορτραίτο ενός εγκληματία – Η καταναγκαστική εργασία και τα καινούρια επαγγέλματα – Συντροφιά με τον Κώστα Δεσποτόπουλο – Σκέψεις για την υποχρεωτική εργασία – Τα λαγωνικά της είδησης – Διαφωνίες που ρυθμίζονται με συντροφική κατανόηση – Ο γόνιμος διάλογος βοηθά να μη γίνουν λάθη – Ο αρχιμανδρίτης Κορνάρος μάς καλεί για να μας εξομολογήσει – Ο εξομολόγος Κορνάρος ζητά δήλωση μετάνοιας από τους αγωνιστές – Ένα λάθος στις εκλογές – Απολυτήριο από το στρατιωτικό Σύρμα – Συνάντηση με τον Θέμο Κορνάρο} / Η αποθέωση της βίας {Οι αιματηρές επιχειρήσεις του 1949 – Η πρώτη ομαδική μεταφορά εξορίστων στη Μακρόνησο (ΑΕΤΟ) ποιοτικό άλμα στις εγκληματικές μεθόδους – Μια βδελυρή επινόηση – ΑΕΤΟ Οκτώβρης του 1949. Μια ασύλληπτη βαρβαρότητα – Ψυχολογική τρομοκρατία που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας – Οι γυναίκες της ΕΑΜικής εθνικής αντίστασης στη Μακρόνησο} / Η υποκρισία και η αναισχυντία στην αποθέωσή τους {Τα φιλόδοξα σχέδια των αναμορφωτών – Ο οικοδομικός οργασμός – Οι σκλάβοι – Θέατρο του παράλογου – Σκηνοθεσία – Οι υμνητές της Μακρονήσου. (Έλληνες και αλλοδαποί)} / Το κατεστημένο στην υπηρεσία των βασανιστών {Το φαινόμενο Μακρόνησος – Τύπος: Η μεγάλη συμβολή του στην προβολή του ‘αναμορφωτικού έργου’ – Συμπαράσταση της Εκκλησίας – Αρχιμανδρίτης Κορνάρος: Ο πιο πολύτιμος συνεργάτης του Βασιλόπουλου – Ο μητροπολίτης Σύρου Φιλάρετος: Ένας ιεράρχης υμνητής των εγκληματιών – Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός – Το πνευματικό κατεστημένο εγκωμιάζει και υμνεί τους βασανιστές – Κώστας Τσάτσος και Παναγιώτης Κανελλόπουλος: Οι δυο κορυφαίοι υμνητές του πρωτόγνωρου εγκληματικού πειράματος} / Μακρονησιώτικα συστήματα {Ο μηχανισμός υποδοχής των καλεσμένων – Η επιλογή των επισκεπτών – Γραφείο ηθικής αγωγής – Η ομιλία ενός Μακρονησιώτη: Εδώ βρήκα το φως μου – Οι Αλφαμίτες – Οι συνεργασθέντες} / Οι βουλευτικές εκλογές της 5.3.1950 {Το κλίμα της εποχής – Η προεκλογική προετοιμασία – Το εκλογικό αποτέλεσμα: Ένας τεκτονικός σεισμός για τη διοίκηση – Το μεγάλο κόστος} / Άη Στράτης. Ο νέος τόπος εξορίας {Η μεταφορά μας στο νησί – Μια νέα πολιτεία με 3.500 κατοίκους – Η οργάνωση της πολιτείας – Πνευματική και πολιτιστική κίνηση – Οι ανθρώπινες σχέσεις – Η εσωτερική διάσπαση στο στρατόπεδο} / Ευρετήριο κυρίων ονομάτων [Αναφορά στον Κόκκαλη και τον Μπελογιάννη] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΓΓΕΛΕΑΣ, ΝΙΚ. Γ.: Η Ελλάς εν μέσω θυελλών, πρόλογος Δ. Ν. Λαμπαδάριος, Αθήναι 1946, σελ. 2+β´+180 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

ΑΓΓΕΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Δ.: Ο αντιστασιακός επίλογος, Αθήνα 1990, σελ. 279 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ Θ.: Από την κατοχή στον εμφύλιο. Η μεγάλη ευθύνη των συμμάχων. Ένα βιβλίο-συνέντευξη στον Σοφοκλή Γ. Δημητρακόπουλο, πρόλογος Σοφοκλής Γ. Δημητρακόπουλος, <Παρουσία>, Αθήνα 1994, σελ. 229 [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Ημερολόγιο πολέμου (1940-1941), μεταγραφή-εκδοτικό σημείωμα-επιμέλεια Κώστας Γ. Τσικνάκης, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, χαρακτικό εξωφύλλου Γιώργης Δήμου, <Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας / Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2011, σελ. 152 [Σειρά: Μαρτυρίες. Περίοδος Β´, αρ. 4] [Τιμή πώλησης: 8,52 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ), ΑΝΤΩΝΗΣ: Βροντάει ο Όλυμπος, πρόλογος Γ. Μπλάνας (Κίσσαβος), ξυλογραφίες Α. Τάσσος, <‘Γνώσεις’>, Αθήνα χ.χ., σελ. 82 [Εισαγωγή {Βροντάει ο Όλυμπος – Ποια ήταν τα εμπόδια – Και οι πεμπτοφαλαγγίτες – Μερικά στοιχεία – Ιστορικό και δράση του μηχανικού του Ολύμπου} / Η πρώτη περίοδος (Νοέμβρης 1942-Ιούνης 1943) / Η δεύτερη περίοδος (Ιούλης 1943-Γενάρης 1944) {Οι Ιταλοί αφοπλίζονται – Οι τοίχοι αντιστήριξης των Τεμπών στον αέρα! (9 του Οχτώβρη 1943) – Απόπειρα απελευθέρωσης Άγγλων αιχμαλώτων (4-7 του Δεκέμβρη 1943)} / Η τρίτη περίοδος (Φλεβάρης-Οχτώβρης 1944) {Ανατίναξη της ταχείας γερμανικής αμαξοστοιχίας – ‘Θάουζεν κιλ!’ – Ένα απόσπασμα – Η μάχη της Σπηλιάς (26 του Μάρτη 1944) – Η ταχεία 53 τινάζεται πάλι στον αέρα! (31 του Μάρτη 1944) – Η μάχη του Καράλακου (Μπαϊραχτάρ) (6 του Μάη 1944) – Η μάχη για τη σοδειά (Ιούνης-Ιούλης 1944) – Η επιτυχία μιας ενέδρας – Επίθεση στο Καρατζόλ-Δελέρια (7 του Ιούλη 1944) – Η μάχη στα υψώματα Δελέρια (14 του Ιούλη 1944) – Οι αποθήκες των Ες-Ες στο Κασσάνι – Το τραίνο με τους 700 ομήρους – Δεύτερο γενικό σαμποτάζ (8 του Αυγούστου 1944) } / Κοντά στην απελευθέρωση (Σεπτέμβρης-Οχτώβρης 1944) {Τριάντα τρεις μέρες αδιάκοπης δράσης – Τελευταίες ανατινάξεις. Η γέφυρα του Πηνειού μέσα στη Λάρισα – Απελευθέρωση} / Το σχέδιο για την ανατίναξη της μεγάλης γέφυρας των Τεμπών / Η συμβολή του λαού / Παράρτημα: Συγκεντρωτικός πίνακας επιχειρήσεων και σαμποτάζ του τάγματος μηχανικού Ολύμπου (1942-1944)] [Τιμή πώλησης: 7,46 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ]

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Ολόψυχα. Στην εθνική αντίσταση 1941-45 με τον ΕΛΑΣ. Στον εμφύλιο 1946-49 με τον ΔΣΕ, πρόλογος-επιμέλεια Ιάσονας Χανδρινός, <Αλφειός>, Αθήνα 2012, σελ. 246 [Εισαγωγή / Στη δίνη του πολέμου / Στην εθνική αντίσταση 1941-1944 / Στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 1946-1949 / Διοικητής της 144 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ / Η ζωή στην εμιγκράτσια: Σοβιετική Ένωση 1950-1975 / Απάντηση στο 6ο κεφάλαιο του βιβλίου Χαρίλαος Φλωράκης και λαϊκό κίνημα] [Τιμή πώλησης: 13,85 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Κ. Α.: Το ναυτικόν μας κατά την πολεμικήν περίοδον 1941-45, <Αετός Α.Ε.>, Αθήναι 1952, σελ. 204 (και 9 μονόφυλλα με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Έχεις_φωνήΑΜΟΙΡΙΔΗΣ, ΚΟΛΙΑΣ: Έχεις φωνή, πρέπει να εξοντωθείς, πρόλογος Γιώργος Τσιάκαλος, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2009, σελ. 415 [Αντί προλόγου / Το ξερίζωμα / Το χωριό / Το γραφείο του συνεταιρισμού / Το παντοπωλείο του συνεταιρισμού / Το καφενείο του συνεταιρισμού / Ο κήπος, το πάρκο του χωριού / Η δεξαμενή για κηπευτικά / Το γραφείο της κοινότητας / Το ‘ημερολόγιο’ / Οι δάσκαλοι του χωριού / Ο δάσκαλος Γεώργιος Χαριτίδης / Ο δάσκαλος Αλκούσης / Η δασκάλα Όλγα Νικολαΐδου / Ο δάσκαλος Δήμος Δημόπουλος / Η δασκάλα Ειρήνη / Ο δάσκαλος Μενέλαος Δημητριάδης /Το σανιδάκι και τα ελληνικά / Η ντουλάπα-χαρτοπωλείο / Οι γιατροί του χωριού / Ο γιατρός Δημήτριος Μπιζάνης / Ο γιατρός Πολυχρονίδης / Ο γιατρός Γιάννης Μουστάκας / Η εκπολιτιστική κίνηση στο χωριό / Θεατρική παράσταση στο Χωρήγι / Θέατρο στο Σταυροχώρι / Το Αμερικάνικο Ίδρυμα / Η Λέσχη των Νέων / Υπαίθριο θέατρο / Αίθουσα θεάτρου / Το φλας που τρομάζει / Αθλητικοί αγώνες / Η ποδοσφαιρική ομάδα / Ποδόσφαιρο με την ομάδα Κιλκίς / Ποδόσφαιρο στη Νέα Καβάλα / Σχολή μουσικής / Σχολή οικοκυρικής και νοσοκόμων / Πειραματικό χωράφι / Αναδάσωση λόφου / Το γυμνάσιο του χωριού / Σκέψεις για το αμερικάνικο ίδρυμα / Σημείωση / Υπόμνημα / Εμφανίζονται προοδευτικές ιδέες στο χωριό / Η διάδοση προοδευτικών ιδεών στο χωριό / Οι μαθητές του γυμνασίου Κιλκίς οργανώνονται / Μια νύχτα στο κρατητήριο / Μαρξιστική βιβλιοθήκη / Ο μορφωτικός όμιλος / Μαθητική εφημερίδα / Το λαχείο με την μπλούζα / Η πρώτη γνωριμία / Μαθητικό συσσίτιο / Η απεργία που απέτυχε / Ακτίφ στο γυμνάσιο / Προσπάθεια για συγκέντρωση / Παρακολουθούν το σπίτι / Ο Βενιζέλος στο χωριό / Το Μεταλλικό δίνει πολεμική μάχη / Η Κόκκινη Σημαία και η Διεθνής / Απεργία στο χωριό / Αντιπροσωπεία στο Μεταλλικό / Η τοποθεσία Ξινό Νερό (Μεταλλικό) / Πρωτομαγιά στο Μεταλλικό / Η ‘Φιλαρμονική’. Σύγκρουση στον αυλόγυρο του σχολείου / Η σύνδεση χωρίς συνθηματικό / Σχετικά με την ΕΟΝ / Πρωτομαγιά 1938 / Κατοχή. Η Ελλάδα σκλαβωμένη / Συνάντηση με τον Λασάνη / Τα χωριά αγρυπνούν / Το καφενείο στη διάθεσή μας / Η πρώτη ομιλία ΕΑΜ Νέων / Εαμική συγκέντρωση στο χωριό / Εαμική βάση στις Καστανιές / Με το Λασάνη στο Βαπτιστή / Επιτροπές αγώνα στη Νομαρχία Κιλκίς / Συνάντηση στο υπόγειο… / Ο καυγάς… / Η Καλίνδρια προβάλλει όρους / Ο γιατρός οργανωτής / Το συλλαλητήριο του Κιλκίς / Ένα τέχνασμα / Το Ζαχαράτο διώχνει τον έφορα / Το μπλόκο της μεταμόρφωσης / Η συνέλευση με διερμηνέα / Τραυματίες του ΕΛΑΣ σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης / Έτσι άρχισε το ξεκίνημα για το βουνό / Η μάχη του Κούκου / Οι Γερμανοί φεύγουν / Η σύνδεση έγινε / Η μάχη του Κιλκίς / Γνώριμη φωνή / Επιστροφή στη Βέροια / Ο λαός της Αξιούπολης απαιτεί… / Επιστροφή στο χωριό / Ο παιδικός σταθμός / Οι οργανώσεις λειτουργούν / Η Κομματική Οργάνωση τιμά τους Ελασίτες / Η ιδεολογικο-πολιτική δουλειά συνεχίζεται / Η κομματική σχολή / Ο Άσπρος αντιστέκεται στην τρομοκρατία / Σκέψεις / Μια παλλόμενη καρδιά / Η διαμαρτυρία πέτυχε / Το χαστούκι πληρώνεται με απεργία / Ο εργοδότης διδάσκεται… / Το ψωμί πρέπει να μοιραστεί / Εργοστασιάρχης σκοπός σε συνέλευση γυναικών / Ένας παράνομος / Μια σεμνή πράξη / Μια παράτολμη ενέργεια / Απόψε… / Η Βασίλω προσωπικότητα / Μάχη σε δύο μέτωπα. Μεταφορά τραυματιών στη Τζένα / Το μπλόκο / Η δημοκρατική λαϊκή αντίσταση, 1946-1949 / Οι αγωνιστές σε διωγμό / Το ρολόι λάθεψε… / Στου βοδιού το κέρατο… / Λάθεψε το συνθηματικό / Πορεία με σεντόνια / Ο αχερώνας ‘ξενοδοχείο’ / Ξεσπά σε κραυγές τρόμου / Ο δάσκαλος αγωνιστής / Μας βρήκαν… / Ο αντιπρόσωπος από το Πάικο / Γραφεία πληροφοριών / Παράξενος αριθμός / Ο λαχανόκηπος γιάφκα / Ομάδες Λαϊκής Αυτοάμυνας (Ο.Λ.Α.) / Ο προδότης / Πρόβλημα εφεδρειών / Ψάχνουν να βρουν τον υπεύθυνο / Οι κοπέλες αποφάσισαν… / Η επιμελητεία του αντάρτη / Το δρομολόγιο κόπηκε / Αναγκαίες μεταφορές / Βρήκαν το δρόμο όχι όμως και το μονοπάτι / Επιχείρηση πρώτη / Επιχείρηση δεύτερη / Επιχείρηση τρίτη / Η επινόηση ανταρτοομάδων / Η αναχώρηση αναβλήθηκε / Τέταρτη επιχείρηση / Επιχείρηση πέμπτη / Επιχείρηση έκτη / Σε επιφυλακή οι Ομάδες Λαϊκής Αυτοάμυνας / Η ομάδα με τον αρχηγό πέρασε / Μερικές σκέψεις / Ο κανονιοβολισμός της Θεσσαλονίκης / Η μαρτυρία της Φωστήρας / Οι δράστες μυρίστηκαν αίμα / Κρύψε μας κάπου… / Έχεις φωνή, πρέπει να εξοντωθείς… Είχαμε ιδέες μα τραυματίστηκαν / Δώστε μου ένα κινίνο!!!… {Για τον Κ. Καραγιώργη} / Θάφτηκε κρυφά και χωρίς όνομα {Για τον Βασίλη Κοτσάβρα} / Όλα μαγειρεύονται στα παρασκήνια {Για τον Μήτσο Παρτσαλίδη} / Η απόφαση της Κ.Ε. αναιρείται / Μοναδική και τολμηρή φωνή {Για τον Τάκη Γρίμπα} / ‘Οι κατάσκοποι και πράκτορες του Τίτο’ / ‘Τα ρεμάλια…’ / Αφού το λέει το Κόμμα… / Τι προτιμάς το Κόμμα ή τον άντρα σου; / Τον χαρακτήρισαν για ένα τάβλι / Να μην παντρεύεστε με ‘αναθεωρητές’ / Σε χρειαζόμαστε… / Τα στολίδια και οι χαρακτηρισμοί / Η τεχνική της Γερμανίας είναι ανώτερη… / Η διαφωνία πληρώνεται με τη ζωή / Απάνθρωπη απάντηση / Προς γνώση και συμμόρφωση / Τα πάντα εκπορεύονται από το κέντρο / Οι παραβιάσεις / Δεν δόθηκε απάντηση / Καθαρά εμπαιγμός / Γιατί άλλο ‘κανάλι;’ / Ούτε στη δουλειά δεν έχεις δικαίωμα / Έτοιμοι να τον λιντσάρουν… / Η κριτική μετατρέπεται σε εξοντωτική πολεμική / Οι διακρίσεις και τα προνόμια / Η ταλαιπωρία των αναπήρων / Προσπάθεια να μην περάσει η διάσπαση / Επινοημένοι πράκτορες / Το ‘θερμόμετρο ανεβοκατεβαίνει’ / Εξόντωση με οικονομικό αποκλεισμό / Στρατοκρατία στο Μπούλκες / Ο ‘επαγρυπνητής’ / Τα ‘ψωμιά σου’ τελείωσαν / Οι 100 ‘πράκτορες’ / Ό,τι σπέρνεις αυτό θερίζεις / Μια φιλική επίσκεψη / Η δολοφονία / Οι διωγμοί χωρίς όρια / Μια απαραίτητη διευκρίνιση / Σαν επίλογος / Η χαμένη ευκαιρία / Μαζική οργάνωση / Γιατί καθυστέρησε η εναντίωση; / Αντί δάφνινου στεφανιού {Σύντομα βιογραφικά σημειώματα για αγωνιστές και αγωνίστριες}] [Τιμή πώλησης: 24,46 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΑΝΑΓΝΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ.: Στα κάστρα του αγώνα με το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1998, σελ. 180 [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚ. ΑΘ.: Παράνομος τύπος της δραματικής κατοχής 1941-1944, Αθήναι 1960, σελ. 308 [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ, ΤΑΣΟΣ Σ.: Το αεροδρόμιο των Μολάων. Χρονικό της δράσης των Γερμανών στη Νοτιοανατολική Λακωνία 1941-1944, <Ιδιομορφή>, Σπάρτη 2012, σελ. 207 [Πρόλογος / Ευχαριστίες / Η υποχώρηση / Το αεροδρόμιο των Μολάων / Η παρουσία των Γερμανών μετά τη μάχη της Κρήτης (1941-1943) / Παράρτημα: Η δράση του Χαράλαμπου Κουτσογιαννόπουλου (‘Προμηθέα ΙΙ’) / Πηγές και βιβλιογραφία / Φωτογραφικό αφιέρωμα] [Τιμή πώλησης: 17,04 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

Apo_thn_antistashΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ: Από την αντίσταση στη διάψευση. Θεσσαλονίκη, Μπούλκες, Βίτσι, πρόλογος-σημειώσεις-επιμέλεια Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 249 [Πρόλογος του συγγραφέα / Τα νεανικά χρόνια / Ο πόλεμος / Στην αντίσταση / Στον εφεδρικό ΕΛΑΣ / Στη μετακατοχική Θεσσαλονίκη / Στην Αλβανία / Στο Μπούλκες / Στο Βελιγράδι / Στο Βίτσι / Σε νοσοκομείο της Πολωνίας / Σε καθοδηγητικά πόστα του ΚΚΕ στη Ρουμανία / Στη δυσμένεια της κομματικής ηγεσίας / Ιδιόγραφο χρονολογικό σημείωμα / Βιογραφικό για την ‘Ανακαταγραφή των μελλων του ΚΚΕ’ / Παράρτημα φωτογραφιών] [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,30 ευρώ]

ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: 1944. Κρίσιμη χρονιά. 300 ανέκδοτα έγγραφα από το προσωπικό αρχείο του Ουΐνστον Τσώρτσιλ για την Ελλάδα από 8-3-[1944] έως 5-12-1944 [2 τόμοι], <Διογένης>, Αθήνα 1974, σελ. 294+275 [Κάιρο: Πολιτική κρίση / Μέση Ανατολή: Το κίνημα / Μέση Ανατολή: Η πρώτη ήττα / Πρωθυπουργός: Ο Παπανδρέου / Αγγλορωσικές αντιθέσεις στα Βαλκάνια / Η συνδιάσκεψη του Λιβάνου / Σφαίρες επιρροής: Αμερικανικές επιφυλάξεις / Κάιρο – ΕΑΜ: Κρίση / Λονδίνο: Ένοπλη επέμβαση / Ρώμη: Συνάντηση Τσώρτσιλ – Παπανδρέου / Η συμφωνία της Καζέρτας / Βρετανική επέμβαση / Παζάρι στη Μόσχα / Απελευθέρωση / Προς την σύγκρουση] [Τιμή πώλησης: 65,00 ευρώ. Με έκπτωση: 49,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.: Μνήμες που συγκλονίζουν. ‘Είναι γενναιότητα να θυμάσαι’. 28 Δεκεμβρίου 1943: Το χρονικό της μάχης των Μολάων. Γεγονότα και αλήθειες, <Οδοντιατρικές Εκδόσεις Σπ. Ζαχαρόπουλος>, Αθήνα 2012, σελ. 270 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η κατοχή και η αντίσταση στον ελληνικό κινηματογράφο 1945-1966, <Αιγόκερως>, Αθήνα 2005, σελ. 205 [Εισαγωγή {Αντικείμενο της μελέτης – Το θεωρητικό πλαίσιο} / Η πρώτη περίοδος (1945-1949) / Η δεύτερη περίοδος (1950-1957) / Η τρίτη περίοδος (1958-1962) / Η τέταρτη περίοδος (1963-1966) / Η πρόσληψη των ταινιών από το κοινό / Συμπεράσματα / Παράρτημα {Η πρώτη περίοδος 1945-1949 (Ραγισμένες καρδιές, 1945 – Καταδρομή στο Αιγαίο, 1946 – Αδούλωτοι σκλάβοι, 1946 – Οι υπόλοιπες ταινίες του 1946 – Τα παιδιά της Αθήνας ή Οι σαλταδόροι, 1947 – Άννα Ροδίτη, 1947 – Οι Γερμανοί ξανάρχονται, 1947 – Τελευταία αποστολή. 1948 – Γερμανική περίπολος στην Κρήτη, 1948 – Ο μεθύστακας, 1949) – Η δεύτερη περίοδος 1950-1957 (Ματωμένα Χριστούγεννα, 1951 – Η φλόγα της ελευθερίας, 1951 – Το πικρό ψωμί, 1951 – Οι ταινίες του 1952 – Το ξυπόλητο τάγμα, 1953 – Οι ουρανοί είναι δικοί μας, 1953 – Το ποντικάκι, 1953 – Οι ταινίες του 1956 – Ο άνθρωπος του τραίνου, 1957) – Η τρίτη περίοδος 1958-1962 (Οι παράνομοι, 1958 – Οι υπόλοιπες ταινίες του 1958 – Το νησί των γενναίων, 1959 – Στρατιώτες δίχως στολή, 1959 – Έγκλημα στο Κολωνάκι, 1959 – Το ποτάμι, 1959 – Η αυγή του θριάμβου, 1960 – Ο ξένος της νύχτας ή Θεοί και δαίμονες, 1960 – Ψηλά τα χέρια, Χίτλερ, 1961 – Επικίνδυνη αποστολή, 1961 – Στέγνωσαν τα δάκρυά μας, 1961 – Χωρίς ταυτότητα, 1962 – Οι υπόλοιπες ταινίες του 1962) – Η τέταρτη περίοδος 1963-1966 (Μας κρύβουν τον ήλιο ή Τα αγρίμια, 1963 – Αμόκ, 1963 – Αδελφός Άννα, 1963 – Της κακομοίρας, 1963 – Προδοσία, 1964 – Ο διωγμός, 1964 – Όταν σημάνουν οι καμπάνες, 1964 – Ο κράχτης, 1964 – Το μπλόκο, 1965 – Ήρωες, 1965 – Η ζωή μου ανήκει σε σένα, 1965 – Εγκατάλειψη, 1965 – Επιστροφή, 1965 – Υιέ μου… Υιέ μου… 1965 – Δεν είμαι ατιμασμένη, 1965 – Οι εχθροί, 1965 – Οι αδίστακτοι, 1965 – Με τη λάμψη στα μάτια, 1966 – Πρόσωπο με πρόσωπο, 1966 – Ξεχασμένοι ήρωες, 1966 – Ο προδότης, 1966 – Επιχείρηση Δούρειος Ίππος, 1966 – Μίας πεντάρας νιάτα, 1966 – Τα αδέλφια, 1966 – Οι υπόλοιπες ταινίες του 1966)} / Φιλμογραφία / Πηγές – Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΤΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1977, σελ. 14+16+554 [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ]

ΑΝΤΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ. Βιώματα – Ντοκουμέντα – Μαρτυρίες, Β´ τόμος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1979, σελ. 521 [Το μαχητικό βάφτισμα της ΕΠΟΝ στις μεγαλειώδεις αντιστασιακές κινητοποιήσεις της άνοιξης και του καλοκαιριού του 1943. Προανακρούσματα της εμφύλιας τραγωδίας / Θεμελιώνεται το ένοπλο κίνημα της νεολαίας. Οι υποδειγματικοί σχηματισμοί ΕΛΑΣ και ΕΠΟΝ / Η ΕΠΟΝ εδραιώνεται πανελλαδικά σαν η κυρίαρχη οργάνωση αντίστασης της νεολαίας. Οργανωτικά προβλήματα. Εσωτερική ζωή της ΕΠΟΝ. Η μορφή του επονίτη / Παράρτημα Ι. Ντοκουμέντα {Α´. Αποφάσεις και προκηρύξεις του ΚΣ της ΕΠΟΝ. Βασικά υλικά του ανταρτοεπονίτικου κινήματος – Β´. Εκθέσεις των Συμβουλίων Περιοχών της ΕΠΟΝ για τον πρώτο χρόνο δράσης της} / Παράρτημα ΙΙ. Ήρωες – Μάρτυρες της νεολαίας {Α´. Κατάλογοι κατά περιοχές – Β´. Μορφές] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ]

ΑΝΤΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Ηρωϊκή πορεία. Ταξιαρχία αόπλων Ρούμελης, δεύτερη έκδοση, <Μνήμη>, Αθήνα χ.χ., σελ. δ΄+53 [Σειρά: Ντοκουμέντα του ελληνικού προοδευτικού κινήματος] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

AntaiosΑΝΤΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Η ελπίδα πάγωσε στις κορφές. Κάθοδος στην κόλαση του εμφυλίου, δεύτερη έκδοση, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1999, σελ. 286 [Κολυμπώντας – Στο Γράμμο / Πορεία στο άγνωστο / Ύβρις και Άτις / Στη σκοπιά, κουβεντιάζοντας με τον εαυτό σου… / Με την Ταξιαρχία αόπλων Ρούμελης στο δρομολόγιο του χαμού / Ο εμφύλιος στις ρίζες / Με μορφή σεναρίου με σασπένς, άοπλους και τανκς / Εκτέλεση από τον ουρανό / Ιντερμέτζο / Το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος / Λείψανα που βαδίζουν / Το τέλος / Δυο λόγια ακόμα] [Αναφορά στον Κόκκαλη στην σελ. 91] [Τιμή πώλησης: 28,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΞΙΩΤΗ, ΜΕΛΠΩ: Άπαντα, 3ος τόμος, Χρονικά, φιλολογική επιμέλεια Μάρω Δούκα – Βασίλης Λαμπρόπουλος, <Κέδρος>, Αθήνα 1980, σελ. 431 [Απάντηση σε 5 ερωτήματα / Πρωτομαγιές 1886-1945 / Οι Ελληνίδες φρουροί της Ελλάδας / Αθήνα 1941-1945 / Κινητοποιήσεις, απεργίες και μαχητικές διαδηλώσεις στη διάρκεια της κατοχής] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Epi_xyrou_akmhsΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Επί ξυρού ακμής. Ένας ‘κομμένος’ αντάρτης του ΔΣΕ στα βουνά της Ρούμελης, εισαγωγή Σπύρος Ι. Ασδραχάς, επίμετρο Άγγελος Ελεφάντης, <Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας / Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2009, σελ. 206 [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ: Το ξεκίνημα του ΕΑΜ. Αναμνήσεις και διδάγματα, εισαγωγικό σημείωμα Γιώργος Σταμόπουλος, επιμέλεια Πέτρος Ανταίος, <Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-44>, Αθήνα 1982, σελ. 77 [Τιμή πώλησης: 14,77 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ: Προσφυγιά, αντάρτικο, εξορία 1924-1949, επιμέλεια Πάνος Κοντέλης – Γ. Κοντογιώργης, <Γραμμή>, Αθήνα 1980, σελ. 365 [Πρόλογος / Προσφυγιά / Δύσκολα χρόνια / Στο Κόμμα / Μεταξική δικτατορία / Φυλακές της Αίγινας / Εξορία / Φολέγανδρος / Η απόδραση / Κατοχή στην Αθήνα / Απελευθέρωση / Δεκέμβρης / Υποχώρηση / Πίσω στην Αθήνα / Μπούλκες / Προς ένα καινούργιο δράμα / Καινούργιο αντάρτικο / Παρένθεση για την ηγεσία στην εξορία / Θυσίες και αίμα / Οι νεκροί φρουρούν τα βουνά / Παρένθεση για τον Καραγιώργη και τον Ζαχαριάδη / Προς το Βίτσι / Η τελευταία πράξη του δράματος] [Υποδιοικητής 124 Ταξιαρχίας ΔΣΕ] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ: Η δολοφονία του Κώστα Βιδάλη. Ένα έγκλημα της Δεξιάς που στέρησε τη δημοσιογραφική οικογένεια από μία σημαντική προσωπικότητα και έπληξε θανάσιμα την ελευθεροτυπία στη χώρα μας, πρόλογος Κάτια Βιδάλη, σχέδιο εξωφύλλου Αντώνης Πρωτοπάτσης, σκίτσο στο εσωτερικό του βιβλίου Δημ. Μεγαλίδης, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα χ.χ., σελ. 136 [Συμπεριλαμβάνεται το άρθρο του Κώστα Βιδάλη ‘Η μάχη της σοδειάς – μάχη θρίαμβος –’] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

h-thessalia-stin-antistasi-Italikh_katoxhΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΣ.: Η Θεσσαλία στην αντίσταση, 1ος τόμος, Ιταλική κατοχή, πρόλογος Δημήτριος Μπαλλής, τρίτη έκδοση βελτιωμένη, <‘Έλλα’>, Λάρισα 1999, σελ. 456 [Πρόλογος στην τρίτη έκδοση / Η αντίσταση οργανώνεται μυστικά {Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) – Φιλική Εταιρεία (ΦΕ) – Οι δυο αντίπαλοι – Η φυγάδευση των Νεοζηλανδών – Η τραγωδία των Κρητικών – Αυτόνομο κράτος της Πίνδου και Λεγεών των Βλάχων – Αντίσταση στην αυτονομιστική κίνηση – Τα όπλα – Αγώνες για επιβίωση – Έρωτας με Ιταλούς – Θεσσαλικός Ιερός Λόχος (ΘΕΛ)} / Η γένεση του θεσσαλικού αντάρτικου {ΕΛΑΣ, το αντάρτικο του ΕΑΜ στον Όλυμπο – Στον Κίσσαβο – Των ανταρτών η φωνή – Η δοκιμασία – Στον Κόζιακα και Άγραφα – Στα Χάσια – Στο Πήλιο και Μαυροβούνι – Έφιππες ομάδες – Η πρώτη μάχη – Προσπάθειες άλλων για αντάρτικο – Στρατηγείο Θεσσαλίας του ΕΛΑΣ – Οι πρώτοι αλεξιπτωτιστές – Αγγλική πολιτική} / Η αντίσταση αναλαμβάνει επίθεση {Η επίθεση του ΕΛΑΣ (Η Τρίτη Συνδιάσκεψη ανταρτών στην Σκαμνιά – Μάχη στην Οξύνεια – Η κατάληψη της κορυφογραμμής της θεσσαλικής Πίνδου – Ο αφοπλισμός των κωστοπουλικών – Εμποδίζονται οι Γερμανοί να παίρνουν χρώμιο και ξυλεία – Ενέδρες σε οδικές αρτηρίες – Ο ΕΛΑΣ κατέρχεται στους κάμπους – Σαμποτάζ σε τραίνα – Ο ΕΛΑΣ της Θεσσαλίας μπαίνει σε πόλεις – Ο κατακτητής κλείνεται σε πόλεις – Μεγάλη πορεία σε μικρογραφία) – Η εξόρμηση του ΕΑΜ (Οι στόχοι – Το ΕΑΜ και η λαϊκή δικαιοσύνη με την αυτοδιοίκηση στην Θεσσαλία – Ο μυστικός τύπος – Το Εργατικό ΕΑΜ – Ελεύθερη Ελλάδα – Τα τυπογραφεία μεταφέρονται στην ελεύθερη ζώνη – Η Κόκκινη Δικτατορία της Καλαμπάκας – Μάχη στην Καλαμπάκα – Το ΕΑΜ ανδρούται) – Τακτικός στρατός (Χορός του Ζαλόγγου – Από αντάρτες, στρατιώτες – Αλλαγή τακτικής – Μάχη από παράταξη στην Πόρτα – Η συμμαχία με τους Άγγλους – Τα παραπλανητικά σαμποτάζ – Να πολεμάτε με μυαλό – Τα αγγλικά όπλα – Το Βαλκανικό Στρατηγείο – Η Α´ Πανθεσσαλική Συνδιάσκεψη Ανταρτών στην Καστανιά – Το Βαλκανικό Στρατηγείο απορρίπτεται – Η Ιη Μεραρχία του ΕΛΑΣ – Έξαρση)} / Ο αντίπαλος συνθηκολογεί {Το Πρώτο Πανθεσσαλικό Συνέδριο του ΕΑΜ – Εκλογές οργάνων αυτοδιοικήσεως – Μετά την πτώση του Μουσσολίνι – Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας – Η συνθηκολόγηση στην Λάρισα – Στα Τρίκαλα – Στον Αλμυρό και στην Αγιά – Στον Βόλο – Στο Χορευτό, Χάνια και Επισκοπή – Σύμπτυξη των Ιταλών – Ο αφοπλισμός των Ιταλών – XVIη Μεραρχία του ΕΛΑΣ – Τα όπλα του θεσσαλικού ΕΛΑΣ και ο χώρος ενεργείας τους – Διατάραξη ισορροπίας – Επίθεση κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ – Αγγλο-αμερικανική επέμβαση}] [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΣ.: Η Θεσσαλία στην αντίσταση, 2ος τόμος, Γερμανική κατοχή, τρίτη έκδοση βελτιωμένη, <‘Έλλα’>, Λάρισα 1999, σελ. 486 [Γερμανική κατοχή {Οι Γερμανοί ξανάρχονται – Οι πρώτες επιχειρήσεις – Οι μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις – Αποκλεισμός των ορεινών – Προδοτικές οργανώσεις και άρχουσα τάξη – Όργιο τρομοκρατίας} / Αντίσταση στην γερμανική κατοχή {Αναδιάταξη δυνάμεων – Το Μηχανικό Ολύμπου – Το Μηχανικό Πηλίου και η μάχη της Σπηλιάς – Οι μεγάλες επιχειρήσεις στο Πήλιο – Το 1-54 Τάγμα και το Μηχανικό του – Το 52ο Σύνταγμα και το Μηχανικό του – Ο Εφεδρικός ΕΛΑΣ – Το ιππικό εισδύει στους κάμπους – Το Σταθερό Μέτωπο – Σπάζει ο αποκλεισμός – Ο σύνδεσμος – Το ευπαθέστερο υλικό – Ανασυγκρότηση – Φυγάδευση των Εβραίων – Εγχειρήματα σε πόλεις – Συλλαλητήρια γυναικών – Οι αγώνες των εργατών – Λαϊκή Δημοκρατία – Αυτοδιοίκηση και λαϊκή δικαιοσύνη – Παιδαγωγικό φροντιστήριο και θέατρο στην Θεσσαλία – Το αντιστασιακό τραγούδι – Ο αντιστασιακός τύπος σε νέα φάση – Η μάχη της σοδειάς – Ανατίναξη αποθηκών πυρομαχικών στον Τύρναβο και στην Γιάννουλη – Μάχες στο Ελευθέριο – Μάχη στο Βελεστίνο – Μάχες μετά την σοδειά – Πολεμική βιομηχανία – Η Επιμελητεία του Αντάρτη (ΕΤΑ) – Το θεσσαλικό ΕΛΑΝ – Το θεσσαλικό Μηχανοκίνητο – Εθνική Πολιτοφυλακή (ΕΠ) – Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ – Διάλυση των ΕΑΣΑΔ – Τα κύρια χαρακτηριστικά της θεσσαλικής αντιστάσεως – Η αποχώρηση των Γερμανών (Επίθεση στην οχυρωμένη Καρδίτσα – Βομβαρδίζονται με πυροβολικό τα Τρίκαλα – Αεροπορικοί βομβαρδισμοί σε Λάρισα και Βόλο – Τα τρίχρονα του ΕΑΜ – Εκλογές στην κατεχόμενη Λάρισα – Διέλευση γερμανικών φαλάγγων από την Λάρισα – Ελευθερώνονται τα Τρίκαλα – Η απελευθέρωση του Βόλου – Απηνής καταδίωξη υποχωρούντων Γερμανών – Η Λάρισα ελευθερώνεται)} / Παράρτημα {Βασίλης Ρώτας: ‘Θεσσαλία’, ποίημα – Κ. Καραγιώργης: ‘Τρία χρόνια αγώνες του ΚΚΕ στην Θεσσαλία’ – Το αρχείο Δημητρίου Μπαλλή – Το ‘Ημερολόγιο’ της Ιης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ – Ανακοινωθέντα του Αρχηγείου Βορείου Θεσσαλίας – Ανακοινωθέντα του Στρατηγείου Θεσσαλίας – Δελτία επιχειρήσεων της Ιης Μεραρχίας – Διακήρυξη της Ενώσεως Ελλήνων Κουτσοβλάχων – Εγκύκλιος του Εφεδρικού ΕΛΑΣ Θεσσαλίας – Πρωτόκολλο συνεργασίας μετά του ιταλικού στρατού – Κώστας Βιδάλης: ‘Η μάχη της σοδειάς’ – Ρόζα Ιμβριώτη: ‘Παιδαγωγικό φροντιστήριο’ – Β. Ρώτας: ‘Το φροντιστήριο θεάτρου’ – Γεράσιμος Σταύρου: ‘Το θέατρο στην αντίσταση’ / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο λέξεων}] [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΑΖΑΙΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ: Τα άγνωστα παρασκήνια της εθνικής αντιστάσεως εις την Πελοπόννησον, <Έκδοσις ‘Εφημερίδος της Κορίνθου’>, Κόρινθος 1961, σελ. 137 [Πρόλογος / Ι. Κατοχή / ΙΙ. Φαρμακάς / ΙΙΙ. 6ον Σύνταγμα του ΕΛΑΣ (α. Συγκρότησις β. Δράσις) / IV. α) Κατακτηταί β) Έκτροπα, υπερβασίαι γ) Τάγματα Ασφαλείας / V. Οι Άγγλοι / VI. Λίβανος – Καζέρτα – Κίνημα Δεκεμβρίου / VII. Επίλογος / VIII. Ονομαστική κατάστασις των νεκρών Συντάγματος από 1-10-43 έως 8-10-44] [Τιμή πώλησης: 75,00 ευρώ. Με έκπτωση: 56,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ: Πολίτης β´ κατηγορίας, τρίτη έκδοση ξαναδουλεμένη, <Ελληνικές Εκδόσεις>, Θεσσαλονίκη 1985(;), σελ. 476 [Δύσκολα χρόνια. (Τρεις φορές πρόσφυγας) / Αντάρτης στην Ανατολική Μακεδονία] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_anadysh_mias_dyskolhs_mnhmhsΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ, ΟΝΤΕΤ: Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης. Κείμενα για τη γενοκτονία των Εβραίων, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2012, σελ. 230 [Πρόλογος και ευχαριστίες / Ο παράνομος τύπος της κατοχής και η εκτόπιση των Εβραίων. Μια ‘σιωπή’ των γραπτών πηγών / Μνήμη, ιστορία και ιστοριογραφία. Η γενοκτονία των Εβραίων: Το γαλλικό παράδειγμα / Ιστοριογραφία της γενοκτονίας των Εβραίων (1942-1945). Η ανυπόφορη αλήθεια και το ‘καθησυχαστικό’ ψεύδος / Η προβληματική των μουσείων της γενοκτονίας και της αντίστασης: Ευρωπαϊκό και αμερικανικό μοντέλο / Οι δίδυμοι του Άουσβιτς και ο Γιόζεφ Μένγκελε. Lucette Matalon Lagnado – Sheila Cohn Dekel Τα παιδιά της φωτιάς. Ο δρ. Γιόζεφ Μένγκελε και η άγνωστη ιστορία των διδύμων του Άουσβιτς, μτφ. Αλέξανδρος Κακαβάς, <Εκδόσεις Γ. Βασιλείου>, Αθήνα 2000 / Μωϋσής Μιχαήλ Μπουρλάς Έλληνας, Εβραίος και Αριστερός, <Νησίδες>, Σκόπελος 2000 / Η εμπειρία εκτόπισης και η στρατοπεδική λογοτεχνία: Πρίμο Λέβι – Χόρχε Σεμπρούν / Πρίμο Λέβι Αυτοί που βούλιαξαν και αυτοί που χάθηκαν / Άουσβιτς: Η ανάδυση μιας δύσκολης μνήμης / Κινηματογραφημένες μαρτυρίες για τη γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων. Η ιδιαιτερότητα της κινηματογραφημένης μαρτυρίας / Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων από τους Ναζί (1943-1944). Το γεγονός και η μνήμη του / Πιέρ Βιντάλ-Νακέ: Οι πρώτες απαντήσεις στους αρνητές της εξόντωσης / Ιταλική αλληλεγγύη στους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Σκέψεις με αφορμή μια έκδοση / Η γενοκτονία των Ελλήνων Εβραίων (1943-1944) και η αποτύπωσή της: Μαρτυρίες, λογοτεχνία και ιστοριογραφία / Η εκτόπιση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης: Ένα έγκλημα δίχως ίχνη; / Ταξίδι μύησης στη σεφαραδίτικη Θεσσαλονίκη / Με αφορμή μια επέτειο και μια έκδοση / Αντί επιλόγου: Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ευρωπαίων Εβραίων / Ομιλίες και πρώτες δημοσιεύσεις] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

9948e752-24bb-4a16-b271-4d85f8cbd1c9_150x150ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ: Απομνημονεύματα, 2ος τόμος, 1940-1944, επιμέλεια Δέσποινα Παρλιάρου-Λιανού – Μάρκος Βαφειάδης, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1985, σελ. 263 [Πρόλογος για τον Β´ και Γ´ τόμο / Ο Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος / Το γερμανοσοβιετικό σύμφωνο / Η άκριτη παραδοχή της γερμανοσοβιετικής συμφωνίας από τα ΚΚ / Τα αρνητικά της γερμανοσοβιετικής συμφωνίας / Οι αυταπάτες της σοβιετικής ηγεσίας / Η διαμόρφωση της αντιχιτλερικής συμμαχίας / Οι επιπτώσεις της αντιχιτλερικής συμμαχίας στον ελληνικό χώρο και η κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου / Στην ομάδα συμβίωσης της Γαύδου / Αποκλεισμός και πείνα / Τα κεδρόκουκα και το πετιμέζι / Η ‘ζευτικιά’ / ‘Ωρολογάς’ στο νησί / Κτιστοί λαχανόκηποι / Ελληνικές νίκες στα ελληνοαλβανικά βουνά και η προδοσία των στρατηγών της 4ης Αυγούστου / Πώς φύγαμε απ’ τη Γαύδο / Ο κρητικός λαός στη μάχη για τη λευτεριά / Το φτερούγισμα της πανεθνικής αντίστασης / Ανασυγκρότηση των Κομματικών Οργανώσεων. Παραβίαση του γερμανοσοβιετικού συμφώνου / Αποφάσεις για αντίσταση ενάντια στους καταχτητές / Προς Αθήνα / Και μια τράκα / Στην Κομματική Οργάνωση της Αθήνας / Στη Μακεδονία / Πώς ξεκινήσαμε για τη Μακεδονία – Θεσσαλονίκη / Αποκλεισμός μου από την 8η Ολομέλεια με επέμβαση της Ακροναυπλίας / Κατοχικό ταξίδι / Με το Μακεδονικό Γραφείο / Η Χρύσα Χατζηβασιλείου-Ρούσου επικεφαλής του Μακεδονικού Γραφείου / Αποκέντρωση του Μακεδονικού Γραφείου / Πώς πιάστηκε ο Στρίγγος, καθοδηγητής του ΜΓ / Δραπέτευση απ’ την ασφάλεια / Σύλληψη του Τ. Καρατζά / Αντί Καρατζάς δύο ασφαλίτες / Στο τυπογραφείο / Πώς πιάστηκε ο σ. Τάσος Καρατζάς / Και μια ομολογία εθνοπροδοτών / Απολογισμός της γόνιμης κομματικής δραστηριότητας στα 1942 / Η αντίδραση στη Μακεδονία / Η απόδραση από το σανατόριο Πέτρας / Η 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ, Δεκέμβρης 1942 / Ένα βασικό λάθος της Συνδιάσκεψης / Η θεωρία του ‘κενού’ / Ο ρόλος των μόνιμων αξιωματικών στον ΕΛΑΣ / Ρόλος μαζικού αγώνα και ένοπλης αντίστασης / Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ για σύμπτυξη / Προς Β. Πίνδο / Απόδραση συντρόφων εξορίστων από τον Άι-Στράτη / Το Εβραϊκό / Η κατοχική τραγωδία τους / Η βουλγαρική απειλή μαζί με τη γερμανοϊταλική απειλή και απειλή βουλγαρικής κατοχής ολόκληρης της Μακεδονίας – Θράκης / Οι ‘Οδηγίες’ (διαταγή) αρ. 1 της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ / Το χαρακτηριστικό ανακοινωθέν για τη μάχη Φαρδύκαμπου Βόιου, 4-6 Μάρτη 1943 / Η τρισυπόστατη ένοπλη αντίδραση στη Μακεδονία / Η προδοσία των αξιωματικών της ΕΚΑ / Η ΠΑΟ, Γερμανοί και Άγγλοι / Στο Βουνό / Συνάντηση με τον αρχηγό της ΠΑΟ Αργυρόπουλο / Η διάλυση των ενόπλων της ΠΑΟ / Οργάνωση της Συνδιάσκεψης του ΕΑΜ Μακεδονίας / Στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. Στο Κ.Γ.Σ.Α. / Συνεδρίαση του Κ.Γ.Σ.Α. με συμμετοχή μας / Ο Κρις Γουντχάουζ, ο Εγκς και η ΠΑΟ / Ο Μουστεράκης στον ΕΛΑΣ / Το ΓΣ του ΕΛΑΣ και η διαταγή της ΚΕ του ΕΛΑΣ για σύμπτυξη / Συνεργασία με τον καπετάν Πέτρο / Καθήκοντα συντονιστή στον Μ. Βαφειάδη της δράσης των δυνάμεων του ΕΛΑΣ Μακεδονίας – Θράκης / Εκδηλώσεις στην πράξη της θεωρίας ‘αυτοδιάλυσης’ και ‘κενού’ / Υποταγή μας στην αγγλική πολιτική / Από Πίνδο προς Πιέρια – Βέρμιο – Πάικο κ.λπ. / Η επαφή ηγεσίας – βάσης / Από Πιέρια στο Βέρμιο και Κρούσια – Ανατολική Μακεδονία – Θράκη / Δυναμώνει το ένοπλο κίνημα / Ο ΕΛΑΣ, οι ‘σύμμαχοι’ Άγγλοι και η αντίδραση στην Ανατολική Μακεδονία / Αντιπροσωπεία αντιστασιακών από Ανατολική Μακεδονία. Ο Μύλλερ στην Ανατολική Μακεδονία / Η μεταπήδηση του Μύλλερ στον Αντών-Τσαούς και ο ρόλος του / Πώς η ηγεσία του ΚΚΕ υποτιμάει την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη / Στον Έβρο / Τα Συμφωνητικά: 1) ΕΛΑΣ με τα γειτονικά μας ένοπλα κινήματα 2) ΕΛΑΣ – ΣΜΑ / Η απομόνωσή μας από τα γειτονικά κινήματα αντίστασης / Που βαδίζαμε το 1943 / Η επιβαλλόμενη στροφή που δεν έγινε/ Η ηγεσία στο βουνό / Παγίδες Άγγλων και αντίδρασης στη Μακεδονία / Στα Λιβερά / Η ΟΜΜ και η πρώτη της διοίκηση / Οι διαφωνίες / Η ‘Κιβωτός’ / Σύσκεψη Διοικήσεων της 20ής Απρίλη / Η ‘Κιβωτός’ – ‘Παγίδα’ / Συνέχεια για την ‘Κιβωτό’ και τα αποσπάσματα / Αγγλική συνωμοσία στην ΙΧ Μεραρχία / Μαρτυρίες από Έκθεση της ΟΜΜ στα 1944 / Προσάρτηση της Μακεδονίας θέλαν οι Βούλγαροι / Μετά τη 10η Ολομέλεια / Η ΠΕΕΑ / Το γράμμα προς τον Τσώρτσιλ / Τελικό χαντάκωμα / Εμείς κάναμε τον Λίβανο / Για την Ελλάδα ο Τσώρτσιλ με τους Ρούζβελτ – Στάλιν / Ο Τσώρτσιλ στη Μόσχα / Ελλάδα – Πολωνία / Το Σύμφωνο ΕΑΜ – ΕΛΑΣ – Στρατηγείου Μέσης Ανατολής / Σύμφωνο – Αρχή της κακοδαιμονίας μας / Απομόνωσή μας από τα γειτονικά κινήματα αντίστασης / Συνάντηση με το σοβιετικό ταγματάρχη Τσερνισόφ / Απελευθερωτικά κινήματα – Διαφορετικά αποτελέσματα / Και οι θεοί θέλαν φοβέρα / Η ΧΙ Μεραρχία / Εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο / Τραυματισμός – Εφιάλτης του μαχητή / Η Συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης περιοχής Μακεδονίας – Θράκης του ΚΚΕ / Οι Γερμανοί επιδρομείς στη Β. Πίνδο από 3 μέχρι 22 Ιούλη 1944 και οι Άγγλοι / Ήτανε γερμανοαγγλική η επιδρομή; / Πρόταση παράδοσης Γερμανών / Εγγλέζικο σαμποτάζ / Ο Εγγλέζος Κρις αρχηγός της ΣΣΑ στην ΟΜΜ / Συναντήσεις με τον Κρις και απειλές του / Ο θρύλος του ανεφοδιασμού μας από τους Άγγλους / Τι πραγματικά επιδίωκε ο Κρις με την επίσκεψή του στη Μακεδονία / ‘Παράπονα’ του Κρις / Ο στρατηγός Στ. ΣαΡάφης στην ΟΜΜ / Συνάντηση Σαράφη – Μάρκου με τους Άγγλους / Δεύτερη συνεργασία Διοίκησης ΟΜΜ – Σαράφη / Στο Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ / Στη Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου / Σβωλική δεξίωση στο βουνό / Και ο εκβιασμός / Απόπειρα προβοκάτσιας των Εγγλέζων / Η περίπτωση του Γκότσε / Στην Ανατολική Μακεδονία / Το προδοτικό σύμφωνο Αντών-Τσαούς και του διοικητή του βουλγαρικού στρατού κατοχής Σιράκοφ / Η VI Μεραρχία της ΟΜΜ ματαιώνει την εφαρμογή συμφωνίας Αντών-Τσαούς – Σιράκοφ / Τι έγινε ο Σιράκοφ / Ακόμα μερικά για τη βουλγαρική κατοχή και αμέσως μετακατοχικά / Άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις / Πώς εφαρμόστηκε η ‘Κιβωτός’ / Ο Μπακιρτζής στην ΟΜΜ και η Καζέρτα / Διαταγή Σκόμπυ – Σαράφη, εφαρμογή της Καζέρτας / Η Καζέρτα και η κατάληψη της Σαλονίκης από τα τμήματα της ΟΜΜ του ΕΛΑΣ / Πώς και ποιοι πήραν την απόφαση να καταλάβει ο ΕΛΑΣ Μακεδονίας τη Θεσσαλονίκη / Τελεσίγραφο στους συνεργάτες των Γερμανών που κλείστηκαν στη ΧΑΝ / Άγγλοι στη Θεσσαλονίκη / Διαταγή του κλιμακίου της ΟΜΜ για καταδίωξη των καταχτητών πέρα απ’ τα ελληνικά σύνορα και τη διάλυση των εξοπλισμένων ταγματαλητών / Σύνθεση του αποσπάσματος / Παρέλαση ‘Μεγάλου’ Στρατού / Διάλυση των εξοπλισμένων / Αντιρρήσεις… / ‘Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται’ / Και μια τράκα τυχαία; / Άγγλος πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού στη Θεσσαλονίκη / Ψωμί στο λαό / Ο μοίραρχος Στεφανάκης ‘αντιστασιακός’ και διώκτης μας / Η διοίκηση της ΟΜΜ στη Θεσσαλονίκη / Μερικά από τα προβλήματα μετά την απελευθέρωση / Φορολογία στους πλούσιους / Πάλε για τους Άγγλους / Ακρωνύμια – Συντομογραφίες / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

25468e42-79a6-410c-911d-acc4c5a663d2_150x150ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ: Απομνημονεύματα, 3ος τόμος, 1944-1946, επιμέλεια Δέσποινα Παρλιάρου-Λιανού και συγγραφέα, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1985, σελ. 364 [Πρόλογος για τον Β´ και Γ´ τόμο / Η σύσκεψη των καπεταναίων των μεγάλων μονάδων του ΕΛΑΣ στη Λαμία στις 17-18 του Νοέμβρη του 1944 – Στην Αθήνα – Ακόμα μερικά για τη σύσκεψη των καπεταναίων στη Λαμία – Οι αιχμάλωτοι του ΕΛΑΣ Μακεδονίας – Από τη δράση των Άγγλων συνδέσμων αξιωματικών στον ΕΛΑΣ Δυτικής Μακεδονίας – Έκθεση της ΟΜΜ του ΕΛΑΣ – Οι ρίψεις – Πώς εφάρμοσαν την ‘Κιβωτό’ και πώς πολέμησαν – Ποια η στάση τους για την ΠΑΟ – Οι διαπραγματεύσεις με τον Άγγλο στρατηγό, υπασπιστή του Σκόμπυ, για παράδοση των ενόπλων του Μιχάλαγα και η ένοπλη διάλυσή τους / Προς Δεκέμβρη – Ο Δεκέμβρης – Πρόκληση-προβοκάτσια του Δεκέμβρη και η στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ – Πώς η ηγεσία του ΚΚΕ καθοδήγησε τη σύγκρουση του Δεκέμβρη – Είχε γίνει ανακωχή! – Η Συμφωνία – Τι μάθαμε για την ανακωχή / Ακόμα μερικά προτού μιλήσουμε για τη Βάρκιζα – Βάρκιζα (και)-μεταβαρκιζιανά – ‘Βάρκιζα’ – Η Συμφωνία της Πλάκας – Και η Βάρκιζα; – Η Συμφωνία της Βάρκιζας / Στη Μακεδονία – Διαταγή να εγκαταλείψουμε τη Θεσσαλονίκη – Πώς φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη – Σε ποιους παραδώσαμε την εξουσία – Επεισόδιο με τους Άγγλους – Η παράδοση των όπλων – Η αγωνία των αγωνιστών – Μετά την παράδοση του όπλου – Οι κρυψώνες μας οπλισμού – Αλλά τα χαραμίσανε! – Το ΕΑΜ σαν εξουσία – Τι λογιώ εξουσία ήμασταν – Η διάλυση μιας μονάδας – Η ‘νέα’ ζωή μας – Η καινούργια κατάσταση – Το εξοντωτικό μεταβαρκιζιανό όργιο – Καταγγελία του ΕΑΜ Μακεδονίας – Υποχωρήσεις-προσαρμογή σε νέες συνθήκες – Η 11η Ολομέλεια, Απρίλη 1945 – Η σημασία της 11ης Ολομέλειας – Η 12η Ολομέλεια – Το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ – Η Σύσκεψη των Βετεράνων – Με τον Καραγιώργη – Το πρωτότυπο κείμενο του γράμματος – Προς τη 2η Ολομέλεια, Φλεβάρης 1946 – Το λαϊκοδημοκρατικό κίνημα – Απολογισμός ενός χρόνου – Το ΚΚΕ; – Στην πρώτη επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης – Εμμονή στη λεγόμενη ‘Ειρηνική Πορεία’ – Προς κοινοβουλευτικές εκλογές – Ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων – Η 2η Ολομέλεια με τους αιφνιδιασμούς της – Η πρώτη έκπληξη – Τα κατά Θ. Μακρίδη και Μ. Τσάντη – Η 2η Ολομέλεια σαν δόλωμα – Ποια ήταν τα τετελεσμένα – Μερικές εξηγήσεις που πρέπει για τα παραπάνω – Ο ρόλος του Παρτσαλίδη – Η ‘αποχή’ στις αποφάσεις της Ολομέλειας – Η πλαστογραφημένη απόφαση – Πώς ο λαός δέχτηκε την αποχή – Οι εκλογές – Οι προϋποθέσεις για συμμετοχή μας στις εκλογές – Τα αποτελέσματα των εκλογών – Το Λιτόχωρο – Μια προβοκάτσια-αίσχος κατά της εθνικής μας αντίστασης – Το ‘Σύμφωνο’ – Κι ένα επεισόδιο με Γερμανούς – Άλλη μια φορά για το ‘σύμφωνο’ μεταξύ ΕΛΑΣ και Γερμανών – Προβοκάτσια-όπλο στα χέρια της αντίδρασης – Αρχιμάστορης ο Γλύξμπουργκ! – Συμφωνιών συνέχεια – Και ο Κάλτσεφ; – Επιχειρήσεις στο Βέρμιο – Οι απώλειες – Μόνο ο ΕΛΑΣ πολέμησε τους Βούλγαρους επιδρομείς – Οι μάχες με τον Κάλτσεφ συνεχίζονται – Οι αυταπάτες του Μελά – Έκθεση για το ολοκαύτωμα των Πύργων (Κατράνιτσας) – Το Μπούλκες – Κλιμάκιο του ΠΓ στο εξωτερικό – Ο Ζαχαριάδης στο Μπούλκες – Το ψάρι από το κεφάλι βρωμάει – Άλλο δείγμα: Η βιομηχανία των πρακτόρων – Τι έγινε ο Πεκτασίδης – Για τους συντρόφους ο λόγος! / Οι αγώνες για τη δημοκρατία, λευτεριά και εθνική ανεξαρτησία – Πρωτομάχοι της αντίστασης 1936-1940 – Η υποδούλωση της χώρας ολοκληρώνεται! – Ο λαός αδούλωτος – Ο αήττητος καταχτητής ασφυξιά! – Ο αγώνας μας εθνικός και παγκόσμιος – Μπροστάρης το ΚΚΕ – Η παγκοσμιότητα του ελληνικού αγώνα αντίστασης – Η τριπλή κατοχή – Η ληστεία του λαού – Είναι ολοκληρωτική η αντίσταση του λαού μας – ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΠΕΕΑ – Απραγματοποίητες προσδοκίες του λαού μας – Τι έφταιξε; – Οι Δούρειοι – Μια επανάσταση μπορεί να ’ναι νικηφόρα χωρίς να ’χει σαν αποτέλεσμα την άμεση κατάληψη της εξουσίας – Μετά τη Βάρκιζα – Η 12η Ολομέλεια – Ποιας προέλευσης ήσαντε οι ‘Αποφάσεις της Ολομέλειας’ – Διπλή προβοκάτσια; – Το Κόμμα στη γωνία! – Η εξαίρεση της 6ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ τον Μάρτη του 1956 – Πιο κοντά στο πρόβλημα – Και το ερώτημα – Είναι παλιά τα δικά μου τα συμπεράσματα – Ο ηγετικός πυρήνας του ΚΚΕ. Το άλλοθι – Ο πραγματικός φταίχτης για τη Βάρκιζα – Η διεθνής αλληλεγγύη – Και τον Δεκέμβρη; – Απόσπασμα από γράμμα στον Λασσάνη γραμμένο στις 23-26.3.63 – Από γράμμα του Μ. Β. προς Λασσάνη με ημερομηνία 14.6.64 / Μαρτυρίες – Πρόχειρες σημειώσεις από 41-45 / Μαρτυρίες του Λασσάνη – Για τη μάχη Σιάτιστας, Μαγούλα και Φαρδύκαμπου. Αναμνήσεις-χρονικά από τον ηρωϊκό αγώνα του λαού Βόιου – Ομιλία στη 40η επέτειο της μάχης του Φαρδύκαμπου, 6 Μαρτίου 1983 {Ομιλία του Αλέξη Ρόσιου-Υψηλάντη} – Για την Υγειονομική Υπηρεσία της ΟΜΜ – Μαρτυρία της αδελφής της Υγειονομικής Υπηρεσίας της ΟΜΜ – Πατριωτικοί φάροι και αγωνιστικοί σταθμοί μας {Κείμενο του Δημήτρη Μπαλάσκα} – Κείμενο Παν. Τοκατλίδη (Πελοπίδα) – Κείμενο Περικλή Λεμονίδη – Συνέχεια για την απόδραση από το Άι-Στράτη {Κείμενο του Γιάννη Βαΐτση} – Το ξεκίνημα της εθνικής αντίστασης (1941-1944) στους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς {Κείμενο του Λευτέρη Κατσάκου} – Μερικές λεπτομέρειες και γνώμες στελεχών μας και δικές μου {Κείμενο του Σταύρου Πιτιανούδη} – Οι βλέψεις της φασιστικής Βουλγαρίας και η συντριβή των κομιτατζήδων στα Λακκώματα Καστοριάς {Κείμενο του Βασίλη Γκανιάτσου-Χείμαρρου} – Άλλες μαρτυρίες από το προσωπικό αρχείο του Β. Μελίδη (καπετάν Βερμιώτη) – Μάχη με τους Γερμανούς στα υψώματα του χωριού Βλάστη Εορδαίας στις 19 Ιούνη 1943 {Κείμενο του Γιάννη Καραμπέρα} / Έκθεση υπευθύνου συντρόφου του τομέα πληροφοριών του Κόμματος στην περίοδο της κατοχής {Κείμενο του Γιώργου Σπανού} – Η αληθινή βιογραφία του Ζαχαριάδη – Γράμμα στον Μπαρτζιώτα {Κείμενο ενός Ακροναυπλιώτη} – Πώς, πού και πότε ιδρύθηκε η εθνική αντίσταση {Κείμενο του Γιώργη Κουτσομάρκου} – Απόσπασμα από γράμμα του Μ. Β. γραμμένο στις 4.12.70 στον Κικίτσα – Από γράμμα του Μ. Β. προς τον Λασσάνη στις 29.4.63 / Παράρτημα: Κείμενα κομματικά και στρατιωτικά {ΚΚΕ-ΚΕ: πληροφορίες – ΕΛΑΣ-ΟΜΜ: Διαταγή επιχειρήσεων υπ’ αριθ. 8 – Μια κατάσταση δύναμης και έκθεση δράσης του 30ού Συντάγματος της Χ Μεραρχίας της ΟΜΜ – Αναμνήσεις-μαρτυρίες από την οργάνωση και δράση του αντιφασιστικού αγώνα του λαού της Θεσσαλονίκης ενάντια σε Ιταλογερμανούς καταχτητές (Κείμενο της Γεωργίας Αντωνοπούλου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, συζύγου Χρήστου Κηρυττόπουλου)} / Ακρωνύμια – Συντομογραφίες / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 45,00 ευρώ. Με έκπτωση: 34,00 ευρώ]

af2a9041-fed0-4b84-b41b-8e57cd416638_150x150ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ: Απομνημονεύματα, 5ος τόμος, ‘Εμφύλιος’, πρόλογος-επιλογικό σημείωμα-επιμέλεια Δέσποινα Παρλιάρου-Λιανού, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 1992, σελ. 572] [Πρόλογος. Από την αντίσταση στον ‘εμφύλιο’ / Εισαγωγή {Μπαίνοντας στον εμφύλιο. Εμφύλιος και εφιάλτες – Τα συστατικά μέρη του εμφύλιου 1946-1949 – Ο Δεκέμβριος. Μια επιστολή του Γ. Παπανδρέου – ‘Περί εξυγιάνσεως των Δημόσιων Υπηρεσιών’ – Εγκύκλιος του Γ. Παπανδρέου – Τα ενδοσυμμαχικά του Β´ Παγκόσμιου Πολέμου – Οι ανταποκρίσεις – Τσώρτσιλ και Στάλιν} / Κεφάλαιο 1 {Ενδέκατη και Δωδέκατη Ολομέλεια, 1945 – Η 2η Ολομέλεια του 1946 – Μπούλκες – Συνάντησή μας με τους Γιουγκοσλαβους – Μια διπλή εξωελληνική επέμβαση – Η συνάντηση Ιωαννίδη και Π. Ρούσσου με τον Γ. Δημητρώφ στη Σόφια – Και τώρα για το ίδιο το τηλεγράφημα – Η ύποπτη (Βάντερ Λιούμπε) δραστηριότητα του Ζαχαριάδη} / Κεφάλαιο 2. Η πορεία μας μέχρι την ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου (26 Οκτ. 1946) {Εμφύλιος. Από πότε; – Η στρατολογία στον ΔΣΕ Η δημιουργία του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών – Ένα από τα καθοριστικά προβλήματα διαμόρφωσής μας – Απόσπασμα ημερήσιας Διαταγής ΟΜΜ 7.10.44 – Διάρθρωση και δυνάμεις – Ονομασία και όρκος του ΔΣΕ – Ο όρκος των μαχητών και στελεχών του ΔΣΕ – Άρθρο του Μάρκου Βαφειάδη στην εφημερίδα Εξόρμηση, του ΔΣΕ, 1.1.47} / Κεφάλαιο 3 {Δεύτερη Ολομέλεια του Φλεβάρη 1946 – Οι αποφάσεις της Ολομέλειας – Πρόταση Ζαχαριάδη (Μακρίδη) για ένοπλη εξέγερση – Περιέργων συνέχεια – Ακόμα για την απόφαση για τον ένοπλο αγώνα για ένοπλη εξέγερση – Η περίπτωση με τους φασίστες αξιωματικούς – Το Λιτόχωρο – Ο στόχος – Η ημερομηνία – Τα πολιτικο-στρατιωτικά προβλήματα στα 1946 – Άρθρο του Μάρκου Βαφειάδη στην εφημερίδα Ελευθερία, 15.3.46 – Ο Ζαχαριάδης πάλε στη Θεσσαλονίκη} / Κεφάλαιο 4. Ανοιξιάτικη εκστρατεία του αντιπάλου και η ήττα του {Η ανοιξιάτικη εκστρατεία του αντιπάλου στα 1947 – Μετά την ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου – Η περίπτωση Κόζιακα – Προς Άγραφα – Στα Άγραφα – Ο δρόμος – Για το Καροπλέσι – Εφεδρείες – Βιογραφικό σημείωμα Ελένης Β. Γαλανού} / Κεφάλαιο 5 {Εξεταστική Επιτροπή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στην Ελλάδα – Το γράμμα – Κλιμάκιο της Εξεταστικής Επιτροπής του ΟΗΕ στη Θεσσαλονίκη – Αυτοί οι αντιπρόσωποι ήταν – Η δολοφονία του Ζεύγου – Η λαϊκή υποδοχή της Εξεταστικής Επιτροπής – Εκεχειρία – Περίπτωση Ζαφειρίδη (είτε Ζαφειρίου;) – Πάλε για την εξεταστική Επιτροπή – Εφημερίδα Ανεξαρτησία Θεσσαλονίκης. Εντυπώσεις του Πολωνού αντιπροσώπου κ. Τζέζοτ – Η νέα στρατηγική επιλογή της ηγεσίας – Και η πρώτη πράξη. Η δολοφονία του Ζεύγου – Και το συμπέρασμα; – Πως φτάσαμε στη λεγόμενη Τρίτη (3η) ‘Ολομέλεια’ της ΚΕ του ΚΚΕ} / Κεφάλαιο 6 {Το ‘Μακεδονικό’ και το ΚΚΕ – ‘Απόφαση για το Μακεδονικό’ – 5η Ολομέλεια. Συνέπειες. Απόφαση για Μακεδονία. Ταφόπετρα – Τι ήταν η Πέμπτη (5η) Ολομέλεια του 1949; – Οι συνέπειες – Συνέντευξη του Μάρκου Βαφειάδη στον Χ. Λαζαρίδη για την εφημερίδα Πρωϊνή (Ν. Υόρκης), 17.4.91 – Για τις δημοτικές εκλογές. Μπάτε σκύλοι…; – Από το προσωπικό ημερολόγιο του Μάρκου στον ΔΣΕ (στο βουνό) – Εκδόσεις της ΚΕ του ΚΚΕ – Σύντομη ιστορία του ΚΚΕ, έκδοση της ΚΕ του ΚΚΕ – Από μικρό ημερολόγιο του Μάρκου στη Μόσχα μετά την καθαίρεσή του από τον Ζαχαριάδη – Χαιρετισμός του Μάρκου από το Νοσοκομείο ‘Σωτηρία’} / Κεφάλαιο 7 {Άγνωστες σελίδες για το πόθεν έσχες του Ζαχαριάδη και των συνεργατών του – Μεταταξιδιωτικά – Το αχτίφ στελεχών της Μακεδονίας στις 12.4.46 – Συνάντηση Ζαχαριάδη και Πασχάλη – Για τον Βόλο – Οι συλλήψεις στη Μακεδονία – Ήρθε στη Θεσσαλονίκη το κλιμάκιο του ΠΓ – Δύο κομματικά στελέχη στη Θεσσαλονίκη, η γιατρός Φωφώ και ο Υφαντής – Ήταν η απόφαση – Ο Β. Μπαρτζιώτας στη Θεσσαλονίκη – Μεταγενέστερα συνάντησης Ζαχαριάδη και Πασχάλη. Αντιπάλου καμώματα – Σφαγείο. Στρατηγών κατορθώματα – Οι ‘αποδείξεις’ του Αρχηγείου Στρατού – Ο σημαδιακός Ιούνης 1946, Ποντοκερασιά και Δεσκάτη – Συνέντευξη του Μάρκου Βαφειάδη στους Τάιμς του Λονδίνου, 1.9.47 – Συνέντευξη του Μάρκου Βαφειάδη στην Ουμανιτέ, 19.12.47} / Παράρτημα {Επιστολές Μάρκου Βαφειάδη προς Κικίτσα – Διαταγή Μάρκου Βαφειάδη 2.7.47 – Διαταγή Μάρκου Βαφειάδη 9.10.47 – Επιστολή Μάρκου Βαφειάδη προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ – Χειρόγραφο Μάρκου Βαφειάδη} / Ακρωνύμια – Συντομογραφίες / Ευρετήριο ονομάτων] [Αναφορά στον Μπελογιάννη στην σελ. 17] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΕΟΠΟΥΛΟΣ, Σ.: Το σφάλμα, Αθήναι 1961, σελ. 435 [Σημείωσις συγγραφέως / Εισαγωγή / Κατοχή / Αντίστασις / Εκκίνησις / Πολιτική κατάστασις και κατοχή / Δράσις / Ζυμώσεις και σύγχυσις / Πολιτική ανακατάταξις / ΕΑΜ {Συνεργασία αριστερών κύκλων και ΚΚΕ – Λ. Αποστόλου – Ηλ. Τσιριμώκος – ΕΛΔ – Σοσιαλισταί – Χ. Χωμενίδης – Σοσιαλισταί – Εξέγερσις Βαρσοβίας} / Συσχετισμοί πολιτικών κομμάτων και ΕΑΜ {Συνασπισμός αριστεράς και δημοκρατικόν πρωτόκολλον εθνικών κομμάτων} / Οργάνωσις ΕΑΜ και εαμική κίνησις {α) Γεώργ. Οικονόμου – β) Δράσις – ΕΑΜ – Τύπος – Οικονομικά – Πολιτική απομόνωσις και αιχμαλωσία συνοδοιπόρων – Αντίδρασις – Σώματα ασφαλείας γ) Σχόλια επί του άρθρου 144 του Ποιν. Κώδικος και κυρώσεις – Κρατική εξυγίανσης} / Κοινωνική κινητοποίησις ΕΑΜ / Φυλακαί Αβέρωφ / Στρατόπεδον Λαρίσης {Κρήται στρατιώται αιχμάλωτοι – Μεταγωγή και εγκατάστασις αιχμαλώτων φυλακών Αβέρωφ – Λοχαγός Σάιβετς – Ιδεολογική ζύμωσις εις στρατόπεδον} / Ακροναυπλία / Συνέχεια ιδεολογικών και πολιτικών ζυμώσεων Στρατοπέδου Λαρίσης / Παντελής Πουλιόπουλος {Σύνθημα του Κ.Κ. περί αυτονομήσεως της Μακεδονίας} / Αντίστασις – Προπαρασκευή {Λοχαγός Ε. Δεδούσης} / Άρης Βελουχιώτης / Ένοπλος αντίστασις – Ανταρσία (Παρτιζάνοι) {Εκκίνησις – Μπελής – Λοχαγός Μπαλωμένος – Στρατηγός Ναπολέων Ζέρβας} / Στρατόπεδον Χαϊδάρι / Ναπολέων Τσουκατσίδης ή Σουκατζίδης] [Τιμή πώλησης: 66,50 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ]

ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗ, ΤΑΣΟΥΛΑ: Η γυναίκα της αντίστασης. Η είσοδος των γυναικών στην πολιτική, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1994, σελ. 382 [Συντομογραφίες / Πρόλογος / Ο μεσοπόλεμος {Οικονομία και ζωή στην ύπαιθρο και στην πόλη – Η κοινωνία αλλάζει – ‘‘Ο γάμος είν’ ωραίο πράγμα’’ – Ανοίγονται και άλλοι δρόμοι για τις γυναίκες] / Η δικτατορία και ο πόλεμος {Η νέα γενιά και οι γυναίκες – Ο πόλεμος, η μόδα και τα ήθη} / Η κατοχή {Οι συνθήκες ζωής και η ριζοσπαστικοποίηση των ‘μαζών’ – Οι γυναίκες παίρνουν μέρος στον αγώνα – Οι κατακτητές δε φέρονται ιπποτικά – Η εκπόρνευση των γυναικών μας – Η ιδιοκτησία και η θρησκεία – Η τιμή της οικογένειας και της οργάνωσης – Το κόμμα, οι εαμικές οργανώσεις και οι γυναίκες} / Η δράση των γυναικών στις εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις {Η ανοργάνωτη δράση – Εθνική Αλληλεγγύη – Όλοι και όλα για τους αντάρτες – Μια γυναικεία οργάνωση – Οι γυναίκες στους δρόμους – Οι γυναίκες πορεύονται μόνες τους – Οι γυναίκες στο αντάρτικο – Οι πρώτες αντάρτισσες – Οι γυναικείες διμοιρίες – Οι ανταρτοεπονίτισσες – Σαν επίλογος} / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΕΤΤΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Η μάχη της Έδεσσας. Πικρές μνήμες του εμφυλίου, <Ερωδιός>, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 263 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΙΔΑΛΗ, ΑΝΝΑ: Άραγε εμείς ήμασταν; Απαγορευμένη ιστορία και υποκειμενικότητα σε τέσσερις ιστορίες από τον ελληνικό εμφύλιο, <Εξάντας>, Αθήνα 1999, σελ. 220 [Τιμή πώλησης: 11,18 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

1941_44ΒΛΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Η προδομένη επανάσταση 1941-44, <Εκδόσεις Γιώργου Ευαγγελίου>, Αθήνα 1977, σελ. 408 [Πρόλογος / Η διεθνής κατάσταση, ως το τέλος του 1941 {Τα εμπόλεμα στρατόπεδα και οι επιδιώξεις τους (Ο χαραχτήρας του πολέμου – Οι επιδιώξεις των δυο ιμπεριαλιστικών ομάδων) – Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ως το τέλος του 1941 (Η πορεία του πολέμου – Τι προηγήθηκε της γερμανικής επίθεσης κατά της Ελλάδας)– Η γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας (Η στρατηγική και ταχτική κατά τη γερμανική επίθεση – Η μάχη της Κρήτης – Οι καταχτητές διαμοιράζονται την Ελλάδα)} / Οι αντίπαλοι του ΕΑΜ κατά την κατοχή {Για τον υπολογισμό των αντίπαλων δυνάμεων (Τα βασικά κριτήρια – Το διπλό χαρτί της μεγαλοαστικής τάξης κατά την κατοχή) – Τα κύρια χαραχτηριστικά της κατάστασης, κατά την κατοχή – Οι άμεσες δυνάμεις της κατοχής (Τα στρατεύματα κατοχής – Κατοχικές κυβερνήσεις – Άλλοι ένοπλοι συνεργάτες της κατοχής – Ένα δίδαγμα από ένα συμπέρασμα – Μερικοί απολογητές της εθνικής προδοσίας) – Άλλοι αντίπαλοι του ΕΑΜ κατά την κατοχή (Η ομάδα του βασιλιά και η αγγλική πολιτική – Η κυβέρνηση του Καΐρου και η αγγλική πολιτική – Τ’ αστικά κόμματα και η αγγλική πολιτική) – Η αγγλική στρατιωτική αποστολή στα ελληνικά βουνά (Η δύναμη και η διάταξη της αγγλικής στρατιωτικής αποστολής – Συνεργασία με τους καταχτητές κι ένοπλους συνεργάτες τους – Πρόκληση συγκρούσεων του ΕΛΑΣ με τον ΕΔΕΣ και την ΕΚΚΑ – Υπονόμευση του ΕΛΑΣ – Προσπάθειες μετατροπής του ΕΛΑΣ σε αγγλικό λόχο – Χαραχτηριστικές αγγλικές και άλλες ομολογίες) – Η αστική εθνική αντίσταση, στα χρόνια της κατοχής (Ο ‘Ελληνικός Δημοκρατικός Εθνικός Σύνδεσμος-ΕΔΕΣ’ – Η Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση-ΕΚΚΑ – Η ‘Εθνική Οργάνωση Κρητών-ΕΟΚ’ – Η περίπτωση του Στέφανου Σαράφη – Σαν συμπέρασμα)} / Η δική μου πορεία στο επαναστατικό κίνημα εθνικής αντίστασης {Η δραπέτευση από το νησί Γαύδος – Η δράση της ομάδας μας στην Κρήτη (Πώς δουλέψαμε – Ακόμα μια φορά στα κύματα) – Η κατάσταση του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ, στην αρχή της κατοχής – Η δράση μου, σαν γραμματέας της ΟΚΝΕ (Εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση – Για μια ενιαία οργάνωση νεολαίας – Απόπειρα του Σιάντου να με καθαιρέσει από την ηγεσία της ΟΚΝΕ) – Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ) – Αισθηματικός δεσμός, στη φωτιά της μάχης – Στη λεύτερη Ελλάδα, για τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου – Μερικά συμπεράσματα και διδάγματα, από την επαναστατική δράση στη νεολαία – Η αποστολή μου στην Κρήτη (Το πρώτο άλμα μου προς Κρήτη – Το δεύτερο άλμα μου προς Κρήτη – Μια αναγκαία αλλαγή γραμμής) – Η κατάσταση στην Κρήτη τον Σεπτέμβρη 1944, η γραμμή και ταχτική που εφαρμόσαμε (Η κατάσταση στην Κρήτη – Πώς παλέψαμε στην Κρήτη – Η συμφωνία μας με την ‘Εθνική Οργάνωση Κρητών-ΕΟΚ’ – Περιοδεία μου στους νομούς Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασηθίου – Η μεγάλη μάχη των Κεραμειών – Τα μετά τη μάχη των Κεραμειών – Για την 11η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ)} / Η εποποιΐα του επαναστατικού κινήματος εθνικής αντίστασης {Η αρχή του επαναστατικού κινήματος εθνικής αντίστασης (Η παραποίηση από το αντίπαλο στρατόπεδο – Η παραποίηση από τις γραμμές του ΚΚΕ – Ιστορικά στοιχεία για την αρχή της αντίστασης – Η παραπέρα πορεία της αρχής της αντίστασης – Η οικονομική κατάσταση και η πάλη στις αρχές της κατοχής) – Μια πανοραματική εικόνα ενός γιγάντιου κινήματος (Η οργάνωση της αντίστασης – Η μαζική δράση της αντίστασης – Η ένοπλη δράση της αντίστασης – Η μαζική διαφώτιση και καλλιτεχνική δημιουργία της αντίστασης – Η εξουσία της αντίστασης)} / Οι βασικές αιτίες της ήττας {Μια αναγκαία εισαγωγή για τις αιτίες της ήττας – Προκαταρκτικές πράξεις για την ήττα (Η προσωπικότητα και η τύχη του Άρη Βελουχιώτη – Η σύσκεψη στο χωριό Λιάσκοβο – Το σύμφωνο της Καστανιάς – Οι αποφάσεις του ‘Κοινού Γενικού Στρατηγείου’ – Η πρώτη αντιπροσωπεία ‘μας’ στο Κάιρο – Η σύσκεψη του Μυρόφυλλου και Πλάκας – Σαν συμπέρασμα) – Η συντριβή του κινήματος στη Μέση Ανατολή (Μερικά ιστορικά στοιχεία – Σκοπός συγκρότησης και λυσσασμένη πάλη επικράτησης – Η πορεία των γεγονότων στη Μέση Ανατολή – Ποιοι προκάλεσαν τα γεγονότα του 1944 και ποιοι ωφελήθηκαν) – Η λεγόμενη ‘Διάσκεψη του Λιβάνου’ (Συμπληρωματικά στοιχεία – Αθλιότητες μέσα στη ‘διάσκεψη του Λιβάνου’ – Το ‘Συμβόλαιο του Λιβάνου’ – Ολοκλήρωση της αθλιότητας – Μια παχυδερμική έκθεση για το Λίβανο – Το θέαμα της ηγεσίας του ΚΚΕ, μετά το Λίβανο) – Η λεγόμενη ‘Συμφωνία της Γκαζέρτας’ (Οι διαταγές του Σκόμπυ, πριν την Γκαζέρτα – Το κείμενο της ‘συμφωνίας της Γκαζέρτας’ – Πώς κρίνουν την Γκαζέρτα οι αντίπαλοι – Πλήρης παραλογισμός, είτε μανούβρες εξαπάτησης;) – Δεκέμβρης 1944, ηρωϊσμός και τραγωδία (Το χρονικό των γεγονότων – Η επιμονή του Τσώρτσιλ – Η διεθνής αντίδραση κατά της αγγλικής επέμβασης – Επίσημες αγγλικές ομολογίες για τις αδυναμίες της Αγγλίας – Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα, ‘διαπραγματεύσεις’ – ‘Ανακωχή’, είτε συνθηκολόγηση χωρίς όρους – Συνόψιση της ανάλυσης του Δεκέμβρη – Συμπεράσματα) – Η ‘Συμφωνία’ της Βάρκιζας (Το κείμενο της ‘συμφωνίας’ – Πλήρης ασυνειδησία της ηγεσίας του ΚΚΕ) – Η στρατηγική και ταχτική του ΚΚΕ κατά την κατοχή (Ο χαραχτήρας του αγώνα κατά την κατοχή – Ανάλυση της στρατηγικής και ταχτικής του ΚΚΕ – Συμπεράσματα και διδάγματα)} / Για τις ευθύνες μου] [Αναφορά στους Λιακόπουλο, Μεγαλοοικονόμου και Θεοδωρόπουλο στις σελ. 157-160] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ]

ΒΛΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εμφύλιος πόλεμος 1945-1949, 3ος τόμος, α´ ημίτομος, Αθήνα 1979, σελ. 313 [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΛΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Εμφύλιος πόλεμος 1945-1949, 3ος τόμος, β´ ημίτομος, <Γραμμή>, Αθήνα 1981, σελ. 517 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΒΛΑΝΤΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ημερολόγιο 1947-1949, προλογικό σημείωμα Γιώργος Βλαντάς, πρόλογος-εισαγωγή Νίκος Μαραντζίδης, επιστημονική επιμέλεια Νίκος Μαραντζίδης – Γιώργος Αντωνίου, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2007, σελ. 403 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 17,16 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.: Πολιτικά άρθρα, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1961, σελ. 202 [Άρθρα των ετών 1920-1936, 1940-1941 και 1945-1951] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΒΟΓΛΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ: Η ελληνική κοινωνία στην κατοχή 1941-1944, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2010, σελ. 182 [Τιμή πώλησης: 15,82 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΒΟΓΛΗΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ – ΦΛΩΡΑ ΤΣΙΛΑΓΑ – ΙΑΣΟΝΑΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ – ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ (επιμέλεια): Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 373 [Ανυπόγραφο: «Εισαγωγή» / Γιάννης Σκαλιδάκης: «Η διανομή της ξένης βοήθειας στην επαρχία την περίοδο της κατοχής. Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις» / Μαρία Καβάλα: «Οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της κατοχής» / Δημήτρης Θρασυβούλου: «Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο. Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου» / Βασιλική Λάζου: «Οι ‘εσωτερικοί πρόσφυγες’ του εμφυλίου πολέμου. Ζητήματα χαρακτηρισμού και πρόνοιας» / Φλώρα Τσίλαγα: «Δράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας: Η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-1947» / Μενέλαος Χαραλαμπίδης: «Διεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους. Η αιχμή του αντικομμουνιστικού αγώνα της κυβέρνησης Ράλλη στην κατοχική Αθήνα» / Ιάσονας Χανδρινός: «Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ): Μια πρώτη προσέγγιση» / Δημήτρης Κουσουρής: «Η εκκαθάριση των εκκαθαριστών. Το δικαστικό σώμα και η συνέχεια του κράτους 1944-1945» / Νίκος Βαφέας – Βαγγέλης Τζούκας: «Η πολιτική κληρονομιά του ΕΔΕΣ: Το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος (1945-1950)» / Ραϋμόνδος Αλβανός: «Οι πολιτικές επιλογές των σλαβόφωνων της Δυτικής Μακεδονίας στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο» / Πολυμέρης Βόγλης: «‘Γυναίκες που πολεμούν σαν άντρες’. Θεωρήσεις του φύλου στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας / Λουκής Χασιώτης: «Η σύνδεση του ισπανικού και του ελληνικού εμφύλιου πολέμου στη δεκαετία του 1940» / Βιογραφικά συγγραφέων / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο τοπωνυμίων] [Τιμή πώλησης: 22, 00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ]

H_Hpeiros_xanazwnetai_t_armataΒΟΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ Κ.: Η Ήπειρος ξαναζώνεται τ’ άρματα. 1946-1949 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Ιστορικό δοκίμιο, πρόλογος Αλέκος Κουτσούκαλης, Αθήνα 1983, σελ. 424 [Αναφορά στο Μπούλκες στις σελ. 117-129, στην Κουτσούφλιανη στην σελ. 146 και στον Πέτρο Κόκκαλη στην σελ. 337] [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 37,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ Κ.: Στη θύελλα. Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση και τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία, Αθήνα 1985, σελ. 312 [Πρόλογος / Το Σταυράκι / Το πρώτο βάπτισμα / Πρωτοπόροι Σταυρακιώτες αποκτούν εργατική συνείδηση / Η Γαλακτοκομική Σχολή / Μέλος της ΟΚΝΕ / Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος / Ο Χίτλερ επιτίθεται και ενάντια στην Ελλάδα / Δύσκολο ταξίδι / Οι κομμουνιστές στις επάλξεις του αγώνα / Οι κομμουνιστές ξεσηκώνουν τον ελληνικό λαό ενάντια στους κατακτητές / Ιερό μας καθήκον να κρατήσουμε το λαό μας στη ζωή / Μας περιμένουν σκληροί αγώνες / Το γαλακτοπωλείο γιάφκα / Η ΕΠΟΝ το οδηγητικό αστέρι της ελληνικής νεολαίας / Χαρμόσυνα μαντάτα / Κύμα συλλήψεων / Φιλολογικό μνημόσυνο προς τιμή του Κωστή Παλαμά / Η διάλυση της Γ´ Διεθνούς / Ο Έρανος Εθνικής Απελευθέρωσης / Ο ΕΛΑΣ αναπτύσσεται θυελλώδικά. Οι χιτλεροφασίστες διαπράττουν στυγερά εγκλήματα / Ακροναυπλιώτες και στα Γιάννενα / Μια συνεδρίαση που έδωσε μεγάλη ώθηση στην Κομματική Οργάνωση των Γιαννίνων / Και άλλες συλλήψεις / Και λίγη ιστορία / Κρατούμενος του ΕΔΕΣ / Το στρατόπεδο Γιωργάνων / Το στρατόπεδο Γιωργάνων οργανώνεται / Στο απομονωτήριο / Η Συμφωνία της Πλάκας / Τα Γιάννενα στην πρωτοπορία του αγώνα / Η εξόντωση των Εβραίων στα Γιάννενα / Ο Κάμπος των Γιαννίνων / Στην ύπαιθρο επιτελούνταν ένα μεγάλο θαύμα / Έντονη οργανωτική δουλειά / Οι εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο / Οι Καμποχωρίτες στο πόδι / Η πρώτη συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Ηπείρου / Σοβαρό χτύπημα στην Αχτίδα Ριζών / Μεγάλη νίκη της 8ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ / Στα χέρια των Γερμανών / Η μάχη της Καλλιθέας / Οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις σε συναγερμό / Η συμφωνία της Καζέρτας / Και ένα σαμποτάζ / Οι Εδεσίτες παραβιάζουν τη συμφωνία της Καζέρτας / Ξανά από την αρχή / Η τελευταία κινητοποίηση στο Στρατηγείο του Ζέρβα / Η τελευταία μάχη με τον ΕΔΕΣ / Καινούργια αποστολή / Στη Λάκκα Δωδώνης / Ο Λώρενς / Τίποτα ανώτερο από την ανδρεία και την αγάπη προς την πατρίδα / Η πρώτη συνδιάσκεψη της Αχτίδας Σουλιού του ΚΚΕ / Πρέπει να φύγεις από την Ήπειρο / Μας περιμένουν δύσκολες μέρες / Όταν παραβιάζονται τα συνωμοτικά μέτρα / Στις φυλακές του Άη-Κοσμά / Το τραγικό τέλος του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ Άρη Βελουχιώτη / Πυρά ενάντια στους πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές του Άη-Κοσμά / Απεργία πείνας στις φυλακές του Άη-Κοσμά / Δεν παραβιάζουμε απόφαση του Κόμματος / Σήκωσαν πρώτοι το λάβαρο του αγώνα / Αντιστασιακό-αγωνιστικό φρούριο / Ξανά στην Κομματική Οργάνωση Γιαννίνων / Η ΚΟΒ του Εργατικού Κέντρου / Ένα καλό μάθημα / Οι Γιαννιώτες αμύνονται / Εκλογές με άγρια τρομοκρατία και με νοθεία / Η αντίδραση επιτίθεται / Η ομάδα καταδιωκομένων του Κάμπου των Γιαννίνων / ‘Να σφυγμομετρήστε την κατάσταση’ / Έκτακτη αποστολή / Στη Δυτική Μακεδονία / Καινούργιες περιπέτειες / Τα Αρχηγεία Ηπείρου και Χασίων ελίσσονται στην Ήπειρο / Στο ΑΚΕ / Επιμελητής του Αρχηγείου Ηπείρου / Στο Δελβινάκι / Η άμιλλα / Μάυδες και χωροφύλακες αναμερίζουν από το δρόμο του / Πέντε μήνες σκληρές μάχες / Η συγκέντρωση της σοδειάς / Το Αρχηγείο της Ηπείρου σημειώνει καινούργιες επιτυχίες / Εγκαταλείπουμε τη Μουργκάνα / Ο θάνατος φτερουγίζει πάνω από τα Γιάννενα / Στο Γράμμο / Στην 137 Ταξιαρχία / Χτύπημα στο κενό / Στη Μονάδα Μεταφορών / Η μάχη της Φλώρινας / Σύσκεψη στρατιωτικών και πολιτικών στελεχών / Η Μονάδα Εφοδιασμού / Τρεις μήνες με το Ζαχαριάδη / Ο ΔΣΕ εγκαταλείπει την Ελλάδα / Επίλογος / Παράρτημα {Αντάρτισσες του ΔΣΕ, τιμημένες με το ‘Μετάλλιο Ανδρείας’ και το ‘Παράσημο Ηλέκτρας’ – Συμπληρωματικός κατάλογος νεκρών του αγώνα} / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Palevontas_gia_th_lefteri'aΒΟΤΣΙΚΑΣ, ΔΗΜΟΣ Κ.: Παλεύοντας για τη λευτεριά. Χρονικά από την εθνική και δημοκρατική αντίσταση του λαού μας 1940-1949, πρόλογος Πετρούλα Νικολοπούλου, Αθήνα 1993, σελ. 94 [Μια άνιση αερομαχία / Έτσι πολέμησαν οι Έλληνες φαντάροι το 1940-1941 / Οι Ζελοβίτες νίκησαν / Καραμπινιερία τυλίχτηκε στις φλόγες / Οι θηριωδίες των Γερμανών στο Κεφαλόβρυσο / Παραμυθιά. Ματωμένο σύμβολο / Ο χαλασμός των Λιγκιάδων /Το μεγάλο συλλαλητήριο / Η εξόντωση των Εβραίων στα Γιάννενα / Οι εκλογές για το Εθνικό Συμβούλιο / Μαύρη ακρίδα / Τα φρικιαστικά εγκλήματα των χιτλερικών στο Κοσμέτι, Ζάλοβο, Λαβανίτσα και Κηπουρειό / Ενέδρα κοντά στο Δελβινάκι / Μπουλτσές Μετσόβου / Το χάνι της Καλλιθέας / Τη μέρα της νίκης / Απεργία πείνας / Στο Φλαμπουράρι / Το τραγικό ναυάγιο της ‘Χειμάρρας’ / Πανικόβλητοι γύρισαν στα Γρεβενά / Η μάχη του Νυμφαίου / Για μια απερισκεψία / Ηρωϊσμός σεμνός και αθόρυβος / Καρτέρι στα Τρία Αλώνια / Αιφνιδιαστικά χτυπήματα / Τολμηρή διείσδυση / Μερικές ακόμα πτυχές του αγώνα / Εθνική Αλληλεγγύη. Η ‘μάνα του αγώνα’ / Από το ξεκίνημα του ΔΣΕ στη Δυτική Μακεδονία / Οι λαβωμένοι / Λίγα λόγια για τον εφοδιασμό της 8ης Μεραρχίας του ΔΣΕ / Μια εξήγηση] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Η εθνική αντίσταση στη Λακωνία. Οι πρωτοπόροι του αγώνα, <Τροχαλία>, Αθήνα 2000, σελ. 311 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ Ν.: Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση στη Λακωνία, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 2003, σελ. 191 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

AkelasΒΟΥΛΤΕΨΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Συναγωνιστής Ακέλας, <Γλάρος>, Αθήνα 1983(;), σελ. 320 [Αυτό το βιβλίο / Με τα κουπιά προς την ελευθερία / Εκείνα τα χρόνια, στο Αργοστόλι / Ο ‘Σπαρτιάτης’ έμεινε στον αέρα / Ξαφνικά, γίναμε άντρες / ‘Πάρε και συ…’ / Το υποβρύχιο των γενναίων / ‘Έτσι, ε;’ / Οι ‘νικητές’ ήρθαν / Πατρός τε, μητρός τε / Το καλοκαίρι, στη βόλτα / Ιντερμέτζο / ‘Όργανον της αγγλικής προπαγάνδας’ / ‘Χαφιές της Καραμπινιερίας’ / Απεργία, Γοργοπόταμος, κάλαντα / Μην κουνηθείς!… / Θα πάμε στους ξυπόλητους / Από το Λεσίνι στο βουνό / 2-39 Σύνταγμα. Δικαστικός! / Ο Ντέμος ήθελε θάνατο / Ένας ‘τυπογράφος’ / Συμμαθητής για στρατοδικείο / Βεντέτα στη Σταμνά / Ραβασάκια στη Γκεστάπο / Ένα ζευγάρι τρύπιες μπότες / Προδοσία στου Μουστιάνου / Ένοπλος κρατούμενος / Πιστοί στον φύρερ / Ο ‘Τέλμαν’ ήταν κατάσκοπος / Ο καταδότης έγινε ‘τροφοδότης’ / Αετόπετρα / Μηκέτι αμάρτανε / ‘Μέλος του Κόμματος’ / Το βάπτισμα του πυρός / Άη Βλάσης. Στον Λόχο Μηχανημάτων / Η μάχη του Άη Βλάση / Στο χιόνι για τη Ρεντίνα / Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών / ‘Δεν είναι αντάρτικο, είναι στρατός’ / ‘‘Όσοι βγείτε κι’ όσοι μείνετε’’ / Διμοιρίτης στον Βάλτο / Λοχαγός Γιώργος Ζέρβας / Η μάχη της Αμφιλοχίας / ‘Είσθε τα Ες-Ες του ΕΛΑΣ’ / Ένας λιποτάκτης / Κι’ όμως, είμαστε παιδιά / Ειδύλλιο με αναστολή / Ο θάνατος μπορεί να ’ρθει και στο κρεβάτι / Στην ελεύθερη Αμφιλοχία / Αγρίνιο. Το στεφάνι της δόξας / Προγεφύρωμα στην Κόπραινα / Εν Τρισίν Δένδροις και Δύο Αλώνεσιν / Στη γέφυρα με τα ξινά πορτοκάλια / Κάτω από το βλέμμα του Σκουφά / Η μάχη της Άρτας / Η πικρή επιστροφή / Μια ακούσια νοσοκόμα / Ο φρούραρχος έγινε κατάσκοπος / Η τελευταία κλαγγή / Οι στρατηγοί έπεσαν στη Βάρκιζα / Και τώρα, εγκληματίας πολέμου / Ο Πολύζος, σημαιοστολισμένος / Όχι, δεν ήμουν εδώ / Το τέλος του ταξιδιού / Παράρτημα {Προτάσεις της VIII Μεραρχίας για 45 του 2-39 Συντάγματος – Ο πόλεμος των αρωμάτων}] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόκληση, <Ισοκράτης>, Αθήνα 1986, σελ. 237 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Σήκω επάνω, ελληνική νεολαία! / Άγνωστοι στρατιώτες στο σκοτάδι / Η χειραγώγηση του νέου εικοσιένα / Τί ήταν, λοιπόν, ο ΕΛΑΣ; / Συννεφιά μετά την απελευθέρωση / Πόλεμος χωρίς μίσος / Ο σκοπός κοιμήθηκε στο Γρίμποβο / Αποστολή κατασκοπείας / Η μοιραία αντιστροφή / Τα σύνδρομα της καταστροφής / Ο δρόμος προς το Λιτόχωρο / Συνέχεια της ‘αντιαντίστασης’ / Επίλογος / Αλφαβητικό ευρετήριο] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ]

ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Θ.: Τζωρτζ Πολκ. Χρέος για την αλήθεια. Έρευνες και ντοκουμέντα, πρόλογος Χρήστος Πασαλάρης, επιμέλεια έκδοσης Άγγελος Σιδεράτος, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2002(;), σελ. 208 [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓ.: Ποιος σκότωσε τον Πόλκ; Μια πολιτική δολοφονία και δικαστική πλάνη, πρόλογος Αντώνης Ρουπακιώτης, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2003(;), σελ. 423 [Τιμή πώλησης: 21,10 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Ιστορία της νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδας, 4ος τόμος, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ο εμφύλιος, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 1998, σελ. 581 [Τιμή πώλησης: 18,34 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Τα χρόνια της λαϊκής εποποιΐας. Πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, <Πανόραμα>, Αθήνα 1983, σελ. 296 [Πρόλογος / Αντίστροφη πορεία {Παρακολουθώντας τα τραίνα – Στα έμπεδα της Θεσσαλονίκης – Ταξίδι στην Αθήνα – Επίσκεψη σε νοσοκομεία – Πορεία προς το μέτωπο – Στιγμές διάλυσης – Επιστροφή στην πατρίδα} / Ανίχνευση μέσα στη νύχτα {Το σάλπισμα του αγώνα – Τα θεμέλια – Η οργάνωση – Η φασιστική επίθεση – Στις στρατιωτικές φυλακές της Λάρισας} / Κάζα πρεβεντίβα {Ο Μύλος του Κατσάμπα – Το προζύμι της ομαδικής ζωής – Εσωτερική ανίχνευση – Η εκκόλαψη ενός προδότη – Άνθρωποι και ποντίκια – Βολιώτικη εργατιά} / Στρατόπεδο Κουτσομυλίων {Οι πρώτες μέρες – Η κατάσταση χειροτερεύει – Η άφιξη των Ακροναυπλιωτών – Η απόδραση απ’ το οδοντογιατρείο – Ο Εγγλέζος… – Τα πρώτα χελιδόνια της άνοιξης του ’43 – Η μάχη της Μερίτσας – Το αντιστασιακό κίνημα στα Τρίκαλα – Το πρώτο αντάρτικο – Η εκτέλεση Μπίλα και Πιτσάκου} / Στο στρατόπεδο της Λάρισας {Η μεταγωγή – Ο ρόλος των Ακροναυπλιωτών – Σύντομη αναδρομή – Πρόσωπα και πράγματα – Ύλη και πνεύμα… – Ένα μεστό καλοκαίρι – Δημόσιος ξυλοδαρμός – Κι άλλα δεινά – Η μεγάλη σφαγή – Κι άλλοι αντρειωμένοι – Η κατάρρευση – Η απελευθέρωση} / Ελεύθερη Ελλάδα {Στη σκλαβωμένη Λάρισα – Η τραγωδία των Εβραίων – Στη Γεωργική Σχολή – Στιγμές ανάτασης – Στην ελεύθερη Καρδίτσα – Η μάχη της Πόρτας – Συζήτηση με τον Κόζιακα – Επιστροφή στην πατρίδα – Παραληθαίοι, αυθόρμητη και οργανωμένη δράση – Εαμικές οργανώσεις – Το γυναικείο κίνημα} / Στη φωτιά του αγώνα {Περιφερειακή Φαρκαδόνας – Οι πρώτες δυσκολίες – Η ένοπλη δράση – Η μάχη στον Προφήτη Ηλία – Η πρώτη μεγάλη μάχη στα Βρυκολάκια – Θάνατος παληκαριού – Επιχείρηση ‘Ορφανό’ – Κινητοποιήσεις γυναικών – Στη Σχολή της Ρεντίνας} / Η Ανατολική Θεσσαλία στην αντίσταση {Στο δρόμο προς την Αγιά – Αναπτύσσεται η αντίσταση – Στην έδρα της Περιφερειακής – Η ανατίναξη της ταχείας ‘53’ – Η μάχη της Σπηλιάς – Οι συνδιασκέψεις – Η παράδοση των Ιταλών στη Λάρισα – Η 2η γερμανική κατοχή – Οι προδοτικές οργανώσεις – Κινητοποιήσεις γυναικών – Η μάχη της σοδειάς (Καραλάρ, Μαρμάριανη κ.λπ.) – Άνθηση των συνεταιρισμών – Η συγχώνευση των οργανώσεων – Μερικές πτυχές απ’ το εργατικό κίνημα του Βόλου} / Ο άνεμος της ελευθερίας {Η απελευθέρωση της Καρδίτσας – Επιστροφή στην πατρίδα – Η μεγάλη λαϊκή κινητοποίηση της 11 Σεπτέμβρη 1944 – Η κορυφαία εκδήλωση – Η μάχη στα Βρυκολάκια με τους Γερμανούς – Στη σκιά του τρόμου – Γυναίκες, παιδιά στους δρόμους… – Μια παράτολμη επιχείρηση που καταλήγει σε τραγωδία – Η μάχη της σοδειάς στη Δυτική Θεσσαλία – Επιχείρηση στην πόλη – Απελευθερώνονται τα Τρίκαλα}] [Αναφορά στον Ναπολέοντα Σουκατζίδη στις σελ. 87-88] [Τιμή πώλησης: 8,80 ευρώ. Με έκπτωση: 6,50 ευρώ]

Ιστορία_της_κατοχήςΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ.: Ιστορία της κατοχής. Μετά συλλογής ιστορικών και λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944. Συμπληρωμένη με την ιστορία του παρανόμου τύπου της εθνικής αντιστάσεως, ανυπόγραφος πρόλογος, δεύτερη έκδοση, <‘Μέλισσα’>, Αθήναι χ.χ., σελ. 799 (και 5 ένθετα + 21 μονόφυλλα με φωτογραφίες και χάρτες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 134,00 ευρώ. Με έκπτωση: 100,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΡΟΖΗΣΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α.: Βίτσι, Αύγουστος-Νοέμβρης 1948, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 2012, σελ. 95 [Σύντομος πρόλογος – Εισαγωγή / Οι μάχες στο Βίτσι. Ο συσχετισμός των δυνάμεων / Στρατηγικός επιθετικός ελιγμός του ΔΣΕ από το Γράμμο στο Βίτσι / Αρχίζουν οι επιχειρήσεις / Σκαριφήματα / Βιβλιογραφία – Παραπομπές] [Τιμή πώλησης: 8,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,00 ευρώ]

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΡΕ [ANDRÉ GEROLYMATOS]: Κόκκινη Ακρόπολη, μαύρος τρόμος. Από την αντίσταση στον εμφύλιο 1943-1949, μτφ.-προσαρμογή Ανδρέας Παππάς, <Κοχλίας>, Αθήνα 2005(;), σελ. 366 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 15,04 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ο καπετάν Ζαχαριάς. ΕΛΑΝ – Αντίκυρα, πρόλογος Απόστολος Αποστολόπουλος, Αθήνα χ.χ., σελ. 597 [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ Γ.: Οδοιπορικό της αντίστασης, Αθήνα 1980, σελ. 187 [Περιοχή Άρτας] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Θεσσαλονίκη, η ανυπότακτη πόλη. Μαρτυρίες και έρευνα για τον αγώνα 1941-1945. Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 446 [Τιμή πώλησης: 52,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Η σκιά του χθες, επιμέλεια Ντούνια Κουσίδου – Σταύρος Σταυρόπουλος, <Εκδόσεις Κ. Κοροντζή>, Αθήνα 1993, σελ. 352 [Πρόλογος / Μίζερη ζωή / Η βεντέτα / Οι σχέσεις των νέων / Η μάχη της Κρήτης / Περίθαλψη των συμμάχων / Το Βαρύπετρο στην κατοχή / Η εθνική αντίσταση / Στην ΕΠΟΝ / Ιδιομορφία / Στο μπουντρούμι της Αγιάς / Αντί ομαλότητας – ανωμαλία / Ένα απραγματοποίητο όνειρο / Αρχίζουν οι συγκρούσεις / Σύλληψη και βασανιστήρια / Εκείνοι που ‘κράτησαν’ κι αυτοί που ‘λύγισαν’ / Πάλι στη φάκα / Ξανά αντάρτης / Το ανεξάρτητο Τμήμα Σαμποτέρ της 8ης Μεραρχίας του ΔΣΕ / Αποστολή με το Στέφανο / Πείνα και κόψιμο / Η Αντιγόνη και ο ‘Αζόρ’ / Μουργκάνα / Το τελευταίο αντίο / Ο ελιγμός της Μουργκάνας / Οι τραυματίες της Μουργκάνας / Νέος πονοκέφαλος για τον κυβερνητικό στρατό / Το τάγμα Φωκά / Η επιστράτευση / Η μικρή Ελπίδα / Ο Παπάς / Ανακατάληψη του Γράμμου / Στη Σχολή Πολιτικών Επιτρόπων Πόλεων – Υπαίθρου / Ταξιαρχία Σαμποτέρ Γενικού Αρχηγείου / Η ιστορία του Παντελή / Το αίσθημα του Παντελή / Ο ‘οπορτουνισμός’ του Ηρακλή / Το τέλος του αγώνα / Στο διάβα του χρόνου / Κατοχή: Επιτυχίες και ήττες / Εμφύλιος και πάλι ήττα / Τι θα κάναμε αν κερδίζαμε;] [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ]

ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Πέντε και μια απ’ τις μέρες της Μακρονήσου. Μια χαμένη μεταγωγή, Αθήνα 1983, σελ. 171 (και 4 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

 

H_atheath_plevraΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Δ.: Η αθέατη πλευρά του εμφυλίου. Τα τραγικά γεγονότα της 7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ, τρίτη έκδοση, <Ιωλκός>, Αθήνα 2001, σελ. 302 [Πρόλογος / Η Ελλάδα, το ‘μήλο της έριδος’ στα χρόνια του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου {Στρατηγική θέση της Ελλάδας – Η Αγγλία και το αντιστασιακό κίνημα της Ελλάδας (Λίβανος – Καζέρτα – Βάρκιζα) – Πώς οδηγηθήκαμε στο εμφύλιο – Η Ελλάδα κάτω από το ζυγό των Γιάνκηδων – Κατάλυση των δημοκρατικών ελευθεριών – Από τη συνομιλία Ελευθερίου και Ζαχαριάδη – Η αρχή μιας γενικότερης τραγωδίας: ‘Μπούλκες’ – Νέα περίοδος: ‘‘Όλοι στ’ άρματα, όλα για τη νίκη’’} / Η περιπέτεια των αγωνιστών της 7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ {Το δίκτυο των ‘πραχτόρων’ (Ο υπ’ αριθμόν πράχτορας του εχθρού – Η σύλληψή μου – Κεραυνός εν αιθρία – Νέα φάση βασανιστηρίων – Στη Σόφια: ‘Όνειρο και πραγματικότητα’ – Με κρεμάσανε την παραμονή Πρωτοχρονιάς – Το επεισόδιο με το Βλαντά – Οι δυο τραγικές αντιπαραστάσεις με τον Κρίτωνα) – Η 3η Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ – Το διεθνές κλίμα. Πραχτοροφοβία. Το κυνήγι των μαγισσών (Τρία απλά ερωτήματα! – Η Επιτροπή για την εξέταση του Ν. Γεωργαλή)} / Η συνέχεια της περιπέτειάς μου {Τα πρώτα ερωτήματα – Νέα περίοδος της ζωής μου – Οι αντιπαραθέσεις των υπεύθυνων του εγκλήματος κατά των αγωνιστών του ΔΣΕ της 7ης Μεραρχίας – Μια άλλη μαύρη σελίδα του αριστερού κινήματος στον Έβρο – Πόρισμα της επιτροπής για την υπόθεση της 7ης Μεραρχίας (Βασίλης Γκανάτσιος-Χείμαρρος – Γεράσιμος Μαλτέζος – Νίκος Γεωργαλής – Μήτσος Βλαντάς – Φίλιππας Παπαδόπουλος – Κώστας Σιαπέρας – Λευτέρης Νικολακάκης – Γιώργης Κατσιλάκης – Τι έγινε όμως στην πράξη; Πώς εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση;) – Πόρισμα ειδικής επιτροπής που εκλέχτηκε από την ΚΕ του ΚΚΕ για το Ζαχαριάδη (Απρίλης1964). (Αποσπάσματα, όπως στάλθηκαν στις προσφυγικές οργανώσεις). Απόρρητο – Θύτες και θύματα} / Επίλογος / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ-ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Ανιχνεύοντας τις ρίζες της ήττας. Επανεκτιμήσεις και παραλειπόμενα για τον εμφύλιο και τα μετεμφυλιακά, πρόλογος Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου, επιμέλεια κειμένου Μιλτιάδης Δ. Πολυβίου – Γιάννης Παπαγρηγορίου, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 298 [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ]

ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ [NICHOLAS GAGE]: Ελένη, μτφ. Αλέξανδρος Κοτζιάς, επιμέλεια εκδόσεως Διον. Ι. Τσουράκης, εξώφυλλο Πλάτων Λάμπρου, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα 1983(;), σελ. 622 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΓΚΙΟΥΣΑΣ, ΑΣΗΜΑΚΗΣ: Άρης Βελουχιώτης και το ‘ματωμένο Κρίκελλο’, Αθήναι 1972, σελ. 287 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΚΟΝΤΖΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. – ΚΩΣΤΑΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ: Οι εκπαιδευτικοί στην εθνική αντίσταση, <Δίπτυχο>, Αθήνα 1985, σελ. 559 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

MaxhtriesΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού. Η τολμηρότερη ιστορία που γράφτηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου 1946-1949, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2001, σελ. 222 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Δημοκρατικός και Κυβερνητικός Στρατός: Ποιοτικές διαφορές / Η τρομοκρατία της Δεξιάς στρατολόγος του ΔΣΕ / Υποχρεωτική και εθελοντική στράτευση. Επιστράτευση γυναικών στον ΔΣΕ / Οι πρώτες αντάρτισσες στον ΔΣΕ. Μαρτυρίες ηρωϊσμού / Λάθη στη μεταχείριση γυναικών. Το πρόβλημα της ηθικής στον ΔΣΕ / Ο θεσμός της βοηθού επιτρόπου / ‘‘Πώς δενότανε τ’ ατσάλι’’ / ‘Αμαζόνες’, ‘μπουρλοτιέρισσες’, νοσοκόμες κι ασυρματίστριες / Άμιλλα και διαφώτιση / Δράμα και περηφάνια / Γυναίκες αξιωματικοί του ΔΣΕ / Επίλογος] [Υπογραμμισμένο με κίτρινο διαφανή μαρκαδόρο σε κάποιες σελίδες] [Τιμή πώλησης: 15,28 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Η_τραγωδία_μιας_συμμαχίαςΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Η τραγωδία μιας συμμαχίας. Οι Άγγλοι στην Ελλάδα του πολέμου και της αντίστασης 1941-1944, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2003, σελ. 238 (και 24 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Οι Άγγλοι στο πόλεμο 1940-41 {Πρόλογος – Εισαγωγή: Ορόσημα μιας ένδοξης και τραγικής ιστορίας – Το ελληνικό ‘Όχι’ – Διπλωματική ‘υποστήριξη’ – Στρατιωτική ‘υποστήριξη’ – Η γερμανική επίθεση} / Η βρετανική πολιτική κατά την περίοδο της εθνικής αντίστασης 1941-1944 {Η εθνική αντίσταση και η σημασία της – Διαίρει και βασίλευε – Η αντιεαμική-αντιελασίτικη δράση των Άγγλων πρακτόρων – Προπαγάνδα και διαστρέβλωση} / Παράρτημα] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ]

ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ.: Εγνωσμένων κοινωνικών φρονημάτων. Κοινωνικές και άλλες όψεις του αντικομμουνισμού στη Μακεδονία του εμφυλίου πολέμου (1945-1949), πρόλογος Μαρκ Μαζάουερ, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2005², σελ. 238 [Τιμή πώλησης: 23,43 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ]

ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ, Κ. Μ. [C. M. WOODHOUSE]: Το μήλο της έριδος. Η ελληνική αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων, ανυπόγραφο σημείωμα στην ελληνική έκδοση, μτφ. Μ. Κ., <Εξάντας>, Αθήνα 1976(;), σελ. 466 [Πρόλογος στην ελληνική έκδοση / Πρόλογος στην αγγλική έκδοση / Το πολιτικό σκηνικό / Τόποι και πρόσωπα / Η πρώτη πράξη / Ιντερμέδιο. Νοέμβριος 1943-Φεβρουάριος 1944 / Η δεύτερη πράξη / Ιντερλούδιο. Ιανουάριος-Απρίλιος 1945 / Η τρίτη πράξη / Αυλαία / Παραρτήματα] [Τιμή πώλησης: 18,42 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

Ο_αγώνας_για_την_Ελλάδα_1941-1949ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ, Κ. Μ. [C. M. WOODHOUSE]: Ο αγώνας για την Ελλάδα 1941-1949, εισαγωγή Richard Clogg, μτφ.-σημειώσεις Μάριος Μπλέτας, <Εκδόσεις Τουρίκη>, Αθήνα 2012(;), σελ. 503 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Ευχαριστίες / Συντομογραφίες / Ο πρώτος γύρος {Προοίμιο επανάστασης: 1918-1941 – Αντίσταση και αντίδραση: Μάιος 1941-Ιούλιος 1943 – Πόλεμος σε δύο μέτωπα: Αύγουστος 1943-Απρίλιος 1944} / Ο δεύτερος γύρος {Επιστροφή στη νομιμότητα: Μάιος-Οκτώβριος 1944 – Τα Δεκεμβριανά: Νοέμβριος 1944-Φεβρουάριος 1945 – Η πικρή ανακωχή: Φεβρουάριος 1945-Ιανουάριος 1946} / Ο τρίτος γύρος {Πορεία ανωμαλίας. Η φάση του ανταρτοπολέμου: Φεβρουάριος 1946-Μάρτιος 1947 – Μετάβαση από ανταρτικό σε συμβατικό στρατό: Απρίλιος 1947-Ιανουάριος 1948 – Αδιέξοδο και τέλμα: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1948 – Η τελειωτική σύγκρουση: Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1949} / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ]

Synoptikh_istoria_ths_ethnikhs_antistashs_1941-1945ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΣΟΛΩΝ: Συνοπτική ιστορία της εθνικής αντίστασης (1941-45), εισαγωγικό σημείωμα Κ. Καπόπουλος, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος>, Αθήνα χ.χ., σελ. 534 [Πρόλογος του συγγραφέα / Κατοχή {Πρωτοπόροι της πρωτοκατοχής – Δυο κυβερνήσεις και μια πραγματικότητα – Πρώτη οργάνωση του αγώνα – Πείνα και αντίσταση – Στα πρόθυρα του ένοπλου αγώνα – Στα όπλα η Ελλάς – Ο Γοργοπόταμος} / Η αντεπανάσταση {Το φούντωμα – Μεταξύ Βορρά και Νότου – Μέτωπο κατά του βασιλιά – Δημιουργία και πλαστά έγγραφα – Τα ιταλικά όπλα – Πόλεμος και εμφύλιος πόλεμος} / Το κλέψιμο του κεραυνού {Η μεγάλη στροφή – ΠΕΕΑ και Λίβανος – Ο Λίβανος και η μάχη βουνών και Καΐρου – Καζέρτα και απελευθέρωση ] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΣΟΛΩΝΑΣ Ν.: Εποποιΐα και κατάρρευση. Από την Αλβανία στην κατοχή, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήνα 1976(;), σελ. 204 [Τα πρόσωπα / Τα ντοκουμέντα / Το γεγονός / Τα πριν – Τα μετά / Τα κείμενα / Χρονολογικός πίνακας. Τα σημαντικότερα γεγονότα του ελληνοϊταλικού πολέμου / Χρονολογικός πίνακας. Τα σημαντικότερα γεγονότα του ελληνογερμανικού πολέμου] [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΦΟΙΒΟΣ ΝΕΟΚ.: Ιστορία του εμφυλίου πολέμου 1945-49. (Το δεύτερο αντάρτικο) [4 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], προλογικό σημείωμα Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος, <Εκδόσεις Καμ. Χρ. Καμαρινόπουλος>, Αθήναι χ.χ., σελ. 1377 [Τιμή πώλησης: 134,00 ευρώ. Με έκπτωση: 100,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Giati_den_aftoktonhsesΓΩΓΟΥΣΗΣ, ΒΛΑΣΗΣ: Γιατί δεν αυτοκτόνησες, δεύτερη έκδοση, <Ιανός>, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 353 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Ο βασανισμός μου / Πώς οι αντιστασιακοί της κατοχής γέμισαν τις εξορίες / Όταν ο Θεός βρέχει… αλεύρι / Ενόργανη ανάκριση ή η επιστήμη του βασανισμού / Πώς βγήκα στο βουνό / Το βάπτισμα του πυρός / Λεωνίδας / Αναμνήσεις από δύο μάχες / Νίκη Τσοπανίδου / Ο… βιασμός του άβατου / Η ‘εκ παρατάξεως αναμέτρηση’ με το Στρατό. Μέρος Α´ / Η ‘εκ παρατάξεως αναμέτρηση’ με το Στρατό. Μέρος Β´ / Η διατήρηση της φυσιογνωμίας του μετώπου και η προετοιμασία του γ´ γύρου / Η παράδοσή μου / Η μεταγωγή μου προς Θεσσαλονίκη / Η θητεία μου στο… δεύτερο Στρατό (Α´) / Η θητεία μου στο… δεύτερο Στρατό (Β´). Μέμος / Το ξεκλήρισμα μιας οικογένειας /Δημοτικές εκλογές και… η Αγλαΐα η δασκάλα / Βουλευτικές εκλογές / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 17,16 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ – ΗΛΙΑΣ ΣΚΟΥΛΙΔΑΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥ (επιμέλεια): Αφηγήσεις για τη δεκαετία του 1940. Από το λόγο του κατοχικού κράτους στη μετανεωτερική ιστοριογραφία, πρόλογος Νίκος Μαραντζίδης, εισαγωγή Βασίλης Δαλκαβούκης – Ελένη Πασχαλούδη, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 434 [Αργύρης Μαμαρέλης: «Ερευνώντας έναν εχθρό που δεν υπήρξε. Η στάση της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης κατά τη βουλγαρική κατοχή 1941-1944» / Βασίλης Ριτζαλέος: «Η εβραϊκή κοινότητα Καβάλας στον έλεγχο των Βουλγαρικών Αρχών Κατοχής: Οργάνωση, εκμετάλλευση, διάλυση (1942-1944)» / Αντώνης Κλάψης: «Η βρετανική πολιτική και το ελληνικό αντιστασιακό κίνημα: Η αποστολή της SOE στην Ελλάδα (1943-1944)» / Μενέλαος Χαραλαμπίδης: «Πτυχές της εμφύλιας σύγκρουσης στην κατοχική Αθήνα» / Ιωάννης Κ. Φίλανδρος: «Κοινοβουλευτικός λόγος στην ‘ξεχασμένη Βουλή’ και εμφύλιος (1946-1949). Ο Π. Κανελλόπουλος και το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα» / Γεώργιος Νιάρχος: «Πολιτικές προσέγγισης της ελληνικής πολιτείας απέναντι στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης κατά τον εμφύλιο πόλεμο 1946-49» / Βασιλική Λάζου: «Οι δημόσιες τελετές και η πολιτική τους σημασία στην πόλη της Λαμίας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου: Το παράδειγμα της διαπόμπευσης αιχμαλώτων» / Πέτρος Παπαπολυβίου: «Αρχειακά κατάλοιπα του ‘Εθνικού Αγροτικού Κόμματος Χιτών’ Νομού Θεσσαλονίκης (1948-1954). Μια πρώτη παρουσίαση» / Peter Siani-Davies – Στέφανος Κατσίκας: «Ο Καπνικός Νόμος του 1953: Πολιτικό μέτρο απομάκρυνσης της κομμουνιστικής απειλής από ένα εργατικό δυναμικό με έντονη συνδικαλιστική δράση;» / Χρύσα Γιαννοπούλου – Θοδωρής Κούρος: «Τοπία άμυνας απέναντι σε ένα ‘διπλό εχθρό’. Μνημεία του στρατού για τη δεκαετία του 1940 στην περιοχή της Κόνιτσας» / Γιώργος Ανδρίτσος: «Η κατοχή και η αντίσταση στις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους από το 1967 μέχρι το 1974» / Βασίλης Δαλκαβούκης – Αριάδνη Αντωνιάδου: «Ανάμεσα σε δύο πολέμους. Επίσημη και ανεπίσημη μνήμη της δεκαετίας του 1940 σε μια ορεινή κοινότητα της Βόρειας Πίνδου» / Κώστας Τσίβος: «Από το ΝΟΦ στην Ήλιντεν και μετά στη Γιουγκοσλαβία του Τίτο. Η περίπτωση των Σλαβομακεδόνων προσφύγων της Τσεχοσλοβακίας» / Κατερίνα Τσέκου: «Επιλεκτικές μνήμες – επιλεκτικές αφηγήσεις: Η διαγενεακή μνήμη για τις βουλγαρικές κατοχές στους Έλληνες πολιτικούς πρόσφυγες στη ‘Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας’» / Παναγιώτης Π. Σπυρόπουλος: «Ο θίασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου: Τόποι και τρόποι μιας κινηματογραφικής μαρτυρίας» / Ελένη Πασχαλούδη: «Ο εμφύλιος πόλεμος στις εθνικές αφηγήσεις: Η ενσωμάτωση των εμφυλίων στον επετειακό χάρτη των ΗΠΑ, της Ισπανίας και της Ελλάδας» / Λουκιανός Χασιώτης: «Η πολιτική για τα παιδιά στον ισπανικό και τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο: Ένας ιστορικός παραλληλισμός» / Ηλίας Γ. Σκουλίδας: «‘Η δύσκολη γειτονία;’: Ελλάδα και Αλβανία στη δεκαετία του 1940. Μία ιστοριογραφική προσέγγιση» / Βαγγέλης Τζούκας: «‘Ο εμφύλιος μέσα τους’. Σύγχρονες ερμηνείες για τη δεκαετία 1940-1950 και πολιτικές διαμάχες στην ελληνική μετανεωτερικότητα» / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο όρων / Ευρετήριο τοπωνυμίων] [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 23,40 ευρώ]

ΔΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Γ83. Βίος και βιώματα ενός απλού ανθρώπου, Αθήνα 1995, σελ. 220 [Σχολή Αστυφυλάκων 1942 / Αστυφύλαξ Γ83 του Γ´ Αστυνομικού Τμήματος Κολωνακίου / Αιματοκύλισμα μπροστά στο σπίτι του Κουΐσλιγκ πρωθυπουργού Γ. Ράλλη / Μπλόκο στην Αγίου Μελετίου / Εκτέλεση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής / Η μεταφορά και η ταφή στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας / Χειροβομβίδα στο Στάδιο / 17 Αυγούστου 1944: Το μπλόκο της Κοκκινιάς / Δεκεμβριανά / Επιστροφή στην Αμαλιάδα / Η δραματική ζωή στην Αθήνα μετά τα Δεκεμβριανά / Στα μπουντρούμια της Ασφάλειας / Ο Άι-Στράτης] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΑΦΝΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Χρόνια πολέμου και κατοχής. Κέρκυρα 1940-1944. Μια άγνωστη ιστορία, <Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος XII>, Κέρκυρα 1966, σελ. 362 [Πρόλογος / Ο πόλεμος του 1940-1941 {Στις παραμονές της επιθέσεως – Αρχίζει ο πόλεμος – Το απόσπασμα Λαντζίδη – Το ναυτικό και η Κέρκυρα – Πολιτικοί και στρατιωτικοί – Χριστούγεννα Ιταλών – Νέα ηγεσία – Απρίλιος 1941} / Ιταλική κατοχή (28 Απριλίου 1941-25 Σεπτεμβρίου 1943) {Περίοδος προπαρασκευής – Ο αφελληνισμός της διοικήσεως – Η δοκιμασία της δικαιοσύνης – Η έπαλξις της παιδείας – Νέο νόμισμα και στραγγαλισμός της οικονομίας – Τύπος και προπαγάνδα – Διώξεις και αντίστασις – Οι φλόγες ζώνουν την Κέρκυρα} / Γερμανική κατοχή – Απελευθέρωσις (26 Σεπτεμβρίου 1943-11 Οκτωβρίου 1944) {Ανασύνταξις σε ελληνικά πλαίσια – ΕΔΕΣ και ΕΑΜ – Παραμονές απελευθερώσεως – Η απελευθέρωσις – Η απέλασις των Ιταλών} / Βιβλιογραφία / Αλφαβητικό ευρετήριο κυρίων ονομάτων / Πίνακες] [Τιμή πώλησης: 70,00 ευρώ. Με έκπτωση: 56,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΕμφύλιοςΔΕΜΕΡΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (πρόλογος-επιμέλεια): Εμφύλιος. Πολιτισμικό τραύμα, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2013, σελ. 351 [Νίκος Δεμερτζής: «Το πολιτισμικό τραύμα στις συλλογικές ταυτότητες: Περιπέτειες της μνήμης και διαδρομές της συγκίνησης» / Νίκος Δεμερτζής: «Ο εμφύλιος πόλεμος: Από τη συλλογική οδύνη στο πολιτισμικό τραύμα» / Νίκος Σιδέρης: «Νηπενθή σημαίνοντα» / Ελένη Πασχαλούδη: «Η δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο: Από την αμηχανία των νικητών στη ‘δικαίωση’ των ηττημένων» / Νίκος Μαραντζίδης: «Το τριπλό τραύμα: Η μνήμη του εμφύλιου πολέμου στην κομμουνιστική Αριστερά» / Κατερίνα Τσέκου: «Η πολιτική προσφυγιά ως πολιτισμικό τραύμα: Θύματα, θύτες και συλλογικός πόνος» / Γιώργος Αντωνίου: «Οι γιορτές μίσους και οι πόλεμοι της δημόσιας μνήμης (1950-2000): Από το τραύμα των ηττημένων στο τραύμα των νικητών» / Παναγής Παναγιωτόπουλος: «Πολιτικές χρήσεις της ιστορίας 2010-2012: Ριζοσπαστική Αριστερά και αλυσιτελής νοηματοδότηση του τραύματος» / Βιολέττα Χιονίδου: «‘Καλά που ήρθες Μάριε, να τα επιβεβαιώνεις, γιατί δεν θα τα πίστευε’: Μνήμη, λήθη και τραύματα του κατοχικού λιμού» / Βιβλιογραφία / Βιογραφικά των συγγραφέων] [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 16,30 ευρώ]

ΔΗΜΑΚΟΣ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ Κ. [ΠΑΤΕΡ ΑΝΥΠΟΜΟΝΟΣ]: Στο βουνό με τον Σταυρό, κοντά στον Άρη. Στρατιωτικός ιερεύς στο Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ, προλογικό σημείωμα σεβ. μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Νικόλαος, πρόλογος πρωτοπρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, εισαγωγή Δημήτριος Ζ. Σοφιανός, σημείωμα-επιμέλεια Λαυρέντιος Γρ. Ντετζιόρτζιο, <Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις>, Τρίκαλα – Αθήνα 2004, σελ. 399 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Β.: Περπατώντας στ’ αγκαθοτόπια. Τα κατοχικά χρόνια και η αυθεντική αλήθεια της δολοφονίας του Κ. Λώρενς (Κ. Αδριανού), πρόλογος Γιάννης Παπανικολάου, επιμέλεια Βασίλης Α. Ανδρεόπουλος, Αθήνα 1978, σελ. 326 [Δυο λόγια στην αρχή / Αύγουστος 1940 / Οι πρώτες ώρες του ‘Όχι’ / Η αντεπίθεση / Η πορεία του λόχου μου / Η οπισθοχώρηση / Η συνθηκολόγηση / Η παράδοση τω όπλων / Ο Κ. Βερσής αυτοκτονεί / Στον Κωνσταντίνο Βερσή (ποίημα Λ. Μάλαμα) / Στη γενέτειρά μου / Φυγή για την Αθήνα / Πείνα και εργασία με χαστούκια / Επιστροφή στο χωριό / Προσαρμοσμένη κι ανυπόφορη ζωή / Οι πρώτοι αντάρτες στα βουνά της Ελλάδας / Η σάλπιγγα και ο κοκκινοσκούφης / Γοργοπόταμος κι επιτροπές αγώνων / Η ορκωμοσία / Ένα ξεχωριστό καπετανάτο / Δίκαιες αντιδράσεις / Ο Πυρομάγλου στην Κοπάνη / Η είδηση για τον Κ. Λώρενς / Ο Πυρομάγλου περιοδεύει. Ιδρύει το υπαρχηγείο Λάκκας / Αντάρτης στον ΕΔΕΣ. Ένα γλέντι και πορεία για τα Τζουμέρκα / Φιλοξενία. Ένας γιατρός κομπογιαννίτης και το βατραχάκι / Η πρώτη σύγκρουση ΕΔΕΣ – ΕΛΑΣ και ο Φλούδας πρώτος νεκρός του ΕΛΑΣ / Συνάντηση με τον Ναπ. Ζέρβα / Επιστροφή στη Λάκκα / Πάλι στην περιοχή Δωδώνης / Μια καταδότρα, μπλόφες και δικαστήρια / Μεθύσια και ξυλοδαρμοί / Αναρχία: Ληστείες και εγκλήματα / Ανακάλυψη και σύλληψη του ληστή / Η ομολογία / Παράδοση και τιμωρία / Συγχαρητήρια, εκτελέσεις και άδειες / Πρώτες ρίψεις και διανομές / Αδικίες και δυσαρέσκειες / Στον Κ. Λώρενς / Συνωμοσία και προστριβές / Με τον αρχηγό / Στην υπηρεσία του Λώρενς. Σύνδεσμος στα Αρχηγεία ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ / Δελεαστικές προτάσεις και ατιμίες του Άγγλου Μύλλερ / Οργανωτικός οργασμός κι ανεξάρτητη ομάδα / Αντιπερισπασμοί του ΕΔΕΣ / Η πρώτη σύλληψη του Θ. Τζάλλα και η Περιστερότρυπα / Αντίποινα του ΕΔΕΣ / Κοροϊδίες και μαύρες αγορές / Κατάσχεση τροφίμων / Ελιγμοί των Εδεσιτών και σύλληψη του Λώρενς / Τα αίτια της σύλληψης του Λώρενς / Βοήθεια από τον ΕΛΑΣ / Φτάνει ο εφεδρικός ΕΛΑΣ των Γραμμενοχωρίων / Η αποθήκη και οι ενισχύσεις του ΕΛΑΣ / Ένας λεβέντης χωροφύλακας, ο Π. Πιτικάρης / Πλιάτσικο Εδεσιτών, στρατοδικείο κι ένα γράμμα / Συνάντηση με τον Λώρενς / Ταλαιπωρία και περιορισμός του Λώρενς / Εμφάνιση του δολοφόνου Σπάικ και μια αποστολή / Ο δεσπότης Σπυρίδων και οι διαπραγματεύσεις του / Παρατηρήσεις του δεσπότη στον αρχηγό του ΕΔΕΣ / Η μάχη της Κοσμηράς / Άγγλοι και Εδεσίτες συμβάλλουν στην παράδοση των Γιαννίνων στους Γερμανούς / Ο δεσπότης για τις λίρες / Σύγκρουση Σπάικ – Λώρενς / Επιδρομή Γερμανών με φωτιές και θανάτους / Περιπλάνηση και αποκήρυξη / Άταχτη φυγή, διάλυση, συκοφαντίες και η βαριά βαλίτσα / Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του Λώρενς / Πορεία προς τον ΕΛΑΣ / Η επικήρυξη του Λώρενς / Ανακαλύπτουμε τον ασύρματο / Η μοιραία σύλληψη του Λώρενς / Με τον Πετρίτη για τη σωτηρία του / Ο μέγας ένοχος και το γράμμα του Λώρενς στον Έντυ / Η δολοφονία του Λώρενς / Οι Ιταλοί στους αντάρτες / Στο σπίτι του Λάμπρου Ίσκου / Παραλίγο στους Γερμανούς / Ο ενταφιασμός του Λώρενς / Εκδικούνται τον Λώρενς και νεκρό / Αναπόληση στο πανηγύρι των Δωδωναίων / Βιογραφικό του Κώστα Γ. Αδριανού (Λώρενς) / Χωρίς πατέρα / Δεν εγνώριζε / Οι λίρες / Ερωτήματα / Το 24ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ βοηθάει την ομάδα μας / Ο ΕΔΕΣ πάλι στη Λάκκα και οι Κολιοδημητραίοι / Πρόσκληση για το Ζωτικό / Σύγκρουση Ελασιτών με χωροφύλακες του ΕΔΕΣ / Δεύτερη εμφύλια μάχη και διάλυση / Φοβήθηκε ο Γιάννος το θεριό… / ‘Την κεφαλή μας επί πίνακι’ / Φυγή προς τα Γιάννινα / Δραπέτες από την πόλη και πορεία για τον ΕΛΑΣ / Στο τάγμα του Πετρίτη / Τα τρόφιμα της Βελλάς / Ο δεσπότης εκδικείται / Αποστολή στον Ολύτσικα / Ο ΕΔΕΣ επιτίθεται κατά του ΕΛΑΣ / Ο ΕΛΑΣ αντεπιτίθεται / Τα δώρα των ‘νικητών’ / Δύο πλιατσικολόγοι / Οργάνωση Αναρρωτήριου / Ένα σαμποτάζ / ‘Μάνα του αρρώστου’ / Ενέδρα στους Νεγράδες / Άλλες μάχες / Γενική επίθεση των Ούννων / Μάχη στο Λίθινο / Ένας παπάς ‘Ιούδας’ / Στιγμές απελευθέρωσης / Τελευταίες συγκρούσεις / Ο πρώτος Ελασίτης στα Γιάννινα / Επεισόδια Εδεσιτών κι’ ένας φόνος / Στην Αγγλική Αποστολή / Επιστροφή στον ΕΛΑΣ και μετακινήσεις / Η παράδοση των όπλων στα Γιάννινα / Μια έκθεση του Αμερικανού δημοσιογράφου Έντμοντ Ουΐλσον / Ξεκίνημα για την Αθήνα / Λυντσάρισμα ‘‘καθ’ οδόν’’ / Μαρτύρια και διαπόμπευση / Με σώζει ένας πιτσιρίκος / Ελεύθερος πολιορκημένος / Συνεταιριστικό εστιατόριο / Σύλληψη και απομόνωση / Για την εξορία / Στην Ικαριά / Νοικοκυριό και συνεργεία / Μάχη με αντάρτες / Μας τσάκισαν στο ξύλο / Οι Ικαριώτες και η μεταγωγή μας / Στη Μακρόνησο / Οργάνωση ζωής και οικοδόμηση / Μέτρα τιμωρίας και καψόνια / Η μεθυσμένη γαλοπούλα! / Μια επίσκεψη και οι αρουραίοι / Πάλι στην πειθαρχική διαβίωση / Τα μπαμπού και η ‘αναμόρφωση’ / Μόδες βασανιστηρίων / Η μοιραία στιγμή… / Ο βασιλιάς των γλάρων και η φρίκη / Το αλώνι με τα καμουτσίκια / ‘Ανανήψεις’ και κηρύγματα / Απόλυση κι επιστροφή / Μικρός επίλογος / Εξουσιοδότηση / Βιογραφικό σημείωμα] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), ΔΗΜ. Ν.: Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης. Χρονικό 1940-44 [3 τόμοι], Αθήνα 1965, σελ. 400+416+416 [Δήλωση / Ανέμελες πλανερές ημέρες / Ο πόλεμος / Η κατάρρευση / Η αποσύνθεση / Η αστραπή / Η πρώτη απόπειρα / Η μεγάλη ώρα και οι δύσκολες ημέρες / Η εποποιΐα αρχίζει {Αναφορά στην μάχη της Ρεκάς, 9.9.42} / Άτιτλο {Αναφορά στην μάχη του Κρικέλου, 29.10.42} / Ο Γοργοπόταμος / Ο αγώνας μας φουντώνει. Το πρώτο σπέρμα της εμφύλιας διχόνοιας {Αναφορά στην μάχη του Μικρού Χωριού, 18.12.1942} / Η επιστροφή / Αρχηγείο Παρνασσίδας / Σα σε όνειρο! {Αναφορά στην μάχη της Αγιαθυμιάς, ;.4.43 (8 του μηνός μάλλον) και στην μάχη του Δαδιού, 16;.4.43} / Η πρώτη δοκιμασία και νέα εμφύλια περιπέτεια {Αναφορά στην μάχη της Παύλιανης, 3.6.43; (της Αναλήψεως)} / Ο λαός μας μάχεται {Αναφορά στην μάχη, στο χάνι του Νικολούλια, 31.8.43 και στην μάχη της Αράχωβας, 10-11.9.43} / Επίλογος σε θέση προλόγου / Για την Πάρνηθα! {Αναφορά στην μάχη των Δερβενοχωριών, 16-17-18.10.43 και στην μάχη του Σκλήθρου, 14.1.44} / Η τελευταία μας άνοιξη / Η αρχή του τέλους; {Αναφορά στην μάχη της Άμφισσας, 1-2.7.44 και στην μάχη τη Αγόριανης, 9.7.44} / Η δοκιμασία του τέλους {Αναφορά στην μάχη της Καρούτας, 5.8.44} / Η μεγάλη προσδοκία {Αναφορά στις μάχες στα Βίλλια, Σεπτέμβριος 1944} / ‘Λαέ μου! Λαέ μου!…’ / Οι νεκροί του Τμήματος / Μερικές επιβαλλόμενες διευκρινίσεις] [Τιμή πώλησης: 292,88 ευρώ. Με έκπτωση: 220,00 ευρώ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), ΔΗΜ. Ν.: Γοργοπόταμος. Έλληνες αντάρτες εναντίον του Ρόμμελ, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήνα 1975(;), σελ. 273 [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), ΔΗΜ. Ν.: Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης. Χρονικό 1940-44 [3 τόμοι], πρόλογος Α. Γ. Σπανίδης, τρίτη έκδοση, Αθήνα χ.χ., σελ. 16+400+3+416+2+416 (και 91 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 292,88 ευρώ. Με έκπτωση: 220,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΝΗ Κ.: Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ως προσωπικό βίωμα. Ημερολόγια Ελλήνων στρατιωτών, πρόλογος Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, <Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων>, Αθήναι 2011², σελ. 540 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΔΗΜΗΤΡΟΦ, ΓΚΕΟΡΓΚΙ: Σελίδες από το απόρρητο ημερολόγιο, πρόλογος-επιλογή-επιμέλεια Σπύρος Κουζινόπουλος, μτφ. από τα βουλγαρικά Κωνσταντίνα Κούτρα, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1999, σελ. 316 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΟΞΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.: Θυσίες της Ελλάδος. Αιτήματα και επανορθώσεις στον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, <Σειρά Εκδόσεων του Υπουργείου Ανοικοδομήσεως, αρ. 19>, Αθήναι 1947, σελ. 110 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η δόξα και ο Γολγοθάς της εθνικής αντίστασης (1941-44). Συμβολή στην ιστορία του λαϊκού ξεσηκωμού, Βόλος 1983, σελ. 236 [Για πρόλογο / Η κατοχή / Η ίδρυση του ΕΑΜ {Η ίδρυση του ΕΑΜ – Το ιδρυτικό του ΕΑΜ – Η σύλληψη του Λ. Αποστόλου – Η ανάπτυξη του ΕΑΜ} / Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου {Η ανατίναξη του Γοργοπόταμου – Ο Σαράφης στο βουνό} / Επιδιώξεις Άγγλων και ΕΑΜ {Επιδιώξεις Άγγλων και ΕΑΜ – Η συμφωνία της Καστανιάς Καλαμπάκας – Αντιπροσωπεία αντιστασιακών στο Κάιρο – Η πτώση των Ιταλών – Η σύγκρουση μεταξύ Ζέρβα και ΕΛΑΣ και η συμφωνία της Πλάκας} / Η ίδρυση της ΠΕΕΑ {Η ίδρυση της ΠΕΕΑ – Ανασυγκρότηση της ΠΕΕΑ} / Εθνικό Συμβούλιο {Εθνικό Συμβούλιο – Η κυβέρνηση Τσουδερού προσκαλεί τους αντιστασιακούς στο Κάιρο – Ο Γ. Παπανδρέου πρωθυπουργός – Το σύμφωνο του Λιβάνου} / Η Καζέρτα {Η Καζέρτα – Ο ερχομός της κυβέρνησης στην Αθήνα} / Παραίτηση Οθωναίου / Τα ‘Δεκεμβριανά’ / Ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ]

ΔΟΡΔΑΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ Ν.: Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 555 [Τιμή πώλησης: 25,47 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΔΟΡΔΑΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ Ν.: Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944, πρόλογος Στάθης Καλύβας – Νίκος Μαραντζίδης, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2007, σελ. 607 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου+1 δισέλιδος χάρτης) [Συντομογραφίες / Πρόλογος του συγγραφέα / Εισαγωγή: Το ζήτημα των αντιποίνων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και η εφαρμογή τους πρίν από το Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο / Η πρώιμη αντίσταση και τα πρώτα αντίποινα (Απρίλιος-Δεκέμβριος 1941) / Η επαναδραστηριοποίηση των ανταρτών στη Μακεδονία και οι πρώτες γερμανικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις (1942-1943) / Βέρμαχτ και SS εναντίον ανταρτών: Η εκτράχυνση του εσωτερικού μετώπου (Ιούνιος1943-Ιανουάριος 1944) / Η χρονιά των μεγάλων γερμανικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, των καταστροφών χωριών και των μαζικών εκτελέσεων αμάχων (1944) / Αντί επιλόγου: Έγκλημα χωρίς τιμωρία: Η περίπτωση της γερμανοκρατούμενης Μακεδονίας / Πηγές – Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΔΟΡΔΑΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ Ν.: Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία 1945-1974, πρόλογος Πολυμέρης Βόγλης, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2011, σελ. 526 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,50 ευρώ]

ΔΡΟΛΑΠΑΣ, ΤΑΣΟΣ Θ.: Μαρτυρία 1940-1944. Αλβανία – Οχυρά – Εθνική αντίσταση, <Εκδόσεις Γ. Χ. Κανελλόπουλος>, Αθήνα 1984, σελ. 115 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΔΟΥΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Οι ταγματασφαλίτες. Ντοκουμέντα από τα αρχεία τους που τεκμηριώνουν την εγκληματική τους δράση στην Εύβοια τα χρόνια της κατοχής, πρόλογος Γιάννης Κάτρης, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη Ο.Ε.>, Αθήνα χ.χ., σελ. 288 [Λίγα λόγια για τον αναγνώστη / Τάγματα Ασφαλείας / Τα Τάγματα Ασφαλείας στην Εύβοια / ‘Εθνική δράση’ / Αρπαγές / Μικρό χρονικό / Στρατηγός Δημήτριος Λιάκος νομάρχης Εύβοιας / Ποιοι έδιναν διαταγές… / Αρτάκη: ‘Ουδείς προσήλθεν…’ / Διάρθρωση-δράση (Έκθεση Τσιρίνη) / Οι διαταγές Γερακίνη / Στρατηγός Χαρ. Παπαθανασόπουλος / Έκθεση Ορφανάκου / Ευγνωμοσύνη στον εχθρό / Ένα δείγμα αξιωματικού / Οι αξιωματικοί των Τ{αγμάτων} Α{σφαλείας} / Παράδοση και αφοπλισμός των ταγματασφαλιτών / Μια άλλη άποψη / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΟΥΑΤΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Εθνική αντίσταση. Ημερολόγιο καπετάν Όθρυ. Στερεά – Εύβοια – Δεκέμβρης [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], <Αιχμή>, Αθήνα 1983, σελ. 1278 [Τιμή πώλησης: 200,00 ευρώ. Με έκπτωση: 160,00 ευρώ]

ΔΟΥΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. [Δημήτριος Ι. Δούμας]: Ιστορικαί αναμνήσεις και αυτοβιογραφία, Ιωάννινα 1969², σελ. 323 [Πρόλογος β´ εκδόσεως / Επιστολή πατριάρχου / Πρόλογος α´ εκδόσεως / Βιογραφικά / Δραστηριότητες δια το επισιτιστικόν πρόβλημα της Ηπείρου επί κατοχής / Συνεργασίαι με τας πολιτικάς οργανώσεις των Ελλήνων κατά την κατοχήν / Παραίτησις από την Επιτροπήν του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού / Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου / Δραστηριότητες κατά το έτος 1944 / Δραστηριότητες κατά την περίοδον των ετών 1945-1966 / Απηχήσεις και συζητήσεις επί της πρώτης εκδόσεως / Δημοσιεύσεις και απαντήσεις / Ευμενείς απηχήσεις – Κριτικαί / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 37,00 ευρώ. Με έκπτωση: 29,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΕΔΙΠΙΔΗΣ, ΑΛ.: Ιστορία του ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανικού πολέμου, <Εκδοτικός Οίκος Σπύρου Α. Τζηρίτα>, Αθήναι 1959, σελ. 768 [Τιμή πώλησης: 51,00 ευρώ. Με έκπτωση: 38,00 ευρώ]

ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Π. Κ.: Η ελληνική αντίστασις 1941-1944 όπως αποκαλύπτεται από τα μυστικά αρχεία της Βέρμαχτ εις την Ελλάδα. Μια νεοελληνική τραγωδία, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 1964, σελ. 301 [Ιδιωτική βιβλιοδεσία] [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 37,50 ευρώ]

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Η δίκη της Πρίντζου και οι εκτελεσμένοι των Ιωαννίνων, <Εκδόσεις Σοκόλη>, Αθήνα 1988(;), σελ. 383 [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΑΝΝΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ.: Η κατοχή. Αναμνήσεις, επιστολές, πρόλογος Βιργ[ινία] Αλ. Ζάννα, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’, Αθήνα 1964, σελ. 171 (και 1 μονόφυλλο με φωτογραφία του συγγραφέα εκτός κειμένου) [Επιτροπή Διανομών του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού {Για την πείνα στην κατοχή} / Σύλληψις και ανακρίσεις / Υπόθεσις Άτκινσον – Επιστολές / Ζωή στη φυλακή {Αναφορά στον Παντελή Πουλιόπουλο στις σελ. 103-104} – Επιστολές / Η δίκη / Στην Ιταλία / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 33,50 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΑΟΥΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ.: Αναμνήσεις ενός αντιήρωα (1933-1944), εξώφυλλο Γιώργης Βαρλάμος, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1980(;), σελ. 309 (και 16 σελ. με φωτογραφίες, χάρτες και έγγραφα εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Παιδικά κι εφηβικά {Πρελούδιο. Πρώτη γνωριμία με τη βία – Ιντερμέτζο Ι. Ο μικρός ήρωας της χαβούζας – Ιντερμέτζο ΙΙ. Αθλητικές διακρίσεις στη χιτλερική Γερμανία} / Πόλεμος – Κατοχή {28 Οκτωβρίου του 40. Μπαμπά, ήσουνα στον πόλεμο; – Απρίλης του 41. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε… – Πρώτη αντιστασιακή πράξη. Ο Λατίνος εραστής – Μια οικογενειακή παράνομη εφημερίδα. Ο αδερφός μου κι εγώ εκδότες – Αθήνα 1943-1944. Μωσαϊκό αναμνήσεων – Η σφαγή του Διστόμου. Ο πόλεμος είναι δύσοσμος… – Τιθορέα Παρνασσίδας. Αποθέωση της ρωμιοσύνης – Εγκλωβισμένος στη Λαμία. Ο εκπρόσωπος του… εκπροσώπου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού – Απόδραση στο Μέτσοβο. Γλυκιές μορφές προγόνων – Γυρίζω στην Αθήνα. Η μεγάλη απόφαση} / Ενηλικίωση τρόμου {Το ξεκίνημα για το αντάρτικο. Αν έχεις τύχη, διάβαινε… – Η αιχμαλωσία. Αν δεν έχεις τύχη… – Κρατούμενος της Πολιτοφυλακής. Ο πρωταθλητής κι ο φίλαθλος… – Γνωριμία με το φόβο. Κάποιον έχουν στο φάλαγκα – Νυκτερινή ανάκριση. Όπως στον κινηματογράφο – Ανάπαυλα. Κι άλλες πανουργίες του Οδυσσέα – Μικροσυμβάματα. Και ο… ανώμαλος φρουρός – Της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο νόμος του Λυντς στο Σατερλή – Πορεία προς τα Άγραφα. Φόβοι κι ελπίδες – Φουρνά. Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ. Μια φυλακή πολύ πολιτισμένη – Ανατομία του εαμικού κράτους. Από το παραθυράκι της φυλακής – Καινούριες αφίξεις. Ράβδοι χρυσού και ΕΛΑΝ – Η πελώρια τύχη. Συμφωνία στην Καζέρτα} / Η επιστροφή {Λεύτερος στα Άγραφα. Τα πρώτα προβλήματα – Βομβαρδισμός στην Υπάτη. Από λευκά σεντόνια στα πουρνάρια – Κατεύθυνση Κορινθιακός. Απόβαση στην Ελίκη – Ένας καινούριος αδερφός. Ο Τάκης στο Αίγιο – Η Αθήνα απελευθερώνεται. Αγώνας δρόμου για να προλάβω το γλέντι… – Το τελευταίο εμπόδιο. Παρά λίγο αιχμάλωτος στα Ταμπούρια – Στο σπίτι μου. Δάκρυα χαράς και ντροπής – Ο λόγος του Παπανδρέου. Μελαγχολικά προαισθήματα} / Παραρτήματα {Παράρτημα Α΄: Τωρινές συναντήσεις με πρόσωπα που αναφέρονται στο βιβλίο – Παράρτημα Β΄: Η αμφισβήτηση του Ζέρβα} / Βιβλιογραφικά βοηθήματα] [Αναφορές στον Πέτρο Κόκκαλη] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΑΟΥΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ.: Η τραγική αναμέτρηση 1945-1949. Ο μύθος και η αλήθεια [2 τόμοι], <Ωκεανίδα>, Αθήνα 1992 και 1993, σελ. 374+356 [Πρόλογος του συγγραφέα / Ευχαριστήρια / Φεβρουάριος 1945-Μάρτιος 1946: Η ρίζα του κακού / Μάρτιος 1946-Μάρτιος 1947: ‘Βροντάει ο Όλυμπος, ξαναβροντάει…’ / Μάρτιος 1947-Φεβρουάριος 1948: Ο αμερικανικός αετός δείχνει τα νύχια του, αλλά ο εμφύλιος φουντώνει / Ευρετήριο / Μάρτιος 1948-Ιανουάριος 1949: Η αρχή των γιγαντομαχιών / Φεβρουάριος 1949-Αύγουστος 1949: Των εχθρών τα φουσάτα περάσαν… / Ευρετήριο / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ), ΓΙΩΡΓΗΣ: Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση (ΕΛΑΣ) 1940-1944, πρόλογος Τάσος Βουρνάς, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα χ.χ., σελ. 319 [Αυτοβιογραφικό σημείωμα / Αντί προλόγου / Ελληνοϊταλικός πόλεμος 28.10.1940 / Κατάληψη του Λεσκοβίκι 22.11.40 / Η εμφάνιση των πρώτων αντάρτικων ομάδων / Ανεβαίνω στο βουνό / Πρώτο σαμποτάζ στη σιδηροδρομική γραμμή Πλαταμώνα – Τεμπών / Αναχώρηση από τον Κίσσαβο και επιστροφή. Πτώση αγγλικής αποστολής / Το αρχηγείο Κισσάβου μεταφέρεται στο Μαυροβούνι / Η Διοίκηση Ανταρτών / Δράση των τμημάτων Καραντάου κατά εχθρικών στόχων / Κατάληψη της καραμπιναρίας / Ο Αλμυρός απελευθερώνεται / Συνδιάσκεψη Πηλίου – Καραντάου / Ο εχθρός κλείνεται στις πόλεις / Αφοπλισμός του Κωστόπουλου / Συνάντηση με το στρατηγείο Θεσσαλίας / Σύμπτυξη των τμημάτων του Αρχηγείου Αν. Θεσσαλίας / Μετάβαση στην Ήπειρο / Συνεννοήσεις με Ιταλούς στα Τρίκαλα / Συνθηκολόγηση της Ιταλίας / Η μάχη της Μεσοχώρας / Αφοπλισμός των Ιταλών και εκκαθαρστικές επιχειρήσεις / Η επίθεση του ΕΔΕΣ στις 4 Ιανουαρίου / Η μάχη Κάτω Καλεντίνης / Το δράμα των αφοπλισθέντων Ιταλών / Συμφωνία των τριών μεγάλων για την παραχώρηση της Ελλάδας στη Δυτική επιρροή / Η μάχη της σοδειάς / Μάχη της Μεγάρχης / Η μάχη του 2ου Τάγματος του 1-38 Συντάγματος στις 19 Σεπτεμβρίου 1944 / Η παρέλαση / Διάλυση του ΕΔΕΣ] [Αναφορά στην Ν. Κουτσούφλιανη στην σελ. 153] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_antisymmoriakos_agwn_1945_1949ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.: Ο αντισυμμοριακός αγών 1945-1949, Αθήναι 1956, σελ. 686 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Συμμοριτισμός / Αι εθνικαί δυνάμεις / Ψυχολογική κατάστασις Έλληνος / Η κατάστασις κατά το 1945 / Η κατάστασις κατά το 1946 / Η κατάστασις κατά το 1947 / Η κατάστασις κατά το 1948 / Η κατάστασις κατά το 1949 / Παράγοντες συμβαλόντες εις την ήτταν του συμμοριτισμού / Συνέπειαι / Γενικά συμπεράσματα / Πίναξ διοικητών μεγάλων μονάδων κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα / Επίλογος / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 31,95 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορικά διλήμματα, ιστορικές απαντήσεις. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945, πρόλογος Σήφης Ζαχαριάδης, πρόλογος-έρευνα-ιστορική επιμέλεια Γιώργος Πετρόπουλος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2011, σελ. 413 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ZahariadhsΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Υπέρ βωμών και εστιών. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1946-1947, έρευνα-πρόλογο-ημερολόγιο γεγονότων-σημειώσεις-παραρτήματα-ιστορική επιμέλεια Γιώργος Πετρόπουλος – Νίκος Χατζηδημητράκος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2013, σελ. 601 [Κατάλογος αρκτικόλεξων και συντομογραφιών / Ο μαρξισμός-λενινισμός στη Ελλάδα / Ύψιστη εθνική επιταγή: Να μπει το ΕΑΜ στην κυβέρνηση για να βγούμε από το εσωτερικό χάος και το απειλητικό εξωτερικό αδιέξοδο / Θερμότατη υποδοχή του σ. Ζαχαριάδη στη Δράμα / ‘Η συμφωνία Βενιζέλου και Λαϊκών φανερώνει τον τρόμο των αντιδραστικών μπροστά στον πανελλήνιο πανεαμισμό’ / Να τσακισθεί με όλα τα μέσα κάθε πραξικόπημα του Μαύρου Μετώπου / ‘Δίχως το ΕΑΜ στην κυβέρνηση δεν μπορεί να λείψει η αναρχία, να ησυχάσει ο λαός, να δουλέψει, να παραγάγει, να ανοικοδομήσει’ / Η χωροφυλακή δολοφόνησε 4 εργάτες και τραυμάτισε άλλους 20 στο Βόλο. Άγρια δολοφονία εργάτη στη Νέα Ιωνία / Πανδημοκρατικό Μέτωπο / Η εθνική μας ανεξαρτησία / Εθνικό εγερτήριο σάλπισμα! / Για την ανεξαρτησία και τη δημοκρατία / ‘Η Αγγλία δεν εννοεί να εγκαταλείψει τη λεία της’ / Οι κομμουνιστές της Αθήνας στον αγώνα για τη ζωή, τη δημοκρατία και ανεξαρτησία / Η σημερινή οικονομική και πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και τα προβλήματα του δημοκρατικού κινήματος και αγώνα. (Εισήγηση του σ. Ν. Ζαχαριάδη στη 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ) / Πανδημοκρατικό Μέτωπο / Μπροστά στον κίνδυνο της δημοκρατίας / Έτοιμοι για συνεννόηση, μα και άγρυπνοι / Το ΕΑΜ δεξιώθηκε τους αντιπροσώπους του 8ου Πανεργατικού Συνεδρίου / Ο κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής μέλος του ΚΚΕ / ‘Αγαπώ τον Μπάυρον, αλλά δεν αγαπώ αυτούς που θέλουν σήμερα να κλέψουν τη λευτεριά μας’ / Λόγος του Ν. Ζαχαριάδη στο 8ο Συνέδριο του ΚΚ Τσεχοσλοβακίας / Χαιρετισμός του Ν. Ζαχαριάδη στη συγκέντρωση της Πράγας / ‘Το ελληνικό πρόβλημα συγκεντρώνεται σ’ ένα ζήτημα: Να τερματισθεί η αγγλική κατοχή, για να υπάρξει νόμος και τάξη στην Ελλάδα’ / Η κατάσταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η θέση της Ελλάδας / Οι Άγγλοι δεν πρόκειται να φύγουν με το καλό / Η ανάγκη της αυτοάμυνας του λαού / Λόγος του Ν. Ζαχαριάδη στην Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη του ΚΚΕ, 15-17 Απρίλη 1946 / Η εξέλιξη στην Ελλάδα μετά το εκλογικό πραξικόπημα και η παραπέρα προοπτική / Ποιοι πρέπει να φύγουν / Οι βουλγαρικές αξιώσεις για διέξοδο στο Αιγαίο / Η διεθνής και η εσωτερική κατάσταση / Σύσκεψη στελεχών στην Κομμουνιστική Οργάνωση Πειραιά / Πολιτικά και εσωκομματικά ζητήματα / Η μάχη για τη δημοκρατία / Επιστολή Ν. Ζαχαριάδη στο ΚΚ Τσεχοσλοβακίας, Αθήνα, 29 Μαΐου 1946 / Εκτός νόμου / Η εργατοαγροτική συμμαχία βάθρο για τη λαϊκή δημοκρατία / Παναγής Λεκατσάς Η εποποιΐα της πάλης των τάξεων στην αρχαία Ελλάδα. Η διαλεκτική σύνθεση της αρχαίας ελληνικής ιστορίας / Τα φασιστικά μέτρα και η μάχη για τη δημοκρατία / Ο δρόμος της τιμής και της δημοκρατίας / Προς την τελευταία δυνατότητα / Θάρρος και ανανδρία στην πολιτική / Παράσιτο του κομμουνισμού / Αν ο κάθε Έλληνας ακολουθήσει το δρόμο της Ελλάδας / Ο αρχειομαρξισμός μπροστά στο ιστορικό δίλημμα / Αρχειομαρξιστική ομφαλοσκοπία / Ένα αντιδραστικό, αντεπαναστατικό μανιφέστο Ι / Ένα αντιδραστικό, αντεπαναστατικό μανιφέστο ΙΙ / Για ποιον δουλεύει ο αρχειομαρξισμός; / Συνάντηση με Άγγλους βουλευτές / Δίδυμος τροτσκισμός, δίδυμη προδοσία / Γιατί πάμε στο δημοψήφισμα / Δίδυμο τροτσκιστικό κομβολόγι Ι / Δίδυμο τροτσκιστικό κομβολόγι ΙΙ / Μπροστά σε μια νέα κρίσιμη καμπή / Άμεσοι εθνικοί κίνδυνοι / Το πρωταρχικό εθνικό μας πρόβλημα / Τροτσκιστικό ντουέτο Ι / Τροτσκιστικό ντουέτο ΙΙ / ‘Η τελευταία προειδοποίηση’ / Περισσότερη επαγρύπνηση! / Με τους τροτσκιστές συνεχίζεται η συζήτηση / Το έγκλημα που δε θ’ ανεχτούμε ποτέ / Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη με τον απεσταλμένο αμερικανικής εφημερίδας / ‘Εθνική’ αντιπροσωπεία και εθνική πολιτική / Κατευνασμός και συμφιλίωση / Η φωνή της Αγγλίας / Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη στο Νιους Κρόνικλ του Λονδίνου / Κατευνασμός! / Χαιρετιστήριο του σ. Ζαχαριάδη στο Μωρίς Τορέζ / Μπροστά στην τραγικότητα της στιγμής / Οι καταδιωκόμενοι / Δεινόν προς κέντρα λακτίζειν / Ο σ. Ν. Ζαχαριάδης απαντά σε ερωτήματα του ανταποκριτή των Νέων Χρονικών του Λονδίνου / Μια πατριωτική και ανδροπρεπής χειρονομία / Ο ανεμόμυλος / Οι πολιτικοί αρχηγοί για την ‘εξυγίανσιν’ των σιδηροδρομικών. Η απάντηση του σ. Ζαχαριάδη / Συμπεράσματα και προοπτικές / Ο Πετσόπουλος παλιός πράκτορας των ξένων ιμπεριαλιστών / Παραληρήματα και πραγματικότητα / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη προς τον Ι. Β. Στάλιν / Επιστολή του Ζαχαριάδη προς τον Dimitrov για οικονομική βοήθεια, 15.1.1947 / Η Ελλάδα 2 χρόνια κάτω απ’ τη νέα κατοχή / Προγράμματα και γεγονότα / Ο ανεμόμυλος. Λίγα απ’ όλα στο ίδιο καζάνι / Κείμενα και… ανεμόμυλος. Πλαστογράφος και συκοφάντης Α´ / Κείμενα και… ανεμόμυλος. Πλαστογράφος και συκοφάντης Β´ / Η ‘ελληνική ανωμαλία’ και η θεραπεία της / Νεοφασιστικός γιγαντισμός / Είναι αδύνατη μια συνεννόηση; / Όχι ουδετεροποίηση μα ουδετερότητα / Συνέντευξη του σ. Ν. Ζαχαριάδη / Αμερικανοί και Ελλάδα / Η βορειοαμερικανική επέμβαση / Η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη / Ύστερα απ’ το λόγο του Τρούμαν, η δολοφονία του Γιάννη Ζέβγου φωτίζει το εσωτερικό μας πρόβλημα / Άβυσσος άβυσσον επικαλείται! / Απόρρητες οδηγίες των Ν. Ζαχαριάδη και Γ. Ιωαννίδη προς το Μ. Βαφειάδη, 17.4.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Τίτο, 22.4.1947 / Η ηθική στην πολιτική / Μνημόνιο του Ν. Ζαχαριάδη προς την ηγεσία του ΚΚΣΕ: Η κατάσταση στην Ελλάδα, 13.5.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στο Λ. Μπαράνοφ, 5.6.1947 / Μπροστά σε σοβαρές αποφάσεις / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Τίτο, 13.8.1947 / Γράμμα του Ν. Ζαχαριάδη προς το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στην ΚΕ του ΚΚ Γιουγκοσλαβίας, 20.9.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στον Α. Α. Ζντάνοφ, 1.10.1947 / Επιστολή του Ν. Ζαχαριάδη στο Λ. Μπαράνοφ, 6.10.1947 / Υπέρ βωμών και εστιών / Προσθήκες κειμένων στον τόμο Ιστορικά διλάμματα, ιστορικές απαντήσεις. Άπαντα τα δημοσιευμένα 1940-1945 {Το Κρητικό – Η πλαστογραφία – Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ – Συνέντευξη του σ. Ζαχαριάδη με το Νιους Κρόνικλ – Ποταπή συκοφαντία – Ηλέκτρα Αποστόλου – Για την Επιστημονική Εταιρία – Η ‘Επιστημονική Εταιρία’ και ο σοσιαλισμός – Το ΚΚ Αγγλίας στο ΚΚΕ – Ο αρχηγός του ΚΚΕ εν Πάτραις – Ο χαφιές Λιανόπουλος – Μια εξωκριτική γνώμη: Το καλοκαίρι θα θερίσουμε} / Παραρτήματα / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 31,95 ευρώ. Με έκπτωση: 28,75 ευρώ]

Hmerologio_strathgou_Napoleonta_Zerva_1942_1945ΖΕΡΒΑΣ, ΝΑΠΟΛΕΩΝ: Ημερολόγιο στρατηγού Ναπολέοντα Ζέρβα 1942-1945, εισαγωγικό σημείωμα-επιμέλεια Δημήτρης Θάνας, εισαγωγή-σημειώσεις Βαγγέλης Τζούκας, <Ωκεανίδα>, Αθήνα 2013, σελ. 750 (και 29 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [1942: Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος / 1943: Ιανουάριος-Δεκέμβριος / 1944: Ιανουάριος-Δεκέμβριος / 1945: Ιανουάριος, Φεβρουάριος / Ευρετήριο προσώπων] [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΖΙΑΓΚΟΣ, Ν[ΙΚΟΣ] Γ.: Αγγλικός ιμπεριαλισμός και εθνική αντίσταση 1940-45, 1ος τόμος, Αθήνα 1978, σελ. 404 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΙΑΓΚΟΣ, [ΝΙΚΟΣ] Γ.: Αγγλικός ιμπεριαλισμός και εθνική αντίσταση 1940-45, 2ος τόμος, Αθήνα 1978, σελ. 427 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΙΑΓΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ Γ.: Αγγλικός ιμπεριαλισμός και εθνική αντίσταση 1940-45, 3ος τόμος, Αθήνα 1980, σελ. 396 [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΙΑΝΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ Β.: Δύσκολα χρόνια 1940-1950. Αναμνήσεις ενός μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, <Εκδόσεις Σοκόλη>, Αθήνα χ.χ., σελ. 332 [Πρόλογος / Η ζωή στα Χάσια / Η κατοχή / Τρομοκρατία / Η δράση του συγκροτήματός μας / Ενέδρα στον δρόμο Καλαμπάκας – Γρεβενών / Η μάχη του Κηπουργιού / Η μάχη της Δεσκάτης / Τελευταία συνάντηση με τη μάνα μου / Αποχωρισμός από τα Χάσια. Αποστολή στο Βόιο-Γράμμο Ηπείρου / Ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ / Διάλυση του συγκροτήματος Χασίων και αποστολή του νέου / Μάχη στη γέφυρα του Σπανού / Μάχη στο Ταμπούρι Μαυραναίων / Επιστροφή στο Γράμμο / Σύνδεσμος στο Αρχηγείο Βοΐου-Γράμμου / Επιχειρήσεις του εχθρού εναντίον των τμημάτων μας στο Γράμμο-Σμόλικα και το 1947 / Η μάχη των Γρεβενών / Η μάχη στο Κοπάντσε Νεστορίου / Στο νοσοκομείο / Στην Φρουρά Φυλακών / Στο Πυροβολικό / Επιχειρήσεις στο Γράμμο το 1948 / Η Συμβολή του Πυροβολικού στις μάχες του Γράμμου / Ο ελιγμός από Γράμμο στο Βίτσι / Οι μάχες στο Βίτσι το 1948 / Οι μάχες στο Μάλι-Μάδι / Η νεολαία και ο μικροπόλεμος / Η μάχη της Φλώρινας / Η μάχη στα Κουλκουθούρια / Καταλαμβάνονται τα Γκλάβατα / Επιχειρήσεις στο Γράμμο / Η επίθεση του στρατού στο Βίτσι / Επιστροφή στο Γράμμο / Η μεταφορά μου στην Βουδαπέστη / Επίλογος / Ονομαστικός κατάλογος νεκρών του χωριού Τρικοκκιάς Γρεβενών στην περίοδο 1940-1950] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ: ΕΠΟΝ. Τραγουδούσαν και πολεμούσαν για την λευτεριά, <Δελφίνι>, Αθήνα 1993, σελ. 462 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΘΕΟΔ.: Οδυνηρές μνήμες. Κατοχή – Εμφύλιος – Συμμοριτοπόλεμος 1941-1949, εισαγωγικό σημείωμα Σταύρος Σταμ. Μεσημέρης, <Γένεσις>, 2011(;), σελ. 189 [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΥΓΟΥΡΑΣ (ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ), ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ένα μεγάλο ταξίδι. Εθνική αντίσταση, εμφύλιος πόλεμος, πολιτική προσφυγιά, πρόλογος-σημειώσεις-επιμέλεια Λάμπρος Καλαβριζιώτης, <Θεμέλιο>, Αθήνα 2012, σελ. 444 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Η εθνική αντίσταση στη Δυτική Μακεδονία / Συνέχιση και κορύφωση της τραγωδίας: Ο εμφύλιος / Παραρτήματα / Πηγές και βιβλιογραφία] [Σύντομη αναφορά στο Μπούλκες] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΑΛΕΚΟΣ: Ο Άρης Βελουχιώτης και η αλήθεια για το Γοργοπόταμο, <Ασκραίος>, Αθήνα 1975², σελ. 176 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΖΩΓΡΑΦΟΣ (ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ), ΑΛΕΚΟΣ: Τα παρασκήνια του Γοργοποτάμου, <Ασκραίος>, Αθήνα 1988, σελ. 80 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

antistasiakaΖΩΪΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ Ι.: Αντιστασιακά. Μελέτες, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1985, σελ. 191 [Πρόλογος / Το ΚΚΕ στον πόλεμο και την εθνική αντίσταση 1940-1945 / Το λαοκρατικό έργο της εθνικής αντίστασης / Η εκπαιδευτική πολιτική και πράξη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ {σ}τα χρόνια της αντίστασης / Η αιματηρή τρομοκρατία του φασισμού κατά του ελληνικού λαού {Αναφορά στις κλούβες} / Η βρετανική πολιτική και δράση σε βάρος της ελληνικής εθνικής αντίστασης / Τα λαϊκά τραγούδια της αντίστασης / Πίνακας Α´: Ομαδικές εκτελέσεις πατριωτών τον καιρό της χιτλεροφασιστικής κατοχής 1941-1944 / Πίνακας Β´: Δείχνει τον εβραϊκό πληθυσμό της Ελλάδας κατά κοινότητες προ και μετά το διωγμό των χιτλερικών (1943-1944) / Αναφορά του Άγγλου ταξίαρχου Έντυ Μάυερς προς το γενικό στρατηγείο Μέσης Ανατολής: ‘Χ-12 Αυγούστου 1943. Αυστηρά εμπιστευτική 85-4ΑΣ’ / Η δέκατη συνεδρίαση (23 Μάη 1944). Εισήγηση του γραμματέα παιδείας της ΠΕΕΑ συναγωνιστή Π. Κόκκαλη / Η ενδέκατη συνεδρίαση (24 Μάη 1944). Η συζήτηση για την εκπαίδευση] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Meres_ths_OPLA_sth_ThessalonikhΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑ: ‘Μέρες’ της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη. Τα χρώματα της βίας (1941-1945) (μέσα από το αρχείο του Ν. Τσιρώνη), <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 322 [Πρόλογος / Σκοποί και στόχοι της έρευνας / Περιγραφή και αξιολόγηση των πηγών {Το ανέκδοτο υλικό – Τα εκδομένα βιωματικά κείμενα – Τα κομματικά αρχεία, (ΑΣΚΙ: αρχείο ΚΚΕ), τα κρατικά αρχεία (Ιστορικό Αρχείο Δήμου Θεσσαλονίκης, Αρχείο Εφετείου Θεσσαλονίκης) και ο τοπικός Τύπος Θεσσαλονίκης} / Μεθοδολογία / Το πλαίσιο στην κατοχική και μετακατοχική Θεσσαλονίκη (1941-1945) {Χωροταξική κατανομή: Οι συνοικισμοί της Θεσσαλονίκης – Οι δομές της γερμανικής διοίκησης – Η ελληνική διοίκηση – Τα Τάγματα Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη – Οι εθνικιστικές αστικές αντιστασιακές οργανώσεις στη Θεσσαλονίκη – Το ΕΑΜ και το συγκείμενο του 1944-1945 – Οι επιπτώσεις στην ΟΠΛΑ} / Περιοδοποίηση-παρουσίαση των δράσεων της ΟΠΛΑ / Η περίοδος της σαμποταριστικής δράσης των ημιστρατιωτικών ομάδων και της ‘πρόδρομης ΟΠΛΑ’: (1941 – 1942) {Η αντιστασιακή οργάνωση ‘Ελευθερία’ (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 1941) – Οι δράσεις των ημιστρατιωτικών τμημάτων και της πρόδρομης ΟΠΛΑ (1941) στο πλαίσιο της ‘Ελευθερίας’ – Τα ‘ημιστρατιωτικά’ τμήματα – Η δράση της ‘πρόδρομης’ ΟΠΛΑ – Η εαμική αντίσταση (Σεπτέμβριος 1941-Ιανουάριος 1943) – Η ένοπλη πάλη το 1942} / Περίοδος της επίσημης ίδρυσης της ΟΠΛΑ (Ομάδας Περιφρούρησης Λαϊκών Αγώνων) στη Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 1943-7 Απριλίου 1943) {Η σύσταση της ΟΠΛΑ (Ιανουάριος 1943) – Η δομή της ΟΠΛΑ και οι συνωμοτικοί κανόνες} / Περίοδος μετεξέλιξης της περιφρουρητικής ΟΠΛΑ σε οργάνωση άσκησης τιμωρητικής βίας (7 Απριλίου 1943-Απρίλιος 1944) {Η τιμωρητική ΟΠΛΑ – Διαδικασία λήψης και εκτέλεσης των τιμωρητικών αποφάσεων – Η ένοπλη δράση (23 Απριλίου 1943-Απρίλιος 1944) – Οι φόνοι-εκτελέσεις για άγνωστο λόγο – Η δοκιμασία του σχήματος ‘εφεδρικός ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ’ ή ΟΠΛΑ-ανταρτικά σώματα: Απαρχές των μαζικών χτυπημάτων} / Από τη σύσταση της ΠΕΕΑ και την ίδρυση της Πολιτοφυλακής ως την αναχώρηση (23 Απριλίου 1944-19 Ιανουαρίου 1945) {Η ίδρυση της Εθνικής Πολιτοφυλακής: Η σχέση της με την ΟΠΛΑ – Οι εκτελέσεις-φόνοι άγνωστης αιτίας – Ο ακήρυχτος πόλεμος Ταγμάτων και ΟΠΛΑ-εφεδρικού ΕΛΑΣ – Η σύμπραξη ΟΠΛΑ και Εθνικής Πολιτοφυλακής (ΕΠ) – Η σύμπραξη ΟΠΛΑ-ΕΠ-εφεδρικού ΕΛΑΣ – Κοινές επιχειρήσεις ανταρτών-ΟΠΛΑ – Αποστολές στο βουνό: Ιταλών, Γερμανών, Ρώσων, Πολωνών πρώην αιχμαλώτων – Οι εκτελέσεις της ΟΠΛΑ: Τα μεμονωμένα χτυπήματα} / Η διάταξη περί ‘φυσικών αυτουργών’ και η περίπτωση της ΟΠΛΑ / Οι αντιλήψεις του Ν. Τσιρώνη για το Μακεδονικό Ζήτημα / Συνολική θεώρηση-συζήτηση {Το παράδειγμα της ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης – Κριτική στο σύστημα απονομής ‘Λαϊκής Δικαιοσύνης’ από την ΟΠΛΑ – Τα θύματα της ΟΠΛΑ – Τα πρόσωπα της ΟΠΛΑ – Το αναλυτικό σχήμα πόλεμος-πολιτική βία-κοινωνικός ριζοσπαστισμός ως ερμηνευτικό εργαλείο – Η βία ως κοινωνικό φαινόμενο και οι αποχρώσεις της} / Παράρτημα: Βιογραφικά ορισμένων προσώπων που προαναφέρθηκαν / Πίνακες / Αναφορές – Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων / Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

Apo_th_Varkiza_sto_BoulkesΗΛΙΑΔΟΥ-ΤΑΧΟΥ, ΣΟΦΙΑ (εισαγωγή-επιμέλεια): Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες. Διαδρομές ζωής ή θανάτου (μέσα από το αρχείο του Ν. Τσιρώνη), <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 338 [Εισαγωγή {Βιβλιογραφία και σκοποί της μελέτης – Η εγκατάσταση στο Μπούλκες – Οι κοινοτικές δομές στο Μπούλκες – Η οικονομία – Η εκπαίδευση της κοινότητας – Ο πολιτισμός – Ο Τύπος – Οι μέθοδοι πειθαρχίας (ΥΤΟ, επαγρυπνητές, εκτοπισμοί) – Η περίπτωση του νησιού-κάτεργου στον Δούναβη – Οι σχέσεις Ελλήνων και ‘Σλαβομακεδόνων’ στο Μπούλκες – Οι σχέσεις ΚΚΕ και ΚΚΓ με αφορμή το Μπούλκες – Οι διεθνείς διαστάσεις του ζητήματος ‘Μπούλκες’ – Απόπειρα μιας συνολικής αποτίμησης του εγχειρήματος – Μεθοδολογικά και άλλα} / Αρχείο Ν. Τσιρώνη {Από το ζενίθ στο ναδίρ – Πολιτικοί πρόσφυγες. Μοναστήρι, Τέτοβο, Νόβι Σίβατς – Τέτοβο. Ο δεύτερος σταθμός – Μπούλκες – Το νησί της ντροπής – Ευρετήριο ονομάτων – Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΗΛΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ: Παιχνίδια πολέμου. Αφηγήσεις. Με ανέκδοτο φωτογραφικό υλικό, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2012, σελ. 126 (και 16σέλιδο φωτογραφικό παράρτημα) [Προλογικό σημείωμα / Παιχνίδια πολέμου / Η τρόμπα του Φλιτ / Οργή / Χωρίς αναισθητικό / Σχολική περιδιάβαση / Ένα γράμμα / Ιταλοί και Γερμανοί / Αφανείς διαδρομές στη δεκαετία του ’40 / Εμφύλιος πόλεμος / ‘Ένα δικό σου δωμάτιο’ / Παιδαγωγικές πρακτικές / Απορίες / Επίμετρο] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,80 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ο χειμώνας του 1941-42. Χρονικό της κατοχής, εισαγωγικό σημείωμα Ε. Β., βιογραφικό σημείωμα Α. Π., <Κέδρος>, Αθήνα 1980(;), σελ. 283 [Ξενύχτι {Σπαραγμός – Κάποια Πρωτοχρονιά – Η σκιά του Μονάχου – Ασκήσεις για τη σκλαβιά – Το εκτελεστικό απόσπασμα} / Ταξίδι {Κλαίνε τα βουνά – Για μια θέση στο γερμανικό τραίνο} / Εφιάλτης {Κουλτούρφιλμ – Οι φλόγες από τις βενζίνες – Το ραδιόφωνο της Αθήνας} / Είλωτες {Πρωϊνό συναπάντημα – Ταχυδρομεία και σταθμοί – Μορφές στο σκοτάδι – Χριστουγεννιάτικο παραμύθι – Κάλαντα – Φροντιστήριο – Το αιώνιο ξαναγύρισμα – Η ύλη και το είδος} / Σπασμένα φτερά {Ορίζοντες – Στοχασμοί στο πατάρι} / Μεγάλοι που είναι μικροί {Γιατί έπεσε η Γαλλία – Το πρόβλημα της Γερμανίας}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

FreiderikhΘΕΟΛΟΓΗΣ, ΘΩΜΑΣ: Φρειδερίκη και παιδοπόλεις χωρίς φόβο και πάθος. Με αφορμή την εκπομπή ‘Η Μηχανή του Χρόνου’, πρόλογος Διονυσία Αρφάνη, επίμετρο Κωνσταντίνος Τσάτσος, δεύτερο επίμετρο Σταύρος Ιω. Μπάκας, <Πελασγός – Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας>, Αθήνα 2006, σελ. 70 [Εισαγωγή / Η Φρειδερίκη και ‘Η Μηχανή του Χρόνου’ / Οι παιδοπόλεις / Αντί επιλόγου: Ο βασιλικός πολτός που πολτοποίησε τον κομμουνισμό] [Τιμή πώλησης: 9,59 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Η εθνική αντίσταση στον Πειραιά 1941-1944, <Εκδόσεις Μυτιληναίος>, Αθήνα 1985, σελ. 110 [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

H_Makedonia_stis_flogesΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ.: Η Μακεδονία στις φλόγες (Οκτώβριος 1944-Φεβρουάριος 1945). Αρδέα: Η ματωμένη πορεία του 1945. Θεσσαλονίκη: Η ‘αναίμακτος’ απελευθέρωσις. Χαλκιδική: Το χρονικό της μεγάλης σφαγής, Αθήναι 1968, σελ. 295 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ, ΔΗΜΟΣ: Αυτοκριτική. Γιατί χάθηκε η λαϊκή εξουσία του ΕΑΜ (1940-1945), , Αθήνα χ.χ., σελ. 421 [Τιμή πώλησης: 37,50 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Το ‘μεγάλο’ Δεκέμβρη, <Εκδόσεις Ι. Σιδέρης>, Αθήνα 1978, σελ. 175 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΑΤΡΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Ο. [JOHN O. IATRIDES]: Εξέγερση στην Αθήνα. Ο κομμουνιστικός ‘δεύτερος γύρος’, πρόλογος Ουΐλλιαμ Χάρντυ Μακ Νήλ, μτφ. Κυριάκος Τσαμπίρης, <Εκδόσεις ‘Νέα Σύνορα’>, Αθήνα 1974, σελ. 301 [Συμπεριλαμβάνεται το κείμενο της ‘Συμφωνίας της Καζέρτας’] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Αναμνήσεις. Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση 1940-1945. (Το πρακτικό μιας συζήτησης), πρόλογος-σημειώσεις-ευρετήριο ονομάτων-επιμέλεια Α. Παπαπαναγιώτου, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1979(;), σελ. 559 [Βιογραφική έκθεση του Γιάννη Ιωαννίδη / Στο στρατόπεδο της Ακροναυπλίας {Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος – Η τριπλή φασιστική κατοχή} / Στην Αθήνα, την καρδιά της αντίστασης {Κατάσταση και προβλήματα του ΚΚΕ – Η Δεύτερη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ (Δεκέμβρης 1942) – Η ελληνική αντίσταση και οι σύμμαχοι – Προβλήματα της ένοπλης αντίστασης} / Στην Ελεύθερη Ελλάδα {Δημιουργία της ΠΕΕΑ και σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου. Η πολιτική της εθνικής ενότητας – Η Συμφωνία του Λιβάνου – Η Συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και η συμμετοχή στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Η Συμφωνία της Καζέρτας} / Η αντίσταση του Δεκέμβρη {Οι προοπτικές για τη βρετανική επέμβαση – Η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα – Το Δεκέμβρη κρίθηκε η όλη υπόθεση – Η Συμφωνία της Βάρκιζας – Συμπληρωματικά για τη μάχη του Δεκέμβρη} / Παράρτημα / Σημειώσεις / Συνοπτικά στοιχεία για τα αναφερόμενα πρόσωπα] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ]

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Β.: Η εθνική αντίσταση στην Εύβοια (1941-1944), πρόλογος Σπύρος Δ. Λουκάτος, Αθήνα 2007, σελ. 381 [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΒΒΑΘΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Η άλλη Ελένη, πρόλογος Δημήτρης Φωτιάδης, <Αλκυών>, Αθήνα χ.χ., σελ. 400 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΚΑΪΛΑΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό, <Νέα Βιβλία>, Αθήνα(;) 1975, σελ. 62 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΪΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Ο κλήρος στην αντίσταση, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1981, σελ. 158 [Πρόλογος / Μια γενική αξιολόγηση για τον ελληνικό κλήρο στην κατοχή {Η στάση του ανώτατου κλήρου – Κατώτεροι κληρικοί στα δίχτυα του ξένου και ντόπιου φασισμού} / Στις γραμμές του ΕΑΜ / Με το τουφέκι στο χέρι κατά των τυράννων / Έλληνες κληρικοί μπροστά στα εκτελεστικά αποσπάσματα των κατακτητών {Η Κρήτη δίνει τους πρώτους κληρικούς στο βωμό της λευτεριάς – Κληρικοί θύματα των Βουλγάρων φασιστών – Η σφαγή στην Τσαρίτσανη – Μεγάλη εκστρατεία των φασιστών. Νέες θυσίες του κλήρου – Οι χιτλερικές ορδές του στρατηγού Λανς πνίγουν στο αίμα τη μαρτυρική Ήπειρο – Η σφαγή των κατοίκων του Κομμένου Άρτας – Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας – Το όργιο αίματος του φθινοπώρου και του χειμώνα 1943. Οι σφαγές των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου και της Αγίας Λαύρας – Η σφαγή του Διστόμου – Η μεγάλη εχθρική εκστρατεία τον Ιούλη 1944 στη Β. Πίνδο. Νέες εκατόμβες στο βωμό της λευτεριάς – Οι τελευταίοι νεκροί κληρικοί} / Συνέδρια και συνδιασκέψεις κληρικών στην περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα / Καταστροφές σε εκκλησίες και μοναστήρια / Το μεταπολεμικό όργιο κατά του κλήρου / Επίλογος / Παράρτημα {Παγκληρική Ένωση Ορθοδόξων Κλήρου Ελλάδας, προς όλους τους Κληρικούς Συλλόγους και αδελφούς Χριστιανούς – Παγκληρική Ένωση. Καταστατικόν – Κληρικοί που εκτελέστηκαν από τους καταχτητές και τους συνεργάτες τους κατά την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα}] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

To_xroniko_mias_thysiasΚΑΪΜΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.: Το χρονικό μιας θυσίας. Δημ. Ψαρρός και το 5-42 σύνταγμα ευζώνων, πρόλογος Δημήτριος Σούλης, τρίτη έκδοση, <Εκδόσεις Ι. Σιδέρης>, Αθήνα 1984, σελ. 255 [Εισαγωγή πρώτης εκδόσεως / Εισαγωγή δευτέρας εκδόσεως / Εισαγωγή τρίτης εκδόσεως / Οργάνωση κινήματος εθνικής αντιστάσεως στη Ρούμελη {Αρχική οργάνωση. Γεγονότα μέχρι Μαΐου 1942 – Σύνδεση Ψαρρού με αξιωματικούς της Ρούμελης (Μάιος 1942) – Μύηση οπαδών. Τοπικές επιτροπές αγώνος – Εμφάνιση του ΕΛΑΣ – Ο Ψαρρός στη Ρούμελη – Εξάπλωση του κινήματος εθνικής αντιστάσεως – Άφιξις αγγλικής αποστολής (29.9.1942) – Ανατίναξη γέφυρας Γοργοποτάμου – Μάχη Δροβρουβίτσας Δωρίδος (18.12.1942) – Αναμονή ρίψεων υλικών από συμμαχικά αεροπλάνα (Οκτώβριος 1942-Ιανουάριος 1943) – Άρης Βελουχιώτης – Αντίποινα των κατακτητών – Δράση και θάνατος του ταγματάρχη Ι. Τσιγάντε} / Συγκρότηση 5-42 ΣΕ. Αφοπλισμός του στη Στρώμη {Άφιξη του Ψαρρού στη Γκιώνα – Πυρπόληση Αγίας Ευθυμίας και Βουνιχώρας – Άφιξη του Άγγλου συνδέσμου Τζεφ – Συγκρότηση 5-42 Συντάγματος Ευζώνων – Οργάνωση ΕΚΚΑ – Αφοπλισμός του Συντάγματος στη Στρώμη Γκιώνας (13-14 Μαΐου 1943)} / Ανασυγκρότηση και δεύτερη διάλυση του 5-42 (29 Μαΐου-24 Ιουνίου 1943) {Συγκρότηση Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ – Συμφωνία ανασυγκρότησης του 5-42 – Συγκέντρωση ανδρών. Πρώτες ρίψεις υλικών – Εχθρική στάση του ΕΛΑΣ – Δολοφονική επίθεση του ΕΛΑΣ στη θέση Ταράτσα Γκιώνας – Φονική μάχη στην κορυφή της Γκιώνας (23.6.1943) – Αυτοδιάλυση του Συντάγματος} / Τρίτη ανασυγκρότηση και αγώνες του 5-42 Ευζώνων {Νέα συμφωνία ανασυγκρότησης – Συγκέντρωση αξιωματικών και ανταρτών – Παραλαβή των πρώτων όπλων εις Πενταγιούς – Οργάνωση του Συντάγματος – Μάχη Λιδωρικίου μετά Ιταλογερμανών (12-13.9.1943) – Μάχη Σκαλούλας μετά Γερμανών (14.9.1943) – Μάχη Τσακορρέματος μετά Γερμανών (17.9.1943) – Συμπλοκές 5-42 μετά Γερμανών στη Βουνιχώρα (25-30.9.1943) – Αφοπλισμός Ιταλών Ιτέας και μάχες Δελφών και Αράχωβας – Επεισόδιο Αργομοίρας Αγίας Ευθυμίας (26.10.1943) – Μάχη Ζωοδόχου Πηγής (29.10.1943) – Η Φωκίδα ελεύθερη – Δράση των γυναικείων οργανώσεων της Ρούμελης – Εχθρικές ενέργειες του ΕΛΑΣ – Επιχείρηση απελευθερώσεως Άγγλων αιχμαλώτων – Πόλεμος ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ – Σύσκεψη αξιωματικών του 5-42 στο Κάστρο των Σαλώνων – Νέες προστριβές και επεισόδια με τον ΕΛΑΣ – Συνθήματα εθνικής ενότητος στην αρχή του 1944 – Μάχες 51ου χλμ. Γραβιάς και Άμφισσας μετά Γερμανών (11.1.1944) – Νέες μάχες 51ου χλμ. Ανακατάληψη Παρνασσίδος από τους Γερμανούς (1.2.1944) – Περιπέτειες τμημάτων και άμαχου πληθυσμού} / Γεγονότα και επεισόδια προ της τελικής διαλύσεως του 5-42 {Διάσκεψη της Πλάκας (29.2.1944) – Ίδρυση της ΠΕΕΑ (14.3.1944) – Προκλητικές ενέργειες του ΕΛΑΣ (Νικηφόρος και Κρόνος) – Γεγονότα Πενταγιών – Δολοφονική επίθεση ΕΛΑΣ. Μάχη Ευπαλίου (2.4.1944) – Συνεχείς επιθετικές ενέργειες του ΕΛΑΣ – Συνταγματάρχης Μπακιρτζής και αντισυνταγματάρχης Λαγγουράνης. (Γεγονότα Παλαιοξαρίου) – Ενέργειες προς αποφυγή γενικής συρράξεως – Συγκέντρωση του 5-42 στο Τρίκορφο, Κλήμα Δωρίδος – Συγκέντρωση του ΕΛΑΣ – Μάχες Τρικόρφου. (Επιθέσεις Κρόνου και Νικηφόρου) Επεισόδιο Γαλαξειδίου. Ενέδρα του ΕΛΑΣ στα Τριζόνια – Απεγνωσμένες προσπάθειες Ψαρρού προς αποφυγή τελικής συγκρούσεως} / Διαταγές διαλύσεως του 5-42. Μάχη Μαραθιά. Γενική επίθεση του ΕΛΑΣ. Δολοφονία Ψαρρού. Σφαγή και εκτελέσεις αιχμαλώτων {Διαταγές διαλύσεως του 5-42 – Μάχη Μαραθιά (Πάσχα 16.4.1944) – Η τελευταία συγκινητική διακήρυξη του Ψαρρού – Γενική επίθεση του ΕΛΑΣ (17.4.1944) – Δολοφονία του Ψαρρού. Σφαγή και εκτελέσεις των αιχμαλώτων. (Το τραγικό τέλος του 5-42 ΣΕ – Συνέπειες της διάλυσης του 5-42 ΣΕ – Μαυσωλείο του 5-42 ΣΕ Ψαρρού)} / Αντίκρουση, απαντήσεις {Ισχυρισμοί κ. Π. Κανελλόπουλου – Σχόλια κ. Μπάμπη Κλάρα – Σχόλια κ. Σόλ. Γρηγοριάδη – Σχόλια κ. Β. Παπαδάκη – Διαταγές καταστροφής του βιβλίου (Ιστορικό του βιβλίου – Διαταγές πολτοποιήσεως του βιβλίου) – Χρονικόν του απελευθερωτικού αγώνα του 5-42 ΣΕ Ψαρρού (1941-1944) – Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως 5-42 ΣΕ ‘Ο Συνταγματάρχης Ψαρρός’} / Παραρτήματα {Βιογραφία του συνταγματάρχου Δημητρίου Ψαρρού – Ο Ψαρρός εξετελέσθη κατά διαταγήν του Σιάντου – Οι τοπικές επιτροπές αγώνος (αρχικές) – Πίνακας αγωνιστών του 5-42 Συντάγματος Ευζώνων (αναγνωρισθέντων υπό Υπουργείου Εθνικής Αμύνης)}] [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 37,50 ευρώ]

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ (ΒΡΑΣΙΔΑΣ), Χ[ΡΗΣΤΟΣ] Δ.: Η Ελλάδα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Ιστορική έρευνα και περιγραφή όλων των δραματικών γεγονότων, <Εκδόσεις Σοκόλη>, Αθήνα 1984, σελ. 446 [Πρόλογος / Η μεταβαρκιζιανή επαναστατική κρίση και οι διωγμοί της Αριστεράς {Το εαμικό αντιστασιακό κίνημα δέσμιο των μεγάλων σφαλμάτων – Ο Βελουχιώτης καταγγέλλει τη συμφωνία της Βάρκιζας – Ο Άρης μάταια ελπίζει στο Ζαχαριάδη – Ο πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ δεν υποχωρεί, αλλά πέφτει αντρειωμένος – Οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στη μονόπλευρη αιματοχυσία – Η 2η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και η σημασία της – Αναπόφευκτη η ένοπλη εμφύλια αναμέτρηση;} / Η εσωτερική κατάσταση στην Ελλάδα 1945-1946 {Οι εκλογές 31 Μάρτη 1946 και η αποχή της Αριστεράς – Το πολεμικό επεισόδιο του Λιτόχωρου 30-31 Μάρτη 1946 – Πότε και πώς έπρεπε να γίνει η ένοπλη εξέγερση; – Ένα πιθανό μνημόνιο εξέγερσης – Η κατάσταση στο στρατόπεδο της Δεξιάς – Το Γ´ Ψήφισμα και τα στρατοδικεία – Ο Ζαχαριάδης και οι στενοί συνεργάτες του στον εμφύλιο – Όχι σοφιστείες… αλλά ανάληψη ευθυνών} / Το αντάρτικο κίνημα φουντώνει {Τα πρώτα επιθετικά πλήγματα των ανταρτών – Οι εκκαθαριστικές του 1946 χωρίς αποτέλεσμα – Η ίδρυση του Γενικού Αρχηγείου και ο Μάρκος Βαφειάδης – Η μετονομασία σε ‘Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας’ – Η στελέχωση του Δημ. Στρατού Ελλάδας – Το 1946, χρόνος κρίσιμος για την ‘κατεστημένη’ Δεξιά – Στο άρμα της Αμερικής – Ο απεσταλμένος του Τρούμαν, περιβόητος Πόρτερ} / Τα γεγονότα ως το Σεπτέμβρη 1947 {Η διεθνής κατάσταση στις αρχές του 1947 – Η προπαγάνδα της Δεξιάς και οι φαιδρές τερατολογίες της – Αντιμετώπιση της αμερικάνικής επέμβασης από την Αριστερά – Δεξιά και Αμερικάνοι εξορμούν για την ‘εξόντωση’ των ανταρτών – Τα φοβερά στρατόπεδα: Μακρονήσι, Γιούρα, Τρίκερι – Το σχέδιο ‘Τέρμινους’ και η επιτελική του ιδέα – Δυνάμεις και μέσα κυβ. στρατού στις παραμονές των εκκαθαριστικών – Οργάνωση, δυνάμεις και μέσα των ανταρτών – Το σχέδιο ‘Τέρμινους’ σε εφαρμογή – Οι εκκαθαριστικές χωρίς αποτέλεσμα – Ελιγμός ανταρτών από Γράμμο προς Γιάννινα – Απόψεις διαφόρων παραγόντων για τον ελιγμό Ηπείρου – Η επίθεση των ανταρτών στα Γρεβενά} / Ο ΔΣΕ σε αντεπίθεση: Φθινόπωρο 1947-Καλοκαίρι 1948 {Χάνεται κάθε ελπίδα ειρηνικού διακανονισμού – Συνέρχεται η 3η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ στα βουνά – Το ‘Σχέδιο Σ’ και οι στρατηγικές επιδιώξεις του – Το ‘Σχέδιο Σ’ αντικειμενικά απραγματοποίητο – Η επίθεση του ΔΣΕ για την κατάληψη του Μετσόβου – Το αρχηγείο Ηπείρου με διείσδυση πιάνει τη Μουργκάνα – Ο σχηματισμός της Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης – Γιατί πρόωρα σχηματίστηκε η Προσ. Δημ. Κυβέρνηση; – Η επίθεση του ΔΣΕ για την κατάληψη της Κόνιτσας – Γιατί απότυχε η επιχείρηση της Κόνιτσας;} / Στις παραμονές της μεγάλης σύγκρουσης του 1948 {Η αντίσταση των πόλεων χτυπιέται σκληρά – Η δολοφονία του δημοσιογράφου Πολκ – Η 1η στρατιωτικοπολιτική σύκεψη – Έφταιξε, άραγε, η τακτική; – Οι διαφωνίες Ζαχαριάδη και Μάρκου – Το πρόβλημα των εφεδρειών – Η ευθύνη είναι συλλογική – Οι πολιτικές και διπλωματικές μανούβρες των Αμερικανών – Ποιες οι αντιδράσεις του σοσιαλιστικού στρατοπέδου; – Η ένταση της τρομοκρατίας από τους μηχανισμούς της Δεξιάς – Τα φοβερά ξερονήσια, τόποι ‘ιδεολογικού σωφρονισμού’} / Οι εκκαθαριστικές την άνοιξη 1948 {Η πολιτικοστρατιωτική κατάσταση στο στρατόπεδο της Δεξιάς – Ποιοι οι Αμερικανοί στρατηγοί; – Οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες του ΔΣΕ – Δράση του ΔΣΕ στη διάρκεια του χειμώνα 1947-1948 – Οι εκκαθαριστικές περιζώνουν τη Ρούμελη – Οι αντάρτες γλιστρούν προς Ευρυτανία-Βάλτο – Ιστορική αξιολόγηση των εκκαθαριστικών – Η ηγεσία του ΚΚΕ για το αρχηγείο Ρούμελης – Η ηρωϊκή πορεία της ‘φάλαγγας των αόπλων’ Ρούμελης – Η ‘φάλαγγα των αόπλων’ φτάνει στον προορισμό της…} / Οι εκκαθαριστικές και το μέτωπο του Γράμμου το καλοκαίρι 1948 {Σε εφαρμογή το σχέδιο ‘Κορωνίς’ μ – Οι υπερασπιστές του Γράμμου και τα σχέδιά τους – Η 670 Μονάδα στις παραμονές των εκκαθαριστικών – Η αποστολή και διάταξη της 670 Μονάδας – Η επίθεση της 102 Ταξιαρχίας του ΔΣΕ στους Ασπραγγέλους – Οι κυβερνητικές δυνάμεις κινούνται προς το Γράμμο – Το ύψωμα του ‘Κλέφτη’, άπαρτο – Οι μάχες του Σμόλικα, αληθινή τιτανομαχία – Η κυβέρνηση της Αθήνας σε δίλημμα – Συμβιβασμός ή πολιτικός ελιγμός – Κομινφόρμ (Γραφείο Πληροφοριών) και Τίτο – Η ρήξη Κομινφόρμ και Τίτο ζήμιωσε σημαντικά το ΔΣΕ} / Οι μάχες στον κυρίως Γράμμο και η πτώση του {Συνέρχεται η 4η Ολομέλεια στην ‘Πέτρα Μούκα’ του Γράμμου – Ανεδαφικές οι αποφάσεις της 4ης Ολομέλειας – Οι μάχες συνεχίζονται στο χώρο του Σμόλικα – Το μέτωπο περιορίζεται στον κυρίως Γράμμο – Πέφτει και η ψηλότερη κορυφή του Γράμμου-2520 – Ο μεγάλος ελιγμός από το Γράμμο στο Βίτσι – Καινούργιο μέτωπο ξεφυτρώνει: Το Βίτσι – ‘Τα υπέρ και τα κατά’ της μάχης του Γράμμου – Η ηγεία του ΔΣΕ για τις μάχες του Γράμμου – Φέστες και παράτες χωρίς νόημα – Το στυλ καθοδήγησης και διοίκησης του ΔΣΕ – Η υπόθεση του Γιώργη Γιαννούλη και η εκτέλεσή του – Η υπόθεση του Μάρκου Βαφειάδη – Ο Μάρκος απομακρύνεται} / Το μέτωπο της Μουργκάνας {Ο ελιγμός του αρχηγείου Ηπείρου – Η μάχη της Ζίτσας – Το Τάγμα Φωκά συμπτύσσεται με απώλειες – Το μέτωπο της Μουργκάνας σταθεροποιείται – Οι εκκαθαριστικές του Μάρτη 1948 – Οι εκκαθαριστικές του Απρίλη 1948 – Οι εκκαθαριστικές του Μάη 1948 – Η καταστροφή του 611 Τ.Π. στη Μουργκάνα – Το απόσπασμα Σουλίου περνάει τον Καλαμά. Κατάληψη της Παραμυθιάς – Το απόσπασμα Σουλίου, επίλεκτη μονάδα του ΔΣΕ – Οι εκκαθαριστικές του Σεπτέμβρη 1948 – Η Μουργκάνα αντιστέκεται με πείσμα – Η Μουργκάνα πέφτει – Το απόσπασμα Πωγωνίου και η δράση του – Το αρχηγείο Ηπείρου εγκαταλείπει τη Μουργκάνα – Ο αντίπαλος πέφτει σε παραπλάνηση – Οι υπερασπιστές της Μουργκάνας περνούν τα Ζαγόρια – Η VIII Μεραρχία του ΔΣΕ δρα στα Ζαγόρια, Κόνιτσα, Γρεβενά – Αντιστρατιωτικός ο ελιγμός προς Ζαγόρια;} / Το μέτωπο του Βίτσι το φθινόπωρο 1948 {Η κατάσταση μετά τον ελιγμό – Δυνάμεις και μέσα των δυο αντιπάλων – Εξορμούν οι ταξιαρχίες των ‘νικητών’ του Γράμμου – Κίνδυνος ανατροπής των ανταρτών – Σφοδρή αντεπίθεση του ΔΣΕ – Ανατροπή του αντιπάλου και πανικός στις γραμμές του – Αντεπίθεση χωρίς στρατηγικό όφελος – Σε συναγερμό η ηγεσία της Δεξιάς – Λείπει κάθε μαχητική θέληση – Πού οφείλεται η αποτυχία; – Ο αντίπαλος επιτίθεται με νέους διοικητές – Λυσσώδεις μάχες. Το ύψωμα Μπίκοβιτς – Ο στρατιώτης δεν έχει εμπιστοσύνη} / Η λαίλαπα του εμφυλίου στις άλλες περιοχές {Η δράση του ΚΓΑΝΕ το χειμώνα 1948-1949 – Σημαντική η δράση του ΔΣΕ στην Πελοπόννησο 1947-1948 – Στις παραμονές των εκκαθαριστικών στην Πελοπόννησο – Αβοήθητοι οι αντάρτες στο Μοριά – Το σχέδιο ‘Περιστερά’ σε εφαρμογή – Τα σχέδια, τα λάθη και η τραγική μοίρα των ανταρτών – Τα αίτια της καταστροφής των ανταρτών του Μοριά – Τρόμος, φρίκη και θάνατος στο Μοριά – Η κατάσταση στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη – Αδύνατη η στρατιωτική και πολιτική δουλειά – Η VIII Μεραρχία του ΔΣΕ διεισδύει στο Γράμμο – Δράση στα βαθιά μετόπισθεν στην Ήπειρο – Η δράση του ΔΣΕ στη νησιωτική Ελλάδα – Αλόγιστες ενέργειες, μεγάλες θυσίες} / Τα σπουδαιότερα γεγονότα το χειμώνα 1948-1949 {Η 5η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ – Λαθεμένες οι αποφάσεις της 5ης Ολομέλειας – Ανασχηματισμός της ΠΔΚ και αποπομπή του Μάρκου – Η 5η Ολομέλεια και οι Σλαβομακεδόνες – Μόνο με ισοτιμία μέσα στα εθνικά πλαίσια – Η αρχιστρατηγία στον Αλέξανδρο Παπάγο – Οι Αμερικανοί, ρυθμιστές της κατάστασης – Οι επιχειρήσεις της Έδεσσας, Αρδέας, Νάουσας – Η αποστολή δεν εκπληρώνεται – Παραλείψεις και σφάλματα της επιχείρησης – Οι ευθύνες φορτώνονται στον ταξίαρχο Γιώργο Γεωργιάδη – Η ηγεσία του ΔΣΕ για την υπόθεση Γεωργιάδη – Αναγνώριση των ευθυνών και όχι ανέντιμη μετατόπιση – Η κατάληψη της Καρδίτσας από το ΔΣΕ – Οι μαχήτριες του ΔΣΕ έδρασαν με φανατισμό – Το Καρπενήσι στα χέρια των ανταρτών – Ο Τσακίρης και ο Φλωράκης μιλούν για το Καρπενήσι – Ο Γούσιας και ο Βλαντάς για την επιχείρηση Καρπενησιού – Περισσότεροι οι εθελοντές του θανάτου στο ΔΣΕ… – Η επιχείρηση κατάληψης της Νάουσας – Κριτική και πολεμική αξιολόγηση της επιχείρησης Νάουσας – Η φονικότατη σύγκρουση για την κατάληψη της Φλώρινας – Η αποτυχία και οι ευθύνες της διοίκησης – Χλεύη, διαπόμπευση και θάνατος ανέμενε τους αιχμαλώτους… – Η κατάληψη της Πάργας – Ο αντίπαλος κινητοποιεί τα πολεμικά καράβια – Η 2η στρατιωτικοπολιτική σύσκεψη} / Προς την αποφασιστική αναμέτρηση του 1949 {Το σχέδιο του ΓΕΣ με αρχιστράτηγο τον Παπάγο – Η Επιχείρηση του Αχελώου – Πολλές και μεγάλες οι δυσκολίες του ΚΓΑΝΕ – Αποφασίζεται η ανακατάληψη του δυτικού Γράμμου – Ο σεμνός ηγήτορας τιμά, πρώτα, το στράτευμά του – Διευρύνεται το μέτωπο στο Γράμμο – Οι φοβερές συγκρούσεις στον Πύργο Στράτσανης Η έλλειψη εφεδρείας μάς εμπόδισε… – Η μάχη στα Πατώματα – Πάνω στα πρότυπα της κλασικής πολεμικής τέχνης – Η μάχη του Αμύνταιου – Έλλειψη σύμπνοιας στην ανώτατη ηγεσία του ΔΣΕ – ‘Δεν υπάρχει αρμονία στα μέλη της καθοδήγησης…’ – ‘Είχαν υπεροψία και εγωκεντρισμό…’ – Ο Ν. Ζαχαριάδης στη Μόσχα – ‘Υποχώρηση… Δεν έχουμε άλλο δρόμο…’ – ‘Είχαμε, ουσιαστικά, ηττηθεί…’ – ‘Λάθος που δε σταματήσαμε τον πόλεμο…’ – Μάταιη η συνέχιση της δράσης του ΔΣΕ} / Η μεγάλη εκκαθαριστική εκστρατεία του 1949 {Το σχέδιο ‘Πύραυλος’ αρχίζει από την Κεντρική Ελλάδα – 70.000 στρατός εξορμάει στη Ρούμελη – Το ΚΓΑΝΕ χάνει την επαφή με τα τμήματα – Διαλύεται το Κλιμάκιο ΔΣ της Ν. Ελλάδας – Συνεχίζονται οι εκκαθαριστικές των μετόπιθεν – Οι εκκαθαριστικές του Καϊμακτσαλάν – Η μεγάλη σύγκρουση στο Γράμμο 2-9 Αυγούστου. ‘Πυρσός Α´’ – Ο Γούσιας περιγράφει τη σφοδρότητα των μαχών – Ο Βλαντάς υποβαθμίζει τα πολεμικά γεγονότα – Η μεγάλη σύγκρουση στο Βίτσι 10-16 Αυγούστου. ‘Πυρσός Β´’ – Οι δυνάμεις του ΔΣΕ υποχρεώνονται σε εκκένωση του Βίτσι – Ο Δημ. Βλαντάς εκθέτει τα γεγονότα – Αρχίζει το ‘κύκνειο άσμα’ του ΔΣΕ – Πώς κρίνει τα γεγονότα η αντίπαλη παράταξη – Η μεγάλη σύγκρουση στο Γράμμο 24-30 Αυγούστου. ‘Πυρσός Γ´’ – Επίλεκτα τμήματα του ΔΣΕ περνούν στα μετόπισθεν – Το μέτωπο του Γράμμου σε θανάσιμο κίνδυνο – ‘Είπα στο Ζαχαριάδη: Η αντίστασή μας τέλειωσε…’ – ‘Τα τμήματα πάλεψαν ηρωϊκά…’ – Κριτική χωρίς αυτοκριτική – ‘Μεγάλη υπεροχή δυνάμεων στο Βίτσι και Γράμμο’ – Κουφάρια, συντρίμμια και καπνοί στο Γράμμο!} / Η ήττα, οι αιτίες και ο φοβερός απολογισμός {‘Την ευθύνη την έχει η καθοδήγηση…’ – Προσωρινή υποχώρηση ή στρατιωτική ήττα; – Τερματισμός του εμφυλίου. Ο ΔΣ με τα όπλα ‘παραπόδα’ – Η 6η Ολομέλεια και οι αποφάσεις της – Οι ιδιομορφίες διεξαγωγής του εμφυλίου – Οι βασικές αιτίες της ήττας – Πώς κρίνει την ήττα η ηγεσία του ΔΣΕ – Πώς κρίνει η αντίπαλη παράταξη τις αιτίες της ήττας – Προς το μέλλον χωρίς εμφυλιοπολεμικές ψυχώσεις – 120.000 Έλληνες στον αιμοβόρο Μολώχ – Οι αγώνες του ΔΣΕ και η θεωρία των επαναστάσεων – Ο ΔΣΕ και η συμπαράσταση των φιλικών χωρών – Η βοήθεια ήταν δεδομένη και πολύπλευρη – Η αλήθεια για το λεγόμενο παιδομάζωμα – Στο κέντρο της αγωγής η αγάπη για την Ελλάδα – Καταχτώντας την τεχνική και την επιστήμη – Η συμβολή του ΔΣΕ στην υπόθεση της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού – Η κατάσταση στην Ελλάδα μετά την ήττα του ΔΣΕ – Οικονομική και δημοσιονομική εξαθλίωση – Οι ιστοριογράφοι του εμφυλίου και η αληθινή ιστορία – Μερικές σκέψεις για το βιβλίο του Γεράσιμου Μαλτέζου (Τζουμερκιώτη) Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας – Σφυρηλάτηση πατριωτισμού νέου τύπου} / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Sta_adyta_tou_emfyliouΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ (ΒΡΑΣΙΔΑΣ), ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.: Στα άδυτα του εμφυλίου. Στρατόπεδα Ρουμπίκ και Μπούλκες, <Ιωλκός>, Αθήνα 2003, σελ. 206 [Πρόλογος / Η πρώτη πικρή γεύση της Συμφωνίας της Βάρκιζας {Σβήνουν οι μεγάλες ελπίδες – Πρέπει να φύγω για τα Γιάννινα – Στο δρόμο για τα Γιάννινα – Περνούμε την ξακουστή ‘Κανέττα’ – Η πόλη των Γιαννίνων με τα τραύματα του πολέμου – Τα Γιάννινα σε εαμική έξαρση – Μαζικός επαναστατικός παλμός – Οι πρώτες συλλήψεις αγωνιστών – Φεύγουμε για το Πωγώνι – Στην όμορφη Βήσσιανη – Μαύρα μηνύματα από παντού…} / Στα στρατόπεδα της Αλβανίας {Περνούμε στην Αλβανία – Στη πόλη του Αργυροκάστρου – Στο Ελμπασάν – Η πρώτη γεύση της λαϊκής εξουσίας – Στο στρατόπεδο της Επισκοπής – Οι ασχολίες μας στην Επισκοπή – Φτάνουμε στο στρατόπεδο του Ρουμπίκ – Η ομάδα αναδείχνει τα όργανά της – Η ζωή μας σε δοκιμασία προσαρμογής – Οι καθημερινές μας ασχολίες στο στρατόπεδο – Και ορισμένα γλυκανάλατα… – Μας θερίζει η δυσεντερία – Οι αποκαλύψεις του Αλβανού εκπροσώπου του ΚΚΑ – Ο καπετάν Νικηφόρος με ‘ειδική αποστολή’ στην Ελλάδα} / Φεύγουμε για τη Γιουγκοσλαβία {Στο δρόμο για τα σύνορα… – Περνούμε τα σύνορα – Κατέφυγαν στη Γιουγκοσλαβία οι Ηπειρώτες αγωνιστές – Το πέρασμα από τα Σκόπια – Τα Σκόπια, κέντρο των Ελλήνων Σλαβομακεδόνων – Από τα Σκόπια στο Βελιγράδι – Διανυκτερεύουμε στο Βελιγράδι – Κοντά στο ποτάμι Σάβο} / Το Μπούλκες. Μια λαϊκοδημοκρατική μικροκοινωνία {Φτάνουμε στο Μπούλκες – Ο ιστορικογεωγραφικός χαρακτήρας του Μπούλκες – Το Μπούλκες στην υπηρεσία των Ες-Ες – Η εγκατάσταση των Ελλήνων αγωνιστών στο Μπούλκες – Κομματική, διοικητική και παραγωγική διάρθρωση του Μπούλκες – Η σοδειά του Μπούλκες εγκαταλειμμένη στους κάμπους – Αισθητή η απουσία της γυναίκας… – Όλα φτιαγμένα για μιαν άνετη ζωή… – Ο καθοδηγητικός κομματικός πυρήνας του Μπούλκες – Εικόνες και περιστατικά από την ατομική μας ζωή – Το καθοδηγητικό και διοικητικό στυλ του Μπούλκες – Η ΥΤΟ και ο ρόλος της – Οι ευθύνες πέφτουν στην ΚΕ του ΚΚΕ – Οι τραγικές επιπτώσεις της χαφιεδοφοβίας} / Η αγωνιστική προσφορά του Μπούλκες {Το Μπούλκες και οι ‘Μπουλκιώτες Έλληνες’ – Άνοδος του μορφωτικού και ιδεολογικού επιπέδου – Εξάλειψη της αγραμματοσύνης – Οι εκπολιτιστικές δραστηριότητες στο Μπούλκες – Στρατιωτική και πολιτική εκπαίδευση – Πολυδιάστατες παραγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες} / Το Μπούλκες στο πλευρό του ένοπλου αγώνα {Η κατάσταση στην Ελλάδα και το Μπούλκες – Το Μπούλκες σε καινούργιο στάδιο ανάπτυξης – Εκδρομή στο Πέτροβατς – Επισκεπτόμαστε το Βελιγράδι – Με τους δάσκαλους στην Παλάγκα – Με τη σκέψη και την καρδιά στην πατρίδα… – Ο απόηχος του Λιτόχωρου στο Μπούλκες – Ο Ζαχαριάδης στο Μπούλκες – Επιφυλακτική η στάση της γιουγκοσλαβικής ηγεσίας – Οι Μπουλκιώτες αγωνιστές αδράζουν και πάλι τα όπλα… – Ο καπετάν Κικίτσας στο Μπούλκες – Ο ΟΗΕ στέλνει κλιμάκιο για έρευνα… – Ηθικό πλήγμα η ματαίωση της αποστολής… – Καινούργιες δομές στη κοινωνικοοικονομική ζωή – Στο Βελιγράδι. Στην έδρα του κλιμακίου ΟΗΕ – Το κλιμάκιο του ΟΗΕ εγκαταλείπει το Βελιγράδι} / Ο γυρισμός στην Ελλάδα {‘Σας ζητούν στα γραφεία…’ – Σας παρακαλώ… Το πιστόλι μου!… – Προχωρούμε προς τα σύνορα – Πλησιάζουμε στο Καϊμακτσαλάν – Ένα ‘λησμονημένο’ νεκροταφείο των πολέμων… – Πατούμε στα ελληνικά χώματα} / Επίλογος / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Αναφορά στον Γιάννη Καραμούζη στην σελ. 120] [Τιμή πώλησης: 14,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ]

ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Η Αθήνα του ’40 και της κατοχής, πρόλογος Στρατής Γ. Φιλιππότης, σκίτσο εξωφύλλου Αντώνης Θεοφιλόπουλος, <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1985, σελ. 270 [Αρκετές σελίδες για το θέμα της πείνας στην κατοχή] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ, Ε. Γ.: Η εθνική αντίστασις 1940-44 ζητά δικαίωσιν, Αθήναι 1964, σελ. 32 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Ιταλομάχοι. Ιστορικές μονογραφίες, <Δίφρος>, Αθήνα 1961, σελ. 227 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Γιάννης Πιτσίκας / Γιώργης Κοσμάς / Σωτήρης Μουτούσης / Γιώργης Τσολάκογλου. Ο νικητής στρατηγός και ο πρωθυπουργός της δουλείας] [Τιμή πώλησης: 33,60 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ]

ΚΑΛΛΙΒΡΕΤΑΚΗΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ: Ο θάνατος ενός ταξίαρχου, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2001, σελ. 152 (και 1 ένθετος χάρτης) [Το βιβλίο αναφέρεται στον ταξίαρχο Μαρκόπουλο και στον καπετάν Διαμαντή] [Αναφορά στον Μπελογιάννη στις σελ. 104 και 122] [Τιμή πώλησης: 12,11 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Φ.: Ελληνική εθνική αντίστασις. Αίμα, δάκρυ, νίκη, <Ελεύθερη Σκέψις>, Αθήνα 2009, σελ. 343 (και 34 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Για την ΠΑΟ / Δυτική – Ανατολική Μακεδονία και Θράκη] [Τιμή πώλησης: 18,81 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ, ΒΑΪΟΣ: Το αντίπαλο δέος. Οι εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944), πρόλογος Νίκος Μαραντζίδης, εισαγωγή Παρμενίων Ι. Παπαθανασίου, , Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 466 [Πρόλογος συγγραφέα / Εισαγωγή / Ξένη κατοχή {Η ‘Νέα Τάξη’ των Γερμανών κατακτητών – Η Ιταλία και το ‘Πριγκιπάτο της Πίνδου’ – Τα επεκτατικά σχέδια της Βουλγαρίας} / Αμφιλεγόμενη αντίσταση {Η νόμιμη αντίσταση. Κράτος και κοινωνία – Η παράνομη αντίσταση. Οι αστικές οργανώσεις – Η ένοπλη αντίσταση. Το εθνικιστικό αντάρτικο} / Απρόθυμη συνεργασία {Η συμφωνία με τον εχθρό. Αιτίες και προϋποθέσεις – Η ‘αντεπανάσταση’. Αντικομμουνιστικές πολιτοφυλακές και οργανώσεις – Απελευθέρωση και νέα κατοχή. Από τη ‘Νέα Τάξη’ στην ΕΑΜοκρατία} / Επίλογος / Πηγές και βιβλιογραφία / Συντομογραφίες / Φωτογραφίες / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 28,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Αναμέναμε το θάνατο. Αίγινα 1947-1949, εξώφυλλο-καλλιτεχνική επιμέλεια Τάκης Τζανετέας, <Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος>, Αθήνα 1989, σελ. 300 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η πύλη {Σύλληψη – Καταδίκη – Ζάκυνθος – Μεταγωγή – Η φυλακή – Συμπλήρωμα – Η ιστορία του οικήματος} / Η θυσία της ζωής {Οι Θερμοπύλες – Εθνικοφροσύνη – Η θυσία – ‘Αντάρτης, κλέφτης, παλληκάρι…’ – Ανώνυμη κι επώνυμη – Κατάδικοι – Δήλωση μετανοίας – Το παιχνίδι της εξουσίας – Η σύγκριση – Θερμοπύλες – Σουλιώτισσα – Ο Χριστιανός – Οι καλόγηροι} / Κρατική δολοφονία {Γιατί όχι αμνηστία – Η αρχή – Η απάτη – Η απόφαση – Η πρακτική της εκτέλεσης – Συμπλήρωμα} / Δεύτερη εκτέλεση 21.2.48 {Αγωνιστική γραμμή – Πήραν για εκτέλεση – Οι αντιδράσεις – Το βράδυ του μελλοθάνατου – Ήταν σαν παραμύθι} / Η τρίτη εκτέλεση {Μόνοι – Ο θάλαμός μας – Κατάλογος για εκτέλεση – Η μάχη – Η διεξαγωγή της μάχης – Υποχώρηση – Η συμφωνία – Αποχαιρετισμός – Η μεγάλη ώρα – Σήμερα} / Η μεγάλη σφαγή. Εκτέλεση των 36 (6 και 7.5.48) {Πασχαλινές προετοιμασίες – Η μεγάλη ώρα – Κώστας Γιαννόπουλος – Ο ηρωϊσμός – Η σφαγή – Η νύχτα – Το απόσπασμα – Ώρα παραδόσεως 5 π.μ. – Η ημέρα μας – Η δεύτερη βραδιά – Ο Περιβόλας – Συμπλήρωμα – Μπροστά στο θάνατο – Αγάντα, αγάντα – Το τελευταίο ποίημα} / Η ζωή μας και η σωτηρία μας {Η καθημερινότητα – Η ρουτίνα – Κόρκακας – Παλαμάς – Ο Σολωμός – Ο φίλος μου ο Θόδωρος – Το πάθημα του Νερούτσου – Λίγα από το Λεωνίδα – Βεβήλωση – Δυο περιπτώσεις – Ο πιο τίμιος – Ο Ζαχαρίας – Αξέχαστα – Η σωτηρία μας} / Στη γιορτή του Κόμματος {17.11.1948 – Το νέο χτύπημα – Η εκτέλεση – Εξομολόγηση – Απεργία} / Ο τελευταίος χρόνος {Ο κόκορας – Χωρίς χαιρετισμό – Ο αρχιμανδρίτης Προκόπιος – Εκτελέσεις} / Το τέλος {Ο Παναγιώτης Μπόλκας – Αλλαγή… μαρς – Κρήτη} / Επίλογος / Δυο λόγια για τους καταλόγους / Κατάλογοι εκτελεσθέντων και διασωθέντων] [Αναφορά στον Ιωάννη Παπαγιάννη του Γεωργίου, από την Κουτσούφλιανη Καλαμπάκας] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Οι αετοί της ερήμου, <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1981, σελ. 131 (και 4 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 16,80 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η ΟΠΛΑ χωρίς θρύλο, πρόλογος Χρήστος Πασαλάρης, <Δωδώνη>, Αθήνα – Γιάννινα 1997, σελ. 182 [Εισήγηση του συγγραφέα / Η ΟΠΛΑ χωρίς θρύλο {Τρομοκρατία! – Ο Στέργιος Αναστασιάδης – Καθοδήγησις – Διά να μη τους φύγει ο κόσμος – Ο Πολύδωρος Δανιηλίδης – Ο Σπύρος Κωτσάκης – Και με τραπεζομάχαιρα – Η εκδήλωσις της 14ης Ιουλίου 1942 – Το κατσαρολάκι – Η πρώτη δημόσια εμφάνισις – Ο Μήτσος της Νέας Σμύρνης – Το ΚΚΕ εις το Υπουργείον Εργασίας – Μόνο οι ‘μαχαιράδες’ – Σχέδιο δράσεως – Η συγκέντρωσις των κομμουνιστών εις την ‘Σωτηρίαν’ – Σχέδιον δραπετεύσεως – Έτσι εγεννήθη η ΟΠΛΑ – Ένας κομμουνιστικός ισχυρισμός – ‘Νησιώτες’ και ‘Ακροναυπλιώτες’ – Ανεκτικά και τα Σώματα Ασφαλείας – Αγγλική εύνοια προς το ΚΚ – Πανίσχυρος ο Ιωαννίδης – Η ‘φιλοσοφία’ του – Η υπόθεσις Μαραθέα – Μια δημοσίευσις – Η τραγωδία του μικρού Μαραθέα – Ο Άθως Ρουμελιώτης κατά του Βελουχιώτη – Συμβιβασμός – Για να μη θυσιάσει την γενειάδα του – Η ‘εκτέλεσις’ ενός καπετάνιου – Τι τους κατεμαρτύρησαν – Σφαγή – Δίχως αξιωματικούς – Ακολούθησαν ο παράδειγμα του Σαράφη – Ο φόνος του ταγματάρχου Αλεξοπούλου – ‘Εχθρός του λαού’ – Η ‘εκτέλεσις’ – Μια πρότασις, που απεκρούσθη – Η γραμμή του Σιάντου – Οι νέοι και οι παλιοί – Μετάταξις… – Η τύχη των ‘νέων’ – Η εμπροσθοφυλακή – Ο Ιωαννίδης – Η κατάρρευσις των Ιταλών ισχυροποιεί τον ΕΛΑΣ – Ο Σιάντος αντιδρά – Διά να μη ‘εξαφανισθεί’ μυστηριωδώς – Αποκαλύψεις – Εντολή να δολοφονηθεί ο Δαμασκηνός – Η δίκη των ‘των Γκεσταπιτών του Μώλου’ – Καμμιά δυσπιστία – Στα χέρια του Βελουχιώτη – Η διάσπασις του ΕΔΕΣ – Εκμετάλλευσις – Η εκτόπισις του Δανιηλίδη – Κόμμα και ηθική – Πως συνεκροτήθησαν – Ένα φυτώριον του ΕΛΑΣ που εξεμηδενίσθη – Ο Χατζής στο σύνταγμα του ‘Παππού’ – Το φοβερό δίλημμα – Εξόντωσις! – ‘Εχθροί του λαού’ – Οχλοκρατία – Ποιων έγιναν όργανα; – Η επιδρομή – Η συνεργασία Αστυνομίας και ‘Τσολιάδων’ – Ανοχή έναντι των κομμουνιστών – Ενώ πρόκειται να συνέλθει η Ολομέλεια – Ο μυστηριώδης άγνωστος – Ο Γραμματεύς της ‘Ελληνοβρετανικής Επιτροπής’ – Η σύσκεψις εις το Παγκράτι – Άμεσος εκμετάλλευσις – Επικράτησις των αδιαλλάκτων – Έρανος – Τα όπλα διοχετεύονται προς την Αθήνα – Διανομή κατ’ οίκον… – Ο αιφνιδιασμός – ‘Εξαφανισθείς’ – Αιματηρός απολογισμός} / Τεκμήρια για το αδιάβλητο των εξιστορηθέντων {Γέφυρα Ασωπού – Ειδική πληροφορία – Έγγραφο της ΚΥΠ του 1970 από πράκτορά της (απόρρητον) το οποίον επιβεβαιώνει την συνάντηση Βρετανού αξιωματικού με Γερμανούς στο διάστημα της κατοχής} / Προσωπική μαρτυρία του Φοίβου Γρηγοριάδη για την προσωπικότητα του Άρη Βελουχιώτη / Ιδιόχειρη διαταγή του Άρη Βελουχιώτη (άγνωστη έως σήμερα) για την τιμωρία του Βαλτετσίου / Η εκτέλεση του δημοσιογράφου Θωμά Μαλαβέτα από την ΟΠΛΑ Παγκρατίου / Μαρτυρίες χωρίς σχόλια 1941-1944 (φωτογραφίες)] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Γύρω από το Δεκέμβρη, πρόλογος Γιώργος Λεονταρίτης, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2000(;), σελ. 158 [Τιμή πώλησης: 10,55 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Από τη Βάρκιζα στον εμφύλιο, προλογικό σημείωμα στην δεύτερη έκδοση Μαρία Καραγιώργη, εισαγωγή Γιώργος Α. Λεονταρίτης, πρόλογος στην πρώτη έκδοση Μανώλης Γλέζος, προλογικό σημείωμα στην πρώτη έκδοση Μαρία Καραγιώργη, επίλογος Λευτέρης Μαυροειδής, επιλογικό σημείωμα Αφρώ Μαυροειδή-Παντελέσκου, επιμέλεια έκδοσης Άγγελος Σιδεράτος, <Προσκήνιο – Άγγελος Σιδεράτος>, Αθήνα 2002², σελ. 357 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Δημοκράτες χωρίς δημοκρατία. Τα μοιραία χρόνια 1946-47, προλογικό σημείωμα Μαρία Καραγιώργη, πρόλογος Ηλίας Νικολακόπουλος, εισαγωγή-επιμέλεια Θανάσης Καρτερός, <Προσκήνιο>, Αθήνα 2005, σελ. 308 [Οι φυλακισμένοι μας / Ο αφηνιασμός / Η Βάρκιζα / Τα δεμένα χέρια / Η Β΄ Ολομέλεια / Ο στρατηγός Ρόλλιγκς / Ο ‘μύλος’ / Σερ Ρέτζιναλντ Λήπερ / Το φιρμάνι του Φόρειν Όφφις / Σερ Ρόναλντ Σκόμπυ / Αποχή / Η νοθεία της νοθείας / Η ‘λαοπρόβλητος’ / Ο μήνας της φρίκης, 5 Μάη {19}46 / Και ‘δημοψήφισμα Μπέβιν!’ / ‘Καλά τους έκαναν’ / Η αγγλοκρατούμενη Ελλάδα. ‘Πολεμικό ανακοινωθέν’ / Ο δημοσιογράφος / 11 Σεπτέμβρη 1946. Δημοκράτες χωρίς δημοκρατία… / Κουκιά μετρημένα! / 1920 και 1946. Και όμως η δημοκρατία θα νικήσει! / ‘Έρχεται’; / ‘Πού πάμε;’/ ‘Οικουμενική του αέρος’ / ‘Διά βασιλικού διατάγματος’ / Κουρεμπανάς και Μεγάλη Ελλάδα / Ξηρόβρυση / Πέπη Καραγιάννη / Στη Θεσσαλονίκη / Δαυΐδ Μπάλφουρ ή ο ‘πάτερ Δημήτριος’ / ‘Να τα κρύψουμε!’ / Φασιστικά ρόδα / Οι εκτελέσεις / Οι χασάπηδες / Σπάρτη / Πού τα βρίσκουμε; / Ο κ. Τόμας / Ο κ. Νανάς Τσαλδάρης / ‘Χειρότεροι από τους Γερμανούς’ / Οι Αμερικανοί / Ο ‘ψευτ-Απόστολος’ {Για τον Απόστολο Αλεξανδρή} / Η δυναστεία / Λακωνία και Κρήτη / Ν. Αβραάμ / ‘Πρώτον, τα όπλα!’ / Το ‘έαρ’ / Φλώρινα / Το απόστημα Αβραάμ / Αθήνα / Οι δεκαεπτά / Καλή επιτυχία… / Περί προδοσίας / Χρονικό 36 ωρών / Σπασμοί… / ‘Ανίκανοι και διεφθαρμένοι’ / Προφήτες, θαύματα και κάπηλοι / Ιστορικό βήμα / Ερήμην του λαού / Τα ελληνικά Νταχάου / Η αύξηση του στρατού / Οι ‘δηλώσεις’ / Νταχάου – Μακρονήσι / Ο ανεψιός του Κάιζερ] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ (ή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ), ΚΩΣΤΑΣ: Η Ρούμελη στις φλόγες. Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα 1979, σελ. 314 [Πρόλογος / Η κληρονομιά μου / Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944 – Η κατάσταση στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια – Βιογραφικό σημείωμα – Ξέσπασαν αιματηρές απεργίες στη Ξάνθη – Στο Α´ Τμήμα Ξάνθης ανάμεσα στο ξανθιώτικο λαό – Κηρύχτηκε μεγάλη καπνεργατική απεργία στη Ξάνθη – Οργάνωση του ΚΚΕ σ’ όλη την επαρχία – 6 Απρίλη 1941: Εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα / 10 Μάη 1942 – Οργάνωση Μετώπου Εθν. Σωτηρίας Δυτικής Φθιώτιδας – Οργάνωση Δυτικής Φθιώτιδας – Διακήρυξη του Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης – Η περιφερειακή επιτροπή μετώπου εθνικής σωτηρίας Ρούμελης – Συγκέντρωση εργαζομένων στη Λαμία – Επιτροπές πεινασμένων – Σχέδιο για ανατίναξη της γέφυρας Βοϊδορέματος – 22 Ιούνη 1941: Επίθεση Γερμανών κατά της Ρωσίας – Πέφτει στο κενό η συκοφαντία της δεξιάς για το ΚΚΕ – Ληστές-ζωοκλέφτες οργώνουν την Ρούμελη – Γράμματα στους παλιους κομμουνιστές – Οργάνωση της ΚΝΕ Ρούμελης – Αρχίζει το κυνηγητό της Μιλίτσια και Γκεστάπο – Το σφάλμα μου – Παρ’ ολίγο να πιαστώ απ’ τον προδότη Γιάννη Υφαντή – Ο φραξιονισμός πετυχαίνει – Μέλος πυρήνα Σπερχειάδας – Οι Ιταλοί κάνουν συλλήψεις. Καίνε σπίτια, αρπάζουν προίκες – Σαμποτάζ σ’ ένα καράβι στη Στυλίδα – Ήρθε στη Σπερχειάδα ο Θανάσης Κλάρας – Σχηματίζεται η επιτροπή του ΕΑΜ Δυτικής Φθιώτιδας – Μια μικρή αδεξιότητα του Κλάρα – Συγκροτείται η πρώτη ομάδα του ΕΛΑΣ – Ο Άρης σηκώνει ψηλά την ελληνική σημαία – Παραλίγο διάσπαση του ΕΑΜ Δ. Φθιώτιδας – Η επιτροπή του ΕΑΜ Ρούμελης – 21 Μάη 1942: Σύσκεψη γραμματέων στην Σπερχειάδα – Η ομάδα του ΕΛΑΣ σε κρίσιμη καμπή – Μέτρα οικονομικά για τον ΕΛΑΣ – Εκτέλεση των προδοτών – Η εκτέλεση του συνεργάτη των Ιταλών Μαραθέα – Νάκος Μπελής, ο γενναίος καπετάνιος – Οι πρώτοι μάρτυρες του αγώνα Ν. Λέβας και Ν. Λαρίσης – Ήρθαν στην Σπερχειάδα να με πιάσουν Ιταλοί αξιωματικοί / 27 Αυγούστου 1942 στο Καρπενήσι – Ο Άρης είναι ο άξιος αρχηγός στη Ρούμελη – Η πρώτη σύσκεψη της Α. Ε. Ευρυτανίας – Εγώ κράτησα το Βελουχιώτη στην Ευρυτανία. Ο Άρης στην Ευρυτανία – Ήρθε στο Καρπενήσι εκπρόσωπος του Θεσσαλικού Γραφείου – Αθρόες προσχωρήσεις στον ΕΛΑΣ – Έρχονται αγγλικά αεροπλάνα στην Ευρυτανία – Οργανώνεται η ομάδα Παρνασσού – Η μάχη του Μικρού Χωριού – Ο Άρης στα βουνά της Φωκίδας – Η μάχη του Ρεκάς – Αφοπλισμός χωροφυλακής Υπάτης – Νέα συνάντηση με τον Άρη στο Μερίσι – Σύλληψη Γερμανού ταγματάρχη στο Μικρό Χωριό – Η ασφάλεια της χωροφυλακής στο Καρπενήσι μάς παρακολουθεί – Εμφάνιση στην Ευρυτανία του στρατηγού Σουλιώτη (Ν. Ζέρβα) – Οι Αετοί της Ρούμελης. Τέλη Σεπτέμβρη 1942. Η μάχη της Χαλκομάτας Λαμίας – Ήρθε στο Καρπενήσι αξιωματικός του στρατηγού Μαυρομάτη απ’ το Αγρίνιο – Παραλίγο διάσπαση της Επιτροπής ΕΑΜ Ευρυτανίας – Η ΚΕ του ΚΚΕ στέλνει στη Ρούμελη τους Μανιάτη και Τάσο Λευτεριά – 19-20 Νοέμβρη 1942 στη Βίνιανη – Μια αναπάντεχη συνάντηση στο Καρπενήσι – Κύμα εκτελέσεων πατριωτών – Τα θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Λαϊκή εξουσία: Αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, ασφάλεια – Τα επιτεύγματα του ευρυτανικού λαού – Η λαϊκή εξουσία στη λεύτερη Ελλάδα – Πρόταση στη ΠΕ να βγει στη λεύτερη Ρούμελη – Η μάχη του Χρισώ Ευρυτανίας – Κινήσεις του Άρη και των ομάδων – Συνάντηση Άρη και Μπελή στη Παλιογιαννιτσού – Ρουμελιώτης ο πρώτος Έλληνας αντάρτης Παπακουμπούρας – Ανακοινωθέν των τριών ηγετών για το Γοργοπόταμο – Καπετάν Σωτήρης Μπεγνής – Στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η διάλυση της χωροφυλακής Στυλίδας – 18 Ιούνη 1944 πυρπολείται η νεώτερη Αγία Λαύρα η Σπερχειάδα – 10 Απρίλη 1943: Επιδρομή των Γερμανών στη Δυτική Φθιώτιδα – Γενική συνέλευση ανταρτών στο Γαρδίκι Ομιλαίων. Ο Τάσος Λευτεριάς προτείνει συνάντηση με το Ζέρβα – Γιατί κλήθηκε ο Άρης στην Αθήνα το 1943 – Γιορτασμός της 25 Μάρτη 1943 στη Δεσφίνα – Στην έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ – Συνάντηση Άρη με την καινούργια ομάδα της Οξυάς – Αυνάντηση Άρη και Νικηταρά – Ο Γκέκας πιάνει όμηρο τον Ψαρριανό – Η εξόντωση των Αγοριδαίων στη Φωκίδα – Απότυχε η σύσκεψη στο Λιάσκοβο Άρη, Ζέρβα, Άγγλων – Ο Άθως Ρουμελιώτης – Διαταγή του στρατηγείου του ΕΛΑΣ – Το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, αναγνωρίζει το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, τον ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Ελλάδας – Ο Άθως Ρουμελιώτης αποχώρησε – Μόσχα, Στάλινγκραντ, Αφρική – Σειρά σαμποτάζ κατά των Ναζί απ’ τον ΕΛΑΣ Ρούμελης – Κι άλλο σαμποτάζ στο Δομοκό – Επίθεση κατά σιδηροδρομικού σταθμού – Επίθεση Αρχηγείου Δομοκού κατά Γερμανών Πλατυστόμου – Ο Σαράφης και ο Τζήμας στην Αθήνα – Εκτέλεση 106 αγωνιστών στο Κούρνοβο. Η ανατίναξη της γαλαρίας στο Κούρνοβο – Ο ΕΛΑΣ αφοπλίζει το 5-42 Σύνταγμα του Ψαρρού – Διάλυση του 5-42 Συντάγματος του Δ. Ψαρρού – Πραγματικός πατριώτης ο αντισυνταγματάρχης Κώστας Λαγγουράνης, υποδιοικητής του 5-42 Συντάγματος – Κεντρική σύσκεψη ηγετών ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην Αθήνα – Η εξόντωση της ομάδας Κάλλια (Μώρου) Χαραλάμπου – Το συνέδριο της Εθνικής Αλληλεγγύης Φωκίδας – Το κομματικό αχτίφ στελεχών στην Ιτέα – Μια σύγκρουση στο Γαλαξίδι με τον Άγγλο ταγματάρχη Τζεφ – Οι αντάρτισσες στη Ρούμελη – Ούνρα και Ερυθρός Σταυρός – Η μάχη στις Καρούτες Δωρίδας – Ο Αρης ξαναγυρίζει στη Ρούμελη – Εκτέλεση τριών συνεργατριών των Ιταλών – Απελευθέρωση των φυλακισμένων Λιβαδειάς – Το αρχηγείο Παρνασσίδας υποδέχεται τους ηγέτες – Ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ στην Αιτωλοακαρανία – Οι Άγγλοι βυσσοδομούν κατά της εθνικής ενότητας – Στη Φωκίδα – Η πολύνεκρη μάχη του Αλμυρού – Οι Έλληνες θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Οι εαμικές οργανώσεις κεφαλή, τροφή και αίμα – Εποχή σταλινικής νοοτροπίας / Αρχηγείο του ΕΛΑΣ στη Δυτική Στερεά και Λοκρίδα – Βασανισμός και εκτέλεση του Παπακουμπούρα – Ο Γ. Φράγκος αντικαταστάτης στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η ΟΠΛΑ Λαμίας – Η ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) – 1 Φλεβάρη 1944. Σκληρή μάχη στο 51 χιλιόμετρο Ιτιάς και Άμφισσας – Προγωστικά του Θ. Μίχου – Τρίτο και τελευταίο κάψιμο της Σπερχειάδας – Η πρώτη διάλυση του 5-42 Συντάγματος – Φονική μάχη ενάντια στη γερμανική φρουρά Στυλίδας – Το αχτίφ στελεχών στα Μάρμαρα – Η δράση του ΕΛΑΝ του Μαλιακού και Κορινθιακού – 17 Ιούνη 1944. Τα Ες-Ες καίνε την Υπάτη – Η μάχη της Μακρακώμης Φθιώτιδος 1943 – Ο καπετάν Ζαχαριάς – Η κυβέρνηση του βουνού (ΠΕΕΑ) – Η δικαίωση – Η απελευθέρωση της Λαμίας – Οι μάχες του ΕΛΑΣ – 18 Ιούνη 1944. Οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη Μακρακώμη – Η δράση του εφεδρικού ΕΛΑΣ Ρούμελης – Το εφεδρικό σύνταγμα Δυτικής Φθιώτιδας – Το Σύνταγμα του Εφεδρικού ΕΛΑΣ – Κατάσταση των πυρποληθέντων χωριών και κωμοπόλεων στη Ρούμελη] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ] [Ο συγγραφέας ήταν ιδρυτής της αντιστασιακής οργάνωσης Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης και της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ Ρούμελης 11 Μάη 1941, που ήταν και ο Α΄ Γραμματέας της] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΡΑΣ.: 1941-1944. Σκληροί αγώνες και μεγάλες θυσίες του λαού της Ανατολικής Μακεδονίας και Δυτικής Θράκης, πρόλογος Γεράσιμος Κ. Αποστολάτος, εισαγωγή Νεοκλής Σαρρής, <Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας / Ορίζων>, Αθήνα 1996, σελ. 393 [Τιμή πώλησης: 34,50 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Πατριώτες και προδότες στο Μωρηά. Οι προσπάθειες του ΚΚΕ να υποδουλώσει το Μωρηά, με τη φωτιά και το τσεκούρι, <Τύποις Βιβλιοχαρτοπωλείον ‘Η Αθηνά’>, Τρίπολις 1950, σελ. 92 [Αντί προλόγου / Πατριωτική ταμπέλα / Οι πρώτες αντεθνικές συνέπειες / Οι πατριώτες οργανώνουν την αντίστασή των / Οι ανταρτικές εθνικές ομάδες / Προετοιμασία για το χτύπημα των εθν. ομάδων / Η διάλυσις των εθνικών ομάδων / Το πλαστό σύμφωνο / Υπολογισταί-καιροσκόποι / Η δολοφονία γίνεται σύστημα / Η δυναμική πολιτική. Κύριο γνώρισμα του ΕΑΜ / Τα Τάγματα Ασφαλείας / Φωτιά και τσεκούρι / Η κάθοδος του Άρη / ‘Απελευθέρωσις’. Ομαδικές σφαγές {Καλαμάτα – Μελιγαλάς – Γαργαλιάνοι – Πύλος} / Συμπεράσματα] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Pnefmatikh_eleftheriaΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ: Πνευματική ελευθερία. Τέχνη και πολιτική, <Εκδόσεις ‘Άλφα’ Ι. Μ. Σκαζίκη>, Αθήνα 1947, σελ. 145 [Πρόλογος / Ο ελεφάντινος πύργος / Τέχνη για το λαό / Πνεύμα και βαρβαρότητα / Απορίες / Ήθος και ύφος / Η πνευματική Δεξιά / Αντίδραση και δημιουργία / Η λογοτεχνία του Δεκέμβρη / Η πολιτική στην τέχνη / Δύο σύγχρονα ρωσικά μυθιστορήματα / Ο Πωλ Ελυάρ και η πνευματική μας ζωή / Σκοτεινά πνευματικά σημεία / Το φάντασμα του Λένιν / Η διαλεκτική και ο άνθρωπος / Ομολογία πίστεως / Επίκαιρα πνευματικά σχόλια / Η θέση του ποιητή στην εποχή μας / Τα πνευματικά τους όπλα / Λογοτεχνικός εκφυλισμός / Σχόλια στην έκθεση Ζντάνοφ / Η αδικαιολόγητη απουσία / Ιδεολογία και κυνισμός {Για τον Κώστα Βάρναλη} / Οι ‘Λύκοι’ του Κωστή Παλαμά / Οι φυγομαχούντες διανοούμενοι / Το αίτημα της εποχής μας κ’ η αντιστασιακή τέχνη / Μαρτυρία κειμένων / Γύρω στο Θεόφιλο] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΚΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ Κ.: Οι δοσίλογοι της κατοχής. Δίκες-παρωδία. Ντοκουμέντα, αποκαλύψεις, μαρτυρίες, δεύτερη έκδοση, σκίτσο εξωφύλλου Δ. Κατσικογιάνης, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1982, σελ. 409 [Πρόλογος / Οι δοσίλογοι στην εξουσία {Οι δοσίλογοι στην εξουσία – Οι αντίπαλοι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ – Ο Γ. Παπανδρέου καλεί τους Βρετανούς – Ο Δεκέμβρης έργο των Βρετανών – Οι Άγγλοι όπλισαν τους Σούρληδες – Το επίσημο κράτος συνεργάζεται με τις ληστοσυμμορίες – Οι δήθεν ‘ωμότητες’ του ΕΛΑΣ – Η νέα, βρετανική κατοχή – Οι δοσίλογοι} / Η δίκη των αρχιδοσιλόγων {Η δίκη των αρχιδοσιλόγων – Απορρίπτονται οι ενστάσεις – Μάρτυρας κατηγορίας υπέρμαχος των… Ταγμάτων Ασφαλείας – Η δολοφονία των 257 αναπήρων – Ο Σοφούλης θερμός συνήγορος των δοσιλόγων – Ο Τσολάκογλου συνειδητός γερμανόφιλος – Ο Παπαδόγκονας στρατολογούσε αλήτες – Ο Γ. Παπανδρέου όπλιζε τους Ράλληδες – Ένα καταπληκτικό σκάνδαλο – Τυφλά όργανα των Γερμανών – Οι πέντε Γιώργηδες – Η αιματηρή δράση των Ταγμάτων Ασφαλείας – Η Ειδική Ασφάλεια αρχίζει τις εκτελέσεις – Στον υπόκοσμο ανήκαν οι ταγματασφαλίτες – Ο αστικός πολιτικός κόσμος συνένοχος – Η συνεργασία Ράλλη και Ζέρβα – Έγγραφο του Σπυρίδωνα στο Χίτλερ – Ι. Ράλλης και ΕΔΕΣ – Αποκαλύψεις του ναυάρχου Οικονόμου – Η απολογία του Γ. Τσολάκογλου – Ποιος ο Ε. Τσιρονίκος – Ο δοσίλογος Δεμέστιχας αποκαλύπτει – Δοσίλογοι και συνδοσίλογοι – Ο Ράλλης δεν ξέρει… γιατί κατηγορείται! – Η τίμια φωνή του επίτροπου Παπαδάκη – Το ΕΑΜ ένωσε το έθνος κατά των κατακτητών – Η απόφαση του δικαστηρίου – Οι καταδικασθέντες συνταξιοδοτούνται} / Η δεύτερη δίκη των δοσιλόγων {Η δεύτερη δίκη των δοσιλόγων – Οι δολοφόνοι της Ειδικής Ασφάλειας στο εδώλιο – Απίστευτα τα εγκλήματα της Ειδικής – Ο Λάμπου εμπορευόταν την απόλυση κρατουμένων – Η δοσίλογη ‘Χ’ συνεργαζόταν με την Ειδική – Λάμπου, Ζέρβας και Ψαρρός – Το κάψιμο της Ηλέκτρας – Η έκθεση του ιατροδικαστή – Παράδιναν τους πατριώτες στους Γερμανούς – Η κατάθεση του Μ. Πορφυρογένη – Η εκτέλεση των 17 – Μάρτυρας που έπρεπε να ’ναι κατηγορούμενος – Δίκη-κωμωδία – Μάρτυρες εκθειάζουν τους βασανιστές – Κατάθεση ενός ‘παραλίγο νεκρού’ – Η τραγωδία της Ηλέκτρας – Ληστές οι δήμιοι της Ειδικής – Το μπλόκο της Καλογρέζας – Οι ‘αντάρτες’ του ΕΔΕΣ προϋπηρετούσαν στην Ειδική – Οι βασανιστές ήταν βασιλόφρονες – Ένας δήμιος με στολή! – Τριήμερη αναβολή για… λόγους υγείας! – Αγορεύσεις του επιτρόπου και της πολιτικής αγωγής – Αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης – Η απόφαση – Η κόλαση της Μέρλιν – Ό,τι γινόταν εκεί είναι αδύνατο να περιγραφεί – Η αγόρευση του επιτρόπου} / Τα Τάγματα Ασφαλείας {Τα Τάγματα Ασφαλείας – Το ‘Πατριωτικό Μέτωπο’ του Ι. Ράλλη – ‘Έκθεση πεπραγμένων’ – Επιχειρήσεις των τμημάτων – Η Εκκλησία στο πλευρό των ταγμάτων – Στην υπηρεσία των Άγγλων – Οι ραδιουργίες των Βρετανών – Οι Άγγλοι μαζεύουν τους προδότες στην Αθήνα – Η δίκη των Ταγμάτων Ασφαλείας – Το μπλόκο του Περιστεριού – Οι κομμουνιστές πολεμούσαν πρώτοι τους Γερμανούς – ‘Οι κομμουνιστές έχουν αυτό που λείπει από μας τους αστούς: τη δύναμη της αυτοθυσίας’ – Οι μηχανορραφίες του Γ. Παπανδρέου – Οι Γερμανοί και οι Άγγλοι… – Τα Τάγματα ιδρύθηκαν με έγκριση των Άγγλων! – Ο επίτροπος συνήγορος των Ταγμάτων! – Η εθνική εποποιΐα – Το μπλόκο της Καλογρέζας – Γιατί οι εθνικόφρονες δεν μιμήθηκαν τον ηρωϊσμό των κομμουνιστών – Η δίκη του Μπουραντά – Ο Έβερτ καλύπτει τον Μπουραντά – Οι συνεργάτες του μάρτυρες υπεράσπισης – Ο Μπουραντάς είναι Γερμανός!} / Η δίκη των Γερμανών Μύλλερ και Μπρόγιερ {Η δίκη των Γερμανών Μύλλερ και Μπρόγιερ – Πρωτοφανές θράσος – Ο θηριώδης Μύλλερ – ‘Τουφεκίστε τους…’ – Οι εθνικιστές αντάρτες της Κρήτης – Έκαιαν ζωντανούς ανθρώπους! – Και σεις τι κάνετε σήμερα; ρωτά ο Μύλλερ – Οι Γερμανοί εκτέλεσαν 6700 Κρητικούς – Προκλητικές απολογίες των δημίων – Σε θάνατο οι δήμιοι της Κρήτης – Η δίκη του Γερμανού λοχία Σούμπερτ – Ο Σούμπερτ αποκαλύπτει τους ‘Έλληνες’ – Τα εγκλήματα των ‘Ελλήνων’ – Η σφαγή στα Γιαννιτσά – Ποιος ήταν ο Γ. Πούλος} / Οι οικονομικοί δοσίλογοι {Οι οικονομικοί δοσίλογοι – Ποιος ο Μποδοσάκης – Η δίκη του Γερμανού Ντέτερ – Έκαψαν το αρχειακό υλικό} / Επίλογος: Η Βουλή τιμά τους εγκληματίες της Νυρεμβέργης!] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΡΥΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ [Αλέκος Καρυάς]: Πτυχές μιας τραγωδίας. Εμφύλιος: Μάης-Οχτώβρης 1949 στη νότια Πίνδο, πρόλογος Απόστολος Στρογγύλης, Αθήνα 1988, σελ. 312 [Εισαγωγή / Λίγο πριν την καταιγίδα / Η πρώτη λιποταξία / Από κλοιό σε κλοιό / Συνάντηση με τον Τάκη Καρκάνη / Χάνουμε τον Παφίλη / Σχέδιο εκστρατείας για χελώνες / Η δεύτερη λιποταξία / Το δάσος, η αγάπη μας / Ο Φοίβος / Το μοιραίο λημέρι / Μόνος / Εξορμώ για λίγη τροφή / Τετ α τετ με μια δεντρογαλιά / Μια ερωτική νότα / Το γατάκι και η θυσία του / Ένα στυγερό έγκλημα / Η τραγική ‘Μαρία’ / Στο Παχτούρι του Παπακόγκου / Μέσα στην εχθρική διάταξη / Απρόσμενη ενέδρα / Συνάντηση με τον Ανδρέα / Μια στρίγγλα γριά / Γινόμαστε τέσσερις / Και πάλι οι δυο μας με τον Ανδρέα / Προετοιμασία για το μακρύ δρόμο / Παραλίγο αιχμάλωτοι / Περνάμε τη δημοσιά / Στην κορυφή του Σμόλικα / Περνάμε το θυμωμένο Σαραντάπορο / Αντίο, Ελλάδα] [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ]

ΚΑΡΥΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ [Αλέκος Καρυάς]: Ταξίδι στο χρόνο. Κατοχή και εμφύλιος, πρόλογος Μιχάλης Σταφυλάς, Αθήνα 1990, σελ. 263 [Εισαγωγικό σημείωμα / Ο χωρισμός / Δεκαπέντε χρόνια στο καταφύγιο / Σέκλιζα. Το ‘Κόκκινο Χωριό’ / ‘Ο πατέρας των όπλων’. Και η συμμετοχή της Καστανιάς Ασπροποτάμου στην εθνική αντίσταση {Για τον Θύμιο Μιστάρα} / Η Φρόσω από τον Πόντο / Η φάλαγγα των σκιών. Αφιέρωμα στη Βέττα και τον Κ. Βιδάλη / Βαγγελίτσα Αργάτη. Η ‘αναμορφωμένη’ / Αλέκος Μακρής-Ρήγας. Μια ζωή δοσμένη στον αγώνα / Το Πάσχα. Και μια ανάμνηση απ’ το 1947 / Περιμένοντας… / Κρίσεις και σκέψεις για το βιβλίο μου Πτυχές μιας τραγωδίας {Απόψεις των Δημήτρη Φ. Πάνου-Σουλιώτη, Χρυσόστομου Γκουντέλα, Κώστα Τσαούση, Θανάση Τσουπαρόπουλου, ανώνυμου, Ζήση Σκάρου, Νίκου Παπανδρέου, Νίκου Ανώγη, Άγγελου Ακριβάκη, Γρηγόρη Φώτου, Λάμπρου Ντότσια, Χρήστου Καψάλη, Κώστα Μαλάμα και Θανάση Λέτση}] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ]

ΚΑΡΥΑΣ, ΑΛΕΚΟΣ [Αλέκος Καρυάς]: Γυμνές αλήθειες. Στις μέρες της οργής και της ανάτασης, πρόλογος Νίκος Ανώγης, Αθήνα 1992, σελ. 285 [Λίγα λόγια / Του χωριού μου βιώματα / Στο γεμάτο αγκάθια μονοπάτι της ζωής / Φαντάρος / Πόλεμος και μέτωπο / Η οπισθοχώρηση / Κατοχή / Στον τραχύ δρόμο του κουκουέ / Οι προδότες και οι δοσίλογοι / Με τους ξωμάχους του κάμπου / Η τραγική μοίρα της Φόνης / Μια παρένθεση / Θ’ αρνηθούμε τους βωμούς; / Δυστυχώς αληθινά… / Χάνουμε την ‘Ευτυχούλα’ / Αρραβωνιάσματα πάνω απ’ τη Σαμαρίνα / Η τραγωδία του σοβιετικού λαού / Αγριανθρωπισμός και κτηνωδία / Μια πράξη που μοιάζει με αρχαία τραγωδία / Και λίγο ρομαντισμός / Μερικές σκέψεις για την ξενιτιά / Το τελευταίο φιλί της μητέρας μου / Εκπληρώνω ένα χρέος προς τους γονείς μου / Η ‘Βαβούλα’ και το μοιραίο λάθος της] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΣΑΠΗΣ (ΚΡΙΤΩΝ), ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Στον κόρφο της Γκύμπρενας. (Χρονικό της εθνικής αντίστασης στον Έβρο) [2 τόμοι], <Κάλβος>, Αθήνα 1977, σελ. 233+318 (και 27 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Παράρτημα με αποσπάσματα επιστολών του Ελληνοαμερικανού ταγματάρχη Αλέξανδρου Γεωργιάδη προς τον Παύλο Σουλή] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΣΑΠΗΣ (ΚΡΙΤΩΝ), ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Ο εμφύλιος στον Έβρο (1946-1949), πρόλογος Παύλος Θ. Σουλής, επίλογος Κώστας Ψυλλίδης, επιμέλεια Ζωή Σιδερά – Βασιλική Δόδουλα, εξώφυλλο Παναγιώτης Μητηλέτσης, Αλεξανδρούπολη 1999, σελ. 552 [Βάρκιζα και οι επιζήμιες συνέπειές της στον Έβρο / Αφοπλισμός του ΕΛΑΣ Μακεδονίας – Θράκης και παράδοση του οπλισμού του στους Άγγλους / Μονόπλευρος εμφύλιος πόλεμος / Επαναποθήκευση και συντήρηση οπλισμού / Προετοιμασία της δεύτερης ένοπλης αντίστασης / Το χτύπημα του αποσπάσματος Δαδιάς εγκαινίασε στον Έβρο το δεύτερο ανταρτοξεκίνημα / Η κρίση του αντάρτικου του Έβρου / Το αντάρτικο αρχίζει να ξεπερνά την κρίση του / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 17 ως 23-2-46 / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Ικί-Καγιά έδρας του αρχηγείου ενόπλων δημοκρατικών δυνάμεων Έβρου / Δράση του Ιου Αρχηγείου / Επιχειρήσεις Κυριακής Έβρου 7-1-1947 / Διάσταση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ένοπλη δράση του ανταρτοκινήματος Έβρου / Νικηταράς – Άρης διοικητές συντάγματος του ΕΛΑΣ και το τραγικό τους τέλος / Στη ζωή όλα έχουν ένα τέλος / Αντικατάσταση της διοίκησης του ανταρτοκινήματος Δυτικής Θράκης – Ανατολικής Μακεδονίας / Η πραγματοποίηση μιας παλιάς μου επιθυμίας / Μπούλκες {Αναφορές στον Πέτρο Κόκκαλη} / Κολωνάκι / Γιαννούλης / Βουκουρέστι {Αναφορά στον Νίκο Μπελογιάννη} / Μάχη Μεταξάδων / Υπόθεση 7ης Μεραρχίας. Το έγκλημα στην υπηρεσία της πολιτικής και το κτήνος Δημήτρης Βλαντάς / Ο υπ’ αριθ. 50 πράκτορας του εχθρού / Σύλληψή μου / Χιτλερικά βασανιστήρια / Το Βουλγαρικό Κόμμα παραμερίζει το δικό μας και ξεκαθαρίζει την υπόθεση της 7ης Μεραρχίας / Ανακαταγραφή / Που οφείλονται τα γεγονότα της 7ης Μεραρχίας / Ανακεφαλαίωση / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 51,00 ευρώ. Με έκπτωση: 38,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ, Π.: Στο κόκκινο νησί…, ξυλογραφίες Γ. Βαρλάμος, Αθήνα 1951, σελ. 310 [Προλεγόμενα / Στις 2 το πρωΐ / ‘Το κόκκινο νησί’ / Ο ‘Επαφίας’ / Οι συναγωνίστριες / Θαλαμάρχης / Δηλωσίας / Η κηδεία / Η αποσυμφόρηση / Ο μαικήνας / Σε δυσμένεια / Ο αδιάλλαχτος / Ο αντίποδας / Η κατάπτωση / Ο Μπακιρτζής / Η Διαφώτιση / Στα εδώλια / Τα πόστα / Το προλεταριάτο / Ένας Γαριμπάλντης / Ένας συγγραφέας / Η προσφυγιά / Η Σιβηρία / Μοιρολόχτρες / Ο συμμοριτοπόλεμος / Η διαφώτιση / Γοργοπόταμος / Συμμοριόπληχτοι / Στην κόκκινη Μέκκα / Το παιδομάζωμα / Ο τύμβος / Οι ‘βάρβαροι’ / Ο Δ´ Γύρος / Οι διανοούμενοι / Οι ηγέτες / Ο καθηγητής / Βιτρίνες / Εμείς κι οι Ρώσοι / Η παρέλαση / Ελεύθερος] [Αναφορά στον Παντελή Πουλιόπουλο στην σελ. 160] [Αναφορές στον Παπούα, τον καπετάν Ζαχαριά και άλλους στο κεφάλαιο ‘Ο συμμοριτοπόλεμος’] [Ενδιαφέρουσα αναφορά στους Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης και τον Μεταξά στις σελ. 257-258] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Εκπαιδευτικοί και εθνική αντίσταση, <Εκδόσεις Καρανάση>, Αθήνα 1984, σελ. 128 [Ονομαστική αναφορά στον Κόκκαλη στην σελ. 74] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Επέζησα και μιλώ, <‘Θουκυδίδης’>, Αθήνα 1990, σελ. 265 [Τιμή πώλησης: 37,50 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΤΣΩΤΑΣ, ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ Σ.: Η δεκαετία 1940-1950. Πόλεμος εναντίον των εισβολέων Ιταλών και Γερμανών 1940-1941. Πόλεμος εις την Βόρειο Αφρική με την VIIIη Βρετανική Στρατιά 1942-[19]43. Απελευθέρωση. Κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. Συμφωνία της Βάρκιζας. Ευθύναι δια τας ενόπλους ανωμαλίας κατά τα έτη 1946-1949. Και αι μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα, Αθήναι 1981, σελ. 464 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

KedrosΚΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΡΕΑΣ: Η ελληνική αντίσταση 1940-44 [2 τόμοι], μτφ. Αντώνης Μοσχοβάκης, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1983, σελ. 358+322 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος στην ελληνική έκδοση / Πρόλογος / Εισαγωγή: Το φόντο {Ένα παράδοξο του Δεύτερου Παγκόσμιου πολέμου – Το φασιστικό καθεστώς του Μεταξά – Μια δύσκολη ουδετερότητα – Ο αλβανικός πόλεμος – Σύγχυση στα παρασκήνια – Βαλς-εζιτασιόν – Γερμανική εισβολή – Η προδοσία των στρατηγών – Η βρετανική υποχώρηση – Η μάχη της Κρήτης – Αντάρτες εναντίον αλεξιπτωτιστών} / Η επιβίωση {Η Αθήνα κάτω από τη ναζιστική εξουσία – Τριπλή κατοχή – Ο αγκυλωτός σταυρός δεν κυματίζει πια στην Ακρόπολη – Ο τρομερός χειμώνας 1941-1942} / Η αυθόρμητη αντίσταση {Πατριώτες δραπετεύουν από τα στρατόπεδα του Μεταξά – Πρώτες αναλαμπές – Μια αποτυχημένη εξέγερση – Έλληνες μυστικοί πράκτορες στην υπηρεσία των Συμμάχων} / Η οργανωμένη αντίσταση {Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανασυγκροτείται – Γέννηση του ΕΑΜ – Ίδρυση του ΕΔΕΣ – Δημιουργία της ΕΚΚΑ – Ο λαός ανασαλεύει} / Η ένοπλη αντίσταση {Εκκόλαψη του αντάρτικου – Άρης Βελουχιώτης – Η SOE – Οι πρώτοι Βρετανοί που πέφτουν με αλεξίπτωτα στην Ελλάδα} / Μια επιτυχία με μεγάλη απήχηση {Μάυερς, Ζέρβας, Βελουχιώτης – Αδερφωμένοι στη μάχη – Επιχείρηση ‘Γοργοπόταμος’} / Κακές εκκινήσεις {Η υπόθεση Κωστορίζου – Αντάρτες χωρίς να το θέλουν – Ο μεγάλος κυκεώνας – Η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση – Ένα φιάσκο των μυστικών υπηρεσιών} / Οι ναζί αποτυχαίνουν {Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ – Άλλες μάχες κατά των φασιστικών οργανώσεων – Μια νίκη μοναδική στην κατεχόμενη Ευρώπη} / Ένας εκλεκτός νεοσύλλεκτος {Ανάκληση στην τάξη – Ο Καραγιώργης και το θεσσαλικό αντάρτικο – Μια ουτοπική πολιτική – Η υπόθεση Σαράφη – Άτυχες πρωτοβουλίες – Μια συνταρακτική προσχώρηση} / Λαϊκές νίκες και πολιτικές ακρότητες {Μάχες με τον εχθρό – Μαζική επιστράτευση – Αλυσίδα σαμποτάζ – Πρώτες προστριβές μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ – Διάλυση του 5-42 Συντάγματος – Το χρυσάφι που διαιρεί} / Θεαματικές επιχειρήσεις {Οι Ιταλοί χτυπούν το αντάρτικο – Η ανατίναξη της σήραγγας του Κούρνοβου – Η καταστροφή της γέφυρας του Ασωπού} / Η αντίσταση στο κορύφωμα του γοήτρου της {Αναπόφευκτος ο εμφύλιος πόλεμος; – Δεύτερη διάλυση του 5-42 Συντάγματος – Το κοινό γενικό στρατηγείο του αντάρτικου – Συνεισφορά των Ελλήνων ανταρτών στην απόβαση στη Σικελία – Η ολοκληρωτική αντίσταση} / Το μεγάλο ρήγμα {Η πτώση του Μουσσολίνι – Ένας στρατός που θέλει να είναι αντιφασιστικός – Ο βασιλιάς απόβλητος του έθνους – Μια βάναυση επέμβαση} / Γενοκτονία και αντίποινα {Ναζιστικές ‘ντιρεκτίβες’ – Η εξόντωση των Εβραίων σεφαρντίμ – Μια ομολογία μεγέθους – Το σχέδιο ‘Άξονας’ – Η αντίσταση στη Σάμο} / Η ιταλική κατάρρευση {Αγώνας για τη no man’s land – Η μεραρχία ‘Πινερόλο’ και το αντάρτικο – Η ‘περίπτωση’ Ζέρβα – Συμμαχικά διφορούμενα – Μια αμφίβολη ανακωχή} / Η αντίσταση στις πέρα από το κέντρο περιοχές {Οι αντάρτες στην Πελοπόννησο – Μάχες εναντίον των Βουλγάρων – Μυστικοί πράκτορες και αντάρτες στην Κρήτη} / Επικίνδυνη καμπή {Η μεγάλη γερμανική μάχη κατά των ανταρτών – Μια τορπιλισμένη διάσκεψη – Η ναζιστική τρομοκρατία – Τέλος του Ψαρρού και του 5-42 Συντάγματος} / Ένας μικρός λαός αντίκρυ στους μεγάλους συμμάχους του {Η ‘Ελεύθερη Ελλάδα’ και η ΠΕΕΑ – Η ανταρσία των ελληνικών δυνάμεων Μ. Ανατολής – Ένας ‘νέος ανήρ’ – Ο Χάρτης του Λιβάνου – Σφαίρες επιρροής} / Ο αγώνας εκτραχύνεται {Οι ταγματασφαλίτες – Ήρωες και θύματα – Η σφαγή του Διστόμου – Οι μεγάλες επιδρομές – Μια νέου είδους μάχη} / Η απελευθέρωση {Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας – Η παγίδα της Καζέρτας – Αλλαγή φρουράς – Μια έκρηξη χαράς} / Η βρετανική επέμβαση {Πρώτες απογοητεύσεις – Μια τερατώδης πρόκληση – Η τραγική σύγκρουση του Δεκέμβρη – Η ήττα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ – Μια συνθηκολόγηση με απαίσιες συνέπειες} / Επίλογος {Η λευκή τρομοκρατία – Ο εμφύλιος πόλεμος – Προσωπολατρεία – Σαν συμπέρασμα} / Παράρτημα / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 31,95 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΚΕΝΤΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Ο εμφύλιος στη Φλώρινα, ιστορική θεώρηση-εισαγωγή Ιωάννα Παπαθανασίου, επιμέλεια κειμένου Ουρανία Παπαδοπούλου, <Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας / Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2011, σελ. 487 [Σειρά: Μαρτυρίες. Περίοδος Β´, αρ. 5] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Apo_thn_Iwnia_sto_Dhmokratiko_StratoΚΙΛΙΣΜΑΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Σ. [Γιάννης Σ. Κιλισμανής]: Από την Ιωνία στο Δημοκρατικό Στρατό, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1989, σελ. 126 [Εισαγωγή / Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας {Επιστροφή από το αλβανικό μέτωπο – Η ίδρυση του ΕΑΜ – Ο αγώνας ενάντια στην πείνα – Τα πρώτα μαχητικότερα αντιστασιακά γεγονότα – Πρόγραμμα δράσης του ΕΛΑΣ Αθηνών – Οι προσφυγικοί συνοικισμοί, κορμός της αντίστασης – Η τακτική του ΕΛΑΣ μετά τη συγκρότηση των Ταγμάτων Ασφαλείας – Οι επιδρομές των Ταγμάτων Ασφαλείας – Οι μάχες της Καισαριανής και της Καλλιθέας – Αύγουστος του 1944 (Ο ΕΛΑΣ περνάει σε λειτουργίες τακτικού στρατού – Οι μεγάλες επιδρομές των Γερμανών και των Ταγμάτων Ασφαλείας – Συμπέρασμα)} / Η απελευθέρωση {Οι πανηγυρισμοί του λαού και ο τρόμος των εχθρών του – Ο αφοπλισμός των Ταγμάτων Ασφαλείας Χαλκίδας – Ο αφοπλισμός της Εθνοφυλακής και η επαναφορά της Πολιτοφυλακής από Μεσόγεια μέχρι Σούνιο} / Ο μεγάλος Δεκέμβρης {Εισαγωγικά – Η εκκαθάριση του Θησείου από τους Χίτες του Γρίβα – Η τρίτη διαταγή του Α´ Σώματος Στρατού του ΕΛΑΣ – Η πρώτη έφοδος στους Στρατώνες Μακρυγιάννη – Η δεύτερη έφοδος στους Στρατώνες Μακρυγιάννη – Εκτιμήσεις και συμπεράσματα σχετικά με τη μάχη στο τρίγωνο Μακρυγιάννη-Βεΐκου-Φιλοπάππου (Θετικές πλευρές – Αρνητικές πλευρές – Συμπεράσματα) – Ο μαγάλος Δεκέμβρης συνεχίζεται – Η εξέλιξη των μαχών μετά την αποβίβαση και νέων αγγλικών δυνάμεων από το ιταλικό μέτωπο – Οι Σκόμπυδες χρησιμοποιούν τον ιερό Βράχο της Ακρόπολης – Το τρίτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη – Η υποχώρηση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ από την Αθήνα και τον Πειραιά και η Συμφωνία της Βάρκιζας} / Μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας. Διωγμοί, φυλακίσεις, εξορίες {Αξιωματικοί του ΕΛΑΣ στέλνονται εξορία στη Φολέγανδρο – Η μεταφορά των εξορίστων στη Νάξο – Η απόδραση} / Ο Δημοκρατικός Στρατός {Πορεία προς το Δημοκρατικό Στρατό – Το Αρχηγείο της Ρούμελης – Η φθινοπωρινή εκστρατεία του κυβερνητικού στρατού – Οκτώβρης του 1947 – Νοέμβρης του 1947 – Δεκέμβρης του 1947 – Γενάρης του 1948 – Οι διαταγές των διοικητών του κυβερνητικού στρατού – Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Κουτσοπέταλος στο Αρχηγείο της Ρούμελης – Ο Φλεβάρης του 1948 – Οργανωτική δουλειά για την αντιμετώπιση της εαρινής εκστρατείας του κυβερνητικού στρατού / Από την παρτιζάνικη μορφή στη μορφή του τακτικού στρατού – Απρίλης του 1948 – Μάης του 1948 – Εκτιμήσεις και συμπεράσματα από την επταήμερη μάχη του Μάη – Ο αντίπαλος πανικοβάλλεται και τρέπεται σε φυγή – Από τον αγγλικό στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό – Ιούλης του 1948 – Απολογισμός και προοπτικές πολεμικής δράσης της ΙΙ Μεραρχίας Ρούμελης – Αύγουστος του 1948 – Σεπτέμβρης του 1948 – Οκτώβρης του 1948 – Νοέμβρης του 1948 – Τριαντατέσσερις μέρες πορεία προς το Γενικό Αρχηγείο – Η Σχολή Πυροβολικού του ΔΣΕ – Γενάρης-Φλεβάρης του 1949. Οι σπουδαιότερες μάχες του ΔΣΕ – Το τέλος της εκπαιδευτικής περιόδου στη Σχολή Πυροβολικού – Η επίθεση του κυβερνητικού στρατού, σε Γράμμο-Βίτσι, τον Αύγουστο του 1949 – Η σύμπτυξη του ΔΣΕ στο αλβανικό έδαφος – Στη στοργική αγκαλιά της Σοβιετικής Ένωσης}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΛΑΪΒ, ΝΑΪΤΖΕΛ [NIGEL CLIVE]: Εμπειρία στην Ελλάδα (1943-1948), εισαγωγή Ουΐλλιαμ Ντήκιν, μτφ. Ευγ. Πιέρρης, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα χ.χ., σελ. 194 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 33,50 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ο_ελληνικός_εμφύλιος_πόλεμοςΚΛΟΟΥΖ, ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ Χ. [DAVID H. CLOSE] (εισαγωγή-επιμέλεια): Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση, ανυπόγραφος πρόλογος, μτφ. Γιάννης Σπανδωνής, θεώρηση-σημειώσεις Φοίβος Οικονομίδης, τρίτη έκδοση, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2000, σελ. 367 (και 8 σελ. με χάρτες εκτός κειμένου) [Βιογραφικά συγγραφέων / Συντομογραφίες / Γιάννης Χόνδρος: «Η Ελλάδα και η γερμανική κατοχή» / Ole L. Smith: «‘Ο πρώτος γύρος’. Εμφύλιος πόλεμος κατά την κατοχή» / Lars Baerentzen – David H. Close: «Η ήττα του ΕΑΜ από τους Βρετανούς, 1944 -5» / David H. Close – Θάνος Βερέμης: «Ο στρατιωτικός αγώνας, 1945 -9» / Ole L. Smith: «Το ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα, 1945-9» / David H. Close: «Η ανοικοδόμηση του κράτους της Δεξιάς» / Ι. Ο. Ιατρίδης: «Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα, 1945-9» / David H. Close: «Η κληρονομιά» / Σημειώσεις / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 20,18 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΛΟΟΥΖ, ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ [DAVID CLOSE]: Οι ρίζες του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, πρόλογος Χάρι Χέρντερ, μτφ. Ρένα Χρυσοχόου, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2003, σελ. 389 [Τιμή πώλησης: 21,19 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΚΟΚΚΑΣ (ΚΟΥΤΣΙΟΜΑΝΗΣ), ΘΑΝΑΣΗΣ: 1108 μέρες στα βουνά της Ρούμελης, εξώφυλλο Πόπη Μακρυνιώτη, Αθήνα 1988, σελ. 268 [Πρόλογος / Αυτοί που πήραν μέρος στον εμφύλιο πόλεμο 1946-49 από το χωριό Βερδηκούσια Ελασσόνας / Εισαγωγικό σημείωμα / Ημερήσια διαταγή της 19.2.1948 Δ.Σ.Ε – Αρχηγείο Παρνασσίδας / Βιογραφικό σημείωμα / 2.9.1946: Κατατάχτηκα στο Δ.Σ.Ε. / Η μάχη της Δεσκάτης / Η μάχη στο Κηπεριό Γρεβενών / Η μάχη της Κουτσούφλιανης Καλαμπάκας, 4.10.1946 / Η πρώτη αποστολή / 20.10.1946: Χτυπήθηκε το χωριό Βάνια Τρικάλων / Πώς φθάσαμε στη Ρούμελη, 7.1.1947 / Το συγκρότημα Αλευρά στο Μουζάκι, Φεβρουάριος 1947 / Στην επιχείρηση του Μαυρολιθάρι τον Απρίλη 1947 / 25.4.1947: Αξέχαστη μέρα / Παραμονή Πάσχα το 1947 / Πρώτη μέρα του Πάσχα 1947 / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, Απρίλης 1947 / Ποιος ήταν ο Διαμαντής / Στον Παρνασσό το 1947 / Κρούση στο Δαδί Φθιώτιδας / Αδύνατα μέτρα ασφάλειας, Ιούνης 1947 / Αιφνιδιαστικά καταλάβαμε το μοναστήρι Άη-Λιας το 1947 / Η μάχη της Αράχωβας Παρνασσίδας, 7.8.1947 / Ενέδρα στην τοποθεσία Κουπόνες Παρνασσίδας, 15.7.1947 / Η μάχη της Κάτω Αγόριανης της Παρνασσίδας, Σεπτέμβρης 1947 / Το τάγμα του Κρόνου στον Ελικώνα, 10.9.1947 / Μάχη στο Βαβλούκι, 15 με 16.9.1947 / Ενέδρα με 200 σφαίρες, 17.9.1947 / Ο λόχος μας πέρασε στον Ανατολικό Ελικώνα, τέλος Σεπτέμβρη 1948 / Μια σκληρή δοκιμασία στον Ανατολικό Ελικώνα, Οχτώβρης 1947 / Διαταγή να συμμετέχουμε στον Παρνασσό / Ανασυγκρότηση του τάγματος Κρόνου, 22.1.1948 / Ξεκινήσαμε πάλι για τον Ελικώνα / Το 2ο τάγμα στην Πάρνηθα, Ιανουάριος 1948 / Η μάχη της Πύλης στην Πάρνηθα, 31.1.1948 / Το πηγάδι της Παλιοπαναγιάς, Φλεβάρης 1948 / Το τάγμα του Κρόνου στην Πάρνηθα, 21.2.1948 / Ενέδρα στο Καλαμάκι / Ο λόχος εγκαταλείπει τα Γεράνια, Μάρτης 1948 / Πριν το Πάσχα το 1948 / Τελευταία μάχη με το τάγμα του Κρόνου, Απρίλης 1948 / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, Απρίλης 1948 / Ομάδα Ε. Σκοπευτών / 20 εθελοντές στην τοποθεσία Βρίζες, 1948 / Δεκέμβρης 1948 / Ο Δ.Σ.Ε. στο Καρπενήσι / Τελευταία μάχη στο Χοντρογιάννη / Η 88η μονάδα στη Δωρίδα / Η μάχη της Κολοκυθιάς, Απρίλης 1949 / Η 2η Μεραρχία στο Λιδωρίκι, 19.4.1949 / Τραβάμε για το Γράμμο / Στις 2.10.1949 αναχωρήσαμε] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΚΚΙΝΟΣ, Κ.: 1942-1945: Τα χρόνια της κρίσης. Γεγονότα και ντοκουμέντα, <Εκδόσεις Ι. Σιδέρης>, Αθήνα 1979, σελ. 255 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

Allos_dromos_den_yphrxeΚΟΚΟΒΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ – ΑΡΓΥΡΩ ΚΟΚΟΒΛΗ: Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Αντίσταση, εμφύλιος, προσφυγιά, <Πολύτυπο>, Αθήνα 2002, σελ. 594 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Σκαλίζοντας τις σπίθες της μνήμης / Μεγάλη απόφαση / Η καταιγίδα / Τότε που φοβόμασταν το φως της μέρας / Το σάλτο μορτάλε / Ανώμαλη προσγείωση / Επιτέλους στην ‘Ιθάκη’ μας / Παράρτημα] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.: Σελίδες δόξης. (Γραμμένες με το αίμα των παιδιών της Ελλάδος εις τα βορειο-ηπειρωτικά βουνά), επιστολή Σπύρος Μελάς, προλογικό σημείωμα Θ. Τσακαλώτος, Αθήναι 1948, σελ. 284 [Δημοσιογράφος, πολεμικός απεσταλμένος της Καθημερινής κατά τον πόλεμον 1940-41] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Ι.: Σελίδες δόξης. (Γραμμένες με το αίμα των παιδιών της Ελλάδος εις τα βορειο-ηπειρωτικά βουνά), επιστολή Σπύρος Μελάς, προλογικό σημείωμα Θ. Τσακαλώτος, Αθήναι 1951², σελ. 322 [Επίσης, δημοσιεύονται απόψεις διαφόρων για το βιβλίο] [Δημοσιογράφος, πολεμικός απεσταλμένος της Καθημερινής κατά τον πόλεμον 1940-41] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΚΟΛΙΟΥ, ΝΙΤΣΑ: Άγνωστες πτυχές κατοχής και αντίστασης 1941-44. Ιστορική έρευνα για το νομό Μαγνησίας [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], Βόλος 1985, σελ. 1445 [Αναφορά στην ΟΠΛΑ της περιοχής Μαγνησίας / Αναφορά στον Πέτρο Κόκκαλη στην σελ. 143] [Τιμή πώλησης: 132,00 ευρώ. Με έκπτωση: 100,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΝΟΜΟΣ, ΝΤΙΝΟΣ: Η Επτάνησος κατά την ιταλικήν κατοχήν (1941-1943), Αθήναι 1962, σελ. 217 [Πρόλογος / Προπολεμικαί ενέργειαι των Ιταλών εις βάρος των Ιονίων Νήσων / Πολεμική περίοδος και κατάληψις της Επτανήσου υπό των Ιταλών / Στρατιωτική και πολιτική εγκατάστασις των Ιταλών εις Επτάνησον / Ελληνικαί αρχαί και υπηρεσίαι κατά την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου / Η Ορθόδοξος Εκκλησία κατά την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου / Επισιτιστική, οικονομική και δημοσιονομική κατάστασις κατά την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου / Τύπος και προπαγάνδα κατά την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου / Η εθνική αντίστασις κατά την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου / Η παιδεία κατά την ιταλικήν κατοχήν / Η ιταλο-γερμανική σύρραξις εις την Επτάνησον. Από της ιταλικής εις την γερμανικήν κατοχήν των Ιονίων Νήσων / Επίμετρον: Έγγραφα της κατοχικής κυβερνήσεως των Αθηνών αναφερόμενα εις την ιταλικήν κατοχήν της Επτανήσου] [Τιμή πώλησης: 74,55 ευρώ. Με έκπτωση: 56,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΝΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Σοσιαλιστικά κράτη και ΚΚΕ στον εμφύλιο, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 377 [Εισαγωγή / Η πολιτική και οικονομική κατάσταση το 1945 / Οι προκλήσεις των Βορείων γειτόνων και το Μακεδονικό Ζήτημα / Οι ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις / Το ΚΚΕ και η έναρξη του εμφυλίου πολέμου / Οι διεθνείς συγκυρίες / Η εντατικοποίηση του αγώνα / Εφοδιασμός από τις Λαϊκές Δημοκρατίες / Η αρχή του τέλους / Συμπεράσματα / Παράρτημα – Έγγραφα / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 19,00 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ]

ΚΟΝΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ (επιμέλεια): Εμφύλιος πόλεμος. Έγγραφα από τα γιουγκοσλαβικά και βουλγαρικά αρχεία, δεύτερη έκδοση, <Παρατηρητής>, Θεσσαλονίκη 2000, σελ. 244 [Τιμή πώλησης: 23,43 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΡΑΚΑΚΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ Γ.: Εμφύλια παιδομαζώματα, <Εκδόσεις Κοροντζή>, Καισαριανή 2011, σελ. 207 [Εισαγωγικά / Προστατευόμενοι και δεινοπαθούντες / Το διευρυμένο ‘παιδομάζωμα’ / Τα καταρρακωμένα ‘αρπαγμένα’ παιδιά / Φορείς υποδοχής και περίθαλψη των ‘αρπαγμένων’ / Το παραγνωρισμένο ‘παιδομάζωμα’ / Ταυτοσημίες και ταυτολογίες / Παγκόσμιος διπολισμός και μια υπόμνηση: ‘Εμείς βάλαμε το χρήμα και σεις το αίμα’ / Διεθνοποίηση: Ο διεθνής παράγοντας / Διεκδίκηση των ‘αρπαγμένων’ παιδιών / Μερική επιστροφή / Το αποσιωπημένο ‘παιδομάζωμα’ / Εκπαίδευση και πολιτισμός: Τα σιαμαία της εξουσίας {Εκπαίδευση – Πολιτισμός} / Εκκλησία / Συμπεράσματα από τα πάθη / Ποιος θα τους δώσει τα παιδικά χρόνια; / Εξομολογήσεις και Ευχαριστίες / Βιβλιογραφία – Αρθρογραφία] [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΡΝΑΡΟΣ, ΘΕΜΟΣ: Εσταυρωμένος λαός. Από τον εθνικό Γολγοθά. Η τραγωδία του Χορτιάτη, τρίτη έκδοση, <‘Νεοελληνικές Εκδόσεις’>, Αθήνα 1963, σελ. 58 [Τιμή πώλησης: 17,50 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ]

ΚΟΣΜΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ελληνικοί πόλεμοι. Βαλκανικοί πόλεμοι – Ελληνοϊταλικός – Συμμοριτοπόλεμος, εισαγωγή-σχόλια Κώστας Καλαντζής, <‘Ελληνικόν Φως’>, Αθήναι 1967, σελ. 478 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου)[Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

Theatro_sta_vounaΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Θέατρο στα βουνά. Το θέατρο του αγώνα, επιλογικό σημείωμα-επιμέλεια Κ. Γ. Κ., <Θεμέλιο>, Αθήνα 1976, σελ. 481 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Σαν εισαγωγή / Η ιστορία ενός Θιάσου {Το πρώτο βήμα – Αρχίζουν οι δοκιμές – Ο Θίασος ξεκινά – Τι γινόταν στη Θεσσαλία – Ημερολόγιο του Θιάσου ‘Λαϊκή Σκηνή’, 1944 – Έκθεση για την έως τώρα εργασία της ‘Λαϊκής Σκηνής’} / Τα έργα {Ο Στάχτιαρης. Παραμυθόδραμα, 1943 – Το πρόστιμο του δασικού. Μονόπραχτη κωμωδία – Ο υπεύθυνος. Μονόπραχτο – Ηπειρώτισσες. Μονόπραχτο – Ρημαγμός. Μονόπραχτο – Τα πάθη των Εβραίων – Ο ακατάδεχτος – Ο αστυνόμος – Ξύπνα, Ραγιά! – Ο προδότης – Κλεφτοβασίλειο. Κωμωδία – Ο ένας κι οι πολλοί. Μονόπραχτο, 1944 – Ο κομματάρχης. Μονόπραχτο, 1944 – Ο επιμελητής. Μονόπραχτο, 1944}] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ: OSS. Με την Κεντρική του ΕΑΜ. Αμερικανική μυστική αποστολή Περικλής στην κατεχόμενη Ελλάδα, μτφ. Γιάννης Κρητικός, <Εξάντας>, Αθήνα 1976, σελ. 244 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Βιβλιοδετημένη έκδοση] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΚΟΥΒΑΡΑΣ, ΝΙΚΟΣ: Ο τελευταίος αντάρτης της Ρούμελης (1943-1955), Αθήνα 1996, σελ. 224 [Λίγα λόγια του συγγραφέα / Αντάρτης του ΕΛΑΣ {Οι πρώτες μάχες – Η εκστρατεία στην Ήπειρο – Η δράση μας στην Αιτωλοακαρνανία – Η μάχη της Άι-Θυμιάς – Απελευθέρωση και Δεκεμβριανά} / Στην ΕΠΟΝ του χωριού μου {Η τρομοκρατία της Δεξιάς – Υπεύθυνος της ΕΠΟΝ Μαρμάρων} / Ομαδάρχης στο ΔΣΕ {Οι δυσκολίες αρχίζουν… – Η μάχη του Μώλου – Τραυματίας για πρώτη φορά} / Φρούραρχος της Κολοκυθιάς {Οι πρώτες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις – Στην ερημωμένη Ρούμελη – Επιστροφή στο Φρουραρχείο} / Στο Κ.Π. Διλόφου {Οι πρώτες μάχες στο Κ.Π. – Γυναικεία επιστράτευση – Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού – Η καταστροφή στην Γκιώνα – Διοικητής του Κ.Π. Σπερχειάδας} / Διοικητής τμήματος Λ.Π. {Συνεχείς κρούσεις με τον στρατό – Η ειδική αποστολή από τον Διαμαντή – Η μάχη του Περιστεριού – Συνοδεύοντας το κινητό νοσοκομείο μας – Οι ενέδρες μας στον κάμπο – Η επιχείρηση της Καρδίτσας} / Διμοιρίτης του ΔΣΕ {Τα ανθρώπινα κεφάλια πολυέλαιοι – Η μάχη στα Χοντρογιάννια – Δεύτερη μάχη στα Χοντρογιάννια και ο δεύτερος τραυματισμός μου – Η μάχη της Σπερχειάδας – Το δράμα στο ποτάμι – Στον ανεξάρτητο Λόχο του Καλαμπόκα – Τραυματίας για τρίτη φορά} / Διοικητής τμήματος Λ.Π. για δεύτερη φορά {Οι πρώτες επιχειρήσεις μας – Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του 1949 – Ο θάνατος του Διαμαντή – Οι εκκαθαριστικές κορυφώνονται} / Με τα υπολείμματα του ΔΣΕ {Ο τέταρτος τραυματισμός μου – Στην προστασία του Χαρίση – Οι τελευταίοι του ΔΣΕ Ρούμελης – Η τελευταία σύνδεση από τον ΔΣΕ – Ο θάνατος του Χαρίση – Η προδοσία στα Αργύρια} / Οι δυο σύντροφοι {Ο θάνατος του Κοντογιαννάκου – Ο πρώτος δύσκολος χειμώνας – Στην καινούργια καλύβα – Η αρρώστια του Τρομάρα – Οι πρώτες εμφανίσεις – Η συνάντηση με τον Λάγιο – Οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του Φλώρου – Η πρώτη σοβαρή κρίση του Τρομάρα – Το καλοκαίρι του 1950 – Προετοιμασία για το χειμώνα – Ο δεύτερος χειμώνας της παρανομίας – Οι μακρινές εμφανίσεις – Τα γράμματα στους συγχωριανούς μου – Φθινόπωρο του 1951 – Ο χωρισμός μας – Η μοναξιά του χειμώνα 1951-52 – Ο θάνατος του συντρόφου μου} / Μόνος στα βουνά της Ρούμελης {Η ζωή μου αλλάζει ριζικά – Η ενέδρα στα Μάρμαρα – Το ταξίδι μου στην Αθήνα – Η σύλληψη του παπα-Ταξιάρχη – Η παράδοσή μου} / Επίλογος / Γιατί κατά τη γνώμη μου χάσαμε δυο επαναστάσεις] [Τιμή πώλησης: 47,00 ευρώ. Με έκπτωση: 35,00 ευρώ]

ΚΟΥΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Δράμα 1941. Μια παρεξηγημένη εξέγερση, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2011, σελ. 460 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 23,43 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ]

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΘ[ΕΝΗΣ]: Οι μυστικές διαπραγματεύσεις του ΕΑΜ με την κυβέρνηση Ιωάν. Ράλλη και η διάσπαση του ΕΔΕΣ. Άγνωστα ντοκουμέντα, <‘Μέτρον’>, Αθήνα 1985(;), σελ. 78 [Δύο λόγια από τον συγγραφέα / Τα σκοτεινά σημεία του ΕΔΕΣ / Η κυβέρνηση Ράλλη / Διαπραγματεύσεις μεταξύ Γληνού και Βουλπιώτη / Η διάσπαση του ΕΔΕΣ / Η επανένωση του ΕΔΕΣ / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Η ελληνική οικονομία κατά την κατοχή και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια, <Ερωδιός>, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 557 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η κατάσταση της οικονομίας με την είσοδο των κατακτητών / Το κάλυμμα του χρυσού και οι κρατικές τράπεζες / Οι οικονομικοί δοσίλογοι και τι αντιπροσώπευαν / Η ιδιωτική οικονομία κατά τη διάρκεια της κατοχής / Ο Χέρμαν Νοϋμπάχερ και η αποστολή του στην Ελλάδα / Κάρολος Αύγουστος Κλόντιους, ο Ράιχενμπαχ της κατοχής / Πλάτων Χατζημιχάλης, ο πρώτος κατοχικός υπουργός Οικονομικών /Σωτήριος Γκοτζαμάνης, ένας μαιευτήρας-γυναικολόγος / Έκτωρ Τσιρονίκος, ένας τραπεζίτης από το παρελθόν / Βουλπιώτης, ραδιοφωνία και τηλεφωνία / Επιχειρήσεις Τύπου προπαγάνδας / Οι Έλληνες εργάτες που στάλθηκαν στο Τρίτο Ράιχ / Οι υπέρογκες κατοχικές δαπάνες προκαλούν δημοσιονομική κρίση / Η συμφωνία του Μαρτίου 1942 / Το ελληνικό κράτος καλείται να εξαντλήσει τα όρια της αντοχής / Οι κατακτητές γίνονται πιο απαιτητικοί / Πιεστική ανάγκη η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων / Το απεργιακό κύμα κορυφώνεται και απειλεί / Ο κατοχικός υπουργός Γκοτζαμάνης στο Βερολίνο / Οι διαπραγματεύσεις στο Βερολίνο / Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται πλέον στη Ρώμη / Κηρύσσεται η λήξη των διαπραγματεύσεων / Ο απόλυτος έλεγχος εξασφαλίζεται μέσω της Degriges / Το ελληνικό φαινόμενο και η συγκυρία: Ελ Αλαμέιν, Γοργοπόταμος και Στάλινγκραντ / Το ακριβές ύψος των κατοχικών δανείων / Η διεκδίκηση των δανείων μετά το τέλος του πολέμου / Η διεκδίκηση των δανείων στα τελευταία χρόνια / Ένας διδακτικός επίλογος για τις ευθύνες των πολιτικών / Πίνακες {Έξοδα κατοχής και πιστώσεις προς τις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας – Πίνακας καταβολών στις γερμανικές αρχές (σε δρχ.) – Πίνακας καταβολών στις γερμανικές αρχές (σε χρυσές λίρες) – Νομισματική κυκλοφορία κατά την περίοδο 1941-44 – Η τιμή της χρυσής λίρας κατά την περίοδο 1941-44 – Η τιμή των εφημερίδων κατά την περίοδο 1941-44 – Κλήρινγκ Γερμανίας} / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Istoria_ths_katoxhs_1ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ιστορία της κατοχής, 1ος τόμος [Πρόλογος / Η Ελλάδα στις παραμονές του πολέμου {Από το κίνημα του 1935 στην 4η Αυγούστου – Στρατιωτική προετοιμασία και εξωτερική πολιτική – Αγγλόφιλες και ιταλογερμανόφιλες τάσεις και επιρροές – Η πρώτη συνωμοσία των γερμανόφιλων κατά της 4ης Αυγούστου – Ο τορπιλισμός της ‘Έλλης’ και το ιταλικό σχέδιο κατοχής – Αποστολή Ραγκαβή και Κύρου στη Γερμανία} / Ο πόλεμος και η Πέμπτη Φάλαγγα {Απόπειρα προσέγγισης της Κομιντέρν μέσω Ζαχαριάδη – Η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Η Πέμπτη Φάλαγγα και η αντιμετώπισή της – Η γερμανική παρέμβαση} / Οι Γερμανόφιλοι και η συνθηκολόγηση {Η δεύτερη συνωμοσία των γερμανόφιλων και η κατάρρευση – Τα τέσσερα πρωτόκολλα συνθηκολόγησης – Τα παρασκήνια για την εναλλαγή εξουσίας – Αγώνας δρόμου για συγκρότηση κυβέρνησης} / Οι Γερμανοί στην Αθήνα {Κεραυνοβόλα κατάληψη της ηπειρωτικής Ελλάδας – Τα νησιά του Αιγαίου – Η είσοδος των Γερμανών στην Αθήνα} / Οι πρώτες αντιδράσεις και η πολιτική ζωή στην κατεχόμενη Ελλάδα {Οι πρώτες αντιδράσεις της κοινής γνώμης – Η ανατροπή της ισορροπίας στην καθημερινή ζωή – Μια πρωτεύουσα προσφύγων – Η απροσδόκητη αναβίωση της πολιτικής ζωής} / Οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη και η βουλγαροκρατούμενη ζώνη {Οι πρώτες κατοχικές μέρες στη Θεσσαλονίκη – Οι Γερμανοί παραχωρούν δικαιώματα σε Βούλγαρους και Ιταλούς – Οι πρόσφυγες από τα βουλγαροκρατούμενα εδάφη – Ατμόσφαιρα ζόφου σε Μακεδονία και Θράκη} / Ο στρατηγός Τσολάκογλου και η κυβέρνησή του {Συζητήσεις και διαπραγματεύσεις – Οι στρατηγοί του Μετώπου γίνονται υπουργοί – Η στελέχωση του κυβερνητικού μηχανισμού} / Εξουσία και πολιτική στην κατεχόμενη Ελλάδα {Η κρατική εξουσία και οι Αρχές Κατοχής – Υπηρεσιακή ή προσωποπαγής δικτατορική κυβέρνηση; – Η αναζήτηση πολιτικού στίγματος και η εκστρατεία εναντίον του ‘εκπεσόντος καθεστώτος’ – Η περίπτωση Πλαστήρα} / Τα κρίσιμα ζητήματα και η κυβέρνηση Τσολάκογλου {Ο χειρισμός των εθνικών θεμάτων – Ανακίνηση του αρχιεπισκοπικού ζητήματος – Το επισιτιστικό και ο λιμός – Το οικονομικό αδιέξοδο οδηγεί σε κυβερνητική μετεξέλιξη – Αποτίμηση δεκαοκτώ μηνών κατοχικής διακυβέρνησης} / Ενδεικτική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 19,90 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ]

Istoria_ths_katoxhs_2ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Ιστορία της κατοχής, 2ος τόμος, <Εκδοτικός Οργανισμός Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 2013, σελ. 494 [Ο αγγλογερμανικός ανταγωνισμός και η μάχη της Κρήτης {Αγγλογερμανικός ανταγωνισμός στην Κρήτη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος – Εν όψει της μάχης της Κρήτης – Η μεγάλη εκστρατεία των αλεξιπτωτιστών – Οι Σύμμαχοι εγκαταλείπουν την Κρήτη – Γερμανικές διαμαρτυρίες και αναζήτηση υπευθύνων} / Η εθνική αντίσταση στην Κρήτη {Η Αποστολή Κύνσμπεργκ και ο Λώρενς της Κρήτης – Η αντιστασιακή δράση και το ζωηρό βρετανικό ενδιαφέρον – Η γερμανική διοίκηση} / Η Κρήτη υπό κατοχή {Οι υπουργοί Κρήτης Λουλακάκης και Πασσαδάκης – Η πολιτική κατάσταση στα αστικά κέντρα της μεγαλονήσου – Η παρατεταμένη κατοχή της Κρήτης} / Η ιταλική απόπειρα προσάρτησης της Επτανήσου {Τα Ιόνια Νησιά υπό προσάρτηση – Πιέρο Παρίνι και Ιωάννης Καποδίστριας – Η τραγωδία των Ιταλών στην Κεφαλλονιά} / Το Πριγκιπάτο της Πίνδου και η περιπέτεια της Θεσπρωτίας {Το κουτσοβλαχικό και η παραχώρηση επιρροής στη Ρουμανία – Τα πρωταγωνιστικά στελέχη – Τσάμηδες και αλβανικές φιλοδοξίες} / Ο ιταλικός στρατός στην κατεχόμενη Ελλάδα {Ο ιταλικός στρατός ως δύναμη Κατοχής – Σκέψεις πολιτειακών μεταβολών στην Ελλάδα – Το ταξίδι του Μουσσολίνι στην Αθήνα – Η ιταλική συνθηκολόγηση προκαλεί ανακατατάξεις – Η εγκατάλειψη της αποικίας στη Δωδεκάνησο} / Διεθνές κέντρο κατασκόπων η προπολεμική Ελλάδα {Κατασκοπεία και αντικατασκοπία πριν από τον πόλεμο – Η σύνδεση προπαγάνδας, Πέμπτης Φάλαγγας και κατασκοπευτικών δικτύων – Η ανασύνταξη της ιταλικής κατασκοπείας κατά την Κατοχή} / Έλληνες κατάσκοποι υπέρ των Γερμανών {Οι κατάσκοποι των Γερμανών παράλληλα με τη δράση των κατοχικών Αρχών Ασφαλείας – Αποστολές Ελλήνων γερμανόφιλων πρακτόρων στη Μέση Ανατολή – Το δίκτυο των κουτσοβλαχικής καταγωγής πρακτόρων – Έλληνες κατάσκοποι των Γερμανών που έμειναν μετά την απελευθέρωση} / Ενδεικτική Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 19,90 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ]

1945-1949ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ελληνική βιβλιογραφία του εμφυλίου πολέμου 1945-1949. Αυτοτελή δημοσιεύματα 1945-1999, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2000, σελ. 244 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Ευχαριστίες / Εισαγωγή {Απώθηση και ιδεολογική χρήση του εμφυλίου – Ταξική πάλη και εμφύλιοι πόλεμοι – Χαρακτήρας του ελληνικού εμφυλίου (1945-1949) – Ο εμφύλιος ως αντικείμενο επιστημονικών προσεγγίσεων – Χαρακτηριστικά και δομή της βιβλιογραφίας – Λόγος και ιστοριογραφία των ‘εθνικοφρόνων’ – Από τη Βάρκιζα έως την ήττα του ΔΣΕ (1949) – Ο εμφύλιος και η βιβλιογραφία του: Μία κατά συνθήκη ασύμπτωτη αντιστοιχία – Τα κομματικά κείμενα ως πηγή ιστορικών μελετών – Δυσχέρειες αξιοποίησης των αρχειακών πηγών – Ο μνημονικός λόγος της Αριστεράς – Οι φάσεις βιβλιοπαραγωγής της Αριστεράς, 1950-1999 (Η περίοδος 1950-1963 – Η περίοδος 1963-1967 – Η περίοδος 1974-1981 – Η περίοδος 1982-1989 – Η περίοδος 1990 μέχρι σήμερα)} / Βιβλιογραφία / Ευρετήρια {Ευρετήριο τίτλων – Ευρετήριο φυσικών προσώπων – Ευρετήριο συλλογικών οργάνων – Ευρετήριο σειρών (series) – Ευρετήριο εκδοτών – Ευρετήριο προτύπων αριθμών (ISBN)} / Παράρτημα] [Τιμή πώλησης: 15,14 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ]

ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Ι.: Η αλήθεια για τη μάχη του Μακρυγιάννη και ο χαρακτήρας του Δεκέμβρη 1944. (Μελέτη), Αθήνα 1986, σελ. 53 [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ, ΔΗΜ. Γ.: ΚΚΕ. Τα πρώτα τριάντα χρόνια 1918-1949, πρόλογος Κρις Μ. Γουντχάουζ, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα 1987(;), σελ. 335 [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

ΚΟΥΤΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Εθνική αντίσταση 1941-1944. Αίτια και αφορμές διαλύσεως 5-42 Συντάγματος. Φόνος Ψαρρού. Η αλήθεια κρυστάλλινη, πρόλογος Ιωάν. Σ. Παπαθανασίου, προλογικό σημείωμα Παναγιώτης Κ. Βέλλιος, Αθήναι 1981, σελ. 169 [Εισαγωγή / Γεγονότα κι αναμνήσεις απ’ τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941 / Ανμνήσεις από την κατοχή (Μάιος-Νοέμβριος 1941) / Εθνική αντίσταση / Απώτεροι κύριοι σκοποί των οργανώσεων εθνικής αντίστασεως / Αξιωματικοί με πρωταρχικό ρόλο στο 5-42 / Μετάβαση στο Λιδορίκι. Μετάβαση στο Καρπενήσι. Δραπέτευση απ’ το Καρπενήσι / Προβολή των αγώνων του 5-42 Συντάγματος {Ομιλίες υπό Αθανασίου Κούτρα – Συγκρότηση επιτροπής μετά το θάνατο του συνταγματάρχη Ψαρρού – Ίδρυση Συνδέσμου Αγωνιστών 5-42 Συντάγματος Ευζώνων (Ψαρρού)} / Παράρτημα Α´: Βιογραφία συνταγματάρχου Δημητρίου Ψαρρού / Παράρτημα Β´: Πολιτικο-κοινωνικός προγραμματισμός ΕΚΚΑ / Παράρτημα Γ´: Κατάστασις φονευθέντων ενόπλων αγωνιστών εθνικής αντιστάσεως / Παράρτημα Δ´: Κατάστασις φονευθέντων μελών οργανώσεων εθνικής αντιστάσεως εσωτερικού – Παράρτημα Ε´: Κατάστασις φονευθέντων μελών εθνικών οργανώσεων πληροφοριών και δολιοφθοράς / Παράρτημα ΣΤ´: Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ.: ‘Εν ψυχρώ’. Κατοχή – Βάρκιζα – Εμφύλιος, <Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος>, Αθήνα 1996, σελ. 298 [Εισαγωγικός λόγος / Ο πόλεμος – Η κατοχή {Το πρώτο βάφτισμα – ‘Ώστε νικηθήκαμε;’ – Στο χωριό – Το ξεκίνημα – Οι αντάρτες – Οι θυσίες αρχίζουν – Οι οργανώσεις – Ο ενθουσιασμός και οι γκάφες – Το 5-42. Η αντιπαλότητα – Ένα ανταρτοδικείο σκοπιμότητας – Τα ‘προεόρτια’ μιας μαύρης σελίδας – Η αιματηρή διάλυση του Ψαρρού. Γιατί; – Τα μετά τη διάλυση. Η μάχη στις Καρούτες – Οι οδυνηρές συνέπειες} / Η απελευθέρωση {Στην Άμφισσα – Στα Δεκεμβριανά} / Για την αντίσταση και το Δεκέμβρη {Κρίσεις} / Τα μεταβαρκιζιανά {Ύστερα ήρθε η Βάρκιζα. Η εξουσία – Φαντάρος ‘εθελοντής’ – Μια ολέθρια νομιμότητα και η άμυνα – Οι διώξεις επεκτείνονται – Η δικαιοσύνη στην υπηρεσία της σκοπιμότητας – Σφάλματα που πληρώνονται – Ο εκτροχιασμός του κράτους και η εμμονή στη νομιμότητα – Γιατί η αναδρομή; – Μια σαφής εξήγηση – Ένα αηδιαστικό δικαστήριο και ένα κουφό δικαστήριο – Τα κομματικά – Αυτή κι αν ήταν …απεργία – Δίπλα στο μνημείο του Οδ. Ανδρούτσου – Ξανά τα στελέχη μας. Η ‘Ελεύθερη Φωκίδα’ – Φώτης Τσίγκας. Ένα χαμένο εθνικό κεφάλαιο – Γιάννης Δεδουσόπουλος – Θύμιος Καραχάλιος – ‘Παρέα’ με τον Στρωματιά – Μια αξιομνημόνευτη δίκη} / ‘Εκτός νόμου’ {Οι συλλήψεις της 17-7-46 και η διαφυγή μου – Μνήμες ευγνωμοσύνης – Στη θεια Βασιλική την Τσίγκαινα – Άμφισσα τέλος – Καπεταναίοι… χωρίς ξυλοσουγιά – Στον Παρνασσό – Οι πρώτες απώλειες: Κωστούλας και Καραλίβανος – ‘Καλορίζικος’ – Μια ‘πένθιμη αναπόληση’ – Είχαμε δίκιο – Εμφύλιος: Το φρικτότερο είδος πολέμου – Η αποδοχή του εμφυλίου} / Το αντάρτικο στα 1946 {Οι πρώτες βδομάδες στο αντάρτικο – Θύμιος Παπασπύρου και Γιώργος Σταμάτης (Βραχιώτης) – Ο Αλογάρης-Ντριγκ, εγκατάσταση – Οι δύο πρόεδροι – Άλλη ‘ληστεία’ – Ο Βαρδούσης ή ο Γκιώνος; – Οι Λειβαδίτες και οι ‘Μπελήδες’. Το Κυριακοχώρι – Και τα ευτράπελα – Οι πρωτοπόροι} / 1947: Η ανάπτυξη {Υπάτη και Εύριπος – Ο Σταθμός Σ.Ε.Κ. του Μπράλλου – Μια διπλή δοκιμασία – Γνωριμία με το Γούσια – Στο Αρχηγείο Όρθρυος – Στο Αρχηγείο Δυτ. Στερεάς – Ένα απίστευτο πνεύμα – Ένας φραξιονισμός τύπου Χούντας – Μια ματαιωμένη επιχείρηση. Ο Βελζεβούλ και οι Λασπιώτες – Οι πρώτες ανοιξιάτικες επιχειρήσεις – Το τέλος του Δεδούση – Ο Πλάτανος – Το μπέικον που ήταν τόμιγκαν – Οι Μακεδόνες. Νέα αναδιοργάνωση – Οι δεύτερες ανοιξιάτικες επιχειρήσεις. Πάλι αναδιοργάνωση. Εισβολή στην Τριχωνίδα – Όχι, για μια κότα – Στο Δήμο Απεραντίων με το Γενικό – Στα μέρη που σκοτώθηκε ο Άρης. Η τιμωρητέα αντίδραση – Επιστροφή. Κι ένα αποκρουστικό περιστατικό – Στ’ Άγραφα – Στην Αράχωβα Ναυπακτίας. Άλλη μια ματαιωμένη επιχείρηση} / Η φθινοπωρινή εκστρατεία του 1947 στο Τρίγωνο {Γκιώνας – Βαρδουσίων – Οίτης} {Οι επιχειρήσεις – Η ‘κριτική’… – … Και η κριτική} / Προς και από το Γράμμο {Η άνοδος – Η επιστροφή στη Ρούμελη. Μερικά περιστατικά – Στο Κοσταράου. Ο Σπάρτακος – Στον Καταραχιά – Ένα ανεκπλήρωτο χρέος – Ξανά στην κορυφή – Το κολοκοτρωνέικο κόλπο – Πάει το αλευράκι / Κι ένα αλλοιώτικο} / 1948: Ο αγώνας για την επικράτηση στη Νότια Ελλάδα {Στο Επιτελείο του Αρχηγείου Ρούμελης. Υπεύθυνος Εσωτερικών Υποθέσεων – Με μέραρχο το Διαμαντή – Οι ανοιξιάτικες εκκαθαριστικές του 1948. Νότια Καρπενήσι – Οι ανοιξιάτικες επιχειρήσεις του 1948. Βόρεια Καρπενήσι – Πυργούλι. Ο ελιγμός – Πυργούλι. Η κρίσιμη στιγμή – Πυργούλι. Η έξοδος – Ένα εντυπωσιακό συναπάντημα – Αμφιλοχία – Στο Βουλγαρέλι. Με τον Καραγιώργη} / 1948: Οι μάχες χώρου {‘Νότια Καρπενήσι’ – Ο Δαφνομήλης – Με σκληρές συγκρούσεις διεκδικούμε το χώρο… – Στην 172 Ταξιαρχία – Μήτσος Δάλλας – Η επιμονή στο Τρίγωνο. Την ημέρα πόλεμο, τη νύχτα πορεία – Ύπνος εν βαδίσματι – Τα καπνογόνα – Ο Γιώργος Κασιδάκης – Αναφορά τάγματος – Στον Παρνασσό – Στον Παρνασσό, τρώμε τυρί Ολλανδίας – Πλησιέστερα στην Αθήνα – Στον Ελικώνα – Οι τραυματίες στο ‘Νοσοκομείο’ – Ποιο Νοσοκομείο; – Ο Πελοπίδας – Ξανά στον Παρνασσό. Ο Μπάρμπα-Μήτσος Καρατζάς – Για την επιχείρηση της Καρδίτσας} / 1949: Η κορύφωση και η κατιούσα {Οι δύο ανταρτοπούλες – Το Καρπενήσι. Η κορύφωση – Η Στρογγυλή. Ένα τηλεγράφημα του Ζαχαριάδη – Το Ασπρομάτιασμα – Ένας διάλογος πυρών, που σε γέμιζε πίκρα – Η τελευταία άμυνα του Καρπενησιού – Η αρχή μιας άλλης φάσης, δύσκολης… – Για το Αγρίνιο; – …αλλά το ηθικό άκαμπτο – Οπισθοφυλακή στο Μέγδοβα – Ένας προτελευταίος χωρισμός από το Διαμαντή – Στα παλιά λημέρια – Η 5η Ολομέλεια – Ξανά με το Διαμαντή – Μικρές επιχειρήσεις – Στη Δωρίδα – Δεν αφήνουμε τον τραυματία – Δύσκολες επιλογές. Η φθορά. 12-13 Μαΐου 1949 – Όλοι ακροβολιστές – Η κακή νοοτροπία. Το βάρος – Τελευταίος χωρισμός με το Διαμαντή – Μερικές απαραίτητες απορίες} / Προς ένα τέλος ορατό απ’ το οποίο αποστρέφαμε το βλέμμα μας {Στα ‘Βαλκάνια’ – Σαν τον παλιό καλό καιρό – Μια επιχείρηση μέσα Ιουνίου – Πάλι με τον Περικλή – Ο Χρήστος Σκορδάς – Τάκης Παπαϊωάννου – Η φθορά συνεχίζεται – Η απαίσια είδηση – Τρεις ακόμα αξέχαστοι – Ο θάνατος του Διαμαντή – Βόρεια Καρπενήσι – Κάτι άσχημα φαινόμενα – Ένας ‘αναιδέστατος’ αντίπαλος – Οι αετοί και… – Ευνοιοκρατία – Ένα αξιομνημόνευτο δώρο – Το πέρασμα των συνόρων – Ο αποχαιρετισμός των όπλων} / Σκέψεις – Κρίσεις {Στους μαχητές του ΔΣΕ – Οι αντάρτισσες – Πόσες ελπίδες, πόσες πιθανότητες. Το ανέλπιδο – Οι φίλοι μας; – Αβάσιμος υπολογισμός – Και μετά το 1989 τι; – Με ειλικρίνεια και χωρίς πάθος – Ο Στάλιν, η μάνα μου και ο τελευταίος λόγος – Ο τελευταίος λόγος – Σαν επίλογος}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΤΣΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ Α.: Οι λίρες της υποταγής. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση. Με βάση τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, Αθήνα 2003, σελ. 397 [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ: Η εθνική αντίσταση του νομού Άρτας 1940-1945. Αναμνήσεις – Σκέψεις – Κρίσεις, 1ος τόμος, <Ιωλκός>, Αθήνα 1983, σελ. 348 [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ: Η εθνική αντίσταση του νομού Άρτας 1940-1945. Αναμνήσεις – Σκέψεις – Κρίσεις, 2ος τόμος, <Ιωλκός>, Αθήνα 1985, σελ. 301 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ, ΑΛΕΚΟΣ: Το χρονικό μιας τραγωδίας 1945-1949, τέταρτη έκδοση, <Ιωλκός>, Αθήνα 2004, σελ. 285 [Άμεση οδυνηρή συνέπεια της πολιτικής της ηγεσίας του ΚΚΕ και της Συμφωνίας της Βάρκιζας / Στο Ρουμπίκ / Η ιστορία με τις μεταπτώσεις της και τις απότομες στροφές της τραβάει το δρόμο της / Το Μπούλκες / Η βασική αντίθεση / Η εφημερίδα Η Φωνή του Μπούλκες / Το Μπούλκες: Όργιο τρομοκρατικού παραλογισμού / Πρωταγωνιστές του ΔΣΕ / Στο νοσοκομείο του Μπούλκες. Βαριά κομματική τιμωρία και απόλυσή μου από την εφημερίδα / Έγκλημα ή ατύχημα ο πνιγμός αγωνιστών στα νερά του Δούναβη; / Ένα χωρίς προηγούμενο τρομοκρατικό όργιο των παρακρατικών και των κρατικών οργάνων / Άνοδος του ιδεολογικού-μορφωτικού-πολιτιστικού και βιοτικού επιπέδου των πολιτικών προσφύγων του Μπούλκες / Έξι μήνες ακόμα δεσμώτες της έξαλλης καθοδήγησης του Μπούλκες / Η αποστολή μου στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας / Η ‘Υπόθεση Μπούλκες’ / Αλίμονο, όταν οι ηγέτες ενός επαναστατικού κινήματος είναι αδίστακτοι και υποστηρικτές του παλιού που πεθαίνει / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Θυσίες_για_μια_καλύτερη_ζωήΚΟΥΦΑΚΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ: Θυσίες για μια καλύτερη ζωή, το σοσιαλισμό. Μαρτυρία ενός μαχητή του ΔΣΕ, πρόλογος Τάσος Μπάλλος, <Α/συνέχεια>, Αθήνα 2013, σελ. 191 [Προσπάθεια / Το χωριό μου Μάρμαρα Φθιώτιδας / Τα παιδικά μου χρόνια / Πάω αντάρτης / Ο σύντροφος Πυθαγόρας στο σπίτι μας / Με έστειλε στον Διαμαντή / Όρκος του αντάρτη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας / Ιστορικό γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη / Η πρώτη μάχη / Στον Παρνασσό / Στον Ελικώνα / Πάλι στον Παρνασσό / Ξανά στον Ελικώνα / Μας κάλεσαν στον Παρνασσό / Μάχη στο Κυριάκι Ελικώνα / Στη Σχολή Αξιωματικών / Στο νοσοκομείο Ολύμπου / Στο Καρπενήσι / Στον Βάλτο, Ήπειρος / Χτυπήσαμε το Λιδωρίκι / Αντάμωσα με τον σύντροφο Διαμαντή / Αντάμωσα με τον σύντροφο Ηρακλή / Στο όνομα του Διαμαντή / Οι γυναίκες στον ΔΣΕ / Η ζωή μου στην Πολωνία και στην Ουγγαρία (πολύ συνοπτικά) / Θεοφάνης Ανδρεούλας: Ένας από τους πολλούς ήρωες / Οι Μαρμαριώτες στην αντίσταση και τον εμφύλιο / Το ξεκλήριαμα / Οι τραυματίες του ΔΣΕ / Μην ξεχνάμε / Τα παιδιά στα σχολεία / Η γνώμη μου / Ξενοκίνητη;] [Σειρά: Ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα] [Τιμή πώλησης: 11,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,90 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

xroniko19411944ΚΡΕΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Χρονικό 1941-1944. Το ημερολόγιο ενός Ελασίτη, δεύτερη έκδοση, <Παρασκήνιο>, Αθήνα 2001, σελ. 391 [Πρόλογος / Μάιος-Δεκέμβριος 1941 / Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1942 / Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1943 / Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1944 / Ιανουάριος-Μάρτιος 1945 / Πολιτικές και στρατιωτικές οργανώσεις της περιόδου 1941-44 / Στρατιωτικές μονάδες του ΕΛΑΣ / Αλφαβητικό ευρετήριο θυμάτων] [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ]

MesshniaΚΡΙΜΠΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Η εθνική αντίσταση στη Μεσσηνία και τους γύρω νομούς, δεύτερη έκδοση, [Καλαμάτα] χ.χ., σελ. 445 [Προλεγόμενα / Από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο ως τα πρώτα αντιστασιακά κινήματα / Σαϊδόνα – Χρυσοκελλαριά – Χράνοι Αρκαδίας / Το Γυμνάσιο Μελιγαλά / Καλλιρρόη – Αράχοβα / Παράνομοι / Ένοπλα τμήματα / Ένοπλη δράση / Και πάλι στον Ταΰγετο / Λεόντιο – Αρτεμισία / Άλλα γεγονότα / Δυο αδελφοκτόνες μάχες. Αποδράσεις / Ζερβόπουλος και άλλα / Χριστοφιλαίικα – Βελανιδιά – Τρίοδος / Πούσι – Καλάβρυτα / Οι ταγματασφαλίτες εν δράσει / Μάχες Αγίου Φλώρου – Βασιλάδας – Παλιόχουνης / Η αντιστασιακή δράση στην πόλη της Καλαμάτας / Οι σαλταδόροι / Μάχες, εκτελέσεις και άλλα / Ανδρούσα – Χώρα / Ο Άρης στο Μοριά / Οι περιπέτειες της Χρυσούλας / Τα παιδιά του λιμανιού / Οι Γερμανοί φεύγουν, οι ταγματασφαλίτες μένουν / Η μάχη της Καλαμάτας / Μελιγαλάς / Μπεζεστένι / Τα διατρέξαντα ως τη μάχη των Γαργαλιάνων / Γαργαλιάνοι (21-22.9.1944) / Πύλος / Ο ΕΛΑΣ κυριαρχεί στο Μοριά / Ένα άδοξο τέλος / Πίνακες {Α. Συνοπτικός πίνακας με τη δράση των συνταγμάτων του ΕΛΑΣ Πελοποννήσου – Β. Αλφαβητικός πίνακας ονομάτων}] [Τιμή πώλησης: 26,63 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Emfylios_1ΚΡΙΜΠΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Εμφύλιος. Γενική εικόνα – Γεγονότα απ’ το Μοριά, 1ος τόμος, δεύτερη έκδοση, Καλαμάτα 2012, σελ. 471 [Προλογικά / Από το ‘Λίβανο’ ως την πολιτική κρίση {Η ‘Συμφωνία του Λιβάνου’ – Γράμμα του Άρη Βελουχιώτη για τη συμφωνία – Η Αθήνα ελεύθερη – ‘Η πολιτική κρίση’ (‘Ο Γιάννης Ζέβγος για την κρίση’ – ‘Οι δηλώσεις Παπανδρέου για την κρίση’)} / Οι παράγοντες των εξελίξεων {Το ΚΚΕ – Οι Άγγλοι – Ο βασιλιάς Γεώργιος Β´ – Η Ρωσία} / Η σύγκρουση του Δεκέμβρη 1944 {‘Η ματωμένη Κυριακή’ (3 Δεκεμβρίου 1944) – Ένας διαδηλωτής θυμάται και αφηγείται – Δεκεμβριανά – Εν μέσω Δεκεμβριανών ο Τσώρτσιλ στην Αθήνα – Ο ΕΛΑΣ ζήτησε κατάπαυση πυρός – ‘Μετά τα Δεκεμβριανά στην έρημο’ – Η Συμφωνία της Βάρκιζας (12.2.1945)} / Από τη Βάρκιζα ως το …Μαγγανά! {Μια ιδέα για τον ‘ΙΔΕΑ’ – Ο Νίκος Ζαχαριάδης επιστρέφει στην Αθήνα – Τρομοκρατία στα θέατρα – Ο Κώστας Κανελλόπουλος από τη Βάρκιζα ως το Μπούλκες – Όργιο τρομοκρατίας στη Μεσσηνία – Η τραγωδία της οικογένειας Πέτρουλα – Τραγικά γεγονότα στους Γαργαλιάνους, στα Φιλιατρά και στο Πυργάκι Μεσσηνίας (Βιασμοί – Ο Νίκος Δημητρακόπουλος αφηγείται – Ο Μπάμπης Χαλαζωνίτης αφηγείται – Μεσαιωνικά βασανιστήρια και φόνοι στο Πυργάκι Τριφυλίας) – Φονικά στη Ρευματιά (Λούμι) – Η Χρύσοβα στο μάτι του κυκλώνα – Φονικά στο Λυκότραφο, τους Σουστιάνους, τη Σελίνιτσα – Καμενίτσα Αρκαδίας – Βαλτεσινίκο, η ελληνική τραγωδία σε μικρογραφία – Εκτελέσεις στη Βυτίνα και τη Δημητσάνα – Η νέα περιπέτεια της Χρυσούλας – Η Χρυσούλα σακατεμένη στη φυλακή – Παρά λίγο θύμα απαγωγής – Το χιταριό ξαναδείχνει τα δόντια του – Η εκτέλεση του αρχηγού των Χιτών Λακωνίας (16.1.1946) – Επονίτες μιλάνε για την τρομοκρατία στην Τρίπολη – Μία από τις περιπέτειες της Μαρίας Ζωντανού-Σωφρονά} / Μαγγανάς: Η κορύφωση της τρομοκρατίας {Δολοφονίες στο καφενείο Κατσαρού – Ο Μαγγανάς καταλύει το κράτος στη Καλαμάτα – Οι όμηροι του Μαγγανά – Ενέργειες και παρενέργειες – Η Ακρόπολις, ο Μαγγανάς και η αλήθεια – Ο αχάριστος και ο μπεσαλής – Πρόσθετα στοιχεία για το Μαγγανά – Η σύλληψη, η δίκη και το τέλος του Μαγγανά} / Τα διατρέξαντα ως και τις εκλογές (31.3.1946) {Η δολοφονία της Κλειώς Δεληβοριά – Μια άδοξη αντίδραση – Το συνδικαλιστικό ‘ζήτημα’ – Πολιτικές ζυμώσεις πριν από τις εκλογές του 1946 – Εκλογές και αποχή – Το Λιτόχωρο} / Η τρομοκρατία νομιμοποιείται {Το Γ´ Ψήφισμα – Η Βουλή τιμά τους προδότες. Λίγες μέρες πριν από το Δημοψήφισμα!… – Ο βίος και η πολιτεία του Φώτη Ζαμπάρα – Οι καταδιωκόμενοι χτυπούν τους τρομοκράτες – Από την παρανομία στον εμφύλιο. (Ένα επεισόδιο στου Μίλα) – Γιατί σταμάτησα το σχολείο. (Διηγείται ο Γιώργης Δ. Δεδούσης) – Νίκος Γ. Δεδούσης – Ηλίας Γ. Δεδούσης – Ο Πάνος Ζαφειρόπουλος για την τρομοκρατία – Η δολοφονία του διευθυντή του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη (14.8.1946) – Ο εμφύλιος αρχίζει – Πως προετοιμάστηκε το Δημοψήφισμα – Το Δημοψήφισμα (1.9.1946) – Και μετά το Δημοψήφισμα τα ίδια και χειρότερα – Αιματηρά γεγονότα στη Γλανιτσιά από παρακρατικούς} / Μια γεύση από τη Μακρόνησο. Κατατρεγμοί Μεσσηνίων δημοσιογράφων {Χρίστος Δ. Σωφρονάς – Ο Χ. Σωφρονάς ανταρτοεπονίτης – Ο Χρίστος Σωφρονάς στη Μακρόνησο – Χρίστος ο μεγαλομάρτυρας – Η οδύσσεια ενός ακόμη Επονίτη – Χρήστος Ρήγας – Ντίνος Μακρόπουλος – Τσιμπιδάρος, Χανδρινός, Αντωνόπουλος – Πότης Ιωάν. Παρασκευόπουλος – Ασημάκης Γιαλαμάς – Ηρακλής Τζάθας – Τάσος Βουρνάς}] Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ: Ιστορικές σελίδες, <Δωρικός>, Αθήνα 1985, σελ. 422 [Προλεγόμενα / Το έπος της Αλβανίας / Γενικά για τη μάχη της Κρήτης / Η μάχη της Κρήτης στην περιφέρεια του Ηρακλείου / Σαμποτάζ στις Ρουσσές. Η κατάδοση και ο θάνατος του Πιέρ / Τα αμέσως μετά την απελευθέρωση του Ηρακλείου Κρήτης γεγονότα. Ελεύθερη Κρήτη: Όργανο της Ν.Ε. του ΕΑΜ Ηρακλείου / Ταλαντεύσεις της Εαμικής ηγεσίας στην προκλητικότητα των Άγγλων στα γεγονότα του Δεκέμβρη. Το μακάβριο σχέδιο Σιτρίν για κομμουνιστικές ‘φρικαλεότητες’. Η αποχή του Ζαχαριάδη στις εκλογές του ’46 οδηγεί μοιραία στη σύγκρουση / Οι νόθες εκλογές του ’46 και η αποχή. Μια μάχη που έδωσε ο ΕΛΑΣ. Η σπουδαιότερη που έδωσε στην Κρήτη. Εχθρική η στάση στη μάχη αυτή των εθνικοφρόνων ανταρτών / Οργιάζουν και στην Κρήτη οι παρακρατικοί κατά των αντιστασιακών Αριστερών. Μια κατηγορία του ΕΛΑΣ κατά Άγγλου στρατηγού / Η Βουλή μεταβλήθηκε σε καφενείο / Αντιδημοκρατικά μέτρα στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα. Πώς είδαν οι Άγγλοι βουλευτές την κατάσταση στην Ελλάδα. Νόμος στη Βουλή (συγχωροχάρτι) για τους δοσίλογους / Πρωτοφανής φασιστικός εκτραχηλισμός των λαοπρόβλητων / Δολοφονία του δημοσιογράφου Βιδάλη. Διπλωματικές προστριβές με τη Γιουγκοσλαβία. Οι ξένοι χαρακτηρίζουν το δημοψήφισμα ως κωμωδία. Το Πρώτο Συνέδριο του ΕΑΜ. Ο υπουργός Εμπορίου Ουάλλας της Αμερικής αντίθετος στην ιμπεριαλιστική ανάμιξη των Αγγλοαμερικάνων στην Ελλάδα. Μια ματιά στο παρελθόν. Εξορίζουν τους αντιστασιακούς του ΕΛΑΣ Ηρακλείου. Ο εμφύλιος πόλεμος εντείνεται. Κυβέρνηση Μάξιμου, καρπός της αποτυχούσης πολιτικής των λαοπρόβλητων που οι Άγγλοι πειραματίζονται πώς θα εξοντωθεί η Αριστερά / Επιτροπή Ερεύνης του ΟΗΕ. Συνεχίζεται ο αδελφοσκοτωμός με την καθοδήγηση τώρα των Αμερικανών / Πρόταση του Δημοκρ. Στρατού Ελλάδας / Το ‘δόγμα Τρούμαν’ θεωρείται σαν εσκεμμένη πρόκληση / Δολοφονία του Γιάννη Ζέβγου] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 1940-1950: Η δεκαετία που συγκλόνισε τη χώρα. Πόλεμος, κατοχή, εθνική αντίσταση, Εμφύλιος, <Εκδοτικός Οίκος Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε.>, Αθήνα 2003(;), σελ. 563 (και 11 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 26,63 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 1941-1945, Βιβλίο ΙΙ, Το Ι/1 Τάγμα του ΕΛΑΣ της Αθήνας και το αρχείο του, Νέα Σμύρνη 1985, σελ. 383 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Α´ ΣΣ ΕΛΑΣ / 1ο Σύνταγμα της Ι Ταξιαρχίας (Ι-Ι Σύνταγμα) / Ι-Ι Τάγμα / 1ος Λόχος, Τριλοχία Γλυφάδας Βούλας / ΕΛΑΣ / 2ος Λόχος, Διλοχία Φαλήρου / 3ος Λόχος, Διλοχία Νέας Σμύρνης / Δεκέμβρης 1944 / Νεκροί / Τραυματίες] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΥΡΙΤΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Ίδρυση – Μονάδες – Αξιωματικοί – Δυνάμεις – Απώλειες – Κοινωνική σύνθεση, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 2012, σελ. 567 [Πρόλογος / Το πέρασμα από την παθητική αυτοάμυνα στην ένοπλη μορφή του αγώνα / Οι συμμορίες που οργανώθηκαν από το αστικό κράτος και τους Άγγλους / Οι ανταρτοομάδες. Πρώτη μορφή της στρατιωτικής οργάνωσης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας / Το συγκρότημα. Δεύτερη οργανωτική δομή του ΔΣΕ / Τα αρχηγεία: Τρίτη φάση της οργανωτικής δομής του ΔΣΕ / Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας / Ειδικές μονάδες και υπηρεσίες του ΔΣΕ / Ηθικές αμοιβές και άμιλλα στο ΔΣΕ / Η διείσδυση και η δράση της 18ης Ταξιαρχίας στο Σινιάτσικο το φθινόπωρο του 1948 (9 Οκτώβρη 1948-12 Δεκέμβρη 1948) / Αλλαγές στην δομή των μονάδων του ΔΣΕ / Πολιτικά και στρατιωτικά συμβάντα το 1947 / Η αποτυχία των επιχειρήσεων του στρατού το 1947 / Η στρατιωτική εκπαίδευση στο ΔΣΕ. Ανάδειξη επαναστατικής γενιάς στρατιωτικών διοικητών και πολιτικών επιτρόπων. Όλο το σώμα των αξιωματικών του ΔΣΕ / Διαχρονική ανάπτυξη των δυνάμεων του λαϊκοεπαναστατικού στρατού / Οι τελευταίες επιχειρήσεις του στρατού: Αύγουστος 1949 / Η κοινωνική σύνθεση των δυνάμεων του ΔΣΕ / Συμμετοχή στο ΔΣΕ από την εργατική τάξη και από άλλα κοινωνικά στρώματα / Αναζήτηση δυνάμεων για ενίσχυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας / Συνοπτική αναφορά για όλες τις δυνάμεις που πέρασαν από τις γραμμές του ΔΣΕ στα χρόνια 1946-1949 / Η υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μετά τις μάχες στο Βίτσι-Γράμμο. 10-30 Αυγούστου 1949 / Παράρτημα: Φωτογραφίες / Παράρτημα: Χάρτες] [Τιμή πώλησης: 23,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,50 ευρώ]

ΚΥΡΟΥ, ΑΧ. Α.: Η αποφασιστική καμπή του πολέμου, <Αετός Α.Ε.>, Αθήναι 1946, σελ. 167 [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ.]

ΚΥΡΟΥ, ΑΧΙΛ. Α.: Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας 1940-49, <Αετός Α.Ε.>, Αθήναι 1950, σελ. 150+θ´ [Πρόλογος / Όταν ο Χίτλερ ερήμαζε την Μακεδονίαν / Όταν επεκράτουν οι κομιτατζήδες εις την Μακεδονίαν / Όταν ανεγνωρίζετο το δικαίωμα αρχηγίας της Νοτιοσλαυίας / Όταν εξαπελύετο η μεγάλη επίθεσις εναντίον της Μακεδονίας / Όταν ο εθνικός στρατός αποσυνέθετε τους συμμορίτας / Ονοματολόγιον] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.]

[ΚΥΡΟΥ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ – ΚΥΡΟΣ ΑΔ. ΚΥΡΟΥ]: Χρονικόν 1940-1944. Εθνική αντίστασις και εθνική μειοδοσία, 2ος τόμος, 1941-1944, εισαγωγικό σημείωμα Άδωνις Κ. Κύρου, Αθήναι 1982, σελ. 439 [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, Κ.: Αγώνες και διωγμοί, προλογικό σημείωμα Μ. Χατζημιχάλης, πρόλογος Γιώργος Κατσίμπας, Αθήναι 1964, σελ. 399 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Υπογραμμισμένο με στυλό σε αρκετές σελίδες] [Τιμή πώλησης: 63,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ι.: Επιχείρηση ‘Πάνθηρας’. ΟΙ Γερμανοί εισβάλλουν και πυρπολούν την Πίνδο, Τρίκαλα 2009, σελ. 254 [Τιμή πώλησης: 18,99 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΩΝΣΤΑΤΖΙΚΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ: Μαρτυρία, <Ένεκεν>, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 139 [Παιδικοί και νεανικοί χρόνοι / Ο πόλεμος και η βουλγαρική κατοχή / Η εκτόπιση στο μοναστήρι της Ρίλα / Αντίσταση και απελευθέρωση / Άη Στράτης και Μακρόνησος / Η μετέπειτα ζωή / Φωτογραφικό παράρτημα] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ: Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη, <Φιλίστωρ>, Αθήνα 2005, σελ. 205 [Εισαγωγή / Το κατοχικό παρελθόν / Σχέσεις στοργής / Η επανένταξη / Η στρατηγική της λήθης / Η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση / Η εθνικόφρων ιστοριογραφία / Αναγνώριση στα μουλωχτά / Αντί επιλόγου / Βιβλιογραφία / Φωτογραφικά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΩΣΤΟΥΔΗΣ (ΑΛΕΞΗΣ), ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Η ΕΑΜική αντίσταση και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας στην περιοχή των Σερρών 1940-1949. Οδοιπορικό στη δεκάχρονη θύελλα μέσα από το αρχειακό υλικό της 7ης Μεραρχίας του ΔΣΕ, ανυπόγραφο σημείωμα, πρόλογος Γιάννης Σαμαράς, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 2010, σελ. 247 [Αναφορά στο Μπούλκες στις σελ. 102-107] [Τιμή πώλησης: 14,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

ΕισφοράΚΩΤΣΑΚΗΣ (ΝΕΣΤΟΡΑΣ), ΣΠΥΡΟΣ, Α.: Εισφορά στο χρονικό της κατοχής και της εθνικής αντίστασης στην Αθήνα, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1986, σελ. 252 [Εξόριστοι στ’ Ασβεστοχώρι. Η ιταλική φασιστική επίθεση. Η δραπέτευση / Στην Αθήνα. Ξεκίνημα της αντίστασης. Ίδρυση της αντιστασιακής οργάνωσης ‘Δημοκράτης’ / Ο Χίτλερ επιτίθεται εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης / Η απελευθέρωση των 27 κομματικών στελεχών από την Ακροναυπλία / Η 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ. Σύνδεση με την Κομματική Οργάνωση της Αθήνας, που συγκροτήθηκε μετά την Ολομέλεια / Η ίδρυση του ΕΑΜ. Η πείνα. Η πάλη για την επιβίωση / Το ξεκίνημα του ΕΛΑΣ στην Αθήνα. Οι αποφάσεις της 8ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ. Βάφτισμα και ιδρυτική διακήρυξη του ΕΛΑΣ / Ίδρυση αντιστασιακών οργανώσεων στην Αστυνομία Πόλεων και στη Χωροφυλακή / Τα πρώτα δύσκολα βήματα. Ο Νίκος Πλουμπίδης αναλαμβάνει την καθοδήγηση της ΚΟΑ από το ΠΓ / Η μεγάλη διαδήλωση της 16ης Ιούνη 1942 για τα συσσίτια. Η πρώτη οργανωμένη αυτοτελής κινητοποίηση του ΕΛΑΣ της Αθήνας / Φθινόπωρο 1942. Ανάπτυξη του αγώνα για την επιβίωση. Ανάπτυξη της ΚΟΑ και του ΕΛΑΣ. Η Β´ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ / Το Στάλινγκραντ. Οι ιστορικές παναθηναϊκές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις για τη ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης την άνοιξη του 1943 / Ο ΕΛΑΣ απελευθερώνει τους 56 Ακροναυπλιώτες πολιτικούς κρατούμενους στη ‘Σωτηρία’ / Ο Ι. Ράλλης με τις ευλογίες της αντίδρασης γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας. Αρχίζει η συγκρότηση Ταγμάτων Ασφαλείας (Γερμανοτσολιάδες). Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας αναλαμβάνει Γραμματέας της ΚΟΑ / Συγκρότηση ΕΛΑΣ, όπου εαμική οργάνωση. Απεργία στην Αστυνομία Πόλεων. Αυτοδιάλυση της ΚΔ / Η τεράστια παναθηναϊκή κινητοποίηση και διαδήλωση στις 22 Ιούλη 1943 για τη ματαίωση της καθόδου των φασιστών Βουλγάρων στην υπόλοιπη Μακεδονία / Η συγκρότηση του Α´ Σώματος Στρατού του ΕΛΑΣ / Η συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας. Ο ΕΛΑΣ προμηθεύεται όπλα / Το μπλόκο των νοσοκομείων των αναπήρων του πολέμου 1940-41. Αρχή του ένοπλου αγώνα στην Αθήνα – Πειραιά / Το πρώτο μπλόκο της Κοκκινιάς / Το μπλόκο της Καλογρέζας. Ο γιορτασμός της 25 Μάρτη 1944 / Η επιχείρηση του ΕΛΑΣ να πάρει τους κρεμασμένους στη γωνιά Παπαδιαμαντοπούλου – Ξενίας στους Αμπελόκηπους – Ζωγράφου / Επιδρομές και μπλόκα του εχθρού στις ανατολικές συνοικίες / Το Κάστρο του Υμηττού. Οι Διακόσιοι της Πρωτομαγιάς / Τα ‘Φρουραρχεία’ του ΕΛΑΣ. Ο ‘Λίβανος’. Κλιμάκωση του ένοπλου αγώνα στην Αθήνα / Ιούνης 1944. Μια συνεχιζόμενη μάχη μ’ επίκεντρο την Καισαριανή / Επιδρομή στα Κουπόνια. Μπλόκο στη Γούβα / Ο ΕΛΑΣ χτυπάει τον εχθρό στο άντρο του / Ο Ιούλης αρχίζει με καθημερινές συγκρούσεις / Το Γενικό Στρατηγείο βοηθάει με όπλα και πυρομαχικά την Αθήνα / Το μπλόκο της Καλλιθέας. Το ‘Μπιζάνι’ / Ηλέκτρα / Όλοι επί ποδός πολέμου! / Μπλόκο στο Βύρωνα / Το μεγάλο μπλόκο στο Νέο Κόσμο – Δουργούτι – Νέα Σμύρνη / Το δεύτερο μπλόκο της Κοκκινιάς / Απεργία Εθνικής Σωτηρίας στην Αθήνα – Πειραιά / Αν έχεις τύχη διάβαινε… / Καθώς πλησιάζει το τέλος της κατοχής / Κακά σημάδια… Ο δοσίλογος Σπηλιωτόπουλος διορίζεται από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας Στρατιωτικός Διοικητής Αθηνών / Κεραυνός! Η Συμφωνία της Καζέρτας / 12 Οχτώβρη. Η απελευθέρωση / Η απελευθέρωση του Πειραιά. Ο ΕΛΑΣ μάχεται για να σώσει το λιμάνι, εργοστάσια, εγκαταστάσεις, την Ηλεκτρική / Το Στρατηγείο του Α´ Σώματος Στρατού του ΕΛΑΣ εγκαθίσταται στο Κέντρο της Αθήνας. Ο επίσημος γιορτασμός της Απελευθέρωσης / Μερικά οργανωτικά, συμπληρωματικά για τον ΕΛΑΣ Αθήνας – Πειραιά] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΚΩΤΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Μίδας 614. Ο κρυφός πόλεμος των μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδον της κατοχής 1941-44 εις την Ελλάδα, Αθήναι 1976, σελ. 325 [Πρόλογος / Ειαγωγή / Η κατάστασις εις την κατεχομένην Ελλάδα / Συγκρότησις αποστολής / Αναχώρησις αποστολής και άφιξις εις Μάνην / Άφιξις αποστολής εις Αθήνας / Η προσφορά της Μάνης εις τον αγώνα / Εγκατάστασις εις Αθήνας. Συγκρότησις Επιτελείου / Πρώται ενέργειαι / Εθνικόν Συμβούλιον / Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός / Ένας επικίνδυνος προδότης / Τζων Άτκινσον / Αρπαγή κρατουμένων εκ φυλακών Αβέρωφ / Το μοιραίον τέλος του Τσιγάντε / Μετά τον φόνον του Τσιγάντε / Επιστροφή μελών εις Μ. Α. Διαδοχή αρχηγίας / Η άφιξις της αποστολής Λόκσμιθ / Στρατιωτικαί δυνάμεις κατοχής και δράσις μυστικών υπηρεσιών του Άξονος / Ασύρματοι – Ασυρματισταί / Η σύλληψις και εκτέλεσις των ασυρματιστών Θεοδ. Λιάκου και Μαρ. Δανιηλίδη / Ο φόνος του ασυρματιστού Ρούσσου / Η σύλληψις και εκτέλεσις του ασυρματιστού Ματθαίου Ανδρονίκου / Άφιξις αποστολής Θόρμανμπυ / Η σύλληψις και εκτέλεσις Κώστα Μπούρα / Το μπλόκο του Ιατροδικαστικού Εργαστηρίου / Η περιπέτεια της οδού Ηροδότου / Η σύλληψις και αποφυλάκισις του Μαρασλή / Λέλα Καραγιάννη / Υπόθεσις Ντον Στοτ. Γερμαν. δύναμις κατοχής. Κίνησις αποσκιρτήσεως / Αποσταλλέντα εις Μ. Α. τηλεγραφήματα / Υπομνήματα πολιτικών αρχηγών {Υπόμνημα Στυλ. Γονατά – Υπόμνημα Θεμιστ. Σοφούλη – Υπόμνημα Γεωργίου Καφαντάρη – Υπόμνημα Γεωργίου Παπανδρέου – Ομάς Πλαστηρικών} / Ειδικαί αποστολαί εις κατεχομένην Ελλάδα / Συνεργάται του ‘Μίδας 614’] [Τιμή πώλησης: 60,00 ευρώ. Με έκπτωση: 45,00 ευρώ.] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΜΨΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Πολιτικά αινίγματα ’40-’41. Νέα ντοκουμέντα για Μεταξά, Παπάγο, Αιγαίο και Κύπρο, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα 1991(;), σελ. 261 [Προλογικό σημείωμα / Ποιος είπε το Όχι; {Πώς έμαθε την ιταλική επίθεση ο Αμερικανός πρεσβευτής Λίνκολν Μακ Βη – Άντονυ Ήντεν: ‘Άλλη μια χώρα στα χέρια του Άξονα!’ – Η πόφαση του Μεταξά για αντίσταση είχε παρθεί από καιρό – Δύο έγγραφα του Αυγούστου 1940 – Μεταξάς προς Πάλαιρετ: ‘Ώστε κατά πάσαν πιθανότητα, κύριε πρέσβυ, θα μείνωμεν μόνοι, οι Έλληνες και οι Άγγλοι!’ – Μεταξάς προς Μακ Βη τον Αύγουστο: ‘Θα πολεμήσωμεν έως το τελευταίον άνδρα, την τελευταία γυναίκα, το τελευταίο παιδί…’ – Παν. Κανελλόπουλος: ‘Το Όχι το είπε ο ελληνικός λαός, αλλά αφού το είχε πει πρώτος ο Μεταξάς…’ – Πώς η Αριστερά προσχώρησε στο Όχι – Μια εξομολόγηση του Τράικο Κοστόφ – Οι Άγγλοι οργανώνουν προκαταβολικά την αντίσταση} / Υπήρχε η σωστή προετοιμασία; {Ο φόβος ελληνοβουλγαρικού πολέμου – Γραμμή Μεταξά και Γραμμή Μαζινό – Δύο αποκαλυπτικά έγγραφα: Έκθεση Δόβα και Έκθεση Παπάγου – Η συνάντηση με τον Βεϋγκάν (10 Σεπτεμβρίου του ’40) – Δόβας: ‘Να ρίξουμε τους Ιταλούς στη θάλασσα!’ – Ο Μεταξάς στο Παρίσι – Πώς εγκαταλείφθηκε το σχέδιο βαλκανικής εκστρατείας – Ντε Γκωλ και Ελλάδα – Παπάγος (Μάρτιος του ’40): ‘Να εκκαθαρίσουμε την Αλβανία!’ – Η στρατιωτική προετοιμασία και ο αιφνιδιασμός – Πόλεμος ‘για την τιμή των όπλων’; – Το Γενικό Στρατηγείο μένει στην Αθήνα… – Ο στρατηγός Καθενιώτης αμφισβητεί τη στρατιωτική ηγεσία} / Ήταν ο Μεταξάς γερμανόφιλος; {Ο σλαβικός κίνδυνος, επιχείρημα για τη μη επέμβαση των Γερμανών στα Βαλκάνια – Και μια περίεργη πρόταση του ΛέοντοςΜακκά: Να πλησιάσουμε τους Ρώσους! – Ο Έλληνας πρεσβευτής στο Βερολίνο συναντάει τον φον Ρίμπεντροπ – Το πλήρες κείμενο της έκθεσής του – Μεταξάς: ‘Ο Ραγκαβής είναι μωρός και κακοήθης!’ – Οι όροι του Χίτλερ για να μη γίνει η σύγκρουση με την Ιταλία – Ο φον Κανάρης υπόσχεται μεσολάβηση στους Ιταλούς – Ο φον Πάπεν διαψεύδει ότι θα γίνει γερμανική επίθεση – Ορθολογιστική και όχι συναισθηματική η απόφαση του Μεταξά να αντισταθεί στους Γερμανούς} / Γιατί ‘θάφτηκε’ η υπόθεση της ‘Έλλης’; {Μια έμμεση απειλή του Μεταξά προς τον Ουώτερλοου – Ο νέος πρεσβευτής της Αγγλίας Πάλαιρετ, περισσότερο φιλικός – Είχε παραβιαστεί από νωρίς η ελληνική ουδετερότητα; – Γιατί ο Μεταξάς δεν αποκάλυψε αμέσως τους δράστες του τορπιλλισμού της ‘Έλλης’; – Ένα ενθαρρυντικό τηλεγράφημα του Τσώρτσιλ τον Αύγουστο του ’40 – Οι Ιταλοί κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση ως αγγλόφιλη – Τρία χαρακτηριστικά έγγραφα – Φασιστική φιέστα του Γκράτσι στην Πάτρα} / Γιατί ‘απολύθηκε’ ο Παπάγος; {Θάνατος του Μεταξά – Ο Μακ Βη ειδοποιεί τον Ρούσβελτ: ‘Θα επαναληφθούν οι Θερμοπύλες!’ – Ο Γεώργιος Β´ προφητεύει τη γερμανική επίθεση κατά της Ρωσίας… – Διαφωνία Παπάγου και Άγγλων για τη στρατηγική εν όψει της γερμανικής επίθεσης – ‘Δεν έχουμε κάνει καμιά σύμπτυξη!’ – Η έκπληξη του Ήντεν – Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να φύγετε! – Γιατί ο Παπάγος δεν ήθελε την υποχώρηση – Τα αγγλικά σχέδια εξέγερσης στην Αλβανία – Πρόταση στον Κ. Κύρου της Εστίας να μετάσχει σε στρατιωτική κυβέρνηση μετά την αυτοκτονία του Κορυζή – Τσουδερός: ‘Στρατηγέ, πρέπει να παραιτηθείτε!’} / Μπορούσε να κρατηθεί η Κρήτη; {Άοπλο το νησί απέναντι στους Γερμανούς – Η μεραρχία-φάντασμα και η αινιγματική δολοφονία του αρχηγού της στρατηγού Παπαστεργίου – Το αγγλικό ‘Σχέδιο Ανάληψη’ και το γερμανικό ‘Σχέδιο Ερμής’ – Ο Γερμανός καθηγητής Φλάισερ μιλάει για τις χαμένες ευκαιρίες του κρητικού αγώνα – Ο Μεταξάς φοβόταν τους Κρητικούς; – Το αποτυχημένο κίνημα στα Χανιά το 1938 – Το μεγάλο λάθος του στρατηγού Φράυμπεργκ – Υπό ποιες προϋποθέσεις θα κρατούσε η Ελλάδα την Κρήτη – Γιατί δεν αξιοποιήθηκε το νησί από τους συμμάχους κι έπειτα από τους Γερμανούς – Περιορισμένη η δράση του ελληνικού και του βρετανικού ναυτικού – Πόσο στοίχισε η νίκη στους Γερμανούς; Ουσιαστική κατάργηση του σώματος των αλεξιπτωτιστών, καθυστέρηση της επίθεσης στην Ανατολική Ευρώπη} / Καθυστέρησε η Ελλάδα τον Χίτλερ; {Οι Γερμανοί ιστορικοί διχάζονται σχετικά με το ρόλο της ελληνικής αντίστασης – Έφταιγαν για την καθυστέρηση οι καιρικές συνθήκες; – Η γνώμη του καθηγητή Αλ. Δεσποτόπουλου – Η αγνωμοσύνη προς την Ελλάδα – Οι Άγγλοι προτείνουν κατάληψη μερικών νησιών του Αιγαίου από τους Τούρκους! – Αρνούνται την εγκατάσταση της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης στην Κύπρο – Οι Ρώσοι παύουν να αναγνωρίζουν τη Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος – Η περιπέτεια του Π. Πιπινέλη στη Σοβ. Ένωση – Οι τουρκικές παλινωδίες – Το σκοτάδι της δουλείας πέφτει πάνω στην Ελλάδα…} / Βιβλιογραφία / Κατάλογος ονομάτων / Παράρτημα: Επίσημα έγγραφα] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΤΣΗΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ Π.: Οι αντάρτες του Πάρνωνα. Αναμνήσεις από τη δράση του 8ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ Κυνουρίας-Λακωνίας, πρόλογος Κ. Ξένος, <Φόρμα>, Αθήνα 1991(;), σελ. 208 [Συγκρότηση της οργάνωσης του ΕΑΜ στην Νοτιο-ανατολική Πελοπόννησο / Το χωριό μου Άη-Βασίλης / Αρχή του ένοπλου αγώνα / Με τους αντάρτες του Πάρνωνα / Μάχη Καστανίτσας / Μάχες στον Κοσμά / Οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ / Επιστροφή για τον Πάρνωνα / Μάχες στο Μυστρά και στη Σπάρτη / Δράση του ΕΛΑΝ το 1944 / Ο Βαγγέλης Μαχαίρας και η μάχη στο Μονοδένδρι / Ο ύμνος του Συντάγματος /Ο Γιώργης Μπαλής και τα τραγούδια του / Άνοιξη του 1944 / Η συμφωνία του Δυραχιού / Οι Γερμανοί στον Πάρνωνα / Η μάχη του Βουρλιά / Το δεύτερο τάγμα του Σφακιανού / Μάχη της Καλαμάτας / Η μάχη του Μελιγαλά / Η δράση της ΕΠΟΝ / Η μετάθεσή μου στην πολιτοφυλακή / Παράδοση των όπλων / Πως δημιουργήθηκε ο ΔΣΕ / Ο εμφύλιος / Τα Δεκεμβριανά / Ο ΕΛΑΣ / Η δολοφονία του Άρη Βελουχιώτη / Αηβασιλιώτες που πήραν μέρος στην ατίσταση 1941-44 και στο ΔΣΕ 1947-49 / Αντάρτες του ΕΛΑΣ 1941-1944 / Εκτελεσθέντες 1941-1944 από τους Ιταλούς / Αντάρτες που σκοτώθηκαν το 1946-1949, πρώην Ελασίτες σε μάχες του ΔΣΕ / Εκτελεσθέντες το 1946-1949 / Οι μάχες του 8ου Συντάγματος / Τα αντάρτικα τραγούδια / Οι φωτογραφίες του βιβλίου] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΕΚΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα επί κατοχής. Από τα επίσημα αρχεία του κράτους, <Κάδμος>, Θεσσαλονίκη χ.χ., σελ. 352 [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Ο πόλεμος του 1940-41 και η μάχη της Κρήτης. Φάσεις και παρασκήνια, πρόλογος Παύλος Β. Πετρίδης, επιμέλεια έκδοσης Άγγελος Σιδεράτος, <Προσκήνιο>, Αθήνα 1995, σελ. 235 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.: Ιδού η αλήθεια, Αθήνα 1948, σελ. 207 [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΥΓΕΡΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η αλήθεια για την εθνική αντίσταση υπό τον στρατηγόν Ναπολέοντα Ζέρβα, δεύτερη έκδοση, <Νέα Θέσις>, Αθήναι 1983, σελ. 231 [Εισαγωγή / Πρόλογος πρώτης εκδόσεως / Απάντηση με λίγα λόγια / Σκοποί, επιδιώξεις, τρόποι ενέργειας Γερμανών και ΕΑΜ-ΕΛΑΣ κατά την κατοχή {Σκοποί, επιδιώξεις, τρόποι ενέργειας Γερμανών – Σκοποί, επιδιώξεις, τρόποι ενέργειας ΕΑΜ-ΕΛΑΣ – Έμπρακτες αποδείξεις των σκοπών κι επιδιώξεων και τρόπων ενέργειας ΕΑΜ-ΕΛΑΣ} / Αντίκρουση {Προοίμιο – Αποστολή Μπίκελ – Επίθεση κατά ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ του ΕΛΑΣ και των Γερμανών – Ευσεβείς πόθοι των Γερμανών (για ουδετεροποίηση) – Επιχειρήσεις καλοκαιριού-φθινοπώρου 1944 – Γερμανικά αρχεία} / Επίλογος / Σημειώσεις / Βιβλιογραφία / Παραρτήματα] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ, ΠΑΝ.: Κόδρος. Χρονικό από την εθνική αντίσταση, Αθήναι χ.χ., σελ. 205 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΜΑΓΙΕΡ, ΧΕΡΜΑΝ ΦΡΑΝΚ [HERMANN FRANK MEYER]: Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα. Τα αιματηρά ίχνη της 117ης μεραρχίας καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, πρόλογος Χάιντς Α. Ρίχτερ, εισαγωγή Γιώργος Γιάνναρης, σημείωμα Γιώτα Κολλιοπούλου-Κωνσταντοπούλου, μτφ. Γιάννης Μυλωνόπουλος, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2003, σελ. 2+779 (και 2 ένθετοι χάρτες) [Τιμή πώλησης: 35,16 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ]

Agwnistes_twn_karditsivtikwn_AgrafwnΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΒΑΣ.: Αγωνιστές των καρδιτσιώτικων Αγράφων και του Κάμπου 1940-1950, δεύτερη έκδοση, Καρδίτσα 2008, σελ. 305 [Η Καρδίτσα και ο νομός της στην εθνική αντίσταση {Λίγα λόγια εισαγωγικά – Προλογικά – Οι οργανωτές της εθνικής αντίστασης – Το αντάρτικο. Η δημιουργία του ΕΛΑΣ – Η ίδρυση Σχολής Αξιωματικών του ΕΛΑΣ – Στελέχη του 1-38 Συντάγματος του ΕΛΑΣ – Θωμάς Πάλλας (καπετάν Κόζιακας) – Τάγματα Ασφαλείας, ΕΑΣΑΔ, ΠΑΟ και η εξέλιξή τους μετά την Βάρκιζα σε ΜΑΥ κ.λπ.} / Τα χωριά και οι πόλεις του Νομού Καρδίτσας στην εθνική αντίσταση {Αγία Παρασκευή (Καζνέσι Μαγούλα) – Αγία Τριάδα (Μερίχοβο) – Αγιοπηγή (Μπραΐμι) – Άγιος Γεώργιος – Άγιος Θεόδωρος (Καπουτσί) – Αγναντερό (Μεσδάνι) – Αμάραντος (Μαστρογιάννη) – Αμπελικό (Μπόσκλαβο) – Ανθηρό (Μπουκοβίτσα) – Απιδιά – Αρτεσιανό (Πιτσαρί) – Αστρίτσα (Μπουλί) – Γελάνθη – Γεφύρια (Κοπριντζή) – Γεωργικό (Τσαούσι) – Γοργοβίτες – Δαφνοσπηλιά (Βελέσι) –Δρακότρυπα – Ελληνόπυργος (Γράλιστα) – Ερμήτσι – Ζαΐμι – Ιτέα (Κουτσερί) – Καλλίθηρο (Σέκλιζα) – Καλλιφώνι – Καλογριανά – Καλυβάκια – Κανάλια – Καππάς – Καρβασαράς – Καρδίτσα – Καρδιτσομάγουλα – Καρίτσα – Καροπλέσι – Καρποχώρι (Γκέρμπεσι) – Καστανιά – Καταφύγι – Κερασιά – Κοσκινά – Κρανιά – Κρύα Βρύση – Κρυονέρι (Στουγκ) – Κυψέλη (Μπαλταλάρ) – Λαμπερό (Τιτάι) – Λεύκη (Λασποχώρι) – Λοξάδα – Μαγούλα (Φανάρι Μαγούλα) – Μαγουλίτσα – Μακρυχώρι – Μαραθέα (Βάναρι) – Μάρκο – Μασχαλούρι – Ματαράγκα – Μαυρομμάτι – Μέλισσα (Νταούτι) – Μεσενικόλας – Μητρόπολη (Παλιόκαστρο) – Μολόχα – Μορφοβούνι (Βουνέσι) – Μοσχάτο (Βλάσδο) – Μουζάκι – Μούχα – Μπελοκομύτη – Μυρίνη (Μύρους) – Νεοχώρι – Νεράιδα (Σπινάσα) – Ξυνονέρι (Ζουλευκάρι) – Ορφανά – Παλαιοκκλήσι (Ίσαρι) – Παλαιοχώρι – Παλαμάς – Πασχαλίτσα (Σούπι) – Πεδινό – Πεζούλα – Πέτρινο – Πορτίτσα – Πρόδρομος (Κουρτέσι) – Πύργος Κιερίου – Πτελοπούλα (Ντελή Βελή) – Ραχούλα – Ριζοβούνι (Ριζάβα) – Ρούσσο – Σοφάδες – Σταυρός (Κουμάδες) – Συκιές (Μουσαλάρ) – Φανάρι – Φράγκο – Φύλλο (Σιαμπαλί) – Φυλαχτή (Σερμενίκο) – Χωριά του Νομού μας με τα ελάχιστα στοιχεία που συγκέντρωσα} / Η αντίσταση με τους αγωνιστές της {Φωτογραφίες της αντίστασης – Ο αντιστασιακός τύπος στ’ Άγραφα – Η Ταξιαρχία Ιππικού – Πολιτικοί πρόσφυγες – Συνοπτικοί πίνακες} / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Γενιά αγώνων και θυσιών. 33 χωριά Καρδίτσας – Δομοκού στην αντίσταση, πρόλογος Μήτσος Κατσής, Αθήνα 1990, σελ. 415 [Το χωριό μου στην αντίσταση {Εισαγωγή – Λίγα απ’ την ιστορία του χωριού – Ελληνοϊταλικός πόλεμος – Η τριπλή κατοχή – Οι πρώτες τριάδες αντίτασης – Η πρώτη αντιστασιακή συνέλευση – Οργάνωση του ΕΑΜ – Οργάνωση του εφεδρικού ΕΛΑΣ – Η Εθνική Πολιτοφυλακή – Επιμελητεία του αντάρτη ΕΤΑ – Λαϊκή εξουσία – Εθνική Αλληλεγγύη ΕΑ – Οργάνωση νεολαίας ΕΠΟΝ. Αετόπουλα – Πολιτιστική κίνηση – Επιδρομή των Γερμανών το Μάη του 1944 – Τα χωριά μας σταυροδρόμι του αγώνα – Απελευθέρωση – Δεκεμβριανά και αφοπλισμός του ΕΛΑΣ – Αχτίβ στελεχών στους Σοφάδες και απόκρυψη αποθεμάτων της ΕΤΑ – Η κατάσταση στην περιοχή μας μετά το Φλεβάρη του 1945 – Στο 401 Τάγμα Εθνοφυλακής Καρδίτσας – Η δολοφονία του αετού των βουνών – Διωγμοί, κατατρεγμοί, παρανομία – Στο κρατητήριο του σταθμού Χωροφυλακής Ανάβρας – Διαμαρτυρία στον τύπο για την παράνομη σύλληψη και τον ξυλοδαρμό μας – Μετά το 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ – Η οργάνωση του ΑΚΕ στον τομέα Λιονταριού – Οι εκλογές του Μάρτη 1946 – Αυτοάμυνα – Νεκροί και εκτελεσθέντες – Εξόριστοι και φυλακισμένοι – Πολιτικοί πρόσφυγες στις Ανατολικές Χώρες – Μέγας Δημήτριος του Βασιλείου – Βασίλης Ντόβας του Μάνθου – Κίσσας Γιώργος του Αλεξάνδρου – Το τελευταίο γράμμα ενός αγωνιστή} / Τα χωριά του τομέα μας στην αντίσταση {Ο τομέας Λιονταριού – Λιοντάρι (Ασλανάρ) – Ανάβρα (Τσαμάσι) – Ασημοχώρι (Μπαλαμπανή) – Γραμματικό (Μικρό και Μεγάλο Καραλάρ) – Άνω και Κάτω Κτιμένη (Δρανίστα) – Νέο Ικόνιο} / Άλλα χωριά στην αντίσταση {Άγιος Βησσάριος (Παζαράκι) – Αηδονοχώρι (Χώταινα) – Άμπελος (Καζνέσι ) – Άνω Αγόριανη (Δομοκού) – Ανώγι – Βαθύλακκος (Λακρέσι) – Βελεσσιώτες – Γαβράκια (Μασλί) – Δασοχώρι (Ζαρχανάδες) – Εκκάρα (Κάτω Αγόριανη) – Θαυμακός (Σκάρμιτσα) – Θραψίμι – Καππαδοκικό – Κέδρος (Χαλαμπρέζι) – Λουτρό – Μακρυρράχη (Καΐτσα) – Μαυραχάδες – Μελισσοχώρι (Κουβανάδες) – Παλαιά Γιαννιτσού – Παληούρι – Πάπα – Περιβόλι (Δερελί) – Ρεντίνα – Σμόκοβο – Σοφιάδα (Τσουφλάρ) – Φίλια} / Ήρωες και μάρτυρες {Πεσόντες αγωνιστές και αγωνίστριες 1940-1950 του υπόλοιπου Νομού Καρδίτσας} / Μετά την ήττα μας {Το πέρασμα των υπολλειμάτων του ΚΓΑΝΕ του ΔΣΕ στην Αλβανία – Μια συνάντηση ύστερα από 20 χρόνια – Από τη ζωή μας στην προσφυγιά} / Η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης {Η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης – Συμπεράσματα και διδάγματα – Επίλογος – Συγκεντρωτικός πίνακας} / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΟΣ Π.: Ο Δεκέμβριος του 1944. Σουηδικά, ελβετικά και συμμαχικά διπλωματικά ντοκουμέντα, <Εκδόσεις Νέα Σύνορα – Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1994, σελ. 420 (και 16 σελ. με έγγραφα εκτός κειμένου) [Στο επίμετρο δημοσιεύονται κείμενα του Φρανσουά Μιττεράν, του Μπρεχτ και αφήγηση-μαρτυρία του Άλκη Αγγέλου] [Τιμή πώλησης: 35,50 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΦΛΟΡΕΝΣ [FLORENCE MACDONALD]: Ένα δάκρυ για την Ελλάδα. Η ιστορία της ελληνικής πολεμικής περιθάλψεως Καναδά, πρόλογος της ελληνικής εκδόσεως Κ. Γ. Γεωργακόπουλος, πρόλογος Jackson Dodds, δεν αναφέρεται μεταφραστής, Αθήναι χ.χ., σελ. 192 (και 2 μονόφυλλα και 22 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Για την πείνα στην κατοχή] [Τιμή πώλησης: 33,60 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ]

hanatomiamiastragwdiasΜΑΚΡΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ: Η ανατομία μιας τραγωδίας. Βαφειάδης – Τσακαλώτος: Η χειραψία των δύο μεγάλων αντιπάλων του εμφυλίου, που ξεσήκωσε θύελλες, πρόλογος Μίκης Θεοδωράκης, δεύτερη έκδοση, <Άγκυρα>, Αθήνα 2001, σελ. 333 [Εισαγωγή / Ο αιφνιδιασμός / Βίοι παράλληλοι / Η απόφαση / Η αναζήτηση / Το φράγμα καταρρέει / Οι ασκοί του Αιόλου… / ‘Δύο καρπούζια στην ίδια μασχάλη…’ / Αγνώστου διαμονής / Τηλεοπτικός μαραθώνιος / Ρεκόρ βραδυπορίας / Η δόξα και το… ανάθεμα / Η οργή των ‘γερόντων’ / Αιματοκύλισμα και ήττα / Εμφυλιοπολεμικά επακόλουθα / ‘Από νικητές ηττημένοι…’ / Οι δρόμοι της ξενιτιάς… / Το χρέος της μνήμης / Επίμετρον / Βιβλιογραφία] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 17,10 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kitsos_MaltezosΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ.: Κίτσος Μαλτέζος. Ο αγαπημένος των θεών, <Ωκεανίδα>, Αθήνα 2000, σελ. 468 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η αρχή / Η εφηβεία / Πόλεμος / Αφετηρίες / Σκηνικό (Ι) / Σκηνικό (ΙΙ) / Εικόνες / Ο ‘Κόκκινος Τσάρος’ / Εμφύλιος / Προδοσίες / ΡΑΝ / Αίμα / Η αιώνια επιστροφή / Το τέλος / Τα μετά / Requiem / Επίμετρο / Σημειώσεις / Αρχεία – Πηγές / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο / Φωτογραφίες] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΣΤ.: ‘Ο Άγγλος πρόξενος’: Ο υποπλοίαρχος Noël C. Rees και οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Ελλάδα και Μέση Ανατολή 1939-1944, <Ωκεανίδα>, Αθήνα 2011, σελ. 862 [Εισαγωγή / Γενεαλογικά 1: Οι Rees / Γενεαλογικά 2: Από την SIS στην SOE / Προετοιμασίες πολέμου και κατοχής: Ελλάδα 1939-1941 / ‘Γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος’ Ι: Η αρχή. Χίος και Σμύρνη 1941-1942 / ‘Γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος’ II: Επιτυχίες και καταστροφές / Παρέκβαση 1η: Κυβερνήσεις και πολιτικοί / Αποστολές και επαφές: Κάιρο, Αθήνα, Σμύρνη, 1941-1942 / ‘Το Ιππικό του Αγίου Γεωργίου’ / Frank Macaskie / John Atkinson / Παναγιώτης Κανελλόπουλος Ι / Παναγιώτης Κανελλόπουλος II / Ιστορία μεγάλη, ιστορία μικρή / Παρέκβαση 2η: Προοίμιο εμφυλίου πολέμου / Αλλαγές και ‘μάχες’ / Δωδεκάνησα 1940-1943: ‘Mandibles’ και ‘Accolade’ / Δωδεκάνησα 1943: ‘Το έπαθλο…’ / Δωδεκάνησα 1943: Η καταστροφή / Παρέκβαση 3η: Έξι επί Κάιρον, εμφύλιος και κάθαρση / Το μεγάλο τέχνασμα: ‘Zeppelin’ και ‘‘Noah’s Ark’’ / Παρέκβαση τελευταία: Ημέρες ατίμωσης και καταισχύνης / Προς το τέλος… / ‘Γαλάζιο Αιγαίο Πέλαγος’ III: Επιστροφές… / Έλληνες, φιλέλληνες και άλλοι. Σκέψεις και συμπεράσματα / Επίμετρο: ‘Ο δρόμος για τη Σμύρνη’. Ευχαριστίες / Παράρτημα {Συντομογραφίες και επεξηγήσεις – Ψευδώνυμα, κώδικα ονόματα και αριθμοί – Πηγές και βιβλιογραφία} / Ευρετήριο ονομάτων / Εικόνες] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Συρματένιοι, ξεσυρματένιοι· όλοι. Χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Αφηγήσεις 1941-1946, επίμετρο Στράτος Δορδανάς, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2010², σελ. 226 [Περιέχει κεφάλαιο με αναφορά στον Ιερό Λόχο] [Τιμή πώλησης: 15,14 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΛΤΕΖΟΣ (ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ), ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ: ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. (Αναμνήσεις και ζητήματα στρατηγικής και τακτικής, Βόλος 1987, σελ. 407 [Σύντομη αυτοβιογραφία / Το τραγούδι του ΕΑΜ / Ο ύμνος του ΕΛΑΣ / Εισαγωγή / Πρόλογος / Περίοδος 1941 / Μερικά συμπεράσματα / Περίοδος 1942 / Εμφάνιση του ΕΑΜ και διάλυση της οργάνωσης ‘Ελλάς – Ελευθερία’ / Εμφάνιση Ζέρβα. Συμφωνίες και διαφωνίες / Συνάντησή μου με Ζέρβα (27 Σεπτέμβρη 1942) / Συμφωνία ΝΕ ΕΑΜ Άρτης – Ζέρβα (10 Οκτώβρη 1942) / Συμπλοκή ομάδων Ζέρβα και Ιταλών (25 Οκτώβρη 1942) / Αναπάντεχες αποκαλύψεις του Μαντζούκη / Μετέπειτα αποδείξεις / Αγγλική αποστολή και Γοργοπόταμος (25.11.1942) / Δημιουργία μόνιμου αντάρτικου στην Άρτα (26.12.1942) / Εκτέλεση του Ζουμπούλη (5,12.1942) / Μια προβοκατόρικη διαταγή του Πίσπερη / Το πρώτο χτύπημα κατά των Ιταλών (21.12.42) / Η δράση της ομάδας Τζαβέλα / Συνάντηση Άρη – Ζέρβα (31 Δεκέμβρη 1942) / Γενικά συμπεράσματα για το 1942 / Περίοδος 1943 (μέχρι Φλεβάρη 1944) / Συνάντηση ΕΑΜ Άρτης – Άγγλων και Ζέρβα (10.2.1943) / Διάλυση των Σαράφη – Κωστόπουλου στη Θεσσαλία (2.11.1943) / Διάλυση του συγκροτήματος Τζαβέλα (17.3.43) / Πανηπειρωτική Συνδιάσκεψη του ΕΑΜ (29.3.43) / Οι Θεσσαλοί αρνήθηκαν να μας βοηθήσουν (αρχές Απρίλη 1943) / Η τύχη βοηθάει τους τολμηρούς / Αποτυχία επίθεσης Ζέρβα ενάντιά μας (5.5.43) / Περιοδεία στα Τζιουμέρκα / Προς το Ξηροβούνι και τον κάμπο / Διεισδύσεις στον κάμπο της Άρτας / Δημιουργία κοινού Γενικού Στρατηγείου (5 Ιουλίου 1943) / Κοινές επιχειρήσεις ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ – ΕΚΚΑ (21 Ιούνη μέχρι 14 Ιούλη 1943) / Συνάντηση Άρη – Ζέρβα (6 Αυγούστου 1943) / Αλλαγή της διοίκησης του Αρχηγείου μας / Μετατροπή του ΕΛΑΣ σε τακτικό στρατό / Ανακωχή των Ιταλών (9.9.43) / Ανακωχή Ζέρβα – Γερμανών / Εμφύλιος πόλεμος. Αίτια και αφορμές / Επίθεση ΕΔΕΣ ενάντια στο σύνταγμά μας (11.10.43) / Επίθεσή μας στην Κάτω Καλεντίνη / Μια παρένθεση / Από λάθος σε λάθος / ‘Θερμή’ υποδοχή του Αγόρου (19.10.43) / Υπογραφή του συμφωνητικού με το Ζέρβα (22.10.43) / Το περιεχόμενο του συμφωνητικού / Παραβίαση του συμφωνητικού από το Ζέρβα / Στην υπηρεσία του Άρη Βελουχιώτη / Αντιμετώπιση των Γερμανών και υποχώρηση / Στο επιτελείο του Άρη Βελουχιώτη / Στρατηγική και τακτική των επιχειρήσεων α´ φάσης (10.10.43) / Γεγονότα από 10.11.1943 μέχρι 4.1.1944 / Επίθεση του Ζέρβα (4.1.1944) / Συμφωνία της Πλάκας (29.2.1944) / Γενικά συμπεράσματα για το 1943 / Περίοδος 1944. Βάρκιζα / Στο επιτελείο της ΧΙΙΙης Μεραρχίας / Δίκη του Γ. Μαντζούκη / Δημιουργία της ΠΕΕΑ (10.3.1944) / Προβλήματα της ΧΙΙΙης Μεραρχίας / Στο επιτελείο της ΥΙΙ Ταξιαρχίας / Συμφωνία του Λιβάνου (20 Μάη 1944) / Στο απόσπασμα ‘Καραϊσκάκη’ / Μάχη της Αμφιλοχίας (12-13 Ιούλη 1944) / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις Γερμανών στη Βόρεια Πίνδο (3-17 Ιούλη 1944) / Άφιξη Ρωσικής Αποστολής (28.7.44) / Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών στη Ρούμελη (5-25.8.44) / Το απόσπασμα ‘Καραϊσκάκη’ σε δράση / Αποχώρηση των Γερμανών / Συμφωνία της Καζέρτας (26.9.1944) / Σχέσεις ΕΛΑΣ – ΕΔΕΣ μετά τη Συμφωνία της Πλάκας / Οι Άγγλοι στην Ελλάδα και τα Δεκεμβριανά / Εκτόπιση του ΕΔΕΣ από την Ήπειρο (21-29 Δεκέμβρη 1944) / Ανακωχή ΕΛΑΣ – Άγγλων. Βάρκιζα / Εκτελέσεις στην Άρτα και στη Λάκκα Σούλι / Η παράδοση του πολεμικού υλικού / Γενικά συμπεράσματα / Στρατηγική και τακτική του ΕΛΑΣ / Επίλογος / Κατάλογος των ανταρτών του 3-40 Συντάγματος (με βάση όχι πλήρη στοιχεία της Επιτροπής Αναγνώρισης Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944 της Νομαρχίας Άρτης / Βιβλιογραφία)] [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΝΕΤΑΣ, Ι. Κ.: Μαχομένη Ελλάς. Μέση Ανατολή 1942-1945 [2 τόμοι], Αθήναι 1979, σελ. 387+327 [Τιμή πώλησης: 70,00 ευρώ. Με έκπτωση: 52,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΝΕΤΑΣ, Ι. Κ.: Ιερός Λόχος 1942-1945, Αθήναι 1979³, σελ. 279 [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΝΕΤΑΣ, Ι. Κ.: Ιερός Λόχος 1942-1945, εισαγωγικό σημείωμα Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, τέταρτη έκδοση, <Εκδόσεις Λογοθέτης>, Αθήνα 1996, σελ. 349 [Εισαγωγή / Ο δρόμος του καθήκοντος {Η μαχομένη Ελλάς εις Μ. Ανατολήν – Ο πόλεμος εις Δυτικήν Έρημον – Ο Ιερός Λόχος εις Β. Αφρικήν – Ειδικαί δυνάμεις εις το πόλεμον} / Τα αντεθνικά κινήματα {Ο Ιερός Λόχος μακράν των κινημάτων – Ο Ιερός Λόχος εις Σάμον το 1943 – Η ανταρσία του Απριλίου 1944} / Αγώνες εις το Αιγαίον {Οι καταδρομείς του ελληνικού αρχιπελάγους – Επέκτασις των καταδρομών εις Δωδεκάνησον – Ανάπτυξις του Ιερού Λόχου εις Σύνταγμα – Η αιματηρά απελευθέρωσις} / Η απελευθέρωσις της Δωδεκανήσου {Αποκοπή των Γερμανών εις τας νήσους – Αγώνες εις Δωδεκάνησον – Η πολιορκία της Μήλου – Οι ανώνυμοι αγωνισταί του Ιερού Λόχου – Η αποστράτευσις της ηρωϊκής μονάδος} / Επίλογος / Παραρτήματα {Πίναξ Ιερολοχιτών Τυνησίας – Πίναξ επιχειρήσεων Ιερού Λόχου – Πίναξ απωλειών Ιερού Λόχου – Ονόματα Ιερολοχιτών μετά Τύνιδα – Σώμα Υγειονομικού – Ηθικαί αμοιβαί – Αξιόλογοι επιχειρήσεις παραληφθείσαι – Κρίσεις επί του βιβλίου Ιερός Λόχος 1942-1945 – Νεώτερα στοιχεία Εθνικής Αντιστάσεως}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Το χρονικό ενός αγώνα 1939-1945 [2 τόμοι], <Γνώση>, Αθήνα 1986, σελ. 541+521 [Ακροναυπλία 1939-1943 / Μετά την Ακροναυπλία 1943-1945] [Τιμή πώλησης: 53,25 ευρώ. Με έκπτωση: 42,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΝΩΛΑΣ, ΤΑΚΗΣ: Εθελοντές αεροπόροι, <‘Δωδώνη’>, Αθήνα – Γιάννινα 1992, σελ. 117 [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΑΓΚΟΥ, ΣΜΥΡΝΗ Φ.: Η Λευκάδα στη δίνη της κατοχής και του εμφυλίου. Αναφορά και στην Αθήνα, Διδυμότειχο και Χαλκίδα, σχέδιο εξωφύλλου Δήμος Μαλακάσης, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα 1989(;), σελ. 396 [Πρόλογος / Οι φυλακές κάτω από την παρουσία των Ιταλών / Εγκατάσταση ιταλικών αρχών. Μεγάλη πυρκαγιά. Στιγμές από την κατάρρευσή τους / Γερμανική παρουσία το 1941-1943 στον Άγιο Πέτρο για να εξυπηρετηθεί η Luftwafe. Ρομαντικόν ειδύλλιον. Ξεπούλημα του ιστορικού σταθμού. Καταστροφή και λεηλασία. Μαζί παρασύρεται και το ωραίο όνειρο του Γιώργου για νοσοκομείο στην περιοχή!!! / Το μικρό χωριό Κομηλιό και η οικογένεια του πατέρα / Το χωριό Εγκλουβή και η οικογένεια της μάνας / Ο Γιώργος. Μαθητική ζωή. Γυμνάσιο Λευκάδας / Ο Γιώργος φοιτητής / Το πρώτο μου ταξίδι από Λευκάδα στην Αθήνα / Η οδός Κολοφώνος στον κολοφώνα της δόξας της / Δολοφονία του θείου Νάνου στο Διδυμότειχο / Εγκατάσταση του Γιώργου ως γιατρού στο Νυδρί. Κήρυξη πολέμου / Φυγή για τη Λευκάδα / Χειμώνας στο χωριό κατά την περίοδο 40-41 / Κόλαση η ζωή της Αθήνας 1941-42. Πείνα και κρύο θερίζει τον πληθυσμό / Εγκατάλειψη της προσπάθειας για πτυχίο. Αναχώρηση για Λευκάδα. Ναυάγιο έξω από το λιμάνι της Κίσσαλης, σημερινό ‘Παραλία Πανόρμου’ / Αποβίβαση στο Νυδρί. Μικρό ταξίδι με γαϊδούρι για την πόλη / Καλοκαίρι στο χωριό, 1942. Ο Γιώργος ήδη οργανωμένος στο ΕΑΜ / Σύλληψη του Γιώργου και της ομάδας του υπό των Ιταλών. Δώδεκα Οκτωβρίου 1942 / Οι φυλακές γεμίζουν / Η οργάνωση του ΕΔΕΣ / Συνεδρίαση Στρατοδικείου στη Λευκάδα, 15 Ιουλίου 1943. Ώρα 8.30 π.μ. / Ο Γιώργος και πάλι σε απομόνωση. Η μεγάλη πυρκαγιά στην πόλη. Δολοφονία του Δεσύλλα. Ο αιφνίδιος και τραγικός θάνατος του γιατρού Νιόνιου Φατούρου μέσα στις φυλακές / Ανακωχή του Μπαντόλιο, 8 Σεπτεμβρίου 1943. Αγωνιώδης πάλη για να μην παραδώσουν τους φυλακισμένους στους Γερμανούς / Εγκατάσταση γερμανικών αρχών / Επιστροφή του Γιώργου στο χωριό. Εκρηκτική η σχέση μεταξύ ΕΔΕΣ και ΕΑΜ / Άλλα γεγονότα στη Λευκάδα το χειμώνα 1944 / Οι Γερμανοί ενδιαφέρονται για την ανακάλυψη και σύλληψη Εαμιτών. Φυγή του Γιώργου στην Αθήνα / Επίπονο και γεμάτο αγωνία το ταξίδι του Γιώργου στην Αθήνα / Ξαφνικός θάνατος του Γιώργου 16-17 Ιουνίου 1944 στην Αθήνα. Τραγική σύγκρουσις ΕΑΜ με Γερμανούς και ΕΔΕΣ στη Λευκάδα στις 16 Ιουνίου 1944. Συλλήψεις στην πόλη μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνομαι αντί του Γιώργου, που ήταν πεθαμένος, χωρίς να το γνωρίζουμε. Δραματική συγκυρία γεγονότων / Τι γινόταν όμως μέσα στην πόλη. Ποιες οι επιπτώσεις από τα γεγονότα της νοτιοδυτικής Λευκάδας; / Πώς και πότε μάθαμε το θάνατο του Γιώργου / Τα γεγονότα της Λευκάδας κατά το Δεκέμβριο 1944 και μετά / Ανακεφαλαίωση στην προσφορά του χωριού κατά τον πόλεμο 1940-41. Κατάλογος των νεκρών του χωριού καθ’ όλη την περίοδο των αιματηρών γεγονότων επί κατοχής και μετά {Φονευθέντες υπό των Εαμιτών – Υπό Εδεσιτών – Στο συμμοριτοπόλεμο Γράμμου 1947-49} / Βιώματα και πικρές αναμνήσεις από τη Χαλκίδα] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Γιασασίν μιλλέτ. Ζήτω το έθνος. Προσφυγιά, κατοχή και εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του δυτικού Πόντου, δεύτερη έκδοση, <Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης>, Ηράκλειο 2009, σελ. 327 [Τιμή πώλησης: 23,00 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ]

Dhmokratikos_Stratos_Elladas_1946_1949ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 1946-1949, τρίτη έκδοση, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2010, σελ. 197 [Εισαγωγή / Ο ΔΣΕ στη δημόσια ιστορία και την ιστορική έρευνα / Ο ΔΣΕ και οι λαϊκές δημοκρατίες / Δημογραφικά και κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά του ΔΣΕ / Η πολιτική φυσιογνωμία του ΔΣΕ / Το αξιόμαχο του ΔΣΕ / Έγκλημα και τιμωρία / Ζητήματα ταμπού / Οικοδομώντας τη ‘Λαϊκή Δημοκρατία της Ελλάδας’ / Συμπεράσματα / Βασική βιβλιογραφία / Χρονολόγιο βασικών στρατιωτικών γεγονότων] [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ]

ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ – ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΟΣ: Ο ελληνικός εμφύλιος και το διεθνές κομ{μ}ουνιστικό σύστημα. Το ΚΚΕ μέσα από τα τσέχικα αρχεία 1946-1968, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2012, σελ. 334 [Πρόλογος / Το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα και ο ελληνικός εμφύλιος {Η μελέτη του ελληνικού εμφυλίου πολέμου υπό το πρίσμα του Ψυχρού Πολέμου – Το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα: Ένα εννοιολογικό εργαλείο – Το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα στην Ευρώπη στο τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου – Το διεθνές κομμουνιστικό σύστημα και ο ελληνικός εμφύλιος – Η Κομινφόρμ και ο ελληνικός εμφύλιος} / Η Τσεχοσλοβακία, το ΚΚΕ και ο ελληνικός εμφύλιος {Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τσεχοσλοβακίας και ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος – Οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Τσεχοσλοβακία – Επίλογος: Τώρα ξέρουμε;} / Αρχειακά τεκμήρια {Τα τσεχικά αρχεία για τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο / Αρχειακά τεκμήρια 1: Εμφύλιος πόλεμος / Αρχειακά τεκμήρια 2: Το ‘όπλο παρά πόδα’: Η δράση του ΚΚΕ μετά τον εμφύλιο πόλεμο / Αρχειακά τεκμήρια 3: Οι πολιτικοί πρόσφυγες / Αρχειακά τεκμήρια 4: Το ΚΚΕ: Η κρίση του 1956 και η διάσπαση του 1968}] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Προαγγελία θυελλωδών ανέμων… Ο πόλεμος στην Αλβανία και η πρώτη περίοδος της κατοχής, <Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2009, σελ. 435 [Τιμή πώλησης: 29,82 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ]

ΜΑΡΟΥΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ [Γιώργος Μαρουδής]: Το ημερολόγιο της πείνας, εικονογράφηση Άννα Κινδύνη, <Κέδρος>, Αθήνα 1976, σελ. 99 (και 12 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Για την πείνα στην κατοχή] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ: Χρονικό. Το λαϊκό κίνημα στο νομό Άρτας (1931-1945). Ο τελευταίος πολιτικός λόγος του Άρη Βελουχιώτη στους Μελισσουργούς, <Πέτρα>, Αθήνα 2004, σελ. 174 [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΧΑΙΡΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Πίσω από το γαλανόλευκο παραπέτασμα. Μακρόνησος, Γιούρα κι άλλα κάτεργα, σημείωμα Άγγελος Σιδεράτος, πρόλογος Γιώργος Πετρόπουλος, <Προσκήνιο – Άγγελος Σιδεράτος>, Αθήνα 1999(;), σελ. 471 [Εισαγωγή του συγγραφέα / Το ιστορικό μιας σημαντικής δημοσιογραφικής έρευνας / Τα πρώτα δημοσιεύματα / Η ‘αναμόρφωση των πολιτικών εξορίστων’ / Η ‘αναμόρφωση’ των γυναικών στη Μακρόνησο / Η ‘αναμόρφωση’ των ανηλίκων / Η πικρή αλήθεια για τα ‘στρατιωτικά αναμορφωτήρια’ / Η απίθανη ιστορία της ΣΦΑ / Οι ευθύνες των κυβερνήσεων του Κέντρου και οι άμεσες συνέπειες των αποκαλύψεων της Μάχης / Οι δίκες κατά της Μάχης / Η γελοιοποίηση των υμνητών της Μακρονήσου / Στα Γιούρα, ένα άλλο φοβερό κάτεργο όπου αργοπεθαίνουν χιλιάδες κρατούμενοι / Τα άλλα κάτεργα] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Me_tous_antartes_sta_vounaΜΕΛΕΤΖΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Με τους αντάρτες στα βουνά, <Καλλιτεχνικές Εκδόσεις Σ. Μελετζή – Ε. Παπαδάκη>, Αθήνα 1976, σελ. 287 [Αλβανικό / Κατοχή / Αντίσταση / Αντάρτες / Στον Όλυμπο / Στη Ρούμελη / Στη Πελοπόννησο / Στη Μακεδονία / Απελευθέρωση] [Τιμή πώλησης: 134,00 ευρώ. Με έκπτωση: 100,00 ευρώ]

thymomasteΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Θυμόμαστε, διδασκόμαστε, προχωράμε! Με τον ΕΛΑΣ και το ΔΣΕ στην Κεντρική Μακεδονία, εισαγωγή-σημειώσεις Γιάννης Σκαλιδάκης, <Α/συνέχεια>, Αθήνα 2010, σελ. 278 [Αφιέρωση / Πρόλογος / Πριν την κατοχή {Το χωριό Ξηρόβρυση – Κήρυξη του πολέμου με την Ιταλία – Κεραυνοβόλος επίθεση του γερμανικού στρατού στην πατρίδα μας} / Κατοχή στο Κιλκίς {Η μεγάλη πείνα των ετών 1941-1942 – Οι πρώτες επαφές για την αντίσταση – Συνέλευση για την ενίσχυση του αντάρτικου στα Κρούσσια – Η προετοιμασία και η βραδια της παράστασης – Οι ΠΑΟτζήδες τρομοκρατούν το χωριό – Η σύλληψή μου από τους Γερμανούς και η μεταφορά μου στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη – Καταναγκαστική εργασία – Οι Γερμανοί καταληστεύουν τα μαγαζιά των Εβραίων – Ο βομβαρδισμός του Σέδες – Η δραπέτευσή μου από τις φυλακές Παύλου Μελά – Με τα πόδια για το χωριό – Ο ΕΛΑΣ δυναμώνει – Τι ήταν η οργάνωση της ΠΑΟ – Η μάχη του Κιλκίς. Τελευταία φωλιά των ταγματασφαλιτών} / Απελευθέρωση {Οι παραπέρα εξελίξεις στην περιοχή μας και γενικά στην Ελλάδα – Επιστροφή του αποσπάσματος στο Κιλκίς και μεταφορά των συλληφθέντων ταγματασφαλιτών της μάχης – Εκπλήρωση αποστολής – Αντίσταση του λαού στην πρωτεύουσα Αθήνα – Ανακωχή μεταξύ ΕΛΑΣ και Άγγλων. Παράδοση των όπλων – Παραδίνουμε τα όπλα – Συμπεράσματα από την περίοδο της εθνικής αντίστασης – Ο αγώνας συνεχίζεται – Συγκέντρωση για την εκλογή γραφείου της οργάνωσης ΕΠΟΝ Ξηρόβρυσης – Απόπειρα εκτέλεσης ενός τραμπούκου στο Νομό Κιλκίς – Αποχή από τις εκλογές – Το ιστορικό του χτυπήματος του λόχου Ποντοκερασιάς του Νομού Κιλκίς} / Εμφύλιος στην Κεντρική Μακεδονία {Το ξεκίνημα του ένοπλου αγώνα μπαίνει επιτακτικά – Άνοδος στο Μπέλλες – Η προετοιμασία και η διεξαγωγή της μάχης – Μετάβαση στα Κρούσσια – Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού στα Κρούσσια – Από τα Κερδύλια πίσω στα Κρούσσια – Εγκατάσταση στα Κρούσσια και χτύπημα της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Ορεστιάδας – Επίθεση στο σταθμό Χωροφυλακής Δοϊράνης – Το ολοκαύτωμα του χωριού Ξηρόβρυση στις 20 Νοεμβρίου 1946 και η επίθεση στη Βάθη – Προετοιμασία για την οικοδόμηση του καταυλισμού και ξεπέρασμα του χειμώνα στην κορυφή του Μπέλλες – Η επιχείρηση για τροφοδοσία – Χειμώνας στο Μπέλλες – Η συνάντησή μου στο βουνό Μπέλλες με το μεγάλο αδελφό μου, Κώστα Μεταλλίδη – Η αποστολή και ο τραυματισμός μου από νάρκες του εχθρού στις 21 Μαΐου 1947 – Στο νοσοκομείο των Σκοπίων – Αγγαρεία σε οικοδομικές εργασίες – Έλληνες πρόσφυγες στα Σκόπια από εκκαθαριστικές επιχειρήσεις – Μεταφορά στα Σκόπια και εργασία σε ρεστοράν – Απόδραση και επιστροφή στην Ελλάδα – Ο πυροβολισμός που αναστάτωσε τον καταυλισμό και οι επιστρατευμένοι Πομάκοι – Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη στις 10 Φλεβάρη 1948 – Η μάχη των Άνω και Κάτω Πορροΐων – Η μυστική πορεία από το Αρχηγείο προκειμένου να συνοδεύσει το σ. Ζαχαριάδη στη Θεσσαλονίκη και επιστροφή πάλι στο Μπέλλες – Εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μπέλλες – Μετακόμιση όλου του Αρχηγείου στο ανατολικό μέρος του Μπέλλες – Μεγάλη επιτυχία η ανατίναξη και καταστροφή της αμαξοτοιχίας κοντά στον σταθμό του χωριού Βυρώνεια του Νομού Κιλκίς – Η επιτυχημένη ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Στρυμόνα ποταμού – Άλλη επιτυχημένη αντεπίθεση των τμημάτων μας στην προσπάθεια του εχθρού να μας ‘διαλύσει’ – Μετά τη μάχη – Το Αρχηγείο Μπέλλες μετονομάζεται σε 20ή Ταξιαρχία. Επιτυχημένη διείσδυση στα μετόπισθεν του εχθρού – Η συάτησή μου με τον χωριανό μου Παναγιώτη Αυγερινό – Η διμοιρία ασφαλείας στα χωριά της Νιγρίτας. Τροφοδοσία, επιστράτευση – Πορεία για να περάσει η Ταξιαρχία στον Νομό Χαλκιδικής – Αιφνιδιαστικό χτύπημα του χωριού Σταυρός – Εισβολή στο Άγιο Όρος της Χαλκιδικής – Εγκατάλειψη της Χαλκιδικής και επιστροφή στο Αηδονοχώρι Νιγρίτας – Συνάντηση του συντρόφου Γ. Ερυθριάδη της 20ής Ταξιαρχίας με τον αρχηγό Λασσάνη του Αρχηγείου Σερρών – Δημιουργία σχολής πολιτικών επιτρόπων – Διείσδυση της 20ής Ταξιαρχίας τον κάμπο της Νιγρίτας Σερρών – Ένταση της μάχης – Πίσω στον καταυλισμό – Προετοιμασία για αναχώρηση – Αναχώρηση για τη σχολή αξιωματικών – Έξω από το χωριό Ξηρόβρυση – Άφιξη στον προορισμό Γκραν-Γκουρουνέ – Επίλογος. Η αντάρτικη ζωή στα μετόπισθεν} / Παράρτημα / Θύματα Ξηρόβρυσης στις 20.11.1946 / Ποίημα αφιερωμένο στα 64 χρόνια από το θάνατο των αδικοσκοτωμένων του χωριού Ξηρόβρυση / Οι πεσόντες από το χωριό Ξηρόβρυση / Τα πρωτοπόρα παλικάρια και οι ηρωΐδες του Νομού Κιλκίς, μαχητές του ΔΣΕ που πέσανε ηρωϊκά στα πεδία των μαχών / Αυτοβιογραφικό σημείωμα Ηλία Μεταλλίδη] [Σειρά: Ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΕΤΑΞΑ, ΛΕΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ: Το ημερολόγιο της ομηρίας μου 1944-1945, Αθήναι 1973, σελ. 133 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ: Το 30ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Στα μακεδονικά βουνά. Αναμνήσεις, <Κέδρος>, Αθήνα 1979², σελ. ιη´+1 λευκή+486 (και 24 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Συμπεριλαμβάνονται κείμενα των Ανδρέα Τζήμα (Βασίλη Σαμαρινιώτη), Σαράντη Πρωτόπαπα-Κικίτσα, Γιάννη Κρητικού γράμματα αναγνωστών και το ποίημα ‘Το μνημείο’ του Βασίλη Ρώτα] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΣΤΑΥΡΟΣ), ΘΑΝΑΣΗΣ: Αναμνήσεις αγωνιστών του Βερμίου και του Καϊμακτσαλάν, του Πάικου και του Κιλκίς. Σαράντα αγωνιστές ύστερα από μισόν αιώνα θυμούνται και διηγούνται τη δόξα τους και το παράπονό τους. Κουβεντιάζουν με την ιστορία, Αθήνα 1995, σελ. 226 [Τιμή πώλησης: 28,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΗΧΙΩΤΗΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΡ.: Δραματική πορεία. Από την απελευθέρωση 1944 στην τραγωδία του Δεκέμβρη και στη Βάρκιζα, επιμέλεια κειμένου Δημήτρης Παντελοδήμος, <Κασταλία>, Αθήνα 2005, σελ. 450 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Υπογραμμισμένο με κίτρινο διαφανή μαρκαδόρο σε κάποιες σελίδες] [Τιμή πώλησης: 27,13 ευρώ. Με έκπτωση: 20,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΙΛΛΙΕΞ, ΡΟΖΕ: Ημερολόγιο και μαρτυρίες του πολέμου και της κατοχής, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1982, σελ. 182 [Πολλές σελίδες για το θέμα της πείνας στην κατοχή] [Τιμή πώλησης: 23,10 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Ta_proswpa_tou_Ianou_2ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ Δ.: Τα πρόσωπα του Ιανού. Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1947-1949), <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2007, σελ. 239 [Βραχυγραφίες / Αντί προλόγου / Μεταξύ σφύρας και άκμονος: Ο ‘χορός’ των προσώπων και των γεγονότων του ελληνικού εμφυλίου πολέμου (1947-1949) / Οριοθετώντας δύο κόσμους: Διπλωματικές περιπλοκές, πολιτικές διεργασίες και στρατιωτικές ζυμώσεις (1947) {Αναζητώντας διπλωματικό άλλοθι: Η Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ – Πολύ αργά για δάκρυα: Από τη διπλωματία στη ρήξη} / Σημείο μηδέν: Οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις σε τροχιά σύγκρουσης {Στο χείλος της αβύσσου – Χαραμάδες ελπίδας} / Επιστροφή στις ήρεμες θάλασσες: Αθήνα και Βελιγράδι στον αστερισμό μιας νέας εποχής {Τριάκοντα αργύρια – Ρέκβιεμ} / Επίλογος / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 14,27 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kapetan_KoziakasΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Καπετάν Κόζιακας: Ο ξεχασμένος ήρωας της εθνικής αντίστασης Θωμάς Πάλλας, <Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις>, Αθήνα – Τρίκαλα 2006, σελ. 127 [Πρόλογος / Η ζωή του Θωμά Πάλλα έως την κατοχή / Το ξεκίνημα της εθνικής αντίστασης και ο Θωμάς Πάλλας {Το στέλεχος του ΕΑΜ Σόλων Σκαλοπάτης – Στο β