ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παραλαμβάνονται βιβλία καθημερινά και, παράλληλα, ενσωματώνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες. Επίσης, μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε βιβλίο κυκλοφορεί.

Ai_xenai_propagandai_eis_thn_eparxian_Polyanhs_kata_thn_periodon_1870_1912

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.: Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδον 1870-1912, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 175 [Πρόλογος / Βραχυγραφίαι / Εισαγωγή / Η προπαγάνδα της βουλγαρικής Εξαρχίας {Προοίμιον – Η βουλγαρική Εξαρχία εις τον καζάν Δοϊράνης (Δοϊράνη – Περίχωρα: Προοίμιον. Ποταμός. Φούρκα και αλλού) – Η βουλγαρική Εξαρχία εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Βογδάντσα – Περίχωρα: Προοίμιον. Γκίρτσιστα. Μπογορόδιτσα. Ματσίκοβον. Καρασούλι) – Η δράσις της βουλγαρικής Εξαρχίας εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Προοίμιον – Κιλκίς – Χωρία διαμερίσματος Αβρέτ Ισάρ: Καλλίνοβον. Κιληνδήρ. Κάτω Θεοδωράκι. Βαρδαρόφτσα και Αμάτοβον. Σαρί Παζάρ. Γιαγκζιλάρ. Μίροβον – Χωρία επαρχίας Πολυανής εις τον καζάν Θεσσαλονίκης: Γιόρδινα. Βαθύλακκος. Και αλλού)} / Η σερβική προπαγάνδα {Προοίμιον – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Δοϊράνης (Προοίμιον – Δοϊράνη – Περίχωρα) – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Προοίμιον – Βογδάντσα – Στογιάκοβον – Μπογορόδιτσα) – Η σερβική προπαγάνδα εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Προοίμιον – Κιλκίς – Κάτω Θεοδωράκι)} / Ουνιτική και προτεσταντική προπαγάνδα {Προοίμιον – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Δοϊράνης (Προοίμιον – Δοϊράνη – Περίχωρα) – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Γευγελής, Ανατολικόν Τμήμα (Προοίμιον – Βογδάντσα – Περίχωρα: Προοίμιον. Γκίρτσιστα. Πάλιουρτσα. Στογιάκοβον. Μπογορόδιτσα) – Η ουνιτική προπαγάνδα εις τον καζάν Αβρέτ Ισάρ (Κιλκίς – Περίχωρα: Προοίμιον. Ναχιές Κιλκίς. Ναχιές Καραδάγ. Μοράφτσα. Ρόσλοβον και αλλού) – Η προτεσταντική προπαγάνδα εις τους καζάδες Δοϊράνης, Αβρέτ Ισάρ και Γευγελής (Προοίμιον – Δοϊράνη – Κιλκίς – Γευγελή)} / Συμπεράσματα / Conclusions / 2 πίνακες επισκοπικών καταλόγων / 3 χάρται και 7 εικόνες / Πηγαί και βιβλιογραφία / Ευρετήριον] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ.]

Oi_mythoi_ths_zwhs_kai_tou_ergou_tou_G_Vizyhnou

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ: Οι μύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού, <Εκδόσεις Καρδαμίτσα>, Αθήνα 1992, σελ. 524 [Οι μύθοι της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού {Αλληλεξάρτηση και αλληλοπροσδιορισμός της ζωής και του έργου του Γ. Βιζυηνού – Οι μύθοι της ζωής του (Προοίμιο – Η πατρίδα του ποιητή – Το οικογενειακό περιβάλλον του – Τα παιδικά και νεανικά χρόνια: Προοίμιο. Ο πρώτος έρωτας – Τα φοιτητικά χρόνια – Τα χρόνια της παροδικής επιτυχίας – Ο αγώνας για τη ζωή – Το όνειρο του μεταλλείου – Οι συνέπειες μιας παλαιάς ιστορίας – Ο τελευταίος έρωτας: Εισαγωγή. Το τέλος της Μπετίνας – Ο Βιζυηνός στο φρενοκομείο – Ο θάνατος του Βιζυηνού) – Οι μύθοι του έργου του (Προοίμιο – Το ποιητικό έργο του – Τα διηγήματά του – Οι προσωπικοί μύθοι του – Η απουσία ασφαλούς συνείδησης του πραγματικού – Η τακτική της υπέρβασης των αποδεκτών ορίων: Προοίμιο. Υπέρβαση των ορίων ανάμεσα σε διαφορετικές εθνικότητες και θρησκείες. Υπέρβαση των ορίων ανάμεσα στα δύο φύλα – Η θετικότητα των χαρακτήρων και η αρνητικότητα της δράσης τους: Προοίμιο. Η οριακή συρρίκνωση της σωματικότητας των χαρακτήρων – Ο ιδιότυπος ρεαλισμός του Βιζυηνού – Η απόλυτη συνάρτηση: Ο μύθος της διπλής πραγματικότητας)} / Διάσταση μεταξύ φύλου και γένους στα διηγήματα του Γ. Βιζυηνού {Μια βασική πλευρά της ψυχογραφικής διάστασης της διήγησης του Βιζυηνού (Προοίμιο – Φύλο και γένος – Το γένος ως κατηγορία της λογοτεχνικής ανάλυσης) – Η διάκριση μεταξύ φύλου και γένους από τον Βιζυηνό (Προοίμιο – «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον» ή πώς ο Γεώργης έγινε πρώτα Γεωργιά και μετά πάλι Γεώργης – «Ο Μοσκώβ Σελήμ» και ο Μοσκώβ-Βιζυηνός: Εισαγωγή. «Το αμάρτημα της μητρός μου» ή η ενοχή του Βιζυηνού για τη μη υποκατάσταση της πεθαμένης αδελφής. Η περιπέτεια της αποκατάστασης της συμφωνίας μεταξύ φύλου και γένους. Η εξήγηση της περίπτωσης του Σελήμ) –Δευτερεύουσες περιπτώσεις διάστασης μεταξύ φύλου και γένους (Προοίμιο – Μια λανθάνουσα περίπτωση διάστασης μεταξύ φύλου και γένους) – Ο Βιζυηνός ανάμεσα στους χαρακτήρες των διηγημάτων του} / ‘Την θαυμαστήν του πάθους κλίμακα’: Πρόταση για την επανεκτίμηση των «Συνεπειών της παλαιάς ιστορίας» του Γ. Βιζυηνού {Η μοναδικότητα αυτού του διηγήματος μέσα στο πεζογραφικό έργο του Βιζυηνού (Προοίμιο – Πραγματολογικό έναντι ρεαλιστικού – Η πρώτη απόπειρα ψυχογραφίας – Στενή αναφορά ατμόσφαιρας και τόνου – Η θερμή φιλική σχέση μεταξύ δύο ανδρών: Προοίμιο. Μικρά ερωτικά αγγίγματα – Τα τέσσερα μοτίβα της απελπισίας: Προοίμιο. Το μοτίβο του μεταλλείου. Το μοτίβο του αυτοτιμωρούμενου. Το θέμα της διπλής πραγματικότητας ή της διπλής αλήθειας. Το θέμα της διάψευσης ή ματαίωσης – Συμπέρασμα)} / Ο γέλως της Μάσιγγας, ο γέλως της παρθένου: Το ματαιωμένο για τον Βιζυηνό ταξίδι των αισθήσεων {Το ταξίδι-πορεία του Βιζυηνού – Ταξιδιωτικές αναμονές και ταξιδιωτικές διαψεύσεις – Ακοή αντί όρασης, φανταστικό αντί πραγματικού – Το πραγματικό επανέρχεται, η νέα διάψευση προετοιμάζεται – Η διαλεκτική της διάψευσης (Προοίμιο -Η οριστική διάψευση) – Αποτυχημένη δοκιμή φανταστικής ολοκλήρωσης του ματαιωμένου ταξιδιού} / Μικρή ανθολογία ερωτικής απελπισίας {Η ερωτική απελπισία ως ποιητική μεταφορά του θέματος της διάψευσης – Ποιήματα παλιμβουλίας – Ποιήματα διακήρυξης του έρωτα – Ποιήματα ερωτικής προτροπής ή παράκλησης – Ποιήματα ερωτικής αρμονίας ή συμφιλίωσης – Ποιήματα ερωτικής πικρίας – Ποιήματα ερωτικού παράπονου – Ποιήματα της ‘απελπισιάς και απονιάς του κόσμου’ – Τα πρώτα και τα τελευταία ποιήματα της ζωής του (Προοίμιο – Πρώτα ποιήματα, για την Ελένη – Τελευταία ποιήματα, για τη Μπετίνα)} / Η ουτοπία της παιδικότητας: Τα παιδικά αφηγήματα και ποιήματα του Γ. Βιζυηνού {Έργα γραμμένα για παιδιά από ένα ‘παιδί’ – Πέντε μύθοι και ένας διάλογος. Τα παιδικά αφηγήματα του Βιζυηνού (Προοίμιο – Μύθος πρώτος: Πώς η αγαθότητα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο στην κακία: «Ο άραψ και η κάμηλος αυτού» – Μύθος δεύτερος και τρίτος: Πώς τα σχέδια του ανθρώπου μπορούν να εναρμονιστούν με αυτά της φύσης: «Το σκιάχτρο του χωραφιού», «Ο κλέπτης» – Μύθος τέταρτος: Πώς η εξυπνάδα μπορεί να καλύψει την αδυναμία, αλλά και να νικήσει τη σωματική δύναμη: «Ο Τρομάρας» – Μύθος πέμπτος: Πώς μπορούμε να κερδίσουμε το αιώνιο θυσιάζοντας το προσωρινό: «Μέσα εις το αμφιθέατρον» – Διάλογος: Πώς μπορούμε να μακραίνουμε τη ζωή μας: «Πώς οικονομείται ο χρόνος» – Ο διδακτικός χαρακτήρας των παιδικών αφηγημάτων) – «Ο φίλος των Ελληνοπαίδων». Τα παιδικά ποιήματα του Βιζυηνού (Προοίμιο – Οικογενειακά – Ηθικοθρησκευτικά – Αποφθεγματικά – Πραγματογνωστικά: Προοίμιο. Ο φυσικός κόσμος. Προοίμιο. Ποιήματα που αναφέρονται στη μέρα και στη νύχτα. Ποιήματα που αναφέρονται στις τέσσερις εποχές. Ποιήματα που αναφέρονται σε ουράνια σώματα. Ποιήματα που αναφέρονται σε φυσικά στοιχεία. Ποιήματα που αναφέρονται σε ζώα, ψάρια, πουλιά και έντομα. Ποιήματα που αναφέρονται σε φυτά – Η κοινωνία των ανθρώπων) – Νηπιακά – Η ατελέσφορη παιδικότητα} / Χρονολόγιο / Πίνακας πρώτων δημοσιεύσεων των διηγημάτων / Επιλογή βιβλιογραφίας] [Τιμή πώλησης: 26,50 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ.]

H_sofia_tou_gia_th_zwh

ΑΪΝΣΤΑΪΝ, ΑΛΜΠΕΡΤ [ALBERT EINSTEIN]: Η σοφία του για τη ζωή, πρόλογος Φρήμαν Ντάυσον, ανθολόγηση-εισαγωγή-επιμέλεια Alice Calaprice, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 298 [Ο Αϊνστάιν για τον εαυτό του / Για και προς την οικογένειά του / Για την Αμερική και τους Αμερικανούς / Για τον θάνατο / Για την εκπαίδευση, τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή ελευθερία / Για τους Γερμανούς και τη Γερμανία / Για την ανθρωπότητα / Για τη ζωή / Για την ειρήνη, τον πόλεμο, την ατομική βόμβα και τον στρατό / Για την πολιτική, τον πατριωτισμό και τη διακυβέρνηση / Για τη φυλή και τις προκαταλήψεις / Για τη θρησκεία, τον Θεό και τη φιλοσοφία / Για την επιστήμη, τους επιστήμονες, τα μαθηματικά, την τεχνολογία] [Τιμή πώλησης: 13,30 ευρώ. Με έκπτωση: 11,90 ευρώ.]

To_dwmatio_ths_Naomi

ΑΙΫΚΛΙΦ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ [JONATHAN AYCLIFFE]: Το δωμάτιο της Ναόμι, μτφ.-σημειώσεις Όλγα Γκαρτζονίκα, <Οξύ>, Αθήνα 2020, σελ. 236 [Μια κλασική ιστορία με φαντάσματα, που βρίθει από τρόμο και φρίκη και συγκλονίζει μέχρι την τελευταία παράγραφο… Ο Τσαρλς και η Λώρα είναι νέοι, έχουν έναν ευτυχισμένο γάμο και κατοικούν στον προνομιούχο ακαδημαϊκό κόσμο του Καίμπριτζ. Μια παραμονή Χριστουγέννων, ο Τσαρλς ξεκινάει γεμάτος ενθουσιασμό με την κόρη του, Ναόμι, για ψώνια στο Λονδίνο. Όμως στο τέλος της ημέρας το μόνο που απομένει στον Τσαρλς και τη σύζυγό του είναι μερικά φλιτζάνια τσάι και η συμπόνια των αστυνομικών. Επειδή η Ναόμι, το όμορφο αγγελούδι και μοναχοπαίδι τους, έχει εξαφανιστεί. Και λίγες μέρες αργότερα βρίσκεται το δολοφονημένο πτώμα της. Είναι όμως στ’ αλήθεια νεκρή; Με μια ζοφερή εξιστόρηση μιας παρελθοντικής και τωρινής κόλασης, το ανατριχιαστικό ψυχολογικό αριστούργημα του Τζόναθαν Αίυκλιφ εγγυάται πως θα σας κάνει να βυθιστείτε σε ανείπωτα βάθη εφιαλτικού τρόμου.] [Τιμή πώλησης: 13,90 ευρώ. Με έκπτωση: 12,51 ευρώ.]

Pente_Rwsoi_klasikoi_1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μ[ΗΤΣΟΣ]: Πέντε Ρώσοι κλασικοί, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1975, σελ. 379 (και 8 μονόφυλλα με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Αλεξάντρ Πούσκιν / Νικολάι Γκόγκολ / Βησσαρίων Μπελίνσκι / Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι / Λεβ Τολστόι {Εισαγωγή – Η θρησκεία του – Η αισθητική του – Παλιά μου τέχνη…}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_megalos_amartwlos

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Ο μεγάλος αμαρτωλός. Ο Ντοστογιέφσκι και τα ιερά του τέρατα. Μυθιστορηματική βιογραφία με 66 γράμματα από την αλληλογραφία με τη γυναίκα του, <Κέδρος>, Αθήνα 1984, σελ. 493 (και 12 σελ. με εικόνες και φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εσαγωγή: Πέρα από το όριο / ‘Είμαι χαρακτήρας αισχρός…’ {Τα μέσα και τα έξω (Στη συμβολή ουρανού και γης – Διαβάζοντας τις φωτογραφίες – Άστρα πλωρίτες – Η αρχική θερμοκρασία – Τα μέσα και τα έξω) – Τα δυο φτερά της μέλισσας (Μέγα μαρτύριο και μεγάλη απόλαυση: Προοίμιο. Η μήνις ενός κριτικού και πώς ερμηνεύεται. Per realia ad realiora. Σε επίπεδο κορυφής – Τα άλλα μέτωπα: Προοίμιο. Φίλοι-εχθροί. Η κοντριάσκα – Η άλλη όψη: Προοίμιο. Θα ξαναγεννηθώ με άλλη μορφή) – Το χρήμα (‘…λεφτά, λεφτά!’ – Στρατηγική και τακτική – Αισιοδοξία και ανάγκη – Οι πρώτοι πόλεμοι – Το ορφανό – Η ξενιτιά· φτώχεια και ιδέες – Αρχή του τέλους) – Η ρουλέτα (Αψιμαχίες – Βισμπάντεν – Τα μεγάλα πάθη – Μπάντεν. Ένας παλιός φίλος – ‘Είμαι χαρακτήρας αισχρός…’ – Η κάθαρση) – Η γυναίκα (Η Αμαλία – Πρέπει να ζήσω, αδερφέ – Μικρές ανάπαυλες και παιδεμοί – Ελάτε να παντρευτούμε – Βασίλισσα κι αρχόντισσα) – Η επιληψία (Η άλλη όραση – Επιστροφή στις ρίζες – Από πρώτο χέρι – Η αύρα και το μυστικό παράθυρο – Οι ‘ρυθμοί εκείνοι’) – Το έργο (Τέρας πελασγικό – Ελευθερία και δουλειά – Ιδέες παλιές και νέες – Ιδέες κένταυροι – Η ιδέα μου είναι η ζωή μου – Η ιδέα του Ντοστογιέφσκι – Η ιδέα στις συμπληγάδες – ‘Άβυσσος μέσα μου οι ιδέες’ – Ένας συμπαθητικός κίνδυνος) – Ο θάνατος (Προοίμιο – Μια άλλη κινητήρια ιδέα – Αόρατος θίασος να περνά – Νιε ουντέρζιβαϊ / ‘Άγγελέ μου αιώνιε…’ {Σημείωση – Η αγάπη μου θα ’ναι απέραντη – Γρήγορα, γρήγορα θ’ αναγεννηθούμε – Ζωή τσιγγάνικη – Κρένχεν και Κεσελμπρούνεν· από τον Άννα στον Καγιάφα – Θα μιλήσει το μέλλον – Μη με ξεχνάς, μη με προσβάλλεις – Τελευταίες προσφορές – Ελήλυθεν η ώρα. (Η αποθέωση του προφήτη)] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

H_enath_plhgh

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ: Η ένατη πληγή [και άλλα διηγήματα], <Κέδρος>, Αθήνα 1986, σελ. 151 [Η ένατη πληγή / Παλίρροια / Τουρλού-Τουρλού / Η Κλεοπάτρα σε ταξίδι / Ο αρχικός ερεθισμός / Τα ραδίκια τα πικρά / Η διαδικασία της γνώσης / Δυο πορτραίτα / Γλυκό του κουταλιού / Ιαβέ / Τρία ζευγάρια μάτια / Του λιναριού τα πάθη] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Apo_thn_arxaiothta_ston_feoudarxismo

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Από την αρχαιότητα στον φεουδαρχισμό, μτφ.-σημειώσεις Ελένη Αστερίου, δεύτερη έκδοση, <Οδυσσέας>, Αθήνα 2001, σελ. 335 [Εισαγωγή / Ευχαριστίες / Κλασική αρχαιότητα {Προοίμιο – Ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής – Ελλάδα – Ο ελληνιστικός κόσμος – Ρώμη} / Η μετάβαση {Το γερμανικό υπόστρωμα – Οι επιδρομές – Προς τη σύνθεση} / Δυτική Ευρώπη {Ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής – Τυπολογία των κοινωνικών σχηματισμών – Ο Άπω Βορράς – Η φεουδαρχική δυναμική – Η γενική κρίση} / Ανατολική Ευρώπη {Ανατολικά του Έλβα – Η τροχοπέδη του νομαδισμού – Το μοντέλο ανάπτυξης – Η κρίση στην Ανατολή – Νότια του Δούναβη}] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_amerikanikh_eksoterikh_politikh_kai_oi_dianohtes_ths

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Η αμερικανική εξωτερική πολιτική και οι διανοητές της, μτφ. Ηρακλής Οικονόμου, επίμετρο Κώστας Ράπτης, σημειώσεις-επιμέλεια Ελένη Μαυρούλη, <Τόπος>, Αθήνα 2017, σελ. 268 [Πρόλογος / Ευχαριστίες / Αυτοκρατορία {Προοίμιο – Πρόδρομοι – Αποκρυστάλλωση – Ασφάλεια – Θεμέλιοι λίθοι – Περίμετρος – Επανεκτίμηση – Μαχητικός φιλελευθερισμός – Ο πρόεδρος Ομπάμα} / Σύμβουλοι {Προοίμιο – Ντόπιες παραδόσεις – Σταυροφόροι – Ρεαλιστική ιδεώδη – Πρώτα η οικονομία – Έξω από το κάστρο} / Παράρτημα / Υστερόγραφο / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 15,70 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

H_lexh_apo_H

ΑΝΤΕΡΣΟΝ, ΠΕΡΡΥ [PERRY ANDERSON]: Η λέξη από ‘Η’. Η περιπέτεια της ηγεμονίας, μτφ. Γιώργος Καράμπελας, <Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου>, Αθήνα 2017, σελ. 241 [Πρόλογος / Απαρχές / Επαναστάσεις / Μεσοπόλεμος / Μετά τον πόλεμο / Ψυχρός Πόλεμος / Αμερικανισμοί / Ξεθώριασμα / Συνέχειες / Αντιστροφή / Διατομές / Αντοχή ή υποχώρηση; / Βλέψεις / Συμπεράσματα / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ.]

O_gyros_tou_kosmou_1

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ: Ο γύρος του κόσμου, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1964, σελ. 200 [Ιταλία {Ρώμη – Νάπολη – Βενετία – Ασίζη} / Αγγλία {Λονδίνο – Χάυντ Παρκ – Η Βουλή των Κοινοτήτων – Στο Σίτυ} / Ιαπωνία {Στους δρόμους του Τόκιο – Η νύχτα – Ποίηση και ζωή – Ώρες μαγείας στο Καμπουκί – Χονγκ-Κονγκ: Μια απίθανη Βαβέλ} / Γαλλία {Απρίλης στο Παρίσι – Η οδός Αγίου Διονυσίου – Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε – Βερνισάζ – Οι άνθρωποι και η νύχτα (Προοίμιο – ‘Montagne’ – ‘Μπουλ Νουάρ’) – Οι άνθρωποι και η μέρα} / Αμερική {Ταξίδι μ’ ένα τζετ – Η πρώτη νύχτα – Νεοϋορκέζικο εικοσιτετράωρο – Γκρήνουϊτς Βίλλατζ – Τύποι και στιγμιότυπα (Ο νευρωτικός κ. Ουαίηλς – Τζων, ο Έλληνας – Ο εγκέφαλος του κ. Πανηλέκτρικ και ο Τόνυ – Μια Ρουμάνα τσιγγάνα και η συλλέκτρια – Τα καλά έργα της μις Κλέο Κάραμπυ – ‘Ατλαντικός και Ειρηνικός’ – ‘Ινστιτούτο Συναισθηματικής Προσεγγίσεως’ – Ουάσινγκτον Σκουαίρ – Στα παλιατζίδικα) – Το αγχώδες ημερονύκτιο της κυρίας Γκλόριας Μπάιμπλσεξ (Μπρέκφαστ: Βότκα με γάλα – Η μελαγχολία του σκύλου – Το παρελθόν – Μπάνιο με Τάιντ – Αόρατο σεξ και πάθος – Μωβ πέπλο και Κοκκινοσκουφίτσα – Ο Μινώταυρος – Μεταξύ ταξί και μετρό – Μεταμεσονύκτια) – Η τελευταία νύχτα – Κρουαζιέρα – Αϊτή: Παράδεισος χωρίς αγγέλους – Στα νησάκια της Παρθένου} / Ρωσία] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

O_gyros_tou_kosmou_3

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, ΜΙΝΩΣ: Ο γύρος του κόσμου, τρίτη έκδοση, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1971, σελ. 200 [Ιταλία {Ρώμη – Νάπολη – Βενετία – Ασίζη} / Αγγλία {Λονδίνο – Χάυντ Παρκ – Η Βουλή των Κοινοτήτων – Στο Σίτυ} / Ιαπωνία {Στους δρόμους του Τόκιο – Η νύχτα – Ποίηση και ζωή – Ώρες μαγείας στο Καμπουκί – Χονγκ-Κονγκ: Μια απίθανη Βαβέλ} / Γαλλία {Απρίλης στο Παρίσι – Η οδός Αγίου Διονυσίου – Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε – Βερνισάζ – Οι άνθρωποι και η νύχτα (Προοίμιο – ‘Montagne’ – ‘Μπουλ Νουάρ’) – Οι άνθρωποι και η μέρα} / Αμερική {Ταξίδι μ’ ένα τζετ – Η πρώτη νύχτα – Νεοϋορκέζικο εικοσιτετράωρο – Γκρήνουϊτς Βίλλατζ – Τύποι και στιγμιότυπα (Ο νευρωτικός κ. Ουαίηλς – Τζων, ο Έλληνας – Ο εγκέφαλος του κ. Πανηλέκτρικ και ο Τόνυ – Μια Ρουμάνα τσιγγάνα και η συλλέκτρια – Τα καλά έργα της μις Κλέο Κάραμπυ – ‘Ατλαντικός και Ειρηνικός’ – ‘Ινστιτούτο Συναισθηματικής Προσεγγίσεως’ – Ουάσινγκτον Σκουαίρ – Στα παλιατζίδικα) – Το αγχώδες ημερονύκτιο της κυρίας Γκλόριας Μπάιμπλσεξ (Μπρέκφαστ: Βότκα με γάλα – Η μελαγχολία του σκύλου – Το παρελθόν – Μπάνιο με Τάιντ – Αόρατο σεξ και πάθος – Μωβ πέπλο και Κοκκινοσκουφίτσα – Ο Μινώταυρος – Μεταξύ ταξί και μετρό – Μεταμεσονύκτια) – Η τελευταία νύχτα – Κρουαζιέρα – Αϊτή: Παράδεισος χωρίς αγγέλους – Στα νησάκια της Παρθένου} / Ρωσία] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

H_dolofonia

ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ: Η δολοφονία, <Θεμέλιο>, [Αθήνα] 1984, σελ. 117 [Όταν γράφτηκε η Δολοφονία τα κομπιούτερς ήταν ακόμα μια αμυδρή σκιά στον ορίζοντα. Σήμερα το ‘μελλοντολογικό μέλλον’ μας έχει προλάβει και ξεπεράσει. Ο τελευταίος Πρόεδρος ετοιμάζεται, αλλά όχι αμαχητί, να παραδώσει τα κλειδιά της εξουσίας στις μηχανές. Σ’ ένα αποστειρωμένο πια περιβάλλον μιας ανώτερης εποχής παίζει το παιγνίδι του ‘φυσιολογικού’ εγκέφαλου εναντίον του μηχανικού. Μόνο που το παιγνίδι περιπλέκεται από την ύπαρξη ενός τρίτου – του ανθρώπινου αντι-εγκέφαλου που συμβολίζεται από το Τέρας. Στο δειλινό αυτό της ανθρώπινης εξουσίας συμβαίνουν πράγματα κωμικά και τραγικά, χρωματισμένα πάντοτε από μια νοσταλγία του παρελθόντος. Ο αναγνώστης πριν κλείσει η φουτουριστική αυτή μπαλάντα μ’ ένα απροσδόκητο τέλος, θα διακρίνει τα αμυδρά στίγματα της εποχής μας μέσα σ’ ένα ουτοπικό μέλλον που από καιρό έχει προβληθεί από τους στοχαστές μας.] [Τιμή πώλησης: 6,36 ευρώ. Με έκπτωση: 4,00 ευρώ.]

Giakomp_fon_Gkounten

ΒΑΛΖΕΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ [ROBERT WALSER]: Γιάκομπ Φον Γκούντεν …αυτό το όνειρο που ονομάζουμε ανθρώπινη ζωή…, εργοβιογραφικό σημείωμα Gilles Ortlieb [μετάφραση του εργοβιογραφικού σημειώματος Πελαγία Τσινάρη], μτφ. Βασίλης Πατέρας, ανυπόγραφο επίμετρο [μετάφραση του επιμέτρου Πελαγία Τσινάρη], ανυπόγραφο χρονολόγιο, γνώμες διαφόρων για τον Ρόμπερτ Βάλζερ, δεύτερη έκδοση, <Ροές>, Αθήνα 2012, σελ. 252 [‘‘Έχω πάψει να εξελίσσομαι. Ίσως να μην απλώσω ποτέ κλαδιά και κλωνάρια. Κάποια μέρα θα σκορπίσω γύρω μου ένα άρωμα, θα πετάξω ανθούς και, για τη δική μου μόνο ευχαρίστηση, θα ευωδιάσω λιγάκι, κι έπειτα θα γείρω το κεφάλι, χέρια και πόδια θα μουδιάσουν παράξενα, το πνεύμα, η περηφάνια, ο χαρακτήρας, όλα, όλα θα σπάσουν και θα μαραθούν, κι εγώ θα είμαι νεκρός, όχι πραγματικά νεκρός, αλλά νεκρός με μια διαφορετική έννοια, κι έπειτα θα ψευτοζήσω κοντά εξήντα χρόνια και θα πεθάνω.» Ο νεαρός Γιάκομπ φον Γκούντεν, γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, εγκαταλείπει το σπίτι του, παραιτείται από οποιαδήποτε ‘καθωσπρέπει’ φιλοδοξία και εγγράφεται στο Ινστιτούτο Μπενζαμέντα – μια σχολή για υπηρέτες. Εμπνευσμένο από τη μαθητεία του ίδιου του Ρόμπερτ Βάλζερ σε μια τέτοια σχολή το βιβλίο έχει χαρακτηριστεί ‘ένα από τα 100 σημαντικότερα μυθιστορήματα του 20ού αιώνα’, ενώ στους θαυμαστές του Βάλζερ συγκαταλέγονται πολλοί ομότεχνοί του, με πρώτο τον Κάφκα. Το Γιάκομπ φον Γκούντεν αποτελεί ίσως το σημαντικότερο έργο του σπουδαίου γερμανόφωνου Ελβετού συγγραφέα που έκανε την ‘περιπλάνηση’ τρόπο ζωής και έζησε για πολλά χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο.] [Τιμή πώλησης: 14,84 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Ta_adelfia_Tanner

ΒΑΛΖΕΡ, ΡΟΜΠΕΡΤ [ROBERT WALSER]: Τα αδέλφια Τάννερ, μτφ. Βασίλης Πατέρας, επίμετρο Πελαγία Τσινάρη, <Ροές>, Αθήνα 2014, σελ. 330 [‘‘Δεν μου αρέσει να είμαι ιδιοκτήτης μισών πραγμάτων, προτιμώ να ανήκω στους εντελώς απόκληρους, ώστε να μου ανήκει τουλάχιστον η ψυχή μου… Δεν θέλω να έχω μέλλον, θέλω να έχω παρόν. Μου φαίνεται πιο αξιόλογο. Μέλλον έχει εκείνος που δεν έχει παρόν, κι αν έχει κανείς παρόν, τότε ξεχνά ακόμα και να σκεφτεί το μέλλον… Στέκομαι ακόμα έξω από την πόρτα της ζωής, χτυπώ και ξαναχτυπώ, αν και όχι με μεγάλο ζήλο, και αφουγκράζομαι γεμάτος αγωνία μήπως έρχεται κανείς να σηκώσει το μάνταλο.’’ Σ’ αυτό το μυθιστόρημα μαθητείας και ενηλικίωσης, ο εικοσάχρονος Σίμον Τάννερ, διχασμένος ανάμεσα στην επιθυμία του για κοινωνική αποδοχή και στην ασυγκράτητη δίψα του για ανεξαρτησία, αλλάζει διαρκώς δουλειές και σπίτια, χαίρεται τη φύση και την ελευθερία του, συναντά τα αδέλφια του, προκαλεί με τον αυθορμητισμό του και στο τέλος του μυθιστορήματος δεν έχει σημειώσει την παραμικρή πρόοδο – ή, με τα λόγια του Κάφκα: ‘‘Ο Σίμον τριγυρίζει πανευτυχής, χωρίς να καταφέρνει τίποτα τελικά πέρα από την απόλαυση του αναγνώστη. Είναι μια πολύ άσχημη σταδιοδρομία, αλλά μόνο μια άσχημη σταδιοδρομία προσφέρει φως στον κόσμο…’’] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_megalh_griph_tou_1918

ΒΙΝΕ, ΦΡΕΝΤΥ [FREDDY VINET]: Η μεγάλη γρίπη του 1918: Η χειρότερη επιδημία του 20ού αιώνα. Ιστορία της ισπανικής γρίπης, μτφ.-σημειώσεις Αριστέα Κομνηνέλλη, <Μεταίχμιο>, Αθήνα 2020, σελ. 332 [Πρόλογος του συγγραφέα για την ελληνική έκδοση / Εισαγωγή / Οι διάσημοι νεκροί… και οι ανώνυμοι {Ο Απολλιναίρ, ο Ροστάν, ο Σήλε, ο Σάικς και οι άλλοι – ‘Ή αρρώστια χτύπησε όλα τα σπίτια’} / Η πανδημία {Προοίμιο – Πλούσια τεκμηρίωση – Άνοιξη του 1918: Το πρώτο κύμα – Μαύρος Οκτώβριος – Το τρίτο κύμα του 1919 – Μετάδοση – Ο ιός έρχεται από τη θάλασσα – Επίθεση στα ηπειρωτικά – Πού γεννήθηκε η γρίπη; – Γιατί ‘ισπανική’;} / Απολογισμός σε ανθρώπινες ζωές {Προοίμιο – Ιδιαίτερα μεγάλη νοσηρότητα – Συγκλονιστική θνησιμότητα – Οι νεκροί μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων – Ο διεθνής χάρτης της θνησιμότητας – Το τέλος των μεγάλων επιδημιών; – Το προηγούμενο του 1889-1890} / Γνωστά τα συμπτώματα, μυστηριώδης η προέλευση {Προοίμιο – ‘Δεν είναι όλα γρίπη τον καιρό της γρίπης’ – Πνευμονικές επιπλοκές – Αιτιολογία – Η θνησιμότητα των νέων ενηλίκων – Έχουν τα ηλικιωμένα άτομα ανοσία; – Τα παιδιά επλήγησαν, οι γυναίκες γλίτωσαν; – Αλλοίμονο στους ασθενέστερους – Μεγάλη θνησιμότητα των εθνοτικών μειονοτήτων και των απομονωμένων λαών – Η κοινωνική παράμετρος – Το κλίμα επηρεάζει τη γρίπη; – Η αποκτηθείσα ανοσία} / Σφάλματα και ανεπάρκεια {Προοίμιο – ‘Η ύφεση είναι κοντά’ – Ασθένεια 11: Η στρατιωτική διαχείριση – ‘Τα μικρόβια δεν έχουν επισκεπτήρια κάρτα’ – ‘Η γρίπη δεν είναι η γρίπη’ – Ο γολγοθάς των νοσοκομείων – Το φάρμακο που δεν βρέθηκε – ‘Μια θεραπεία, πραγματικό χάος’} / Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις {Προοίμιο – Μια κοινωνία σε επιβράδυνση – Το φαινόμενο ‘θερισμός, γεννητικότητα και γάμοι – Ο απόηχος της γρίπης} / Η λησμονημένη καταστροφή {Προοίμιο – Η τέχνη του να είσαι αόρατος – ‘Δεν πεθαίνεις από γρίπη’ – Δίχως χώρο ούτε χρόνο, δίχως ένοχο ούτε ήρωα – Η σιωπή και η λήθη – Πόλεμος και γρίπη – Τα ‘δηλητηριώδη αέρια των πολιτών’} / Κακή ανάμνηση ή ορίζοντας καταστροφής; {Προοίμιο – Στα ίχνη της ‘μητέρας των επιδημιών’ – Επανεμφάνιση της απειλής – Σενάρια καταστροφής – Επιφυλακή και πρόληψη} / Συμπέρασμα / Παράρτημα / Ευχαριστίες / Πηγές και βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 16,60 ευρώ. Με έκπτωση: 14,90 ευρώ.]

Adespotes_melwdies

ΒΟΛΙΟΤΗΣ-ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Αδέσποτες μελωδίες. Αείζωοι λαϊκοί καημοί, πίνακας εξωφύλλου και οπισθοφύλλου Εύα Μελά, <Μετρονόμος>, Αθήνα 2018, σελ. 452 [Πρόλογος / Εικονοπλαστική {‘Κι α σου μιλώ με παραμύθια και παραβολές’ – ‘Ρέμπελος πάντα γυρνάω’ – ‘Και μάγια μου ’χεις κάνει’!} / Αείζωα μέλη {Προοίμιο – Το λαγιαρνί: Βγήκαν κλέφτες στο βουνό – Το κάστρο της Ωριάς – Σαράντα παλικάρια – Κουτσαβάκι και μαστίχα – Τσιφτετέλι: Θα σπάσω κούπες – Η Έλλη – Ο Βαγγέλης – Μανταλένα – Ζεϊμπέκικο Μενεμένης – Το χασίσι – Οι μπαγλαμάδες – Ελενάκι – Σάλα-σάλα – Μανάκι μου – Ο Μεμέτης – Καλογεράκι, Ντουντού – Δυο γυφτοπούλες στο βουνό – Οι τεκέδες – Μισιρλού – Οσμάν και μπουφετζής – Εργάτης τιμημένος} / Αμανέδες του πάθους και της απαντοχής {Προοίμιο – Αμανές μινόρε ή σμυρναίικο μινόρε – Αμανές τζιβαέρι – Ταμπαχανιώτικος μανές – Γαλατά μανές ή αντάμ αμάν – Αμανές βουρνοβαλιά ή μπουρνοβαλιό μανέ – Πειραιώτικος μανές} / Πρόσωπα και γεγονότα {Προοίμιο – Αντριάνα – Ο Μποχώρης – Είμαι πρεζάκιας – Τι σε μέλει εσένανε; – Ομολογίες – ΟΙ Μπολσεβίκοι και η κρίση – Μις Ελλάς – Ο Βορονόφ – Η Κούλα – Κακούργα πεθερά – Γυφτοδημόπουλος και Μπεζεντάκος – Η Βαρβάρα – Κωνσταντίνος εναντίον Βενιζέλου – Ο Μάρκος υπουργός – Αριθμός ουκ εστι (Προοίμιο – Τα δυο σου χέρια πήρανε – Παντρεμενάδικα – Εν έτει 1912 – Ο Σωτήρχαινας – Ο Πίκινος – Η πλημμύρα – Οι αδικοπνιγμένοι – Τζιμ Λόντος – Ο Ζέππος – Σεισμοί – Τζατζάς – Παναής – Η γυναίκα που ψηφίζει – Σίμος ο υπαρξιστής)} / Επίλογος / Συμπληρωματική βιβλιογραφία / Βιογραφικό του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 23,32 ευρώ. Με έκπτωση: 15,50 ευρώ.]

H_oikogeneia_sta_anagnwstika_tou_dhmotikou

ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΝΙΛΣΕΝ, ΜΥΡΤΩ: Η οικογένεια στα αναγνωστικά του δημοτικού, <Κέδρος>, [Αθήνα] 1980, σελ. 205 [Εισαγωγή / Κατανομή των θεμάτων στα παλιά αναγνωστικά / Η οικογένεια. Ιδανικές εικόνες στα παλιά αναγνωστικά – Ιδανική εικόνα της οικογένειας – Ιδανική εικόνα του πατέρα. Ρόλοι και ασχολίες – Ιδανική εικόνα της μητέρας. Ρόλοι και ασχολίες (Προοίμιο – Σχέσεις μητέρας και οικογένειας – Σχέσεις μητέρας και παιδιού – Εικόνα της μητέρας στην ελληνική παραδοσιακή κοινωνία) – Ιδανική εικόνα του παιδιού. Ρόλοι και ασχολίες – Ιδανικές εικόνες των άλλων μελών της οικογένειας} / Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων στα παλιά αναγνωστικά {Προοίμιο – Σχέσεις ανάμεσα στα φύλα (Σχέσεις αντρών και γυναικών – Σχέσεις αγοριών και κοριτσιών) – Η δυναμική της οικογενειακής ομάδας (Προοίμιο – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά)} / Η οικογένεια. Ιδανικές εικόνες στα νέα αναγνωστικά {Προοίμιο – Ιδανική εικόνα της οικογένειας – Ιδανική εικόνα του πατέρα – Ιδανική εικόνα της μητέρας – Ιδανική εικόνα του παιδιού – Ιδανικές εικόνες των άλλων μελών της οικογένειας} / Η δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων στα νέα αναγνωστικά {Σχέσεις ανάμεσα στα φύλα (Προοίμιο – Σχέσεις αντρών και γυναικών – Σχέσεις αγοριών και κοριτσιών) – Η δυναμική της οικογενειακής ομάδας (Προοίμιο – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά – Διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά)} / Προσφορές και ελλείψεις {Στάσεις και συμπεριφορές – Το παιδί απέναντι στον εαυτό του – Το παιδί απέναντι στην οικογένεια – Το παιδί απέναντι στο σχολείο – Το παιδί απέναντι στον κόσμο} / Συμπεράσματα / Βιβλιογραφικές αναφορές] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_foros_tou_aimatos_sthn_katoxikh_Thessalonikh

ΓΟΥΝΑΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. – ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ (επιμέλεια): Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία: Αντίσταση και επιβίωση, πρόλογος Ι. Κ. Χασιώτης, δεύτερη έκδοση, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2019, σελ. 251 [Μαρία Καβάλα: «Επιβίωση βιολογική και πνευματική» {Αντιφάσεις – Το φάσμα της πείνας – Προς αναζήτηση προϊόντων – Οργάνωση συσσιτίων – Ενδείξεις για την κίνηση του χρήματος – Ίδρυση εργοστασίων – Μαύρη αγορά – Αυτοί που μένουν… – Διασκεδάζοντας το φόβο – Ασφαλιστικές δικλείδες} / Πέτρος Παπαπολυβίου: «Αντίσταση εντός των τειχών» {Προοίμιο – Η ‘Ελευθερία’ και το Μακεδονικό Γραφείο του ΚΚΕ – Οι Υ.Β.Ε και η Π.Α.Ο. – Οι σχέσεις ΕΑΜ και Π.Α.Ο – Άλλες μη ΕΑΜικές οργανώσεις – Οι ΕΑΜικές οργανώσεις – Η ΕΠΟΝ – Η απελευθέρωση} / Ευστράτιος Ν. Δαρδανάς: «Γερμανικές αρχές κατοχής και ελληνική διοίκηση» {Προοίμιο – Ο τριπλός διαμελισμός της χώρας – Στη γερμανική ζώνη κατοχής: Η εγκατάσταση των νέων αρχών – Το Ειδικό Τμήμα Rozenberg στη Θεσσαλονίκη, Μάιος-Νοέμβριος 1941 – Η Sipo-S.D. και το Ειδικό Τμήμα Wisliceny, Φεβρ.-Αύγ. 1943 – Διοικητικές μεταβολές στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια: Η ενίσχυση του ρόλου των στρατιωτικών – Η ελληνική διοίκηση μεταξύ σφύρας και άκμονος – Ο ρόλος της αστυνομίας και της χωροφυλακής – ‘Η ώρα των σκιών’: Τα ιδιότυπα Τάγματα Ασφαλείας Θεσσαλονίκης} / Γιώργος Καζαμίας: «Γερμανικά αντίποινα: Θεωρία και πράξη» {Ορισμός των αντιποίνων: Αντίποινα και συλλογικές ποινές – Διεθνές δίκαιο και αντίποινα: Θεωρία και πράξη από τους Ναπολεόντειους Πολέμους μέχρι την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου – Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις και το θετό διεθνές δίκαιο: Αντίποινα και εκτελέσεις ομήρων στην κατεχόμενη Ευρώπη – Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις στην Ελλάδα και αντίποινα} / Βασίλης Κ. Γούναρης και Πέτρος Παπαπολυβίου: «Εκτελέσεις, βία και ασιτία στη Θεσσαλονίκη της κατοχής. Έρευνα και καταγραφή» {‘Θύματα της κατοχής’: Προβλήματα έρευνας και αξιολόγησης – Το ανώνυμο πλήθος των ‘εμμέσων’ θυμάτων – Λοιπά θύματα των καιρών… – Οι εκτελέσεις: Προβλήματα έρευνας και αξιολόγησης – Η ταυτότητα των εκτελεσθέντων – Εκτελέσεις και προπαγάνδα – Προς το μαρτύριο} / Παραρτήματα {Παράρτημα Α΄: Εκτελέσεις στη Θεσσαλονίκη 1941-1944 – Παράρτημα Β΄: 3+1 κατοχικές συνεντεύξεις – Παράρτημα Γ΄: 50 προσωπογραφίες – Παράρτημα Δ΄: Χρονολόγιο γεγονότων – Παράρτημα Ε΄: Κατάλογος εκτελεσθέντων} / Βιβλιογραφία {Ανέκδοτες πηγές – Περιοδικός και ημερήσιος τύπος – Εκδεδομένες πηγές και βοηθήματα}] [Τιμή πώλησης: 33,92 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Mia_zwh_gemath_tolmh

ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ, ΚΡ. Μ. [C. M. WOODHOUSE]: Μια ζωή γεμάτη τόλμη. Από τον Γοργοπόταμο και τον εμφύλιο στο Ιράν και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, μτφ. Ηλίας Μαγκλίνης, <Παπαδόπουλος>, Αθήνα 2020, σελ. 446 [Μια νέα εποχή / Ελεύθερα βουνά / Το ορμητικό ποτάμι / Φυλακισμένη πόλη / Η επιδείνωση του πολέμου / Ευτυχείς και ατυχείς επιστροφές / Απατηλή αυγή / Φίλοι και αδελφοί / Περσική εκτροπή / Κρίσιμα γεγονότα / Η μοναξιά της εξουσίας / Εκπαιδευτικό ιντερλούδιο / Ψαλιδισμένες ελπίδες / Όψιμη αρχή / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Entypwseis_apo_th_Sovietikh_Enwsh

ΔΑΡΑΚΗ, ΠΕΠΗ: Εντυπώσεις από τη Σοβιετική Ένωση, δεύτερη έκδοση, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1981, σελ. 119 [Μόσχα {Στο δρόμο για τη Μόσχα – Η σοβιετική πρωτεύουσα μας καλημερίζει – Λούζουν το κεφάλι του Μαρξ – Κόκκινη Πλατεία, Μαυσωλείο Λένιν, Κρεμλίνο – Το πράσινο και η μόλυνση του περιβάλλοντος – Ένας λαός ποιητής – Ο σύγχρονος ναός της γνώσης – Πόσο διαβάζουν και τι διαβάζουν οι Σοβιετικοί πολίτες; – Πόσο… πουλιούνται εδώ τα οικόπεδα; – Στην Έκθεση Σύγχρονων Σοβιετικών Επιτευγμάτων – Περπατώντας στους δρόμους της Μόσχας – Ο σοσιαλισμός αντιμέτωπος με την Αυτής Μεγαλειότητα τη Μόδα. Ποιος θα νικήσει; – Κουβεντιάζοντας μ’ έναν Ρώσο στο παγκάκι – ‘Μη λησμόνει ότι έχεις ανυπάνδρους αδερφάς…’ – Αναζητώντας μια χτένα από ταρταρούγα της Μεγάλης Αικατερίνης… – Το μετρό της Μόσχας – Δωρεάν περίθαλψη. Ακόμα και για τους ξένους – Ο σοσιαλισμός και τα γεράματα} / Λένινγκραντ {Προοίμιο – Το χρονικό μιας πολιτείας – Οι επαναστάτες του παλιού καιρού – ‘Οι Δεκεμβριστές – Ένα καράβι ιστορικό – ‘Από το κτήριο αυτό διηύθυνε ο Λένιν την Επανάσταση…’ – Η ηρωϊκή αντίσταση του Λένινγκραντ – Μνημεία ηρώων και μαρτύρων – Η ιστορία της Τάνιας – Ερμιτάζ – Παλάτια, παλάτια, παλάτια} / Λεττονία {‘Η Κεχριμπαρένια Πολιτεία’ – Σύγχρονη ζωή – Στην ‘ουρά’ για… πολιτιστική ζωή – Πώς διασκεδάζει η σοβιετική νεολαία – ‘Μία… Μερσεντές!’ – Η ανθρωπιά στην πράξη – Σε μια παιδική κατασκήνωση στα δάση της Λεττονίας – Οι σοσιαλιστικές χώρες τιμούν την εθνική τους αντίσταση. Στο Ηρώο των Νεκρών} / Εσθονία {Γνωριμία μ’ έναν λαό που τραγουδά’ – Η Εσθονία στους παλιούς καιρούς – Αυτοδύναμη λαϊκή ψυχαγωγία – Η νέα πόλη – Η ωραία και ο εργάτης του Ταλλίν} / Επιστροφή] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

To_ellhniko_sosialistiko_kinhma_1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ: Το ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα, 1ος τόμος, Από τους ουτοπιστές στους μαρξιστές, <Πλέθρον>, Αθήνα 1985, σελ. 332 (και 32 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Εισαγωγή / Προδρομικές μορφές Ελλήνων διεθνιστών (1848-1901) {Προοίμιο – Από τον αναρχισμό στον μαρξισμό – Επαναστατική παράδοση και ιδεολογία στην Ευρώπη – Ιστορικοί όροι και χαρακτηριστικά – Ο ναρότνικος Περικλής Αργυρόπουλος – Η περίπτωση του Πλωτίνου Ροδοκανάτη – Η Ανατολική Ομοσπονδία και ο Παναγιώτης Πανάς – Μαρξισμός και κοινωνισμός – Εμμανουήλ και Μαρία Δαούδογλου – Η Παρισινή Κομμούνα και ο Π. Αργυριάδης} / Ευρωπαίοι εμιγκρέδες και επαναστάτες στην Ελλάδα {Προοίμιο – Γκυστάβ Εϊχτάλ και Φρανσουά Γκραλλιάρ – Το νέο κράτος και η νομή της εξουσίας – Η περίπτωση του Γκυστάβ Φλωράνς – Γαριβαλδινοί και Α. Τσιπριάνι – Οι Ιταλοί πρόσφυγες και αναρχικοί – Πολωνοί και Βούλγαροι – Γκλαβίνοφ, Τόμοφ, Βλάχοφ – Πάρβους και Νικ. Γιαννιός} / Οι αναρχικοί των Πατρών {Προοίμιο – Η Ελλάδα της εποχής – Ιδρυτές και μέλη – Συγκρότηση και πρωτοβουλίες – Ο ρόλος των Ιταλών αναρχικών – Πρώτες αντιδράσεις και προειδοποιήσεις – Καταστατικές αρχές και διακηρύξεις – Δημοτικισμός και Ανατολικό Ζήτημα – Κατηγορητήριο και διώξεις – Το λυκαυγές της οργάνωσης} / Αρχηγέτες και οραματιστές: Πλ. Δρακούλης και Στ. Καλλέργης {Προοίμιο – Ιδεολογικές αρχές και Άρδην – Η έκδοση του Σοσιαλιστή – Η στροφή προς τους εργαζόμενους – Το πολιτειακό μοντέλο του Στ. Καλλέργη – Δημόσια και μαζική δράση – Η πρώτη εργατική Πρωτομαγιά – Η ενωτική Πρωτομαγιά του 1894 – Διώξεις και διαιρέσεις – Τάσεις και οργανώσεις – Η ωριμότητα του Στ. Καλλέργη – Τελευταίες ελπίδες και προσπάθειες} / Η έξαρση του αναρχισμού: Πελοπόννησος και Αθήνα {Προοίμιο – Η Αδελφότης των Πατρών – Η κίνηση του Αρμαγεδώνα – Κηρύγματα και διώξεις – Ο αναρχισμός των αγροτών – Η ομάδα Επί τα πρόσω – Σταφιδικό και κοινωνική κρίση – Αγροτικό κίνημα και αναρχισμός – ‘Τρομοκρατώντας’ τους βουλευτές – Η υπόθεση Α. Συγγρού – Ο αναρχικός Δ. Ματσάλης – Η απόπειρα κατά του Γεωργίου Α΄ – Οι συστηματικές διώξεις – Η διάλυση των αναρχικών της Πάτρας – Οι αναρχικοί του Πύργου – Η διάλυση των αναρχικών του Πύργου – Ο αναρχοσυνδικαλισμός στην Ελλάδα – Τάσεις και ομάδες αναρχοσυνδικαλιστικές – Οι αναρχοσυνδικαλιστές του Κόσμου – Οι αναρχοσυνδικαλιστές του Συνδέσμου} / Οι σοσιαλιστές της Θεσσαλίας {Οι αναρχικοί του Βόλου – Εργάτες και ιδέες στον Βόλο – Το Εργατικό Κέντρο Βόλου – Μορφές πάλης και αναρχικοί – Η κοινή δράση με τους αστούς – Η γενικότερη επιρροή – Η πολιτικοποίηση του Ε.Κ.Β. – Οι αναρχίζοντες της Λάρισας} / Ο Σοσιαλιστικός Όμιλος Κέρκυρας {Προοίμιο – Η μαρτυρία του Άγι Στίνα – Η επίδραση του Η. Γιοβάνοβιτς – Ο σοσιαλισμός του Κων. Θεοτόκη – Ο Αρ. Σίδερις και οι άλλοι του Ομίλου} / Οι οργανώσεις στην Αθήνα: Δημητράτοι και Λιγδόπουλος {Προοίμιο – Η παράδοση από την Κεφαλλονιά – Οι οργανώσεις στην Αθήνα και ο Παν. Δημητράτος – Συνεργασίες και διενέξεις – Ο Μιχάλης Οικονόμου – Δημ. Λιγδόπουλος και Σοσιαλιστική Νεολαία – Δράση και στελέχη της Σοσιαλιστικής Νεολαίας} / Πίνακες {Κύρια ονόματα, τάσεις ιδεολογικές, σημαντικά γεγονότα – Περιοδικά, εφημερίδες, μπροσούρες – Οργανώσεις, κόμματα, όμιλοι, σωματεία – Συνέδρια και συνδιασκέψεις}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Ellhnes_enantion_Ellhnwn

ΔΟΡΔΑΝΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ Ν.: Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη 1941-1944, πρόλογος Ιάκωβος Δ. Μιχαηλίδης, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 555 [Βραχυγραφίες / Πρόλογος συγγραφέα / Εισαγωγή / Δύο εθνικοσοσιαλιστικά κόμματα και πέντε αρχηγοί {Ο Γεώργιος Πούλος: Οικοδομώντας το εθνικοσοσιαλιστικό μέλλον – Η κίνηση Σπυρίδη – Από τοπικός άρχοντας, αρχηγός κόμματος: Ο Γρηγόριος Παζιώνης – Μια καριέρα στρατιωτικού χωρίς μέλλον, μια συνεργασία με προοπτικές: Η περίπτωση του Διονυσίου Αγάθου – Ο εθνικοσοσιαλιστής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Βασίλειος Έξαρχος} / Η ‘‘Εθνική Ένωσις ‘Η Ελλάς’’’ και οι μελλοντικοί κυβερνήτες {Η νεκρανάσταση μιας οργάνωσης – Από την ηγεσία των ΕΕΕ και των εθνικοσοσιαλιστικών κομμάτων στην ηγεσία της Ελλάδας} / Το εθελοντικό τάγμα του Γεωργίου Πούλου {Συγκρότηση – Στελέχωση – Δράση} / Η Πανελλήνια Οργάνωση Εθνικιστικών Ταγμάτων / Ο Εθνικός Ελληνικός Στρατός / Ο σκληρός πυρήνας / Οι ‘δεκανείς’ / Οι ‘αφανείς’ του εθνικοσοσιαλισμού / Μοιράζοντας τα κέρδη / Το τέλος του κόσμου / Αντί επιλόγου: Έλληνες εναντίον Ελλήνων / Πηγές – Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 25,47 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

Los_Antzeles_empisteftiko

ΕΛΛΡΟΫ, ΤΖΑΙΗΜΣ [JAMES ELLROY]: Λος Άντζελες εμπιστευτικό, μτφ. Ανδρέας Αποστολίδης, <Άγρα>, Αθήνα 1998, σελ. 593 [Νύχτα Χριστουγέννων 1951, Λος Άντζελες: μια πόλη όπου η Αστυνομία είναι το ίδιο διεφθαρμένη με τους εγκληματίες. Έξι κρατούμενοι χτυπιούνται βάναυσα από αστυνομικούς τρελαμένους από το αλκοόλ. Για τους τρεις αστυνομικούς της Αστυνομίας του Λος Άντζελες θα εκτεθούν τα ένοχα μυστικά πάνω στα οποία έχουν οικοδομήσει τις διεφθαρμένες και βίαιες καριέρες τους. Ο Εντ Έξλυ αναζητά τη δόξα. Αγχωμένος από την επιτυχία του ‘αδιάφθορου’ πατέρα του, είναι έτοιμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα, να παραβεί οποιοδήποτε νόμο για να την ξεπεράσει. Ο Μπαντ Ουάιτ είδε τον πατέρα του να σκοτώνει τη μάνα του. Σήμερα είναι ένα οργισμένο θηρίο, μια ωρολογιακή βόμβα που φοράει ένα σήμα και κυνηγάει άντρες που κακοποιούν γυναίκες. Ο ‘Σκουπιδιάρης’ Τζακ Βινσένς τρομοκρατεί σταρ του σινεμά για λογαριασμό ενός σκανδαλοθηρικού περιοδικού. Ένα μυστικό, καταχωνιασμένο στη μνήμη του, τον σιγοτρώει. Θα κάνει τα πάντα για να μη βγει στην επιφάνεια. Τρεις μπάτσοι σε μια δίνη, ένας εφιάλτης που μετράει την εντιμότητα και τα θάρρος τους, ένας εφιάλτης όπου κάθε οίκτος είναι αποκλεισμένος και που δεν επιτρέπει την επιβίωση σε κανέναν. Στο φόντο διακίνηση και πειράματα ναρκωτικών, εκβιασμοί, πορνοπεριοδικά με διεστραμμένες νεκροφιλικές στάσεις, αντρική και γυναικεία πορνεία, βιασμοί, φόνοι κακοποιημένων γυναικών, ανερχόμενοι αδίστακτοι αστυνομικοί, εισαγγελείς και επιχειρηματίες. Το Λος Άντζελες εμπιστευτικό είναι ένα επικό μαύρο μυθιστόρημα. Μετά τη Μαύρη Ντάλια και το Μεγάλο Πουθενά, αποτελεί το τρίτο μέρος της ‘Τετραλογίας του Λος Άντζελες’, που ολοκληρώθηκε με τη Λευκή τζαζ. Το 1997 κυκλοφόρησε η σπουδαία ταινία του Κέρτις Χάνσον με βάση το βιβλίο.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Politikh_anypakoh

ΘΟΡΩ, ΧΕΝΡΥ ΝΤΑΙΗΒΙΝΤ [HENRY DAVID THOREAU]: Πολιτική ανυπακοή, εισαγωγή Πασχάλης Κιτρομηλίδης, μτφ. Γιώργος Λαμπράκος, ανυπόγραφες σημειώσεις, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 93 [Το δοκίμιο Πολιτική ανυπακοή (1849) – ένα από τα σημαντικότερα κείμενα πολιτικού στοχασμού – καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αρνηθούν να καταβάλουν τη φορολογία που τους είχε επιβάλει η τότε κυβέρνηση του Τζαίημς Πολκ, κυβέρνηση που αποδεχόταν τη δουλοκτησία ως νόμιμο δικαίωμα και είχε το 1846 κηρύξει πόλεμο στο Μεξικό, με σκοπό να επεκτείνει τη δουλεία σε περιοχές που θα κατακτούσε. Ο Θορώ διατυπώνει εδώ το δόγμα της ‘παθητικής αντίστασης’ προς την εξουσία με την εκδήλωση ανυπακοής. Αυτό επιτάσσει, λέει ο συγγραφέας, η αίσθηση του δικαίου και η επίγνωση του καθήκοντος. Κάτι ανάλογο είχε διατυπώσει και ο ρομαντικός ποιητής Π. Μπ. Σέλλεϋ, στο ποίημά του «Η μάσκα της αναρχίας» (1819), έργο το οποίο επηρέασε βαθιά τον Θορώ. Για τον Θορώ, η εκδήλωση της πολιτικής ανυπακοής ως επιταγής της συνείδησής του δεν ήταν άλλο παρά πραγμάτωση της ατομικότητάς του. Η ανυπακοή γίνεται η μέθοδος προάσπισης της ελευθερίας της συνείδησης και των ατομικών δικαιωμάτων. Μεταξύ των πολιτικών στοχαστών οι οποίοι επεξεργάστηκαν την ιδέα της πολιτικής ανυπακοής στις πολιτικές συνθήκες της εποχής τους, αποδίδοντας την πατρότητα του όρου στον Θορώ, σημαντικότεροι υπήρξαν ο Μαχάτμα Γκάντι και ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Ο πρώτος σημαντικός συγγραφέας που πρόσεξε το κείμενο του Θορώ στην έκδοση του 1866 ήταν ο Λέων Τολστόι, ο οποίος εξαίρει τις ιδέες του στην Ανάσταση.] [Τιμή πώλησης: 5,50 ευρώ. Με έκπτωση: 4,95 ευρώ.]

H_sarkofagos_19

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η σαρκοφάγος. Πεζογραφήματα, δέκατη ένατη έκδοση, <Κέδρος>, Αθήνα 2019, σελ. 149 [Οι τσιρίδες / Η μεγαλοκόρη / Το βύζαγμα / Η νεκροφάνεια / Η σειρήνα / ‘Το Χρυσούν Απίδιον’ / Η συμμορία της καρφίτσας / Τα παρατσούκλια / Το γάλα / Το κρεβάτι / Τα ξόρκια / Το πεντακοσάρι / Τα κεφάλια / Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα / Λιμενικά λουτρά / Las Incantadas / Η σαρκοφάγος / Ο λογοτιμήτης / Ο φύκος / Η εγγραφή / Μοτοσυκλέτας εγκώμιο / Η χωματίλα / Τα πασσαλάκια / Η σκυλοπολιορκία / Ο δουξ του Σπρουξ / Τα βαφτίσια / Πώς εξοντώθηκε ο Ταμανάκιας / ‘Δηλώ υπευθύνως…’ / ‘Ουκ ηπίστατο φεύγειν’] [Τιμή πώλησης: 11.16 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Pente_athhnaikoi_dialogoi

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πέντε αθηναϊκοί διάλογοι, δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 1980, σελ. 237 [Ο Παύλος στην Αθήνα, 51 ή (52) μετά Χριστόν / Ο Αδριανός στην Αθήνα, 132 μετά Χριστόν / Ο Ιουλιανός στην Αθήνα, 355 μετά Χριστόν / Ο Αλάριχος στην Αθήνα, 396 μετά Χριστόν / Ο Ιουστινιανός και η Αθήνα, 529 μετά Χριστόν / Σημείωμα / Κρίσεις για τους Πέντε αθηναϊκούς διαλόγους] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Pros_thn_aiwnia_eirhnh_H_idea_tou_Kant_peri_ths_aiwnias_eirhnhs

ΚΑΝΤ, ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ – ΓΥΡΓΚΕΝ ΧΑΜΠΕΡΜΑΣ [IMMANUEL KANT – JÜRGEN HABERMAS]: Προς την αιώνια ειρήνη & Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης, <Πόλις>, Αθήνα 2006, σελ. 240 [Ιμμάνουελ Καντ: «Προς την αιώνια ειρήνη. Ένα φιλοσοφικό σχεδίασμα» {Εισαγωγή – Πρώτο κεφάλαιο το οποίο περιέχει τα προκαταρκτικά άρθρα για την αιώνια ειρήνη μεταξύ κρατών – Δεύτερο κεφάλαιο το οποίο περιέχει τα οριστικά άρθρα για την αιώνια ειρήνη μεταξύ κρατών – Πρώτο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το πολιτειακό καθεστώς σε κάθε κράτος πρέπει να είναι ρεπουμπλικανικό – Δεύτερο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το διεθνές δίκαιο οφείλει να θεμελιώνεται σε μια ομοσπονδία ελευθέρων κρατών – Τρίτο οριστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη. Το κοσμοπολιτικό δίκαιο οφείλει να περιορίζεται σε όρους της καθολικής φιλοξενίας – Πρώτη προσθήκη. Για την εγγύηση της αιώνιας ειρήνης – Δεύτερη προσθήκη. Μυστικό άρθρο για την αιώνια ειρήνη – Παράρτημα (Για την ασυμφωνία μεταξύ της ηθικής και της πολιτικής ως προς την αιώνια ειρήνη – Για την ασυμφωνία της πολιτικής με την ηθική σύμφωνα με την υπερβατολογική έννοια του δημοσίου δικαίου)}, εισαγωγή-μτφ.-σχόλια Κωνσταντίνος Σαργέντης, επιστημονική θεώρηση Γιώργος Ξηροπαΐδης / Γύργκεν Χάμπερμας: «Η ιδέα του Καντ περί της αιώνιας ειρήνης από την ιστορική απόσταση 200 ετών», μτφ. Αννίτα Συριοπούλου, επιστημονική θεώρηση Γιώργος Ξηροπαΐδης] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

Ximaira

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Χίμαιρα, προοίμιο Δημήτρης Τάρλοου, εισαγωγή Μαίρη Μικέ, επίμετρο Στρατής Πασχάλης, δεύτερη αναστοιχειοθετημένη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2015, σελ. 202 (και συνοδευτικό φυλλάδιο με κείμενο της Μαρίνας Καραγάτση) [‘‘Η πρώτη εκδοχή της Χίμαιρας, η γυμνή κι απέριττη, του 1936, λες και πρόκειται για έργο διαφορετικό σε σχέση με την κατοπινή, ευρύτερα γνωστή, εκδοχή του ’53. Χωρίς τις εκτενείς μυθολογικές αναφορές, τα ποιητικά παραθέματα, τις πολλές φιλοσοφικές αναλύσεις, ο λόγος εδώ, που δεν ‘θυμίζει τη θάλασσα’, επιγραμματικός, νηφάλιος, παραθετικός, ακολουθεί με γαλήνη, σαν ενιαία κινηματογραφική σεκάνς, την απεγνωσμένη εσωτερική πορεία της Ξένης από την κουπαστή του καραβιού της άφιξης μέχρι ‘το τρομερό βήμα’ στα χείλη του γκρεμού της τελικής πτώσης. Περισσότερο νουβέλα παρά ρομάντζο, περισσότερο κοντά στον ποιητικό ρεαλισμό της ψυχογραφίας παρά στον κατοπινό υποβλητικό ρομαντισμό του μελοδράματος, το κείμενο, καθαρό από πυκνές περιγραφές και πηγαίους καταιγισμούς, προσεγγίζει την ηρωΐδα με ανατομική αποστασιοποίηση. Ο Καραγάτσης στην τροχιά της Μαρίνας, από τη γαλλική κόλαση ως τον εξαγνισμό της καθώς διαλύεται αυτοκτονικά στο φως και τα νερά του Αιγαίου.’’ (Στρατής Πασχάλης)] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Γιούγκερμαν, 1ος τόμος, εισαγωγή Μαίρη Μικέ, πίνακας εξωφύλλου Νίκη Καραγάτση, τριακοστή τρίτη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 2020, σελ. 671 [Τιμή πώλησης: 19,27 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ.: Γιούγκερμαν, 2ος τόμος, πίνακας εξωφύλλου Νίκη Καραγάτση, τριακοστή δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 2019, σελ. 581 [Τιμή πώλησης: 19,27 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ.]

H_Roumelh_stis_floges

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ (ή ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ), ΚΩΣΤΑΣ: Η Ρούμελη στις φλόγες. Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα 1979, σελ. 314 [Πρόλογος / Η κληρονομιά μου / Ελληνική εθνική αντίσταση 1941-1944 – Η κατάσταση στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια – Βιογραφικό σημείωμα – Ξέσπασαν αιματηρές απεργίες στη Ξάνθη – Στο Α´ Τμήμα Ξάνθης ανάμεσα στο ξανθιώτικο λαό – Κηρύχτηκε μεγάλη καπνεργατική απεργία στη Ξάνθη – Οργάνωση του ΚΚΕ σ’ όλη την επαρχία – 6 Απρίλη 1941: Εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα / 10 Μάη 1942 – Οργάνωση Μετώπου Εθν. Σωτηρίας Δυτικής Φθιώτιδας – Οργάνωση Δυτικής Φθιώτιδας – Διακήρυξη του Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης – Η περιφερειακή επιτροπή μετώπου εθνικής σωτηρίας Ρούμελης – Συγκέντρωση εργαζομένων στη Λαμία – Επιτροπές πεινασμένων – Σχέδιο για ανατίναξη της γέφυρας Βοϊδορέματος – 22 Ιούνη 1941: Επίθεση Γερμανών κατά της Ρωσίας – Πέφτει στο κενό η συκοφαντία της δεξιάς για το ΚΚΕ – Ληστές-ζωοκλέφτες οργώνουν την Ρούμελη – Γράμματα στους παλιους κομμουνιστές – Οργάνωση της ΚΝΕ Ρούμελης – Αρχίζει το κυνηγητό της Μιλίτσια και Γκεστάπο – Το σφάλμα μου – Παρ’ ολίγο να πιαστώ απ’ τον προδότη Γιάννη Υφαντή – Ο φραξιονισμός πετυχαίνει – Μέλος πυρήνα Σπερχειάδας – Οι Ιταλοί κάνουν συλλήψεις. Καίνε σπίτια, αρπάζουν προίκες – Σαμποτάζ σ’ ένα καράβι στη Στυλίδα – Ήρθε στη Σπερχειάδα ο Θανάσης Κλάρας – Σχηματίζεται η επιτροπή του ΕΑΜ Δυτικής Φθιώτιδας – Μια μικρή αδεξιότητα του Κλάρα – Συγκροτείται η πρώτη ομάδα του ΕΛΑΣ – Ο Άρης σηκώνει ψηλά την ελληνική σημαία – Παραλίγο διάσπαση του ΕΑΜ Δ. Φθιώτιδας – Η επιτροπή του ΕΑΜ Ρούμελης – 21 Μάη 1942: Σύσκεψη γραμματέων στην Σπερχειάδα – Η ομάδα του ΕΛΑΣ σε κρίσιμη καμπή – Μέτρα οικονομικά για τον ΕΛΑΣ – Εκτέλεση των προδοτών – Η εκτέλεση του συνεργάτη των Ιταλών Μαραθέα – Νάκος Μπελής, ο γενναίος καπετάνιος – Οι πρώτοι μάρτυρες του αγώνα Ν. Λέβας και Ν. Λαρίσης – Ήρθαν στην Σπερχειάδα να με πιάσουν Ιταλοί αξιωματικοί / 27 Αυγούστου 1942 στο Καρπενήσι – Ο Άρης είναι ο άξιος αρχηγός στη Ρούμελη – Η πρώτη σύσκεψη της Α. Ε. Ευρυτανίας – Εγώ κράτησα το Βελουχιώτη στην Ευρυτανία. Ο Άρης στην Ευρυτανία – Ήρθε στο Καρπενήσι εκπρόσωπος του Θεσσαλικού Γραφείου – Αθρόες προσχωρήσεις στον ΕΛΑΣ – Έρχονται αγγλικά αεροπλάνα στην Ευρυτανία – Οργανώνεται η ομάδα Παρνασσού – Η μάχη του Μικρού Χωριού – Ο Άρης στα βουνά της Φωκίδας – Η μάχη του Ρεκάς – Αφοπλισμός χωροφυλακής Υπάτης – Νέα συνάντηση με τον Άρη στο Μερίσι – Σύλληψη Γερμανού ταγματάρχη στο Μικρό Χωριό – Η ασφάλεια της χωροφυλακής στο Καρπενήσι μάς παρακολουθεί – Εμφάνιση στην Ευρυτανία του στρατηγού Σουλιώτη (Ν. Ζέρβα) – Οι Αετοί της Ρούμελης. Τέλη Σεπτέμβρη 1942. Η μάχη της Χαλκομάτας Λαμίας – Ήρθε στο Καρπενήσι αξιωματικός του στρατηγού Μαυρομάτη απ’ το Αγρίνιο – Παραλίγο διάσπαση της Επιτροπής ΕΑΜ Ευρυτανίας – Η ΚΕ του ΚΚΕ στέλνει στη Ρούμελη τους Μανιάτη και Τάσο Λευτεριά – 19-20 Νοέμβρη 1942 στη Βίνιανη – Μια αναπάντεχη συνάντηση στο Καρπενήσι – Κύμα εκτελέσεων πατριωτών – Τα θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Λαϊκή εξουσία: Αυτοδιοίκηση, λαϊκή δικαιοσύνη, ασφάλεια – Τα επιτεύγματα του ευρυτανικού λαού – Η λαϊκή εξουσία στη λεύτερη Ελλάδα – Πρόταση στη ΠΕ να βγει στη λεύτερη Ρούμελη – Η μάχη του Χρισώ Ευρυτανίας – Κινήσεις του Άρη και των ομάδων – Συνάντηση Άρη και Μπελή στη Παλιογιαννιτσού – Ρουμελιώτης ο πρώτος Έλληνας αντάρτης Παπακουμπούρας – Ανακοινωθέν των τριών ηγετών για το Γοργοπόταμο – Καπετάν Σωτήρης Μπεγνής – Στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η διάλυση της χωροφυλακής Στυλίδας – 18 Ιούνη 1944 πυρπολείται η νεώτερη Αγία Λαύρα η Σπερχειάδα – 10 Απρίλη 1943: Επιδρομή των Γερμανών στη Δυτική Φθιώτιδα – Γενική συνέλευση ανταρτών στο Γαρδίκι Ομιλαίων. Ο Τάσος Λευτεριάς προτείνει συνάντηση με το Ζέρβα – Γιατί κλήθηκε ο Άρης στην Αθήνα το 1943 – Γιορτασμός της 25 Μάρτη 1943 στη Δεσφίνα – Στην έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΕΛΑΣ – Συνάντηση Άρη με την καινούργια ομάδα της Οξυάς – Συνάντηση Άρη και Νικηταρά – Ο Γκέκας πιάνει όμηρο τον Ψαρριανό – Η εξόντωση των Αγοριδαίων στη Φωκίδα – Απότυχε η σύσκεψη στο Λιάσκοβο Άρη, Ζέρβα, Άγγλων – Ο Άθως Ρουμελιώτης – Διαταγή του στρατηγείου του ΕΛΑΣ – Το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, αναγνωρίζει το ΕΑΜ ΕΛΑΣ, τον ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες Ελλάδας – Ο Άθως Ρουμελιώτης αποχώρησε – Μόσχα, Στάλινγκραντ, Αφρική – Σειρά σαμποτάζ κατά των Ναζί απ’ τον ΕΛΑΣ Ρούμελης – Κι άλλο σαμποτάζ στο Δομοκό – Επίθεση κατά σιδηροδρομικού σταθμού – Επίθεση Αρχηγείου Δομοκού κατά Γερμανών Πλατυστόμου – Ο Σαράφης και ο Τζήμας στην Αθήνα – Εκτέλεση 106 αγωνιστών στο Κούρνοβο. Η ανατίναξη της γαλαρίας στο Κούρνοβο – Ο ΕΛΑΣ αφοπλίζει το 5-42 Σύνταγμα του Ψαρρού – Διάλυση του 5-42 Συντάγματος του Δ. Ψαρρού – Πραγματικός πατριώτης ο αντισυνταγματάρχης Κώστας Λαγγουράνης, υποδιοικητής του 5-42 Συντάγματος – Κεντρική σύσκεψη ηγετών ΕΑΜ ΕΛΑΣ στην Αθήνα – Η εξόντωση της ομάδας Κάλλια (Μώρου) Χαραλάμπου – Το συνέδριο της Εθνικής Αλληλεγγύης Φωκίδας – Το κομματικό αχτίφ στελεχών στην Ιτέα – Μια σύγκρουση στο Γαλαξίδι με τον Άγγλο ταγματάρχη Τζεφ – Οι αντάρτισσες στη Ρούμελη – Ούνρα και Ερυθρός Σταυρός – Η μάχη στις Καρούτες Δωρίδας – Ο Άρης ξαναγυρίζει στη Ρούμελη – Εκτέλεση τριών συνεργατριών των Ιταλών – Απελευθέρωση των φυλακισμένων Λιβαδειάς – Το αρχηγείο Παρνασσίδας υποδέχεται τους ηγέτες – Ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ στην Αιτωλοακαρανία – Οι Άγγλοι βυσσοδομούν κατά της εθνικής ενότητας – Στη Φωκίδα – Η πολύνεκρη μάχη του Αλμυρού – Οι Έλληνες θύματα της Ιντέλλιτζενς Σέρβις – Οι εαμικές οργανώσεις κεφαλή, τροφή και αίμα – Εποχή σταλινικής νοοτροπίας / Αρχηγείο του ΕΛΑΣ στη Δυτική Στερεά και Λοκρίδα – Βασανισμός και εκτέλεση του Παπακουμπούρα – Ο Γ. Φράγκος αντικαταστάτης στην Ανατολική Φθιώτιδα – Η ΟΠΛΑ Λαμίας – Η ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων) – 1 Φλεβάρη 1944. Σκληρή μάχη στο 51 χιλιόμετρο Ιτιάς και Άμφισσας – Προγωστικά του Θ. Μίχου – Τρίτο και τελευταίο κάψιμο της Σπερχειάδας – Η πρώτη διάλυση του 5-42 Συντάγματος – Φονική μάχη ενάντια στη γερμανική φρουρά Στυλίδας – Το αχτίφ στελεχών στα Μάρμαρα – Η δράση του ΕΛΑΝ του Μαλιακού και Κορινθιακού – 17 Ιούνη 1944. Τα Ες-Ες καίνε την Υπάτη – Η μάχη της Μακρακώμης Φθιώτιδος 1943 – Ο καπετάν Ζαχαριάς – Η κυβέρνηση του βουνού (ΠΕΕΑ) – Η δικαίωση – Η απελευθέρωση της Λαμίας – Οι μάχες του ΕΛΑΣ – 18 Ιούνη 1944. Οι Γερμανοί πυρπόλησαν τη Μακρακώμη – Η δράση του εφεδρικού ΕΛΑΣ Ρούμελης – Το εφεδρικό σύνταγμα Δυτικής Φθιώτιδας – Το Σύνταγμα του Εφεδρικού ΕΛΑΣ – Κατάσταση των πυρποληθέντων χωριών και κωμοπόλεων στη Ρούμελη] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ] [Ο συγγραφέας ήταν ιδρυτής της αντιστασιακής οργάνωσης Μέτωπο Εθνικής Σωτηρίας Ρούμελης και της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ Ρούμελης 11 Μάη 1941, που ήταν και ο Α΄ Γραμματέας της.] [Τιμή πώλησης: 62,50 ευρώ. Με έκπτωση: 47,00 ευρώ.]

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ, ΦΩΤΗΣ: Ο κινηματόγραφος στο φως της επιστήμης, Καλαμάτα 1963, σελ. 209 [Πρόλογος / Η τεχνητή κίνηση μέσο αναπαράστασης της φύσης και της κοινωνίας / Η φύση κι ο χαρακτήρας του κινηματογράφου {Το πρόβλημα της εικόνας και της κίνησης. Οι βασικές έννοιες του κινηματόγραφου. Χώρος και χρόνος – Τα στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας} / Η τέχνη, η τεχνική και τα σύμβολα {Τι είναι τα σύμβολα; Το σύμβολο, ορόσημο του πολιτισμού – Ο κινηματόγραφος, έκφραση του τεχνικού πολιτισμού και της σύγχρονης κουλτούρας – Ο κοινωνικός άνθρωπος μπροστά στη μηχανή. Τι σημαίνει το ερώτημα: Είναι ταξική η τέχνη ή όχι;} / Ο μηχανιστικός χαρακτήρας της κλασικής αισθητικής του κινηματόγραφου {Οι πρωτοπόροι του κλασικού κινηματόγραφου – Οι αρχές του Γκρίφφιθ. Στενότητα συνείδησης και επιλογή – Μία επανάσταση. Η ‘δραματική’ αρχή του Αϊζενστάιν – Δυνατότητες διαλεκτικής έκφρασης} / Η καλλιτεχνική κρίση στον κινηματόγραφο {Μια γενική άποψη – Η χολλυγουντιανή κρίση – Ο δογματισμός του σοβιετικού κινηματόγραφου} / Σύγχρονα προβλήματα του κινηματόγραφου {Avant Garde. Πρωτοποριακός κινηματόγραφος – Nouvelle Vague. Εσωτερικό μοντάζ-ντεκουπάζ – Οι επιδράσεις της Nouvelle Vague – Κοινωνικο-φιλοσοφική ανάλυση – Αισθητικά συμπεράσματα} / Ο κινηματόγραφος στο φως της επιστήμης {Προλεγόμενα: Η θέση του προβλήματος – Συνειδητός και υποσυνείδητος κόσμος. Η ‘πληρότητα του υποσυνείδητου’ – Η διαλεκτική του κινηματόγραφου}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Xilies_anases

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ: Χίλιες ανάσες, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2018, σελ. 320 [Κουμπί, κούτελο, τάφος, Βράχος ασκήσεις για δυνατούς λύτες. Ήταν όντως αινίγματα ή ο άγριος θάνατος την είχε κλονίσει τόσο που έχανε το νόημα του τετέλεσται και το μέτρο των τετελεσμένων; Άγγιξε το άσπρο πουκάμισο του Στέλιου, άπλυτο από το καλοκαίρι. Μύρισε λαίμαργα τις κιτρινίλες του ιδρώτα του στις μασχάλες, φίλησε τον γιακά σαν να φιλούσε τον λαιμό του. Εσένα, δεν έχω σκοπό να σε μπουγαδιάσω, ψιθύρισε κι αμέσως μετά κόλλησε στον καθρέφτη. Λαχταρούσε να βρει κατάφατσα εκεί το πρόσωπο του άντρα της, να δει τα ματόκλαδά του να παίζουν, τις φλέβες του λαιμού να φουσκώνουν και να ξεφουσκώνουν ολοζώντανες. Θα ακουμπούσε τα δάχτυλά της στο κεφάλι του, θα μετρούσε σωστά το πλάτος του μετώπου, την απόσταση από τα φρύδια ως τις ρίζες των μαλλιών του. Περίμενε, περίμενε, στο τζάμι υπήρχε μόνο το σπασμένο μούτρο της και το θολωμένο βλέμμα της. Αυτή, η Πηγή Βογιατζή, αυτή που διάβαζε τα μάτια των άλλων, καρφώθηκε εκεί για είκοσι λεπτά και δεν μπορούσε να διαβάσει τα δικά της. Ένοιωσε το στήθος και το κεφάλι της να καίνε την ίδια στιγμή που τα πόδια της είχαν ολότελα ξυλιάσει, άλλος άνθρωπος από τη μέση και πάνω, άλλος από τη μέση και κάτω. Έκλεισε τα μάτια και ψιθύρισε πέντε λέξεις κοφτά. Δεν ξέρω πού να είμαι.] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Erwtes_kommounistwn

ΚΑΣΤΕΛΛΙΝΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ [LUCIANA CASTELLINA]: Έρωτες κομμουνιστών, πρόλογος Χάρης Γολέμης, μτφ.-σημειώσεις Τόνια Τσίτσοβιτς, <Angelus Novus>, Αθήνα 2020, σελ. 254 [‘‘Αυτό το βιβλίο δεν κουτσομπολεύει, ούτε είναι αυτοβιογραφικό. Ωστόσο, οι τρεις ιστορίες που το συνθέτουν έχουν συμβεί πραγματικά σε ανθρώπους που γνώρισα και οι οποίοι μου τις αφηγήθηκαν. Το ονόμασα Έρωτες κομμουνιστών όχι μόνο επειδή αυτή ήταν η πίστη των πρωταγωνιστών του, αλλά επειδή, για όποιον εμπλέκεται σε βάθος με την ιστορία, ο ιδιωτικός και ο δημόσιος βίος συνδέονται τόσο στενά που κάποιες φορές ανταλλάσσουν θέσεις ή και συγχέονται. Είναι ιστορίες που με εντυπωσίασαν, με συγκίνησαν και με έκαναν να πονέσω’’. Η Λουτσιάνα Καστελλίνα αφηγείται τρεις δραματικές, μοναδικές ερωτικές ιστορίες, σε τρία εντελώς διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια αναφοράς: Τουρκία, Κρήτη, Ηνωμένες Πολιτείες. Παράτολμοι, σημαδεμένοι από την ιστορία, οι έρωτες της Μινεβέρ Αντάτς και του Ναζίμ Χικμέτ, της Αργυρώς Πολυχρονάκη και του Νίκου Κοκοβλή, της Σύλβια Μπέρμαν και του Ρόμπερτ Τόμσον, εκτυλίσσονται σε ένα φόντο παρακολουθήσεων, παράνομης δράσης, φυλακίσεων, εξοριών και λίγων, πολύ λίγων, περιόδων σχετικής ηρεμίας των πρωταγωνιστών τους. Αυτό είναι και το πρώτο τους κοινό στοιχείο. Το δεύτερο είναι η ακλόνητη πίστη αυτών των σκληρών αλλά ευαίσθητων ανθρώπων στην κομμουνιστική υπόθεση που, σε συνδυασμό με την προσωπική τους αξιοπρέπεια, δεν τους επέτρεπε το συμβιβασμό με τους διώκτες τους. Το τρίτο κοινό στοιχείο είναι η ένταση μεταξύ των υποχρεώσεων του αγώνα και της προσωπικής ζωής των αγωνιστών, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν και στις αποφάσεις του κομμουνιστικού κόμματος της χώρας τους στο οποίο ανήκαν – και δεν ήταν πάντα οι πιο ορθολογικές. Η Καστελλίνα βυθίζεται στη ζωή και στη μνήμη, ανασύροντας από τη λήθη ιστορίες και πορτραίτα που είναι αδύνατο να ξεχαστούν.] [Τιμή πώλησης: 14,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,60 ευρώ.]

Prwsiko_mple

ΚΕΡ, ΦΙΛΙΠ [PHILIP KERR]: Πρωσικό μπλε, μτφ. Γιώργος Μαραγκός, <Κέδρος>, Αθήνα 2020, σελ. 667 [Γαλλική Ριβιέρα, 1956: Ο Έριχ Μήλκε, υποδιευθυντής της Στάζι, αναθέτει στον επιθεωρητή Μπέρνι Γκούντερ να ταξιδέψει στο Λονδίνο και να δηλητηριάσει με θάλλιο την Αν Φρεντς, πράκτορα με την οποία είχαν συνεργαστεί και οι δύο στο παρελθόν. Ο Μήλκε δεν του αφήνει κανένα περιθώριο να αρνηθεί. Στο ταξίδι προς την Αγγλία συνοδεύει τον Γκούντερ ο Φρήντριχ Κορς, παλιός σύντροφός του από την Κρίπο, που πλέον εργάζεται για τη Στάζι και βρίσκεται εκεί για να εξασφαλίσει ότι ο επιθεωρητής θα κάνει σωστά τη δουλειά. Ενώ ταξιδεύουν προς το Καλαί ο Γκούντερ το σκάει. Κατευθύνεται προς τα γερμανικά σύνορα προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητος, ενώ φέρνει στη μνήμη του την τελευταία φορά που συνεργάστηκε με τον Κορς. Βαυαρικές Άλπεις, 1939: Στην εξοχική κατοικία του Χίτλερ στο Ομπερσάλτσμπεργκ δολοφονείται ένας μηχανικός ο οποίος επιβλέπει τα έργα που γίνονται στα Εδάφη του Ηγέτη. Ο Μπέρνι Γκούντερ επιλέγεται για να διαλευκάνει την υπόθεση υπό άκρα μυστικότητα και παίρνει μαζί του ως βοηθό τον Φρήντριχ Κορς. Έχει ακριβώς μία βδομάδα για να βρει τον δολοφόνο, μέχρι να έρθει ο Χίτλερ για τον εορτασμό των πεντηκοστών γενεθλίων του. Ο Μπέρνι ξέρει καλά σε τι μπελάδες έχει μπλέξει. Θα είναι καταστροφικό αν ο Χίτλερ ανακαλύψει ότι έχει διαπραχθεί ένας φόνος στη βεράντα του σπιτιού του. Το βουνό όμως φιλοξενεί και την ελίτ του ναζιστικού κόμματος. Θα είναι χειρότερο για τον Γκούντερ αν ο δολοφόνος είναι ένας από αυτούς. 1939 και 1956: Δύο διαφορετικές εποχές που συγκλίνουν με εκρηκτικό τρόπο σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.] [Τιμή πώλησης: 19,90 ευρώ. Με έκπτωση: 17,90 ευρώ.]

To_thhly_kai_to_iero

ΚΛΕΜΑΝ, ΚΑΤΡΙΝ – ΤΖΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΤΕΒΑ [CATHERINE CLÉMENT – JULIA KRISTEVA]: Το θήλυ και το ιερό, πρόλογος Μάριος Μαρκίδης, μτφ.-σημειώσεις Αρχοντή Κόρκα, <Εκδόσεις Ψυχογιός>, Αθήνα 2001, σελ. 291 [Υπάρχει ή όχι μια έννοια του ιερού, η οποία φέρει τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά του θήλεος; Ποια είναι η θέση του θήλεος μέσα στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, τον ιουδαϊσμό, το χριστιανισμό και τον ισλαμισμό; Πώς αναδύεται η ισότητα του θήλεος στο βουδισμό, στον κομφουκιανισμό, στον ταοϊσμό και τις ανιμιστικές θρησκείες της Αφρικής; Αν αληθεύει ότι οι γυναίκες αφυπνίζονται κατά την καινούργια χιλιετία, ποια πρέπει να είναι η βαθύτερη σημασία της αφύπνισης; Σ’ αυτά τα ερωτήματα επιχειρούν να δώσουν έγκυρες απαντήσεις οι δύο εξέχουσες εκπρόσωποι της σύγχρονης γαλλικής διανόησης, η Κατρίν Κλεμάν και η Τζούλια Κρίστεβα, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα αναζητήσεων, ψυχολογικών, κοινωνιολογικών, φιλοσοφικών και θρησκειολογικών. Με τη μορφή της επιστολικής αφήγησης, το έργο τους Το θήλυ και το ιερό αποτελεί μία συμβολή από τις σημαντικότερες της σύγχρονης έρευνας στα κρίσιμα προβλήματα της ιερότητας που απασχολούν επίμονα τις Επιστήμες του Ανθρώπου στην εποχή μας.] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

ΚΛΕΜΑΝ, ΟΛΙΒΙΕ [OLIVIER CLÉMENT]: Βυζάντιο και χριστιανισμός, μτφ. από τα γαλλικά Θεοδοσία Μάινα, επιμέλεια μετάφρασης Ελ. Μάινας, <Μήνυμα>, [Αθήνα] 1985, σελ. 125 [Εισαγωγή / Το σπέρμα. (‘Μέθοδος’ και ‘τρέλα’) / Το ησυχαστικό κίνημα, εσωτερική αναμόρφωση της Εκκλησίας / Θείες ενέργειες / Συνθέσεις Ι. Ο Νικόλαος Καβάσιλας και η πνευματικότητα των λαϊκών / Συνθέσεις ΙΙ. Το τέλος της ‘παραχάραξης’ από την λατινική σκέψη / Συνθέσεις ΙΙΙ. Μια μεταμορφωμένη Αναγέννηση / Η ρωσική αναγέννηση / Συμπέρασμα: Οι μεγάλες διαιρέσεις] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Psychh_ston_pago

ΚΛΗΒΕΡ, ΕΛΝΤΡΙΤΖ [ELDRIDGE CLEAVER]: Ψυχή στον πάγο, μτφ. Κώστας Γαλανόπουλος, <Πάπυρος Πρεςς Ε.Π.Ε.>, Αθήναι 1971(;), σελ. 188 [Γράμματα από τη φυλακή {Στο στάδιο της διαμόρφωσης – Ψυχή στον πάγο – Τέσσερις βινιέτες (Στο Γουάττς – Μάτια – Τροφή ψυχής – Μια λίγο-πολύ θρησκευτική συζήτηση – ‘Ο Χριστός’ και η διδασκαλία του) – Μία μέρα στη φυλακή Φόλσομ – Αρχικές αντιδράσεις στη δολοφονία του Μάλκολμ Χ} / Το αίμα του κτήνους {Η λευκή φυλή και οι ήρωές της – Λάζαρε, δεύρο έξω (Ο πόθος του αίματος – Ο διάσημος νέγρος – Ο αγώνας Μουχάμμαντ Άλι και Φλόυντ Πάττερσον) – Σημειώσεις για έναν ιθαγενή – Συγκέντρωση γύρω από τη σημαία – Η θέση του μαύρου στο Βιετνάμ} / Προοίμιο στον έρωτα: Τρεις επιστολές / Λευκή γυναίκα, μαύρος άνδρας {Η αλληγορία των μαύρων ευνούχων – Ανάρρωση – Προς όλες τις μαύρες γυναίκες από όλους τους μαύρους άνδρες}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ.]

ΚΟΒΑΤΣΕΒΙΤΣ, ΝΤΟΥΣΑΝ [ДУШАН КОВАЧЕВИЋ]: Underground. Ήταν κάποτε μια χώρα, πρόλογος-μεταφραστική επιμέλεια Παύλος Μάτεσις, μτφ. από τα σερβικά Γκάγκα Ρόσιτς, <Εκδόσεις ‘Νέα Σύνορα’ Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1997, σελ. 392 [‘‘Mη διστάζεις, αναγνώστη. H αλήθεια είναι πως το καράβι όπου βρίσκεσαι δεν έχει ούτε τιμόνι ούτε καρίνα. Oύτε πανιά. Eδώ και καιρό έχουν σκουριάσει τα βαρούλκα, σάπισε το κατάστρωμα όπου γυρίζουν, σαν αλμυρά μπακαλιαράκια, οι ναύτες. Tο καράβι μπάζει νερά, κι όμως, σαν από μέγα θαύμα, συνεχίζει να πλέει, καθώς υπόγεια κι αόρατα θαλάσσια ρεύματα το πηγαίνουν, σαν ύφαλα μηχανήματα, μια προς την ανατολή, μια προς τη δύση, το βορρά ή το νότο. Δεν υπάρχει πυξίδα στο πλοίο, τους χάρτες τούς έκαναν τσιγάρα και τους φουμάρισαν εδώ και καιρό, τα μάτια έχουν ξεθωριάσει απ’ την αέναη ενατένιση του πελάγους. Ό,τι υπήρχε έχει φαγωθεί. Tο πλοίο όμως έχει καπετάνιο· υπάρχει κάποιος που σηκώνει τα κιάλια του και γράφει στο ημερολόγιό του τα όσα βλέπει. Κι έτσι, μια μέρα, στις 6 Απριλίου 2141, τα χαράματα, ο καπετάνιος είδε κάτι μέσα στη μεταλλική στεφάνη, στα κιάλια του. Κάτι που κατευθυνόταν προς το πλοίο του, δημιουργώντας μέσα του πανικό. Το χέρι του άρχισε να τρέμει τη στιγμή που είδε πως…, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Αν κοίταζες κι εσύ ο ίδιος μέσα απ’ αυτά τα κιάλια, αναγνώστη, θα έβλεπες τους ανθρώπους που ζούσαν διακόσια χρόνια πριν. Αλλά… θα τα πούμε αργότερα.’’ Tο σενάριο της ταινίας του Kουστουρίτσα Underground βασίζεται σ’ αυτό το μυθιστόρημα του Nτούσαν Kοβάτσεβιτς. H ταινία βραβεύτηκε με το Xρυσό Φοίνικα των Kαννών.] [Τιμή πώλησης: 29,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

Giati_oxi_sosialismos

ΚΟΕΝ, ΤΖΕΡΑΛΝΤ ΑΛΛΑΝ [GERALD ALLAN COHEN]: Γιατί όχι σοσιαλισμός;, εισαγωγή-μτφ. Νικόλας Βρούσαλης, <Εκκρεμές>, Αθήνα 2010, σελ. 113 [Γιατί όχι σοσιαλισμός; / Η εκδρομή / Οι αρχές που υλοποιούνται στην εκδρομή / Είναι το ιδεώδες επιθυμητό; / Είναι το ιδεώδες εφικτό; Το εμπόδιο είναι ο ανθρώπινος εγωϊσμός ή η απουσία σωστής κοινωνικής τεχνολογίας; / Coda / Ευχαριστίες] [Τιμή πώλησης: 11,08 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Koinwniologia_tou_kinhmatografou

ΚΟΛΟΒΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Κοινωνιολογία του κινηματογράφου, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] 1988(;), σελ. 173 [Προοίμιο / Κοινωνιολογία του κινηματογράφου. Εισαγωγή σε μερικές έννοιες {Προοίμιο – Τι εννοούμε με τον όρο κοινωνιολογία; – Τι εννοούμε με τον όρο κινηματογράφος; – Κοινωνιολογία της τέχνης – Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας – Κοινωνιολογία του κινηματογράφου – Διακρίσεις και προσδιορισμοί – Ακόμη μια ‘κοινωνιολογία’} / Κινηματογράφος και κοινωνία / Η ταινία ως οικονομικό αγαθό {Οι κλάδοι παραγωγής κι η αλληλεξάρτησή τους – Το κεφάλαιο – Η εργασία – Το χρήμα – Η διαφήμιση – Η τηλεόραση} / Ο κινηματογράφος και το κοινό του / Ο κινηματογράφος κι οι διαρκείς θεατές του / Κινηματογράφος και ιδεολογία / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων και όρων] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ.]

ΚΟΥΛΕΣΟΦ, ΛΕΒ [ЛЕВ КУЛЕШОВ]: Η τέχνη του κινηματογράφου, πρόλογος-σημειώσεις Ρόναλντ Λεβάκο [μετάφραση του προλόγου Δημήτρης Κολιοδήμος], μτφ. Ίκαρος Μπαμπασάκης – Γιώργος Τσακνάκης, <Αιγόκερως>, [Αθήνα] 1992(;) σελ. 127 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Το μοντάζ σαν το θεμέλιο της κινηματογραφίας / Το υλικό της κινηματογραφίας / Σχετικά με τη σκηνογραφία / Η δουλειά του κάμεραμαν / Για το σενάριο / Η εκπαίδευση του ηθοποιού / Για την παραγωγή] [Τιμή πώλησης: 8,48 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ.]

Deus_vult

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Deus vult [Ο Θεός το θέλει], <Ωκεανός>, Αθήνα 2020, σελ. 648 [Ο Παγιέν ντε Μοντιντιέ είναι ένας χαμηλά στην ιεραρχία, ευγενής της γαλλικής επαρχίας. Έχει, όμως, την τύχη να του δοθεί ένας φωτισμένος δάσκαλος, ο Αλέξιος Μακρεμβολίτης, μέλος της ανώτερης βυζαντινής τάξης, συγγενής της αυτοκρατορικής οικογένειας, που κρύβεται στην Γαλλία προσπαθώντας να ξεφύγει από την εκδίκηση της οικογένειας Δούκα, υπεύθυνης για την ήττα στο Μαντζικέρτ και την κατάπτωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Αλέξιος ανοίγει στον μαθητή του δρόμους που τον οδηγούν σε μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, που ξετυλίγεται στα μάτια της φαντασίας του σαν γοητευτικό ταξίδι στην αρχή, σαν τρομακτική περιπέτεια στην συνέχεια, και σαν κάθαρση στο τέλος. Η γρήγορη εναλλαγή στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει στιγματίζει την εξέλιξή του. Η μετάβαση από την καθολική γαλλική επαρχία, στην βυζαντινή Κωνσταντινούπολη κι από εκεί στην πολυπολιτισμική, πολυθρησκευτική, αν και καθόλου ανεξίθρησκη Ιερουσαλήμ, από τους αγρούς και τις ατέλειωτες πεδιάδες του Σομ, στο Πανεπιστήμιο του Σαιν Ζερμαίν ντε Πρε και στο Πανδιδακτήριο της Μαγναύρας, και, στην συνέχεια, στο λουτρό αίματος της Αντιόχειας και της Ιερουσαλήμ, στην φρίκη της ανθρωποφαγίας στην Μάαρα, στην αμφισβήτηση ακόμα και του ίδιου του χριστιανισμού, τον αλλάζει ριζικά και τον οδηγεί από την αθωότητα στην αλαζονεία, στην ύβρι και στην συνεπακόλουθη νέμεση, για να ακολουθήσει η απόλυτη ταπείνωση και η προσδοκία της κάθαρσης, που τον περιπαίζει κρυμμένη ανάμεσα στις σκιές που χορεύουν στον τοίχο του τα βράδια, οδηγημένες από την μικρή φλόγα του κεριού του, τη μόνη φλόγα που έχει μείνει πια ζωντανή… Ένα ξεχωριστό μυθιστόρημα απ’ αυτά που σπάνια έχουμε την τύχη να πέφτουν στα χέρια μας: περιπετειώδες, ιστορικά ακριβές και συναρπαστικό, φιλοσοφημένο, άψογο στην γραφή του. Με δυο λόγια, κλασικό.] [Τιμή πώλησης: 17,82 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

Naser

ΛΑΚΟΥΤΥΡ, ΖΑΝ [JEAN LACOUTURE]: Νάσερ, μτφ.-σημειώσεις Κώστας Θεοφάνους, <Εκδοτικός Οργανισμός Πάπυρος>, Αθήνα 1997(;), σελ. 345 [‘Αμπού Καλέντ, ζεις!’ / Γέννημα της Αιγύπτου {Μια πυραμίδα αλλοτριώσεων – Ένα βαρύ περιβάλλον – Το χωριό και η πόλη – Ένα σχολείο που ονομάζεται ‘Αναγέννηση’} / Προς την εξουσία {Ευέλπιδες στο περιθώριο ενός πολέμου – Αξιωματικοί και δημοσιογράφοι – Περιπέτεια στην Παλαιστίνη – Δώστε μου δώδεκα αποφασισμένους άντρες – Συνωμοσία πάνω από φλόγες – Πραξικόπημα με πουκάμισα} / Ένας πατριώτης χωρίς λαό {Τι να κάνει; – Ο ποταμός και η διώρυγα – Για μερικά ακόμα φεντάνια – Ο στρατηγός και τα ‘παιδιά’ του – Ο πρώτος νασερισμός: Ένα στιγμιότυπο} / Ο Ραΐς {Προοίμιο – Οι εκπλήξεις του Μπαντούνγκ – Η πρόκληση της Αλεξάνδρειας – Για την καλή χρήση του αραβισμού – Το ράγισμα και η αποτυχία – Η θετική ουδετερότητα} / Ένας σοσιαλισμός πολύ ιδιότυπος {Αναζητώντας μια ιδεολογία – Ένας αντικειμενικός κρατικός παρεμβατισμός – Το ταξίδι στο Ασσουάν} / Απέναντι στο Ισραήλ {Ο ταγματάρχης Άμπντελ Νάσερ και ο λοχαγός Κοέν – Προοίμιο στη Γάζα – Ο Νάσερ μιλάει – Βολιδοσκοπήσεις και προληπτικός πόλεμος – Δρόμος ταχύτητας προς την άβυσσο – Οι χίλιες διακόσιες μέρες – Στον δρόμο της ειρήνης} / Ο σκακιστής {Στις 28 Σεπτεμβρίου… – Ένας άνθρωπος με επτά ονόματα – Ώσπου να έρθει κάποιος…} / Χρονολογικός πίνακας] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

To_saountrak_ths_zwhs_mas

ΛΑΛΙΩΤΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Το σάουντρακ της ζωής μας. Σύγχρονα θέματα στη μελέτη της δημοφιλούς μουσικής, <Εκδόσεις Παπαζήση>, Αθήνα 2016, σελ. 327 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Ορισμοί {Προοίμιο – Από την κουλτούρα στη δημοφιλή κουλτούρα – Από τη μουσική στη δημοφιλή μουσική} / Θεωρητικές και μεθοδολογικές αφετηρίες Α΄ {Προοίμιο – Θεωρία της μαζικής κουλτούρας – Σχολή της Φρανκφούρτης και πολιτική οικονομία – Δομισμός και σημειολογία} / Θεωρητικές και μεθοδολογικές αφετηρίες Β΄ {Προοίμιο – Κουλτουραλισμός – Φεμινισμός και μεταμοντερνισμός – Εθνογραφία} / Φύλο και ροκ {Προοίμιο – Βιολογικό και κοινωνικό φύλο – Το ροκ ως ‘αντρική κουλτούρα’ – Ροκ θηλυκότητες και αρρενωπότητες} / Παγκοσμιοποίηση και ‘μουσική του κόσμου‘ {Προοίμιο – Παγκοσμιοποίηση: Ένας ενιαίος πολιτισμός; – ‘Μουσική του κόσμου’: Μια απόπειρα ορισμού – Το τοπικό και το παγκόσμιο} / Ναρκωτικά και ραίηβ {Προοίμιο – Τα ναρκωτικά ως πολιτισμική πρακτική – Ραίηβ κουλτούρα και Ecstasy – Θρησκευτικές-πνευματικές και κοινωνικές-πολιτικές ερμηνείες} / Τεχνολογία και online μουσικές κοινότητες {Προοίμιο – Τεχνολογία και κουλτούρα – Αισιόδοξες και απαισιόδοξες προσεγγίσεις – Διαδίκτυο} / Βιβλιογραφία / Γλωσσάρι / Ευρετήριο όρων και μουσικών ειδών] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Aisthhtikh_tou_Lalo

ΛΑΛΟ, ΣΑΡΛ [CHARLES LALO]: Αισθητική, μτφ. Κ. Θ. Παπαλεξάνδρου, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’ Α.Ε.>, εν Αθήναις 1930(;), σελ. 145 [Αντικείμενα και μέθοδοι της αισθητικής {Τα αντικείμενα της αισθητικής – Αι μέθοδοι της αισθητικής} / Η ψυχολογική αισθητική {Η τέχνη και η ζωή – Δημιουργία και θεώρησις. Αι θεωρίαι – Δημιουργία και θεώρησις (συνέχεια) – Δημιουργία και θεώρησις (τέλος)} / Η κοινωνιολογική αισθητική {Η ατομικιστική αισθητική και η κοινωνιολογία – Η ομαδική οργάνωσις της τέχνης – Η ομαδική εξέλιξις της τέχνης} / Συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

Katw_ap_ton_anoixto_ourano

ΛΑΜΠΡΟΥ, ΘΑΝΑΣΗΣ: Κάτω απ’ τον ανοιχτό ουρανό. Εισαγωγή στον Γκαίτε: Η τραγωδία του Φάουστ και η αγαλλιαστική περιπλάνηση του Βίλχελμ Μάιστερ, <Περισπωμένη>, Αθήνα 2014, σελ. 428 [Πρόλογος / Η τραγωδία του Φάουστ {Ο Φάουστ του θρύλου και ο Φάουστ του Γκαίτε – Η τραγωδία του Φάουστ: Πρώτο μέρος (Αφιέρωση – Προοίμιο στο θέατρο – Πρόλογος στον ουρανό – Νύχτα – Μπροστά στην πύλη – Σπουδαστήριο Ι, ΙΙ – Ο Φάουστ ερωτεύεται) – Η τραγωδία του Φάουστ: Δεύτερο μέρος (Το χάρτινο χρήμα – Homunkulus – Η Ωραία Ελένη – Ο πόλεμος γυρίζει τον τροχό – Παγκόσμια κυριαρχία)} / Ο Φάουστ εκ των ένδον {Από τη νόηση στη βούληση – Από τον Πλάτωνα στον Cusanus – Δρόμος χωρίς επιστροφή} / Η αγαλλιαστική περιπλάνηση του Βίλχελμ Μάιστερ {Τα χρόνια περιπλάνησης τοτ Βίλχελμ Μάιστερ – Η παιδεία του σεβασμού – Η ενθουσιαστική κατάφαση των εγκοσμίων} / Συνοπτική βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 17,00 ευρώ.]

ΛΑΡΜΟΡ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES LARMORE]: Η ρομαντική κληρονομιά, πρόλογος Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, σημείωμα-μτφ.-επίμετρο Στέφανος Ροζάνης, <Πόλις>, Αθήνα 1998, σελ. 167 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Φαντασία {Προοίμιο – Φαντασία και πραγματικότητα – Δημιουργική-αποκριτική φαντασία – Το εύθραυστο της ρομαντικής σύνθεσης – Φιλοσοφική παρέκβαση – Χρόνος και όραμα} / Κοινότητα {Προοίμιο – Η αξία του ανήκειν – Καντ εναντίον Μπερκ – Κοινότητα και έθνος – Παράδοση και καινοτομία} / Ειρωνεία και αυθεντικότητα {Προοίμιο – Οι μορφές της ρομαντικής στέρησης οίκου – Ειρωνεία – Η αυθεντικότητα – Σταντάλ και ‘Le naturel’}] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Σ. Θ.: Διπλωματική ιστορία της συγχρόνου Ευρώπης (1914-1939), τρίτη έκδοσις, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1954, σελ. ιβ´+304 [Πρόλογος / Ο Ιούλιος του 1914 {Η δολοφονία του Αψβούργου διαδόχου – Το αυστριακόν τελεσίγραφον – Κήρυξις του πολέμου} / Οι πρώτοι μήνες του πολέμου (Αύγουστος 1914-Απρίλιος 1915) {Η συμμαχία των κρατών της Αντάντ – Η επέμβασις της Τουρκίας – Η πολιτική της Ελλάδος – Η εκστρατεία των Δαρδανελλίων} / Συμμετοχή εις τον πόλεμον της Ιταλίας και της Βουλγαρίας {Ιταλία – Βουλγαρία – Ουδετερότης της Ελλάδος} / Η εξωτερική πολιτική του βασιλέως Κωνσταντίνου (1915-1917) {Ρούπελ – Η Κυβέρνησις Εθνικής Αμύνης – Η 1η Δεκεμβρίου – Η εκθρόνισις του βασιλέως Κωνσταντίνου} / Επέμβασις της Ρουμανίας, Πορτογαλίας, Ιαπωνίας {Ρουμανία – Πορτογαλία – Ιαπωνία} / Κήρυξις του πολέμου υπό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής {Η ουδετερότης – Ο υποβρύχιος πόλεμος – Κήρυξις του πολέμου} / Διεθνείς συνέπειαι της πτώσεως του τσαρισμού {Το έτος 1917 – Η ανακωχή – Μπρεστ Λιτόβσκ} / Φιλειρηνικά διαβήματα διαρκούντος του πολέμου {Αμερική, Ισπανία, Βατικανόν – Ο αυτοκράτωρ Κάρολος – Ο Ουΐλσον} / Η ανακωχή {Το τέλος της Μοναρχίας των Αψβούργων – Η γερμανική ανακωχή – Η συνδιάσκεψις της ειρήνης} /Η υπογραφή της ειρήνης με την Γερμανίαν, την Αυστρίαν και την Ουγγαρίαν {Η Κοινωνία των Εθνών – Συνθήκη Βερσαλλιών – Συνθήκη Αγίου Γερμανού – Συνθήκη Τριανόν} / Η Ελλάς εμπόλεμος (1917-1923). Συνθήκαι Νεϊγύ, Σεβρών και Λωζάννης {Ανακωχή με την Βουλγαρίαν και την Τουρκίαν – Συνθήκη Νεϊγύ – Συνθήκη Σεβρών – Η μικρασιατική καταστροφή – Λωζάννη} / Τα εκ της συνθήκης των Βερσαλλιών προκύψαντα προβλήματα {Πολωνία – Βαλτικά κράτη – Η ασυμφωνία των νικητών – Επανορθώσεις και αφοπλισμός} / Περίοδος διεθνούς κατευνασμού (1925-1930) {Λοκάρνο – Το ζήτημα του γενικού αφοπλισμού – Το σύμφωνον Μπριάν και Κέλλογκ} / Ιταλία και παραδουνάβια κράτη {Η μεσογειακή πολιτική της Ιταλίας – Η Μικρά Αντάντ – Αυστρία} / Η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ενώσεως 1918-1930 {1918-1920 – Συνδιάσκεψις Γενούης – Διεθνής αναγνώρισις του νέου καθεστώτος} / Σχέσεις της Ελλάδος μετά των γειτόνων της 1923-1930 {Τουρκία – Γιουγκοσλαβία – Βουλγαρία – Αλβανία} / Η παγκόσμιος οικονομική κρίσις (1929-1933) και η εις την εξουσίαν άνοδος του Χίτλερ {Η παγκόσμιος οικονομική κρίσις – Το σχέδιον αυστρογερμανικής τελωνειακής ενώσεως – Το τετραμερές σύμφωνον της Ρώμης} / Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας (1933-1936) {Αποχώρησις της Γερμανίας εκ της Κοινωνίας των Εθνών – Δολοφονία του Ντόλφους – Η γαλλορωσική συμμαχία – Παραβίασις των στρατιωτικών όρων της Συνθήκης των Βερσαλλιών} / Ο άξων Βερολίνου και Ρώμης {Η αιθιοπική κρίσις (1935-1936) – Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος (1936-1939) – Η προσάρτησις της Αυστρίας – Το τέλος της Τσεχοσλοβακίας} / Το βαλκανικόν σύμφωνον (1934) και η πολιτική των βαλκανικών κρατών (1933-1939) {Το βαλκανικόν σύμφωνον – Η πολιτική των βαλκανικών κρατών – Η σύμβασις του Μοντραί – 1939} / Αι παραμοναί του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου {Μετά το Μόναχον – Η πολιτική της Ρωσίας – Έκρηξις του πολέμου} / Του αυτού συγγραφέως] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

ΛΕΒΙΝ, ΙΡΑ [IRA LEVIN]: Οι μυστηριώδεις γυναίκες του Στέπφορντ, εισαγωγή-μτφ. Δημήτρης Παναγιωτάτος, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1978(;), σελ. 128 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_lexh_gia_ton_kosmo_einai_dasos

ΛΕ ΓΚΕΝ, ΟΥΡΣΟΥΛΑ [URSULA LE GUIN]: Η λέξη για τον κόσμο είναι δάσος, μτφ. Πάνος Τομαράς, <Αίολος>, Αθήνα 2020, σελ. 167 [Στο μακρινό μέλλον, οι Γήινοι ιδρύουν τη Νέα Ταϊτή, μια στρατιωτικού τύπου αποικία, στον κατάφυτο πλανήτη Άθσε, με σκοπό τη συστηματική υλοτόμησή του, μιας και η ξυλεία της Γης είναι πλέον αγαθό σε εξαφάνιση. Οι αυτόχθονες κάτοικοι, ένας ειρηνικός λαός δίχως τεχνολογικά επιτεύγματα και σε απόλυτη αρμονία με την φύση, υποδουλώνονται από τους αποικιστές, οι οποίοι τους μεταχειρίζονται βάναυσα, υποχρεώνοντάς τους να εργάζονται σκληρά στην αποψίλωση των δασών του Άθσε. Όταν ο λοχαγός Νταίηβιντσον, διοικητής του καταυλισμού Σμιθ, βιάζει και σκοτώνει τη γυναίκα του αυτόχθονα Σέλβερ, κανείς δεν περιμένει την επιθετική αντίδραση του Αθσιανού· ούτε ο λοχαγός Ραζ Λιούμποφ, ο ανθρωπολόγος της αποικίας, επιφορτισμένος με την καταγραφή και κατανόηση του αθσιανικού πολιτισμού και επιστήθιος φίλος του Σέλβερ. Οι συνέπειες, όμως, αυτού του γεγονότος σύντομα θα αποδειχθούν σοβαρότερες: οι Αθσιανοί δεν θα είναι ποτέ πια ίδιοι· θα έχουν μπολιαστεί με τον πολιτισμό των Γήινων μέσω της πράξης του φόνου. Το έργο αυτό της Ούρσουλα Κ. Λε Γκεν, βαθιάς οικολογικής ευαισθησίας, υπήρξε καρπός μιας εποχής όπου η συγγραφέας ζούσε στο Λονδίνο και είχε έντονη ακτιβιστική δράση. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Χιούγκο Καλύτερης Νουβέλας του 1973.] [Τιμή πώλησης: 13,04 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

Arsen_Loupen_To_mysthrio_ths_xryshs_skonhs

ΛΕΜΠΛΑΝ, ΜΩΡΙΣ [MAURICE LEBLANC]: Αρσέν Λουπέν: Το μυστήριο της χρυσής σκόνης, μτφ. Μαρία Τωμαδάκη, ανυπόγραφο εργοβιογραφικό σημείωμα, <Ερατώ>, Αθήνα 2020, σελ. 319 [‘‘Οι δύο αδελφές είχανε χάσει και αυτές τη μιλιά τους. Όμως δεν ήταν η θέα του χρυσού αυτό που τις αναστάτωνε. Δεν ήταν ούτε το έντονο αίσθημα που τις κυρίευσε, ότι είχαν βρεθεί στην καρδιά μιας απροσδόκητης περιπέτειας, παλαιάς όσο ο άνθρωπος, της οποίας όλα τα επεισόδια, αυτά του παρελθόντος και αυτά του παρόντος χρόνου, ξετυλίγονταν μπροστά στα έκθαμβα μάτια τους. Όχι, ήτανε κάτι άλλο.’’ Ένα αστυνομικό μυθιστόρημα όπου ο έρωτας εμπλέκεται με το μυστήριο και το έγκλημα, και όπου μέσα από απρόβλεπτα και καταιγιστικά γεγονότα ο Αρσέν Λουπέν εξιχνιάζει την μυστηριώδη ιστορία, ‘τιμωρεί’ το έγκλημα, απονέμει δικαιοσύνη και αποκαθιστά ηθικά και ψυχικά τους κατατρεγμένους της ιστορίας.] [Τιμή πώλησης: 13,78 ευρώ. Με έκπτωση: 12,40 ευρώ.]

ΛΙΑΠΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το γλωσσικό ιδίωμα του Πηλίου, <Ώρες>, Βόλος 1996, σελ. 522 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Γραμματικές παρατηρήσεις πάνω στο πηλειορίτικο ιδίωμα {Βασικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος – Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του ιδιώματος (Πάθη στα φωνήεντα – Πάθη στα σύμφωνα – Άλλα μικροφαινόμενα του ιδιώματος: Τσιτακισμός. Διασάλευση τόνου. Μετάθεση και αντιμετάθεση. Ανομοίωση)} / Τα μέρη του λόγου {Τα άρθρα – Οι αντωνυμίες – Τα ρήματα – Οι μετοχές – Τα ουσιαστικά – Τα επίθετα – Τα επιρρήματα – Οι σύνδεσμοι – Οι προθέσεις – Τα επιφωνήματα} / Πώς καταγράφονται τα λήμματα / Το πηλιορείτικο γλωσσάρι {Α – Β – Γ – Δ – Ε – Ζ – Η – Θ – Ι – Κ – Λ – Μ – Ν – Ξ – Ο – Π – Ρ – Σ – Τ – Υ – Φ – Χ – Ψ – Ω} / Βιβλιογραφικές πηγές] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

Aisthhtikh_kai_shmeiwtikh_tou_kinhmatografou

ΛΟΤΜΑΝ, ΓΙΟΥΡΙ [IOURI LOTMAN]: Αισθητική και σημειωτική του κινηματογράφου, πρόλογος-επιμέλεια Θανάσης Ρεντζής, μτφ. Πόλλα Ζαχοπούλου-Βλάχου, <Θεωρία>, Αθήνα 1982, σελ. 165 [Εισαγωγή / Η ψευδαίσθηση της πραγματικότητας / Το πρόβλημα του πλάνου / Στοιχεία και επίπεδα της κινηματογραφικής γλώσσας / Η φύση της κινηματογραφικής διήγησης / Το κινηματογραφικό νόημα / Το λεξικό του κινηματογράφου / Το μοντάζ / Η δομή της κινηματογραφικής αφήγησης / Το θέμα στον κινηματογράφο / Η πάλη με το χρόνο / Η πάλη με το χώρο / Το πρόβλημα του ηθοποιού κινηματογράφου / Ο κινηματογράφος συνθετική τέχνη / Τα προβλήματα της σημειωτικής και οι δρόμοι του σύγχρονου κινηματογράφου / Συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

O_ELAS_ths_Athhnas

ΜΑΚΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ), ΟΡΕΣΤΗΣ: Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας: Άνεμος λευτεριάς στις ανατολικές και νότιες συνοικίες 1941-1945. Χρονικό, εξώφυλλο Μιχάλης Νικολινάκος, <Σύγχρονη Εποχή>, Αθήνα 1985, σελ. 327 (ΚΑΙ 15 σελ με χάρτες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / ‘Ελεύθεροι πολιορκημένοι στην Καισαριανή’ {Το πρώτο βάφτισμα του πυρός – Αψιμαχίες με όργανα της προδοτικής κυβέρνησης στου Ζωγράφου – ‘Καμικάζι’ στη σφενδόνη του Σταδίου – Το σχέδιο άμυνας της Καισαριανής (Προοίμιο – Θέμα – Δυνάμεις του ΕΛΑΣ για την άμυνα των συνοικιών μας – Γενικές παρατηρήσεις – Σχέδιο δράσης προσαρμοζόμενο ανάλογα με την πορεία της μάχης) – 25 Μαρτίου 1944. Γιορτή και παρέλαση στην Καισαριανή – 5.4.44: Καισαριανή, Ζωγράφου, Κουπόνια, μάχονται για τους πέντε κρεμασμένους – Πώς γνώρισα τον καπετάνιο του Α΄ Σώματος Νέστορα – Ανατίναξη κεντρικής σκάλας του Σχολείου της Καισαριανής, 18.4.44) – Ισχυρή επίθεση γερμανικού στρατού, γερμανοτσολιάδων και μπουραντάδων, στην Καισαριανή και γειτονικές συνοικίες, 21.4.44) – 28.4.44: Το κάστρο του Υμηττού – 1.5.44: Εκτέλεση των 200. Εκδηλώσεις πένθους και κατάρες του λαού της Καισαριανής. Όργιο εκτελέσεων – 16.5.44: Απολογισμός απωλειών του ‘Υπουργείου Εσωτερικών’. Οργάνωση των φρουραρχείων – 18.5.44: Πορεία 100 ένοπλων από Καισαριανή και κατάθεση στεφάνου στον Άγιο Γεράσιμο. Προκλήσεις του Σακελλαρίου – 29.5.44: Σύγκρουση στα Κουπόνια. 1 νεκρός ελασίτης και 3 αξιωματικοί των Ταγμάτων ασφαλείας – 4 και 5.6.44. Πολύωρη μάχη εκ παρατάξεως με γερμανοτσολιάδες, μπουραντάδες, παπαγιώργηδες στο Βύρωνα, Νέα Ελβετία, Κατσιπόδι – 10.6.44: Σύγκρουση στα Κουπόνια. Δυο νεκροί αξιωματικοί των Ταγμάτων Ασφαλείας κι ένας αιχμάλωτος – 13.6.44: Επιδρομή της Ειδικής Ασφάλειας στην Καισαριανή. Αντεπίθεση του ΕΛΑΣ στα Κουπόνια – 15 και 16.6.44: Ισχυρή επίθεση Γερμανών, ταγματαλητών, μπουραντάδων, Ειδικής Ασφάλειας και παπαγιώργηδων για να κάψουν την Καισαριανή. Ηρωικός θάνατος Άρη Δαυλάκου κι εφτά παλικαριών – 17.6.44: Απόκρουση επίθεσης τάγματος γερμανοτσολιάδων απ’ τα Κουπόνια, και απώθησή τους στα Ιλίσια. Ελασίτες καταδρομείς σε άντρο των παπαγιώργηδων – 18.6.44: Το μεγάλο ‘μπλόκο’ στη Γούβα και Παγκράτι – 21.6.44: Μεγάλη καταδρομική επιχείρηση του ΕΛΑΣ στους στρατώνες των γερμανοτσολιάδων – 27.6.44: Μπλόκο στου Ζωγράφου και επιδρομές στο Παγκράτι, Βύρωνα, Γούβα –4.7.44: Επιδρομή του εχθρού στο Παγκράτι, Καισαριανή, Βύρωνα, Αη-Γιάννη – 23 και 24.7.44: Η μεγάλη μάχη της Καλλιθέας, θυσία στο Μπιζάνι} / Ο ματωμένος Αύγουστος του 1944 {Γενική θεώρηση των εξελίξεων του συμμαχικού πολέμου – Μπλόκο στο Βύρωνα και στην Καισαριανή – Μπλόκο στο Νέο Κόσμο – Ανατροπή των εχθρικών δυνάμεων στην ‘κόκκινη γραμμή’ – Μπλόκο στο Βύρωνα – Μπλόκο στο Δουργούτι, Φάρο, Κατσιπόδι. Το ‘Δίστομο’ της Αθήνας – Διαταγή του Α’ Σώματος για επείγουσα μετάθεση του Ορ. Μακρή ή Γιάννη στη διοίκηση του 1ου Συντάγματος – Πανεθνική απεργία ενάντια στην τρομοκρατία και την επιστράτευση. Ο ΕΛΑΣ ανατρέπει οριστικά τον εχθρό – Ο συνοικισμός Παλαιών Σφαγείων στις φλόγες} / Απελευθέρωση της Αθήνας. Σατανικό σχέδιο των Άγγλων ιμπεριαλιστών να υποδουλώσουν ξανά το λαό μας {Σεπτέμβρης 1944. Απελευθέρωση όλων των συνοικιών της Αθήνας. Προετοιμασία του ΕΛΑΣ για την τελική επίθεση στο κέντρο. Συμφωνία της Καζέρτας – Απελευθέρωση της Αθήνας. Οι τελευταίες μάχες – Σε εφαρμογή το σχέδιο «ΜΑΝΑ» του Τσώρτσιλ στην Αθήνα} / Πολεμικές επιχειρήσεις του 1ου Συντάγματος στο Μεγάλο Δεκέμβρη {3 Δεκέμβρη: Η μεγάλη σφαγή – 4 Δεκέμβρη: Η μάχη του Θησείου. Αφοπλισμός αστυνομικών τμημάτων – 5 Δεκέμβρη Οι Άγγλοι στην Ακρόπολη. Κατάληψη φυλακών Συγγρού. Προετοιμασίες της μάχης του Μακρυγιάννη – 6 Δεκέμβρη: Η πρώτη έφοδος στου Μακρυγιάννη. Προδοσία Ξανθόπουλου – 7 Δεκέμβρη Η ΙΙ Μεραρχία δεν επιτίθεται στο Γουδί. Ματαίωση επιχειρήσεων αντιπερισπασμού της 1ης Ταξιαρχίας. Μαζική επέμβαση αγγλικών θωρακισμένων δυνάμεων στου Μακρυγιάννη – 8 Δεκέμβρη: Προετοιμασίες για τη μεγάλη επίθεση της 9.12.44 στου Μακρυγιάννη – 9 Δεκέμβρη: Ο ΕΛΑΣ με τα λιανοτούφεκα εξαπολύει ορμητική επίθεση ενάντια στις ισχυρές θωρακισμένες δυνάμεις των Άγγλων που καλύπτουν τους συνεργάτες των Γερμανών στου Μακρυγιάννη – 10 Δεκέμβρη: Συνεχίζονται οι επιθέσεις μας και οι αντεπιθέσεις των Άγγλων. Το Α΄ Σώμα αποφασίζει δεύτερο ελιγμό στην Πλάκα – 11 Δεκέμβρη: Βραδινή επίθεση στου Μακρυγιάννη. Πραγματοποίηση της διείσδυσης στην Πλάκα – 12 Δεκέμβρη: Η 1η Ταξιαρχία διατάσσει την επιστροφή των δυο αποσπασμάτων διείσδυσης στις βάσεις τους – 13 και 14 Δεκέμβρη: Ισχυρή επίθεση του ΕΛΑΣ στα Παραπήγματα. Η ΧΙΙΙ Μεραρχία επιτίθεται σε αγγλικό προγεφύρωμα στο Μοσχάτο. Αγώνας θέσεων στου Μακρυγιάννη – 15 Δεκέμβρη: Είκοσι πλοία στο Φάληρο και Πειραιά, αποβιβάζουν εγγλέζικο πεζικό, κανόνια και τανκς ‘Σέρμαν’. Νέο προγεφύρωμα στον Ιππόδρομο. Ο εχθρός περνάει στην επίθεση – 16 Δεκέμβρη: Οι Άγγλοι ελέγχουν τη λεωφόρο Συγγρού και ετοιμάζουν ισχυρή επίθεση στην Καλλιθέα και Μακρυγιάννη – 17 Δεκέμβρη: Απόκρουση επίθεσης των Άγγλων στου Φιλοπάππου και στην πτέρυγά μας στου Μακρυγιάννη – 18 Δεκέμβρη: Γιγάντια επίθεση των Άγγλων στο νότιο μέτωπο – 19 Δεκέμβρη: Απόκρουση πρωϊνής επίθεσης αγγλοϊνδικού συντάγματος της V Μεραρχίας από Φάληρο και Βουρλοπόταμο – 20 Δεκέμβρη: Η Καλλιθέα και το Κουκάκι καταλαμβάνονται απ’ τους Άγγλους. Εξαπολύουν την κύρια επίθεση στη Ν. Σμύρνη – 21 Δεκέμβρη: Ο εχθρός καταλαμβάνει τα Νέα Σφαγεία και τα Πετράλωνα. Η 1η Ταξιαρχία αποκρούει σφοδρή επίθεση σ’ όλη την περίμετρο του μετώπου – 22 Δεκέμβρη: Αποκρούονται νέες ισχυρότερες επιθέσεις των Αγγλοϊνδών – 23 Δεκέμβρη: Αποτυχία του Σκόμπι να διασπάσει και να διαλύσει το νότιο μέτωπο των ανατολικών συνοικιών – 24 Δεκέμβρη: Ευρύς ελιγμός αγγλικών μηχανοκίνητων στην Ηλιούπολη ως το Αστέρι για πλήρη κύκλωση της 1ης Ταξιαρχίας – 25 Δεκέμβρη: Συνεχίζεται η σφοδρή επίθεση των Άγγλων. Νυχτερινές αντεπιθέσεις του Β΄ Συγκροτήματος 1ης Ταξιαρχίας. Άφιξη των Τσώρτσιλ, Μακ Μίλλαν και Ήντεν στην Αθήνα – 26 Δεκέμβρη: Ο Τσώρτσιλ σε σύσκεψη με την ηγεσία μας και τα αστικά κόμματα. Δυναμώνει η επίθεση των Άγγλων στις ανατολικές συνοικίες – 27 και 28 Δεκέμβρη: Συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων για αποφασιστική ενέργεια του εχθρού. Συνεχείς επιθέσεις των Άγγλων σε εναλλασσόμενες περιοχές του μετώπου – 29 Δεκέμβρη: Η τελευταία μάχη της 1ης Ταξιαρχίας – Υποχώρηση. Συμφωνία της Βάρκιζας. Αφοπλισμός} / Επίλογος / Παράρτημα Ι: Σύνθεση της 1ης Ταξιαρχίας Αθήνας / Παράρτημα ΙΙ: Χάρτες και σχεδιαγράμματα μαχών] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 8,50 ευρώ.]

Drapetefsa_apo_th_Legewna_twn_Xenwn

ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Δραπέτευσα από τη Λεγεώνα των Ξένων. Το τρίτο αντάρτικο: Αλγερία 1957-1961, δεύτερη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα 1990, σελ. 447 [Πρόλογος: Πρώτη έκδοση / Ξένωση / Στην Αλγερία / Αγωγή / Μαθήματα παλιά και νέα / Η ανάγκη μιας πράξης σπουδαίας / Η φυσιογνωμία του πολέμου Ι / Η φυσιογνωμία του πολέμου ΙΙ / Περί Λεγεώνας / Στη Σαχάρα / Ρολφ Ούλιχ / Σαλβαδόρ / Βαθιά στην έρημο / Όπου φύγει φύγει / Ο φόνος / Primo campo / Η απόδραση / Κάθοδος / Στα νύχια του πολιτισμού / Δεν υπακούουν / Επίλογος {Προοίμιο – ‘Σε πιστεύαμε πεθαμένο’ – 7 δραπέτες – Ο Μπενς νεκρός – Οι τελευταίες ειδήσεις}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

ΜΑΝΣΤΑΪΝ, ΕΡΙΧ ΦΟΝ [ERICH VON MANSTEIN]: Νίκαι απωλεσθείσαι, μτφ. από τα γαλλικά Κωνσταντίνος Κανάκης, <Συμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών>, Αθήναι 1962, σελ. 512 [Πίναξ χαρτών / Πρόλογος / Η εκστρατεία κατά της Πολωνίας {Τα προηγηθέντα της καταιγίδος (Προοίμιον – Το Γενικόν Επιτελείον και το πολωνικόν ζήτημα – ‘Μπλόφα’ ή σύρραξις;) – Αρχική κατάστασις (Προοίμιον – Δυνάμεις και σχέδιον επιχειρήσεων των Γερμανών – Πολωνικαί δυνάμεις και σχέδιον επιχειρήσεων – Παρατηρήσεις επί της πολωνικής διατάξεως των στρατευμάτων) – Αι επιχειρήσεις της Ομάδος Στρατιών του Νότου (Προοίμιον – Αρχική κατάστασις – Προχώρησις διά συντόνων πορειών, της 14ης Στρατιάς εν Γαλικία – Εισχώρησις της 1ης Στρατιάς μέχρι Βιστούλα και μάχη του Ράντομ – Η μάχη του Μπζούρα – Η κατάληψις της Βαρσοβίας – Αι τελευταίαι μάχαι ανατολικώς του Σαν και του Βιστούλα – Αρχιστράτηγος Ανατολικού Μετώπου – Επίλογος)} / Η εκστρατεία του 1940 {Γενικότητες – Η Ο.Κ.Η. υπό κηδεμονίαν (Προοίμιον – Χίτλερ, φον Μπράουχιτς, Χάλντερ) – Ο αγών διά το σχέδιον επιχειρήσεων (Προοίμιον – Το Σχέδιον Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Διοικήσεως Στρατού ή του Χίτλερ – Παρατηρήσεις – Το υπό της Ομάδος Στρατιών προταθέν Σχέδιον – Ο αγών πέριξ του Σχεδίου Επιχειρήσεων της Ομάδος Στρατιών Α) – Η διοίκησις του ΧΧΧVIII Σώματος Στρατού (Καταδικασμένος εις τον ρόλον του θεατού – Η πορεία προς τον Λίγηρα ποταμόν) – Μεταξύ δύο πολέμων (Προοίμιον – Η επιχείρησις ‘Θαλάσσιος Λέων’)} / Ο πόλεμος κατά της Σοβιετικής Ενώσεως {‘Μία επιδρομή τεθωρακισμένων’ – Ο πόλεμος της Κριμαίας (Προοίμιον – Κατάστασις κατά την ανάληψιν της Διοικήσεως – Μάχη επί δύο Μετώπων. Εκπόρθησις του ισθμού του Περεκόπ και μάχη της Αζοφικής Θαλάσσης – Κατάληψις της Κριμαίας – Η εκπόρθησις του ισθμού του Ισσούν – Η καταδίωξις – Η πρώτη επίθεσις κατά της Σεβαστουπόλεως – Η επίθεσις των Ρώσων διά την ανακατάληψιν της Κριμαίας – Εξέλιξις της καταστάσεως εν τη χερσονήσω του Κερτς – Η ‘Επίθεσις Στάλιν’ συνεχίζεται – Η ανακατάληψις της χερσονήσου του Κερτς – Η κατάληψις της Σεβαστουπόλεως) – Λένινγκραντ και Βιτέμπσκ – Ο Χίτλερ εν τη ενασκήσει της Στρατιωτικής Διοικήσεως – Η τραγωδία του Στάλινγκραντ (Προοίμιον – Η οδός προς Στάλινγκραντ – Εξέλιξις της καταστάσεως μέχρις της υπ’ εμού αναλήψεως της Ομάδος Στρατιών του Ντον – Αι σκέψεις της Ομάδος Στρατιών του Ντον μετά την μελέτην της καταστάσεως – Πρώται εντυπώσεις και αποφάσεις – Η κατάστασις κατά την στιγμήν της αναλήψεως της Διοικήσεως – Επιθέσεις κατά της 6ης Στρατιάς – Επιδείνωσις της καταστάσεως επί του μετώπου του Τσιρ ποταμού – Άσκοποι προσπάθειαι διά την επίτευξιν των απαιτουμένων αποφάσεων – Μία πορεία προς τον θάνατον – Η ευκαιρία διασώσεως της 6ης Στρατιάς διαφεύγει – Ο τελικός αγών της 6ης Στρατιάς) – Εκστρατεία του χειμώνος 1942-1943 εις την Νότιον Ρωσίαν (Προοίμιον – Στρατηγικά δεδομένα της εκστρατείας του χειμώνος – Ιδέα ενεργείας – Πρώτη φάσις: Προσπάθειαι απελευθερώσεως της 6ης Στρατιάς – Δευτέρα φάσις: Αγών διά τα μετόπισθεν της Ομάδος Στρατιών Α, 1 – Ο αγών της 4ης Τεθωρακισμένης Στρατιάς νοτίως του κάτω Ντον – Ο αγών του Αποσπάσματος Στρατιάς – Τρίτη φάσις: Αγών διά τας γραμμάς συγκοινωνιών της νοτίου πτέρυγος – Αι διεξαχθείσαι μάχαι κατά το δεύτερον δεκαπενθήμερον του Ιανουαρίου – Εξέλιξις της καταστάσεως μέχρι τέλους Φεβρουαρίου – Τέταρτη φάσις: ‘Η γερμανική ανταπόδοσις’ – Η μάχη μεταξύ του Ντόνετς και του Δνειπέρου – Η μάχη του Χαρκόφ – Συμπεράσματα) – ‘Ακρόπολις’ (Προοίμιον – Η στρατηγική κατάστασις της ανοίξεως του 1943 – Σοβιετικαί δυνατότητες – Επιθετική επιστροφή; – Άμεσος επίθεσις – Προπαρασκευή της επιχειρήσεως ‘Ακρόπολις’ – Μοιραία καθυστέρησις – Η επίθεσις – Συμπεράσματα) – Η αμυντική μάχη του 1943-1944 (Προοίμιον – Αγών κατά μιας Λερναίας Ύδρας – Πρώτη μάχη εις το λεκανοπέδιον του Ντόνετς – Η μάχη δυτικώς του Μπιελγκορόντ και ο αγών διά το Χαρκόφ – Γενική μάχη εφ’ ολοκλήρου του μετώπου – Η σύμπτυξις όπισθεν του Δνειπέρου – Το πυρπολούμενον έδαφος – Αι μάχαι επί της γραμμής του Δνειπέρου – Η μάχη εις την καμπήν του Δνειπέρου – Η μάχη του Κιέβου – Νέα μάχη εις την καμπήν του Δνειπέρου – Μάχη επί του συνόλου του Μετώπου – Απώλεια της Νικοπόλεως – Η κύκλωσις του Τσερκάσκι – Ρόβνο – Η ώρα ήλθε… – Η μάχη συνεχίζεται παρά την λάσπην)}] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ.]

ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ, ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ [LJUBOMIR MAKSIMOVIĆ]: Η εθνογένεση των Σέρβων στον μεσαίωνα, <Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν>, Αθήνα 1994, σελ. 44 [Σειρά: Η δημιουργία των βαλκανικών κρατών, αρ. 1] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ: Η έβδομη σφραγίδα. Σχόλιο στην ομώνυμη ταινία του Μπέργκμαν & Ίνα τι;, <Περισπωμένη>, Αθήνα 2020, σελ. 56 [‘‘Τι σημαίνει ότι ο χρόνος τελειώνει, τα αποκαλυπτικά κείμενα το λένε, αλλά το λένε με εικόνες, και οι εικόνες είναι αμφίσημες, με μια αμφισημία που τείνει πάντα να απωθείται. Αν οι προφητικές εικόνες αφορούσαν πραγματικά γεγονότα, θα μπορούσαν να προβλέπουν οτιδήποτε και να μιλάνε για οτιδήποτε. Δεν μιλάνε όμως για οτιδήποτε. Μιλάνε μόνο για τα έσχατα. Φέρνουν στην επιφάνεια όλα όσα η κανονική ζωή έχει απωθήσει. Γι’ αυτό και όλες οι εξωτερικές κρίσεις τις επιβεβαιώνουν. Και συγχρόνως τις διαψεύδουν, γιατί καμιά τους δεν είναι η έσχατη. Στο Μεσαίωνα ήταν ο μαύρος θάνατος, αύριο θα είναι μια οικολογική καταστροφή που θα ξανακάνει το σύμπαν αφιλόξενο, ή η συνάντηση με μια μορφή ζωής που θα αδιαφορεί για την ανθρώπινη και θα ξυπνήσει πάλι εκείνη την αρχαία αίσθηση φρίκης που χρειάστηκαν χιλιετίες για να καταπραϋνθεί. Αλλά όλα τα εξωτερικά συμβάντα είναι απλώς αφορμές. Το πραγματικό περιεχόμενο των αποκαλυπτικών εικόνων, το απωθούμενο που φέρνουν στην επιφάνεια, είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου, ο θάνατος. Ο άνθρωπος ζει τη ζωή του υποκύπτοντας πάντα στον πειρασμό να αναβάλλει τα κρίσιμα. Στην έσχατη κρίση δεν θα ανοίξουν μόνο οι τάφοι για να βγουν οι νεκροί – ή μάλλον αυτό που η ίδια η εικόνα αυτή λέει, με τον αμφίσημο πάντα τρόπο που έχουν οι εικόνες να μιλάνε, είναι ότι θα βγουν στην επιφάνεια τα θαμμένα νοήματα, αυτά που έθαβαν οι συνεχείς αναβολές.’’] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΜΗΝΙΑΤΗΣ, ΗΛΙΑΣ: Διδαχαί και λόγοι (1716), πρόλογος-εισαγωγή-επιμέλεια κειμένου-επίμετρο-γλωσσάριο-ευρετήρια-επιλογή βιβλιογραφίας Τασούλα Μ. Μαρκομιχελάκη, <Άρτος Ζωής>, Αθήνα 2020, σελ. 803 [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

H_filosofia_tou_Marx

ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ, ΕΤΙΕΝ [ÉTIENNE BALIBAR]: Η φιλοσοφία του Μαρξ, μτφ.-σημείωμα-επιμέλειαΆρης Στυλιανού, <Νήσος>, Αθήνα 1996, σελ. 232[Μαρξιστική φιλοσοφία ή φιλοσοφία του Μαρξ; {Προοίμιο – Φιλοσοφία και μη φιλοσοφία – Τομή και ρήξεις (Προοίμιο – Μετά το 1848 – Μετά το 1871)} / Η αλλαγή του κόσμου: Από την πράξη στην παραγωγή {Προοίμιο – Οι Θέσεις για τον Φόυερμπαχ (Γενικά – Κριτική της αλλοτρίωσης) – Επανάσταση εναντίον φιλοσοφίας – Πράξη και πάλη των τάξεων (Προοίμιο – Η δράση στο παρόν) – Οι δύο όψεις του ιδεαλισμού – Το υποκείμενο είναι η πρακτική – Η πραγματικότητα της ‘ανθρώπινης ουσίας’ (Προοίμιο – Ο θεωρητικός ανθρωπισμός – Το διατομικό στοιχείο) – Μια οντολογία της σχέσης – Η αντίρρηση του Στίρνερ (Προοίμιο – Η Γερμανική ιδεολογία) – Μεταστροφή της ιστορίας (Προοίμιο – Το προλεταριάτο, καθολική τάξη) – Η ενότητα της πρακτικής} / Ιδεολογία ή φετιχισμός: Εξουσία και υποταγή {Προοίμιο – Θεωρία και πρακτική (Προοίμιο – Η κυρίαρχη ιδεολογία) – Αυτονομία και περιορισμός της συνείδησης (Προοίμιο – Η φανταστική καθολικότητα) – Η πνευματική διαφορά (Προοίμιο – Οι διανοούμενοι και το κράτος) – Απορίες που γεννά η έννοια της ιδεολογίας – Ο ‘φετιχισμός του εμπορεύματος’ – Αναγκαιότητα της φαινομενικότητας (Προοίμιο – Γένεση της ιδεατότητας) – Ο Μαρξ και ο ιδεαλισμός (Προοίμιο – Γένεση της υποκειμενικότητας) – Η ‘πραγμοποίηση’ – Ανταλλαγή και υποχρέωση: Το συμβολικό στοιχείο στον Μαρξ – Το ζήτημα των ‘δικαιωμάτων του ανθρώπου’ (Προοίμιο – Ελευθερία, ισότητα, ιδιοκτησία) – Από το είδωλο στο φετίχ (Προοίμιο – Κράτος ή αγορά)} / Χρόνος και πρόοδος: Μία ακόμη φιλοσοφία της ιστορίας; {Προοίμιο – Η άρνηση της άρνησης (Προοίμιο – Η αμφισημία της διαλεκτικής) – Οι μαρξιστικές ιδεολογίες της προόδου – Το σύνολον της ιστορίας (Προοίμιο – Μία θεωρία της εξέλιξης;) – Ένα σχήμα της αιτιότητας, διαλεκτική-1 – Το επίπεδο της πάλης των τάξεων – Η ‘κακή πλευρά’ της ιστορίας – Η πραγματική αντίθεση, διαλεκτική-2 (Προοίμιο – Προς την ιστορικότητα) – Η αλήθεια του οικονομισμού, διαλεκτική-3 (Προοίμιο – Ο μαρασμός του κράτους – Η ρωσική κοινότητα – Αντι-εξελικτισμός;)} / Επιστήμη και επανάσταση {Προοίμιο – Τρεις φιλοσοφικές διαδρομές – Το έργο στα σκαριά – Υπέρ και κατά του Μαρξ} / Χρονολογικός πίνακας / Βιβλιογραφικός οδηγός / Επιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

H_mera_ths_dhmiourgias

ΜΠΑΛΛΑΡΝΤ, ΤΖ. ΓΚ. [J. G. BALLARD]: Η μέρα της δημιουργίας [The Day of Creation], μτφ.-σημειώσεις Κώστας Μπαρμπής, <Bell>, Αθήνα 1991(;), σελ. 318 [‘‘Ήξερα πως δεν είχα απαλλαγεί από τον πυρετό της μύγας. Ένας ολόκληρος λόχος χωροφυλάκων με καταδίωκε για να μου πιει το αίμα κι όλοι αυτοί που είχα στρατολογήσει στο όνομα αυτής της απίθανης αποστολής είχαν πεθάνει ή ήταν ετοιμοθάνατοι. Αλλά η απόφασή μου να πάω στις πηγές του ποταμού ήταν τώρα ισχυρότερη από ό,τι ήταν τη μέρα που ξεκινήσαμε…’’ Ανάμεσα στο Τσαντ και το Σουδάν, σε μια περιοχή φρυγανισμένη από τον ήλιο, όπου βασιλεύουν η φτώχεια, η εξαθλίωση και οι αρρώστιες, ένα ποτάμι ξεπηδά ξαφνικά μέσα από τη βασανισμένη γη και μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων αγωνίζεται να ορίσει την τύχη του. Οραματιστές, τυχοδιώκτες, αιματοβαμμένοι αντάρτες, απάνθρωποι αστυνομικοί και άτομα που διψούν για εκδίκηση θα ριχτούν σ’ ένα λυσσαλέο αγώνα αλληλοεξόντωσης σ’ αυτή την ξεχασμένη από το Θεό και το νόμο γωνιά της Γης.] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Syrigmoi_4

ΜΠΕΚΕΤ, ΣΑΜΙΟΥΕΛ [SAMUEL BECKETT]: Συριγμοί, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, μτφ.-επίμετρο Θανάσης Γεωργιάδης, βιβλιογραφία του Σάμιουελ Μπέκετ στα ελληνικά Βασίλης Kαλαμαράς, εργοβιογραφία Ασπασία Βελισαρίου, τέταρτη έκδοση, <Παρατηρητής>, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 101 [Μονολογώντας με το στόμα των χαρακτήρων του για την ανθρώπινη μοίρα, ο Ιρλανδός νομπελίστας Σ. Μπέκετ παίζει για μιαν ακόμη φορά με την ζωή, τον θάνατο και τις λέξεις. Οι Συριγμοί, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα έργα του, είναι οι φωνές που ψιθυρίζει το υποσυνείδητό μας, όταν βρίσκεται απομονωμένο και σε εγρήγορση.] [Τιμή πώλησης: 7,10 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ.]

No_13

ΜΠΕΝΓΙΑΜΙΝ, ΒΑΛΤΕΡ [WALTER BENJAMIN]: Νο 13. Εξήντα πέντε θέσεις για τα βιβλία και τις πόρνες, το γράψιμο, την κριτική, τους σνομπ και την επιτυχία, μτφ.-σημειώσεις-επιλεγόμενα Κώστας Κουτσουρέλης, <Κίχλη>, Αθήνα 2020, σελ. 79 [Νο 13 / Η τεχνική του συγγραφέα σε δεκατρείς θέσεις / Η τεχνική του κριτικού σε δεκατρείς θέσεις / Δεκατρείς θέσεις κατά των σνομπ / Ο δρόμος προς την επιτυχία σε δεκατρείς θέσεις] [Τιμή πώλησης: 9,00 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ.]

Peristatika_sto_eggys_exwpragmatiko

ΜΠΛΕΧΕΡ, ΜΑΞ [MAX BLECHER]: Περιστατικά στο εγγύς εξωπραγματικό, μτφ. από τα ρουμανικά, Βίκτωρ Ιβάνοβιτς, επίμετρο Κώστας Βραχνός, <Loggia>, Αθήνα 2020, σελ. 171 [Ο Μαξ Μπλέχερ έζησε μια ζωή φρικτή: ξεκινώντας τις σπουδές του στην Ιατρική στο Παρίσι, αρρώστησε από τη φοβερή νόσο του Ποτ (φυματίωση των οστών). Στα δεκαεννιά του πολιτογραφήθηκε αμετακλήτως άρρωστος, κάτοικος σανατορίων, και πέρασε το υπόλοιπο του βίου του σχεδόν αποκλειστικά σε οριζόντια στάση, με μακρές περιόδους θεραπείας σε ιαματικά κέντρα στη Γαλλία, την Ελβετία και τη Ρουμανία. Η γραφή αποτέλεσε για τον Μπλέχερ αντιστάθμισμα και, σε μεγάλο βαθμό, θρίαμβο επί της προσωπικής του τραγωδίας. Με τη δημοσίευση των Περιστατικών κέρδισε τον κριτικό έπαινο του ‘δύστροπου’ Ιονέσκο, ενώ υπήρξε δεινός επιστολογράφος-συνομιλητής του Μπρετόν, του Ζιντ και του Χάιντεγκερ. Τα τελευταία χρόνια το έργο του ανακαλύφθηκε εκ νέου και έχει μεταφραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Ο δε συγγραφέας θεωρείται σήμερα μείζον σημείο αναφοράς στον νεωτερικό ‘κανόνα’ της Ρουμανίας.] [Τιμή πώλησης: 12,80 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ.]

h_strathgikh_enos_dekanevs

ΜΠΟΥΧΑΪΤ, ΓΚΕΡΤ [GERT BUCHHEIT]: Η στρατηγική ενός δεκανέως. (Ο Χίτλερ ως πολέμαρχος), απόδοσις εις την ελληνικήν μερίμνη Διευθύνσεως Στρατιωτ. Εκδόσεων ΓΕΣ, <Συμπληρωματικαί Εκδόσεις Στρατιωτικών Περιοδικών, αρ. 14>, Αθήναι 1964, δ´+σελ. 507 [Η εκστρατεία της Πολωνίας και αι πολιτικοστρατιωτικαί αυτής συνέπειαι / Τα σχέδια επιχειρήσεων δια την εις την Δύσιν εκστρατείαν / Η εις Νορβηγίαν εισβολή και η πρώτη κρίσις εις την Ανωτάτην Διοίκησιν / Η μοιραία διαταγή αναστολής της προελάσεως / Η επιχείρησις ‘Θαλάσσιος Λέων’ (See Lowe) και η υπεράνω της Αγγλίας αεροπορική μάχη / Ο Χίτλερ και η Μεσόγειος. Η επιχείρησις ‘Φέλιξ’ / Η επιχείρησις ‘Βαρβαρόσσας’ / Η επίθεσις του Ρόμμελ και η εκστρατεία τω Βαλκανίων / Τα διά την εις Ρωσίαν εκστρατείαν σχέδια επιχειρήσεων / Η θερινή εκστρατεία του 1941. Η προς νότον αναστροφή της κυρίας προσπαθείας / Η προ της Μόσχας αποτυχία / Η ρωσική χειμερινή επίθεσις (1941-1942) / Η Μάλτα ή το Σουέζ; / Η δευτέρα εις Ρωσία επίθεσις / Η τραγωδία του Στάλινγκραντ / Το τέλος της αφρικανικής περιπέτειας / Η εις Ιταλίαν εισβολή / Η τελευταία επίθεσις του Χίτλερ εις Ρωσίαν / Η κατάστασις το φθινόπωρον του 1943 / Τα νέα όπλα / Η εις βόρειον Γαλλίαν συμμαχική απόβασις / Ο Ρόμμελ εναντίον του Χίτλερ / Η εις την Δύσιν κατάρρευσις / Η αντεπίθεσις των Αρδεννών / Ασυντόνιστος πόλεμος / Εις τα οδοφράγματα του Ράιχ / Ο Χίτλερ ως αρχηγός του πολέμου] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.]

Gewrgia_SandhΜΩΡΟΥΑ, ΑΝΤΡΕ [ANDRÉ MAUROIS]: Γεωργία Σάνδη [George Sand], μτφ.-σημειώσεις Κώστας Θεοφάνους, εξώφυλλο Βαρλάμος, <Εκδόσεις Μπεργαδή>, Αθήναι 1957, σελ. 537 [Προλογικό σημείωμα / Αυγή Ντυπέν {Προοίμιο – Βασιλιάδες, στρατιώτες, καλόγριες, θεατρίνες – Η Επανάσταση κι η Αυτοκρατορία – Η αυγή των παιδικών χρόνων – Ο διάβολος στην κολυμπήθρα – Η κληρονομιά του Νοάν – Μια νέα ανακαλύπτει τον κόσμο} / Η κυρία Ντυντεβάν {Μια συζυγική ζωή – Ο συναισθηματικός πλατωνισμός – Το πρώτο βήμα – Ο μικρός Ζυλ} / Η Γεωργία Σάνδη {Δυο μεγάλοι επαρχιώτες στο Παρίσι – Από τον Ζυλ Σανδώ στη Γεωργία Σάνδη – Η γέννηση της Γεωργίας Σάνδη – Χωρισμοί – Καινούργιοι φίλοι, Λέλια – Επίλογος} / Τα παιχνίδια του έρωτα και της μεγαλοφυΐας {Τα παιδιά του αιώνα – Οι εραστές της Βενετίας – Ο Παγκέλο εξέρχεται της σκηνής – Η αναζήτηση του απόλυτου – Ποιμενικά τραγούδια μετά την καταιγίδα} / Προφήτες και ποιητές {Μισέλ ντε Μπουρζ – Οι καινούργιοι φίλοι – Η δίκη για διαζύγιο – Ο ωραίος Ντιντιέ – Οι προφήτες – Ένα καλοκαίρι στην εξοχή – Βεατρίκη} / Φρειδερίκος Σοπέν {Πρελούδια – Ένας χειμώνας στη Μαγιόρκα – ‘Τα τρία παιδιά μου’ – Ο θάνατος μιας φιλίας – Γκρίζα μαλλιά – ‘Λουκρητία Φλοριάνι’ – Σολάνζ και Ωγκυστίν – Χωρισμός} / Η επανάσταση των αγγέλων {Προσωπική πολιτική της Γεωργίας Σάνδη – Πυργοδέσποινα και σοσιαλίστρια – Η μούσα της Δημοκρατίας – Νοάν 1848-1850 – Η Παναγία η Βοηθούσα – Μαριονέτες} / Ωριμότητα {Η επικίνδυνη ηλικία – Ο οικογενειακός κύκλος – Το δρεπάνι του χρόνου – Ο γάμος του Μωρίς – Γιατί δε μισεύουμε στο Παλαιζώ; – Βάσανα και θάνατος του Μανσώ} / Η τέχνη να είσαι γιαγιά {Ο τροβαδούρος μου – ‘Αγαπημένη μου παιδούλα…’ – Το Νοάν πριν τον πόλεμο – Ο πόλεμος και η Κομμούνα – ‘Και νυν απολύεις…’ – Επίλογος} / Σημείωμα για τη γέννηση της Σολάνζ Ντυντεβάν Σάνδη] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

O_ieros_mastos

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο ιερός μαστός, σχέδιο εξωφύλλου Τίλντα, <Κέδρος>, Αθήνα 1987, σελ. 389 [Ο κυμαινόμενος αισθησιασμός και το πάθος του Ιερού μαστού βγαίνουν μέσ’ από την έσχατη ανθρωπολογική κατάσταση και τους κραδασμούς μιας βαθύτερης πραγματικότητας. Έτσι το πεδίο του μυθιστορήματος αναπτύσσεται συναρπαστικά και συμφωνικά σ’ ένα παρόν με τα υπόκωφα μηνύματα του μέλλοντος. Εδώ το αφηγηματικό δαιμόνιο του συγγραφέα των Συνυπαρχόντων και της Εξαφάνισης φθάνει σε μια κορύφωση που κρατάει τον αναγνώστη από τις πρώτες μέχρι τις τελευταίες σελίδες σε ένα παλλόμενο ερώτημα για το υποβόσκον ‘μυστικό’ μιας ιστορίας που εξελίσσεται μέσ’ από τις εξαιρετικές εκείνες καταστάσεις του Είναι και της επιθυμίας. Μια αφήγηση και μια γραφή που την συνοδεύει εξ άλλου η ειρωνεία και το χιούμορ κι όταν ακόμη περνάει φάσεις του τραγικού ως μιας παράδοξης αναπαράστασης έρωτος και θανάτου.] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ.]

H_anatomia_tou_fasismou

ΠΑΞΤΟΝ, ΡΟΜΠΕΡΤ Ο. [ROBERT O. PAXTON]: Η ανατομία του φασισμού, μτφ. Κατερίνα Χαλμούκου, <Κέδρος>, Αθήνα 2006, σελ. 427 [Πρόλογος / Εισαγωγή {Η επινόηση του φασισμού – Εικόνες του φασισμού – Στρατηγικές – Ποιο είναι το επόμενο βήμα;} / Δημιουργία φασιστικών κινημάτων {Προοίμιο – Το άμεσο παρελθόν – Πνευματικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές ρίζες – Μακροπρόθεσμες προϋποθέσεις – Προάγγελοι – Στρατολόγηση – Κατανοώντας το φασισμό από τις ρίζες του} / Η διαδικασία εδραίωσης {Επιτυχημένα είδη φασισμού (Προοίμιο – Κοιλάδα του Πάδου, Ιταλία, 1920-’22 – Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, Γερμανία, 1928-’33) – Ένα αποτυχημένο είδος φασισμού: Γαλλία, 1924-’40 – Μερικά ακόμα αποτυχημένα είδη φασισμού – Συγκρίσεις και συμπεράσματα} / Η κατάληψη της εξουσίας {Ο Μουσσολίνι και η ‘Πορεία προς τη Ρώμη’ – Ο Χίτλερ και η ‘Σκανδαλώδης συνωμοσία’ – Αυτό που δε συνέβη: Εκλογές, πραξικόπημα, ατομικός θρίαμβος – Σύμπηξη συμμαχιών – Τι πρόσφεραν οι φασίστες στο κατεστημένο – Η προ-φασιστική κρίση – Επαναστάσεις μετά την εξουσία: Γερμανία και Ιταλία – Συγκρίσεις και εναλλακτικές λύσεις} / Η άσκηση της εξουσίας {Η φύση της φασιστικής διακυβέρνησης: ‘Διττό κράτος’ και δυναμική αμορφία – Η διελκυστίνδα ανάμεσα σε φασίστες και συντηρητικούς – Η διελκυστίνδα ανάμεσα στον αρχηγό και στο κόμμα – Η διελκυστίνδα ανάμεσα στο κόμμα και στο κράτος – Εκδούλευση, ενθουσιασμός, τρόμος – Η φασιστική ‘επανάσταση’} / Η μακροπρόθεσμη οπτική: Ριζοσπαστισμός ή εντροπία; {Προοίμιο – Τι προκαλεί τον ριζοσπαστισμό; – Προσπάθεια εξήγησης του Ολοκαυτώματος – Ιταλικός ριζοσπαστισμός: Εσωτερική τάξη, Αιθιοπία, Σαλό – Τελευταίες σκέψεις} / Άλλες εποχές, άλλα μέρη {Είναι ο φασισμός ακόμα εφικτός; – Η Δυτική Ευρώπη μετά το 1945 – Η μετα-σοβιετική Ανατολική Ευρώπη – Ο φασισμός εκτός Ευρώπης} / Τι είναι ο φασισμός; {Προοίμιο – Αντικρουόμενες ερμηνείες – Όρια – Τι είναι ο φασισμός;} / Βιβλιογραφικό δοκίμιο {Προοίμιο – Γενικά έργα – Ερμηνείες του φασισμού – Βιογραφίες – Δημιουργία και εδραίωση των κινημάτων – Κατάληψη της εξουσίας – Άσκηση της εξουσίας – Ριζοσπαστισμός – Ο φασισμός αλλού (Ευρωπαϊκά φασιστικά κινήματα – Ανατολική Ευρώπη – Αυστρία – Χώρες της Βαλτικής – Βέλγιο – Βρετανία – Γαλλία – Ελλάδα – Κροατία – Ιρλανδία – Ισπανία – Νορβηγία – Ουγγαρία – Πολωνία – Πορτογαλία – Ρουμανία – Σκανδιναβία – Σλοβακία – Τσεχοσλοβακία – Φασισμός εκτός Ευρώπης – Αργεντινή – Βραζιλία – Ηνωμένες Πολιτείες – Ιαπωνία – Κίνα – Λατινική Αμερική – Νότιος Αφρική) – Φασιστικά ή νεοφασιστικά κινήματα μετά το 1945}] [Τιμή πώλησης: 18,25 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_skoteinh_plevra_tou_hliou

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου, πρόλογος Κ. Μανωλκίδης, <Οδυσσέας>, Αθήνα 1989, σελ. 216 [Γνωριμίες πρωτοετούς / Μεγάλη που ’ναι η νύχτα / Όλα για το Κίνημα {Το χουντο-δημοψήφισμα – Ίδρυση της Φοιτητικής Πρωτοπορίας στη Φλωρεντία – Νοέμβρης 1973 – Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου Φλωρεντίας – Εκδήλωση στο Μιλάνο – Joplin ή Καζαντζίδης; – Το θέατρο – Το σεμινάριο στη Φλωρεντία – Πανευρωπαϊκό σεμινάριο του Darmstadt. Νέα οργανωτική διάρθρωση του ΠΑΚ – Πραξικόπημα στην Κύπρο. ‘Αλλαγή φρουράς’ – Σχέδιο Διακήρυξης Γ´ Σεπτέμβρη – Κάτι νέο γεννιέται – Ιταλία, φθινόπωρο 1974} / Παζλ / Ανασυγκρότηση / Αμφισβήτηση και αγωνία {Στιγμιότυπα – Αμοιβαία αμφισβήτηση – Παράνομη Συνδιάσκεψη Ιταλίας – Α´ Συνέδριο της ΠΑΣΠ – Φλωρεντία again – Α´ Συνέδριο ΕΦΕΕ – Διαγραφές των τροτσκιστών – Η δεύτερη σύνοδος του Κ.Σ. της ΠΑΣΠ – Διορισμός της ΠΝΕ Ιταλίας} / Δεκεμβριανά / Άνοιξη στην Πράγα / Παράρτημα {Κείμενο Ι: Εθνικό Συμβούλιο ΠΑΚ. Οργανωτική διάρθρωση του ΠΑΚ, 1974 – Κείμενο ΙΙ: Εγκύκλιος προεδρείου Εθνικού Συμβουλίου του Ιουνίου 1974. Κυριότερα αποσπάσματα – Κείμενο ΙΙΙ: Εγκύκλιος Γραφείου Ε.Σ. ΠΑΚ προς εκπροσωπήσεις χωρών και Τ.Ο. της 3.8.1974} / Πίνακας: Αποτελέσματα εκλογών του 1975 στους Συλλόγους Ελλήνων Φοιτητών Ιταλίας] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ta_xairia_mas_edw_2

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΗΣ: ‘Ονείρατα της άκαυτης και της καμμένης Σμύρνης. Αγγέλα Παπάζογλου: Τα χαΐρια μας εδώ’, προλογικό σημείωμα-σημείωμα-απάντηση-ποίημα-σχέδιο εξωφύλλου-σκίτσα Γιώργης Παπάζογλου, <Έκδοση Ταμιείου Θράκης>, Ξάνθη 2003, σελ. 662 [Πρόλογος / Τα χαΐρια μας εδώ. Βιβλίο πρώτο {Σημαίες – Στου Στρίγγου (Οι παλιότουρκοι – Η προσευκή – Τζιτζιφιές. Βαγγέλης – Η δαγκωνιά – Τα γαλόπουλα – Οι ψείρες – Ο ανθόκηπος – Ο αραμπατζής – Ο σουλμάς – Τα κουκλόπανα – Το ‘πλουπ’ – Τα βαφτίδια – Ροκάνες – Ο Αρτίνης – Καυγάς – Η ντουλάπα και το παράθυρο) – Το φευγιό – Τουρκοκρατία (Προοίμιο – Τ’ αραμπαδόξυλο – Ο καψούρης – Μπαλάκια – Απόκριες. Καθαρή – Τ’ αρνί – Το μοιρολόι του Χριστού – Τ’ όνειρο τση Παναΐας – Η Μαργαρώ – Σαράντα κύματα – Το ‘Μέλης’ – Ο Καρουλάκιας – Τα μουλάρια – Χριστούγεννα) – Επίλογος} / Τα χαΐρια μας εδώ. Βιβλίο δεύτερο {Προπολεμικό (Αιχμαλωσία – Το κοντάρι – Γκαστρωμένη γαδούρα – Νούρος – Μουσικοί – Καπάκηδοι – Της Κοκκινιάς. Προπολεμικό. Μπύρες – Το ‘ντούχου-ντούχου’ – Κωσταντάκιας-τομπολατζής – Ο αχερένιος πόλιτσμαν – Μπίνα – Το ‘εμβατήριον’) – Αλβανία, κατοχή, αποχή, κουράγιο… (Προοίμιο – Ατομικό δελτίο – Φουντουκάκης – Ο αφρός – Το καπέλο το ‘φαραώ’ – Το λουτρό – Το τούβλο – Ο παπιονάκιας – Σμόκιν – Το κουτάκι τση πούντρας – Το τσιρίσι – Το καφάσι τση ντομάτας – Σκληριές – Το φαρμακωμένο παλάτι – Το πικρό κόλυβο. Η μυλωνού – Νεκροταφείο – Θα το διώξουνε – Τα τσόκαρα – Το μαξιλάρι – Η ζωγραφιά στα σκαλοπάτια του Θεού – Η πληγή – Ο Μιχάλης ο σταμνάς – Νοικάρισσες – Κόλαση στην Κοκκινιά: Οι γερμανοτσολιάδες του Ράλλη – Οι παντουφλίτσες – Οι πρεβολαραίοι – Ο Χρόνης – Η Νίνα) – Κλεμμμένα – Τωρινά (Μουσικοί – Ένα μυστικό – Το πεντοχίλιαρο – Μορτάκια. Ντέλαλης – Οι καϊσερλήδες – Η Παναγιά να μας φυλάει) – Υστερόγραφο}] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

O_anthrwpos_me_to_garyfalo

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΟΤΗΣ: Ο άνθρωπος με το γαρύφαλο, δεύτερη έκδοση, <Κάκτος>, Αθήνα 1980(;), σελ. 159 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η τραγική Κυριακή – Η καταγγελία του ΚΚΕ / Αποστολή προς το θάνατο {Ετοιμάζεται η αποστολή – Από τουρίστας στην παρανομία} / Η αντίφαση μιας αποστολής {Ο ‘πονοκέφαλος’ του Μπελογιάννη – Η σύλληψη – Ποιος είναι ο Μπελογιάννης – Το χτύπημα – Ο Ζαχαριάδης διαβάλλει τον Πλουμπίδη – Αναζήτηση σπιτιών} / Σύγκρουση πολιτικής ηγεσίας και ΙΔΕΑ {Η ΣΙΑ στην Ελλάδα – Επιχείρηση φθοράς του πολιτικού κόσμου – Οι Αμερικανοί προωθούν τον Παπάγο – Δημιουργείται η ΕΔΑ – Αντιθέσεις στο αριστερό κίνημα} / Ο ΙΔΕΑ εκβιάζει την κυβέρνηση {Πρωταγωνιστεί ο Γ. Παπαδόπουλος – Ο πρόεδρος απειλεί να αυτοκτονήσει – Ο ΙΔΕΑ δίνει τη μάχη του – Ο υπουργός φοβάται αιφνιδιαστική εκτέλεση} / Αντιδράσεις της Ουάσινγκτον {Περικόπτεται η βοήθεια – Οι ασύρματοι του ΚΚΕ – Ανεξήγητη η στάση του Ζαχαριάδη – Η σύλληψη του Δ. Μπάτση – Οι ασύρματοι είχαν επισημανθεί από το 1950 – Αυτοκτονεί ο Βαβούδης – Τι είπε ο Ρέντης – Επιλογή στιγμής – Ο Ζαχαριάδης καταγγέλλει τον Βαβούδη – Κινείται η διαδικασία για την πτώση του Πλαστήρα – Ετοιμάζεται η δίκη για κατασκοπία – ‘Προβοκάτσιες’ και ‘ομολογίες’ – Αρχίζει η δίκη στο Στρατοδικείο – Έμμεση αποδοκιμασία – Αγώνας για να μη γίνουν οι εκτελέσεις – Η διαταγή του βασιλιά – Η στάση του Ζαχαριάδη – Η παρέμβαση του Ν. Πλουμπίδη – Ο Ζαχαριάδης καταγγέλλει την επιστολή} / Το πολιτικό παρασκήνιο πριν από τις εκτελέσεις {Τι ζητούσαν από τον Δ. Μπάτση – Η υπόθεση των αεροπόρων – Η επιβεβαίωση – Οι Αμερικανοί θέλουν να εκτελεστούν οι 4 – Η δικογραφία στα Ανάκτορα} / Η εκτέλεση {Αιφνιδιάζεται η φυλακή – Φάλαγγα θανάτου} / Η απολογία του Νίκου Μπελογιάννη {Ο πατριωτισμός κομμάτων και ατόμων – Αγάπη προς την Ελλάδα – Η δεύτερη δίκη – Η πολιτική του ΚΚΕ – Τα σήματα – Τα χρήματα – Το δίδαγμα}] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

Sto_almpouro

ΠΑΡΟΡΙΤΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Στο άλμπουρο. Ρομάντζο σφουγγαράδικο, δεύτερη έκδοση, <‘Κείμενα’>, Αθήνα 1978, σελ. 144 [‘‘Από την αψηλή καπινάδα της φάμπρικας με τους μαυρισμένους τοίχους βγαίνει πηχτός, στριμμένος σε μαύρες τουλούπες ο καπνός, κάτω από το συννεφιασμένο ουρανό. Μέσα βράζει η δουλειά, οι ρόδες βουΐζουνε τρελογυρίζοντας σ’ έναν ξεφρενιασμένο, αχαλίνωτο δρόμο, το μελαχολικό, βαρύ χτίριο σειέται συθέμελο κι ένα βαρύ αγκομαχητό βγαίνει από τ’ αραδιαστά, καπνισμένα παράθυρα, από τις βαριές σιδερόπορτες, από τις χαραμάδες των τοίχων και χύνεται στον κρύον αγέρα σα μοιρολόι…’’] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΣ, ΡΟΜΑΙΝ [ROMAIN PUÉRTOLAS]: Το απίστευτο ταξίδι του φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα IKEA, μτφ. Αύγουστος Κορτώ, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2014, σελ. 300 [Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο Ατζατασάτρου Πατέλ, ένας Ινδός ντυμένος στα γκρίζα, με αυτιά γεμάτα σκουλαρίκια κρίκους κι ένα γιγαντιαίο μουστάκι. Φακίρης στο επάγγελμα, αρκετά κατεργάρης, διάσημος σε όλο το Ρατζαστάν για την ικανότητά του να τρώει κομμάτια γυαλί (από ζάχαρη), να καταπίνει σπαθιά (πτυσσόμενα) και άλλα πολλά… Μια μέρα ο φακίρης μας αυτός προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκωλ του Παρισιού, με προορισμό τη Μέκκα της συναρμολόγησης: το κατάστημα ΙΚΕΑ. Κι αυτό για να ανανεώσει τη σανίδα σωτηρίας του και σκληρό μέσο βιοπορισμού του: ένα κρεβάτι για φακίρηδες, από αυθεντικό σουηδικό πεύκο, με 15.000 καρφιά, στην εξαιρετική τιμή των 99,99 ευρώ… Το Απίστευτο ταξίδι του φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ είναι μια πραγματικά απίστευτη, ξεκαρδιστική περιπέτεια απ’ άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης και έξω από αυτή, μια ιστορία έρωτα πιο αφρισμένη και σπαρταριστή κι από αναψυκτικό με ανθρακικό, μα και καρπός περισυλλογής γύρω από μια τρομερή πραγματικότητα: τη μάχη που δίνουν καθημερινά οι παράνομοι μετανάστες, οι απόλυτοι τυχοδιώκτες του εικοστού πρώτου αιώνα. Παγκόσμιο μπεστ σέλλερ που μεταφράζεται σε 35 γλώσσες, ένα μοναδικό βιβλίο που οι αναγνώστες λατρεύουν από την Ισλανδία ως τον Καναδά και από την Πορτογαλία ως τη Ρουμανία και τη Ρωσία…] [Τιμή πώλησης: 13,60 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

Oi_nees_peripeteies_tou_fakirh_sth_xwra_ths_IKEA

ΠΟΥΕΡΤΟΛΑΣ, ΡΟΜΑΙΝ [ROMAIN PUÉRTOLAS]: Οι νέες περιπέτειες του φακίρη στη χώρα της ΙΚΕΑ, μτφ. από τα γαλλικά-σημειώσεις Μυρτώ Καλοφωλιά, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2019, σελ. 345 [Οι τρεις χρυσοί κανόνες του φακίρη: Μην επικαλείσαι το όνομα της αγελάδας σου (της ιερής) επί ματαίω. Μην κλέψεις από εταιρείες low cost. Μην επιθυμήσεις την ντουλάπα ΙΚΕΑ του πλησίον σου. Στο Απίστευτο ταξίδι τον φακίρη που παγιδεύτηκε σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ παρακολουθήσαμε τον Ατζατασάτρου Λαβάς Πατέλ να κάνει τον γύρο του κόσμου, κλεισμένος μέσα σε μια ντουλάπα ΙΚΕΑ. Αεροπορικώς, οδικώς, από την Αγγλία στην Ισπανία και από την Τρίπολη στο Παρίσι. Στο τέλος τον αφήσαμε να διάγει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής του με τη Μαρί Ριβιέρ, τη γυναίκα της καρδιάς του, το δε έπος της φυγής του έκανε φτερά από τα ράφια των βιβλιοπωλείων σε ολόκληρο τον κόσμο… Ο ήρωάς μας είναι τώρα βουτηγμένος στην άνεση και την τρυφηλή ζωή σαν αγγουράκι τουρσί στη σαλαμούρα, ο φακίρης μας έγινε μαλθακός σαν χλαπάτσα, άτριχος σαν γλόμπος, και το χαλί από κάρβουνα πάνω στο οποίο πατούσε έχει πλέον μάλλινο πέλος. Ο ήρωάς μας θέλει να ξαναβρεί τον εαυτό του. Κατευθύνεται προς τη Σουηδία για να συναντήσει τον Θεό τον ίδιο, τον Αλλάχ των κλειδιών άλεν, το αφεντικό της ΙΚΕΑ, και να αποκτήσει ένα KISIFRØTSIPIK, τη Rolls Royce των κρεβατιών με καρφιά.] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

ΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Απ’ το αλέτρι στο Smartphone. Συζητήσεις με τον πατέρα μου, δεύτερη έκδοση, <Μελάνι>, Αθήνα 2019, σελ. 325 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 16,01 ευρώ. Με έκπτωση: 14,40 ευρώ.]

Skoteino_nero

ΠΟΥΛΙΕΖΕ, ΝΙΚΟΛΑ [NICOLA PUGLIESE]: Σκοτεινό νερό. Τέσσερις μέρες βροχής στην πόλη της Νάπολης εν αναμονή ενός εκπληκτικού γεγονότος, μτφ.-επίμετρο Ευαγγελία Γιάννου, επιμέλεια μετάφρασης Νίκος Κουφάκης – Γιούλικα Σαμαρά, <Loggia>, Αθήνα 2020, σελ. 187 [Από το παράθυρο οι Ναπολιτάνοι παρατηρούν για τέσσερις μέρες το γκρίζο πέπλο της βροχής που πέφτει ασταμάτητα. Η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει αιφνιδιαστικά, μυστηριώδεις κούκλες, απόκοσμες φωνές από το κάστρο του Μάσκιο Αντζοΐνο, κέρματα που παίζουν μουσική. Ένας εφιάλτης που δείχνει πως τίποτα δεν θα παραμείνει ίδιο ή μια παραίσθηση που θα διαλυθεί στο πρώτο φως του ήλιου… Το Σκοτεινό νερό είναι ένα μυθιστόρημα που ιντριγκάρει και με την εκδοτική του τύχη: ο Ίταλο Καλβίνο το προτείνει στις περίφημες εκδόσεις Einaudi και υποδεικνύει στον πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα διορθώσεις που εκείνος δέχεται. Όταν όμως ο Καλβίνο επανέρχεται με νέες, ο Πουλιέζε αντιδρά: ή έτσι ή τίποτε. Το 1978 εντάσσεται σε εκδοτική σειρά δίπλα στα βιβλία του Μπόρχες και του Χεμινγουαίυ, αλλά ο Πουλιέζε αρνείται την επανέκδοσή του. Για δεκαετίες το Σκοτεινό νερό κυκλοφορούσε σχεδόν αποκλειστικά σε φωτοαντίγραφα. Μετά τον θάνατο του Πουλιέζε το 2012 το μοναδικό μυθιστόρημα του συγγραφέα ζει μια δεύτερη ζωή, μεταφρασμένο ήδη σε τέσσερις γλώσσες.] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

H_Ellada_twn_oneirwn

ΡΑΜΦΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Η Ελλάδα των ονείρων. Σπουδή στο συλλογικό μας φαντασιακό, <Αρμός>, Αθήνα 2020, σελ. 560 [Προοίμιο / Αγγελική και ανθρώπινη ταυτότητα {Η στροφή – Τα όνειρα της Περπέτουας – Ηλιόδωρος Αιθιοπικά} / Βυζάντιο {Όνειρα του Γρηγορίου Νύσσης – Γρηγόριος Ναζιανζηνός – Ο Ευάγριος και τα όνειρα – Μαλάλας: Τα όνειρα του Αναστασίου και του Αμαντίου – Μεταξύ Αθήνας και Παναγίας: Η αγία Θέκλα – Μία ονειρική προσωπογραφία – Ένας θεραπευτής άγγελος: Ο άγιος Αρτέμιος – Όπου αλήθεια είναι το όνειρο – Πολιτική προπαγάνδα και προφητικά όνειρα – Αυτοκρατορική ‘αποκάλυψι’ και ιδιωτικός αισθησιασμός – Όνειρο και αποκάλυψι ενός σαλού – Επιτάφια όνειρα – Επιθυμία και πίστι – Εμφύλια όνειρα} / Πάλι δικά μας θα ’ναι {Σύμβολα των ελπίδων μας – Ο χρόνος του Αντιχρίστου – Οπτασίες ελπίδων} / Το τέλος του ταξιδιού {Ενύπνιο θέατρο} / Ευρετήριο ονομάτων και εννοιών] [Τιμή πώλησης: 27,90 ευρώ. Με έκπτωση: 25,00 ευρώ.]

Thermoi_kai_psychroi_polemoi

ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Θερμοί και ψυχροί πόλεμοι. Δημοκράτες και φασίστεςεναντίον κομμουνιστών. Δημοκράτες και κομμουνιστές εναντίον φασιστών, <Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου>, Αθήνα 2010(;), σελ. 302 [Μεσοπόλεμος {Η γέννηση του φασισμού – Τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου – Οικονομικές κρίσεις και ρατσισμός – Ο πάντα ζωντανός Χίτλερ – Τα Λαϊκά Μέτωπα και η περίπτωση της Κίνας – Το γαλλικό Λαϊκό Μέτωπο} / Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος {Πρελούντιο – Σταλινική βοήθεια στη δημοκρατική Ισπανία – Η ισπανική Φάλαγγα και οι Φαλαγγίτες – Χίτλερ και Φράνκο – Ο πορτογαλικός φασισμός} / Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος{Η μάταιη Συμφωνία του Μονάχου – Η Συμφωνία Μολότωφ και Ρίμπεντροπ – Η εισβολή στην Πολωνία και τη Φινλανδία – Δουνκέρκη – Η κατάρρευση της Γαλλίας – Η Μάχη της Αγγλίας – Μάχη του Ατλαντικού – Ο μακρόσυρτος πόλεμος στη Βόρεια Αφρική – Ο πόλεμος στην Ελλάδα – Ο Μπαρμπαρόσσα στο Στάλινγκραντ – Η Διάσκεψη της Τεχεράνης – Η Διάσκεψη της Γιάλτας – Η απόβαση στη Νορμανδία – Η κατάρρευση της Ιταλίας – Το γκραν φινάλε του πολέμου – Η Συμφωνία του Πότσνταμ – Ρούσβελτ και Κέυνς – Τσώρτσιλ, ο αυτοκρατορικός} / Ο μεταπόλεμος {Το Πότσνταμ εν δράσει – Η Δίκη της Νυρεμβέργης – Το Γερμανικό Ζήτημα – Το χτίσιμο και η κατεδάφιση του τείχους του Βερολίνου – Η κολοβή και πλούσια Γερμανία – Η στρατευμένη βλακεία – Ο ολοκληρωτικός πόλεμος} / Ο Ψυχρός Πόλεμος {Η ατομική ειρήνη – Τα οικονομικά αίτια του Ψυχρού Πολέμου – Τα μπούμερανγκ του ατομικού πολέμου} / Ο πόλεμος της Κορέας {Μια νίκη του κλασικού επί του μοντέρνου πολέμου – Το μετέωρο βήμα του κορεάτη πελαργού} / Φασισμός και ναζισμός{Η γέννηση του φασισμού από το πνεύμα της αγέλης – Η τυχαία άνοδος του ιταλικού φασισμού – Το εγχειρίδιο του καλού φασίστα – Ο ολοκληρωτισμός – Αδόλφος Χίτλερ, ο φύρερ – Η φαιά πανούκλα – Ναζισμός, μια νέα θρησκεία – Πώς θα γίνεις ένας καλός ναζιστής – Γιόζεφ Γκαίμπελς, ο ιδιοφυής – Χέρμαν Γκαίρινγκ, ο μεσίτης – Τα Ες-Ες και η Γκεστάπο – Η δυναστεία των Κρουπ}] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

ΡΕΖΑΝ, Μ[ΑΡΙΑ]: …χωρίς πρόγραμμα! Συνεντεύξεις, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήνα 1984, σελ. 431 [Πρόλογος / Ασημάκης Πανσέληνος / Γιάννης Τσαρούχης / Ηλίας Ηλιού / Παναγιώτης Κανελλόπουλος / Μανόλης Ανδρόνικος / Ιάνης Ξενάκης / Γεώργιος Ράλλης / Λεωνίδας Κύρκος / Γεράσιμος Αρσένης / Κωνσταντίνος Μητσοτάκης / Κυρία Κατερίνα / Μίμης Φωτόπουλος / Σοφία Παπανδρέου / Ανδρέας Παπανδρέου / Γεώργιος Παπανδρέου / Νάνα Μούσχουρη / Χάρρυ Κλυν / Γιάννης Τσέγκος / Νίκος Παπακώστας / Μαρία Ιορδανίδου / Διδώ Σωτηρίου / Τάσος Μαρίνος / Διονύσης Τσιχριτζής / Λαοκράτης Βάσης / Μίκης Θεοδωράκης / Μάνος Χατζιδάκις] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ.]

Pws_h_Germania_katestrepse_ton_ellhnismo_ths_Tourkias

ΡΟΔΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ Λ.: Πώς η Γερμανία κατέστρεψε τον ελληνισμό της Τουρκίας, <Βιβλιοπωλείο Λαβύρινθος>, Αθήναι 2020, σελ. 72 [Η εξωτερική Ελλάς / Βερολίνον και Βαγδάτη / Η Γερμανία υπεράνω όλων! / Νεοτουρκισμός και γερμανισμός / Η προγραφή του ελληνισμού εδηλώθη από του 1908. Μια ιστορική συνέντευξις με τον Ναζήμ βέην / Το ζήτημα των νήσων. Το ενδιαφέρον της Αγγλίας και η αντίπραξις της Γερμανίας / Οι διωγμοί. Οι Γερμανοί και οι Τούρκοι μεταβάλλουν εις νεκροταφείον την Θράκην και την Μ. Ασίαν / Απέραντον νεκροταφείον] [Τιμή πώλησης: 8,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,20 ευρώ.]

Oi_rizes_twn_rempetikwn

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ: Οι ρίζες των ρεμπέτικων… Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια 1906-1931, δεύτερη έκδοση, <Οδός Πανός>, Αθήνα 2019, σελ. 151 (+CD) [Αντί προλόγου, οι πρώτες δημοσιεύσεις / Οι ρίζες των ρεμπέτικων. Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια 1906-1931{Γενικότητες – Παρατήρηση – Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια (Προοίμιο – 1ος κατάλογος: Παραδοσιακά ρεμπέτικα τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – Στίχοι της μαγκιάς, ‘αλητεμένοι’, κοινοί σε παραδοσιακά ρεμπέτικα με αδέσποτα στιχάκια – Αδέσποτα στιχάκια της μαγκιάς σε κείμενα – Μικρή παρένθεση για τον Καραγάτση και τον Καζαντζάκη, σας παρακαλώ πολύ – Στιχουργικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα στιχάκια, συμπερασματικώς) – Μελωδίες κοινές στα παραδοσιακά ρεμπέτικα με αδέσποτα στιχάκια (Προοίμιο – Τραγούδια – Οργανικά) – Γενικότερα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα στιχάκια – Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα ‘μπόλιασαν’ τις εμπνεύσεις των επωνύμων δημιουργών, με τα δώρα των ανωνύμων (Προοίμιο – Στίχοι – Μελωδίες) – 2ος κατάλογος: Παραδοσιακά ρεμπέτικα με θεματολογία – Η τοπογραφία των παραδοσιακών ρεμπέτικων τραγουδιών με αδέσποτα ή μη στιχάκια – Αστικά-λαϊκά τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – 3ος κατάλογος: Αστικά-λαϊκά τραγούδια με αδέσποτα στιχάκια – Στίχοι κοινοί σε αστικά-λαϊκά τραγούδια – Οι μελωδίες στα αστικά λαϊκά τραγούδια – Η μαγκιά στη Σμύρνη, Πόλη, Πειραιά και Αθήνα – Παρένθεση ‘συριανή’ – Παρένθεση ‘δισκογραφική’ – Συνέχεια μαγκιάς της Μικρασίας και Παλιάς Ελλάδας – Συμπέρασμα: Τα παραδοσιακά ρεμπέτικα με τα αδέσποτα στιχάκια είναι τα πρώτα τραγούδια της μαγκιάς και ο ‘σπόρος’ για τα κατοπινά ρεμπέτικα με επώνυμους, πια, δημιουργούς – Πάροδος στους κήπους, με τα hashish el fokara – Αδέσποτοι και οι πρώτοι μπλουζίστες…} / Κομπολόγια και μπεγλέρια στα ρεμπέτικα / Τα μαχαίρια της μαγκιάς {Προοίμιο – Απειλές – Τραυματισμοί – Φόνοι} / Το ‘πέντε’ στα ρεμπέτικα / Σωτήρης Γαβαλάς ή Μεμέτης. Μία ιδιάζουσα περίπτωσις του ρεμπέτικου / Αντώνης Καλυβόπουλος. Ο ιδανικός ερμηνευτής του Γιοβάν Τσαούς / Κατάλογος τραγουδιών τα οποία περιέχονται στο CD και αναφέρονται, αριθμημένα, στο πρώτο κείμενο του βιβλίου {1. Δεν μου λέτε το χασίσι πού πουλιέται (Παραδοσιακό), Λ. Μενεμενλής, 1925 – 2. Πήραν τα φρύγανα φωτιά (Παραδοσιακό), Πωλ, 1929 – 3. Το βλαμάκι, Κα Κούλα (Παραδοσιακό), 1920 – 4. Τα δίστιχα του μάγκα (Παραδοσιακό), Σπαχάνης, 1931 – 5. Οι μπαγλαμάδες (Παραδοσιακό), Βιδάλης, 1927 – 6. Γιαφ-γιουφ (Παραδοσιακό), Δημητριάδης, 1925 – 7. Τι να κάνω η κακομοίρα (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1929 – 8. Ντερβίσης (Παραδοσιακό), Παπαγκίκα, 1927 – 9. Το καλογεράκι (Παραδοσιακό), Δούσσας, 1930 – 10. Το μποχώρι (Παραδοσιακό), Πωλ, 1928 – 11. Μη μου χαλάς τα γούστα μου (Παραδοσιακό), Καρίπης, 1927 – 12. Έρχομαι τον τοίχο-τοίχο (Παραδοσιακό), Κατσαρός, 1930 – 13. Καλογεράκι Ντουντού (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1931 – 14. Izmir Yaggilar Zeybeci (Παραδοσιακό), Τούρκοι, 1928; – 15. ‘Τουρκική Ελληνική Απόλαυση’ (Παραδοσιακό), οργανικό, 1920; – 16. Το χανούμικο (Παραδοσιακό), Γκρέτσης-Στάμος, 1925 – 17. Aydin Zeybek Havasi (Παραδοσιακό), Halk Musiki Heyeti, 1928; – 18. Izmir Zeybeci (Παραδοσιακό), Τούρκοι, οργανικό, 193019. Γιαφ-γιουφ (Παραδοσιακό), Εστουδιαντίνα Ζωναράκη, 1909 – 20. Bahriye Cifte Teli (Παραδοσιακό), Kemani Nudar, 1935 – 21. Yandim Yandim Yaniorum Ben (Παραδοσιακό), Melkon, 1945; – 22. Galatada Todoraki (Παραδοσιακό), Melkon, 1948 – 23. Μπάρμπα Γώγος (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1926 – 24. Ζεϊμπέκικο χαβάς, Τομ Στάθης, 1920 – 25. Harmandali Zeybeci (Παραδοσιακό), Ismirli, Sandouri Resep, 1930 – 26. Nigriz Taksim Zeybek (Παραδοσιακό), M.C. Bey, 1932 – 27. Zeybek havasi (Παραδοσιακό), T. C. Bey, 1912; – 28. Kurdili Hicazcar Pesref (Παραδοσιακό), T. C. Bey, 1912; – 29. Καλέ μάνα δε μπορώ (Παραδοσιακό), Σπαχάνης, 1931 – 30. Ήθελα να ’ρθω το βράδυ (Σ. Γαβαλά), Στελλάκης, 1934 – 31. Κουτσαβάκι (Παραδοσιακό), Κα Κούλα, 1920 – 32. Το κουτσαβάκι (Παραδοσιακό), Παπαγκίκα, 1923 – 33. Πολίτικο ζεϊμπέκικο (Παραδοσιακό), Νταλγκάς, 1929 – 34. Αδυνάτισσα ο καημένος (Παραδοσιακό), Κ. Κωστής, 1931 – 35. Αλανιάρικη ζωή (Παραδοσιακό), Αγγ. Καραγιάννη, 1948 – 36. Τσίφτε Τέλι (Παραδοσιακό), Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα, 1908 – 37. Menemen Zeibek (Παραδοσιακό), Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα, 1910 – 38. Μαχμούρικο (Παραδοσιακό), Καναροπούλου, 1934 – 39. Κατιφές (Παραδοσιακό), Σ. Πούλου, 1927 – 40. Ήθελα να ’ρθω το βράδυ (Παραδοσιακό), Μελκόν, 1945 – 41. Γιωργίτσα (Παραδοσιακό), Φ. Ταμπουράς, 1926 – 42. Hammer Blues (C. Patton), C. Patton, 1929] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

ΣΑΙΗΓΚΑΝ, ΚΑΡΛ [CARL SAGAN]: Οι δράκοι της Εδέμ. Διαλογισμοί πάνω στην εξέλιξη της ανθρώπινης διανόησης, <Ωρόρα>, Αθήνα χ.χ., σελ. 272 [Εισαγωγή / Το κοσμικό ημερολόγιο / Γονίδια και εγκέφαλοι / Ο εγκέφαλος και το άρμα / Η Εδέμ σαν μια αλληγορία: Η εξέλιξη του ανθρώπου / Η αφηρημένη σκέψη στα ζώα / Ιστορίες της μισοξεχασμένης Εδέμ / Οι εραστές και οι τρελοί / Η μελλοντική εξέλιξη του εγκεφάλου / Η γνώση είναι το πεπρωμένο μας: Η γήινη και η εξωγήινη νοημοσύνη / Ευχαριστίες / Λεξιλόγιο τεχνικών όρων / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ.]

H_ypothesh_Moro

ΣΑΣΑ, ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ [LEONARDO SCIASCIA]: Η υπόθεση Μόρο, μτφ.-σημειώσεις-επιλογικό σημείωμα Σώτη Τριανταφύλλου, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2002, σελ. 259 [Η δολοφονία του προέδρου της ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας Άλντο Μόρο, τον Μάιο του 1978, ήταν το αποτέλεσμα δύο εγκληματικών πράξεων. Αυτό που υποστηρίζει ο Λεονάρντο Σάσα σε αυτό το χρονικό, όπου περιγράφει την ομηρία του Μόρο στη λεγόμενη ‘φυλακή του λαού’ και την αδικαιολόγητα (και ύποπτα) ‘σκληρή’ στάση της ιταλικής κυβέρνησης που αρνείται να τον ανταλλάξει με δεκατρείς κρατούμενους Ταξιαρχίτες: ο Μόρο – ένας μετριοπαθής, θρησκευόμενος επαγγελματίας πολιτικός – βλέπει, από τη θέση του αιχμαλώτου, τους φίλους του να τον εγκαταλείπουν, να τον θυσιάζουν και να εκμεταλλεύονται τον θάνατό του. Οι αξίες του καταρρέουν: το Βατικανό του γυρίζει την πλάτη και όλοι σιωπούν· ο Μόρο, από πολιτικός ηγέτης γίνεται ένα πλάσμα μοναχικό και ανήμπορο μπροστά στον θάνατο. Πέρα από ενα γεγονός που σηματοδοτεί την οριστική μεταμόρφωση των Ερυθρών Ταξιαρχιών σε μια συμμορία από μανιακούς δολοφόνους (‘που μπέρδεψαν την ανθρωποκτονία με την επανάσταση’), η ‘υπόθεση Μόρο’ είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Όχι επειδή ένας άνθρωπος εκτελέστηκε, αλλά επειδή το κόμμα του, η εκκλησία του, η χώρα του συνέχισαν αδιάφορα την πορεία τους, όπως αδιάφορα γυρίζουν οι πλανήτες γύρω από τον εαυτό τους. Ακόμα, πρόκειται για μια κοινωνική τραγωδία: τόσο αίμα, τόσα ‘επαναστατικά’ λόγια, τόσοι αγώνες, κατέληξαν στο αντίθετο αποτέλεσμα από εκείνο, που θεωρητικά, επιζητούσαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες. Την ημέρα της εκτέλεσης του Άλντο Μόρο, στις πλατείες ανέμιζαν σημαίες Χριστιανοδημοκρατίας (η οποία ήταν συνένοχη στη δολοφονία) κι αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα αποτελούσε παράρτημα της μαφίας, το ιταλικό κοινό, αντί να στραφεί προς τα αριστερά, στράφηκε προς τα δεξιά. Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες – και μια σειρά άλλες ομάδες και πράξεις – είχαν εξευτελίσει την έννοια και την ιδεολογία της Αριστεράς: η Ιταλία βρέθηκε, όπως είχε προβλέψει ο Μόρο, μπροστά σε μια άβυσσο. Το ‘αξιολάτρευτο’, κατά την προσφιλή έκφραση του Παζολίνι, ιταλικό χάος εξελίχθηκε σε ένα ακροδεξιό παρακράτος: ευτυχώς – μοιάζει να υπονοεί ο Σάσα – ευτυχώς, ο Παζολίνι έφυγε νωρίς.] [Τιμή πώλησης: 13,90 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ.]

ΣΑΣ, ΤΟΜΑΣ Σ. [THOMAS S. SZASZ]: Ο μύθος της ψυχικής αρρώστειας. Τα θεμέλια της θεωρίας της προσωπικής συμπεριφοράς, μτφ.-σημειώσεις Μιράντα Βολίδου, <Εκδόσεις Κασόλου>, Αθήνα 1976, σελ. 302 [Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση / Πρόλογος στην πρώτη έκδοση / Εισαγωγή {Προοίμιο – Οι ψυχιατρικές μέθοδες παρατήρησης και δράσης – Σχέση αιτίου και αιτιατού και ιστορισμός στη σύγχρονη ψυχιατρική – Ψυχιατρική και ηθική – Η υστερία σαν παράδειγμα ψυχικής αρρώστειας – Η εφεύρεση της ψυχικής αρρώστειας} / Ο μύθος της ψυχικής αρρώστειας {Ανάπτυξη και δομή του μύθου (Ο Σαρκό και το πρόβλημα της υστερίας: Προοίμιο. Σαρκό και υστερία. Είναι όλοι οι ανήμποροι άρρωστοι; Το διπλό μέτρο στην ψυχιατρική. Ο ορισμός της υστερίας σαν αρρώστειας. Ένα στρατήγημα – Η αρρώστεια και η απομίμηση της αρρώστειας: Η λογική της ταξινόμησης. Οι έννοιες του γνήσιου και του πλαστού. Η αρρώστεια, η πλαστή αρρώστεια και ο ρόλος του γιατρού. Αλλαγές στους κανόνες της διαγωγής και καινούργια ταξινόμηση της συμπεριφοράς. Η απάτη με την ψευτοαρρώστεια σαν ψυχική αρρώστεια. Τελικές παρατηρήσεις για τα αντικείμενα και τις αναπαραστάσεις τους – Το κοινωνικό περιεχόμενο της ιατρικής: Προοίμιο. Λιμπεραλισμός, καπιταλισμός και ατομικισμός στο δέκατο ένατο αιώνα. Η σύγχρονη κοινωνία και ο τύπος της κοινωνικής υγιεινής που επικρατεί σε τούτη. Η ιατρική στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η σχέση στην ιδιωτική ιατρική. Σοβιετική ιατρική. Η σημασία της εχεμύθειας στη σχέση γιατρού και αρρώστου. Ο γιατρός και οι φτωχοί – Η ιατρική περίθαλψη σα μορφή κοινωνικού ελέγχου) – Υστερία: Ένα παράδειγμα από το μύθο (Η μελέτη για την υστερία των Μπρόυερ και Φρόυντ: Το ιστορικό υπόβαθρο. Μια εξέταση των παρατηρήσεων κάτω από καινούργιο φως. Μια εξέταση της θεωρίας κάτω από καινούργιο φως – Υστερία και ψυχοσωματική ιατρική: Μετατροπή και ψυχογένεση. Μετατροπή και οργανική νεύρωση. Ενεργειακή μετατροπή και γλωσσική μετάφραση – Σύγχρονες απόψεις για την υστερία και την ψυχική αρρώστεια: Προοίμιο. Ψυχαναλυτικές θεωρίες. Οργανικές θεωρίες)} / Τα θεμέλια της θεωρίας της προσωπικής διαγωγής {Σημειωτική ανάλυση της συμπεριφοράς (Γλώσσα και πρωτογλώσσα: Προοίμιο. Η δομή της πρωτογλώσσας. Η λειτουργία της πρωτογλώσσας. Συμβολισμός στην υστερία: Ένα κρίσιμο παράδειγμα – Η υστερία σαν τρόπος επικοινωνίας: Προοίμιο. Συλλογιστικές και μη συλλογιστικές γλώσσες. Η έλλειψη της συλλογιστικής γλώσσας στην υστερία. Η πληροφοριακή λειτουργία των εικονικών σωματικών σημείων. Υστερία: Μετάφραση και παραπλανητική πληροφοριοδότηση. Η γλώσσα σαν ένα μέσο για να αποκτήσομε επαφή με τα αντικείμενα. Η υστερία σαν έμμεση επικοινωνία. Η προστατευτική λειτουργία των έμμεσων επικοινωνιών. Το όνειρο και η υστερία σαν υπαινιγμοί. Υστερία: Από την αρρώστεια στο ιδίωμα – Ανάλυση της συμπεριφοράς με κανόνες (Το μοντέλο της ανθρώπινης συμπεριφοράς με κανόνες: Προοίμιο. Κίνητρα και κανόνες. Φύση και συμβατικότητα, βιολογία και κοινωνιολογία. Κανόνες, ηθική και ψυχανάλυση. Κανόνες και υπευθυνότητα. Κανόνες και αντικανόνες. Μια ταξινόμηση κανόνων. Η ανάγκη για κανόνες – Η ηθική της ανημποριάς και της εξυπηρέτησης της ανημποριάς: Προοίμιο. Η παιδική ηλικία και οι κανόνες της ανημποριάς. Οι βιβλικοί κανόνες που υποθάλπουν την ανημποριά και την αρρώστεια. Μερικά ιστορικά σχόλια για την ανατροπή των κανόνων. Η ηθική του πατερναλισμού και του θεραπευτισμού – Θεολογία, μαγεία και υστερία: Προοίμιο. Η ιατρική θεωρία για τη μαγεία. Η θεωρία του εξιλαστήριου θύματος για τη μαγεία. Παιγνίδια της ζωής: Θεολογικά και ιατρικά} / Ανάλυση του μοντέλου συμπεριφοράς στο παίξιμο παιχνιδιού {Το μοντέλο της συμπεριφοράς: Προοίμιο. Οι ανθρώπινες πράξεις σαν παίξιμο παιγνιδιού. Η λογική ιεραρχία των παιγνιδιών. Η ανάπτυξη της προσωπικότητας και οι ηθικές αξίες – Η υστερία σαν παιγνίδι: Διαπροσωπικές στρατηγικές στην υστερία. Ένα παράδειγμα του υστερικού παιγνιδιού: Ο ‘υστερικός δυναμισμός’ του Σάλλιβαν. Το ψέμα: Μια ειδική στρατηγική στην υστερία. Αβεβαιότητα και έλεγχος στη συμπεριφορά με το παίξιμο παιγνιδιού. Η αλλαγή στο υστερικό παιγνίδι. Περίληψη – Ενσάρκωση ρόλου και αρρώστεια: Ενσάρκωση ρόλου και αποδοχή ρόλου. Ποικιλίες ενσάρκωσης ρόλου. Το σύνδρομο του Γκάνσερ. Ρόλοι: Πλαστοί, ενσαρκωμένοι και γνήσιοι. Πώς η ψυχιατρική επικυρώνει σα γνήσιους τους ενσαρκωμένους ρόλους. Περίληψη – Η ηθική στην ψυχιατρική: Προοίμιο. Οι σχέσεις με τα αντικείμενα και το μοντέλο του παιγνιδιού. Ψυχανάλυση και ηθική. Η ψυχιατρική σαν κοινωνική πράξη} / Συμπεράσματα / Επίλογος / Περίληψη / Πηγές / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων / Ο συγγραφέας] [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ.]

ΣΑΣ, ΤΟΜΑΣ Σ. [THOMAS S. SZASZ]: Το δεύτερο αμάρτημα, μτφ. Γιώργος Μπαρουξής, <Εκδόσεις Αβραάμ>, Αθήνα 1982, σελ. 163 [Ευχαριστίες / Πρόλογος / Εισαγωγή / Παιδική ηλικία / Οικογένεια / Γάμος / Αγάπη / Σεξ / Γυναίκες / Ηθική / Εκπαίδευση / Γλώσσα / Ταξινόμηση / Δικαιολόγηση / Νόημα / Συναισθήματα / Ελευθερία / Νόμος / Τιμωρία / Έλεγχος και αυτοέλεγχος / Προσωπική συμπεριφορά / Κοινωνικές σχέσεις / Ιατρική / Ναρκωτικά / Αυτοκτονία / Ψυχιατρική / Ιδρυματική ψυχιατρική / Ψυχιατρική νοσηλεία / Ψυχανάλυση / Διανοητική ασθένεια / Ο μύθος της διανοητικής ασθένειας / Σχιζοφρένεια / Ψυχολογία / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματισμός / Επιστήμη και επιστημονισμός / Θεραπευτικό κράτος] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ.]

O_patos_tou_mpoukaliou

ΣΙΜΕΝΟΝ, ΖΩΡΖ [GEORGES SIMENON]: Ο πάτος του μπουκαλιού, μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, <Άγρα>, Αθήνα 2020, σελ. 234 [Ένα ‘σκληρό μυθιστόρημα’ του Σιμενόν από την αμερικανική περίοδό του. Δύο αδέλφια, που έκαναν διαφορετικές επιλογές και ακολούθησαν άλλη πορεία στη ζωή τους – ο ένας έγινε πετυχημένος δικηγόρος και κτηματίας, ο άλλος, που έζησε στη φτώχεια, σκότωσε και δραπέτευσε απ’ τη φυλακή, βρίσκονται μέσα σε μία αποχαλινωμένη φύση και έρχονται αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο με όρους αρχαίας τραγωδίας.] [Τιμή πώλησης: 13,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,70 ευρώ.]

ΣΠΥΡΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ Β.: Να γιατί αθωώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου (και γιατί χρεωκόπησε η Ελλάδα). Καλόπιστη κριτική στο σχετικό βιβλίο του κ. Π. Τζίφρα, <Πελασγός>, Αθήνα 2010, σελ. 623 [Τιμή πώλησης: 31,80 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ.]

O_megalos_seismos

ΣΡΑΝΤΥ, ΝΙΚΟΛΑΣ [NICHOLAS SHRADY]: Ο μεγάλος σεισμός. Καταστροφή, δέος και ορθολογισμός στη Λισαβόνα το 1755, μτφ.-σημειώσεις Ξενοφών Γιαταγάνας, <Κριτική>, Αθήνα 2010, σελ. 320 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Ευχαριστίες / Η ημέρα των Αγίων Πάντων / Τάξη αναδύεται από το χάος / Η απογραφή των ζημιών / Alis Ubbo… Olisipo… Al-Ushbuna… Lisboa / Η τυχερή χρυσή εποχή / Ο ιεροκήρυκας και ο φιλόσοφος / Σαν το φοίνικα που αναγεννάται από την τέφρα του / Διαφωτισμός πάση θυσία / Επίλογος / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Provlhmata_sexoualikhs_psychologias

ΣΤΕΚΕΛ, ΒΙΛΧΕΛΜ [WILHELM STEKEL]: Προβλήματα σεξουαλικής ψυχολογίας. (Η ψυχρή γυναίκα), μτφ. Μιχ. Λίλλης, <Ο.Ε.Ε. Άτλας>, [Αθήνα(;)] χ.χ., σελ. 320 [Γενική άποψη του ζητήματος / Ο κεραυνοβόλος έρωτας / Ατομικοί ερωτικοί όροι / Ο σεξουαλικός τραυματισμός του ενήλικου / Η ψυχολογία της ψυχρής γυναίκας / Συμπληρώματα / Παιδικές προσηλώσεις / Η θέληση της απαρέσκειας / Φανταστική αγάπη / Η πάλη των φύλων / Εξομολογήσεις / Η κρίσιμη ηλικία της γυναίκας / Η ανάλυση της Μεσσαλίνας / Απόσπασμα απ’ την ανάλυση μιας μεταμφιεσιομανούς / Ιατρικές επεμβάσεις που επιφέρουν διαταραχές του οργασμού / Συμπεράσματα και προοπτικές] [Τιμή πώλησης: 14,73 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Psychiatrodikastikh

ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ, Μ. Γ.: Ψυχιατροδικαστική. Ψυχοβιολογική και ψυχοπαθολογική εγκληματολογία, Αθήνα 1947, σελ. ιθ΄+1 λευκή+396 [Πρόλογος / Ψυχοβιολογία του εγκληματία {Βιολογικές αντιλήψεις στην εγκληματολογία – Σωματολογία των εγκληματιών – Ψυχικές λειτουργίες και έγκλημα – Η καταβολή των εγκληματιών – Περιβάλλον και εγκληματικότητα – Η προσωπικότητα των εγκληματιών – Εγκληματοβιολογική πρακτική} / Γενική ψυχοπαθολογία του εγκλήματος {Παθολογικοί εγκληματογόνοι παράγοντες – Διαταραχές των ψυχικών λειτουργιών – Σύνθετα ψυχοπαθολογικά συμπτώματα – Συμπτωματκά συμπλέγματα} / Ειδική ψυχοπαθολογία του εγκλήματος {Παθολογικές μορφές εγκληματιών – Ψυχικές διαταραχές της παιδικής και νεανικής ηλικίας – Οι ολιγοφρενίες – Οι ‘ψυχοπαθείς’. Παθολογικά ανώμαλοι χαρακτήρες και αντιδράσεις – Οι τοξικομανίες – Οι επιληπτικοί – Οι σχιζοφρενικοί – Μανιακοί και μελαγχολικοί – Προϊούσα γενική παράλυση – Εξωγενείς συμπτωματικές και οργανικές ψυχώσεις – Προγεροντικές και γεροντικές ψυχώσεις} / Ειδική εγκληματοβιολογία {Ψυχολογία και ψυχοπαθολογία των εγκληματικών φαινομένων – Ακοινωνική συμπεριφορά – Εγκληματική δράση κατά των ‘αγαθών’ – Εγκληματική δράση κατά των προσώπων – Εγκληματική δράση κατά του οργανωμένου συνόλου} / Ψυχιατροδικαστική {Η ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη – Βασικά ζητήματα της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης – Η ικανότητα του καταλογισμού – Η μεταχείριση των επικινδύνων – Ψυχιατροδικαστικά ζητήματα στο αστικό δίκαιο} / Βιβλιογραφικό σημείωνα / Πίνακας ονομάτων / Ευρετήριο όρων / Εξήγηση συντομιών] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

Spoudh_ston_grhgorio_nysshs

ΤΕΡΕΖΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ.: Σπουδή στον Γρηγόριο Νύσσης. Θεολογικές και ανθρωπολογικές θεμελιώσεις της έννοιας ‘πρόσωπον’, <Έννοια>, Αθήνα 2013, σελ. 590 [Πρόλογος / Μια περιοδολόγηση στην ιστορική-συστηματική θεώρηση του ζητήματος {Προς μία αρχική οριογράμμιση του ζεύγους ‘ελευθερία και αναγκαιότητα’ – Προς μία αρχική υπέρβαση της αναγκαιότητας – Προς μία αρχική ανάγνωση του κριτηρίου της συλλογικότητας – Η αναστοχαστική διάκριση ως όρος διάρθρωσης των εσωτερικών διεργασιών – Το πρόσωπον ως έκσταση προς το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον – Η διαλεκτική καλού και κακού στο πλαίσιο του κοινωνείν – Οι ανθρωπολογικές διαλεκτικές αντιθέσεις – Προς την υπέρβαση των αντιφάσεων – Η θυσία ως συνειδητή επιλογή – Η ελλογότητα ως προσωπική συνθήκη} / Προσεγγίσεις της σχέσης ‘ουσία και πρόσωπον’. Μια ανίχνευση σε σύγχρονες διαμορφώσεις της {Γενικές επισημάνσεις – Προσωπική ταυτότητα ή ετερότητα; – Η ταυτότητα και η ετερότητα εντός του ορίζοντα των φυσικών διαμορφώσεων και του χρόνου – Το πρόσωπον ως αυτογνωσία και ως αυτοπραγμάτωση – Η εαυτότητα ως υπερβατική των σχηματοποιήσεων – Το πρόσωπον έναντι των κοινωνικών παθογενειών – Η συνάντηση της πίστης με τον ορθολογισμό – Η πορεία από το οντολογικό προς το υπαρξιακό – Η ύλη ως όρος συνάντησης του υπερφυσικού με το φυσικό – Η συνάντηση της ελευθερίας με το αυτεξούσιο δια της μεσολάβησης της ύλης – Η διαφοροποίηση του ανθρώπου από την υπόλοιπη κτίση – Η λογική πλαισιώνει την οντολογία – Το πρόσωπον στην ερευνητική διαύγασή του – Προς τη συγκρότηση μιας διαλογικής θεωρίας – Το πρόσωπον και η εξελικτική πορεία του – Οι θεολογικές θεμελιώσεις του προσώπου και το ερώτημα περί των οριογραμμίσεων – Η συνάφεια του νοείν με το είναι – Προς τη θεμελίωση της ελευθερίας} / Ένα συμπερασματικό στάσιμο / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 38,16 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ.]

To_xameno_Savvatokyriako

ΤΖΑΚΣΟΝ, ΤΣΑΡΛΣ [CHARLES JACKSON]: Το χαμένο Σαββατοκύριακο, μτφ.-επίμετρο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, επιλογικό σημείωμα Σώτη Τριανταφύλλου, ανυπόγραφη εργοβιογραφία, <Ερατώ>, Αθήνα 2015, σελ. 506 [Το Σύμπαν του Ντον Μπέρναμ, όπως σχεδόν και κάθε αλκοολικού, δεν είναι παρά μια φαντασμαγορική (και εξαιρετικά οχληρή) σύνθεση από διογκωμένες λεπτομέρειες, από θραύσματα που αποκτούν κρίσιμη σημασία, από ιδιωτικά οράματα που τείνουν ν’ αποκτήσουν διαστάσεις παγκοσμιότητας, από αξιοθαύμαστες αρετές που παραμορφώθηκαν φριχτά, από σφάλματα που περιβάλλονται αμέσως από μιαν αχλή εξιλέωσης και περίτεχνης δικαιολόγησης. Ο Μπέρναμ (ένα όνομα που αλιεύτηκε από τις σελίδες του σαιξπηρικού Μάκβεθ), δραπετεύοντας από τα ιδεώδη του αμερικανικού ονείρου, θα κατοικήσει, αφού τον δημιουργήσει ο ίδιος, στον πυθμένα ενός εφιάλτη, καίγοντας τις γέφυρες της επικοινωνίας πίσω του, αποφεύγοντας κάθε ουσιώδη επαφή με οποιοδήποτε ανθρώπινο ον που δεν συμμερίζεται το πάθος του για το αλκοόλ, μένοντας απελπιστικά μόνος με τις φαντασιώσεις και τα κουρελιασμένα του οράματα. Αν και απέχει εβδομήντα χρόνια από την εποχή μας (και τη λογοτεχνία της) το Χαμένο Σαββατοκύριακο θα μπορούσε να είχε γραφτεί σήμερα. Ο ήρωάς του δεν ανήκει παρά στο πάθος και τα φαντάσματά του, αρνούμενος πεισματικά να έχει οποιαδήποτε σχέση με τις μαζικές ασθένειες, μη εντασσόμενος ούτε καν στις στρατιές του Μοναχικού Πλήθους, μη συμμεριζόμενος καμιά κοινωνική αξία. Ο Τζάκσον διάλεξε ένα ύφος που θυμίζει (αμυδρά, αλλά σίγουρα) τόσο το μυθιστόρημα νουάρ, όσο και το καφκικό σκοτάδι. Ο loser θα παραμείνει loser, δεν υπάρχει (γιατί άλλωστε;) διαφυγή. Το ευτυχισμένο τέλος ανήκει στο ψεύδος που επιδιώκει να διαφημίσει μια ευημερούσα (δήθεν) κοινωνία – μια κοινωνία που μπορεί να πείσει ακόμα και τον απόβλητο, τον αλλόκοτο, το μοναχικό να ενταχθεί κάποτε στους ρόδινους κόλπους της.] [Τιμή πώλησης: 18,02 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

aisxylos_kai_athhnai_1
aisxylos_kai_athhnai_3

ΤΟΜΣΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ [GEORGE THOMSON]: Αισχύλος και Αθήναι. Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], μτφ. 1ου τόμου Γιάννης Ν. Βιστάκης – Φώτης Αποστολόπουλος, μτφ. 2ου τόμου Γιάννης Ν. Βιστάκης, <Ορίζοντες>, Αθήνα 1954, σελ. 478+μζ´ [Εισαγωγή / Φυλετική κοινωνία {Τοτεμισμός – Εξωγαμία – Ιδιοκτησία} / Από τη φυλή στην πολιτεία {Μοναρχία – Αριστοκρατία – Τυραννία} / Καταγωγή του δράματος {Μύηση – Διόνυσος – Ορφισμός – Διθύραμβος – Τραγωδία – Δημοκρατία – Αθήναι και Περσία – Τετραλογία – Ορέστεια – Τα παλαιότερα έργα – Προμήθεια (α) – Ύστερ’ από τον Αισχύλο – Έλεος και φόβος} / Παράρτημα Ι: Σημείωση πάνω στο ταξινομικό σύστημα της συγγένειας / Παράρτημα ΙΙ: Ινδοευρωπαϊκή συγγενική ορολογία] [Τιμή πώλησης: 106,50 ευρώ. Με έκπτωση: 80,00 ευρώ.]

H_ellhnikh_glwssa_Arxaia_kai_nea_2

ΤΟΜΣΟΝ, ΤΖΩΡΤΖ [ GEORGE THOMSON]: Η ελληνική γλώσσα: Αρχαία και νέα, προλογικό σημείωμα στην πρώτη έκδοση-υστερόγραφο Χρήστος Αλεξίου, δεύτερη έκδοση, <Κέδρος>, Αθήνα 1989, σελ. 125 [Πρόλογος / Σύμβολα και συντομογραφίες / Η γλωσσολογία {Τι είναι η γλωσσολογία; – Γλωσσικές οικογένειες – Η κοινή ινδοευρωπαϊκή – Η ιστορική γλωσσολογία – Η ελληνική γλώσσα} / Η γέννηση της ομιλίας {Εργαλεία και ομιλία – Ομιλία και σκέψη – Λογική και γραμματική – Η ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης – Η μελέτη της ελληνικής} / Ο μηχανισμός της ομιλίας {Το πρώτο σύστημα σήμανσης – Το δεύτερο σύστημα σήμανσης – Τα φωνητικά όργανα – Η ταξινόμηση των φθόγγων – Ο τονισμός – Το φωνητικό σύστημα} / Λέξη και πρόταση {Η κλασική γραμματική – Τα μέρη του λόγου – Τι είναι λέξη; – Το επιφώνημα – Πλήρεις και κενές λέξεις – Κλίσεις – Όνομα και ρήμα – Δευτερεύοντα μέρη του λόγου – Η σύνθετη πρόταση} / Το κλιτικό σύστημα {Τύποι του ονόματος και του ρήματος – Αριθμός – Γένος – Το ουδέτερο – Οι πτώσεις – Η κλητική – Η παρακμή των πτωτικών καταλήξεων – Χρόνοι και τρόποι – Εγκλίσεις – Η προστακτική έγκλιση – Ο μέλλοντας χρόνος – Φωνές – Τροπή φωνηέντων – Αθέματοι και θεματικοί τύποι – Οι απρόσωποι τύποι του ρήματος} / Γλωσσικές αλλαγές {Γλωσσική εξέλιξη – Εσωτερικές αλλαγές – Εξωτερικές αλλαγές – Διάλεκτοι – Λεξιλογικές αλλαγές – Το βασικό λεξιλόγιο – Φωνητικές αλλαγές – Η σύμμιξη αλλόγλωσσων λαών – Αλυσιδωτές μεταβολές στο όνομα – Αλυσιδωτές μεταβολές στο ρήμα – Αλυσιδωτές μεταβολές στο λεξιλόγιο – Αλυσιδωτές μεταβολές στην κινέζικη – Απλοποίηση του φωνητικού συστήματος – Αναλογικές αλλαγές} / Η γραφή {Η γραπτή γλώσσα – Τα νεώτερα αλφάβητα – Προαλφαβητικές γραφές – Το φοινικικό αλφάβητο – Το ελληνικό αλφάβητο} / Η πρωτοελληνική {Η ελληνική και η αρμενική – Οι προελληνικές γλώσσες του Αιγαίου – Η εξάπλωση της ελληνικής – Η αιολική και η ιωνική μετανάστευση – Οι αρχαίες διάλεκτοι – Το φωνητικό σύστημα – Τα φωνήεντα – Τα μισόφωνα – Το σίγμα – Εξαφάνιση της δασείας – Χειλικά, οδοντικά, λαρυγγικά – Τονισμός – Μορφολογικές συνέπειες των φωνητικών αλλαγών – Λεξιλόγιο} / Η κλασική ελληνική {Πηγές – Η επική κοινή – Οι κοινές του προφορικού λόγου – Λογοτεχνικές κοινές –Ιωτακισμός – Το δίγαμμα – Παράγωγοι φθόγγοι – Εξαιρέσεις και ανωμαλίες – Αθέματοι και θεματικοί τύποι – Παραμερισμός των αθέματων τύπων – Δευτερεύουσες χρήσεις των πτώσεων – Προθέσεις – Χαμένες πτώσεις – Γενική απόλυτη και αιτιατική απόλυτη – Οι αντωνυμίες – Οι εγκλίσεις – Τα μόρια αποχρώσεων – Σύνθετες λέξεις} / Η ελληνιστική κοινή {Πηγές – Η εξάπλωση της κοινής – Τονισμός – Τα φωνήεντα – Τα σύμφωνα – Τα αθέματα ονόματα – Τα αθέματα ρήματα – Τύποι του ρήματος – Μόρια αποχρώσεων – Η δοτική – Λεξιλογικές αλλαγές – Παρακμή των αρχαίων διαλέκτων – Ξένες λέξεις – Αττικισμός} / Η βυζαντινή και η νέα ελληνική {Η γραπτή κοινή – Η γλώσσα της Εκκλησίας – Η νεοελληνική δημοτική – Το όνομα – Προθέσεις – Αντωνυμίες – Το ρήμα – Αναλογία – Τα σύνθετα – Ξενισμοί – Το γλωσσικό ζήτημα – Ανασκόπηση} / Πίνακες {Πίνακας Α΄: Οι ινδοευρωπαϊκές γλώσσες – Πίνακας Β΄: Το αλφάβητο – Πίνακας Γ΄: Το όνομα – Πίνακας Δ΄: Το ρήμα – Πίνακας Ε΄: Η εξέλιξη του ρήματος ‘είμαι’} / Διορθώσεις του συγγραφέα και παροράματα] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Agwnistes_tou_1821_meta_thn_Epanastash

ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ: Αγωνιστές του 1821 μετά την Επανάσταση, <Ασίνη>, Αθήνα 2019, σελ. 311 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Αγωνιστές και σύγχρονος στρατός {Προοίμιο – Διάλυση των ατάκτων, στρατιωτική μεταρρύθμιση και παλινωδίες – Εκσυγχρονισμός και ηρωϊσμός – Πώς ο λόγος κατά των Βαυαρών γίνεται λόγος υπέρ των αγωνιστών – Παραδοσιακοί ένοπλοι σε νεωτερικό πλαίσιο: Οι άνθρωποι και ‘το σύστημα’ – Οι αγωνιστές ως θεματοφύλακες της πατρίδας} / ‘Ξενοκρατία’ και ενδοοικογενειακές έριδες: Η περίπτωση της δίκης του Κολοκοτρώνη {Προοίμιο – Σύντομο ιστορικό της δίκης – Η δίκη στη συγχρονία της: Οι εσωτερικοί εχθροί του Κολοκοτρώνη – Αναγνώσεις της δίκης στον τύπο – Οι αγωνιστές προσεγγίζουν τους Βαυαρούς – Αντιβαυαρισμός και επανεκτίμηση του νοήματος της δίκης – ‘Βαυαροκρατία’ και ‘ξενοκρατία’: Η εξέλιξη δύο όρων} / Εκδουλεύσεις και αξιώσεις {Προοίμιο – Η διαχείριση της δημόσιας εικόνας του αγωνιστή: Οι περιπτώσεις Μακρυγιάννη και Γρίβα – Οι ‘δικαιωμένοι’ και οι ‘αδικαίωτοι’ – Τα κριτήρια απόδοσης τιμών και προνομίων – Η διαμάχη αυτοχθόνων και ετεροχθόνων: Μια πρόσθετη πηγή λόγου περί εκδουλεύσεων (Προοίμιο – Οι αυτοχθονιστές – Οι ετεροχθονιστές – Οι ‘αυτοχθονιστές ετερόχθονες’)} / Φαναριώτης: Το αντίπαλο δέος του αγωνιστή {Προοίμιο – Η αποτίμηση του παρελθόντος των Φαναριωτών με εθνικά κριτήρια – Το ζήτημα των τίτλων και η υποδοχή των τιτλοφόρων – ‘Φαναριωτοκοτζαμπασισμός’: Η επαπειλούμενη σύμπραξη δύο προεπαναστατικών ελίτ – Η εμπειρία της ανάμειξης Φαναριωτών στην Επανάσταση – Φαναριώτες: Μια διακριτή κατηγορία ετεροχθόνων} / Φανερές και κρυφές συνδηλώσεις του αντιφαναριωτισμού {Ο αντιφαναριωτισμός ως απότοκο του αυτοχθονισμού – Ο αντιφαναριωτισμός ως υποκατάστατο του αυτοχθονισμού – Αγωνιστές και ελλαδοκεντρικός λόγος – Φαναριωτικός αντιφαναριωτισμός} / Εθνική ταυτότητα και αγωνιστές {Προοίμιο – Ελληνικότητα, Επανάσταση και Ευρώπη – Ευρώπη και αγωνιστές – Αγωνιστές και λόγιοι} / Επίλογος: Η συναινετική και η συγκρουσιακή λειτουργία του ιδεοτύπου του αγωνιστή / Πηγές: Εφημερίδες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ.]

Ellhnes_zwgrafoi

ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ: Έλληνες ζωγράφοι, πρόλογος Δημήτρης Μυταράς, επιλογικό σημείωμα Θ[ανάσης] Θ. Ν[ιάρχος], <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2003, σελ. 139 [Η ελληνική ζωγραφική / Η ελληνικότης του Γκρέκο / Ο ζωγράφος Θεόφιλος Ι / Ο ζωγράφος Θεόφιλος ΙΙ / Ολίγα περί του ζωγράφου Θεόφιλου και του έργου του / Γιαννούλης Χαλεπάς / Η προσφορά του Πωλ Σεζάν / Ο Παρθένης / Το έργο του Παρθένη / Ο Κόντογλου / Η μαθητεία μου κοντά στον Κόντογλου / Γιώργος Μπουζιάνης / Το σχέδιο στον Μπουζιάνη / Αναμνήσεις από τη Θάλεια Φλωρά-Καραβία / Όσα θυμούμαι από τον Γουναρόπουλο / Φόρος τιμής στον Δ. Πικιώνη / Ο Παπαλουκάς κι η γενιά του / Γιώργος Μαυροΐδης / Παραινέσεις προς Δ. Μυταρά / Σκέψεις εξ αφορμής των έργων του Φιλίππου Τάρλοου / Ο Μποστ / Νίκη Καραγάτση / Τέσσερις επιστολές στον Διονύση Φωτόπουλο] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

O_anthrwpos_pou_hxere_polla

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά, μτφ. από τα αγγλικά-σημειώσεις Αντώνης Καλοκύρης, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2018, σελ. 246 [Ο Χορν Φίσερ είναι ένας αριστοκράτης ντετέκτιβ που αναλαμβάνει να εξιχνιάσει εγκληματικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται μέλη της υψηλής κοινωνίας. Είναι όμως ένας ασυνήθιστος, αντισυμβατικός, ψυχρός και διόλου συμπαθητικός ντετέκτιβ. Κι αυτό γιατί τυχαίνει να γνωρίζει πολλά. Όχι μόνο για την ψυχή του ανθρώπου αλλά και για την κοινωνία και την πολιτική. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα της σκοτεινής πλευράς του πλούτου και της εξουσίας, δεν τρέφει αυταπάτες για απονομή δικαιοσύνης (όπως ο αφελής δημοσιογράφος βοηθός του) και αφοσιώνεται μόνο στην ανακάλυψη της αλήθειας. Ο Τσέστερτον, αυτός ο ‘Σκοτεινός πρίγκιπας του παραδόξου’, μας παρουσιάζει μια κυνική αλλά και ρεαλιστική τοιχογραφία του εγκλήματος στους υψηλούς κύκλους της άρχουσας τάξης, όπου η διαπλοκή και η διαφθορά αποτελούν τον κανόνα.] [Τιμή πώλησης: 12,72 ευρώ. Με έκπτωση: 8,50 ευρώ.]

Ta_paradoxa_tou_kyriou_Pont

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Τα παράδοξα του κυρίου Ποντ, μτφ. από τα αγγλικά-σημειώσεις Αρβανίτης, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2019, σελ. 215 [Η ζωή είναι σαν την τέχνη εν μέρει, αλλά όχι ως σύνολο· είναι σαν σπασμένα κομμάτια από διαφορετικά έργα τέχνης. Όταν όλα έχουν συνέπεια και ειρμό, και όλα ταιριάζουν, τότε έχουμε αμφιβολίες. Αυτή είναι η τελευταία συλλογή του Τσέστερτον. δημοσιευμένη μετά τον θάνατό του το 1936: οκτώ ανεπανάληπτες αστυνομικές ιστορίες {«Οι τρεις καβαλάρηδες της Αποκάλυψης», «Το έγκλημα του λοχαγού Γκάχαγκαν», «Όταν οι γιατροί συμφωνούν», «Ο Ποντ Πανταλόνε», «Ο ακατονόμαστος άντρας», «Το δαχτυλίδι των εραστών», «Ο τρομερός τροβαδούρος» και «Ζήτημα ύψους»} με αφηγητή τον κύριο Ποντ, δημόσιο λειτουργό και συνηθισμένο άνθρωπο που έχει τη συνήθειο να εκπλήσσει τους συνομιλητές του με παράδοξες δηλώσεις. Πέντε από τις οκτώ μεταδόθηκαν ως ραδιοφωνικές ιστορίες οπό το BBC τον Μάιο του 2014.] [Τιμή πώλησης: 11,66 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ.]

Manalive

ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ, ΓΚ. Κ. [G. K. CHESTERTON]: Manalive, μτφ.-σημειώσεις Βασίλης Κοντόπουλος, σημειώσεις-επιμέλεια Αγγελική Στρατηγοπούλου, <Αστάρτη>, Αθήνα 2020, σελ. 266 [Αγγλία, αρχές του 20ού αιώνα. Ο ξενώνας Μπήκον στο Λονδίνο, υποδέχεται έναν απρόσμενο και εκκεντρικό επισκέπτη, που προσγειώνεται ορμητικά, συνοδευόμενος από έναν δυνατό άνεμο σαν άλλη Μαίρη Πόππινς, και αναστατώνει μετά παράξενα κόλπα του τους ενοικιαστές. Ο Ίννοσεντ Σμιθ, είναι ένας θηριώδης στην όψη άντρας που φέρνει έναν καινούργιο αέρα στο πληκτικό Μπήκον και διασκεδάζει με έναν αλλόκοτο τρόπο τους ενοίκους. Τη στιγμή, όμως, που ο ξενώνας είναι έμπλεος ευτυχίας, εμφανίζονται δύο ακαδημαϊκοί που κομίζουν φρικτά νέα: ο Σμιθ καταζητείται από τις αρχές για ληστεία, εγκατάλειψη συζύγου, πολυγαμία και απόπειρα δολοφονίας. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ακολουθεί μια επεισοδιακή δίκη, όπου η ευφυΐα της γραφής του Τσέστερτον απογειώνει και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Ένα κράμα διά Χριστόν σαλότητας και δονκιχωτισμού που ανακατεύεται με την κωμικά υπαρξιστική διάθεση του συγγραφέα.] [Τιμή πώλησης: 16,96 ευρώ. Με έκπτωση: 15,25 ευρώ.]

H_ellhnikh_tragwdia

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Η ελληνική τραγωδία. Από την απελευθέρωση ως τους συνταγματάρχες, μτφ. Κώστας Ιορδανίδης, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 283 [Πενήντα χρόνια μετά / Πρόλογος πρώτης έκδοσης / Η γέννηση της ανεξάρτητης Ελλάδας (1821-1909) / Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-22) / Η αποτυχία της Δημοκρατίας (1922-40) / Αντίσταση (1940-44) / Απελευθέρωση (Μάρτιος-Δεκέμβριος 1944) / Δεκέμβριος 1944. Η καμπή (1944-46) / Εμφύλιος πόλεμος (1946-49) / Τα επακόλουθα του εμφυλίου πολέμου και η αποτυχία των Φιλελευθέρων (1949-52) / Συντηρητική ‘σταθερότης’: Κοινωνική και οικονομική (1952-63) / Πολιτική επικράτηση των συντηρητικών (1952-63) / Οι ξένες δυνάμεις και το Κυπριακό / Η άνοδος των φιλελεύθερων δυνάμεων (1959-63) / Η Ένωσις Κέντρου στην εξουσία (1963-65) / Πραξικόπημα του βασιλιά ή πραξικόπημα των συνταγματαρχών (1965-67)] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 13,95 ευρώ.]

Oi_klhronomoi_ths_ghs

ΦΑΛΚΟΝΕΣ, ΙΛΔΕΦΟΝΣΟ [ILDEFONSO FALCONES]: Οι κληρονόμοι της γης, μτφ. από τα ισπανικά Αγαθή Δημητρούκα, <Εκδόσεις Πατάκη>, Αθήνα 2020, σελ. 883 [Βαρκελώνη, 1387. Οι καμπάνες της εκκλησίας της Σάντα Μαρία δε λα Μαρ χτυπούν για όλους τους κατοίκους της συνοικίας Ριμπέρα, αλλά κάποιος τις ακούει με ιδιαίτερη προσοχή. Ο Ούγο Λιορ, γιος ναυτικού που έχει πεθάνει, στα δώδεκά του δουλεύει στα ναυπηγεία χάρη στη γενναιοδωρία ενός από τους πλέον σεβαστούς προκρίτους της πόλης, του Αρνάου Εστανιόλ. Ωστόσο το νεανικό του όνειρο να γίνει ναυπηγός ανατρέπεται από τη σκληρή κι ανελέητη πραγματικότητα, όταν η οικογένεια των Πουτζ, που μισούν τον Εστανιόλ, εκμεταλλεύονται την προνομιακή τους θέση κοντά στον νέο βασιλιά για να πάρουν την εκδίκηση που χρόνια επιζητούσαν. Δέκα χρόνια μετά την Παναγιά της Θάλασσας, ο Ιλδεφόνσο Φαλκόνες επιστρέφει στον κόσμο που τόσο καλά γνωρίζει, τη μεσαιωνική Βαρκελώνη. Αναδημιουργεί με ακρίβεια τη φεουδαρχική κοινωνία μιας ταραχώδους εποχής, αιχμάλωτη της διεφθαρμένης τάξης των ευγενών, εξιστορώντας τον αγώνα ενός ανθρώπου να τα βγάλει πέρα χωρίς να θυσιάσει την αξιοπρέπειά του.] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,30 ευρώ.]

O_poths

ΦΑΛΛΑΝΤΑ, ΧΑΝΣ [HANS FALLADA]: Ο πότης, μτφ.-επίμετρο Έμη Βαϊκούση, δεύτερη έκδοση, <Κίχλη>, Αθήνα 2013, σελ. 416 [Δεκαετία του 30. Ο Έρβιν και η Μάγδα Ζόμμερ ζουν μια ήσυχη, ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Όλα όμως ανατρέπονται, όταν η επιχείρησή τους παίρνει την κάτω βόλτα, μετά την αποχώρηση της δραστήριας και δυναμικής Μάγδας. Η δυσμενής αυτή εξέλιξη κλονίζει τον γάμο τους συθέμελα και τελικά συνθλίβει τον Έρβιν, ο οποίος γυρίζει την πλάτη στην πραγματικότητα και καταφεύγει στο ποτό. Το αλκοόλ αμβλύνει ένα αίσθημα αδυναμίας που τον κατέτρυχε ανέκαθεν, του προσφέρει διαφυγή από την πεζή, απονεκρωμένη καθημερινότητα, που ασφυκτιά μέσα σ’ ένα σύστημα άτεγκτων γερμανικών κανόνων, και του αποκαλύπτει την απόλαυση που μπορεί να προσφέρει το ανοιξιάτικο ξύπνημα της φύσης αλλά και της καταπιεσμένης του σεξουαλικότητας. Παρασυρμένος από τη μέθη που του προκαλεί η ανακάλυψη πρωτόγνωρων εμπειριών, παραπαίοντας ανάμεσα στην ενοχή που συνεπάγεται η απώλεια της αστικής αξιοπρέπειας και στην ηδονή που νιώθει τσαλαπατώντας την, αποξενώνεται από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον· έρμαιο πλέον ενός ανεξέλεγκτου αλκοολισμού, θύμα των ανθρώπων του υποκόσμου που συναναστρέφεται, συλλαμβάνεται λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και φυλακίζεται σε άσυλο. Περιγράφοντας τις ψυχικές μεταπτώσεις του ήρωα, ο συγγραφέας σκηνοθετεί με δεξιοτεχνία τη συνάντηση του τραγικού με το κωμικό, με φόντο το ζοφερό άσυλο, μικρογραφία μιας κοινωνίας που βυθίζεται στη φρίκη του ναζισμού.] [Τιμή πώλησης: 18,71 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

idanikoi_aftoxeires_h_zhtw_o_thanatos

ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ιδανικοί αυτόχειρες ή ζήτω ο θάνατος, <Νεφέλη>, Αθήνα 1984, σελ. 174 [Κάτι σαν πρόλογος / Στοιχεία και γνώμες για την αυτοκτονία {Περί θανάτου – Περί θανατικής καταδίκης – Περί ευθανασίας – Περί αυτοκτονίας – Στοιχεία αυτοκτονίας – Αιτίες αυτοκτονίας – Υπέρ αυτοκτονίας λόγοι – Κατά αυτοκτονίας λόγοι} / Οι αυτόχειρες διαμέσου των αιώνων {Στη μυθολογία – Στην ιστορία – Στη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο} / Ονόματα από το παγκόσμιο πάνθεο των αυτόχειρων. Βιογραφίες {Ριουνοσούκε Ακουταγκάουα – Αμίλκας – Αννίβας – Αντώνιος Μάρκος – Τίτος Πομπώνιος Αττικός – Βικέντιος Βαν Γκόγκ – Ζακ Βασέ – Λούπε Βελές – Μάρκος Βρούτος – Γιουάν Σιχ-Κάι – Αττίλα Γιόζεφ – Γιόζεφ Γκαίμπελς – Χέρμαν Γκαίρινγκ – Ανχέλ Γκανιβέτ – Ρομαίν Γκαρύ – Πωλ Γκωγκέν – Γάιος Γράκχος – Βιρτζίνια Γουλφ – Ερμανάριχος – Σεργκέι Γιεσένιν – Καλανός – Ουατανάμπε Καζάν – Άρθουρ Καίστλερ – Γιασουνάρι Καουαμπάτα – Μάρκος Πόρκιος Κάτωνας – Φραντς Κάφκα – Ρόμπερτ Κλάιβ – Κάσσιος – Χάινριχ φον Κλάιστ – Μαρι-Ζαν ντε Κοντορσέ – Ρενέ Κρεβέλ – Πωλ Λαφάργκ – Μαξ Λίντερ – Τζακ Λόντον – Λουκανός – Λουκρητία – Λουκρήτιος – Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι – Γιαν Μάζαρυκ – Κλάους Μαν – Γιούκιο Μισίμα – Μαίριλυν Μονρόε – Ανρί Μπερξόν – Ζωρζ Μπουλανζέ – Νέρων – Τσέζαρε Παβέζε – Πετρώνιος Γάιος – Σύλβια Πλαθ – Αλεξάντρ Ραντίστσεφ – Ζακ Ριγκώ – Έρβιν Ρόμμελ – Ραιμόν Ρουσσέλ – Σαμφόρ – Σαρδανάπαλος – Σενέκας – Ερνστ Τόλλερ – Στέφαν Τσβάιχ – Μαρίνα Τσβετάγιεβα – Γκέοργκ Τρακλ – Αλεξάντρ Φαντέγιεφ – Έρνεστ Χεμινγουαίυ – Χάινριχ Χίμμλερ – Αδόλφος Χίτλερ} / Έλληνες αυτόχειρες. Βιογραφίες {Ανταλκίδας – Αριστόδημος – Αριστοτέλης – Πέτρος Αφθονιάτης – Άρης Βελουχιώτης – Περικλής Γιαννόπουλος – Πηνελόπη Δέλτα – Δεινοκράτης – Δημόκριτος – Δημοσθένης – Διογένης – Διονύσιος – Εμπεδοκλής – Ερατοσθένης – Ζήνων ο Κιτιεύς – Θεμιστοκλής – Κοραλία Θεοτοκά – Ισοκράτης – Ιωάννης Καρασούτσας – Κώστας Καρυωτάκης – Κλεάνθης – Κλεομένης – Κλεοπάτρα – Αλέξανδρος Κορυζής – Ναπολέων Λαπαθιώτης – Παναγιώτης Λιβερέτος – Ανδρέας Λόντος – Γιώργος Μακρής – Μενέδημος – Μένιππος – Ευριπίδης Μπακιρτζής – Γεωργάκης Ολύμπιος – Τζαίησον Ξενάκης – Παναγιώτης Πανάς – Περίανδρος ο Κορίνθιος – Νίκος Πουλαντζάς – Σαπφώ – Σπεύσιππος – Ιωάννης Συκουτρής – Σωκράτης – Αλέξης Τραϊανός – Κλεάνθης Τριαντάφυλλος – Φιλοποίμην – Φρύνη} / Απόπειρες αυτοκτονίας. Βιογραφίες προσώπων της τέχνης και της δημόσιας ζωής που επιχείρησαν ν’ αυτοκτονήσουν {Χαρούλα Αλεξίου – Αδριανός – Λουΐ Αραγκόν – Παναΐτ Ιστράτι – Φρανσουά-Νοέλ Μπαμπέφ – Σαρλ Μπωντλαίρ – Γκυ ντε Μωπασσάν – Ναπολέων Βοναπάρτης – Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος – Άρθουρ Ρουμπινστάιν – Ρόμπερτ Σούμαν – Σταντάλ – Κώστας Ταχτσής} / Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

To_vivlio_tou_vivliofilou

ΦΡΑΝΣ, ΑΝΑΤΟΛ [ANATOL FRANCE]: Το βιβλίο του βιβλιόφιλου, σημείωμα-μτφ. Νίκος Ταγκούλης, εκδοτικό σημείωμα A. Lemerre, <Πληθώρα>, Αθήνα 2019, σελ. 66 [Το κείμενο / Η εκτύπωση {Τα τυπογραφικά στοιχεία – Η σελιδοποίηση – Η εκτύπωση – Το στίλβωμα και το κόψιμο των φύλλων} / Ο διάκοσμος / Το χαρτί / Η βιβλιοδεσία] [Τιμή πώλησης: 6,00 ευρώ. Με έκπτωση: 5,40 ευρώ.]

ΦΡΑΝΤΖΗΣ, ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: Επιτομή της ιστορίας της αναγεννηθείσης Ελλάδος [4 τόμοι], εν Αθήναις χ.χ., σελ. 4+μζ´+1 λευκή+468+4+ζ´+1 λευκή+551+2+312+2+290 [Τιμή πώλησης: 200,00 ευρώ. Με έκπτωση: 150,00 ευρώ.]

h_xexasmenh_glwssa

ΦΡΟΜ, ΕΡΙΧ [ERICH FROMM]: Η ξεχασμένη γλώσσα. Εισαγωγή στην κατανόηση των ονείρων των παραμυθιών και των μύθων, μτφ. από τα αγγλικά Δημ. Θεοδωρακάτος, <Εκδόσεις Μπουκουμάνη>, Αθήνα 1975, σελ. 262 [Πρόλογος του συγγραφέα / Εισαγωγή / Η φύση της συμβολικής γλώσσας / Η φύση των ονείρων / Φρόυντ και Γιουνγκ / Η ιστορία της ερμηνευτικής των ονείρων {Προοίμιο – Η αρχέγονη μη ψυχολογική ερμηνεία των ονείρων – Η ψυχολογική ερμηνεία των ονείρων} / Η τέχνη της ερμηνείας των ονείρων / Η συμβολική γλώσσα στο μύθο, στα παραμύθια, στο τυπολογικό και στο μυθιστόρημα {Προοίμιο – Ο οιδιπόδειος μύθος – Ο μύθος της δημιουργίας – Η Κοκκινοσκουφίτσα – Το τυπολογικό του Σαββάτου – Η δίκη του Κάφκα}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]

Filosofia_ths_istorias_1
Filosofia_ths_istorias_2

ΧΕΓΚΕΛ, ΓΚ. Β. Φ. [G. W. F. HEGEL]: Φιλοσοφία της ιστορίας [2 τόμοι], μτφ. από τα γερμανικά-σημειώσεις Αιμιλία Μανούση, σημειώσεις Καρλ Χέγκελ, <Νεφέλη>, Αθήνα 1980 και 1981, σελ. 270+270 [Εισαγωγή / Ο κόσμος της Ανατολής {Προοίμιο – Η Κίνα – Η Ινδία (Η Ινδία – Ο βουδισμός) – Η Περσία (Προοίμιο – Ο λαός του Ζεντ – Ασσύριοι, Βαβυλώνιοι, Μήδοι και Πέρσες – Η περσική αυτοκρατορία και τα διάφορα μέρη της: Προοίμιο. Η Περσία. Η Συρία και η σημιτική Εγγύς Ασία. Η Ιουδαία. Η Αίγυπτος. Μετάβαση στον ελληνικό κόσμο)} / Γλωσσάρι / Ο ελληνικός κόσμος {Προοίμιο – Τα στοιχεία του ελληνικού πνεύματος – Οι μορφές της όμορφης ατομικότητας (Το υποκειμενικό έργο τέχνης – Το αντικειμενικό έργο τέχνης – Το πολιτικό έργο τέχνης: Προοίμιο. Ο πόλεμος με τους Πέρσες. Αθήνα. Σπάρτη. Ο πελοποννησιακός πόλεμος. Η μακεδονική αυτοκρατορία) – Η παρακμή του ελληνικού πνεύματος} / Ο ρωμαϊκός κόσμος {Προοίμιο – Η Ρώμη ως τον δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο (Τα στοιχεία του ρωμαϊκού πνεύματος – Η ιστορία της Ρώμης ως το δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο) – Η Ρώμη από το δεύτερο καρχηδονιακό πόλεμο ως τον Καίσαρα – Η Ρώμη την εποχή των αυτοκρατόρων – Ο χριστιανισμός – Η βυζαντινή αυτοκρατορία} / Ο γερμανικός κόσμος {Προοίμιο – Τα στοιχεία του γερμανο-χριστιανικού κόσμου (Οι μεγάλες μεταναστεύσεις – Ο μωαμεθανισμός – Η αυτοκρατορία του Καρλομάγνου) – Ο μεσαίωνας (Προοίμιο – Η φεουδαρχία και η ιεραρχία – Οι σταυροφορίες – Το πέρασμα από το φεουδαρχικό καθεστώς στη μοναρχία) – Η νεωτερική εποχή (Προοίμιο – Η Μεταρρύθμιση – Η επίδραση της Μεταρρύθμισης στη διαμόρφωση του κράτους – Ο διαφωτισμός και η Επανάσταση)}] [Τιμή πώλησης: 67,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ.]

Aiwnies_axies_enantia_sth_sygxronh_parakmh

***: Αιώνιες αξίες ενάντια στη σύγχρονη παρακμή, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, ανυπόγραφα σημειώματα, μτφ. Παναγιώτης Σουλτάνης, <Πεμπτουσία>, Αθήνα 1992, σελ. 110 [Σηάττλ: «Μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο» / Lord Northbourne: «Η επιβίωση του πολιτισμού» / Frithjof Schuon: «Καμιά δραστηριότητα χωρίς την αλήθεια» / Seyyed Hossein Nasr: «Ο σύγχρονος άνθρωπος ανάμεσα στο στεφάνι και τον άξονα» / Gai Eaton: «Η μόνη κληρονομιά που έχουμε» / Μάρκος Πάλλης: «Ανακαλύπτοντας την εσώτερη ζωή» / Frithjof Schuon: «Αιώνια σοφία»] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ.]

Galliko_theatro_tote_kai_twra_2_Symvolismos

***: Γαλλικό θέατρο, τότε και τώρα, 2ος τόμος: Συμβολισμός, πρόλογος Mikaël Hautchamp, <Άγρα>, Αθήνα 2018, σελ. 268 [Maurice Maeterlinck: «Πελλέας και Μελισσάνθη», μτφ. Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης Γαλλικού Ινστιτούτου, διεύθυνση-επιμέλεια μετάφρασης Δήμητρα Κονδυλάκη, στη μετάφραση συμμετείχαν οι σπουδάστριες Βαρβάρα Κεχαγιά, Μιρέλλα Μάνωλα, Αριάδνη Συκιώτη, Χρύσα Τσαρτσαφλή και Μαρία Χουντάση – Paul Claudel: «Χρυσό κεφάλι», μτφ. Εργαστήριο Θεατρικής Μετάφρασης Γαλλικού Ινστιτούτου, διεύθυνση-επιμέλεια μετάφρασης Ανδρέας Στάικος, στη μετάφραση συμμετείχαν οι σπουδάστριες Βαρβάρα Κεχαγιά, Μιρέλλα Μάνωλα, Αριάδνη Συκιώτη, Χρύσα Τσαρτσαφλή και Μαρία Χουντάση / Βιογραφικά σημειώματα των συγγραφέων] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Diakymanseis_tou_neoellhnikou_politikou_stoxasmou

***: Διακυμάνσεις του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα, εισαγωγή-επιμέλεια Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Μάριος Χατζόπουλος, <Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών>, Αθήνα 2014, σελ. 156 [Μάριος Χατζόπουλος: «Μεσσιανισμός και μοναρχία. Σχετικά με τους όρους νομιμοποίησης της δυναστικής εξουσίας στην Ελλάδα τον ύστερο 19ο αιώνα» / Γιώργος Κόκκινος: «Οι ιδεολογικές συντεταγμένες του ελληνικού αντικοινοβουλευτισμού. Από την καθιέρωση της λαϊκής κυριαρχίας έως το κίνημα στο Γουδί» / Μάρκος Καρασαρίνης: «‘Ο Μπαρρές κι εγώ και άλλοι μερικοί’. Η επιλεκτική ενσωμάτωση ιδεών του ευρωπαϊκού συντηρητισμού στην ελληνική πολιτική σκέψη, 1890-1922» / Περικλής Βαλλιάνος: «Ιδεαλισμός και φιλελευθερισμός στον ελληνικό μεσοπόλεμο. Συμπλεύσεις και αποκλίσεις» / Βασίλης Α. Μπογιατζής: «Οι διακυμάνσεις των πολιτικών ιδεών στο Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών» / Σταυρούλα Μοσχοβίτη: «Ο εθνοκεντρισμός και οι αποκλίσεις του στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Η περίπτωση του Νικολάου Βλάχου» / Μιχάλης Ψαλιδόπουλος: «Η σχέση πολιτικής και οικονομικής θεωρίας στην Ελλάδα, 1870-1940» / Υπόμνημα στην εικονογράφηση / Ευρετήριο] [Σειρά: Τετράδια Εργασίας, αρ. 35] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

***: Έλλην, Ρωμιός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες, προλογικό σημείωμα-επιστημονική επιμέλεια Όλγα Κατσιαρδή-Hering – Αναστασία Παπαδία-Λάλα – Κατερίνα Νικολάου – Βαγγέλης Καραμανωλάκης, <Ευρασία>, Αθήνα 2018, σελ. 684 [Όλγα Κατσιαρδή-Hering: «Έλλην, Γραικός, Ρωμιός: Από το πολυεθνικό στο εθνικό» / Αρχαίος κόσμος. Προσδιορισμοί και ταυτότητες στον κόσμο της αρχαιότητας {Κωνσταντίνος Κοπανιάς: «Μηχανισμοί εθνογένεσης κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου: Η περίπτωση των Υπαχαιών στην Κιλικία» – Πάνος Βαλαβάνης: «Οι αρχαίοι Έλληνες και η πανελλήνια συνείδηση στα μεγάλα Ιερά» – Κώστας Μπουραζέλης: «Έλληνες και βάρβαροι. Κρίση και μετάπλαση της έννοιας της ελληνικότητας στα χρόνια του Αλεξάνδρου και την ελληνιστική εποχή»} / Οι αυτοκρατορίες. Πολυγλωσσία, προσδιορισμοί και ταυτότητες στον βυζαντινό κόσμο {Johannes Koder: «Ρωμαϊστί. Παρατηρήσεις για τη γλωσσική romanitas των Βυζαντινών» – Θεοδώρα Παπαδοπούλου: «Τα ονόματα Ρωμαίος, Έλλην, Γραικός κατά τους μέσους βυζαντινούς χρόνους» – Ευάγγελος Χρυσός: «Γραικοί και Ρωμαίοι στην αναμέτρηση Ανατολής και Δύσης τον 9ο αιώνα» – Σοφία Μεργιαλή-Σαχά: «Συλλογικές και εξατομικευμένες ταυτότητες βυζαντινών διανοουμένων στον απόηχο της δύσκολης επικαιρότητας του 14ου αιώνα»} / Ο λόγος των ελίτ, ο λόγος των εξουσιών {Τόνια Κιουσοπούλου: «Ρωμαίοι και Έλληνες στο δεσποτάτο του Μορέως» – Άγγελ Νικολάου-Κονναρή: «Όλος ο τόπος ήτον γεμάτος Ρωμαίοι: Αυτό-ετεροπροσδιορισμοί και ταυτότητα-ες στην Κύπρο κατά τη λατινική κυριαρχία (1191-1571)» – Αναστασία Παπαδία-Λάλα: «Οι Greci στον ελληνοβενετικό κόσμο (13ος-18ος αι.). Ο λόγος των πολλαπλών εξουσιών» – Φωκίων Π. Κοτζαγεώργης: «Αναζητώντας τους Έλληνες μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές (15ος-17ος αι.)} / Το παρόν διαβάζει το παρελθόν: Ο κόσμος των αυτοκρατοριών {Anthony Kaldellis: «Η εθνογένεση των Ρωμαίων της Ανατολής: Πώς είδαν οι Βυζαντινοί τον εκρωμαϊσμό στην αρχαιότητα» – Πάρις Γουναρίδης: «Η ‘ακατάλυτη συνέχεια του ελληνισμού’ με τη ματιά ενός Βυζαντινού, του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ευσταθίου (ή-και ενός βυζαντινολόγου)» – Μαρίνος Σαρηγιάννης: «Εικόνες των αρχαίων Ελλήνων στις οθωμανικές γραμματειακές πηγές πριν από τον 19ο αιώνα»} / Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Μαρτυρίες και προσλήψεις {Ελένη Αγγελομάτη-Τσουγκαράκη: «Εμείς οι Έλληνες αφού εχάσαμε το βασίλειο, εχάσαμεν όλα. Πώς αυτοπροσδιορίζονταν οι υπό ξένη κυριαρχία Έλληνες: Η μαρτυρία των κειμένων» – Γιώργος Τόλιας: «Αυτοκρατορικοί και εθνικοί ορισμοί του ελληνικού χώρου στη γεωγραφία του ουμανισμού (15ος-17ος αι.)» – Ηλίας Κολοβός: «Ονομάτων επίσκεψις του Εβλιά Τσελεμπή» – Ιωάννης Κ. Χασιώτης: «Αναζητώντας εσωτερικές και εξωτερικές μαρτυρίες για τον εθνικό προσδιορισμό των Ελλήνων κατά την πρώιμη Τουρκοκρατία»} / Από τον θρησκευτικό στον εθνικό λόγο {Γιώργος Πάλλης: «Οι αναστήσαντές με, το ορθόδοξο γένος των Ρωμαίων. Δηλώσεις της ταυτότητας σε επιγραφές της μεταβυζαντινής περιόδου» – Γιώργος Τζεδόπουλος: «Χριστιανός, μουσουλμάνος, Έλλην, Τούρκος: Ταυτότητα και διαμεσολάβηση στη Διάλεξιν του Παναγιωτάκη Νικούσιου με τον Vani Efendi» – Ιωάννης Ζελεπός: «Μετεμορφώθη γαρ και έγινεν ο ελληνισμός χριστιανισμός. Έλληνες, ελληνικόν γένος και ελληνισμός στον θρησκευτικό λόγο κατά τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης (τέλη 18ου αι. έως 1821)»} / Ο ευρύς χώρος της διασποράς και ο κόσμος των Βαλκανίων {Francesco Scalora: «Ζητήματα ταυτότητας και προβλήματα ερμηνείας του όρου Graecus-Greco στα καταστατικά ίδρυσης (Capitoli di Fondazione) των ελληνο-αλβανικών κοινοτήτων της Σικελίας» – Αγγελική Κωνσταντακοπούλου: «Βαλκάνιοι Γραικομάνοι: Από το γραικικόν γένος στα έθνη» – Ίκαρος Μαντούβαλος: «Η αντίληψη του συλλογικού εαυτού στον κόσμο των παροίκων. Ζήτημα λέξεων;» – Ανδρέας Λυμπεράτος: «Ρωμιοί, Έλληνες και Γκαγκαούζοι στη Βουλγαρία του 19ου αιώνα: Ανασημασιοδότηση, ταξινόμηση, αυτο-κατανόηση» – Lidia Cotovanu: «Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις των Ρωμαίων-Γραικών στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες: Η μαρτυρία του Ματθαίου Μυρέων (αρχές 17ου αιώνα)» – Tudor Dinu: «Έλληνες κληρικοί, άρχοντες, έμποροι και τεχνίτες στο Βουκουρέστι των Φαναριωτών (1716-1821). Οι εθνικοί τους προσδιορισμοί» – Νικόλας Πίσσης: «Διακρίσεις και αμφισημίες. Συλλογικοί προσδιορισμοί στον ορθόδοξο κόσμο του 17ου αιώνα» – Δημήτριος Μ. Κοντογεώργης: «Έλληνες υπήκοοι και γραικοί ραγιάδες. Εθνικές ονομασίες και πολιτικά διακυβεύματα στις ελληνικές παροικίες της οθωμανικής Δοβρουτσάς (1856-1877)»} / Ο μακρός 19ος αιώνας. Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης {Ελπίδα Κ. Βόγλη: «Ποιοι είναι Έλληνες; Ο ορισμός του πολίτη και οι αναμορφώσεις της ελληνικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης» – Αλεξάνδρα Σφοίνη: «Αληθείς Έλληνες, ανάξιοι του ελληνικού ονόματος: Οι ταυτότητες των Ελλήνων στην Επανάσταση του 1821» – Μαρία Ευθυμίου: «Οι όροι Έλλην, Γραικός, Ρωμιός στα απομνημονεύματα του Παλαιών Πατρών Γερμανού: Η μαρτυρία ενός ώριμου πολιτικού»} / Προσδιορισμοί και ταυτότητες: Το εθνικό πλαίσιο {Nadia Danova: «Οι ελληνικοί δρομοδείχτες ως εργαλείο και καθρέφτης διαμόρφωσης εθνικών ταυτοτήτων» – Σπυρίδων Γ. Πλουμίδης: «Της μεγάλης ταύτης ιδέας: Οι αφετηρίες της ελληνικής εθνικής ιδεολογίας» – Αναστασία Χάματσου: «Αλλά συμφώνως με τους λοιπούς αδελφούς ημών Έλληνας θέλομεν προσπαθήσει διά την Ελευθερίαν. Οι Έλληνες της Κύπρου: Από το millet στην εθνική κοινότητα (ύστερη οθωμανοκρατία και πρώιμη αγγλοκρατία)»} / Το παρόν διαβάζει το παρελθόν: Το εθνικό πλαίσιο {Νικήτας Σινιόσογλου: «Η νεοελληνική ταυτότητα ως φιλοσοφικό πρόβλημα» – Γιάννης Κουμπουρλής: «Εθνική ταυτότητα, εθνικός χαρακτήρας και εθνικό αφήγημα: Ζητήματα ερμηνείας της ιστορίας του ελληνικού έθνους κατά τη μετάβαση από τον διαφωτισμό στον ιστορισμό» – Δημήτρης Παυλόπουλος: «Η ελληνικότητα στη νεοελληνική γλυπτική» – Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Ταυτότητες, ιστορικότητα και το πρόβλημα της αλαζονείας του παρόντος» – Βαγγέλης Καραμανωλάκης: «Πότε και πώς αρχίζουν οι Έλληνες; Οι προϊστορικοί χρόνοι στην εθνική ιστοριογραφία του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα»} / Κατάλογος συντελεστών του τόμου] [Τιμή πώλησης: 33,00 ευρώ. Με έκπτωση: 29,70 ευρώ.]

***: Ο πολυπράγμονας Λεωνίδας Χρηστάκης. 9+1 κείμενα, <Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων>, Αθήνα 2019, σελ. 206 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Νίκος Σούζας – Χρίστος Μάης: «Εισαγωγή στον κόσμο του Λεωνίδα Χρηστάκη: Ο Λ. X. ως πολιτικό υποκείμενο» / Νικόλας Χρηστάκης: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως πατέρας» / Έλενα Χαμαλίδη: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως ζωγράφος και γκαλερίστας: Η ‘σκισμένη ζωγραφιά’» / Ελισάβετ Αρσενίου: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως ποιητής: Ανυψώνοντας ποιητικά βάρη» / Μαρίνα Εμμανουήλ: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως (αν)ορθόδοξος πρωτεργάτης-οργανωτής της γραφιστικής» / Θανάσης Μουτσόπουλος: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως εισαγωγέας της underground κουλτούρας στην Ελλάδα» / Παναγιώτης Καλαμαράς: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως εκδότης» / Θοδωρής Αντωνόπουλος: «Ο Λεωνίδας Χρηστάκης ως δημοσιογράφος» / Κωστής Τριαντάφυλλου: «Η γέννηση των πολιτικών Εξαρχείων» / Τέος Ρόμβος: «Le Oneidos Χρηστάκης»] [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 10,80 ευρώ.]

Arxaiologikh_kai_istorikh_perihghsh_sth_voreia_Lakedaimona

***: Πρακτικά Α´ Αρχαιολογικής και Ιστορικής Ημερίδας, Αγόριανη 2010: Αρχαιολογική και ιστορική περιήγηση στη βόρεια Λακεδαίμονα, <Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης – Δήμος Πελλάνας>, Αγόριανη 2010, σελ. 127 [Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης – Δήμος Πελλάνας – Μικροί Εξερευνητές Αγόριανης: «Πρόσκληση» / Παναγιώτης Παπαδόπουλος: «Πρόλογος» / Λεωνίδας Σουχλέρης: «Ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία από τον Λογκανίκο Λακεδαίμονος. Νέα πορίσματα» / Νεκτάριος Ι. Σκάγκος: «Η εκστρατεία των Οθωμανών στον Μοριά το 1640. Η προέλαση στη Βόρεια Λακεδαίμονα» / Δημήτριος Δ. Σπαντίδος: «Η συμβολή των αγωνιστών της Επάνω Ρίζας (Δήμου Πελλάνας) της Λακεδαίμονος στην Επανάσταση του 1821» / Εικόνες / Πίνακες] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

***: Τέχνη, επιστήμη και ελευθερία, πρόλογος Θ. Παπακωνσταντίνου, δεν αναφέρεται μεταφραστής, <Έκδοσις του ‘Συνεδρίου διά την Πνευματικήν Ελευθερίαν’>, Αθήναι 1955, σελ. 91 [Αντρέ Μαλρώ: «Να ξανατοποθετήσουμε τον άνθρωπο και να του θυμίσουμε το μεγαλείο του χαμηλόφωνα» / Αντρέ Μπρετόν: «Γιατί μάς κρύβουν τη σύγχρονη ρωσική ζωγραφική» / Ινιάτσιο Σιλόνε: «Η διάσπαση των ψυχών» / Άρθουρ Καίσλερ: «Το ψευτοδίλημμα» / Σίντνεϋ Χουκ: «Επιστήμη και διαλεκτικός υλισμός» / Ραιμόν Αρόν: «Η ταξική και η εθνική αλήθεια εις τας κοινωνικάς επιστήμας» / Ανυπόγραφο: «Μανιφέστο προς τους ελευθέρους ανθρώπους»] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ.]

Περιοδικά

Diavazw_Logotexnia_kai_kinhmatografos

Διαβάζω, τχ. 75, 10 Αυγούστου 1983: Λογοτεχνία και κινηματογράφος, επιμέλεια Γιώργος Γαλάντης [Ανυπόγραφο: «Λογοτεχνία και κινηματογράφος» / Βασίλης Ραφαηλίδης: «Όλες οι τέχνες έχουν ανάγκη απ’ τον κινηματογράφο» / Γιώργος Διζικιρίκης: «Λογοτεχνία και κινηματογράφος» / Ολιβιέ Κοντ: «Τρεις Αμερικανοί συγγραφείς στο Χόλλυγουντ», μτφ. Άλκηστις Σουλογιάννη {Για τους Έρνεστ Χεμινγουαίϋ, Ραίυμοντ Τσάντλερ και Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ} / Ανυπόγραφο: «Φιλμογραφίες» {Καταγράφονται τα έργα των Έρνεστ Χεμινγουαίυ, Ραίυμοντ Τσάντλερ και Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ} / Στάθης Βαλούκος: «Η κλασική ρωσική λογοτεχνία στον κινηματογράφο» / Jean A. Gili: «Ο συγγραφέας και η εικόνα», μτφ. Άντα Κάττουλα / Γιάννης Σολδάτος: «Ελληνικός κινηματογράφος και λογοτεχνία» / Γιάννης Σολδάτος: «Εκδόσεις με σενάρια ελληνικών και ξένων ταινιών» / Αλαίν Ρομπ-Γκριγιέ: «Δυο δραστηριότητες εντελώς ανεξάρτητες η μια απ’ την άλλη», μτφ. Άντα Κάττουλα {Συνέντευξη στον J. J. Brochier}] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Diavazw_O_ethnikismos_shmera

Διαβάζω, τχ. 418, Μάιος 2001: Ο εθνικισμός σήμερα, επιμέλεια αφιερώματος Ασημίνα Καραβαντά [Ανυπόγραφο: «Ο εθνικισμός σήμερα» / Κωνσταντίνος Μακρής: «Η συγκρότηση του έθνους-κράτους στην Ελλάδα το 19ο αιώνα» / Ετιέν Μπαλιμπάρ: «Ο ρόλος του πολίτη και η πολιτική της ευγένειας. Το θέμα του ‘δικαιώματος των δικαιωμάτων’», μτφ. από τα γαλλικά Ασημίνα Καραβαντά / William V. Spanos: «Το Βιετνάμ και η Αμερικανική Ειρήνη (Pax Americana)», μτφ. από τα γαλλικά Ασημίνα Καραβαντά / Στάθης Γουργουρής: «Η κατάχρηση της ετερότητας», διασκευή Στάθης Γουργουρής, μτφ. Ασημίνα Καραβαντά / David Carroll: «Τα ανοιχτά σύνορα και η μετα-αποικιοκρατική πόλη», μτφ. από τα αγγλικά Ασημίνα Καραβαντά / Ασημίνα Καραβαντά: «Μετά τον εθνικισμό; Το φάρμακο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Diavazw_Stelios_Ramfos

Διαβάζω, τχ. 439, Απρίλιος 2003: Στέλιος Ράμφος, επιμέλεια Ηρακλής Παπαλέξης [Ανυπόγραφο: «Στέλιος Ράμφος» / Στέλιος Ράμφος: «‘Να ελευθερώσουμε στην επιθυμία μας τη δεκτικότητά μας’» {Συνέντευξη στους Νίκο Καλαποθάκο και Σταμάτη Κωνσταντινίδη} / Βρασίδας Καραλής: «Σκέψεις για το αίτημα της εξατομίκευσης» / Νίκος Μουζέλης: «Εξατομίκευση και νεωτερικότητα στο πρόσφατο έργο του Σ. Ράμφου» / Βασίλης Αδραχτάς: «Ο καημός του ενός ή περί προσωπολαγνείας» / Σωτήρης Γουνελάς: «Συνέχεια του αντίλογου»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Psychanalytikes_anagnwseis_logotexnikwn_keimenwn

Διαβάζω, τχ. 453, Ιούλιος-Αύγουστος 2004: Ψυχαναλυτικές αναγνώσεις κειμένων, επιμέλεια Ξανθή Χαραλάμπους [Ανυπόγραφο: «Ψυχαναλυτικές αναγνώσεις κειμένων» / Κώστας Α. Ζερβός: «Γ. Σεφέρης: Γυμνοπαιδία. Από τη ‘Σαντορίνη’ στις ‘Μυκήνες’. Ένας ατελέσφορος νόστος;» / Βρασίδας Καραλής: «Ψυχοαναγνώσεις και ψυχοαφηγήσεις κριτικού λόγου: Ο Παλαμάς διαβάζει Σολωμό» / Κώστας Μπαζαρίδης: «Η σκηνή του δάσους στο Ματωμένο γάμο του Λόρκα. Προσπάθεια ψυχαναλυτικής ανάγνωσης» / Α{ριστέα} Σκούλικα: «Η λογοτεχνική χρήση των ονομάτων προσώπων και τόπων στον Παπαδιαμάντη και τον Προυστ» / Pierre Sullivan: «Σινεφίλ ψυχαναλυτής», μτφ. Τιτίκα Δημητρούλια / Ξανθή Χαραλάμπους: «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Η φόνισσα: Οι ψυχικές διαδρομές μέχρι το φόνο»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.]

Διαβάζω, τχ. 477, Σεπτέμβριος 2007: Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ, επιμέλεια Μάκης Πανώριος [Ανυπόγραφο: «Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ: Ένα τολμηρό βλέμμα στο σκοτάδι της ύπαρξης» / Μάκης Πανώριος: «Χάουαρντ Φίλλιπς Λάβκραφτ: Ένας άρχοντας της φαντασίας» / Μισέλ Ουελλμπέκ: «Εναντίον της ζωής, εναντίον του κόσμου», μτφ. Βασίλης Πατσογιάννης / Στήβεν Κινγκ: «Το ‘όχι’ στην πραγματικότητα», μτφ. Βασίλης Πατσογιάννης / Donald Tyson: «Νεκρονομικόν – Οι περιπλανήσεις του Αλχαζρέντ», μτφ. Θωμάς Μαστακούρης {Απόσπασμα μυθιστορήματος} / Δημήτρης Παναγιωτάτος: «Ο Χ. Φ. Λάβκραφτ στον κινηματογράφο» / Παναγιώτης Σκάγιαννης: «Βιβλιογραφία για τον Χ. Φ. Λάβκραφτ» ] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ.] [ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ]

Epopteia_Strouktouralismos

Εποπτεία, τχ. 47-48, Ιούλιος-Αύγουστος 1980: Στρουκτουραλισμός [Π. Δ.: «Προλογικό σημείωμα» / Κατερίνα Ι. Κακούρη: «Η κοινωνική ανθρωπολογία» / Βαγγέλης Καφετζόπουλος: «Τα οντολογικά και επιστημολογικά θεμέλια της δομικής ανθρωπολογίας του Κλ. Λεβί-Στρως] [Τιμή πώληση: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ.]

Νέα Εστία, τχ. 738, 1 Απριλίου 1958: Ιωάννης Συκουτρής (1901-1937). Είκοσι χρόνια [Πέτρος Χάρης: «Έπειτ’ από είκοσι χρόνια» / Ιωάννης Καλιτσουνάκης: «Είκοσιν έτη μετά τον θάνατον του Ιωάννου Συκουτρή» / Σωκρ. Β. Κουγέας: «Μικρό κανόνι εκρέπαρε, μα ξαρματώθη κάστρο!» / Βασ. Λαούρδας: «Ιωάννης Συκουτρής. Η φιλολογία ως ‘αίρεσις βίου’» / Κωστής Παλαμάς: «Στο θάνατο του Συκουτρή» {Ποίημα} / Ι. Θ. Κακριδής: «Ο ερευνητής φιλόλογος» / Άγγελος Σικελιανός: «Ιωάννης Συκουτρής» {Ποίημα} / Β. Ν. Τατάκης: «Η πνευματική του πορεία» / Κ. Ι. Δεσποτόπουλος: «Ο εμπνευσμένος και ο ηρωϊκός» / Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Ο Συκουτρής και η γλώσσα. Η ανεξιγλωσσία» / Ε. Π. Παπανούτσος: «Η αθανασία του δασκάλου» / Φωτεινή Θ. Τζωρτζάκη: «Το δίδαγμά του» / Π. Δ. Πανταζής: «Όσοι δεν τον είδαμε» / Ιωάννης Συκουτρής: «Ο Επιτάφιος του Δημοσθένους», σημείωμα-μτφ. από τα γερμανικά Βασ. Λαούρδας / Ιωάννης Συκουτρής: «Ανέκδοτες σελίδες του Ιωάννου Συκουτρή» {«Εισαγωγή εις τον πρόλογον του Φαίδρου» – «Ανάλυσις του προλόγου του Φαίδρου» – «Απόσπασμα από την εισαγωγήν εις τον Φαίδωνα» – «Σοφοκλέους Αίας. Ανάλυσις»} / Ιωάννης Συκουτρής: «Ανέκδοτα γράμματα» / Ιωάννης Συκουτρής: «Το τελευταίο χειρόγραφο του Ιωάννου Συκουτρή» / Χρήστος Σ. Σολομωνίδης: «Στην Ευαγγελική Σχολή» / Χρ. Καρανικόλας: «Ο μαθητής και ο συνταξιώτης» / Μάνος Α. Αλευράς: «Στην Κύπρο» / Theodor Hopfner: «Η πρόσκληση του Πανεπιστημίου της Πράγας» / Θεόδωρος Ξύδης: «Ο ‘Φιλολογικός Κύκλος’» / Ν{ικόλαος} Β. Τωμαδάκης: «Στη Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών» / Τζούλια Αμπελά-Τερέντσιο: «Εμπνευστής και εμψυχωτής του ‘Ασκραίου’» / Ι{ωάννης Συκουτρής}: «Η ιστορία του Συμποσίου» / Hans Herter: «Το Συμπόσιον του Πλάτωνος εις την έκδοσιν Συκουτρή»] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ.]


Σχολιάστε

Filed under Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.