ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

1. Έργα του Κωστή Παλαμά

O_tafosΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Ο τάφος. (Δευτέρα έκδοσις) & Ο πρώτος λόγος των Παραδείσων, <Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος – Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’>, εν Αθήναις 1911, σελ. 77 [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ]

 

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Τα δεκατετράστιχα, <Έκδοση ‘Γραμμάτων’>, Αλεξάντρεια 1919, σελ. 121 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

H_asalefth_zwhΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Η ασάλευτη ζωή, τρίτη έκδοσις, <Εκδότης Ιωάννης Δ. Κολλάρος – Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’>, εν Αθήναις 1926, σελ. 214 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

 

 

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Δειλοί και σκληροί στίχοι, δεύτερη έκδοση, <Εκδοτικός Οίκος ‘Ελευθερουδάκης’ Α.Ε.>, εν Αθήναις 1933, σελ. 319 [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Εκλογή από το ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά, εισαγωγικό σημείωμα Λ. Κ. Π., πρόλογος Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, εισαγωγή Αλέξανδρος Εμπειρίκος, μετάφραση της εισαγωγής Λ. Κ. Π., <Τυπογραφείο ‘Εστία’>, Αθήνα 1937, σελ. κγ´+279 (και 1 μονόφυλλο με φωτογραφία του ποιητή εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

O_dwdakalogos_tou_Gyftou_5ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Ο δωδεκάλογος του Γύφτου, εισαγωγή-σημειώσεις-επιμέλεια Λέανδρος Κ. Παλαμάς, επίμετρο Πέτρος Βλαστός, 2ο επίμετρο Henry Bidoux, μετάφραση του 2ου επιμέτρου Λέανδρος Κ. Παλαμάς, τέταρτη έκδοση, <Τυπογραφείον Εστίας>, Αθήνα 1950, σελ. 4+235 (και 1 μονόφυλλο με εικόνα του ποιητή εκτός κειμένου) [Σειρά: Τα ποιητικά του έργα, αρ. 5] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ]

Grammata_sth_RaxhlΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Γράμματα στη Ραχήλ, εισαγωγή-επιμέλεια Γ. Π. Κουρνούτος, <‘Ελληνικά Γράμματα’>, Αθήνα 1960, σελ. 463 (και 2 μονόφυλλα με προσωπογραφίες του Παλαμά και της ‘Ραχήλ’ εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

 

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Άπαντα, 3ος τόμος, ανυπόγραφο επιλογικό σημείωμα, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Μπίρη>, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 485 [Η ασάλευτη ζωή / Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης / Ο δωδεκάλογος του Γύφτου / Γλωσσάρι για τον Δωδεκάλογο] [Βιβλιοδετημένη έκδοση] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Άπαντα, 7ος τόμος, ανυπόγραφο επιλογικό σημείωμα, <Εκδόσεις Μπίρη>, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 581 [Βωμοί / Τα παράκαιρα / Τα δεκατετράστιχα / Οι πεντασύλλαβοι / Τα παθητικά κρυφομιλήματα / Οι λύκοι] [Βιβλιοδετημένη έκδοση] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Τα πρώτα κριτικά [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], ανυπόγραφο επιλογικό σημείωμα, <Εκδόσεις Αδελφοί Γ. Βλάσση>, Αθήναι χ.χ., σελ. 541 [Πρόλογος / Η ποίησις του Ρήγα / Ο Σολωμός και η εθνική αγωγή / Κάλβος ο Ζακύνθιος / Γεράσιμος Μαρκοράς / Ο Λασκαράτος και η σατιρική ποίησις / Πολυλάς και Καλοσγούρος / Εμμανουήλ Ροΐδης / Ψυχάρης / Ο Πάλλης και η μετάφρασις της Ιλιάδος / Τα Ειδύλλια {του Δροσίνη} / Παλαιά και νέα {του Αριστομένη Προβελέγγιου} / Βιζυηνός / Τα πρώτα διηγήματα του Καρκαβίτσα / Ιστορίες του Γιάννου Επαχτίτη {Γιάννης Βλαχογιάννης} / Μιχαήλ Μητσάκης / Γυναικός μυθιστόρημα {Καλλιρόη Παρρέν} / Η σαφήνεια και η ασάφεια / Τα Τραγούδια {της ερημιάς} του Βασιλικού {Κωσταντίνος Χατζόπουλος} / Ποίος ο ποιητής / Επί τη ευκαιρία του Φιλαδελφείου. Κρίσις κρίσεως / Ποιητικοί διαγωνισμοί / Ποιηταί και αγωνοθέται / Κρίσις κρίσεως / Δι’ ένα σοφόν επιφυλλιδογράφον / Η δημώδης γλώσσα και η Νέα Ημέρα / Οι σχολαστικοί / Ο Ύμνος του Απόλλωνος και η δημώδης / Μεσσίαι και Φαρισσαίοι / Εξ αφορμής μιας λέξεως / Η φαντασία και η πατρίς / Εισαγωγή εις την μελέτην της νέας ελληνικής λογοτεχνίας / Το έργον του Ραγκαβή / Γεώργιος Παράσχος / Αχιλλεύς Παράσχος / Ο ποιητής Βασιλειάδης / Φαύστα {του Βερναρδάκη} / Σουρής / Ιωάννης Πολέμης Χειμώνανθοι / Το έργον του Κρυστάλλη / Ο ποιητής Σολωμός / Ζωντανοί νεκροί {Ξύνδας – Παύλος Καλλιγάς – Βιζυηνός – Ιάκωβος Πολυλάς} / Διά το ζήτημα της μεταφράσεως του Ευαγγελίου / Η κριτική των βιβλίων. Προανάκρουσμα / Η κριτική των βιβλίων. (Αι Σκηναί της ερήμου {του Μεταξά Βοσπορίτου} – Δύο λέξεις διά τον κ. Ροΐδην)] [Τιμή πώλησης: 26,00 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Φοινικιά, πρόλογος Ηλίας Λάγιος, <Ιδεόγραμμα>, Αθήνα 1997, σελ. 26 [Τιμή πώλησης: 15,62 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ]

ΠΑΛΑΜΑΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Κ’ έχω από σας μια δόξα να ζητήσω, πρόλογος Μ{ίμης} Σ{ουλιώτης}, ανθολόγηση-εισαγωγή-επιμέλεια Ηλίας Λάγιος, <Ερμής>, Αθήνα 2001, σελ. 203 [Σας αγαπώ κ’ έχω από σας μια δόξα / Ίαμβοι και ανάπαιστοι (1892) {Δύο ματάκια γλυκόσκυψαν… – Καβάλα πάει ο Χάροντας… – Η γη μας γη των άφθαρτων…} / Ο τάφος (1898) {Μήτε με το σίδερο… – Ήσυχα και σιγαλά… – Άφκιαστο και σστόλιστο… – Στο ταξίδι που σε πάει… – Στο δροσάτο μνήμα σου… – Σε θρηνούν τα ζωντανά…} / Η ασάλευτη ζωή (1904) {Και τ’ άγαλμ’ αγωνίστηκα… – Όπου βογγάει… – Αμαρτωλός καλογερεύω… – Αγορά – Όταν πέθανε ο Πολυλάς – Ο τρελός – Ο νεκρός – Χαλάσματα – Ανατολή – Μοιρολόγι – Στην ακροποταμιά ο παράλυτος – Η φοινικιά – Αγνάντια το παράθυρο… – Μες στου χειμώνα την καρδιά… – Δεκάξι χρόνων είμουνα… – Πάει το ταξίδι, φτάσαμε… – Στης κρητικής πορτοκαλιάς… – Στο δάσος έστησα… – Μη μου κακιώσετε… – Ο Ασκραίος (Στο χώμα το πρωτόγονο… – Α! να μην είχα γεννηθεί… – Βασανισμένε, ταπεινέ…) – Ξύπνα, Ξύπνα!…} / Ο δωδεκάλογος του Γύφτου (1907) {Περδικόστηθη τσιγγάνα… – Γύφτισσες ήρθανε ντυμένες… – Γύφτε λαέ, άκουσέ με… – Ο δικέφαλος αϊτός σου να!…} / Ο πρώτος λόγος των Παραδείσων (1909) {Κ’ ήρθες και σώπασες κ’ ήρθα και βρέθηκα… – Στον πολυθόρυβο δρόμο…} / Η φλογέρα του βασιλιά (1910) {Τα ωραία νησιά, τα τραγικά… – Να την κ’ η αυτοκρατόρισσα!… – Πρωΐ και λιοπερίχυτη…} / Οι καημοί της λιμνοθάλασσας (1912) {Μια πίκρα – Ανατολή} / Τα σατιρικά γυμνάσματα (1912) {Δεν ξέρω εγώ κανένα…} / Η πολιτεία και η μοναξιά (1912) {Κύπρος – Παύλος Μελάς – Στον καπετάνιο που σκοτώθηκ’ εκεί πέρα – Αγάπη μου, θυμάσαι;… – Ο Σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι – Ρόδου μοσκοβόλημα – Το φάντασμα – Ύστερ’ από χρόνια – Έλεος και φόβος…} / Βωμοί (1915) {Χινόπωρο – Παιδί, το περιβόλι μου… – Όλες οι νιές τριγύρω σου… – Βιβλία, γραφεία, το σπίτι μου… – Φωτιά, βραδινή, βοήθα με…} / Τα παράκαιρα (1919) {Πυργοστέφανε βράχε… – Το κελί – Το σπίτι που γεννήθηκα} / Τα δεκατετράστιχα (1919) {Τ’ άσπρο χαρτί… – Της Ίσιας, της αρχόντισσας γιαγιάς μου… – Στο σπίτι μας δεν έμπαινες… – Το διαμαντένιο του όρθου μου… – Πώς το κελί μου γίνηκ’ εκκλησιά;… – Δεν είναι μόνο τα τριαντάφυλλα… – Ω τα κεράσια, τα κεράσια, τα κεράσια!… – Και ω ταξίδια και ω θάλασσες…} / Οι πεντασύλλαβοι και τα παθητικά κρυφομιλήματα (1925) {Η ψυχή στον έρωτα – Κάποτε κάπου – Είν’ όλα νέα σήμερον – Γλύκα Αθηναία… – Στου πεντασύλλαβου…} / Δειλοί και σκληροί στίχοι (1928) {Δε μπορώ να μη σε βλέπω… – Των είκοσί μου χρονώ θύμηση… – Ήρθες, ήρθες… – Έρχομ’ εγώ… – Το τραγούδι του τρελού – Παθητικός ύμνος – Η τρελή – Στο Λάμπρο Πορφύρα – Όλες τις αγάπες} / Ο κύκλος των τετράστιχων (1929) {Είσαι, τι είσαι… – Κύριε και μήτε στ’ όνειρο… – Στη σκάλα, για τα γιασεμιά… – Μέσα στην τέφρα… – Του ονείρου και της μοναξιάς… – Όσο στα βάθη πας και σβεις…} / Περάσματα και χαιρετισμοί (1931) {Η γωνιά – Το ξωκκλήσι – Είτανε} / Οι νύχτες του Φήμιου (1935) {Ήλιο ποιος είδε την αυγή… – Βρήκανε σ’ εσένα οι πόθοι… – Πάει και το λίγο φως… – Από το στίχο μου έβγαλα… – Περπατώ, στέκομαι, ξυπνώ… – Όπου τώρα το μέγαρο, σπιτάκι… – Ω Πηνελόπη, αγρύπνησα… – Δεν είσαι για το μίλημα… – Τα δάκρυα μου σαν της αυγής… – Κυριακή! Παιδάκι… – Ζω με το μέτρο και με το ρυθμό…}] [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ]

2. Μελέτες για τον Κωστή Παλαμά

ΑΓΡΑΣ, ΤΕΛΛΟΣ: Κριτικά, 1ος τόμος, Καβάφης – Παλαμάς, εισαγωγή-σημειώσεις-φιλολογική επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, <Ερμής>, Αθήνα 1980, σελ. 221 [Ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης / Στο περιθώριο του Καβάφη: Η θρησκευτική μυστικοπάθεια / Η ειρωνεία στον Καβάφη / Καλοί κι αγαπητοί {Για τον Κ. Π. Καβάφη} / Γραμματολογικά και άλλα {Για τον Κ. Π. Καβάφη} / Ο λυρισμός του Κωστή Παλαμά και τα Παθητικά κρυφομιλήματα / Τα κύρια στοιχεία της ποιητικής του {Για τον Κωστή Παλαμά} / Ο Παλαμάς κριτικός / Κ. Π. Καβάφης / Επίλογος {Για τον Κ. Π. Καβάφη} / Σύντομη απάντηση {Για τον Κ. Π. Καβάφη} / Παλαμάς – Βενιζέλος] [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_Kwsths_Palamas_istorikos_ths_neoellhnikhs_logotexniasΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ, ΒΕΝΕΤΙΑ: Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1992, σελ. 478 [Ευχαριστίες / Πρόλογος / Τα πριν: Η ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά τον 19ο αιώνα / Η παλαμική ‘ιστορία’ της νεοελληνικής λογοτεχνίας / Τα ευρωπαϊκά παράλληλα / Τα μετέπειτα: Η πρόσληψη της παλαμικής ιστορίας της λογοτεχνίας ως το 1940 / Επίλογος / Παράρτημα / Πηγές και βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

ΒΕΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.: Ο Παλαμάς φιλόσοφος, δεύτερη έκδοση, <Ελεύθερη Σκέψις>, Αθήναι 2007, σελ. 294 [Πρόλογος / Ποίησις και φιλοσοφία / Η φιλοσοφία εις τα έργα του Παλαμά / Η φιλοσοφία του Παλαμά / Ο Παλαμάς και το έργον του] [Τιμή πώλησης: 12,78 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kwsth_Palama_anekdota_grammataΒΛΑΒΙΑΝΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΑΓΝΗ: Κ. Παλαμά ανέκδοτα γράμματα στο Νίκο Β. Φανδρίδη. Ο ρόλος της φιλίας στη ζωή του ποιητή, Αθήνα 1983, σελ. 79 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ: Η γένεση των πατέρων. Ο Σικελιανός ως διάδοχος των εθνικών ποιητών, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2005, σελ. 196 [Ο Σικελιανός ως διάδοχος του Σολωμού / ‘Μα μην καταφρονάς την αγορά’: Η διάσταση του Παλαμά από τον Σικελιανό με αφορμή τις Συνειδήσεις / Μια ποιητική συνθηκολόγηση, ή ο Παλαμάς και ο Σικελιανός ως συγκληρονόμοι του Βαλαωρίτη / Η κατοχική ωδή του Σικελιανού για τον Κάλβο, ή η μοναξιά των υψιπετών ποιητών / Το επικήδειο ποίημα του Σικελιανού για τον Παλαμά, ή ο τίτλος του εθνικού ποιητή και το χρίσμα της διαδοχής / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 17,04 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ]

ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ: Αγαπημένε μου Ζαρατούστρα: Παλαμάς – Νίτσε, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2006, σελ. 333 [Από τον Ζαρατούστρα στον Αδάκρυτο / Οι αγωγοί των νιτσεϊκών ιδεών: Τα περιοδικά Τέχνη και Διόνυσος] [Τιμή πώλησης: 23,44 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ]

ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ (πρόλογος-φιλολογική επιμέλεια): Κωστής Παλαμάς. Ο ποιητής και ο κριτικός, <Μεσόγειος>, Αθήνα 2007, σελ. 422 [Κ. Γ. Κασίνης: «‘‘Αμαρτωλός καλογερεύω στ ’ Αγιονόρος’’. Όψεις του ατομικού λυρισμού» / Ελένη Αραμπατζίδου: «Ο Κ. Παλαμάς στο πλαίσιο του αισθητισμού» / Άντεια Φραντζή: «Κωστής Παλαμάς: ‘Αποχαιρετισμός ποιητού’» / Ερατοσθένης Καψωμένος: «Η συνάρτηση κάλλος-αγαθό στην ποίηση του Κωστή Παλαμά» / Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου: «‘Το ψιθύρισμα της Επιστήμης’. Ιατρικά θέματα στον Κωστή Παλαμά» / Γιώργος Γεωργής: «‘Προσετέθη το βαρύ πένθος’. Ο θάνατος του Παλαμά στον κυπριακό τύπο» / Πάτροκλος Σταύρου: «Εξομολογήσεις του Κωστή Παλαμά σε κείμενά του για την Κύπρο» / Βάλτερ Πούχνερ: «Η θεατρική μοναχοκόρη του Παλαμά και οι δημοτικιστικές παρερμηνείες του εθνικού φεμινισμού. Η μοιραία γυναίκα στη δραματική παράδοση του 19ου αιώνα» / Έλλη Φιλοκύπρου: «‘Με τα φωτοπερίχυτα μεγάλα ριζικά’. Η ευλογία και η κατάρα της ποιητικής δωρεάς» / Roderick Beaton: «‘Το έπος των νεωτέρων Ελλήνων’ και ο Παλαμάς» / Anna Zimbone: «Το έργο του Γ. Μ. Βιζυηνού μέσα από την κριτική ματιά του Κωστή Παλαμά» / Χ. Λ. Καράογλου: «Ο Παλαμάς και η ‘νοημοσύνη των πορτιέρηδων’. Ο ποιητής και το κοινό του: Μια πολύκροτη σχέση» / Παντελής Βουτουρής: «Ο Κωστής Παλαμάς και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος. Η πρώτη ‘συζήτηση’ για τον ρεαλισμό στην Ελλάδα» / Διονύσης Καψάλης: «Η ποιητική της αγοράς. Μια συνάντηση του Τέλλου Άγρα με τον Κωστή Παλαμά» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «‘Ο πρώτος λόγος των Παραδείσων’. Οι ρυθμικές καινοτομίες, η ειδολογική ταυτότητα και οι ποιητικές στοχεύσεις ενός ανολοκλήρωτου συνθέματος» / Ναταλία Δεληγιαννάκη: «Οι δεκαπεντασύλλαβοι της Φλογέρας του βασιλιά» / Αλεξάνδρα Σαμουήλ: «Πάνω σ’ ένα ‘‘καλβικό’’ ποίημα του Παλαμά» / Παναγιώτης Μουλλάς: «Ο Παλαμάς, η κριτική και ο χρόνος» / Αντρέας Κ. Φυλακτού: «Αρχαιόθεμα ποιήματα και πεζά του Κωστή Παλαμά» / Ξ. Α. Κοκόλης: «Τα Σατιρικά γυμνάσματα και η ένταξή τους στον χώρο της σάτιρας» / Ευρετήριο κύριων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

O_PalamasΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ: Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά. Όψεις της ποίησής του και της σύγχρονης πρόσληψής της, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2005, σελ. 336 [Πρόλογος / Η μετρική θεωρία {Η πολύτροπος αρμονία – Οι έννοιες ‘πολύτροπος’-‘μονότροπος’ και ‘ελεύθερος’ στίχος – Ανάμεσα στον πολύτοπο και το μονότροπο στίχο – Η έννοια και τα όρια του στίχου – Παράδοση και πρωτοτυπία. Συντηρητισμός και νεωτερικότητα – Θέση-αντίθεση-σύνθεση – Σύζευξη του νεοκλασικισμού με τον συμβολισμό – Παράρτημα. Κατάλογος των μετρικών κειμένων του Παλαμά} / Η μετρική πράξη: Η μορφολατρία {Η πίστη στην αξία της ποιητικής μορφής – Ο ρυθμικός διάλογος με το έργο Ελλήνων και ξένων ποιητών – Τα μέσα της ρυθμικής ποικιλίας – Η εξισορροπητική κίνηση ανάμεσα στον μονότροπο και τον πολύτροπο στίχο – Ο εργαστηριακός χαρακτήρας – Η ρυθμικότητα τεσσάρων ποιημάτων-παραδειγμάτων} / ‘Ο πρώτος λόγος των Παράδεισων’: Οι ρυθμικές καινοτομίες, η ειδολογική ταυτότητα και οι ποιητικές στοχεύσεις ενός ανολοκλήρωτου συνθέματος {Η αναβίωση του αρχαίου ‘ηρωϊκού εξαμέτρου’ – Ποίημα ποιητικής με θέμα τον ‘αγιάτρευτο δυαδισμό’: Ο τυρταϊσμός και ο κασσιανισμός – Ανάμεσα στο αποσπασματικό και το ολοκληρωμένο ποίημα: Το επικολυρικό ποίημα – Ένα ποίημα προορισμένο να μείνει απόσπασμα} / Χρονολόγιο της εκδοτικής τύχης και της κριτικής του παλαμικού έργου: Εξήντα δύο χρόνια μετά (1943-2005) / Η πρόσληψη του έργου του Παλαμά από τις μεταπολεμικές και μεταπολιτευτικές ποιητικές γενιές {Οι αιτίες της απουσίας του διαλόγου με την παλαμική ποίηση (Ένας ποιητής που δεν διαβάζουν οι ποιητές – Ένας ποιητής που δεν διαβάζεται επειδή θεωρείται εθνικός ποιητής – Ένας ποιητής που διαβάζουν μόνο οι φιλόλογοι – Ο ποιητής-είδωλο των κριτικών που κατέκριναν τους μεταπολεμικούς ποιητές – Ένας ποιητής μείζονος τόνου σε μια εποχή ήσσονος τόνου) – Σε αναζήτηση παλαμικών ιχνών στους ποιητές της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής περιόδου – Η αισθητική αποτίμηση της παλαμικής ποίησης τις τελευταίες δεκαετίες – Πέντε ποιητικές όψεις της αδυναμίας για διάλογο με την παλαμική ποίηση (Αναφορά σε ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, Λευτέρη Πούλιου, Δ. Π. Παπαδίτσα, Βαγγέλη Κάσσου και Θανάση Χατζόπουλου)} / Βιβλιογραφία / Πρώτες δημοσιεύσεις / Ευρετήριο προσώπων] [Τιμή πώλησης: 23,44 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ]

Kwsths_Palamas_tou_DhmaraΔΗΜΑΡΑΣ, Κ. Θ.: Κωστής Παλαμάς. Η πορεία του προς την τέχνη, <Ίκαρος>, [Αθήνα 1947], σελ. 127 [Η μεταρσίωση του ρυθμού. Περιγραφή της αισθητικής του Κωστή Παλαμά / Νείκος και φιλότης / Δοκίμιο ψυχογραφίας / Μια ερμηνεία του Δωδεκάλογου] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

ΔΟΞΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ: Παλαμάς. Ψυχολογική ανάλυση του έργου του και της ζωής του. Με δεκαπέντε εικόνες και αυτόγραφα, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1959(;), σελ. 463 (και 4 μονόφυλλα με φωτογραφίες και έναν πίνακα ζωγραφικής εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 65,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ]

O_alhthinos_PalamasΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ο αληθινός Παλαμάς, εισαγωγικό σημείωμα Μπάμπης Γραμμένος, πρόλογος Γ. Ζέβγος, πίνακας εξωφύλλου Ηλίας Πασσίσης, <Γλάρος>, Αθήνα 1986(;), σελ. 92 [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

O_Palamas_kai_o_marxismosΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: Ο Παλαμάς και ο μαρξισμός, <Εποπτεία>, Αθήνα χ.χ., σελ. 239 [Πενήντα χρόνια από το θάνατο του Παλαμά / Η κηδεία του Παλαμά / Η απουσία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ / Η προσωπική σχέση Παλαμά και ΚΚΕ / Η στάση του Παλαμά απέναντι στο μαρξισμό {Πεζά κείμενα (Για το σοσιαλισμό – Για τον κομμουνισμό – Για τη Σοβιετική Ένωση, Σοβιετική Ρωσία – Για τον Μαρξ και τους μαρξιστές – Για τον ιστορικό υλισμό – Για το Λένιν – Γιάννης Ρίτσος, Ρήγας Γκόλφης, Κώστας Βάρναλης, Κώστας Παρορίτης) – Ποιήματα (Το πρώτο σχεδίασμα των ‘Αλυσίδων’ – ‘Οι αλυσίδες’ – ‘Δουλευτής’. Λόγος Β´ από το Δωδεκάλογο του Γύφτου – ‘Το πανηγύρι της Κακάβας’. Λόγος Ζ´ από το Δωδεκάλογο του Γύφτου – ‘Ωδή στο θάνατο του Ibsen’ – Σατιρικά γυμνάσματα – ΙΑ´ Λόγος από τη Φλογέρα του βασιλιά – ‘Εμείς οι εργάτες…’ – ‘Ευρώπη’ – ‘Οι πατέρες’ – ‘Το αεροπλάνο’ – Τα δεκατετράστιχα – ‘Οι λύκοι’ – Ο κύκλος των τετράστιχων)} / Ο Παλαμάς στο φως της αριστερής κριτικής {Η στάση του ΚΚΕ στα πενηντάχρονα του Παλαμά – Ο αληθινός Παλαμάς, το έργο του Νίκου Ζαχαριάδη – Μήτσος Λυγίζος Προβληματισμοί στην ποίηση – Κώστας Βάρναλης: ‘Κωστής Παλαμάς’ – Γιάννης Κορδάτος Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας} / Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΘΡΥΛΟΣ, ΑΛΚΗΣ: Κωστής Παλαμάς. Ομιλίες που δόθηκαν την άνοιξη του 1923 στη σειρά διαλέξεων του Συνδέσμου Ελληνίδων υπέρ των Δικαιωμάτων της Γυναικός, πρόλογος [Κωστής] Παλαμάς, <Εκδοτικός Οίκος ‘Αθηνά’ Α. Ι. Ράλλη>, Αθήναι 1924, σελ. 142 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

Kwsths_Palamas_ths_IakwvidhΙΑΚΩΒΙΔΗ, ΛΙΛΗ: Κωστής Παλαμάς. Από το έργο του και τη ζωή του, <Δωδώνη>, Αθήνα 1974, σελ. 131 [Προλογικό σημείωμα / Από την παλαμική ποίηση / Η γυναίκα στο παλαμικό έργο / Οι ‘Χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης’ / Τρισεύγενη] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

O_Kwsths_Palamas_kai_o_arxaios_ellhnismosΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ Ν.: Ο Κωστής Παλαμάς και ο αρχαίος ελληνισμός, Αθήνα 1959, σελ. 111 [Βιβλιογραφία / Πρόλογος / Ο Παλαμάς και η αρχαία ποίηση / Ο Παλαμάς και η αρχαία θρησκεία / Ο Παλαμάς και η αρχαία φιλοσοφία / Ο Παλαμάς και η αρχαία τέχνη / Ο Παλαμάς και τα αρχαία ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα / Ο Παλαμάς και η αρχαία γλώσσα / Η αξία του αρχαίου ελληνισμού για τον Παλαμά] [Τιμή πώλησης: 15,50 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ]

O_Palamas_antipoihtikosΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΠΑΝΟΣ: Ο Παλαμάς αντιποιητικός, <Δίφρος>, Αθήνα 1960, σελ. 117 [Μια γενική ματιά / Λίγα για την ποίηση / Σολωμός και Παλαμάς / Η φλογέρα του βασιλιά, ‘υπόδειγμα προς αποφυγήν’ / Ο δωδεκάλογος του Γύφτου, πρατήριο ιδεών / Αντιθέσεις και αντιφάσεις της συμβατικής κριτικής / Ο Παλαμάς, όπως είναι / Ο άπιστος / Η αξία του] [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kwsths_PalamasΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Κωστής Παλαμάς. Από τη ζωή και το έργο του, <‘Νικόδημος’>, Αθήνα 1979(;), σελ. 701 [Πρόλογος / Εγκώμιο και κριτική / Δειλοί και σκληροί στίχοι / Ο κύκλος των τετράστιχων / Περάσματα και χαιρετισμοί / Οι νύχτες του Φήμιου / Η Τρισεύγενη στο Εθνικό Θέατρο / Βιβλία για τον Παλαμά / Οι χαιρετισμοί της Ηλιογέννητης / Ο δωδεκάλογος του Γύφτου / Η φλογέρα του βασιλιά / Ο λυριστής / Η γυναίκα του / Το ‘κελλί’ του / Η φωνή του / Στον Πόρο / Με τη Μυρτιώτισσα / Ο Παλαμάς και η μουσική / Πώς είδε τον Βενιζέλο / Μια μεγάλη ελληνική επέτειος / Ο Παλαμάς κλασικός / Η μεγαλωσύνη του / Η ποιητική του ‘κατάσταση’ / Μερικά διδάγματα του Παλαμά προς τους νέους / Ο Παλαμάς και η επιστήμη / Εισαγωγή στον ‘Ασκραίο’ / Οι ‘Αλυσίδες’ / Τα Άπαντα του Παλαμά / Σολωμός και Παλαμάς / Επιστολογραφικοί στοχασμοί του Παλαμά / Ο Παλαμάς του Χουρμούζιου / Στους μώλους του Μεσολογγιού / Μια άσβεστη ανάμνηση / Γύρω από το σύμβολο του Κωστή Παλαμά / Εισαγωγή στο παλαμικό έργο] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΚΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Ο δωδεκάλογος του Γύφτου, <Τυπογραφείο ‘Εστία’>, Αθήνα 1930, σελ. 47 [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΟΥΡΔΑΣ, ΒΑΣ[ΙΛΗΣ]: Η εποχή της Τρισεύγενης, <Κρατικόν Θέατρον Βορείου Ελλάδος>, Θεσσαλονίκη 1964, σελ. 21 [Σειρά διαλέξεων περιόδου 1963-1964, αρ. 2] [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 22,50 ευρώ]

ΜΕΛΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Κωστής Παλαμάς, <Εκδοτικός Οίκος ‘Παρθενών’>, Αθήναι 1943, σελ. 32 [Σειρά: Σύγχρονοι Έλληνες ποιητές. (Από τις διαλέξεις του θεάτρου ‘Κυβέλης’)] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΜΟΣΧΟΣ, Ε. Ν.: Η μεταφυσική αγωνία στον Παλαμά. Δοκίμιο κριτικής, <Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα>, Αθήνα 1993, σελ. 355 (και 12 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Προλογικό σημείωμα / Εξομολογητικό προοίμιο / Η μεταφυσική αγωνία / Ο διχασμός και οι εσωτερικές αντιθέσεις / Η εσωτερική ενότητα του παλαμικού έργου / Σε αναζήτηση κοσμοθεωρίας / Ο κασσιανισμός, αμαρτία και έλεος / Τα θρησκευτικά ποιήματα / Τα ποιήματα της αγωνίας / Η θεϊκή παρουσία / Οι πρόγονοι και οι πρόδρομοι / Οι αξίες της ζωής / Τα ιερά κείμενα / Μπροστά στο Χριστό / Επίλογος / Βιβλιογραφία / Πίνακας ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

O_Palamas_sth_zwh_mouΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΣ: Ο Παλαμάς στη ζωή μου, <Εκδόσεις Φέξη>, Αθήνα 1963, σελ. 127 [Πρόλογος / Παλαμάς {Ο Βύρων, ο Παλαμάς και η Αθήνα – Ένα ηλιοβασίλεμα – Παλαμάς – Κάτω από τη σημαία του Παλαμά} / Κάτω από τη σκιά του Παλαμά {Γύρω από το γλωσσικό ζήτημα – Μαβίλης – Πηνελόπη Δέλτα}] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΜΩΡΑΪΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.: Ο Παλαμάς που δε διδάσκεται στην εκπαίδευση, <Εκδόσεις Παπαδήμα>, Αθήνα 2001, σελ. 254 (και 8 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Προλογικό σημείωμα / Εισαγωγή / Ο Παλαμάς μέσα από την κριτική σκέψη τεσσάρων προσωπικοτήτων {Κώστας Βάρναλης – Νίκος Ζαχαριάδης – Αντρέας Καραντώνης – Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος} / Στοιχεία από την κοινωνικοπολιτική ζωή της παλαμικής 80ετίας / Κάποιοι προβληματισμοί για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του έργου του Κ. Παλαμά / Η πολιτική συνείδηση του Κ. Παλαμά / Μια προσέγγιση των δύο μεγάλων συνθέσεων {Ο δωδεκάλογος του ΓύφτουΗ φλογέρα του βασιλιά} / Η προφητεία για τη γενική εξέγερση των αδικουμένων με την ηγεσία του Φτωχολέοντα. (Από την προσευχή του αυτοκράτορα) / Το νόημα και η έκφραση του δημιουργικού ιστορισμού στο έργο του Παλαμά / Παλαμάς και εργάτες. Ο κόσμος του μόχθου / Πόσο θρησκευόμενος είναι ο Παλαμάς / Ο Παλαμάς και η δημοτική γλώσσα / Δύο επίπεδα διδακτικής προσέγγισης του Παλαμά, στο σχολείο της βασικής εκπαίδευσης / Γενικά συμπεράσματα για την αξιοποίηση του παλαμικού έργου / Βασική βιβλιογραφία / Ευρετήριο ονομάτων και όρων] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

PalamasΞΥΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Παλαμάς, <Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων>, Αθήναι 1983, σελ. 229 [Πρόλογος / Απόψεις του Παλαμά για την ποίηση και τον ποιητή / Ο πανιδεατισμός και ο παμποιητισμός του Παλαμά / Το πάθος και η περισυλλογή στην ποίηση του Παλαμά / Ο Παλαμάς και οι αρχαίοι / Η γυναίκα του αρχαίου μύθου στην ποίηση του Παλαμά / Ο Παλαμάς και τα εκκλησιαστικά κείμενα / Ο Παλαμάς και το παγκόσμιο πνεύμα / Η νεοελληνική παρουσία του Παλαμά / Ο Παλαμάς και το γλωσσικό ζήτημα / Οι ρίζες του Παλαμά] [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ]

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Μ.: Τα πρόσωπα και τα κείμενα, 3ος τόμος, Κωστής Παλαμάς, <Οι Εκδόσεις των Φίλων>, Αθήνα 19934, σελ. 374 [Μορφές του λυρικού λόγου {Αυτοβιογραφικό προοίμιο – Το ξεκίνημα – Η ώρα του όρθρου – Η πορεία προς το πνεύμα – Η διπλή ψυχή – Άλλα ίχνη πορείας – Οι δώδεκα λόγοι του Γύφτου – Η φλογέρα του βασιλιά – Ο γυρισμός στους λυρικούς τόπους – Ο σατιρικός – Οι ΒωμοίΤα παράκαιρα – Το ηλιόγερμα – Αντιλεγόμενα – Το συμπέρασμα} / Η σοφία και το πάθος {Η ‘θέση’ – Η ακαταπόνητη δίψα – Το πρόσωπο της πολυμάθειας – Το βιβλίο – Η εποχή και η γλώσσα – Η δημοτική παράδοση. Ο Σολωμός – Ο Βαλαωρίτης – Ο Κάλβος – Οι τρεις κύκλοι – Οι άλλες αγάπες – Ο ποιητικός λόγος – Η κριτική – Ακροτελεύτιοι στοχασμοί} / Το διήγημα και το δράμα / Επισημείωμα] [Τιμή πώλησης: 17,04 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ]

H_khdeia_tou_Palama_kai_o_SikelianosΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΛΤ.: Η κηδεία του Παλαμά και ο Σικελιανός, Αθήνα 1981, σελ. 133 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Το χρονικό του θανάτου και της κηδείας του Κωστή Παλαμά / Ερμηνεία του ποιήματος ‘Παλαμάς’ του Άγγελου Σικελιανού / Το χρέος του πνευματικού ηγέτη] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

Enas_epanastaths_ston_kairo_touΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ: Ένας επαναστάτης στον καιρό του. Κωστής Παλαμάς. Η ιστορία μιας εποχής, ενός λαού κι ενός ανθρώπου, σχέδια-εξώφυλλο και ξυλογραφία-πορτραίτο του ποιητή Τ. Τζανετέας, <Νεοελληνική Έρευνα>, Αθήνα 1962, σελ. 351 [Τιμή πώλησης: 31,50 ευρώ. Με έκπτωση: 23,50 ευρώ]

Ermhneia_ths_Asalefths_zwhsΠΟΛΙΤΗΣ, ΛΙΝΟΣ: Ερμηνεία της Ασάλευτης ζωής του Κωστή Παλαμά, Α΄, Εισαγωγή – ‘Πατρίδες’ – ‘Ο γυρισμός’ – ‘Κομμάτια από το τραγούδι του Ήλιου’ – ‘Στίχοι σε γνωστό ήχο’ – ‘Φοινικιά’. (Πανεπιστημιακές παραδόσεις), <Έκδοσις Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης>, Θεσσαλονίκη 1967, σελ. 98 [Τιμή πώλησης: 22,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ]

O_Kwsths_Palamas_kai_o_gallikos_parnassismosΠΟΛΙΤΟΥ-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ: Ο Κωστής Παλαμάς και ο γαλλικός παρνασσισμός. (Συγκριτική φιλολογική μελέτη). Διατριβή επί διδακτορία, Αθήναι 1976, σελ. 8+505 [Πρόλογος / Βραχυγραφίαι / Εισαγωγή / Ο γαλλικός παρνασσισμός και αι περί αυτού πληροφορίαι και κρίσεις του Κ. Παλαμά / Αι θεωρητικαί περί ποιήσεως απόψεις του Κ. Παλαμά εκ της σκοπιάς του παρνασσισμού / Ο παρνασσισμός εις την ποίησιν του Κ. Παλαμά / Επίλογος / Βιβλιογραφία / Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων / Γαλλική περίληψις] [Τιμή πώλησης: 85,00 ευρώ. Με έκπτωση: 64,00 ευρώ]

ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.: Κωστής Παλαμάς και Ρωμιοσύνη, πρόλογος Β. Α. Λαμπρόπουλος, <Ρωμιοσύνη>, Αθήναι 1976, σελ. 30 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

ΣΑΜΟΥΗΛ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, <Νεφέλη>, Αθήνα 2007, σελ. 246 [Παλαμάς και Ουγκώ / Παλαμάς και Σικελιανός, Καρυωτάκης, Σεφέρης / Πάνω σ’ένα ‘καλβικό’ ποίημα του Παλαμά / Μεταμορφώσεις του φωτόδεντρου {Για την ‘Φοινικιά’} / Ο Παλαμάς σονετογράφος] [Τιμή πώλησης: 17,85 ευρώ. Με έκπτωση: 12,50 ευρώ]

ΣΑΧΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ένας επικός ύμνος του ελληνισμού. Η Φλογέρα του βασιλιά του Παλαμά, <Ίδρυμα Κωστή Παλαμά>, Αθήνα 1993, σελ. 44 [Τιμή πώλησης: 1,53 ευρώ. Με έκπτωση: 1,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΑΧΙΝΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ο Παλαμάς και η κριτική, <Ίδρυμα Κωστή Παλαμά>, Αθήνα 1994, σελ. 283 [Προλογικό σημείωμα / Οι κριτικοί του κριτικού Παλαμά / Το κριτικό έργο του Κωστή Παλαμά {Το κριτικό έργο του Παλαμά γενικά – Η ενότητα του κριτικού έργου του Παλαμά – Γενικά συμπεράσματα} / Εννέα βιβλία κριτικής για τον Παλαμά {Άλκης Θρύλος Κωστής Παλαμάς, 1924, σελ. 142 – Αντρέας Καραντώνης Γύρω στον Παλαμά, 1ος τόμος, 1932, 1959², σελ. 203 – Αντρέας Καραντώνης Γύρω στον Παλαμά, 2ος τόμος, 1971, σελ. 260 – Κωνσταντίνος Τσάτσος Παλαμάς, 1936, σελ. 413 – Αιμ. Χουρμούζιος Ο Παλαμάς και η εποχή του, 1ος τόμος, 1944, σελ. 398 – Αιμ. Χουρμούζιος Ο Παλαμάς και η εποχή του, 2ος τόμος, 1959, σελ. 333 – Αιμ. Χουρμούζιος Ο Παλαμάς και η εποχή του, 3ος τόμος, 1960, σελ. 409 – Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος Τα πρόσωπα και τα κείμενα, 3ος τόμος, Κωστής Παλαμάς, 1944, σελ. 261 – Άγγελος Δόξας Παλαμάς, 1959, σελ. 463 – Πάνος Καραβίας Ο Παλαμάς αντιποιητικός, 1960, σελ. 117 – Robin A. Fletcher Kostes Palamas, 1984, σελ. 229 – Βενετία Αποστολίδου Ο Κωστής Παλαμάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 1992, σελ. 478} / Ευρετήριο ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 6,24 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kwsths_PalamasΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛ. Θ.: Κωστής Παλαμάς. Ο μεγάλος εθνικός μας ποιητής, ο ποιητής του γένους και όλων των καιρών του, πρόλογος Ανδρέας Καραντώνης, <Εκδόσεις Ι. Σιδέρης>, Αθήνα χ.χ., σελ. 200 [Εισαγωγή / Οι τρεις πατρίδες – Οι πρώτες ποιητικές του δημιουργίες – Τα ώριμα χρόνια – Το μεγάλο πλήγμα της ζωής του / Προς τις κορφές των πιο δυσκολοπάτητων βουνών – Η Ασάλευτη ζωή / Τα δυο μεγαλύτερα οράματα: Ο δωδεκάλογος του Γύφτου και Η φλογέρα του βασιλιά / Πολιτεία και μοναξιά και Καημοί της λιμνοθάλασσας – Το 1912 και η Θεσσαλονίκη – Το άλλο μεγάλο έργο του εθνικού μας ποιητή – Και λίγος δημοσιογράφος… / Τα Γράμματα στη Ραχήλ / Το τέλος του / Επιλεγόμενα / Παράρτημα από τον εκδότη με ‘Μερικές γνώμες για την προηγούμενη λογοτεχνική εργασία του Χαράλ. Θ. Σταμάτη’ / Έργα του ιδίου] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

Kwnstantinos_Tsatsos_PalamasΤΣΑΤΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Παλαμάς, τρίτη έκδοση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε.>, Αθήνα χ.χ., σελ. ιστ´+343 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η ρηχοθάλασσα / Προς τα ανθρώπινα {Νεράιδες – Μούσα Ιδέα – Νέκυια} / Φυγή στη φύση {Οι ορίζοντες – Τα σπίτια} / Πατρίδα και πολιτεία {Η ελληνική ιδέα στο ΔωδεκάλογοΗ φλογέρα του Βασιλιά – Η πολιτεία του καιρού μας / Η προσωπικότητα {Ο Γύφτος – Ο Ασκραίος – Οι αλυσίδες – Αγέννητες ψυχές} / Οι ώρες της συλλογής {Η φοινικιά – Η ώρα του πνεύματος – Η στιγμή του στίχου} / Συντμήσεις / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 38,00 ευρώ. Με έκπτωση: 28,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kwsths_Palamas_Enas_neos_pagkosmios_poihthsΦΟΥΤΡΙΔΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΜΜ.: Κωστής Παλαμάς. Ένας νέος παγκόσμιος ποιητής. Γεν[ική] εισαγωγή εις την Ασάλευτη ζωή του Κ. Παλαμά, πρόλογος-μτφ. από τα αγγλικά Σταύρος Στ.Μωραΐτης, Αθήνα 1954, σελ. 49 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

H_allhlografia_mou_me_ton_poihth_mas_Kwsth_PalamaΧΑΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ Φ.: Η αλληλογραφία μου με τον ποιητή μας Κωστή Παλαμά, πρόλογος Κωστής Παλαμάς, <Ιδεοθέατρον>, Αθήναι 1999, σελ. η΄+257 [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

O_Palamas_kai_h_epoxh_tou_AΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο Παλαμάς και η εποχή του, 1ος τόμος, (Κριτική πορεία Α´), <Εκδόσεις ‘Διόνυσος’ Γεωργ. Νασιώτη>, Αθήνα 1974, σελ. 397 [Προλογικά / Ο Παλαμάς και η εποχή του. (Μέρος πρώτο) {Ο ποιητής και το πλήθος. (Προκαταρκτικές απόψεις) – Πολιτικοινωνικό περίγραμμα. (Η ανησυχία του πνεύματος) – Τα πρώτα τραγούδια. (Ο πατριδολόγος) – Αρχαιοφιλία. (Ένας ανανεωτής) – Η αναζήτηση του ιδεώδους. (Ο δαίμονας της Επιστήμης) – Η Τρισεύγενη. (Το σύμβολο της Νέας Συνείδησης) – Η ασάλευτη ζωή. (Η αγωνιστική του πνεύματος) – Η κυκλική τριλογία (Η ‘Φοινικιά’ – Οι ‘Εκατό φωνές’ – Ο ‘Ασκραίος’ – Οι ‘Αλυσίδες’} / Παράρτημα: Ο Παλαμάς κριτικός {Στόχοι κριτικής – Η θεωρία του περιβάλλοντος – Πανιδεατισμός – Λόγοι και αντίλογοι – Ο αισθητικός και ο φιλόσοφος – Αξιώματα κριτικής – Τα καθέκαστα – Ο Παλαμάς και η γλώσσα – Συγκεφαλαίωση} / Μερικά γλωσσικά και άλλα] [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο Παλαμάς και η εποχή του, 2ος τόμος, Ο δωδεκάλογος του Γύφτου και Η φλογέρα του βασιλιά. (Κριτική πορεία Β´), <Εκδόσεις ‘Διόνυσος Γεωργ. Νασιώτη’>, Αθήνα 1959, σελ. 333 [Προλογικά / Ο δωδεκάλογος του Γύφτου. (Εισαγωγικά) {Λόγος Ι. Ο ερχομός – Λόγος ΙΙ. Ο δουλευτής – Λόγος ΙΙΙ. Αγάπη – Λόγος IV. Ο θάνατος των θεών – V. Ο θάνατος των αρχαίων – VI. Γύρω σε μια φωτιά – VII. Το πανηγύρι της Κακάβας VIII. Ο προφητικός IX. Το βιολί – X. Αναστάσιμος – XI. Το παραμύθι του Αδάκρυτου – XII. Κόσμος – Επιλογικά – Στερνός λόγος. Σε μια γυναίκα} / Η φλογέρα του βασιλιά. (Εισαγωγικά) {Ο πρόλογος – Ο γιος της χήρας – Η φλογέρα του βασιλιά – Λόγος πρώτος – Λόγος δεύτερος – Λόγος τρίτος – Λόγος τέταρτος – Λόγος πέμπτος – Λόγος έκτος – Λόγος έβδομος – Λόγος όγδοος – Λόγος ένατος – Λόγος δέκατος – Λόγος ενδέκατος – Λόγος δωδέκατος} / Η Ηρωϊκή τριλογία – Ο επίλογος] [Τιμή πώλησης: 55,00 ευρώ. Με έκπτωση: 44,00 ευρώ]

ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ: Ο Παλαμάς και η εποχή του, 3ος τόμος, Οι δέκα τελευταίες συλλογές (1912-1935). (Κριτική πορεία Γ´), <Εκδόσεις ‘Διόνυσος’ Γεωργ. Νασιώτη>, Αθήνα 1960, σελ. 409 [Προλογικά / Προ και μετά το 1909 {Σατυρικά γυμνάσματαΟι καημοί της λιμνοθάλασσας} / Η πολιτεία και η μοναξιά / Οι Βωμοί / Παράκαιρα κ’ επίκαιρα {Τα παράκαιραΤα δεκατετράστιχαΟι πεντασύλλαβοι και τα Παθητικά κρυφομιλήματα – Οι Λύκοι} / Ποιητικοί αποχαιρετισμοί {Δειλοί και σκληροί στίχοιΠεράσματα και χαιρετισμοί} / Αρπίσματα σε ξένη λύρα {Ξανατονισμένη μουσική} / Η τετράχορδη λύρα {Ο κύκλος των τετράστιχωνΟι νύχτες του Φήμιου} / Ένα λυρικό μνημόσυνο {Βραδινή φωτιά – Επίλογος}] [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΨΥΧΑΡΗΣ, [ΓΙΑΝΝΗΣ]: Κωστής Παλαμάς. Φιλολογική κριτική μελέτη, <Εκδοτικός Οίκος Α. Κασιγόνη>, Αλεξάνδρεια 1927, σελ. 32 (και 1 μονόφυλλο με φωτογραφία του συγγραφέα) [{Σημείωμα} / Το αριστούργημα του Παλαμά / Εγκώμια του Παλαμά / Όλυμπος και Παρνασσός / Είναι ο Παλαμάς σκοτεινός; / Ένα περίεργο μάθημα / Η εθνική αοριστία / Το προσμένεις και δεν έρχεται / Μια βραδιά σ’ ένα σπίτι / Τα κύρια ονόματα και το σέβας που τους χρωστούμε / Όνομα κύριο και κύρια ονόματα / Ο ιψενισμός / Ο Παλαμάς συγκινημένος / Ο Παλαμάς τραγικός / Ο Παλαμάς ποιητής / Ο Παλαμάς στιχουργός / Το χαμόγελο κι ο Παλαμάς / Μια σύγκριση τολμημένη / Ποίηση και αγάπη / Ο Παλαμάς πεζογράφος / Ο προφήτης / Η γλώσσα του Παλαμά / Το γενικό συμπέρασμα] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

***: Κωστής Παλαμάς. 60 χρόνια από τον θάνατό του (1943-2003). Β΄ Διεθνές Συνέδριο. Γραμματολογικά-εκδοτικά-κριτικά-ερμηνευτικά ζητήματα [2 τόμοι με ενιαία σελιδαρίθμηση], <Ίδρυμα Κωστή Παλαμά>, Αθήνα 2006, σελ. 948 [Π. Δ. Μαστροδημήτρης: «Λόγος εγκωμιαστικός εις Κωστήν Παλαμάν» / Χρίστος Αλεξίου: «Η διαχρονική επικαιρότητα του Παλαμά» / Μαρία Δημάκη-Ζώρα: «Ο Κωστής Παλαμάς ως γενικός γραμματέας του Πανεπιστημίου Αθηνών» / Γιώργος Ανδρειωμένος: «Παρακολουθώντας τις συνεδριάσεις της Βουλής: Ο Κωστής Παλαμάς ως κοινοβουλευτικός συντάκτης» / Μαριέττα Μινώτου-Παπαδημητρίου: «Η αλληλογραφία του Κωστή Παλαμά με τη Μαριέττα Γιαννοπούλου-Μινώτου» / Άννα Τζούμα: «Γράμματα στη Ραχήλ: Ποιητική και μύθος του πάθους» / Δέσποινα Ι. Δούκα: «Η εκδεδομένη αλληλογραφία Κωστή Παλαμά: Μια πρώτη συνολική προσέγγιση» / Θανάσης Παπαθανασόπουλος: «Ο Απόστολος Σαχίνης και οι κριτικοί του κριτικού Παλαμά» / Χριστόφορος Χαραλαμπάκης: «Η νεολογική δεινότητα του Κωστή Παλαμά» / Σοφία Μούστου: «Το Αρχείο του Κωστή Παλαμά» / Γιάννης Ξούριας: «Η Βιβλιοθήκη του Κωστή Παλαμά» / Λίλα Θεοδόση: «Η καταγραφή των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Κωστή Παλαμά από τη Ναυσικά Παλαμά» / Χρυσούλα Καραντζή: «Στοιχεία ύφους των λογοτεχνικών πεζών του Κωστή Παλαμά» / Μαρία Γ. Κωσταγιάννη: «Η μεταφορά στον ποιητικό λόγο του Κωστή Παλαμά» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις» / Ε. Ν. Μόσχος: «Τα ιστορικά ποιήματα του Παλαμά» / Μαρία Μαντουβάλου: «Η ιστορία και το όνειρο στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Μ. Γ. Μερακλής: «Ο κόσμος των πραγμάτων στην ποίηση του Παλαμά» / Δημήτρης Παντελοδήμος: «Ο Κωστής Παλαμάς και οι φιλέλληνες» / Γεώργιος Ν. Θεοφάνους: «Κωστής Παλαμάς και Άγγελος Σικελιανός. (Μια αναφορά στην επιρροή του πρώτου στο επικήδειο ποίημα που του απήγγειλε ο δεύτερος)» / Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια: «‘Περινοεί την τε φύσιν και τα πράγματα’: Ο Σικελιανός για τον Παλαμά» / Κατερίνα Μουστακάτου: «Κ. Παλαμάς (1859-1943) – Γ. Θεοτοκάς (1905-1966): Μαζί στο κατώφλι των νέων καιρών. (Κοινοί τόποι σκέψης)» / Κωνσταντίνος Νίκας: «Ο Παλαμάς για τον Δάντη» / Ιφιγένεια Μποτουροπούλου: «Κωστής Παλαμάς και γαλλικά περιοδικά» / Μάριος-Βύρων Ραΐζης: «Αγγλόφωνες μεταφράσεις κειμένων του Παλαμά: Ιστορία και αξιολόγηση» / Γεράσιμος Γ. Ζώρας: «Ιταλοί λογοτέχνες στο έργο του Παλαμά: Η περίπτωση του D’ Annunzio» / Μαρία Περλορέντζου: «Οι ιταλικές νότες της Ξανατονισμένης μουσικής» / Γιώργος Κεχαγιόγλου: «Παλαμάς και Ανατολή: Μέσα από την προοπτική των λογοτεχνικών τάσεων της εποχής του. (Πρόδρομο σχεδίασμα)» / Κάρολος Μητσάκης: «Ο Κωστής Παλαμάς και η μουσική, ΙΙ – Μελοποιημένα ποιήματα του Κωστή Παλαμά» / Γιάννης Τζιώτης: «Οι όροι ρομαντικός και ρομαντισμός στο κριτικό έργο του Κωστή Παλαμά» / Μαρία Τσούτσουρα: «Ο Παλαμάς και η ρομαντική μετάφραση» / Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου: «Ρομαντικά βήματα του Κωστή Παλαμά» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Η ηθική του λυρικού λόγου στον Τάφο του Κωστή Παλαμά» / Χριστίνα Ευθυμίου: «Η φιλοσοφική διάσταση του Δωδεκάλογου του Γύφτου και η σχέση του με τη μεταφυσική του Σοπενχάουερ» / Δήμητρα Λουκά: «Κ. Παλαμά: ‘Ένας άνθρωπος σ’ ένα χωριό’ – Κ. Θεοτόκη ‘Πάθος’: Τα πρώτα φανερώματα του νιτσεϊκού υπερανθρώπου» / Γεωργία Λαδογιάννη: «Από το δράμα στο θέατρο: Η αλλαγή του Παλαμά κατά την τελευταία περίοδο της θεατρικής του κριτικής» / Βάλτερ Πούχνερ: «Η κάθαρση του αναγνώστη. Αφηγηματική δραματουργία στο διήγημα ‘Θάνατος παλληκαριού’ του Κωστή Παλαμά» / Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου: «Στα ίχνη του Ασκληπιού: Τα ιατρικά διαβάσματα του Κωστή Παλαμά» / Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος: «Νεοελληνικοί πολιτισμικοί κώδικες στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Παναγιώτα Γκότση: «Ο Κωστής Παλαμάς θεωρητικός της ποίησης» / Πέγκυ Καρπούζου: «Η Ποιητική του Κωστή Παλαμά: Από την κριτική στη θεωρία της λογοτεχνίας;» / Παντελής Βουτουρής: «Ο κασσιανισμός του Κ. Παλαμά και ο Κ. Π. Καβάφης» / Έλλη Φιλοκύπρου: «‘Κάθε στίχος πλάνεμα’: Η ακύρωση του ποιητικού έργου σε δύο επιλόγους του Παλαμά» / Ι. Ν. Περυσινάκης: «Το θέμα της επίκλησης της Μούσας και της έμπνευσης του ποιητή: Ο ‘Ασκραίος’ του Κωστή Παλαμά» / Δημήτρης Αγγελάτος: «Δαντικά τρίστιχα ‘λυρικοσατυρικής χροιάς’, ‘στοχαστικές γενικότητες και υπονοητικές εικόνες’. Η σάτιρα και η λειτουργία της στα Σατιρικά γυμνάσματα του Κ. Παλαμά» / Ξ. Α. Κοκόλης: «Τρία ‘ποιήματα ποιητικής’ μέσα στα Σατυρικά γυμνάσματα» / Απόστολος Μπενάτσης: «Κωστή Παλαμά: ‘Πατρίδες’» / Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου): «Τα χρόνια μου και τα χαρτιά μου: Ο αυτοβιογραφικός λόγος. Μια συμβολή στην ερμηνεία της ποίησης του Κωστή Παλαμά» / Κ. Γ. Κασίνης: «Συμπεράσματα – Απόλογος»] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kwsths_Palamas_Melethmata***: Κωστής Παλαμάς. Μελετήματα, πρόλογος Κωνσταντίνος Σταμούλης, χαιρετισμός Θεόδωρος Εξαρχάκος, εισαγωγή Θόδωρος Γραμματάς, φιλολογική επιμέλεια Θεοδόσης Πυλαρινός, <Βιβλιοθήκη Τράπεζας Αττικής>, Αθήνα 2004, σελ. 2+ι´+247 [Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου: «Ξαναδιαβάζοντας τον Κωστή Παλαμά» / Θεοδόσης Πυλαρινός: «Οι ‘έμμετρες κριτικές’ του Κωστή Παλαμά για τους Επτανήσιους» / Τζίνα Καλογήρου: «‘Οι μεγάλοι ποιητές είναι σαν τα βουνά: Έχουν πολλούς αντίλαλους’: Ευέλικτες διαδρομές στην ποίηση του Κωστή Παλαμά για τους μικρούς αναγνώστες» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Η πρόσληψη του έργου του Κωστή Παλαμά από τις μεταπολεμικές και μεταπολιτευτικές ποιητικές γενιές» / Βάσω Οικονομοπούλου: «Θεματολογία και ποιητική στους Βωμούς του Κωστή Παλαμά» / Θανάσης Νάκας: «Ανιχνεύοντας το ποιητικό ιδίωμα του Παλαμά: Πρώτα πορίσματα από μια ηλεκτρονική επεξεργασία των Απάντων του» / Λουΐζα Κακίση-Παναγοπούλου: «Έκθεση έργων ζωγραφικής φοιτητών και μαθητών, εμπνευσμένων από το έργο του Κωστή Παλαμά»] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

***: Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου Ι. Π. Μεσολογγίου, 19-20 Ιουνίου 2009: Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα. 150 χρόνια από τη γέννησή του, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, <Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία (ΑΙ. ΠΟ. Ε.)>, Αθήνα 2010, σελ. 479 [Παναγιώτης Ι. Κοντός: «Προσφώνηση από τον πρόεδρο της ΑΙ. ΠΟ. Ε. κ. Παναγιώτη Κοντό» / Παναγιώτης Κατσούλης: «Χαιρετισμός από τον αντινομάρχη Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτη Κατσούλη» / Γιάννης Αναγνωστόπουλος: «Χαιρετισμός από τον δήμαρχο της Ι. Π. Μεσολογγίου κ. Γιάννη Αναγνωστόπουλο» / Μαρίκα Θωμαδάκη: «Χαιρετισμός από την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγήτρια Μαρίκα Θωμαδάκη» / Ανδρέας Ι. Βοσκός: «Χαιρετισμός από τον πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής καθηγητή Ανδρέα Ι. Βοσκό» / Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού: «Ο Κωστής Παλαμάς σήμερα. (Εναρκτήρια ομιλία)» / Γιάννης Καράκωστας: «Περιβάλλον: Υπέρτατο αγαθό. Συμφιλίωση και αρμονία του ανθρώπου με τη φύση μέσα από το έργο του Παλαμά» / Κώστας Κασίνης: «Κωστής Παλαμάς. Η σύνθεση των στοιχείων του νέου ελληνισμού» / Τάκης Καρβέλης: «Μια αντικειμενική και με καθαρώς αισθητικά κριτήρια επανεκτίμηση της ποιητικής προσφοράς του Κωστή Παλαμά» / Χρήστος Χ. Τζούλης: «Ο μύθος του χαμένου αντικειμένου στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Παναγιώτης Δ. Μαστροδημήτρης: «Μείζονες διαστάσεις της ποιητικής πράξης και του κριτικού στοχασμού του Κωστή Παλαμά» / Όλγα Γιαννακογεώργου-Μαυρομμάτη: «Κ. Παλαμάς: Εκατόν πενήντα χρόνια από τη γέννησή του, ο εθνικός ποιητής γίνεται εθνική ανάγκη» / Μαρία Δημάκη-Ζώρα: «Λογοτεχνικές και πολιτιστικές ‘αναζητήσεις’ του γενικού γραμματέα Κωστή Παλαμά ή η συμβολή του Κωστή Παλαμά στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τη λογοτεχνική κίνηση και την πολιτιστική ζωή» / Βασίλης Κατσαρός: «Ο Παλαμάς και το Βυζάντιο: Το ‘πέρασμα’ και η ‘έξοδος’» / Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου: «Ποιητής, ποίημα, αναγνώστης: Αρχές ποιητικής στο παλαμικό έργο» / Φρόσω Κλαμπανιστή: «Λογική και ηθική συγκρότηση στον κριτικό στοχασμό του Κωστή Παλαμά. Η ιδέα του ‘υψηλού’ στον κριτικό στοχασμό του Κωστή Παλαμά ως προς την λογική και ηθική υφή της» / Χρήστος Κορέλας: «Το υπαρξιακό και τραγικό στοιχείο στην πεζογραφία του Παλαμά» / Μ. Γ. Μερακλής: «Ένας παλαμικός ορισμός της έννοιας του λαού» / Βάλτερ Πούχνερ: «Λαογραφικά στοιχεία και λογοτεχνικές χρήσεις στον Παλαμά. Η περίπτωση του πεζογραφήματος ‘Θάνατος παλληκαριού’» / Χρίστος Αλεξίου: «Ο ποιητής του Δωδεκάλογου του Γύφτου ποιητής του καιρού μας και του γένους μας» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «‘Το πανηγύρι στα σπάρτα’: Μια φιλολογική ανάγνωση» / Μεταξούλα Μανικάρου: «Η προβολή του Κωστή Παλαμά στα ρουμελιώτικα λογοτεχνικά περιοδικά (1950-1967)» / Ιωάννης Λ. Αραχωβίτης: «Μια μαθηματική ανάλυση του ‘Γύφτου’» / Παντελής Μπουκάλας: «Ο Κωστής Παλαμάς, ένας παρών-απών» / Έρη Σταυροπούλου: «Η σάτιρα του Παλαμά σήμερα» / Δημήτρης Πιστικός: «Ορατοί και λανθάνοντες κίνδυνοι λησμοσύνης του παλαμικού έργου» / Χρυσούλα Σπυρέλη: «Ο Παλαμάς και η Βίγλα του μεσοπολέμου …κι ένας απόηχος παλαμικός στο μεταπόλεμο» / Ανθούλα Παπαθανασίου: «Το φαινόμενο του αστικού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας στον ποιητικό λόγο του Κωστή Παλαμά» / Πάτροκλος Σταύρου: «‘Ο Κωστής Παλαμάς και ο Νίκος Καζαντζάκης’» / Γεράσιμος Ζώρας: «Παλαμάς και Μαρινέττι» / Α. Χρυσογέλου-Κατσή: «Ο Παλαμάς στην εποχή μας: Προεκτάσεις ενός διαλόγου του ποιητή με την πεζογράφο Πηνελόπη Δέλτα» / Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια: «Ο Παλαμάς του Σεφέρη» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Ζωές από λέξεις»] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

3. Αφιερώματα περιοδικών

Αντί, τχ. 793-794, Περίοδος Β΄, Παρασκευή 25 Ιουλίου-4 Σεπτεμβρίου 2003: Κωστής Παλαμάς [Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια: «Κωστής Παλαμάς 1859-1943: Χρονολόγιο» / Αλέξανδρος Αργυρίου: «Ο πρώιμος Παλαμάς ήταν άγνωστος και παραμένει» / Κ. Γ. Κασίνης: «Τα σημειωματάρια του Παλαμά. Πρώτη συνοπτική παρουσίαση» / Παν. Μουλλάς: «Ο Παλαμάς, η κριτική και ο χρόνος» / Δημήτρης Κοσμόπουλος: «‘Ποίος ο ποιητής’» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Ο Παλαμάς από τη σημερινή σκοπιά» / Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου: «‘Το ψιθύρισμα της Επιστήμης’: Ιατρικά θέματα στον Παλαμά» / Άντεια Φραντζή: «‘Αποχαιρετισμός ποιητού’» / Ξ. Α. Κοκόλης: «Τα σατιρικά γυμνάσματα και η ένταξή τους στο χώρο της σάτιρας» / Αλεξάνδρα Σαμουήλ: «Πάνω σ’ ένα ‘καλβικό’ ποίημα του Παλαμά» / Δημήτρης Ελευθεράκης: «‘Κρασί είν’ ο κόσμος άκρατο, εδώ είν’ η γύμνια αφέντρα’: Ένα ‘σατιρικό’ ποίημα του Παλαμά» / Παντελής Βουτουρής: «Ο Κωστής Παλαμάς και ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος» / Anna Zimbone: «Το έργο του Γεωργίου Βιζυηνού μέσα από την κριτική ματιά του Κωστή Παλαμά» / Roderick Beaton: «‘Το έπος των νεωτέρων Ελλήνων’ και ο Παλαμάς» / Αλέξης Γιατράς: «Ο τονικός αντικομμουνισμός» / Γιώργος Γεωργής: «Προσετέθη το βαρύ πένθος. Ο θάνατος του Παλαμά στον κυπριακό τύπο»] [Το περιοδικό συνοδεύεται με την ανατύπωση του ποιήματος ‘Φοινικιά’ του Κωστή Παλαμά, προλογισμένο από τον Ηλία Λάγιο] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

Axaika_Kwsths_PalamasΑχαϊκά, τχ. 15, Φθινόπωρο 2009: [Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά] [Λάμπης Λούκος: «Κωστής Παλαμάς. Ποταμός και γαλαξίας» / Δημήτριος Ν. Παπαθανασόπουλος: «Κωστής Παλαμάς, εθνική παράδοσις και Εικοσιένα. 150 χρόνια από της γεννήσεώς του» / Τάκης Δόξας: «Ο λυρισμός στην ποίηση του Παλαμά» / Μ.: «Μνήμη Κωστή Παλαμά» / Παναγιώτης Καράμπελας: «Κωστής Παλαμάς (1859-1943). Ο εθνικός μας ποιητής και προφήτης: 66 χρόνια από το θάνατό του» / Γιώργος Α. Σιμιτζής: «Κωστής Παλαμάς: ‘Ο γιος της χήρας’»] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

Diavazw_Kwsths_PalamasΔιαβάζω, τχ. 334, 27 Απριλίου 1994: Κωστής Παλαμάς, επιμέλεια αφιερώματος Κ. Γ. Κασίνης – Βαγγέλης Αθανασόπουλος [Ανυπόγραφο: «Κωστής Παλαμάς» / Κωνσταντίνος Δημ. Μαλαφάντης: «Χρονολόγιο Κωστή Παλαμά (1859-1943)» / Απόστολος Σαχίνης: «Οι κριτικοί του κριτικού Παλαμά» / Κ. Μητσάκης: «Πρόταση για μια φιλολογική έκδοση του ‘Τραγουδιστή’ του Παλαμά» / Κώστας Στεργιόπουλος: «Ο Παλαμάς χτες και σήμερα» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Το μεγαλείο και η αθλιότητα ενός ρηματικού όντος» / Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου: «Παλαμάς και δημοτικό τραγούδι: Υποκοριστικά παράλληλα» / Αλέξης Ζήρας: «Ο Λευτέρης Πούλιος, κληροδόχος του Παλαμά. Μια αναμενόμενη συνάντηση» / Ιφιγένεια Μποτουροπούλου: «Ο Κωστής Παλαμάς κι ο Ernest Renan» / Κ. Γ. Κασίνης: «Για μια φιλολογική έκδοση των Απάντων του Παλαμά»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

Diavazw_Kwsths_Palamas_2Διαβάζω, τχ. 446, Δεκέμβριος 2003: [Κωστής Παλαμάς 1859-1943, επιμέλεια Ηρακλής Παπαλέξης] [Ανυπόγραφο: «Κωστής Παλαμάς 1859-1943» / Π. Δ. Μαστροδημήτρης: «Λόγος εγκωμιαστικός εις Κωστήν Παλαμάν» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Κριτήρια ηθικότητας στη ρητορική του λυρικού λόγου στον Τάφο» / Βρασίδας Καραλής: «Ο κριτικός λόγος του ‘νέου’ και τα Πρώτα κριτικά του Κ. Παλαμά» / Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού: «Ο μουσικός Παλαμάς» / Αιμιλία Καραλή: «Στη σκιά του Αληθινού Παλαμά {του Νίκου Ζαχαριάδη}» / Δέσποινα Ι. Δούκα: «Η εκδεδομένη αλληλογραφία Κ. Παλαμά. Μια πρώτη προσέγγιση» / Χρήστος Μπουλώτης: «Από Παλαμά προς Μυκήνες», ποίημα] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ]

Ekhvolos_Kwsths_PalamasΕκηβόλος, τχ. 14, Άνοιξη 1986: Κωστής Παλαμάς. Ένα αφιέρωμα [Γιώργος Γ. Αλισανδράτος: «Πώς είδε ο Παλαμάς τους Επτανήσιους ποιητές» / Στέφανος Διαλησμάς: «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου και ένα αθησαύριστο ποίημα του Νιρβάνα. (Προτάσεις για χρονολόγηση)» / Βρασίδας Καραλής: «Ιδιοτυπίες της παλαμικής κριτικής» / Κ. Γ. Κασίνης: «‘Ο δεύτερος τόμος των Βωμών’. (Ανέκδοτο γράμμα στη Λιλή Ζηρίνη)» / Κ. Γ. Κασίνης: «Κωστής Παλαμάς – Νίκος Καζαντζάκης» / Πέτρος Κολακλίδης: «Ανάγνωση τριών ποιημάτων του Παλαμά» / Π. Δ. Μαστροδημήτρης: «Κωστής Παλαμάς. Τρεις σταθμοί της μεταθανάτιας παρουσίας του: 1943, 1973, 1983» / Π. Δ. Μαστροδημήτρης: «Ο Κωστής Παλαμάς για τον Τ. Κ. Παπατσώνη. (Το χρονικό μιας έρευνας με γνωστά και με ανέκδοτα κείμενα)» / Μ. Γ. Μερακλής: «Μέρες του Κωστή Παλαμά (1859-1919» / Γιάννης Νοτάρης: «Το ποίημα του Παλαμά ‘Παύλος Μελάς’ και μια υπεραισθητική ερμηνεία του» / Πάνος Α. Παπαχρήστος: «Κωστής Παλαμάς – Στέλλα Διαλέτη. (Μια μαρτυρία)» / Γ. Α. Χριστοδούλου: «Παλαμικό. Ένα αθησαύριστο κείμενο»] [Τιμή πώλησης: 31,50 ευρώ. Με έκπτωση: 23,50 ευρώ]

H_Lexh_Kwsths_PalamasΗ Λέξη, τχ. 114, Μάρτης-Απρίλης [19]93: Κωστής Παλαμάς [Κωστής Παλαμάς: «Τρία ποιήματα» {Το σιωπηλό τραγούδι», «Θεσσαλονίκη», «Δειλινό του Πάσχα»} / Γρηγόριος Ξενόπουλος: «Γράμμα στον Κωστή Παλαμά» / Ν. Δ. Καρούζος: «Ο Παλαμάς ως κριτικός της λογοτεχνίας» / Λορέντζος Μαβίλης: «Γράμμα στον Κωστή Παλαμά» / Κωνστ. Δεσποτόπουλος: «Οι ‘τρεις λυρισμοί’ στην ποίηση του Παλαμά» / Βασίλης Βασιλικός: «Γιατί ξεχάσαμε τον Κωστή Παλαμά» / Emile Legrand: «Γράμμα στον Κωστή Παλαμά» / Κώστας Γεωργουσόπουλος: «Ο Παλαμάς κριτικός του θεάτρου» / Φ. Δ. Δρακονταειδής: «Από Ασκληπιού εις Περιάνδρου» / Μ. Γ. Μερακλής: «Ο Παλαμάς και το γλωσσικό ζήτημα» / Ιω. Αρ. Βαλαωρίτης: «Γράμμα στον Κωστή Παλαμά» / Έρη Σταυροπούλου: «Ένα γράμμα του Κωστή Παλαμά στον Κώστα Χατζόπουλο» / Ρούλα Αλαβέρα: «Η φλογέρα του βασιλιά συμφωνική ακολουθία του χρόνου» / Nelly’s: «Αναμνήσεις από δύο συναντήσεις με τον Κωστή Παλαμά» / Βαγγέλης Χατζηβασιλείου: «Αξίες της παλαμικής κριτικής» / Κωστής Παλαμάς: «Γράμμα στον Πέτρο Βλαστό» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Ο καλβικός στίχος στην ποίηση του Παλαμά» / Γεράσιμος Γ. Ζώρας: «Μια πρώιμη μεταφυσική-ερωτική αναζήτηση του Κωστή Παλαμά» / Βαγγέλης Κάσσος: «Βασιλιάς πλούσιος, αλλά χωρίς ισχύ» / Μανόλης Λαμπρίδης: «Το δάκριο του ανθρώπου – το γέλιο του πολίτη» / Νικήτας Παρίσης: «Ο Παλαμάς και οι νεότερες γενιές» / Στυλιανή Παντελιά: «Ο Παλαμάς και τα περιοδικά των νέων. Δύο αφιερώματα και ένα ποίημα» / Βρασίδας Καραλής: «Ο Κωστής Παλαμάς και το σημασιακό κενό της ελληνικής γλώσσας» / Κώστας Σοφιανός: «Ο ποιητής και οι δαίμονες. (Σημειώσεις στα περιθώρια της ποιητικής του Παλαμά)» / Μάξιμος Οσύρος: «Σκέψεις σε ένα στίχο της ‘Φοινικιάς’» / Γιώργος Ζεβελάκης: «Ο θάνατος του Παλαμά. Οι τελευταίες μέρες, η κηδεία, η ταφή: Οι μαρτυρίες της εποχής»] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 24, Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2003: Κ. Παλαμάς [Χρίστος Αλεξίου: «Προλογικό σημείωμα» / Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος: «Νεοελληνικοί πολιτισμικοί κώδικες στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Μ. Γ. Μερακλής: «Ο κόσμος των πραγμάτων στην ποίηση του Παλαμά» / Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου: «Ρομαντικά βήματα του Κωστή Παλαμά» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Η ηθική του λυρικού λόγου στον Τάφο του Παλαμά» / Βάλτερ Πούχνερ: «Η κάθαρση του αναγνώστη. Αφηγηματική δραματουργία στο διήγημα ‘Θάνατος παλληκαριού’ του Κωστή Παλαμά» / Δημήτρης Αγγελάτος: «Όψεις και λειτουργίες της σάτιρας στο ποιητικό έργο του Κ. Παλαμά» / Ξ. Α. Κοκόλης: «Τρία ‘ποιήματα ποιητικής’ μέσα στα Σατιρικά γυμνάσματα» / Απόστολος Μπενάτσης: «Κωστής Παλαμάς: ‘Πατρίδες’» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Η μετρική της ποίησης του Κωστή Παλαμά: Παρατηρήσεις και διαπιστώσεις» / Μαρία Τσούτσουρα: «Ο Παλαμάς και η ρομαντική μετάφραση» / Άννα Τζούμα: «Γράμματα στη Ραχήλ: Ποιητική και μύθος του πάθους» / Γιάννης Τζιώτης: «Οι όροι ρομαντικός και ρομαντισμός στο κριτικό έργο του Κωστή Παλαμά» / Γεωργία Λαδογιάννη: «Από το δράμα στο θέατρο. Η ‘αλλαγή’ του Παλαμά κατά την τελευταία περίοδο της θεατρικής του κριτικής» / Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια: «‘Περινοεί την τε φύσιν και τα πράγματα’: Ο Σικελιανός για τον Παλαμά» / Χρίστος Αλεξίου: «Η διαχρονική επικαιρότητα του Παλαμά»] [Τιμή πώλησης: 15,00 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Kritika_Fylla_Kwsths_PalamasΚριτικά Φύλλα, τχ. 12, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1973: Ο Κωστής Παλαμάς 30 χρόνια μετά τον θάνατό του [Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Ύστερ’ από τριάντα χρόνια» {Επίτιτλος: Αίτια και αιτιατά} / Ι. Μ. Χατζηφώτης: «Σκέψεις και στόχοι. Το αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά» / {Κωστής Παλαμάς}: «Ανέκδοτα κείμενα του Κωστή Παλαμά» {«Δέκα γράμματα σε μια νέα επαρχιωτοπούλα», «Δύο γράμματα στον Κ. Εμμανουήλ»}, εισαγωγή Ι. Μ. Χατζηφώτης / {Κωστής Παλαμάς}: «Αθησαύριστα κείμενα. Άρθρα για τη λαϊκή μουσική» {«Μνήμη και λήθη», «Τα τραγούδια του δρόμου», «Τα τραγούδια μας», «Τοπολατρεία», «Και πάλιν μουσική», «Η Πενταγιώτισσα»}, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα / Νίκος Αθανασιάδης: «Ο Παλαμάς και μεις» / Θεόδωρος Ξύδης: «Ο πανιδεατισμός και ο παμποιητισμός στον Παλαμά» / Γ. Θ. Βαφόπουλος: «Ο Κωστής Παλαμάς ανάμεσα σε δυο υπερβολές» / Δημ. Γρ. Τσάκωνας: «Η Μεγάλη Ιδέα μεταξύ Παλαμά και Καβάφη» / Κ. Σ. Κώνστας: «Προανδρικά του Κ. Παλαμά. (Από την κοινωνικοπνευματική πρωϊμότητα του ποιητή)» / Αντρέας Καραντώνης: «Σολωμός και Παλαμάς» / Χρίστος Σωτ. Θεοδωράτος: «Η Παλαμική Σχολή. (Γραμματολογικό σχεδίασμα)» / Άγγελος Δόξας: «Η πλατωνική λαγνεία του Παλαμά» / Λιλή Ιακωβίδη: «Η Τρισεύγενη» / Δ. Π. Παπαδίτσας: «Ο Κωστής Παλαμάς υπερεθνικός ποιητής κι εμείς» / Σ. Ι. Αρτεμάκης: «Τρεις πηγές εμπνεύσεως του Κωστή Παλαμά» / Μιχ. Γ. Μερακλής: «Θέματα και μοτίβα της παλαμικής μυθολογίας» / Αντώνης Φλ. Κατσουρός: «Σχόλια στη ‘Νέα ωδή του παλιού Αλκαίου’» / Δημήτρης Σιατόπουλος: «Ο ‘κοινωνικός’ Παλαμάς» / Δ. Π. Κωστελένος: «Ο κοινωνιολόγος Παλαμάς» / Κύπρος Χρυσάνθης: «Η Κύπρος για τον Παλαμά» / Μαν. Γιαλουράκης: «Ο Παλαμάς κι η Αλεξάνδρεια» / Γ. Καράγιωργας: «Ταφή και Ανάσταση» / Περικλής Η. Βουτιερίδης: «Παλαμάς και Βουτιερίδης. (Οι σποριάδες)» {Συνεχίζεται} / Ε. Ν. Μόσχος: «Ο Παλαμάς και οι νέοι. (Και μερικές άλλες γενικότερες σκέψεις)» / Δημήτρης Σταμέλος: «Η Ρούμελη στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Ιάσων Ευαγγέλου: «Δέκα ‘προτάσεις’ για τον Παλαμά» / Τάκης Δημόπουλος: «3 απόψεις του παλαμικού έργου» / {Κωστής Παλαμάς}: «Ημερολογιακοί στοχασμοί του Κωστή Παλαμά. (Από τα γράμματα στη Ραχήλ)», επιλογή-παρουσίαση Αντρέας Καραντώνης / ***: «Σκέψεις, χαρακτηρισμοί και κρίσεις για τον Κ. Παλαμά και το έργο του» {Α΄. Από βιβλία που βγήκαν μετά τον θάνατό του. Απόψεις των Κ. Θ. Δημαρά, Ν. Β. Τωμαδάκη, Γ. Θ. Ζώρα, Κωνσταντίνου Τσάτσου, ΓιάννηΧατζίνη, Θεμ. Αθανασιάδη-Νόβα, Μπάμπη Δ. Κλάρα, Στράτη Μυριβήλη, Μάρκου Αυγέρη, Γιώργου Σεφέρη, Δημ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Θέμελη, Μιχ. Περάνθη, Γιώργου Θεοτοκά, Ζήσιμου Λορεντζάτου, Πάνου Καραβία, Άλκη Θρύλου, Ε. Π. Παπανούτσου Β΄. Δηλώσεις νεωτέρων ποιητών προς τα Κριτικά Φύλλα. Απόψεις των Γιώργου Σαραντή, Θαν. Παπαθανασόπουλου, Κώστα Βαλέτα, Νανάς Ησαΐα, Μαν. Πράτσικα}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

nea_estia_kwsths_palamas_1943Νέα Εστία, τχ. 397, Χριστούγεννα 1943: Κωστής Παλαμάς [Άγγελος Σικελιανός: «Παλαμάς» {Ποίημα} / Κωστής Παλαμάς: «Ανέκδοτα ποιήματα» {«Η αγάπη κι ο ποιητής» – «Σου φέρνω τα παθητικά» – «Μια πασκαλιά σ’ αγάπησε» – «Το κόνισμα και το καντήλι» – «Ο τάφος ενός μάγου»} / Γρηγόριος Ξενόπουλος: «Ο Παλαμάς από κοντά. Το σπίτι του, οι φίλοι του, ο περίγυρός του, η εποχή του» / Νίκος Α. Βέης (Bees): «Παλαμικά (1895-1903)» / Κ. Θ. Δημαράς: «Δοκίμιο ψυχογραφίας του Κωστή Παλαμά» / Φάνης Μιχαλόπουλος: «Κωστής Παλαμάς» / Δημ. Σ. Μπαλάνος: «Αι θρησκευτικαί αντιλήψεις του Κωστή Παλαμά» / Ε. Π. Παπανούτσος: «Η ποιητική του Παλαμά» / Μ. Μαλακάσης: «Για τα πενήντα χρόνια του Παλαμά» {Ποίημα} / Ν. Π. Ανδριώτης: «Η γλώσσα του Παλαμά» / Ελεύθ. Κ. Βενιζέλος: «Ανέκδοτη σελίδα για τον Παλαμά» {Επιστολή του Βενιζέλου στον Παλαμά} / Μανώλης Καλομοίρης: «Ο Παλαμάς κι η μουσική» / Ν. Ποριώτης: «Επίγραμμα» {Ποίημα} / Κωστής Παλαμάς: «Ανέκδοτες σελίδες», σχόλια Γ. Κ. Κατσίμπαλης {Γράμματα στους Γιώργο Κ. Κατσίμπαλη, Γεώργιο Παπανδρέου, Κλ. Παράσχο και Πέτρο Χάρη} / Roger Milliex: «Ο Παλαμάς κι οι ευρωπαϊκές αξίες», μτφ. Γιώργος Πράτσικας / Άλκης Θρύλος: «Ο Παλαμάς θεατρικός συγγραφέας» / Τέλλος Άγρας: «Ο Παλαμάς κριτικός» / Πέτρος Χάρης: «Η πεζογραφία του Παλαμά» / Αύρα Σ. Θεοδωροπούλου: «Πρώτες μεταφράσεις» / Γ. Κ. Κατσίμπαλης: «Βιβλιογραφία Κ. Παλαμά»] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

Nea_Estia_616Νέα Εστία, τχ. 616, 1 Μαρτίου 1953: Κωστής Παλαμάς (27 Φεβρουαρίου 1943-27 Φεβρουαρίου 1953). Ανέκδοτα -άγνωστα κείμενα-αυτόγραφα [Κωστής Παλαμάς: «Τότε είναι θεία τα τριαντάφυλλα…», {Ανέκδοτο ποίημα} / Πέτρος Χάρης: «Δέκα χρόνια» / Αιμ[ίλιος] Χουρμούζιος: «Ο Δωδεκάλογος του Γύφτου. (Εισαγωγικά μιας αναλύσεως)» / Νίκος Α. Βέης (Bees): «Από το ταξίδι και τη ζωή του Παλαμά στην Κυπαρισσία» / Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος: «Το ακοίμητο πνεύμα του Παλαμά» / Αντρέας Καραντώνης: «Η ποιητική ‘κατάσταση’ του Παλαμά» / Πέτρος Χάρης: «Η κηδεία του Παλαμά» / Γ. Κ. Κατσίμπαλης: «Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά 1943-1953»] [Τιμή πώλησης: 13,50 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ]

Nea_Estia_1168Νέα Εστία, τχ. 1168, 1 Μαρτίου 1976: Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά (33η επέτειος του θανάτου του) με ανέκδοτα και άγνωστα ποιήματά του [Κωστής Παλαμάς: «Νύχτες», ανέκδοτο ποίημα, ανακοίνωση Θεόδωρος Ξύδης / Θεόδωρος Ξύδης: «Σχόλιο» / Κώστας Ν. Τριανταφύλλου: «Η οικογένεια Κωστή Παλαμά. (Νέα πληροφοριακά στοιχεία)» / Γ. Βαλέτας: «Δύο άγνωστα ποιήματα του πρώτου Παλαμά» / Μαν. Γιαλουράκης: «Ένα άγνωστο σονέττο του Κ. Παλαμά»] [Τιμή πώλησης: 10,50 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ]

Nea_Estia_1384Νέα Εστία, τχ. 1384, 1 Μαρτίου 1985: Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά. (Σαράντα δύο χρόνια από τον θάνατό του). Ένα ανέκδοτο κ’ ένα αθησαύριστο ποίημά του και τρία μελετήματα [Κωστής Παλαμάς: «Το μυστικό», ανέκδοτο ποίημα, ανακοίνωση Δημήτρης Π. Συναδινός / Πέτρος Χάρης: «Μια μεγάλη ώρα. (Η κηδεία του Κωστή Παλαμά)» / Ε. Ν. Μόσχος: «Ένα αθησαύριστο ποίημα του Κ. Παλαμά» / Κωστής Παλαμάς: «Χαιρετισμός των νεκρών Φιλελλήνων» {Ποίημα} / Απόστολος Σαχίνης: «Η Φλογέρα του βασιλιά του Κωστή Παλαμά» / Βασίλειος Ιω. Τόγιας: «Ο ‘μισογεροντισμός’ του Κωστή Παλαμά. (Λόγος και αντίλογος)»] [Τιμή πώλησης: 21,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

Νέα Εστία, τχ. 1595, Χριστούγεννα 1993: Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά (1859-1943). Πενήντα χρόνια από το θάνατό του [Ε. Ν. Μόσχος: «Κωστής Παλαμάς» / Πέτρος Χάρης: «Η επιστροφή» / Απόστολος Σαχίνης: «Κωστής Παλαμάς. Η ανεπαρκής αποτίμηση του έργου του. Η τεράστια συμβολή του στα νεοελληνικά γράμματα» / Κωνστ. Ι. Δεσποτόπουλος: «Κωστής Παλαμάς» / Κωστής Παλαμάς: «Δυο ανέκδοτοι στίχοι στον Άγγελο Σικελιανό», αυτόγραφο / Τάσος Αθανασιάδης: «Ο Παλαμάς εθνικό σύμβολο» / Ε. Μουτσόπουλος: «Προσεγγίζοντας την μουσική διάσταση του Κωστή Παλαμά» / Π. Δ. Μαστροδημήτρης: «Εξελικτικές περίοδοι της ποίησης του Κωστή Παλαμά» / Γεώργιος Μποζώνης: «Παλαμάς ο λυρικός στοχαστής» / Γιωργής Κότσιρας: «Το μυθικό νόημα των πραγμάτων στην ποίηση του Παλαμά» / Ε. Ν. Μόσχος: «Ο Παλαμάς και η Ρωμιοσύνη» / Δημ. Κόρσος: «Κωστής Παλαμάς. Ο δημιουργός του πνευματικού προσώπου της νεωτέρας Ελλάδος» / Γαλάτεια Σαράντη: «Πορεία στον ‘Ασκραίο’» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Αναζητώντας τη νέα παλαμική ιδέα» / Θανάσης Παπαθανασόπουλος: «Κωστής Παλαμάς», ποίημα / Αντώνης Πίλλας: «Μεταθανάτιος χαιρετισμός στον Κωστή Παλαμά», ποίημα / Νίκος Μακρής: «Η ποίηση, ακροστεφάνωτη παρθένα. Ποιητική έξαρση και μυστική συγκίνηση στην ποίηση του Κωστή Παλαμά» / Κ. Σαρδελής: «Κωστής Παλαμάς: Ο ποιητής της Μεγάλης Ιδέας» / Κλέαρχος Στ. Μιμίκος: «Η προσφορά του Κωστή Παλαμά και το μεταφραστικό έργο του» / Δημήτρης Νικορέτζος: «Παλαμάς και Καβάφης. Οι μείζονες ποιητικοί αντίποδες» / Περ. Ηλ. Βουτιερίδης: «Παλαμάς και Βουτιερίδης. Με ανέκδοτη αλληλογραφία κι άλλα δικά τους» / Κώστας Μιχ. Σταμάτης: «Η ποιμενική έμπνευση στο έργο του Κωστή Παλαμά» / Μανώλης Μαρκάκης: «Ελληνοκεντρισμός και οικουμενικότητα στην ποίηση του Κωστή Παλαμά» / Κ. Μητσάκης: «Η αφηγηματική πεζογραφία του Κ. Παλαμά» / Όλγα Βότση: «Η χαμηλόφωνη ποίηση του Παλαμά» / Βιβέτ Τσαρλαμπά-Κακλαμάνη: «Κωστής Παλαμάς – Άγγελος Σικελιανός. Πνευματικοί και ανθρώπινοι δεσμοί» / Κωστής Παλαμάς: «Ποιητική ανθολογία», εισαγωγικό σημείωμα-επιλογή Ε. Ν. Μόσχος / Νικ. Α. Αντωνόπουλος: «Παλαμάς και Νόμος» / Βασ. Ιω. Τόγιας: «Τέσσερα ανέκδοτα γράμματα του Παλαμά στον Άριστο Καμπάνη» / Μαρία Τσούτσουρα: «Ο Κωστής Παλαμάς, μεταφραστής των Γάλλων ‘καταραμένων’ ή η ερμηνευτική δύναμη της λογοτεχνικής μετάφρασης» / Μ. Γ. Μερακλής: «Η ποίηση του Κωστή Παλαμά» / Κλ. Στ. Μιμίκος: «Ο Κωστής Παλαμάς όπως τον είδαμε. Ανεκδοτολογικά ενθυμήματα» / Θ. Δ. Φραγκόπουλος: «Η κηδεία του Παλαμά από έναν αυτόπτη» / Νίκος Ι. Κωσταράς: «Ένα κερί στον κολοσσό του Μαρουσιού, στα πενηντάχρονα του Παλαμά» / Κ. Βάρναλης: «Κωστής Παλαμάς» / Κ. Θ. Δημαράς: «Εκείνο που χάσαμε» / Αλέκος Λιδωρίκης: «Όταν εστέρεψε η πηγή…» / Γρ. Ξενόπουλος: «Το έργον του Κ. Παλαμά» / Π. Παλαιολόγος: «Ο ενάρετος» / Αδ. Δ. Παπαδήμας: «Ο ποιητής και το έργον του» / Γ. Φτέρης: «Το μάθημα της ζωής του» / Κ. Γ. Κασίνης: «Βιβλιογραφία Κωστή Παλαμά 1932-1942. Πρώτη καταγραφή»] [Τιμή πώλησης: 24,73 ευρώ. Με έκπτωση: 18,50 ευρώ]

Νέα Εστία, τχ. 1771, Οκτώβριος 2004: Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά [Σταύρος Ζουμπουλάκης: «Αφιέρωμα στον Κωστή Παλαμά (1859-1943)» / Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου: «Ο Κωστής Παλαμάς και οι επιστήμες» / Δημήτρης Αγγελάτος: «‘μαζί – Θεός να με φυλάξη! – βιργιλιακός και ζολαδικός’: Ο Παλαμάς για τον Δάντη» / Βαγγέλης Αθανασόπουλος: «Η κεντρομόλος διφυΐα» / Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού: «Η συγκριτική συνείδηση του κριτικού Παλαμά» / Μαρία Γ. Κωσταγιάννη: «Ο μεταφορικός λόγος του Παλαμά στον ‘λυρισμό του εγώ’» / Ξ. Α. Κοκόλης: «Η δημόσια προϊστορία των Σατιρικών γυμνασμάτων» / Χριστίνα Ντουνιά: «Ο Παλαμάς και τα Σατιρικά γυμνάσματα» / Βαγγέλης Χατζηβασιλείου: «Ο σατιρικός Παλαμάς: Ένας στρατευμένος;» / Ευριπίδης Γαραντούδης: «Η μορφολατρία του Παλαμά» / Λουκία Μαρκεζέλλι-Λουκά: «Ίαμβοι και ανάπαιστοι και καινοτομίες στα ρυθμικά σχήματα: Κ. Παλαμάς και Τζ. Πάσκολι» / Αλεξάνδρα Σαμουήλ: «Παλαμάς και Ουγκώ. Στιχουργικές παρατηρήσεις»] [Τιμή πώλησης: 12,56 ευρώ. Με έκπτωση: 9,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s