ΙΣΤΟΡΙΑ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Ta_aposyrthenta_vivliaΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΗΣ: Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008, <Αλεξάνδρεια>, Αθήνα 2015, σελ. 295 [Προλεγόμενα: Δύσκολες σχέσεις. Η ακαδημαϊκή, η σχολική και η δημόσια ιστορία / ‘Το εθνοκτόνο εγχειρίδιο’: Η πολεμική στο σχολικό βιβλίο ιστορίας Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια (2006-2008) {Προοίμιο – Το χρονικό της διαμάχης. Η εθνική συνείδηση ως απαιτούμενο της σχολικής ιστορίας – Η δόξα και το τραύμα: Το ζήτημα της εθνικής συσπείρωσης – Ελληνισμός και ορθοδοξία: Το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας – Αντίσταση και επιβίωση: Το ζήτημα της εθνικής συνέχειας – Παγκοσμιοποίηση και εθνική ταυτότητα. Οι συγχρονικές ερμηνείες της διαμάχης και οι ανεπάρκειές τους} / Ασυμφιλίωτες μνήμες: Η διαμάχη για το εγχειρίδιο της Γ´ Λυκείου Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (2002) {Προοίμιο – Αφήγηση πρώτη: Η εποποιΐα του κυπριακού ελληνισμού – Αφήγηση δεύτερη: Το συντηρητικό στίγμα του αγώνα – Το ισοζύγιο της ισχύος – Η αξιοποίηση της συγκυρίας – Καταληκτικά σχόλια} / ‘Ένα σχολικόν βιβλίον-παγίς’: Η διαμάχη για το εγχειρίδιο της Β´ Γυμνασίου Ιστορία ρωμαϊκή και μεσαιωνική (1965) {Προοίμιο – Το πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της διαμάχης – Το ‘έθνος’ ως πόλος συσπείρωσης των πολέμιων – Η ‘συνέχεια του ελληνισμού’ – Οι ‘εχθροί των Ελλήνων’ – Εθνική ιστοριογραφία εναντίον μαρξιστικής – Επιλογικά} / ‘Παραπέταξαν το Θεό και το έθνος’: Η διαμάχη για το αναγνωστικό του Ζαχαρία Παπαντωνίου Τα ψηλά βουνά (1919) {Προοίμιο – Το πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο της διαμάχης – ‘Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια’: Η κριτική από την οπτική του συντηρητισμού – ‘Ο Θεός και το έθνος’: Η κριτική από την οπτική του ρομαντικού εθνικισμού – ‘Η ομόρροπη θέληση των ανθρώπων’: Το πολιτικό έθνος των μεταρρυθμιστών – Επιλογικά} / ‘Το ελληνικόν έθνος είναι το αρχαιότατον των εθνών της Ευρώπης’: Η ιστορία στα αναγνωστικά βιβλία της περιόδου 1894-1917 / ‘Η αυτονομία της Ελλάδος ετάφη ζώσα εις την μάχην της Χαιρωνείας’: Το ελληνικό έθνος στον Γεροστάθη του Λέοντος Μελά (1858) {Προοίμιο – Ο Λέων Μελάς και η διαμόρφωση του νέου Έλληνα – Ο Γεροστάθης ως ιστορικό ανάγνωσμα – Ήταν η Μακεδονία ελληνική; – Πού πήγε το Βυζάντιο; – Το πνεύμα του ρομαντισμού και οι τελευταίοι του διαφωτισμού} / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 15,90 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Φιλοσοφία της ιστορίας. Παραδόσεις, <Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα>, Αθήναι – Κομοτηνή 1981, σελ. 2+166 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

ΒΩΡΟΣ, Φ. Κ.: Η διδασκαλία της ιστορίας με αξιοποίηση της εικόνας, Αθήνα 1993, σελ. 144 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Η ιστορία ως σχολική παιδεία / Η ιστορία ως σχολική παιδεία. Διδακτική πράξη / Διδακτική της ιστορίας / Η αξιοποίηση της εικόνας στη διδασκαλία της ιστορίας / Αρχές διδακτικής πρακτικής στην ιστορία με αξιοποίηση εικόνων / Τα εθνικά μας θέματα στη σχολική παιδεία. (Δείγματα ειδικής ενημέρωσης, όταν κρίνεται αναγκαία) / Τα εθνικά μας θέματα στη σχολική παιδεία μας: Το Μακεδονικό. (Δείγμα συνοπτικής ενημέρωσης για ένα περίπλοκο ζήτημα) / Τοπική ιστορία / Κοινωνικοποίηση των νέων διαμέσου της εκπαίδευσης / Ανάλυση εικόνων {Το σύμπλεγμα των τυραννοκτόνων – Η Αθηνά θλιμμένη ή θρηνούσα ή στοχαστική – Σχολή των Αθηνών του Ραφφαέλο Σάντι – Ιερή Εξέταση – Κοινωνική ιεραρχία και κρατική εξουσία – Οι τρεις κοινωνικές τάξεις στη Γαλλία πριν το 1789 – Ο σοφός Θουκυδίδης – Αυτόν απολύστε τον – Έτσι που πάμε θα φτάσουμε θριαμβευτές στο… 1900 – Κοινωνική πυραμίδα (με βασιλιά, ιερατείο, αστούς, λαό) – Ο κολοσσός της ΡόδουΜνημείο αναμνηστικό του πολέμου σε μια πλατεία του Ρόττερνταμ, 1955. Μπρούτζινο – Το βαγόνι του θανάτου – Μνημείο εθνικής συμφιλίωσης}] [Τιμή πώλησης: 7,63 ευρώ. Με έκπτωση: 6,00 ευρώ]

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Κ. Δ.: Φιλοσοφία της ιστορίας, πρόλογος Αλέξιος Ι. Στεφάνου, <Εκδόσεις Παπαδήμα>. Αθήνα 1993², σελ. viii+245 [Τιμή πώλησης: 15,43 ευρώ. Με έκπτωση: 11,50 ευρώ]

ΕΛΙΑΝΤΕ, ΜΙΡΤΣΕΑ [MIRCEA ELIADE]: Κόσμος και ιστορία. Ο μύθος της αιώνιας επιστροφής, μτφ. Στρατής Ψάλτου, θεώρηση Μάριος Μπέγζος, ανυπόγραφο βιογραφικό σημείωμα, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1999, σελ. 219 [Πρώτος πρόλογος / Δεύτερος πρόλογος / Αρχέτυπα και επανάληψη {Το πρόβλημα – Ουράνια αρχέτυπα περιοχών, ναών και πόλεων – Ο συμβολισμός του κέντρου – Επανάληψη της κοσμογονίας – Θεϊκά πρότυπα τελετών – Αρχέτυπα ανίερων δραστηριοτήτων – Μύθοι και ιστορία} / Η αναγέννηση του χρόνου {Χρόνος. Νέος χρόνος. Κοσμογονία – Περιοδικότητα της δημιουργίας – Συνεχής αναγέννηση του χρόνου} / Δυστυχία και ιστορία {Κανονικότητα του πόνου – Η ιστορία θεωρούμενη ως θεοφάνεια – Κοσμικοί κύκλοι και ιστορία – Μοίρα και ιστορία} / Ο τρόμος της ιστορίας {Επιβίωση του μύθου της αιώνιας επιστροφής – Οι δυσκολίες του ιστορικισμού – Ελευθερία και ιστορία – Απελπισία ή πίστη}] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Νέες_κατευθύνσεις_στην_ευρωπαϊκή_ιστοριογραφίαΙΓΚΕΡΣ, ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚ. [GEORG G. IGGERS]: Νέες κατευθύνσεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, μτφ. από τα αγγλικά Βασίλης Οικονομίδης, θεώρηση μετάφρασης Αντώνης Λιάκος, <Γνώση>, Αθήνα 1995², σελ. 8+328 [Προλογικό σημείωμα στην ελληνική έκδοση / Πρόλογος του συγγραφέα στην αναθεωρημένη έκδοση / Ευχαριστίες / Κεφάλαιο πρώτο: Η κρίση στη συμβατική αντίληψη για την ‘επιστημονική’ ιστορία / Δεύτερο κεφάλαιο: Η παράδοση των Annales. Οι Γάλλοι ιστορικοί και η αναζήτηση μίας επιστήμης της ιστορίας / Κεφάλαιο τρίτο: Πέραν του ‘ιστορισμού’. Ορισμένες εξελίξεις στη δυτικογερμανική ιστοριογραφία από τη διαφωνία του Fischer κι εξής / Κεφάλαιο τέταρτο: Ο μαρξισμός και η νεότερη κοινωνική ιστορία / Επίλογος: Ανασκόπηση των τελευταίων δέκα χρόνων / Βιβλιογραφικό σημείωμα / Συμπληρωματική βιβλιογραφική σημείωση (1973-1983) / Ευρετήριο κυρίων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 34,08 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

H_istoriografia_ston_20o_aiwnaΙΓΚΕΡΣ, ΓΚΕΟΡΓΚ ΓΚ. [GEORG G. IGGERS]: Η ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την επιστημονική αντικειμενικότητα στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού, μτφ. Παρασκευάς Ματάλας, όγδοη έκδοση, <Νεφέλη>, Αθήνα 2006, σελ. 203 [Πρόλογος και ευχαριστίες / Εισαγωγή / Η πρώιμη φάση: Η ανάδειξη της ιστορίας σε επαγγελματικό κλάδο {Ο κλασικός ιστορικισμός ως ιστοριογραφικό μοντέλο – Η κρίση του κλασικού ιστορικισμού – Η οικονομική και κοινωνική ιστορία στη Γερμανία και οι απαρχές της ιστορικής κοινωνιολογίας – Αμερικανικές παραδόσεις κοινωνικής ιστορίας} / Η μέση φάση: Η πρόκληση των κοινωνικών επιστημών {Γαλλία: Τα Annales – Κριτική θεωρία και κοινωνική ιστορία: Η ‘ιστορική κοινωνική επιστήμη’ στην Ομοσπονδιακή Γερμανία – Η μαρξιστική ιστορική επιστήμη από τον ιστορικό υλισμό στην κριτική ανθρωπολογία} / Η ιστορία απέναντι στην πρόκληση του μεταμοντερνισμού {Ο Λώρενς Στόουν και η ‘αναβίωση της αφήγησης’ – Από τη μακρο- στη μικροϊστορία: Η ιστορία της καθημερινής ζωής – Η ‘γλωσσική στροφή’: Το τέλος της ιστορίας ως επιστημονικού κλάδου; – Από τη σκοπιά της δεκαετίας του 1990} / Συμπερασματικές παρατηρήσεις {Το ‘Τέλος της Ιστορίας;’ – Τέλος της Ιστορίας ως επιστημονικού εγχειρήματος; – Τέλος του διαφωτισμού;} / Προτεινόμενη βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 15,31 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Η_θάλασσα_της_ιστορίαςΚΑΝΦΟΡΑ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ [LUCIANO CANFORA]: Η θάλασσα της ιστορίας. Πρώτο μάθημα αρχαίας ελληνικής ιστορίας, μτφ. Χρίστος Αλεξανδρίδης, <Θεμέλιο>, Αθήνα 2001, σελ. 125 [Πρόλογος: Η θάλασσα της ιστορίας / Το μάτι και το αυτί / Αφήγηση και ιστορική πηγή / Όταν μιλούν οι πέτρες / Η ‘μυστική’ ιστορία / Οι νόθες ιστορικές πηγές / Η ‘σχολή’ των νόθων / Η φύλαξη των αρχείων / Συναγωνισμός μεταξύ ιστορικών και συλλεκτών αρχαίων πηγών για τα αρχεία / Για την καλή χρήση των πηγών / Το δικαίωμα του πολίτη ως μέγιστο αγαθό / ‘Αρχαίος διεθνισμός’ / Η ‘απόκρυψη’ μιας ιστορικής πηγής: Ο θρύλος της Μήλου / ‘Αναθεωρητισμός’ και νέες ιστορικές πηγές / Ο λόγος ως ιστορική πηγή / Η Αθήνα στις εσωτερικές σελίδες / Χρονικά όρια της αρχαίας ελληνικής ιστορίας / Τα γεωγραφικά ‘όρια’ της αρχαίας ελληνικής ιστορίας / Ελεύθεροι και δούλοι / Η αρχαία ελληνική ιστορία ως μύθος / Βιβλιογραφία] [Σειρά: Μικρή ιστορική βιβλιοθήκη] [Τιμή πώλησης: 6,39 ευρώ. Με έκπτωση: 5,00 ευρώ]

Μια_αυτοβιογραφίαΚΟΛΛΙΝΓΚΓΟΥΝΤ, Ρ. ΤΖ. [R. G. COLLINGWOOD]: Μια αυτοβιογραφία, εισαγωγή Χανς-Γκέοργκ Γκάνταμερ, μετάφραση της εισαγωγής Ευαγγελία Τομπόρη, μτφ. Ξενοφών Κομνηνός, <Ίνδικτος>, Αθήναι 2007, σελ. 253 [Πρόλογος / Ένα κλαδάκι γέρνει / Ανοιξιάτικη παγωνιά / Μικρόλογοι φιλόσοφοι / Η κλίση ενός φιντανιού / Ερωταπόκριση / Η αποσύνθεση του ρεαλισμού / Η ιστορία της φιλοσοφίας / Η ανάγκη για μια φιλοσοφία της ιστορίας / Τα θεμέλια του μέλλοντος / Η ιστορία ως αυτογνωσία του νου / Ρωμαϊκή Βρετανία / Θεωρία και πράξη] [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ]

ΛΑΙΒΥ, ΜΙΚΑΕΛ [MICHAEL LÖWY]: Βάλτερ Μπένγιαμιν. Προμήνυμα κινδύνου. Μια ανάγνωση των θέσεων ‘Για τη φιλοσοφία της ιστορίας’, μτφ. Ρεβέκα Πεσσάχ, επιμέλεια Πολυτίμη Γκέκα, <Πλέθρον>, Αθήνα 2004, σελ. 207 [Τιμή πώλησης: 17,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ: Δοκίμια φιλοσοφίας της ιστορίας, Αθήνα 1985, σελ. 95 [{Πρόλογος} / Φιλοσοφικές δομές της ιστορικής επιστήμης / Η φιλοσοφία της ιστορίας / Από τον Ράινολντ Νίμπουρ στον Καρλ Πόππερ / Από τον Μπρουκς Άνταμς στον Όσβαλντ Σπένγκλερ / Η ισχύς από την άποψη της φιλοσοφίας της ιστορίας] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΠΛΟΚ, ΜΑΡΚ [MARC BLOCH]: Απολογία για την ιστορία. Το επάγγελμα του ιστορικού, εισαγωγή-μτφ. Κώστας Γαγανάκης, επίμετρο Lucien Febvre, τρίτη έκδοση, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα χ.χ., σελ. 209 [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ]

ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Λεξικό ιστορίας, <Κορφή>, Αθήνα 1999, σελ. 246 [Πρόλογος / Βίοι επιφανών ιστορικών προσώπων / Τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα στην Ελλάδα του 20ού αιώνα / Τα κυριότερα παγκόσμια γεγονότα, 1945-1990 / Επίλογος / Παράρτημα {Πίνακας επιλεγμένης βιβλιογραφίας – Ευρετήριο ιστορικών όρων}] [Τιμή πώλησης: 14,77 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ]

ΠΛΕΧΑΝΟΦ, ΓΚΕΟΡΓΚΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΒΙΤΣ [ГЕОРГИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ПЛЕХАНОВ]: Η φιλοσοφία της ιστορίας και ο ρόλος της προσωπικότητας, μτφ. Κ. Πορφύρης, <Μορφωτικό Ινστιτούτο>, Αθήνα χ.χ., σελ. 170 [Η φιλοσοφία της ιστορίας / Η θεολογική αντίληψη της ιστορίας / Η ιδεαλιστική αντίληψη της ιστορίας / Η αντίδραση ύστερα από τη Γαλλική Επανάσταση / Η φιλοσοφία της ιστορίας του Σαιν-Σιμόν / Οι αντιλήψεις του Ωγκυστέν Τιερρύ και του Μινιέ / Η φιλοσοφία της ιστορίας του Σέλλινγκ / Η φιλοσοφία της ιστορίας του Χέγκελ / Η υλιστική αντίληψη της ιστορίας / Η διαλεχτική αντίληψη της ιστορίας / Ο ρόλος του ατόμου στην ιστορία] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Provlhmata_istorias_kai_istorikhs_methodologiasΤΟΠΟΛΣΚΙ, ΓΙΕΡΖΥ [JERZY TOPOLSKI]: Προβλήματα ιστορίας και ιστορικής μεθοδολογίας, μτφ. Μαρία Μαραγκού – Γιώργος Μαραγκός, <Θεμέλιο>, Αθήνα 1983, σελ. 189 [Εισαγωγή / Ο ρόλος της θεωρίας της ιστορικής διαδικασίας στη μεθοδολογία της ιστορίας / Η αντίληψη του Μαρξ για τη μέθοδο των μοντέλων στην ιστορία / Η δομή της ιστορικής εξήγησης (Ι): Το μοντέλο του Hempel. Εξήγηση των ανθρώπινων πράξεων. Κριτική μελέτη / Η δομή της ιστορικής εξήγησης (ΙΙ): Επέκταση του μοντέλου του Hempel / Η σπουδαιότητα της θεωρίας της εκμάθησης για την ιστορική εξήγηση / Οι απόψεις του Λεβί-Στρως και του Μαρξ για την ιστορία / Η μέθοδος των μοντέλων στην οικονομική ιστορία / Ο χρόνος μέσα στην ιστορική διήγηση και οι μεθοδολογικές αντιλήψεις για την ιστορία / Η δουλοπαροικιακή οικονομία του manoir στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη στο 16ο και 17ο αιώνα] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

Θεωρία_και_μεθοδολογία_της_ιστορίαςΨΑΡΑΣ, Ι. Δ.: Θεωρία και μεθοδολογία της ιστορίας, <Εκδόσεις Βάνιας>, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 230 [Προλεγόμενα / Θεωρία της ιστορίας {Τι είναι ιστορία – Το αντικείμενο της ιστορικής έρευνας – Η χρησιμότητα της ιστορίας – Αντιλήψεις για την ιστορία – Όροι, θέσεις, ρήσεις για επεξεργασία} / Μεθοδολογία της ιστορίας {Προβλήματα της ιστορικής έρευνας και φάσεις της εργασίας του ιστορικού – Στοιχειώδη βοηθήματα-‘εργαλεία’ του ερευνητή – Βοηθητικά έργα ‘πρώτης ανάγκης’ (Reference books) – Γενικές βιβλιογραφίες – Συλλογές πηγών – Ειδικές βιβλιογραφικές εργασίες – Ανέκδοτες πηγές και προσπέλασή τους – Αρχεία και αρχειονομία – Ελληνικά αρχεία – Ευρωπαϊκά αρχεία – Άλλα αρχεία – Βοηθητικές της ιστορίας επιστήμες – Ειδικοί προβληματισμοί και ασκήσεις: Αναζήτηση, εύρεση, ανάγνωση, χρονολόγηση, εκτίμηση και σχολιασμός ιστορικών εγγράφων} / Περίληψη στα αγγλικά / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 11,72 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Αφιερώματα περιοδικών

Εποπτεία, τχ. 80, Ιούνιος 1983: Το μέλλον του παρελθόντος [Παν. Δρακόπουλος: «Προλογικό σημείωμα» / Stanley Hoffman: «Έθνη χωρίς παρελθόν και χωρίς μέλλον», μτφ. Νατάσα Τσουκαλά / Robert S. Lopez: «Τι πραγματικά συνέβη στην Αναγέννηση;», μτφ. Νατάσα Τσουκαλά / Ε. Λεμπέσης: «Η παρακμή της Δύσεως. (Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν του Σπένγκλερ)»] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.