ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ Α.: Το σύνταγμα και οι εχθροί του στη νεοελληνική ιστορία 1800-2010, <Πόλις>, Αθήνα 2011, σελ. 723 [Τιμή πώλησης: 30,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ]

ΑΣΠΡΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.: Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος [2 τόμοι], συμπλήρωμα Π. Βραχιώτης, <Χρήσιμα Βιβλία>, Αθήνα 1963(;), σελ. 586+611 [Τιμή πώλησης: 100,00 ευρώ. Με έκπτωση: 80,00 ευρώ]

ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ, ΓΕΡ. Σ.: Νεοελληνισμός και ιστορικές συσχετίσεις, <Γραμμή>, Αθήναι 1977, σελ. 151 (και συνοδευτικό φυλλάδιο με τίτλο ‘Περί ακολουθιών’. {Πρόλογος}) [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ: 1204. Η διαμόρφωση του νεώτερου ελληνισμού, εισαγωγή Σπύρος Βρυώνης, τρίτη έκδοση συμπληρωμένη, <Εναλλακτικές Εκδόσεις>, Αθήνα 2007, σελ. 573 [Τιμή πώλησης: 37,27 ευρώ. Με έκπτωση: 28,00 ευρώ]

ΚΥΡΟΥ, ΑΛΕΞΗΣ ΑΔ.: Ελληνική εξωτερική πολιτική, πρόλογος β´ εκδόσεως Αγνή Αλ. Κύρου – Ελένη Ι. Ζαούση, <Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’>, Αθήνα 1984², σελ. 4+471 [Υπογραμμισμένο με στυλό σε κάποιες σελίδες] [Τιμή πώλησης: 38,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Ν.: Πολιτική ιστορία της Ελλάδας (1828-1975). Αφορμή για εμβάθυνση στη σύγχρονη ιστορία μας, <Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα>, Αθήνα – Κομοτηνή 2001, σελ. 195 [Τιμή πώλησης: 14,50 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΕΛΕΤΗΣ Η.: Η βασιλεία στην νεώτερη ελληνική ιστορία. Από τον Όθωνα στον Κωνσταντίνο Β´, πρόλογος Δημήτρης Θ. Τσάτσος – Ανδρέας Λοβέρδος, <Νέα Σύνορα – Α. Α. Λιβάνη>, Αθήνα 1994, σελ. 317 [Τιμή πώλησης: 18,44 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ]

ΜΟΥΖΕΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Νεοελληνική κοινωνία. Όψεις υπανάπτυξης, μτφ. Τζένη Μαστοράκη, <Εξάντας>, Αθήνα 1978², σελ. 347 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού: Συνολική θεώρηση του θέματος / Η διαμάχη πάνω στις νεομαρξιστικές θεωρίες για την ανάπτυξη / Η σημασία της έννοιας ‘κοινωνική τάξη’ στη μελέτη της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας / Καπιταλισμός και ανάπτυξη της γεωργίας / Έλληνες και Βούλγαροι αγρότες: Επισκόπηση της κοινωνικοπολιτικής τους κατάστασης στη μεσοπολεμική περίοδο / Ταξική δομή και ο ρόλος των στρατιωτικών στην Ελλάδα: Μια ερμηνεία / Καπιταλισμός και δικτατορία στη μεταπολεμική Ελλάδα / Ελληνικός φορμαλισμός: Πολιτικές και πολιτιστικές πλευρές της υπανάπτυξης / Συμπέρασμα: Το ‘φτάσιμο’ της Δύσης: Νεο-εξελικτικές ιδεολογίες και προβλήματα της ελληνικής ανάπτυξης / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Ε. Γ.: Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 1ος τόμος, Αθήναι 1973, σελ. 2+137 [Πολυγραφημένο] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Ε. Γ.: Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος, 2ος τόμος, Αθήναι 1974, σελ. 2+229 [Πολυγραφημένο] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1940-1974, 1ος τόμος, πέμπτη έκδοση, Αθήνα 2010, σελ. 470 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

ΨΥΡΟΥΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας 1940-1974, 2ος τόμος, πέμπτη έκδοση, <Κουκκίδα / Αιγαίον>, Αθήνα 2010, σελ. 430 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 19,00 ευρώ]

***: Η ελληνική νεολαία στον 20ο αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, επιμέλεια Βαγγέλης Καραμανωλάκης – Εύη Ολυμπίτου – Ιωάννα Παπαθανασίου, <Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας / Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς / Θεμέλιο>, Αθήνα 2010, σελ. 470 [Σπύρος Ι. Ασδραχάς: «Η νεότητα. Σταθερές και ιδιοπροσωπείες» / Ολυμπία Σελέκου: «Ο επαγγελματίας επαναστάτης Ωρίων Αλεξάκης (1899-1920)» / Νάση Μπάλτα: «Εθνική Οργάνωση Νεολαίας: Ιστοριογραφικές καταγραφές και ερευνητικές προοπτικές» / Οντέτ Βαρών-Βασάρ: «ΕΑΜ Νέων, Λεύτερη Νέα, ΕΠΟΝ: Τρεις σταθμοί μιας διαδρομής» / Μενέλαος Χαραλαμπίδης: «Νεανικές συλλογικότητες στην κατοχή. Αντιστασιακοί πυρήνες νέων στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας» / Μιχάλης Π. Λυμπεράτος: «Νεανικοί αγώνες στις απαρχές της μετεμφυλιακής περιόδου (1950-1953)» / Αργύρης Υφαντόπουλος: «Η οργανωτική ανάπτυξη του ‘Ρήγα Φεραίου’ στα πρώτα μεταδικτατορικά χρόνια. Η περίπτωση των συνοικιακών οργανώσεων της Αθήνας» / Αλέκα Μπουτζουβή: «Μηχανισμοί και φορείς κατασκευής της επιλεκτικής μνήμης. Η περίπτωση του Σωτήρη Πέτρουλα» / Πολύκαρπος Καραμούζης: «Θρησκευτικές νεολαίες και κοινωνικοπολιτική διεκδίκηση στη νεοελληνική κοινωνία του 20ου αιώνα» / Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Νεολαία, ‘Νέα Γενιά’ και μεταρρύθμιση στον αστικό πολιτικό χώρο, 1935-1961: Όψεις μιας ανολοκλήρωτης σχέσης» / Αγγελική Χριστοδούλου: «Η εμφάνιση της κομμουνιστικής Αριστεράς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δράσεις και αντιδράσεις στο μεσοπόλεμο» / Νίκος Σερντεδάκις: «Η διαδρομή του φοιτητικού κινήματος στη μετεμφυλιακή Ελλάδα» / Ρήγας Ραυτόπουλος: «Φοιτητές και δικτατορία στην Ιταλία μέσα από τα έγγραφα του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών (1967-1970)» / Βαγγέλης Καραμανωλάκης: «Ζητήματα ιστοριογραφίας του φοιτητικού κινήματος στην Ελλάδα» / Αγγέλα Καστρινάκη: «Μιχαήλ ή Κοσμάς: Μυθιστορηματική νεότητα στα χρόνια της κατοχής» {Για Το χρονικό μιας σταυροφορίας του Ρόδη Ρούφου και το Νύχτες και αυγές του Μήτσου Αλεξανδρόπουλου} / Μαρία Παπαθανασίου: «Νεανικές ηλικίες και αγροτική κοινωνία στην Ελλάδα του πρώιμου 20ου αιώνα και του μεσοπολέμου» / Τασούλα Βερβενιώτη: «Οι ανήλικοι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού από τις φυλακές και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης στις Βασιλικές Τεχνικές Σχολές Λέρου» / Ποθητή Χαντζαρούλα: «Έμφυλες σχέσεις και αντιλήψεις για τη σεξουαλικότητα: Εργάτριες και υπηρέτριες στη μεταπολεμική Αθήνα» / Μαρία Δαμηλάκου: «Ανάμεσα στον Μανιαδάκη και τον Περόν: Οργανώσεις νεολαίας της ελληνικής παροικίας του Μπουένος Άιρες» / Κώστας Κατσάπης: «‘Οι σύγχρονοι εκ Δύσεως επιδρομείς’ και ‘το νεωτεριστικό των πνεύμα’. Η επαναφορά της νεολαίας στην ελληνορθόδοξη παράδοση ως αντίδραση στο μοντερνισμό (1964-1974)» / Θανάσης Χ. Θεοδώρου: «‘Λερός τουρισμός’. Ηθικός πανικός και η αντικουλτούρα των χίππις στα Μάταλα» / Ελίζα-Άννα Δελβερούδη: «Κινήματα νεολαίας και κινηματογράφος στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1960» / Νίκος Παπαδογιάννης: «Η πολλαπλή υποδοχή της ροκ μουσικής από τις κομμουνιστικές οργανώσεις νεολαίας στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 1970» / Γιώργος Αγγελόπουλος – Νίκος Ροτζώκος: Το ‘Κίνημα για το στρατό’ τη δεκαετία του 1980. Πολιτικές, ιδεολογικές και οργανωτικές διαστάσεις» / Παναγής Παναγιωτόπουλος – Παύλος Πανταζής: «Νεολαία και στρατιωτική θητεία 1980-1987. Υποκειμενικότητα και εκδημοκρατισμός των θεσμών στην κοινωνία της επιθυμίας» / Γιούλα Κουτσοπανάγου: «Πολιτογράφηση και νομική θωράκιση του ελληνικού προσκοπισμού, 1917-1920» / Γιάννης Ζαϊμάκης: «Κρατικός παρεμβατισμός, νεολαία και αθλητισμός στη μεταξική περίοδο. Η περίπτωση της ΕΟΝ στο Ηράκλειο» / Μαριάννα Σφακιανάκη: «‘Γερά μυαλά μέσα σε γερά σώματα’. ΕΠΟΝ και αθλητισμός, μια πρώτη προσέγγιση» / Γιώργος Γάσιας: «‘‘…δεν μπορώ να καταλάβω τί αισθάνονται αυτά τα παλιόπαιδα μ’ αυτό το φουτ-μπωλ…’’. Ποδόσφαιρο και νεολαία στην Ελλάδα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα» / Αγγέλικα Ψαρρά: «Τα ‘πρώτα κορίτσια’ του ΚΚΕ και οι τύχες τους: Έμφυλες πτυχές μιας βολικής αποσιώπησης» / Μαρία Ηλιού: «Για την πολιτική στράτευση των κοριτσιών: Σπαράγματα μνήμης» / Μάρω Παντελίδου-Μαλούτα: «Αλλαγές στις πολιτικές αντιλήψεις των νέων γυναικών στο τέλος του 20ου αιώνα»] [Τιμή πώλησης: 26,63 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.