ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1821-1910

ΑΜΠΟΥ, ΕΝΤΜΟΝ [EDMOND ABOUT]: Η Ελλάδα του Όθωνος. ‘Η σύγχρονη Ελλάδα’ 1854, πρόλογος-επιμέλεια-σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, προλεγόμενα Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, μτφ. Α. Σπήλιος, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, [Αθήνα χ.χ.], σελ. 308 (και 8 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΝΙΝΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ: Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1966, σελ. 133 [Τιμή πώλησης: 13,83 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΑΝΝΙΝΟΣ, ΜΠΑΜΠΗΣ: Αι Αθήναι του 1850. Εντυπώσεις δύο Γάλλων περιηγητών, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1971, σελ. 127 (και 12 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ. Ε.: Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821. Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, δεύτερη έκδοση, <Εκδόσεις Βάνιας>, Θεσσαλονίκη 1991, σελ. ιε´+1 λευκή+304 [Βιβλιογραφία / Εισαγωγή / Προπαρασκευή και οργάνωση των πρώτων στρατευμάτων και στρατοπέδων {Ιδεολογική και υλική προετοιμασία της Ελληνικής Επανάστασης (Ιδεολογικές προεπαναστατικές ζυμώσεις. Αποστολή της Φιλικής και της Φιλομούσου Εταιρείας – Υλική και διοικητική οργάνωση του απελευθερωτικού κινήματος πριν από την έκρηξή του: α´: Γενικά διοικητικά μέτρα των Φιλικών για την οργάνωση του κινήματος – β´: Το οργανωτικό επαναστατικό έργο των αποστόλων και οπαδών της Φιλικής Εταιρείας στην Ελλάδα, ιδίως στην Πελοπόννησο – γ´: Το επαναστατικό έργο των εφόρων της Πελοποννήσου) – Σύνθεση, τρόπος σχηματισμού και όψη των πρώτων επαναστατικών στιφών και στρατοπέδων, κυρίως της Πελοποννήσου – Οργάνωση, όψη και εξέλιξη των σημαντικών στρατοπέδων στα παράλια της Πελοποννήσου (Το στρατόπεδο της Πάτρας – Τα στρατόπεδα του Νεοκάστρου και της Μεθώνης – Τα στρατόπεδα της Κορώνης, Καλαμάτας, Μονεμβασίας, του Ναυπλίου και Ακροκορίνθου) – Εξέλιξη των στρατοπέδων του κέντρου της Πελοποννήσου (Πρώτη φάση της εξέλιξης των πελοποννησιακών στρατοπέδων του κέντρου – Δεύτερη φάση της εξέλιξης των πελοποννησιακών στρατοπέδων του κέντρου – Η προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη και η συμβολή του στο σχηματισμό και στην οργάνωση των άτακτων στρατιωτικών σωμάτων του κέντρου της Πελοποννήσου – Ο εφοδιασμός των πολεμοφοδίων) – Προσπάθειες για την οργάνωση του ανεφοδιασμού και τη σύνταξη των στρατευμάτων της Πελοποννήσου (Φύση και έργο των Εφορειών – Προσπάθειες για τη καλύτερη οργάνωση και την ενιαία καθιέρωση του θεσμού των Εφορειών – Η οργάνωση των στρατευμάτων του κέντρου της Πελοποννήσου και η εξέλιξη των επιχειρήσεων από την άφιξη του Δημ. Υψηλάντη ως την άλωση της Τριπολιτσάς: α´: Ο Δημ. Υψηλάντης και η σύσταση του πρώτου ελληνικού τακτικού στρατού – β´: Συμβολή του Δημ. Υψηλάντη στην οργάνωση των άτακτων στρατευμάτων – γ´: Τα αποτελέσματα της άλωσης της Τριπολιτσάς) – Μορφή της στρατιωτικής οργάνωσης στη Στερεά Ελλάδα (Η αρματολική οργάνωση της Στερεάς Ελλάδας, βάση της επαναστατικής της οργάνωσης – Η έλλειψη τακτικής στρατιωτικής και πολιτικής οργάνωσης στη επααστατημένη Στερεά Ελλάδα)} / Επίσημες προσπάθειες για τη συστηματικότερη οργάνωση των στρατευμάτων {Οι πρώτοι επίσημοι στρατιωτικοί οργανισμοί της επαναστατημένης Ελλάδας (Οι τοπικοί στρατ. οργανισμοί της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοπονήσου: α´: Της Δυτ. Στερεάς – β´: Της Ανατ. Στερεάς – γ´: Της Πελοποννήσου – Το ιστορικό φαινόμενο της μαχητικότητας των Ελλήνων στην επανάσταση και της ‘τουρκολατρείας’ ορισμένων: α´: Μαχητικότητα – β´: Τουρκολατρεία – Γενικός στρατ. οργανισμός της επαναστατημένης Ελλάδας – Ανασύνταξη και οργάνωση των τακτικών στρατευμάτων) – Αποτυχία των κυβερνητικών προσπαθειών για την οργάνωση των ατάκτων (Σχέσεις των τοπικών στρατ. οργανισμών με το γενικό οργανισμό και με τους οπλαρχηγούς ως την εισβολή του Δράμαλη. Πάλη πολιτικών και στρατιωτικών – Άλλες αιτίες της αποτυχίας των κυβερνητικών μέτρων για τη γενίκευση του θεσμού των τακτικών στρατευμάτων – Οι άτακτοι μετά την καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια, Ιούλιος 1822: α´: Η στρατιωτική κατάσταση στην Πελοπόννησο – β´: Η στρατιωτική κατάσταση στη Στερεά Ελλάδα και το φαινόμενο των ‘καπακιών’ – γ´: Οι αποφάσεις της Β´ εθνικής συνέλευσης του Άστρους σχετικά με τη στρατιωτική οργάνωση) – Τοπικές στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις (Προσωρινά μέτρα του Αλεξ. Μαυροκορδάτου για τη στρατιωτική οργάνωση της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας – Αποτελέσματα της εισαγωγής των μέτρων)} / Ηγεσία, τακτική, ψυχολογία και ήθη των ατάκτων {Η σύνθεση της ηγεσίας και των στρατευμάτων (Παλιά στελέχη – Νέα στελέχη – Η έλλειψη του μεγάλου αρχηγού. Πολυαρχία και τα αποτελέσματά της – Ο χαρακτηριστικός τύπος του αρχηγού και οι οπλοφόροι του – Ο Έλληνας στρατιώτης και τα όπλα του) – Τακτική (Πολιορκία των κάστρων: α´: Τακτική της πολιορκίας των κάστρων – β´: Χαρακτηριστικά της πολιορκίας των κάστρων – Πόλεμος των ελιγμών και ενεδρών. Κλεφτοπόλεμος – Ο τρόπος του πολέμου των Ελλήνων: α´: Οι ομοιότητες της τακτικής των Αλβανών και των Ελλήνων β´: Τακτική των Ελλήνων και εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων του εδάφους – γ´: Ταμπούρια – δ´: Συμπλοκή – ε´: Απώλειες – στ´: Περίθαλψη των πληγωμένων – ζ´: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολέμου των Σουλιωτών) – Ψυχολογία των πολεμικών ηθών των ατάκτων (Η ανταπόδοση ή η εκδίκηση: α´: Ψυχολογία των ελληνικών μαζών στις σφαγές της Τριπολιτσάς και άλλων πόλεων – β´: Η ακολασία των αντιπάλων – Η αρπαγή – Ο θρησκευτικός φανατισμός – Η καταστροφική μανία) – Η ζωή των ατάκτων στα στρατόπεδα (Η φορεσιά των ατάκτων και η καθαριότητά τους – Η τροφή τους – Πώς περνούσαν τη μέρα τους – Καταπιέσεις και ταραχές των ατάκτων στις πόλεις και στο ύπαιθρο – Τα κάστρα και οι άτακτοι)} / Οι άτακτοι μετά τους εμφύλιους πολέμους ως την άφιξη του Καποδίστρια {Η ανεπάρκεια των ατάκτων στην κατά παράταξη αντιμετώπιση των Αιγυπτίων (Τα γεγονότα μετά τους εμφύλιους πολέμους – Η ανεπάρκεια των ελληνικών άτακτων στρατευμάτων εμπρός στα τακτικά αιγυπτιακά – Πρώτη φάση των συγκρούσεων των Ελλήνων με τους Αιγυπτίους. Τακτικές συγκρούσεις – Δεύτερη φάση των συγκρούσεων. Κλεφτοπόλεμος) – Προσπάθειες για την τακτικοποίηση των ατάκτων (Ιδέες της κυβέρνησης και του Κολοκοτρώνη για την τακτικοποίηση των ατάκτων – Προέλευση των ιδεών του Κολοκοτρώνη – Συνέχιση του κλεφτοπολέμου) – Οι Ρουμελιώτες άτακτοι στο Μεσολόγγι και στην Αττική (Ο αγώνας στο Μεσολόγγι – Η οργάνωση της επιμελητείας των άτακτων στρατευμάτων, κυρίως των Ρουμελιωτών – Ο Καραϊσκάκης γενικός αρχηγός των στρατευμάτων της Στερεάς Ελλάδας – Ο Καραϊσκάκης και οι άτακτοί του)} / Η οργάνωση των ατάκτων επί Καποδίστρια {Η οργάνωση των χιλιαρχιών (Οι Ρουμελιώτες άτακτοι αποτελούν τις μόνιμες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις επί Καποδίστρια – Ο οργανισμός των χιλιαρχιών – Η οργάνωση των δύο πρώτων χιλιαρχιών: α´: Η αντίδραση των στρατιωτικών – β´: Εκφυλισμός και κατάργηση του θεσμού των ψυχογιών – Η οργάνωση των άλλων χιλιαρχιών) – Διάλυση των χιλιαρχιών. Η νέα οργάνωση των ταγμάτων (Τα αίτια της νέας οργάνωσης και η αντίδραση εναντίον της – Η οργάνωση των ταγμάτων – Εικόνες από τη ζωή των ατάκτων στα 1830) – Οργάνωση του Ταξιαρχικού και του Τυπικού (Σχέδια των ‘εκτός υπηρεσίας’ αξιωματικών για τη συμπληρωματική στρατιωτική εκπαίδευση των ατάκτων – Η οργάνωση του Τυπικού και του Ταξιαρχικού – Σχηματισμός και εκγύμναση του Τυπικού – Η οργάνωση των τακτικών στρατευμάτων) – Η τύχη των ατάκτων (Η δυσφορία των ατάκτων εναντίον του Καποδίστρια – Η σκληρή τύχη των ατάκτων μετά την άφιξη του Όθωνα)} / Ανακεφαλαίωση / Κείμενα εγγράφων {Εγκύκλιος του υπουργού των εσωτερικών Γρηγ. Δικαίου προς τους αξιωματικούς – Ααφορά του οπλαρχηγού Δ. Ευμορφορφοπούλου προς την κυβέρνηση – Αντίγραφο εγκυκλίου του στρατάρχη της Ανατολ. Στερεάς Ελλάδας Δημ. Υψηλάντη προς τους χιλιάρχους και αξιωματικούς του στρατοπέδου} / Πίνακας κυρίων ονομάτων και λέξεων / Πίνακας ξένων ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 70,00 ευρώ. Με έκπτωση: 52,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΑΛΕΤΑΣ, Γ.: Το προδομένο Εικοσιένα: Η πνιγμένη αναγέννηση. Η επαναστατική κληρονομιά, <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1979², σελ. 195 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Η δολοφονία του Καποδίστρια. Το τίμημα της ανεξαρτησίας, συγκέντρωση υλικού Μαρία Σαμολαδά, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήναι 1976(;), σελ. 172 [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Η σφαγή στο Δήλεσι. Αγγλοκρατία και ληστοκρατία, συγκέντρωση υλικού Μαρία Σαμολαδά, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήναι χ.χ., σελ. 136 [Τα πρόσωπα / Τα ντοκουμέντα / Το γεγονός {Η αιχμαλωσία στο Πικέρμι – Το ζήτημα πολιτικοποιείται – Ενοχοποιείται υπουργός – Η στάση της αγγλικής πρεσβείας – Η σφαγή – Η κηδεία των θυμάτων – Τα αποτελέσματα της μάχης – Ποιος ο ρόλος του Φρανκ Νόελ; – Παραίτηση Σούτσου. Ο αντίχτυπος της σφαγής στο εξωτερικό – Η συζήτηση στην αγγλική Βουλή και οι διαμαρτυρίες της αντιπολιτεύσεως στην Ελλάδα – Η παραπομπή των ληστών στη δικαιοσύνη – Απειλές δικτατορικών λύσεων – Η δίκη των ληστών – Και νέες επίσημες αγγλικές κατηγορίες – Συλλήψεις πολιτικών. Η καταδίωξη του αρχιληστή – Η παρέμβαση του Κορωναίου – Ρωσική παρέμβαση – Η εκτέλεση των ληστών – Η κυβέρνηση παραιτείται} / Τα μετά {Η Αθήνα του 19ου αιώνα – Το ιστορικό και το κοινωνικό πλαίσιο (Η ληστοκρατία σαν πρόβλημα των πρώτων φάσεων του ελευθέρου βίου – Διοικητικά και στρατιωτικά μέτρα κατά της ληστοκρατίας – Ληστές και ληστείες} / Ο Εντμόν Αμπού και Ο βασιλεύς των ορέων] [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Τα Λαυρεωτικά. Η χρεωκοπία του 1893, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήναι 1976(;), σελ. 159 [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 21,00 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΒΟΥΡΝΑΣ, ΤΑΣΟΣ: Το ελληνικό 1848. Αγώνες για κοινωνικό και πολιτικό μετασχηματισμό στην Ελλάδα κάτω από την επίδραση των ευρωπαϊκών αστικοδημοκρατικών εξεγέρσεων, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα 1983, σελ. 134 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ]

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δ.: Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ανεκδοτική ιστορία του πρώτου κυβερνήτου επί τη βάσει των ανεκδότων εγγράφων του καποδιστριακού αρχείου, των αρχείων της οικογένειας Ζαΐμη και πολλών άλλων παλαιών πηγών, χειρογράφων και εντύπων, πρόλογος Σπ. Θεοτόκης, <Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε.>, Αθήναι 1932, σελ. 249 (και 16 μονόφυλλα με εικόνες και έγγραφα εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 65,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΚΟΡΝΤΟΝ, Τ. [TH. GORDON]: Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως [2 τόμοι], ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, μτφ. Φρίξος Βράχας, <Μπάυρον>, Αθήνα χ.χ., σελ. ιστ´+cxxviii+183+4+221 (και 32 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 120,00 ευρώ. Με έκπτωση: 95,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΟΥΝΤΧΑΟΥΖ, Κ. Μ. [C. M. WOODHOUSE]: Η ναυμαχία του Ναβαρίνου, μτφ. Σωκρ. Χατζηπολυχρόνης, <Εκδόσεις Βασ. Π. Καλδής>, Αθήνα 1977, σελ. 181 (και 16 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Το ιστορικό πλαίσιο / Οι οδηγίες προς τον Κόδρινγκτον / Η συγκέντρωση των δυνάμεων / Η προσπάθεια για τη μεσολάβηση / Προετοιμασίες για μάχη / Το ατυχές γεγονός / Τα μετέπειτα / Η τελευταία μάχη του Κόδρινγκτον / Χάρτης: Η Πελοπόννησος το 1827 / Πίνακας εικόνων / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 14,91 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΠ. Β.: Ο Αδαμάντιος Κοραής και η ελευθερία των Ελλήνων. Ο βίος και το έργον. Οραματιστής της ελευθερίας – Επαναστάτης και εθνεγέρτης – Εθναπόστολος – Διδάσκαλος του γένους – Αγωνιστής και κήρυξ της εθνικής ελευθερίας – Κατηχητής των πολιτικών ελευθεριών. Έκδοσις νέα μετά συμπληρώσεων, <Εκδόσεις Ευτ. Γ. Βαγιονάκη>, Αθήναι 1979, σελ. 658 [Τιμή πώλησης: 53,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΔΕΡΤΙΛΗΣ, Γ. Β.: Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση 1880-1909, έκτη έκδοση, <Εξάντας>, Αθήνα 1999, σελ. 340 [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΗΣ: Βυζάντιο και νεοελληνική διανόηση στα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνος, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 1996, σελ. 284 [Πρόλογος / Βυζάντιο και νεοελληνική λογιοσύνη, 1830-1860 {Εισαγωγικά (Αίτια της ενασχόλησης – Αφορμές και προεκτάσεις) – Οι φορείς (Ο λαός – Οι λόγιοι) – Τα ρεύματα ιδεών και οι προεκτάσεις τους (Διαφωτισμός και ρομαντισμός στην Ελλάδα – Τώρα και άλλοτε)} / Σχόλια στις ανθολογούμενες γνώμες {Η δεκαετία 1830-1840 (Τα πρώτα χρόνια – Οι Μακεδόνες – Η ατμόσφαιρα – Διάφορες γνώμες – Η αντιδικία Οικονόμου και Βάμβα – Άλλα παραθέματα – Οι αγωνιστές) – Η δεκαετία 1840-1850 (Η γένεση του ιστορισμού – Ο μεγαλοϊδεατισμός – Κουμανούδης και Σαρίπολος) – Η δεκαετία 1850-1860 (Από τη θρησκευτική ανάπαλση – Η αντιδικία Κουμανούδη και Σκαρλάτου Βυζάντιου – Η αποκατάσταση στεριώνει – Η αντιπαράθεση οξύνεται)} /Δημοτικό τραγούδι και αντιδυτικό πνεύμα / Μεγέθυνση ενός επεισοδίου: Η αντιδικία Στέφανου Κουμανούδη και Σκαρλάτου Βυζάντιου (1852) / Επίλογος / Οι ανθολογούμενες γνώμες / Ως επιμύθιον: Ο νεοελληνισμός στη νεοελληνική λογοτεχνία, κέντρο και περιφέρεια / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 26,63 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΔΟΝΤΑ, ΔΟΜΝΑ: Η Ελλάς και αι δυνάμεις κατά τον κριμαϊκόν πόλεμον, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1973, σελ. xii+165 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Vavaroi_sthn_ElladaΖΑΪΝΤΛ, ΒΟΛΦ [WOLF SEIDL]: Βαυαροί στην Ελλάδα. Η γένεση του νεοελληνικού κράτους και το καθεστώς του Όθωνα, ανυπόγραφο εισαγωγικό σημείωμα, πρόλογος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μτφ. Δημ. Ηλιόπουλος, σημειώσεις-επιμέλεια Κ. Π. Δεμερτζής, <Ελληνική Ευρωεκδοτική>, Αθήνα 1984(;), σελ. 371 (και 60 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.: Θέματα ελληνικού εθιμοδικαίου, Αθήνα 1988, σελ. 208 [Πρόλογος / Ο Πατροκοσμάς και το εθιμοδίκαιο / Κανόνες εθιμικού δικαίου στη Συντροφιά των Αμπελακίων / Η αυτοδιοίκηση στη Μαρώνεια / Ο φόρος της αγγαρείας / Η αυτοδιοίκηση και ο ρόλος του εθιμοδικαίου (δημόσιου και ιδιωτικού) στην επαναστατημένη Δυτική Στερεά – Επίλογος] [Τιμή πώλησης: 36,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ]

ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ, ΒΙΚΥ: Η γλώσσα του σοσιαλισμού. Ταξική προοπτική και εθνική ιδεολογία στον ελληνικό 19ο αιώνα, <Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2011, σελ. 476 [Τιμή πώλησης: 29,82 ευρώ. Με έκπτωση: 26,50 ευρώ]

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.: Το κατεστημένο στην νεοελληνική ιστορία, <Νέα Σύνορα>, Αθήνα 1975, σελ. 410 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ]

H_lhsteia_sthn_ElladaΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.: Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.). Περί λύχνων αφάς, <Επίκεντρο>, Θεσσαλονίκη 2005, σελ. 508 [Αντί προλόγου / Εισαγωγή / Καπετάνιοι και ληστές (1833-1853) {Το πρόβλημα της ληστείας και η πρώτη αντιμετώπισή του – Πρώιμος προβληματισμός για τη ληστεία – Καπετάνιοι – Η εξέγερση της Ακαρνανίας το 1836 και οι καπετάνιοι – Ο μηχανισμός της διώξεως της ληστείας – ‘Μετατόπιση’ του προβλήματος – Ο Κωλέττης και οι καπετάνιοι – Οι ταραχές του 1847-1848 και οι ληστές – Το κράτος και η ληστεία – Η ‘εξωτερική ’ πλευρά του προβλήματος} / Επαναστάτες και ληστές {Επαναστατικές και ληστρικές εστίες στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία – Ληστές και αντάρτες – Υπόδικοι και κατάδικοι στις τάξεις των ανταρτών – Χαράτσι και λυμούρα – Πρώτες συνέπειες των επαναστατικών γεγονότων} / Ληστές και διώκτες {Λητρικά κρούσματα (1855)- Καταδιωκτικά μέτρα – Καταδίωξη των ληστών – Απολογία των ληστών – Ανασύνταξη των ληστών – Ραδοβίτσι – Εξόντωση των ληστών της Στερεάς – Η ληστεία στη Στερεά μετά το 1858 } / Προβληματισμός και διάθλαση του προβλήματος {Εχθρός της κοινωνίας – ‘‘Αλήθεια και ‘εθνική’ αλήθεια’’ – ‘Διάθλαση’ της ληστείας τον λαό} / Το ληστρικό κύκλωμα {Ληστές – Συμμορία – Το κύκλωμα} / Παράρτημα / Σημειώσεις / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 27,51 ευρώ. Με έκπτωση: 20,50 ευρώ]

ΚΟΡΙΖΗΣ, ΧΑΡΙΤΩΝ: Η πολιτική ζωή εις την Ελλάδα 1821-1910, Αθήναι 1976², σελ. 278 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 21,00 ευρώ]

ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ Γ.: Παραδοσιακή επανάσταση και εικοσιένα, <Πλέθρον>, Αθήνα 1993, σελ. 309 [Εισαγωγή / Ο κλεφταρματολός που αν και κατακτημένος εξοπλίστηκε και λεηλατεί όπως αρμόζει σε κατακτητές: Μια τοπολογία του αρματολισμού / Παραδοσιακή επανάσταση και εικοσιένα. Οι εξεγέρσεις του Οδυσσέα Ανδρούτσου ενάντια στο ‘χιλιόχρονο κράτος’ των Οθωμανών και την ‘παραλυμένη’ Διοίκηση των Ελλήνων / Από την εξέγερση στην υποταγή ‘όπως και πρότερον’: Το προσκύνημα και τα καπάκια στα χρόνια του εικοσιένα / Εξεγέρσεις και ληστεία στη μετεπαναστατική Ελλάδα] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Καϊρικά μελετήματα, πρόλογος-επιμέλεια Νικήτας Σινιόσογλου, <Καΐρειος Βιβλιοθήκη>, Άνδρος 2007, σελ. 157 [Προς τον αναγνώστη / Η ελευθεροφροσύνη του Θεόφιλου Καΐρη / Καΐρικά ολίγα / Τολμηρός ιερωμένος και φιλελεύθερος: Αλληλογραφία Θεόφιλου Καΐρη / Γράμματα στον Θεόφιλο / Ευανθία Καΐρη. Το σύνδρομο της ‘αδελφικής φιλίας’: Ένας σκολιός δρόμος / Η αφειδώλευτη προσφορά του Θεόφιλου Καΐρη / Ευανθία Καΐρη: Το ελεύθερο φρόνημα / Πρώτες δημοσιεύσεις / Επιλογή βιβλιογραφίας / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΚΩΦΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Η επανάστασις της Μακεδονίας κατά το 1878. Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα μετά συντόμου ιστορικής επισκοπήσεως, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1969, σελ. ιβ´+373 (και παράρτημα με εικόνες και έγγραφα και 1 ένθετο χάρτη) [Τιμή πώλησης: 52,00 ευρώ. Με έκπτωση: 41,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΠΠΑΣ, ΤΑΚΗΣ: Η κλεφτουριά της Ρούμελης και τα τραγούδια της, <’Ατλαντίς – Μ. Πεχλιβανίδης & Σία’ Α.Ε.>, Αθήνα χ.χ., σελ. 195 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΣΚΑΡΙΣ, Σ. Θ.: Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η ένωσις της Επτανήσου, <Εκδότης Ιωάννης Ν. Σιδέρης>, Αθήναι 1930, σελ. 132 (και 4 εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 50,00 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

ΛΟΥΛΟΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Ιστορία και τύπος. Οι αθηναϊκές εφημερίδες και η περίπτωση του σκανδάλου των εξοπλισμών του 1907, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2006², σελ. 254 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

h_ethnikh_etaireia_kai_h_drasis_afthsΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ.: Η Εθνική Εταιρεία και η δράσις αυτής, Κοζάνη 1970, σελ. β΄+345 (και 1 ένθετος χάρτης) [Πρόλογος / Ίδρυσις, οργάνωσις και γενικά της δράσεως της Εθνικής Εταιρείας / Το μακεδονικόν ανταρτικόν κίνημα του 1896 {Προεισαγωγικές πληροφορίες – Δράσις των σωμάτων της ΕΕ – Δράσις άλλων ανταρτικών σωμάτων – Επιλεγόμενα} / Η ανταρτική δράσις των παραμονών του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 {Εισαγωγή – Σχέδιον εγκαταστάσεως ανταρτικής βάσεως στον Άθω – Οργάνωσις επιχειρήσεως ‘σαμποτάζ’ τουρκικών σιδηροδρόμων και το σώμα του Δημαρά – Συγκρότησις πολυαρίθμου ανταρτικού σώματος και εισβολή αυτού στη Μακεδονία} / Η ΕΕ μετά τον πόλεμο του 1897 και μέχρι της διαλύσεώς της {Δραστηριότης της ΕΕ μετά τον πόλεμο του 1897 – Διάλυσις της ΕΕ} / Παράρτημα: Έγγραφα σχετικά με τη δράσι της ΕΕ / Συμπληρώσεις, διορθώσεις, επανορθώσεις / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία / Πίναξ εικόνων και χαρτών / Παροράματα / Πίναξ ονομάτων / Δημοσιεύματα του ιδίου συγγραφέως] [Τιμή πώλησης: 90,00 ευρώ. Με έκπτωση: 70,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΥΤ, ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ [CHRISTIANA LÜTH]: Μια Δανέζα στην αυλή του Όθωνα. Μαρτυρία της εποχής. Σημειωματάριο, ημερολόγιο, γράμματα, εισαγωγή-μτφ.-επιμέλεια-σχόλια Αριστέα Παπανικολάου Κρίστενσεν, <Ερμής>, Αθήνα 1981, σελ. 361 [Τιμή πώλησης: 29,50 ευρώ. Με έκπτωση: 22,00 ευρώ]

 

63a75de8-8319-430d-83ad-97a54be03dc7_150x150ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Π.: Η κρητική επανάστασις του 1866-1869, <Ιστορική Λαογραφική και Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (Ι.Λ.Α.Ε.Κ.)>, Χανιά 1983, σελ. 613 [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ: Τα εν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 και τα εν τω ‘Παρνασσώ’ κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη, <Φιλολογικός Σύλλογος ‘Παρνασσός’>, Αθήναι 1971, σελ. 195 [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.: Αντιμετώπισις πολεμικών δαπανών κατά την εθνεγερσίαν του 1821, Αθήναι 1973, σελ. 130+ιδ´ (και 2 αναδιπλούμενα μονόφυλλα) [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

135ea9ff-37cd-4f6c-a057-3210c1aa9f60_150x150ΜΑΡΞ, Κ. – ΦΡ. ΕΝΓΚΕΛΣ [K. MARX – FR. ENGELS]: Η Ελλάδα, η Τουρκία και το Ανατολικό ζήτημα, εισαγωγή-μτφ.-υπομνηματισμός Παναγιώτης Κονδύλης, <‘Γνώση’>, Αθήνα 1985, σελ. 555 [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΕΝΤΕΛΣΣΟΝ-ΜΠΑΡΤΟΛΝΤΥ, ΚΑΡΛ [KARL MENDELSSOHN-BARTHOLDY]: Επίτομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, πρόλογος Τάσος Βουρνάς, μτφ. Ελένη Γαρίδη, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα χ.χ., σελ. ιβ´+236 [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

Makedonikos_agwn_kai_Makedones_arxhgoiΜΟΔΗΣ, Γ.: Μακεδονικός αγών και Μακεδόνες αρχηγοί. (Μακεδονικές ιστορίες), <Πάπυρος>, Αθήναι χ.χ., σελ. 404 [Ιστορική ανασκόπηση {Εισαγωγή – Οι κομιτατζήδες – Το επαναστατικό κίνημα (Ήλιντεν) – Ο ένοπλος αγώνας} / Μακεδόνες αγωνισταί {Ο Κώττας – Ο Βαγγέλης – Ο Παύλος Κύρου και ο Δημ. Νταλίπης – Ο Λάκης και ο Γιάννης Νταϊλάκης – Ο καπετάν Στέφος – Ο Αντώνιος Ζώης – Ο Παύλος Ρακοβίτης – Ο Τσότσος (Βέσκος ή Μπαχοβίτης) – Ο Γιάννης Ράμναλης – Ο Γκόνος (Γιώτας ή Γιαννιτσιώτης) – Οι τέσσαρες αδελφοί Δουγιάμα – Ο Παντελής Γραίκος – Ο Μητρούσης}] [Τιμή πώλησης: 40,00 ευρώ. Με έκπτωση: 30,00 ευρώ]

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως κατά τους Τούρκους ιστοριογράφους εν αντιπαραβολή και προς τους Ελληνας ιστορικούς, Αθήναι 1960, σελ. 427 [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Η_ριζοσπαστική_ΔεξιάΜΠΟΧΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Η ριζοσπαστική Δεξιά. Αντικοινοβουλευτισμός, συντηρητισμός και ανολοκλήρωτος φασισμός στην Ελλάδα 1864-1911. (´Ερευνες για σύγχρονες πολιτικές ιδεολογίες), <Βιβλιόραμα>, Αθήνα 2003, σελ. 545 [Ευχαριστίες / Εισαγωγή / Οι αντισυνταγματικοί υπό τον Γεώργιο Α´, 1864-1875 {Η αντικοινοβουλευτική πολιτική – Αντισυνταγματική κριτική από τον τύπο (Δημοσιογραφικοί εκπρόσωποι της αντικοινοβουλευτικής κριτικής των μεγαλοαστών: Οι εφημερίδες Ημέρα και Κλειώ της Τεργέστης, Καποδίστριας της Κέρκυρας – Συντηρητισμός και ασθενής αντικοινοβουλευτισμός των δημοσιογραφικών εκπροσώπων των εξαστισμένων προκρίτων: Η εφημερίδα Μέλλον των Αθηνών) – Δύο τάσεις αντισυνταγματικής κριτικής στο πλαίσιο της υψηλής κουλτούρας: Παύλος Καλλιγάς και Νικόλαος Ι. Σαρίπολος – Αντισυνταγματισμός και κοινωνικές τάξεις} / Δύο τάσεις της ελληνικής αντισυνταγματικής ιδεολογίας, 1882-1886 {Συντηρητισμός και ασθενής αντικοινοβουλευτισμός στην ιδεολογία των εξαστισμένων προκρίτων – Η Αντικοινοβουλευτική ιδεολογία της χρηματικής αριστοκρατίας} / Αντισυνταγματισμός και καθεστώς εκτάκτου ανάγκης, 1890-1911 {Η επιρροή του αντικοινοβουλευτισμού στη μικροαστική τάξη (Το Κέντρο Ανεξαρτήτων και οι ‘ανεξάρτητοι’ υποψήφιοι στις γενικές βουλευτικές εκλογές του 1895 – Στροφή των μικροαστών προς μεγαλοαστικό αντικοινοβουλευτισμό: Η περίπτωση της Εθνικής Εταιρείας, 1894-1897 και η περίπτωση της εταιρείας Ελληνισμός, 1894-1910) – Τρεις πολιτικές παραδόσεις του αντισυνταγματισμού στο καθεστώς που προέκυψε από το στρατιωτικό προνουντσιαμιέντο στο Γουδί. Αντιφάσεις της ταξικής συμμαχίας που υποστήριζε το νέο καθεστώς (Ο μεγαλοαστικός αντικοινοβουλευτισμός του Στρατιωτικού Συνδέσμου – Κυβέρνηση Μαυρομιχάλη : Συντηρητισμός και ασθενής αντικοινοβουλευτισμός των εξαστισμένων παραδοσιακών ηγετικών τάξεων – Φασισμός: Μικροαστικός αντικοινοβουλευτισμός)} / Επίλογος / Πηγές – Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 37,28 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

alexandros_ypshlanthsΜΩΡΑΪΤΙΝΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ: Αλέξανδρος Υψηλάντης, <Εξάντας>, Αθήνα 1978, σελ. 295 (και 2 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Πρόλογος / Αλέξανδρος Υψηλάντης! Ένας άγνωστος! / Ο προφιλικός Αλέξανδρος Υψηλάντης / Αλέξανδρος Υψηλάντης. Ο επίτροπος της αρχής / Η επανάσταση του Εμμανουήλ Ξάνθου / Ένας Έλληνας καταλαμβάνει την Ρωσία / Το μυστικό της τσαρίνας / ‘Υπόθεσις Υψηλάντη’ / Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος / Η μεγάλη απόφαση / ‘Επιχείρησις Κωνσταντινούπολις’ / Ο βασιλιάς Αλέξανδρος] [Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα] [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ]

ΝΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.: Το πολιτειακόν καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του συντάγματος του 1844. Εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον μοναρχίαν. Διατριβή επί διδακτορία, <Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης>, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. λβ´+275 [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 27,00 ευρώ]

ΝΤΑΙΗΚΙΝ, ΝΤΑΓΚΛΑΣ [DOUGLAS DAKIN]: British and American Philhellenes During the War of Greek Independence 1821-1833, <Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών / Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Thessaloniki 1955, σελ. ια´+1 λευκή+245 (και 8 σελ. με εικόνες και χάρτες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 45,00 ευρώ. Με έκπτωση: 36,00 ευρώ]

ΝΤΡΙΩ, ΕΝΤΟΥΑΡ [ÉDOUARD DRIAULT]: Η Μεγάλη Ιδέα. Η αναγέννηση του ελληνισμού, εισαγωγή-σχόλια Γιάννης Γρυντάκης, μτφ. Αλεξάνδρα Δρακοπούλου, <Ιστορητής>, Αθήνα 1998(;), σελ. 294 [Η ελληνική εστία / Κωνσταντινούπολη / Η προέλαση των Τούρκων / Η οπισθοχώρηση των Τούρκων / Ένας πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα κατά τον 17ο αιώνα / Ο Ναπολέων και η Ανατολή / Ναβαρίνο. Η ανεξαρτησία / Η Γαλλία στην Ανατολή. Η Μεγάλη Ιδέα. Η τουρκική μεταρρύθμιση / Η γερμανική πίεση. Ανατολική πολιτική του Βίσμαρκ. Η περίοδος των σφαγών. Το μεγάλο σχέδιο του Γουλιέλμου Β΄ / Το μεγάλο δράμα. Πρόλογος (1912-1913). Ο Μεγάλος Πόλεμος (1914-1918). Η μεγάλη ειρήνη (1919-1920) / Η μεγαλύτερη ιδέα. Ενατένιση από την Ακρόπολη] [Τιμή πώλησης: 24,51 ευρώ. Με έκπτωση: 18,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.: Το διά της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί. Λόγος πανηγυρικός, ρηθείς την 9ην Μαΐου 1971 εις την Αίθουσαν Διαλέξεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης επί τη 150ετηρίδι από της Επαναστάσεως του 1821, Θεσσαλονίκη 1971, σελ. 8+75 [Πρόλογος / Οι τρεις βασικοί στόχοι της Επαναστάσεως {Μορφή του πολιτεύματος – Διοικητική οργάνωσις – Ιδιωτικόν δίκαιον} / Οι Έλληνες νομικοί ως φορείς των ιδεών και ως όργανα πραγματώσεως των σκοπών της Επαναστάσεως {Η αντιλεγομένη θεωρητική σκοπιά – Η κοινωνιολογική πλευρά} / Συμπέρασμα / Επίλογος / Πίναξ πηγών / Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων] [Τιμή πώλησης: 24,00 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ]

ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗΣ, ΚΩΣΤΗΣ: Κανέλλος Δεληγιάννης, <Εκδόσεις Καστανιώτη>, Αθήνα 2001, σελ. 350 [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ.: Νίκης σύμβολα. Ο Νικηταράς. Αυθεντικά παραδοσιακά και ιστορικά στοιχεία, Αθήναι 1970, σελ. 159 [Τιμή πώλησης: 25,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.: Κοινοβουλευτική ιστορία της Ελλάδος. Ιστορική, δογματική και κριτική έρευνα επί τη βάσει των ανεκδότων του έθνους αρχείων μετά εκατόν εξήκοντα φωτοτυπιών και εικόνων, 1ος τόμος, Αγώνες τεσσάρων αιώνων υπέρ της πολιτικής ελευθερίας από της αλώσεως μέχρι της 3 Σεπτεμβρίου 1843 (1453-1843), μετά γενικής εισαγωγής εις το εν Ελλάδι δημόσιον δίκαιον, Αθήναι 1935, σελ. 508+ιε´ (και 16 μονόφυλλα με εικόνες και φωτοτυπίες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 66,00 ευρώ. Με έκπτωση: 50,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

490488c9-22b9-4574-b937-291595327637_150x150ΠΟΛΙΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ: Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, <Ε.Μ.Ν.Ε. – Μνήμων>, Αθήνα 1998, σελ. 159 [Τιμή πώλησης: 10,65 ευρώ. Με έκπτωση: 8,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Απομνημονεύματα από των αρχών της επαναστάσεως μέχρι του έτους 1881. Εν παραρτήματι ανασκευή της Ιστορίας της επαναστάσεως των Ελλήνων του Αντ. Πρόκες-Όστεν, εισαγωγή-επιμέλεια-ευρετήριον Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Αθήναι 1979, σελ. λβ´+355 [Γραμματεύς των Κολοκοτρωναίων και του Νικηταρά] [Τιμή πώλησης: 42,60 ευρώ. Με έκπτωση: 32,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΡΟΣ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ [LUDWIG ROSS]: Αναμνήσεις και ανακοινώσεις από την Ελλάδα (1832-1833), πρόλογος-επιμέλεια-σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, εισαγωγικό σημείωμα Όττο Γιαν, μτφ. από τα γερμανικά Α. Σπήλιος, <Εκδόσεις Αφοί Τολίδη Ο.Ε.>, Αθήνα 1976, σελ. 295 [Τιμή πώλησης: 18,50 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ]

Epanastash_kai_emfylios_sto_eikosienaΡΟΤΖΩΚΟΣ, ΝΙΚΟΣ Β.: Επανάσταση και εμφύλιος στο Εικοσιένα, <Πλέθρον>, Αθήνα χ.χ., σελ. 205 [Εισαγωγή / Η πολιτική θεμελίωση του ‘επαναστατημένου έθνους’ {Κεντρική διοίκηση και τοπικά κέντρα εξουσίας: Από τους τοπικούς ανταγωνισμούς στα κεντρικά σχίσματα – Η κρίση στην ενοποίηση του πολιτικού: Τα κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα} / Το άνοιγμα των παραδοσιακών ηγετικών ομάδων στην πολιτική ενοποίηση: Ο πρώτος εμφύλιος {Το ‘νόμιμον’ της Εθνικής Διοίκησης: Παραδοσιακές και σύγχρονες αρχές νομιμοφροσύνης – Από την τοπικότητα στην επικράτεια (Τρίπολη: Από τη νόθευση της ‘εθνικής’ διαταγής στην κατάλυση του νόμου – Καρύταινα: Αντί ‘να βιάσωσιν διά των όπλων τους αντιπατριώτας επροτίμησαν συμβιβασμόν’ – Ναύπλιο: Φρούριο του ‘τόπου’ ή του ‘έθνους’;)} / Η επανάσταση ως εμφύλιος {Τα ‘δίκαια’ της παραδοσιακής κοινωνίας απέναντι στην ‘αναίδεια’ της κεντρικής διοίκησης – Η επικράτηση του ‘νόμου του έθνους’ και η αθέτηση της ‘μπέσας’ – ‘Ανθρωπόμορφα θηρία’ απέναντι σε ‘εκτρώματα της τυραννίας’: Τα όρια της Επανάστασης}] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΑΡΔΕΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Το ανθολόγιο της λευτεριάς. Λόγος και λογοτεχνία των καπεταναίων, <Εκδόσεις Φιλιππότη>, Αθήνα 1984, σελ. 334 [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 1ος τόμος, 1821-1822, Αθήνα 1979, σελ. 559 [Εισαγωγικά / Ευρωπαϊκή πολιτική και Μυστικές Υπηρεσίες / Φιλέλληνες: Μύθος και πραγματικότητα / Σαν εισβολείς σε ξένη χώρα / Ο κατατρεγμός στην Κωνσταντινούπολη / Ομαδικά παλουκώματα στις πλατείες / Αγαλλίαση στη φράγκικη παροικία της Πόλης / Η έκθεση ενός Ρώσου διπλωμάτη / Ο φιλότουρκος Άγγλος πρόξενος της Πάτρας / Οι απογοητευμένοι αρχαιολάτρες / Η τραγωδία της Τριπολιτσάς / Ο πρώτος Άγγλος εθελοντής / Η περίεργη περίπτωση Γκόρντον / Αλήθειες και ψευτιές / Ένας Γάλλος μισθοφόρος / Όταν οργιάζει η φαντασία / Παρά λίγο μισθοφόροι στην Τουρκία / Ένας Σμυρνιός αφηγείται στα ξένα / Νυκτερινή έφοδος στο Παλαμήδι / Ακρόπολη: Οι δύο πρώτες πολιορκίες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 30,57 ευρώ. Με έκπτωση: 23,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 2ος τόμος, 1822-1823, Αθήνα 1980, σελ. 549 [Εισαγωγικά / Οδοιπορία από την Καλαμάτα στον Ισθμό / Η Κόρινθος του 1822 / Πρόσωπα και χαρακτήρες / Η αλήθεια για τον όλεθρο της Χίου / Ο πρώτος Αμερικανός εθελοντής / Τί ακριβώς συνέβη στο Πέτα; / Πατριωτικές ομιλίες στην πλατεία / Με προστατεύουν οι μπαγιονέτες των Φράγκων / Εικόνες πολέμου και ειρηνικού βίου / Η λαφυρομανία των αγωνιστών / Σουηδοί εθελοντές στην Ελλάδα / Επαίσχυντη επέμβαση των Γάλλων / Η πρώτη πολιορκία του Μεσολογγίου / Περιπλανήσεις Γερμανού αξιωματικού / Πώς έπεσε το Παλαμήδι / Το οικτρό τέλος της Γερμανικής Λεγεώνας / Συνθήκη με τους Ιππότες: Απάτη και κωμωδία / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 30,57 ευρώ. Με έκπτωση: 23,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 3ος τόμος, 1823-1824, Αθήνα 1981, σελ. 540 [Εισαγωγικά / Τα παρασκήνια του πρώτου αγγλικού δανείου / Εμπόριο φιλελληνισμού / Ωφέλησε ή έβλαψε την επανάσταση ο Μπάυρον; / Ένας φλογερός Άγγλος αντιμοναρχικός / Ο συμπότης του λόρδου / Τρελώνυ, ο γαμπρός του Ανδρούτσου / Η Ελληνική Επανάσταση στο Χρηματιστήριο / Στην Αθήνα του 1824 / Πολεμικός και ειρηνικός βίος / Οι αληθινοί πατριώτες / Περιήγηση στη φωτιά του πολέμου / Έρωτες και γάμοι / Γιατί χάθηκαν τα Ψαρά; / Οι εσωτερικές διαμάχες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 30,57 ευρώ. Με έκπτωση: 23,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 4ος τόμος, 1824-1826, Αθήνα 1982, σελ. 535 [Εισαγωγικά / Ο σουλτάνος επιστρατεύει τον Μεχμέτ Αλή / Ο Μωριάς το φθινόπωρο του 1824 / Οι άνομοι οπλαρχηγοί / Ο πρώτος ιεραπόστολος στο Εικοσιένα / Η ελληνική τύφλωση και οι ‘στραβαραπάδες’ / Μορφές του αγώνα / Η πολιορκία του Ναυαρίνου / Το ημερολόγιο ενός Αμερικανού γιατρού / Οι κόμητες του ιταλικού φιλελληνισμού / Μόνο με κλεφτοπόλεμο / Η Ρούμελη ερημώνεται / Εγκαταλείπεται η Τριπολιτσά / Στο στρατόπεδο του Ιμπραήμ / Εκστρατεία με τον Μιαούλη / Η σειρά των Αμερικανών / Οι Έλληνες ζητούν ξένους μισθοφόρους / Γαλλικός κυνισμός και αγγλική προστασία / Διπλωματία και οικογενειοκρατία / Κατάσκοποι και τυχοδιώκτες / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 30,57 ευρώ. Με έκπτωση: 23,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς είδαν οι ξένοι την Ελλάδα του ’21. Απομνημονεύματα, χρονικά, ημερολόγια, υπομνήματα, αλληλογραφία εθελοντών, διπλωματών, ειδικών απεσταλμένων, περιηγητών, πρακτόρων κ.ά., 5ος τόμος, 1826-1829, Αθήνα 1984, σελ. 621 [Εισαγωγικά / Το προδομένο Μεσολόγγι / Στην Εθνική Συνέλευση της Πιάδας / Έλληνες: Αρετές και ελαττώματα / Ο σουλτάνος οργανώνει τακτικό στρατό / Στο σκλαβοπάζαρο της Μεθώνης / Ανήθικες συναλλαγές των τριών Δυνάμεων / Κόχραν, Τσώρτς, Φαβιέρος: Οι τρεις τυχοδιώκτες / Πολιορκημένος στην Ακρόπολη / Χαρακτηρισμοί Ελλήνων ηγετών / Ο στενοκέφαλος Βαυαρός συνταγματάρχης / Ναυαρίνο και παραμυθολογία / Η βοήθεια μέσο επεμβάσεων και εκβιασμών / Η διπροσωπία των Ηνωμένων Πολιτειών / Ο λιμός θερίζει χιλιάδες ψυχές / Η μαρτυρία ενός Αμερικανού γιατρού / Περιήγηση στις Κυκλάδες / Ένας Άγγλος ιεραπόστολος στο Μωριά / Ένας Αμερικανός πραγματικός Φιλέλληνας / Η αντοχή και η καρτερία του λαού / Η σκηνοθετημένη γαλλική εκστρατεία / Ο Ιμπραήμ επιθεωρεί τη γαλλική στρατιά / Η πειρατεία συμβάλλει στην ανεξαρτησία / Η τραγωδία των σκλαβωμένων γυναικοπαίδων / Η γαλλική Επιστημονική Αποστολή / Οι εθελοντές έβλαψαν τον Αγώνα / Η ρωσική νίκη οδηγεί στην ανεξαρτησία / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 30,57 ευρώ. Με έκπτωση: 23,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ, Α. Σ.: Η τριακονταετία της βασιλείας του Όθωνος 1832-1862, 1ος τόμος, μέρος Ι, Αθήναι 1961, σελ. 1046 [Τιμή πώλησης: 80,00 ευρώ. Με έκπτωση: 60,00 ευρώ]

ΣΚΟΠΕΤΕΑ, ΕΛΛΗ: Το ‘πρότυπο βασίλειο’ και η μεγάλη ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), <Πολύτυπο>, Αθήνα 1988, σελ. 456 [Τιμή πώλησης: 19,17 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ]

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ. Δ.: Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του Όθωνος. Μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος, Αθήναι 1968, σελ. 87 [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 14,00 ευρώ]

ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤ.: Γεώργιος-Λογοθέτης Α. Κανναβός. (Ο πολεμιστής και πολιτικός του ’21), Αθήνα 1979, σελ. 208 [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΤΥΡΟ, ΑΝΡΙ [HENRI TUROT]: Η κρητική επανάσταση και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, ανυπόγραφο προλογικό σημείωμα, εισαγωγή-σχόλια Ελένη Διακάκη, μτφ. Λόισκα Αβαγιανού, <Ειρμός>, Αθήνα 1991, σελ. 243 [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ, Γ[ΕΩΡΓΙΟΣ] Ν.: Ξενοκρατία και βασιλεία εν Ελλάδι (1821-1897), εισαγωγή-επιμέλεια Θανάσης Χ. Παπαδόπουλος, τέταρτη έκδοση, <Επικαιρότητα>, Αθήνα 1977, σελ. 6+κδ´+4+363 [Τιμή πώλησης: 35,00 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ]

ΦΙΝΛΕΫ, ΤΖΩΡΤΖ [GEORGE FINLAY]: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως [2 τόμοι], πρόλογος Γιάννης Κορδάτος, δεν αναφέρεται μεταφραστής, επιμέλεια-σχόλια Τάσος Βουρνάς, <‘Ο Κόσμος’>, Αθήνα 1954, σελ. 425+399 [Τιμή πώλησης: 90,00 ευρώ. Με έκπτωση: 70,00 ευρώ]

ΦΙΝΛΕΫ, ΤΖΩΡΤΖ [GEORGE FINLAY]: Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως [2 τόμοι], μτφ. Αλίκη Γεωργούλη, θεώρηση Ελένη Γαρίδη, επιμέλεια-συμπληρώσεις-σχολιασμός Τάσος Βουρνάς, <Εκδόσεις Αφών Τολίδη>, Αθήνα 1973, σελ. 391+367 (και 48 σελ. με εικόνες εκτός κειμένου) [Τιμή πώλησης: 130,00 ευρώ. Με έκπτωση: 100,00 ευρώ]

ΦΩΤΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: 3η Σεπτεμβρίου 1843, <Εκδόσεις Φυτράκης>, Αθήναι χ.χ., σελ. 184 [Σειρά: Τα φοβερά ντοκουμέντα] [Τιμή πώλησης: 18,11 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

***: Αλληλογραφία Φρουράς Μεσολογγίου 1825-1826, εισαγωγή-σημειώσεις Εμμαν. Γ. Πρωτοψάλτης, <Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου>, εν Αθήναις 1963, σελ. 592 (και 32 μονόφυλλα με εικόνες εκτός κειμένου) [Σειρά: Βιβλιοθήκη Γενικών Αρχείων του Κράτους, αρ. 3] [Τιμή πώλησης: 53,25 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

***: Επιστημονικό συμπόσιο: Ο ρομαντισμός στην Ελλάδα (12 και 13 Νοεμβρίου 1999), <Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας>, Αθήνα 2001, σελ. 247 (και 16 σελ. με πίνακες εκτός κειμένου) [Βασίλης Κρεμμυδάς: «Προσφώνηση» / Καίτη Αρώνη-Τσίχλη: «Η ελληνική εκδοχή του 1848. Νεωτερικότητα και παραδοσιακές αντιστάσεις» / Αφροδίτη Αθανασοπούλου: «Ο απόηχος του κρητικού αγώνα στην ποίηση των Ελλήνων ρομαντικών» / Σοφία Ντενίση: «Θέματα ορισμού του νεοελληνικού διηγήματος του ρομαντισμού με αφορμή ένα ερευνητικό πρόγραμμα» / Αθηνά Γεωργαντά: «Η ρομαντική αντίληψη της φύσης, ο άνεμος των ρομαντικών και οι ωδές του Ανδρέα Κάλβου» / Βάλτερ Πούχνερ: «Η στροφή του ρομαντισμού προς τον θρησκευτικό μεσαίωνα. Ο Μεσσίας ή τα πάθη Ιησού Χριστού του Π. Σούτσου (1839) και ο Χριστός πάσχων» / Λουκία Δρούλια: «Οι ενδυματολογικές μεταλλαγές στα χρόνια της εθνικής διαμόρφωσης του νέου ελληνισμού» / Αντώνης Κωτίδης: «Φανερώματα του ρομαντισμού στην ελληνική ζωγραφική» / Γιώργος Κόκκινος: «Η διασπορά του πολιτικού ρομαντισμού στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Γεωργίου Φιλάρετου (1848-1929)» / Κοσμάς Ψυχοπαίδης: «Πολιτικός ρομαντισμός και ρομαντική αμφισβήτηση» / Αλέξης Πολίτης: «Εθνοκεντρισμός και ευρωπαϊσμός. Ζητήματα ιδεολογίας στο έργο του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή» / Βασίλης Κρεμμυδάς: «Η ‘τρυφερά του βασιλέως ψυχή’ και ο πολιτικός ρομαντισμός του Ι. Κωλέτη»] [Τιμή πώλησης: 18,27 ευρώ. Με έκπτωση: 14,50 ευρώ]

***: Η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Διεθνές πλαίσιο, εξουσία και πολιτική τον 19ο αιώνα, επιμέλεια-εισαγωγή Αντώνης Λιάκος – Έφη Γαζή, <Νεφέλη>, Αθήνα 2008, σελ. 186 [Βαγγέλης Κεχριώτης: «Ρέκβιεμ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία» / Χρήστος Λούκος: «Η Επανάσταση του 1821» / Χρήστος Λυριντζής: «Κράτος, εξουσία, πολιτική (1830-1880)» / Νίκη Μαρωνίτη: «Βασιλευόμενη δημοκρατία: Λόγοι και πρακτικές (1864-1910)» / Κατερίνα Γαρδίκα: «Η Ελλάδα και το Ανατολικό Ζήτημα (1821-1923)»] [Τιμή πώλησης: 20,39 ευρώ. Με έκπτωση: 15,50 ευρώ]

o_makedonikos_agwnas_apomnhmonefmata_2***: Ο μακεδονικός αγώνας. Απομνημονεύματα, πρόλογος Κ. Σβολόπουλος, <Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου>, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. xi+1 λευκή+495 (και 16 σελ. με φωτογραφίες εκτός κειμένου) [Περικλής Αλεξ. Αργυρόπουλος: «Ο μακεδονικός αγών. Απομνημονεύματα» / Αλέξανδρος Δ. Ζάννας: «Ο μακεδονικός αγών. Αναμνήσεις» / Κ. Μαζαράκης-Αινιάν: «Ο μακεδονικός αγών. Αναμνήσεις» / Αθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐδης: «Ο μακεδονικός αγών. Η ‘Οργάνωσις Θεσσαλονίκης’ 1906-1908. Απομνημονεύματα» / Ναούμ Σπανός: «Αναμνήσεις εκ του μακεδονικού αγώνος» / Βασίλειος Σταυρόπουλος: «Ο μακεδονικός αγών. Απομνημονεύματα» / Ευρετήριο προσώπων / Ευρετήριο τόπων, πραγμάτων και όρων / Βιογραφικά σημειώματα] [Τιμή πώλησης: 53,50 ευρώ. Με έκπτωση: 40,00 ευρώ]

Αφιερώματα περιοδικών

Diavazw_KapodistriasΔιαβάζω, τχ. 275, 27 Νοεμβρίου 1991: Καποδίστριας, επιμέλεια αφιερώματος Διονύσης Λιάρος [Ανυπόγραφο: «Ο κύβερνος Ιωάννης Καποδίστριας» / Ελένη Ε. Κούκκου: «Ιωάννης Καποδίστριας, ο άγιος της πολιτικής» / Μαρία Πανανίδου: «Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η εποχή του» / Γεώργιος Τερτσέτης: «Η πιο αποθεωτική υποδοχή που έγινε ποτέ σε άνθρωπο» / Μαρία Ζαχαρία: «Η οργανωτική μεγαλοφυΐα του Ιωάννου Καποδίστρια» / Σωτήρης Ραπτόπουλος: «Η δράση του κυβερνήτου στο διπλωματικό πεδίο» / Ζωή Φραγκοπούλου – Νίκος Πάσσαρης: «Ο διαμεσολαβητής επιθυμιών και νόμου» / Αδαμάντιος Κοραής: «Επίκρισις Καποδιστρίου» / Βασίλης Ι. Λαζανάς: «Κρίσιμες αλήθειες του Γκαίτε για την τύχη του Καποδίστρια» / Σωκράτης Κονιόρδος: «Εκτιμήσεις του Μαρξ για τον Καποδίστρια» / Σεραφείμ Ράντζος: «Η ‘βλάσφημη αμαρτία εναντίον του πνεύματος’. Το ανοσιούργημα της δολοφονίας του» / Βασίλης Κ. Δωροβίνης: «Ο Καποδίστριας, τα δημόσια κτίρια και οι απαρχές σχεδιασμού των ελληνικών πόλεων» / Γιάννης Τσιπράς: «Ομόνοια και ελληνική διχόνοια. Η πολιτική διαθήκη του Καποδίστρια» / Σπύρος Οικονομίδης: «Οι δύο δολοφονίες που είχαν στόχο την αρπαγή της γης» / Δημήτρης Σαραντάκος: «Αναπαριστώντας το θείο δράμα»] [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 7,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

Nea_Estia_Afierwma_sto_eikosienaΝέα Εστία, τχ. 1043, Χριστούγεννα 1970: Αφιέρωμα στο Εικοσιένα [Πέτρος Χάρης: «Το Εικοσιένα μέσα κ’ έξω από τον εθνικό θρύλο» / Διον. Α. Ζακυθηνός: «Υπερεθνικαί αξίαι του ελληνικού πολιτισμού της τουρκοκρατίας» / Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος: «Η οικονομική άνοδος των Ελλήνων επί τουρκοκρατίας. Η κοινωνική τους ανέλιξη και η προετοιμασία των απελευθερωτικών αγώνων του 1821» / Κ. Θ. Δημαράς: «Για την πνευματική προϊστορία του Εικοσιένα» / Χαρίτων Κοριζής: «Ιδεολογικοί προσανατολισμοί προ της Επαναστάσεως του 1821» / Μιχ. Δ. Στασινόπουλος: «Η περί της παιδείας μέριμνα του αγωνιζομένου έθνους και το πρώτον Πανεπιστήμιον» / Αλέξης Δημαράς: «Τα εκπαιδευτικά κατά τον αγώνα» / Ιωάννης Δ. Δημάκης: «Η ναυμαχία του Ναυαρίνου και οι γαλλικές βουλευτικές εκλογές» / Αναστ. Π. Χριστοφιλόπουλος: «Ο φιλελληνισμός του Σταντάλ» / Άλκης Αγγέλου: «Οι λόγιοι και ο αγώνας» / Π. Καραβίας: «Η Ελληνική Επανάσταση εμπνεύστρια δύναμη στις τέχνες. Μια δοκιμή αξιολογημένης κατάταξης» / Ανδρέας Καραντώνης: «Ο Διονύσιος Σολωμός, ο Κωστής Παλαμάς και το Εικοσιένα. (Αναδρομή στο ‘ποιητικό πνεύμα’ του 1821)» / Γεώργιος Θ. Ζώρας: «Ο Κάλβος Καρμπονάρος κατά τας παραμονάς της Ελληνικής Επαναστάσεως» / Γιάννης Σιδέρης: «Το Εικοσιένα και το θέατρο ήτοι πώς γεννήθηκε η νέα ελληνική σκηνή» / Ι. Μ. Χατζηφώτης: «Οι πρόδρομοι της νέας μας πεζογραφίας. (Πριν και μετά την Επανάσταση)» / Θεόδωρος Ξύδης: «Δημοτικός και έντεχνος ποιητικός εγκωμιασμός της παλιγγενεσίας» / Γεώργιος Κ. Πουρναρόπουλος: «Ιατρική και ιατροί κατά την εθνεγερσίαν» / Τάσος Αθ. Γριτσόπουλος: «Ο Μακρυγιάννης αυτοβιογραφούμενος» / Κ. Σ. Κώνστας: «Λαογραφικά στον Μακρυγιάννη» / Δημ. Σ. Λουκάτος: «Τα πρώτα τραγουδήματα του Εικοσιένα. (Κείμενα από τον Φωριέλ)» / Δημ. Γ. Αποστολόπουλος: «Σημειώσεις στην ‘εκ Παρισίων, Rue St. Jacques No 164, την 7 Νοεμβρίου 1823’ επιστολήν του Ι. Κοκκώνη προς τον Κ. Ασώπιο» / Ιωάν. Κ. Μαζαράκης-Αινιάν: «Τα ελληνικά τυπογραφεία του αγώνος (1821-1827)» / Λουκία Δρούλια: «Η δικαίωση του αγώνα στα ξενόγλωσσα ελληνικά κείμενα του 1821» / Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου: «Ο ελληνικός τύπος στον αγώνα του 1821»] [Τιμή πώλησης: 32,00 ευρώ. Με έκπτωση: 24,00 ευρώ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1821-1910

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s