ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ: Καντιανή ηθική. Θεμελιώδη ζητήματα και προοπτικές, <Ιδεόγραμμα>, Αθήνα 2010, σελ. 164 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Λόγος / Ελευθερία / Άνθρωπος, φύση και ζωή / Σε αναζήτηση των ηθικών αρχών / Ηθικές αρχές / Θεμελίωση της ηθικής; / Τελικός σκοπός και ύψιστο αγαθό / Από την ηθική στη μεταφυσική / Συντομογραφίες / Βιβλιογραφία] [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ]

ΑΝΣΚΟΜΠ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ – ΤΟΜΑΣ ΝΑΙΗΓΚΕΛ [ELIZABETH ANSCOMBE – THOMAS NAGEL]: Ηθικός πόλεμος. Ηθική εν πολέμω, πρόλογος-μτφ.-σχόλια Κωστής Μ. Κωβαίος, <Εκκρεμές>, Αθήνα 2002, σελ. 81 [Ελίζαμπεθ Άνσκομπ: «Το βραβείο του κυρίου Τρούμαν» / Τόμας Ναίηγκελ: «Πόλεμος και σφαγή»] [Τιμή πώλησης: 7,34 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΕΪΛ, ΣΙΜΟΝ [SIMONE WEIL]: Εκλογή από το έργο της, πρόλογος-μτφ.-σημειώσεις Βασιλική Τριανταφύλλου, εισαγωγή-θεώρηση μετάφρασης Σωτήρης Γουνελάς, <Μήνυμα>, [Αθήνα] χ.χ., σελ. 151 [Αγάπη του πλησίον / Αγάπη για την τάξη του κόσμου / Η βαρύτητα και η χάρη / Κριτική του μαρξισμού / Ο ξεριζωμός του εργάτη / Οι τρεις γιοι του Νώε και ο μεσογειακός πολιτισμός] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Η υφή της ηθικής πραγματικότητας, μτφ. από τα γαλλικά Τερέζα Μπούκη, <Leader Books>, Αθήνα 2009, σελ. xix+1 λευκή+479 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η εξέλιξη της αναλυτικής μεταφυσικής / Η διαμάχη περί ηθικού ρεαλισμού και τα διακυβεύματά της / Το επιστημονικό μοντέλο στην ηθική / Ενόραση, ευαισθησία και ηθική πραγματικότητα / Ηθικός ρασιοναλισμός και ρεαλισμός / Επίλογος / Επίμετρο Ι: Η εξέλιξη της προβληματικής του ηθικού ρεαλισμού τα τελευταία χρόνια / Επίμετρο ΙΙ: Σχεδιάγραμμα μεταηθικών τοποθετήσεων / Βιβλιογραφία / Γλωσσάρι / Ευρετήριο ελληνικών ονομάτων / Ευρετήριο ξένων ονομάτων / Ευρετήριο όρων] [Τιμή πώλησης: 33,95 ευρώ. Με έκπτωση: 26,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΒΙΤΤΓΚΕΝΣΤΑΪΝ, ΛΟΥΝΤΒΙΧ [LUDWIG WITTGENSTEIN]: Περί ηθικής. Επιλογές από το corpus και τις σημειώσεις των George Edward Moore, Alice Ambrose, Oets Kolk Bouwsma, Friedrich Waismann, ερμηνευτικό δοκίμιο Rush Rhees, πρόλογος-εισαγωγή-μτφ.-επιμέλεια Κ. Κωβαίος, επίμετρο Στέλιος Βιρβιδάκης, <Εκδόσεις Καρδαμίτσα>, Αθήνα 2000, σελ. 311 [Τιμή πώλησης: 23,43 ευρώ. Με έκπτωση: 17,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΓΚΛΟΒΕΡ, ΤΖΟΝΑΘΑΝ [JONATHAN GLOVER]: Ηθική απόσταση. (Ένα κεφάλαιο ηθικής φιλοσοφίας), μτφ.-επίμετρο Κωνσταντίνος Πουλής, <Έρασμος>, Αθήνα 2009, σελ. 45 [Τιμή πώλησης: 5,28 ευρώ. Με έκπτωση: 4,00 ευρώ]

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ηθική και πολιτική. Δικαιολόγηση των πεποιθήσεων και πολιτική φιλοσοφία, <Πόλις>, Αθήνα 2008, σελ. 244 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Η συστατική εννοιολογία της ρωλσιανής θεωρίας της δικαιοσύνης {Η θέση της συμβολαιοκρατικής ιδέας στη συγκρότηση της θεωρίας – Η ρωλσιανή ερμηνεία της καντιανής ιδέας του συμβολαίου – Η δικαιολογητική ισχύς του ρωλσιανού επιχειρήματος και η νομιμοποιητική λειτουργία των ‘ασθενών υποθέσεων’ και της ‘αρχικής θέσης’ για την παραγωγή των αρχών της δικαιοσύνης – Δικαιολόγηση και δεσμευτικότητα: Η ανάπτυξη του ρωλσιανού επιχειρήματος και η σύσταση της μεθόδου υπό συνθήκες διακινδύνευσης – Η συνθήκη της δικαιολόγησης: Κατανομή του επιχειρηματολογικού βάρους και αναστοχαστική ισορροπία} / Οι ‘σιωπές’ της θεωρίας {Η έρειση της πολιτικής αντίληψης περί δικαιοσύνης στην ‘επάλληλη συναίνεση’: Απουσία μεταηθικού αναστοχασμού και μεταθεωρητικής δικαιολόγησης – Το μεταθεωρητικό απόρημα και ο λόγος της θεωρίας: Ο πολιτικός φιλελευθερισμός χωρίς μεταηθική δικαιολογητική ισχύ, ή πώς η πολιτική χωρίζεται από τη φιλοσοφία} / Οι δογματικοί ‘κοινοί τόποι’ του κοινοτισμού {Τα όρια της κριτικής του Michael Sandel – Το επιχείρημα του Αλασνταίρ Μακιντάυρ και η νεοαριστοτελική άρνηση του κανονιστικού ηθικοπολιτικού λόγου} / Ο νεοφιλελευθερισμός και η διακύβευση των σχέσεων κανονιστικής αξιολογίας, δικαιοσύνης και πολιτικής {Ηθική και δικαιοσύνη στον νεοφιλελευθερισμό του Robert Nozick – Ο αναπροσδιορισμός της εξηγητικής ικανότητας της θεωρίας και η απίσχνανση της δικαιολογητικής ισχύος του νεοφιλελεύθερου επιχειρήματος}] [Τιμή πώλησης: 22,22 ευρώ. Με έκπτωση: 16,50 ευρώ]

EcoΕΚΟ, ΟΥΜΠΕΡΤΟ [UMBERTO ECO]: Πέντε ηθικά κείμενα, εισαγωγικό σημείωμα-μτφ.-σημειώσεις Άννα Παπασταύρου, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1997, σελ. 156 [Εισαγωγή / Σκεφτόμαστε τον πόλεμο / Ο αιώνιος φασισμός / Για τον Τύπο / Όταν έρχεται ο άλλος στο προσκήνιο / Οι μεταναστεύσεις, η ανεκτικότητα και το μη ανεκτό] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Ν.: Σύστημα φιλοσοφικής ηθικής, 1ος τόμος, <Έκδοση Βιβλιοπωλείου Πέτρου Δ. Καραβάκου>, Αθήνα 1947, σελ. 358 [Πρόλογος / Η φιλοσοφία και η έννοιά της {Η ειδική επιστήμη και η φιλοσοφία – Η φιλοσοφία και ο νέος – Η φιλοσοφία, το φιλοσοφείν και τα φιλοσοφικά συστήματα – Τα άλλα μεγάλα έργα του ανθρώπου και η φιλοσοφία – Η επιστήμη – Η πράξη – Η ποίηση – Η θρησκεία – Η φιλοσοφία, ο μύθος, η επιστήμη – Η γλώσσα, ο αισθητός και ο νοητός κόσμος – Η ζωή και η φιλοσοφία} / Η ηθική και η έννοιά της {Το νόημα της ζωής και η ηθική ως φιλοσοφική επιστήμη – Η ηθική, η φιλοσοφία της ιστορίας και η κοινωνιολογία – Εξαναγκασμός και αυταναγκασμός, νόμος και ηθική – Οι ηθικές αντινομίες – Ο ανθρωπισμός και η πρόοδος} / Η θεωρία του εξελίσσεσθαι, η ηθική και η τεχνική {Το εξελίσσεσθαι ως λογική αρχή και επιστημονική μέθοδος – Η ‘ηθική’ θεωρία του Σπένσερ – Η κριτική της θεωρίας του Σπένσερ – Η αρχή του εξελίσσεσθαι και η πνευματικότητα του ανθρώπου – Η τεχνική και η οικονομία} / Η θεωρία της ηδονής και ο ευδαιμονισμός {Η αρχαία θεωρία της ηδονής – Ο νεώτερος ηδονισμός και ευδαιμονισμός – Η αυτοκαταστροφή της θεωρίας της ηδονής και η κριτική του ευδαιμονισμού} / Οντολογία και αξιολογία {Η οντολογική και η αξιολογική αρχή – Η ιδέα του αγαθού ως ανώτατη ηθική αρχή – Ο πρακτικός διαφορισμός της ιδέας του αγαθού}] [Τιμή πώλησης: 45,00 ευρώ. Με την έκπτωση: 34,00 ευρώ]

ΚΑΜΥ, ΑΛΜΠΕΡ [ALBERT CAMUS]: Γράμμα σ’ ένα φίλο Γερμανό, πρόλογος-μτφ. Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη, επίμετρο Ροζέ Κιγιώ, <Νεφέλη>, Αθήνα 1982(;), σελ. 67 [Τιμή πώλησης: 12,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΚΑΝΤ, ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ [IMMANUEL KANT]: Τα θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, εισαγωγή-μτφ.-σχόλια Γιάννης Τζαβάρας, <Δωδώνη>, Αθήνα 1984, σελ. 143 [Τιμή πώλησης: 15,98 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΚΡΙΤΣΛΕΫ, ΣΑΪΜΟΝ [SIMON CRITCHLEY]: Ζητώντας το άπειρο. Ηθική της δέσμευσης, πολιτική της αντίστασης, μτφ. Αλέξανδρος Κιουπκιολής, <Εκκρεμές>, Αθήνα 2012, σελ. 190 [Εισαγωγή: Η δυνατότητα της δέσμευσης {Μηδενισμός: Ενεργητικός και παθητικός – Έλειμμα κινήτρων – Το επιχείρημα} / Ζητώντας την αποδοχή. Μια θεωρία της ηθικής εμπειρίας {Ηθική εμπειρία – Ηθική υποκειμενικότητα – Λόγοι που δικαιολογούν και λόγοι που διεγείρουν – Ο Κάντ, για παράδειγμα. Το γεγονός του λόγου – Η αυτοπιστοποίηση του ηθικού νόμου. Ορισμένοι σύγχρονοι καντιανοί – Η ορθοδοξία της αυτονομίας και το ζήτημα της γεγονότητας} / Δυατομισμός. Πώς οικοδομείται ένα ηθικό υποκείμενο {Δυατομισμός. Πώς οικοδομείται ένα ηθικό υποκείμενο – Αλαίν Μπαντιού. Εντοπισμένη καθολικότητα – Κνουδ Άιλα Λόγκστροπ. Το ανεκπλήρωτο αίτημα – Εμμανουέλ Λεβινάς. Το διχασμένο υποκείμενο – Ζακ Λακάν. Το πραγματικό μυστήριο του γείτονα} / Το πρόβλημα της μετουσίωσης {Το πρόβλημα της μετουσίωσης – Ευτυχία; – Το τραγικό-ηρωϊκό παράδειγμα – Χιούμορ – Έχουμε να μάθουμε ακόμη πολλά για τη φύση του υπερεγώ – Έχοντας συνείδηση} / Αναρχική μεταπολιτική. Πολιτική υποκειμενικότητα και πολιτική δράση μετά τον Μαρξ {Αναρχική μεταπολιτική. Πολιτική υποκειμενικότητα και πολιτική δράση μετά τον Μαρξ – Η αλήθεια του Μαρξ – Ο καπιταλισμός κεφαλαιοποιεί – Εξάρθρωση – Μας λείπουν τα ονόματα. Το πρόβλημα της πολιτικής υποκειμενικότητας – Θα πρέπει να αναζητήσουμε τον αγώνα – Η πολιτική ως ρηγματική απόσταση μέσα στο κράτος – Αληθινή δημοκρατία – Η ηθική ως αναρχική μεταπολιτική – Μια νέα γλώσσα πολιτικής ανυπακοής – Διαφωνία και θυμός – Συμπέρασμα} / Παράρτημα: Κρυπτοσμιτιανισμός. Η λογική του πολιτικού στην Αμερική του Μπους / Σημείωση] [Τιμή πώλησης: 16,70 ευρώ. Με έκπτωση: 13,00 ευρώ]

ΚΡΟΠΟΤΚΙΝ, ΠΙΟΤΡ: Ηθική. Προέλευση και ανάπτυξη, μτφ.-επίμετρο Βασίλης Τομανάς, <Νησίδες>, Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 324 [Τιμή πώλησης: 21,30 ευρώ. Με έκπτωση: 16,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑΪΤΕΡ, ΜΠΡΑΪΑΝ [BRIAN LEITER]: Νίτσε και ηθική. Ένας οδηγός ανάγνωσης, μτφ. Γιώργος Λαμπράκος, επιστημονική επιμέλεια Ηλίας Μαρκολέφας, <Οκτώ>, Αθήνα 2009, σελ. 335 Τιμή πώλησης: 23,72 ευρώ. Με έκπτωση: 18,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΛΑ ΜΠΡΥΓΙΕΡ, ΖΑΝ ΝΤΕ [JEAN DE LA BRUYÈRE]: Οι χαρακτήρες ή τα ήθη αυτού του αιώνα, πρόλογος-μτφ. Μίνα Ζωγράφου, <Εκδόσεις Μαρή>, Αθήναι 1966, σελ. 415 [Τιμή πώλησης: 34,00 ευρώ. Με έκπτωση: 25,50 ευρώ]

ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Δικαιοσύνη και επιείκεια. Προβλήματα θεμελίωσης και σχετικισμού στην αριστοτελική σκέψη, <Ποταμός>, Αθήνα 2010, σελ. 63 [Τιμή πώλησης: 10,00 ευρώ. Με έκπτωση: 9,00 ευρώ]

ΜΑΚΙΝΤΑΪΡ, ΑΛΑΣΝΤΑΙΡ [ALASDAIR MACINTYRE]: Έλλογα εξαρτημένα όντα. Γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται τις αρετές, μτφ. Μαρία Δασκαλάκη, <Κουκκίδα>, Αθήνα 2013, σελ. 239 [Πρόλογος / Ευπάθεια, εξάρτηση, ζωϊκότητα / Οι άνθρωποι σε αντίθεση με τα ζώα, οι άνθρωποι μέσα στην τάξη των ζώων / Η νοημοσύνη τω δελφινιών / Μπορούν τα ζώα χωρίς γλώσσα να έχουν πεποιθήσεις; / Πόσο φτωχός είναι ο κόσμος των μη ανθρώπινων όντων; / Λόγοι δράσης / Ευπάθεια, ευδοκίμηση, τα αγαθά και το ‘αγαθό’ / Η μετάβαση στην κατάσταση των ανεξάρτητων υποκειμένων του πρακτικού λόγου και η συμβολή των αρετών / Κοινωνικές σχέσεις, πρακτικός λόγος, κοινά και ατομικά αγαθά / Οι αρετές της αναγνωρισμένης εξάρτησης / Οι πολιτικές και κοινωνικές δομές του κοινού αγαθού / Εκπρόσωποι, φίλοι και ειλικρινείς σχέσεις / Ηθική δέσμευση και ορθολογική έρευνα] [Τιμή πώλησης: 14,91 ευρώ. Με έκπτωση: 13,40 ευρώ]

ΜΕΝΤΕΛ, ΖΕΡΑΡ [GÉRARD MENDEL]: Κατασκευάζοντας το νόημα της ζωής μας. Μια ανθρωπολογία των αξιών, μτφ. Τάσος Μπέτζελος, <Πλέθρον>, Αθήνα 2012, σελ. 246 [Εισαγωγή / Ο ορίζοντας των νέων ηθικολόγων {Η κρίση των αξιών (Ηθική σε κρίση – Προβληματισμοί σε σχέση με την ηθική – Στα δύο άκρα: Χανς Κέλσεν και Λέο Στράους – Η ηθική προβληματική στους φιλοσόφους) – Αποχαιρετισμός στην καντιανή ηθική (Η νεωτερικότητα του Καντ – Ποια είναι τα θεμέλια του καντιανού ηθικού συστήματος; – Που οφείλεται η εκπληκτική διανοητική απήχηση της καντιανής ηθικής;) – Από τον πολιτικό φιλελευθερισμό στον κοινοτισμό: Τζων Ρωλς και Τσαρλς Ταίηλορ (Ρωλς: Θέματα και μέθοδοι – Τα αμαλγάματα του Ρωλς – Τσαρλς Ταίηλορ, το Αγαθό ή το κοινοτικό άτομο) – Από τη ‘διαλογική ηθική’ του Γύργκεν Χάμπερμπας στην ‘αρχή της ευθύνης’ του Χανς Γιόνας (Η διαλογική ηθική του Χάμπερμπας – Φιλοσοφικές επικρίσεις. Χανς Γιόνας και Καρλ-Όττο Άππελ – Ο Χανς Γιόνας και η ευθύνη έναντι των μελλοντικών γενεών) – Φρήντριχ Νίτσε, ή η ανολοκλήρωτη ηθική επανάσταση (Η άρνηση της μεταφυσικής – Ο Φρόυντ και η φύση των ενστίκτων – Ο Νίτσε ως δημιουργός μιας καθολικής ηθικής) – Μαξ Βέμπερ, ηθική και κοινωνιολογία (Ηθική της πεποίθησης και ηθική της ευθύνης – Ο ηθικός σχετικισμός του Βέμπερ – Τα όρια της κατανοούσας κοινωνιολογίας – Ο Μαξ Βέμπερ, ως ‘συνεσταλμένος ψυχολόγος’ – Από την κοινωνιολογία στην ανθρωπολογία} / Το έμφυλο σύστημα αξιών, ένα καθολικό στοιχείο σε κρίση {Ένας πρώτος απολογισμός και η συνέχεια (Τα αδιέξοδα της ηθικής φιλοσοφίας – Μετά την ηθική, το ερώτημα των αξιών) – Στις απαρχές της αρσενικής κυριαρχίας: Η δομική συνεργασία (Η δομική συνεργασία – Το δομικό κυνήγι – Μια ιδιαίτερη μορφή συνεργασίας στο σημείο αφετηρίας του ανθρώπου) – Το έμφυλο σύστημα αξιών (Η ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με τα δύο στάδια – Οι τρεις αρχαϊσμοί – Από το φύλο στο κοινωνικό φύλο ή οι πολιτισμικές αποδόσεις ρόλων ανάλογα με το φύλο – Μια ανάπαυλα) – Η σύγχρονη κρίση των έμφυλων ταυτοτήτων (Ήθος κοινωνικού φύλου και οργανικό ήθος στην περίπτωση του άνδρα – Η γυναικεία ταυτότητα σήμερα – Η πλευρά του παιδιού)} / Η μεταπατριαρχική ατομικότητα {Οι δύο παράμετροι που καθορίζουν τις αξίες: Η κοινωνία και η ανθρωπολογία (Η ανθρώπινη ζωή δεν διαθέτει νόημα, συνιστά καθεαυτή μη νόημα – Αντιμετωπίζοντας την έξοδο από τη θρησκευτική υπερβατικότητα και τον φιλοσοφικό μηδενισμό – Από που προέρχονται οι αξίες; Τέσσερις μεγάλες εποχές της ανθρωπότητας) – Τα άτομα σε κοινωνία. Συζήτηση με τον Νόρμπερτ Ελίας (Από την ‘κοινωνία των ατόμων’ στα άτομα σε κοινωνία – Η απουσία του υποκειμένου στον Νόρμπερτ Ελίας – Η ψυχική ατομίκευση – Η σημερινή αποδυνάμωση της εσωτερικής ζωή, ή ο ‘τρόπος του Ελίας’ – Τα άτομα σε κοινωνία) – Μπορεί η επιστήμη να προσφέρει μια ηθική; (Ποιες δυνατότητες προσφέρει η επιστήμη; – Η σοβαρή ασθένεια, λυδία λίθος της προσωπικής ηθικής) – Μια πρώτη καθολική αξία, η ‘αντικειμενοποίηση του πραγματικού’ {Η καθολικότητα της αντικειμενοποίησης του πραγματικού ως αξία επιβίωσης – Και οι δημοκρατικές αξίες; – Η πράξη και η αντικειμενοποίηση του πραγματικού) – Μια δεύτερη καθολική αξία, η ψυχο-οικογενειοκρατία (Μια καθολική αντίθεση ανάμεσα σε δύο ηθικές – Πώς να διαχειριστούμε τη μία και μοναδική ζωή μας; – Οι παρεκτροπές που σχετίζονται με την κρίση της κοινωνικής ψυχο-οικογενειοκρατίας) – Ο ‘δείκτης καταστολής’ (Από τον ορισμό της ηθικής σε μια ιεράρχηση των ηθικών – Ο ευρωπαϊκός 20ός αιώνας υπό τη βάσανο της ηθικής κρίσης – Στις ρίζες της σημερινής ανάσχεσης της δημοκρατίας – Ο δείκτης καταστολής και τα ολοκληρωτικά κράτη) / Συμπέρασμα: ‘Κατασκευάζοντας το νόημα της ζωής μας’ (Η γραφή της ύπαρξης – Ένα υποκείμενο που διαπνέεται από την ανθρωπολογία – Διαθέτοντας εξουσία επί της ζωής – Η συμμετοχική δημοκρατία – Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ατόμων σε κοινωνία] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΜΠΑΟΥΜΑΝ, ΖΥΓΚΜΟΥΝΤ [ZYGMUNT BAUMAN]: Και πάλι μόνοι: Η ηθική μετά τη βεβαιότητα, μτφ. Ρίκα Μπενβενίστε – Κώστας Χατζηκυριάκου, <Έρασμος>, Αθήνα 1998, σελ. 62 [Τιμή πώλησης: 7,39 ευρώ. Με έκπτωση: 5,50 ευρώ]

ΜΠΕΡΞΟΝ, ΑΝΡΙ [HENRI BERGSON]: Οι δυο πηγές της ηθικής και της θρησκείας, πρόλογος-μτφ. Β. Ν. Τατάκης, <Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Παπαδημητρίου>, Αθήναι 1951, σελ. 291 [Σειρά: 100 αθάνατα έργα, αρ. 10] [Τιμή πώλησης: 20,00 ευρώ. Με έκπτωση: 15,00 ευρώ]

ΝΤΥΠΥ, ΖΑΝ-ΠΙΕΡ [JEAN-PIERRE DUPUY]: Ελάσσων μεταφυσική των τσουνάμι, μτφ. Ιωάννα Αβραμίδου, <Άγρα>, Αθήνα 2008, σελ. 143 [Γένεση {Το πένθος του μέλλοντος – Η καταστροφή και το κακό} / Από τη Λισαβόνα στη Σουμάτρα, για το κακό δεν μάθαμε τίποτα {Λάιμπνιτς – Ρουσσώ – Βολταίρος} / Η αναγωγή του κακού στη φύση {Νέα Υόρκη – Άουσβιτς – Χιροσίμα} / Το πρόβλημα της μελλοντικής καταστροφής {Η σύγχυση μεταξύ των θυμάτων – Η ιεροποίηση του μέλλοντος}] [Πως πρέπει να στοχαστούμε το κακό στον 20ο αιώνα; Το τσουνάμι της 26ης Δεκεμβρίου 2004 και η επέτειος το 2005 της μνήμης των θυμάτων από τις μεγάλες καταστροφές που σημάδεψαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το κακό η Δύση – Άουσβιτς, Χιροσίμα και Ναγκασάκι, ο σεισμός της Λισαβόνας (1η Νοεμβρίου 1775) – έθεσαν σε δοκιμασία την θεωρία των καταστροφών. Το ‘φυσικό’ κακό είναι ενδεχόμενο; Είναι ο άνθρωπος υπεύθυνος για το κακό; Αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις που προκάλεσε το τσουνάμι, όλα δείχνουν ότι από το 1775 μέχρι σήμερα το κακό εγείρει τα ίδια ερωτήματα. Ωστόσο, όταν το ηθικό κακό φτάνει στο αποκορύφωμά του, όπως συνέβη τον 20ο αιώνα, δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό παρά με όρους που θίγουν την φυσική τάξη του κόσμου. Αυτό αποτελεί κακό οιωνό για την ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές καταστροφές] [Τιμή πώλησης: 13,30 ευρώ. Με έκπτωση: 10,00 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΟΥΪΛΛΙΑΜΣ, ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ [BERNARD WILLIAMS]: Η ηθική και τα όρια της φιλοσοφίας, μτφ. Χρυσούλα Γραμμένου, σχολιασμός A. W. Moore, επιμέλεια Αντώνης Χατζημωϋσής, <Εκδόσεις Αρσενίδη>, Αθήνα 2009, σελ. 362 [Τιμή πώλησης: 25,56 ευρώ. Με έκπτωση: 19,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ, ΦΙΛΗΜΩΝ: Ψευδολογία και ηθική, <Εκδόσεις Βάνιας>, Θεσσαλονίκη 1994, σελ. 330 [Πρόλογος / Εισαγωγή / Εννοιολογική ανάλυση {Οι μορφές της έλλειψης ευθύτητας (Εισαγωγή – Η έννοια της εξαπάτησης – Οι στόχοι της εξαπάτησης – Τα μέσα της εξαπάτησης – Εξαπάτηση και ψευδολογία: Μια εσφαλμένη άποψη – Η έννοια της ψευδολογίας – Η έννοια της μη εξαπατητικής έκφρασης ανειλικρίνειας – Εξαπάτηση και ψευδολογία: Μια ηθική σύγκριση)} / Ηθική θεώρηση {Η χριστιανική αντιμετώπιση της ψευδολογίας (Εισαγωγή – Αυγουστίνος, Ακινάτης και καζουϊστική – Peter Geach) – Ψευδολογία και καντιανή δεοντοκρατία (Εισαγωγή – Ψευδολογία κατηγορική προστακτική – Η καντιανή υπεράσπιση της απόλυτης απαγόρευσης της ψευδολογίας – Απόπειρες εξήγησης της καντιανής θέσης – Η ενορασιοκρατική δεοντοκρατική προσέγγιση) – Ψευδολογία και ωφελιμισμός (Εισαγωγή – Πραξιακός ωφελιμισμός – Κανονικός ωφελιμισμός) – Η ηθική της ψευδολογίας (Εισαγωγή – Δύο ακραίες τοποθετήσεις – Ο επιβλαβής χαρακτήρας της ψευδολογίας – Η έννοια της αυτονομίας – Η ηθική αξία της αυτονομίας και η θέση του ωφελιμισμού – Κανόνες – Αποφυγή της ψευδολογίας και αληθολογία: Μια σημαντική διαφοροποίηση) – Η ορθολογικότητα της ψευδολογίας (Εισαγωγή – Είναι ορθολογικό να ψεύδομαι; – Λόγοι που σχετίζονται με την ψευδολογία καθεαυτή – Λόγοι που σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες – Συμπεράσματα) – Εφαρμογές (Εισαγωγή – Ψευδολογία και πολιτική – Ψευδολογία και ιατρική πρακτική)} / Βιβλιογραφία / Ευρετήριο όρων και ονομάτων] [Τιμή πώλησης: 27,00 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

ΠΑΛΛΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ: Το πρόβλημα του κακού και άλλες μελέτες, πρόλογος Peter Talbot Willcox, μτφ. Τάκης Αθανασόπουλος – Νάσια Ποταμιάνου, <Πεμπτουσία>, Αθήνα 1993, σελ. 86 [Υπάρχει το πρόβλημα του κακού; / Το καταπέτασμα του ναού. Μια μελέτη της χριστιανικής μύησης / Η δραστήρια ζωή. Τι είναι και τι δεν είναι] [Τιμή πώλησης: 16,00 ευρώ. Με έκπτωση: 12,00 ευρώ]

ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Ε. Π.: Η ηθική συνείδηση και τα προβλήματά της, <Εκδόσεις Γαλαξία>, Αθήναι 1962, σελ. 181 [Πρόλογος / Οι διαστάσεις του πνευματικού βίου / Το ποιείν και το πράττειν / Γεγονότα και σημασίες, ιδιότητες και αξίες / Πηγή και έρεισμα των ηθικών αξιών / Ετερονομία και αυτονομία / Αξιώσεις της αρετής / Γνησιότητα και σπουδαιότητα των ηθικών έργων / Ηθική και θρησκεία / Ηθική και δίκαιο / Ήθος και πολιτική] [Τιμή πώλησης: 18,00 ευρώ. Με έκπτωση: 13,50 ευρώ]

ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ, ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν.: Ηθική φιλοσοφία, <Ελληνικά Γράμματα>, Αθήνα 1997, σελ. 189 [Τιμή πώλησης: 14,17 ευρώ. Με έκπτωση: 10,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ] 

ΣΠΙΝΟΖΑ [SPINOZA]: Ηθική, εισαγωγή Βασιλική Γρηγοροπούλου, προλογικό σημείωμα-μτφ. Ευάγγελος Βανταράκης, <Εκκρεμές>, Αθήνα 2009, σελ. 548 [Τιμή πώλησης: 33,27 ευρώ. Με έκπτωση: 29,50 ευρώ] [ΕΠΩΛΗΘΗ]

ΤΟΝΤΟΡΟΦ, ΤΣΒΕΤΑΝ [TODOROV TZVETAN]: Μνήμη του κακού, πειρασμός του καλού. Στοχασμοί για τον αιώνα που έφυγε, μτφ. Κώστας Κατσουλάρης, επιμέλεια Στρατής Μπουρνάζος, <Βιβλιοπωλείον της Εστίας>, Αθήνα 2003, σελ. 494 [Πρόλογος: Το τέλος ενός αιώνα / Το κακό του αιώνα {Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες μας – Ολοκληρωτισμός: Ο ιδεότυπος – Επιστημονισμός και ανθρωπισμός – Η γέννηση του ολοκληρωτικού δόγματος – Ο πόλεμος, αλήθεια της ζωής – Αντιφάσεις του ολοκληρωτισμού} / Ο αιώνας του Βασίλι Γκρόσσμαν / Η σύγκριση {Ναζισμός και κομμουνισμός. Διαφορές, κρίσεις} / Ο αιώνας της Μαργκαρέτε Μπούμπερ-Νόυμαν / Η διατήρηση του παρελθόντος {Ο έλεγχος της μνήμης – Τα τρία στάδια – Μάρτυρες, ιστορικοί και ‘μνημονευτές’ – Η ηθική κρίση – Οι μεγάλες αφηγήσεις} / Ο αιώνας του Νταβίντ Ρουσσέ / Οι χρήσεις της μνήμης {Ούτε να καθαγιάζουμε, ούτε να καθιστούμε κοινότοπο το παρελθόν – Στην υπηρεσία του συμφέροντος – Ο προορισμός της μνήμης} / Ο αιώνας του Πρίμο Λέβι / Ένα παρελθόν που είναι παρόν {Το ‘ηθικά ορθό’ – Μύθος και ιστορία – Δικαιοσύνη και ιστορία}  / Ο αιώνας του Ρομαίν Γκαρύ / Οι κίνδυνοι της δημοκρατίας {Οι βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι – Κόσοβο: Το πολιτικό πλαίσιο – Η στρατιωτική επέμβαση – Ανθρωπιστική δραστηριότητα και δικαιοσύνη – Δικαίωμα επέμβασης ή καθήκον συμπαράστασης;} / Ο αιώνας της Ζερμαίν Τιγιόν / Επίλογος: Η απαρχή ενός αιώνα / Σημειώσεις / Ευρετήριο] [Τιμή πώλησης: 27,01 ευρώ. Με έκπτωση: 20,00 ευρώ]

Αφιερώματα περιοδικών

Νέα Εστία, τχ. 1814, Σεπτέμβριος 2008: Αφιέρωμα στον Εμμανουέλ Λεβινάς [Εμμανουέλ Λεβινάς: «Είναι η οντολογία θεμελιώδης;», μτφ. Χρήστος Μαρσέλλος / Εμμανουέλ Λεβινάς: «Η φιλοσοφία και η ιδέα του απείρου», μτφ. Χρήστος Μαρσέλλος / Δημήτρης Π. Ροζάκης: «Η αλήθεια της βούλησης και το εύθραυστο των ανθρωπίνων. Από τον Λεβινάς στον Αριστοτέλη» / Μιχάλης Πάγκαλος: «Μονοθεϊσμός, ελευθερία, αυτονομία και εντολή στη σκέψη του Λεβινάς» / Γιάννης Πρελορέντζος: «Προφιλοσοφικές και φιλοσοφικές ‘τροφές’ του Εμμανουέλ Λεβινάς» / Σταύρος Ζουμπουλάκης: «Λεβινάς εναντίον Σιμόν Βέιλ»] [Τιμή πώλησης: 15,28 ευρώ. Με έκπτωση: 11,00 ευρώ]

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.